Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 21. maj haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj II, som var inviteret til at overvære generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Kim Thorsen (63) blev foreslået som dirigent og valgt. Kim takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden anmodede om et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer og nære familiemedlemmer, der er gået bort det sidste år. Herefter bød formanden særligt velkommen til de nye medlemmer i have 54, 59, 67, 71, 74, 77, 83, 94, 98, 100, 113, 123, 128 & 129. Formanden præsenterede den samlede bestyrelse. Beretningen, som blev fremlagt af formanden, indeholdt blandt andet følgende punkter: Der har desværre været ca. 10 indbrud i vinterens løb, og det er jo frygtelig generende for de, det går ud over. Der er indkøbt skilte om videoovervågning, som opsættes på lågerne og i de to bageste hjørner af foreningen inden efteråret Bestyrelsen har indkøbt elektronisk måleudstyr og tegneprogram for at lette arbejdet med optegnelse af bebyggelse i haverne Der er lagt nyt beton på det halve af terrassen, da den gamle beton var for dårlig Bestyrelsen deltager i årlige fællesmøder med de øvrige haveforeninger i Hvidovre for at udveksle erfaringer Bestyrelsen er ikke tilfreds med containerordningen, og arbejder på at forbedre denne Bestyrelsen har overtalt Nesa til først at grave kabler ned i starten af juli måned Betaling for vand er pillet ud af foreningens budget, da vand fremover afregnes direkte mellem medlemmet og Hvidovre Vand. Opkrævningen i marts og fremover var derfor lavere end tidligere. Der er i 2006 budgetteret med et underskud på kr ,- på grund af ekstraordinære udgifter til indkøb af hækplanter i år Der er i årets løb afholdt følgende arrangementer o Loppemarked med god tilslutning. Tak til Brita (121). Flyttes i år fra den fastsatte dato, da vi ikke er sikre på, at pladsen er klar Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 1

2 o Petanqueturnering tilbage i 2005 efter pause i Tak til Brita (121) & Niller (88). Tillykke til vinderen Niller. Afholdes i år den 15/7 o Havefest god fest, dejlig grillmad, godt vejr, vores eget Kettehøj II band, velassorteret bar, feststemte medlemmer. Tak til Helle (64), Erik (96) og Britta (121). Afholdes i år den 19/8 med et nyt festudvalg bestående af Jesper (72), Flemming (62), Jan (95) & Ole (90) o Solsikkekonkurrence igen en succes med opmåling, god mad og præmier fra Arbejdernes Landsbank. Tak til Sonja (67), Lone (85), Kisser (96) og Tina (87). Afsluttes i år den 2/9 o Standerhejsning dårligt vejr og rodet plads men alligevel ca. 60 medlemmer, sang, flag, pølser og øl/vand o Søndagstræf hver søndag kl Hjemmesiden opdateres løbende med bl.a. bestyrelsesreferater. Tak til webmaster Kisser (96). Foreningen vil fortsat benytte mails, blandt andet til at orientere medlemmer om når der har været indbrud i vintersæsonen. Mailadresser mailes til Bestyrelsen har besluttet at udvide telefonpengeordningen til også at omfatte suppleanter, da disse arbejder på lige fod med resten af bestyrelsen. Alle i bestyrelsen deltager i ca. 5 møder årligt og deltager i sandagstræf-vagter, arrangementer, container-vagter m.v. Det lader til, at det foreliggende nybygningsforslag til udvidelse af togkapaciteten mellem København og Ringsted har flyttet banen over på den anden side af motorvejen. I givet fald vil denne løsning ikke koste ekspropriation af haver men blot betyde byggestøj og støv Kloakprojektet havde sin egen store del af beretningen: o Vejret og entreprenørerne har desværre forsinket projektet væsentligt i forhold til den aftalte tidsplan o Bestyrelsen har lagt et stort stykke frivilligt arbejde i projektet. Ikke mindst formanden, som har brugt timer af sin fritid. Derfor er det sørgeligt at erfare, at der går rygter om, at formanden får lavet sit arbejde gratis. Dette er naturligvis ikke tilfældet o Det kommunale projekt med kloakering og helårsvand i vejene og ind i haverne er ikke gået helt efter planen. De vilkår vi har aftalt os til rette med kommunen om, kunne vi nok ikke få bedre, men tidsplanen gik helt galt blandt andet på grund af vejret. Kvaliteten af arbejdet kan vi ikke være tilfredse med, men vi må glæde os over, at det er kommunens kloak, og at det er kommunen, der er ansvarlig for retablering af vejen og vedligeholdelse af kloakken o Eltels arbejde i de 44 tilmeldte haver er heller ikke gået helt efter planen. Eltel blev valgt på grund af prisen. Samtidig var det svært at få andre tilbud vi modtog kun 1 yderligere. Tidsplanen er også her gået helt galt også blandt andet på grund af vej- Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 2

3 ret. Bestyrelsen er ikke tilfredse med Eltels krav om ekstrabetaling på grund af for meget grundvand, men lagde vægt på, at medlemmet fik lejlighed til at vælge Eltel fra. Kvaliteten af Eltels arbejde er der mange meninger om men der er dog en del haver, som Eltel ikke laver, hvor arbejdet ikke ser bedre ud o Det har kostet blod, sved og tårer at få de nødvendige dispensationer fra kloak- og vvs-normerne fra Hvidovre Kommune. Kommunen har været utrolig rigid i deres krav om opfyldelse af normer, når man tager i betragtning, at der er tale om kolonihaver og ikke helårsboliger o Vi kan være tilfredse med, at kommunen var villig til at ændre kommuneplanen, så der åbnes for mulighed for at bygge op til 57 m2 beboelse efter kloakering. Vi kan dog ikke være tilfredse med, at kommunen først forventer, at den lokalplan der skal føre kommuneplanens beslutninger ud i livet, er færdig i foråret 2007 o Vi kan være rigtig godt tilfredse med finansieringstilbudet til medlemmerne fra Arbejdernes Landsbank. Flere medlemmer har forsøgt at opnå bedre tilbud i andre banker, men ingen andre kan være med på de betingelser o Vi kan være godt tilfredse med den advokatbistand vi har købt os til i forbindelse med projektet. Bestyrelsen er glade for den tryghed det giver, at advokaten har tjekket vilkårene med kommunen, og har tjekket at foreningen har truffet de nødvendige beslutninger herunder vedtægtsændringer i forbindelse med projektet o Vi kan ikke være tilfredse med kommunens manglende fleksibilitet i forbindelse med håndtering af vores dagrenovation og haveaffald under de kaotiske forhold i foreningen under anlægsarbejdet o Retablering af vejen har været en af de sværeste hurdler i projektet. En hurtig retablering ville give bedre adgangsforhold, men ville til gengæld forsinke arbejdet i haverne. Det er kommunens pligt at retablere vejen, men bestyrelsen er i løbende kontakt med kommunen for at finde det mest velegnede tidspunkt o Oven i hele kloakprojektet ville Nesa til at grave kabler ned i foreningen midt i maj måned. Dette har bestyrelsen dog fået udsat o Hvad mangler vi så nu, før foreningen vender tilbage til normale tilstande? Kommunen fjerner snarest muligt køreplader, så alle stophanerne i vejen kan findes og åbnes Kommunen retablerer vejen i uge 25 & 26 under retableringen er det forbudt at spærre vejen Nesa begynder at grave kabler ned formentlig fra uge 27 En del mangler at få lavet kloak og vand i haven. Nogle er sprunget fra Eltel, som mangler 5 haver + 3 haver der ønsker at vente til grundvandet er faldet. Bo mangler ca. 12 haver Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 3

4 Bestyrelsen fortsætter med at presse på overfor Hvidovre Kommune for at få lavet en lokalplan, der giver ret til at bygge 57 m2 beboelse Bestyrelsen arbejder videre for at finde løsninger på problemerne med dagrenovation og haveaffald i resten af den kaotiske periode (frem til ca. midt i juli måned) o Det hele er gået rigtig hurtigt. Vi afholdt vejledende afstemning for 1 år siden, og endelig beslutning blev truffet i september sidste år. Nogen vil sikkert mene, at det er gået for hurtigt, men generne ved at udsætte det hele 1 år havde nok ikke været mindre til gengæld havde tiden til at være bekymret været længere o Samlet set har kloakprojektet været en blandet fornøjelse. Noget er gået rigtig godt, og andet er gået rigtig skidt. Bestyrelsen påtager sig det fulde ansvar for det, vi har haft indflydelse på vi har gjort det så godt, som det har været os muligt o Vi har undervejs konstateret, at der i foreningen er rigtig mange eksperter i kloakering, vvs-arbejde, vejarbejde m.v. som har kunnet påpege de fejl bestyrelsen og entreprenørerne har lavet i forløbet. Ærgerligt, at disse eksperter ikke har stillet deres ekspertise til rådighed ved at besætte bestyrelsesposter ;-) Bestyrelsen takker de medlemmer, der gennem årets løb har gjort en særlig indsats for foreningen, med en symbolsk gave (en flaske vin): Erik for at arrangere havefest og optegne bebyggelse i haverne Helle for at arrangere havefest og skrive generalforsamlingsreferat Brita for at arrangere havefest, loppemarked og petanqueturnering Niller for at arrangere petanqueturnering og for arbejdet i bestyrelsen (ikke til stede) Kurt for arbejdet i bestyrelsen Sonja, Lone & Tina for at arrangere solsikkekonkurrence Kisser for at arrangere solsikkekonkurrence og for arbejdet med hjemmesiden Ole for blandt andet levering af skilt Sonja for at fotografere kloakprojektet og levere billeder til hjemmeside samt fotoalbum Kim & Preben (samt John & Jes, der ikke er medlemmer) for at spille til havefesten Debat om beretning: Anni spurgte, om stophanerne i vejen åbnes, når vejen retableres formanden svarede, at stophanerne åbnes hurtigst muligt, når kørepladerne er fjernet Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 4

5 Jørgen spurgte, om der ikke lægges nye poser på pladsen til dagrenovation formanden svarede, at aftalen med kommunen er, at de skal lægge mindst 83 sække ugentligt på bordene på terrassen på pladsen Kirsten spurgte, om der skal være mørkt på vejen indtil Nesa graver kabler ned i juli formanden svarede, at han vil fejlmelde lyset snarest muligt Ole roste bestyrelsen for det store arbejde med kloakprojektet formanden takkede Forsamlingen godkendte herefter beretningen enstemmigt. 3. Årsregnskab Kasserer Flemming Pedersen (85) fremlagde regnskabet for år 2005, som udviser et lille underskud på kr ,-. Dette på trods af store ekstraomkostninger til bestyrelsesansvarsforsikring, reparation af betongulv og advokatregning. Debat om regnskab: Anni spurgte, hvad den nye post genbrug indeholder kassereren svarede, at genbrug opkræves over ejendomsskatten, at posten ikke er ny, og at den formentlig dækker omkostninger ved at drive genbrugspladsen Forsamlingen godkendte herefter regnskabet enstemmigt. 4. Indkomne forslag Dirigenten oplæste et forslag fra Folmer i have 73 vedrørende tilladelse til opsætning af brændeovn. Formanden fortalte, at Kettehøj I i 2004 har undersøgt samme spørgsmål i Hvidovre Kommune og fået afslag med henvisning til brandrisiko og risikoen for røggener. Bestyrelsen kunne af samme årsager ikke anbefale forslaget. Folmer trak herefter sit forslag med henvisning til bestyrelsens behandling. Dirigenten oplyste, at der ikke er indkommet yderligere forslag. 5. Valg Formand for 2 år Jesper Hesselholdt (87) blev genvalgt uden modkandidater Næstformand for 1 år Brita Willumsen (121) blev valgt uden modkandidater Bestyrelsesmedlem for 2 år Erik Lund (96) blev valgt uden modkandidater Bestyrelsessuppleant for 1 år Karen Lyster (99) blev valgt uden modkandidater Bestyrelsessuppleant for 1 år Arne Junggren (114) blev valgt uden modkandidater Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 5

6 Revisor for 2 år Ole Heman (90) blev genvalgt uden modkandidater Revisor for 1 år Kirsten Lund (96) blev valgt uden modkandidater Revisorsuppleant for 1 år Kim Thorsen (63) blev valgt uden modkandidater Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten, og takkede forsamlingen for en god generalforsamling. Jesper Hesselholdt Formand & referent Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 6

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere