Miljøredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6 Nøgletal...6 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...7 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 Hvidovre C Centeradministration...9 Marketing og Event i Hvidovre C...9 Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 25

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Hvidovre C har udarbejdet en miljøredegørelse. Centret blev opført tilbage i 1979, overdækket i 1989, renoveret i 1995 og i 2008/2009 har centret igen gennemgået en større opgradering. Vi har de seneste år arbejdet målrettet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og har opnået energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. I forbindelse med den netop gennemførte opgradering (slut 2009) har vi taget endnu et step i den rigtige retning ved at have monteret oplukkelige vinduer i centergaderne (naturlig ventilation), som vi forventer, vil give et bedre indeklima og reducere forbruget af elektricitet til køling. Andre tiltag er sat i værk, bl.a. er der monteret solceller på centrets to facader ved hovedindgangen mod Hvidovrevej, der er indført kildesortering af affald både ude og inde, lamper i centret er lux- og tidsstyret m.v. Generelt har fokus på energibesparende tiltag været gennemgående i planerne for opgraderingen. Vi ønsker at tage et aktivt miljø- og samfundsansvar bl.a. gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Vi har fokus på at komme i dialog med centrets lejere, da vi må erkende at vi alene i samarbejde med vores lejere kan opnå de ønskede energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. En anden vigtig spiller er for os Hvidovre Kommune, som vi allerede er i dialog med et samarbejde vi forventer os meget af; ikke mindst grundet Hvidovre Kommunes status som klimakommune. Vores kerneområde er shopping, men vi ønsker fremadrettet, som den store spiller vi er, at sikre at der også sættes fokus på de forskellige tiltag vi gør, således at kunderne får oplevelsen af at shoppe i et miljøbevidst lokalcenter. Simon Hansen Center Manager Miljøpolitik Shoppingcentret Hvidovre C ejes af Danica Pensionsselskab, men drives af koncernen Steen & Strøm og følger derfor koncernens miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Hvidovre C skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i centrets påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Side 3 af 25

4 Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i Side 4 af 25

5 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Hvidovre C Hvidovrevej Hvidovre Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 2 deltidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Miljøstyringssystem: Center Manager Center Manager Simon Hansen Driftsleder Leo Dalby Aktieselskab 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Hvidovre Kommune, Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre Teknik- og Miljøforvaltningen Der er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Hvidovre Kommune ved centrets opførelse i Hvidovre C er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Hvidovre C har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring, parkering og vagt- og sikkerhedsfunktion er udliciteret. Side 5 af 25

6 Fakta om Hvidovre C Placering og trafikale forhold Hvidovre C ligger placeret i den ene ende af Hvidovrevej, umiddelbart ved siden af Hvidovre Station. Generel trafikal tilgængelighed sikrer, at kunderne kan komme til centret via tog, bus, bil, cykel eller til fods. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Hvidovre C. Transportmiddel Med s-tog/regional tog Med bus På cykel Til fods I bil Figur 1. Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget Hvidovre C, juli Hovedparten af kunderne tager bilen, når de skal handle i Hvidovre C. Som det også ses af figuren, var der i % af kunderne, der valgte at cykle til centret. I forbindelse med opgraderingen af centret har fokus i høj grad også været at forbedre forhold for cyklister, hvorfor cykelstativer er opsat ved alle indgange til centret. Nøgletal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hvidovre C er et lokalt center med cirka 2 millioner besøgende årligt. Den samlede omsætning ligger på cirka 250 millioner kr. årligt (inkl. moms). Centerindretning I Hvidovre C er der godt 30 butikker, 2 dagligvareudbydere, 2 cafeer, træningscenter, posthus samt adskillige kontorer og klinikker placeret på 1. og 2. sal. Centrets er i op til 3 plan, hvor alle butikker er placeret i stueplan. Desuden forefindes gratis parkeringsfaciliteter hele vejen rundt om centret antal parkeringspladser er 425. Centrets samlede areal er på cirka m 2, hvoraf SuperBest udgør m 2 og Rema1000, 1000 m 2. Side 6 af 25

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Hvidovre C, kan ses i diagrammet nedenfor. Ejer Centeradm. Center Manager Driftsleder Bestyrelsesmøder & MFØ udvalg Bestyrelse Formand Marketing SSD Marketing CF Lejere Centerforening CFmedlemmer Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manager også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Begge medarbejdere i centret har været direkte involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen, hvorfor begge er fuldt fortrolige med allerede gennemførte tiltag, samt planlægning af fremtidige tiltag på den miljømæssige front. Centerforeningen, som er en markedsføringssammenslutning af lejere i centret, har ikke været direkte involveret i udarbejdelsen af denne redegørelse. Dog har vi i administrationen løbende orienteret om vores tiltag og vil fortsat også opfordre centerforeningen til at tænke over forbrug, nyanskaffelser m.v. Denne dialog har allerede ført til, at centerforeningens nyindkøbte julebelysning er anskaffet med energibesparelser for øje. Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne vil fremadrettet blive orienteret om miljømæssige tiltag, som gennemføres i centret. Dette forventes gennemført via informationsbreve, samt indlæg på bestyrelsesmøder, generelforsamlinger Side 7 af 25

8 m.v. I alle 3 fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.). Det er vores målsætning, at centrets samlede energiforbrug skal reduceres. Samarbejdet med butikkerne er derfor væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder I Hvidovre Kommune er der ikke etableret miljønetværk for virksomheder, som der findes i en del andre kommuner, vi vil dog alligevel sende vores miljøredegørelse til kommunen og håber på, at de vil læse vores miljøredegørelse og derved bidrage til, at vores frivillige og forebyggende miljøarbejde kan blive forbedret. Hvidovre Kommune har ikke Grønne butikker som eksempelvis Københavns Kommune. Vi er derfor ved at undersøge, hvordan vi bedst får butikkerne til at komme i gang med energibesparelser og undersøger muligheden for samarbejde omkring energigennemgange foretaget af Energitjenesten. Samarbejde med lokalområdet Der er pt. ikke iværksat samarbejde med andre spillere i vores lokalområde, men muligheden for sådan et samarbejde omkring fx miljø vil blive undersøgt. Side 8 af 25

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. Hvidovre C Centeradministration Lejerne i centret henvender sig hos Centeradministrationen, hvis der er spørgsmål relateret til drift, sikkerhed, udlejning, vagt m.v. På kontoret er der 2 computere med tilhørende skærme og herudover yderligere to computere til bl.a. kundetælleranlæg. Derudover er der 1 kopimaskine/scanner/fax. Antallet af årlige print kendes ikke, men der er tale om et begrænset antal print. Kopipapiret er mærket med ecological responsability. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Da kontoret alene anvendes af to medarbejdere på deltid er mængden af kaffe m.v. der indtages begrænset. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 2, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, toner mv. returneres til leverandøren. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Makuleret papir afleveres også til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er certificeret med EMAS, ISO og Svanemærket. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. Marketing og Event i Hvidovre C Marketing- og eventfunktionen i Hvidovre C varetages af en central Marketing Manager fra Steen & Strøm i samarbejde med centerforeningen. Marketing Manager og centerforeningen står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, online), egne publikationer, der husstandsomdeles samt udsmykning instore og outdoor. Hvidovre C udsendte i kataloger fordelt over året. Distributionsområdet er Hvidovre, Valby og en lille del af Rødovre. Distributørerne er Hvidovre Avis og Post Danmark. Katalogerne bliver trykt hos Dansk AvisTryk a/s, som forestår trykningen for Hvidovre Avis. Dansk AvisTryk a/s har tidligere været godkendt til Svanemærket produktion, men har opgivet mærkningsordningen grundet 2 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer, se evt. Side 9 af 25

10 økonomi. Der trykkes på 70g træfri offset papir, som ikke er FSC-certificeret, da det kun er 42,5g avispapir, som er FSC-certificeret. I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg fordelt på de forskellige kataloger i Udsalgsavis (16 s.) Vinter (20 s.) Forår (20 s.) Sommer (20 s.) Udsalg (16 s.) Sensommer (20 s.) Efterår (20 s.) Jul (20 s.) I alt kg Tabel 1. 70g træfri offset papir /kg Som tidligere beskrevet har vi igangsat dialog med Centerforeningen omkring miljørigtige tiltag. Vi har bl.a. en forhåbning om, at Centerforeningen også i fremtiden vil efterleve kravene knyttet til Grønt kontor. Drift Hvidovre Cs driftsafdeling varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret. Afdelingen består af en driftsleder, som tager sig af den generelle vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs., ofte bliver opgaverne dog udliciteret. Rengøring og soignering i centret, renholdelse af udearealerne samt parkeringsarealerne er udliciteret til et firma. Firmaet tager sig også af affaldssorteringen. Firmaet anvender centrets maskiner og øvrigt kørende materiel. Rengøringsmidler mv. I driftsafdelingen anvendes forskellige rengøringsmidler og kemikalier 3 til mindre rengøringsopgaver samt arbejdshandsker og snappere. Alle vores værksteder er gennemgået for kemikalier, der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng, og der findes datablade på alle produkter. Rengøring af centret er som ovenfor beskrevet udliciteret til et rengøringsfirma, men driftslederen står for indkøb af diverse rengøringsmidler, papirhåndklæder og toiletpapir som firmaet anvender. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Ligesom vi også fremover vil prioritere indkøb af miljømærkede papirhåndklæder og toiletpapir. Vinduespolering både indvendigt og udvendigt er også udliciteret til et firma. Vi kender ikke til firmaets miljøstatus, hvorfor det skal undersøges. Firmaet som er ansvarlig for rengøring af centret er også ansvarlig for udearealerne, herunder græsslåning og vedligeholdelse af bede og bekæmpelse af ukrudt. I øjeblikket anvendes Roundup, og vi vil derfor undersøge, om der findes et mere miljøvenligt produkt på markedet, eller eventuelt gå over til at brænde ukrudtet. 3 Fx graffitifjerner, rensebenzin, lugtfjerner, industrirent og sprit. Side 10 af 25

11 Transport Transport dækker over transport internt i centret og personalets kørsel til og fra arbejdet. Vi har valgt at vente til næste miljøredegørelse med at sætte mål for kundetrafikken. Driftsafdelingen i centret råder over følgende materiel: Gulvmaskine, anvendes indenfor 3 timer dagligt (el-batteri) Løvsuger, anvendes efter behov mest sommer og efterår (benzin) Græsslåmaskine, anvendes 3 timer ugentligt i sommerhalvåret (benzin) En lift, anvende efter behov (el-batterier) Vi vil ved indkøb af nyt materiel være opmærksomme på at vælge miljørigtige alternativer, hvis de findes. Vedrørende de ansattes transportvaner kører både driftsleder og administrationschef i bil til arbejde. Da begge er tilknyttet andre centre, kan det være svært i hverdagen at benytte den kollektive trafik. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. Energi og vand Som nævnt i ledelsens beretning er der foretaget en del miljømæssige tiltag i forbindelse med opgraderingen af centret i Centret har fået en helt ny glasoverdækning med oplukkelige vinduer (naturlig ventilation) samt nyt lysanlæg. Som det ses af figuren har der været et fald i både el- og fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2006, hvor elforbruget stiger lidt for igen at falde i Fjernvarmeforbruget stiger igen fra 2008, denne stigning skyldes ombygning af centret, hvor man i etaper fjernede den gamle glasoverdækning. Hvidovre C forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme og vand. 7 butikker er tilsluttet ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Hvidovre C er forsynet med fjernvarme. Der er indlagt et fjernvarmestik, som forsyner hele centret (butikkerne og fællesområderne) med varme. Varmtvandsforsyningen foregår via gennemstrømningsvandvarmer til alle butikker, kontorer og kundetoiletter. Varmefladerne i ventilationsanlægget til 7 butikker forsynes også med fjernvarme. Side 11 af 25

12 Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i figur 2. Oplysningerne er hentet fra MinEnergi og er ikke graddagekorrigerede. Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, MWh Fjernvarme kwh/m ,5 71, , , Figur 2. Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Som det ses af figuren har der været et fald i fjernvarmeforbruget fra 2005 til Fjernvarmeforbruget stiger igen fra Denne stigning skyldes ombygning af centret, hvor man i etaper fjernede den gamle glasoverdækning. Vi forventer, at fjernvarmeforbruget igen kommer ned på normalt niveau, da ombygningen nu er færdiggjort. El Hvidovre C bliver forsynet med elektricitet fra 1 transformator, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning og ventilation. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 12 af 25

13 Udvikling i elforbrug - total og per/m 2, kwh kwh/m , ,1 12, Figur 3. Elektricitet, kwh kwh/m2 Som det ses af figuren har der været et fald i elforbruget fra 2005 til 2006, hvor elforbruget stiger lidt i 2007 for igen at falde i Vi har allerede opnået en reduktion i el- og fjernvarmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Med opsætningen af det nye belysningssystem, som er lux og tidsstyret, forventer vi yderligere besparelser. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden For at nå dette mål om at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene vil vi i samarbejde med lejerne opsætte energibesparende lyskilder (fx LED). Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 kwh kan Hvidovre C nedsætte køleeffekten med 3 kwh! Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 udslip fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Vand Hvidovre C er forsynet med tre vandstik: 1 stik forsyner brandhaner (umålt vand), og to stik forsyner samtlige tappesteder i Hvidovre C fx brugsvand (toiletter, vand til rengøring af centret o.l.), samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner, håndvaske og isterningmaskiner. Vandforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 13 af 25

14 Udvikling i vandforbrug - total m 3 og pr. m 2, Vandforbrug totalt m Vandforbrug pr. m² ,40 1,20 1, ,80 0,5 0, ,60 0,5 0,40 0,4 0,20 0, Figur 4. Vandforbrug,total vandforbrug/m2 Der har været et fald i vandforbruget i centret fra 2005 til 2008, hvor vandforbruget igen stiger som følge af ombygningen. Årsagen til faldet i vandforbruget var blandt andet, at vi forbød enkelte lejere at anvende vand til afkøling af køleaggregater. Hvis vi skal opnå en yderligere reduktion af vandforbruget, skal der opsættes supplerende målere med timebaseret forbrugsregistrering. Det optimale vil være opsætning af målere i hvert enkelt lejemål alternativt ved hver afgrening fra hovedstikket. For oplysning om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Side 14 af 25

15 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 1. SO 2 / kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 2. NOx/ kg Fjernvarme Køl Belysning og øvrigt forbrug Total Tabel 3. Sanitært spildevand Alt vand ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Afløb fra parkeringsområderne ledes til kloak via benzin- og olieudskillere. Vandmængden, der ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler Til kloak Tabel 4. Side 15 af 25

16 Affald I Hvidovre C er affaldssorteringen etableret i centrets varegård. Hvert enkelt lejemål har deres egne 600l minicontainere, som tømmes efter behov. Enkelte lejere afleverer deres affald i gennemsigtige sække. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store mængder affald fra de 35 butikker inklusiv 2 cafeer og restauranter 4. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for de ansatte i driftsafdelingen. Affaldet i Hvidovre C bliver reguleret efter Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og aflevere affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Hvidovre Kommune, køres det brændbare affald til VestForbrændingen. 4 Der ligger 2 supermarkeder i centret, som har separat affaldssortering. Side 16 af 25

17 I nedenstående figur ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 57% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Figur 6. Affald til forbrænding i kg Brændbart (småt) Brændbart (stort) Total Tabel 5. Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Papir og aviser (kommunens genbrugsordning) Pe-plast 290 Flasker/glas (kommunens genbrugsordning) Elektronik (tømmes sjældent) Lysstofrør (tømmes sjældent) Jern og metal (tømmes sjældent) Affald til sortering Palletræ (tømmes sjældent) Total Tabel 6. Miljøfarligt affald i kg Maling, kemikalier etc. Batterier Olie og fedt fra fedtudskiller Total Tabel 7. Side 17 af 25

18 Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Total Tabel 8. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Vi lever i øjeblikket ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes, hvilket til dels skyldes, at lejerne har mulighed for at anvende de kommunalt opstillede fraktioner. Vi har etableret mulighed for, at lejerne kan sortere affaldet i 9 fraktioner 5 og vil indføre yderligere 2 fraktioner: Batterier Miljøfarligt affald For at nå målet om en sorteringsgrad på 75 % skal lejerne være bedre til at sortere deres affald. Skiltningen i varegården skal forbedres, og lejerne skal på hvert lejerinfomøde have information om hvor store affaldsmængder, der er afleveret til forbrænding, genbrug etc. samt udgifterne hertil. Endelig vil vi, for at reducere de samlede affaldsmængder, i samarbejde med lejerne opfordre leverandørerne til at tage deres emballage retur. Lugt, støj og vibrationer I forbindelse med arbejdet med miljøgodkendelser er det skønnet, at der med den nuværende trafikmængde til og fra centret ikke er behov for måling af lugt eller forurening fra partikler. Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. 5 På parkeringspladsen uden for centret har kommunen opsat beholder til indsamling af aviser og flasker. Side 18 af 25

19 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til et vagtselskab, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har udvidet førstehjælpskursus, ligesom de alle kan betjene hjertestarteren, der er placeret i centret. Vi har ikke tidligere haft en samlet registrering af kunder, der kommer til skade i centret, men vi vil registrere skaderne i samarbejde med vores vagtselskab for at få overblik over, om skaderne sker de samme steder og iværksætte tiltag for undgå skaderne. Arbejdsmiljø De ansatte i Hvidovre C hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdene til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2007 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 19 af 25

20 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 20 af 25

21 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen er vi blevet opmærksomme på mange steder, hvor vi kan gøre en indsats for miljøet. Vi har valgt at fokusere på de områder, der umiddelbart er lette at implementere og de indsatsområder, som Steen & Strøm A/S prioriterer. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterleve de stillede krav i Key2Greens manual for udformning af miljøredegørelser Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet Vejledning og vurdering Grønne Erhverv, Københavns Kommune. Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 21 af 25

22 Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med 6 %. A002 A.1.2 Reducere energiforbruget til køling i centret A003 A.1.3 Reducere energiforbruget i lejemålene/centret til køling og el til el til belysning med 6%. A004 A.1.4 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 2 % A005 A.1.5 Reducere vandforbruget i centret med 5 % A006 A.1.6 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. A.2. Affald A007 A.2.1 Øge genanvendelses-graden fra 43% til 75%. De nye lyskilder er opsat og vi forventer en energibesparelse som vil vise sig i løbet af Opsætning af målere så det bliver muligt at følge forbruget til belysning, køl og ventilation. Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejeren omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. Undersøge muligheden for montering af vandmålere i alle lejemål, alternativt ved alle afgreninger. Tage kontakt til Centerforeninge for samarbejde om dette. Månedlig information til lejerne om sorteringsgrad. LDA Indlagt i driftsbudgettet Afsluttet LDA Indlagt i driftsbudgettet Igangsat TVM Lejernes eget budget Afventer LDA Kræver ikke budget Afventer LDA Udfærdige indstilling Afventer TVM Kræver ikke budget Afventer LDA/EJE Kræver ikke budget Igangsat A008 A.2.2 Øge mængden af indsamlet PEplast. A009 A.2.3 Øge genanvendelses-graden fra 43% til 75%. A010 A.2.4 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Lejere skal have stativer til PE-plast. LDA Lejernes budget Afventer Indføre følgende fraktioner: Miljøfarligt affald Batterier LDA Kræver ikke budget Afventer Nye skilte samt affaldsmanual. EJE Over driftsbudgettet Afsluttet

23 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.3 Transport A011 A.3.1 Reducere varetransporten til og fra centret. A012 A.3.2 Reducere varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A013 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. A014 A.4.2 Tryk på miljørigtigt papir til centrets avis/miljørigtigt trykkeri A015 A.4.3 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Kortlægge antal af varetransporter, undersøge muligheden for, at der anvendes færre transportører (sammenlægning af varetransporter). Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjenesteydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). Etablere samarbejde med centerforeningen vedr. trykkeri og papirtype. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor- og papirartikler, der anvendes i Centeradministrationen. LDA Kræver ikke budget Afventer LDA Kræver ikke budget Afventer TVM/EJE Kræver ikke budget Afventer TVM Kræver ikke budget Igangsat EJE/LDA Kræver ikke budget Igangsat A.5 Brand/sikkerhed A016 A.5.1 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde, hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. A017 A.5.2 Minimere konsekvenser af brand. Udstyre lejemål med ophængsmappe med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. A018 A.5.3 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. Implementere Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. LDA Kræver ikke budget Igangsat TVM/LDA Indlagt i driftsbudgettet Afventer LDA Kræver ikke budget Igangsat Side 23 af 25

24 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.6 Uddannelse vedr. miljø A019 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. TVM Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A.7 Arbejdsmiljø A020 A.7.1 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. TVM Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A021 A.7.2 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A022 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. LDA Kræver ikke budget Igangsat TVM Kræver ikke budget Afventer A.9 Grønne butikker A023 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Sammen med Steen & Strøm undersøge hvordan vi får etableret grønne butikker i centret. TVM Kræver ikke budget Igangsat Side 24 af 25

25 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 Hvidovre Cs samlet areal: Areal hvor der anvendes el til ventilation: Areal hvor der anvendes el til belysning samt øvrigt forbrug Areal hvor der anvendes el til køling Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for 2006

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for 2006 C Billund Lufthavn A/S Miljøredegørelse for 2006 Indholdsfor tegnelse Side 1. L E D E L S E N S B E R E T N I N G 3 M I L J Ø P O L I T I K 4 2. I N D L E D E N D E O P LY S N I N G E R 5 V I R K S O M

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Asiatisk tegn for et langt liv

Asiatisk tegn for et langt liv Asiatisk tegn for et langt liv SKANSEBAKKENS BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE 2010 TIL 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD MED LEDELSENS BERETNING... 3 2. STAMOPLYSNINGER... 5 3. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN...

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere