Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 14:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 47. Orientering fra formanden Forvaltningen orienterer Udmøntning af budget Ramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v Skovsgaard Multihus - gæld til Jammerbugt Kommune Aasen Teater - ansøgning Ansøgning fra Kulturelt Samvirke Hune Boldklub som kulturhus Spil Dansk Dag Grejbanken - orientering om aktiviteter 2011, regnskab m.v Klim Kalkovn - orientering om aktiviteter Dræning ved Multiparken Damengen Landdistriktspolitik vers nye tiltag Tilskud til events i Jammerbugt Kommune Aftalestyring 2012 for Jammerbugt Bibliotekerne samt afrapportering for Punkter på lukket møde: 61. Indstilling om frivillig nedrivning med ejerbetaling Afbud:

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering ring fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om, Møde med Jetsmark Judoklub Status på projekt omkring Mediecentret Status på arbejdet med renovering af Aabybro Hallen Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forvaltningen orienterer / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen vil bl.a. orientere om, Fordeling af haltider Tilbagemelding fra BIF Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af budget Ramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v / Helle Harlund Beslutningstema Udmøntning af den anlægsramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v., der blev besluttet i forbindelse med budgettet for Sagsbeskrivelse I budget 2012 afsatte Kommunalbestyrelsen en samlet pulje på 2 mio. kr. til renovering af haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v. I 2011 var der en lignende pulje, og tilskud blev fordelt efter en besigtigelsestur rundt i alle idrætshallerne. På besigtigelsesturen blev der fra mange haller givet udtryk for en række ønsker og behov til forbedringer og renovering / vedligehold. Derudover ligger der konkrete ansøgninger fra haller: Ansøger / sted Han Herred Hestesportsklub Biersted Hallen Projekt Ansøgt / anslået beløb, kr. Staldfaciliteter Vedligehold/renovering omklædningsrum, rør m.v. anslået pris Jetsmark Hallen Birkelse Hallen Gjøl Hallen Sport og Kulturcenter Brovst Ønske om bedre isolering og energibesparende lamper Behov for ny dug i svømmebassin Ønske om bedre isolering af endevæg i idrætshal Tag på mellembygning utæt om vinteren Udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehal Huller i halgulv ønske om omlægning til trægulv Udvendige døre (2 stk.) og uinddækket træværk i tagkonstruktion (udendørs) Nyt halgulv Afslutning af byggeprojekt ( hul i mur i byggeri Ikke prissat Ikke prissat Ikke prissat Ikke prissat Ikke prissat

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 4 Multihus i Skovsgaard mod stadion). Nyt træbetonloft inkl. isolering i idrætshallen Alternativt: Sikring af nuværende loft Udskiftning af døre og vinduer i omklædningsfløjen Trekroner Landsbycenter Han Herred Fritidscenter Beklædning af sternkanter på hallen Asfaltering af (skolens) P-plads Dørpartier i koldgang mellem hal og svømmehal Klinker i omklædningsrum i svømmehal Rampe til handicappede ved Han Herred hal I 2011 blev der bevilget tilskud til de projekter, som er overstreget i tabellen ovenfor. Ved fordelingen af midlerne for 2011 blev det samtidig besluttet: Såfremt der afsættes midler til forbedring af haller i budget 2012, vil gulv i Birkelse Hallen få 1. prioritet. Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der bevilget midler til asfaltering ved Trekroner Landsbycenter/skole, derfor der denne post også overstreget i tabellen ovenfor. Efter besigtigelsesturen sidste år oplistede Udviklingsafdelingen de behov og ønsker (eller skavanker), som blev noteret på turen rundt til hallerne. De er oplistet i den rækkefølge, hallerne blev besøgt. Forvaltningen har tematiseret ønskerne efter følgende farvekode: Forhold, som kan vedrøre brugernes sikkerhed Forhold, som (potentielt) har indflydelse på brug og funktion Forhold, som vedrører klimaskærm og energiforbedrende forhold Andre forhold Biersted Hallen: Vedligehold/renovering omklædningsrum, rør m.v. - pris anslået til kr. (forvaltningens bedste bud) Ønske om bedre isolering og energibesparende lamper Jetsmark Hallen: Behov for ny dug i svømmebassin pris ca kr.(jf. ansøgning fra hallen til budget 2011) Ønske om bedre isolering af endevæg i idrætshal Tag på mellembygning utæt om vinteren

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 5 Udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehal pris ca kr. (jf. ansøgning fra hallen til budget 2011) Birkelse Hallen: Huller i halgulv ønske om omlægning til trægulv pris ca kr. (pris oplyst af forening). Gjøl Hallen: Vedligehold af klimaskærm: Udvendige døre (2 stk.) og uinddækket træværk i tagkonstruktion (udendørs). (Bør afholdes over kontoen til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger under Teknik og Miljø) Sport og Kulturcenter Brovst: Ønske om at afslutte byggeprojekt ( hul i mur i byggeri mod stadion). Behov/ ønske om nyt halgulv eksisterende halgulv er fra 1971, og der er store flænger i gulvet, som flere gange om ugen må limes. Der står vand op i huller, der anvendes til montering af bander mm. Anslået pris ca kr. (pris oplyst af halinspektør). Multihus i Skovsgaard: Behov / ønske om udskiftning alternativt sikring af loft i hal. Skovsgaard Multihus har efterfølgende indsendt ansøgning om følgende i prioriteret rækkefølge: o Opsætning af nyt træbetonloft inkl. isolering i idrætshallen pris kr. o Alternativt: Sikring af nuværende loft pris kr. o Udskiftning af døre og vinduer i omklædningsfløjen pris kr. o Beklædning af sternkanter på hallen pris kr. Trekroner Landsbycenter: Asfaltering af P-plads (skolens P-plads) - pris oplyst til ca kr. Han Herred Fritidscenter: Dørpartier i koldgang mellem hal og svømmehal pris kr.(pris oplyst af hallen) Klinker i omklædningsrum i svømmehal dybe fuger pris kr. (pris oplyst af hallen) Rampe til handicappede ved Han Herred hal, jf. tidligere fremsendt ansøgning pris kr. (pris oplyst af hallen) Forvaltningen har nu forespurgt hallerne om de oplistede ønsker/behov for vedligehold fortsat er aktuelle. Alle haller bekræfter, at de oplistede ønsker/behov fortsat er aktuelle. Der ud over er der indkommet følgende nye/yderligere ansøgninger til puljen: Ansøger / sted Projekt Ansøgt /

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 Biersted Hallen Ny belysning i hallen (Ansøgning behandlet på KFL-udvalgets dagsorden d ) Ny ansøgning: Tag i hallen er utæt flere steder. Endegavl mod syd trænger omfugning grundet store og flere revner. anslået beløb, kr Ikke prissat Ikke prissat Trekroner Landsbycenter Renovering af indgangsparti inkl. ny gulvbelægning. Ny gulvbelægning i multisal Det har ikke været muligt at prioritere disse nye ønsker/behov på samme måde, som i 2011, da forvaltningen ikke har besigtiget forholdene. Retsgrundlag Økonomi og finansiering I forbindelse med budget 2012 blev der afsat en anlægsramme på 2 mio. kr. til renovering af haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v. Rammen er endnu ikke disponeret. Høring/borger- og brugerinvolvering Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besøgte i 2011 hallerne og forvaltningen har efterfølgende i dialog med alle haller i Jammerbugt Kommune. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen - herunder evt. tilskud til skydecenter at Kommunalbestyrelsen frigiver midlerne i henhold til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponering Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen frigiver kr. i henhold til følgende disponering: - Max kr. til nyt halgulv i Birkelse Hallen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kr. til skydecenter - Max kr. til ny belysning i Biersted Hallen - Max kr. til Han Herred Fritidscenter fordelt på kr. til dørpartier i koldgang og reparation af fuger i omklædningsrum og kr. til rampe til handicappede. 7 Den resterende del af puljen prioriteres på et kommende møde efter nærmere prissættelse af de indkomne ønsker, som ikke er prissat. Peter Jensen (S) ønsker afsat en pulje til nødvendige reparationer i Jetsmark Hallen nu. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Skovsgaard Multihus - gæld til Jammerbugt Kommune / Ulla Tjell Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for Skovsgaard Multihus, og forslag til proces for afvikling af Skovsgård Multihus tilgodehavende til Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Ved en forglemmelse har det endelige anlægsregnskab for Skovsgaard Mulithus ikke været behandlet i Kommunalbestyrelsen tidligere. Af det følgende fremgår det, at der har været anlægsudgifter for kr., og at Brovst Kommune bevilgede et tilskud på kr. til projektet. Det fremgår også, at der er en manglende finansiering på i alt kr. Den manglende finansiering på kr., er et tilgodehavende hos Skovsgaard Multihus. Anlægsregnskab for anlæg af Skovsgaard Multihus: Afsluttet anlægsregnskab 2007 Sted nr Multihus Skovsgaard Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling (Brovst Kommune) kr. Påbegyndt 2004 I alt Grunde, bygninger, arkitekt Håndværker Diverse omkostninger Byggemøder Inventar Anlægsudgifter i alt Indtægter Tilskud og lån Tilskud fra Indenrigsministeriet Tilgodehavende Skovsgaard Multihus Anlægsudgifter kommunal andel kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Afvikling af restgælden Forvaltningen har i december 2011 holdt et møde med repræsentanter fra Skovsgaard Multihus ang. afvikling af den resterende gæld på ,38 kr.

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 9 Efterfølgende har Skovsgård Multihus i brev af meddelt, at bestyrelsen for Skovsgård Multihus har igangsat initiativer som har til formål at bedre Skovsgård Multihus økonomi, herunder en låneomlægning. I brevet meddeler Skovsgård Multihus, at de ikke pt. ser sig i stand til at indfri Jammerbugt Kommunes tilgodehavende på ,38 kr. I stedet foreslås at beløbet indestår rente- og afdragsfrit for en periode på 5 år, hvorefter der aftales en passende afviklingsperiode på 5 10 år. Af Skovsgård Multihus regnskab for 2010 fremgår nedenstående resultat for perioden : Året resultat Samtidig fremgår det, at den langfristede gæld er forøget med kr. og at den kortfristede gæld er forøget med kr. i perioden Forvaltningens kommentarer Den omlægning af lån, som Skovsgård Multihus har foretaget, giver en mindreudgift på kr. om året, når der tages hensyn til konsekvenserne i halmodellen. Der er ikke fra Skovsgård Multihus fremlagt øvrige tiltag, der enten kan øge indtægterne eller nedbringe udgifterne. Når det ses i forhold til, at Skovsgård Multihus årligt har et underskud på mere end kr. om året, ser det ikke realistisk ud, at gælden kan tilbagebetales som det ser ud nu. Samtidig må det antages, at der heller ikke er udsigt til, at der kommer balance i regnskabet på kort sigt. Skovsgård Multihus meddelte samtidig på mødet, at Ungdomsklubben har opsagt en lejeaftale med indtægter på kr. om året. Hvilket yderligere vil forværre Skovsgård Multihus økonomi. Forvaltningen finder derfor, at Skovsgård Multihus må igangsætte yderligere initiativer for at få balance i økonomien i form af enten nedbringelse af udgifterne til f.eks. løn, eller ved at øge indtægterne eller begge dele. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes at Skovsgård Multihus, inden der tages stilling til anmodningen om afviklingen af deres gæld, fremlægger oversigt over konsekvenser af en besparelse på driftsudgifterne på kr. årligt, og over hvilke tiltag, der påtænkes i forhold til at øge indtægterne. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Indstilling anbefales godkendt.

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 Jørn Krogsgaard deltog ikke i behandling af punktet. Afbud Helle Bak Andreasen (V) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Erik Ingerslev (F) Niels Chr. Hem (V) Afbud Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Fraværende: Afbud Eva Rytter Andersen (A) Ib Nellemann (V) Søren Brink (C) GENOPTAGET Beslutningstema Forslag til proces for afvikling af Skovsgård Multihus tilgodehavende til Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Skovsgaard Multihus bad i januar 2012 om en aftale i forhold til at indefryse deres gæld på ,38 kr. til Jammerbugt Kommune i 5 år. Inden der kunne tages stilling til forespørgslen, er Skovsgaard Multihus blevet bedt om at komme med en redegørelse for hvilke konsekvenser, en besparelse på driftsudgifterne på kr. årligt vil få. Denne redegørelse og nyt budget er modtaget.

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget I det nye budget er der et driftsoverskud på kr. Overskuddet er fundet ved at se på mulighederne for yderligere indtægtsgivende aktiviteter. Desuden er der gennemført omprioritering af kreditforeningslån og indgået aftale om nedbringelse af renteudgifter med pengeinstitut. Man har ikke villet reducere i lønudgifterne i væsentlig grad med begrundelse i, at et højt aktivitetsniveau ønskes fastholdt. 11 Til sammenligning ses Skovsgård Multihus resultater for perioden : Året resultat Forvaltningen finder, at bestyrelsen med deres redegørelse er kommet med et godt bud på at finde en besparelse på kr. allerede fra 2012, og konstaterer samtidig, at der arbejdes med at skabe yderligere økonomiske forbedringer. Forvaltningen foreslår derfor, at Skovsgaard Multihus først begynder tilbagebetalingen i januar 2014, og at gælden afdrages over 6 år. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været dialog med bestyrelse. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget godkender, at gælden på ,38 kr. afdrages over 6 år med kr. årligt - med første afdrag januar Bilag: Redegørelse til KFL-udvalget i Jammerbugt Kommune fra Skovsgaard Multi- hus Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Aasen Teater - ansøgning / Ulla Tjell Beslutningstema Ansøgning fra Aasen Teater Sagsbeskrivelse Aasen Teater ved Brønderslev søger om kr. i tilskud til projektet Bæredygtighed på spil i gaden. Projektet er teater-talentudvikling, hvor unge fra regionen lærer teater primært på et internatkursus i uge 42, skolernes efterårsferie. Projektet kan, i følge Aasen Teater, overordnet beskrives ud fra fire stikord: Vision, Målgruppe, Ønsket effekt og Konkrete aktiviteter. Visionen er at samle unge talenter fra regionen i et teaterprojekt, der viser, hvordan vi gennem handling kan inspirere til at vende op og ned på den måde, vi i dag håndterer klimaændringer og bæredygtighed på. Målgruppen er unge fra regionen med interesse for teater og det samfund, de er en del af. Der lægges særligt vægt på fysisk teater. Projektets effekt er, at de unge får teaterfaglige redskaber og bliver aktive medspillere i en bæredygtig samfundsudvikling. Deltagerne skal lære at bruge teatret som redskab der, hvor de befinder sig, og blive aktive kulturaktører og -entreprenører. Konkret arbejdes med krop, stemme, sang, fantasi, følelse, tanke på internatkursus i uge 42. Hvis Jammerbugt Kommune vælger at støtte Aasen Teater fås: En offentlig temadag i kommunen for unge om teater og bæredygtighed Tilbud om talentudvikling for unge teaterinteresserede i kommunen alle unge i Regionen tilbydes dette En offentlig forestilling i okt Øget fokus på bæredygtighed med de unge som ambassadører Et samarbejde om bæredygtighed, hvor også Aalborg Universitets Center for Miljøvurdering er samarbejdspartner. De unge får mulighed for at møde unge studerende fra andre verdensdele. Alle unge mellem 14 og 24 år i Regionen har mulighed for at deltage i projektet. Formidlingen af tilbuddet sker bl.a. gennem forvaltningen. Egenbetalingen er på kr. pr. deltager og der kan være 30 deltagere i alt. Kommentarer fra Udviklingsafdelingen: Projektet er allerede støttet med kr. fra Kulturaftale Nordjylland. Aasen Teater ansøger Jammerbugt Kommune om at være samarbejdspartner sammen med Brønderslev og Hjørring kommuner. Aasen Teater har ansøgt Brønderslev Kommune om et tilskud på kr. Dette er endnu ikke bevil-

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 13 get. Hjørring Kommune har bevilget kr. til projektet. Baggrunden, for at Aasen Teater ønsker Jammerbugt Kommune som samarbejdspartner, er, at Frederikshavn Kommune ikke ønsker at indgå i samarbejdet, som man ellers først havde givet tilsagn om. Forvaltningen finder, at det er et godt projekt og at det kan være interessant for kommunens unge. Dog kan det formodes, at der kun vil være få eller ingen deltagere fra Jammerbugt Kommune, da målgruppen for projektet er ret smal. Der har dog tidligere været deltagere fra Jammerbugt Kommune på Aasens teatertalentkurser. Hvis der ses på det samlede budget, fremgår det, at den kommunale medfinansiering er på kr. i alt. Dermed ca kr. pr. deltager. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen kun betaler for de elever, der kommer fra Jammerbugt Kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Indtægter: Kulturaftale Nordjylland ,- Brønderslev Kommune ,- Hjørring Kommune ,- Jammerbrugt Kommune ,- Fonde ,- Sponsorer AVV Hjørring-Brønderslev 5.000,- AVØ Frederikshavn 5.000,- Deltagerbetaling ,- Indtægter i alt ,- Udgifter: Løn til projektmedarbejdere, instruktører og tovholdere 5 projektmåneder a kr. fordelt på to medarbejdere ,- Kørsel ,- Kostumer, rekvisitter og materialer ,- Gæstelærere ,- Administration, regnskab og revision ,- Internat ,- Udgifter i alt ,-

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget godkenat der gives kr. i tilskud pr. deltager fra Jammerbugt der at ansøgningen om kr. ikke imødekommes Kommune Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt, dog sådan, at der gives tilskud til max. 6 deltagere. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning fra Kulturelt Samvirke / Ulla Tjell Beslutningstema Ansøgning fra Kulturelt Samvirke Sagsbeskrivelse Kulturelt Samvirke har indsendt en ansøgning om midler til deres arbejde fremadrettet. Kulturelt Samvirke har eksisteret i 2½ år og har i denne tid afholdt en kulturmesse i Mediecentret, et arrangement på Strandgården i forbindelse med Spil Dansk Dagen 2011samt arbejdet på at hverve medlemmer (20 medlemmer pt.). Samtidig og ikke mindst har Kulturelt Samvirke arbejdet på at finde egne ben og definere sig selv. Man har besøgt Vesthimmerlands Kulturråd for at høre om deres erfaringer. På baggrund af ovenstående erfaringer og inspiration har Samvirket indsendt en ansøgning, hvor man søger om kr. årligt til egentlig drift af foreningen (herunder annoncering i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde) samt kr. årligt som et rådighedsbeløb til at lave aktiviteter for. Kulturelt Samvirke har indtil nu skullet ansøge om midler til de enkelte arrangementer, hvilket har besværliggjort Samvirkets arbejde. Kulturelt Samvirke ønsker midlerne som ramme, der kan benyttes i forhold til Samvirkets formål, som er: at være talerør for kulturelle foreninger, institutioner og grupper herunder amatører og græsrødder over for offentligheden, kommunen og dens politikere at synliggøre, fremme og udvikle kulturelle aktiviteter at skabe mulighed for, at kulturen selv fordeler kommunale tilskud til kulturen ( armslængdeprincippet ) at tage initiativ til, koordinere og formidle aktiviteter, som den enkelte forening ikke selv magter at virke koordinerende inden for det kulturelle område at formidle informationer om kulturaktiviteter til kommunens borgere at rådgive og støtte medlemmerne at påvirke og udvikle kommunens kulturliv at sikre, at der finder kulturelle aktiviteter sted overalt i kommunen Retsgrundlag Økonomi og finansiering

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Kulturelt Samvirke modtog et opstartsbeløb på kr. i 2009 samt et til- skud til afholdelse af Kulturmessen i 2011 på kr. 16 Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, at Kulturelt Samvirke bevilges et årligt driftsbeløb på kr., at Kulturelt Samvirke bevilges kr. som et rådighedsbeløb til at afholde arrangementer for på betingelse af, at Kulturelt Samvirke årligt melder tilbage til Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget, hvad pengene er brugt til. Bilag: ansøgning om midler handleplan ks 2012 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt, dog sådan, at rådighedsbeløbet til afholdelse af arrangementer fastsættes til kr. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Hune Boldklub som kulturhus / Lars Haagensen Beslutningstema Hune Boldklub har fremsendt en ansøgning til de kommunale landdistriktsmidler vedr. projektet Hune Boldklub som kulturhus, der søges om kr. Sagsbeskrivelse I et ønske om at skabe bedre rammer i Hune omkring Boldklubben, og på den måde søge at opbygge en ungdomsafdeling, ønsker ansøger at etablere en legeplads ved klubhuset, som udover at tiltrække lokale børn i forbindelse med fodboldkampe, også vil kunne anvendes af dagplejere som samles i klubhuset. Legeplads Budget for projektet Udgifter kr. Indtægter Finansiering Egenfinansiering - kr. Jammerbugt Kommune kr. I alt inkl. moms kr kr. Ansøgt Jammerbugt Kommune kr. Ansøgt procent andel af projektet 100 % Udviklingsafdelingen kommentarer I overensstemmelse med programmet. Offentlig adgang i nogen omfang. Der er for nylig etableret en naturlegeplads i Hune Plantage. Ingen medfinansiering. Jf. helhedsplanen skal der findes et andet areal til Hune Boldklub, da det område Boldklubben pt. er placeret på er udlagt til centerformål derfor bør der findes en afklaring herpå (herunder tidsperspektiv) før der foretages investeringer i området. Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsudvalget indstiller at projektet får en 1. prioritet. Indstilling Indstillingen afventer behandling i landdistriktsudvalget.

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 18 Tema og udviklingsudvalget den Udvalget er positiv indstillet til projektet. Sagen udsættes med henblik på undersøgelse af arealets fremtidig anvendelse - jf. udlæg i Helhedsplanen. Fraværende: Afbud Erik Holt (V) Lars Jørgen Holt (V) Sagen genoptaget november 2009 Pt. foreligger der ikke konkrete planer for udvikling af det pågældende område til centerområde formål. Teknik- og Miljøudvalget prioriterer den , hvilke områder der skal udarbejdes lokalplaner for i Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller at Tema- og Udviklingsudvalget udsætter beslutningen til Teknik- og Miljøudvalget den har prioriteret, hvilke lokalplaner der i 2010 skal udarbejdes. Tema og udviklingsudvalget den Godkendt. Fraværende: Afbud Henry Kronborg (V) Genoptaget december 2009 På Teknik og Miljøudvalgets møde den vil udvalget beslutte, om der skal udarbejdes en helhedsplan for Hune, eller om der skal udarbejdes lokalplaner for mindre områder i Hune. På TUU s møde den 3. december vil der blive orienteret om Teknik og Miljøudvalgets beslutning. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller at Tema- og Udviklingsudvalget på baggrund af orienteringen ang. Teknik og Miljøudvalgets beslutning, drøfter om der skal ydes et tilskud til ansøgningen fra Hune Boldklub.

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Tema og udviklingsudvalget den Bevilget kr. på sædvanlige betingelser. Ansøger oplyses om, at områdets anvendelse er ændret i den netop godkendte helhedsplan, og at der arbejdes på at etablere en ny lokalplan for området, som formentlig ikke giver mulighed for legeplads. Udgifter til en eventuel senere flytning af legepladsen kan ikke forventes dækket af kommunen. Fraværende: Afbud Sagen genoptaget april 2012 Hvad er nyt i sagen Projektet er endnu ikke påbegyndt eller realiseret. Ansøger forespørger om det er muligt, at flytte bevillingen til Hune Naturbørnehave. Bl.a. set i lyset af den uafklarede situation omkring Hune Stadion. Børnehavens leder har jf. ansøger tilkendegivet, at de er interesseret i at flytte projektet, og at de er indforstået med at legepladsen åbnes mere op, så andre kan bruge legepladsen. Udviklingsafdelingens kommentarer Grunden legepladsen ønskes etableret på er privatejet. Hvis anmodningen imødekommes, bør der sikres offentligadgang til legepladsen i betingelserne for støtten. Situationen omkring Hune Boldklub og den tidligere Friskole i Hune er fortsat meget uklar omkring fremtidig anvendelse. Derfor kan det være betænkelig at anlægge en legeplads pt., da der er risiko for en senere omplacering. Det forventes at forholdene afklares i løbet af Der er tidligere givet afslag til ansøgninger fra LBO er. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at beslutning om flytning afventer en klaring af situationen i området. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Bevillingen til Hune Boldklub trækkes tilbage. 20 Fraværende: Tilbage til toppen

23 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Spil Dansk Dag / Ulla Tjell Beslutningstema Stillingtagen til om Jammerbugt Kommune skal være Spil Dansk Kommune i Sagsbeskrivelse I 2011 var Jammerbugt Kommune Spil Dansk Kommune og der var ca. 80 arrangementer i forbindelse med markeringen af dagen. Kulturskolen og Udviklingsafdelingen har påbegyndt arbejdet med Spil dansk Der har været afholdt første møde i en styregruppe bestående af efterskoler, friskoler, folkeskoler, børnehaver, kirker, Kulturelt Samvirke, biografer og andre. På mødet var der stor opbakning til at gøre noget ud af Spil dansk Det påregnes at gøre hele uge 43 til en kulturuge med forskellige kunstarter ikke kun sang og musik. Kulturskolen vil igen lave tværgående aktiviteter i hele uge 43, hvor torsdag 25. oktober er selve Spil Dansk Dagen. Man har desuden idegeneréret og de ideer, der bl.a. arbejdes med er: Med udgangspunkt i vores 24 lokalområder laves kulturaktiviteter lidt som venskabsbyer og sammen 2 eller 3 lokalområder. Ideen tænkes præsenteret for Landdistriktsrådet på møde i maj. Korsang med fakler langs kysterne Streetart og landart Gøre musikken levende sang i rundkørsler, supermarkeder, gader, pausemusik etc. Alt sammen for at gøre opmærksom på, at der er levende kunstnere bag musik og kunst og for at give forbipasserende en god og overraskende oplevelse på utraditionelle steder Fortællinger bredt forstået Overordnet er ønsket, at kommunen som sidste år skal syde af kunstnerisk liv samt musik og sang og der skal være aktiviteter for alle generationer og i forskellige regi og gerne på tværs af disse. Sidste år prøvede man at inddrage erhvervslivet det var vanskeligt, men en start. I år ønskes det igen at fokusere på samarbejde med erhvervsliv, bl.a. i form af Handelsstandsforeninger, Eventforeningen, Turistkontoret og andre. Som Spil Dansk Kommune får vi forskellige oplevelser, konsulenter og muligheder fra KODA (som er arrangører af Spil Dansk Dagen). Det er endnu ikke fastlagt, hvad pakken består af i år.

24 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 22 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Sidste år krævede KODA en lokal medfinansiering på kr. Kulturskolen bidrager med kr. og Kultur, Fritids- & Landdistriktsudvalget ansøges om kr. til markedsføring samt afholdelse af særlige ar- rangementer i forbindelse med Spil Dansk Dagen. Det foreslås, at de kr. tages fra puljen med frie kulturmidler. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er afholdt møder med aktører og interessenter. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget godken- der, at Jammerbugt Kommune bliver Spil Dansk Kommune 2012, at der bevilges kr. til markedsføring og andet i forbindelse med markering af dagen Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. En evaluering af arrangementet forelægges udvalget. Der ønskes oplæg til et alternativ til Spil Dansk Dagen i Jørn Krogsgaard (V) ønsker et kommunalt projekt i stedet for. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Grejbanken - orientering om aktiviteter 2011, regnskab m.v / Claus Eriksen Beslutningstema Orientering om aktiviteter i Grejbank Nordvest Sagsbeskrivelse Grejbanken modtog i kr. i tilskud fra Jammerbugt Kommune. Grundlaget for tilskuddet indgår i aftale for modtagelse af tilskud, indgået mellem Grejbank Nordvest og Jammerbugt Kommune. Afholdte aktiviteter i dagsforløb med skoleklasser og institutioner med i alt deltagere. Indhold teambuilding, naturvejledning og forskellige friluftsaktiviteter. En række mindre omfattende aktiviteter for virksomheder og institutioner. For at gøre Grejbankens tilbud og aktiviteter mere synlige er det på et dialogmøde den 27. oktober 2011 aftalt, at der ophæges info-plakater på en række steder fordelt over hele kommunen. Der er indtil nu ophængt info-plakater på 17 udvalgte steder i områderne Aabybro, Pandrup, Blokhus, Saltum, Fårup Sommerland, Birkelse, Gjøl, Attrup, Brovst Fjerritslev og Vejlerne. Biblioteker er blandt informationsstederne. Grejbank Nordvest aktiviteter i Jammerbugt Kommune 2011 Uddybning baseret på supplerende oplysninger fra Grejbanken Aktiviteter med brugerbetaling fra Jammerbugt Kommune mdr. aktivitet sted tid målgruppe rekvirent antal brugerdelt. betaling 5 Teambuilding Bulbjerg 5 t Projektklasse Ungdomsskolen Teambuilding Hune Pl. 4 t 5. klasser Moseby/Jetsmark Teambuilding Biersted 4 t 3 x 7. kl. Biersted Skole Teambuilding Biersted 5 t 3 x 7. kl. Biersted Skole Sammenrystning Tranum 4 t Unge Sundhedsplejen Teambuilding Tranum 6 t 5. og 6. kl. Biersted Skole Aktiviteter åbne for borgere (turister) mdr. aktivitet sted tid målgruppe rekvirent antal brugerdelt. betaling Svinkløv 9 t Borgere/turister Træklatring Skovens dag 6 Maritim Attrup 8 t Unge 8 0 formidling 6 Lejrliv Svinkløv 4 t 1. klasse Skole Geocaheing Blokhus 5 t Borgere/ turster 40 0

26 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 24 Aktiviteter rekvireret af private eller virksomheder/institutioner i og udenfor JBK mdr. aktivitet sted Tid målgruppe rekvirent antal delt. brugerbetaling marts oplevelsestur Fosdalen 3 t Lærere og Skole pæd. marts Naturvejledning Thorup 5 t Konfirmander Sognepræst og religion plantage maj Skoleteambuilding Bulbjerg 5 t Overbygning Friskole maj Skoleteambuilding Bulbjerg 4 t Socialtræning Lejerbo maj Barske glæder Hune plantage 7 t opholdssted Opbygningsgård maj Frilufts Welness Tranum 7 t Turister/ Private Klitplantage borgere maj Skoleteambuilding Bulbjerg 4 t Overbygning Friskole juni Udeskoleprojekt Attrup 4 t Skole Vorupør Skole juni Naturvejledning Tranum Pl. 5 t Unge Opholdssted juni Havkajaktur Gjøl 3 t Lærere Teknisk Skole juni Træklatring/samarb. Tranum Pl. 4 t Unge Produktionsskole sept. Natur og religion Bulbjerg 5 t Konfirmander Sognepræst Sept. Samarbejde/ Natur Bulbjerg 4 t Indskoling SFO Sept. 4 x teambuilding Tranum Pl. 4 t Overbygning Skole Okt. Samarbejde/ Natur Bulbjerg 4 t Børn Børnehave Regnskabsresultat 2011 Grejbank Nordvest Regnskabet for 2011 udviser et samlet driftsunderskud på i alt kr., og den samlede egenkapital er pr. 31. december 2011 på kr. Regnskabet er vedlagt som bilag. Grejbank Nordvest har i 2011 modtaget et kommunalt tilskud på kr. fra Jammerbugt Kommune. Her ud over er det købt ydelser for kr. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Budget Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Budget doc grejbanken Grejbanken regnskab 2011 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Udvalget ønsker større synlighed om projektet til en bredere målgruppe. Fraværende:

27 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 25 Tilbage til toppen

28 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Klim Kalkovn - orientering om aktiviteter / Claus Eriksen Beslutningstema Orientering om aktiviteter ved Klim Kalkovn Sagsbeskrivelse Klim Landsbyforening modtog i kr. i tilskud fra Jammerbugt Kommune, til drift og formidling af Klim Kalkovn og aktiviteter ved denne Grundlaget for tilskuddet indgår i aftale for modtagelse af tilskud, indgået mellem Klim Landsbyforening og Jammerbugt Kommune. Aftalens grundlag: At vedligeholde ovnen. At formidle historien om et for længst afsluttet industrielt kalkværk i Klim. Formidlingen er brochurer placeret på turistkontorer og i kalkovnen, hos købmanden o.s.v. At holde ovnen åben i dagtimerne i sommerhalvåret. At Klim Lokalhistoriske Sognegruppe viser ovnen frem i sommerperioden og guider publikum op på Klim Bjerg (kommunens bjerg). At lave events, det kan være at fejre Sankt Hans med fakkeloptog, korsangsaften (ovnen egner sig til dette), at lave kunstudstillinger, at samle lokalbefolkningen til fælles oplevelser, vandreture... At give vores kulturarv videre via undervisning af skoleklasser er vores vision. Undervisningen skal omfatte: kalkbrud med fossiler, kalkovn og den meget sjældne natur og vegetation på Klim Bjerg. Dette er dog afhængigt af at skaffe de fornødne midler. Afholdte aktiviteter 2011 Lærergruppe guidet rundt i ovnen Tømmerby-Lild Skole 21 børn undervist af Sigurd Christensen Gruppeguiding 40 personer Kunstudstilling i påsken Korsangeraften i juli måned Jagttrofæ udstilling Fælles udvalgsdag for Landsbyforeningen m. hestevognstur og fællesspisning. Ovnen holdes åben for besøgende i sommerhalvåret og er i perioden 1. juli 15. august onsdage samt lørdag-søndage kl bemandet af Klim Lokalhistoriske Sognegruppe. Ovnen har i 2011 været besøgt af 950 betalende gæster.

29 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Der er indkøbt yderligere 2 borde/bænke, så at besøgende kan nyde med- bragt madpakke og kaffe. Der har været afholdt 2 arbejdsdage hvor der er udført reparationer, og ovnen er blevet kalket både ind- og udvendig. 27 Problemerne med hærværk er håndteret med pågribelse af syndere udefra og politianmeldelse. Lokale hærværksmænd er omvendt og hjælper nu med at holde øje med ovnen. Regnskab Tilskud fra Jammerbugt Kommune Indtægter Udgifter Resultat kr kr kr kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering I 2012 modtager Klim Landsbyforening direkte tilskud fra Jammerbugt Komog Landdistriktsudvalget, at orien- mune, på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kultur- Fritids- teringen tages til efterretning. Bilag: Klim Kalkovn - regnskab 2011 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Inge Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Tilbage til toppen

30 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Dræning ved Multiparken Damengen / Lars Haagensen Beslutningstema Sport & Kulturcenter Brovst søger om kr. til projektet Multipark Damengen, hvilket svarer til 17 % af udgifterne. Sagsbeskrivelse Formålet med Multiparken på Damengen er at skabe nogle rammer, hvor man er velkommen og hvor der er rum til fysisk udfoldelse. Ansøger håber med projektet at kunne styrke Sport & Kulturcenter Brovst centrale betydning for fritidslivet i Brovst-området, samt give nye muligheder for såvel foreninger som enkeltpersoner. Projektet indeholder flg.: Multibane - 40 x 20 meter med kunstgræsunderlag. Paraball - Et nyopfundet boldspil der minder om squash Klatrevæg Hjertisti - Er anlagt på Bratskovsområde Sandkasse Borde og bænke som er delvist overdækket. Øen - Legeopholdsområde der består af små bakker med - gummibelægning Projektet er primært baseret på ideer hentet fra Lokale og Anlægsfondens idekatalog. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne Projektets udgifter er støtteberettiget Ansøger er støtteberettiget Er der offentlig adgang Projektet er nyskabende Projektet er igangsættende og involverende Projektet har udviklingspotentiale - Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt - Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye alliancer - Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde

31 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 29 Budget for projektet Eksterne udgifter Udgifter Indtægter Multibane Areal med bænke og sandkasse Paraball Klatrevæg Øen Indtægter Jammerbugt Kommune søges om Tilsagn fra andre puljer Jammerbugt Kommunes andel udgør 17 % af udgifterne Udviklingsafdelingens kommentarer Høj grad af ekstern medfinansiering. Der er tidligere truffet beslutning om at multibaner støttes med kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet har givet ansøgningen en 1. prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget på baggrund af Landdistriktsrådets indstilling beslutter, om projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Der gives 7% af udgifterne - dog maks kr. - på sædvanlige vilkår Fraværende: Afbud Søren Dybdal Møller (A) Genoptaget februar 2011 Ansøger bag projektet har anmodet om, at projektet optages som et kommunalt projekt. Jf. sag nr blev følgende besluttet vedr. optagelse som kommunalt projekt på kommunalbestyrelsesmødet den

32 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 30 For at afløfte moms på anlægsprojektet med kommunal støtte, der ejes af en selvejende/privat institution skal følgende betingelser være opfyldt: der skal inden igangsætningen være indgået en driftsoverenskomst med den selvejende/private institution. Der er ikke faste bestemmelser om indhold i en driftsoverenskomst, men en driftsoverenskomst vil som udgangspunkt indebære, at kommunalbestyrelsen har en betydelig indflydelse på driften, så den selvejende/private institution er sidestillet med en kommunal institution f.eks. antal stillinger, ansættelse og afskedigelse af leder, budget/budgetoverholdelse, godkendelse af revisor m.v. anlægsprojektet skal optages i det kommunale regnskab på samme måde som et kommunalt projekt med fuld artskontering driftsregnskabet skal optages i de kommunale budgetter og regnskaber efter samme regler som kommunale institutioner hvis den selvejende/private institution afhænder anlægget indenfor 5 år, skal den refunderede moms tilbagebetales Låneoptagelse: Hvis der er indgået en driftsoverenskomst mellem kommunen og en selvejende/privat institution, belaster institutionens lånoptagelse kommunens låneramme. Anlægsramme: Når anlægsprojekter optages i kommunens regnskab, påvirker det kommunens anlægsramme dog alene med nettobeløbet. Kommunalbestyrelsen traf følgende principielle beslutning om administration af fremtidige projekter med kommunalt anlægstilskud/etableringstilskud. Større projekter projekter over 1 mil. kr.: Der tages konkret politisk stilling til, om projektet kan gennemføres som et kommunalt projekt og dermed optages i det kommunale regnskab med heraf følgende konsekvenser jf. ovenfor. Beslutningen træffes af kommunalbestyrelsen, der giver bevilling på hele projektet. Ovenstående bestemmelser iagttages. Mindre projekter projekter under 1 mil. kr.: Som udgangspunkt gennemføres projekterne af initiativtagerne/projektmagerne, og det kommunale tilskud udbetales til disse som tilskud. Disse projekter indgår således som udgangspunkt ikke i det kommunale regnskab bortset fra udbetalingen af tilskud. Der kan i konkrete tilfælde træffes beslutning om, at projektet gennemføres som kommunalt projekt med heraf følgende konsekvenser jf. ovenfor. Beslutningen træffes af kommunalbestyrelsen. I disse tilfælde iagttages ovennævnte bestemmelser.

33 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Projekter der overgår til fuld kommunal drift og ejerskab efter færdiggørelse: Udføres som udgangspunkt som kommunale projekter. 31 Hvis projektet optages om et kommunalt projekt skal Jammerbugt Kommune betale 17,5 % i ikke afløft bar moms af den del af finansieringen, som stam- mer fra private fonde og aktieselskaber. Eksempelvis har Sparekassen Vensyssel bevilliget kr. til projektet, af dette beløb skal der betales kr. i ikke afløft bar moms. Godkendelse af at arealet anvendes til projektet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget skal ligeledes godkende, at arealet anvendes til projektet. Projektet dækker et areal på cirka 120 x 60 m placeret til venstre for opvisningsbanen (multiparken er markeret med det hvide felt). Da der tale om at arealet anvendes til rekreative formål, skal der indgås en aftale om brug af kommunale arealer (se bilag). Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller: at anmodningen fra ansøger imødekommes, da der er tale om et projekt over 1 million kr., og at udvalget giver tilladelse til at projektet gen- nemføres på arealet, dog underforudsætning af: o o o At ansøger fremskaffer den resterende finansiering. At ansøger fremskaffer nødvendige tilladelser. At ansøger indgår aftale om brug af kommunale arealer.

34 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 32 o o o At bevillingsgivere accepterer, at der bliver tale om et kommunalt projekt, der først kan overdrages til den selvejende institution efter 5 år. At der indgås en driftsaftale med Jammerbugt Kommune for de fem år, hvor projektet er kommunalt. At øvrige brugere af arealet er indforstået med projektet. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Anbefales godkendt, idet det konstateres at projektet (Sport og Kulturcenter Brovst) afholder udgiften til moms jf. sagsfremstillingen Fraværende: Afbud Sagen genoptaget april 2012 Hvad er nyt i sagen Udvalget for projektet Multiparken på Damengen søger om yderligere kr. til projektet. Det har vist sig, at det er nødvendig at dræne området, inden det er muligt, at anlægge Multiparken. Beløbet er ex. moms og er baseret på to tilbud. Ansøger oplyser, at selve anlægsprojektet er finansieret. Som det fremgår af ovenstående sagsbehandling har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkendt projektet som kommunalt projekt. Det er endnu ikke er godkendt i Kommunalbestyrelsen, da alle formalia ikke er på plads. Udviklingsafdelingen er i dialog med ansøger herom og har oplyst om de betingelser, som skal være opfyldt før, projektet kan optages som kommunalt projekt. Udviklingsafdelingen har endnu ikke fået en endelige tilbagemelding fra ansøger om, hvorvidt ansøger ønsker projektet gennemført som kommunalt projekt. Hvis projektet skal gennemføres som kommunalt projekt, er det udviklingsafdelingens vurdering, at projektet tidligst vil kunne igangsættes i august 2012, hovedsagligt pga. ekstern sagsbehandling. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget vurderer, om de nye oplysninger i sagen giver anledning til ændrer støtten til projektet. Bilag: aftale om brug af areal

35 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 33 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Projektets støtte forhøjes med kr. Inge Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Tilbage til toppen

36 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Landdistriktspolitik vers nye tiltag / Lars Haagensen Beslutningstema Godkendelse af revideret landdistriktspolitik og forslag om fremtidige landdistriktsudviklingsaktiviteter. Sagsbeskrivelse I forbindelse med processen omkring Landdistriktspolitik vers. 2.0 er der nu afholdt udviklingsværksteder i de 24 lokalsamfund. I alt deltog omkring 600 borgere på de 24 udviklingsværksteder. I forbindelse med de enkelte møder blev der formuleret en række projekt ideer og nedsat en række projektgrupper. På under de enkelte lokalområder, er projekt ideer og de nedsatte projektgrupper oplistet. Sammenfattende fik vi følgende inputs på møderne: Input Ikke så meget fokus på anlæg Mere fokus på kulturelle og sociale events og aktiviteter Bedre koordinering af aktiviteter mellem lokalsamfund Fokus på netværk og social kapital Adgang til naturen Formidling af naturen og muligheder i naturen Bedre kommunikation omkring forskellen mellem LAG, kommunale midler osv. Uddybning Tidligere har der i mange lokalsamfundet været ønsker om større anlægsprojekter. I forbindelse med udviklingsværkstederne, var det i meget få lokalområder, der blev givet udtryk for ønsker om større byggeprojekter. På mange udviklingsværksteder var der ideer/ønske om, at gennemføre aktiviteter for byens borgere og gerne med deltagere fra andre byer. Flere steder blev der udtrykt frustration over, at det er svært, og at der bliver gjort for lidt for, at koordinere hvor og hvornår der afholdes events, arrangementer og lign. Der var generelt et stort ønske om, at de projekter som støttes har fokus på at støtte udviklingen af social kapital i det pågældende lokalområde, men også på at der skabes social kapital på tværs af lokalområderne. På trods af, at vi bor tæt på naturen kan det være svært at komme ud i naturen. Byerne ønskes i videre udstrækning åbnet op mod naturen. Generelt blev der givet udtryk for at stier og oplevelsesmuligheder i naturen bør formidles langt bedre. På møderne blev der givet udtryk for, at det kan være svært at finde rundt i de enkelte støttemuligheder, og hvem der administrerer hvad. Umiddelbart var oplevelsen på møderne, at der generelt var god opbakning til aktiviteterne i relation til Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik. Det kan også udledes af oplevede inputs, som fremgår af ovenstående skema.

37 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 35 Med udgangspunkt i de input, vi har fået gennem de 24 udviklingsværksteder, foreslås følgende initiativer: Aktivitet Revision af Landdistriktspolitik Revision af kriterier for tildeling af støtte Mere fokus på kulturelle og sociale events og aktiviteter, herunder socialkapital. Koordinering af events og aktiviteter Formidling af og adgang til naturen Bedre kommunikation omkring forskellen mellem LAG, kommunale midler osv. Indhold Landdistriktspolitikken som blev vedtaget i 2007 tilpasses ifth. til input se bilag. De input, der kom på udviklingsværkstederne, giver anledning til en drøftelse af regelsættet for tildeling af støtte til projekter i relation til landdistriktspolitikken. Derfor igangsættes en proces i Landdistriktsrådet herom. Resultatet af processen forelægges Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager stilling til om processen giver anledning til en revision af kriterierne. Udviklingsafdelingen søger finansiering til gennemførelsen af et projekt som sætter fokus på udvikling af events og aktiviteter. Herunder sætter fokus på at tilføre lokale events og aktiviteter et kommercielt perspektiv. Udviklingsafdelingen afholder kurser i brugen af facebook og brugen af kulturkalenderen på bibliotekets hjemmeside. Udviklingsafdelingen undersøger i samarbejde med Vand og Natur afdelingen muligheden for at imødekomme en bedre formidling af stier og lign. Landdistriktsrådet inddrages i arbejdet. Resultat forelægges Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Udviklingsafdelingen sætter i højere grad fokus på at kommunikere den gode historie. Der husstandsomdeles en avis som indeholder artikler: om Jammerbugt Kommunes landdistriktsaktiviteter. om og med ildsjæle om gennemførte projekter om hvad Jammerbugt Kommunes Landdistriktskontor kan hjælpe med information om LAG. Gennemførelsen af projekt ideer Udviklingsafdelingen indkalder de nedsatte projektgrupper til møder, hvor der sættes fokus på projektudvikling, det at skrive ansøgninger og information om puljer. Der afholdes et arrangement som sætter fokus på at motivere og fastholde ildsjæle i forsat at indgå i gennemførelsen af aktiviteter og projekter. Retsgrundlag Ingen. Økonomi og finansiering Hvis udvalget beslutter at der skal udarbejdes en avis til husstandsomdeling og afholdes et arrangement for ildsjæle fremlægges budget og forslag til finansiering på næste møde i udvalget. Høring/borger- og brugerinvolvering

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 41. Lukket punkt: Valg af ESCO-leverandør for DGI-Huset Aabybro 88.04.12-P20-1-13/

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 8. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 kl. 14:00 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Program for udviklingsværksteder 1 3.

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 222. Status vedr. svømmebassiner

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere