Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)"

Transkript

1 Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Mu seum Nr

2 Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Indledning Udgravningerne ved Stenløsevej etape 2 (OBM 5537) fandt sted i foråret og sommeren I forbindelse med udgravningen blev der afdækket spor af en række huse, staklader, hegn, gruber og agerrener, der generelt set kunne dateres arkæologisk til yngre jernalder. Bl.a. kunne der udskilles to formodentlig samtidige gårdsenheder. Disse to gårde bestod hver især af et hovedhus samt tilbygninger og hegn. Gårdene, som havde benævnelsen S1 og S2, har samme orientering og har sandsynligvis fungeret samtidigt. Fra en del af anlæggene fra lokaliteten blev der under gravearbejdet udtaget jordprøver til flotering med henblik på en mulig arkæobotanisk analyse samt udtagning af egnet materiale til 14 C dateringer. Alle jordprøver blev efter udgravningens afslutning sendt til arbejdsmand Arne Åkjær Rasmussen, hvor de blev floteret på Moesgård Museums floteringsmaskine, som står opstillet på Fyn. Maskinen består kort fortalt af en skråtstillet sliske. I sliskens nedre ende tilsættes der vand til jordprøven gennem en række dyser. På denne måde bliver flydende elementer såsom forkullede planterester frigjort fra jorden og flyder til tops. Efterhånden som vandet i slisken stiger, flyder disse elementer til sidst ud over sliskens top, hvor de opsamles i et finmasket net med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Materialet i nettet udgør selve floteringsprøven. Det tilbageværende, ikke-flydende materiale, som ligger tilbage i slisken efter floteringen, tørres og gemmes separat. Dette materiale udgør den såkaldte floteringsrestprøve. Efter den afsluttede flotering af jordprøverne fra Stenløsevej etape 2 blev floteringsprøverne sendt til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum til videre behandling. 1. Stenløsevej etape 2 er udgravet ved arkæolog Sune Villumsen. Lokaliteten er beliggende i Svenstrup byg, Stenløse sogn, Odense kommune. Den har Sted/SB-nr: og UTM koordinaterne: / , zone 32 1

3 Det kursoriske gennemsyn I laboratoriet på Moesgård blev de modtagne floteringsprøver i første omgang kursorisk gennemset under et mikroskop med op til ca. X40 forstørrelse. Det kursoriske gennemsyn består af en relativt hurtig vurdering af prøvens indhold af især forkullet arkæobotanisk materiale. Denne vurdering kan efterfølgende danne basis for udvælgelsen af prøver til både 14 C udtagninger samt eventuelt til arkæobotaniske analyser. Resultatet af gennemsynet af prøverne fra Stenløsevej etape 2 kan ses i tabel 1 nedenfor: EGNET TIL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 30 Nej Få fragmenter <5 xxx 31 Nej 2-5 <5 xx Lille rug-kerne 32 Nej Få x Rug (små, lange, smalle) 33 Ja 250 ml* Få xxxx (Keramik) * Næsten rent korn. Byg (dominerende). Hvede. Rug (korte, buttede & lange, smalle) 34 Nej 1-3 <5 xxx Byg 35 Nej * xx Avnklædt byg. *Bl.a. Hør 36 Nej 1 0 x 37 Nej 0 0 xx 38 Nej Få fragmenter <20 xxx Chenopodium album 39 Nej 2-5 Få xxx Byg. Rug (lang, smal). Poaceae 40 Nej x 41 Nej 0 <5 x Plantago lanceolata 44 Nej 1 0 x Rug 45 Evt Få xx Avnklædt byg. Små rugkerner (korte, buttede) 46 Nej <5 xx Avnklædt byg 47 Nej 1 0 x Byg 48 Nej Få fragmenter <5 x 49 Nej Få xx Byg 50 Nej 2-3 <5 xx Byg. Persicaria maculosa/lapathifolium. Sandslagge 53 Nej 0 0 x Kun få, små stykker trækul 54 Nej 0 1 x 55 Nej Få fragmenter 0 xx 56 Nej xx Små rugkerner (korte, buttede) 57 Nej 0 <5 xxx Fallopia convolvulus 58 Nej 0 0 xx 59 Nej xxxx Lille rug?kerne (Kort, buttet) 60 Nej 2 0 x Byg 61 Nej 1 <5 xx Byg. Fallopia convolvulus 62 Nej 0 0 xxx 63 Nej 2-5 <10 xx Sammenbrændte klumper af organisk materiale - korn/frø? 64 Evt xxx Avnklædt byg (små & store) Fallopia convolvulus. Persicaria maculosa/lapathifolium. Bromus sp. m.fl. 65 Nej 5-15 Få xxx (Keramik) Byg - heraf nogle små kerner. Poaceae 2

4 EGNET TIL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 66 Nej Få fragmenter <5 xxx (Keramik) 67 Nej Få fragmenter Få xxxx 68 Evt >30 xx Avnklædt byg. Snerlepileurt. Bleg/fersken-pileurt. Hvidmelet gåsefod 69 Nej <20 xxx Avnklædt byg. Snerre sp. Gåsefod sp. Rosenfamilien. Bleg/fersken-pileurt 70 Nej 2-5 <10 xxx Byg. Bleg/fersken-pileurt 71 Nej Få xxx Avnklædt byg 74 Nej 0 0 x (Keramik) 75 Nej 1 fragment 0 x 77 Nej 0 1 x Hvidmelet gåsefod 78 Nej 0 0 x 79 Nej 0 0 x 80 Nej 0 0 x 81 Nej x Dårligt bevaret 82 Nej x Mest moderne rødder 83 Evt Få xx Hvede. Avnklædt byg. Sæddodder? Hasselnøddeskalsfragment. Bleg/fersken-pileurt. Snerlepileurt. 84 Nej <10 xx Byg. Rug (kort, buttet) Snerre sp. 85 Nej * xx Avnklædt byg. Rug (lang, smal) *Bl.a. Hør. Snerlepileurt. Snerre sp. Hvidmelet gåsefod. Bleg/fersken-pileurt 86 Nej <10 xx Byg. Hvede. Meget beskidt 87 Nej 0 0 xx 88 Nej 3 <5 xx Lille rug-kerne 89 Nej 2 2 x Byg. Bleg/ferskenpileurt 90 Nej 3 0 x Avnklædt byg 91 Nej 1 0 xx Byg 92 Nej 1½ 1 xx Byg 93 Nej 1 0 xx Byg 94 Evt. 1 2* xx (Keramik) Byg. *1 stor ærteblomstfrø Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn fra Stenløsevej etape 2. Noter til tolkningen af tabellen: Mængden af trækul er angivet med ét til fem X er ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i arkæobotaniske prøver. X markerer laveste trækulsmængde, mens XXXXX markerer den højeste. Betegnelsen sp markerer, at en planterest kunne bestemmes til slægt, men ikke nærmere til art. Angivelser i parentes markerer fund i floteringsresten. I enkelte af prøverne fra Stenløsevej etape 2 blev der observeret større mængder forkullede korn/frø. Af dyrkede sorter blev der erkendt byg (Hordeum vulgare sp.) tilsyneladende udelukkende i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Herudover fandtes rug (Secale cereale), enkelte hvedekerner (Triticum sp.) og frø af dyrket hør (Linum usitatissimum) udover sandsynlig sæddodder (cf. Camelina sativa). Et stort frø fra ærteblomstfamilien (Fabaceae), der evt. kunne være en dyrket ært, blev også observeret i X94. Mange kornkerner i prøverne og her især rugkernerne var forholdsvis 3

5 små. Der blev observeret flere forskellige arter blandt ukrudtsfrøene. De hyppigst forekommende arter stammer fra typiske markukrudtsplanter som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus) og hejre (Bromus sp.). Endelig fandtes der også frø fra snerre (Galium sp.), græs (Poaceae) og rosenfamilien (Rosaceae). Af mulige indsamlede planter blev der umiddelbart kun observeret hasselnøddeskalsfragmenter (Corylus avellana) i én prøve. Grundet det store antal forkullede kornkerner og ukrudtsfrø i flere prøver blev det besluttet at lave en egentlig arkæobotanisk analyse fra Stenløsevej etape 2. Prøverne fra lokaliteten er udtaget fra et bredt udvalg af anlæg, og derfor blev samtlige egnede prøver udtaget til analyse. Herudover blev det besluttet, at analysen skulle fokusere på en nærmere undersøgelse af rugen på stedet. Dels hører rugen fra Stenløsevej etape 2 til blandt gruppen af meget tidlige rugfund herhjemme og er interessant alene af denne grund. Dels kunne der imidlertid også observeres en forskel i udseendet på rugkernerne i prøverne. Nogle rugkerner fremstod således som meget små og buttede, mens andre forekom meget lange. Det blev på baggrund heraf besluttet at inkludere målinger af dimensionerne på rugkernerne i analysen, som vil kunne sammenlignes med øvrige dimensionsmålinger af tidlig dansk rug. 4

6 Gennemgang af de analyserede prøver I alt blev der foretaget analyse af seks prøver fra Stenløsevej etape 2. Resultatet af prøveanalyserne kan ses i tabel 2. X-NR: X-NR Floteret (ml.) Floteret (ml.) Gennemset (ml.) 30 70/ Gennemset (ml.) Avena sp. 1 (10) 1+1f. Havre sp. Cerealia indet. 2+46f f. ( f.) Hordeum vulgare var. vulgare Hordeum vulgare cf. var. vulgare f. (790+91f.) 30+6f. (218+42f.) 5+134f f f. 8+28f. Korn ubestemmelig f. 6+3f. Avnklædt byg 12+7f. Hordeum vulgare sp f f. 21 Byg sp. Byg cf. avnklædt byg Linum usitatissimum 7 Almindelig hør Cf. Linum 1 cf. hør Secale cereale 12+3f f. ( f.) 1 2 Rug. Triticum aestivum 12 (84) 1 Brødhvede Triticum sp. 5 (35) 4+2f. 12 Hvede sp. Arrhenatherum elatius var. bulbosum 2 Knoldet draphavre Camelina sativa 8 Sæddodder Chenopodium album Hvidmelet gåsefod Chenopodium sp. 1+3f f. Gåsefod sp. Danthonia decumbens 1 2 Tandbælg Cf. Danthonia decumbens 1 Cf. tandbælg Cf. Fabaceae 1 1f. Cf. ærteblomstfamilien Fallopia convolvulus f. 1 Snerlepileurt Galium sp Snerre sp. Persicaria merculosa/lapathifolia f. 1+3f. Bleg-/Fersken-pileurt Cf. Persicaria maculosa/laptahifolia 1 1 Cf. bleg-/fersken-pileurt Plantago lanceolata 3 Lancetbladet vejbred Poaceae Græsfamilien Cf. Polygonum aviculare 1 Cf. Vejpileurt Cf. polygonum/fallopia 1 Cf. pileurt Rumex acetosella 3 Rødknæ Rumex sp. 1 Skræppe sp. Solanum nigrum 3 5 Sort natskygge Spergula arvensis 2 Almindelig spergel Cf. Stellaria 1 Cf. fladstjerne Stellaria/Cerastium 1f. 2 Fladstjerne/hønsetarm Thlaspi arvense 5 Almindelig pengeurt Cf. Thlaspi arvense 1 Cf. almindelig pengeurt Cf. Trifolium 1 Cf. kløver Indet Ubestemmelige ukrudtsfrø Diverse 1 cf. forkullet bastsnor Diverse Trækul (X-XXXXX) X XXX XX XXX XX XX Trækul (X-XXXXX) Tabel 2. Analyserne fra Stenløsevej etape 2. Noter til tolkningen af tabellen: Da den totale prøvemængde ved X33 er meget stor, er der her gennemset en repræsentativ delprøve snarere end den totale prøve. Ved denne prøve markerer planterestmængder udenfor parentes de analyserede planterestmængder, mens tal indenfor parentes markerer det anslåede totale antal planterester i hele prøven. Mængden af trækul er angivet med ét til fem X er ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i arkæobotaniske prøver. X markerer laveste trækulsmængde, mens XXXXX markerer den højeste. Betegnelsen sp. markerer, at en planterest kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Cf markerer, at planteresten sandsynligvis kan henføres til pågældende art/slægt. Arter eller slægter adskilt af skråstreg ( / ) markerer, at der er flere tolkningsmuligheder for planteresten. 5

7 De analyserede prøver er udtaget fra stolpefyld i tagstolpehuller til de fire huse K3 og K4 fra gård S1 og K9 og K14 fra gård S2 (se fig. 1). I følgende afsnit skal prøverne gennemgås fordelt på anlæg, mens den overordnede diskussion af agerbruget og rugdyrkningen på stedet skal foretages i de efterfølgende afsnit. Fig. 1. Udsnit af udgravningen med de analyserede huse og 14C dateringer markeret. 6

8 Langhus K3 En plan over langhus K3 med floteringsprøvenumrene fra fylden i de tagbærende stolper kan ses på figur 2. Langhus K3 er tolket som hovedhuset i gårdsanlæg S1, der består af et hovedhus samt flere mindre bygninger og hegn. Der blev udtaget floteringsprøver fra fylden i samtlige tagbærende stolper fra huset. Blandt prøverne blev de to meget fundrige prøver X32 og X33 analyseret. De analyserede prøver kommer fra det næstyderste vestlige stolpesæt i huset. Fig. 2. Hus K3 med alle floteringsprøver markeret. To prøver af rugkerner fra X33 blev 14 C dateret, og disse daterer samlet langhuset til perioden mellem 425 og 611 e.kr. dvs. sandsynligvis til ældre germansk jernalder. Som det fremgår af tabel 2, består X32 hovedsageligt af forkullede rugkerner (Secale cereale), mens X33 er præget af en blanding af kerner fra byg (Hordeum vulgare sp.) tilsyneladende udelukkende i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) samt rug. Selv om avnklædt byg er forholdsvis fremtrædende i X33, er prøven dog klart domineret af rug. Ud over byg og rug indeholder X33 af dyrkede arter også hvede (Triticum sp.), formodentlig i form af brødhvede (Triticum aestivum), dyrket hør (Linum usitatissimum) samt havre (Avena sp.). Disse arter optræder alle i meget små mængder, og deres agerbrugsmæssige betydning er derfor vanskelig at fastslå. Med hensyn til den ene havrekerne i prøven, skal det desuden nævnes, at denne kan tilhøre ukrudtsarten flyvehavre snarere end den dyrkede sort, almindelig havre. Af mulige indsamlede arter optræder der i X33 to forkullede rodknolde af græsarten knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum). Selv om draphavrens rodknolde er spiselige, viser deres relativt hyppige forekomst i rituelle kontekster såsom brandgrave især fra jernalderen, at rodknoldene ofte havde en rituel betydning (Henriksen 2009, Jensen 2010, Jensen, Andreasen & Mikkelsen 2010, Mikkelsen & Bartholin 2009). 7

9 Udover i brandgrave forekommer rodknoldene fra draphavre også relativt hyppigt i arkæobotaniske prøver fra bopladser, ligesom det ses på Stenløsevej etape 2. Når de findes i bopladssammenhænge, er de ofte vanskelige at tolke. På den østjyske ældre jernalderboplads Elmehøjsager II kunne der dog erkendes et mønster i fordelingen af draphavrerodknoldene, idet de i stort set alle tilfælde optrådte i fylden til indgangsstolperne eller andre stolpehuller i indgangsområderne i husene. Dette kunne tyde på, at rodknoldene i hvert fald på denne lokalitet også havde én eller anden form for rituel betydning. Da de to draphavrerodknolde i X33 befinder sig midt i den sydvestlige del af langhus K3, er det ikke umiddelbart muligt at give nogen sikker tolkning af, om de oprindelig havde en ren fødemæssig eller en mere rituel funktion. At de findes iblandet en større mængde rug- og bygkerner kunne dog tyde på, at de repræsenterer et mere tilfældigt indslag i prøven, som f.eks. ukrudt. Frø fra vilde planter fandtes i både X32 og X33, men i meget små mængder. En del af de tilstedeværende arter såsom bleg-/ferskenpileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) og snerlepileurt (Fallopia convolvulus) er typiske markukrudtsarter, mens f.eks. græs (Poaceae) og rødknæ (Rumex acetosella) ud over på marker også optræder hyppigt andre steder, som f.eks. på enge og heder. Især i X33 er ukrudtsmængden usædvanligt lav. Dette faktum sammenholdt med, at der ikke fandtes nogen form for rester af aksdele i prøven indikerer, at kornet i hvert fald i denne prøve har været særdeles grundigt renset. Den store mængde rug og byg i X33 og til dels også i X32 indikerer, at der har været opbevaret både rug og byg midt i den vestlige del af hus K3. Selv om ingen af de øvrige prøver fra huset er analyseret, viser det kursoriske gennemsyn af disse prøver dog, at indholdet af korn i de resterende prøver fra huset er så lavt, at der ikke kan lokaliseres yderligere oplagrings- eller funktionsområder i huset ud fra indholdet af korn og frø i prøverne. Det er heller ikke muligt at afgøre, om det er rug eller byg, der er mest fremherskende i resten af huset. Begge arter optræder i prøverne fra resten af huset, men meget sporadisk. 8

10 Målinger af rugkernerne fra hus K3 Som tidligere nævnt, blev der i forbindelse med det kursoriske gennemsyn både observeret lange og smalle rugkerner samt korte og buttede. Af denne grund blev der foretaget målinger af henholdsvis længder, højder og bredder, udover at længde/bredde indekset blev udregnet for rugkernerne ved den meget rugholdige prøve X33. Normalt anvender man omkring 100 kornkerner ved dimensionsmålinger af kornkerneprøver. For bedre at kunne udskille flere størrelsesgrupper i materialet ved Stenløsevej etape 2 blev der dog opmålt 150 kerner fra X33. Resultatet af målingerne ses som stolpediagrammer på figur 3-6, og gennemsnitsværdierne for målingerne ses i tabel 3. Fig. 3. Længder på rugkerner fra X33. Fig. 4. Bredder på rugkerner fra X33. 9

11 Fig. 5. Højder på rugkerner fra X33. Fig. 6. Længde/bredde indeks på rugkerner fra X33. 10

12 Længde Bredde Højde L/B indeks Snit Snit Snit Snit 4,6 1,8 1,7 2,6 Min. Min. Min. Min. 2,9 0,9 1,1 1,6 Maks. Maks. Maks. Maks. 6 2,6 2,2 4,3 Tabel 3. Minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier for rugkerner fra X33. Som det fremgår af stolpediagrammerne fig. 3-6, kunne der desværre ikke ses nogen tydelig fordeling af rugkernerne i to forskellige kernetyper. I stolpediagrammet over længde/breddeindekset (fig. 6), som tydeligst burde vise en opdeling i lange smalle og korte buttede kornkerner, ses der måske en tendens til en opdeling i to toppe omkring værdier på henholdsvis 2,5 og 3,2-3,3. Tendensen er dog ikke meget overbevisende. Dette tyder på, at der trods alt har været mange rugkerner med mellemværdier i materialet. At længde/bredde indekset har sin største top omkring 2,5, dvs. forholdsvis lavt, tyder i øvrigt på, at den korte, buttede type dominerer i materialet over den lange, smalle. I tabel 4 ses en sammenligning af middelværdierne for målingerne af rugkernerne fra Stenløsevej etape 2 med øvrige dimensionsmålte rugkerner fra dansk forhistorie. Heraf fremgår det, at rugkernerne fra lokaliteten har værdier, der ligger relativt lavt set i forhold til øvrige danske ruglokaliteter. Bl.a. er rugkernerne noget mindre end rugkernerne fra lokaliteten Lumbyvej (OBM 8900) ligeledes fra Fyn (Jensen 2005), der ellers dateres til romersk jernalder, og som således er noget ældre end rugen fra Stenløsevej. At rugkernerne på Stenløsevej har været små understreges yderligere af, at rugen i X33 tilsyneladende har været grundigt renset. I forbindelse med kornrensningen sorteres en del af de mindste kornkerner normalt fra sammen med ukrudt og andre urenheder. Renset korn vil derfor normalt være repræsenteret af forholdsvis store kerner set i forhold til urenset korn, hvor alle de små kerner stadig er til stede i kornet. Hvad grunden til de små kerner på Stenløsevej etape 2 har været, er dog vanskeligt at vide. Dels kan man have dyrket en rugsort med små kerner, men herudover kan kernestørrelsen også variere alt efter variationer i jordbundsforhold, vejrlig osv. 11

13 Længdemål Breddemål Højdemål 3,8 Snorup x 529 1,6 Østerbølle 1,6 Snorup x 529 3,9 Snorup, x 613 1,6 Østerbølle (1977) 1,6 Østerbølle 4,1 Snorup, x 33 1,6 Drengsted, x 661 1,6 Østerbølle (1977) 4,3 Snorup, x 7 1,6 Österrönfeld 1,6 Drengsted, x 661 4,3 Vinding 1,7 Snorup, x 613 1,6 Österrönfeld 4,3 G. Lejre, Grubehus XIV 1,7 Snorup, x 758 1,7 Drengsted, MC 4,4 Drengsted, MC 1,8 Snorup x 529 1,7 Snorup, x 613 4,4 Snorup, x ,8 Vinding 1,7 Stenløsevej Etape 2 4,5 Drengsted, MF 1,8 Stenløsevej Etape 2 1,7 Snorup, x 758 4,5 Drengsted, VE 1,8 G. Lejre, Grubehus XIV 1,7 Vinding 4,5 Østerbølle 1,9 Drengsted, PF 1,8 Drengsted, PF 4,5 Østerbølle (1977) 1,9 Drengsted, MC 1,8 Snorup, x 33 4,6 Snorup, x 758 1,9 Lumbyvej 1,8 Sorte Muld (1977) 4,6 Præstestien 2,0 Drengsted, MF 1,8 G. Lejre, Grubehus XIV 4,6 Stenløsevej Etape 2 2,0 Drengsted, VE 1,8 Aggersborg 4,6 Kregme 2,0 Snorup, x 7 1,8 Lumbyvej 4,6 Österrönfeld 2,0 Snorup, x 33 1,9 Drengsted, MF 4,7 Drengsted, PF 2,0 Snorup, x 147 1,9 Drengsted, VE 4,7 Snorup, x 39 2,0 Sorte Muld 1,9 Snorup, x 7 4,7 Snorup, x 147 2,0 Sorte Muld (1977) 1,9 Snorup, x 147 4,7 Drengsted, x 661 2,0 Oxbøl 1,9 Ribelund x 118 4,7 Øster Aalum 2,0 Præstestien 1,9 Sorte Muld 4,8 Snorup, x 25 2,1 Ribelund x 118 1,9 Oxbøl 4,9 Snorup, x 19 2,1 Aggersborg 1,9 Præstestien 5,0 Ribelund x 118 2,1 G. Lejre, Ovn 1,9 Kregme 5,0 Oxbøl 2,2 Oxbøl - ACTA 2,0 Snorup, x 19 5,0 Lumbyvej 2,2 G. Lejre, Store hald 2,0 Ribelund x 75 5,1 Aggersborg 2,2 Kregme 2,0 Ribelund x 110 5,2 Ribelund x 75 2,3 Snorup, x 19 2,0 Oxbøl - ACTA 5,2 Ribelund x 110 2,3 Snorup, x 25 2,0 G. Lejre, Store hald 5,2 Sorte Muld (1977) 2,3 Snorup, x ,0 G. Lejre, Ovn 5,2 Ejstrup, grubehus N57 2,3 Ribelund x 75 2,1 Snorup, x 25 5,2 G. Lejre, Store hald 2,3 Ejstrup, grubehus N57 2,1 Snorup, x 39 5,3 Oxbøl - ACTA 2,3 Ejstrup, stolpehul N328 2,1 Snorup, x ,3 Ejstrup, stolpehul N328 2,4 Snorup, x 39 2,1 Ejstrup, stolpehul N328 5,4 Sorte Muld 2,4 Ribelund x 110 2,1 Øster Aalum 5,6 G. Lejre, Ovn 2,4 Øster Aalum 2,2 Ejstrup, grubehus N57 6,1 Lilleborg 2,7 Fyrkat 2,6 Fyrkat 6,6 Fyrkat Lilleborg Lilleborg Tabel 4. Rugkernedimensionerne fra Stenløsevej etape 2 (markeret med gult) sammenlignet med øvrige forhistoriske rugkernemålinger fra Danmark. 12

14 Økonomibygning K4 Økonomibygning K4 er tolket som en mindre bygning, der hører til gårdsanlæg S1, hvor K3 formodentlig udgør hovedhuset. Der er foretaget to 14 C dateringer på huset (på kerner af henholdsvis avnklædt byg og byg). Disse giver en forholdsvis bred datering af huset til perioden mellem 425 og 764 e.kr. I alt er der udtaget fire jordprøver fra fyld i tagbærende stolper i huset (prøverne X44-X47), hvoraf en enkelt prøve X45 er analyseret (se tabel 2 og fig. 1). Som det fremgår af tabel 2, bestod makrofossilmaterialet i prøven overvejende af forkullede kornkerner. Det var især byg (Hordeum vulgare sp.), der optrådte i prøven, og ved alle nærmere identificerbare bygkerner drejede det sig højst sandsynligt om avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Ud over byg fandtes dog også enkelte kerner af hvede (Triticum sp.) samt en enkelt rugkerne (Secale cereale). Af frø fra vilde arter fandtes der blot et enkelt forkullet frø af sandsynlig bleg-/ferskenpileurt (Cf. Persicaria maculosa/lapathifolia). Med blot et enkelt ukrudtsfrø i prøven tyder det på, at kornet i prøven har været renset. I forhold til makrofossilprøverne fra hovedhuset K3, hvor rug spillede en stor rolle, er kornet i hus K4 tilsyneladende mere præget af byg. At der både fandtes byg, rug og hvede i hus K3 og hus K4 er dog træk, der binder de to huse i gårdsanlægget sammen. Det samme gør det meget lave indhold af ukrudtsfrø i prøverne, som tyder på, at kornet i begge huse har været meget grundigt renset. Langhus K9 De to prøver X64 og X68 er analyseret fra langhus K9, som er beliggende sydøst for husene K3 og K4 (se fig. 7). Langhuset udgør ifølge den arkæologiske tolkning hovedhuset i gårdsanlæg S2. Den formodede samtidighed imellem gård S2 og S1 er dog vanskelig at afgøre ud fra de to 14 C dateringer, der er foretaget (på avnklædte bygkerner i prøve X68) i hus K9. Dette skyldes til dels, at de to dateringer fra X68 faldt meget forskellige ud. Den ene gav således en sandsynlig datering på e.kr., mens den anden gav en datering til perioden e.kr. Resultatet af analyserne af de to prøver fra hus K9 kan ses i tabel 2. Som det fremgår, optræder der både korn og ukrudtsfrø i nogen mængde i de to prøver. De dyrkede sorter i de to prøver var kraftigt domineret af byg (Hordeum vulgare sp.) tilsyneladende udelukkende i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Ud over byg forekom øvrige afgrøder kun sporadisk i prøverne i form af enkelte kerner af rug (Secale cereale), et frø af sandsynlig hør (Cf. Linum) samt et par rester af havre (Avena sp.). Samlet set er den agerbrugsmæssige betydning af disse arter ud fra deres lave forekomster dog vanskelig at fastslå. Den store dominans af byg i form af avnklædt byg i X64 og X68 svarer godt til det indtryk, der opnås ud fra de kursoriske gennemsyn af de øvrige prøver fra hus K9. Der blev udtaget jordprøver fra fyldskifterne i samtlige tagbærende stolper i huset, og ud fra de kursoriske vurderinger var byg, der i flere tilfælde kunne nærmere bestemmes som avnklædt byg, den eneste afgrøde, der umiddelbart kunne bestemmes i de øvrige prøver fra langhuset. Samlet set er fundmængderne i prøverne fra huset så begrænsede, at det 13

15 Fig. 7. Hus K9 med floteringsprøverne markeret. vanskeliggør en funktionsinddeling af huset. I den østligste ende af huset fandtes der dog kun meget små mængder kornkerner i forhold til i vestenden af huset, hvor fundmængderne var en smule højere. Dette kunne evt. tyde på, at det mest har været i den centrale del af huset, hvor også X64 optræder og i den vestligste del af huset (hvor X68 er udtaget), at man har arbejdet med og opmagasineret sit korn. I forhold til prøverne fra hus K3 er forekomsten af ukrudtsfrø i forhold til korn højere i hus K9, hvor mængden af ukrudt overstiger mængden af kornkerner i både X64 og X68. Blandt de vilde arter i prøverne er frø fra arter som gåsefod (Chenopodium sp.), hvoraf en del sandsynligvis var hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), snerlepileurt (Fallopia convolvulus) og bleg-/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) de mest fremtrædende i X64 og X68. Disse arter optræder ofte på marker og andre hyppigt forstyrrede jordtyper, hvilket også er tilfældet for en del af de mindre hyppigt forekommende ukrudtsarter i de to prøver. Den mest sandsynlige tolkning af frøene fra vilde arter i de to prøver er, at de afspejler rester af markukrudt. Hvad grunden eller grundene til de forholdsvis mange ukrudtsfrø i X64 og X68 kan være er vanskeligt at vide. Muligvis afspejler de to prøver rester af urensede bygafgrøder, men det er også muligt, at prøverne afspejler en sammenblanding af renset korn med ukrudt, som er renset fra korn i forbindelse med kornrensning. 14

16 Økonomibygning K14 I alt tre jordprøver X83-X85 er udtaget fra fyldskifter til tagbærende stolper i denne mindre bygning, der formodentlig har været en økonomibygning, som har hørt til gårdsanlæg S2, hvor K9 udgør hovedhuset. Der blev foretaget to 14 C dateringer fra dette hus på forkullede kerner af avnklædt byg i prøve X45. Ligesom dateringerne fra K9 faldt de to dateringer fra K14 lidt forskellige ud og er derfor vanskelige at tolke. Den ene prøve giver således en datering til e.kr., mens den anden prøve daterer huset til perioden e.kr. Blandt de tre prøver fra hus K14 blev X83 udvalgt til analyse (se fig. 1). Resultatet af analysen kan ses i tabel 2. Som det fremgår af tabellen, bestod prøvens makrofossilindhold overvejende af forkullede kornkerner, selv om der også forekom et antal forkullede frø fra vilde arter i prøven. Hovedparten af kornkernerne var fra byg (Hordeum vulgare sp.), formodentlig i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Der optrådte dog også et antal hvedekerner (Triticum sp.) i prøven, hvoraf en enkelt kunne nærmere bestemmes som brødhvede (Triticum aestivum). Sammensætningen af korn i K14 afviger således ved sit indhold af hvede fra sammensætningen af kornet i hovedhuset K9, hvor byg dominerede kraftigt, og hvor der slet ikke forekom hvede. Selv om der fandtes et antal vilde frø i X83, er forekomsten af frø fra vilde arter i denne prøve dog noget lavere end mængderne af vilde frø i de to analyserede prøver fra hus K9. Generelt set kommer mange af frøene i X83 fra vilde plantearter, der er hyppigt forekommende på marker og andre hyppigt omrodede jordtyper. Sandsynligvis repræsenterer de således rester af markukrudt, som har hørt til kornet i huset, og med forbehold for de repræsentativt set få planterester i X83 fremstår prøven som bestående af forholdsvis renset korn, der dog indeholder en vis mængde forurening med ukrudtsfrø. Diskussion Analyserne af de to gårdsanlæg ved Stenløsevej etape 2 viser, at der har været dyrket både avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), rug (Secale cereale) og hvede sandsynligvis i form af brødhvede (Triticum aestivum) på stedet i perioden omkring ældre germansk jernalder. Enkelte fragmenter af hør (Linum usitatissimum) og havre (Avena sp.) indikerer, at disse arter evt. også kan have været udnyttet, men det ringe indslag af disse arter i prøverne gør deres agerbrugsmæssige betydning vanskelig at afgøre. Overordnet set viser de analyserede makrofossilprøver, at man har udnyttet de samme arter på de to gårdsanlæg. Fordelingen af dyrkede arter afviger dog lidt imellem de to gårdsanlæg. Især indholdet af planterester i hovedhusene er her forskellige, idet rug er forholdsvis fremtrædende i hovedhus K3 i gårdsanlæg S1, mens hovedhus K9 i gårdsanlæg S2 er klart domineret af avnklædt byg. Også på mængden af ukrudtsfrø afviger analyserne fra de to hovedhuse fra hinanden. Kornet i hus K3 fremstår således som stort set ukrudtsfrit, mens prøverne i hus K9 i modsætning hertil er meget forurenede med ukrudtsfrø. Da kornsorterne overordnet set ligner hinanden meget i de to huse, er det sandsynligt, at de mindre forskelligheder skyldes tilfældigheder. Ofte vil det være enkeltepisoder, som fører til forkulning af plantemateriale, og således afspejler plantematerialet sandsynligvis snarere øjeblikssituationer i de to 15

17 huse end den generelle afgrødefordeling i husene over længere tid. I forhold til prøverne fra hovedhusene minder indholdet i makrofossilprøverne i økonomibygningerne fra de to gårdsenheder langt mere om hinanden. I begge de mindre huse er de analyserede prøver præget af et stort indhold af avnklædt byg samt af et mindre indslag af hvede. Med hensyn til funktionsinddelinger af husene i de to gårde indikerer fordelingen af korn i begge hovedhusene, at kornet her sandsynligvis har været opbevaret i den vestlige del af bygningerne. I hus K9 findes dog også forholdsvis meget korn i husets centrale del. I økonomibygningerne kan der ikke ses samme klare fordelingsmønstre. Dette skyldes dels, at økonomibygningerne er meget små og derfor vanskelige at inddele i klare øst- og vestområder og dels det forholdsvis lave indhold af plantemateriale her i forhold til i hovedhusene. I forbindelse med funktionsinddelinger af husene fra Stenløsevej etape 2 skal det også nævnes, at der bortset fra mindre forskelle i afgrødefordelinger ikke kunne ses nogen klare forskelle i afgrødesammensætninger mellem hovedhusene og økonomibygningerne. Der er således ingen klare tegn på, at bestemte afgrøder har været opbevaret bestemte steder, eller at der er bestemte fordelingsmønstre mht., hvor man har opbevaret henholdsvis rensede og urensede afgrøder osv. Både de mest ukrudtsfri såvel som de mest ukrudtsforurenede prøver optræder således i hovedhusene på stedet. 16

18 Planterne de dyrkede og indsamlede arter Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde cm. (Hansen 1993) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg (Hansen 1993) Triticum aestivum L. Brødhvede, Triticum dicoccum L. Emmer, Triticum spelta L. Spelt. Højde cm. (Hansen 1993) Identificerede planter Arrhenátherum elátius L. Draphavre cm høj. Blomstrer juni juli. Spiselige rodknolde. Findes på strandvolde strandkrat, enge, vejkanter og jernbaneskrænter. Den knoldede variant var. bulbosum Knoldet draphavre har spiselige rodknolde og vokser på marker (Hansen 1993) Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med hørplanten. Er tæt forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Danthonia decumbens (L.) Bernh. Tandbælg cm høj, blomstrer juni-juli. Hedemoser og fugtige heder samt overdrev, morbund i skove, langs stier. (Hansen 1993) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juliseptember. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred cm (10-30 cm) langt blomsterskaft, omkring frø pr. plante, dog på en stor plante. Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 17

19 Rumex acetosella L. Rødknæ cm høj, omkring frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Solanum nigrum L. Sort natskygge cm. Blomstrer juni-oktober. Bær mat sort eller grønt, saftigt. Agerjord, haver, ruderater (Hansen 1993) Spergula arvensis L. Alm. Spergel cm (10-30 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt cm høj. Blomstrer majjuni. Agerjord, ruderater (Hansen 1993) Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Ferskenpileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolia L. Bleg Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993). Usikker bestemmelse Cf. Fabaceae. Cf. ærteblomstfamilien Cf. Polygonum aviculare L. Vej Pileurt cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange stængler, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Cf. Stellaria. Cf. fladstjerne Stellaria/Cerastium. Fladstjerne/hønsetarm Cf. Trifolium. Cf. kløver 18

20 Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre sp. (se Avena sativa og Avena fatua ovenfor) Chenopodium sp. Gåsefod sp. Galium sp. Snerre sp. Poaceae sp. Græsser sp. Polygonum/Fallopia sp. Pileurt sp. Rumex sp. Syre sp. Litteraturliste Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København. Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København. Henriksen, M.B., P.H. Mikkelsen & T. Bartholin 2009: Bestemmelser af makrofossiler fra Brudager-gravpladsen og Makrofossilanalyserne i perspektiv, s I: M.B. Henriksen: Brudager Mark. En Romertids Gravplads nær Gudme på Sydøstfyn, bd. 1. Odense Bys Museer. Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag. Jensen, P.M. 2005: FHM 4296/105, Lumbyvej. Arkæobotanisk undersøgelse af OBM Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum, rapport nr. 1, 2005 Jensen, P.M. 2010: Kapitlet om makrofossiler, s I: M.T. Runge (red.): Kildehuse II Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier 23 Jensen, P.M., M.H. Andreasen, & P.H. Mikkelsen 2010: Bulbous oat grass a magic plant in prehistoric Jutland and Funen, s I: C. Bakels, K. Fennema, W.A. Out & C. Vermeeren: Van Planten en Slakken Of Plants and Snails. A Collection of Papers presented to Wim Kuijper in Gratitude for Forty Years of Teaching and Identifying. Sidestone Press. Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København. Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave. pp Mikkelsen, P.H. & T. Bartholin 2009: Bestemmelser af makrofossiler fra Brudager-gravpladsen, s I: M.B. Henriksen 2009: Brudager Mark en Romertids Gravplads nær Gudme på Sydvestfyn, vol. 1. Odense. Mossberg, B. L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. København. Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 4. s

21 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 20

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge

OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk jernalder (ca. 150-375 e.kr.) forud for anlæggelsen af en cykelsti Af arkæolog Michael Borre Lundø.

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

OBM 5537, Stenløsevej etape 2

OBM 5537, Stenløsevej etape 2 OBM 5537, Stenløsevej etape 2 - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder (ca. 150-550 e.kr.) Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr.

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326) Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

OBM 5539, Hvilehøjvej Vest

OBM 5539, Hvilehøjvej Vest OBM 5539, Hvilehøjvej Vest - Forundersøgelse og udgravning af en gårdsenhed i flere faser fra perioden 400-600 e.kr. Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr. 370, 2012 Indledning...s. 3

Læs mere

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej - Rapport for arkæologisk undersøgelse forud for udstykning af byggegrunde Af Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos Arkæologisk Rapport nr. 410, 2013 Indledning...3 Udgravningens

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337).

Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337). Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337). Mette Marie Hald 1. Introduktion I sommeren 2011 blev der under udgravningerne ved Kultorvet fundet to

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Tinggård, Thy. De arkæobotaniske undersøgelser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Tinggård, Thy. De arkæobotaniske undersøgelser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinggård, Thy De arkæobotaniske undersøgelser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 16 * 2006 NNU-rapport nr. 16 (2006), Tinggård, THY 3471, NNU-nr. A8127.

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Oftest forkullet bevaring dvs. planter udsat for ild/varme Dette betyder, at visse processer er oftere bevarede end andre, og

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere