LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 3 marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 3 marts 2015"

Transkript

1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 3 marts 2015 Lejerbo skaber rum for liv

2 Marts måned Og starten på foråret! Man kan virkelig mærke at det er blevet lysere nu. På afdelingsmødet den 10 februar blev jeg valgt til redaktør for de næste to år og tak for det. Lundeexpressen bliver jo fra næste måned udgivet digitalt på lundens hjemmeside, men ingenting ændres, andet end hvis man stadig vil modtage et trykt blad, så skal man skrive til formanden eller henvende sig i lundens kontor. Jeg fik en fornemmelse af at nogle folk synes der måske er for lidt eller forkert indhold i bladet mens andre igen synes det var meget fint det hele og jeg måtte nævne at det jo er et beboerblad som alle har ret til at tilføje information i, så hvis du har noget du vil have med i bladet så skriv endeligt til for jeg vil meget gerne have input. Jeg håber i alle får en dejlig start på foråret Med venlig hilsen, Anette Scharstein Redaktør Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 23. marts, klokken 12:00.

3 Det var dejligt at se!! De mange beboere, som der var mødt op til dette år afdelingsmøde den 10. februar 2015, 84 lejemål mødte op til mødet. Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag omkring Lundexpressen, om den skulle trykkes ude i byen eller være et online blad på Lunden s hjemmeside: Det blev besluttet at vi skulle have et onlineblad, og trykke bladet til de beboere der måtte have behov for dette, så det vil vi forsøge os på i april nummeret af Lundexpressen. Hvis man skulle ønske et blad på tryk, så send en mail til med navn og adresse, eller besøg os på kontorvagten mandag i lige uger. Et af de udtryk jeg nok brugte meget var vi kigger på det og vi er i gang, men det er vi også. Med hensyn til de fejl og mangler der er tilbage, er det sådan, at de først kan blive lavet ved 5 års gennemgangen, vi ville rigtig gerne lave fejlene nu, men så kommer de til at koste huslejekroner og det skal det ikke bruge penge på, da det er byggesagen som skal udbedre fejlene. Jeg har møde med Org. Formand Poul Erik og Jens Hammer den 5. marts 2015, hvor vi skal drøfte det videre forløb omkring fejl og mangler. Til sidst vil jeg gerne takke Jer beboere, og resten af afdelingsbestyrelsen for valget og den opbakning jeg fik. Med venlig Hilsen Brian Taudahl Børgesen Afdelingsformand

4 Da tyskerne besatte Danmark den 9. april 1940, rykkede tyske tropper mod København ad Roskildevej. De var tidligt om morgenen gået i land i Korsør, og den motoriserede enhed kørte hurtigt frem over Sjælland. Tyskerne havde regnet med modstand ved Vestvolden trods det, at befæstningen var nedlagt 20 år tidligere. Under hele besættelsen, fra 1940 til 1945, var der tyskere mange steder på Vestegnen. Allerede i 1940 beslaglagde de Avedørelejren, og fra 1944 var der tyske soldater på Vestvolden. Hen mod krigens slutning blev jernbanen mellem København og Roskilde bevogtet af tyskere især hjemsendte soldater fra fronterne i Europa, der ikke kunne bruges i aktiv krigstjeneste. Flere af Vestegnens industrivirksomheder producerede materialer til det tyske militær og var derfor oplagte mål for sabotage. Disse fabrikker blev skarpt bevogtet, dels af tyske soldater, dels af danskere, der sympatiserede med tyskerne. Det gjaldt f.eks. fabrikken Carltorp i Rødovre, Halkjærs Fabrikken i Hvidovre, Globe i Glostrup, cykelfabrikken Globus i Brøndbyøster og den tyskejede fabrik Nordwerk, der havde en afdeling i Avedøre. På trods af bevogtningen lykkedes det alligevel modstandsbevægelsen at rette angreb mod disse virksomheder. Modstanden mod den tyske besættelse foregik på mange måder. I krigens første år samledes man til alsang, dvs. møder med dansk fællessang, der skulle styrke sammenholdet og holde fast i den danske identitet. Alsangen foregik f.eks. på Hovedvejen i Glostrup eller i Damhuskroens have. For Vestegnens befolkning var besættelsesårene en tid, hvor hverdagen naturligvis var præget af de anderledes forhold. Men for mange mennesker var der lettere adgang til f.eks. fødevarer, end man havde i byerne. I mange tilfælde kunne man købe varer direkte hos landmænd og gartnere. Manglen på f.eks. brændsel blev dog mere og mere kritisk hen mod krigens slutning. I foråret 1945 måtte der skrues ned for varmen på skolerne, og gymnastik, husgerning og sløjd måtte foregå i uopvarmede lokaler. Aftenskole og idræt efter skoletid blev indstillet. Transporten blev også vanskeligere. Togene kørte i krigens sidste år efter en stærkt reduceret køreplan, og det samme gjaldt rutebilerne. I april 1945 kørte hestebusruten mellem Ålholm Plads og Glostrup kun tre gange om dagen. En vognmand begyndte i 1944 kørsel med hestevogn fra Glostrup Station til Brøndby Strand, og også skolebussen, der bragte børn fra Brøndby Strand til Brøndbyvester Skole, blev hestetrukket.

5 Først i 1944 dannedes egentlige modstandsgrupper på Vestegnen. Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Brøndbyerne udgjorde afsnit 6 i den københavnske region i modstandsbevægelsens organisation. I foråret 1944 fik afsnittet premierløjtnant Arthur Nielsen som leder, men han blev dræbt under en kamp med tyskerne den 28. februar Han opholdt sig i skjul i en villa i Hvidovre. Det tyske politi, Gestapo, havde opdaget skjulestedet, og efter en voldsom kamp blev Arthur Nielsen skudt. Gestapo gennemgravede derefter husets have for at finde skjulte våben og sprængte til sidst hele huset i luften. Modstandskampen fortsatte efter en reorganisering, hvor der blev dannet fire lokale kompagnier. Det ene, Glostrupkompagniet, omfattede i oktober 1944 en deling i Brøndby Strand og Vallensbæk Strand, to delinger i Glostrup, to delinger i Herstedvester (hovedsagelig omkring Vridsløselille), en deling i Brøndbyvester og en deling i Taastrup. Chefen for kompagniet, løjtnant Petersen, blev i oktober 1944 arresteret af tyskerne, og premierløjtnant H. G. P. Jensen, der boede ved Brøndby Strand, overtog ledelsen. Manglen på våben var et stort problem for Vestegnens modstandsfolk. Man forsøgte at finde en egnet plads, hvor man kunne modtage våben, nedkastet af engelske fly. Det lykkedes at udpege en plads ved godset Benzonsdal sydvest for Taastrup. Pladsen fik kodenavnet Frida, og man lyttede efter kodemeddelsen Hilsen til Frida i den engelske radio, men pladsen nåede aldrig at komme i brug inden befrielsen. Det var ikke de lokale modstandsbevægelser, der lavede de meget spektakulære aktioner på Vestegnen, som f.eks. spængningerne af fabrikkerne Globe og Globus. De blev udført af københavnske grupper af frihedskæmpere, f.eks. fra organisationen BOPA. Derimod var det sandsynligvis lokale folk, der stod bag angreb mod mindre virksomheder og håndværkere, der arbejdede for tyskerne. Aktionen mod Cykelfabrikken Globus var en væsentlig årsag til, at der opstod alvorlige uroligheder i København i sommeren I den såkaldte folkestrejke protesterede københavnerne mod de repressalier, som den tyske besættelsesmagt indførte, f.eks. afbrydelse af vandforsyning og standsning af leverance af fødevarer til byen. Tusinder flygtede ud af København, og selv om tyskerne forsøgte at standse dem ved Vestvolden, var presset for at komme ud af byen for stort. Mange af Vestegnens landmænd og gartnere stillede sig op ved udfaldsvejene, f.eks. langs Roskildevej, og tilbød friske grøntsager, mælk m.m. Glostrup Station blev samlingspunkt for store menneskemængder, fordi det herfra var muligt at komme med tog ud i landet. Jernbanen mellem København og Roskilde blev flere gange under krigen udsat for sabotage. Ikke så meget ved sprængning af skinnerne, som ved direkte angreb på tog, der kørte på strækningen. Ét af besættelsestidens meget omtalte togoverfald fandt sted ved Brøndbyøster i 1945, hvor et tysk ammunitionstog blev forsøgt standset. Aktionen mislykkedes, og kostede to frihedskæmpere livet.

6 Københavns omegn fungerede på mange måder som en slags fristed for medlemmer af modstandsbevægelserne, der havde brug for at gå under jorden. Men de var alligevel ikke altid i sikkerhed, dels fordi tyskere opholdt sig derude, dels fordi der bl.a. i Glostrup og Brøndbyerne boede en del danske nazister. Ved flere lejligheder kom det til sammenstød og endda til skyderi og drab. I september 1944 blev to mænd likvideret på Nørre Allé i Glostrup. Den ene var et leder i Schalburgkorpset, der organiserede danskere, der sympatiserede med tyskerne, og som udførte den såkaldte schalburgtage (modterror) mod den danske befolkning. Den anden person, der blev skudt, var medarbejder ved et nazistisk tidsskrift. Likvideringen blev ikke udført af lokale modstandsfolk, men af medlemmer af sabotageorganisationen BOPA. I Brøndbyvester indrettede det danske, nazistiske parti, DNSAP, hovedkvarter for dele af Sjælland i et nedlagt gartneri. Ejendommen blev senere brugt af Schalburgkorpset til øvelsesformål. Et fremtrædende medlem af det danske nazistiske parti boede i Brøndbyvester, hvor han havde købmandsforretning. I april 1945 ville frihedskæmpere likvidere ham, men forsøget mislykkedes, og i stedet blev en ung modstandsmand skudt og dræbt. 20. april 1945 indtraf der skyderi mellem sabotører og tyskere på Roskildevej ud for Brøndbyøstervej, og en frihedskæmper blev dræbt, mens en anden nåede at flygte. Episoden havde ikke nogen umiddelbar årsag, men skyldtes sandsynligvis misforståelser. Det var medlemmer af modstandsgruppen BOPA, der på cykel var på vej ad Roskildevej til Glostrup, hvor de havde planlagt at sprænge tyske militærlastbiler i luften. Ud for Brøndbyøstervej passerede de et par tyske soldater. Hvorfor de kom i klammeri, ved man ikke, men pludselig åbnede modstandsfolkene ild mod tyskerne, og det kom til skyderi ved krydset mellem Roskildevej og Brøndbyøstervej. Tyskerne søgte dækning i grøften, men én af dem fik fat i sin pistol og skød den ene af modstandmændene, den kun 20-årige Bjarne Louis Hansen, der blev dræbt. De tre øvrige tog flugten ind i havekolonien Landlyst og forsvandt. En mindesten ved Korsdalsvej markerer i dag stedet for den dramatiske begivenhed. Efter at tyskerne havde opløst det danske politi i september 1944, steg kriminaliteten voldsomt. I de fleste kommuner blev der oprettet frivillige og senere kommunale vagtværn, der patruljerede om aftenen og om natten for at sikre lov og orden. Befrielsen den 5. maj 1945 blev en festdag på Vestegnen. Dog ikke i Brøndbyøster, hvor en tragisk misforståelse førte til ildkamp mellem frihedskæmpere og tyske soldater, der var indkvarteret på Brøndbyøster Skole. Formentlig ved et uheld gik et våben af, og det troede tyskerne var starten på et angreb mod skolen. Episoden kostede fire danskere livet.

7 Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Brøndbyerne udgjorde afsnit 6 i den københavnske region i modstandsbevægelsens organisation, region 6. I begyndelsen kneb det med at få arbejdet i afsnittet til at fungere, og først da ingeniør Preben L. Hee blev flyttet til afsnit 6 fra afsnit 5 i 1944, kom der orden på forholdene. Afsnit 6 havde i efteråret 1944 fire kompagnier med i alt ca. 800 mand. Ved befrielsen i 1945 lå tallet på mellem 1200 og 1600 mand. Afsnittet var delt i fire kompagnier: Rødovrekompagniet med Hans Friis Jensen som leder, Hvidovre Kompagni under ledelse af Søren Thorsen, Glostrupkompagniet ledet af Gunnar Jensen og endelig Islevkompagniet (eller Rødovre Kommunistiske Kompagni) under ledelse af Freddy Olsen. Herudover fandtes to politikompagnier. I foråret 1944 blev premierløjtnant Arthur Nielsen afsnitsofficer og kaptajnløjtnant E. Condill næstkommanderende for afsnit 6. I seks uger boede Arthur Nielsen i en villa i Hvidovre, hvor han også havde afsnitscentral. Natten til den 28. februar blev der foretaget en razzia, efter at Arthur Nielsen var blevet stukket. Han forsvarede sig, og flere tyskere blev dræbt, men det lykkedes tyskerne at ramme Arthur Nielsen. Også hans værtinde i huset blev dræbt ved skyderiet. Det var det tyske politi, Gestapo, der stod bag drabet. Bagefter gennemgravede de husets have for at finde skjulte våben og sprængte til sidst hele huset i luften. Arthur Nielsen blev afløst som delingschef af premierløjtnant H. A. I. Petersen. Han fik oprettet en ventegruppe en såkaldt O-gruppe der bl.a. fik til opgave at beskytte Herstedvester Radiostation efter befrielsen. Hvidovre Kompagni havde Svenning Lykke Petersen (med dæknavnet: Søren Thorsen ) som chef. Han var flyttet til Hvidovre i 1941 og kom gennem gymnastikforeningen ved Holmegårdsskolen i forbindelse med de andre medlemmer i modstandsgruppen. Anders Kristian Olsen blev tilknyttet militærgrupperne i Hvidovre fra Han blev arresteret i sit hjem og skudt under en tysk gengældelsesaktion, og ligger begravet på Hvidovre Kirkegård. Rødovrekompagniet bestod af ca. 100 mand i tre delinger, under ledelse af lærer Frits Jensen. En 4. deling kom til i efteråret 1944, under ledelse af Knud Petersen. Efter den 19. september 1944 kom der yderligere en politideling til, og en spejdertrop kom til at udgøre 6. deling.

8 Et særligt rødovrekompagni, Rødovre Kommunistiske Kompagni (RKK) havde en meget aktiv styrke, som bl.a. samarbejdede med en gruppe på Stevns, der modtog og nedkastede våben. Men kompagniets medlemmer stjal også våben fra tyskere på gaden eller på restauranter. Glostrup Kompagniet omfattede i oktober 1944 en deling i Brøndby Strand og Vallensbæk Strand, 2 delinger i Glostrup, 2 delinger i Herstedvester (hovedsagelig omkring Vridsløselille), 1 deling i Brøndbyvester og 1 deling i Taastrup. Chefen for kompagniet, intendanturløjtnant Petersen, blev i oktober 1944 arresteret af tyskerne, og premierløjtnant H. G. P. Jensen overtog ledelsen. Gruppen i Brøndby Strand var en ren ventegruppe, og udførte ikke sabotagehandlinger. Det skyldtes især, at der var mangel på våben. Andre af grupperne havde våben, og f.eks. var der et våbendepot på Herstedvester Skole, hvor de blev opbevaret på loftet. Da tyskerne i august 1943 beordrede, at alle private våben skulle afleveres, blev mange af dem samlet i Vridsløselille Statsfængsel. Men ved hjælp af én af fængslets madvogne, blev en del af disse våben smuglet ud af fængslet, og opbevaret i en nærliggende villa. Manglen på våben var et stort problem i afsnittet. Man forsøgte at finde en egnet plads, hvorfra man kunne modtage våben, nedkastet af engelske fly. Det lykkedes at udpege en plads ved godset Benzonsdal sydvest for Taastrup. Pladsen fik kodenavnet Frida, og man lyttede efter kodemeddelsen Hilsen til Frida i den engelske radio, men pladsen nåede aldrig at komme i brug inden befrielsen. Der var også mangel på cykeldæk. Dem fik man fat i ved at stjæle dem fra en kælder under et lokalt postkontor. Man havde fået tilladelse til at overfalde en bil fra gummifabrikken Codan, men af ukendte årsager blev det ikke til noget. Imidlertid blev det opdaget, at der på postkontoret var et lager af dæk og slanger. Postmesteren, der var meget samarbejdsvillig, og hans personale blev tilbageholdt, og dækkene blev læsset på en lastbil. Da kommunesekretær i Herstederne, Svend Aage Pedersen, blev arresteret af tyskerne og sendt til Frøslevlejren, måtte flere af Glostrupkompagniets medlemmer gå under jorden, fordi de var bange for at han under forhør skulle røbe dem. Svend Aage Petersens arrestation skyldtes en uforsigtighed fra nogle af ventegruppens medlemmer, og også det faste mødested på Poul Bergsøes fabrikker i Glostrup blev afsløret. Det var i oktober 1944, at Svend Aage Pedersen blev arresteret. Herstedernes Sogneråd sendte et brev til Gestapo, hvor de opfordrede til, at han blev løsladt.

9 Man mente ikke, at han havde gjort noget, der kunne genere besættelsesmagten. Det lykkedes dog ikke, og Herstederne måtte låne Glostrups kommunesekretær et par dage om ugen, indtil Pedersen vendte uskadt hjem efter krigens afslutning. Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP, havde flere afdelinger på Vestegnen. Rødovre-afdelingen var oprettet i juli 1940, og den 10. november samme år blev der åbnet et partikontor på Hvidovrevej. Én af de førende nazister var udgiveren af Rødovre Ugeblad, Arno Oscar Hammeken. Ugebladet lukkede i november 1941 efter en intern splittelse i partiet. DNSAP havde også et kontor på Hovedvejen i Glostrup. Herfra foregik bl.a. hvervning af medlemmer til Frikorps Danmark. Også i Hvidovre var der en partiafdeling. I efteråret 1940 forsøgte lokale nazister at miskreditere Glostrups sognerådsformand, Valdemar Hansen. Han blev, på løbesedler ophængt i byen, beskyldt for at have købt brænde udenom rationeringsbestemmelserne. Anklagen havde dog ikke noget på sig, og sognerådsformanden afgav en redegørelse om sagens forløb, hvorefter den blev afsluttet. I Glostrup boede én af landets fremtrædende nazister, cand. polit. Aage H. Petersen, der var leder af Schalburgkorpsets propagandaafdeling, hvor han stod for agitationen imod modstandsbevægelsens arbejde. Han var redaktør af bladet Maanedens tilskuer og kommentator i radioen. Aage Petersen blev skudt den 13. september 1944 på gaden i Glostrup sammen med en anden medarbejder ved et nazistisk tidsskrift, Torben Arne Vikelsø-Jensen. Likvideringen blev foretaget af medlemmer af sabotageorganisationen BOPA. I 1939 købte fabrikant Heinrich Heineke, gartneriet Tjørnely ved Søndre Ringvej mellem Brøndbyvester og Glostrup. Tjørnely blev i foråret 1942 sammen med Lystoftegård ved Brede indrettet til partiformål i DNSAP. Det nazistiske dagblad Fædrelandet omtalte de to ejendomme som en del af jernringen rundt om København. Søndag den 7. juni 1942 blev Tjørnely indviet som partigård for DNSAP s Vestre og Lejre Syssel, dvs. det østlige Sjælland med undtagelse af København. Et lille hæfte på 8 sider blev udgivet i anledning af indvielsen. Heri har sikkert været gengivet den tale, som partilederen Frits Clausen holdt om de østfrontfrivillige. Talen havde overskriften: Så indvier jeg denne borg i kampen for det gamle Danmark. Borgen var altså det nedlagte gartneri på Krogagervej i Brøndbyvester.

10 Tjørnely blev senere tilholdssted for medlemmer af Schalburgkorpset, der bestod af danskere der arbejdede i den tyske besættelsesmagts tjeneste. Men i 1944, da korpset var blevet opløst, som et af resultaterne af Folkestrejken, blev ejendommen solgt. Køberen var dog en del af familien, nemlig entreprenør Bjørnslev, der var en nær ven af den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best. Lige ved siden af Tjørnely lå topnazisten Ejnar Jørgensens købmandsforretning. Indehaveren var én af de ledende personer i det danske nazistiske parti, DNSAP. Ejnar Jørgensen blev forsøgt likvideret i foråret 1945, men det lykkedes ikke. I stedet blev en ung modstandsmand dræbt.

11

12 Nabohjælp: Her i Lunden skal vi jo passe på os selv og hinanden, og dette gør vi ved at melde/informere om mystisk larm, ulovligheder o.a. som man oplever. Der har været nogle tilfælde af hærværk, brandstiftelse, tyveri og andre aktuelle ting, som via bl.a. Facebook er kommet hurtigt ud blandt beboerne, som så har kunne tage sig af efterfølgende handlinger. Man skal selvfølgelig ikke tage til selvtægt af nogen art, men skal tage kontakt til politi eller brandvæsen f.eks. Vis hensyn: Vi er mange mennesker og har mange forskellige ideer om det perfekte, men alle vores ønsker kan jo ikke forenes til fuld tilfredshed for alle. Så derfor en opfordring til alle om at vise hensyn til jeres med-beboere, når der ryges, høres musik, luftes hunde osv. Undlad at smide jeres skodder på jorden, men brug de fine askebægre, der er på alle vores nye skraldespande. Lad være med at ryge i opgangene eller lige under altaner med åbne vinduer. Saml jeres hundes efterladenskaber op, for der er da ingen, heller ikke hundeejere, der ønsker at træde i det og skru lidt ned for musikken, især når I har åbne vinduer. Alt i alt VIS HENSYN til hinanden Hav din hund i snor, og saml op efter den når den skal af med noget Vis almen hensyn, ryg ikke i opgangene (Forbudt), smid ikke skodderne ud fra altanen Pak dit skrald ind En lille knude er stor hjælp Vores funktionærer oplever alt for tit, at skraldeposer smides i skakten uden at der er slået en lille knude på den, eller affald hældes direkte i skakten. Det betyder ekstraarbejde, da skraldespandene skal spules oftere, og det betyder også en ulækker oplevelse for vores blå mænd, når de skal tømme en overfyldt skraldespand, hvor indholdet er løbet ud af poserne. Lundexpressen på din smartphone? Scan denne kode, og læs tidligere udgaver af Lundexpressen.

13 Kiosk 17 Indehaver Babar har et rigtig godt udbud af dagligvarer, aviser og ugeblade. Hver morgen er der frisk brød fra bageren og friskbrygget kaffe på kanden til en billig penge. Husk at bestille dit morgenbrød, hvis du vil være helt sikker på at der ikke er udsolgt! Som en ekstra service bringer Kiosk 17 varer ud! Hvis du ringer eller mailer inden kl. 18, vil varerne blive bragt ud efter butikkens lukketid kl. 20. Du kan selvfølgelig også bestille til en anden dag. Telefonnummeret er , er Støt op om vores lokale kiosk.

14

15 Lunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende og med mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her nogle af dem, og opfordrer andre ansvarlige for en klub til at gøre opmærksom på deres klub. Klubberne er til for beboernes skyld, og har dermed et socialt ansvar i Lunden. Klub Tømmermændene Klubben Tømmermændene, der er hjemmehørende i Blok 2 med indgang fra sydsiden (mellem nummer 4 og 6) er Lundens ældste klub med 42 år på bagen. Klubbens primære nøgleord er hygge En hyggelig snak mellem beboerne i Lunden. Et hyggeligt spil billard på stort Søren Søgaard billardbord. Et hyggeligt spil dart eller kort. Hygge omkring storskærmen ved store sportslige arrangementer, store begivenheder eller ved Brøndby s kampe. Af og til hygger vi også omkring grillen på de lune sommeraftner. Med andre ord: Vi er meget sociale Der er ikke faste åbningstider i klubben, men tit er der åbent hver eftermiddag. (Mandag er der som regel størst chance for at klubben er åben). Kig ind vi bider ikke Med venlig hilsen Michael Barnholt Formand

16 Vil dit barn også deltage i Børneklubben? Her kan dit barn møde mange andre børn fra Lunden Der er grundlag for et bredere socialt netværk børnene imellem ved at mødes en gang eller to om ugen i klubben. Der leges, spilles, bages, kreeres, tages på ture og mange, mange andre ting Klubben er åben hver tirsdag fra 16 til 18 og hver fredag fra 16 til 18 (begge dage med fællesspisning) Adressen er Resenlund 10 i stuen (lige ved boldbanen og legepladsen) Børnene må komme uden forældre, når de er gamle nok til at klare sig uden hjælp, ellers skal der være en forældre tilstede. Forældre er desuden meget velkomne til at komme forbi og få en kop kaffe og en hyggesnak mens børnene leger. Da vi er en gruppe af mødre i Daruplund, som har startet klubben, og som selv betaler, ser vi gerne at børnene betaler et kontingent på 100,- en gang om måneden til indkøb af fællesmad, kiks, saftevand, materialer, ture og lign. Kom forbi og hør mere! Mange glade hilsner fra Ea, Nezahat & Anette Børneklubben

17 Sidste måned var det fastelavn, så der skulle vi selvfølgelig have have hjemmelavede fastelavnsboller, men først en gang svensk pølseret.

18 MOTIONSKLUBBEN Lundens Motionsklub ledes af Jes Dambmann. Motionsklubben har til huse i blok 12 ved Daruplund 61, altansiden, og ønsker man at blive medlem skal man kontakte Jes på tlf eller mail: Motionsklubben har flere forskellige maskiner og vægte, så man kan sagtens få masser af god træning i klubben. Man kan træne på alle tider af døgnet, da man får kodet sin Salto nøgle til at virke i Motionsklubben. GØR DET SELV KLUBBEN Åbningstider: Onsdag kl. 15:00-18:00 Gør det Selv-klubben er klubben for alle i Lunden. Du kan komme og ordne cykel - male, slibe osv. Har du ikke selv værktøjet, kan vi måske hjælpe dig. Vi har også et lokale, hvor du kan klippe mønstre - et stort bord i den rigtige højde - og du kan få lidt professionel hjælp, hvis snitmønstret ikke passer, eller hjælp til, hvordan du syr dit tøj ind eller ud samt oplægning af bukser m.m. KOM IND og kik til os, eller ring hvis der er noget du vil spørge os om på telefon: Venlig hilsen Gør Det Selv-klubben Daruplund 45, altansiden

19 Lundens Seniorklub Daruplund 19 (indgang fra altansiden) Åbningstid er: Torsdag fra kl til kl Lundens Seniorklub er for alle seniorer, dvs. førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere, og dem som nærmer sig dette stadie, boende i Resenlund og Daruplund samt seniorer, som er bosiddende i området De 9. Der er mange aktiviteter, bla. bankospil der afholdes den første torsdag i måneden, og lotteri den 3. torsdag i måneden dog ikke i sommermånederne. Desuden er der fælles spisning alt afhængig af medlemmernes ønsker. Om sommeren kan man nyde den lille gårdhave. Der er borde og stole. Der forefindes også lærebøger i internet og Office programmerne m.v. Der betales et mindre månedligt kontingent. Kig ind og se vores flotte lokaler og få samtidig information om alle vores aktiviteter og initiativer. Yderligere oplysninger om klubben kan fås hos ansvarshavende: Gert Andersson Tlf.:

20 Aktivitetsklubben Åbningstid er hver onsdag kl. 15:00 18:00 Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle fornøjelige timer. Vi har lokaler med mange sjove og spændende genbrugsting. Vi kan også tilbyde reparation af tøj, syning af gardiner m.m. MEN KIG IND TIL OS for at høre mere om hvad vi har gang i. SMID IKKE VÆK Hvem gemmer på hvad? Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, gryder, pander, legetøj, småmøbler, strikkegarn og stof til syning. potter, RING TIL ULLA PÅ TLF.: SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE På gensyn i AKTIVITETSKLUBBEN Daruplund 5 st. Altansiden Møbelklubben Møbelklubben er en klub hvor man kan mødes og ompolstre, male og reparere møbler, billedrammer m.m. Der er kun indgang fra opgangen, så der skal i første omgang ringe til mig for adgang. Der er mulighed for hobbymaling, akryl, akvarel el. lignende Hovedsageligt åbent på onsdage fra kl Ring og hør nærmere om klubben. tlf Håber at høre fra dig. Hilsen Birgithe Rasmussen

21 Foderklub i Lunden Der er nu mulighed for, at Lundens beboere kan få glæde af en god rabat ordning, på hunde og kattefoder, fra firmaet Oliver s Petfood. Det drejer sig om højeste Premium kvalitet, dansk produceret foder mv. Rabatten på varerne afhænger af, hvor mange af Jer der ønsker at være med. Der bliver tale om min.15 % rabat som udgangspunkt, men med mulighed for, op til hele 35 % rabat på foder. Sortimentet vil i starten være begrænset, til primært at omhandle hunde/katte foder samt kvalitet s kattesand. Hvis efterspørgelsen stiger, vil det fulde sortiment komme til salg. Bestilling og levering vil ske 1 gang om måneden, gennem mig, mod forudbetaling. Der gives 100 % smagsgaranti på foder. Så der er ingen risiko forbundet med købet. Bliver det ikke bliver den firbenede s favorit måltid, ja så kan man blot returnere og få pengene tilbage. Såfremt du / I har nogen spørgsmål om hvordan det hele fungerer, eller ønsker yderligere info om priser, sortiment mv. Send mig da venligst en mail på Så vil jeg snarest fremsende mail med alle de nødvendige oplysninger. Jeg håber meget at Lundens beboere vil tage godt imod dette initiativ, der vil kunne komme mange hunde / katteejere til gavn. Men ikke mindst vores elskede kæledyr, som fortjener det bedste vi kan give dem. Jeg står selv 100 % inde for dette foder. Jeg har brugt det med stor succes i over 8 år, både til egne dyr samt videresalg. Det er simpelthen KVALITET, intet mindre. Jeg ser frem til at give mange hunde og katte gode smags oplevelser. Mange hilsner Søren Larsen 51, 2 tv

22 Daruplund 71 Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden. Det er Jørn Gramm og Annelie Bonde der står for udlejningen og de kan træffes på telefon eller Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er som følger: Udlejningspriser: Depositum: 500,- kr. Betales ved reservationen. Pris for leje i 6 timer: 300,- kr. Pris for leje i 12 timer: 500,- kr. Pris for leje i 24 timer: 750,- kr. Pris for leje i 48 timer: 1500,- kr. Ekstra 24 timer i forbindelse med 48 timers leje 500,- kr. Lejetidspunkt er fleksibelt, og aftales i hvert tilfælde ved depositums betaling. (Der tages forbehold for prisændringer) Træffes personligt: Jørn og Annelie er også til stede hver mandag i selskabslokalerne mellem kl. 18:00 og 18:30, hvor man er velkommen til at se lokalerne. Ønsker du at sende en mail er adressen: Reservation af lokalerne sker KUN ved betaling af depositum. Se ledige tider på vores hjemmeside: eller scan QR kode:

23 Vaskeriets priser som følger: Forvask Maskine 6 kg. Maskine 10 kg. Tørretumbler Strygerulle Centrifuge Sæbe Skyllemiddel 3 kr. 15 kr. 19 kr. 10 kr. pr. 10 minutter 12 kr. pr. 25 minutter Gratis Gratis Gratis Normale åbningstider: Mandag fredag 7:30 22:00 Lørdag, søn- og helligdage 7:30 17:00 Vaskeriet er lukket følgende dage: Juleaftensdag, 1. og 2. juledag Nytårsaftensdag, 1. januar Påskedag, 2. Påskedag og 2. pinsedag Bore- og banketider Der må kun bores og bankes på følgende tidspunkter: Mandag fredag: Kl. 09:00 19:00 Lørdag: Kl. 09:00 14:00 Man må ikke bore og banke på søn- og helligdage. Hold opgangene pæne! Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. må ikke anbringes i indgangspartier og i opgange. Det er ikke tilladt at sætte fodtøj og andet uden for lejemålets hoveddør. Fjern gamle reklamer og opslag. Rygning er ikke tilladt i opgange og pulterrumsgange. Der skal så lidt til, at det er en fornøjelse at komme hjem.

24 Lejerbo Udlejning Gl. Køge Landevej Valby Kontortid: Telefontid: Mandag torsdag: Telefon: Kl. 10:00-15:00 Mandag - torsdag: Fredag: 08:30-14:00 Kl. 10:00-12:00 Fredag 09:00-12:00 Fejl på tv-signalerne Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon Mail: Regninger Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regnings-service: Mandag til torsdag mellem kl. 8:00 og kl. 17:30 og fredag mellem 08:00 og 16:30. På telefon: Lukket i weekenden. Ændring af programpakker Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C Mail: Ændringer skal foregå skriftligt som brev eller pr. mail.

25

26 Hjertestartere I et vellykket De 9 samarbejde, er der opsat 20 hjertestartere i Brøndby Strand. To af disse er sat op i Lunden, nemlig i Daruplund 17 og 41, begge på altansiden og altså tæt på hovedstien. De er indtil videre opsat i aflåste skabe, man skal bruge sin Salto brik for at komme til dem. Mange hjertestartere bliver ikke brugt, fordi man ikke ved hvor de er. Brug et par sekunder til at indprente dig hvor du kan finde dem: D. 17 og D. 41, altansiden, hovedstien. Vær ikke nervøs for at bruge en hjertestarter, den kan ikke fejlbetjenes. Man bliver ledt gennem processen af en elektronisk stemme, der også tjekker at man gør det rigtige. Det er en rigtig god ide at klikke sig ind på hjertestarter.dk og se instruktionsvideo, trin-for-trin instruktioner og meget mere.

27 NØDSTILFÆLDE Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage i tidsrummet 07:00 15:00 (fredag kl. 13:00) ringes til varmemesteren på telefon Der kan være telefonsvarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hurtigst muligt, da den hele tiden bliver aflyttet. Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 på hverdage, weekends og helligdage ringes der direkte til håndværkeren på følgende numre: EL EL-Strøm VVS Byernes Varme Kloak Abak Glarmester LK Byg Låsesmed Albertslund Låseservice Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde! Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand i kloak/vask, tilstopning af faldstammer/afløb for begge toiletter (ikke håndvask), ingen vand i hele lejligheden, brud på vand og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varme i hele lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder. Brug tilkaldeordningen med omtanke! Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejen påvirkes. Ved misbrug af ordningen, videresendes fakturaen til den pågældende beboer. Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der gives besked til varmemesteren på mail: eller telefon Andre telefonnumre:

28 DET ER DA RART AT BO I LUNDEN Redaktionen: Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand. Redaktør: Anette Scharstein Mail: Bude: Mia Due og Katarina Lundquist Tryk: Eget trykkeri, oplag 340 stk. Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling Lunden. Indlæg optages under navn eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand Mail: Hjemmeside: Kontortid: Mandag i lige uger kl. 18:00-19:00 Afdelingsformand & Kasserer Brian Taudahl Børgesen Daruplund 33, 2 tv. Mobil: Mail: Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Lilian Andersen, Daruplund 37, 2. th. Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1. th. Bestyrelsesmedlem: Verner Pedersen, Daruplund 31, 1. tv. Suppleant: Jørn Gramm, Daruplund 65, 3. tv. Suppleant: Jes Dambmann, Resenlund 4, 3. mf. Varmemester: Jens Hammer Daruplund 29, altansiden, Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf Telefonsvarer aflyttes løbende indtil kl. 15 (fredag kl. 13)

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 8 oktober 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 8 oktober 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 8 oktober 2015 Lejerbo skaber rum for liv Efteråret er Så småt i gang men det viser sig heldigvis fra sin smukkeste

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 8 Oktober 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 8 Oktober 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 8 Oktober 2014 Lejerbo skaber rum for liv Formandsskifte på vej Som I har kunnet læse i sidste Lundexpressen,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 1 januar 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 1 januar 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 1 januar 2016 Lejerbo skaber rum for liv 2016 Velkommen til det nye år Jeg håber alle kom godt ind i det. 2015

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 juni 2016 Lejerbo skaber rum for liv Sommerferie.. Der er ikke lang tid til at skolernes sommerferie begynder.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014 Lejerbo skaber rum for liv Forårsfornemmelser Det er forår, og alting klippes ned, sang Poul Dissing

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 7 september 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 7 september 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 7 september 2016 Lejerbo skaber rum for liv Tæt på efterår.. Velkommen til Lundeexpressen igen. Nu er alle

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 9 november 2016 Lejerbo skaber rum for liv Farvel fra mig Da jeg har fundet et andet sted at bo, fraflytter

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 7 september 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 7 september 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 7 september 2015 Lejerbo skaber rum for liv Sommeren er slut Eller rettere sagt, den startede, da den var slut

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014 Lejerbo skaber rum for liv Så er det sommer Foråret og sommeren er lige mig. Solskin, blomstrende

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 2 februar 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 2 februar 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 2 februar 2016 Lejerbo skaber rum for liv Halvdelen af vinteren.. er gået og kyndelmisse har det været Kyndelmisse

Læs mere

40. årgang Nr. 6 juni 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 6 juni 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 6 juni 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv ndelig kom der lidt mere varme. Jeg håber, I har nydt det, for det varede desværre

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 45. årgang Nr. 1 januar 2017 Lejerbo skaber rum for liv Vi mangler desværre stadig en Redaktør, så skulle der være en lejer

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 maj 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 maj 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 maj 2016 Lejerbo skaber rum for liv Sommeren.. Er kommet til Danmark. Nu er solen kommet over os og de fleste

Læs mere

Redaktørens side. Indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes på mail til denne adresse: Med venlig hilsen Lilian

Redaktørens side. Indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes på mail til denne adresse: Med venlig hilsen Lilian 1 2 Redaktørens side Vinteren er over os, og mange af os har desværre været syge, men nu går det mod lysere tider og foråret kommer jo snart, selvom frosten endnu engang har bidt sig lidt fast og det er

Læs mere

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på.

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på. 1 2 Redaktørens klumme Godt nytår til jer alle. Nu er vores renovering så godt som slut. Pavillonerne er væk og MTH er begyndt at fjerne asfalten, hvor de har stået! Lidt vemodigt men også dejligt. Vores

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 7 September 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 7 September 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 7 September 2014 Lejerbo skaber rum for liv På med vanten Det har været en forrygende solrig og varm sommer.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 3 Marts 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 3 Marts 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 3 Marts 2013 Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så blev det marts og Lundexpressen fik ny redaktør. Jeg

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så kom der lidt varme og med

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014 Lejerbo skaber rum for liv Det kribler og krabler Hvilken fantastisk marts måned! Sidste år var

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 9 November 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 9 November 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 9 November 2014 Lejerbo skaber rum for liv Som I har kunnet læse i sidste Lundexpressen, har jeg fået lov til

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 2 Februar 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 2 Februar 2014 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 2 Februar 2014 Foto: MISS B FOTO Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så blev det mit sidste blad, og februar

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 6 Juni 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 6 Juni 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 6 Juni 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Vi nærmer os sommerferien

Læs mere

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det beklager vi. Renoveringen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 10 December 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 10 December 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 10 December 2013 Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Jul, Jul, Jul, så nærmer vi os atter den 24. december,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 8 oktober 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 8 oktober 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 8 oktober 2016 Lejerbo skaber rum for liv Redaktøren siger Halloween.. Jeg har fundet lidt om Halloween: En

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 1 Januar 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 1 Januar 2014 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 1 Januar 2014 Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så blev det 2014, og mange er startet på job igen. Jeg

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv oråret er på vej ingen tvivl om det mere, selvom det pludseligt er blevet lidt

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer.

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer. Redaktørens side Så fik vi da endelig sommer her i august måned, efter at skoleferien sluttede. Det har jo været helt vidunderligt vejr. Jeg håber, I har nydt det, for efteråret banker jo på om ikke så

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

Redaktørens side. Det kan jo godt blive lidt vanskeligt, for nu kommer frosten og sneen. Men vi håber det bedste.

Redaktørens side. Det kan jo godt blive lidt vanskeligt, for nu kommer frosten og sneen. Men vi håber det bedste. 1 2 Redaktørens side Så nåede vi årets sidste måned og også årets sidste blad. Om knap en måned bliver dagene langsomt længere og inden vi får set os om, ja, så er det sommer igen. Nu er vores renovering

Læs mere

Redaktørens side. Og så vil vi sige tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer.

Redaktørens side. Og så vil vi sige tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer. Redaktørens side Lundexpressen har 40 års jubilæum her i november og det vil vi fejre med et helt speciel udgave af Lundexpressen. Tømmermændene havde også 40 års jubilæum her forleden og vores borgmester

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 5 maj 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 5 maj 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 5 maj 2015 Lejerbo skaber rum for liv maj måned Der er brug for noget input til bladet. Når jeg går rundt i

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2013 kl. 17:00

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2013 kl. 17:00 Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2013 kl. 17:00 Deltagere: Tommy Rex Mortensen, Birthe Ketterle, Lilian Andersen, Søren Jensen, Verner Pedersen, Jørn Gramm, Brian Børgesen og Mogens

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 10 december 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 10 december 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 10 december 2015 Lejerbo skaber rum for liv Julen er nær Altanerne i Lunden er efterhånden smukt oplyst og

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 4 april 2015 GOD PÅSKE

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 4 april 2015 GOD PÅSKE I LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 4 april 2015 GOD PÅSKE Lejerbo skaber rum for liv April måned Starter med påskeferie Det er dejligt med påskeferie.

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår

Glædelig Jul og Godt Nytår 39. årgang Nr. 10 December 2011 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Glædelig Jul og Godt Nytår Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så nåede vi årets sidste måned

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N Velkommen til TAK FSBbolig Blågården og Prater Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N På Boligkontoret er vi Borehammer 1 Driftsleder 1 Ejendomsmester På Boligkontoret har vi borehamre, som

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere