FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton"

Transkript

1 edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle

2 HVEDBEYREE ormand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 lf ENNI ADEING Afdelingsformand (bane/klubhus): ogens Dalhoff *) Kirkeleddet lf Kasserer: Niels Jrgen Jacobsen Asmundshj 221 lf BADINNADEING Afdelingsformand: Henrik Jensen *) Bastrupvej 16 lf Generalforsamling torsdagd..april 1996 kl.19. i redensborghallen Dagsorden iflg. lovene enior-spilleudvalg: artin Parkhi *) jrnevej 1 lf Ungdoms-spilleudvalg: ars Bohn Vilhelmsro 124 lf otionist-spilleudvalg:: Jrgen Brint Baunevsnget 98, Ndebo lf j enior-spilleudvalf;: Per tennicke Parken 9, sl.lv. lf Ungdoms-spillomlvalg: Hans Hrdum Jagtvej 12, vajr.w.'.'(hi KliliN lf /62 otionist-gpllleudvalg: Jens Erik ollcr *) Helsingrsvej 42 lf Arsmede i badmintonafdelingen tirsdagd. 16.april 1996 kl.19. i redensborghallen Dagsorden iflg. lovene ld-boys-spilleudvalg: Connie lint-petersen rederiksyndestvej 2 A lf Bestyrelsesmedlem: orten Boni Jensen Vilhelmsro 2 lf Klubhuset: Kastanievej 16 lf REDAKIN arianne Parkhoi jrnevej I lf. 42 2X X 9X Veteran-spilleiidv;iln: Per tephensen Vilhelmsro 216 lf Bestyrelsesmedlem: Kurt Rene Jensen aglegflrdsvej lf Kredensborghalleii: Kaslimievcj IX 'I'll' *) medlem af hovedbestyrelse ussi aursen Plantagevej lf Paskennelsesvaerdigsportspraestation Ja, det lyder kommunalt, og del er det ogsa. Hvert ar uddeles et eller andet (kuglepen, vase o.s.v.) pa radhuset til de idretsfolk i kommunen, der har udfert en pasknnelsesvasrdig sportsprasstation. Det er mange ar siden, at vi i B var reprassenteret ved en sadan lejlighed; men nu er vi tilbage igen onsdag d. 2.marts i Byradssalen. Ved DGI-regionsmesterskaberne i badminton st for torebaslt vandt 4 af vore badmintonungdomsspillere forskellige mesterskaber. Drengene Jeppe rensen og Anders Arleth drengedoublen sammen, medens Jeppe vandt singlen. Pigerne rine Hartelms og Cecilie Wulff Jrgensen vandt pigedoublen sammen, medens Cecilie vandt singlen. gsa veteranerne har udmaerket sig. Ved DGI-landsmesterskaberne i ugls vandt Vivian og Per tephensen mixeddouble i B-raekken og Per vandt herredoublen med undertegnede. Ved jaellandsmesterskaberne i ar lykkedes det illian Andreasen at vinde C- raekken i mixeddouble med undertegnede, der sammen med Per vandt herredoublen i B-raskken. Det skal naevnes, at ved samme lejlighed uddeles kommunens lederpris. Nils Wulff

3 J: tot tennisklubben *at "d*, ::-?f::::::::::=ll abonnementer for budet gilder kun for nve abonnenter Har De sprgsmal sa kontakt venligst: Jyllands-Posten har indgaet en aftale med tennisklubben, som betyder, at hver gang De skaffer Jyllands-Posten en ny abonnent, JENER KUBBEN 1 KR. g ikke nok med det, hver gang abonnenten fornyer sit abonnement, tjener klubben YDERIGERE 5 KR. elvf1gelig stotter De ogsa klubben, hvis De selv nsker et abonnement - sund fornuft ikke? Danniarks Internationale a Jeg liar hvervet en ny abonnent, der nsker Jyllands-Posten leveret i maneder. Navn: elefon: Ilverdagsabonnement 6 dagei R KUN KR.. 7-dages abonnement R KUN KR ,-...2,- aesonen ved at slutte aesonen lakker sa smat mod enden for de fleste. nart erfortidens gerninger glemt. En ny saeson er endnu engang pa vej - - pa papiret. Bestyrelsen drager pa sommerferie - men inden da er der nok lige nogle smating, der skal tages stilling til. Erfaringeme skal gres op. -kal vi ha' Go'dav-tumering? -kal vi ha' Juleturnering? -kal fasllestraeningen udbygges/asndres? -kal nogle aktiviteter nedprioriteres - er der noget der skal opprioriteres? -Hvor mange hold skal vi ha'? -Hvem gr hvad? -osv. rst skal vi lige oversta Arsmdet! Nogle bliver siddende - nogle kommer til. Hvad synes vi - de aktive medlemmer - os der har gtede af aktiviteten? Hvad vil vi gerne ha' prioriteret? Det har vi mulighed for at fa debatteret pa Arsmdet - forudsat - at vi mder op! Aflysning Per tephensen redag d. 22.marts er badminton aflyst fra kl.18. p.g.a. Gymnastikopvisning Klubmesterskaber for senior,motionist og veteran afvikles d april med finaler 27.april. Nasrmere vedr. tilmelding senere Hold je med opslagstavlen!!! esterskaberne for ungdom afvikles sndag d.28.april. I vil fa besked senere - mere direkte. Velkommen til B-badminton star der pa vores folder. iden 1992 har vi forberedt en folder, der skal give nye medlemmer et indtryk af B. eningen er, at den skal gives til alle nye medlemmer og heist gre disse klogere. Beskriver folderen noget du siger: Endelig!!! til? Er der noget du mangier? Er der noget du savner? Vi vil meget gerne vide - hvis der er noget du/i synes der mangier. a et eksemplar i hallen. I'lldi'iskrill:

4 Veteran resultater fra saesonen '96 Deloitte& louche Deloitteluche ohmatsu International I Deloitte & ouche tatsautoriseret Revisionsaktieselskab tatsautoriserede revisorer: Hans Peter Jrgensen Peter Kalk'rmann Nils sttrgaard trandgade 7 Helsingr it.: ax: uocr Bruosen risk med det hele - ogsd medprisen redensborg lstykke Internationale Veteran urnering Vi deltog 5 spillere. Det gik bedst for Gert Rasmussen og le rensen. De table finalen og blev denned nr. 2 i 4B. Nils Wulff og Per tephensen table i 1/4 finalen. Helle Bhatia og le. deltog i D, men table den frste kamp. Hvidovre Abne Veteranturnering urneringen var planlagt i en holdrunde - men det afholdl ikke le rensen og Gert Rasmussen i frsl at lage lil Greve for at spille holdkamp, for siden at lage videre lil Hvidovre. Resullalel blev en finalesejr i 4B efter sael. le og Gert har fact nogle paene resullaler - lil lykke med del. De lo er nok begyndl at drikke maelk! Holdturneringen Holdlurneringssssonen er snart slut Veleran har spillel sin sidsle kamp, men endnu har vi ikke modlagel nogel endeligl resultat a godl som sidsle ar, er del ikke gaet. Vet 1 & 2 mangier begge en kamp. en sikkert er del, al veteran 1 bliver i A-raekken. Veteran 2 har en paen placering. ed el godl resultat i den sidsle kamp slutter de lidl over midlen - med forbehold for ukendte resultater. idste spillerunde var praeget af usaedvanlig mange afbud. Heldigvis gar det som regel, og det er rart at se, at der mange, der villigt ta'r en tm for holdet, nar det braender pa. Amtsmesterskaberne 1996 Ved Amtsmesterskaberne d januar for veteraner deltog rigtig mange. 1 4B opnaede vi f1gende resultater: Jette Rasmussen og lemming onnerup vandt D over John Heberg og ove arsen (Alsnderup). IH blev Gert Rasmussen nr. 2. I D blev Jette Rasmussen ligeledes nr. 2 efter en finale over sast I DD blev Jette og Vivian tephensen nr. 2. luttelig blev John og lemming nr. 2 i HD Jette, lemming og Gert er udtaget til andsmesterskabeme i ugls. I nskes held og lykke! Alle vrige deltagere sagde takfor spil/et - fr der var sa meget at skrive om! Desvasrre laederede Bjarne lsen sin akillessene, og ma humpe rundt i den resterende del af saesonen. Vi glaeder os til at fa dig pa banen, sa snart du er fit for fight. or 1.gang deltog en ung veteran - nemlig Jacques indegard i H 5, sa Jacques fik snuset lidt til veteran-spillet.

5 Jorn Jensen's Ketcherservice pstrengning af tennis- og badmintonketchere. trenge yntet Volutex Carbon emitarm explus ournament Blend V tarm ennis Badm. Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. raeffes p telefon efter kl. 16. pa hverdage og efter kl. 9. pa tord./helligd. Kongevejen 4 - redensborg 5,- 7,- 9,- 6,- 1,- 7,- 8,- 14,- 18,- AU- PRENiNG Jorgen adsen Hojvangen redensborg JEERE PA! 1 et er ikke kun pa J bowlingbanen, du kan tage kegler. / din lokale bank kan du lave bade strike og spare BANKG okalbanken - stor nok til de fleste Jembanegade 8, 48 redensborg. ell: aesonstart tennis 1996 a er det alter blevet tid til at tasnke pa den kommende tennissaeson. om sa mange gauge tidligere er vi alle fulde af forhabninger til den kommende saeson - i ar ma min forhand da blive bedre, i ar ma det da lykkes at sla xx, i ar bliver det da supervejr. gsa beslyrelsen naerer sadanne forhabninger - i ar synes medlemmenie da vi gr en god indsats, i ar bliver der ingen problemer med udtagelsen af hold, i ar regner det ikke til sommerfesten, ja jeg kunne blive ved!! IB hold Bestyrelsen har i ar valgt at tilmelde 4 juniorhold, semorhold 2 YB-hold, 1 oldboyshold, 1 ringhold, 1 klub 4-hold, saml 1 U-molionisthold (tirsdags-holdet). Udfordringstavlen vil vaere retningsgivende for udtagelsen af hold sa alle der nsker at spille pa hold opfordres derfor til at spille mange udfordringskampe. Udfordringstavlen pr. 18. maj er udgangspunktet for holdene i forarets kampe. Der vil vaere mange traenings- og turneringstilbud, sa alle far deres lysl styret. Jette i cafeen Del sociale samlingspunkl i klubben vil igen i ar vaere Jette, som star for cafeen. Information til medlemmerne om diverse klubaktivileter soges forbedret pa forskellig vis bl.a. vil vi forsge al gre opslagstavlerne mere overskuelige. Vi vil pa opslagstavlen informere om holdsammensaetning, resultater mv. ligesom alle aktivileler vil blive annonceret pa tavlen. Gaestespil Reglerne for gasstespil er under revision, da det sidste ar viste sig at enkelte medlemmer regnede pa om det kunne beskulle vaere gaest. De reviderede regler vil vaere fremlagt ved saesonstart. Royal pen 1 ar vil klubben i uge arrange en ekstern turnermg "Royal pen'' som forhabentlig bliver et stort tillobsstykke. Et udvalg er p.t. i faerd med at samle sponsorer og tilrettelaegge det praktiske arrangement - md talstssrkt op og vis at B kan hamle op med spillerne fra de omkringliggende klubber. ponsorer or at give okonomien et 1ft har bestyrelsen indgaet en aftale med "orgenavisen Jyllandsposten" om sponsorering. Denne aftale medforer at klubben for hvert praveabonnement vore medlemmer tegner modtager 1 kr. herefter modtages 5 kr. for hver fomyelse af abonnementet - en virkelig god aftale, som vi haber mange vil benytte sig af. En snaever kreds af medlemmer har i efteraret solgt superchancelodder, hvilket har givet klubben et overskud pa 9. kr. Dette be!b haber vi kan medvirke til en mere permanent overdaekning over terrassen - vi far se, men tak skal der lyde til de implicerede. endags-open i fare I den for!bne vintersaeson har vi i nedsat gear viderekrt forsoget i Hillerad med "sndags open", hvilket nok desvaerre bliver sidste gang vi kan tillade os den luksus. pslutningen omkring dette arrangement har simpelthen vasret for darlig. Vi vil tidligt pa sassonen prave at finde et tilbud, som gr det konomisk forsvarligt at kunne bibeholde denne i vrigt sjove aktivitet i den kommende vinter. ogens Dalhoff

6 -in W6ARANI Aut.VV-installater BEN ANDEREN BIKKENAGEREER VARE NAURGAINAAINER ANIE IEYRERVICE AU. GA- & VANDEER VV-ERVICE WERKED&KNR YHNEVEJ6 48REDENBRG ADVKA () JHN HEING redensborg: Helsingrsvej 2, lf Kontortid: nsdag 1-14, torsdag raeffes i vrigt efter aftale Humlebaek: Ny trandvej 79, lf KNINGEN om besluttet pa arsmdet er kontingentet iar: ENIR Kr. 65,- EN1R u/ ar Kr. 45,- JUNIR u/12 ar Kr. 2,- JUNIR Kr.,- (Juniorer er medleinmer fdt 1978 eller efter). idste betalingsfrist er den Efter denne dato gr vi plads for nye medlemmer. Betaler du dit kontingent efter sidste betalingsfrist, kan vi ikke garantere dig medlemsskab. AKIVIEER e ogsa aktivitetskalender bag i bladet. RARKARGRING af klubhus og omradet omkring. Gi'r du en hand med oprydning, maling, vinduespudsning, afvaskning o.l. sa er det lerdag d. 4 april kl Af hensyn til frokost anmodes om tilmelding hos ogens Dalhoff pa tlf ANDERHEJNING sondag den kl.12. GDAV-IJRNERING ndagden21.4.kl. 1-ca.l6. ilmelding pa lister i klubhuset ved standerhejsning. Godav turneringen er for alle i alders-klassen 7 til 9 ar. IDERE afholdes sidste lerdag fr sommerferien, (22.6.) vi for- -* venter det samtidig bliver afslutningen pa arets klubmester-' skaber i double. INI/ D BVs RXENG a mere ud af din tennis -lasr slagene ngtigt. Denne traening hjaelper dig pa vej. Deltageme deles op i alder og kunnen. Er du frst startet i ar, er det af sterste vigtighed du allerede fra starten lasrer slagene. Det er nu engang meget sjovere at spille frem for at samle bolde op. RINGHD Klubben bar igen i ar indledt samarbejde med andre klubber i Nordsjaslland. Vi spiller mod Niva, Humlebaek og Espergaerde. ilmelding: se venligst opslagstavlen i klubhuset. KUB 4 fortsastter som sidste ar. KUB 4 er en holdturnering for vede motionister, der ikke spiller pa et "rigtigt" turneringshold. Den kvikke la;ser bar maske allerede regnet ud, at en anden betingelse er at deltagerne er fyldt 4 ar. Et hold bestar af 4 piger og 4 drenge og ikke ndvendigvis de samme til hver kamp. Kampene spilles pa sndage fra kl. 9. til 12.. Der spilles kun doubler, og hver kamp afvikles pa 4 minutter. ilmelding pa opslagstavlen I klubhuset.

7 Ingen bank ermere lokal end Unibank IDAGPEN Vi starter onsdag den.maj Id nsdags pen er for alle seniorer. Deltagerne saettes sammen i double konstellationer, og spiller herefter pa tid. Er der mange fremmodte kan du komme til at vente "en runde" fr du kommer i spil. Har du ikke tidligere deltaget i nsdags pen sa prav i ar! = orsdag ormiddags ennis otionstennis for dem der kan spille om formiddagen. Der spilles doubler. ENIRR4ENING for klubbens bedste holdspillere, fremsendes til deltagerne. KUBEERKAB Klubmesterskaberne bliver i 1996 afviklet pa nogenlunde samme made, som i de foregaende ar, dvs. for seniorernes vedkommende er der doubler inden sommerferien og singler efter sommerferien. I klubmesterskaberne for juniorer vil der, hvis tilmeldingen er stor nok, blive afholdt kvalifikation inden sommerferien og hovedturnering efter sommerferien. eniordoublerne og juniorkvalifikationen vil starte d. 1/6-96 og der vil vasre finaler d. 22/6-96. ilmeldingen til seniordouble og juniorklubmesterskaberne vil hasnge pa opslagstavlen i klubhuset fra d. 14/4-96, hvor der er standerhej suing. idste tilmelding vil vasre d. 19/5-96, men skriv jer pa i god tid. Klubmesterskaberne i seniorsingle og juniorhovedturneringen vil ligge i perioden 19/8-96 til 1/8-96. Unibank Jernbanegade, redensborg ERIJRNERING er planlagt afholdt "for dem der ikke er pa ferie" (kaldet "ommercup" -dato: start 6.7.). urneringen afvikles som en handicap turnering. Det betyder ikke at du kun kan deltage hvis du har nogle handicaps, men blot at styrkeforholdet mellem den rutinerede og ikke rutinerede udlignes med et handicap i form af et minuspoint. Alle deltagere er garanteret mindst 2 kampe. Nar det er med handicap kan en kamp godt vare op til timer. Det plejer at vasre sjovt, sa husk at tilmelde dig pa lister i klubhuset i juni mined. Alle kan deltage uanset styrke! VADIJRNERING vi slutter udendrssassonen af Irdag den 14/9. INDENDR/ENAR orventes JUEKAEN Julehygge i klubhuset med frokost, nasrmere oplysninger kommer. \? ^

8 AKIVIEER - KUN R JUNIR redensborg ragt A/ Hjvangen 2, 48 redensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udfres over hele landet. REDENBRG RAG A/ NRDJ/EAND RAGCENER A/ * Kontortid: 7- R/ENING INRUKIN Der tilbydes 5 gange trasning i foraret for alle. rasningen starter i uge 18 og foregar pa alle hverdage mellem kl. 14 og.. ilmelding foregar ved personligt fremmode sendag d. 7. april mellem kl. Hog 16 raening/instruktion koster kr. 5,, som skal betales ved tilmeldingen. Er du forhindret sndag den 7. april, sa ring til artin Parkhi pa tlf eller orten Boni pa tlf far den star for torsdags-tennis-traef. Hver torsdag item til sommerferien frakl. - spilles der pa 4 baner med en trsener til at vejlede og fordele spillerne efter styrke. Vi starter torsdag den 9. maj, og alle uanset styrke er velkommen. Efter sommerferien starter vi igen den. august. EREN Hver tirsdag og torsdag fra kl hele juli maned for dem der ikke er pa sommerferie. AJle kan deltage, og der vil va;re en traener til radighed. (irsdags raening) Efterarets training foregar tirsdagene 8//22 august fra kl. -. Allejuniorer under 14 ar spiller fra kl. -16 og alle over 14 ar spiller fra kl Der vil sta 2 trasnere til radighed, som vil instruere efter behov. ilbuddet er gratis og krasver ingen tilmelding. URNERIIGER ilmelding til eksterne turneringer, se venligst opslagstavlen i klubhuset. God fornjelse med sssonen Bestyrelsen

9 ennis for JV - pa banen og udenfor - saeson 1996 (ogsa kaldet motionist-udvalget) Udvalget beskaeftiger sig med to hovedomrader: 1.Interne aktiviteter og arrangementer Her er formalet, at flest muligt far spillet mest muligt, og at man far hygget sig ogsa udenfor banen. Den malsaetning kan alle vasre med til at opfylde. Aktivitetsomradet omfatter bl.a.: Goddag-turnering - sandag d.2 l.april. nsdags-aben - start: l.maj. ummer-cup (handicap) juli. evfaldsturnering raening - for begyndere og alle der gerne vil blive bedre. or hvert omrade, vil der allerede ved standerhejsningen, ligge materiale klar vedr. programplan, kriterier, tidspunkter, personansvarlige m.v. Et par ord om onsdags-aben: "Aben" betyder bl.a., at her er en dr aben til klubben - tennismaessigt og socialt. Jo hurtigere nye og mindre vede bliver bedre - jo strre fornjelse for alle. Der vil derfor blive lagt vaegt pa, at min. en bane bliver anvendt som traenings- og indslusningsbane, med opfordring til, at alle sakaldt vede, i 1bet af aftenen tager en trasningsrunde. 2. Ekstern optraeden - d.v.s. kampe for sjov mod andre klubber "Den, der tager sjov for sjov og alvor kun alvorlig etc. etc. " 16 Pa given foranledning skal folgende fastslas: elv om eksterne kampe er for sjov, sa repraesenterer vi B. Vi har derfor en forpligtelse til, at ogsa de, der star pa den anden side af nettet, synes, det er sjovt - altsa, at der er kamp. Holdene br derfor sammensaettes, sa godt vi formar, til den givne kamp. Det er sjovt at vaere med til eksterne kampe. Derfor skal flest mulige af Bmedlemmer kunne deltage. amtidig skal der tages hojde for, at det ikke altid er lige nemt at stille hold., sa der skal kunne indkaldes reserver. Alle kan tilmelde sig efter nske. ister er klar i klubhuset fra saesonstart. Du kan tilmelde dig som fast spiller til et hold. amtidig kan du tilkendegive, at du er interesseret i at vaere reserve pa andre hold, hvis der bliver behov. Holdkaptajneme er ansvarlige for holdsammenssetning, og for at alt fungerer i relation til kampafviklingen. Efter tilmeldingen til saeson 96 offentliggr kaptajnen holdets faste stab - og disponerer derefter i overensstemmelse med de foreliggende muligheder. B har i 1996 tilmeldt folgende hold: otionistholdturnering 1996 i U-regi - ogsa kaldet tirsdagsturneringen - start kl Datoer 28/5-4/6 - /6-18/6-25/6. lutspil i august. Det naermeste vi kommer en egentlig holdturnering. Der spilles kun doubler. (Herre/dame/mix). Holdleder: Jurgen Johannsen tlf Klub 4 - sondag formiddag - kl Datoer 2/6-9/6 - /8-18/8. Hyggeturnering med 5 naboklubber. Doubler a 4 min. (HD/DD/D). Holdleder: Erik Aagaard tlf Ringturnering - sondage kl gange. raditional tumering: Espergaerde, B, Humlebaek, Niva. 8 damer + 8 herrer. Der startes i 96 med afslutningen pa saeson 95 - sondag 28/4. Holdleder: Ralph aufer tlf om tidligere nasvnt, har vi behov for aktiv assistance pa alle omrader. a hvis du kan eller vil hjaelpe til, sa kontakt holdkaptajnerne eller undertegnede. Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at kontakte: Jergen Brint tlf fax Royal pen - hvad er det? Royal pen 1996 Royal pen er navnet pa en tennisturnering, som tennisafdelingen afholder pa anlaegget i redensborg i uge. urneringen er for oldboys, seniorer og juniorer, hvor der bliver spillet i alle 5 kategorier, dvs. single, double og mixdouble. I turneringen for seniorer er det for alle som ligger nr. 51 eller ned efter pa D's licensrangliste. Vi har valgt denne turneringsfonn, da det sa er muligt at mange af redensborgs holdspillere kan deltage. I juniorraekkerne er turneringen aben for alle ranglistespillere, i det omfang der nu er plads. Da turneringen er placeret i sommerferien, vil vi pa hverdage afvikle juniorkampene om dagen og seniorkampene om aftenen. Dette vil selvsagt gore det svaert for det menige medlem at fa en tennistid i denne uge, men da turneringen ligger i sommerferien, hvor anlaegget ikke bliver brugt specielt meget, haber turneringsudvalget at medlemmerne kan kapere dette. I stedet for at spille selv, vil der vaere rig mulighed for at opleve en masse god tennis. or at en sadan turnering kan vaere okonomisk baeredygtig kraever det, at vi far skaffet os nogle sponsorer. Vi er allerede i kontakt med flere firmaer, men hvis nogle af laeserne har nogle "gode forbindelser" er de mere end velkomne til at kontakte undertegnede pa tlf Alle be!b, uanset storrelse, er velkomne. artin Parkhoi

10 -I f I t. enniskalender 1996 APRI « is j orarsklargring Nye medlemmer juniortraening tilm. Generalforsamling B tanderhejsning 12. otionisttraening Go 'Daw turner! no. sen/jun traening start E _ (_ t t * ; AJ nsdagsaben start start Hold -junior Hold - senior ilmelding K Hold - senior Hold -junior j V JU Hold - senior Hold -junior Hold - senior JI K double start pause est IK-fmaler ommerlejr do. do. do JUI ommercup ommercup Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen Royal pen I I m er 1 AUGU Hold senior JI I. 14 start «16 Hold senior Hold -junior 18 K single start Hold - senior 24 Hold -junior eret bragt i B- orhabentlig kan ter os. EPEBER K finale; nsdagsopen slut slut avfaldsturnering Indendrsstart a D $ 9 a E»?ll i I II I I?- ««I ft *»^ a. if i

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til

Læs mere

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

2010/11. Sæsonprogram STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE

2010/11. Sæsonprogram STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE 2010/11 Sæsonprogram STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE RIngsted Tennisklub byder dig velkommen til en forrygende sæson med masser af aktiviteter på vores flotte anlæg

Læs mere

Setpoint Medlemsblad nr. 76 - Gladsaxe Tennis Klub - Marts 2014

Setpoint Medlemsblad nr. 76 - Gladsaxe Tennis Klub - Marts 2014 Setpoint Medlemsblad nr. 76 - Gladsaxe Tennis Klub - Marts 2014 Standerhejsning i klubhuset søndag den 4. maj 2014 kl. 9.00 11.30 Klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk Klubbens Facebookside: https://m.facebook.com/groups/509727159090083?ref=bookmark

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk Den nye bestyrelse set fra venstre: Willy Sørensen, Ove Hansen, Bente Jensen, Henning Mejer, Erik Scheibel, Jens Abildgaard, Annie Dalby og NÆSTVED

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2013 2014....... 6 Hvad får man for Kontingentet.... 7 Nyt fra Ungdomsafdelingen....

Læs mere

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC. 87 14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere