Miljøredegørelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6 Nøgletal...6 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...7 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 Hvidovre C Centeradministration...9 Marketing og Event i Hvidovre C...9 Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 25

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Hvidovre C har udarbejdet en miljøredegørelse. Centret blev opført tilbage i 1979, overdækket i 1989, renoveret i 1995 og i 2008/2009 har centret igen gennemgået en større opgradering. Vi har de seneste år arbejdet målrettet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og har opnået energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. I forbindelse med den netop gennemførte opgradering (slut 2009) har vi taget endnu et step i den rigtige retning ved at have monteret oplukkelige vinduer i centergaderne (naturlig ventilation), som vi forventer, vil give et bedre indeklima og reducere forbruget af elektricitet til køling. Andre tiltag er sat i værk, bl.a. er der monteret solceller på centrets to facader ved hovedindgangen mod Hvidovrevej, der er indført kildesortering af affald både ude og inde, lamper i centret er lux- og tidsstyret m.v. Generelt har fokus på energibesparende tiltag været gennemgående i planerne for opgraderingen. Vi ønsker at tage et aktivt miljø- og samfundsansvar bl.a. gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Vi har fokus på at komme i dialog med centrets lejere, da vi må erkende at vi alene i samarbejde med vores lejere kan opnå de ønskede energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. En anden vigtig spiller er for os Hvidovre Kommune, som vi allerede er i dialog med et samarbejde vi forventer os meget af; ikke mindst grundet Hvidovre Kommunes status som klimakommune. Vores kerneområde er shopping, men vi ønsker fremadrettet, som den store spiller vi er, at sikre at der også sættes fokus på de forskellige tiltag vi gør, således at kunderne får oplevelsen af at shoppe i et miljøbevidst lokalcenter. Simon Hansen Center Manager Miljøpolitik Shoppingcentret Hvidovre C ejes af Danica Pensionsselskab, men drives af koncernen Steen & Strøm og følger derfor koncernens miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Hvidovre C skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i centrets påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Side 3 af 25

4 Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i Side 4 af 25

5 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Hvidovre C Hvidovrevej Hvidovre Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 2 deltidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Miljøstyringssystem: Center Manager Center Manager Simon Hansen Driftsleder Leo Dalby Aktieselskab 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Hvidovre Kommune, Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre Teknik- og Miljøforvaltningen Der er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Hvidovre Kommune ved centrets opførelse i Hvidovre C er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Hvidovre C har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring, parkering og vagt- og sikkerhedsfunktion er udliciteret. Side 5 af 25

6 Fakta om Hvidovre C Placering og trafikale forhold Hvidovre C ligger placeret i den ene ende af Hvidovrevej, umiddelbart ved siden af Hvidovre Station. Generel trafikal tilgængelighed sikrer, at kunderne kan komme til centret via tog, bus, bil, cykel eller til fods. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Hvidovre C. Transportmiddel Med s-tog/regional tog Med bus På cykel Til fods I bil Figur 1. Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget Hvidovre C, juli Hovedparten af kunderne tager bilen, når de skal handle i Hvidovre C. Som det også ses af figuren, var der i % af kunderne, der valgte at cykle til centret. I forbindelse med opgraderingen af centret har fokus i høj grad også været at forbedre forhold for cyklister, hvorfor cykelstativer er opsat ved alle indgange til centret. Nøgletal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hvidovre C er et lokalt center med cirka 2 millioner besøgende årligt. Den samlede omsætning ligger på cirka 250 millioner kr. årligt (inkl. moms). Centerindretning I Hvidovre C er der godt 30 butikker, 2 dagligvareudbydere, 2 cafeer, træningscenter, posthus samt adskillige kontorer og klinikker placeret på 1. og 2. sal. Centrets er i op til 3 plan, hvor alle butikker er placeret i stueplan. Desuden forefindes gratis parkeringsfaciliteter hele vejen rundt om centret antal parkeringspladser er 425. Centrets samlede areal er på cirka m 2, hvoraf SuperBest udgør m 2 og Rema1000, 1000 m 2. Side 6 af 25

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Hvidovre C, kan ses i diagrammet nedenfor. Ejer Centeradm. Center Manager Driftsleder Bestyrelsesmøder & MFØ udvalg Bestyrelse Formand Marketing SSD Marketing CF Lejere Centerforening CFmedlemmer Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manager også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Begge medarbejdere i centret har været direkte involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen, hvorfor begge er fuldt fortrolige med allerede gennemførte tiltag, samt planlægning af fremtidige tiltag på den miljømæssige front. Centerforeningen, som er en markedsføringssammenslutning af lejere i centret, har ikke været direkte involveret i udarbejdelsen af denne redegørelse. Dog har vi i administrationen løbende orienteret om vores tiltag og vil fortsat også opfordre centerforeningen til at tænke over forbrug, nyanskaffelser m.v. Denne dialog har allerede ført til, at centerforeningens nyindkøbte julebelysning er anskaffet med energibesparelser for øje. Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne vil fremadrettet blive orienteret om miljømæssige tiltag, som gennemføres i centret. Dette forventes gennemført via informationsbreve, samt indlæg på bestyrelsesmøder, generelforsamlinger Side 7 af 25

8 m.v. I alle 3 fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.). Det er vores målsætning, at centrets samlede energiforbrug skal reduceres. Samarbejdet med butikkerne er derfor væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder I Hvidovre Kommune er der ikke etableret miljønetværk for virksomheder, som der findes i en del andre kommuner, vi vil dog alligevel sende vores miljøredegørelse til kommunen og håber på, at de vil læse vores miljøredegørelse og derved bidrage til, at vores frivillige og forebyggende miljøarbejde kan blive forbedret. Hvidovre Kommune har ikke Grønne butikker som eksempelvis Københavns Kommune. Vi er derfor ved at undersøge, hvordan vi bedst får butikkerne til at komme i gang med energibesparelser og undersøger muligheden for samarbejde omkring energigennemgange foretaget af Energitjenesten. Samarbejde med lokalområdet Der er pt. ikke iværksat samarbejde med andre spillere i vores lokalområde, men muligheden for sådan et samarbejde omkring fx miljø vil blive undersøgt. Side 8 af 25

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. Hvidovre C Centeradministration Lejerne i centret henvender sig hos Centeradministrationen, hvis der er spørgsmål relateret til drift, sikkerhed, udlejning, vagt m.v. På kontoret er der 2 computere med tilhørende skærme og herudover yderligere to computere til bl.a. kundetælleranlæg. Derudover er der 1 kopimaskine/scanner/fax. Antallet af årlige print kendes ikke, men der er tale om et begrænset antal print. Kopipapiret er mærket med ecological responsability. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Da kontoret alene anvendes af to medarbejdere på deltid er mængden af kaffe m.v. der indtages begrænset. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 2, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, toner mv. returneres til leverandøren. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Makuleret papir afleveres også til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er certificeret med EMAS, ISO og Svanemærket. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. Marketing og Event i Hvidovre C Marketing- og eventfunktionen i Hvidovre C varetages af en central Marketing Manager fra Steen & Strøm i samarbejde med centerforeningen. Marketing Manager og centerforeningen står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, online), egne publikationer, der husstandsomdeles samt udsmykning instore og outdoor. Hvidovre C udsendte i kataloger fordelt over året. Distributionsområdet er Hvidovre, Valby og en lille del af Rødovre. Distributørerne er Hvidovre Avis og Post Danmark. Katalogerne bliver trykt hos Dansk AvisTryk a/s, som forestår trykningen for Hvidovre Avis. Dansk AvisTryk a/s har tidligere været godkendt til Svanemærket produktion, men har opgivet mærkningsordningen grundet 2 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer, se evt. Side 9 af 25

10 økonomi. Der trykkes på 70g træfri offset papir, som ikke er FSC-certificeret, da det kun er 42,5g avispapir, som er FSC-certificeret. I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg fordelt på de forskellige kataloger i Udsalgsavis (16 s.) Vinter (20 s.) Forår (20 s.) Sommer (20 s.) Udsalg (16 s.) Sensommer (20 s.) Efterår (20 s.) Jul (20 s.) I alt kg Tabel 1. 70g træfri offset papir /kg Som tidligere beskrevet har vi igangsat dialog med Centerforeningen omkring miljørigtige tiltag. Vi har bl.a. en forhåbning om, at Centerforeningen også i fremtiden vil efterleve kravene knyttet til Grønt kontor. Drift Hvidovre Cs driftsafdeling varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret. Afdelingen består af en driftsleder, som tager sig af den generelle vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs., ofte bliver opgaverne dog udliciteret. Rengøring og soignering i centret, renholdelse af udearealerne samt parkeringsarealerne er udliciteret til et firma. Firmaet tager sig også af affaldssorteringen. Firmaet anvender centrets maskiner og øvrigt kørende materiel. Rengøringsmidler mv. I driftsafdelingen anvendes forskellige rengøringsmidler og kemikalier 3 til mindre rengøringsopgaver samt arbejdshandsker og snappere. Alle vores værksteder er gennemgået for kemikalier, der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng, og der findes datablade på alle produkter. Rengøring af centret er som ovenfor beskrevet udliciteret til et rengøringsfirma, men driftslederen står for indkøb af diverse rengøringsmidler, papirhåndklæder og toiletpapir som firmaet anvender. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Ligesom vi også fremover vil prioritere indkøb af miljømærkede papirhåndklæder og toiletpapir. Vinduespolering både indvendigt og udvendigt er også udliciteret til et firma. Vi kender ikke til firmaets miljøstatus, hvorfor det skal undersøges. Firmaet som er ansvarlig for rengøring af centret er også ansvarlig for udearealerne, herunder græsslåning og vedligeholdelse af bede og bekæmpelse af ukrudt. I øjeblikket anvendes Roundup, og vi vil derfor undersøge, om der findes et mere miljøvenligt produkt på markedet, eller eventuelt gå over til at brænde ukrudtet. 3 Fx graffitifjerner, rensebenzin, lugtfjerner, industrirent og sprit. Side 10 af 25

11 Transport Transport dækker over transport internt i centret og personalets kørsel til og fra arbejdet. Vi har valgt at vente til næste miljøredegørelse med at sætte mål for kundetrafikken. Driftsafdelingen i centret råder over følgende materiel: Gulvmaskine, anvendes indenfor 3 timer dagligt (el-batteri) Løvsuger, anvendes efter behov mest sommer og efterår (benzin) Græsslåmaskine, anvendes 3 timer ugentligt i sommerhalvåret (benzin) En lift, anvende efter behov (el-batterier) Vi vil ved indkøb af nyt materiel være opmærksomme på at vælge miljørigtige alternativer, hvis de findes. Vedrørende de ansattes transportvaner kører både driftsleder og administrationschef i bil til arbejde. Da begge er tilknyttet andre centre, kan det være svært i hverdagen at benytte den kollektive trafik. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. Energi og vand Som nævnt i ledelsens beretning er der foretaget en del miljømæssige tiltag i forbindelse med opgraderingen af centret i Centret har fået en helt ny glasoverdækning med oplukkelige vinduer (naturlig ventilation) samt nyt lysanlæg. Som det ses af figuren har der været et fald i både el- og fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2006, hvor elforbruget stiger lidt for igen at falde i Fjernvarmeforbruget stiger igen fra 2008, denne stigning skyldes ombygning af centret, hvor man i etaper fjernede den gamle glasoverdækning. Hvidovre C forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme og vand. 7 butikker er tilsluttet ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Hvidovre C er forsynet med fjernvarme. Der er indlagt et fjernvarmestik, som forsyner hele centret (butikkerne og fællesområderne) med varme. Varmtvandsforsyningen foregår via gennemstrømningsvandvarmer til alle butikker, kontorer og kundetoiletter. Varmefladerne i ventilationsanlægget til 7 butikker forsynes også med fjernvarme. Side 11 af 25

12 Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i figur 2. Oplysningerne er hentet fra MinEnergi og er ikke graddagekorrigerede. Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, MWh Fjernvarme kwh/m ,5 71, , , Figur 2. Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Som det ses af figuren har der været et fald i fjernvarmeforbruget fra 2005 til Fjernvarmeforbruget stiger igen fra Denne stigning skyldes ombygning af centret, hvor man i etaper fjernede den gamle glasoverdækning. Vi forventer, at fjernvarmeforbruget igen kommer ned på normalt niveau, da ombygningen nu er færdiggjort. El Hvidovre C bliver forsynet med elektricitet fra 1 transformator, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning og ventilation. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 12 af 25

13 Udvikling i elforbrug - total og per/m 2, kwh kwh/m , ,1 12, Figur 3. Elektricitet, kwh kwh/m2 Som det ses af figuren har der været et fald i elforbruget fra 2005 til 2006, hvor elforbruget stiger lidt i 2007 for igen at falde i Vi har allerede opnået en reduktion i el- og fjernvarmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Med opsætningen af det nye belysningssystem, som er lux og tidsstyret, forventer vi yderligere besparelser. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden For at nå dette mål om at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene vil vi i samarbejde med lejerne opsætte energibesparende lyskilder (fx LED). Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 kwh kan Hvidovre C nedsætte køleeffekten med 3 kwh! Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 udslip fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Vand Hvidovre C er forsynet med tre vandstik: 1 stik forsyner brandhaner (umålt vand), og to stik forsyner samtlige tappesteder i Hvidovre C fx brugsvand (toiletter, vand til rengøring af centret o.l.), samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner, håndvaske og isterningmaskiner. Vandforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 13 af 25

14 Udvikling i vandforbrug - total m 3 og pr. m 2, Vandforbrug totalt m Vandforbrug pr. m² ,40 1,20 1, ,80 0,5 0, ,60 0,5 0,40 0,4 0,20 0, Figur 4. Vandforbrug,total vandforbrug/m2 Der har været et fald i vandforbruget i centret fra 2005 til 2008, hvor vandforbruget igen stiger som følge af ombygningen. Årsagen til faldet i vandforbruget var blandt andet, at vi forbød enkelte lejere at anvende vand til afkøling af køleaggregater. Hvis vi skal opnå en yderligere reduktion af vandforbruget, skal der opsættes supplerende målere med timebaseret forbrugsregistrering. Det optimale vil være opsætning af målere i hvert enkelt lejemål alternativt ved hver afgrening fra hovedstikket. For oplysning om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Side 14 af 25

15 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 1. SO 2 / kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 2. NOx/ kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 3. Sanitært spildevand Alt vand ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Afløb fra parkeringsområderne ledes til kloak via benzin- og olieudskillere. Vandmængden, der ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler Til kloak Tabel 4. Side 15 af 25

16 Affald I Hvidovre C er affaldssorteringen etableret i centrets varegård. Hvert enkelt lejemål har deres egne 600l minicontainere, som tømmes efter behov. Enkelte lejere afleverer deres affald i gennemsigtige sække. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store mængder affald fra de 35 butikker inklusiv 2 cafeer og restauranter 4. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for de ansatte i driftsafdelingen. Affaldet i Hvidovre C bliver reguleret efter Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og aflevere affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Hvidovre Kommune, køres det brændbare affald til VestForbrændingen. 4 Der ligger 2 supermarkeder i centret, som har separat affaldssortering. Side 16 af 25

17 I nedenstående figur ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 57% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Figur 6. Affald til forbrænding i kg Brændbart (småt) Brændbart (stort) Total Tabel 5. Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Papir og aviser (kommunens genbrugsordning) Pe-plast 290 Flasker/glas (kommunens genbrugsordning) Elektronik (tømmes sjældent) Lysstofrør (tømmes sjældent) Jern og metal (tømmes sjældent) Affald til sortering Palletræ (tømmes sjældent) Total Tabel 6. Miljøfarligt affald i kg Maling, kemikalier etc. Batterier Olie og fedt fra fedtudskiller Total Tabel 7. Side 17 af 25

18 Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Total Tabel 8. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Vi lever i øjeblikket ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes, hvilket til dels skyldes, at lejerne har mulighed for at anvende de kommunalt opstillede fraktioner. Vi har etableret mulighed for, at lejerne kan sortere affaldet i 9 fraktioner 5 og vil indføre yderligere 2 fraktioner: Batterier Miljøfarligt affald For at nå målet om en sorteringsgrad på 75 % skal lejerne være bedre til at sortere deres affald. Skiltningen i varegården skal forbedres, og lejerne skal på hvert lejerinfomøde have information om hvor store affaldsmængder, der er afleveret til forbrænding, genbrug etc. samt udgifterne hertil. Endelig vil vi, for at reducere de samlede affaldsmængder, i samarbejde med lejerne opfordre leverandørerne til at tage deres emballage retur. Lugt, støj og vibrationer I forbindelse med arbejdet med miljøgodkendelser er det skønnet, at der med den nuværende trafikmængde til og fra centret ikke er behov for måling af lugt eller forurening fra partikler. Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. 5 På parkeringspladsen uden for centret har kommunen opsat beholder til indsamling af aviser og flasker. Side 18 af 25

19 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til et vagtselskab, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har udvidet førstehjælpskursus, ligesom de alle kan betjene hjertestarteren, der er placeret i centret. Vi har ikke tidligere haft en samlet registrering af kunder, der kommer til skade i centret, men vi vil registrere skaderne i samarbejde med vores vagtselskab for at få overblik over, om skaderne sker de samme steder og iværksætte tiltag for undgå skaderne. Arbejdsmiljø De ansatte i Hvidovre C hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdene til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2007 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 19 af 25

20 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 20 af 25

21 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen er vi blevet opmærksomme på mange steder, hvor vi kan gøre en indsats for miljøet. Vi har valgt at fokusere på de områder, der umiddelbart er lette at implementere og de indsatsområder, som Steen & Strøm A/S prioriterer. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterleve de stillede krav i Key2Greens manual for udformning af miljøredegørelser Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet Vejledning og vurdering Grønne Erhverv, Københavns Kommune. Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 21 af 25

22 Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med 6 %. A002 A.1.2 Reducere energiforbruget til køling i centret A003 A.1.3 Reducere energiforbruget i lejemålene/centret til køling og el til el til belysning med 6%. A004 A.1.4 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 2 % A005 A.1.5 Reducere vandforbruget i centret med 5 % A006 A.1.6 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. A.2. Affald A007 A.2.1 Øge genanvendelses-graden fra 43% til 75%. De nye lyskilder er opsat og vi forventer en energibesparelse som vil vise sig i løbet af Opsætning af målere så det bliver muligt at følge forbruget til belysning, køl og ventilation. Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejeren omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. Undersøge muligheden for montering af vandmålere i alle lejemål, alternativt ved alle afgreninger. Tage kontakt til Centerforeninge for samarbejde om dette. Månedlig information til lejerne om sorteringsgrad. LDA Indlagt i driftsbudgettet Afsluttet LDA Indlagt i driftsbudgettet Igangsat TVM Lejernes eget budget Afventer LDA Kræver ikke budget Afventer LDA Udfærdige indstilling Afventer TVM Kræver ikke budget Afventer LDA/EJE Kræver ikke budget Igangsat A008 A.2.2 Øge mængden af indsamlet PEplast. A009 A.2.3 Øge genanvendelses-graden fra 43% til 75%. A010 A.2.4 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Lejere skal have stativer til PE-plast. LDA Lejernes budget Afventer Indføre følgende fraktioner: Miljøfarligt affald Batterier LDA Kræver ikke budget Afventer Nye skilte samt affaldsmanual. EJE Over driftsbudgettet Afsluttet

23 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.3 Transport A011 A.3.1 Reducere varetransporten til og fra centret. A012 A.3.2 Reducere varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A013 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. A014 A.4.2 Tryk på miljørigtigt papir til centrets avis/miljørigtigt trykkeri A015 A.4.3 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Kortlægge antal af varetransporter, undersøge muligheden for, at der anvendes færre transportører (sammenlægning af varetransporter). Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjenesteydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). Etablere samarbejde med centerforeningen vedr. trykkeri og papirtype. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor- og papirartikler, der anvendes i Centeradministrationen. LDA Kræver ikke budget Afventer LDA Kræver ikke budget Afventer TVM/EJE Kræver ikke budget Afventer TVM Kræver ikke budget Igangsat EJE/LDA Kræver ikke budget Igangsat A.5 Brand/sikkerhed A016 A.5.1 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde, hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. A017 A.5.2 Minimere konsekvenser af brand. Udstyre lejemål med ophængsmappe med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. A018 A.5.3 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. Implementere Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. LDA Kræver ikke budget Igangsat TVM/LDA Indlagt i driftsbudgettet Afventer LDA Kræver ikke budget Igangsat Side 23 af 25

24 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.6 Uddannelse vedr. miljø A019 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. TVM Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A.7 Arbejdsmiljø A020 A.7.1 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. TVM Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A021 A.7.2 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A022 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. LDA Kræver ikke budget Igangsat TVM Kræver ikke budget Afventer A.9 Grønne butikker A023 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Sammen med Steen & Strøm undersøge hvordan vi får etableret grønne butikker i centret. TVM Kræver ikke budget Igangsat Side 24 af 25

25 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 Hvidovre Cs samlet areal: Areal hvor der anvendes el til ventilation: Areal hvor der anvendes el til belysning samt øvrigt forbrug Areal hvor der anvendes el til køling Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Glostrup Shoppingcenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Intern Koordinator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Randers Storcenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Helsingør Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1 1. Ledelsens beretning... 3 Miljøpolitik... 3 2. Indledende oplysninger... 4 Virksomhedsoplysninger... 4 Fakta om Ishøj Bycenter... 5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Field s Copenhagen

Miljøredegørelse 2009. Field s Copenhagen Miljøredegørelse 2009 Field s Copenhagen Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Slotsarkaderne...5 Placering

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om City Vest...5 Placering og trafikale forhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008 Intern Koordinator Miljøredegørelse 2008 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Field s...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om VestsjællandsCentret...6 Placering og trafikale

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere