Hospitalsenheden Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2012 Hospitalsenheden Vest

2 Indhold 1. Indledning Erhvervsuddannelser i Hospitalsenheden Vest Assistent med speciale i offentlig administration Audiologiassistent Elektriker Ernæringsassistent Farmakonom Fotograf Hospitalsserviceassistent Lægesekretær Neurofysiologiassistent Redderuddannelser Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner Social- og sundhedsassistent - social- og sundhedsuddannelsens trin Fokusområder i Aktiviteter i Udvikling af vejlederkompetencer Temadag for vejledere i erhvervsuddannelserne Temadag for praktikvejledere i social- og sundhedsassistentuddannelsen Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje for somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri Rekruttering til uddannelse og til job efter uddannelse Serviceområdet Køkken-/kantineområdet Ændrede praktikforløb for folkeskole- og gymnasiale elever Akkreditering Fokus på læringsmiljø i BUA aftalerne Ekstraordinære elever på erhvervsuddannelsesområdet (EUD) Udvikling i uddannelsesopgaven Social- og sundhedsassistentuddannelsen Projekt Delvis forlagt somatisk praktik Etablering af færdighedslaboratorier Samarbejde om kontorelever Danske Regioners uddannelsespolitiske udspil om kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Nye BEK og uddannelsesordninger i erhvervsuddannelserne Praktikanter i Hospitalsenheden Vest...24 Side 2

3 6.0 Fokusområder i Oversigt over uddannelsesopgaven i Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2012 bilag Side 3

4 1. Indledning De erhvervsfaglige grunduddannelser ved Hospitalsenheden Vest (HEV) omfatter en række forskelligartede uddannelser, hvor nogle er tilknyttet hospitalsenheden gennem hele uddannelsen og andre alene har et enkelt praktikforløb ved hospitalsenheden. Følgende faggrupper er i en erhvervsuddannelse ved HEV: assistent med speciale i offentlig administration, audiologiassistent, elektriker, elektronikfagtekniker, ernæringsassistent, farmakonom, fotograf, hospitalsserviceassistent, lægesekretær, neurofysiologiassistent, redder og social- og sundhedsassistent. Fælles for erhvervsuddannelserne er, at det er lønnede uddannelser samt at den enkelte uddannelse hører under en af 12 erhvervsfaglige fællesindgange, jf. Lov om Erhvervsuddannelser. Se fællesindgangene via dette link: I 2012 var der i alt 245 elever i praktik ved HEV. Eleverne er, uanset uddannelse, tilknyttet vejledere på praktikstederne. Overordnet er der ved Hospitalsenheden Vest etableret et Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelserne. Medlemmer af Det Pædagogiske Forum er uddannelsesansvarlige indenfor faggrupperne samt hospitalets HR chef, hvortil forummet har organisatorisk reference. Det Pædagogiske Forum repræsenterer således grunduddannelser med såvel forskelligt indhold som forskellig længde. Uagtet dette, kan der indenfor uddannelsesplanlægningen - didaktikken samt det pædagogiske og vejledningsmæssige i uddannelsesopgaven, være områder, hvor det kan være værdifuldt og udviklende for uddannelsesansvarlige og for vejledere at samarbejde på tværs af uddannelserne. Det Pædagogiske Forum skal overordnet: Støtte Hospitalsenheden Vests strategi på uddannelsesområdet, herunder uddannelsesmæssige indsatsområder i BUA aftalerne mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelserne Udveksle erfaringer og skabe et ensartet højt kvalitetsniveau i grunduddannelserne Drøfte tværgående uddannelsesfaglige og pædagogiske problemstillinger Side 4

5 Udvikle gode læringsmuligheder og uddannelsesvilkår for elever og praktikanter Udvikle tværfaglige læringsmiljøer på regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest Være et forum, hvor ledere og vejledere kan hente råd og vejledning samt få opdateret information om uddannelserne Understøtte uddannelsesmiljøet generelt på Hospitalsenheden Vest i samarbejde med ledelser og øvrige uddannelsesansvarlige Udvikle og tilrettelægge et ensartet tilbud til erhvervspraktikanter Det Pædagogiske Forums medlemmer i 2012: HR chef Lasse Plougstrup Hansen Uddannelsesansvarlig Birgit Meldgaard, lægesekretæruddannelsen Uddannelsesansvarlig Kate Gahner Larsen, assistent med speciale i offentlig administration Uddannelsesansvarlig Martin Johansen, hospitalsserviceassistentuddannelse Uddannelsesansvarlig Søren Krogh Christiansen, elektronikfagtekniker- og elektriker uddannelsen Uddannelsesansvarlig Anna Petersen, audiologiassistent- og neurofysiologiassistent uddannelsen Uddannelsesansvarlig Ida Kamp Nyborg, ernæringsassistentuddannelsen Uddannelsesansvarlig Erna Leth, social- og sundhedsassistentuddannelsen og redderuddannelserne Uddannelsesansvarlig Lene Thurlov-Mikkelsen, farmakonomuddannelsen Uddannelsesansvarlig Peter Bjerre, fotografuddannelsen Der har været afholdt 4 møder i Pædagogisk Forum i Referater kan læses via dette link: annelser/referater 2.0 Erhvervsuddannelser i Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelsen viser de 14 erhvervsuddannelser med elever i praktikuddannelse ved HEV. I dette afsnit er uddannelserne beskrevet med blandt andet nøgletal vedrørende antal elever i uddannelse, uddannelsesindhold og organisering af praktikvejledning. Bagerst i årsrapporten er der en oversigt fra 2012, over de 14 erhvervsuddannelser, en oversigt over praktiksteder, uddannelsesniveau, antal Side 5

6 praktik uger, antal elever pr. år samt hvem der er samarbejdende uddannelsesinstitution. 2.1 Assistent med speciale i offentlig administration Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Der er i alt ansat 4 elever i staben. Der opslås 2 stillinger hvert år til ansættelse pr. 1. september. Som led i regeringens plan for at uddanne flere unge mennesker, har vi ansat yderligere 2 elever pr Uddannelsen er 2-årig med specialet i offentlig administration. I løbet af de 2 år er eleven på skole på Mercantec i Viborg. Der gennemføres 13 ugers undervisning og afsluttes med en 2 ugers fagprøve. Praktikken foregår i staben på Hospitalsenheden Vest, 8 måneder i økonomi drift, 8 måneder i HR, 4 måneder i sekretariatet samt 4 måneder i ledelsessekretariatet og DNV Det nye hospital i Vest. Der er målsætninger for hvert enkelt område. 1 elev har været på et 9 ugers praktikophold i Wales. Tilbuddet giver indsigt i globalisering, internationalisering, sprog- og interkulturelle kundskaber samt internationalt samarbejde. Det er alt sammen noget der får mere og mere betydning for os alle - også for regionale medarbejdere og arbejdspladser. Under opholdet har eleven arbejdet 4 dage om ugen og gået i engelsk skole 1 dag om ugen. For deltagelse i projektet har eleven fået et Europass som dokumentation for deltagelsen. Ligeledes har eleven fået dokumentation for beståelse af en engelskprøve. Eleven er kommet tilbage som en supermotiveret, endnu mere engageret elev. 2.2 Audiologiassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsen foregår i Høreklinikken, der er et afsnit under Øre-, Næse- og Halsafdelingen. Høreklinikken har oftest har 1 elev i uddannelse, og i 2012 var der ligeledes 1 elev i uddannelse. Side 6

7 Uddannelsen varer 2 1/2 år. Langt de fleste af eleverne har forinden uddannelsesstart været på grundforløbet i Sundhed, Omsorg og Pædagogik, og dermed er elevansættelsen ved Høreklinikken på 2 år. Uddannelsesforløbet er bygget op med 4 praktikperioder og 3 skoleperioder på hver 10 uger. Skoleperioden varetages af Teknisk Skole i Odense. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder, og de øvrige audiologiassistenter er medansvarlige for elevens uddannelse. Eleven fører logbog gennem uddannelsen, og får blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor høreapparats området. Eleven indgår i praksisfællesskabet, og deltager i arbejdsopgaver og refleksion over praktikstedets samlede opgaver. Der er ansat en audiologiassistent elev 1/ Der var ca 20 ansøgere. Ønsket om at ansætte flere elever har ikke kunnet imødekommes, da der ikke har været uddannede nok i afsnittet til at varetage praktikvejledningen Den tidligere elev som blev uddannet 31/8-12, har vi ansat fast i afdelingen. Der er ændret lidt i fordelingen af teori- og praktikperioderne i uddannelsen, men indholdsmæssigt er det som tidligere. 2.3 Elektriker Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it. Teknisk Afdeling er bemandet med 4 elektrikerlærlinge, 2 lærlinge i Holstebro og 2 lærlinge i Herning. Elektrikeruddannelsen veksler mellem praktik i en virksomhed og teoretisk undervisning på en teknisk skole. Uddannelsens indhold og varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger. Installationsteknik, 4 år Styrings- og reguleringsteknik, 4½ år Kommunikationsteknik, 4½ år Bygningsautomatik, 4 år Elmontør, 2 ½ år Skoleopholdene er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder henholdsvis H1, H2, H3 og H4. Praktiktiden Side 7

8 Hospitalsenheden Vest er godkendt til at uddanne elektrikere. Da hospitalet går under betegnelsen specialiseret virksomhed, og derfor ikke har mulighed for at give en tilstrækkelig bred praktisk uddannelse, deles lærlingen imellem to virksomheder. Det vil sige, at der er indgået en såkaldt kombinationsaftale, hvor begge virksomheder enten underskriver uddannelsesaftalen, eller der etableres en udstationeringsaftale. 2.4 Ernæringsassistent Uddannelsen henhører under den erhvervsfaglige indgang Mad til mennesker Uddannelsen er 2½ årig med lønnet praktik. Uddannelsesforløbet er bygget op med fire praktikperioder og tre skoleperioder, hvor skoleperioderne alle har en varighed på 10 uger, mens praktikperioderne er af varierende længde. I Hospitalsenheden Vest er eleverne under uddannelse på Regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Elevernes skoleperioder gennemføres på Uddannelsescenter Holstebro. Regionshospitalet i Herning - Centralkøkken. Aktuelle tal 2012 Aktuelle tal 2012 Antal aftalte Antal faktiske praktikelever praktikelever Aktuelle tal 2012 Afvigelse i tal og % 7 elever 6 elever 1 elev = 14,3 % Aktuelle tal 2012 Antal aftalte praktikelever Regionshospitalet i Holstebro - Centralkøkken Aktuelle tal 2012 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2012 Afvigelse i tal og % 7 elever 7 elever 0 elever = 0 % Centralkøkkenerne både i Herning og Holstebro har et optag på 1 elev pr. 1. marts og 1 elev pr. 1. september hvert år (i perioder 2 elever pr. optag). I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder. Foruden praktikvejlederen er alle ansatte i køkkenerne medansvarlige for elevernes praktiske uddannelse. I praktikforløbet vil eleverne bl.a. gennemgå følgende områder: Kold- og varm produktion herunder diæter i de 2 områder Bageri Håndtering af frugt og grønt herunder varemodtagelse Kundekontakt i kantine Side 8

9 Afdelingspraktik som bl.a. omfatter modtagelse af madvogn, servering og afrydning for patienter, interview af plejepersonale og patienter. Praktikforløbene er tilrettelagt ud fra de faglige mål, der i uddannelsesbekendtgørelsen stilles krav om eleven skal gennemgå i praktikforløbet. Uddannelsesbekendtgørelsen stiller desuden krav om, at eleven i det praktiske forløb udarbejder forskellige opgaver, for på den måde at kombinere den teoretiske viden med de praktiske færdigheder der er opnået i praktikken. Praktikvejlederen inddrager den enkelte elev i planlægningen af uddannelsen, så eleven altid har mulighed for selv at præge uddannelsen. Det vil sige, der er klare mål for det praktiske forløb og hvilke forventninger vi har til eleven. Men også hvilke forventninger eleven har til praktikken og hvilke forudsætninger eleven har for at nå samtlige mål. Uddannelsens teoretiske del afsluttes på 3. skoleperiode med en svendeprøve. Ernæringsassistentelev fra Centralkøkkenet på Regionshospitalet Holstebro til DM for ernæringsassistenter: Ernæringsassistentelever fra Centralkøkkenet på Regionshospitalet Holstebro, har i 2012 igen klaret sig rigtig flot. En af ernæringsassistenteleverne deltog i oktober i skolemesterskabet for ernæringsassistentelever på Uddannelses Center Holstebro, og i november i regionsmesterskabet på Mercantec i Viborg. Hun præsterede en flot 1. plads ved begge mesterskaber. Med 1. pladsen er eleven kvalificeret til at deltage i DM for ernæringsassistentelever i Århus januar DM betegnes Skills Danmark. Alt dette er en gentagelse fra 2011, da centralkøkkenet også dengang havde en elev der gik hele vejen til DM for ernæringsassistenter. Ernæringsassistenteleven der i 2012 deltog i DM endte med en flot 4. plads og køkkenet ser med spænding frem til hvilken placering Centralkøkkenets elev dygtiggør sig til i januar 2013 i Århus. Centralkøkkenet i Holstebro havde desuden den store glæde i december 2012, at en elev afsluttede svendeprøven på Uddannelses Center Holstebro med en flot Sølvmedalje. Sølvmedalje kan kun opnås, hvis eleven gennemfører svendeprøven med lutter 12 taller - hvilket hun flot scorede 4 stk. af. Sølvmedalje er det højeste man kan opnå som ernæringsassistentelev. De flotte resultater er en bekræftelse på, at Hospitalsenheden Vest i samarbejde med, i dette tilfælde Uddannelses Center Holstebro, gør en stor indsats for at uddanne kvalificerede ernæringsassistenter, der er godt rustet til at varetage fremtidens kostforplejning. Side 9

10 2.5 Farmakonom Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, som kræver en gymnasial uddannelse. Farmakonomuddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Man søger elevplads på et apotek, ofte et privatapotek, men der er mulighed for et kombineret uddannelsesforløb, hvor man er halvdelen af tiden på et privatapotek og den anden halvdel af tiden på et sygehusapotek. Uddannelsen er en 3-årig elevuddannelse som veksler mellem praktik- og skoleophold. Der er 23 ugers skoleophold i løbet af de 3 år, fordelt på syv kurser af 3 ugers varighed og et kursus af 2 ugers varighed. Skoleopholdene foregår på Pharmakon, som ligger i Hillerød. Eleverne bor på skolen under kurserne. Eksaminer, både skriftlige og mundtlige, foregår på skolen i Hillerød. På skolen undervises bl.a. i medicinsk-farmaceutiske fag (anatomi og fysiologi, patologi, almen og speciel farmakologi og farmaci), samfundsfarmaceutiske fag (lovforståelse, sundhedsøkonomi, klinisk farmaci, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse), humanistiske fag (psykologi, kommunikation og etik) og organisation og ledelse (logistik, arbejdsmiljø, kvalitetsstyring, markedsføring og salg). Derudover udarbejdes der projekter i løbet af uddannelsen. I praktiktiden trænes praktiske færdigheder og den teoretiske viden omsættes til praksis. For hver praktikperiode har Farmakonomskolen formuleret en række mål, som eleven skal nå. Uddannelsen på apoteket består af læring i det daglige arbejde og aktiviteter på studiedage samt vejledning og coaching. Der er en ugentlig studiedag, i alt 90 dage, i løbet af uddannelsen. Farmakonomskolen lægger program for studiedagene, hvor der er undervisning via videokonferencer, afholdt af Farmakonomskolen. Under uddannelsen skal eleven udstationeres på et andet apotek i fire uger: To af disse uger på et apotek med en anden profil og to uger i forbindelse med et valgfrit emne sidst i uddannelsen. Mange farmakonomelever vælger at bruge mindst 1 uge på et hospitalsapotek. Hospitalsapoteket Herning har imellem 8-10 udstationerede farmakonomelever hvert år, hvor 1-2 af eleverne skriver deres afsluttende projekt om et emne på Hospitalsapoteket. Side 10

11 2.6 Fotograf Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion. Enhedens Kommunikationsfunktion har i år 2012 haft et par elever som begge har haft Fotografuddannelsen som baggrund for ansættelse. Den ene elev har fået henlagt elevuddannelsen til England og i den forbindelse i gang med at færdiggøre sin uddannelse som fotograf. For begge elever gælder det, at de primære opgaver i uddannelsen retter sig mod det fremtidige opgaveområde inden for fotografernes fagområde og de udviklingsperspektiver dette medfører. Tidligere opgaver rettet mod trykkerifunktion og lign., er således udfaset og nedjusteret i opgaveomfang. En af de mange spændende opgaver som fotografeleven vil blive inddraget i er tilrettelæggelsen af DNV og den fotoopgave, som er forbundet med at forevige dette byggeprojekt. 2.7 Hospitalsserviceassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang bygning og brugerservice. Uddannelsen består af tre linjer, hvoraf den ene er Hospitalsservice. Det er denne linje Driftsafdelingen, Serviceområdet uddanner medarbejdere indenfor. Uddannelsen er 2-årig og kan tages, enten som voksenlærling (VGU) eller som ungdomsuddannelse. Serviceområdet bestræber sig på kontinuerligt at have et hold af 2-årige, bestående af ca. 5 elever. Serviceområdet tog i december 2010, ekstraordinært én 2-årig elev fra Skive Tekniske Skole. Eleven afsluttede uddannelsen i juli 2012 og opnåede i forlængelse heraf fastansættelse i Serviceområdet. Elevstillinger opslås eksternt og serviceområdet vælger selv, hvem der tilbydes pladserne. Der er pt. ingen 2-årige elevstillinger Serviceassistentuddannelsen kan også tages som en 1-årig merit-uddannelse. Kravene for deltagelse er minimum 2 års erhvervserfaring indenfor området (rengøring, service, portør). Serviceområdet satser entydigt på, at efter- og videreuddanne personalet ad denne vej. Således sender HEV ca. hvert år elever af sted på uddannelsen. I november 2012 afsluttedes hold (2011/12) og samtidig begyndte hold 2012/13 (24 elever). HEV har uddannelsesaftale med Skive Tekniske Skole. Det er et krav fra HEV, at uddannelsen kan foregå i samarbejde med SOSU-skolen i Herning, dels ud Side 11

12 fra ønsket om nærhed til uddannelsesstedet, dels for at højne niveauet på en række af fagene. Uddannelsen består både for de 2-årige elever og meriteleverne af næsten lige dele skoleophold og praktik på hospitalerne. Der er mange forskellige fag i uddannelsen, f.eks.: Praktisk erhvervsrengøring Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Kvalitetssikring Rengøringshygiejne Dansk og engelsk Rengøring og samfundet Patienttransport og forflytning Tilberedning og servering af mad, samt diæter Hvad fejler den syge? Arbejde på patienthotel Praktikperioderne foregår primært på Regionshospitalerne i Herning og Holstebro, dog er der mulighed for at enkelte uger kan være i Lemvig. I Herning og Holstebro er det en serviceleder, der varetager funktionen som praktikansvarlig. Den praktikansvarlige udarbejder bl.a. de planer som eleverne arbejder efter, og her lægges der vægt, at alle kommer rundt og prøver flest mulige af de funktioner og opgavetyper som serviceområdet løser. Midtvejs- og slut-evaluering foretages ligeledes af den praktikansvarlige, med afsæt i de evalueringer som elevens kollegaer har givet ham/hende i løbet af praktikken. Vejlederopgaven ligger i serviceområdet hos to serviceledere. Udviklingen af kompetencer som uddannelsesvejleder, indgår således som en del lederkompetencerne. De er tilbud om deltagelse i div. kurser, temadage m.m. 2.8 Lægesekretær Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Lægesekretæreleverne indgår en uddannelsesaftale med Hospitalsenheden Vest. Uddannelsen varer 2 år, og den teoretiske del af uddannelsen, i alt 15 uger, foregår på Handelsfagskolen i Odder (www.handelsfagskolen.dk). I skoleperioderne bor eleverne på skolehjemmet. Uddannelsens teoretiske del afsluttes med en fagprøve med udgangspunkt i følgende emner/fag: Side 12

13 faglig kommunikation og informationsteknologi sundhed og sygdom samarbejde og service drift, økonomi og kvalitet. Uddannelsen skal kvalificere eleven til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Eleven skal: selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner. tilegne sig viden og erfaring indenfor bl.a. strategisk planlægning og udvikling, journalbehandling, kvalitetssikring, kommunikation, informationsformidling og korrespondance samt administration, koordination og sagsbehandling, hvorfor der udarbejdes individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i 5-6 forskellige afdelinger med mulighed for læring indenfor ovennævnte områder. I afdelingerne tilrettelægges og evalueres elevens ophold og kompetenceudvikling af en elevvejleder ud fra målene i uddannelsesordningen samt en fast evalueringsstruktur og i samarbejde med den enkelte elev. Foruden elevvejlederen og eleven er alle ansatte medansvarlige for elevernes uddannelse. Aktuelle tal 2012 Lægesekretærelever 1. års ansat pr. 1/9-12: 17 Lægesekretærelever 2. års indtil 1/9-12: 18 Lægesekretærelever 2. års pr. 1/9-12: 17 I Hospitalsenheden Vest supplerer vi skoleundervisningen med 4 ugers påbygningsfag, som gennemføres på Holstebro Handelsskole (www.ucholstebro.dk): kommunikation & konflikthåndtering service & international kulturforståelse kvalitet & service teambuilding for selvstyrende grupper præsentationsteknik & personlig fremtræden I uddannelsesforløbet medvirker alle elever endvidere i elevmøder, konferencer, splitbesøg på andre afdelinger samt individuelle evalueringssamtaler med den uddannelsesansvarlige og der suppleres med undervisning i: genoplivning frit og udvidet frit sygehusvalg kvalitetssikring, utilsigtede hændelser, Den Danske Kvalitetsmodel Side 13

14 den politiske organisation - herunder MED- og SI-organisationen vidensdeling med fremlæggelse af fagprøverne for de uddannede lægesekretærer i Hospitalsenheden Vest. Indhold i ovennævnte påbygningsfag samt øvrig undervisning evalueres og udvikles løbende i samarbejde med elever, elevvejledere, ledende lægesekretærer og den uddannelsesansvarlige. 2.9 Neurofysiologiassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsen foregår i Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, der er et afsnit under Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro - Lemvig. Afsnittet har kontinuerligt 1 elev under uddannelse. Eleven har en praktikvejleder i afsnittet, som udover den konkrete vejledningsopgave deltager i kurser/møder for praktikvejledere til neurofysiologiassistentelever på landsplan. Uddannelsen varer 2 år. Inden ansættelse i et uddannelsesforløb skal eleven have gennemgået og bestået erhvervsskolernes grundforløb i Sundhed, Omsorg og Pædagogik på 20 uger. Den øvrige del af uddannelsen veksler mellem praktisk uddannelse i afdelingen og teoretisk uddannelse med 4 skoleophold af henholdsvis 9, 9, 5 og 2 ugers varighed på Teknisk Skole i Odense. Arbejdsområder neurofysiologiassistenteleven skal erhverve kompetencer til: Uddannede neurofysiologiassistenter udfører undersøgelser af funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Arbejdet består hovedsageligt i udførelse af elektroencefalografi (eeg), epoked potentials (ep), elektroneuronografi (eng) samt specialiserede eegundersøgelser Redderuddannelser Ambulanceassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik. Ambulanceassistentuddannelsen er et speciale under Uddannelsen til Redder. Side 14

15 Eleverne er ansat ved en ambulanceudbyder (Falck eller Responce), hvor de har base gennem hele uddannelsen. Uddannelsen varer 1 år og 7 måneder, incl. Grundforløb. Den teoretiske del af uddannelsen foregår dels på en teknisk skole, dels på en social- og sundhedsskole. Elever i praktik ved HEV er tilknyttet social- og sundhedsskolen i Esbjerg. Eleverne er i hospitalspraktik to gange i uddannelsesforløbet, begge gange i syv uger. Den første hospitalspraktik foregår på medicinske og kirurgiske sengeafsnit, henholdsvis fire og tre uger. Den anden hospitalspraktik foregår på anæstesiafdeling (en uge), i akutmodtagelsen (fire uger), på fødegang og børneafdeling (en uge) samt på psykiatrisk afdeling (en uge). I den første praktik får eleverne blandt andet indblik og øvelse i grundlæggende sygepleje, hygiejniske principper samt kommunikation med patienter. I den anden praktik får eleverne indblik og øvelse i forhold til observation og pleje indenfor det akutte område. Ifølge en regional aftale fra 2010 om fordeling af praktikpladser for ambulanceassistentelever modtager HEV 8 elever om året Ambulancebehandler Uddannelsen er en overbygning på ambulanceassistentuddannelsen. Eleverne skal have erhvervet mindst 1 ½ års erfaring som ambulanceassistent. I 2012 er der kommet en ny bekendtgørelse og uddannelsesordning. Det betyder, at den hidtidige hospitalspraktik af en uges varighed er reduceret til tre dage på hospitalet. De to øvrige dage er flyttet til simulationsundervisning på skolen. Uddannelsens fokus på hospitalet er observation, overvågning og iværksættelse af behandling i forbindelse med den præhospitale indsats. Relevante praktiksteder er akutmodtagelser, hjertemedicinske afdelinger samt anæstesiafdelinger. Eleverne får deres teoretiske uddannelse ved SOSU Nord, Social- og sundhedsskolen i Nordjylland. I 2012 var der 5 elever i praktik ved Hospitalsenheden Vest Paramediciner Uddannelsen til ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) er en videreuddannelse for ambulancebehandlere, med minimum tre års erfaring som ambulancebehandler. Side 15

16 I 2012 er der kommet en ny bekendtgørelse og uddannelsesordning, hvilket betyder at eleverne kommer i hospitalspraktik i seks dage i stedet for ti dage. De resterende fire praktikdage er konverteret til simulationstræning på uddannelsesinstitutionen. Den teoretiske del af uddannelsen foregår ved UCN (University College Nordjylland). De seks dages hospitalspraktik foregår ved anæstesiafdelinger, intensive afdelinger, akut modtagelser og akutte hjertemedicinske afdelinger. Uddannelsens teoretiske og praktiske indhold giver eleven kompetencer til at udføre avanceret ambulancebehandling, at assistere læge på lægeambulance samt udføre overvågning og behandling i forbindelse med visse lange patienttransporter til specialafdelinger. I 2012 har der været én elev i praktik ved Hospitalsenheden Vest Social- og sundhedsassistent - social- og sundhedsuddannelsens trin 2 Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, hvor uddannelsen er en overbygning på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder og veksler mellem fire skoleperioder og tre praktikperioder i henholdsvis en somatisk, en psykiatrisk og en kommunal praktik. Hver praktikperiode varer omkring 15 uger, hvilket betyder at der kontinuerligt er elever i praktik på kirurgiske, neurologiske og medicinske sengeafsnit på regionshospitalerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Der samarbejdes med Social & SundhedsSkolen i Herning, som optager eleverne på uddannelsen og hvor eleverne får undervisning i skoleperioderne. Eleverne indgår uddannelsesaftale med en ansættende myndighed, som enten er Region Midtjylland (HEV) eller en af de seks kommuner i den vestlige del af regionen. Hospitalsenheden Vest indgår uddannelsesaftale med godt og vel halvdelen af eleverne. I 2012 er der indgået 105 uddannelsesaftaler. Alle elever har deres somatiske praktik på et hospital, hvilket betyder, at der kommer ca. 170 nye elever i praktik om året. Dimensioneringen i uddannelsen er efter tre-parts forhandlinger i 2007 mellem Regeringen, FOA Fag og Arbejde, Danske Regioner og Kommunernes Side 16

17 Landsforening øget i årene I 2012 har HEV haft samme antal elever i praktik som i Aktuelle tal 2012 Aktuelle tal 2012 Aktuelle tal 2012 Antal aftalte praktikelever Antal faktiske praktikelever Afvigelse i tal og procenter 171 elever elev/0,58% Den konkrete planlægning og gennemførelse af praktikuddannelsen varetages af uddannede praktikvejledere. I 2012 har 18 social- og sundhedsassistenter og 10 sygeplejersker varetaget vejledningsopgaven. Daglige vejledningsopgaver varetages af øvrige social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. I praktikperioden får eleven blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor grundlæggende sygepleje, observation, kommunikation, dokumentation, hygiejne samt sundhedsfremme og forebyggelse. Ligesom der er mulighed for at opleve patientforløb eksempelvis i samarbejde med andre faggrupper og mellem sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit og operationsafdeling. Eleven indgår i praksisfællesskabet på praktikstedet, hvor eleven gennem deltagelse i arbejdsopgaver oplever at være en del af og medansvarlig for praktikstedets samlede opgaver. I praktikforløbet er der udover vejledning og undervisning på praktikstedet fælles undervisning indenfor: Genoplivning Brandinstruktion Forflytningsvejledning Blodsukkermåling Klinikundervisning 3.0 Fokusområder i 2012 Pædagogisk Forum har i 2012 haft særligt fokus på at udvikle nye praktikpladser til de ekstra elever i udvalgte erhvervsuddannelser, som HEV har fået tildelt i Side 17

18 Desuden har der været fokus på fortsat at etablere fælles arrangementer for vejlederne i erhvervsuddannelserne. 4.0 Aktiviteter i 2012 Medlemmerne af Pædagogisk Forum har udover drift og udvikling indenfor egen uddannelse arbejdet sammen om forskellige aktiviteter i Udvikling af vejlederkompetencer Temadag for vejledere i erhvervsuddannelserne Som i 2011 har Pædagogisk Forum afholdt en tværfaglig temadag med konkret fokus på udvikling af vejlederkompetencer med det formål, at de, der medvirker ved uddannelse af elever i erhvervsuddannelserne, kan opnå en fælles forståelse for vejledningsopgaven med henblik på - at støtte elevers læreprocesser og deres personlige engagement og motivation i uddannelsen - at støtte vejledernes personlige engagement og motivation som vejleder - at give vejlederne pædagogiske værktøjer til brug i vejledningsopgaven - at sikre og udvikle kvaliteten i den daglige vejledning og - at få kendskab til og danne mono- og tværfaglige netværk med henblik på at indlede et udviklende samarbejde i forhold til vejledningsopgaven Der var stor tværfaglig søgning til temadagen, som blev afholdt 1/11-12, og undervisningen blev varetaget af medlemmer fra Pædagogisk Forum. Undervisningen tog udgangspunkt i temaerne: læringsmiljø, læring i praksis samt evaluering og feedback. Ved evalueringen var der opbakning til at udbyde temadagen med lignende indhold og form igen til elevvejledere og daglige vejledere, samt evt. at udbyde yderligere temadage med supplerende og uddybende emner. Dette vil vi arbejde videre med i Pædagogisk Forum i Temadag for praktikvejledere i social- og sundhedsassistentuddannelsen I 2012 er der etableret en fælles temadag for praktikvejledere i de 3 praktikker i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Temadagen har dels et pædagogisk indhold, dels er erfaringsudveksling mellem vejledere fra de tre praktikker et væsentligt punkt. Temadagen afholdes på Social- & SundhedsSkolen i Herning Side 18

19 og erstatter to årlige samarbejdsmøder. Temadagen i 2012 havde stor søgning og det er besluttet at fortsætte samarbejdet med lignende temadage fremover Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje for somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri Det regionale dokument Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje for somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatrien fra 2009 er blevet revideret i Dokumentet gælder for social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Indsatsområder i det reviderede dokument bliver implementeret i 2013 og årene fremover. Lokalt har praktikvejledere og den uddannelsesansvarlige for social- og sundhedsassistentuddannelsen med baggrund i en selvevaluering besluttet at arbejde med følgende fokusområder i 2013: 1) afholdelse af ugentlige vejledningssamtaler, 2) anvendelse af færdighedslaboratorierne, 3) kollegers kendskab til elevers fokusområder og kollegers opbakning til praktikvejlederne og 4) beskrivelse af læringsmiljø i afdelingerne. Det regionale dokument kan læses via dette link Rekruttering til uddannelse og til job efter uddannelse Serviceområdet Serviceområdet Mht. rekruttering spiller HSA-konceptet en stor rolle i Serviceområdet. Uddannelsen er således efterspurgt både af ansatte og ansøgere. Tidligere har det været en ledelsesmæssig udfordring at motivere, især portørerne (mænd) til at tage HSA-uddannelsen, men på de seneste 2 elev-hold har mændene udgjort 20-25% af eleverne, hvilket stemmer nogenlunde med kønsfordelingen i Serviceområdet samlet set. Når der starter nyt hold, overtages de fastansattes (elevernes) pladser i vagtplanerne af arbejdsløse i en rotationsordning. Rotationsmedarbejderne hverves i samarbejde med fagforbundene 3 F og FOA, jobcentrene og HEV. Der er stor gensidig tilfredshed med denne ordning, bl.a. fordi relativt mange af rotationsmedarbejderne får mulighed for fastansættelse i løbet af det år projektet løber. På den måde bliver projektet en væsentlig brik i rekrutteringen til serviceområdet. Fordelen for HEV er, at man har gode muligheder for at se medarbejderne an inden fastansættelse. Side 19

20 4.2.2 Køkken-/kantineområdet Selvevaluering i forbindelse med ernæringsassistenternes evaluering af den praktiske oplæring: Elevernes forslag til forbedringer i oplæringen: I 2013 vil vi stramme op på, at det er den ernæringsassistent, der er den daglige vejleder følger eleven igennem dagens opgaver, for at undgå eleverne bliver forvirrede over vejledning fra flere personer i løbet af en proces. Desuden vil der hver dag blive snakket igennem hvad eleven skal arbejde med i løbet af dagen og på den måde få mere struktur på dagen. Der er ønsker om flere og større udfordringer, hvilket løses ved praktik i kantinen, slagterafdelinger og på sengeafdelinger. 4.3 Ændrede praktikforløb for folkeskole- og gymnasiale elever Praktikforløb for folkeskole- og gymnasieelever blev ændret i Forløbene blev effektiviseret og standardiseret, så praktikanterne kommer rundt og ser flere afdelinger, på den måde får praktikanterne et bredt indblik i hospitalets mangeartede opgaver. Praktikanterne er i praktik på minimum 3 forskellige afdelinger i løbet at praktikugen. Praktikugen starter med en introduktionsdag mandag og slutter med en evaluering om fredagen. Folkeskoleelever er i praktik i uge 9 og 40 og gymnasieelever i uge 7 og Akkreditering I marts 2011 blev Hospitalsenheden Vest akkrediteret for første gang. Akkrediteringen foregår hvert 3. år, og i efteråret 2012 var der midtvejsbesøg fra IKAS (Institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet). Besøget var fokuseret på at gennemføre ekstern survey på det præhospitale område. I 2014 foretages 2. akkreditering på Hospitalsenheden Vest. På uddannelsesområdet er der beskrevet stillings- og funktionsbeskrivelser for elever og vejledere, som Den Danske Kvalitets Model foreskriver. Side 20

21 4.5 Fokus på læringsmiljø i BUA aftalerne I 2012 har der i Budget og Udviklings Aftalerne mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelserne været indarbejdet et indsatsområde med fokus på læringsmiljøet i afdelingerne. Baggrunden for øget fokusering på læringsmiljøet skyldes en konstatering af, at læringsmiljøet i afdelingerne er under pres, blandt andet på baggrund af omstruktureringer, flere elever og studerende samt ændringer i patientforløb. Der er i BUA aftalerne beskrevet følgende indikatorer for arbejdet med læringsmiljøet: a) der foreligger et opdateret introduktionsmateriale for studerende og elever og der foretages en systematisk introduktion som er målrettet den pågældende gruppe b) kliniske og pædagogiske metoder danner grundlag for praktikundervisning og vejledning c) daglige vejledere har kendskab til relevante områder i den lærendes uddannelsesordning d) de kliniske vejledere, undervisere, praktikvejledere m.fl. sikres rammer og vilkår for vejledningen svarende til de forventninger som er det konkrete indhold i vejledningsfunktionen Resultater af arbejdet med læringsmiljøet vil blive evalueret i Ekstraordinære elever på erhvervsuddannelsesområdet (EUD) Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om oprettelse af ekstraordinære praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet. HR/personalechef-kredsen og Strategisk HR-forum har udarbejdet en fordelingsnøgle for enhederne, baseret på den samlede lønsum i enheden som andel af den samlede lønsum i regionen, hvilket har betydet, at vi i Hospitalsenheden Vest skulle oprette i alt 57 uddannelsesaftaler i Denne opgave har vi arbejdet med i Pædagogisk Forum, idet vi også har haft fokus på faglig kvalitet i uddannelsen, praktiske muligheder samt hensigtsmæssige og fremtidsrettede uddannelsesområder i hospitalsenhedens fordelingsnøgle. Side 21

22 Det lykkedes at oprette uddannelsesaftalerne for 2012 i Hospitalsenheden Vest, fordelt på følgende uddannelser: Hospitalsserviceassistentelev Neurofysiologiassistentelev Fotografelev Elektrikerlærling Lægesekretærelev Kontorassistentelev med speciale i offentlig administration Ernæringsassistentelev Farmakonomelev Audiologiassistentelev Lager- og logistikelev 4.7 Udvikling i uddannelsesopgaven I lyset af, at vi får flere elever sammenholdt med, at der sker flytning af eksempelvis grundlæggende plejeopgaver til kommunerne, der lukkes senge og der udvides indenfor det ambulante område, er der behov for at søge læringsmuligheder andre steder samt at udvikle nye praktiksteder med henblik på at eleverne kan nå praktikmålene Social- og sundhedsassistentuddannelsen Projekt Delvis forlagt somatisk praktik Med baggrund i et akut behov for flere praktikpladser i november 2010, blev der indgået et samarbejde mellem Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest og to kommuner i Vest om at afvikle et projekt, hvor i alt 21 elever har gennemført den somatiske praktik ved at være 8 uger på en somatisk hospitalsafdeling, ortopædkirurgisk afsnit O og 8 uger på et plejecenter med borgere på midlertidigt ophold (MTO) i enten Holstebro eller Ikast-Brande kommune. De ovenfor nævnte ændringer med flytning af plejeopgaver til kommunerne og reduktion af senge på hospitalet, var også gode grunde til at afprøve en alternativ måde at afvikle den somatiske praktik på. Formålet var dels at skabe praktikpladser gennem et samarbejde mellem sektorer, dels at undersøge, hvordan eleverne kan nå målene gennem en alternativ somatisk praktik. Projektet blev afsluttet marts 2012, hvor Center for kompetenceudvikling i Region Midtjylland efterfølgende har evalueret projektet og i maj 2012 udkom en evalueringsrapport. Side 22

23 Projektet viser, at det er muligt at arbejde med andre måder at afvikle den somatiske praktik. Resultaterne er fremlagt på temadag i Danske Regioner og medtages i et aktuelt nationalt arbejde om den fremtidige somatiske praktik Etablering af færdighedslaboratorier I 2012 er der etableret et færdighedslaboratorium i den gamle sygeplejeskole i Holstebro. I færdighedslaboratoriet har elever og studerende adgang til individuelle PC arbejdspladser, der er mulighed for undervisning og refleksionsøvelser ligesom der er mulighed for færdighedstræning og øvelser ved seng. Der er således færdighedslaboratorium i både Herning og Holstebro. Laboratorierne anvendes hovedsageligt af elever og vejledere i social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Laboratorierne er også åbne for andre elever, studerende og vejledere Samarbejde om kontorelever I forbindelse med at det er besluttet at uddanne flere kontorelever, er der som noget nyt etableret praktikforløb for kontoreleverne på kontorerne i Teknisk afdeling og i Serviceafdelingen. Forløbene starter op i maj Eleverne er i de nævnte afdelinger 4 måneder ad gangen. Disse ophold vil give eleverne et endnu større indblik i, hvad det vil sige at arbejde på en stor arbejdsplads som Hospitalsenheden Vest. 4.8 Danske Regioners uddannelsespolitiske udspil om kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Danske Regioner (DR) har i december 2011 udsendt et udspil om kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser. Udspillet omhandler de tre uddannelsesniveauer: de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser, professionsbacheloruddannelserne samt lægeuddannelsen og den lægelige videreuddannelse. Udspillet er drøftet i det Pædagogiske Forum og der er fremsendt positive kommentarer til kontaktpersonen i Region Midtjylland. Det Pædagogiske Forum finder det for eksempel positivt, at Danske Regioner foreslår et fælles grundforløb for de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser. På nationalt niveau er der nedsat 6 arbejdsgrupper indenfor erhvervsuddannelserne, som skal arbejde videre med forhandlingsoplæg i forhold til de anbefalinger, DR har beskrevet i oplægget. Side 23

24 Arbejdsgrupperne er: - fælles indgang for de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser - sundhed, omsorg og pædagogik - sundhedsadministration og service - sundhedsberedskab - sundhedsteknik - efter- og videreuddannelse indenfor de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser Medlemmer af Pædagogisk Forum er udpeget som ressourcepersoner fra Hospitalsenheden Vest. Til hver arbejdsgruppe er der tilknyttet én ressourceperson fra hver hospitalsenhed. Følg dette link direkte til det uddannelsespolitiske udspil fra Danske Regioner: Uddannelsespolitisk udspil fra Danske Regioner 4.9 Nye BEK og uddannelsesordninger i erhvervsuddannelserne I 2012 er der arbejdet med en ny BEK indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Den ny BEK og uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen træder i kraft 1. januar Praktikvejlederne har på temadag i 2012 og vil på ERFA møder i foråret 2013 arbejde med de nye praktikmål. Det første hold elever kommer i praktik til juli Uddannelsen til ambulancebehandler og paramediciner er ændret i I forhold til praktikuddannelsen er der sket en afkortning af praktikperioden i forhold til tidligere. Ændringerne er beskrevet i afsnittet om uddannelserne, punkt og Praktikanter i Hospitalsenheden Vest Erhvervspraktikanter fra 9. og 10. klasse er i erhvervspraktik i Hospitalsenheden Vest, i uge 9 og uge 40 hvert år. I 2012 var der i alt 78 i erhvervspraktik i Hospitalsenheden Vest. Elever fra de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Vestjylland inviteres til en uges ulønnet praktikophold på afsnit på regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Side 24

25 Praktikken foregår i elevernes ferie i uge 7 og 42. I 2012 var der i alt 65 unge i praktik i Hospitalsenheden Vest. Erhvervspraktikanterne evaluerer praktikforløbene. Arbejdsgangene omkring erhvervspraktik for 9. og 10. klasseeleverne og eleverne fra de gymnasiale klasser foregår forskelligt. Praktikpladserne til klasseeleverne fordeles via UU-vejledningen i Nordvest (Ungdommens Uddannelsesansvarlig), og eleverne evaluerer skriftligt og mundtligt i forbindelse med praktikugen. Praktikforløbene til eleverne fra de gymnasiale uddannelsesinstitutioner vælges af eleverne, og evalueringen foregår mundtligt og elektronisk i forbindelse med praktikugen. Eleverne er generelt meget glade for at få mulighed for at få afprøvet tanker og ideer om fremtidigt studievalg. Læs evt. mere om erhvervspraktikmulighederne og praktikanternes evaluering på: 6.0 Fokusområder i 2013 Med baggrund i lokale, regionale og nationale indsatser i 2012 vil Pædagogisk Forum sætte fokus på følgende i 2013: undersøge muligheder for harmonisering og udvikling på tværs af uddannelserne, fx i forhold til introduktionsmateriale, elevevalueringer og arbejdsgiverrollen i erhvervsuddannelserne drøfte og være ressourcepersoner i forhold til Danske Regioners uddannelsespolitiske oplæg om kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser fortsætte arbejdet med udvikling af vejlederkompetencer, herunder deltagerevalueringer i forbindelse med temadage arbejde med udvikling af læringsmiljøet på praktikstederne, herunder selvevaluering følge etablering af CFU center for forskning og uddannelse 7.0 Oversigt over uddannelsesopgaven i 2012 På vedlagte bilag 1 følger en samlet oversigt over erhvervsuddannelserne ved HEV i Side 25

26 Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2012 bilag 1. Erhvervsuddannelser Uddannelse Praktiksteder Uddannelsesniveau og antal uger Antal elever pr. år Ambulanceassistent Sengeafsnit i Herning og Holstebro Behandlingsafsnit i Herning og Holstebro Erhvervsuddannelse 1. hospitalspraktik = 3 uger i kirurgisk sengeafsnit og 4 uger i medicinsk sengeafsnit 2. hospitalspraktik = 1 uge anæstesi, 4 uger skade/modtagelse, 1 uge børn/fødegang, 1 uge psykiatri Ifølge regional aftale har vi 8 elever årligt Samarbejdende uddannelsesinstitutioner Social- og sundhedsskolen i Esbjerg Falck uddannelsescenter Århus Ambulancebehandler Behandlingsafdelinger som anæstesi, skade/modtagelse, hjertemedicinsk afdeling. Overbygning på ambulanceassistentuddannelse. 3 dages hospitalspraktik Vekslende, i 2012 var der 5 elever Social- og sundhedsskolen i Hammer Bakker, SOSU Nord Falck uddannelsescenter Århus Side 26

27 Assistent med speciale i offentlig administration Økonomi drift HR, ledelsessekretariatet, DNV det nye hospital i Vest, teknisk afd. samt serviceafdelingen Har gennemført HG, HHX eller en almen gymnasial uddannelse suppleret med et HGS forløb på op til 12 uger. 15 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve ekstra i 2012 Mercantec, Viborg Audiologiassistent Øre/næse/hals afdelingen Regionshospitalet Holstebro Erhvervsuddannelse En to-årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Odense Fremover evt. Syddansk Universitet Elektriker Teknisk afdeling, Regionshospitalern e Holstebro og Herning Erhvervsuddannelse 4 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 1 elev i hhv Holstebro og Herning i samarbejde med et privat firma 2 elever Teknisk skole i Herning Ernæringsassistent Køkkenet, Regionshospitalet Holstebro Erhvervsuddannelse 2 ½ årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole Eleverne ansættes i HEV 2 gange årligt, 1 elev forår og 1 efterår 5 elever i systemet hele tiden Teknisk skole, Holstebro Side 27

28 Farmakonom Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Herning Erhvervsuddannelse 3-årig uddannelse, hvor kombielever veksler mellem praktik på privat apotek og sygehusapotek samt skoleophold. 2 kombi-elever Holstebro Løve Apotek og Pharmakon. Farmakonomelever kun fra privat apoteker er udstationeret i 1 uge. 8 udstationerede elever Private apoteker i det tidligere Ringkøbing Amt og Pharmakon. Fotograf Kommunikation, Regionshospitalet Herning Erhvervsuddannelse 4 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 2 elever Medieskolerne i Viborg Hospitalsserviceassistent Serviceafdelingen HEV, med praktik På regionshospitalerne Herning og Holstebro og delpraktik i Ringkøbing og Lemvig Erhvervsuddannelse 1) 2-årig uddannelse 2) 1-årig merituddannelse, for elever med min. 2 års erhvervserfaring 1) 1 elev 2) 24 elever 1+2) Teknisk skole i Skive, der har samarbejde med SOSU-skole i Herning Lager- og logistikmedarbejder Regionshospitalet Holstebro Erhvervsuddannelse 3 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Holstebro Side 28

29 Lægesekretær Regionshospitalerne I Holstebro, Herning og Ringkøbing Erhvervsuddannelse Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Praktikken varer 2 år med rotation mellem 5-7 afdelinger/specialer på regionshospitalerne. 17 9/8 elever med primær tilknytning til hhv. regionshospitalerne Holstebro/Herning Uddannelseskontrakter udarbejdes med Uddannelsescenter Holstebro. Obligatorisk undervisning foregår på Odder Handelsfagskole. Påbygningsfag gennemføres på Uddannelsescenter Holstebro. Neurofysiologiassistent Regionshospitalet Holstebro Erhvervsuddannelse 2 ½ årig uddannelse heraf 2 år i praktik og ½ år på skole 1 elev Teknisk skole i Odense Paramediciner Akutmodtagelser, hjertemedicinske afsnit, anæstesi og intensiv afdelinger Overbygning på ambulancebehandleruddannelse 6 dages hospitalspraktik 1 elev i 2012 University College Nordjylland Side 29

30 Social- og sundheds- Assistent Medicinske og kirurgiske sengeafsnit ved regionshospitalerne i Herning, Holstebro og Lemvig Erhvervsuddannelse Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder og den somatiske praktik er på 15 uger 171 fordelt på 3 optag, dvs 57 elever 3 gange årligt Social- og sundhedsskolen i Herning Oversigten udtrykker dimensionerede uddannelsespladser ved Hospitalsenheden Vest. Side 30

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til

Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til - Social- og Sundhedsuddannelserne i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Arbejdspladserne i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse. Baseret på en litteraturgennemgang

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse. Baseret på en litteraturgennemgang Fastholdelse Og Rekruttering af Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter (FOR-SOSU) AMI-rapport nr. 58 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere