Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 3 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund Videregående uddannelser 5 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 7 8. Optagelsesforløbet 7 9. Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid? 13 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. september 2013 på uddannelsen Visuel Kommunikation (VK) på Danmarks Medie-og journalisthøjskole(dmjx). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 85 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 31,76%, som svarer til ca. 1/3 af studerende på holdene. Det betyder, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E13 holdet. Besvarelserne på de 4 linjer fordeler sig således: Fotografisk Kommunikation Grafisk Design Kreativ Kommunikation Interaktivt Design Markante resultater 84,62% har uddannelsen som 1. prioritet Der er en overvægt af studerende fra region Hovedstaden. Ifølge databasetallene er der lige mange mænd og kvinder på holdene. Den ældste respondent er over Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor kun 31,76 % i denne undersøgelse. Men det vurderes, at undersøgelsens resultat beskrives og bruges som startsår for kommende undersøgelse af 1 semesterstuderende. Dog kan det i nogle tilfælde have betydning for de forskelle, der vil vise sig i fremtiden. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 50,6% 49,4% 100,0% I denne undersøgelse er det kvinderne, der udgør flertallet. 17 ud af 24 respondenter er kvinder og 7 er mænd. I kommende undersøgelse vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på VK. 2

4 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses VK studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr. 1/10-13: Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. MÆND KVINDER SAMLET Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 24,1 20 og 31 24,9 20 og 41 24,5 20 og 41 5 Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? I denne undersøgelse er der mange studerende fra Region Hovedstaden, men der er også respondenter fra Norge og Brasilien. Ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner. Tabel 3. Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland - - Østjylland 3 11,54% Midt-og Vestjylland 2 7,69% Syd-og Sønderjylland - - Fyn 3 11,54% København 9 34,62% Nordsjælland 2 7,69% Øvrige Sjælland 4 15,38% Bornholm - -% Andet 3 11,54% Total % 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Ved dette spørgsmål er der 4 studerende, som ikke svarer. Det kan være, fordi de er bosiddende i den by, som de er opvokset i. Men ellers ligner tallene ovenstående. Næsten halvdelen af de studerende har boet i region København de sidste 10 år. Som kommentarer har de studerende nævnt følgende: Flyttede til Holstebro i 2008 til 2011 og derefter til København Norge 3

5 Tabel 4 Primær bopæl de sidste 10 år REGION ANTAL PROCENT Nordjylland - - Østjylland 3 13,64% Midt- og Vestjylland - - Syd-og Sønderjylland - - Fyn 3 13,64% København 10 45,45% Nordsjælland 1 4,55% Øvrige Sjælland 3 13,64% Bornholm - - Andet 2 9,09% Total % 5.3 Bopæl ved studiestart Som det kan ses af tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Der er desuden studerende, som bor uden for København og skal pendle langt. Tabel 5 Bopæl ved studiestart POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2450 København SV København NV København K Slagelse København N København K Odense København V Frederiksberg C Holbæk Frederiksberg C København Ø København K Frederiksberg Køge 1 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Størstedelen af de studerende har en gymnasial baggrund (25 respondenter) og kun 1 studerende har ikke. De fleste er blevet studenter i og der er 5 studerende, som fuldførte den gymnasiale uddannelse før

6 Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT % % % % % % Sum % 5 ud af de 26 studerende har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. UNGDOMSUDDANNELSE Diploma i skrædder Multimediedesigner e-designer/ KEA Design og Business Mediegrafiker Tabel 7 Anden ungdomsuddannelse Af de 5 blev 1 færdige i 2013, 1 studerende i 2012 og 3 studerende i Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX MÆND KVINDER ANTAL ÅR ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 0 år ,1% 0 0,0% 1 år ,1% 2 12,5% 2 år ,6% 3 18,8% 3 år ,1% 3 18,8% 4 år ,6% 2 12,5% 5 år ,1% 3 18,8% Mere end ,3% 3 18,8% år Total % % 6.2 Videregående uddannelser I nedenstående tabel fremgår det om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Påbegyndt videregående uddannelse Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. 5

7 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 6 50% 3 50% 7 50% 3 43% 13 50% 6 46,% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Grafisk Design og multimediedesign RUC hum-tec, KEA e-concept development Multimediedesign og medievidenskab HumBas International på RUC Datafagtekniker Hotel og Restaurant skolen, Københavns Tekniske Skole Fotolinje BA Kunst og Design Hum, Københavns Universitet Civilingeniør på Syddansk Universitet Mmd easj* campus Køge (*Multimediedesign Erhvervsakademi Sjælland) Læreruddannelsen De 5 studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: UDDANNELSE Tabel 10 Anden uddannelse ANTAL BA Kunst og Design 1 E- design 1 Multimediedesigner Årstal for gennemført ungdomsuddannelse Alle respondenter har afsluttet deres videregående uddannelse inden for de sidste 4 år. Tabel 11: Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL ,33% % ,67% Total 100% 7. Forberedelseskurser 16 ud af 26 (61,54%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart. Fordelingen af forberedelseskurserne ses her: Har gået på højskole film og fotografi Visuel kommunikation Afsluttet grundforløb på KTS som grafisk tekniker Grundforløb teknisk skole: o Fotograf o Skilteteknikker 6

8 o Web-integrator Og Fotoskolen Fatamorgana Den skandinaviske designhøjskole, grafisk design (2 respondenter) Illustrator, Photoshop plus en helt masse andet Kunsthøjskolen i Holbæk 4 måneders kursus, Fatamorgana, Danmarks fotografisk billedkunstskole 12 måneder Design on portefølje KTS Skiltetekniker grundforløb KTS Vallekilde Højskole DYI event og design Grundforløbet på KTS fotolinje, Billedkunstnerisk Grundkursus Grundkursus som grafisk teknikker ved KTS Etablererkursus Mote og Design Borupshøjskole fra i visuel kommunikation 2 illustrationskurser på Borups Højskole grundforløb som skiltetekniker og grafisk tekniker på KTS Short course på Central St. Martins, Den skandinaviske Designhøjskole efterår 12 og forår 13 Krabbesholm Højskole Tabel 12 Forberedelseskurser ÅRSTAL ANTAL STUDERENDE PROCENT ,33% ,67% ,67% ,67% Andet tidspunkt 4 26,67% Sum % ANTAL UGER ANTAL STUDERENDE PROCENT ,25% % ,5% Mere en 3o uger 9 56,25% Sum % 7.1 Kommentarer til forberedelseskurser Alle skoler har hver især hjulpet mig godt på vej. Men især Fatamorgana Følte mig super godt rustet til prøven især efter Fatamorgana Det gjorde at jeg havde stor nok færdighed i de nødvendige programmer Større forståelse for trykte medier Jeg havde ingen erfaring i Adobe CS softwaren, så det var en kæmpehjælp med disse grundkurser. Samtidig fik jeg det første halve år sat gang i mine kreative evner, ved at tage et forløb med bl.a. tegning, kunsthistorie, animation, grafisk design og arkitektur. Altså, en masse forskellige fag, som så endte ud i et endelig projekt. Det gav mig blod på tanden og jeg tog derfor 22 uger med intensiv visuel kommunikation (fokus på grafisk design). Med mindre man er et naturtalent, så mener jeg ikke, at man kan gå igennem optagelsesprøven eller undervisningen på DMJX, uden et forkursus/forberedelse. 8. Optagelsesforløbet 7

9 13 studerende har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner end DMJX. Her nævnes: Den danske filmskole Danmarks Designskole Designskolen Kolding Skolen for Visuel Kommunikation i Haderslev Top-Up BA e-concept development på KEA Communication på KEA og Branding KEA Musik Konservatoriet Sanglinjen Fotojournalist Københavns Tekniske skole Foto KEA som E-designer Ud af de 26 besvarelser har 1 studerende være til optagelsesprøve* 3 gange hos DMJX og7 har forsøgt sig 2 gange og de restende 18 kom ind i første forsøg. (*gælder samtlige uddannelser på DMJX) På specifikt uddannelsen VK har 3,85% prøvet 4 gange, 11,54% har prøvet 3 gange, 23,08% forsøgt 2 gange og hele 61,54% kun en gang. Ud af de 26 havde 22 VK (84,62%) DMJX som deres første prioritet og 4 havde ikke. De 22, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 13 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 9 40,91% Uddannelsens ry og omdømme 5 22,73% DMJXs ry og omdømme 6 27,27% Forventninger til/viden om optagelsesprøven 1 4,55% Andre grunde 1 4,35 % Sum % De studerende havde desuden følgende kommentarer: Jeg vidste bare, at det var det jeg ville, da jeg besøgte skolen og hørte om KK, på daværende tidspunkt gik jeg i 2g 2007 Anbefaling fra netværk omkring motion graphics Jeg havde lyst til at være et sted som er et frirum til personlig udfoldelse og kreativ udvikling. Som giver mig alle redskaber til at blive en fleksible og dygtig fotograf, uanset hvilken opgave jeg i fremtiden kan komme til at støde på. Ingen foto uddannelse i DK har de kriterier. Og det var det jeg søgte Jeg regnede med at jeg kunne lære en del på DMJX. Skolen har også et rigtig godt ry, så man følte sig meget stolt over at blive optaget. Jeg drømmer om at blive grafisk designer, og Danmarks Designskole var for mig alt for kunstnerisk og med fokus på hele visuel kommunikation. Det er fed at man er så få i en klasse, og at det er så intensiv undervisning. De studerende der ikke havde VK som første prioritet og angiver følgende årsager: Faglige årsager 8

10 Jeg var utrolig meget i tvivl om jeg skulle søge fotojournalist som 1. prioritet i stedet for fotografisk kommunikation og endte med at gøre det. Det fortrød jeg dog og ændrede min prioritering undervejs Jeg havde søgt DKDS som første prioritet. Jeg gjorde det da jeg synes den kreative proces havde mere fokus på den uddannelse. 9. Forprøven De studerende er spurgt ind til deres vurdering af forprøven og sværhedsgrad. Der er valgmulighed og de har desuden haft mulighed for at kommentere på forprøven. Tabel 14 Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 1 3,85% Middel 15 57,69% Svær 10 38,46% Ved ikke - - Sum % De havde følgende kommentarer til forprøven: Hvis du har en god idé til opgaven, og du kan udføre den tilfredsstillende. Så ser jeg intet problem. I mine øjne er det i bund og grund meget individuelt om forprøven var svær eller ej. Det var dog svært at sidde med opgaven uden hjælp fra højskole el.lign. i 2 uger! En god test af ens grundlæggende kreativitet. 10. Optagelsesprøven Tabellen viser de nye VK-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 15 Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let - - Middel 5 19,23% Svær 20 76,92% Ved ikke 1 3,85% Sum % De havde desuden følgende kommentarer: Tidspres Mega udfordrende. Super fede opgaver! Svær! Men det svære lå ligeså meget i, at prøven varede 2 dage det var hårde to dage Har ikke noget at sammenligne med, så kan ikke vurdere dens sværhedsgrad God, men udfordrende. Men sjov og rigtig god! 9

11 11. Oplysninger om uddannelsen I den nedenstående tabel ses, hvor de studerende primært har fået oplysning om uddannelsen henne. Det har ikke været muligt at svare flere gange, hvorfor brugen af DMJX s hjemmeside ikke figurer i tabellen, men i de studerendes kommentarer. Tabel 16 Oplysninger om uddannelsen Mænd Kvinder Samlet i Procent Studievalg 1 1 7,69% Åbent hus på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole ,23% Andre steder på internettet ,23% Familie og venner/bekendte ,77% Ug.dk 2 7,69% Andet ,38% Total % De studerende har primært skaffet sig viden om uddannelse til åben hus, andre steder på nettet eller hos familie og venner. Da undersøgelsen er et nyt tiltag, er der kun data for dette år og vi har ikke mulighed for at udtale sig om tendenser. Nedenfor er listet de nye studerendes kommentarer til ovenstående: Først gennem en ven. Ellers fandt jeg oplysninger på DMJX hjemmeside Jeg læste om DMJX på et forum for nogle år siden. Da jeg var ved at være færdig som multimediedesigner ville jeg gerne læse videre. Fandt skolen på nettet for mange år siden. Siden da tog jeg til åbent hus og fandt selv ud af mere Familie og bekendte, Ug.dk DJMXs websider (gennem Google) Orientering om uddannelse på højskole og nettet. De studerende er desuden blevet spurgt om der var informationer, som de savnede. Nej Jeg følte mig velinformeret. Det eneste minus var at introugen ikke var en del af pensum. Det betød, jeg måtte betale omkring 1500 kr. i togbilletter den uge. Det sociale liv Måske lidt mere info om dagligdagen blandt de studerende. Jeg ved godt der var noget, men fx hvor mange timer har man dagligt undervisning osv. Bedre overblik og information om de individuelle forløb man kommer til at gennemgå på uddannelsen. Savnede information om hvad jeg konkret ville komme til at lære på uddannelsen. Jeg synes, at informationen på website var god og udfyldende Er endnu ikke blevet overrasket eller skuffet. Det er hårdt arbejde og man skylder sig selv at give den alt man har. Tidligere og nuværende elevers studie portefølje til inspiration. 10

12 11.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Elsker den Det skal være let tilgængeligt at kunne se hvad de nuværende studerende går og laver. Det er klart den bedste information for en kommende ansøger at kunne se hvad den person måske selv kommer il at lave Ja, sørg for at intro-ugen ligger på et tidspunkt, som uddannelsesstyrelsen kan registrerer, så folk der pendler slipper for at betale fuld pris for den uge. Det er en dejlig skole og jeg nyder at gå her hver dag sammen med mine klassekammerater. Her er et dejligt miljø og gode mennesker. Flere projekter fra de studerende, som man kan se på hjemmeside, når man ikke selv er optaget endnu!!! 12. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job som art director. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17 Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. TITLER ELLER OMRÅDER ANTAL Cinematograf, film og billeder 1 Reklame eller magasin 1 Art direction 7 Motiongrakfiker 1 Digital Designer 1 Grafisk Designer 5 Fotograf 3 Ved ikke 2 Med hensyn til at læse videre er der 10 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 16 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Filmfotograf på filmskolen 1 Master i Visuel Kommunikation 1 Kandidat i noget med web 1 KADK visuel kommunikation KA 1 Ved ikke endnu 2 Kunsthistorie 1 Overbygning på Danmarks Designskole 1 11

13 13. Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på uddannelse er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog. Dette ses i nedenstående tabel: Tabel 19 De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Sum Dansk % 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 15,58% 15,58% Norsk ,18% 36,36% 36,36% 9,09% 0% 100% 2,6% 5,19% 5,19% 1,3% 0% 14,29% Engelsk % 0% 0% 25% 75% 100% 0% 0% 0% 3,9% 11,69% 15,58% Tysk % 81,82% 18,18% 0% 0% 100% 0% 11,69% 2,6% 0% 0% 14,29% Fransk ,73% 18,18% 9,09% 0% 0% 100% 10,39% 2,6% 1,3% 0% 0% 14,29% Spansk ,55% 45,45% 0% 0% 0% 100% 7,79% 6,49% 0% 0% 0% 14,29% Andre sprog angiv 77,78% 11,11% 0% 11,11% 0% 100% nedenfor 9,09% 1,3% 0% 1,3% 0% 11,69% Sum ,87% 27,27% 9,09% 6,49% 27,27% 100% I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Islandsk Svensk Portugisisk Italiensk Hollandsk meget lidt kendskab 12

14 14. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabel 20 ses fordelingen: Tabel 20 Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL PROCENT Bor i egen(ejer)bolig 7 26,92% Bor til leje 17 65,38% Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 1 3,85% Andet (ses i listen her under) 1 3,85% Ønsker ikke at svare - - Sum % Af andre boligformer nævnes følgende: Kollegie Har egen andelslejlighed 15. Hvordan finansierer de studerende deres studietid? I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21 Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL PROCENT SU 13 35,14% SU og SU - lån 12 32,43% Banklån 1 2,7% Støtte fra forældre eller andre 2 5,41% Opsparing 2 5,41% Andet 7 18,92% Sum % De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: En masse arbejde SU og fritidsjob Job som grafisk designer et par timer om ugen 13

15 Bilag 1 Spørgsmål 34 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? Cinematograf, vil gerne arbejde med film og billeder Reklame eller magasin Art direction og koncept udvikler Art director, animator, grafisk designer, Motion grafiker Ved ikke endnu? Digital Designer, Motion Designer, illustrator Grafisk designer, print Art Director eller Copywriter Grafisk Designer / Art Director / Selvstændigt grafisk bureau Freelance fotograf tror jeg :-) Grafiker på et magasin eller reklamebureau Grafisk art director Fotograf for et eller flere større magasiner At arbejde i bureau som grafisk designer, samt starte egen virksomhed. Fotograf Modefotograf Jeg vil gerne starte som grafisk designer i et arkitektfirma eller reklamebureau. Dog har jeg en lille drøm i maven, der handler om at starte et bureau på tværs af Skandinavien og her operere som Art Director. Det ved jeg ikke endnu. Måske selvstændig, men det må tiden vise. Jeg synes det er vigtigt st være åben, så man kan lære Så meget som muligt! Art director Art Director, selvstændig eller illustrator. Art director / selvstændig 14

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Vejledning på tværs #3: Gennem nåleøjet på kvote 2

Vejledning på tværs #3: Gennem nåleøjet på kvote 2 Indhold Vejledning på tværs #3: Gennem nåleøjet på kvote 2... 2 Klar til optagelse: Turbokursus på højskole kan bane vej til drømmestudiet... 2 Kvote 2: Relevant erhvervserfaring er ikke nok... 5 Nye kvote

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere