IT-Vest Nyt. NR. 3 Forår Debat. Nye initiativer. Nyheder og aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. NR. 3 Forår 2002. Debat. Nye initiativer. Nyheder og aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen"

Transkript

1 NR. 3 Forår 2002 Debat IT-Vest ere - hvad for noget? De IT-Vest studerende på Aarhus Universitet har etableret et fagråd. Målet er at skabe en fælles identitet. side 2-3 Forskellighed i praksis De studerende på IT, kommunikation og organisation kommer fra mange forskellige uddannelser. Det giver mange udfordringer. side 4 Nye initiativer IT-Vest nedsatte i efteråret 2001 et tværgående koordinationsudvalg, der med et budget på 10 mio kr. har stået for igangsættelsen af en række initiativer der skal styrke det tværgående samarbejde og støtte udviklingen af de lokale uddannelsesmiljøer. I dette nummer af IT-Vest Nyt fokuserer vi på nogle af de initiativer der i øjeblikket igangsættes på institutionerne. Nye studenterfaciliteter på Aarhus Universitet De IT-studerende på Aarhus Universitet har fået nye studiefaciliteter. side 5-6 Nyt konferenceudstyr - åbner for møder med hele verden. Handelshøjskolen i Århus eksperimenterer med nye undervisnings- og samarbejdsformer. side 7 Netværket IKT og Læring Aalborg Universitet etablerer en ny form for netværk hvor studerende, forskere og erhvervslivet mødes til fælles viden- og erfaringsudveksling. side 8 Starten på et nyt konferencecenter i Aalborg... Aalborg Universitet har fået midler fra IT-Vest til at forbedre faciliteterne for de fjernstuderende. side 8 Iværksætteraktiviter for IT-Vest studerende Aalborg Universitet vil fremme iværksætteri blandt de studerende. side 9 Udvikling af fælles studiekultur Aarhus Universitet igangsætter et projekt der skal støtte de IT-Vest studerendes studiekultur. side 10 Nyheder og aktiviteter side 11 Nyt fra direktionen side 12 Klip fra pressen side 12 IT-Vest Nyt udgives af IT-Vest direktionen Åbogade 34 C, 8200 Århus N Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Lillian Hasslund (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Bo Kristiansen (Syddansk Universitet) Michael E. Caspersen (Aarhus Universitet) Næste deadline: 15. maj 2002

2 IT-Vest'ere - hvad for noget? IT-Vest'ere, ITO'er, stud.it - kært barn har mange navne. Sådan lyder ordsproget i hvert fald, men for os som studerende, giver de mange betegnelser, studiesteder og studieretninger ofte anledning til forvirring - for hvem er vi egentlig? Hvad kan vi? Og hvor hører vi til? For bl.a. at tage hånd om disse problemstillinger, har vi oprettet et fagråd (ITAF) for alle IT-Vest studerende på Aarhus Universitet. Artiklen her er tænkt dels som en status over, hvad vi indtil nu har foretaget os i fagrådet, dels som et debatindlæg i en debat omkring en IT-Vest identitet, vi meget gerne vil være med til at bringe på banen. Lad os give nogle eksempler på den situation, vi som IT-Vest studerende står i: På Aarhus Universitet er der tre IT-Vest kandidatuddannelser i hhv. IT og Organisation, Softwarekonstruktion og Multimedier. Undervisningen foregår på hhv. Informationsvidenskab, Datalogi og Medievidenskab på tre forskellige fysiske lokationer. Vi har ikke samme fag, men deler fag med "normale" studerende fra de tre uddannelser. Alligevel skal vi adskille os fra disse studerende - hvad er det, der udgør forskellen? Vi har vidt forskellige bacheloruddannelser men skal bære en fælles betegnelse, cand.it, efter 2 års undervisning. Hvad er det, vi har tilfælles? Hvor hører vi til - IT-Vest eller vores respektive institutter? Fælles identitet Identitet er nøgleordet, som samler alle de spørgsmål, vi har stået med, siden vi startede vores kandidatuddannelser. I efteråret lavede en gruppe studerende fra Handelshøjskolen en undersøgelse for at indkredse, hvad IT-Vest identiteten bestod eller skulle bestå af. 2 studerende og 2 ansatte fra IT-Vest direktionen blev sat sammen for at sætte ord på spørgsmålet: Hvad skal IT-Vest stå for??! Dette var de overskrifter, der kom ud af undersøgelsen: " Tværfaglighed " Høj faglighed " Erhvervssamarbejde " Tværinstitutionelt samarbejde " Anvendelse af nyeste teknologi " Nytænkning " Godt socialt miljø " Gode studiefaciliteter " Identitet indadtil (administrativt og fagligt) En af de største udfordringer er at finde en balance mellem forsøget på at skabe en faglig identitet for de enkelte uddannelser og behovet for at skabe en fælles IT-Vest identitet på tværs af uddannelserne i samarbejdet. For os som studerende, er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men om både-og. Vi oplever det som meget væsentligt, at der decentralt bliver skabt en forståelse for, hvem IT-Vest studerende er og hvordan vi adskiller os fra institutionens andre studerende, men denne forståelse er svær at skabe, hvis man ikke på tværs i IT-Vest samarbejdet har en klar opfattelse af, hvad en IT-Vest studerende er. Der skal selvfølgelig være plads til forskellige faglige profiler for de forskellige IT-Vest uddannelser, men skal vi profilere os indadtil på institutionen og udadtil over 2

3 for erhvervslivet, må der være nogle overordnede fællesnævnere for alle IT-Vest studerende. Disse fællesnævnere kunne fx være de ovennævnte identitetsmål, da de er så tilpas overordnede, at de kan fungere som "varemærke" for alle IT-Vest studerende. Herudover kan man så på uddannelserne tilføje de faglige profiler. Bedre studiemiljø Den megen forvirring og frustration over den manglende identitet førte til at vi i november 2001 dannede et fagråd for alle IT-Vest studerende på Aarhus Universitet. Fagrådet omfatter dermed studerende på tre uddannelser: IT og Organisation, Multimedier og Softwarekonstruktion. Et af fagrådets opgaver er at skabe en fælles identitet blandt studerende på tværs af uddannelserne - studerende som ellers ikke har noget med hinanden at gøre i hverdagen. Derudover er fagrådet "stiftet for at sikre et godt studiemiljø og etablere en god kommunikation mellem Aarhus Universitets IT-Vest studerende, undervisere og uddannelsesansvarlige. Samarbejde med erhvervslivet Fagrådet vil endvidere arbejde på at etablere et samarbejde med erhvervslivet og på den måde gøre opmærksom på IT-Vest studerende". Indtil videre har en stor del af Fagrådets arbejde bestået i at få overblik over, hvilke råd og udvalg, vi skal sidde med i, hvor vi kan søge økonomiske midler etc. På tegnebrættet er imidlertid mere udadrettede tiltag, bl.a. en faglig dag, specialedag og specialeforum samt forskellige arrangementer såsom virksomhedsbesøg og foredrag fra færdiguddannede IT-Vest'ere. Derudover har vi også taget kontakt til IT-højskolen i København for at starte en erfaringsudveksling. På længere sigt er det vores håb, at lignende fagråd bliver stiftet på de andre institutioner i IT-Vest samarbejdet, og at vi kan få et samarbejde i gang med disse, så vi som studerende får større gennemslagskraft i forhold til indflydelse på indholdet af de forskellige uddannelser og markedsføring af vores fælles cand.it titel. Læs mere om fagrådet på Sara Jørgensen, IT-Vest fagrådet, Aarhus Universitet 3

4 Forskellighed i praksis De studerende på kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation (ITKO) kommer fra forskellige bacheloruddannelser og har dermed på forhånd en række forskellige faglige kompetencer. Optagelse kan i princippet lade sig gøre for studerende med en hvilken som helst bacheloruddannelse og i år er der blandt andet studerende fra både HA, humaniora, samfundsfag, Erhvervssprog m.fl.. Fælles for os er, at vi interesserer os for IT i forskellige former, men vi har vores akademiske rødder plantet i vidt forskellige forskningstraditioner. Jeg er bachelor i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet og er nu studerende på uddannelsens første hold, som her i februar netop har taget fat på 2. semester af den 2-årige kandidatuddannelse. Jeg går generelt ind for, at der både fagligt og personligt er plads til at have et forskelligt syn på verden, fordi det giver mulighed for tilsammen at nå større mål. Tværfagligt samarbejde Jeg mener, at de studerendes faglige mangfoldighed er en af ITKOs største forcer, fordi det er en lærerigt når så forskellige kompetencer mødes i tæt samarbejde. Med forskellighed skabes et kreativt rum, hvor man kan få testet og udviklet sine personlige og faglige kompetencer. Min oplevelse af at gå på ITKO har været, at jeg har fået styrket min bevidsthed om, hvilken tradition det er, jeg kommer fra. Ved at blive konfronteret med andre måder at opfatte verden på, har jeg opnået en indsigt i, hvad de humanistiske traditioner har betydet for mine kompetencer. Styrken ved dette er, at vi studerende i højere grad må selvstændigt tage stilling. Vi er nødt til at forholde os til vores medstuderendes opfattelse af en given problemstilling og kan i vores synspunkter og argumentation ikke læne os op af en lang række fælles traditioner. Vi udvikler os derfor ikke kun fagligt indenfor IT, Kommunikation og Organisation - men opnår også en kompetenceudvikling indenfor praktisk teamwork en kompetence, vi ikke kan læse os til. Individuelle introforløb Men forskellighed er samtidig en udfordring for at arbejde på tværs af traditioner er i praksis ikke altid lige nemt. Der er fra uddannelsens side forsøgt at tage hensyn til dette. For at vi skulle være i stand til at mødes på tværs af vores faglige nuancer, har vi i uddannelsens første uger gennemgået et lyn-kursus i form af såkaldte introduktionsfag. For mit vedkommende betød dette, at jeg skulle opgraderes i fag som erhvervsøkonomi, systemarkitektur og marketing, mens andre af mine medstuderende skulle igennem fag som kommunikation, web og organisation. Rent fagligt har dette fungeret godt, fordi vi er kommet mere på bølgelængde, hvilket uden tvivl har skabt større forståelse for hinandens kompetencer. Men metodisk og interessemæssigt er der stadigvæk nuancer som er forskellige det er kompetencer, der ikke kan ensrettes på 5 ugers introkursus og heldigvis for det! Se mere om kandidatuddannelsen IT, Kommunikation og Organisation på uddannelsens website Her finder du også information om optagelseskrav, frister samt uddannelsens struktur og indhold. Sara Stürup Handelshøjskolen i Århus Sara Stürup læser IT, kommunikation og organisation ved Handelshøjskolen i Århus og er fornyligt blevet ansat som central studievejleder ved IT-Vest. 4

5 Nye studenterfaciliteter for de ITstuderende på Aarhus Universitet Fredag den 8. februar 2002 var der indvielse af Studenterhallen, en 500 kvm. stor hal, der giver IT- Parkens studerende faciliteter i topklasse. Åbningen blev markeret med en række taler samt fadøl og chips, og Bodil Due, dekan for det Humanistiske Fakultet og bestyrelsemedlem i IT-Vest, og Rasmus Andersen, en af studenterrepræsentanterne fra indretningsudvalget, klippede i fællesskab den røde snor over og markerede hermed ibrugtagningen af hallen. "Det er skønt med lys og masser af plads. Man har meget mere lyst til at være i Åbogade også efter forelæsningerne!" Studenterhallen ligger et halvt minuts gang fra IT- Parkens hovedbygning ved hjørnet af Åbogade og Helsingforsgade, og med studenterhallens ibrugtagelse er studiemiljøet for såvel fuldtidsstuderende som deltidsstuderende under Åben Uddannelse blevet markant forbedret. De 500 kvadratmeter får masser af dagslys fra store ovenlyspartier i hallens tagkonstruktion. Studenterhallen er finansieret af Aarhus Universitet (Humanistisk og Naturvidenskabeligt Fakultet) og IT- Vest i fællesskab, og indretningen er foretaget efter forslag fra en gruppe studerende. Hallen rummer 50 edb-arbejdspladser hvoraf ca. halvdelen er opstillet i to mindre rum der også kan anvendes som øvelseslokaler. Herudover rummer hallen tre grupperum og en række fire-og seksmandsborde til gruppearbejde. Nu har vi endelig fået et sted på Abogade som tilhører os!" Øvelseslokaler og grupperum er udstyret med projektionsfaciliteter. De studerende har derudover adgang til en "fri" databar med tilgængelige maskiner. Og der er mulighed for tilslutning af egne maskiner. Et hjørne af hallen er øremærket til afslapning og sofahygge. Ydermere rummer hallen et køkken og et indgangsparti med aflåselige skabe og plads til overtøj. Der er indrettet en række mobile arbejdspladser, dvs. rullende computerborde, der kan flyttes rundt til grupperum, øvelseslokaler eller sofakrog. Dette er et forsøg som skal være med til at afdække muligheder for nye og mere fleksible opstillinger af offentlige maskiner. 5

6 Nogle af de maskiner der opstilles i studenterhallen flyttes fra et antal pavilloner som er opstillet i forbindelse med IT-Parken og de herved ledigblevne kvadratmetre er indrettet som studenterlæsepladser. Studenterhallen er blevet modtaget særdeles positivt af de studerende; der er mange folk til stede lige fra tidlig morgen til sen aften, og alle dele af hallen bliver brugt flittigt. "Vi kan allerede nu mærke at det er et dejligt kreativt miljø hvor man kan li' at være og hvor der altid er hjælp og støtte at hente fra engagerede medstuderende." Aarhus Universitets overordnede plan er at hele Datalogisk Institut og Institut for Informations- og Medievidenskab skal flytte til IT-Parken. IT-Parken er en del af en større vision for hele Katrinebjerg-kvarte ret der i de kommende år skal omdannes til en IT-by. Der har tidligere fra studenterside været en berettiget kritik af studenterfaciliteterne i IT-Parken; indretningen af Studenterhallen er imidlertid et stort skridt i den rigtige retning. Michael E. Caspersen Aarhus Universitet 6

7 Nyt videokonferenceudstyr - åbner for møder med hele verden Som kommunikationsform bliver videokonferencer et vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og studenterfokuserede læringsmiljøer. Videokonferencer som kommunikationsform vil få større og større betydning i de kommende år og vil samtidig være et særdeles vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og studenterfokuserede læringsmiljøer. Handelshøjskolen i Århus er på forkant med denne udvikling. En bevilling på kr. fra IT-Vest har gjort det muligt at investere i Handelshøjskolens første professionelle videokonferenceudstyr til glæde for ikke kun studerende på IT-Vest kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, men bredt på hele Handelshøjskolen. - Vi har allerede brugt konferenceudstyret nogle gange med stor succes. I foråret håber man på at kunne holde en videokonference på Handelshøjskolen for sprogstuderende, der skal undervises af en gæsteforelæser fra et universitet i USA. Udstyret forventes også at blive benyttet som kommunikationsform mellem Færøerne og Handelshøjskolen, så et hold studerende i HD Regnskab kan følge undervisningen og have en dialog med deres undervisere, fortæller Jan Frandsen. Inddragelsen af den nye teknologi er aktuel også på IT-Vest masteruddannelsen i IT, Sprog og Læring, hvor én af de studerende netop nu er bosat i USA. - Vi har indkøbt to sæt udstyr hos Polycom. Det ene bliver fast monteret i et specielt indrettet lokale, mens det andet er et mobilt system, der kan bruges i virksomheder eller institutioner med passende internetadgang, siger projektleder Jan Frandsen fra Den Pædagogiske Serviceenhed på Handelshøjskolen og medlem af Infrastrukturudvalget på IT-Vest. Møder med hele verden Systemerne ventes at være fuldt i drift i april, og de er ikke kun meget brugervenlige, men giver også mulighed for konferencer med dialog. Det giver vide perspektiver for den fremtidige anvendelse. Også storkonferencer Når det gælder de IT-Vest relaterede uddannelser, er der tale om studenterhold på op til 25 personer på hver institution. Her kan konferencesystemet knytte holdene sammen i fælles virtuelle præsentationer og faglige dialoger. Det nye udstyr er netop ideelt til undervisning af hold i den størrelse og betjeningen ganske enkel. Ved at supplere med to til tre teknikere kan udstyret med fordel bruges til forelæsninger med eksempelvis gæsteundervisere i udlandet, og så kan deltagerantallet uden problemer være på op til 300. Lillian Hasslund Handelshøjskolen i Århus 7

8 Netværket IKT og Læring På Aalborg Universitet etableres en ny form for netværk hvor studerende, forskere og medarbejdere fra virksomheder/uddannelselsinstitutioner mødes til fælles viden- og erfaringsudveksling. Det faglige udgangspunkt i netværket bliver IT-Vest Uddannelsen Master i IKT og Læring på Aalborg Universitet som fagligt også suppleres med bl.a. DDNprojektet E-learning Lab Nordjylland. Der vil dog også blive en høj grad af erfaringsudveksling, idet der bl.a. gennem andre DDN-projekter er høstet en del erfaringer med IKT i uddannelsessektoren. Netværket retter sig primært mod nordjyske deltagere men vil i princippet være åbent for alle. AAU har de to sidste år kørt en række netværket inden for IKT området, bl.a. IKT og efteruddannelse af undervisere, IKT og fjernundervisning, IKT og pædagogisk udvikling samt Strategier for IKT i uddannelserne. Erfaringerne derfra vil blive taget med i det nye netværk. Der nedsættes en styregruppe bestående af 2 forskere fra AAU, ca. 4 eksterne medlemmer samt en repræsentant fra Netværkscenteret. Medlemmernes behov og krav vil derfor stå i centrum i netværket. Udover viden- og erfaringsudveksling vil netværket også danne rammerne for projekt- og praktikformidling direkte mellem netværksmedlemmerne, ligesom mulighederne for efteruddannelse også vil blive synliggjort for de eksterne medlemmer. Der vil blive afholdt ca. 4 årlige netværksmøder, en temadag, udgivet nyhedsbreve samt etableret en hjemmeside for netværket. Det administrative arbejde i netværket varetages af Netværkscenteret på AAU. Starten på et konferencecenter i Aalborg. AAU har søgt om midler fra IT-Vest til at forbedre faciliteterne for de såkaldte weekendseminarer. AAU s deltidsuddannelser under IT-Vest drives som fjernstudier med pc-kommunikation, men med jævnlige tilstedeværelsesseminarer. Da fjernstudier i sin tid startede, var det altid i weekenden, men nu er det som regel torsdag-lørdag. Seminarerne bygger på en hel del idealisme fra både lærere, studerende og administrativt personale, da seminarerne finder sted i normale dagstudielokaler uden særlig tilpasning til Åben Uddannelsesstuderende. Det vil man nu prøve at råde bod på. Der er fra IT-Vest s initiativpulje bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr., som skal bruges sammen med AAU s egen investering. De fleste fjernstuderende ankommer til seminar på AAU medbringende deres bærbare pc. Den skal fremover trådløst kunne kobles på stedets netværk. Der bliver også IT-opbevarings- og kalenderfaciliteter samt elektroniske opslagstavler. Og hvad angår gammeldags fysiske faciliteter skal der tænkes i modtagelse, opbevaring af bagage, køkken- og spisefaciliteter og lærerværelse eller arbejdsrum for lærerne. Disse fysiske indretningsbehov skal tænkes igennem sammen med en arkitekt. Der satses på opbygning af to centre for fjernstudieseminarer, nemlig i Kroghstræde 3, hvor masteruddannelsen i IKT og Læring holder til, samt på Fredrik Bajers Vej 7, der er hjemsted for masteruddannelsen i Industriel IT. Preben Sørensen, Studiechef, Aalborg Universitet Saskia Hansen Netværkscentret, Aalborg Universitet 8

9 Iværksætteraktiviteter for IT-Vest studerende På Aalborg Universitet opstartes der på nuværende tidspunkt en række forskellige initiativer til styrkelse af iværksætteri. Initiativer, som de studerende på de forskellige IT-Vest uddannelser vil kunne drage stor nytte af. Som udgangspunkt er der tale om tre slags tiltag: Uddannelser For at udstyre de studerende med en viden og indsigt i, hvad entreprenuership og intraprenuership indebærer, etableres der kurser/kursusforløb for alle, som påtænker eller er i gang med at etablere en vidensintensiv iværksættervirksomhed. Undervisningen bliver i første omgang udbudt som dagsundervisning; men i løbet af 2003 er det målsætningen at udvikle et modulsystem, hvor deltageren kan opnå forskellige grader (certifikat, diplom og master) alt efter antallet af moduler. I forbindelse med denne Masteruddannelse vil undervisningen være weekendseminarer og/eller aftenundervisning for at kunne tilpasse sig til evt. specielle behov hos deltids-studerende. Det er tiltænkt at IT-Vest studerende vil kunne deltage i disse kurser efter de gældende regler for henholdsvis tompladsordningen og Åben Uddannelse Netværk For at styrke erfarings- og vidensudvekslingen omkring opstart af egen videnintensiv virksomhed, etablerer Netværkscenteret netværk bestående af iværksættere, iværksætterrådgivere og institutioner for fremme af iværksætning m.h.t. på erfaringsudveksling, videndeling og videnspredning til potentielle iværksættere. Netværkene vil dels udmønte sig i virtuelle platforme, hvorfra der kan udveksles erfaringer, som vil kunne tage højde for at IT-Vest studerende er spredt over et større geografisk område. Dels vil der blive arrangeret fysiske møder, hvor der med udgangspunkt i forskellige inspirationsoplæg vil blive sat fokus på erfaringsudvekslings mellem iværksættere. Her vil det blive bestræbt at tidspunktet for møderne vil tage højde for at nogle af deltagerne har en vis transporttid. Aktiviteter til styrkelse af iværksætterkulturen og iværksætterrådgivning For at få skabt opmærksomhed i retning af iværksætning af egen virksomhed, som et alternativ til den traditionelle orientering mod en karriere i den offentlige sektor eller det private erhvervsliv, vil der blive igangsat en række initiativer, som skal styrke iværksætterkulturen. Dette vil blive grebet an på flere måder, eksempelvis via elektroniske nyhedsbreve, iværksætterdage, rådgivningstilbud o. lign. Interesserede vil således løbende blive opdateret om, hvad der sker inden for området, samtidig med at der blive afholdt forskellige arrangementer, som kan tjene til inspiration for potentielle iværksættere og andre interesserede. For at kunne målrette disse aktiviteter til de studerende på IT-Vest vil der i løbet af de kommende måneder blive gennemført en undersøgelse med henblik for at kortlægge, hvilke specifikke behov IT-Vest studerende har inden for dette område. Det administrative arbejde i initiativet varetages af Netværkscenteret på AAU. Mere information om projektet kan fås hos Henriette Frahm, Netværkscenteret, eller Henriette Frahm Netværkscentret, Aalborg Universitet 9

10 Udvikling af fælles studiekultur IT-Vest uddannelser er karakteriseret ved, at de studerende kommer med mange forskellige baggrunde. Det er en stor udfordring at få de forskellige studiekulturer, som de studerende er bærere af, til at spille sammen, til at bidrage til den enkelte studerendes faglige (og personlige) udvikling. Derfor har Aarhus Universitet søgt midler fra IT-Vest til at udvikle aktiviteter der kan støtte udviklingen af en fælles studiekultur. At de studerende kommer med mange forskellige baggrunde betyder f.eks. at der ikke eksisterer en fælles forståelse af, hvad en projekt-opgave er, hvad en rapport skal indeholde eller hvordan man bygger et speciale op og gennemfører et specialestudium. Vi betragter dette skrivekursus som et pilotprojekt. Overskriften udvikling af fælles studiekultur skyldes, at initiativet kan sigte bredere end et skrivekursus. Det kan f.eks. også indeholde emner som projektsamarbejde/teambuilding og mundtlig formidling. Men vil selvfølgelig være opmærksomme på, at der kan være forskellige behov afhængig af studieretning og afhængig af om det er kandidat- eller masterstuderende. Arne Kjær Studieleder på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet På vores multimedieuddannelser har vi erfaret, at der er forskellige kulturer med hensyn til skrivning af projektopgaver. Vi har derfor i efteråret afholdt et skrivekursus (for både multimediestuderende og IT og organisationsstuderende) og det bliver her i foråret fulgt op af 3 workshops om den akademiske skriveproces. I evalueringen af efterårets kursus gav de studerende udtryk for stor tilfredshed med initiativet og behovet for den slags aktiviteter ses også af tilmeldingen, der var deltagere til efterårets kursus. På forårets workshops vil der bl.a. blive behandlet emner som " At komme i gang med en opgave " planlægning af arbejdsprocessen, så man får det optimale udbytte " Hvorfor er det så vigtigt at kende til universitetsopgavens genrekrav? " Hvordan skriver man en god problemformulering? " Hvad kendetegner akademisk sprog? " Teknikker til at håndtere skriveblokering " Hvordan kan man argumentere overbevisende i en opgave? 10

11 Nyheder og Aktiviteter IT-indsatsen på Aalborg Universitet IT-indsatsen på Aalborg Universitet har en række Hotspot-arrangementer i foråret. Det er eftermiddagsarrangementer, hvor der sættes fokus på et bestemt ITværktøj, fx "FrontPage for begyndere" eller "Pdf-filer - hvorfor og hvordan". Du kan se arrangementskalenderen her: Vill-projektet på Aalborg Universitet Virtuelle Læringsmiljøer og Lærings-former (ViLL) arbejder med konkrete IKT-implementeringer i forskellige uddannelsesmiljøer samt med etablering af et forsknings-, udviklings- og videncenter inden for e-learning. Laboratoriemiljøet udvikler, opsamler og udveksler viden og systemer relateret til e-learning for ViLL-projektets partnere og for øvrige interessenter. På web-siden finder du bl.a. en arrangementskalender samt nyhedsbreve til de medvirkende i projektet. Ph.d.- og post.doc.-stipendier inden for MODINET Inden for forskningsprojektet Medier og demokrati i netværkssamfundet (MODINET) opslås 8 stipendier. MODINET er et tværfaglig forskningsprojekt med deltagende forskere fra bl.a. Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Ansøgningsfrist 8. april [se det fulde opslag på MODINETs website] At kæmpe med vejrmøller Mandag d. 18. marts kl. 14, lok Trøjborgkomplekset, Aarhus Universitet Kristian Hvidtfelt Nielsen, Ph.D., Institut for Videnskabshistorie Foredraget er en undersøgelse af relationerne mellem Don Quixote (Cervantes tossede adelsmand) og Science and Technology Studies (STS). Med udgangspunkt i Don Quixote og med særligt henblik på Harold Garfinkels etnometodologi og aktør-netværksteori (ANT) vil han bl.a. diskutere forskellige former for realisme, performativitet, refleksivitet. Han vil forsøge at argumentere for, at STS er en særlig måde "at kæmpe med vejrmøller" på. XML-baseret tekstproduktion i større international virksomhed 18. marts 2002, Kl Torben Kolind, Danfoss Drives Torben Kolind, som er ansvarlig for teknisk litteratur i Danfoss Drives, fortæller i sit foredrag om, hvordan man i Danfoss Drives har indført en slags single source-strategi til effektivisering af virksomhedens produktion af teknisk dokumentation på en række sprog. Lokale: 1.74 Tilmelding: Studiesekretær Kirsten Busk Eskildsen, senest Internettet og Religiøse forandringer i det moderne samfund 22. maj 2002 Kl Morten Thomsen Højsgaard, Ph.D.-stipendiat, Københavns Universitet. Med afsæt i eksempler belyser foredraget, hvordan religion på internettet afspejler de religiøse forandringer i det moderne samfund, og over hvad det er, der sker, når religion bliver virtuel. Lokale: Studenterhuset, Munkemøllestræde 20, 5000 Odense C. Tlf Tilmelding: er ikke nødvendig. Men der tages 30 kr. i entré for ikke-medlemmer af foredragsforeningen Religio. Nærmere oplysning: Mikael Aktor, tlf eller Experimenting Arts and Sciences May 8-12, Aarhus Universitet The international Society for Literature and Sciences afholder konference på Aarhus Universitet i maj måned. Læs mere om konference på NordiCHI oktober 2002 Det nordiske forum for menneske-makin interaktion afholder til efteråret en konference med temaet Tradition and trancendence. Læs mere om konferencen på 11

12 Nyt fra direktionen Netværk for IT-Vest studerende Sammen med en flok IT-Vest studerende på Aarhus Universitet har IT-Vest direktionen taget initiativ til at etablere et netværk for studerende på tværs af institutionerne i samarbejdet. Formålet er at skabe kontakt mellem de studerende i samarbejdet og give dem et forum for diskussion af udviklingen af det faglige og sociale miljø ved uddannelserne ved IT-Vest. Ny IT-Vest studievejleder Sara Stürup er pr. 1. april ansat som central studievejleder i IT-Vest samarbejdet. Sara vil bla.tage sig af vejledning af kommende studerende og stå for at koordinere samarbejdet mellem studievejledningerne på tværs af IT-Vest institutionerne. Sara er bachelor i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet og læser p.t IT-Vest kandidatuddannelsen i.it, kommunikation og organisation ved Handelshøjskolen i Århus. Sara overtager jobbet fra IT- Vests nuværende studievejleder, Rikke Gadeberg, mens hun har barselsorlov. Nyt Bestyrelsesmedlem Bodil Due, dekan på Det Humanistiske F akultet ved Aarhus Universitet er universitetets nye medlem af bestyrelsen for IT-Vest. Klip fra pressen IT Pionerer De første cand. IT ere er sprunget ud fra de to IT-højskoler i Danmark. Som unge kandidater midt i tyverne får de typisk job i større virksomheder, hvor de kombinerer deres basale viden om programmering med et talent for netbaseret kommunikation. Her kunne vi lære af hinanden. Og jeg lærte at lytte til kodehajerene, designerne og tekstforfatterne, og selvom kultursammenstødene var voldsomme, lå udfordringen i at sætte modsætninger sammen... Jeg tror vores force især ligger i den koordinerende rolle, når større planer og projekter skal føres ud i livet. Alt om data, December 2001 Mange nye IT-jobs Et flertal af danske IT-ledere spår lysning i løbet af Der bliver plads i budgettet til at invitere flere medarbejdere ombord. Det svarer 61 procent af 180 IT-virksomheder i en undersøgelse. Nøjagtig hvor mange nye IT-jobs, 2002 vil bringe, melder undersøgelsens overordnede konklusioner ikke noget om. Ej heller hvilken slags kompetencer, der bliver behov for... IT-brancheforeningens direktør, Jakob Lyngsø, tør godt spå om, hvem der først og fremmest er efterspurgt til de nye jobs i branchen. - De allerhotteste lige nu er uddannede fra IT-højskolerne. Og det er ligegyldigt, om kandidatens baggrund er humanistisk eller teknisk. Derudover er det stadig ingeniører og dataloger, der er rift om, siger Jakob Lyngsø. Computerworld, februar

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 1 Sommer 2001. Artikler. Nyt om uddannelser. Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen

IT-Vest Nyt. NR. 1 Sommer 2001. Artikler. Nyt om uddannelser. Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen Artikler HTML er også for humanister Computerkoder er ikke et ukendt begreb for den 23- årige Lotte Buchhave. Men hun ser først og fremmest computeren som et redskab for kreativitet. side 2 Raketingeniør

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

SKRIVEKURSER FOR VIRKSOMHEDER

SKRIVEKURSER FOR VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSER FOR VIRKSOMHEDER Skrivekurser: Skriver du for en virksomhed eller som akademiker, forsker, ph.d.- stipendiat, underviser, konsulent, journalist eller tekstforfatter? Få et praktisk skrivekursus,

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 1. Formalia Formanden er dirigent: Anne. Referent: Maja. 2. Billedtagning af bestyrelse Der er taget fællesbillede. 3. Diskussion af aktiviteter

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere