FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton"

Transkript

1 edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle

2 HVEDBEYREE ormand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 lf ENNI ADEING Afdelingsformand (bane/klubhus): ogens Dalhoff *) Kirkeleddet lf Kasserer: Niels Jrgen Jacobsen Asmundshj 221 lf BADINNADEING Afdelingsformand: Henrik Jensen *) Bastrupvej 16 lf Generalforsamling torsdagd..april 1996 kl.19. i redensborghallen Dagsorden iflg. lovene enior-spilleudvalg: artin Parkhi *) jrnevej 1 lf Ungdoms-spilleudvalg: ars Bohn Vilhelmsro 124 lf otionist-spilleudvalg:: Jrgen Brint Baunevsnget 98, Ndebo lf j enior-spilleudvalf;: Per tennicke Parken 9, sl.lv. lf Ungdoms-spillomlvalg: Hans Hrdum Jagtvej 12, vajr.w.'.'(hi KliliN lf /62 otionist-gpllleudvalg: Jens Erik ollcr *) Helsingrsvej 42 lf Arsmede i badmintonafdelingen tirsdagd. 16.april 1996 kl.19. i redensborghallen Dagsorden iflg. lovene ld-boys-spilleudvalg: Connie lint-petersen rederiksyndestvej 2 A lf Bestyrelsesmedlem: orten Boni Jensen Vilhelmsro 2 lf Klubhuset: Kastanievej 16 lf REDAKIN arianne Parkhoi jrnevej I lf. 42 2X X 9X Veteran-spilleiidv;iln: Per tephensen Vilhelmsro 216 lf Bestyrelsesmedlem: Kurt Rene Jensen aglegflrdsvej lf Kredensborghalleii: Kaslimievcj IX 'I'll' *) medlem af hovedbestyrelse ussi aursen Plantagevej lf Paskennelsesvaerdigsportspraestation Ja, det lyder kommunalt, og del er det ogsa. Hvert ar uddeles et eller andet (kuglepen, vase o.s.v.) pa radhuset til de idretsfolk i kommunen, der har udfert en pasknnelsesvasrdig sportsprasstation. Det er mange ar siden, at vi i B var reprassenteret ved en sadan lejlighed; men nu er vi tilbage igen onsdag d. 2.marts i Byradssalen. Ved DGI-regionsmesterskaberne i badminton st for torebaslt vandt 4 af vore badmintonungdomsspillere forskellige mesterskaber. Drengene Jeppe rensen og Anders Arleth drengedoublen sammen, medens Jeppe vandt singlen. Pigerne rine Hartelms og Cecilie Wulff Jrgensen vandt pigedoublen sammen, medens Cecilie vandt singlen. gsa veteranerne har udmaerket sig. Ved DGI-landsmesterskaberne i ugls vandt Vivian og Per tephensen mixeddouble i B-raekken og Per vandt herredoublen med undertegnede. Ved jaellandsmesterskaberne i ar lykkedes det illian Andreasen at vinde C- raekken i mixeddouble med undertegnede, der sammen med Per vandt herredoublen i B-raskken. Det skal naevnes, at ved samme lejlighed uddeles kommunens lederpris. Nils Wulff

3 J: tot tennisklubben *at "d*, ::-?f::::::::::=ll abonnementer for budet gilder kun for nve abonnenter Har De sprgsmal sa kontakt venligst: Jyllands-Posten har indgaet en aftale med tennisklubben, som betyder, at hver gang De skaffer Jyllands-Posten en ny abonnent, JENER KUBBEN 1 KR. g ikke nok med det, hver gang abonnenten fornyer sit abonnement, tjener klubben YDERIGERE 5 KR. elvf1gelig stotter De ogsa klubben, hvis De selv nsker et abonnement - sund fornuft ikke? Danniarks Internationale a Jeg liar hvervet en ny abonnent, der nsker Jyllands-Posten leveret i maneder. Navn: elefon: Ilverdagsabonnement 6 dagei R KUN KR.. 7-dages abonnement R KUN KR ,-...2,- aesonen ved at slutte aesonen lakker sa smat mod enden for de fleste. nart erfortidens gerninger glemt. En ny saeson er endnu engang pa vej - - pa papiret. Bestyrelsen drager pa sommerferie - men inden da er der nok lige nogle smating, der skal tages stilling til. Erfaringeme skal gres op. -kal vi ha' Go'dav-tumering? -kal vi ha' Juleturnering? -kal fasllestraeningen udbygges/asndres? -kal nogle aktiviteter nedprioriteres - er der noget der skal opprioriteres? -Hvor mange hold skal vi ha'? -Hvem gr hvad? -osv. rst skal vi lige oversta Arsmdet! Nogle bliver siddende - nogle kommer til. Hvad synes vi - de aktive medlemmer - os der har gtede af aktiviteten? Hvad vil vi gerne ha' prioriteret? Det har vi mulighed for at fa debatteret pa Arsmdet - forudsat - at vi mder op! Aflysning Per tephensen redag d. 22.marts er badminton aflyst fra kl.18. p.g.a. Gymnastikopvisning Klubmesterskaber for senior,motionist og veteran afvikles d april med finaler 27.april. Nasrmere vedr. tilmelding senere Hold je med opslagstavlen!!! esterskaberne for ungdom afvikles sndag d.28.april. I vil fa besked senere - mere direkte. Velkommen til B-badminton star der pa vores folder. iden 1992 har vi forberedt en folder, der skal give nye medlemmer et indtryk af B. eningen er, at den skal gives til alle nye medlemmer og heist gre disse klogere. Beskriver folderen noget du siger: Endelig!!! til? Er der noget du mangier? Er der noget du savner? Vi vil meget gerne vide - hvis der er noget du/i synes der mangier. a et eksemplar i hallen. I'lldi'iskrill:

4 Veteran resultater fra saesonen '96 Deloitte& louche Deloitteluche ohmatsu International I Deloitte & ouche tatsautoriseret Revisionsaktieselskab tatsautoriserede revisorer: Hans Peter Jrgensen Peter Kalk'rmann Nils sttrgaard trandgade 7 Helsingr it.: ax: uocr Bruosen risk med det hele - ogsd medprisen redensborg lstykke Internationale Veteran urnering Vi deltog 5 spillere. Det gik bedst for Gert Rasmussen og le rensen. De table finalen og blev denned nr. 2 i 4B. Nils Wulff og Per tephensen table i 1/4 finalen. Helle Bhatia og le. deltog i D, men table den frste kamp. Hvidovre Abne Veteranturnering urneringen var planlagt i en holdrunde - men det afholdl ikke le rensen og Gert Rasmussen i frsl at lage lil Greve for at spille holdkamp, for siden at lage videre lil Hvidovre. Resullalel blev en finalesejr i 4B efter sael. le og Gert har fact nogle paene resullaler - lil lykke med del. De lo er nok begyndl at drikke maelk! Holdturneringen Holdlurneringssssonen er snart slut Veleran har spillel sin sidsle kamp, men endnu har vi ikke modlagel nogel endeligl resultat a godl som sidsle ar, er del ikke gaet. Vet 1 & 2 mangier begge en kamp. en sikkert er del, al veteran 1 bliver i A-raekken. Veteran 2 har en paen placering. ed el godl resultat i den sidsle kamp slutter de lidl over midlen - med forbehold for ukendte resultater. idste spillerunde var praeget af usaedvanlig mange afbud. Heldigvis gar det som regel, og det er rart at se, at der mange, der villigt ta'r en tm for holdet, nar det braender pa. Amtsmesterskaberne 1996 Ved Amtsmesterskaberne d januar for veteraner deltog rigtig mange. 1 4B opnaede vi f1gende resultater: Jette Rasmussen og lemming onnerup vandt D over John Heberg og ove arsen (Alsnderup). IH blev Gert Rasmussen nr. 2. I D blev Jette Rasmussen ligeledes nr. 2 efter en finale over sast I DD blev Jette og Vivian tephensen nr. 2. luttelig blev John og lemming nr. 2 i HD Jette, lemming og Gert er udtaget til andsmesterskabeme i ugls. I nskes held og lykke! Alle vrige deltagere sagde takfor spil/et - fr der var sa meget at skrive om! Desvasrre laederede Bjarne lsen sin akillessene, og ma humpe rundt i den resterende del af saesonen. Vi glaeder os til at fa dig pa banen, sa snart du er fit for fight. or 1.gang deltog en ung veteran - nemlig Jacques indegard i H 5, sa Jacques fik snuset lidt til veteran-spillet.

5 Jorn Jensen's Ketcherservice pstrengning af tennis- og badmintonketchere. trenge yntet Volutex Carbon emitarm explus ournament Blend V tarm ennis Badm. Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. raeffes p telefon efter kl. 16. pa hverdage og efter kl. 9. pa tord./helligd. Kongevejen 4 - redensborg 5,- 7,- 9,- 6,- 1,- 7,- 8,- 14,- 18,- AU- PRENiNG Jorgen adsen Hojvangen redensborg JEERE PA! 1 et er ikke kun pa J bowlingbanen, du kan tage kegler. / din lokale bank kan du lave bade strike og spare BANKG okalbanken - stor nok til de fleste Jembanegade 8, 48 redensborg. ell: aesonstart tennis 1996 a er det alter blevet tid til at tasnke pa den kommende tennissaeson. om sa mange gauge tidligere er vi alle fulde af forhabninger til den kommende saeson - i ar ma min forhand da blive bedre, i ar ma det da lykkes at sla xx, i ar bliver det da supervejr. gsa beslyrelsen naerer sadanne forhabninger - i ar synes medlemmenie da vi gr en god indsats, i ar bliver der ingen problemer med udtagelsen af hold, i ar regner det ikke til sommerfesten, ja jeg kunne blive ved!! IB hold Bestyrelsen har i ar valgt at tilmelde 4 juniorhold, semorhold 2 YB-hold, 1 oldboyshold, 1 ringhold, 1 klub 4-hold, saml 1 U-molionisthold (tirsdags-holdet). Udfordringstavlen vil vaere retningsgivende for udtagelsen af hold sa alle der nsker at spille pa hold opfordres derfor til at spille mange udfordringskampe. Udfordringstavlen pr. 18. maj er udgangspunktet for holdene i forarets kampe. Der vil vaere mange traenings- og turneringstilbud, sa alle far deres lysl styret. Jette i cafeen Del sociale samlingspunkl i klubben vil igen i ar vaere Jette, som star for cafeen. Information til medlemmerne om diverse klubaktivileter soges forbedret pa forskellig vis bl.a. vil vi forsge al gre opslagstavlerne mere overskuelige. Vi vil pa opslagstavlen informere om holdsammensaetning, resultater mv. ligesom alle aktivileler vil blive annonceret pa tavlen. Gaestespil Reglerne for gasstespil er under revision, da det sidste ar viste sig at enkelte medlemmer regnede pa om det kunne beskulle vaere gaest. De reviderede regler vil vaere fremlagt ved saesonstart. Royal pen 1 ar vil klubben i uge arrange en ekstern turnermg "Royal pen'' som forhabentlig bliver et stort tillobsstykke. Et udvalg er p.t. i faerd med at samle sponsorer og tilrettelaegge det praktiske arrangement - md talstssrkt op og vis at B kan hamle op med spillerne fra de omkringliggende klubber. ponsorer or at give okonomien et 1ft har bestyrelsen indgaet en aftale med "orgenavisen Jyllandsposten" om sponsorering. Denne aftale medforer at klubben for hvert praveabonnement vore medlemmer tegner modtager 1 kr. herefter modtages 5 kr. for hver fomyelse af abonnementet - en virkelig god aftale, som vi haber mange vil benytte sig af. En snaever kreds af medlemmer har i efteraret solgt superchancelodder, hvilket har givet klubben et overskud pa 9. kr. Dette be!b haber vi kan medvirke til en mere permanent overdaekning over terrassen - vi far se, men tak skal der lyde til de implicerede. endags-open i fare I den for!bne vintersaeson har vi i nedsat gear viderekrt forsoget i Hillerad med "sndags open", hvilket nok desvaerre bliver sidste gang vi kan tillade os den luksus. pslutningen omkring dette arrangement har simpelthen vasret for darlig. Vi vil tidligt pa sassonen prave at finde et tilbud, som gr det konomisk forsvarligt at kunne bibeholde denne i vrigt sjove aktivitet i den kommende vinter. ogens Dalhoff

6 -in W6ARANI Aut.VV-installater BEN ANDEREN BIKKENAGEREER VARE NAURGAINAAINER ANIE IEYRERVICE AU. GA- & VANDEER VV-ERVICE WERKED&KNR YHNEVEJ6 48REDENBRG ADVKA () JHN HEING redensborg: Helsingrsvej 2, lf Kontortid: nsdag 1-14, torsdag raeffes i vrigt efter aftale Humlebaek: Ny trandvej 79, lf KNINGEN om besluttet pa arsmdet er kontingentet iar: ENIR Kr. 65,- EN1R u/ ar Kr. 45,- JUNIR u/12 ar Kr. 2,- JUNIR Kr.,- (Juniorer er medleinmer fdt 1978 eller efter). idste betalingsfrist er den Efter denne dato gr vi plads for nye medlemmer. Betaler du dit kontingent efter sidste betalingsfrist, kan vi ikke garantere dig medlemsskab. AKIVIEER e ogsa aktivitetskalender bag i bladet. RARKARGRING af klubhus og omradet omkring. Gi'r du en hand med oprydning, maling, vinduespudsning, afvaskning o.l. sa er det lerdag d. 4 april kl Af hensyn til frokost anmodes om tilmelding hos ogens Dalhoff pa tlf ANDERHEJNING sondag den kl.12. GDAV-IJRNERING ndagden21.4.kl. 1-ca.l6. ilmelding pa lister i klubhuset ved standerhejsning. Godav turneringen er for alle i alders-klassen 7 til 9 ar. IDERE afholdes sidste lerdag fr sommerferien, (22.6.) vi for- -* venter det samtidig bliver afslutningen pa arets klubmester-' skaber i double. INI/ D BVs RXENG a mere ud af din tennis -lasr slagene ngtigt. Denne traening hjaelper dig pa vej. Deltageme deles op i alder og kunnen. Er du frst startet i ar, er det af sterste vigtighed du allerede fra starten lasrer slagene. Det er nu engang meget sjovere at spille frem for at samle bolde op. RINGHD Klubben bar igen i ar indledt samarbejde med andre klubber i Nordsjaslland. Vi spiller mod Niva, Humlebaek og Espergaerde. ilmelding: se venligst opslagstavlen i klubhuset. KUB 4 fortsastter som sidste ar. KUB 4 er en holdturnering for vede motionister, der ikke spiller pa et "rigtigt" turneringshold. Den kvikke la;ser bar maske allerede regnet ud, at en anden betingelse er at deltagerne er fyldt 4 ar. Et hold bestar af 4 piger og 4 drenge og ikke ndvendigvis de samme til hver kamp. Kampene spilles pa sndage fra kl. 9. til 12.. Der spilles kun doubler, og hver kamp afvikles pa 4 minutter. ilmelding pa opslagstavlen I klubhuset.

7 Ingen bank ermere lokal end Unibank IDAGPEN Vi starter onsdag den.maj Id nsdags pen er for alle seniorer. Deltagerne saettes sammen i double konstellationer, og spiller herefter pa tid. Er der mange fremmodte kan du komme til at vente "en runde" fr du kommer i spil. Har du ikke tidligere deltaget i nsdags pen sa prav i ar! = orsdag ormiddags ennis otionstennis for dem der kan spille om formiddagen. Der spilles doubler. ENIRR4ENING for klubbens bedste holdspillere, fremsendes til deltagerne. KUBEERKAB Klubmesterskaberne bliver i 1996 afviklet pa nogenlunde samme made, som i de foregaende ar, dvs. for seniorernes vedkommende er der doubler inden sommerferien og singler efter sommerferien. I klubmesterskaberne for juniorer vil der, hvis tilmeldingen er stor nok, blive afholdt kvalifikation inden sommerferien og hovedturnering efter sommerferien. eniordoublerne og juniorkvalifikationen vil starte d. 1/6-96 og der vil vasre finaler d. 22/6-96. ilmeldingen til seniordouble og juniorklubmesterskaberne vil hasnge pa opslagstavlen i klubhuset fra d. 14/4-96, hvor der er standerhej suing. idste tilmelding vil vasre d. 19/5-96, men skriv jer pa i god tid. Klubmesterskaberne i seniorsingle og juniorhovedturneringen vil ligge i perioden 19/8-96 til 1/8-96. Unibank Jernbanegade, redensborg ERIJRNERING er planlagt afholdt "for dem der ikke er pa ferie" (kaldet "ommercup" -dato: start 6.7.). urneringen afvikles som en handicap turnering. Det betyder ikke at du kun kan deltage hvis du har nogle handicaps, men blot at styrkeforholdet mellem den rutinerede og ikke rutinerede udlignes med et handicap i form af et minuspoint. Alle deltagere er garanteret mindst 2 kampe. Nar det er med handicap kan en kamp godt vare op til timer. Det plejer at vasre sjovt, sa husk at tilmelde dig pa lister i klubhuset i juni mined. Alle kan deltage uanset styrke! VADIJRNERING vi slutter udendrssassonen af Irdag den 14/9. INDENDR/ENAR orventes JUEKAEN Julehygge i klubhuset med frokost, nasrmere oplysninger kommer. \? ^

8 AKIVIEER - KUN R JUNIR redensborg ragt A/ Hjvangen 2, 48 redensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udfres over hele landet. REDENBRG RAG A/ NRDJ/EAND RAGCENER A/ * Kontortid: 7- R/ENING INRUKIN Der tilbydes 5 gange trasning i foraret for alle. rasningen starter i uge 18 og foregar pa alle hverdage mellem kl. 14 og.. ilmelding foregar ved personligt fremmode sendag d. 7. april mellem kl. Hog 16 raening/instruktion koster kr. 5,, som skal betales ved tilmeldingen. Er du forhindret sndag den 7. april, sa ring til artin Parkhi pa tlf eller orten Boni pa tlf far den star for torsdags-tennis-traef. Hver torsdag item til sommerferien frakl. - spilles der pa 4 baner med en trsener til at vejlede og fordele spillerne efter styrke. Vi starter torsdag den 9. maj, og alle uanset styrke er velkommen. Efter sommerferien starter vi igen den. august. EREN Hver tirsdag og torsdag fra kl hele juli maned for dem der ikke er pa sommerferie. AJle kan deltage, og der vil va;re en traener til radighed. (irsdags raening) Efterarets training foregar tirsdagene 8//22 august fra kl. -. Allejuniorer under 14 ar spiller fra kl. -16 og alle over 14 ar spiller fra kl Der vil sta 2 trasnere til radighed, som vil instruere efter behov. ilbuddet er gratis og krasver ingen tilmelding. URNERIIGER ilmelding til eksterne turneringer, se venligst opslagstavlen i klubhuset. God fornjelse med sssonen Bestyrelsen

9 ennis for JV - pa banen og udenfor - saeson 1996 (ogsa kaldet motionist-udvalget) Udvalget beskaeftiger sig med to hovedomrader: 1.Interne aktiviteter og arrangementer Her er formalet, at flest muligt far spillet mest muligt, og at man far hygget sig ogsa udenfor banen. Den malsaetning kan alle vasre med til at opfylde. Aktivitetsomradet omfatter bl.a.: Goddag-turnering - sandag d.2 l.april. nsdags-aben - start: l.maj. ummer-cup (handicap) juli. evfaldsturnering raening - for begyndere og alle der gerne vil blive bedre. or hvert omrade, vil der allerede ved standerhejsningen, ligge materiale klar vedr. programplan, kriterier, tidspunkter, personansvarlige m.v. Et par ord om onsdags-aben: "Aben" betyder bl.a., at her er en dr aben til klubben - tennismaessigt og socialt. Jo hurtigere nye og mindre vede bliver bedre - jo strre fornjelse for alle. Der vil derfor blive lagt vaegt pa, at min. en bane bliver anvendt som traenings- og indslusningsbane, med opfordring til, at alle sakaldt vede, i 1bet af aftenen tager en trasningsrunde. 2. Ekstern optraeden - d.v.s. kampe for sjov mod andre klubber "Den, der tager sjov for sjov og alvor kun alvorlig etc. etc. " 16 Pa given foranledning skal folgende fastslas: elv om eksterne kampe er for sjov, sa repraesenterer vi B. Vi har derfor en forpligtelse til, at ogsa de, der star pa den anden side af nettet, synes, det er sjovt - altsa, at der er kamp. Holdene br derfor sammensaettes, sa godt vi formar, til den givne kamp. Det er sjovt at vaere med til eksterne kampe. Derfor skal flest mulige af Bmedlemmer kunne deltage. amtidig skal der tages hojde for, at det ikke altid er lige nemt at stille hold., sa der skal kunne indkaldes reserver. Alle kan tilmelde sig efter nske. ister er klar i klubhuset fra saesonstart. Du kan tilmelde dig som fast spiller til et hold. amtidig kan du tilkendegive, at du er interesseret i at vaere reserve pa andre hold, hvis der bliver behov. Holdkaptajneme er ansvarlige for holdsammenssetning, og for at alt fungerer i relation til kampafviklingen. Efter tilmeldingen til saeson 96 offentliggr kaptajnen holdets faste stab - og disponerer derefter i overensstemmelse med de foreliggende muligheder. B har i 1996 tilmeldt folgende hold: otionistholdturnering 1996 i U-regi - ogsa kaldet tirsdagsturneringen - start kl Datoer 28/5-4/6 - /6-18/6-25/6. lutspil i august. Det naermeste vi kommer en egentlig holdturnering. Der spilles kun doubler. (Herre/dame/mix). Holdleder: Jurgen Johannsen tlf Klub 4 - sondag formiddag - kl Datoer 2/6-9/6 - /8-18/8. Hyggeturnering med 5 naboklubber. Doubler a 4 min. (HD/DD/D). Holdleder: Erik Aagaard tlf Ringturnering - sondage kl gange. raditional tumering: Espergaerde, B, Humlebaek, Niva. 8 damer + 8 herrer. Der startes i 96 med afslutningen pa saeson 95 - sondag 28/4. Holdleder: Ralph aufer tlf om tidligere nasvnt, har vi behov for aktiv assistance pa alle omrader. a hvis du kan eller vil hjaelpe til, sa kontakt holdkaptajnerne eller undertegnede. Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at kontakte: Jergen Brint tlf fax Royal pen - hvad er det? Royal pen 1996 Royal pen er navnet pa en tennisturnering, som tennisafdelingen afholder pa anlaegget i redensborg i uge. urneringen er for oldboys, seniorer og juniorer, hvor der bliver spillet i alle 5 kategorier, dvs. single, double og mixdouble. I turneringen for seniorer er det for alle som ligger nr. 51 eller ned efter pa D's licensrangliste. Vi har valgt denne turneringsfonn, da det sa er muligt at mange af redensborgs holdspillere kan deltage. I juniorraekkerne er turneringen aben for alle ranglistespillere, i det omfang der nu er plads. Da turneringen er placeret i sommerferien, vil vi pa hverdage afvikle juniorkampene om dagen og seniorkampene om aftenen. Dette vil selvsagt gore det svaert for det menige medlem at fa en tennistid i denne uge, men da turneringen ligger i sommerferien, hvor anlaegget ikke bliver brugt specielt meget, haber turneringsudvalget at medlemmerne kan kapere dette. I stedet for at spille selv, vil der vaere rig mulighed for at opleve en masse god tennis. or at en sadan turnering kan vaere okonomisk baeredygtig kraever det, at vi far skaffet os nogle sponsorer. Vi er allerede i kontakt med flere firmaer, men hvis nogle af laeserne har nogle "gode forbindelser" er de mere end velkomne til at kontakte undertegnede pa tlf Alle be!b, uanset storrelse, er velkomne. artin Parkhoi

10 -I f I t. enniskalender 1996 APRI « is j orarsklargring Nye medlemmer juniortraening tilm. Generalforsamling B tanderhejsning 12. otionisttraening Go 'Daw turner! no. sen/jun traening start E _ (_ t t * ; AJ nsdagsaben start start Hold -junior Hold - senior ilmelding K Hold - senior Hold -junior j V JU Hold - senior Hold -junior Hold - senior JI K double start pause est IK-fmaler ommerlejr do. do. do JUI ommercup ommercup Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen I I m er 1 AUGU Hold senior JI I. 14 start «16 Hold senior Hold -junior 18 K single start Hold - senior 24 Hold -junior eret bragt i B- orhabentlig kan ter os. EPEBER K finale; nsdagsopen slut slut avfaldsturnering Indendrsstart a D $ 9 a E»?ll i I II I I?- ««I ft *»^ a. if i

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen taarbæk tennis klub Kære tennisspiller Med denne informationsfolder ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer velkommen. Folderen indeholder relevante oplysninger om klubbens aktiviteter. Navne og

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

VBK klubmesterskab 2014

VBK klubmesterskab 2014 Klubmesterskabet afvikles i Vanløse hallerne: lørdag den 0 april fra kl. 000. Der spilles i følgende rækker: Kamptype og forventede kamptider: M-række: Alle A-trup spillere HS:08-13, DS:08-13, HD:13-19,

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG VELKOMMEN TIL BADMINTON 90/91 TENNISARSMODE TIRSDAG 23.OKTOBER PLAN OVER HOLDKAMPE I BADMINTON RESULTATER FRA TENNISKLUBMESTERSKABER NYT FRA HUSMODERBADMINTON

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement RINGE TENNISKLUB Vi byder alle velkommen til en ny sæson, og glæder os til at se såvel nye som gamle medlemmer. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe www.ringetennisklub.dk! Mød op til Standerhejsning

Læs mere

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC. 87 14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 66 April 2009 28. årgang Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009 H O L T E TENNISKLUB Årsrapport 2009 Budget 2010 H O L T E T E N N I S K L U B 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning.. 2 Den uafhængige revisors påtegning. 3 Ledelsesberetning Kluboplysninger 5

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

KSubmesterskaber i doublersekkerne: A-raekken : HD - DD - MD B-r^kken : HD - DD - MD C-raekken : HD - DD -

KSubmesterskaber i doublersekkerne: A-raekken : HD - DD - MD B-r^kken : HD - DD - MD C-raekken : HD - DD - Medlemsblad forfredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1989 8. ARGANG Star der ikko iioget i raglerue om, nt man somme tider skill'bytteside...? KSubmesterskaber i doublersekkerne: A-raekken

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _ BÆRENTSENs 2014-5 years Universary Tournament _ VELKOMMEN TIL ALLE, NYE SOM GAMLE!! Som tiden dog flyver, mange år er gået men heldigvis blir vi alle jo kun yngre og yngre med alderen ikk sandt?!;-) 5

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Først og fremmest TAK for et godt 2014 til medlemmer, ildsjæle, samarbejdspartnere, trænere, sponsorer og øvrige aktører i Randers Tennisklub. 2014 har igen budt på rigtig mange

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Intro til bestyrelsesarbejde i Herlev Tennis. Tirsdag den 7. oktober 2008, kl. 19.00

Intro til bestyrelsesarbejde i Herlev Tennis. Tirsdag den 7. oktober 2008, kl. 19.00 Tirsdag den 7. oktober 2008, kl. 19.00 Hvad er Herlev Tennis? Hvad er Herlev Tennis? 550 medlemmer, 8 kommunale baner og 1 gammelt klubhus Hvad er Herlev Tennis? 550 medlemmer, 8 kommunale baner og 1

Læs mere