Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid"

Transkript

1 FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe klasse

2 Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre. Vi sætter vi eller os i forhold til dem eller de andre. På den måde bruger vi de andre til dels at forklare, hvem vi er, dels til at forklare hvem vi ikke er. At skelne mellem os og dem er ikke nyt. Der findes mange historiske eksempler på denne skelnen, og vi præsenteres dagligt for eksempler på en sådan skelnen i medierne og i den politiske debat. De sidste år har Danmark ændret sig meget, hvad befolkningssammensætningen angår. Både globaliseringen og Danmarks medlemskab af EU har været medvirkende til, at omkring 10 procent af Danmarks befolkning i dag er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Af samme grund er der fokus på indvandring og integration i de danske medier og i den politiske debat. Debatten om indvandrere i Danmark, også kaldet indvandrerdebatten, er et af de områder, hvor man hyppigt ser en skelnen mellem os og dem. I debatten betyder vi eller os som regel danskerne, hvilket vil sige alle de etniske danskere, der bor i Danmark og har kristendom som religion. Mens de eller dem som regel betyder indvandrere, flygtninge og efterkommere, der kommer fra Mellemøsten, Asien og Afrika og har islam som religion. I den politiske debat kan man se eksempler på sprogbrug, der deler befolkningen i et os og et dem på begge fløje. På den yderste venstrefløj bliver forskellene mellem os og dem ofte udlagt som positive og som udtryk for mangfoldighed og en positiv forskellighed. På den yderste højrefløj bliver indvandringen ofte set som en trussel for velfærdssamfundet og mod den danske kultur. I medierne skelnes der ofte mellem dem (de etniske minoriteter) og os (de etniske danskere). Ved at bruge de to betegnelser overfor hinanden er medierne 1

3 med til at skabe en forståelse af samfundet som bestående af to forskellige grupper, der står i modsætning til hinanden. I de seneste år har der været en del forskning i, hvordan fremstillingen af os og dem i medierne påvirker vores måde at forstå samfundet og indvandrerdebatten på. Eksempelvis viser en undersøgelse, at hver gang der er negative historier om indvandrere i medierne, så øges befolkningens bekymring. Undersøgelsen viser også, at de historier, hvor de andre fremstilles negativt er bedre mediestof end de positive historier 1. Af samme grund kan det være en god idé, at man altid forholder sig kritisk til det man hører og ser og stiller sig selv spørgsmål som fx: Er dette mon hele sandheden?, Hvilke andre synspunkter kunne der være i denne sag? eller Findes der også eksempler på det modsatte?. Et eksempel på en sådan negativ fremstilling af de andre er Ekstra Bladets serie De fremmede fra 1997, der bestod af en række artikler om indvandrere, der misbrugte det danske velfærdssystem. Ekstra Bladet bragte nogle historier om indvandrere, der udnyttede velfærdssystemet og fremstillede det, som om de repræsenterede større etniske grupper. Kampagnen skabte stor debat om både hullerne i velfærdssystemet og hvorfor enkelte danskere har nogle bestemte holdninger til etniske minoriteter generelt. Serien skabte dog også debat om, hvorvidt Ekstra Bladet var gået for vidt i deres artikler. Ekstra Bladets artikelserie er et eksempel på, hvordan medier kan være med til at sætte en debat i gang og skabe bestemte opfattelser og omtale af de andre. 1 Lise Togeby: Selvgjorte nyheder I klassen: Diskuter eventuelle positive og negative konsekvenser ved at skelne mellem dem og os. Kom med eksempler på opdelingen mellem dem og os, som I har hørt eller læst. Find artikler i avisen eller på internettet, hvor forfatteren skelner mellem dem og os. 2

4 2. MEDIERNES FREMSTILLING AF INDVANDRERE Følgende artikel er publiceret på Journalisten.dk ( ), og er skrevet af Jesper Vestergren Hansen og Tenna Hjortnæs Petersen, som begge er cand. public-studerende ved Syddansk Universitet: Har du talt med din præmieperker i dag?»faktum er jo, at de positive historier faktisk findes derude. Vi fortæller dem bare ikke.«skævt. Indvandrerbander, samfundsbyrde og sikkerhedstrussel. Kært barn har mange navne. Det har en varm kartoffel også. Flygtninge og indvandrere er blevet et af de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Det giver selvsagt de folkevalgte en række udfordringer. Men det er ikke kun politikerne, der skal forholde sig til de nye danskere. Det bliver journalister også nødt til. Vi har analyseret 784 avisartikler om flygtninge og indvandrere i Danmark fra valgkampene i 1998, 2001 og Vi fandt ud af, at medierne meget sjældent skriver positive historier om flygtninge og indvandrere. I seks ud af ti artikler bliver de nye danskere beskrevet negativt; enten som en byrde for samfundet, en islamistisk trussel eller som en gruppe, der foragter dansk kultur og traditioner. Kun hver fjerde artikel har en positiv vinkel. Det virker usandsynligt, at indvandrere i den virkelige verden på den anden side af tv-skærmen og avissiderne er så problematisk en befolkningsgruppe, som mediernes dækning giver indtryk af. Hver gang aviserne trykker seks historier om kriminelle indvandrere, får vi ikke engang halvt så mange artikler om velintegrerede indvandrere. Det kan godt være, at indvandrere er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne, men ikke i en så overdreven grad, som medierne skriver, ligesom andelen af lovlydige fremmede er noget højere end 25 procent. 3

5 Det er problematisk, fordi det har effekt på befolkningens indstilling til de nye danskere. Undersøgelser og medieforskere har igen og igen påvist den betydning, medierne har for befolkningens holdninger. Og den er stor. Over en fjerdedel af danskere er sjældent eller aldrig i kontakt med de fremmede. Derfor er det ekstra vigtigt, at udlændingedebatten i medierne foregår på et mere balanceret grundlag. Når befolkningen ikke selv hører Muhammed eller Fatima fortælle om deres hverdag, kan den kun forholde sig til det, aviserne skriver om nydanskerne. Undersøgelsens resultater viser, at vi får et forvrænget billede af flygtninge og indvandrere Vi forstår ikke, at så få succeshistorier finder vej til spalterne. Især når man tager i betragtning, at folk bliver mindre fordomsfulde over for indvandrere, jo oftere de læser positive nyhedshistorier om dem. Hvorfor er det, at vi journalister ikke tør tage en del af integrationsopgaven på vores skuldre og tvinger flere af de gode integrationshistorier i æteren? Journalister skal naturligvis ikke male et billede af et rosenrødt samfund, der ikke har hold i virkeligheden. Men faktum er jo, at de positive historier faktisk findes derude. Vi fortæller dem bare ikke. Det er på tide, at vi tager vores indflydelse alvorligt og gør op med tendensen til kun at skrive om indvandrerne, når de er kilde til negative og konfliktprægede historier. I klassen: Diskuter i klassen, hvordan medierne har et ansvar for at skabe balance i indvandrerdebatten, og hvad dette ansvar indebærer. I England er der forbud mod at nævne personers religion og etnicitet i forbindelse med nyheder om personer, hvor disse oplysninger ikke er relevante. Diskutér i klassen, om der bør indføres lignende forbud i Danmark. Find i fællesskab argumenter for og imod. 4

6 3. HVORDAN KATEGORISERER VI HINANDEN? Interviewuddraget nedenfor viser, hvordan det ikke kun er politikere og medier, der opdeler befolkningen i et os og et dem. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion. Nedenfor er et uddrag fra interviews med elever i grundskolens ældste klasser, der er lavet i forbindelse med projektet Vores Fælles Fremtid. Uddraget er taget fra et interview blandt pigerne i en 9. klasse på en skole i Jylland. Pigerne fortæller om en situation, hvor der er ved at blive arrangeret en fest for klassen: Interviewer: Nu har jeg lagt mærke til, at I et par gange har sagt de eller danskere, bruger I sådan nogle bestemte ord til at tale om hinanden? Elev: Vi skulle bestille en limousine, og nogle ville godt være med til det og nogle ville ikke. Det var stort set kun muslimerne og Maja, der skulle køre i limousine og Ali han kom i tanker om at, den skulle de bestille i dag, så hvad gjorde han? Han råbte perler, perler og så fandt han alle ved at råbe perler ud over det hele, og så samledes de og fandt ud af det. Så ringede han til mig og sagde skynd dig lige at komme ned til os og tag alle danskerne med. Så på den måde er det meget sådan Elev: Men vi bruger det ikke på den måde Elev: Vi er ikke opdelt på den måde, men vi bruger det, fordi vi har det meget naturligt med at kunne sige det. Det er ikke sådan, at vi tænker åh nej, nu tænker folk at vi er racistiske, det er jo bare fordi, at det er et samlet begreb for de mennesker og tilfældigvis, så går Louise meget med danskerne i klassen, så er det meget godt at ringe til hende og sige, at hun skal tage alle danskerne med Elev: Ja, tag alle kartoflerne med 5

7 Elev: Tag alle svinene med (griner) Vi er ikke racistiske, vi ser det bare som en meget naturlig ting at sige det på den måde, og det er ikke på nogen negativ måde, at vi siger det. Det er heller ikke negativt ment, hvis jeg siger perker til en Elev: Hvis du siger det til Ayse, så kalder hun dig for kartoffel Elev: Eller svin Elev: Eller dansker-svin eller sådan noget Elev: Gør hun det? Elev: Men nu skal vi lige pointere, at det er ikke racistisk ment, og vi har det godt med hinanden i klassen. Elev: Og selvfølgelig hvis der er nogen, der mener, at de ikke har lyst til at blive kaldt det, så kommer de bare og siger det, og så lader vi være Elev: Vi skal nok også lade være med at sige perker, for det er måske ikke så sødt. Elev: Men jeg siger heller ikke så tit perker, det er mere Ali, der gør det. Og det er sjovt, fordi han jo er Elev: Det er alt sammen kærligt ment 6

8 I klassen: Diskuter om I kan genkende denne måde at skelne mellem grupper med forskellig etnisk baggrund eller religion fra jeres egen hverdag i skolen. Kom med eksempler på situationer, hvor I selv bruger en skelnen mellem dem og os. I interviewuddraget understreger eleverne, at det altid er kærligt ment, når de bruger øgenavne som perker eller svin om hinanden. Diskuter om det altid er muligt at skelne mellem sjov og alvor og om øgenavne, som dem i interviewet, også kan virke sårende eller mod hensigten. 7

9 4. MEDIERNES VIRKE Det er mediernes job hele tiden at informere befolkningen om, hvad der sker ude i Verden og herhjemme. Inden for journalistik arbejdes der typisk med de fem nyhedskriterier, der skal sikre, at de historier, der bliver bragt, har en tilstrækkelig nyhedsværdi, nemlig at historien der bringes: 1) Er så ny som mulig 2) Har betydning for flest mulige mennesker 3) Giver mulighed for at læseren kan identificere sig med de mennesker nyheden omhandler 4) Indeholder noget der er overraskende for læseren 5) Behandler historien fra flere forskellige synspunkter Ikke alle kriterierne skal overholdes, for at der er tale om en nyhed, men princippet er, at jo flere kriterier der overholdes, jo bedre nyhedsværdi har historien. Da medierne fodrer befolkningen med nyheder hver dag, har medierne også et stort ansvar, fordi de påvirker vores opfattelser. Medierne har stor magt, fordi befolkningen i høj grad lytter til den måde, der bliver talt om emnerne på, og mange af de historier som bringes tages op og forfølges af politikerne. Eksempler er sagen om politikeren Naser Khader, som ifølge Ekstra Bladet benyttede sort arbejde, eller sagen om statsminister Helle Thorning Schmidts mand, der ikke betalte skat i Danmark. I begge tilfælde var medierne med til at rette opmærksomheden mod de to politikere, og i begge tilfælde blev sagerne undersøgt nærmere, efter de var blevet bragt op af medierne. Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv. Hver eneste morgen, i radioen, i avisen, så er man gjort til target for investigation for mistænkeliggørelse. Den uafladelige behandling af det samme emne. 8

10 Altid at være til diskussion. Der er en ting, som er umenneskelig på mange måder. Du får ikke en stabilitet i dit liv. Du kan ikke være et almindeligt menneske. (Citatet kommer fra en indisk mandlig studerende, 32 år og muslim, og er taget fra bogen Mediernes muslimer (2002) af Peter Hervik) De nyheder, man kan se i TV eller læse i avisen omkring mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, er ofte enten en fantastisk succeshistorie om fx krigsflygtningen, der er kommet til Danmark og har startet en succesrig virksomhed, eller en historie om anholdelsen af en formodet terrorist med anden etnisk baggrund. Det er klart, at nyhedsmedierne bringer historier som disse da begge har en nyhedsværdi, men virkeligheden er snarere grå og består af almindelig hverdag. Medierne er blevet kritiseret for at fokusere for meget på de enkeltstående historier, og på denne måde at være med til at skabe en særlig virkelighedsforståelse i befolkningen. Det betyder blandt andet, at medierne er med til at skabe opsplitningen mellem os og dem. Mediernes svar er, at de leverer nyheder og ikke gør noget galt, så længe der tages højde for de fem klassiske nyhedskriterier. I klassen Kig på artikler om indvandrerdebatten i aviser og magasiner og diskuter hvilke nyhedskriterier, der opfyldes. Tal om mediernes valg af historier i indvandrerdebatten. Snak om, hvorvidt I synes, at medierne har et ansvar for den måde vi debatterer på, og hvad dette eventuelle ansvar indebærer. 9

11 5. DUKKETESTEN Dokumentar-kortfilmen Dukketesten viser, at brune børn hellere vil lege med hvide dukker end brune dukker, men hvorfor er det egentlig sådan? Kortfilmen er inspireret af en amerikansk kortfilm The Doll Test fra 1940 erne. Hassan Preisler er instruktør af den danske udgave af kortfilmen Dukketesten, som er blevet lanceret af Institut for Menneskerettigheder. I kortfilmen kan man se, hvordan 41 piger i alderen 4-8 år med anden etnisk baggrund end dansk bliver bedt om at vælge mellem to ens dukker. Den eneste forskel på dukkerne er, at den ene har blå øjne og lys hud, mens den anden har brune øjne mørk hud. Pigerne bliver spurgt, hvilken dukke de helst ville lege med. 37 af pigerne foretrækker den lyse dukke fremfor den mørke. Ifølge instruktøren vælger pigerne den lyse dukke med de blå øjne fordi personer med anden etnisk baggrund ikke ses særlig ofte i medierne og underholdningsbranchen. Han mener ikke, at mediebilledet afspejler befolkningssammensætningen, da der her er for mange historier om etniske danskere. Instruktøren mener, at det kan være skadeligt for selvværdet hos personer med anden etnisk baggrund end dansk, at de kun sjældent har mulighed for at identificere sig med de historier eller de personer, som dominerer mediebilledet. Han mener også, at medierne bør tage et større ansvar for at afspejle den mangfoldighed, der kendetegner Danmark. Dukketesten kan ses i sin fulde længde her: id=

12 I klassen: Diskuter mulige forklaringer på, hvorfor pigerne i testen vælger den lyse dukke fremfor den mørke. Svarer pigerne i testen fx bare det, de tror, instruktøren gerne vil høre? Eller svarer de, som de gør, fordi mørke legetøjsdukker er sjældnere end lyse? Snak om hvorvidt I også oplever et misforhold mellem repræsentationen af etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund i fx medierne, underholdningsbranchen eller sågar politik. Diskuter om det er vigtigt at kunne identificere sig med dem, der dominerer sendefladen på eksempelvis TV? 11

13 6. INTEGRATION ELLER ASSIMILATION De fleste steder i Verden oplever man kulturelle og/eller etniske forskelle i befolkningen, og det er derfor relevant at diskutere, hvordan man skal indrette samfundet. I Danmark har vi også haft denne debat løbende. Debatten om hvordan man skal indrette samfundet, giver som regel to svar: integration eller assimilation. Integration. Når man taler om integration af indvandrere, betyder det, at modtagerlandet tilpasser sig indvandrerne, men også at indvandrerne tilpasser sig modtagerlandet. Her er altså tale om en gensidig handling, hvor begge parter skal ændre attitude overfor hinanden. Assimilation betyder en fuldstændig tilpasning. Det vil sige, at indvandrerne fuldstændigt tilpasser sig modtagerlandets kultur, traditioner, adfærd og sprog. Her er tale om en ensidig handling, hvor indvandrerne skal ændre sig. Eksempler på assimilation kunne eksempelvis være, at man som indvandrer ændrer tøjstil eller at man skifter navn for at undgå det kulturelle særpræg, der var forbundet med ens oprindelige navn. Forhenværende Integrationsminister fra Venstre, Søren Pind, blev blandt andet kendt for at være fortaler for assimilation. Blandt andet udtalte han umiddelbart efter sin tiltræden til posten som minister til TV-avisen: Når folk kommer til Danmark for at blive danske statsborgere, så kommer de selvfølgelig for at blive danske ikke for at lave Danmark om. 12

14 Fra flere forskellige storbyer i Verden, som fx New York og Miami, kender vi eksempler på, hvordan indvandrere har bosat sig i grupper. De har bevaret deres eget kulturelle særkende og deres egne traditioner. I New York finder man både Chinatown og Little Italy, hvor henholdsvis indvandrere fra Asien og Italien har bosat sig og givet deres eget særpræg til et område i byen. I Little Italy hører man derfor mange tale italiensk med hinanden, man finder varer fra Italien i bydelens butikker, og hvert år fejres der San Gennaro, der er en gammel italiensk tradition, som er blevet viderebragt af italienske immigranter i 1920 erne. Amerikanere og italienere har fundet en måde at leve sammen på uden at opgive eller afgive deres egne kulturelle særpræg, hvorfor der her er tale om et eksempel på integration. De italienske indvandrere og efterkommere er trygge i deres egen kultur samtidig med at de er stolte af at være amerikanere. Også i Danmark ser vi masser af eksempler på, at man bosætter sig i grupper med andre, som ligner én selv. Fx har vi mange mennesker med høje indtægter boende nord for København, og vi har rundt om i landet økosamfund beboet af mennesker, der går op i selvforsyning og bæredygtighed. Vi har også områder kendetegnet ved bestemte indvandrergrupper fx Nørrebro i København eller Gellerup i Århus. Politisk har der gennem årene i Danmark været løbende debat om det hensigtsmæssige i, at befolkningsgrupper med anden etnisk baggrund bosætter sig i bestemte områder. Man frygter især, at sådanne områder ville udvikle sig til parallelle samfund, hvor andre værdier og normer, end dem der regnes for danske, gør sig gældende. Den forhenværende regering under Lars Løkke Rasmussen udarbejdede derfor en ghettostrategi, hvori der blandt andet står: Vi skal ikke acceptere parallelsamfund i Danmark. Vi skal forandre de områder, hvor danske værdier ikke har fuldt grundfæste. Vi skal sætte ind overfor de områder, som lukker af over for det omkringliggende samfund. Og hvor en høj koncentration af indvandrere betyder, at mange vedbliver at være tættere knyttet til det land og den kultur de eller deres forældre kommer fra, end til det danske samfund, de lever og bor i. Vi skal omdanne disse områder, så de bliver en integreret del af det danske samfund (Regeringen, Ghettoen tilbage til samfundet, 2010). 13

15 Når man i Danmark taler om integration, menes der som regel, at personer med anden etnisk baggrund end dansk skal gøre sig til en aktiv del af det danske samfund ved at tilegne sig det danske sprog, tage sig en uddannelse samt forsøge at finde sig et arbejde. Derimod rummer tanken om integration ingen forestillinger om, at man skal opgive sit kulturelle særkende for, at dette kan opnås. I definitionen på integration ligger det imidlertid, at integration er en gensidig proces, som placerer ansvaret for den succesfulde integration både hos majoritet og minoritet. Så værtssamfundet og borgerne, der bor her, har også et ansvar for at bidrage til at integrere de nye borgere, fx ved at tilbyde arbejdspladser eller ved at åbne op for de fællesskaber, der allerede eksisterer. I klassen: Definer begreberne assimilation og integration med egne ord. Snak om fordele og ulemper ved henholdsvis at ligne hinanden eller at være forskellige. Diskuter i klassen om I mener, at det er nemt eller svært at blive integreret i Danmark, og argumenter for jeres synspunkter. Diskuter i klassen, om I mener, at folks livsstil og kultur kommer til at ligne hinanden mere i takt med den øgede globalisering. 14

16 7. DEM OG OS EN DOKUMENTAR OM INTEGRATIONEN I DANMARK Dokumentaren Dem og os er produceret af Ungdomsproduktionen under STV1. På webtv-kanalens hjemmeside står der om dokumentaren: Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et os og et dem, hvor det er førstnævnte, der fastlægger vilkårene og mulighederne for sidstnævnte? Eller er integrationen nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier? Den undertiden meget polariserede debat er på den ene side præget af en hård os og dem -retorik, som senest i den såkaldte værdidebat har føjet idéen om assimilation til diskussionen om vores fælles fremtid. Retorikken fra den anden fløj er omvendt karakteriseret ved en blødere tilgang til spørgsmålet om integration. Hvor skal man gå hen, hvis man ønsker mindre konfrontation og et mere balanceret billede af den aktuelle situation? Og hvordan udfordrer man debatten, så et samfund kan løfte sig op og komme videre gennem både dialog og anerkendelse af de indlysende positive bidrag, som integrationen og forskelligheden udvikler danskheden med? Det er disse centrale spørgsmål, dokumentarfilmen dem og os forsøger at belyse ved at trænge lidt dybere ned i holdninger og fakta, som ofte undslipper mediernes ofte flygtige søgelys. Filmen drager ingen entydige konklusioner, men forsøger i stedet at lade en række interviewpersoner give deres bud på, hvad der skal gøres for at skabe en bedre fremtid for dem og os i Danmark. Dokumentaren kan ses her: Dem_og_os.html 15

17 I klassen: Snak om dokumentaren i fællesskab i klassen. Gør rede for, hvilke dilemmaer vedrørende integration, der kommer til udtryk i dokumentaren. Fremhæv en pointe fra dokumentaren, som du synes er vigtig eller som lærte dig noget nyt. Forklar hvorfor du netop fremhæver den pointe, som du gør. 16

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Hvem er danskerne og hvordan lever vi sammen?

Hvem er danskerne og hvordan lever vi sammen? Vejle, den 17. august 2011 INTEGRATIONSDØGNET 2011 Hvem er danskerne og hvordan lever vi sammen? Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed Indhold Det (over) modne danske velfærdssamfund Indvandring

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Er de veluddannede mere tolerante?

Er de veluddannede mere tolerante? ANALYSE Juni 2010 Er de veluddannede mere tolerante? Mehmet Ümit Necef Med udgangspunkt i debatten om en række socialdemokratiske politikeres skolevalg for deres børn diskuterer artiklen den tilsyneladende

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå V1. Udgiver 1 = Politiken 2 = Jyllands-Posten 3 = Berlingske 4 = Information 5 = Weekendavisen 6 = Nyhedsbureau V2. Længde i ord 11 = Kort (0-500) 12 = Mellem (501-1000) 13 = Lang (1001

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse!

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! En leders ambition En stor forskel At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! At ville noget, at have et mål, en drøm, en vision og nogle

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Interviews i forbindelse med observationer:

Interviews i forbindelse med observationer: Interviews i forbindelse med observationer: Lørdag d. 10. maj 2014 Alle interviews er foretaget på hjørnet mellem Istedgade og Viktoriagade og er foretaget af én interviewer, Mennan. Interview 1: Interviewpersonerne

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

Farvel til floskler og fordomme?

Farvel til floskler og fordomme? Farvel til floskler og fordomme? MIKS-konference den 8. oktober 2008 Workshop Erfaringer og fortællinger fra minoritetsboardet Helle Stenum MixConsult Minoritetsboard: succeskriterier Bidrager til at generere

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Indvandrere og kriminalitet

Indvandrere og kriminalitet Kriminalistisk Instituts Årbog 1992 Indvandrere og kriminalitet af Britta Kyvsgaard I diskussioner om indvandrere og kriminalitet har forskellige tal været fremme. I artiklen gennemgås den forskning, der

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Sektioner Søg Menu GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Del: Budskabet i Socialdemokraternes integrationskampagne er et

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere