Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar 2012 er godkendt og underskrevet. 3. Revisionsprotokol. Revisionsprotokol side er forelagt og underskrevet af bestyrelsen. Revisionsprotokol side omhandler årsregnskabet Revisionsprotokol side omhandler byggeregnskabet for AB`s afd. 61, Buskelundhøjen 33-55, 8600 Silkeborg. 4. Byggeregnskab (revisionsprotokollat), afd. 61. Byggeregnskab for afdeling 61, Buskelundhøjen 33-55, 8600 Silkeborg er afsluttet. Resultatet blev en besparelse på kr ,00 i forhold til skema B. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Indberetning af skema C er foretaget d.d. 5. Meddelelser. Styringsdialogmøde med Silkeborg Kommune, Bestyrelsen blev orienteret om fælles styringsdialogmøde og opfølgningsmøde på mødet den 9. juni 2011, mandag den 30. januar 2012 ved Silkeborg kommune. Planen er, at styringsdialogmøderne på skift afholdes henholdsvis som fællesmøde (alle boligorganisationer i SK.) og individuelt møde med hver enkelt boligorganisation hvert andet år

2 5. Meddelelser (fortsat). Samarbejdsudvalgsmøde (SU-møde). Bestyrelsen fik en kort orientering fra SU-mødet den 8. februar Hjemtagelse af lån, afd. 18. I forbindelse med afslutningen på renoveringsprojektet i AB`s afd. 18, Lindeparken 22-48, 8600 Silkeborg, optages lån iflg. kommunal godkendelse. Der foreligger en besparelse på kr ,00 i forbindelse med udbuddet og gennemførelsen af projektet, i forhold til den godkendte låneramme på kr ,00. Lånedokumenter, pålydende kr ,00 er underskrevet af tegningsberettigede og hjemtagelse af lån pågår. Erhverv, afd. 02 Istandsættelse og genudlejning af erhvervslejemålet i afd. 02 (tidligere Byens Brød) pågår. Forventet genudlejning pr. 1. maj Dagsordener til, og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder. Fra administrationens side er der udarbejdet en standard skabelon til udarbejdelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøder. Skabelonen kan downloades fra AB`s hjemmeside og er ment som et arbejdsredskab til afdelingsbestyrelserne. Skabelonen indeholder eksempler på punkter, der kunne være relevante at have med på dagsordenen. De respektive afdelingsbestyrelser er orienteret ved skrivelse af 14. februar Ledelsespåtegning/regnskaber, generelt. Udarbejdelse af regnskaber for 2011 er afsluttet og gennemgået/revideret af Revisionsinstituttet. Bestyrelse og direktør har ved ledelsespåtegning af 3. februar 2012 aflagt årsregnskabet, 2011, for Arbejdernes Byggeforening inklusiv afdelinger. Regnskabserklæring som er afgivet i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2011 for Arbejdernes Byggeforening er returneret til Revisionsinstituttet i underskrevet stand. Årsregnskaber 2011 er udsendt til underskrift ved de respektive afdelingsbestyrelser. Samlet oversigt over afdelingernes resultat (underskud/overskud) er udleveret til bestyrelsen

3 6. Ledelsespåtegning/regnskaber, generelt (fortsat). Samlet oversigt over afdelingernes henlæggelser pr. 31. december 2011 for kontiene , er udleveret til bestyrelsen. Bestyrelsen har d.d. underskrevet regnskaber for de afdelinger hvori der ikke forefindes en afdelingsbestyrelse. Revisionsprotokol gennemgås af revisor fra Revisionsinstituttet onsdag den 28. marts 2012, kl Repræsentantskabsmøde Forberedelse til repræsentantskabsmødet tirsdag den 10. april 2012, kl i Huset på Kejlstrupvej 51, 8600 Silkeborg. På valg er formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle er villige til genvalg. 8. Budgetmøder Datoerne for afholdelse af de ordinære afdelings-/budgetmøder 2012 er på plads efter aftale med de respektive afdelingsbestyrelser. 9. Råbalance (regnskab, boligorganisationen). Der er ikke udsendt råbalance pr. 1. februar 2012 med baggrund i udarbejdelsen af regnskaber. 10. Kredsvalgmøde I forbindelse med valg til BL`s repræsentantskab, bestyrelse og kredsene afholdes valgmøde i 10. kreds onsdag den 11. april 2012, kl på Montra Hotel Sabro Kro. Indkaldelse og information er udsendt til bestyrelsen ved mail af 20. februar AB har mulighed for at stille med 10 delegerede. På bestyrelsesmøde af 10. december 2011 besluttede bestyrelsen at indstille Grethe Rasmussen og Poul Meisler som kandidater til kredsrepræsentantskabet. Meddelt BL på opstillingsblanket ved mail af 14. december Udlejningssituationen/fraflytning. Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen bemærkninger

4 12. Helhedsplaner m.v. Der er gennemført miniudbud med deadline den 7. februar 2012, på udarbejdelse af ansøgninger til Landsbyggefonden for 7 af AB`s afdelinger, blandt de 3 totalrådgiverteams der tidligere, er blevet tildelt en rammeaftale. Afventer supplerende svar i forbindelse med afgivne tilbud inden det endelige resultat foreligger. 13. Samarbejde afdelingsbestyrelsen, afd. 21. Opsummering/status på sagen: AB`s administration og afdelingsbestyrelsen for AB`s afd. 21, har på en række områder forskellig opfattelse af forvaltningen af afdelingens drift m.v. Fra AB`s administration og organisationsbestyrelse er der i den forbindelse gentagne gange opfordret til dialog med en ekstern konsulent fra BL Danmarks Almene Boliger som mægler. En opfordring som hver gang er afvist fra afdelingsbestyrelsens side. Afdelingsbestyrelsen vælger i stedet at klage til tilsynsmyndigheden, Silkeborg kommune ved skrivelse af 21. september Den 1. december 2011 fremsender Silkeborg Kommune deres afgørelse i sagen omkring afdelingsbestyrelsens klage af 21. september Tilsynets afgørelse giver ikke anledning til tiltag fra AB`s side, da vi umiddelbart lever op til vore forpligtelser. Fra AB`s side er der løbende lagt op til dialog med afdelingsbestyrelsen. Men afdelingsbestyrelsen har indtil videre afvist alle AB`s oplæg til dialog i sagen, hvor BL Danmarks Almene Boliger, ønskes inddraget som mægler. Afdelingsbestyrelsen for AB`s afd. 21 har ved skrivelse af 15. december 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Silkeborg Kommunes sagsbehandling i omhandlende sag. Statsforvaltningen har ved skrivelse af 9. februar 2012 meddelt afdelingsbestyrelsen, at de ikke finder grundlag for at antage, at Silkeborg Kommune har tilsidesat sine forpligtelser som tilsynsmyndighed efter almenboligloven. Statsforvaltningen afviser derfor at rejse en tilsynssag på baggrund af henvendelsen. 14. Ejendomsskat. Afd. 22, Tulipanvej 9-11 ændret ejendomsskattebillet for årene Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr ,84. Heraf udgør honoraret til Rafn & Søn kr ,89, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr ,

5 14. Ejendomsskat (fortsat). Afd. 43, Skægkær Banevej og ændret ejendomsskattebillet for årene Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr ,91. Heraf udgør honoraret til Rafn & Søn kr ,76, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr ,15. Afd. 44 (afsnit 4), Padborgvej 4-82 og 83 ændret ejendomsskattebillet for årene Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr ,48. Heraf udgør honoraret til Rafn & Søn kr ,91, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr ,57. Afd. 47, Narvikvej 1-15 ændret ejendomsskattebillet for årene Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr ,06. Heraf udgør honoraret til Rafn & Søn kr ,22, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr ,84. Afd. 60, Ballevej 2 C ændret ejendomsskattebillet for årene Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr ,03. Der er endnu ikke afregnet honorarmæssigt i forhold til Rafn & Søn. 15. Tilskud (dispositionsfonden). Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer I forbindelse med tilskud fra dispositionsfonden til dækning af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer foreligger der nu en endelig opgørelse over tilskuddenes størrelse efter årsresultatet Aftalen var, at et evt. positivt årsresultat for afdelingerne skulle modregnes tilskuddet fra dispositionsfonden. Afd. Frikøbsværdi Tilskud, dispositionsfond , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , ,53 I alt , ,

6 15. Tilskud (dispositionsfonden) (fortsat). Erhvervslejemål, afd. 02 I forbindelse med istandsættelsen af erhvervslejemålet i afd. 02, forventes en større istandsættelsesudgift, som vil belaste afdelingens henlæggelser væsentligt. Med baggrund i situationen omkring afdelingens henlæggelser ansøges dispositionsfonden om dækning af den påkrævede istandsættelsesudgift. Godkendt af bestyrelsen d.d. 16. Personalepolitik. Oplæg til ny personalepolitik er fremlagt for samarbejdsudvalget på SU-møde den 8. februar Personaleorientering. Administration. Personalesituationen er stabil. Ejendomsfunktionærer Personalesituationen er stabil. 18. Næste bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. marts 2012, kl Eventuelt

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening

Arbejdernes Byggeforening Arbejdernes Byggeforening Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2013, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere