FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14"

Transkript

1 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14

2 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00

3 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl Det er også muligt at låne bøger uden for åbningstiden. Bøger Hvornår får jeg udleveret bøger? Du får udleveret størstedelen af dine bøger den første skoledag. Det sker i søjlehallen, hvor bøgerne bliver hentet klassevis (husk at medbringe en taske). Skal jeg bruge et lånerkort? Dit sygesikringsbevis fungerer som lånerkort, så det er vigtigt, at du altid har sygesikringsbeviset med i skole. 1

4 Computer Skal jeg selv medbringe computer? Skolen har mange computere, så du vil normalt have mulighed for at benytte en, når du er på skolen. Hvis du har en bærbar PC, er du dog velkommen til at medbringe den. Skolen har trådløst netværk, som du kan benytte. Hvordan får jeg adgang til skolens computersystem? I løbet af de første par uger på OTG får du oplysninger om skolens computersystem. Du vil ved samme lejlighed få udleveret brugernavn og adgangskode til vores login-side. På login-siden finder du bl.a. portfolioen (se s. 12), forskellige dokumenter og nyheder. Er min private computer forsikret af skolen? Din private computer er IKKE forsikret af OTG, så det er din egen forsikring, der skal dække, hvis uheldet er ude (f.eks. ved tyveri).

5 Ekskursioner Kommer man på ekskursion med skolen? Lærerne arrangerer jævnligt ekskursioner. Det er typisk virksomhedsbesøg eller besøg på byggepladser. Men det kan også være et besøg på en udstilling, en messe eller en tur i biografen. Elever på OTG Hvor mange elever er der på skolen? Der går ca. 700 elever på OTG. Elevinformationer Hvor finder jeg elevinformationer? Du finder diverse informationer på opslagstavlerne ved elevskabene samt på skærmen i kantinen, i søjlehallen og ved indgang 9A (ved basketbanen). Ligeledes finder du elevinformationer på forsiden af login (se s. 2). Hold øje med siden her bliver nyheder, ændringer, aflysninger mv. annonceret. 3

6 Elevplan Hvordan registreres fravær? Hvis du er fraværende fra undervisningen, bliver dette registreret i Elevplan. Du skal logge dig på Elevplan for at angive årsagen til dit fravær. Du får mere information herom, når du begynder på OTG. Elevråd Har skolen et elevråd? Skolen har et elevråd vi kalder det OTG Udvalget. Udvalget holder møde ca. hver anden måned. Formand for udvalget er Jamie Uniacke, 3.d. Elevskabe Kan jeg låne et skab til bøger m.v.? Du har mulighed for at låne et skab mod et depositum på kr. 100,-. Når du afleverer nøglen, får du dit depositum retur. Du får mere information herom, når du begynder på OTG.

7 Fagniveauer Hvad er fagniveauer? Når du starter på OTG, vil du opleve, at fagene er inddelt i C-, B- og A-niveau. C-niveau: grundniveau. B-niveau: mellemniveau. A-niveau: højniveau. Fastholdelseskoordinator Er der nogen, der holder øje med mit fravær? Skolen har en fastholdelseskoordinator tilknyttet hver årgang. Fastholdelseskoordinatorerne holder løbende øje med dit fravær og dine opgaveafleveringer begge dele registreres elektronisk. Hvis du har for meget fravær eller er bagud med afleveringer, bliver du kontaktet af din fastholdelseskoordinator. 5

8 Festudvalg Har skolen et festudvalg? Skolen har et aktivt og velfungerende festudvalg. Udvalget holder møde efter behov; det er især op til fester, at der bliver holdt mange møder. Formand for festudvalget er Kristine Bou Jørgensen, 3.c. Forsikring Er jeg forsikret, når jeg er på skolen? Du er kun forsikret, når du har værksteds- og laboratorieundervisning. Forsikringen dækker, hvis du kommer fysisk til skade eller får ødelagt f.eks. dine briller. Forsikringen dækker IKKE din computer. Forsømmelser/sygdom Hvad sker der, hvis jeg forsømmer meget? Hvis du forsømmer meget eller mangler at aflevere hjemmeopgaver, risikerer du at miste din SU og eventuelt at blive meldt ud af OTG. Er der noget, du er i tvivl om vedr. forsømmelser, kan du få nærmere information hos dine lærere eller din studievejleder. Se også OTGs Ordens- og studiereglement på otg.dk Ved sygdom skal du som udgangspunkt ikke ringe til OTG og melde dig syg. Men hvis du er syg på en dag, hvor du skal til prøve, er det dog vigtigt, at du ringer til skolen og sygemelder dig. Når du er tilbage efter endt sygdom, skal du i Elevplan (se s. 4) angive en årsag til dit fravær. Forældremøde og konsultation Hvornår er der forældremøde? Du og dine forældre/nærmeste voksne bliver inviteret til forældremøde på skolen d. 4. september 2013, hvor I vil få en grundig orientering om uddannelsen og ikke mindst om, hvad der skal ske det første halve år, du er på OTG. Hvornår er der forældrekonsultation? Der er forældrekonsultation i november 2013, hvor du og dine forældre/nærmeste voksne kan tale med dine lærere om dit faglige stand-

9 punkt og få vejledning, hvis du er i tvivl om dit endelige valg af studieretning (studieretning se s ). Fotografering Bliver jeg fotograferet sammen med min klasse? Der bliver taget foreløbige klassebilleder på første skoledag. Den 27. og 28. august bliver der taget endelige klassebilleder samt enkeltbilleder. Når tiden for fotografering nærmer sig, kan du se en tidsplan på login og på opslag på skolen. Fredagscafé Har skolen en fredagscafé? Skolens fredagscafé har som udgangspunkt åbent hver anden fredag kl Du finder fredagscaféen i kælderen under lokale 12 og 13. Formand for fredagscaféen er Maria Gerskov Larsen, 3.e. Du dimitterer lørdag d. 25. juni

10 Grundforløb Hvad er grundforløbet? Det første halve år af din uddannelse kaldes for grundforløbet. I grundforløbet bliver du præsenteret for både fag og studiemetoder f.eks. læseteknik, mundtlig fremlæggelse og rapportskrivning - som du får glæde af i hele din gymnasietid. Man kan sige, at det første halve år hjælper dig med at blive klædt på til at være gymnasieelev. Er grundforløbet ens for alle? Alle nye elever følger det samme grundforløb, uanset hvilken studieretning de har valgt. Hvilke fag får jeg? Du får fagene dansk, engelsk og matematik samt biologi, samfundsfag, kommunikation/it, fysik, kemi og teknologi samt studieområdet (SO) (SO - se s. 15).

11 Kantine Hvor ligger OTGs kantine? Vores kantine ligger i forlængelse af søjlehallen. Kantinen er åben mandag-torsdag kl samt kl ; fredag kl Du er velkommen til at spise din medbragte mad i kantinen. Karakterer Hvornår får jeg karakterer første gang? Du får dine første karakterer i december 2013 de såkaldte standpunktskarakterer. Karaktererne kommer ikke til at stå på dit eksamensbevis. Klasselærer Har min klasse en klasselærer? I hele din gymnasietid er der en klasselærer tilknyttet din klasse. Klasselæreren har fokus på, at skabe og bevare en god stemning i klassen. Klasselæreren er bl.a. med til at modtage dig på første skoledag, med til forældremøde og med til at planlægge studietur i 2.g. Klassesammensætning Hvordan sammensættes klasserne? Du vil fra starten, så vidt det er muligt, komme i klasse med dem, der har valgt den samme studieretning som dig. Hvor mange er man i en klasse? Der er op til 28 elever i en klasse. Kopiering Kan jeg kopiere på skolen? Du har mulighed for at kopiere rapporter mv. i lokale 14 og 128. Du får sat penge ind på din kopikonto tre gange i løbet af et skoleår. Derud over kan du også selv sætte penge ind på din kopikonto. Du får mere information herom, når du er begyndt på OTG. 9

12 Lektiehjælpen Kan jeg få hjælp til mine lektier på skolen? Hver onsdag har Lektiehjælpen åbent kl i lokale 8. Her har du mulighed for at få hjælp af en lærer til dine lektier, opgaver, rapporter mv. Lommeregner Skal jeg selv købe en lommeregner? På OTG får du brug for at arbejde med en såkaldt CASregner. Vi foreslår en TI-30X Pro Multiview fra Texas Instruments. Vi råder dig dog til at vente med at købe en CASregner, til du har haft din første matematiktime. Hvis du hellere vil bruge bærbar PC, kan du gratis få installeret det matematikprogram, som vi primært benytter. Musik Har jeg mulighed for at spille musik på skolen? Skolen råder over et musiklokale, som du finder i kælderen under bygning 7. Et musikudvalg tager sig af aktiviteterne i musiklokalet.

13 Snak med lærer Valther Rasmussen (VAR), hvis du vil vide mere eller være medlem af udvalget. Mødepligt Har jeg mødepligt? Du har pligt til at møde til undervisningen, og du skal aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Obligatoriske fag Hvad er obligatoriske fag? Obligatoriske fag (se otg.dk/kommende elev?) er fag, som alle elever skal følge uanset studieretning (studieretning - se s ). Hvilket niveau har de obligatoriske fag? C-niveau: Biologi, kommunikation/it, samfundsfag og teknologihistorie. B-niveau: Engelsk, fysik, kemi, matematik og teknologi. A-niveau: Dansk, teknikfag (se s. 18). 11

14 Oprydning Hvem sørger for oprydningen på OTG? Du skal selv sørge for at rydde op både i klasselokaler og på skolen generelt. Når du forlader et klasselokale, skal stolene være sat op under eller på bordet, og affald skal smides i skraldespanden. Portfolio Hvad er portfolio? Portfolioen er din personlige elektroniske mappe, som du kan aflevere opgaver, rapporter og projekter i. I portfolioen kan du også modtage opgaver og materialer fra dine lærere. Alle elever bliver oprettet i en elektronisk portfolio (se Hvordan får jeg adgang til skolens computersystem, s. 2). Prøver Hvornår skal jeg til prøve første gang? Du skal til prøve første gang i december 2013; den såkaldte SO prøve i grundforløbet. Til prøven skal du fremlægge en opgave, hvor du demonstrerer de ting, du har arbejdet med i løbet af det første halve år på OTG. Hvor mange prøver skal jeg til? Afsluttende prøver Du skal til 8 afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i løbet af dine tre år på OTG. Derudover skal du i 3.g lave et studieretningsprojekt. Interne prøver Du kan komme til interne skriftlige og mundtlige prøver i både 1.-, 2.- og 3.g.

15 Rygning Er det tilladt at ryge på OTG? Det er ikke tilladt at ryge på OTG hverken rigtige cigaretter eller E- cigaretter. Hvis du vil ryge, skal du helt uden for skolens matrikel. Skema Hvor finder jeg mit skema? Ved skolestart får du et trykt skema. Du finder også dit skema på skema.sde.dk eller på elevplan.dk. Du har pligt til at tjekke dit elektroniske skema hver dag. Skolestart Hvornår er første skoledag efter sommerferien? Du møder på OTG fredag d. 9. august 2013 kl Alle nye elever mødes i konferencesalen, Munkebjergvej 130, bygn. 7. Efter en fælles velkomst går I klassevis ud i undervisningslokalerne. Dagen slutter ca. kl

16 Hvordan bliver jeg modtaget på OTG? Når du starter på skolen, bliver du selvfølgelig godt modtaget. Til din klasse er knyttet to tutorer, specielt udvalgte 2.g ere, som fra den allerførste dag vil hjælpe dig og dine klassekammerater med at falde godt til på skolen. Ligeledes har du en klasselærer, som hjælper dig på vej. Hvad skal jeg have med den første dag? Du skal have en taske med til de bøger, du får udleveret. Du skal desuden huske dit sygesikringsbevis, som du skal bruge i forbindelse med udlevering af bøger. Hvad sker der den første tid på skolen? Introfest Fredag d. 30. august afholdes der introfest. Festen arrangeres for at byde et særligt velkommen til nye elever.

17 SMS service Kan jeg modtage informationer via SMS? Vi tilbyder en SMS service, hvor du kan modtage information om skema- og lokaleændringer, aflysninger, arrangementer på OTG etc. Du får information herom, når du begynder på OTG. Studiekort Får jeg et studiekort, når jeg begynder på OTG? Der bliver lavet studiekort i forlængelse af, at der ved skolestart bliver taget billeder af alle nye elever. Du modtager dit studiekort i løbet af september måned. Studiekortet bliver sendt til skolen. Studieområdet (SO) Hvad er SO? SO er et samarbejde mellem alle fag (på nær valgfag). Du kommer derfor til at opleve sammenhæng mellem de forskellige fag. Du skal arbejde med SO i både grund- og studieretningsforløbet. Ud over faglige emner skal du i SO bl.a. arbejde med læsestrategier, notatteknik, formidling på skrift og i tale og informationssøgning. Endelig skal du i SO arbejde i værksteder og laboratorier inden for teknikfagsområderne (se s. 18). SO afsluttes med en obligatorisk, intern prøve i grundforløbet og en afsluttende prøve i 3.g, hvor karakteren kommer til at stå på dit eksamensbevis. Glæd dig til tre sjove og spændende år på OTG 15

18 Studieophold Har jeg mulighed for at komme på et længerevarende studieophold? Hvis du vælger studieretningen Engelsk kommunikation/it (se otg.dk - studieretninger), kommer du på et obligatorisk fire ugers studieophold i et engelsktalende land. Skal jeg selv betale for studieopholdet? OTG støtter turen økonomisk, men du skal selv betale ca. kr ,- Beløbet inkluderer rejse, ophold, undervisning og ture samt 1/4 pension. Derudover skal du påregne lommepenge samt udgifter til mad. (Studietur se s. 17). Studieretning Hvornår skal jeg endeligt vælge studieretning? Den 2. december 2013 skal du endeligt vælge studieretning. (Foreløbigt valg foretages senest d. 18. november). Op til valget vil du modtage vejledning af din klasselærer og din studievejleder. Læs mere om vores studieretninger på otg.dk. Kan jeg være sikker på at få den studieretning, jeg har valgt? Langt de fleste elever får opfyldt deres ønske om studieretning. Er

19 det ikke muligt at tilgodese dit studieretningsvalg, vil du i samråd med dine teamlærere og din studievejleder finde frem til, hvad der er det bedste alternativ for dig. Hvornår starter studieretningsforløbet? Studieretningsforløbet starter i begyndelsen af januar Du vil senest 8 skoledage før studieretningsstart få besked om, hvorvidt du får den studieretning, du har valgt. Studietur Kommer jeg på studietur? Alle 2.g-klasser arrangerer en studietur i efteråret (dog ligger turen i 3.g, hvis du vælger studieretningen Engelsk komm./it (se s. 16). Skal jeg selv betale for studieturen? OTG giver et lille tilskud til turen, men du skal selv betale det meste. Det er derfor en god idé at begynde at spare op til turen, allerede når du begynder på OTG. Studievejledning Hvor finder jeg en studievejleder? Vores studievejledere holder til på kontoret ud for kantinen. De har træffetid mandag-fredag. På opslag ved studievejledningen og på otg.dk kan du se, hvornår studievejlederne er på deres kontor (se vores studievejledere på s. 21). 17

20 SU Kan jeg få SU, når jeg begynder på OTG? Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. På su.dk finder du min SU, hvor du søger om SU. For at få adgang til minsu skal du bestille et NemID ( Bestil login ). Når du har tastet dine oplysninger på minsu, skal disse godkendes af OTG. Du må påregne 2 3 uger fra godkendelsesdatoen, til du får din SU udbetalt. Teknikfag Hvad er teknikfag? Teknikfaget er et obligatorisk fag. Faget er helt specielt for htx og en meget central del af undervisningen. Du skal have teknikfag i 3.g, og du kan vælge mellem Byggeri og energi, Proces, levnedsmiddel og sundhed og Design og produktion.

21 Transport Kører der bus til OTG? Der kører bybus og FynBus (dem med tre cifre) til skolen. Med bus til OTG 60/61 (Tornbjerg), 161/162 (Odense-Ørbæk-Svendborg), 29 (Hjallese/Tarup) og 810 (Rudkøbing-Svendborg-Odense). Med bus fra OTG 60/61 (Stige), 161/162 (Banegården), 29 (Tarup/Hjallese) og 810 (Odense- Svendborg-Rudkøbing). Kan jeg få tilskud til buskort? Du kan søge om transportrabat med et såkaldt Ungdomskort. Kortet koster kr. 342,- om måneden, og det giver dig bl.a. mulighed for fri pendling mellem hjem og skole. Mere information og bestilling af kort på ungdomskort.dk. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) Har jeg mulighed for at deltage i foredrag efter skoletid? OTG er medlem af UNF, som holder til på Syddansk Universitet (SDU). Det betyder, at du kan deltage gratis i alle foreningens foredrag mod forevisning af dit studiekort. Ud over foredrag arrangerer UNF også små studieture (se odense.unf.dk). Du skal typisk betale kr. 50,- for at deltage i studieturene. Undervisningstid Hvornår på dagen ligger undervisningen? Undervisningen ligger normalt i tidsrummet kl fredag dog kl Ofte har du det samme fag i to lektioner ad gangen (en lektion udgør 50 minutter). Vi har ingen klokke, der ringer ind og ud, så du og din lærer sørger i fællesskab for, at der bliver holdt pause. 19

22 Valgfag Hvad er valgfag? Valgfag er fag, som ikke indgår i rækken af obligatoriske fag. Valgfagene giver dig mulighed for at få viden om et specielt område. Hvad er niveauvalg? Hvis du i stedet for et valgfag vælger at hæve et fag, du har i forvejen, til et højere niveau, kalder vi det for niveauvalg. Åbningstider Hvornår har skolen åbent? Du kan normalt komme ind på skolen kl på hverdage. Dørene låses kl , men du har mulighed for at lave lektier på skolen indtil kl Hvornår har kontoret åbent? Kontoret har åbent mandag-torsdag kl fredag kl Dog holder kontoret pause kl og kl NB: Henvendelser vedr. økonomi kun i tidsrummet kl Vi glæder os til at se dig fredag d. 9. august 2013 kl. 9.00

23 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen Tlf.: Esther Gaarde Jakobsen Tlf.: Dorthe V. Klausen Tlf.: Line Adler Øberg Tlf.:

24 OTG fordi det skal være sjovt at lære Munkebjergvej Odense M. Tlf.: LIND/juni2013

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt...

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt... Studiehåndbog 2014 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød 1 2 Velkommen til Teknisk Gymnasium Med denne studiehåndbog byder vi dig velkommen til skoleåret 2014-15. Vi håber at det vil blive et godt skoleår for

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2014-15 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX Erhvervsskolen Nordsjælland Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2015-2016 - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM

Læs mere