At give uden at dømme - at modtage uden at miste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At give uden at dømme - at modtage uden at miste"

Transkript

1 NEWS & VIEWS Nr. 20 December 2010 LEDER At give uden at dømme - at modtage uden at miste Af Søren Thorndal Jørgensen ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE De fleste mennesker kender til den ydmygende følelse det er at modtage økonomisk hjælp fra andre, uden at kunne give noget igen. Det kræver et højt selvværd at modtage penge uden at miste ansigt. At modtage bistand kan blive en sovepude og i værste fald en ydmygelse, som afstedkommer afvikling og ikke udvikling. I Danmark har vi også modtaget bistand, senest med Marshall-hjælpen og selvom det ikke var enormt mange penge (385 millioner US$ over 3 år), så hersker der stadig i danskernes bevidsthed en vis beundring og taknemmelighed for det amerikanske bidrag. I moderne udviklingshjælp er metodevalget blevet gentaget i form af budgetstøtte, hvor det i høj grad er landene selv der definerer, hvilke områder der skal have økonomisk støtte. Men i forhold til amerikanerne stiller vi flere krav, også til mere delikate områder, f.eks. samfundsopbygningen, som vel dybest set er landenes eget valg. Jeg tvivler på, at danskerne var klar til at sluge nogle af de kameler som vi nu præsenterer for nogle af vores såkaldte samarbejdslande. Det er en knivsæg at vandre på, og derfor kræver det at vi er klare i mælet. Så fra min stol skal det lyde: Skru ned for mængden af krav for at modtage bistand og op for resultatorienterede udviklingsmål! Danmark er stadig et af de få lande der giver 0,7 % af vores BNP i udviklingshjælp, som er målet ifølge FN. Dermed er der hen over tiden op- bygget en enorm goodwill i modtagerlandene i forhold til Danmark og danskerne. Det er til gavn for danske virksomheder, men også til gavn for danske holdninger, som har en større plads end vores klejne størrelse berettiger. Men vi har forhåbentlig givet bistand uden skumle bagtanker om senere selvisk gevinst. Amerika begrundede Marshall-hjælpen med et stort behov for udvikling i Europa efter krigen. Manglen på udvikling gav en forøget risiko for ny uro og ikke mindst grobund for en større udbredelse af kommunisme, som amerikanerne vel anså for det største problem. Samme begrundelse for at yde bistand kan faktisk stadig bruges, også selvom kommunisme nok ikke længere bør anses for en samfundstrussel. Er

2 vi så overhovedet blevet klogere? Ja, men udvikling tager tid og det er fortsat enormt meget billigere end konflikter. Der vil nok altid være et behov for bistand, et eller andet sted, og det er vores pligt forsat at give økonomisk hjælp. I hvert tilfælde så længe vinterdæk kontra sommerdæk er det emne der kan ophidse befolkningen mest. Gensidig respekt danner grundlaget for alt ADDAs arbejde. Senest har vi igangsat et projekt, hvor vietnamesere assisterer i Tanzania, med al den viden der er oparbejdet gennem 10 år med ADDA-ledede projekter i Vietnam. Fra Danmark koordineres og finansieres. Trekanten har allerede vist sig at være yderst effektiv i vidensoverførsel, og motivationen er i top hos den lokale partner i Tanzania. Vietnamesere har en noget mere kontant tilgang til udvikling end vi danskere normalt lægger for dagen. Et tiltag skal kunne betale sig fra dag ét! Og budskaberne bliver leveret uden dikkedarer. De tanzanianske bønder er vilde med det. Vi er fattige, ikke dumme lyder det fra en kvinde i et udviklingsland. Jeg syntes, at det er et godt citat, der viser behovet for at bevare sit selvværd, også selvom man midlertidigt har behov for økonomisk hjælp. De fattige skal kunne modtage vores hjælp uden at miste deres selvværd. Vi skal give den uden at dømme. Fra maskinrummet: Hvorfor virker TOT og FFS, når så meget andet ikke gør Af Bjørn Jensen, ADDAs projektkoordinator i Vietnam I forbindelse med den nyligt overståede Fælleskampagnen blev vores træningsmetoder præsenteret for publikum. Specielt er det interessant, da det netop er disse træningsmetoder, der er genstand for vidensoverførsel fra Vietnam til Tanzania. Der blev fra forskellig side spurgt ind til hvad der ligger bag de mange succeshistorier. Hvorfor virker disse metoder tilsyneladende bedre end så meget andet? Der blev også spurgt specifikt til trænernes baggrund, samt hvordan de ville reagere på konkrete spørgsmål om plantebiologi og dyrkningsteknik. Jeg skal her prøve at uddybe ideen bag træningen. Indledningsvis skal man gøre sig klart at der er forskellige faser af programmet, som det typisk ser ud i et ADDAprojekt: 1) Udvælgelse af de kommende trænere 2) Træning af trænerne (ToT Training of Trainers) 3) Træning af bønderne (FFS Farmer Field Schools) 4) Gruppedannelse 5) Gruppernes kommercielle fase 6) Gruppernes bredere engagement i landsbyens udvikling Der er tale om et sammenhængende forløb, da det ikke er muligt at springe nogle af faserne over. Den ene er en forudsætning for den næste. Vi gennemfører således fase 1-5 for at ende op med målet, som er den 6. fase der hvor grupperne tager et bredere ansvar, Foto: Nguyen Phi Thuong Planterne skal måles og beskrives Koncentrerede deltagere i en FFS Foto: Nguyen Phi Thuong News & Views udsendes til ADDAs medlemmer ADDAs 2 yngste gange medlem, om året. Frederik Ældre Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, numre der kan som ses en på af ADDAs initiativtagerne hjemmeside. til ADDA har været længst med i foreningen. Som det ses er der meget spændende at fortælle! ADDA News & Views / Agricultural Development Denmark Asia Redaktør af News & Views nr. 20: Anne-Marie Foged ISSN: ADDAs adresse: Islevbrovej 60, 2610 Rødovre. Telefon Mail: Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

3 Foto: Nguyen Phi Thuong og organiserer forskellige aktiviteter som hele lokalsamfundet får glæde af, og hvor støtten fra ADDA ikke længere er nødvendig. Grupperne er nu selvkørende. Denne artikel handler om fase 1 3, da det er her de afgørende forskelle opstår. De forskelle, der sikrer bæredygtigheden på sigt. Udvælgelse af de kommende trænere Det er af afgørende betydning at vi finder de rigtige folk når vi leder efter kommende trænere. Det foregår ved at vi tager ud og interviewer de mulige kandidater, og derefter vælger vi dem, som vi mener, kan blive de bedste trænere. Den første screening foregår via vores partnere (som regel den lokale landboforening), som identificerer en brutto-trup. Derefter bliver de interviewet og vurderet ud fra følgende kriterier: De er interesserede i landbrug og har erfaring med de specifikke afgrøder, som vi taler om. De er interesserede i udvikling af deres lokalområde, og de er indstillede på at bidrage til udviklingen De er medlemmer af partnerorganisationen De er veltalende og udadvendte De kan se sig selv som undervisere De har ikke nogen stor indkomst De har ikke nogen tillidsposter eller andre erhverv De taler dels vietnamesisk og dels det lokale etniske sprog De har en familie der kan tage vare på deres forpligtigelser i forhold til at passe hus, mark og børn mens de deltager i den lange træning (ToT). Træneren faciliterer diskussionen Indsamling af data i marken Der er ingen formkrav til uddannelse, tidligere job, køn eller alder. Vi skal blot sikre os at de er loyale overfor partneren, vil blive i projektet i mindst 2 år, samt at de er i stand til at tage på ToT i 18 uger. Det sidste er som regel det vanskeligste kriterium. Træning af trænerne (ToT) På ToT en, der foregår som internatkursus på en landbrugsskole, vil de 35 deltagere lære en masse om en bestemt afgrøde, de vil lære om hvordan man praktisk organiserer og gennemfører en FFS, og de vil lære en masse om hvordan man kan facilitere et undervisningsforløb. 3 En ToT tager 18 uger, og der er 5 Master Trænere der forestår undervisningen. Der er et fast dagligt program, som følger afgrøden gennem hele vækstsæsonen, og deltagerne kommer kun hjem 1 eller 2 gange i løbet af de 18 uger som en ToT varer. Man skal være opmærksom på at deltagerne bor flere hundrede kilometer væk fra den skole hvor ToT en foregår. De har undervisning fra morgen til aften i alle 7 ugedage og de kommer ind på alle aspekter af afgrøden. Det drejer sig om jordbearbejdning, gødningsforhold, valg af sorter, planteetablering, sygdomme og skadedyr, høst og økonomiberegning. Som en integreret del af ToT en gennemfører vi 5 reelle FFS i naboegnen. Her vil deltagerne, et hold bestående af 7 deltagere under vejledning af 1 Master Træner, skulle planlægge og gennemføre en rigtig FFS med 30 bønder i hver FFS. Gennem disse praktiske øvelses-ffs vil deltagerne dels lære at undervise på den praktiske og deltagerorienterede facon, og de vil også høste værdifulde erfaringer om hvordan en gruppe fungerer, samt hvordan Præsentation af gruppens konklusioner Foto: Nguyen Phi Thuong Foto: Nguyen Phi Thuong

4 en gruppe kan støtte hinanden, og komme frem til brugbar viden uden at en lærer skal fortælle dem, hvad svaret er. Holdet planlægger hver enkelt FFS-dag sammen, de står for undervisningen som de har uddelt blandt holdets medlemmer, og de evaluerer hinanden bagefter. Specielt bruger de lang tid på at evaluere hinandens evner som facilitatorer, da dette er langt den vanskeligste del af at gennemføre en FFS. I undervisningen bliver der aldrig brugt bøger eller andet trykt materiale. Der præsenteres således heller ikke nogen færdig viden om f.eks. gødningsmængder, bedste sorter, optimal planteafstand eller andet. Al undervisning er planlagt således, at det bliver praktiske øvelser med efterfølgende diskussioner, der skal generere viden blandt deltagerne. Det medfører at alle konklusioner er baseret på konkrete iagttagelser og diskussion blandt deltagerne og i mindre grad på lærerens viden. Træning af bønderne (FFS) Når FFS-undervisningen går i gang, er det afgørende, at vores trænere ikke begynder at undervise fra tavlen. Al erfaring viser, at hvis vi blot fortæller hvordan tingene hænger sammen, så vil kun de færreste bønder faktisk have tillid til at det virker. Derfor er det vigtigt at al undervisning tager udgangspunkt i praktiske eksempler, således at bønderne kan se med deres egne øjne og prøve de forskellige ting af i praksis. Det er bøndernes egen nysgerrighed, der er den motiverende faktor for indlæring. I praksis foregår det ved at vi har 3 marker i tilknytning til en FFS. Mark 1 er tilegnet forskellige eksperimenter og diverse praktiske forsøg. Denne mark tæller ikke med i den endelige opgørelse af den økonomiske forskel. Mark 2 er den mark der bliver drevet af FFS deltagerne, og den skal drives på baggrund af det som klassen bliver enige om. Mark 3 bliver drevet på traditionel vis af en af nabobønderne. Deltagerne på en FFS mødes tidligt om morgenen 1 gang om ugen gennem hele vækstsæsonen. De arbejder i hold, og hvert hold tager i marken og observerer efter et bestemt skema. Observationerne danner så udgangspunkt for en analyse af hvordan det står til i marken, og denne analyse fører til en diskussion af hvad der nu faktisk skal gøres i marken. Det er således bønderne selv, der skal ud i marken og gøre det, som de netop blev enige om. Ofte opstår der diskussioner i forbindelse med præsentationerne, og forskellige ideer til hvad der skal foretages i marken prøves af i diskussionen. Her er det afgørende at træneren ikke fristes til at springe ind og dosere det rigtige svar. Han/hun skal i stedet facilitere diskussionen, således at alle idéerne bliver diskuteret ordentligt igennem. Tage fat i de deltagere, der havde en bestemt ide, og forfølge denne ide. Selvfølgelig skal diskussionen også styres ind på den rigtige løsning, men den rigtige løsning skulle helst opstå igennem diskussionen, således at det er bønderne selv der identificerer svaret. Hvis ikke dette er tilfældet, eller hvis eks. to deltagere insisterer på at deres ide er den rigtige, så vil træneren have et katalog over små simple eksperimenter, som vil kunne belyse konsekvensen af de forskellige ideer. Her kan enten mark 1 bruges til at eksperimentere i, eller man kan sætte et lille illustrativt eksempel op i klasseværelset som f.eks. en insekt-zoo (insekter i et lukket system, hvor man kan følge insekternes funktion, livscyklus eller fødekæde). Derfor er det vigtigt, at træneren dels kender det rigtige svar, og dels kender til små illustrative eksempler således, at det er muligt at facilitere diskussionen uden på noget tidspunkt at skulle være nødt til at afsløre hvad det rigtige svar er. Det rigtige svar skal opdages af deltagerne. På denne måde vil deltagerne også nemt kunne huske, hvad det var der skete, og de vil have mulighed for at afprøve nogle nye ideer på en afgrøde, som ikke er direkte deres egen. De vil således ikke have nogen personlig risiko ved at eksperimentere, og når de næste sæson etablerer deres egne marker, så har de allerede erfaring i hvordan dyrkningen kan optimeres. Små illustrative eksperimenter 4 Foto: Nguyen Phi Thuong

5 Markskoler (FFS) er en effektiv undervisningsmodel Det viser en evaluering af det netop afsluttede Song Da-projekt Sammenligning af planter dyrket på forskellige måde Foto: Nguyen Phi Thuong Af Bjørn Jensen, ADDAs projektkoordinator i Vietnam Fra 2007 til 2009 har ADDA i samarbejde med VNFU (den vietnamesiske landboforening) gennemført 512 Majs-markskoler i de nordlige dele af Vietnam. Projektet har fokuseret på de etniske minoriteter i området, og dermed også på den fattigste del af den vietnamesiske befolkning. I alt er bønder med etnisk oprindelse blevet undervist gennem en hel vækstsæson. For nylig er der gennemført en undersøgelse af hvilken effekt der har været på bøndernes egne marker, efter at de er blevet undervist via markskolerne. I alt er 300 tilfældigt udvalgte bønder blevet interviewet, 50 fra hver af de 6 provinser, og undersøgelsen tyder på at markskolerne er en særdeles effektiv måde at overføre landbrugsfaglig viden på, og dermed medvirke til en reduktion af fattigdommen i landområderne. Se skemaet side 7. Undersøgelsen viser at høstudbyttet er steget med 40 % i gennemsnit, samt at den indkomst, der stammer fra majsproduktionen, er steget med 57 %. Prisen på majs er, i samme tidsrum, steget med 17 %, og hvis indkomsten justeres for prisstigningen, betyder det at såvel høst som indkomst er steget med 40 %. For den enkelte bonde betyder det en ekstra indtægt på ca. 500 kr. pr. sæson, hvis man tager gennemsnittet for hele projektområdet. Der er dog store forskelle mellem de forskellige provinser. F.eks. i Ha Tinh, hvor majsarealet er så lille som 575 m², er det ekstra udbytte på kun ca. 105 kr. mens det i Son La, hvor de har relativt store majsmarker på ca m², giver hver bonde en ekstra indkomst på kr. pr. sæson. 5 Der er også indsamlet data fra selve de 512 markskoler, og disse markskoler viser, at der er et potentiale på 8,7 ton pr. hektar (gennemsnit for de 6 provinser). De interviewede bønder har rapporteret et høstudbytte på 5,5 ton pr. hektar, hvilket viser at det stadig ikke er alt, hvad de har lært, der praktiseres hjemme på egne marker. De mest almindelige ændringer af dyrkningspraksis på egne marker er 1)større planteafstand både mellem planter og rækker, 2) andre sorter, 3) øget anvendelse af staldgødning, NPK, Urea og Kali. Den øgede tilførsel af gødning er også forbundet med 4) mere effektiv tildeling af gødning, specielt mht. tidspunktet for udbringning af gødning. Anvendelse af fosfor og pesticider er stort set nul, både før og efter undervisningen. Alt i alt anvendes ca. 77 % mere input i marken,

6 Foto: Nguyen Phi Thuong men dette ekstra input forrentes med en faktor på 2,27 i gennemsnit. Det ekstra udbytte fra majsdyrkningen for alle bønder beløber sig til en værdi på ca. 8 millioner kroner per sæson. Dette skal sættes i forhold til projektets omkostninger, der er på i alt ca. 1,6 millioner kroner for en tilsvarende periode på 6 måneder. Projektomkostningerne dækker imidlertid ikke kun udgifter til træning, men indeholder også udgifter til kapacitetsopbygning af lokale partnere, etablering af producentgrupper, gruppeaktiviteter, administration, lønninger osv. Der er således tale om en særdeles høj kost/effektivitet. De interviewede bønder rapporterer Eksperimenter i marken også om en spredningseffekt til andre bønder i nabolaget. I gennemsnit har hver af de trænede bønder informeret 7 andre om de ændrede dyrkningsteknikker og resultaterne heraf. Disse andre er for de meste nære venner eller familiemedlemmer. Projektet har dog ikke nogen tal på i hvilken udstrækning disse ikke-trænede bønder praktiserer denne information. Studie af indsamlede plantedele, insekter og larver Ud over den direkte økonomiske effekt af markskolerne, så vil deltagerne fra disse markskoler også være bedre rustet til at indgå i en interessegruppe eller et kooperativ. Gennem markskolerne vil de lære at samarbejde samt indse fordelene ved sådan et samarbejde. Under projektets løbetid er der således blevet oprettet 293 producentgrupper, der alle er baseret på et kommercielt grundlag. Den økonomiske effekt af disse gruppers arbejde er ikke medtaget i de her nævnte data. Da samarbejdspartneren er den landsdækkende landboforening, kan de her refererede resultater relativt nemt gentages og projektet kan ekspanderes, såfremt vi kan finde yderligere finansiering. Foto: Nguyen Phi Thuong ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca % egenfinansiering. Læs mere om de enkelte projekter på Projekt Periode Land Budget (DKK) - financieret af IWEP II (anden fase af IWEP): Styrkelse af landbokvinders livsvilkår Cambodja kr. Danida ADDA-ESO: Landdistriktsudvikling i tre af de fattigste provinser Cambodja kr. EU ADDA-LEAP: Styrkelse af landbokvinders livsvilkår Cambodja kr. Verdensbanken / WorldBank ADDA-INFOSE: Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane områder af Siem Reap Cambodja kr. EU VLA-projektet: Juridisk bistand til landbefolkningen Vietnam kr. Den Danske Ambassade i Hanoi Song Da II (anden fase af Song Da): udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund Økologiprojektet: udvikling af rammerne for økologisk produktion og markedsføring Tanzania: Lokalbaserede interesseorganisationer inden for landbrug. Pilotfase for at teste metode og samarbejde Vietnam kr. Danida Vietnam kr. Danida Tanzania kr. Danida 6

7 Dette skema viser resultatet af interviewsundersøgelsen, hvor 300 bønder deltog. For hver af de 6 provinser vises høstudbyttet af majs før og efter markskoleundervisningen, forbedringen af indtægter og ændringerne i input: såsæd, gødning og pesticider. All Province Farm Farmers Reported Maize Yield Price per Yield Output Input area (m2) trained spreading area (m2) Kg/field kg maize Kg/ha VND/ha VND/ha HB SL DB LC NA HT Average Province Maize Yield Price per Yield Output Input Ekstra yield increased area (m2) Kg/field kg maize Kg/ha VND/ha VND/ha (kg/ha) yield (%) HB SL DB LC NA HT Ex Change in input amount kg/ha Province Maize Ekstra yield Ekstra Yield increased Price Increased per YieldIncreased Output Return yield of Profit Input Profit Net Ekstra increased yield increased in In HB SL DB LC NA HT Average area (kg/ha) (m2) Kg/field yield (%)(kg/ha) maize value Kg/ha input costs VND/ha extra input before VND/ha after profit after(kg/ha) profit (%) yield (%) pe y Seed -1,9-1,9-16,2-16,9-5,6-19,2-10 HB , Manure 688,4-2,1 91,1 68,5 2631,6 2898, SL , NPK 368,8 143,8 205,3 131,0 191,6 227,6 211 DB , Urea 105,2 105,5 73,1 72,9 76,3 76,0 85 LC , P 7,2-3,3 9,8-13,7-1,2-1,7-0,5 NA , K 19,0 1,8 73,3 78,9 48,2 68,4 48 HT , Pesticide 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, , Province Maize Yield Price per Yield Output Input Ekstra yield increased Extra Extra Extra Total extra income rovince Maize area Yield (m2) Kg/field Price per kg Yield maize Change Kg/hain Output input amount VND/ha kg/ha Input VND/ha Ekstra yield (kg/ha) increased yield Increas (%) ncreasedprovince Income Maize per farmer Yield Income Price per per farmer Yield Income per Output farmer for maize Input production Ekstra yield increased HT area (m2) Average Kg/field kg HB Average maize Kg/ha SL DB VND/ha LCVND/ha NA HT(kg/ha) Average yield (%) value profit (%) per area season (m2) (VND) Kg/field per season kg maize (USD) Kg/haper season VND/ha (DKK) for 1 season VND/ha (DKK) (kg/ha) yield (%),6HB -19,2 HB 1.648Seed , , , , , , HB ,6SL 2898, Manure , , ,1 68, ,6 2898, ,6DB 227,6 SL 2.194NPK , , , , ,6 227, DB ,3LC 76, Urea ,2 105, , ,9 76, , LC ,2NA DB -1, P , , , , ,7-0,5-1, , , NA ,2HT 68,4 570 K , , , ,9 48, , HT LC ,0 0, Pesticide 0, ,1 0, , , ,05 0, , DKK NA HT Change in input amount kg/ha Change in input amount kg/ha HB SL DB LC NA HT Average HB SL DB LC NA HT Average Seed -1,9-1,9-16,2-16,9-5,6-19,2-10 Seed -1,9-1,9-16,2-16,9-5,6-19,2-10 Manure 688,4-2,1 91,1 68,5 2631,6 2898, Manure 688,4-2,1 91,1 68,5 2631,6 2898, NPK 368,8 143,8 205,3 131,0 191,6 227,6 211 NPK 368,8 143,8 205,3 131,0 191,6 227,6 211 Urea 105,2 105,5 73,1 72,9 76,3 76,0 85 Urea 105,2 105,5 73,1 72,9 76,3 76,0 85 P 7,2-3,3 9,8-13,7-1,2-1,7-0,5 P 7,2-3,3 9,8-13,7-1,2-1,7-0,5 K 19,0 1,8 73,3 78,9 48,2 68,4 48 K 19,0 1,8 73,3 78,9 48,2 68,4 48 Pesticide 0,1 0,0 Change 0,0in input amount 0,0 kg/ha 0,0 0,1 0,05 Pesticide 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,05 HB SL DB LC NA HT Average Seed -1,9-1,9-16,2 7-16,9-5,6-19,2-10

8 Afslutning af ADDA-ESO projektet i Cambodja Af Helge Brunse, tidligere projektkoordinator, nu ADDA Senior Project Advisor Den 15. oktober 2010 afsluttede vi AD- DA-ESO projektet efter 35 måneders indsats. Financieringen kom fra EU, og var ADDAs første EU-finansierede projekt. Formålet med projektet var fattigdomsbekæmpelse gennem forøget produktivitet i landbrugssektoren, men formålet var også at styrke civilsamfundene i lokalområderne med vægt på at skabe lighed for kvinder og mænd. Projektets strategi var at udvikle og støtte sektorer indenfor landbrug herunder også husdyr samt aqua-kultur gennem en styrket rådgivningsservice. Projektet blev gennemført i 3 provinser i det nordlige Cambodja. Høst af den populære grønsag bitteragurk. Resultaterne har været betydelige. Udtrykt i procent blev graden af fattigdom i de berørte landsbyer reduceret med 23 % mod de forventede 7,5 %. Det var de meget godt tilfredse med i provinsguvernørernes kontorer. Og måske ender det med, at der kommer en forlængelse af projektet. Men den største succes for projektet var indsatsen med at forøge risproduktionen i projektområdet. En af de vigtigste faktorer til at opnå dette var at sikre adgang til godt udsædsmateriale. Traditionen i Cambodja er at man gemmer lidt udsæd til næste plantningssæson og efterhånden betyder det selvfølgelig reduceret udbytte og flere plantesygdomme. Derfor havde projektet kontakter til Cambodjas statslige forsøg med ris samt med en risforsøgsstation i den ene af projektprovinserne, for at sikre bønderne brugte ny kvalitetsudsæd. Vi fik adgang til basisudsæd af nogle højtydende rissorter. Disse sorter blev efterfølgende givet til ni små nyetablerede risavlerforeninger, tre i hver provins. Risavlerne i disse foreninger dyrkede i årene 2008 og 2009 over 400 ton forbedret udsæd nok til plantning af hektar med ris. Udbytterne af ris hos avlere, der fulgte projektets anvisninger for forbedret risproduktion, blev fordoblet målt pr. hektar, nemlig fra 1,5 til omkring 3 ton pr. hektar. I vores danske målestok siger det ikke så meget, men det betyder meget for en cambodjansk bonde at få 30 sække i udbytte mod tidligere 15. De fleste bønder har omkring en hektar med ris. I penge betyder det, at den enkelte farmer får $750 i kassen mod før $350. Disse positive resultater var blandt de vigtigste for projektet. Vi havde også succes med etablering af grønsagshaver hos småbønder. Mange, specielt kvinder og børn, er blege og får for lidt grønt, så et tilskud af grønsager til den daglige diæt betyder meget for forbedring af sundheden. ADDA er i skrivende stund (november 2010) i gang med en omfattende afrapportering til EU, og vi gør her opmærksom på, at bæredygtigheden af indsatserne kunne blive forbedrede, hvis der var lidt mere tid, specielt kunne vi godt bruge et par år mere med at støtte risavlerforeningerne og den lokale rådgivningsindsats. Foto af Helge Brunse. 8 Lokal fabrikation af bio-pesticid

9 Tak til Helge Brunse for 8 år i Cambodja og velkommen til Kjeld Vodder Nielsen Af projekt manager Bodil Pallesen, ADDA ADDAs projektkoordinator i Cambodja Helge Brunse er ved at takke af. Gennem 8 år har Helge været en fantastisk leder af først landbrugsskoleprojektet på Prek Leap i Phnom Penh fra 2002 til 2005, og efterfølgende leder af kontoret i Siem Reap, hvor landbokvindeprojektet IWEP startede i Helge blev fejret af hele medarbejderstaben, samarbejdspartneren READA, og øvrige samarbejdspartnere i oktober i forbindelse med afslutning af EU-projektet, og med god grund. Helge fortsætter heldigvis lidt endnu som senior advisor i ADDA, i mindre omfang. Helge blev hyldet med mange taler, og takket for sin store indsats, bl.a. af projektleder Bodil Pallesen, der har været Helges project manager gennem alle årene. You process exactly what is needed: the highest capacity of good leadership, good management and fantastic teambuilding. You process authority, respect, humor, good spirit, spreading empowerment among your staff and managing team, among the beneficiaries, partners and your ADDA backing in Denmark. You have spread the good spirit among the staff, making them give their very best, and making them being proud of their work, responsible and very skilled and having fun in their work. That s a result of good leadership, and essential of achieving success. You have also given a constant push in the projects, always led to more outputs than required, and this is the reason of our projects are so highly respected and well known in Cambodia, in Denmark and also outside these two countries. You are willing to stand up for AD- DA s vision and encourage the persons around you. Always ready to enter discussions without losing the overall perspective. Hele kontoret var på den anden ende. Gennem en hel dag havde de fleste ansatte været i gang med at lave mad til mere end 50 personer. Festen blev holdt på ADDA-kontoret, hvor der i dagens anledning var dækket op. As your project manager, I will give you the highest tribute I can think of, I could not have had a better person in the front of the ADDA activities in Cambodia (since 2002). I am proud of you, ADDA is proud of you, and all the staff is proud of you. Helge you have done it your way! Velkommen til Kjeld Vodder Nielsen ny projektkoordinator i Cambodia Som ny projektkoordinator er ansat Kjeld Vodder Nielsen, på deltid. Kjeld Diplomet på at være verdens bedste koordinator blev overrakt af Visal og Sophin og resten af medarbejderne, da Helge blev hyldet i Siem Reap. Helges måde at lede og motivere medarbejderne har betydet utrolig meget for de flotte resultater, der er opnået. er uddannet agronom, og har en lang erfaring bag sig indenfor dansk landbrugsrådgivning, og med speciale indenfor jordbrugsteknologi og grønsagsproduktion. Derudover har Kjeld lang erfaring med at løse part time opgaver i såvel Østlandene som 3. verdens lande. Kjeld har erfaring med ledelse fra Videncenter for landbrug samt AgroTech. Ved siden af jobbet som koordinator virker Kjeld også som privat konsulent. Kjeld var medlem af ADDAs bestyrelse i slutningen af 90- erne. Vi glæder os over samarbejdet med Kjeld, der allerede er i fulde omdrejninger i Cambodja, og nyder stor respekt. Projektleder Bodil Pallesen takker Helge godt suppleret af Sokthea, leder af REA- DA, der også holdt en flot tale til Helge. 9

10 Frihed fra fattigdom det går den rigtige vej i Cambodja Af projektkoordinator Kjeld Vodder Nielsen, tidl. projektkoordinator Helge Brunse og projektleder Bodil Pallesen Det går fremad for de fattige, der deltager i IWEP (Integrated Women Empowerment Project) i Cambodja. Halvdelen er rykket et trin væk fra den allerværste fattigdom og endnu flere (73 %) er rykket fra at være fattige til en middelklasse i Cambojiansk forstand. Det viser en ny uafhængig rapport, som er baseret på interviews og en omfattende spørgeundersøgelse blandt deltagere i IWEP-projektet, som Danida er donor til. Hovedresultatet er gengivet i tabel 1. Den allerfattigste gruppe omfatter mennesker, der lever i simple hytter - eller er hjemløse. Ofte har de mange børn, og sult optræder i flere perioder af året. De ejer ikke noget, har ingen skolekundskaber, ikke adgang til sundhedspleje og kan ikke eller har svært - ved at låne mad og penge. Den rige gruppe har aktiver i form af jord, fornuftige boliger, en motorcykel, eller ligefrem en bil. De har ofte etableret småhandel og kan låne penge til fortsat udvidelse af aktiviteterne. Gruppen er kendetegnet ved at sælge varer og serviceydelser til lokalsamfundet, ligesom den rige gruppe i nogen udstrækning yder kortfristet kredit til de fattige. Fattigdomsgruppe* Antal der har flyttet gruppe i projektperioden Procentdel der har flyttet gruppe i projektperioden Fra meget fattig til fattig Fra fattig til middel Fra middel til rig Antal der har bevæget sig et trin *Undersøgelsen omfattede knap 500 deltagere. Tabel 1. Godt halvdelen af deltagerne i IWEP projektet er rykket op i fattigdomsgrupperingen og har fået det bedre i løbet af projektperioden Ifølge rapporten har IWEP bidraget til en større og mere varieret produktion af grøntsager og frugt, ligesom produktiviteten i hønseholdet er forbedret. Det skyldes ikke mindst, at markskolerne på en meget håndgribelig måde formår at demonstrere gode og bæredygtige metoder, som fattige tager til sig og kan omsætte til egenproduktion. Kvinderne i IWEP-projektet har fået et rigtigt godt greb om produktionen både til eget forbrug og til salg. Forbruget af handelsgødning er faldet 30 til 60 pct., fordi det er lykkedes at udnytte grøngødning og kompost langt bedre. Tilsvarende er forbruget af pesticider reduceret med 30 til 80%, fordi anvendelse af alternative metoder har vundet indpas. Der peges på, at selvhjælpsgruppere er et stærkt og bæredygtigt element, som vil bidrage til, at resultaterne ikke tabes på gulvet, når IWEP endeligt udfases i Efter et læringsforløb, hvor deltagerne undervises i markskoler, dannes selvhjælpsgrupperne. Kvinderne mødes i selvhjælpsgrupperne for at sætte gang i en fælles opsparing af egne midler. En opsparing, der senere kan benyttes til individuelle eller fælles aktiviteter, eksempelvis til at investere i et lager til ris, eller udlån til at starte en fælles handel med frø eller gødning. Udlån til individuelle formål bruges ofte til at finansiere grøntsags- eller husdyrproduktion, ligesom den kan bruges til at afbøde akut nød i familien. Det fremhæves, at gruppeopsparingen er velfungerende og gennemsigtig for medlemmerne, og at der er opbygget solid tillid blandt medlemmer i grupperne. Alle medlemmer tilbagebetaler lånene og der sker fortsat vækst i både opsparing og antal medlemmer, der er organiseret i selvhjælpsgrupper. Selvhjælpsgrupperne danner udgangspunkt for læring indenfor en række discipliner: produktion, økonomi og budgetlægning, etablering af små forretninger, ernæring og sundhed, ligestilling, vision for gruppen, samt en række andre økonomiske og sociale spørgsmål. Der er også her medlemmerne har mulighed for at tage aktivt del i gruppens beslutninger og opbygge selvtillid. Ifølge rapporten føler medlemmerne ejerskab og ønsker fortsat vækst. Rapporten konkluderer, at der er opnået større ligestilling mellem kønne- Opsparing og udlån til gruppen har været essentiel for selvhjælpsgrupperne udvikling og muligheder. Gruppemedlemmerne er blevet styrket, og bragt ud af den værste fattigdom under IWEP-projektet. Foto: Bodil Pallesen 10

11 Fru Lam Maove ne, fremgang på det økonomiske, miljømæssige og sociale område. Fattige er blevet bedre til at øve indflydelse på planlægningen i lokalsamfundene, og endelig er der opbygget en stærk lokal rådgivning. Der er naturligvis også noget, der skal arbejdes videre med. I de fremadrettede aktiviteter anbefales det at supplere nuværende aktiviteter ved at: 1. Udbygge rådgivernes kompetencer om værditilvækst ved forarbejdning og pakning af landbrugs/gartneriproduktion, afsætning samt optimering af værdikæden fra primær produktion til slutbruger 2. Knytte tættere kontakt mellem selvhjælpsgrupperne og eksisterende långivere i Siem Reap med henblik på at øge långivningen og fremmedfinansiering af gruppernes aktiviteter. 3. Koordinere og sikre, at der ikke vil ske overlap med næsten tilsvarende aktiviteter, som efterhånden også tilbydes fra andre donorer 4. Udarbejde en exit-strategi som sikrer, at ADDA s samarbejdspartner READA får det bedst mulige grundlag for at understøtte og videreføre opnåede resultater når IWEP udfases. Frihed fra fattigdom Case story fra rapporten (forkortet gengivelse) Fru Lam Maove er en 42 årig kvinde, der lever i landsbyen Thnoldach. 231 familier lever under fattigdomsgrænsen (1 US $/dag) i landsbyen. Hun er gift og har 5 børn. I 2006 deltog hun i en markskole og blev siden medlem af en selvhjælpsgruppe, hvor hun fortsat er aktiv. Hun deltog i IWEP aktiviteterne, fordi hun ville vide mere. I dag tilhører hun middelklassen og naboerne siger endda, at jeg er rig. Før var jeg fattig, men familien havde et lille stykke land og en lille mark med ris. Hun dyrkede også tidligere grøntsager, men udbyttet var ofte lavt og hun kunne kun dyrke en gang om året, fordi der ikke var tilstrækkeligt vand. I markskolen lærte hun at forberede jorden til dyrkning af grøntsager og hun fik ny viden om hvordan kompost og gødning bruges bedst muligt. Udbyttet steg betydeligt, da hun gik over til de nye metoder. Hun begyndte også at dyrke flere forskellige grøntsager og udvidede arealet; både arealet med grøntsager og ris. Hun lånte penge fra selvhjælpsgruppen til at grave et vandbassin, som gjorde hende i stand til at dyrke grøntsager flere gange om året. Indkomsten ved salget steg fra 50 $ til omkring $ om året, så nu er der nok penge til mad, sundhedspleje og ikke mindst børnenes skolegang. Der er også blevet råd til at bygge nyt hus (9 x 7 m) og til en motorcykel, så manden kan bringe grøntsagerne til markedet. Den lokale konsulent (Village Extension Worker) har hjulpet med råd og vejledning gennem hele forløbet. Ikke kun økonomisk har det været en fordel; også miljøet har nydt gavn, eksempelvis er meget giftige insekticider (parathion) blevet udskiftet med mere miljøvenlige midler. I begyndelsen var Lam Maoves mand skeptisk overfor møderne i selvhjælpsgrupperne og bange for at miste pengene, der blev opsparet. I dag støtter han, at jeg er medlem af selvhjælpsgruppen og han hjælper til i marken, når jeg er til møde i gruppen. Udover landbrug har jeg lært mere om ligestilling, vold i hjemmene og HIV siger Lam Maove. Tidligere slog han hende, men i dag er han holdt op og hun har fået et meget bedre forhold til sin mand. Hun tror, at volden er ophørt, fordi hun har opnået en bedre status i landsbyen. Han er også holdt op med at drikke. Det er sket i takt med, at han har fået mere at arbejde med i landbruget. I dag har Lam Maove større selvtillid og kender sine rettigheder. Fru Lam Maove har ambition om at dyrke flere grøntsager og hun håber, at kunne købe en traktor og et vandingssystem. Hun ønsker, at hendes børn får en uddannelse og et godt arbejde. 11

12 ADDA har startet pilotprojekt i Cambodja støttet af Verdensbanken Af projekt Manager Bodil Pallesen, ADDA Det var kendskab til resultaterne fra ADDAs projekt med Women Empowerment af fattige landbokvinder vha. selvhjælpsgrupper i Cambodja, som var årsagen til at Verdensbanken rettede henvendelse til ADDA i efteråret En henvendelse som efter meget benarbejde førte til godkendelse og bevilling af et pilotprojekt, som startede 1. september Projektet skal i første omgang løbe i 8 mdr., men måske fører det til en fortsættelse med et større projekt efter pilotfasen. Det er ikke hver dag, man oplever at en donor henvender sig direkte. Men Verdensbanken (WB) kontaktede ADDA efter at have læst om IWEPprojektet på Internettet. ADDA blev inviteret til møde i Ministeriet for Interior, som formidler WB-midler i Cambodja, og WB besøgte ADDA i efteråret Efter en to-dages tur rundt til de nye selvhjælpsgrupper (SHG), og møder med ADDAs ansatte i Siem Reap var de solgt. Repræsentanterne fra WB blev så imponeret af IWEP-projektets strategi med mødedisciplin, opsparing i gruppen, og udlån til gruppens medlemmer, ledelsestræning, gennemførelse af aktiviteter, f.eks. opførelse af hønsehuse og opdræt af kyllinger vha. specialkrydsninger, som gav mere kød og æg. Efter diverse møder mellem provinsguvernøren, WB og ADDA, blev ADDA i foråret 2010 opfordret til at udarbejde et projektforslag, med oprettelse af 20 SHG i nye kommuner. Forslaget byggede 100% på de metoder, der var udviklet under IWEP-projektet. Resultaterne af forhandlingsprocessen blev godkendelse af et pilotprojekt, kaldet LEAP*, over 8 måneder. Projektet er startet pr. 1. september, og den første mindre TOT Training of Trainers er gennemført, og oprettelse af de 20 SHG er i fuld gang. Projektet er dermed en god synergi til det igangværende IWEP-projekt, der er støttet af Danida. ADDA har ansat erfarne juniorkonsulenter på opgaven. Perspektiverne er store, da Verdensbanken påtænker at pilotprojektet skal resultere i et stort projekt for hele provinsen efter pilotfasen, og måske kommer ADDA til at spille en aktiv rolle også her. * Leap står for Livelihood Enhancement and Association of the Poor. En af selvhjælpsgrupperne i Prasat Bakong distrikt havde selv bygget huset til opbevaring af ris. Pengene fik de fra deres opsparing i gruppen. Foto: Bodil Pallesen, ADDA 12

13 Nu kommer der gang i salget af økologiske grøntsager i Hanoi Foto: Action for the City Af Tu Thi Tuyet Nhung og Koen den Braber, ansatte ved ADDAs Økologiprojekt Mr. Hung og alle de andre deltagere i Bai Thoung-gruppen står op hver tirsdag og fredag morgen kl. 5 for at høste deres økologiske grøntsager og gøre dem klar til salg. Bønderne i gruppen i Bai Thoung, der er en landsby i Soc Son distriktet i Hanoi, har selv organiseret deres eget system med udbringning af økologiske grøntsager, med hjælp fra Action for the City (en vietnamesisk NGO) og ADDA. Gruppen har udpeget Mr. Hung til at stå for udbringningen, og hver tirsdag og fredag kører han ud med poser med økologiske grøntsager til omkring 300 familier i Hanoi. Der kan abonneres på 3 forskellige slags poser, fra 1 til 3 kg (eller 2 6 slags grøntsager) til en pris af Dong / kg, svarende til 5,10 danske kroner / kg. Bønderne fra Bai Thoung sælger kg grøntsager om ugen gennem dette system. Interessant nok er efterspørgslen fra forbrugerne på mindst 1000 kg, så for at imødekomme behovet, er gruppen for nylig blevet enig med to andre grupper af økologiske Poser med grøntsager på vej til kunderne i Hanoi! Bønderne og ansatte fra firmaet pakker de økologiske grøntsager til supermarkedet bønder i landsbyen om i fællesskab at danne et kooperativ, der skal stå for udbringningen af poserne. Bai Thuong-gruppen er ikke den eneste gruppe, der med succes sælger deres økologiske produkter i Hanoi. Faktisk er der siden 2008, i forbindelse med AD- DAs og den vietnamesiske landboforening VNFUs økologiprojekt, oprettet 15 andre grupper, der sælger deres afgrøder til små engrosfirmaer eller direkte til forbrugerne på det lokale marked. 13 På trods af at projektet havde gennemført en markedsføringskampagne og også undervist de fleste producentgrupper i markedsføring, har det været firmaerne, der har taget initiativet til at forhandle produkterne. Interessant nok har mange af disse firmaer ikke tidligere handlet med økologiske produkter eller grøntsager for den sags skyld, på nær et enkelt firma, der havde eksporteret økologisk te til Europa og USA. Mængden af grøntsager, der bliver handlet af firmaerne, er stadig lille ( kg pr dag), men lidt efter lidt øges salgstallene. Og mange små initiativer kan faktisk tilsammen få en stor betydning: mens der i 2008 overhovedet ikke blev forhandlet økologiske grøntsager i Hanoi, bliver der nu solgt tons hver måned! Bøndernes indtægter fra økologisk produktion skønnes at ligge på mellem mio Dong, svarende til danske kr. om måneden. Det er % mere end de ville få ved at dyrke konventionelle grøntsager. Myndighederne i Hanoi City og Soc Son-distriktet er i stigende grad interesseret i økologisk produktion. De har netop gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse og har til hensigt at udvide arealet til økologisk dyrkning til Hanoi by Foto: Fresh Studio

14 Et af engros-firmaerne har fået kontakt med et af de store supermarkeder i Hanoi, hvilket er interessant, i og med at supermarkeder (med undtagelse af BigC), hidtil ikke har forhandlet økologiske produkter. Hvad angår BigC er sagen speciel. AD- DAs økologiprojekt udviklede, som det er beskrevet i News & Views nr. 18, et deltagerstyret garantisystem, der skulle sikre kvaliteten af økologiske grøntsager i Hanoi gennem alle leddene fra producent til supermarked. Efterfølgende blev et specialiseret lokalt konsulentfirma (Fresh Studio) hyret til opgaven, og efter en grundig analyse af både producentgrupper og forhandlere, blev tre grupper af bønder og et firma (Phuc Dai Viet) udvalgt til i samarbejde med BigC at udvikle en model for forsyningen af økologiske grøntsager. Det er kun bønder der er med i garantisystemet, der kan sælge til firmaet, og de fik ekstra støtte i form af undervisning i produktionsplanlægning, kvalitetskontrol og håndtering af de høstede afgrøder. Derudover støttede projektet og firmaet bønderne med en (beskeden) pakkefacilitet. Økologiske squash, tomater og lange bønner er klar til at blive leveret direkte til forbrugerne De økologiske grøntsager blev introduceret i BigC med en stor reklamekampagne i maj. Salget var rigtig godt så længe kampagnen stod på, men faldt noget da projektstøtten sluttede. Tre måneder efter introduktionen er salget dog stadig på kg om dagen. Bønderne er meget tilfredse med resultatet, for de får en god pris for deres varer og Phuc Dai Viet forsøger at ekspandere og sælge gennem andre kanaler. På længere sigt er det håbet at udvide den økologiske produktion med både ris og kyllinger. Foto: Fresh Studio Reklamekampagnen for de økologiske grøntsager i BigC tiltrak mange kunder Foto: Fresh Studio 14

15 Kort nyt Støtte til selvhjælpsgrupper doneret af Y s-menetter i Nordjylland I de seneste måneder er der indsamlet midler blandt Y smenetterne i Nordjyllands Region, som har valgt at støtte Kvinde-selvhjælpsgrupper (SHG) i Cambodja med en flot gave på kr Ideen til at støtte ADDA startede med at repræsentanter fra Y s-menetter besøgte ADDAs IWEP projekt, herunder en kvinde-shg i Siem Reap området i Cambodja, og her blev de så begejstrede for projektet, at de har valgt at øremærke støtten til gavn for kvinderne. Ideen er netop at understøtte kvinderne som selv sparer op, med en donation, så gruppens samlede kassebeholdning vokser. Støtten vil både bidrage til at styrke kvinderne og deres familier, og medvirke til at de vil kunne få råd til at investere i deres egen landbrugsproduktion eller afsætning af den. Vi ser frem til at berette om hvad pengene er gået til i de konkrete selvhjælpsgrupper i vores nyhedsbrev. Projektleder Bodil Pallesen Nyt EU-projekt godkendt i Cambodja ADDAs ansøgning nåede gennem nåleøjet, og vi har netop fået tilsagn om støtte på ca. 7.5 mio. kr til et 4-årigt projekt. Projektet har til formål at støtte fattige cambodjanere, som bor i semi-urbane områder af Siem Reap, for at afhjælpe fødevareusikkerheden. Indsatsen fokuserer på kapacitetsopbygning og træning med henblik på opstart af mikro-business og selvforsyning ved hjælp af havebrug. Etablering af selvhjælpsgrupper bliver et omdrejningspunkt i projektet. Vi forventer at projektet kan komme i gang ca. 1. februar 2011, siger Bodil Pallesen, projektleder. Som omtalt i sidste nr. af News & Views findes der endnu ikke en statsligt øko-mærkning. I stedet har en del af bønderne i ADDAs økologiprojekt sammen med forhandlere og forbrugere oprettet et deltagerstyret garantisystem, PGS (Participatory Guarantee System), der sikrer den økologiske standard af grøntsagerne. I den netop udgivne folder forklares hvad økologiske produkter og PGS er. Måske bliver det denne selvhjælpsgruppe, der får glæde af Y s menetternes gave?

16 Vellykket besøg fra Vietnam og Tanzania i september NGO-Forums fælleskampagne, der løb under sloganet Verdens Bedste Nyheder, satte fokus på at udviklingsbistand nytter. ADDAs bidrag til kampagnen var at invitere Ms. Nguyen Thi Thu Hang, der er ansat af ADDA i Vietnam og John Wihallah, der er leder af NADO, en lokal landboforening i Tanzania, til Danmark for at fortælle om det unikke samarbejde, der er iværksat i ADDAs nye Danidastøttede projekt i Njombe i det sydlige Tanzania. Hang og John fik også tid til at se sig omkring både i København og på Djursland, her i Landbohøjskolens Pomet med Karin fra bestyrelsen. Her bruges nemlig den ekspertise i uddannelse af lokale trænere (TOT) og markskoleundervisning (FFS), der er opbygget i Vietnam, på landbrugsskolen Xuan Mai og hos ADDAs ansatte, til at forbedre de afrikanske bønders dyrkningsmetoder. Under besøget præsenterede Hang og John ved tre vellykkede arrangementer arbejdsmetoderne og de indhøstede erfaringer, der har været så succesfulde i Vietnam og som også tegner godt i Tanzania. D var der åbent hus på ADDAs kontor på Vodroffsvej 21A, hvor mange kiggede ind for at høre mere om ADDA. Som John udtrykte det: trekanten Danmark Vietnam Tanzania tegner til at blive en succes, der på længere sigt vil kunne forbedre livsvilkårene for mange fattige afrikanske bønder. Det største arrangement, d i København, kom i stand som et spændende og inspirerende samarbejde mellem ADDA, Dansk Vietnamesisk Forening og DANTAN (Dansk Tanzaniansk Forening) hvor de tre foreninger præsenterede deres forskellige projekter. Præsentationerne og de mange engagerede spørgsmål fra tilhørerne, som de gav anledning til, gav stof til eftertanke og til nye ideer hos både deltagere og arrangører. Læs mere om arrangementerne, se Hang og Johns indlæg og se billeder på Dansk Vietnamesisk Forenings hjemmeside: Husk det kan stadig nås at betale medlemskontingent for På girokortet nedenfor kan du se taksterne. Hvis du betaler via netbank så husk venligst at angive dit navn. Kan du ikke huske om du allerede har betalt, kan du kontakte Karin Pirhofer-Walzl på tlf eller mail: Reg.nr. Betalings-ID og indbetaler Kontonr. Årligt medlemskontingent: Alm kr. Familie kr. Firma kr. Stud. og pens kr. Kroner Øre Betalingsdato INDBETALINGSKORT Kreditornummer og beløbsmodtager Underskrift ved overførsel fra konto KA 73 Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager Kan betales i pengeinstitut og på posthuse ADDA Islevbrovej Rødovre 9324 ADDA Islevbrovej Rødovre Kvittering Kroner KVITTERING Øre Dag Måned År Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +73< < FIK 752 (04-01)

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar NEWS & VIEWS Nr. 23 April 2012 LEDER Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på København Universitet Budgetstøtte

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Grøn vækst er det muligt?

Grøn vækst er det muligt? ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 22 December 2011 LEDER Grøn vækst er det muligt? Af formand Søren T. Jørgensen, post-doc på KU-LIFE For tiden findes der stort set ikke et udtryk, der er mere brugt end

Læs mere

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd NEWS & VIEWS Nr. 18 November 2009 LEDER Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd af Søren Thorndal Jørgensen, formand ADDA og Ph-D studerende, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Tillid LEDER ISSN 1904-7134. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE

Tillid LEDER ISSN 1904-7134. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE ISSN 1904-7134 NEWS & VIEWS Nr. 21 Maj 2011 LEDER Tillid Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE Der findes formodentlig ikke kun én fællesnævner der kan forklare,

Læs mere

Pluk de lavest hængende frugter først!

Pluk de lavest hængende frugter først! NEWS & VIEWS Nr. 19 April 2010 LEDER Pluk de lavest hængende frugter først! Af Søren Thorndal Jørgensen, ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE Hvor højt skal man kravle op i teknologitræet for at igangsætte

Læs mere

En epoke er slut - en ny start

En epoke er slut - en ny start ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 25 Maj 2013 LEDER En epoke er slut - en ny start Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA I starten af 2013 har ADDA sagt farvel til Niels Dumas-Johansen, medlem af

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen.

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen. ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 26 December 2013 LEDER Paraplyen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA ADDA har eksisteret i snart 20 år, og der har aldrig været flere aktiviteter end nu. For nyligt

Læs mere

ADDA i Myanmar? Af Helge Brunse, Senior konsulent i ADDA Foto: Helge Brunse

ADDA i Myanmar? Af Helge Brunse, Senior konsulent i ADDA Foto: Helge Brunse ADDA i Myanmar? Af Helge Brunse, Senior konsulent i ADDA Foto: Helge Brunse Myanmar er et land i forandring med mange muligheder og en høj økonomisk vækst på over 8% i 2016, men det står også med mange

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 24 November 2012 LEDER Snæblen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke umiddelbart, men den

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

pilot-projekt i Tanzania omhandlende

pilot-projekt i Tanzania omhandlende NEWS & VIEWS Nr. 17 Maj 2009 LEDER Asien eller Afrika? Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA Spørgsmålet er jo meget relevant når man ser på de enorme problemer Afrika er midt i og sammenligner det

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2006. Nyt fra Den Sikre Vej

Nyhedsbrev Maj 2006. Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev Maj 2006 Nyt fra Den Sikre Vej Den opmærksomme læser af nyhedsbrevet fra Den Sikre Vej vil hurtigt ligge mærke til, at vi har ændret i layoutet i forhold til tidligere. Vi nemlig fået tegnet

Læs mere

ADDA I 20 ÅR 1994-2014

ADDA I 20 ÅR 1994-2014 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 27 Maj 2014 ADDA I 20 ÅR 1994-2014 Foto: Niels Dumas-Johansen ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Fra succeshistorier til personlige kompetencer - webinar

Fra succeshistorier til personlige kompetencer - webinar Fra succeshistorier til personlige kompetencer - webinar Velkommen webinaret starter snart På dette webinar vil underviseren (dagens host ) assisteres af en chatmaster. Du er velkommen til at stille spørgsmål

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere