Velkommen til Hasseris Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hasseris Gymnasium 2014 3"

Transkript

1 Velkommen til Hasseris Gymnasium

2 4 5

3 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2014 følgende studieretninger: 5... Gymnasiet udbyder i Velkommen 8... Kort om Hasseris Gymnasium Globalisering på Hasseris Gymnasium Globalt udsyn På udveksling i USA Udvekslingsophold i Kina Udvekslingsophold i Peru Udvekslingsophold i Tyskland Studieture i Europa F i Rom IB1 i Berlin Internationalt læringsmiljø på IB Hverdagen på Hasseris Gymnasium Lektieværkstedet Det musiske gymnasium Talentudvikling på Hasseris Gymnasium Klasseturneringen på Hasseris Gymnasium Fællesarrangementer Gymnasiefest Fredagscafé Studieretninger Kunstneriske studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger Samfundsvidenskabelige studieretninger Sproglige studieretninger Introduktionsforløbet på Hasseris Gymnasium Dage som tutor Den første tid på Hasseris Gymnasium International Baccalaureate Why Choose International Baccalaureate Creativity Action Service (CAS) Tidligere elever på Hasseris Gymnasium Læsevejledningen Gymnasievejledningen og gymnasiepsykologen Studievalg Nordjylland Jeg drømmer om at blive... Biologi A - Matematik B - Idræt B Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B Fysik A - Matematik A - Kemi B Matematik A - Fysik B - Kemi B Samfundsfag A - Engelsk A - Matematik B Samfundsfag A - Matematik B - Idræt B Samfundsfag A - Matematik B - Naturgeografi B Engelsk A - Samfundsfag B - Biologi B Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi C Spansk A - Engelsk A - Samfundsfag B Hasseris Gymnasium Hasserisvej Aalborg. Tlf: Hjemmeside: Redaktion: Mads Christian Sidenius, Lotte Prætorius og Jesper Holmbach Design og Layout: Anders Mark Vognsen, MarkGraphic Tryk: Rosendahls Foto: Mads Christian Sidenius, Jesper Holmbach og Aalborg Skolefoto Spansk A - Engelsk A - Tysk eller Fransk fortsættersprog B Tysk fortsættersprog A Engelsk A Samfundsfag B Musik A Engelsk A Samfundsfag B Engelsk A Dramatik B Samfundsfag B 6 7

4 Velkommen til Hasseris Gymnasium Af: Rektor Anders Bach Jensen I løbet af februar 2014 færdiggøres nybyggeriet på Hasseris Gymnasium. Vi glæder os meget til at udnytte de muligheder, som de nye lokaler giver lokaler, der først og fremmest skal bruges til undervisning i musik og dramatik. I sin tid, i starten af 1970 erne, da skolen blev bygget, var det på bar mark uden ret mange naboer. Man kan med en vis tilsnigelse sige, at der var noget landsbyagtigt over byggeriet. Det skinner igennem i arkitekturen. Kikker man nærmere efter, finder man ud af, at skolen består af 11 bygninger, og nu snart 12. De ligger tæt og de er indbyrdes forbundne. Det er tænkt som en fri og noget fantasifuld genspejling af en traditionel landsby (som f.eks. det oprindelige Gammel Hasseris), hvor bygningerne også klumpede sig sammen. I midten af en traditionel dansk landsby var der et fælles område, typisk med et gadekær. Det var her landsbybeboerne mødtes, når fælles anliggender skulle drøftes, og der skulle tages beslutninger på hele landsbyens vegne ja og når der skulle holdes fest. Hasseris Gymnasium fik ikke noget gadekær, men et centralt beliggende stort indendørs fællesområde kom til at indgå som et karakteristisk element i skolens arkitektur. Det signaleres hermed, at fællesskabet er vigtigt. Nok foregår den grundlæggende undervisning ude i klasse- og faglokalerne. Men en del af læringen sker i det store fællesområde, hvor eleverne indgår i et frugtbart samarbejde med hinanden om at løse diverse opgaver. Så her myldrer det med elever i hverdagen. Her laves der masser af gruppearbejde, og det er her, der hver torsdag eftermiddag er lektieværksted, hvor eleverne hjælper hinanden under kyndig vejledning af lærere. Og så genlyder det store rum af glade og højrøstede stemmer, når der er fest på skolen. Sidst, men ikke mindst: det er i fællesområdet, vi tager afsked med eleverne ved den både højtidlige og muntre dimission, der markerer afslutningen på de 3 år i gymnasiet. Med den nye tilbygning øges fællesarealet. Der bliver endnu bedre plads til eleverne, når der skal arbejdes i grupper, og til andre fællesskabsprægede aktiviteter. På de følgende sider vil vi give et indtryk at livet og fællesskabet på Hasseris Gymnasium, som det udfolder sig i skolens hverdag. Og først og fremmest giver vi en grundig præsentation af de studieretninger, vi udbyder. God fornøjelse med læsningen. Hasseris Gymnasium ca

5 Kort om Hasseris Gymnasium På Hasseris Gymnasium kan du tage en almen studentereksamen (STX), eller du kan vælge en international studentereksamen International Baccalaureate (IB). Hasseris Gymnasium er det eneste sted i Nordjylland, hvor denne mulighed findes. Vi har til huse i smukke bygninger fra 1972 med store, lyse klasselokaler forsynet med moderne it-undervisningsudstyr. De lyse, rummelige, indendørs fællesarealer bruges bl.a. til gruppearbejde og andre elevaktiverende undervisningsformer. Skolen har en stor boldhal, gymnastiksal, et veludstyret fitnessrum, en festsal, og på de omgivende, store, grønne områder er der fodboldbaner, løbebaner, basketballbaner og to beachvolleybaner. Alle undervisningslokaler er forsynet med hurtigt trådløst netværk, Smart-Board og projektorer. I efteråret 2011 blev naturvidenskabslokalerne til fysik, kemi, biologi og naturgeografi ombygget og gjort topmoderne. Også billedkunst har i forbindelse med ombygningen fået nyindrettede lokaler, der lægger op til kreativt arbejde. I løbet af februar 2014 bliver endnu en tilbygning med fire nye undervisningslokaler færdiggjort. Disse skal blandt andet bruges til musik og dramatik. Elevkantinen er velfungerende, og du kan hver dag vælge mellem flere forskellige, spændende retter og et stort udbud af sundt grønt. Uden for almindelig skoletid har vi et ugentligt lektieværksted, eksamenskurser, kurser for stille elever, kurser for talentfulde elever, klasseturnering, frivillig idræt, billedkunst, kor, øvetimer til årets musical eller teaterforestilling og en række fester. Bl.a. 1.g-fest, efterårsfest, fødselsdagsfest, fastelavnsfest, gallafest og den afsluttende dimissionsfest for de færdige studenter. På Hasseris Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne kan færdes i et givende og frugtbart uddannelsesmiljø, der baserer sig på skolens grundlæggende værdier: faglighed, fællesskab, kreativitet, ansvarlighed og udsyn. I skoleåret 2013/2014 er der ca. 900 elever i 34 klasser. Skolen har ca. 100 lærere, to IT-medarbejdere og en bibliotekar, der kan assistere lærere og elever. Herudover er der ansat 12 medarbejdere til at varetage forskellige funktioner, der ikke direkte har med undervisningen at gøre

6 Globalisering på Hasseris Gymnasium 12 Begrebet globalisering står centralt i dagligdagen på Hasseris Gymnasium. Skolens status som IB School betyder, at elever fra mere end 30 forskellige lande til daglig færdes på skolen og medvirker til at skabe en international atmosfære. Stx-afdelingen integrerer i stigende grad det internationale aspekt såvel i den daglige undervisning som i forskellige tilbud til eleverne om undervisningsrelaterede rejseaktiviteter. Afsættet til udviklingen af denne profil er bevidstheden om, at fremtidens veluddannede ungdom næppe kan nøjes med at gøre sig gældende på et lokalt og regionalt plan. Verden bliver til stadighed bundet tættere sammen, og med dette opstår behovet for at kunne begå sig professionelt og personligt uden for landets grænser. I mange sammenhænge er et internationalt samarbejde sågar påkrævet for at løfte en forskningsopgave eller løse et miljøproblem. Derfor ønsker vi at udvikle elevernes globale kompetencer gennem forskellige faglige og kulturelle tiltag - eller med andre ord at skabe elever med et globalt mindset. Omdrejningspunktet for skolens internationaliseringsprofil er studieretningen Science og Globalisering, hvor naturvidenskabelige elever studerer science i en international kontekst og indgår i udvekslingsforløb med skoler i USA og Kina. Udover dette har vi også etableret udvekslingsforløb med gymnasier i Peru og Tyskland, som både sender og modtager elever på udvekslingsophold. Vi arbejder på at udbygge skolens udvekslingsprogram yderligere i de kommende år, ligesom vi forventer at kunne tilbyde alle nye 1.g-elever et ugelangt sprogskoleophold i deres andet fremmedsprog. Studieretningen Science og globalisering I studieretningen Science og Globalisering er netop det globale kulturmøde i centrum, da studieretningens udvidede rejseprogram bl.a. indeholder et udvekslingsophold i U.S.A. Studieretningen giver på den måde indblik i The American Way of Life, idet eleverne bor14 dage hos en amerikansk familie og går to uger på high school. Hasseris Gymnasium har de seneste to år etableret udvekslingsaftaler med et antal skoler i Louisville (Kentucky), Cincinnati (Ohio) og Portage (Michigan), og to rejser med elever til USA er allerede gennemført med stor succes. Uanset i hvilken af de tre byer, man bliver indkvarteret, rummer opholdet et væld af spændende oplevelser såvel i forbindelse med den daglige skolegang som ved samværet med de amerikanske elever og deres familier. Inden eleverne indkvarteres hos de amerikanske familier, besøger vi Washington i 3 dage og studerer den amerikanske historie og det politiske system på nærmeste hold. I foråret 2014 får Hasseris Gymnasium tillige besøg af ca. 30 elever fra 4 af de skoler, som vi udveksler med. Da vi ved, at interessen for USA-udveksling er stor blandt eleverne, arbejder vi til stadighed på at skaffe kontakt med endnu flere skoler, således at elever på andre studieretninger også vil få mulighed for et high school ophold. 13

7 Globalt udsyn Af Kewin Wentzel Henning Jensen, 2.z Som elev i Z-klassen 2012 var vi den første årgang under studieretningen Science og Globalisering, hvor vi sammenkobler videnskabelige og globaliserede tilgange i løbet af hele vores tid på Hasseris Gymnasium. Vi rejser tre gange på tre år. Første rejse gik i 1.g til Bruxelles og Geneve, hvor vi var en uge. I 2.g gik turen til Amerika, hvor vi opholdt os i to og en halv uge. Kina bliver vores sidste rejse, og vi drager af sted i 3.g. Udover disse lærerige rejser og vores studieretningsfag, har vi et kinesisk-grundforløb samt nogle ekstra moduler, der omhandler de amerikanske og kinesiske normer og værdier. Vi er 27 elever i klassen Science og Globalisering, der alle er ambitiøse, hvad angår skolen, men også på vores egen fremtid. Herudover har vores forældre betalt et forholdsvist lille beløb for studiet, hvilket gør, at de har større forventninger til os og det dertilhørende skolearbejde. Denne ambitiøse klasse er ikke kun interessant at gå i den er i særdeleshed også udfordrende, eftersom vi og vores klassekammerater stræber efter at lære. Det fører til stor konkurrence blandt os elever; hvem klarer sig bedst? I 1.g var vi som nævnt i Geneve og Bruxelles. I Geneve fik vi en rundvisning i det europæiske forskningscenter for partikelfysik, CERN. Forskningscenteret er placeret uden for Geneve på grænsen mellem Frankrig og Schweiz, hvor omkring forskere er ansat fra 20 forskellige lande. Efterfølgende forlod vi Geneve i bus og ankom senere til Belgiens hovedstad, Bruxelles. I Bruxelles besøgte vi nogle EU-institutioner som bl.a. Europa-kommissionen og et af Europa-Parlamentets to mødesteder. Derudover fik vi ekstraordinært lov til at besøge NATO - den internationale organisation for militært forsvarssamarbejde

8 På udveksling i U.S.A. Af Jacob Christian Frandsen, 2.z Turen til USA, som vi netop er kommet hjem fra, var af to og en halv uges varighed. Vi har kun fået positivt feedback om turen fra vores klassekammerater. Rejsen bestod af to dage i hovedstaden, Washington D.C, hvor vi desværre led under, at regeringen, grundet shut down, var lukket ned. Vi kunne derfor ikke komme helt tæt på alle de store seværdigheder, men det var ikke desto mindre en fantastisk oplevelse. En ting, vi dog kom til at se helt tæt på, var den amerikanske præsident, Barack Obama, der med en vinkende hånd og et smil på læben kom gående ned af gaden og råbte Hey guys! Han var sammen med vicepræsident Joe Biden på vej ned for at købe en sandwich det mindede én om, at selv en mand som Obama også bare er et menneske. Efter Washington, hvor vi tilbragte to hele dage, fløj vi i tre grupper til tre forskellige steder i USA. En stor gruppe til Cincinnati, Ohio, en mindre gruppe til Kalamazoo, Michigan og en sidste gruppe til Louisville, Kentucky. I disse forskellige byer og stater boede vi hver især hos værtsfamilier, hvor vi skulle følge en bror/søster i den amerikanske high school. Det var en kæmpe oplevelse at se, hvordan den skilte sig ud fra den danske skole og en mindst lige så stor oplevelse at leve livet the American way. I frokostpauserne stod den f.eks. på Taco Bell, Subway, McDonald s, Wendy s - you name it. De to uger fløj af sted, og pludselig sad vi igen og kæmpede os igennem et langt modul i R06. Udvekslingsophold i Kina I Zhejiang-provinsen ca. 400 km. sydvest for Shanghai ligger byen Quzhou, hvor High School no. 2 siden foråret 2013 har været Hasseris Gymnasiums venskabsskole. Skolen rummer godt og vel 3000 elever og 300 lærere og regnes for en af de absolut førende i hele provinsen. Samarbejdsaftalen med gymnasiet i Quzhou gælder eleverne på studieretningen Science og Globalisering, der i 3.g tager to uger til Kina for at nærstudere, hvordan skolegang praktiseres på kinesisk vis. Der venter eleverne nogle meget anderledes og spændende oplevelser på denne tur, som både vil give indblik i disciplinen i det kinesiske skolesystem og samtidig fremvise et samfund, hvor gæstfriheden er uovertruffen. Under opholdet I Quzhou vil vores elever være indkvarteret på gymnasiets kostafdeling i en periode og herefter i private hjem hos de kinesiske elever. Kina-udvekslingen kombineres desuden med nogle dages ophold i Shanghai, hvor omdrejningspunktet vil være et indblik i den eksplosive udvikling, som det kinesiske samfund gennemløber i disse år og bl.a. med fokus på, hvordan danske virksomheder forsøger at tilpasse sig de kinesiske markedsvilkår

9 Udvekslingsophold i Peru Udvekslingsophold i Tyskland Hasseris Gymnasiums nyeste venskabsskole er San Ignacio de Recalde, som ligger i Perus hovedstad Lima. Skolen er en meget ambitiøs skole, der holder et højt fagligt niveau. Eleverne har spansk som modersmål, men undervises alle på engelsk. Med denne udvekslingsaftale ønsker vi at give et ekstraordinært tilbud til de af vores elever, der har valgt spansk som andet fremmedsprog. Konceptet omkring udvekslingen er skolegang og privat indkvartering kombineret med sociale og kulturelle aktiviteter. Blandt andet vil vi besøge den antikke aztekerby, Machu Picchu, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. I februar 2014 kommer 15 elever fra Peru for første gang på udvekslingsbesøg i Hasseris, hvor de indkvarteres hos vores 1g-elever, og i september 2014 rejser elever og lærere fra Hasseris Gymnasium på genbesøg i Lima. Vi forventer os rigtig meget af denne udvekslingsaftale fremover og håber på, at den bliver en årligt tilbagevendende begivenhed for et antal af gymnasiets spanskelever. Imellem Hamburg og Berlin og i delstaten Niedersachsen ligger byen Lüchow på grænsen til det tidligere DDR. Siden 1996 har Hasseris Gymnasium deltaget i årlige udvekslingsforløb af en uges varighed med elever fra Gymnasium Lüchow. Udvekslingen har til formål at styrke elevernes sproglige kompetencer og give indsigt i den tyske kultur, og dette sker ved privat indkvartering hos en tysk familie samt deltagelse i den daglige skolegang på gymnasiet. Et andet vigtigt aspekt af Lüchow-udvekslingen er de mange forskellige former for socialt samvær mellem de danske og tyske elever, såsom den traditionsrige volleyball-landskamp, diverse fælles arrangementer efter skoletid samt den store afslutningsfestaften, som ikke alene bidrager til den sproglige udvikling, men også til grundlæggelsen af nye venskaber, som for flere af vores elever har været bevaret i adskillige år efter gymnasiet

10 Studieture i Europa Studieturen har i rigtigt mange år været en hjørnesten i det danske gymnasium, og på Hasseris gymnasium er det ingen undtagelse. I foråret i 2.g og i IB1 tager hele årgangen på studietur, hvor eleverne sammen med deres klasser spredes udover hele Europa. Gymnasiets studieture er alle bygget op omkring et forløb i faget Almen studieforberedelse, hvor flere fag arbejder sammen om et fælles emne, der så fungerer som studieturens tema. Inden afrejse arbejdes der med temaet i begge fag, og samtidigt skabes en faglig fordybelse allerede før afgang, og på den måde er eleverne klar til at udforske deres destination med et mål for øje. Et eksempel på dette kunne være 2.d, der i 2013 var i Manchester for at udforske den industrielle revolution med fagene historie og engelsk. Her så klassen nærmere på klassekampen, den industrielle revolutions betydning for landets udvikling og ikke mindst, hvordan disse tendenser blev behandlet af tidens forfattere som Charles Dickens og William Wordsworth. Udover det faglige har gymnasiets studieture selvfølgelig også en social funktion, hvor eleverne midt i deres gymnasieforløb sammen udforsker en fremmed kultur. På en nervepirrende, spændende og helt ude på tøjet-måde blev det i efteråret afsløret for 2.f, at deres studietur til foråret skulle gå til ROM. Destinationen faldt helt i smag med 2.f s ønsker, hvilket tydeligt kom til udtryk, da deres matematiklærer, Per Mejlholm, og tysklærer, Nete Christiansen, afslørede destinationen! Studieturen startede mandag morgen på Aalborg togstation ved formiddagstid. Efter en lang togrejse og en flyvetur var 2.f endelig fremme. Første fase var vel overstået og den stod nu på indlogering på et af Roms mange hoteller lige ved siden af banegården. De næste par dage bød på masser af kultur med gruppefremlæggelser ved nogle af Roms største seværdigheder. Dog blev der i den hårdt tjente fritid også tid til at udforske Roms mange spisesteder samt natteliv. Før vi vidste af det, var det dog atter tid til at vende snuden mod det kolde nord og forlade vores lille nye paradis. 2.f i Rom 2013 Af Anne Schack Gustenhoff, Astrid Linneberg Bruun og Julie Mørkholt Schliemann, 2.f Efter en laaaaaaang hjemtur var 2.f sikkert hjemme igen - en kæmpe oplevelse rigere efter en hel uge med et fantastisk sammenhold i klassen og med lærerne på en HEL anden måde end i klasselokalet. Alle oplevelserne i forbindelse med studieturen både før, under og efter har været fyldt med sjove, spøjse og uforglemmelige minder. Alt i alt har denne tur altså givet 2.f en række mindeværdige oplevelser, som vil blive husket laaaaaangt ude i fremtiden

11 Ib1 i Berlin 2013 Af Marta Agnieszka Mrozowska, IB1 Internationalt læringsmiljø på IB In April 2013 I and twenty other IB1 students and two IB teachers got on a bus that would take us to Berlin. The whole class couldn t wait for the trip, and it turned out better than expected. Not only were we introduced to the city by people who knew it very well and could show us the most interesting parts of it, we also had a lot of freedom to discover Berlin s charm individually. During only five days, I learned incredibly much about German culture, and I even got lost in it in a positive way. The trip wasn t only a significant history lesson, but also a truly unforgettable experience. We visited many fascinating places, such as the Hochenschönhausen Prison and the Jewish Museum, both of which I will remember for a long time because of the emotional history they carried. Next to the academic part of the trip, our teachers made sure that during our stay in Berlin we had a lot of fun they always kept our moods up. Looking back, I can t say anything bad about this experience. It was definitely worth going. I will always remember the time spent there and come back to Berlin as soon as I can! International Baccalaureate gymnasiets internationale skole. IB-miljøet på Hasseris Gymnasium er i høj grad et internationalt miljø præget af kulturel forskellighed. Selv om en del elever har danske rødder, har den typiske IB-elev boet i mindst et andet land end Danmark og har oplevet andre kulturer og skolesystemer end det danske. Denne kulturelle forskellighed er en af IB-skolens store styrker, bl.a. fordi den ruster vores elever til at kunne klare sig i en globaliseret verden og giver dem en uvurderlig åbenhed og nysgerrighed over for det, som synes nyt og anderledes. Som skole og læringsinstitution er denne forskellighed også en inspirerende udfordring, fordi vi ikke kan tage for givet, at alle elever kommer med samme forforståelse af, hvad det vil sige at lære og medvirke til at skabe et frugtbart læringsmiljø. Derfor har vi iværksat en række initiativer, som sætter fokus på den enkelte elevs læring og udviklingsmuligheder i nært samarbejde med klassekammerater, lærere og IB-ledelsen. Dette sker bl.a. ved særlige IB-fællestimer, hvis formål er at udvidede vores elevers fag-faglige, tværfaglige og kulturelle horisont ved at invitere eksperter på forskellige områder ind og forestå undervisningen i en lektion eller to. Desuden har vi introforløb i begyndelsen af skoleåret i både pre-ib og IB1 med fx hyttetur for begge årgange, og hvert år holder vi en fællesdag uden for skolen for hele IB-afdelingen, hvor eleverne mødes på tværs af klasserne for både at lære noget, men også for at grine sammen og have det sjovt

12 Hverdagen på Hasseris Gymnasium Under et angreb på vores landsby var min mor meget bekymret. Jeg tog et billede af mig selv med min telefon og sendte det på Viber til hende. Det blev et selvportræt fra operationsrummet, med stetoskopet om halsen og operationshætten. Billedet er taget i et splitsekund for at vise hende, at jeg er i live. ( En læges dagbog fra Syrien, 2013) Verden udenfor kan være brutal, sende rystelser ind bag de tykke, trygge, hvidkalkede mure på Hasseris Gymnasium, og gøre os opmærksomme på, at der er en verden derude, der har brug for os. Det er en skrøne, når medierne fremstiller nutidens unge som forkælede. Gymnasieeleverne her på skolen har ikke nok i sig selv Selv om hverdagen er fyldt op med afleveringer, lektielæsning og fremlæggelser, har eleverne alligevel overskud til at organisere indsamling til fordel for Dansk Røde Kors og Syriens børn, støtte op omkring Operation Dagsværk, bidrage i lektieværkstedet, deltage i talentundervisning, arrangere Kierkegaard-aften, osv. Vi sender elever ud i den vide verden på studieture og ser dem komme tilbage med ny indsigt og klarhed i blikket. De ved, hvad de vil. Min største drøm er at blive læge. At kunne rejse rundt i fattige lande for at starte lægeklinikker og oplære læger, der ikke har haft samme uddannelsesmuligheder eller faciliteter, som vi har herhjemme. At kunne hjælpe folk, der ikke har råd til hjælpen, så man for alvor gør en forskel. Det er min største drøm. (Fredrik Due 1.z) At vende hjem til en hverdag på Hasseris Gymnasium, betyder ro, tryghed og fordybelse. Som tidligere nævnt har arkitekturen en stor del af æren for, at man føler sig hjemme her. Her er et lys og en rummelighed, der giver plads til udfoldelse. Der er højt til loftet og plads til at diskutere frit. Her er plads til at være og blive sig selv for at citere Kierkegaard, eller som Nicolai Ruge, en af vores tidligere elever, der nu sidder som ambassadør i Malaysia, formulerer det: HG var der, jeg blev voksen og fik stimuleret interessen for verden uden for Aalborg og Danmark. Det er hverdagen, der modner, og én ting er de æstetiske rammer, men det er i lige så høj grad eleverne og deres samvær med hinanden og lærerne, der skaber den her følelse af at være hjemme. Det er altså ikke kun det globale udsyn, der modner, men også det levede liv bag de hvidkalkede mure. Lektieværkstedet På Hasseris Gymnasium har vi lektieværksted for humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. Her kan eleverne på frivillig basis møde op og få hjælp til lektielæsningen. I indeværende skoleår ligger lektieværkstedet hver torsdag eftermiddag, hvor vi tilstræber, at alle klasser slutter undervisningen efter 3. lektion. Eleverne befinder sig i centralgarderoben, hvor de sidder ved bordene og arbejder, mens lærerne går rundt og hjælper dem, der har behov for det. Eleverne i lektieværkstedet kommer fra alle tre årgange og fra forskellige studieretninger. Nogle elever kommer ofte, mens andre kun kommer enkelte gange. Lektieværkstedet er ikke et tilbud til særlige grupper af elever, men netop et tilbud til alle elever uanset baggrund og motiv for at møde op. Lærerne hjælper eleverne med de givne problemstillinger, som eleverne kommer for at få løst. Lektieværkstedet fungerer i et hyggeligt og afslappet miljø, hvor eleverne sidder og arbejder og taler sammen om arbejdet

13 Det musiske gymnasium Af Mathilde Alexandra Rasmussen, student At have et medfødt talent for musik er absolut ikke en nødvendighed for at komme helt tæt på musikalske arrangementer og oplevelser på Hasseris Gymnasium. Du kan deltage i musicals og mærke sublimt sammenhold med de andre skuespillere, korister, bandmedlemmer, dansere og lærere uden at have den helt store viden om noder, akkorder eller for den sags skyld instrumenter. Du kan melde dig og dit musikhold eller dit eget band til skolens årlige melodigrandprix, hvor den står på optrædener med liv, lys og god lyd og rigtig god underholdning i bedste MGP-stil. Du kan naturligvis også bare komme og se på og hygge dig ved de runde borde med familien eller vennerne; alle er velkomne. Hvert år bliver der til gymnasiets bandaften skruet helt op på mixerpulten til en rigtig hyggelig aften med masser af underholdning og godt humør. Her er alle velkomne til at melde sig til at optræde med et cover-nummer eller selvfølgelig med et nummer, man selv har skrevet. Øl er til salg i baren, og humøret er højt til lyden af nyblomstrende kunstnere i diverse musikgenrer eller bare elever, der vil have det sjovt på scenen. En gang om måneden afholder gymnasiet en morgensamling for at få de vigtigste informationer ud til eleverne. Her er der også rig mulighed for at optræde for resten af gymnasiets elever med et musikalsk indslag, et inspirerende oplæg eller noget helt tredje. Jeg er så lykkelig over at have deltaget i musicals, morgensamlinger, bandaftener og MGP, da det giver én et rigtig godt billede af, at gymnasiet ikke kun omhandler lektielæsning, stressende afleveringsfrister og karakterbekymringer. Jeg har lært utrolig meget af de forskellige musiske oplevelser gennem min gymnasietid - både fagligt og personligt - og det er bestemt en ting, jeg vil anbefale alle, da musik ikke kun handler om talent, men lige så meget om egen smag, glæde og underholdning

14 Talentudvikling på Hasseris gymnasium Hasseris Gymnasium har et stadigt større fokus på talentudvikling. Det er der mindst tre væsentlige grunde til. Først og fremmest har vi som samfund ikke råd til at lade være, da globaliseringen kræver, at vi arbejder målrettet med at højne det faglige niveau for at klare os i den globale konkurrence. Det arbejde vil Hasseris Gymnasium gerne være med til at støtte. Derudover tror vi på, at talent smitter, og på den måde er arbejdet med talentudvikling med til at højne det daglige niveau i de enkelte klasser. Til slut må det ikke underkendes, at nogle af vore talentfulde elever trænger til udfordringer, så deres trivsel og muligheder for at udleve deres potentiale øges. Det er vigtigt at slå fast, at talentudviklingen er et tilbud, der henvender sig til % af vores elever, hvilket er en forholdsvis stor del af eleverne. Derfor er motivation og arbejdsindsats også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i skolens forskellige talenttiltag. Talentudviklingen kan foregå på tværs af fag, og derfor er arbejdet opdelt i forhold til fakulteter. I naturvidenskab deltager der hvert år elever i konkurrencer med naturfagligt sigte, hvor eleverne samtidigt modtager undervisning udenfor gymnasiets mure. Konkurrencerne finder sted i både Danmark og i udlandet, hvorfor eleverne både får en faglig og en social oplevelse. Inden for samfundsvidenskab og de humanistiske fag arbejdes der med ét væsentligt emne pr semester, hvor det både er eksperter udefra så vel som gymnasiets egne lærere, der underviser. Inden for disse to fakulteter bliver der ligeledes afholdt konkurrencer og workshops rundt om i landet. Det innovative gymnasium. Hasseris Gymnasium er lige nu i gang med et udviklingsprojekt, der skal øge iværksætterkulturen hos vores elever. Et aspekt af dette arbejde er forløbet Sæt i værk!, som er et tilbud til de elever, der har evne og lyst til at arbejde videre med deres innovative og entreprenelle interesser. Her trænes bl.a. kompetencer i forhold til: aktivt og konkret at kunne engagere sig i sin omverden. at kunne se muligheder og finde løsninger på virkelige problemstillinger. at kunne være nyskabende / idéudviklende og kreativ. at kunne gøre ideer til virkelighed. at kunne samarbejde. at kunne formidle ideerne. Projektet vil samtidigt være rammen for netværksdannelse for eleverne gennem information, inspiration og praktiske øvelser. Desuden er projektet støttet af Fonden for Entreprenørskab. Klasseturneringen på Hasseris Gymnasium I løbet af hele skoleåret har vi i over 20 år afholdt den såkaldte klasseturnering. Turneringen arrangeres af skolens idrætslærere som en del af den frivillige idræt på skolen. Her kæmper alle skolens klasser samt lærerne mod hinanden i discipliner som stafetløb, volleyball, basketball, indendørs fodbold, badminton og hockey. I løbet af de sidste par år er turneringen blevet mere og mere farverig, især fordi klasserne er begyndt at investere energi i udklædning og højlydt opbakning af deres hold. Der er selvfølgelig en indædt kamp mellem et mindre antal klasser om at vinde den samlede turnering, men derudover giver konkurrencerne fredag eftermiddag anledning til, at mange klasser får en fælles opgave, de skal løse, og håneretten skifter løbende mellem dem, der går op i det. Endelig er turneringen også et sted, hvor elever og lærere kan mødes i ædel og munter kappestrid, selvom nogle elever og nogle lærere tilsyneladende har svært ved at skjule, at det at tabe ikke ligger naturligt i deres gener. Fællesarrangementer I løbet af året afholdes en stribe fællesarrangementer, hvor gymnasiets normale skema ryddes for at give plads til interessante og inspirerende kunstnere, politikere og debattører. Her samles eleverne i den traditionsrige festsal, og er på den måde fælles om at få nye og udfordrende vinkler på sig selv og verden omkring dem. Fællesarrangementerne dækker både et politisk og almenkulturelt sigte. I forhold til det politiske har gymnasiet i de sidste år både haft besøg af Venstres Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Villy Søvndal. Derudover har det amerikanske præsidentvalg været tematiseret ved flere arrangementer. Ligeledes afholder vi altid debatter i forbindelse med både lokalvalg og folketingsvalg. Det kulturelle fylder også i arrangementrækken, hvor kunstnere som Jan Sonnergaard, Helle Helle og Jacob Holdt har bygget bro mellem deres kunst og gymnasiets elever

15 30 Gymnasiefest Af: Jens Nørgård Lund, 2.y. Sofie Wullf Nielsen, 2.y. Magnus Larsen, 2.u. Medlemmer af festudvalget. En fredag før en gymnasiefest. Klokken er 13.30, man sidder og tripper og venter på stemmen, der gjalder over højtaleren og bebuder, at det nu er tid til at sætte stolene op, for ellers går verden under. Klokken bliver Tasken er selvfølgelig færdigpakket, og det er nu tid til at mødes med festudvalget. Den første halvanden time fordrives i fællesskab med at sætte bar op, mens der kæmpes en evindelig kamp om, hvem som trækker nitten, og skal sidde i garderoben. Efter baropsætning driver drengene i samlet flok mod badeanstalten, hvor der hygges og diskuteres tunge emner såsom, hvem folk har tænkt sig at score til aftenens højtidelige festivitas. Der bades og diskuteres tøjvalg. Efter fjernelse af diverse nullermænd og overdrevet brug af ID-voks i det stadigt våde hår, ringer klokken nu til flip the cup, beerpong eller andre fikse lege. Det er nu tid til at indtage pizzaer i fællesskab, indtil aftenens participanter vælter ind af hoveddøren og er klar til at danse tramp med mere til den øredestruerende tune Boten Anna. Når slutfløjtet lyder hos pedellen Mogens og folk døvstumme slentrer gennem fællesarealet slidte i samtlige lemmer og organer, begynder bagsiden af medelaljen, tror nogen. Vi fatter kost og spand og går i krig med den obligatoriske rengøring. DJ en pakker sit monotone, basfyldte, trommehindesprængende popmusik ned og oprydningen kan begynde til nye toner af fredsfyldte guitarriff og skønsang fra John Mayer. FREDAGSCAFE Jens Nørgård Lund, 2.y Når ugen synger på de sidste timer, en glæde kan fornemmes på gangene, og man kan hører i krogene Hva? Vi ses til fredagscafé, ikke? (hvor svaret selvfølgelig er ja) så ved man, det er tid igen! Vi er 15 friske folk i fredagscafeudvalget, som arrangerer cafeerne, hvor vores arbejde primært består i baropsætning, oprydning og indkøb af drikkevarer og selvfølgelig at være med til at skabe en god stemning, når det grønne guld bliver langet over disken. Fredagscafeerne bliver afholdt 5 gange fordelt ud over året, hvor det enten er festsalen eller kantinen, som bliver benyttet. Nogle af cafeerne har temaer; julecafeen, som bliver afholdt i december, hvor julemanden selvfølgelig er til stede, og skicafeen, som bliver afholdt lige før gymnasiet tager af sted på den årlige skiferie til Val Thorens her bærer cafeerne præg af skiudklædning, hvor den/de bedst udklædte får generøse præmier! Cafeerne starter klokken 13.45, hvor folkemængden uden for festsalen eller kantinen hober sig op. Bankene på døren bliver flere, lyden af cafesangen Levels Reverse bliver højere, dørene åbnes, og de Sofie Wullf Nielsen, 2.y dedikerede løber ind for at få de bedste borde. Fredagscafeen er skudt i gang! Cafeerne er præget af en masse snak, en fed stemning og noget godt musik, så vi kan slutte ugen af og gå weekenden i møde på den bedst tænkelige måde. Hvad er bedre end hygge, øl og alle ens kammerater når man skal starte weekenden Thomas Asp 2.U Magnus Larsen, 2.u 31

16 studieretninger 1.g grundforløb 1.g studieretning 2.g studieretning 3.g studieretning Det 3-årige gymnasieforløb (2)-3 Studieretningsfag (2)-3 Studieretningsfag (2)-3 Studieretningsfag (2)-3 Studieretningsfag Undervisningen i gymnasiet består af et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på 2½ år. Ved tilmeldingen vælger du foreløbigt studieretning, idet du først træffer det egentlige valg efter grundforløbets afslutning. I praksis skifter ganske få elever studieretning efter grundforløbet, men muligheden eksisterer. Fagrækken består af fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste. Der skelnes mellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Ved valg af studieretning vælger du 2-3 fag, som du specielt skal beskæftige dig med. Studieretningsfagene toner gymnasieuddannelsen i enten kunstnerisk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller sproglig retning. Blandt de tre naturvidenskabelige fag biologi, kemi og naturgeografi får du to fag på mindst C-niveau. Et af disse fag eller fysik eller matematik skal vælges på mindst B-niveau. Den enkelte elev har 1-3 valgfag uden for studieretningen. Antallet afhænger af studieretningsfagene. 0-1 Valgfag C/B 0-2 Valgfag C/B/A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Historie A Historie A Historie A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Sprog 2 B Sprog 2 B Sprog 2 B Matematik C Matematik C Samfundsfag C Samfundsfag C 2 af de 3 naturvidenskabsfag: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C 2 af de 3 naturvidenskabsfag: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C Når du ansøger om optagelse, skal du foretage tre valg: Studieretning Du skal tilkendegive, hvilken studeretning du forventer at vælge efter grundforløbet (det endelige valg skal først foretages i december). 2. fremmedsprog Du skal vælge enten fransk eller tysk som fortsættersprog eller fransk, kinesisk, spansk eller tysk som begyndersprog (begyndersprog skal være på A-niveau). Kunstnerisk fag Du skal vælge, om du det første år vil have billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. Hvis et af disse fag indgår i studieretningen, skal du ikke foretage dette valg (gælder kun de to kreative studieretninger med henholdsvis musik og dramatik). Idræt C Idræt C Idræt C Idræt C Kunstnerisk fag: Billedkunst C, Dramatik C, Mediefag C, Musik C Kunstnerisk fag: Billedkunst C, Dramatik C, Mediefag C, Musik C Religion C Oldtidskundskab C Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Fysik C 32 33

17 Kunstneriske studieretninger Musik A Engelsk A Samfundsfag B Kunstneriske studieretninger Engelsk A + Dramatik B + Samfundsfag B Interesserer du dig for musik og sprog og for samfundet omkring dig? Så er denne studieretning noget for dig. Denne studieretning handler om, hvordan mennesket udtrykker sig i musik, sprog og litteratur samt om det samfund, vi lever i. I musiktimerne skal vi beskæftige os med både de praktiske og teoretiske aspekter af musikken. Vi starter med at lære at læse og skrive noder og akkorder for derefter at kunne bruge dette bl.a. til at lave arrangementer for band eller kor. Du vil i musiktimerne også blive undervist i sammenspil, stemmeteori, musikteori, musikhistorie og -analyse. Du skal med andre ord bruge ørerne, forholde dig til musikken, spille på instrumenter og bruge din stemme. Vi vil også gøre brug af vores nye moderne studiefaciliteter og i den forbindelse fokusere både på det kunstneriske og det tekniske. Det er ikke en forudsætning, at man kan læse noder eller spiller et instrument den væsentligste forudsætning for musik i studieretningen er, at du har lyst til at beskæftige dig med musik. I engelsk A er der fokus på sproget som kommunikationsmiddel - dels i litteraturen og dels i andre kommunikationsformer i en verden, hvor engelsk er blevet det globale kommunikationssprog. I engelsk på A-niveau er der fokus på litteratur, grammatik, samfundsforhold og historie i de engelsktalende lande. Og her er samarbejdet med samfundsfag oplagt. I samfundsfag kommer du til at arbejde med forskellige politiske, sociologiske og økonomiske problematikker, som gør dig i stand til at tage stilling til samfundsmæssige spørgsmål. Musikstudieretningen er et stærkt tilbud til dig, der brænder for musikken og som gerne vil udbygge din musikalske kunnen og viden samtidig med, at du igennem musikken - og de øvrige fag - får kompetencer, du kan have glæde af i din kommende studietid og dit almene liv; kompetencer som kommunikation, ideudvikling, performance og samarbejde. Her beskæftiger du dig med: instrumenter og stemme akkorder og arrangement kultur og sociologi sprog og kommunikation litteratur politik og økonomi innovation. Studieretningen med dramatik er for dig, der gerne vil arbejde praktisk og teoretisk med teatret og dets udtryksformer. I dramatik kommer du til at arbejde med krop, stemme, sprog, scenografi og andre af teatrets virkemidler med det formål at skabe forskellige sceniske udtryk. Du lærer de grundlæggende principper for at opbygge en rolle, og du får derved et indblik i skuespillerens arbejde. Teatret er en her-og-nu-oplevelse, og derfor er det helt centralt, at du afprøver fagets metoder på din egen krop. Arbejdet med krop og stemme i forhold til teatrets verden giver dig desuden en række redskaber, som er anvendelige i enhver situation, hvor du skal præsentere en idé eller et fagligt stof for andre mennesker. I dramatik lærer du at arbejde kreativt og innovativt med at omsætte en idé til et kunstnerisk produkt og formidle dette til en bestemt målgruppe. Det er således helt centralt for faget, at du både lærer at analysere andres kunstneriske udtryk (forestillinger, tekster, billeder osv.), og at du selv eksperimenterer med teatret og dets virkemidler for at kunne skabe og iscenesætte en forestilling i samarbejde med andre. For at kunne forstå og anvende teatrets udtryksformer og processer kommer du til at lære om forskellige teaterhistoriske perioder, skuespilteknikker og principper for iscenesættelse af en forestilling. Du kommer således både til at arbejde med ældre og moderne teaterformer og hele tiden med en tæt integration af teori og praksis. Du kommer også til at stifte bekendtskab med det professionelle teatermiljø. Dette er først og fremmest i form af teaterbesøg, der både kan inspirere dig i dit eget arbejde med en rolle eller en forestilling og give dig et indblik i teatret og dets funktion i samfundet i dag. I samfundsfag kommer du til at arbejde med forskellige politiske, sociologiske og økonomiske problematikker, som gør dig i stand til at tage stilling til samfundsmæssige spørgsmål. Samspillet mellem dramatik og samfundsfag kan tage udgangspunkt i emner som identitet, selviscenesættelse, sociale roller og konflikter. Ligeledes kan samspillet med samfundsfag være med til at give en forståelse af, hvordan teatret bidrager til at skabe debat om politiske emner gennem opsætninger af forestillinger med fokus på f.eks. ulighed og integration. I engelsk kommer du til at fokusere på sproget som kommunikationsmiddel i en verden, hvor engelsk er blevet det globale kommunikationssprog. Du kommer til at arbejde med både litteraturen og med andre kommunikationsformer. I samspillet med dramatik kan du i engelsk komme til at arbejde med såvel klassiske som moderne dramatiske værker og teaterformer, belyst gennem dramatikere som Shakespeare, Samuel Beckett og Sarah Kane samt nyere britisk teater. Denne studieretning er relevant for dig, hvis du er interesseret i at uddanne dig inden for humanistiske eller kunstneriske fag eller inden for kommunikation. Her beskæftiger du dig med: krop, stemme og teatrets virkemidler at skabe, realisere og analysere sceniske udtryksformer sprog og kommunikation æstetik, kultur og samfund at arbejde kreativt og innovativt litteratur samfundsmæssige problemstillinger

18 Naturvidenskabelige studieretninger Biologi A + Idræt B + Matematik B Naturvidenskabelige studieretninger Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B Denne studieretning med Biologi A, Idræt B og Matematik B er for dig, der gerne vil forstå mennesket og naturen ud fra en biologisk synsvinkel og brænder for forskellige former for idræt. Koblingen af biologi og idræt er ideel, idet de to fag har mange fælles omdrejningspunkter. Sundhed og fysisk udfoldelse fylder mere og mere for den enkelte og i samfundet, og mange mennesker beskæftiger sig i deres arbejdsliv med krop, kost og sundhed. Biologi A giver et solidt kendskab til menneskets fysiologi helt ned på celleniveau, og denne viden danner grundlag for at forstå, hvordan muskler og kredsløb fungerer. Med idræt B i studieretningen er det muligt at tilrettelægge målrettede træningsforløb og derved analysere og forklare effekten af forskellige former for træning via individuelle tests. I Biologi A beskæftiger vi os også med miljø, evolution, genteknologi og bæredygtig produktion. Her arbejder vi fx med problemstillinger som: Er genteknologi løsningen på global hungernød? Hvordan er klodens mangfoldighed af liv opstået? Hvordan passer vi på vores vandmiljø? I den praktiske del af idræt B får du mulighed for at beskæftige dig med idrætsdiscipliner som fx boldspil, vandaktiviteter, dans, parkour, havkajak og alpint skiløb. Matematik B er bl.a. nyttigt til at bearbejde datamateriale fra en given undersøgelse og gør det muligt at opstille relevante modeller. I faget arbejdes der fx også med sandsynlighedsregning, funktioner, geometri og statistik. Med denne naturfaglige studieretning bliver du i stand til at tage stilling til en række samfundsmæssige problemstillinger inden for sundhed og miljø. Studieretningen er relevant for dig, der overvejer en videregående uddannelse med et biologisk eller et sundhedsfagligt indhold. Her beskæftiger du dig med: sundhed, natur og miljø at lave undersøgelser, eksperimenter og analyser i naturen eller i et laboratorium at anvende naturvidenskabelige teorier og modeller at forstå betydningen for naturgrundlagets forvaltning for en bæredygtig samfundsudvikling at arbejde med sundhed og fysisk udfoldelse. Denne studieretning er for dig, som er optaget af sundhed og miljø, og som forestiller sig en uddannelse som læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog eller lignende. Undervisningen i bioteknologi A står centralt i studieretningen. Vi beskæftiger os med, hvordan man teknologisk kan udnytte biologiske organismer og systemer, og vi kunne f.eks. arbejde med følgende problemstillinger: Hvordan finder man en gerningsmand ved hjælp af DNA-analyser? Hvordan undersøger man, om der er bakterier i drikkevandet? Skal man satse på produktion af bioethanol som brændstof? Kan man undgå hormonforstyrrende stoffer, og hvordan hjælper vi barnløse par? Faget bygger på biologisk og kemisk viden, og vi starter med at få indsigt i, hvordan celler er opbygget og fungerer - såvel biologisk som kemisk. Studieretningen giver adgang til de videregående uddannelser inden for sundhed, naturvidenskab og teknik på lige fod med studieretninger, hvor Matematik A kombineres med Fysik B og Kemi B. Bioteknologi A vil også kunne træde i stedet for Kemi B og Biologi B ved adgang til mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske. Her beskæftiger du dig med: sundhed og miljø at lave eksperimenter og analyser i et laboratorium at anvende naturvidenskabelige teorier og modeller at forstå moderne bioteknologiske metoder og deres anvendelse at vurdere betydningen og konsekvensen af medicinske og bioteknologiske opdagelser

19 Naturvidenskabelige studieretninger Fysik A + matematik A + kemi B Matematik A + fysik B + kemi B Naturvidenskabelige studieretninger Science og globalisering Matematik A + fysik B + kemi B Beskæftigelsen med matematiske og naturvidenskabelige emner er grundlaget her, og der fokuseres på relationer og samspil mellem matematik og de naturvidenskabelige fag. Din nysgerrighed og kreativitet stimuleres via eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener, og du er selv med til at bestemme hvilke. Studieretningernes fag er kernen i naturvidenskabelig forståelse, men også andre fag er vigtige. Etiske problemstillinger diskuteres bedst, når også humanistiske og samfundsfaglige fag bidrager med viden og metode. Emnerne for undervisningen vælges i en dialog mellem lærerne og dig og dine kammerater. Disse naturfaglige studieretninger er relevante for dig, der ønsker en videregående uddannelse inden for de naturvidenskabelige fag, ingeniørfagene og inden for sundhedsuddannelserne. Her beskæftiger du dig med: at udføre eksperimenter at forstå naturen og naturvidenskabelige opdagelser at forstå naturvidenskabens betydning for samfundsudviklingen at anvende moderne teknologi at opbygge matematiske modeller, der ligger til grund for moderne, elektroniske instrumenter at arbejde med aktuelle naturvidenskabelige emner. Danmark har en årelang tradition for at uddanne unge mennesker med en høj faglighed inden for naturvidenskab og med en kreativ og reflekterende tankegang. Hasseris Gymnasium er et af de gymnasier, der er med til at understøtte og udvikle denne tradition. I de senere år er de naturvidenskabelige elever og studerende desuden blev mødt med forventningen om også at besidde et international mindset, som gør dem kompetente i et globalt samarbejde. Med udgangspunkt i dette krav udbyder Hasseris Gymnasium igen i år en studieretning, der kombinerer de naturvidenskabelige fag med internationalisering i praksis. Linjen Science og Globalisering udbydes på studieretningen MA A + Fy B + Ke B. I 1.g arrangerer skolen en faglig rejse i Europa. I 2.g rejser studieretningens elever og lærere to uger til Louisville, Cincinatti og Portage i USA, hvor eleverne indkvarteres privat og deltager i undervisning sammen med deres værtselever. Endelig i 3.g er der arrangeret et udvekslingsforløb med en skole i Quzhou, Kina. Fælles for alle tre udvekslingsforløb er, at der vil foregå naturvidenskabeligt samarbejde på tværs mellem de danske elever og deres værter. Det er endvidere intentionen, at alle elever får faget Kinesiske Områdestudier tilkoblet på C-niveau som forberedelse til Kina-udvekslingen. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på kr. pr. elev. Ønsker du denne studieretning, sætter du i første omgang kryds ved Matematik A + Fysik B + Kemi B. I løbet af foråret skriver vi ud til alle med dette valg for at få klarlagt, hvem der specifikt ønsker at komme på globaliseringsstudieretningen

20 Samfundsvidenskabelige studieretninger SAMFUNDSFAG A + MATEMATIK B + NATURGEOGRAFI B SAMFUNDSFAG A + MATEMATIK B + IDRÆT B SAMFUNDSFAG A + ENGELSK A + MATEMATIK B Samfundsvidenskabelige studieretninger ENGELSK A + SAMFUNDSFAG B + BIOLOGI B ENGELSK A + SAMFUNDSFAG B + PSYKOLOGI C Her kommer du til at arbejde med mange forskellige temaer. Et af disse kan være fødevaresikkerhed: Er det virkelig for dyrt at sende vores overskudslagre af mad til ulandene? Får klimaændringer betydning for produktionen af fødevarer? Et andet tema kunne være individet i samfundet: Er jeg mig selv, eller er jeg skabt af mediernes rollemodeller og idealer? Bliver SU afskaffet, når antallet af pensionister eksploderer? Matematik B er også et centralt fag, og det anvendes bl.a. til at opstille og analysere materiale fra samfundsfag. Matematikken arbejder endvidere med funktioner, sandsynlighedsregning, statistik og geometri. Vælger du idræt B, er det, fordi du interesserer dig for kroppen, både praktisk og teoretisk. Du interesserer dig for natur, klimatiske forhold og globale og regionale variationer, hvis du vælger naturgeografi B. Vælger du engelsk A, er det, fordi du interesserer dig for sprog, kommunikation og kultur. Disse samfundsfaglige studieretninger er relevante for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for økonomi, politik, journalistik eller inden for administrative områder. Her beskæftiger du dig med: massemediernes betydning aktuelle danske og internationale forhold menneskets levevilkår under forskellige natur- og samfundsforhold matematiske modeller og økonomiske politikker vækst, planlægning og bæredygtig udvikling meningsmålinger og matematiske beregninger. Du vil her komme til at arbejde med kommunikation i praksis på et internationalt plan. Undervisningen drejer sig desuden om at forstå kulturer, der benytter sig af engelsk som hovedsprog. Du vil i arbejdet få indsigt i samfundsmæssige og historiske forhold og i sociale, politiske og økonomiske forhold især i Danmark, men også i England. Også litteraturen har en central plads, og arbejdet består bl.a. i beskæftigelsen med spørgsmålet om, hvorfor litteraturen kan nedbryde grænser og skabe åbninger ud til verden. Vælger du biologi B, er det, fordi du interesserer dig for menneskekroppens og andre organismers funktion. Vælger du psykologi C, er det, fordi du interesserer dig for menneskets sind. Disse samfundsfaglige studieretninger er relevante for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag. Her beskæftiger du dig med: kultur og samfund sprog og kommunikation litteratur og medier Europas udvikling efter 1945 menneskets enten biologiske eller psykologiske bevæggrunde

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Velkommen til. Hasseris Gymnasium

Velkommen til. Hasseris Gymnasium Velkommen til Hasseris Gymnasium 2013 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2013 følgende studieretninger: 3... Velkommen 4... Det 3-årige gymnasieforløb 5-11... Studieretninger 12... Den papirløse

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER. Viby Gymnasium

GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER. Viby Gymnasium GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER Viby Gymnasium Februar 2014 Globaliseringsstrategi og Handleplaner 1 Indhold 1. Globaliseringsarbejdet på Viby Gymnasium... 3 2. International talentudveksling...

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

STRATEGI 2012-16. Fællesskab. faglighed. mangfoldighed

STRATEGI 2012-16. Fællesskab. faglighed. mangfoldighed STRATEGI 2012-16 Strategi GHG 2012-16 * Værdier * Vision * Strategiske mål * Handleplan værdier Faglighed Fællesskab Mangfoldighed Et miljø præget af høj faglighed med tilbud om udfordringer og udvikling.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

International talentudveksling

International talentudveksling International talentudveksling Viby Gymnasium har etableret fem internationale talentudvekslingsprogrammer. Formålet er: At styrke skolens generelle internationale kontakter og profil At tilgodese skolens

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere