Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 52 ( december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Status Trelde Næsvej 251, Opfølgning på orienteringsbrev af om momsrefusion ved tilskud til momsregistrerede modtagere Økonomi- og Indenrigsministeriet Orienteringsbrev - Momsrefusion ved momsregistrerede tilskudsmodtagere Optagelse af privat fællessti Pjedsted Ændring af privat sti til privat fællessti på Sivvænget Vedr. brandskydedøre Europavej 1, Vedr. brandskydedøre Europavej 1, Vedr. brandskydedøre Europavej 1, Vedr. brandskydedøre Europavej 1, SV: Langesøvej, erstatning for skade på privat fællesvej Langesøvej retablering efter div. opgravninger efter nedgravning af kabler Postkort forslag Detailhandelsanalyse Postkort forslag Detailhandelsanalyse Re: SV: Veje med huller Udbedring af asfalt/huller i veje - Kongensgade, Oldenborggade, Snaremosevej og Erritsø Kirkevej (også behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger m.v.) RE: Taulov Kirkevej 38 (svar fra HD) Taulov Kirkevej 38 klager over gl. retablering Re: vedr. Skærbækvej 17-oplysning vedr manglende Skærbækvej 17, 7000 arbejder Lokaletilskud - Skærbæk Aftenskole - for Elbohallen Lokaletilskud Voksne Høringssvar fra TRE-FOR Follerup Møllevej - omlægning af offentlig vej Mail - færdigmelding af byggearbejde samt statiske BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S Huslodsvej 61, 7000 beregninger Skrivelse om sygedagpengereformen? 5. januar 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Orientering om sygedagpengereform Inspektionsrapport inkl. bilag - ABA Nørre Voldgade 12, Fwd: SV: Fresh Fitness Nørre Voldgade 12, Kloakplan Nørre Voldgade 12, Underskevet samhandels-/indkøbsaftale KIK V/KIM BENT RASMUSSEN Butik KIK - frivillig aftale - synshjælpemidler Generel tilladelse til at foretage vielser i Billund kommune Billund kommune Ændring i ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for kommunen Samsø Kommunes beslutning om vielser uden for kommunegrænsen SAMSØ KOMMUNE RÅDHUSET Ændring i ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for kommunen Brandmæssig vurdering Blytækkervej 3, Ny plan tegning med placering af spiserum Blytækkervej 3, Opfølgning på orienteringsbrev af om Økonomi- og Indenrigsministeriet Momsrefusion for udgifter til plejefamilier adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Vedr. Østergade 41, Taulov Østergade 41, Orientering om puljen til indkøb af digitale læremidler for 2015 Undervisningsministeriet V. Voldgade Tilskud fra pulje til indkøb af digitale læremidler

2 90135 SV: Kongensgade tv Kongensgade 69, Fw: Kongensgade 69, Kongensgade 69, Re: Kongensgade 69, 1.tv. - blokering af flugtvejsdør Kongensgade 69, Orientering om 150 kv kabelprojektet Energinet.dk Etablering af 150 kv-kabelforbindelser mellem Jylland og Fyn RE: Trafikspejl Drachmannsvej kommunens sagsnummer Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej 13/ Fra lejer efter besigtigelse Kongensgade 69, Udbetalingsspecifikation fra Copydan Tekst og Node Copydan Tekst & Node Copy-dan retningslinjer December Udbetaling af udlodningsmidler til friluftsliv. FRILUFTSRÅDET UD i Budokan - bekræftigelse på Ansøgning til ordningen 2. halvår Idrætten Ordningen 2. halvår VS: Fag- og FirmaIdrætsForbund - formand ordningen 2. halvår Idrætten Karl Gustav Sørensen - Ordningen - 2 halvaar.xlsx VS: Fag- og FirmaIdrætsForbund - formand ordningen 2. halvår Idrætten Karl Gustav Sørensen Re Elbospejderne: cvr.nr ordningen 2. halvår Spejderne Mail fra Preben Nielsen Re: Besøg hos dig på næste uge Mail fra Preben Nielsen: Beplantnigsbælte ved Modtaget fra Flemming Ørnskjold på mødet den 13. november Preben Nielsen bemærkninger til referat fra mødet den 13. november Flemming Ørnskjolds bemærkninger til referat fra mødet den 13. november Byggeansøgning til tilbygning Gothersgade 42, VS: Opsætning af portal, Vestre Ringvej Forsikringssag Vestre Ringvej gittermast påkørt (G11 tavler) nær Strandvejen Selve garantien - sagsnr. 14/ Halmøvænget 3, Overkørselstilladelse til Halmvænget Halmøvænget 3, Rev. materiale Halmøvænget 3, RE: SV: Vedr. Halmøvænget Halmøvænget 3, RE: SV: SV: Vedr. Halmøvænget Halmøvænget 3, Rev. materiale Halmøvænget 3, Returnering af afleveringsattest afl. til Driftsselskabet Skærbækvej 17, 7000 Hejse Kro, Skærbækvej 17, pdf Høring af vandområdeplaner for svarfrist Miljøministeriet - Naturstyrelsen Vandområdeplaner for anden planperiode Færdigmelding af byggeri Martin Harboe Europavej 5, Matrikulær sag Nedlæggelse af en del af vejareal (grønt areal ved Krügersvej -

3 litra 7000cy Erritsø By, Erritsø Beskrivelse af materialer, konstruktioner og Børupvej 80, 7000 installationer.pdf Nye facader Skærbæk Møllevej 9, Rev. materiale Skærbæk Møllevej 9, Supplerende materiale Søndermarksvej 16, Kvittering for modtagelse af forhåndstilkendegivelse Nordre Kobbelvej 10, Kvittering for mødtagelse af mødenotat - ingen Nordre Kobbelvej 10, 7000 kommentarer Spørgsmål om status Nordre Kobbelvej 10, Dan Gødning Møllebugtvej 5A, Odin rapport beredskab Møllebugtvej 5A, Kromatogram hav Møllebugtvej 5A, kromatogrammer Møllebugtvej 5A, Rettede analyse rapporter Møllebugtvej 5A, Rapport AR-14-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Skærbæk Vandværk. Boring DGU Rapport AR-14-CA udtaget , EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Skærbæk Vandværk. Boring DGU Afvigerapport, 19/12/2014, Kongsted Vv, kote Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Klippehagevej 22, Rapportering af daglige driftsanalyser for uge 51, 2014 A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 RAFFINADERIET Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, SV: Vedr. tinglysning af vilkår for dispensation Børupvej 84, Returnering af afleveringsattest til Anders Peter Nielsen, Vejle Landevej 7, 7000 Vejle Landevej 7, pdf Udfyldt spørgeskema om brugen af sidespejl på cykel cykelby - Tilbagemeldinger på spørgeskema om brugen af sidespejl på cykel Udfyldt spørgeskema om brugen af sidespejl på cykel cykelby - Tilbagemeldinger på spørgeskema om brugen af sidespejl på cykel Udfyldt sprøgeskema om brugen af sidespejl på cykel Finn Østergaard cykelby - Tilbagemeldinger på spørgeskema om brugen af sidespejl på cykel Message from "RNP C0337" Oldenvænget 5 / Koglevænget pdf Message from "RNP C0337" Oldenvænget 5 / Koglevænget pdf Suppl. materiale - Ansoegningsskema nr. 3 Lars Primdahl Poulsen Kobbelgårdsvej 8, Ansøgningsskema nr Kobbelgårdsvej 8, Suppl. oplysning, ansøgningsskema nr. 2 Lars Primdahl Poulsen Kobbelgårdsvej 8, Suppl. bilag Ansogning tag på garage pdf Indre Ringvej 223, 7000

4 89865 Suppl. materiale, nyt ansøgningsskema Indre Ringvej 223, Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Karsten Arnfeldt Olsen Råden over vejareal - Powercup Vinter Mtb løb den Idrætsvej, Madsbyområdet Henvendelse vedr. byggeri på Frederik 3.s vej 11 Ole Kjær Nielsen Frederik 3.s Vej 11, Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG Vejle Landevej 7, 7000 ApS Anmodning om aktindsigt i byggemodning - Europavej Rafn & Søn ApS Aktindsigt i byggemodningsregnskab, lednings og vej planer, kontrakter m.m. vedr. Europavej, Erhvervsområde ved Børup Nedtagning af glemt buslæskur Erik Flemming Rønnebech Gl. Landevej ved Rubinvej - nedtagning af ikke anvendt buslæskur Orienteringsbrev vedr. anmodning om affaldsplan Miljøstyrelsen Faurby Havn beliggende i Skærbæk Havn - Affeldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe Forslag til Hvidovre Kommunes risikostyringsplan for Køge Bugt i offentlig høring Nu med korrekt link HVIDOVRE KOMMUNE Forslag til Hvidovre Kommunes risikostyringsplan for Køge Bugt i offentlig høring Forslag til Hvidovre Kommunes risikostyringsplan for Køge Bugt HVIDOVRE KOMMUNE Forslag til Hvidovre Kommunes risikostyringsplan for Køge Bugt i offentlig høring Offentliggørelse af forslag til risikostyringsplan for Vejle Kommune Forslag til risikostyringsplan for oversvømmelse - Vejle Midtby oversvømmelser i Vejle Midtby VHøring af forslag til Natura 2000-planer svarfrist Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring af forslag til Natura 2000-planer med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger Høring af forslag til Natura 2000-planer svarfrist Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring af forslag til Natura 2000-planer med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger Driftslofter over driftsudgifter ved aktivering 2015 Arbejdsmarkedsstyrelsen Fastsættelse af driftlofter for 2015 over refusion af driftudgifter vedr. dagpenge, kontanthjælp, m.v Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse - ændring fra til ny ordning Positivlisten for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar 2015 til 31. marts Styrelsen for Arbejdsmarked og Positivlisten for den regionale uddannelsespulje for perioden til pulje til dækning af del af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb Bekendtgørelser, som følge af vedtagelse af lovgivningen om reform af beskæftigelsesindsatsen Ansøgnin om omlægning af lån, afd. 404, Boligkontoret Ansøgning om omlægning af lån, afd. 402, Boligkontoret Orienterinsskrivelse om bekendtgørelser Styrelsen for Arbejdsmarked og Ansøgning omlægning af lån i afdeling 404, Boligkontoret Ansøgning omlægning af lån i afdeling 402, Boligkontoret Regulering af gebyr i forbindelse med udstedelse af Rigspolitiet Regulering af gebyr i forbindelse med udstedelse af kørekort pr. kørekort Orientering om nyere EU-domme om beskyttelse af Miljøministeriet - Naturstyrelsen Nyere 2 EU-domme om habitatdirektivet og Natura 2000-områder Natura 2000-områder Brev til borgmesteren Lejernes Landsorganisation Udbetaling af mødediæter til medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet Meddelelse om opsigelse af rottebekæmpelsesaftale pr. KIRATIN A/S Vestre Ringvej 96, Hotel A/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse

5 Gavltegning.pdf Kampmannsvej 30, Facadetegning.pdf Kampmannsvej 30, Snittegning.pdf Kampmannsvej 30, Plantegning.pdf Kampmannsvej 30, Fundaments-aflobsplan.pdf Kampmannsvej 30, Situationsplan.pdf Kampmannsvej 30, Naboerklæring.pdf Kampmannsvej 30, Ansøgning om tilladelse til tilbygning til beboelse på Allan Linnet Juhl Kampmannsvej 30, 7000 Kampmannsvej Fejl vedr. digital underskrift vedr. ansøgning om Kampmannsvej 30, 7000 byggetilladelse Fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse vedr Kampmannsvej 30, 7000 Kampmannsvej Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale RENTOKIL INITIAL A/S Amerikavej 7, Carlsberg A/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Brahesborgvej - plan pdf Brahesborgvej 61, Brahesborgvej - facader pdf Brahesborgvej 61, BOM - KonfliktRapport.pdf Brahesborgvej 61, Ansøgning om tilladelse til tilbygning af stuehus Ole Vindeløv Sørensen Brahesborgvej 61, Kommune. Omsætnings- og lønsumslister 2013 Miljøstyrelsen Erhverv - vejledning og omsætningslister, opkrævning af affaldsgebyr Vand og spildevand på bestemte ejendomme URS Nordic AB Miljømæssig undersøgelse kommunalt vand og spildevand - Railway Station Vester Voldgade, Norgesgade 46A, Vesthavnsvej 26A, Norgesgade A-2A og Købmagergade Henvendelse om p-afgift fra parkeringskælder- Haster! Henvendelse vedr. p-afgift d Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale RENTOKIL INITIAL A/S Vestre Ringvej 111, Carlsberg A/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Bestilling og ændring af renovation Thorkil Munk-Hansen Thurøvænget 12, Udmelding fra Udbetaling Danmark vedrørende ekstrabidrag i 2014 ATP Ekstra administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for vedr. DUT kompensation Aftale om brug af Deponi Trekantområdets affaldsselskab I/S Aftale om brug af Deponi - Godkendelse af fusionsaftale Udbedring af skade efter rotter HJ Kloakservice A/S Søndre Kobbelvej 11 - anmeldelse af rotter VS: P-plads Norgesgade 25Q René Olesen Norgesgade Syd - p-plads - historik Orienteirngsskrivelse. Børneskolen Filadelfia Børneskolen ændrer praksis omkring belægningsdage Ændring til BBR - Vejrmosegårds Allé 48 Troels Nielsen Vejrmosegårds Allé 48, Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade,Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, skadedato , branchenr., skadenr Giftforbrug Jydsk Skadedyrsbekæmpelse JYDSK SKADEDYRSBEKÆMPELSE/ Indberetninger sikringsordninger - giftforbrug 2014 PETER JACOBSEN SV: Bil uden nummerplade på Norges Nord p-pladsen Politiet Norgesgade Nord - efterladt bil VS: Kundenr , fakturanr Spørgsmål til renovation SV: juletræer i gågaden Juletræer i gågaderne - Shopping

6 90077 SV: Juletræer i gaderne Juletræer i gågaderne - Shopping Tilslutning fællesanmeldelse pensionsområdet Anmeldelse Datatilsynet - pensionsområdet Datatilsynet Fællesanmeldelse Datatilsynet - udstedelse af Fællesanmeldelse Datatilsynet - udstedelse af Pas/Kørekort Pas/Kørekort Fællesanmeldelse Datatilsynet - vielse Fællesanmeldelse Datatilsynet - vielse Bestilling og ændring af renovation Sarah Beck Andersen Fænø Kalvvej 3, Indkaldelse til periodisk syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. YL50394, Brandvæsen / Plejen Ansøgning om fristforlængelse - tvangskloakering. Michael Højgaard Jensen Ved Storkereden 4, Færdigmelding kloak AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG Vejle Landevej 7, 7000 ApS VVS Skærbæk Havnegade 53, Fuldført Skærbæk Havnegade 53, Påbeg Skærbæk Havnegade 53, 7000

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere