IT-Vest Nyt. NR. 3 Forår Debat. Nye initiativer. Nyheder og aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. NR. 3 Forår 2002. Debat. Nye initiativer. Nyheder og aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen"

Transkript

1 NR. 3 Forår 2002 Debat IT-Vest ere - hvad for noget? De IT-Vest studerende på Aarhus Universitet har etableret et fagråd. Målet er at skabe en fælles identitet. side 2-3 Forskellighed i praksis De studerende på IT, kommunikation og organisation kommer fra mange forskellige uddannelser. Det giver mange udfordringer. side 4 Nye initiativer IT-Vest nedsatte i efteråret 2001 et tværgående koordinationsudvalg, der med et budget på 10 mio kr. har stået for igangsættelsen af en række initiativer der skal styrke det tværgående samarbejde og støtte udviklingen af de lokale uddannelsesmiljøer. I dette nummer af IT-Vest Nyt fokuserer vi på nogle af de initiativer der i øjeblikket igangsættes på institutionerne. Nye studenterfaciliteter på Aarhus Universitet De IT-studerende på Aarhus Universitet har fået nye studiefaciliteter. side 5-6 Nyt konferenceudstyr - åbner for møder med hele verden. Handelshøjskolen i Århus eksperimenterer med nye undervisnings- og samarbejdsformer. side 7 Netværket IKT og Læring Aalborg Universitet etablerer en ny form for netværk hvor studerende, forskere og erhvervslivet mødes til fælles viden- og erfaringsudveksling. side 8 Starten på et nyt konferencecenter i Aalborg... Aalborg Universitet har fået midler fra IT-Vest til at forbedre faciliteterne for de fjernstuderende. side 8 Iværksætteraktiviter for IT-Vest studerende Aalborg Universitet vil fremme iværksætteri blandt de studerende. side 9 Udvikling af fælles studiekultur Aarhus Universitet igangsætter et projekt der skal støtte de IT-Vest studerendes studiekultur. side 10 Nyheder og aktiviteter side 11 Nyt fra direktionen side 12 Klip fra pressen side 12 IT-Vest Nyt udgives af IT-Vest direktionen Åbogade 34 C, 8200 Århus N Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Lillian Hasslund (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Bo Kristiansen (Syddansk Universitet) Michael E. Caspersen (Aarhus Universitet) Næste deadline: 15. maj 2002

2 IT-Vest'ere - hvad for noget? IT-Vest'ere, ITO'er, stud.it - kært barn har mange navne. Sådan lyder ordsproget i hvert fald, men for os som studerende, giver de mange betegnelser, studiesteder og studieretninger ofte anledning til forvirring - for hvem er vi egentlig? Hvad kan vi? Og hvor hører vi til? For bl.a. at tage hånd om disse problemstillinger, har vi oprettet et fagråd (ITAF) for alle IT-Vest studerende på Aarhus Universitet. Artiklen her er tænkt dels som en status over, hvad vi indtil nu har foretaget os i fagrådet, dels som et debatindlæg i en debat omkring en IT-Vest identitet, vi meget gerne vil være med til at bringe på banen. Lad os give nogle eksempler på den situation, vi som IT-Vest studerende står i: På Aarhus Universitet er der tre IT-Vest kandidatuddannelser i hhv. IT og Organisation, Softwarekonstruktion og Multimedier. Undervisningen foregår på hhv. Informationsvidenskab, Datalogi og Medievidenskab på tre forskellige fysiske lokationer. Vi har ikke samme fag, men deler fag med "normale" studerende fra de tre uddannelser. Alligevel skal vi adskille os fra disse studerende - hvad er det, der udgør forskellen? Vi har vidt forskellige bacheloruddannelser men skal bære en fælles betegnelse, cand.it, efter 2 års undervisning. Hvad er det, vi har tilfælles? Hvor hører vi til - IT-Vest eller vores respektive institutter? Fælles identitet Identitet er nøgleordet, som samler alle de spørgsmål, vi har stået med, siden vi startede vores kandidatuddannelser. I efteråret lavede en gruppe studerende fra Handelshøjskolen en undersøgelse for at indkredse, hvad IT-Vest identiteten bestod eller skulle bestå af. 2 studerende og 2 ansatte fra IT-Vest direktionen blev sat sammen for at sætte ord på spørgsmålet: Hvad skal IT-Vest stå for??! Dette var de overskrifter, der kom ud af undersøgelsen: " Tværfaglighed " Høj faglighed " Erhvervssamarbejde " Tværinstitutionelt samarbejde " Anvendelse af nyeste teknologi " Nytænkning " Godt socialt miljø " Gode studiefaciliteter " Identitet indadtil (administrativt og fagligt) En af de største udfordringer er at finde en balance mellem forsøget på at skabe en faglig identitet for de enkelte uddannelser og behovet for at skabe en fælles IT-Vest identitet på tværs af uddannelserne i samarbejdet. For os som studerende, er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men om både-og. Vi oplever det som meget væsentligt, at der decentralt bliver skabt en forståelse for, hvem IT-Vest studerende er og hvordan vi adskiller os fra institutionens andre studerende, men denne forståelse er svær at skabe, hvis man ikke på tværs i IT-Vest samarbejdet har en klar opfattelse af, hvad en IT-Vest studerende er. Der skal selvfølgelig være plads til forskellige faglige profiler for de forskellige IT-Vest uddannelser, men skal vi profilere os indadtil på institutionen og udadtil over 2

3 for erhvervslivet, må der være nogle overordnede fællesnævnere for alle IT-Vest studerende. Disse fællesnævnere kunne fx være de ovennævnte identitetsmål, da de er så tilpas overordnede, at de kan fungere som "varemærke" for alle IT-Vest studerende. Herudover kan man så på uddannelserne tilføje de faglige profiler. Bedre studiemiljø Den megen forvirring og frustration over den manglende identitet førte til at vi i november 2001 dannede et fagråd for alle IT-Vest studerende på Aarhus Universitet. Fagrådet omfatter dermed studerende på tre uddannelser: IT og Organisation, Multimedier og Softwarekonstruktion. Et af fagrådets opgaver er at skabe en fælles identitet blandt studerende på tværs af uddannelserne - studerende som ellers ikke har noget med hinanden at gøre i hverdagen. Derudover er fagrådet "stiftet for at sikre et godt studiemiljø og etablere en god kommunikation mellem Aarhus Universitets IT-Vest studerende, undervisere og uddannelsesansvarlige. Samarbejde med erhvervslivet Fagrådet vil endvidere arbejde på at etablere et samarbejde med erhvervslivet og på den måde gøre opmærksom på IT-Vest studerende". Indtil videre har en stor del af Fagrådets arbejde bestået i at få overblik over, hvilke råd og udvalg, vi skal sidde med i, hvor vi kan søge økonomiske midler etc. På tegnebrættet er imidlertid mere udadrettede tiltag, bl.a. en faglig dag, specialedag og specialeforum samt forskellige arrangementer såsom virksomhedsbesøg og foredrag fra færdiguddannede IT-Vest'ere. Derudover har vi også taget kontakt til IT-højskolen i København for at starte en erfaringsudveksling. På længere sigt er det vores håb, at lignende fagråd bliver stiftet på de andre institutioner i IT-Vest samarbejdet, og at vi kan få et samarbejde i gang med disse, så vi som studerende får større gennemslagskraft i forhold til indflydelse på indholdet af de forskellige uddannelser og markedsføring af vores fælles cand.it titel. Læs mere om fagrådet på Sara Jørgensen, IT-Vest fagrådet, Aarhus Universitet 3

4 Forskellighed i praksis De studerende på kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation (ITKO) kommer fra forskellige bacheloruddannelser og har dermed på forhånd en række forskellige faglige kompetencer. Optagelse kan i princippet lade sig gøre for studerende med en hvilken som helst bacheloruddannelse og i år er der blandt andet studerende fra både HA, humaniora, samfundsfag, Erhvervssprog m.fl.. Fælles for os er, at vi interesserer os for IT i forskellige former, men vi har vores akademiske rødder plantet i vidt forskellige forskningstraditioner. Jeg er bachelor i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet og er nu studerende på uddannelsens første hold, som her i februar netop har taget fat på 2. semester af den 2-årige kandidatuddannelse. Jeg går generelt ind for, at der både fagligt og personligt er plads til at have et forskelligt syn på verden, fordi det giver mulighed for tilsammen at nå større mål. Tværfagligt samarbejde Jeg mener, at de studerendes faglige mangfoldighed er en af ITKOs største forcer, fordi det er en lærerigt når så forskellige kompetencer mødes i tæt samarbejde. Med forskellighed skabes et kreativt rum, hvor man kan få testet og udviklet sine personlige og faglige kompetencer. Min oplevelse af at gå på ITKO har været, at jeg har fået styrket min bevidsthed om, hvilken tradition det er, jeg kommer fra. Ved at blive konfronteret med andre måder at opfatte verden på, har jeg opnået en indsigt i, hvad de humanistiske traditioner har betydet for mine kompetencer. Styrken ved dette er, at vi studerende i højere grad må selvstændigt tage stilling. Vi er nødt til at forholde os til vores medstuderendes opfattelse af en given problemstilling og kan i vores synspunkter og argumentation ikke læne os op af en lang række fælles traditioner. Vi udvikler os derfor ikke kun fagligt indenfor IT, Kommunikation og Organisation - men opnår også en kompetenceudvikling indenfor praktisk teamwork en kompetence, vi ikke kan læse os til. Individuelle introforløb Men forskellighed er samtidig en udfordring for at arbejde på tværs af traditioner er i praksis ikke altid lige nemt. Der er fra uddannelsens side forsøgt at tage hensyn til dette. For at vi skulle være i stand til at mødes på tværs af vores faglige nuancer, har vi i uddannelsens første uger gennemgået et lyn-kursus i form af såkaldte introduktionsfag. For mit vedkommende betød dette, at jeg skulle opgraderes i fag som erhvervsøkonomi, systemarkitektur og marketing, mens andre af mine medstuderende skulle igennem fag som kommunikation, web og organisation. Rent fagligt har dette fungeret godt, fordi vi er kommet mere på bølgelængde, hvilket uden tvivl har skabt større forståelse for hinandens kompetencer. Men metodisk og interessemæssigt er der stadigvæk nuancer som er forskellige det er kompetencer, der ikke kan ensrettes på 5 ugers introkursus og heldigvis for det! Se mere om kandidatuddannelsen IT, Kommunikation og Organisation på uddannelsens website Her finder du også information om optagelseskrav, frister samt uddannelsens struktur og indhold. Sara Stürup Handelshøjskolen i Århus Sara Stürup læser IT, kommunikation og organisation ved Handelshøjskolen i Århus og er fornyligt blevet ansat som central studievejleder ved IT-Vest. 4

5 Nye studenterfaciliteter for de ITstuderende på Aarhus Universitet Fredag den 8. februar 2002 var der indvielse af Studenterhallen, en 500 kvm. stor hal, der giver IT- Parkens studerende faciliteter i topklasse. Åbningen blev markeret med en række taler samt fadøl og chips, og Bodil Due, dekan for det Humanistiske Fakultet og bestyrelsemedlem i IT-Vest, og Rasmus Andersen, en af studenterrepræsentanterne fra indretningsudvalget, klippede i fællesskab den røde snor over og markerede hermed ibrugtagningen af hallen. "Det er skønt med lys og masser af plads. Man har meget mere lyst til at være i Åbogade også efter forelæsningerne!" Studenterhallen ligger et halvt minuts gang fra IT- Parkens hovedbygning ved hjørnet af Åbogade og Helsingforsgade, og med studenterhallens ibrugtagelse er studiemiljøet for såvel fuldtidsstuderende som deltidsstuderende under Åben Uddannelse blevet markant forbedret. De 500 kvadratmeter får masser af dagslys fra store ovenlyspartier i hallens tagkonstruktion. Studenterhallen er finansieret af Aarhus Universitet (Humanistisk og Naturvidenskabeligt Fakultet) og IT- Vest i fællesskab, og indretningen er foretaget efter forslag fra en gruppe studerende. Hallen rummer 50 edb-arbejdspladser hvoraf ca. halvdelen er opstillet i to mindre rum der også kan anvendes som øvelseslokaler. Herudover rummer hallen tre grupperum og en række fire-og seksmandsborde til gruppearbejde. Nu har vi endelig fået et sted på Abogade som tilhører os!" Øvelseslokaler og grupperum er udstyret med projektionsfaciliteter. De studerende har derudover adgang til en "fri" databar med tilgængelige maskiner. Og der er mulighed for tilslutning af egne maskiner. Et hjørne af hallen er øremærket til afslapning og sofahygge. Ydermere rummer hallen et køkken og et indgangsparti med aflåselige skabe og plads til overtøj. Der er indrettet en række mobile arbejdspladser, dvs. rullende computerborde, der kan flyttes rundt til grupperum, øvelseslokaler eller sofakrog. Dette er et forsøg som skal være med til at afdække muligheder for nye og mere fleksible opstillinger af offentlige maskiner. 5

6 Nogle af de maskiner der opstilles i studenterhallen flyttes fra et antal pavilloner som er opstillet i forbindelse med IT-Parken og de herved ledigblevne kvadratmetre er indrettet som studenterlæsepladser. Studenterhallen er blevet modtaget særdeles positivt af de studerende; der er mange folk til stede lige fra tidlig morgen til sen aften, og alle dele af hallen bliver brugt flittigt. "Vi kan allerede nu mærke at det er et dejligt kreativt miljø hvor man kan li' at være og hvor der altid er hjælp og støtte at hente fra engagerede medstuderende." Aarhus Universitets overordnede plan er at hele Datalogisk Institut og Institut for Informations- og Medievidenskab skal flytte til IT-Parken. IT-Parken er en del af en større vision for hele Katrinebjerg-kvarte ret der i de kommende år skal omdannes til en IT-by. Der har tidligere fra studenterside været en berettiget kritik af studenterfaciliteterne i IT-Parken; indretningen af Studenterhallen er imidlertid et stort skridt i den rigtige retning. Michael E. Caspersen Aarhus Universitet 6

7 Nyt videokonferenceudstyr - åbner for møder med hele verden Som kommunikationsform bliver videokonferencer et vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og studenterfokuserede læringsmiljøer. Videokonferencer som kommunikationsform vil få større og større betydning i de kommende år og vil samtidig være et særdeles vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og studenterfokuserede læringsmiljøer. Handelshøjskolen i Århus er på forkant med denne udvikling. En bevilling på kr. fra IT-Vest har gjort det muligt at investere i Handelshøjskolens første professionelle videokonferenceudstyr til glæde for ikke kun studerende på IT-Vest kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, men bredt på hele Handelshøjskolen. - Vi har allerede brugt konferenceudstyret nogle gange med stor succes. I foråret håber man på at kunne holde en videokonference på Handelshøjskolen for sprogstuderende, der skal undervises af en gæsteforelæser fra et universitet i USA. Udstyret forventes også at blive benyttet som kommunikationsform mellem Færøerne og Handelshøjskolen, så et hold studerende i HD Regnskab kan følge undervisningen og have en dialog med deres undervisere, fortæller Jan Frandsen. Inddragelsen af den nye teknologi er aktuel også på IT-Vest masteruddannelsen i IT, Sprog og Læring, hvor én af de studerende netop nu er bosat i USA. - Vi har indkøbt to sæt udstyr hos Polycom. Det ene bliver fast monteret i et specielt indrettet lokale, mens det andet er et mobilt system, der kan bruges i virksomheder eller institutioner med passende internetadgang, siger projektleder Jan Frandsen fra Den Pædagogiske Serviceenhed på Handelshøjskolen og medlem af Infrastrukturudvalget på IT-Vest. Møder med hele verden Systemerne ventes at være fuldt i drift i april, og de er ikke kun meget brugervenlige, men giver også mulighed for konferencer med dialog. Det giver vide perspektiver for den fremtidige anvendelse. Også storkonferencer Når det gælder de IT-Vest relaterede uddannelser, er der tale om studenterhold på op til 25 personer på hver institution. Her kan konferencesystemet knytte holdene sammen i fælles virtuelle præsentationer og faglige dialoger. Det nye udstyr er netop ideelt til undervisning af hold i den størrelse og betjeningen ganske enkel. Ved at supplere med to til tre teknikere kan udstyret med fordel bruges til forelæsninger med eksempelvis gæsteundervisere i udlandet, og så kan deltagerantallet uden problemer være på op til 300. Lillian Hasslund Handelshøjskolen i Århus 7

8 Netværket IKT og Læring På Aalborg Universitet etableres en ny form for netværk hvor studerende, forskere og medarbejdere fra virksomheder/uddannelselsinstitutioner mødes til fælles viden- og erfaringsudveksling. Det faglige udgangspunkt i netværket bliver IT-Vest Uddannelsen Master i IKT og Læring på Aalborg Universitet som fagligt også suppleres med bl.a. DDNprojektet E-learning Lab Nordjylland. Der vil dog også blive en høj grad af erfaringsudveksling, idet der bl.a. gennem andre DDN-projekter er høstet en del erfaringer med IKT i uddannelsessektoren. Netværket retter sig primært mod nordjyske deltagere men vil i princippet være åbent for alle. AAU har de to sidste år kørt en række netværket inden for IKT området, bl.a. IKT og efteruddannelse af undervisere, IKT og fjernundervisning, IKT og pædagogisk udvikling samt Strategier for IKT i uddannelserne. Erfaringerne derfra vil blive taget med i det nye netværk. Der nedsættes en styregruppe bestående af 2 forskere fra AAU, ca. 4 eksterne medlemmer samt en repræsentant fra Netværkscenteret. Medlemmernes behov og krav vil derfor stå i centrum i netværket. Udover viden- og erfaringsudveksling vil netværket også danne rammerne for projekt- og praktikformidling direkte mellem netværksmedlemmerne, ligesom mulighederne for efteruddannelse også vil blive synliggjort for de eksterne medlemmer. Der vil blive afholdt ca. 4 årlige netværksmøder, en temadag, udgivet nyhedsbreve samt etableret en hjemmeside for netværket. Det administrative arbejde i netværket varetages af Netværkscenteret på AAU. Starten på et konferencecenter i Aalborg. AAU har søgt om midler fra IT-Vest til at forbedre faciliteterne for de såkaldte weekendseminarer. AAU s deltidsuddannelser under IT-Vest drives som fjernstudier med pc-kommunikation, men med jævnlige tilstedeværelsesseminarer. Da fjernstudier i sin tid startede, var det altid i weekenden, men nu er det som regel torsdag-lørdag. Seminarerne bygger på en hel del idealisme fra både lærere, studerende og administrativt personale, da seminarerne finder sted i normale dagstudielokaler uden særlig tilpasning til Åben Uddannelsesstuderende. Det vil man nu prøve at råde bod på. Der er fra IT-Vest s initiativpulje bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr., som skal bruges sammen med AAU s egen investering. De fleste fjernstuderende ankommer til seminar på AAU medbringende deres bærbare pc. Den skal fremover trådløst kunne kobles på stedets netværk. Der bliver også IT-opbevarings- og kalenderfaciliteter samt elektroniske opslagstavler. Og hvad angår gammeldags fysiske faciliteter skal der tænkes i modtagelse, opbevaring af bagage, køkken- og spisefaciliteter og lærerværelse eller arbejdsrum for lærerne. Disse fysiske indretningsbehov skal tænkes igennem sammen med en arkitekt. Der satses på opbygning af to centre for fjernstudieseminarer, nemlig i Kroghstræde 3, hvor masteruddannelsen i IKT og Læring holder til, samt på Fredrik Bajers Vej 7, der er hjemsted for masteruddannelsen i Industriel IT. Preben Sørensen, Studiechef, Aalborg Universitet Saskia Hansen Netværkscentret, Aalborg Universitet 8

9 Iværksætteraktiviteter for IT-Vest studerende På Aalborg Universitet opstartes der på nuværende tidspunkt en række forskellige initiativer til styrkelse af iværksætteri. Initiativer, som de studerende på de forskellige IT-Vest uddannelser vil kunne drage stor nytte af. Som udgangspunkt er der tale om tre slags tiltag: Uddannelser For at udstyre de studerende med en viden og indsigt i, hvad entreprenuership og intraprenuership indebærer, etableres der kurser/kursusforløb for alle, som påtænker eller er i gang med at etablere en vidensintensiv iværksættervirksomhed. Undervisningen bliver i første omgang udbudt som dagsundervisning; men i løbet af 2003 er det målsætningen at udvikle et modulsystem, hvor deltageren kan opnå forskellige grader (certifikat, diplom og master) alt efter antallet af moduler. I forbindelse med denne Masteruddannelse vil undervisningen være weekendseminarer og/eller aftenundervisning for at kunne tilpasse sig til evt. specielle behov hos deltids-studerende. Det er tiltænkt at IT-Vest studerende vil kunne deltage i disse kurser efter de gældende regler for henholdsvis tompladsordningen og Åben Uddannelse Netværk For at styrke erfarings- og vidensudvekslingen omkring opstart af egen videnintensiv virksomhed, etablerer Netværkscenteret netværk bestående af iværksættere, iværksætterrådgivere og institutioner for fremme af iværksætning m.h.t. på erfaringsudveksling, videndeling og videnspredning til potentielle iværksættere. Netværkene vil dels udmønte sig i virtuelle platforme, hvorfra der kan udveksles erfaringer, som vil kunne tage højde for at IT-Vest studerende er spredt over et større geografisk område. Dels vil der blive arrangeret fysiske møder, hvor der med udgangspunkt i forskellige inspirationsoplæg vil blive sat fokus på erfaringsudvekslings mellem iværksættere. Her vil det blive bestræbt at tidspunktet for møderne vil tage højde for at nogle af deltagerne har en vis transporttid. Aktiviteter til styrkelse af iværksætterkulturen og iværksætterrådgivning For at få skabt opmærksomhed i retning af iværksætning af egen virksomhed, som et alternativ til den traditionelle orientering mod en karriere i den offentlige sektor eller det private erhvervsliv, vil der blive igangsat en række initiativer, som skal styrke iværksætterkulturen. Dette vil blive grebet an på flere måder, eksempelvis via elektroniske nyhedsbreve, iværksætterdage, rådgivningstilbud o. lign. Interesserede vil således løbende blive opdateret om, hvad der sker inden for området, samtidig med at der blive afholdt forskellige arrangementer, som kan tjene til inspiration for potentielle iværksættere og andre interesserede. For at kunne målrette disse aktiviteter til de studerende på IT-Vest vil der i løbet af de kommende måneder blive gennemført en undersøgelse med henblik for at kortlægge, hvilke specifikke behov IT-Vest studerende har inden for dette område. Det administrative arbejde i initiativet varetages af Netværkscenteret på AAU. Mere information om projektet kan fås hos Henriette Frahm, Netværkscenteret, eller Henriette Frahm Netværkscentret, Aalborg Universitet 9

10 Udvikling af fælles studiekultur IT-Vest uddannelser er karakteriseret ved, at de studerende kommer med mange forskellige baggrunde. Det er en stor udfordring at få de forskellige studiekulturer, som de studerende er bærere af, til at spille sammen, til at bidrage til den enkelte studerendes faglige (og personlige) udvikling. Derfor har Aarhus Universitet søgt midler fra IT-Vest til at udvikle aktiviteter der kan støtte udviklingen af en fælles studiekultur. At de studerende kommer med mange forskellige baggrunde betyder f.eks. at der ikke eksisterer en fælles forståelse af, hvad en projekt-opgave er, hvad en rapport skal indeholde eller hvordan man bygger et speciale op og gennemfører et specialestudium. Vi betragter dette skrivekursus som et pilotprojekt. Overskriften udvikling af fælles studiekultur skyldes, at initiativet kan sigte bredere end et skrivekursus. Det kan f.eks. også indeholde emner som projektsamarbejde/teambuilding og mundtlig formidling. Men vil selvfølgelig være opmærksomme på, at der kan være forskellige behov afhængig af studieretning og afhængig af om det er kandidat- eller masterstuderende. Arne Kjær Studieleder på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet På vores multimedieuddannelser har vi erfaret, at der er forskellige kulturer med hensyn til skrivning af projektopgaver. Vi har derfor i efteråret afholdt et skrivekursus (for både multimediestuderende og IT og organisationsstuderende) og det bliver her i foråret fulgt op af 3 workshops om den akademiske skriveproces. I evalueringen af efterårets kursus gav de studerende udtryk for stor tilfredshed med initiativet og behovet for den slags aktiviteter ses også af tilmeldingen, der var deltagere til efterårets kursus. På forårets workshops vil der bl.a. blive behandlet emner som " At komme i gang med en opgave " planlægning af arbejdsprocessen, så man får det optimale udbytte " Hvorfor er det så vigtigt at kende til universitetsopgavens genrekrav? " Hvordan skriver man en god problemformulering? " Hvad kendetegner akademisk sprog? " Teknikker til at håndtere skriveblokering " Hvordan kan man argumentere overbevisende i en opgave? 10

11 Nyheder og Aktiviteter IT-indsatsen på Aalborg Universitet IT-indsatsen på Aalborg Universitet har en række Hotspot-arrangementer i foråret. Det er eftermiddagsarrangementer, hvor der sættes fokus på et bestemt ITværktøj, fx "FrontPage for begyndere" eller "Pdf-filer - hvorfor og hvordan". Du kan se arrangementskalenderen her: Vill-projektet på Aalborg Universitet Virtuelle Læringsmiljøer og Lærings-former (ViLL) arbejder med konkrete IKT-implementeringer i forskellige uddannelsesmiljøer samt med etablering af et forsknings-, udviklings- og videncenter inden for e-learning. Laboratoriemiljøet udvikler, opsamler og udveksler viden og systemer relateret til e-learning for ViLL-projektets partnere og for øvrige interessenter. På web-siden finder du bl.a. en arrangementskalender samt nyhedsbreve til de medvirkende i projektet. Ph.d.- og post.doc.-stipendier inden for MODINET Inden for forskningsprojektet Medier og demokrati i netværkssamfundet (MODINET) opslås 8 stipendier. MODINET er et tværfaglig forskningsprojekt med deltagende forskere fra bl.a. Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Ansøgningsfrist 8. april [se det fulde opslag på MODINETs website] At kæmpe med vejrmøller Mandag d. 18. marts kl. 14, lok Trøjborgkomplekset, Aarhus Universitet Kristian Hvidtfelt Nielsen, Ph.D., Institut for Videnskabshistorie Foredraget er en undersøgelse af relationerne mellem Don Quixote (Cervantes tossede adelsmand) og Science and Technology Studies (STS). Med udgangspunkt i Don Quixote og med særligt henblik på Harold Garfinkels etnometodologi og aktør-netværksteori (ANT) vil han bl.a. diskutere forskellige former for realisme, performativitet, refleksivitet. Han vil forsøge at argumentere for, at STS er en særlig måde "at kæmpe med vejrmøller" på. XML-baseret tekstproduktion i større international virksomhed 18. marts 2002, Kl Torben Kolind, Danfoss Drives Torben Kolind, som er ansvarlig for teknisk litteratur i Danfoss Drives, fortæller i sit foredrag om, hvordan man i Danfoss Drives har indført en slags single source-strategi til effektivisering af virksomhedens produktion af teknisk dokumentation på en række sprog. Lokale: 1.74 Tilmelding: Studiesekretær Kirsten Busk Eskildsen, senest Internettet og Religiøse forandringer i det moderne samfund 22. maj 2002 Kl Morten Thomsen Højsgaard, Ph.D.-stipendiat, Københavns Universitet. Med afsæt i eksempler belyser foredraget, hvordan religion på internettet afspejler de religiøse forandringer i det moderne samfund, og over hvad det er, der sker, når religion bliver virtuel. Lokale: Studenterhuset, Munkemøllestræde 20, 5000 Odense C. Tlf Tilmelding: er ikke nødvendig. Men der tages 30 kr. i entré for ikke-medlemmer af foredragsforeningen Religio. Nærmere oplysning: Mikael Aktor, tlf eller Experimenting Arts and Sciences May 8-12, Aarhus Universitet The international Society for Literature and Sciences afholder konference på Aarhus Universitet i maj måned. Læs mere om konference på NordiCHI oktober 2002 Det nordiske forum for menneske-makin interaktion afholder til efteråret en konference med temaet Tradition and trancendence. Læs mere om konferencen på 11

12 Nyt fra direktionen Netværk for IT-Vest studerende Sammen med en flok IT-Vest studerende på Aarhus Universitet har IT-Vest direktionen taget initiativ til at etablere et netværk for studerende på tværs af institutionerne i samarbejdet. Formålet er at skabe kontakt mellem de studerende i samarbejdet og give dem et forum for diskussion af udviklingen af det faglige og sociale miljø ved uddannelserne ved IT-Vest. Ny IT-Vest studievejleder Sara Stürup er pr. 1. april ansat som central studievejleder i IT-Vest samarbejdet. Sara vil bla.tage sig af vejledning af kommende studerende og stå for at koordinere samarbejdet mellem studievejledningerne på tværs af IT-Vest institutionerne. Sara er bachelor i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet og læser p.t IT-Vest kandidatuddannelsen i.it, kommunikation og organisation ved Handelshøjskolen i Århus. Sara overtager jobbet fra IT- Vests nuværende studievejleder, Rikke Gadeberg, mens hun har barselsorlov. Nyt Bestyrelsesmedlem Bodil Due, dekan på Det Humanistiske F akultet ved Aarhus Universitet er universitetets nye medlem af bestyrelsen for IT-Vest. Klip fra pressen IT Pionerer De første cand. IT ere er sprunget ud fra de to IT-højskoler i Danmark. Som unge kandidater midt i tyverne får de typisk job i større virksomheder, hvor de kombinerer deres basale viden om programmering med et talent for netbaseret kommunikation. Her kunne vi lære af hinanden. Og jeg lærte at lytte til kodehajerene, designerne og tekstforfatterne, og selvom kultursammenstødene var voldsomme, lå udfordringen i at sætte modsætninger sammen... Jeg tror vores force især ligger i den koordinerende rolle, når større planer og projekter skal føres ud i livet. Alt om data, December 2001 Mange nye IT-jobs Et flertal af danske IT-ledere spår lysning i løbet af Der bliver plads i budgettet til at invitere flere medarbejdere ombord. Det svarer 61 procent af 180 IT-virksomheder i en undersøgelse. Nøjagtig hvor mange nye IT-jobs, 2002 vil bringe, melder undersøgelsens overordnede konklusioner ikke noget om. Ej heller hvilken slags kompetencer, der bliver behov for... IT-brancheforeningens direktør, Jakob Lyngsø, tør godt spå om, hvem der først og fremmest er efterspurgt til de nye jobs i branchen. - De allerhotteste lige nu er uddannede fra IT-højskolerne. Og det er ligegyldigt, om kandidatens baggrund er humanistisk eller teknisk. Derudover er det stadig ingeniører og dataloger, der er rift om, siger Jakob Lyngsø. Computerworld, februar

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af cand.merc.- og cand.oecon.studerende fra Aarhus

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Mere IT i folkeskolen

Mere IT i folkeskolen Mere IT i folkeskolen Om Pædagogisk IT udvikling i skolerne i Syddjurs Kommune 2008-2011 Forord Ved Richard Volander, Formand for udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune vil i 2008 bruge

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken It-forandringsagenten Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2014 Evalueringsrapport, It-forandringsagenten, forår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere