Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid"

Transkript

1 FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe klasse

2 Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre. Vi sætter vi eller os i forhold til dem eller de andre. På den måde bruger vi de andre til dels at forklare, hvem vi er, dels til at forklare hvem vi ikke er. At skelne mellem os og dem er ikke nyt. Der findes mange historiske eksempler på denne skelnen, og vi præsenteres dagligt for eksempler på en sådan skelnen i medierne og i den politiske debat. De sidste år har Danmark ændret sig meget, hvad befolkningssammensætningen angår. Både globaliseringen og Danmarks medlemskab af EU har været medvirkende til, at omkring 10 procent af Danmarks befolkning i dag er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Af samme grund er der fokus på indvandring og integration i de danske medier og i den politiske debat. Debatten om indvandrere i Danmark, også kaldet indvandrerdebatten, er et af de områder, hvor man hyppigt ser en skelnen mellem os og dem. I debatten betyder vi eller os som regel danskerne, hvilket vil sige alle de etniske danskere, der bor i Danmark og har kristendom som religion. Mens de eller dem som regel betyder indvandrere, flygtninge og efterkommere, der kommer fra Mellemøsten, Asien og Afrika og har islam som religion. I den politiske debat kan man se eksempler på sprogbrug, der deler befolkningen i et os og et dem på begge fløje. På den yderste venstrefløj bliver forskellene mellem os og dem ofte udlagt som positive og som udtryk for mangfoldighed og en positiv forskellighed. På den yderste højrefløj bliver indvandringen ofte set som en trussel for velfærdssamfundet og mod den danske kultur. I medierne skelnes der ofte mellem dem (de etniske minoriteter) og os (de etniske danskere). Ved at bruge de to betegnelser overfor hinanden er medierne 1

3 med til at skabe en forståelse af samfundet som bestående af to forskellige grupper, der står i modsætning til hinanden. I de seneste år har der været en del forskning i, hvordan fremstillingen af os og dem i medierne påvirker vores måde at forstå samfundet og indvandrerdebatten på. Eksempelvis viser en undersøgelse, at hver gang der er negative historier om indvandrere i medierne, så øges befolkningens bekymring. Undersøgelsen viser også, at de historier, hvor de andre fremstilles negativt er bedre mediestof end de positive historier 1. Af samme grund kan det være en god idé, at man altid forholder sig kritisk til det man hører og ser og stiller sig selv spørgsmål som fx: Er dette mon hele sandheden?, Hvilke andre synspunkter kunne der være i denne sag? eller Findes der også eksempler på det modsatte?. Et eksempel på en sådan negativ fremstilling af de andre er Ekstra Bladets serie De fremmede fra 1997, der bestod af en række artikler om indvandrere, der misbrugte det danske velfærdssystem. Ekstra Bladet bragte nogle historier om indvandrere, der udnyttede velfærdssystemet og fremstillede det, som om de repræsenterede større etniske grupper. Kampagnen skabte stor debat om både hullerne i velfærdssystemet og hvorfor enkelte danskere har nogle bestemte holdninger til etniske minoriteter generelt. Serien skabte dog også debat om, hvorvidt Ekstra Bladet var gået for vidt i deres artikler. Ekstra Bladets artikelserie er et eksempel på, hvordan medier kan være med til at sætte en debat i gang og skabe bestemte opfattelser og omtale af de andre. 1 Lise Togeby: Selvgjorte nyheder I klassen: Diskuter eventuelle positive og negative konsekvenser ved at skelne mellem dem og os. Kom med eksempler på opdelingen mellem dem og os, som I har hørt eller læst. Find artikler i avisen eller på internettet, hvor forfatteren skelner mellem dem og os. 2

4 2. MEDIERNES FREMSTILLING AF INDVANDRERE Følgende artikel er publiceret på Journalisten.dk ( ), og er skrevet af Jesper Vestergren Hansen og Tenna Hjortnæs Petersen, som begge er cand. public-studerende ved Syddansk Universitet: Har du talt med din præmieperker i dag?»faktum er jo, at de positive historier faktisk findes derude. Vi fortæller dem bare ikke.«skævt. Indvandrerbander, samfundsbyrde og sikkerhedstrussel. Kært barn har mange navne. Det har en varm kartoffel også. Flygtninge og indvandrere er blevet et af de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Det giver selvsagt de folkevalgte en række udfordringer. Men det er ikke kun politikerne, der skal forholde sig til de nye danskere. Det bliver journalister også nødt til. Vi har analyseret 784 avisartikler om flygtninge og indvandrere i Danmark fra valgkampene i 1998, 2001 og Vi fandt ud af, at medierne meget sjældent skriver positive historier om flygtninge og indvandrere. I seks ud af ti artikler bliver de nye danskere beskrevet negativt; enten som en byrde for samfundet, en islamistisk trussel eller som en gruppe, der foragter dansk kultur og traditioner. Kun hver fjerde artikel har en positiv vinkel. Det virker usandsynligt, at indvandrere i den virkelige verden på den anden side af tv-skærmen og avissiderne er så problematisk en befolkningsgruppe, som mediernes dækning giver indtryk af. Hver gang aviserne trykker seks historier om kriminelle indvandrere, får vi ikke engang halvt så mange artikler om velintegrerede indvandrere. Det kan godt være, at indvandrere er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne, men ikke i en så overdreven grad, som medierne skriver, ligesom andelen af lovlydige fremmede er noget højere end 25 procent. 3

5 Det er problematisk, fordi det har effekt på befolkningens indstilling til de nye danskere. Undersøgelser og medieforskere har igen og igen påvist den betydning, medierne har for befolkningens holdninger. Og den er stor. Over en fjerdedel af danskere er sjældent eller aldrig i kontakt med de fremmede. Derfor er det ekstra vigtigt, at udlændingedebatten i medierne foregår på et mere balanceret grundlag. Når befolkningen ikke selv hører Muhammed eller Fatima fortælle om deres hverdag, kan den kun forholde sig til det, aviserne skriver om nydanskerne. Undersøgelsens resultater viser, at vi får et forvrænget billede af flygtninge og indvandrere Vi forstår ikke, at så få succeshistorier finder vej til spalterne. Især når man tager i betragtning, at folk bliver mindre fordomsfulde over for indvandrere, jo oftere de læser positive nyhedshistorier om dem. Hvorfor er det, at vi journalister ikke tør tage en del af integrationsopgaven på vores skuldre og tvinger flere af de gode integrationshistorier i æteren? Journalister skal naturligvis ikke male et billede af et rosenrødt samfund, der ikke har hold i virkeligheden. Men faktum er jo, at de positive historier faktisk findes derude. Vi fortæller dem bare ikke. Det er på tide, at vi tager vores indflydelse alvorligt og gør op med tendensen til kun at skrive om indvandrerne, når de er kilde til negative og konfliktprægede historier. I klassen: Diskuter i klassen, hvordan medierne har et ansvar for at skabe balance i indvandrerdebatten, og hvad dette ansvar indebærer. I England er der forbud mod at nævne personers religion og etnicitet i forbindelse med nyheder om personer, hvor disse oplysninger ikke er relevante. Diskutér i klassen, om der bør indføres lignende forbud i Danmark. Find i fællesskab argumenter for og imod. 4

6 3. HVORDAN KATEGORISERER VI HINANDEN? Interviewuddraget nedenfor viser, hvordan det ikke kun er politikere og medier, der opdeler befolkningen i et os og et dem. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion. Nedenfor er et uddrag fra interviews med elever i grundskolens ældste klasser, der er lavet i forbindelse med projektet Vores Fælles Fremtid. Uddraget er taget fra et interview blandt pigerne i en 9. klasse på en skole i Jylland. Pigerne fortæller om en situation, hvor der er ved at blive arrangeret en fest for klassen: Interviewer: Nu har jeg lagt mærke til, at I et par gange har sagt de eller danskere, bruger I sådan nogle bestemte ord til at tale om hinanden? Elev: Vi skulle bestille en limousine, og nogle ville godt være med til det og nogle ville ikke. Det var stort set kun muslimerne og Maja, der skulle køre i limousine og Ali han kom i tanker om at, den skulle de bestille i dag, så hvad gjorde han? Han råbte perler, perler og så fandt han alle ved at råbe perler ud over det hele, og så samledes de og fandt ud af det. Så ringede han til mig og sagde skynd dig lige at komme ned til os og tag alle danskerne med. Så på den måde er det meget sådan Elev: Men vi bruger det ikke på den måde Elev: Vi er ikke opdelt på den måde, men vi bruger det, fordi vi har det meget naturligt med at kunne sige det. Det er ikke sådan, at vi tænker åh nej, nu tænker folk at vi er racistiske, det er jo bare fordi, at det er et samlet begreb for de mennesker og tilfældigvis, så går Louise meget med danskerne i klassen, så er det meget godt at ringe til hende og sige, at hun skal tage alle danskerne med Elev: Ja, tag alle kartoflerne med 5

7 Elev: Tag alle svinene med (griner) Vi er ikke racistiske, vi ser det bare som en meget naturlig ting at sige det på den måde, og det er ikke på nogen negativ måde, at vi siger det. Det er heller ikke negativt ment, hvis jeg siger perker til en Elev: Hvis du siger det til Ayse, så kalder hun dig for kartoffel Elev: Eller svin Elev: Eller dansker-svin eller sådan noget Elev: Gør hun det? Elev: Men nu skal vi lige pointere, at det er ikke racistisk ment, og vi har det godt med hinanden i klassen. Elev: Og selvfølgelig hvis der er nogen, der mener, at de ikke har lyst til at blive kaldt det, så kommer de bare og siger det, og så lader vi være Elev: Vi skal nok også lade være med at sige perker, for det er måske ikke så sødt. Elev: Men jeg siger heller ikke så tit perker, det er mere Ali, der gør det. Og det er sjovt, fordi han jo er Elev: Det er alt sammen kærligt ment 6

8 I klassen: Diskuter om I kan genkende denne måde at skelne mellem grupper med forskellig etnisk baggrund eller religion fra jeres egen hverdag i skolen. Kom med eksempler på situationer, hvor I selv bruger en skelnen mellem dem og os. I interviewuddraget understreger eleverne, at det altid er kærligt ment, når de bruger øgenavne som perker eller svin om hinanden. Diskuter om det altid er muligt at skelne mellem sjov og alvor og om øgenavne, som dem i interviewet, også kan virke sårende eller mod hensigten. 7

9 4. MEDIERNES VIRKE Det er mediernes job hele tiden at informere befolkningen om, hvad der sker ude i Verden og herhjemme. Inden for journalistik arbejdes der typisk med de fem nyhedskriterier, der skal sikre, at de historier, der bliver bragt, har en tilstrækkelig nyhedsværdi, nemlig at historien der bringes: 1) Er så ny som mulig 2) Har betydning for flest mulige mennesker 3) Giver mulighed for at læseren kan identificere sig med de mennesker nyheden omhandler 4) Indeholder noget der er overraskende for læseren 5) Behandler historien fra flere forskellige synspunkter Ikke alle kriterierne skal overholdes, for at der er tale om en nyhed, men princippet er, at jo flere kriterier der overholdes, jo bedre nyhedsværdi har historien. Da medierne fodrer befolkningen med nyheder hver dag, har medierne også et stort ansvar, fordi de påvirker vores opfattelser. Medierne har stor magt, fordi befolkningen i høj grad lytter til den måde, der bliver talt om emnerne på, og mange af de historier som bringes tages op og forfølges af politikerne. Eksempler er sagen om politikeren Naser Khader, som ifølge Ekstra Bladet benyttede sort arbejde, eller sagen om statsminister Helle Thorning Schmidts mand, der ikke betalte skat i Danmark. I begge tilfælde var medierne med til at rette opmærksomheden mod de to politikere, og i begge tilfælde blev sagerne undersøgt nærmere, efter de var blevet bragt op af medierne. Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv. Hver eneste morgen, i radioen, i avisen, så er man gjort til target for investigation for mistænkeliggørelse. Den uafladelige behandling af det samme emne. 8

10 Altid at være til diskussion. Der er en ting, som er umenneskelig på mange måder. Du får ikke en stabilitet i dit liv. Du kan ikke være et almindeligt menneske. (Citatet kommer fra en indisk mandlig studerende, 32 år og muslim, og er taget fra bogen Mediernes muslimer (2002) af Peter Hervik) De nyheder, man kan se i TV eller læse i avisen omkring mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, er ofte enten en fantastisk succeshistorie om fx krigsflygtningen, der er kommet til Danmark og har startet en succesrig virksomhed, eller en historie om anholdelsen af en formodet terrorist med anden etnisk baggrund. Det er klart, at nyhedsmedierne bringer historier som disse da begge har en nyhedsværdi, men virkeligheden er snarere grå og består af almindelig hverdag. Medierne er blevet kritiseret for at fokusere for meget på de enkeltstående historier, og på denne måde at være med til at skabe en særlig virkelighedsforståelse i befolkningen. Det betyder blandt andet, at medierne er med til at skabe opsplitningen mellem os og dem. Mediernes svar er, at de leverer nyheder og ikke gør noget galt, så længe der tages højde for de fem klassiske nyhedskriterier. I klassen Kig på artikler om indvandrerdebatten i aviser og magasiner og diskuter hvilke nyhedskriterier, der opfyldes. Tal om mediernes valg af historier i indvandrerdebatten. Snak om, hvorvidt I synes, at medierne har et ansvar for den måde vi debatterer på, og hvad dette eventuelle ansvar indebærer. 9

11 5. DUKKETESTEN Dokumentar-kortfilmen Dukketesten viser, at brune børn hellere vil lege med hvide dukker end brune dukker, men hvorfor er det egentlig sådan? Kortfilmen er inspireret af en amerikansk kortfilm The Doll Test fra 1940 erne. Hassan Preisler er instruktør af den danske udgave af kortfilmen Dukketesten, som er blevet lanceret af Institut for Menneskerettigheder. I kortfilmen kan man se, hvordan 41 piger i alderen 4-8 år med anden etnisk baggrund end dansk bliver bedt om at vælge mellem to ens dukker. Den eneste forskel på dukkerne er, at den ene har blå øjne og lys hud, mens den anden har brune øjne mørk hud. Pigerne bliver spurgt, hvilken dukke de helst ville lege med. 37 af pigerne foretrækker den lyse dukke fremfor den mørke. Ifølge instruktøren vælger pigerne den lyse dukke med de blå øjne fordi personer med anden etnisk baggrund ikke ses særlig ofte i medierne og underholdningsbranchen. Han mener ikke, at mediebilledet afspejler befolkningssammensætningen, da der her er for mange historier om etniske danskere. Instruktøren mener, at det kan være skadeligt for selvværdet hos personer med anden etnisk baggrund end dansk, at de kun sjældent har mulighed for at identificere sig med de historier eller de personer, som dominerer mediebilledet. Han mener også, at medierne bør tage et større ansvar for at afspejle den mangfoldighed, der kendetegner Danmark. Dukketesten kan ses i sin fulde længde her: id=

12 I klassen: Diskuter mulige forklaringer på, hvorfor pigerne i testen vælger den lyse dukke fremfor den mørke. Svarer pigerne i testen fx bare det, de tror, instruktøren gerne vil høre? Eller svarer de, som de gør, fordi mørke legetøjsdukker er sjældnere end lyse? Snak om hvorvidt I også oplever et misforhold mellem repræsentationen af etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund i fx medierne, underholdningsbranchen eller sågar politik. Diskuter om det er vigtigt at kunne identificere sig med dem, der dominerer sendefladen på eksempelvis TV? 11

13 6. INTEGRATION ELLER ASSIMILATION De fleste steder i Verden oplever man kulturelle og/eller etniske forskelle i befolkningen, og det er derfor relevant at diskutere, hvordan man skal indrette samfundet. I Danmark har vi også haft denne debat løbende. Debatten om hvordan man skal indrette samfundet, giver som regel to svar: integration eller assimilation. Integration. Når man taler om integration af indvandrere, betyder det, at modtagerlandet tilpasser sig indvandrerne, men også at indvandrerne tilpasser sig modtagerlandet. Her er altså tale om en gensidig handling, hvor begge parter skal ændre attitude overfor hinanden. Assimilation betyder en fuldstændig tilpasning. Det vil sige, at indvandrerne fuldstændigt tilpasser sig modtagerlandets kultur, traditioner, adfærd og sprog. Her er tale om en ensidig handling, hvor indvandrerne skal ændre sig. Eksempler på assimilation kunne eksempelvis være, at man som indvandrer ændrer tøjstil eller at man skifter navn for at undgå det kulturelle særpræg, der var forbundet med ens oprindelige navn. Forhenværende Integrationsminister fra Venstre, Søren Pind, blev blandt andet kendt for at være fortaler for assimilation. Blandt andet udtalte han umiddelbart efter sin tiltræden til posten som minister til TV-avisen: Når folk kommer til Danmark for at blive danske statsborgere, så kommer de selvfølgelig for at blive danske ikke for at lave Danmark om. 12

14 Fra flere forskellige storbyer i Verden, som fx New York og Miami, kender vi eksempler på, hvordan indvandrere har bosat sig i grupper. De har bevaret deres eget kulturelle særkende og deres egne traditioner. I New York finder man både Chinatown og Little Italy, hvor henholdsvis indvandrere fra Asien og Italien har bosat sig og givet deres eget særpræg til et område i byen. I Little Italy hører man derfor mange tale italiensk med hinanden, man finder varer fra Italien i bydelens butikker, og hvert år fejres der San Gennaro, der er en gammel italiensk tradition, som er blevet viderebragt af italienske immigranter i 1920 erne. Amerikanere og italienere har fundet en måde at leve sammen på uden at opgive eller afgive deres egne kulturelle særpræg, hvorfor der her er tale om et eksempel på integration. De italienske indvandrere og efterkommere er trygge i deres egen kultur samtidig med at de er stolte af at være amerikanere. Også i Danmark ser vi masser af eksempler på, at man bosætter sig i grupper med andre, som ligner én selv. Fx har vi mange mennesker med høje indtægter boende nord for København, og vi har rundt om i landet økosamfund beboet af mennesker, der går op i selvforsyning og bæredygtighed. Vi har også områder kendetegnet ved bestemte indvandrergrupper fx Nørrebro i København eller Gellerup i Århus. Politisk har der gennem årene i Danmark været løbende debat om det hensigtsmæssige i, at befolkningsgrupper med anden etnisk baggrund bosætter sig i bestemte områder. Man frygter især, at sådanne områder ville udvikle sig til parallelle samfund, hvor andre værdier og normer, end dem der regnes for danske, gør sig gældende. Den forhenværende regering under Lars Løkke Rasmussen udarbejdede derfor en ghettostrategi, hvori der blandt andet står: Vi skal ikke acceptere parallelsamfund i Danmark. Vi skal forandre de områder, hvor danske værdier ikke har fuldt grundfæste. Vi skal sætte ind overfor de områder, som lukker af over for det omkringliggende samfund. Og hvor en høj koncentration af indvandrere betyder, at mange vedbliver at være tættere knyttet til det land og den kultur de eller deres forældre kommer fra, end til det danske samfund, de lever og bor i. Vi skal omdanne disse områder, så de bliver en integreret del af det danske samfund (Regeringen, Ghettoen tilbage til samfundet, 2010). 13

15 Når man i Danmark taler om integration, menes der som regel, at personer med anden etnisk baggrund end dansk skal gøre sig til en aktiv del af det danske samfund ved at tilegne sig det danske sprog, tage sig en uddannelse samt forsøge at finde sig et arbejde. Derimod rummer tanken om integration ingen forestillinger om, at man skal opgive sit kulturelle særkende for, at dette kan opnås. I definitionen på integration ligger det imidlertid, at integration er en gensidig proces, som placerer ansvaret for den succesfulde integration både hos majoritet og minoritet. Så værtssamfundet og borgerne, der bor her, har også et ansvar for at bidrage til at integrere de nye borgere, fx ved at tilbyde arbejdspladser eller ved at åbne op for de fællesskaber, der allerede eksisterer. I klassen: Definer begreberne assimilation og integration med egne ord. Snak om fordele og ulemper ved henholdsvis at ligne hinanden eller at være forskellige. Diskuter i klassen om I mener, at det er nemt eller svært at blive integreret i Danmark, og argumenter for jeres synspunkter. Diskuter i klassen, om I mener, at folks livsstil og kultur kommer til at ligne hinanden mere i takt med den øgede globalisering. 14

16 7. DEM OG OS EN DOKUMENTAR OM INTEGRATIONEN I DANMARK Dokumentaren Dem og os er produceret af Ungdomsproduktionen under STV1. På webtv-kanalens hjemmeside står der om dokumentaren: Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et os og et dem, hvor det er førstnævnte, der fastlægger vilkårene og mulighederne for sidstnævnte? Eller er integrationen nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier? Den undertiden meget polariserede debat er på den ene side præget af en hård os og dem -retorik, som senest i den såkaldte værdidebat har føjet idéen om assimilation til diskussionen om vores fælles fremtid. Retorikken fra den anden fløj er omvendt karakteriseret ved en blødere tilgang til spørgsmålet om integration. Hvor skal man gå hen, hvis man ønsker mindre konfrontation og et mere balanceret billede af den aktuelle situation? Og hvordan udfordrer man debatten, så et samfund kan løfte sig op og komme videre gennem både dialog og anerkendelse af de indlysende positive bidrag, som integrationen og forskelligheden udvikler danskheden med? Det er disse centrale spørgsmål, dokumentarfilmen dem og os forsøger at belyse ved at trænge lidt dybere ned i holdninger og fakta, som ofte undslipper mediernes ofte flygtige søgelys. Filmen drager ingen entydige konklusioner, men forsøger i stedet at lade en række interviewpersoner give deres bud på, hvad der skal gøres for at skabe en bedre fremtid for dem og os i Danmark. Dokumentaren kan ses her: Dem_og_os.html 15

17 I klassen: Snak om dokumentaren i fællesskab i klassen. Gør rede for, hvilke dilemmaer vedrørende integration, der kommer til udtryk i dokumentaren. Fremhæv en pointe fra dokumentaren, som du synes er vigtig eller som lærte dig noget nyt. Forklar hvorfor du netop fremhæver den pointe, som du gør. 16

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

http://raeson.dk/2014/kim-leine-groenland-burde-erklaere-selvstaendighed-lige-nu-og...

http://raeson.dk/2014/kim-leine-groenland-burde-erklaere-selvstaendighed-lige-nu-og... Side 1 af 5 KIM LEINE: GRØNLAND BURDE ERKLÆRE SELVSTÆNDIGHED LIGE NU OG HER 20.01.2014 Jeg tror inderst inde godt, man ved, at Grønland er nødt til at tage springet ud i selvstændighed, og så må man smøge

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere