Miljøredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6 Nøgletal...6 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...7 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 Hvidovre C Centeradministration...9 Marketing og Event i Hvidovre C...9 Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 25

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Hvidovre C har udarbejdet en miljøredegørelse. Centret blev opført tilbage i 1979, overdækket i 1989, renoveret i 1995 og i 2008/2009 har centret igen gennemgået en større opgradering. Vi har de seneste år arbejdet målrettet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og har opnået energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. I forbindelse med den netop gennemførte opgradering (slut 2009) har vi taget endnu et step i den rigtige retning ved at have monteret oplukkelige vinduer i centergaderne (naturlig ventilation), som vi forventer, vil give et bedre indeklima og reducere forbruget af elektricitet til køling. Andre tiltag er sat i værk, bl.a. er der monteret solceller på centrets to facader ved hovedindgangen mod Hvidovrevej, der er indført kildesortering af affald både ude og inde, lamper i centret er lux- og tidsstyret m.v. Generelt har fokus på energibesparende tiltag været gennemgående i planerne for opgraderingen. Vi ønsker at tage et aktivt miljø- og samfundsansvar bl.a. gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Vi har fokus på at komme i dialog med centrets lejere, da vi må erkende at vi alene i samarbejde med vores lejere kan opnå de ønskede energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. En anden vigtig spiller er for os Hvidovre Kommune, som vi allerede er i dialog med et samarbejde vi forventer os meget af; ikke mindst grundet Hvidovre Kommunes status som klimakommune. Vores kerneområde er shopping, men vi ønsker fremadrettet, som den store spiller vi er, at sikre at der også sættes fokus på de forskellige tiltag vi gør, således at kunderne får oplevelsen af at shoppe i et miljøbevidst lokalcenter. Simon Hansen Center Manager Miljøpolitik Shoppingcentret Hvidovre C ejes af Danica Pensionsselskab, men drives af koncernen Steen & Strøm og følger derfor koncernens miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Hvidovre C skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i centrets påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Side 3 af 25

4 Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i Side 4 af 25

5 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Hvidovre C Hvidovrevej Hvidovre Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 2 deltidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Miljøstyringssystem: Center Manager Center Manager Simon Hansen Driftsleder Leo Dalby Aktieselskab 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Hvidovre Kommune, Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre Teknik- og Miljøforvaltningen Der er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Hvidovre Kommune ved centrets opførelse i Hvidovre C er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Hvidovre C har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring, parkering og vagt- og sikkerhedsfunktion er udliciteret. Side 5 af 25

6 Fakta om Hvidovre C Placering og trafikale forhold Hvidovre C ligger placeret i den ene ende af Hvidovrevej, umiddelbart ved siden af Hvidovre Station. Generel trafikal tilgængelighed sikrer, at kunderne kan komme til centret via tog, bus, bil, cykel eller til fods. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Hvidovre C. Transportmiddel Med s-tog/regional tog Med bus På cykel Til fods I bil Figur 1. Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget Hvidovre C, juli Hovedparten af kunderne tager bilen, når de skal handle i Hvidovre C. Som det også ses af figuren, var der i % af kunderne, der valgte at cykle til centret. I forbindelse med opgraderingen af centret har fokus i høj grad også været at forbedre forhold for cyklister, hvorfor cykelstativer er opsat ved alle indgange til centret. Nøgletal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hvidovre C er et lokalt center med cirka 2 millioner besøgende årligt. Den samlede omsætning ligger på cirka 250 millioner kr. årligt (inkl. moms). Centerindretning I Hvidovre C er der godt 30 butikker, 2 dagligvareudbydere, 2 cafeer, træningscenter, posthus samt adskillige kontorer og klinikker placeret på 1. og 2. sal. Centrets er i op til 3 plan, hvor alle butikker er placeret i stueplan. Desuden forefindes gratis parkeringsfaciliteter hele vejen rundt om centret antal parkeringspladser er 425. Centrets samlede areal er på cirka m 2, hvoraf SuperBest udgør m 2 og Rema1000, 1000 m 2. Side 6 af 25

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Hvidovre C, kan ses i diagrammet nedenfor. Ejer Centeradm. Center Manager Driftsleder Bestyrelsesmøder & MFØ udvalg Bestyrelse Formand Marketing SSD Marketing CF Lejere Centerforening CFmedlemmer Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manager også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Begge medarbejdere i centret har været direkte involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen, hvorfor begge er fuldt fortrolige med allerede gennemførte tiltag, samt planlægning af fremtidige tiltag på den miljømæssige front. Centerforeningen, som er en markedsføringssammenslutning af lejere i centret, har ikke været direkte involveret i udarbejdelsen af denne redegørelse. Dog har vi i administrationen løbende orienteret om vores tiltag og vil fortsat også opfordre centerforeningen til at tænke over forbrug, nyanskaffelser m.v. Denne dialog har allerede ført til, at centerforeningens nyindkøbte julebelysning er anskaffet med energibesparelser for øje. Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne vil fremadrettet blive orienteret om miljømæssige tiltag, som gennemføres i centret. Dette forventes gennemført via informationsbreve, samt indlæg på bestyrelsesmøder, generelforsamlinger Side 7 af 25

8 m.v. I alle 3 fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.). Det er vores målsætning, at centrets samlede energiforbrug skal reduceres. Samarbejdet med butikkerne er derfor væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder I Hvidovre Kommune er der ikke etableret miljønetværk for virksomheder, som der findes i en del andre kommuner, vi vil dog alligevel sende vores miljøredegørelse til kommunen og håber på, at de vil læse vores miljøredegørelse og derved bidrage til, at vores frivillige og forebyggende miljøarbejde kan blive forbedret. Hvidovre Kommune har ikke Grønne butikker som eksempelvis Københavns Kommune. Vi er derfor ved at undersøge, hvordan vi bedst får butikkerne til at komme i gang med energibesparelser og undersøger muligheden for samarbejde omkring energigennemgange foretaget af Energitjenesten. Samarbejde med lokalområdet Der er pt. ikke iværksat samarbejde med andre spillere i vores lokalområde, men muligheden for sådan et samarbejde omkring fx miljø vil blive undersøgt. Side 8 af 25

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. Hvidovre C Centeradministration Lejerne i centret henvender sig hos Centeradministrationen, hvis der er spørgsmål relateret til drift, sikkerhed, udlejning, vagt m.v. På kontoret er der 2 computere med tilhørende skærme og herudover yderligere to computere til bl.a. kundetælleranlæg. Derudover er der 1 kopimaskine/scanner/fax. Antallet af årlige print kendes ikke, men der er tale om et begrænset antal print. Kopipapiret er mærket med ecological responsability. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Da kontoret alene anvendes af to medarbejdere på deltid er mængden af kaffe m.v. der indtages begrænset. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 2, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, toner mv. returneres til leverandøren. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Makuleret papir afleveres også til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er certificeret med EMAS, ISO og Svanemærket. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. Marketing og Event i Hvidovre C Marketing- og eventfunktionen i Hvidovre C varetages af en central Marketing Manager fra Steen & Strøm i samarbejde med centerforeningen. Marketing Manager og centerforeningen står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, online), egne publikationer, der husstandsomdeles samt udsmykning instore og outdoor. Hvidovre C udsendte i kataloger fordelt over året. Distributionsområdet er Hvidovre, Valby og en lille del af Rødovre. Distributørerne er Hvidovre Avis og Post Danmark. Katalogerne bliver trykt hos Dansk AvisTryk a/s, som forestår trykningen for Hvidovre Avis. Dansk AvisTryk a/s har tidligere været godkendt til Svanemærket produktion, men har opgivet mærkningsordningen grundet 2 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer, se evt. Side 9 af 25

10 økonomi. Der trykkes på 70g træfri offset papir, som ikke er FSC-certificeret, da det kun er 42,5g avispapir, som er FSC-certificeret. I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg fordelt på de forskellige kataloger i Udsalgsavis (16 s.) Vinter (20 s.) Forår (20 s.) Sommer (20 s.) Udsalg (16 s.) Sensommer (20 s.) Efterår (20 s.) Jul (20 s.) I alt kg Tabel 1. 70g træfri offset papir /kg Som tidligere beskrevet har vi igangsat dialog med Centerforeningen omkring miljørigtige tiltag. Vi har bl.a. en forhåbning om, at Centerforeningen også i fremtiden vil efterleve kravene knyttet til Grønt kontor. Drift Hvidovre Cs driftsafdeling varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret. Afdelingen består af en driftsleder, som tager sig af den generelle vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs., ofte bliver opgaverne dog udliciteret. Rengøring og soignering i centret, renholdelse af udearealerne samt parkeringsarealerne er udliciteret til et firma. Firmaet tager sig også af affaldssorteringen. Firmaet anvender centrets maskiner og øvrigt kørende materiel. Rengøringsmidler mv. I driftsafdelingen anvendes forskellige rengøringsmidler og kemikalier 3 til mindre rengøringsopgaver samt arbejdshandsker og snappere. Alle vores værksteder er gennemgået for kemikalier, der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng, og der findes datablade på alle produkter. Rengøring af centret er som ovenfor beskrevet udliciteret til et rengøringsfirma, men driftslederen står for indkøb af diverse rengøringsmidler, papirhåndklæder og toiletpapir som firmaet anvender. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Ligesom vi også fremover vil prioritere indkøb af miljømærkede papirhåndklæder og toiletpapir. Vinduespolering både indvendigt og udvendigt er også udliciteret til et firma. Vi kender ikke til firmaets miljøstatus, hvorfor det skal undersøges. Firmaet som er ansvarlig for rengøring af centret er også ansvarlig for udearealerne, herunder græsslåning og vedligeholdelse af bede og bekæmpelse af ukrudt. I øjeblikket anvendes Roundup, og vi vil derfor undersøge, om der findes et mere miljøvenligt produkt på markedet, eller eventuelt gå over til at brænde ukrudtet. 3 Fx graffitifjerner, rensebenzin, lugtfjerner, industrirent og sprit. Side 10 af 25

11 Transport Transport dækker over transport internt i centret og personalets kørsel til og fra arbejdet. Vi har valgt at vente til næste miljøredegørelse med at sætte mål for kundetrafikken. Driftsafdelingen i centret råder over følgende materiel: Gulvmaskine, anvendes indenfor 3 timer dagligt (el-batteri) Løvsuger, anvendes efter behov mest sommer og efterår (benzin) Græsslåmaskine, anvendes 3 timer ugentligt i sommerhalvåret (benzin) En lift, anvende efter behov (el-batterier) Vi vil ved indkøb af nyt materiel være opmærksomme på at vælge miljørigtige alternativer, hvis de findes. Vedrørende de ansattes transportvaner kører både driftsleder og administrationschef i bil til arbejde. Da begge er tilknyttet andre centre, kan det være svært i hverdagen at benytte den kollektive trafik. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. Energi og vand Som nævnt i ledelsens beretning er der foretaget en del miljømæssige tiltag i forbindelse med opgraderingen af centret i Centret har fået en helt ny glasoverdækning med oplukkelige vinduer (naturlig ventilation) samt nyt lysanlæg. Som det ses af figuren har der været et fald i både el- og fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2006, hvor elforbruget stiger lidt for igen at falde i Fjernvarmeforbruget stiger igen fra 2008, denne stigning skyldes ombygning af centret, hvor man i etaper fjernede den gamle glasoverdækning. Hvidovre C forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme og vand. 7 butikker er tilsluttet ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Hvidovre C er forsynet med fjernvarme. Der er indlagt et fjernvarmestik, som forsyner hele centret (butikkerne og fællesområderne) med varme. Varmtvandsforsyningen foregår via gennemstrømningsvandvarmer til alle butikker, kontorer og kundetoiletter. Varmefladerne i ventilationsanlægget til 7 butikker forsynes også med fjernvarme. Side 11 af 25

12 Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i figur 2. Oplysningerne er hentet fra MinEnergi og er ikke graddagekorrigerede. Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, MWh Fjernvarme kwh/m ,5 71, , , Figur 2. Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Som det ses af figuren har der været et fald i fjernvarmeforbruget fra 2005 til Fjernvarmeforbruget stiger igen fra Denne stigning skyldes ombygning af centret, hvor man i etaper fjernede den gamle glasoverdækning. Vi forventer, at fjernvarmeforbruget igen kommer ned på normalt niveau, da ombygningen nu er færdiggjort. El Hvidovre C bliver forsynet med elektricitet fra 1 transformator, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning og ventilation. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 12 af 25

13 Udvikling i elforbrug - total og per/m 2, kwh kwh/m , ,1 12, Figur 3. Elektricitet, kwh kwh/m2 Som det ses af figuren har der været et fald i elforbruget fra 2005 til 2006, hvor elforbruget stiger lidt i 2007 for igen at falde i Vi har allerede opnået en reduktion i el- og fjernvarmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Med opsætningen af det nye belysningssystem, som er lux og tidsstyret, forventer vi yderligere besparelser. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden For at nå dette mål om at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene vil vi i samarbejde med lejerne opsætte energibesparende lyskilder (fx LED). Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 kwh kan Hvidovre C nedsætte køleeffekten med 3 kwh! Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 udslip fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Vand Hvidovre C er forsynet med tre vandstik: 1 stik forsyner brandhaner (umålt vand), og to stik forsyner samtlige tappesteder i Hvidovre C fx brugsvand (toiletter, vand til rengøring af centret o.l.), samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner, håndvaske og isterningmaskiner. Vandforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 13 af 25

14 Udvikling i vandforbrug - total m 3 og pr. m 2, Vandforbrug totalt m Vandforbrug pr. m² ,40 1,20 1, ,80 0,5 0, ,60 0,5 0,40 0,4 0,20 0, Figur 4. Vandforbrug,total vandforbrug/m2 Der har været et fald i vandforbruget i centret fra 2005 til 2008, hvor vandforbruget igen stiger som følge af ombygningen. Årsagen til faldet i vandforbruget var blandt andet, at vi forbød enkelte lejere at anvende vand til afkøling af køleaggregater. Hvis vi skal opnå en yderligere reduktion af vandforbruget, skal der opsættes supplerende målere med timebaseret forbrugsregistrering. Det optimale vil være opsætning af målere i hvert enkelt lejemål alternativt ved hver afgrening fra hovedstikket. For oplysning om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Side 14 af 25

15 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 1. SO 2 / kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 2. NOx/ kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 3. Sanitært spildevand Alt vand ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Afløb fra parkeringsområderne ledes til kloak via benzin- og olieudskillere. Vandmængden, der ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler Til kloak Tabel 4. Side 15 af 25

16 Affald I Hvidovre C er affaldssorteringen etableret i centrets varegård. Hvert enkelt lejemål har deres egne 600l minicontainere, som tømmes efter behov. Enkelte lejere afleverer deres affald i gennemsigtige sække. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store mængder affald fra de 35 butikker inklusiv 2 cafeer og restauranter 4. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for de ansatte i driftsafdelingen. Affaldet i Hvidovre C bliver reguleret efter Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og aflevere affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Hvidovre Kommune, køres det brændbare affald til VestForbrændingen. 4 Der ligger 2 supermarkeder i centret, som har separat affaldssortering. Side 16 af 25

17 I nedenstående figur ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 57% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Figur 6. Affald til forbrænding i kg Brændbart (småt) Brændbart (stort) Total Tabel 5. Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Papir og aviser (kommunens genbrugsordning) Pe-plast 290 Flasker/glas (kommunens genbrugsordning) Elektronik (tømmes sjældent) Lysstofrør (tømmes sjældent) Jern og metal (tømmes sjældent) Affald til sortering Palletræ (tømmes sjældent) Total Tabel 6. Miljøfarligt affald i kg Maling, kemikalier etc. Batterier Olie og fedt fra fedtudskiller Total Tabel 7. Side 17 af 25

18 Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Total Tabel 8. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Vi lever i øjeblikket ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes, hvilket til dels skyldes, at lejerne har mulighed for at anvende de kommunalt opstillede fraktioner. Vi har etableret mulighed for, at lejerne kan sortere affaldet i 9 fraktioner 5 og vil indføre yderligere 2 fraktioner: Batterier Miljøfarligt affald For at nå målet om en sorteringsgrad på 75 % skal lejerne være bedre til at sortere deres affald. Skiltningen i varegården skal forbedres, og lejerne skal på hvert lejerinfomøde have information om hvor store affaldsmængder, der er afleveret til forbrænding, genbrug etc. samt udgifterne hertil. Endelig vil vi, for at reducere de samlede affaldsmængder, i samarbejde med lejerne opfordre leverandørerne til at tage deres emballage retur. Lugt, støj og vibrationer I forbindelse med arbejdet med miljøgodkendelser er det skønnet, at der med den nuværende trafikmængde til og fra centret ikke er behov for måling af lugt eller forurening fra partikler. Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. 5 På parkeringspladsen uden for centret har kommunen opsat beholder til indsamling af aviser og flasker. Side 18 af 25

19 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til et vagtselskab, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har udvidet førstehjælpskursus, ligesom de alle kan betjene hjertestarteren, der er placeret i centret. Vi har ikke tidligere haft en samlet registrering af kunder, der kommer til skade i centret, men vi vil registrere skaderne i samarbejde med vores vagtselskab for at få overblik over, om skaderne sker de samme steder og iværksætte tiltag for undgå skaderne. Arbejdsmiljø De ansatte i Hvidovre C hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdene til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2007 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 19 af 25

20 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 20 af 25

21 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen er vi blevet opmærksomme på mange steder, hvor vi kan gøre en indsats for miljøet. Vi har valgt at fokusere på de områder, der umiddelbart er lette at implementere og de indsatsområder, som Steen & Strøm A/S prioriterer. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterleve de stillede krav i Key2Greens manual for udformning af miljøredegørelser Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet Vejledning og vurdering Grønne Erhverv, Københavns Kommune. Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 21 af 25

22 Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med 6 %. A002 A.1.2 Reducere energiforbruget til køling i centret A003 A.1.3 Reducere energiforbruget i lejemålene/centret til køling og el til el til belysning med 6%. A004 A.1.4 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 2 % A005 A.1.5 Reducere vandforbruget i centret med 5 % A006 A.1.6 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. A.2. Affald A007 A.2.1 Øge genanvendelses-graden fra 43% til 75%. De nye lyskilder er opsat og vi forventer en energibesparelse som vil vise sig i løbet af Opsætning af målere så det bliver muligt at følge forbruget til belysning, køl og ventilation. Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejeren omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. Undersøge muligheden for montering af vandmålere i alle lejemål, alternativt ved alle afgreninger. Tage kontakt til Centerforeninge for samarbejde om dette. Månedlig information til lejerne om sorteringsgrad. LDA Indlagt i driftsbudgettet Afsluttet LDA Indlagt i driftsbudgettet Igangsat TVM Lejernes eget budget Afventer LDA Kræver ikke budget Afventer LDA Udfærdige indstilling Afventer TVM Kræver ikke budget Afventer LDA/EJE Kræver ikke budget Igangsat A008 A.2.2 Øge mængden af indsamlet PEplast. A009 A.2.3 Øge genanvendelses-graden fra 43% til 75%. A010 A.2.4 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Lejere skal have stativer til PE-plast. LDA Lejernes budget Afventer Indføre følgende fraktioner: Miljøfarligt affald Batterier LDA Kræver ikke budget Afventer Nye skilte samt affaldsmanual. EJE Over driftsbudgettet Afsluttet

23 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.3 Transport A011 A.3.1 Reducere varetransporten til og fra centret. A012 A.3.2 Reducere varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A013 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. A014 A.4.2 Tryk på miljørigtigt papir til centrets avis/miljørigtigt trykkeri A015 A.4.3 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Kortlægge antal af varetransporter, undersøge muligheden for, at der anvendes færre transportører (sammenlægning af varetransporter). Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjenesteydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). Etablere samarbejde med centerforeningen vedr. trykkeri og papirtype. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor- og papirartikler, der anvendes i Centeradministrationen. LDA Kræver ikke budget Afventer LDA Kræver ikke budget Afventer TVM/EJE Kræver ikke budget Afventer TVM Kræver ikke budget Igangsat EJE/LDA Kræver ikke budget Igangsat A.5 Brand/sikkerhed A016 A.5.1 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde, hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. A017 A.5.2 Minimere konsekvenser af brand. Udstyre lejemål med ophængsmappe med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. A018 A.5.3 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. Implementere Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. LDA Kræver ikke budget Igangsat TVM/LDA Indlagt i driftsbudgettet Afventer LDA Kræver ikke budget Igangsat Side 23 af 25

24 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.6 Uddannelse vedr. miljø A019 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. TVM Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A.7 Arbejdsmiljø A020 A.7.1 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. TVM Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A021 A.7.2 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A022 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. LDA Kræver ikke budget Igangsat TVM Kræver ikke budget Afventer A.9 Grønne butikker A023 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Sammen med Steen & Strøm undersøge hvordan vi får etableret grønne butikker i centret. TVM Kræver ikke budget Igangsat Side 24 af 25

25 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 Hvidovre Cs samlet areal: Areal hvor der anvendes el til ventilation: Areal hvor der anvendes el til belysning samt øvrigt forbrug Areal hvor der anvendes el til køling Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om City Vest...5 Placering og trafikale forhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008 Intern Koordinator Miljøredegørelse 2008 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Field s...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om VestsjællandsCentret...6 Placering og trafikale

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation.

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Det er blevet tid til den årlige arbejdsmiljørundtur. Ligesom i 2012 0g 2013 (vi holdt desværre ingen i 2014) tager vi på

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT

UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT INTERN 2011 UDENRIGSMINISTERIET 2011 Indholdsfortegnelse 1. Ministeriet som miljøbevidst virksomhed side 2 2. Her sættes der ind side 2 3. Handlingsplanens

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere