Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing"

Transkript

1 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg

2

3 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Referencer og beregningsforudsætninger Dimensionering af stålrammen Valg af statisk system til stålramme Fastsættelse af dimensionerende lastkombinationer og dimensioner af rammens elementer Udfligning af rammehjørne Eftervisning af bæreevne for opsvejste profiler og IPE Eftervisning af rammens stabilitet jf. EC 3 afsnit Konklusion Dimensionering af kranskinne Bestemmelse af spændinger i tværsnittet Eftervisning af brudgrænse- og anvendelsestilstand Kontrol af kranbjælkens stabilitet Dimensionering af gavlsøjler Dimensionering af bjælker over porte i gavlene Dimensionering af vindgitter Dimensionen for de diagonale stænger i taget (N9): Dimensionering af stænger i facaden (V2) Dimensionering af afstivningen i tagkippen og tagfoden (V1) Dimensionering af stålsamlinger Kipsamling (SAM-F-1) Rammehjørne bestående af gennemgående flanger (SAM-F-2) Samling mellem kran og rammebjælke (SAM-F-3) Vindgittersamling (SAM-F-4) Samling mellem gavlsøjle og ramme (SAM-F-5) Fundamentsamling (SAM-F-6) Konklusion... 99

4

5 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Indledning og læsevejledning Denne dokumentationsrapport har til formål at eftervise de stålkonstruktioner der er brugt i projektet. Der ses på dimensionering af stålrammen og dimensionering af kranskinnen. Endvidere ses der på dimensionering af gavlsøjlerne, stålbjælkerne over portene og dimensionering af vindgitret. Efter stålelementerne er dimensioneret ses der på stålsamlinger. Det er samling af stålrammen i kippen, rammehjørnet og mellem kranskinnen og stålrammen. Desuden ses der på dimensionering af vindgittersamlingen og gavlsøjlesamlingen til stålrammen. Den sidste samling der dimensioneres er samlingen af stålrammen med fundamentet. 2. Referencer og beregningsforudsætninger I dette kapitel opgøres de referencer og beregningsforudsætninger der er anvendt i denne dokumentationsrapport. Eurocodes og anden litteratur Eurocodes Beregningerne i projektet er baseret på følgende Eurocodes med tilhørende nationale anneks. Eurocode 0 Projekteringsgrundlag DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 FU Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner - Forkortet udgave Eurocode 1 Laster DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlaster og nyttelaster for bygning DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 3: Last på kraner og maskiner Eurocode 3 Stålkonstruktioner DS/EN Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN Stålkonstruktioner Del 1-5: Pladekonstruktioner DS/EN Stålkonstruktioner Del 1-8: Samlinger DS/EN Stålkonstruktioner Del 6: Krankonstruktioner Eurocode Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner DS/EN Tekniske krav til stålkonstruktioner 1

6 Nationale annekser DS/EN 1990 DK NA: 2010 Nationalt anneks til DS/EN Projekteringsgrundlag DS/EN DK NA: 2010 Nationalt anneks til DS/EN Egenog nyttelast DS/EN DK NA: 2010 Nationalt anneks til DS/EN Snelast DS/EN DK NA: 2010 Nationalt anneks til DS/EN Vindlast DS/EN DK NA: 2010 Nationalt anneks til DS/EN Stålkonstruktioner Anden Litteratur Teknisk Ståbi, 21. Udgave Stålkonstruktioner, 1. Udgave, efter DS/EN Produktblade Konstruktionselement Producent Kilde Træuldbetonplader Troldtek akustik Colorsteel 19 Corus Byggesystemer A/S Limtræ Lilleheden Nesporexplade Ivarsson al2.pdf Dampspær Icopal Vindspær Icopal Kran Abus Beregningsforudsætninger og materialekvaliteter Følgende forudsætninger er gældende for alle beregninger. Kontrolklasse: Normal Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasser for trækonstruktioner: AK2 og AK3 Partialkoefficienter = 1,1 = 1,2 = 1,35 For normal kontrolklasse er = 1,0 Nyttelast dominerende:, = 1,0, = 0,9 = 1,5 = 1,5 0,3 = 1,5 0,3 2

7 Snelast dominerende:, = 1,0, = 0,9 = 1,5 = 1,5 = 1,5 0,3 Vindlast dominerende:, = 1,0, = 0,9 = 1,5 = 0 = 1,5 Egenlast dominerende:, = 1,2, = 1,0 Anvendte materialekvaliteter Varmvalsede profiler med stålkvalitet: S235, S275, S355 Samlinger Bolte 5.6, 8.8 Søm 6.8 Skruer 6.8 Tegningsoversigt Arkitekttegninger A1 Facadetegning Øst A2 Facadetegning Syd A3 Facadetegning Vest A4 Facadetegning Nord A5 Etageplan A6 Tværsnit A-A Ingeniørtegninger K1 Opstalt af gavlkonstruktion Øst K2 Opstalt af facadekonstruktion Syd K3 Opstalt af gavlkonstruktion Vest K4 Opstalt af facadekonstruktion Nord K5 Plantegning K6 Opstalt af stålrammen K7 Vindgitterplan K8 Træåseplan K9 Halvtaget: Bjælke- og åseplan 3

8 Samlingstegninger S1 Samling i kippen S2 Samling i rammehjørne S3 Samling mellem kranskinne og rammen S4 Samling mellem vindgitteret og rammen S5 Samling mellem gavlsøjle og rammen S6 Samling mellem fundament og rammen 4

9 3. Dimensionering af stålrammen Stålrammen er fabrikationshallens bærende konstruktionselement. Rammen opbygges af 2 søjleelementer og 2 bjælkeelementer, der samles med svejsninger og boltesamlinger. I de følgende afsnit dimensioneres rammen og dens bærerevne og stabilitet eftervises. 3.1 Valg af statisk system til stålramme Valget af det statiske system til stålrammen er vigtigt, da dette har indflydelse på stålrammens nødvendige profil. Valget af statisk system medfører forskellige fordelinger af snitkræfternee i rammen og dermed forskellige dimensioner af rammeprofilet. Følgende tre rammer er blevet overvejet: 2-charnierers ramme 3-charnierers ramme Indspændt ramme Til dette projekt er der valgt en 2-charnieres ramme. En indspændt ramme vil generere store momenter ved fundaments overkant, hvilket kræver meget store fundamenter. En indspændt ramme vil derimod ikke generer særligt store momenter i rammehjørnerne eller i kippen. Grundet de store momenter i fundamentet anses det dig ikke for en god løsning. En 3-charnieres ramme vil give store momenter i rammehjørnerne, men vil derimod ikke have noget moment i kippen og fundamentet. Men grundet de store påvirkninger i rammehjørnet anses dette heller ikke for den rigtige løsning. 2-charnieres rammen har en mere jævn momentfordeling. Ulempen ved denne er, at den har et moment i kippen og dette stiller krav til samlingen i kippen om at den kan overføre moment. 3.2 Fastsættelse af dimensionerende lastkombinationer og dimensioner af rammens elementer Dimensioneringen af 2-charnieresrammen tager udgangspunkt i de fundne laster, der alle påvirker rammen. Rammen der undersøges er placeret i modullinje 6. Lasterne fra vinden varierer en smule over tagfladen, dette ses der bort fra i det efterfølgende. For tryk som følge af vindlastenn er dette konstant over hele tagfladen, se Bilag S-1 - Vindlast lastkatalog vind syd tilfælde 2 og vind nord tilfælde 2. Ligeledes vil der i rammerne i modullinjerne 2 og 10 opstå normalkræfter både i bjælke og søjle på grund af vindgitrene, men disse er ikke undersøgt. Anvendte lastfigurer kan sess af Bilag S-2 og disse er fremkommet af lastkataloget Bilag S-1. Snitkræfterne findes i udvalgte punkter i rammen, se Figur 1 herunder. Figur 1: Statisk model for rammen. 5

10 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Alle beregninger er foretaget i Trusslab og resultatet for de enkelte knuder findes i Bilag S-3. Efter at have fundet snitkræfterne i udvalgte punkter i rammekonstruktionen, kombineres disse for at finde de regningsmæssige største værdier og dermed de lastkombinationer der skal undersøges yderligere. Anvendte lastkombinationsfaktorer Nyttelast dominerende Kategori E: Erhverv og lagerarealer Anneks A.1 EC0 FU 1,0, 1,5, 1,5 0,6 1,5 0,6 Snelast dominerende 1,0, 1,5 1,5,, 1,5 0,3 Hvor:, 0,8 - Kategori E Anneks A.1 EC0 FU Vindlast dominerende 1,0, 1,5 1,5,, 0 Hvor:, 0,8 - Kategori E Anneks A.1 EC0 FU I nogle tilfælde virker egenlasten både til gunst og ugunst, men dette sess der her bort fra og alt egenlast regnes til ugunst. Af Bilag S-3fremgår at den dimensionerende kombination for rammebjælken findes som dominerende nyttelast med vind nord 2 og sne 3, se regningsmæssige lastfordeling og momentkurve på Figur 2 og Figur 3 herunder. Den regningsmæssige lastfordeling på Figur 2 er fremkommet ved kombination af lastfigurer Bilag S-2. Figur 2: Regningsmæssigg lastfordeling for dominerende nyttelast med vind nord 2 og sne 3. 6

11 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 3: Momentkurven for dominerende nyttelast med vind nord 2 og sne 3. Baseret på overstående lasttilfælde vælges et IPE-500 profil i S275 til bjælken. Der vælges samme profil til søjlen. Ses der bort fra forskydning og normalkraft fås i brudgrænsetilstanden ved plastisk beregning en udnyttelsesgrad af momentet i knude C3, se Figur 1, på: ,8,, Ligeledes fremgår det af Bilag S-3 at den dimensionerende kombinationn for rammehjørnet findes som dominerende snelast med vind nord 2 og nyttelast, se regningsmæssig lastfordeling og momentkurve herunder Figur 4: Regningsmæssig lastfordeling for dominerende snelast vind nord 2 og nyttelast. 7

12 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 5: Momentkurven for dominerende snelast 1 vind nord 2 og nyttelast. Ses der bort fra forskydning og normalkraft fås i brudgrænsetilstanden ved plastisk beregning en udnyttelsesgrad af momentet i knude E5, se Figur 1, på: 661,20 10, ,2 I dette tilfælde vil IPE-500 i brudgrænsetilstanden ikke kun bære. 3.3 Udfligning af rammehjørne Det vælges derfor at lave en udfligning i rammehjørnet. Længden af udfligningen er den samme for både rammesøjle og rammebjælke. Udfligningen vil tiltrække ekstra moment og samtidig vil momentet i rammebjælken reduceres. For at estimere momentforøgelsen i rammehjørnet ved hjælp af Trusslab indlægges 4 ekstra knuder på hver side af rammehjørnet med en indbyrdes afstand på 500 mm og med forøget inertimoment. Figur 6: Figuren viser ekstra indlæggelse af knudepunkter i den statiske model. Som udgangspunkt er valgt en udfligning med et opsvejst profil med en samlet højde på 640 mm ved rammehjørnet og med en flangetykkelse på 20 mm. Der tages udgangspunkt i højre søjle på Figur 6. Ved første knude efter rammehjørnet(knude 18) reduceres profilet til en samlet højde på 605 mm, ved anden knude til 570 mm, ved tredje knude 535 mm for til sidst at blive reduceret til et IPE-500 profil ved fjerde knude. Resultatet af denne tilnærmelse bliver en forøgelse på ca. 6 % af maksimum momentet i rammehjørnet til -703,44 knm, se Figur 7 herunder. 8

13 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 7: Resulterende momentkurve for udfligning Se ligeledes bilagene S-4, S-5, S-6 og S-7 for brugte tværsnitskonstanterr og resulterende snitkræftkurver. Det ønskes nu at undersøgee om bæreevnen for tværsnittet i rammen er tilstrækkelig. Tværsnittet undersøges i rammens højre søjle i knuderne se Figur 7, da dette er den hårdest belastede del af rammekonstruktionen. Knuderne er forskellige tværsnit for udfligningen mens knude 21 er IPE-500 profilets tværsnit. Af bilag S-4 fremgår tværsnitskonstanter og tværsnitsklasse. Det er eftervist at alle tværsnit er af klasse Eftervisning af bæreevne for opsvejste profiler og IPE-500 I dette afsnit eftervises bæreevnen for forskellige tværsnit i rammens højre søjle. Alle brugte tværsnitskonstanter fremgår af Bilag S-4 og snitkræfterne for de enkelte tværsnit fremgår af Bilag S-5, S-6 og S-7. Af Bilag S-4 er det eftervist at alle tværsnit har klasse 1. For tværsnitsklasse 1 skal følgende betingelse være opfyldt Hvor er den regningsmæssige plastiske momentbæreevne reduceret som følge af normalkraften og forskydningskraften 1 Da der haves bøjning, normalkræfter og forskydning i tværsnittene skal tages hensyn til virkningen af forskydningskraften og normalkraften på momentbæreevnen. Hvis den regningsmæssige værdi af forskydningskraften ikke overstiger 50 % af den regningsmæssige plastiske forskydningsbæreevne er det ikke nødvendigt at foretage en reduktion af bæreevnen. For dobbeltsymmetriske I-profiler er det ikke nødvendigt at tage hensynn til normalkraftens virkning på den plastiske momentbæreevne hvis følgende 2 betingelser er opfyldt. Hvis normalkraftudnyttelsen er mindre end 25 % og at normalkraften er mindre end 50 % af normalkraftsbæreevnen af kroppen. 1 DS/EN afsnit og

14 Eftervisning bæreevne af tværsnit ved knude 17 Den plastiske bæreevne for normalkraft, forskydningskraft og moment findes. = = = 890. = = = 3800 For forskydningsbæreevnen findes forskydningsarealet = h Da der haves S275 sættes = 1,2 = 1, = 8640 Forskydningsbæreevnen bliver, = = ,1 = 1247 = Reduktion af momentbæreevne som følge af normalkraft og forskydningskraft = 133,09 0,5 0, ,25. 0, = = 106,82 = 0,09 0,5, 1247 Konklusion: Der skal ikke foretages reduktion i momentbæreevnen som følge af normal- og forskydningskræfter Udnyttelsen af momentbæreevnen bliver = 703,44, 890 = 0,79 < 1 Bæreevnen af tværsnittet er OK. Eftervisning bæreevne af tværsnit ved knude 18 Den plastiske bæreevne for normalkraft, forskydningskraft og moment findes. = = = 824,4. = = = 3695 For forskydningsbæreevnen findes forskydningsarealet = h Da der haves S275 sættes = 1,2 = 1, = 8136 Forskydningsbæreevnen bliver, = = ,1 =

15 = Reduktion af momentbæreevne som følge af normalkraft og forskydningskraft = 133,54 0,5 0, ,25. 0, ,5 = 923,8 = 107,03 = 0,09 0,5, 1174 Konklusion: Der skal ikke foretages reduktion i momentbæreevnen som følge af normal- og forskydningskræfter Udnyttelsen af momentbæreevnen bliver = 649,98, 824,4 = 0,79 < 1 Bæreevnen af tværsnittet er OK. Eftervisning bæreevne af tværsnit ved knude 19 Den plastiske bæreevne for normalkraft, forskydningskraft og moment findes. = = = 760,75. = = = 3590 For forskydningsbæreevnen findes forskydningsarealet = h Da der haves S275 sættes = 1,2 = 1, = 7632 Forskydningsbæreevnen bliver, = = ,1 = 1102 = Reduktion af momentbæreevne som følge af normalkraft og forskydningskraft 0,5 0, = 134 0,25. 0, = 897,5 = 107,25 = 0,1 0,5, 1102 Konklusion: Der skal ikke foretages reduktion i momentbæreevnen som følge af normal- og forskydningskræfter Udnyttelsen af momentbæreevnen bliver = 596,41, 760,75 = 0,78 < 1 Bæreevnen af tværsnittet er OK. 11

16 Eftervisning bæreevne af tværsnit ved knude 20 Den plastiske bæreevne for normalkraft, forskydningskraft og moment findes. = = = 698,8. = = = 3485 For forskydningsbæreevnen findes forskydningsarealet = h Da der haves S275 sættes = 1,2 = 1, = 7128 Forskydningsbæreevnen bliver, = = ,1 = 1029 = Reduktion af momentbæreevne som følge af normalkraft og forskydningskraft = 134,45 0,5 0, ,25. 0, ,5 = 871,3 = 107,47 = 0,1 0,5, 1029 Konklusion: Der skal ikke foretages reduktion i momentbæreevnen som følge af normal- og forskydningskræfter Udnyttelsen af momentbæreevnen bliver = 542,73, 698,8 = 0,78 < 1 Bæreevnen af tværsnittet er OK. Eftervisning bæreevne af tværsnit ved knude 21 Den plastiske bæreevne for normalkraft, forskydningskraft og moment findes. = = = 550. = = = 2900 For forskydningsbæreevnen findes forskydningsarealet = h Da der haves S275 sættes = 1,2 = 6035 Forskydningsbæreevnen bliver, = = ,1 = 871,1 12

17 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Reduktion af momentbæreevne som følge af normalkraft og forskydningskraft 0,5 0, = 134,91 0,25. 0, , ,68 0,12 0,5, 871,1 Konklusion: Der skal ikke foretages reduktion i momentbæreevnen som følge af normal- og forskydningskræfter Udnyttelsen af momentbæreevnen bliver 488,94, 550 0,89 1 Bæreevnen af tværsnittet er OK. 3.5 Eftervisning af rammens stabilitet jf. EC 3 afsnit Det er nødvendigt at eftervise at rammens elementer er stabile, når disse udsættes for belastning. Ustabilitet kan medføre sammenbrud i konstruktionen. Kriteriet for stabiliteten for et plan element er jf. EC3 ligning Hvor første del er udtryk for en mulig søjlevirkning i elementet, mens anden del udtrykker elementets evne til at modstå momentets påvirkning. Rammen består af 2 identiske søjler og to bjælkeelementer samlet i kippen, så disse betragtes som et bjælkeelement. Se en skitse af rammen på Figur 8 herunder. Figur 8: Skitse af stålrammen med udfligning. Højde af rammen er 6500 og bredden er

18 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Rammeimperfektioner jf. EC 3 afsnit Grundet materialeimperfektioner, som følge af fremstillingsprocessen og svingende stålkvalitet, er det nødvendigt at medtage dette i eftervisningen. Det gøres ved at definere en flytning i rammehjørnerne og derefter påføre en fiktiv kraft som følge af flytningen. Flytningen defineres som Hvor ,5 B4-2-F12-H130 0,5 1 0,5 1 1 ; m er antallet af søjler i en række. Da der haves en plan konstruktion haves kun 1 søjle i en række ,00392 Den fiktive kraft der skal påføres rammen findes ved at multiplicere flytningen med de regningsmæssige normalkræfter i rammesøjlernes toppunkt se Bilag S-7. ø 0, ,09 173,20 1,2 Denne fiktive kraft påføres i venstre rammehjørne med den dimensionerende lastkombination Sne 1 Vind Nord 2 og den valgte udfligning. Ved hjælp af Trusslab findes snitkræfter og reaktioner. Lastfigur, moment- og normalkræftkurverne vises herunder. Figur 9: Lastfigur for stabilitetseftervisning 14

19 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 10: Momentkurve til undersøgelse af stabilitet Figur 11: Normalkraftkurve til undersøgelse af stabilitet Undersøgelse af søjlernes stabilitet Da momentet er størst i højre søjle undersøges stabiliteten for denne. Venstre søjle har mindre snitkræfter og ansess som eftervist, hvis stabiliteten af højre søjle er i orden. 15

20 Figur 12: Udsnit af højre søjle i rammen Søjlelængden for rammebenene findes ved hjælp af figur 54-l side 126 i Stålkonstruktioner. Figur 13: Udknækningsfigur for en 2-charnieres ramme Forholdet mellem rammens reaktioner findes = 139,28 = 0,779 0,75 178,84 Der ses bort fra udfligningerne og det antages at inertimomentet svarende til et IPE-500 profil er konstant i hele rammen. 28,8 = 4,43 h 6,5 Der aflæses for på Figur 13 = 3 Den kritiske søjlelængde findes som = h På grund af udfligningen korrigeres højden af søjlen h = h + h + h + h + h Tværsnitskonstanterne for de forskellige tværsnit findes af Bilag S-4 og længderne ses af Figur

21 h = , , ,1 10 h = , , , ,6 = 5712 Den kritiske søjlelængde bliver derefter = 3 5,712 = 17,136 Indsættelse af afstivning Det negative moment i søjlen øger risikoen for bunden kipning i rammen. Dette sker da det negative moment kan få underflangen til at knække ud. For at sikre mod kipning indsættes en afstivning i højden 5 meter og en afstivning i 6 meter. De enkelte dele undersøges for stabilitet. I eftervisningen af stabiliteten af de enkelte søjledele anvendes på den sikre side den samme normalkraft, da variationen i normalkraften er meget lille. Figur 14: Opdeling af søjlen i 3 dele med afstivning i højden 5 meter og 6 meter 17

22 Undersøgelse af stabilitet søjledel 1 Det antages at søjledelen har et konstant tværsnit svarende til IPE-500 og der ses på den sikre side væk fra den del af søjledelen, hvor der er udfligning. Den kritiske normalkraft findes for IPE-500. = = 2, Det relative slankhedsforhold for IPE-500 findes = ,1 10 = 0,968 Søjletilfældet findes via tabel 6.2 DS/EN , 275,, h = > 2 Der vælges søjletilfælde a, så imperfektionsfaktoren bliver = 0,21 10 = 3402,1 Dermed kan reduktionsfaktoren for søjlevirkningen findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,210,968 0,2 + 0,968 = 1,049 = 1 Φ + Φ = 1 = 0,688 0,69 1, ,049 0,968 Det medfører at normalkraftens indflydelse på stabiliteten kan findes 134,74 10 = = 0,0673 0,07 0,69, Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde b og dermed får imperfektionsfaktoren = 0,34 Momentkurven for søjlestykket antages at aftage lineært. Figur 15: Momentkurve fra rammefod til afstivning Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og 18

23 = = 0 = , = 2,63 Der interpoleres for 2,63 2 = ,2 11 = 12, Det kritiske moment findes = 12,386 2, , = 1077,6 Det relative slankhedsforhold findes, = = ,6 10 = 0,749 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,340,749 0,2 + 0,749 = 0,874 1 = Φ + Φ = 1 = 0,755 0,76 0, ,874 0,749 For at tage hensyn til momentkurvens form findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1 jf. Bilag S-4. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 15 og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0 = 0,6 Deraf kan interaktionsfaktoren findes = 1 + 0,2 = 0,61 + 0,968 0,2 0,0673 = 0,631 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 545,65 10 = 0,631 = 0,898 0,9, 0,76, 19

24 Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres + 1 0,07 + 0,9 = 0,97 < 1 Det konkluderes at søjledel 1 er stabil. Undersøgelse af stabilitet søjledel 2 Herefter foretages eftervisning af søjledel 2 fra afstivning til afstivning. Da der er en udfligning med variable tværsnitskonstanter vælges det at bruge tværsnitskonstanterne i midten af elementet, hvor profilet er opsvejst med en samlet højde på 570. Disse er beregnet i Bilag S-4. Denne antagelse øger normalkraft- og momentbæreevnen, men skønnes at være mere realistisk. Det relative slankhedsforhold for profilet findes, hvor den kritiske normalkraft for IPE- 500 profilet anvendes. = = = ,1 10 = 1,077 Søjletilfældet findes via tabel 6.2 DS/EN , 40, 275,, Der vælges søjletilfælde b, så imperfektionsfaktoren bliver = 0,34 Dermed kan reduktionsfaktoren for søjlevirkningen findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,341,077 0,2 + 1,077 = 1,229 = 1 Φ + Φ = 1 = 0,549 0,55 1, ,229 1,077 Det medfører at normalkraftens indflydelse på stabiliteten kan findes 134,74 10 = = 0,074 0,07 0,55, Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde d og dermed får imperfektionsfaktoren = 0,76 Momentkurven for søjlestykket antages at aftage lineært. 20

25 Figur 16: Momentkurve fra afstivning til afstivning Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og. = = 545,65 0,84 653,32 = , = 0,3617 0,362 Der interpoleres for 0,362 0 = 4,93 + 5,18 4,93 = 5, = 6,53 + = 5,02 + 0, ,84 1 0,5 1 Det kritiske moment findes 6,86 6,53 = 6,65 6,65 5,02 = 5,54 = 5,54 2, , = Det relative slankhedsforhold findes, = = = 0,217 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,760,217 0,2 + 0,217 = 0,53 1 = Φ + Φ = 1 = 0,99 0,53 + 0,53 0,217 21

26 For at tage hensyn til momentkurvens form findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1 jf. bilag 4. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 16 og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0,84 = 0,936 Deraf kan interaktionsfaktoren finde. Da > 1 så = 1 + 0,8 = 0, ,8 0,074 = 0,99 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 653,32 10 = 0,99 = 0,93, 0,99, Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres + 1 0,07 + 0,93 = 1 Søjledel 2 konkluderes at være stabil. Den høje udnyttelsesgrad vurderes til den sikre side, da der er foretaget en række konservative antagelser. Undersøgelse af stabilitet søjledel 3 Herefter foretages eftervisningen af søjledelens stabilitet med tværsnitskonstanter fra delens mindste tværsnit med en tværsnitshøjde på 605. Disse er beregnet i Bilag S- 4. Det relative slankhedsforhold for profilet findes, hvor den kritiske normalkraft for IPE- 500 profilet anvendes = = = ,1 10 = 1,093 Søjletilfældet findes via tabel 6.2 DS/EN , 40, 275,, Der vælges søjletilfælde b, så imperfektionsfaktoren bliver = 0,34. Dermed kan reduktionsfaktoren for søjlevirkningen findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,341,093 0,2 + 1,093 = 1,249 22

27 = 1 Φ + Φ = 1 = 0,539 0,54 1, ,249 1,093 Det medfører at normalkraftens indflydelse på stabiliteten kan findes 134,74 10 = = 0,073 0,07 0,54, Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde d og dermed får imperfektionsfaktoren = 0,76 Momentkurven for søjlestykket antages at aftage lineært. Figur 17: Momentkurve fra afstivning til afstivning Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og. = = 653,32 707,24 = 0,92 = , = 0,171 Der interpoleres for 0,171 0 = 4,93 + 5,18 4,93 = 4, = 6,53 + = 4,97 + 0, ,92 1 0,5 1 6,86 6,53 = 6,59 6,59 4,97 = 5,23 23

28 Det kritiske moment findes = 5,23 2, , = Det relative slankhedsforhold findes, = = = 0,115 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,760,115 0,2 + 0,115 = 0,47 1 = Φ + Φ = 1 = 1,07 = 1 0,47 + 0,473 0,115 For at tage hensyn til momentkurvens form findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1 jf. bilag 4. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 17 og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0,92 = 0,968 Deraf kan interaktionsfaktoren findes. Da > 1 så = 1 + 0,8 = 0, ,8 0,073 = 1 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 707,24 10 = 1 = 0,93, 1, Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres + 1 0,07 + 0,93 = 1 Søjledel 3 konkluderes at være stabil. Da mindste tværsnitskonstant er brugt i eftervisningen af søjledelens stabilitet er eftervisningen en smule til den sikre side. Af de overstående eftervisninger konkluderes det at rammesøjlen vil være stabil. 24

29 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Eftervisning af rammebjælke I dette afsnit eftervises stabiliteten af rammebjælken. Bjælken betragtes som en lige bjælken med længden 28,8 m. Figur 18: Skitse af rammebjælke Momentkurven for lastkombinationen snelast dominerende Sne 1 Vind Nord 2, der er brugt til stabilitetseftervisning ved søjlerne, ser ud på følgende måde for bjælken, se ligeledes Figur 10. Figur 19: Momentkurve for bjælken med negative momenter indtegnet Det bemærkes at der hvor momentet i bjælken er positivt vil der være et træk i nederste flange af profilet og kipning vil derfor ikke være et problem. Dette skyldes at træåsene vil fastholde den øverste flange mod kipning. Til eftervisning anvendes momentkurvens højre side, da denne er stærkest belastet. Ligeledes skal der ved eftervisning af stabiliteten tages højde for det lasttilfælde, hvor vinden er dominerende uden sne og nyttelast. Af lastfigurer på Bilag S-3 ses at vind fra vest skaber det største sug på tagfladen, som vil skabe et negativt moment ved kippen og dermed udsætte rammens nederste flange for tryk og risiko for kipning. Lastfiguren og momentkurven for vindlast Vest dominerende med egenlast til gunst 0,9, 1,5 er vist på Figur 20 og Figur 21. Figur 20: Regningsmæssig last ved vindlast dominerende fra vest. 25

30 Figur 21:Momentkurve for bjælke med vindlast Vest med egenlast til gunst. Det ses af figuren at det er nødvendig at undersøge stabiliteten i kippen på grund af det negative moment. Sammenlignes de to momentkurver i Figur 19 og Figur 21, ses at deres negative momenter overlapper hinanden. Indsættelse af afstivninger i bjælken Der indsættes afstivninger i udfligningerne, i bjælkens fjerdedelspunkter og en afstivning i kippen. Figur 22: Placering af kipningsafstivninger Søjlelængden for bjælken findes 2. Der ses bort fra udfligningerne og det antages at inertimomentet svarende til et IPE-500 profil er konstant i hele rammen. 28,8 = 4,43 h 6,5 Der aflæses for = 0,57 Den kritiske søjlelængde findes som = På grund af udfligningen korrigeres længden af bjælken = Tværsnitskonstanterne for de forskellige tværsnit findes af Bilag S-4 og længderne ses af Figur 22. = , , , Ved hjælp af afsnit i Stålkonstruktioner iht. Eurocodes undervisning/vejledning 26

31 = , , , ,6 = Den kritiske søjlelængde bliver derefter = 0, = 14,598 Den kritiske normalkraft for bjælken findes for IPE-500 profil = = 2, = 4687,9 Undersøgelse af stabilitet bjælkedel 1 Der foretages eftervisning af bjælkens stabilitet fra rammehjørnet til afstivningen med tværsnitskonstanter fra delens mindste tværsnit med en tværsnitshøjde på 605. Disse er beregnet i Bilag S-4. Det relative slankhedsforhold for profilet findes = = = ,9 10 = 0,931 Søjletilfældet findes via tabel 6.2 DS/EN , 40, 275, Der vælges søjletilfælde b, så imperfektionsfaktoren bliver = 0,34 Dermed kan reduktionsfaktoren for søjlevirkningen findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,340,931 0,2 + 0,931 = 1,057 = 1 Φ + Φ = 1 = 0,642 0,64 1, ,057 0,931 Det medfører at normalkraftens indflydelse på stabiliteten kan findes 134,74 10 = = 0,062 0,06 0,64, Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde d og dermed får imperfektionsfaktoren. = 0,76 Momentkurven for søjlestykket antages at aftage lineært. 27

32 Figur 23: Momentkurve fra rammehjørne til afstivning jf. Figur 19 Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og. = = 646,32 0,91 707,24 = , = 0,171 Der interpoleres for 0,171 0 = 4,93 + 5,18 4,93 = 4, = 6,53 + = 4,97 + 0, ,91 1 0,5 1 Det kritiske moment findes 6,86 6,53 = 6,59 6,59 4,97 = 5,26 = 5,26 2, , = Det relative slankhedsforhold findes, = = = 0,114 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,760,114 0,2 + 0,114 = 0,473 1 = Φ + Φ = 1 = 1,07 = 1 0, ,473 0,114 28

33 For at tage hensyn til momentkurvens form findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 23 og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0,91 = 0,964 Deraf kan interaktionsfaktoren findes = 1 + 0,2 = 0, ,931 0,2 0,062 = 1 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 707,24 10 = 1 = 0,93, 1, Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres + 1 0,06 + 0,93 = 0,99 < 1 Søjledel 1 fra rammehjørne til afstivning er stabil. Undersøgelse af stabilitet bjælkedel 2 Da der er en udfligning med variable tværsnitskonstanter vælges det at bruge tværsnitskonstanterne i midten af elementet, hvor profilet er opsvejst med en samlet højde på 570. Disse er beregnet i Bilag S-4. Det relative slankhedsforhold for profilet findes = = = ,9 10 = 0,917 Søjletilfældet findes via tabel 6.2 DS/EN , 40, 275, Der vælges søjletilfælde b, så imperfektionsfaktoren bliver = 0,34 Dermed kan reduktionsfaktoren for søjlevirkningen findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,340,917 0,2 + 0,917 = 1,042 29

34 = 1 Φ + Φ = 1 = 0,65 1, ,042 0,917 Det medfører at normalkraftens indflydelse på stabiliteten kan findes 134,74 10 = = 0,062 0,06 0,65, Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde d og dermed får imperfektionsfaktoren = 0,76 Momentkurven for søjlestykket antages at aftage lineært. Figur 24: Momentkurve fra rammehjørne til afstivning jf. Figur 19 Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og. = = 530,41 0,82 646,32 = , = 0,361 Der interpoleres for 0,361 0 = 4,93 + 5,18 4,93 = 5, = 6,53 + = 5,02 + 0, ,91 1 0,5 1 6,86 6,53 = 6,65 6,65 5,02 = 5,31 30

35 Det kritiske moment findes = 5,31 2, , = Det relative slankhedsforhold findes, = = = 0,226 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,760,226 0,2 + 0,226 = 0,535 1 = Φ + Φ = 1 = 0,98 0, ,535 0,226 For at tage hensyn til momentkurvens form findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 24 og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0,82 = 0,928 Deraf kan interaktionsfaktoren findes = 1 + 0,2 = 0, ,917 0,2 0,062 = 0,97 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 646,32 10 = 0,97 = 0,92, 0,98, Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres + 1 0,06 + 0,92 = 0,98 < 1 Bjælkedel 2 fra afstivning til afstivning er stabil. 31

36 Undersøgelse af stabilitet for bjælkedel 3 Det antages at bjælkedelen har et konstant tværsnit svarende til IPE-500. Den kritiske normalkraft findes for IPE-500. = = 2, Det relative slankhedsforhold for IPE-500 findes = ,9 10 = 0,825 Søjletilfældet findes via tabel 6.2 DS/EN , 275,, h = > 2 Der vælges søjletilfælde a, så imperfektionsfaktoren bliver = 0,21 10 = 4687,9 Dermed kan reduktionsfaktoren for søjlevirkningen findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,210,825 0,2 + 0,825 = 0,906 = 1 Φ + Φ = 1 = 0,78 0, ,906 0,825 Det medfører at normalkraftens indflydelse på stabiliteten kan findes 134,74 10 = = 0,064 0,06 0,78, Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde b og dermed får imperfektionsfaktoren = 0,34 Momentkurven for bjælkestykket antages at aftage lineært. Figur 25: Momentkurve for bjælkedel 3 Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og. 32

37 = = , = 2,998 3,0 = 8,47 0, ,41 Der interpoleres for 0,016 0,5 = 9, ,2 9,48 = 13,08 0 0,5 Det kritiske moment findes = 13,08 2, , = 875,66 Det relative slankhedsforhold findes, = = ,66 10 = 0,831 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,340,831 0,2 + 0,831 = 0,953 1 = Φ + Φ = 1 = 0,706 0,71 0, ,953 0,831 For at tage hensyn til momentkurvens form findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1 jf. bilag 4. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 25og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0,016 = 0,606 Deraf kan interaktionsfaktoren findes = 1 + 0,2 = 0, ,825 0,2 0,06 = 0,63 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 530,41 10 = 0,63 = 0,933 0,93, 0,71, 33

38 Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres + 1 0,06 + 0,93 = 0,99 < 1 Bjælkestykke 3 er stabilt. Undersøgelse af stabilitet for bjælkedel 4 Bjælkedelen undersøges for stabilitet. Det negative moment opstår som følge af suget fra vindkraften. Normalkraftens indflydelse på stabiliteten er den samme som for bjælkestykke 2, da der haves samme profil, samme kritiske søjlelængde og der anvendes samme imperfektionsfaktor. Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN , h = > 2 Der vælges kipningstilfælde b og dermed får imperfektionsfaktoren = 0,34 Momentkurven for bjælkestykket antages at aftage lineært. Dette er en smule på den usikre side som vist på Figur 26. Dette skal der tages højde fra hvis udnyttelsesgraden nærmer sig 1. Figur 26: Momentkurve for bjælkedel 4 Da træåsene fastholder den ene flange vælges tilfælde 6 bunden kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. = h For at aflæse i tabel 6.42 Teknisk Ståbi findes og. = = 37,26 0, ,05 = , = 3,787 3,79 34

39 Der interpoleres for 3,79 3 = 9, ,8 9,48 = 11, = 13,2 + 3, ,1 13,2 = 14,49 0,369 0,5 = 11, ,49 11,31 = 12,14 0 0,5 Det kritiske moment findes = 12,14 2, , = 509,37 Det relative slankhedsforhold findes, = = ,37 10 = 1,089 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes Φ = 0, ,2 + = 0, ,341,089 0,2 + 1,089 = 1,244 1 = Φ + Φ = 1 = 0,541 0,54 1, ,244 1,089 For at tage hensyn til momentkurvens from findes interaktionsfaktoren jf. Anneks B DS/EN Det antages at rammen ikke er tilbøjelig til vridning og der haves tværsnitsklasse 1 jf. bilag 4. Det konstante ækvivalente moment bestemmes ud fra momentkurven se Figur 26 og Tabel B.3 Anneks B DS/EN = 0,6 + 0,4 Hvor er forholdet mellem momenterne = 0,6 + 0,4 0,369 = 0,748 Deraf kan interaktionsfaktoren findes = 1 + 0,2 = 0, ,925 0,2 0,06 = 0,78 Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes, 101,05 10 = 0,78 = 0,289 0,29, 0,54, Stabiliteten af søjlen kan så kontrolleres 35

40 + 1 0,06 + 0,29 = 0,35 < 1 Bjælkestykke 4 er stabil. 3.6 Konklusion Hermed afsluttes dimensionering og eftervisning af rammen. Rammens elementer består af IPE-500 profiler og et opsvejst profil i udfligningen med varierende tværsnit. Rammens elementer er eftervist til at være stabile. 36

41 4. Dimensionering af kranskinne Der vælges et IPE360 med stålkvalitet S355. Beregningsmæssige forudsætninger: Materialekvalitet: S355 Materialeklasse: Normal Anvendelsesklasse: AK2 Kontrolklasse: Normal Styrkeparametre Regningsmæssige flydestyrke = = 355 1,1 1,0 = 322,72 Regningsmæssige forskydningsstyrke = 3 = 322,72 = 186,32 3 Lastdata: Der ses i dimensioneringen bort fra normalkraften som opstår som følge af kranens bevægelse over skinnen, da denne er af minimal betydning. Kranen og dens last er fordelt ligeligt på hvert af kranens 4 skinnehjul givende 2 hjulpar med en afstand jf. produktbladet på 695 mm løbende på nederste flange. Her antages det at lasten fra de 2 hjulpar virker i et punkt ved beregning af snitkræfter og reaktioner i profilet. Dog skal den nedadgående last på hvert enkelt skinnehjul tages i betragtning ved kontrol af underflangens dimension. Egenlast: = å = 57,1 10/ = 0,571 Nyttelast: Kranens egenlast inkluderes i nyttelasten, det er en smule konservativt betragtet. Der medtages ligeledes relevante stødfaktorer for at tage højde for de dynamiske påvirkninger som følge af kranens drift jf. DS/EN Last fra kraner og maskiner tabel 2.1 Stødfaktor = h hvor er kranens hejsehastighed, som fremgår af produktbladet, se Bilag S-11. Løftklassen fastsættes til HC2 3, hvilket medfører at: 1,10 + 0,34 0,1042 = 1,14 Lodret last for et hjul: 13,15, = = 13,15 1,14 = 14,99 = 4, = 4 14,99 = 59,95 3 jf. Anneks A EC 3 Del 6 tabel B.1 37

42 29.maj 2012 = 2,14 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Det statiske system De største spændinger i skinnens tværsnit opstår når kranen er fuldt lastet og befinder sig på midten af et fag. Dette bliver den dimensionsgivende tilstand for kranskinnen. Den største forskydning vil dog opstå når kranen befinder sig under understøtningen i midten af skinnen, da reaktionen fra egenlasten kombineret med nyttelasten her vil være størst. Figur 27: Viser det statiske system for kranskinnen. Figur 28: Viser tværsnittet af kranskinnen. Karakteristiske reaktioner og snitkræfter: Reaktioner og momenter ses herunder i Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3. Disse er fundet vha. teknisk ståbi side

43 = 0,375 = 0,375 0,571/ 4,8 = 1,03 = 1,250 = 1,250 0,571/ 4,8 = 3,43 = 0,375 = 0,375 0,571/ 4,8 = 1,03 = 0,07 = 0,07 0,571/ 4,8 = 0,92 = 0,125 = 0,125 0,571/ 4,8 = 1,64 = 0,07 = 0,07 0,571/ 4,8 = 0,92 Egenlast 1,03 3,43 1,03 0,92 1,64 0,92 Tabel 1: Viser karakteristiske reaktioner og momenter for egenlasten. R, R, R, M, M, M, 0,406 = 0,406 59,95 = 24,34 = 0,406 = 0,688 59,95 = 41,25 = 0,094 = 0,094 59,95 = 5,64 = 0,203 = 0,203 59,95 4,8 = 58,42 = 0,094 = 0,094 59,95 4,8 = 27,05 = 0 Nyttelast, stærk akse 24,34 41,25 5,63 58,42 27,05 0 R,, R,, R,, M,, M,, MB,, Tabel 2: Viser karakteristiske reaktioner og momenter for nyttelasten for stærk akse. 0,406 = 0,406 2,14 = 0,87 = 0,406 = 0,688 2,14 = 1,47 = 0,094 = 0,094 2,14 = 0,20 = 0,203 = 0,203 2,14 4,8 = 2,09 = 0,094 = 0,094 2,14 4,8 = 0,97 = 0 R,, R,, R,, M,, M,, MB,, Nyttelast, svag akse 0,87 1,47 0,20 2,09 0,

44 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Tabel 3: Viser karakteristiske reaktioner og momenter for nyttelasten svag akse Bestemmelse af moment i flanger som følge af vridning Da den vandrette last fra kranen påvirker kranbjælkens nederste flange haves en excentricitet og et deraf vridende moment. = 0,5 0,5 0, ,5 12, , ,37 Vridningsmomentet opdeles i 2 komposanter, virkende modsat i hver flange, se Figur 29. 0,372 = = 1,07 h ,7 Figur 29: Viser opløsning af vridningsmomentet i kraftpar. Hver flange betragtes som en simpel understøttet bjælke med en enkeltlast på midten., , ,28 4 Inertimoment for flangen = , ,2 10 Omregning til regningsmæssige værdier Følgende lastkombination anvendes for nyttelast dominerende 1,0, 1,5, 40

45 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing = 1,0, 1,5, Beregningerne ses af Tabel 4, Tabel 5 og Tabel 6 herunder. B4-2-F12-H130 R,, R,, R,, M,, M,, MB,, Egenlast og nyttelast Stærk akse 37,54 65,30 7,42 88,56 42,22 0,92 Tabel 4: Viser regningsmæssige reaktioner og momenter for stærk akse: R,, R,, R,, M,, M,, MB,, Nyttelast Svag akse 1,30 2,20 0,30 3,12 1,44 0 Tabel 5: Viser regningsmæssige reaktioner og momenter for svag akse, Nyttelast Vridning 1,92 Tabel 6: Regningsmæssigt moment for vridning 4.1 Bestemmelse af spændinger i tværsnittet Spændinger i kroppen fra bøjning om stærk akse:,, 88,56, ,96 Figur 30: Spændingsfordeling for moment om y-aksen. Spændinger i flanger fra om svag akse:,, 3,12, ,42 41

46 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 31: Viser spændingsfordelingen for moment om z-aksen. Spændinger i flanger fra vridning:, 1, , ,

47 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 32: Viser spændingsfordelingen for de to flanger som følge af vridning. Det ses at de to er modsat hinanden. Lokale bøjningsspændinger i nederste flange som følge af kranhjulslast Der foretages et snit mellemm flange og krop, og flangen betragtes som en udkraget bjælke. Som en konservativv betragtning ses der bort fra rundingen i profilet. Det største moment vil optræde ved kroppen. 0,5 0,5 0,5 0, ,5 8 0, ,5,, 14,99 69,5 1,04 43

48 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Regningsmæssig:, 1,5, 1,5 1,,04 1,56 Figur 33: Statisk system til bestemmelse af lokale spændinger i flange. Figur 34: Antaget virkeområde for spændinger som følge af hjullast. 44

49 Modstandsmoment for flange: = 2, = = ,7 6, 1,56 = 2, = 67, Eftervisning af brudgrænse- og anvendelsestilstand Her bruges Von Mises flydekriterium: , , , ,83 322,72 322,72 97, , ,48 67,83 = 0, ,72 322,72 Da 0,174 < 1 er tværsnittet OK. Det er her valgt at se bort fra forskydningsspændinger, som også kunne have en indvirkning. Udnyttelse af momentbæreevnen midt på faget:,,, +,,, = 88,56 291,74 + 3,12 39,69 = 0,382 Forskydning ved midterste understøtning Største forskydningskræft findes i understøtning B, når kranen er lige under understøtningen. Den heraf største regningsmæssige reaktion findes:, = 1,0, + 1,5 = 1,0 3,42 + 1,5 59,95 = 93,37 Forskydning i kroppen ved understøtningen, =, 93,37 = ,7 8 = 34,88 Det eftervises at: =, 12,7 170 = 0,807 0, ,7 8 = 34,88 = 0, ,32 Konklusion: Dimensionen er tilstrækkelig! 45

50 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Eftervisning af anvendelsesgrænsetilstand Den maksimale nedbøjning fastsættes: , Fra Trusslab er nedbøjningen fra nyttelasten er fundet til: 8,2 Konklusion: Dimension er tilstrækkelig! 4.3 Kontrol af kranbjælkens stabilitet I-tværsnit uden sideafstivning af flangen, kan reducerer bæreevnen ved kipning. Kipning deles op i bunden og fri kipning. I dette tilfælde er der tale om fri kipning på midten af faget og ved understøtningen, da ingen af flangerne er fastgjort. Momentets fordeling ses på Figur 35 og momentfordelingen er vist på Figur 36 herunder: Figur 35: Viser momentfordelingen. Figur 36: Viser momentforhold fra Teknisk Ståbi side 112 (3.40). 46

51 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Fri kipning på midten af faget Da der haves fri kipning vælges tilfælde 2 fri kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. Herudfra kan eulerlasten findes ud fra formlen: For at aflæse i tabel 6.38 Teknisk Ståbi findes og , ,258 0,094 Herudfra interpoleres der mellem værdierne i tabel 6.38 Teknisk Ståbi for at finde, der findes til: 84 76,7, 76,7 3, , ,9, 92,9 3, , ,99 78,58 78,58 3, , Det kritiske moment kan nu findes: 82,81 2, , , ,2 Herudfra kan findes vha. Figur 37. B4-2-F12-H130 Figur 37: Viser hvordan Mcr findes , ,2 553,4 2 Det relative slankhedsforhold findes:, ,5 10 0,809 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes: Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN

52 For valset I-profil: > 2,0 Der vælges derudfra kipningstilfælde b og dermed fås imperfektionsfaktoren: = 0,34 Φ = 0, ,2 + = 0, ,340,809 0,2 + 0,809 = 0,93 1 = Φ + Φ = 1 = 0,72 0,93 + 0,93 0,809 Da normalkræften er 0 er = 1,0. Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes ud fra DS/EN kap , 88, = 1,0 = 0,448, 0,72,, Da 0,448 < 1,0 opstår der ikke kipning. Fri kipning ved understøtningen Da der haves fri kipning vælges tilfælde 1 fri kipning af tabel 6.37 Teknisk Ståbi. Herudfra kan eulerlasten findes ud fra formlen: h For at aflæse i tabel 6.38 Teknisk Ståbi findes og. = = 0 = , = 3,258 Herudfra findes ud fra formlen fundet i Teknisk Ståbi tabel 6.38 herunder: = 9,22 4,291 + = 9,22 4, ,258 = 13,28 Det kritiske moment kan nu findes: = 13,28 2, , ,7 10 = 437,29 Det relative slankhedsforhold findes:, = = ,29 10 = 0,91 48

53 Dermed kan kipningsreduktionsfaktoren findes: Kipningskurven findes af tabel 6.4 DS/EN For valset I-profil: > 2,0 Der vælges derudfra kipningstilfælde b og dermed fås imperfektionsfaktoren: = 0,34 Φ = 0, ,2 + = 0, ,340,91 0,2 + 0,91 = 1,03 1 = Φ + Φ = 1 = 0,66 1,03 + 1,03 0,91 Da normalkræften er 0, er det DS/EN kap der betragtes. Dette betyder at = 1,0. Det medfører at momentets indflydelse på stabiliteten kan findes ud fra DS/EN kap , 42, = 1,0 = 0,234, 0,66,, Da 0,234 < 1,0 opstår der ikke kipning. Opsamling: Dette afslutter dimensioneringen og eftervisning af kranskinnen. Kranprofilet blev et IPE-360 med stålkvalitet S

54 29.maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 5. Dimensionering af gavlsøjler Der dimensioneres for et HEA200 med stålkvalitet S235. B4-2-F12-H130 Beregningsmæssige forudsætninger Materialekvalitet: S235 Konsekvensklasse: CC2 Kontrolklasse: Normal Lastdata For dimensionering af gavl ses der kun på belastning af gavlsøjlerne i øst gavlen, idet disse får en yderligere belastning fra halvtaget. Snelasten på halvtaget giver den største søjlevirkning. Der ses på 2 tilfælde for dimensionering af gavlsøjlen. Begge tilfælde er for gavlsøjlen GØ5, da denne bliver påvirket mest af halvtaget, se Bilag S-9. Det ene tilfælde er hvor der haves vind på langs, hvor det største moment optræder. Ved det andet tilfælde haves vind på tværs, hvor søjlen påvirkes af tryk, hvilket giver den største søjlevirkning. For tilfælde 1 med vind på langs haves påvirkning af zone D på facaden og for tilfælde 2 haves påvirkning af zone B på facaden. De forskellige vindlaster der kommer på facaden ses i Bilag S-8. Her ses der ligeledes, at GØ5 har den største påvirkning for vinden på langs østfra. Det statiske system Figur 38: Viser det statiske system for gavlsøjlen. Det er på det statiske system vist som om at alle kræfter virker i toppen, dette er ikke tilfældet i virkeligheden. Antagelsen er dog på den sikre side. 50

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Stålkonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4.

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato Afgangsprojekt Blue Water Shipping -Projektgrundlag Mirna Bato 20-05-2018 Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion Blue Water Shipping Projektgrundlag 1 Blue Water Shipping Projektgrundlag

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N. KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N. KH Smede- og Maskinfabrik A/S 1 Titelblad Titel: Bygherre: Emne: Projektgruppe: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Gruppe B4-1-f09 Projektperiode: 02.02.09

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Projektering af Hvide Sande Missionshus

Projektering af Hvide Sande Missionshus Projektering af - Design of Udarbejdet i samarbejde med: Forfatter: Semester: Retning: Sted: Projektvejleder: Dennis Kaastrup Nielsen Bachelorprojekt 7. semester Bygge- og anlægskonstruktion Aalborg Universitet

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

STÅLSØJLER Mads Bech Olesen

STÅLSØJLER Mads Bech Olesen STÅLSØJLER Mads Bech Olesen 30.03.5 Centralt belastede søjler Ved aksial trykbelastning af et slankt konstruktionselement er der en tendens til at elementet slår ud til siden. Denne form for instabilitet

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Tektonik Program lektion 4 12.30-13.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Tøjninger og spændinger Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke Kursusholder Poul

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2011

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2011 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2011 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 6 1.5. Charnier...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet DIMENSION Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Statiske beregninger Stålspær

Statiske beregninger Stålspær Side 1 af 50 Statiske beregninger Stålspær Bjerring Silo Construction ApS Bjerring Hede 12 8850 Bjerringbro 17/11 2017 Lene Brogaard Side 2 af 50 Spæreftervisning. Denne beregning omfatter eftervisning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Dimension. Plan Ramme 4. Eksempler. August 2018

Dimension. Plan Ramme 4. Eksempler. August 2018 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2018 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af StruSoft AB, Sverige Diplomvej 373 2. Rum 247 Gotlandsvej 24 info.dimension@strusoft.com DK-2800 Kgs. Lyngby DK-8700 Horsens

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere