Statens Konferencehåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Konferencehåndbog"

Transkript

1 Statens Konferencehåndbog Gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2015 Opdateret 13. januar 2015 OBS Bemærk, at alle priser er eksklusiv moms. Konferencehåndbogen må ikke gøres offentligt tilgængelig 1

2 Indledning Moderniseringsstyrelsen har indgået en indkøbsaftale om konferencefaciliteter i Danmark. Aftalen løber oprindeligt fra den 1. januar 2014 til 31. december 2015, hvorefter Moderniseringsstyrelsen har mulighed for at forlænge aftalen to gange af et år, såfremt Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt. Der er indgået aftale med i alt 78 konferencesteder fordelt i hele landet. Blandt leverandørerne er der både større og mindre kæder samt enkeltstående virksomheder. Konferenceaftalen skal bruges i alle tilfælde, hvor kunden skal købe konferencefaciliteter såsom kontorseminarer, og eksterne arrangementer som møder, kurser og konferencer. Forpligtelsen på Konferenceaftalen gælder fra 2 deltagere. Statslige myndigheder vil fortsat have mulighed for at anvende konferencefaciliteter, der ejes af statslige myndigheder (statslig egenproduktion) i det omfang en sådan benyttelse ikke forudsætter indgåelse af aftale med en eventuel forpagter (3. mand) om indkøb af konferencefaciliteter. Indkøb af konferencefaciliteter fra forpagtere af statslige faciliteter forudsætter, at forpagteren er leverandør på rammekontrakten eller, at forpagtningsaftalen giver de statslige institutioner adgang hertil. Det kan fx dreje sig om: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, herunder Kronborg (www.kronborg.dk/moder-ogkonferencer), Det kongelige bibliotek (www.kb.dk/lokaler) Bernstorff Slot (www.bernstorff.dk), Stærekassen () og Trekroner Søfort (), Nationalmuseet (www.natmus.dk/salg-ogydelser/lokaleudlejning) Kulturministeriet, herunder Ordrupgaard Samlingen () Udenrigsministeriet, herunder Eigtveds Pakhus Forsvaret Undervisningsministeriet andre konferencefaciliteter Med egenproduktion forstås produktion i statslige institutioner og selvejende institutioner. Konferencefaciliteter i institutioner, der ikke er omfattet af aftalen, som eksempelvis selvstændige offentlige virksomheder, herunder DSB, er ikke omfattet af statens egenproduktion og kan ikke benyttes. Det understreges, at Rammekontrakten ikke gælder Kundens køb af hotelophold, hvor der udelukkende er et behov for overnatning. Ved køb af hotelophold alene henvises til statens Hotelaftale. Sortiment Sortimentet på rammekontrakten omfatter fem typer ydelser: 1. Konferencelokaler (plenumlokaler og grupperum) 2. Udstyr og teknik 3. Service 4. Forplejning 5. Overnatning. Rammekontrakten omfatter overordnet følgende fire konferencepakker: Konferencepakker 2

3 Standardydelser Kort tids møde Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 12 til kl. 12-pakke Plenumlokaler eller Plenumlokaler eller Plenumlokaler eller Plenumlokaler eller Konference-lokaler grupperum grupperum grupperum grupperum Udstyr og teknik Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Morgenmad Frokost Frokost Frokost Forplejning Eftermiddagsforfriskninforfriskning Eftermiddags- Middag (2 retter) Frokost Rammekontrakten omfatter tillige en række andre tilkøbsydelser og produkter, som fremgår af nedenstående tabel og i Kontraktbilag 4A. Konferencepakker Kort tids møde Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 12 til kl. 12-pakke sprodukter - yderligere måltider og drikkevarer Morgenmad Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskning Eftermiddagsforfriskning Middag (2 el. 3 Middag (2 el. 3 Middag (3 retter) retter) retter) Forplejning Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer sydelse - overnatning Overnatning Overnatning inkl. Overnatning morgenmad morgenmad sydelse Forlængelse af konferencepakkernes varighed Forlængelse af Forlængelse af Forlængelse af Forlængelse af Forlængelse konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed sydelse - Grupperum Grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum sydelser Tekniske faciliteter Udstyr og teknik Fladskærm eller Fladskærm eller Fladskærm eller Fladskærm eller infoskærm infoskærm infoskærm infoskærm DVD- og CDafspilleafspilleafspiller DVD- og CD- DVD- og CD- DVD- og CD-afspiller Bærbar computer Bærbar computer Bærbar computer Bærbar computer Lydanlæg med Lydanlæg med Lydanlæg med Lydanlæg med forstærker forstærker og forstærker og forstærker og og højttalere højttalere højttalere højttalere Panel- og trådløse Panel- og trådløse Panel- og trådløse Panel- og trådløse mikrofoner mikrofoner mikrofoner mikrofoner Dokumentkamera Dokumentkamera Dokumentkamera Dokumentkamera eller eller overheadprojektor mv. eller overheadprojektor mv. eller overheadprojektor mv. overheadprojektor mv. Konferencepakkernes varighed Kort tids møde er en konference af op til to timers varighed, fx et morgenmøde eller gåhjemmøde. Halvdagskonference er en konference, der er af en halv arbejdsdags varighed, svarende til fire timers varighed. En halvdagskonference kan enten påbegyndes fra morgenstunden eller fra middag. Et inkl. af 3

4 halvdagsmøde vil typisk finde sted fra kl kl Heldagskonference er en konference, der er af en hel arbejdsdags varighed, svarende til otte timers varighed. Kunden skal have mulighed for at vælge at afslutte heldagskonferencen med en middag og eventuel overnatning inkl. morgenmad, såfremt Leverandøren har tilbudt overnatning i Kontraktbilag 2. Et heldagsmøde vil typisk finde sted indenfor tidsrummet kl kl konference er en konference, der er af en hel arbejdsdags varighed med begyndelse kl. 12, eventuel overnatning inkl. morgenmad, såfremt Leverandøren har tilbudt overnatning i Kontraktbilag 2. Konferencen er således af en varighed på ca. 24 timer. En konference vil typisk finde afvendelse indenfor tidsrummet kl Udover ovenstående konferencepakkers fastlagte varighed skal Leverandøren acceptere følgende fleksibilitet i konferencepakkernes varighed: Halvdagsmøder kan have en ekstra varighed på op til ½ times varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Heldagsmøder kan have en ekstra varighed på op til 1 times varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Kl. 12 til kl. 12 konferencer kan have en ekstra varighed på op til 2 timers varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Såfremt Kunden ønsker at forlænge ovenstående konferencepakker (udover det ovenfor anførte) med én times varighed, skal Leverandøren tilbyde Kunden at forlænge varigheden af konferencen, som en tilkøbsydelse. Hurtigt og nemt overblik Moderniseringsstyrelsen har udformet denne konferencehåndbog med relevante oplysninger til brug ved booking af konferencer i Danmark. Klik på det ønskede konferencested i oversigten, og læs om, hvad det tilbyder. Konferencehåndbogen kan gemmes elektronisk, og den er desuden nem at printe. Det bemærkes, at beskrivelserne af konferencehoteller i konferencehåndbogen er forfattet af hver enkelt leverandør. Kunder Statslige institutioner er forpligtet til at benytte den statslige konferenceaftale ved bestilling af konferencer i Danmark. Selvejende institutioner, Danmarks Nationalbank og Folketinget kan frivilligt tilslutte sig aftalen. Tilmelding til aftalen er mulig fra primo januar 2014 til 1. marts Tilslutningen foregår elektronisk via hjemmesiden hvor en vejledning om tilslutningsprocessen ligeledes er tilgængelig. Kommuner og regioner kan blandt andet af konkurrencemæssige hensyn - ikke tilslutte sig konferenceaftalen. Køb af konferencefaciliteter Kunden kan bestille konferencefaciliteter efter én af følgende to modeller: - Henvendelse direkte til én Leverandør, jf. nærmere pkt. 3 i Kontraktbilag 13. Denne model anvendes i de tilfælde, hvor der kun er ét konferencested, som kan opfylde Kundens behov i forhold til en planlagt konference. 4

5 - Henvendelse til to eller flere Leverandører for indhentelse af tilbud, jf. nærmere pkt. 4 i Kontraktbilag 13. Denne model anvendes i de tilfælde, hvor flere konferencesteder kan opfylde Kundens behov. De nærmere vilkår for, hvilken anskaffelsesmetode der skal anvendes, fremgår af kontraktbilag 13 til rammekontrakten. Kontaktinformation Du finder kontaktinformationer i denne konferencehåndbog under de enkelte konferencesteder. Priser Alle priser på mødepakker er angivet i DKK, eksklusiv moms, men inklusiv evt. miljøskat og andre eventuelle tillæg, skatter og afgifter. Priserne reguleres en gang årligt i henhold til det offentliggjorte nettoprisindeks. Reguleringen foregår hvert år i Rammekontraktens løbetid i januar måned, første gang i januar 2015, med udgangspunkt i de på reguleringstidspunktet gældende priser. De regulerede priser er gældende fra bestillingstidspunktet og ikke for tidspunktet for afholdelse af konferencen. Leverandørens laveste dagspris Når kunder kontakter leverandøren for at booke en konference, er leverandøren forpligtet til at tilbyde kunden den laveste dagspris på bestillingstidspunktet, hvis denne er lavere end aftaleprisen (eksempelvis hvis leverandøren kører særlige kampagner uafhængigt af konferenceaftalen). Leverandørens laveste dagspris inkluderer særlige kampagnepriser, markedspriser eller lignende for identiske serviceydelser. Afbestillingsbetingelser Kunden kan efter bestilling af en konference, jf. Kontraktbilag 6, afbestille konferencen eller reducere deltagerantallet vederlagsfrit, når ændringen er Leverandøren i hænde senest kl på dagen for sidste rettidige afbestilling, jf. nedenstående afbestillingsfrister. Leverandøren er berettiget til vederlag for de dele af konferencen, som ikke afbestilles rettidigt. Enhver afbestilling eller reduktion i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de nedenstående afbestillingsfrister for den pågældende konference. 1. med mellem 2 og 11 deltagere a. Til og med 15 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement. b. Efter 15 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af hele den endelige konference c. Efter 10 kalenderdage og til og med 7 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige konference. d. Efter 7 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 10 pct. af den endelige konference. 2. med mellem 11 og 30 deltagere a. Til og med 35 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement. b. Efter 35 kalenderdage og til og med 20 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af hele den endelige konference 5

6 c. Efter 20 kalenderdage og til og med 7 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige konference. d. Efter 7 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 10 pct. af den endelige konference. 3. med mellem 30 og 100 deltagere a. Til og med 42 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement. b. Efter 42 kalenderdage og til og med 30 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af hele den endelige konference c. Efter 30 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige konference. d. Efter 10 kalenderdage og til og med 3 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 10 pct. af den endelige konference. e. Efter 3 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrist afbestille 5 pct. af den endelige bestilte konference 4. med mere end 100 deltagere: a. Til og med 80 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille den endelige konference. No Show Ved manglende fremmøde ( no show ) kan leverandøren tage fuld pris for konferencen. Fire delaftaler Konferenceaftalen omfatter i alt fire geografiske delaftaler. Hvis der skal afholdes konferencer i de aftaledækkede områder, jf. nedenstående, skal leverandørerne på konferenceaftalen benyttes. Såfremt der afholdes konferencer på ikke brofaste øer (inkl. Bornholm), som ikke er omfattet af delaftalernes geografiske dækningsområde, eller andre områder, hvor der ikke er indgået en delaftale, må Kunden vælge en konferencefacilitet, som ikke er omfattet af Rammekontrakten. Der gælder enkelte undtagelsesbestemmelser, jf. rammekontraktens punkt 3.3. Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 3 - Sjælland, Lolland og Falster (minus København og Frederiksberg) Delaftale 4 - København og Frederiksberg. På kan du læse mere om indkøbsaftalen, herunder priser og aftalevilkår mv. og finde den senest opdaterede udgave af Konferencehåndbogen. Kontakt Moderniseringsstyrelsen Den relevante kontraktstyrer vil fremgå af hjemmesiden for kontrakten, Fysiske faciliteter (konferencelokaler) Borde med hård skriveegnet overflade (gælder ikke for lokaler med amfiteatralsk opbygning) 6

7 Stole som er egnede til heldagsmøder Møbler skal være velholdte, komfortable, funktionelle og af god kvalitet Leverandøren skal være fleksibel med hensyn til indretning og møblering i henhold til Kundens ønsker og rummets muligheder. Leverandøren skal kunne levere præsentabel udsmykning af de(t) tilbudte konferencelokale(r), fx blomster i henhold til Kundens ønsker. Udsmykning kan ske mod separat betaling. Leverandøren skal på Kundens forlangende seneste to dage før konferencens afholdelse levere følgende ydelser: Talerstol eller pult med lys og mikrofon til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r), såfremt de(t) tilbudte konferencelokale(r) rummer mere end 50 personer. Transportable tavler/vægskinner mulighed for ophængning af papirark med fx klæbemateriale til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Flipover (tavler) med penne og papir står efter aftale med leverandøren til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Mødeopdækning, der som minimum består af blok samt blyant eller kuglepen, står efter aftale med leverandøren til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Bordopsætning i de(t) tilbudte konferencelokale(r) i henhold til kundens ønsker og rummets muligheder. Whiteboard med penne og visker står efter aftale med leverandøren til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Mulighed ofr tilslutning til transportable PC er via el-stik eller alternativt forlængerledninger med fordeler-bokse maksimalt svarende til antallet af konferencedeltagere, dog max op til 35 konferencedeltagerer. Fysiske faciliteter (grupperum) De(t) tilbudte konferencelokale(r) skal være udstyret med en værktøjskasse bestående af hullemaskine, tape, saks, hæftemaskine, hæfteklammefjerner, pegepind og forlængerledning. Tekniske faciliteter Enten en fastmonteret eller en bærbar projektor med pc-tilslutning Lærred eller tilsvarende til brug ved fx Power Point-fremvisning. Pegepind eller laserpegepind Enten en fastmonteret eller en bærbar dataprojektor med pc-tilslutning til brug ved fx Power Point-fremvisning. Minimum én adgang til internet med en hastighed på minimum 4 Mbit i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Trådløst internet med en tidssvarende hastighed Leverandøren skal på Kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse kunne stille følgende tilkøbsydelse til rådighed: o Tidssvarende fladskærm eller infoskærm, o Tidssvarende DVD- og CD-afspiller, o Tidssvarende bærbar computer med USB tilslutning og med mulighed for tilslutning til projektor og/eller andet AV udstyr i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Computeren skal have en moderne webbrowser installeret og være kompatibel med og kunne åbne og fremvise følgende dokumentformater i seneste version: Microsoft PowerPoint, PDF, Microsoft Word og gængse videoformater, 7

8 o Tidssvarende lydanlæg med forstærker og højttalere, o Tidssvarende Panel- og trådløse mikrofoner, o Et dokumentkamera eller en overheadprojektor med fralægningsmulighed, OH-penne og plancher med tilstrækkelig lydstyrke til lokalets størrelse. Kunden kan vælge selv at medbringe ovenstående udstyr til konferencen, såfremt det er teknisk muligt i de(t) bestilte konferencelokale(r). Såfremt Kunden medbringer eget udstyr, skal Leverandøren bistå med hjælp til opsætning. Leverandøren kan tage separat betaling herfor. Leverandøren skal dog tilbyde Kunden en pris, der er mindst lige så favorabel som den pris, Leverandøren tilbyder sine andre storkunder. 8

9 Leverandører på konferenceaftalen Delaftale 1 Nordlig del af Jylland Aarhussalen Best Western Golf Hotel Viborg Color Hotel Skagen First Hotel Aalborg Fyrklit Ferie og Kursuscenter Himmerland Golf og Spa Resort Hotel Blicher Hotel Opus Horsens Hotel Pejsegården Pindstrup Centret Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus Scandic Aalborg Scandic Aarhus City Scandic Aarhus Vest Delaftale 2 Sydlig del af Jylland og Fyn Best Western Hotel Svendborg Boltinggaard Gods Brogårdens Kursus og konferencecenter Byggecentrum Kursuscenter DSB Kursuscenter Knudshoved First Hotel Grand Fuglsangcentret Hotel Ansgar Hotel Australia Hotel Christiansminde Hotel Park Hotel Plaza Hotel Propellen Munkebjerg Hotel Scandic cob Gade

10 Scandic Kolding Scandic Odense Severin Kursuscenter Thaisen Hus Trinity Hotel & Konference Center Vejle Center Hotel Vingsted Hotel & Konference Center Delaftale 3 Sjælland, Lolland og Falster (minus København og Frederiksberg) Bandholm Hotel Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter Danhostel Ishøj Strand Kursuscenter EMMAUS galleri & kursuscenter Glostrup Park Hotel Havreholm Slot Hotel Vinhuset Højstrupgård kurser og konferencer Klinten Konventum Konferencecenter Kobæk Strand Konferencecenter Kysthusene Gilleleje - Danland Kursus og konferencecenter Smålandshavet Hotel Menstrup Kro Nordsjællands KonferenceCenter Pharmakon Konferencecenter Sankt Helene Schæffergården Sørup Herregaard Tisvildeleje Strandhotel Toruplund Delaftale 4 København og Frederiksberg Bella Center Best Western Hotel Hebron Cabinn Metro

11 Cabinn Scandinavia Charlottehaven Crowne Plaza Copenhagen Towers Danhostel Copenhagen Amager Docken Dragør Fort First Hotel Copenhagen First Hotel G and Suites Hotel SP MBK Palace Hotel Copenhagen Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Quality Airport Hotel Dan Scandic Copenhagen Scandic Front Scandic Sydhavnen Scandic Webers

12 Delaftale 1 Nordlig del af Jylland Aarhussalen Leverandørens beskrivelse Aarhussalen er en oplagt mulighed, hvis I har brug for at holde møde, kursus eller konference i det centrale Aarhus. Vi tilbyder velindrettede lokaler, hvor komfort og kvalitet er i højsædet. Vi sørger for de perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for få personer eller en stor konference. Lokalerne fremstår lyse og venlige. Forplejningen serveres i særskilte hyggelige lokaler. Både projektorer, tavler, højtaler/musikanlæg osv. er til rådighed samt ikke mindst trådløst internet. Adgangsforholdene er perfekte også for gangbesværet og handicappet. Aarhussalen ligger på 1. sal men det er muligt at komme til Aarhussalen med elevator. Aarhussalen ligger tæt på offentlig transport såsom Aarhus Banegård (100 meter), lufthavnsbusser og rutebilstationen(300 meter). Der også offentlige p- muligheder i nærheden. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser - Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 88,00 219,00 342,00 Kl. 12 til 12 pakke 656,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 64,00 131,00 59,00 159,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 14,00 14,00 26,00 129,00 Ekstra ved 3 retter 39,00 12

13 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 100 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 2,100 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Virksomheden: Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger 30 Konferencestedets navn: Aarhussalen Konferencestedets adresse: Skt. Knuds Torv 3, 1 sal, 8000 Aarhus C Tilbudsgivers CVR nr.: Telefonnummer:

14 Kontaktperson: Katrine Jensen Telefonnummer:

15 Best Western Golf Hotel Viborg Leverandørens beskrivelse BEST WESTERN Golf Hotel Viborg & Golf Salonen er det naturlige mødested, når du skal afholde en konference eller et møde i landet. Hotellet er et førsteklasses konferencehotel, beliggende i meget smukke omgivelser lige ud til Viborg søerne og parken Borgvold. Hotellet tilbyder mødelokaler, konferencelokaler og grupperum i alle størrelser. Alle lokalerne er moderne og lyse, med den nyeste teknik, samt adgang til Pc er, farve, scanne og kopimaskine og naturligvis konferenceservice. Hotellet arrangerer alt i teambuilding, efter ønske. I flere af lokalerne kan der desuden køres store emner ind som eksempelvis, maskiner og lignende. Hotellet tilbyder desuden gratis parkering, gratis telefoni og gratis trådløst internet over hele hotellet, til alle vor gæster. Hotellet har 134 værelser / 250 senge, to restauranter samt swimmingpool, sauna, jacuzzi og internetcafe til fri afbenyttelse. Hotellet er med sin beliggenhed midt i Jylland et centralt og naturligt mødested, når deltagerne skal samles fra hele landet. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 134 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 88,00 242,00 316,00 Kl. 12 til 12 pakke 642,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 75,00 145,00 64,00 145,00 Ekstra ved 3 retter 47,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 23,00 19,00 34,00 152,00 15

16 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej 15 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: (Best Western Golf Hotel Viborg) Konferencestedets adresse: (Randersvej 2, 8800 Viborg) Telefonnummer: ( ) 16

17 Kontaktperson: (Lars Behrmann) Telefonnummer: ( ) Evt. alternativ kontaktperson: (Karl Marchl) Telefonnummer: ( ) 17

18 Color Hotel Skagen Leverandørens beskrivelse Konferencelokalerne er lyse og løbende renoveret og udstyret med pæne og behagelige konferencemøbler, klimaanlæg og moderne AV- faciliteter. Fra flere af lokalerne har man udsigt til den smukke natur i Skagen. Hotellets høje og kvalitetsbevidste serviceniveau, naturskønne omgivelser og faciliteter i topklasse, danner grundlaget for en ikke helt almindelig konferenceoplevelse. Hotellet råder over store udendørsfaciliteter, der er velegnede til bl.a. Teambuilding. I det hele taget tilbyder vi et meget bredt udvalg af aktiviteter udenfor konferencelokalet, herunder malerkurser, Teambuilding, guidede ture og Champagne på Grenen. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 152 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 81,00 201,00 332,00 Kl. 12 til 12 pakke 524,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 77,00 121,00 40,00 161,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 24,00 20,00 40,00 205,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. 18

19 Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 500 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej 12, 200 kr. pr. time Nej dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Color Hotel Skagen Konferencestedets adresse: Gl. Landevej Skagen Telefonnummer: Kontaktperson: Rikke Gandrup Telefonnummer:

20 Evt. alternativ kontaktperson: Finn Overgaard Telefonnummer:

21 First Hotel Aalborg Leverandørens beskrivelse First Hotel Aalborgs mødelokaler ligger direkte ud til Limfjorden og Aalborg nye havnefront. Et dejligt lys kommer ind fra Fjordsiden. Hotellet ligger i City og i Aalborgs nye kulturelle minefelt omgivet af Utzoncenter, Musikkens Hus og Nordkraft. Hotellet er let fremkommeligt fra motorvejen og ift. offentlig transport. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 154 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 101,00 319,00 399,00 Kl. 12 til 12 pakke 664,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 52,00 169,00 40,00 226,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 26,00 24,00 28,00 153,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Generelle oplysninger om konferencestedet Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte Nej 21

22 Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Nej konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 900 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. 705 panel og trådløs mikrofon Nej 3, 80 kr. pr. time Nej 151/302 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. 302 Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager 201 bærbar computer 503 Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: First Hotel Aalborg Konferencestedets adresse: Rendbursgade Aalborg Telefonnummer: Kontaktperson: Morten Christiansen Telefonnummer:

23 Evt. alternativ kontaktperson: Louise Horsager Nielsen Telefonnummer:

24 Fyrklit Ferie og Kursuscenter Leverandørens beskrivelse - Kursuscentret ligger i første klitrække med udsigt over Vesterhavet. Fra såvel alle mødelokalerne som fra restauranten vil man kunne nyde den fantastiske udsigt. - Kursuscentret er bygget midt i den fantastiske natur i første klitrække både ovenpå og ved siden af de tyske bunkers fra 2 verdenskrig. Vi giver gerne en rundtur, samt at vi kan arrangere en byvandring/strandvandring med en historiker/biolog. - Så vel indendørs som udendørs er der rig mulighed for at lave teambuilding og sportslige aktiviteter. Indendørs kan det store badeland frit benyttes lige så kan det storeaktivitetshus benyttes frit. -Udendørs byder naturen velkommen til en løbetur eller gåtur. Der kan spilles minigolf, tennis, beachvolley, eller man kan teste den nye fodboldgolfbane. - Alle lokalerne indbyder til fordybelse med naturen/vesterhavet som baggrund. Ønsker man at afholde mødet udendørs kan dette lade sig gøre på toppen af en af de gamle bunkers og med klitterne som læhegn Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 176 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 40,00 191,00 277,00 Kl. 12 til 12 pakke 534,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 58,00 113,00 23,00 141,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 23,00 16,00 34,00 127,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 24

25 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Ikke oplyst Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 900 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej Nej 4 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Fyrklit Ferie og Kursuscenter Konferencestedets adresse: Kystvej 10, 9850 Hirtshals Telefonnummer:

26 Kontaktperson: Per Søeby Jensen Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Jørgen Oldenburg Telefonnummer:

27 Himmerland Golf og Spa Resort Leverandørens beskrivelse På Himmerland Golf & Spa Resort kan vi tilbyde dig et stort udvalg af konference- og mødelokaler, som kan imødekomme alle former for events. Vores konferencelokaler, som blev opført i 2012, er alle med masser af dagslys og fantastisk udsigt og er selvfølgelig udstyret med det nyeste AVudstyr. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 60 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 15,00 131,00 256,00 Kl. 12 til 12 pakke 498,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 69,00 117,00 55,00 194,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 22,00 18,00 40,00 176,00 Ekstra ved 3 retter 30,00 Generelle oplysninger om konferencestedet Minimum 30 procent af Nej Der forefindes trådløst 27

28 det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej Nej 12, 170 kr. pr. time dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer 725 Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Himmerland Golf & Spa Resort Konferencestedets adresse: Centervej 1, Gatten 9640 Farsø Telefonnummer: Kontaktperson: 28

29 Anette Carstens Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: n Ingeberg Telefonnummer:

30 Hotel Blicher Leverandørens beskrivelse Hotel Blicher er beliggende i det smukke Ry s bymidte, kun 100 meter fra Ry station og blot 10 minutters kørsel fra både motorvej E45 og Herningmotorvejen. For nylig er der gennemført en omfattende renovering af værelser, restaurant, lounge og receptionsområdet, moderniseret og indrettet med inspiration fra hotellets omgivelser. Hotellets 4-stjernede kursusfaciliteter består af 6 store kursuslokaler og 7 grupperum, der tilsammen eller hver for sig kan rumme alt fra små møder til store konferencer. Områdets skønne natur, skaber både rum og inspiration til kreativitet og læring. Vi ligger vægt på at måltiderne dels skal være små højdepunkter i et konferenceophold, og dels at disse skal være en sund og nærende kilde til energi opholdet igennem. Vi ser frem til at byde velkommen på Hotel Blicher til nogle inspirerende og givtige kursusdage i dejlige omgivelser. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 70 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 56,00 217,00 294,00 Kl. 12 til 12 pakke 620,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 52,00 161,00 24,00 217,00 Ekstra ved 3 retter 60,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 28,00 23,00 40,00 181,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte 30

31 Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Ikke oplyst konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 100 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej 7, 35 kr. pr. time 176/554 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: 564 Konferencestedets navn: Hotel Blicher Konferencestedets adresse: Kyhnsvej 2 Telefonnummer: Kontaktperson: Susanne Lykke Telefonnummer:

32 Evt. alternativ kontaktperson: Thomas Damgaard Telefonnummer:

33 Hotel Opus Horsens Leverandørens beskrivelse Hotel Opus Horsens er et eksklusivt designhotel med femstjernet konferencecenter tegnet af Utzon Arkitekter. Hotellet byder på 132 skønne værelser, en eksklusiv Relax & Fitness-afdeling og en suveræn beliggenhed tæt på byens rige kulturliv og vidunderlige natur. De moderne og fleksible konference- og mødelokaler har plads op til 390 personer. Maden nydes på 3. sal, hvor restauranten byder på et kig ind til de travle kokke i det åbne køkken og en fantastisk panoramaudsigt over fuglereservatet Nørrestrand. Hvad enten du skal stå for en stor konference eller blot et uformelt møde, så skaber vi de perfekte rammer i vores lyse, velindrettede lokaler med moderne AV-udstyr og sublim service. Kun fem minutter fra hotellet ligger Horsens tidligere statsfængsel. Her har du mulighed for at afholde arrangementer i helt unikke og historiske rammer. Fængselsmuseet kan bidrage med lyd, billeder, genstande og autentiske omgivelser, der giver jer en ganske særlig oplevelse. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 132 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 123,00 301,00 362,00 Kl. 12 til 12 pakke 873,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 68,00 189,00 68,00 213,00 Ekstra ved 3 retter 56,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 30,00 26,00 44,00 205,00 33

34 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 19, 60 kr. pr. time dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad 483 Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Hotel Opus Horsens Konferencestedets adresse: Egebjergvej Horsens Telefonnummer:

35 Kontaktperson: Jens Ole Ambjerg Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Henriette Taul Telefonnummer:

36 Hotel Pejsegården Leverandørens beskrivelse Et fleksibelt 4-stjernet hotel centralt placeret i Jylland, kun 15 km. fra motorvej E45 (frakørsel 56) Enhver konference med få og op til 800 deltagere kan finde det eller de lokaler, der er behov for. Hotellets mødelokaler kan adskilles eller sammenlægges således, at der kan etableres mange forskellige lokalestørrelser på en og samme tid. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 119 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 76,00 186,00 312,00 Kl. 12 til 12 pakke 478,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 40,00 89,00 40,00 121,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 24,00 20,00 36,00 159,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Generelle oplysninger om konferencestedet Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Nej 36

37 Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Lige udenfor hotellet Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 20 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Hotel Pejsegården Konferencestedets adresse: Søndergade Brædstrup Telefonnummer: Kontaktperson: Jytte Nygaard Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Erik Sørensen 37

38 Telefonnummer:

39 Pindstrup Centret Leverandørens beskrivelse Pindstrup Centret ligger på 20 tønder land som er omkranset af dejlig natur. På Pindstrup Centret og omkring shelterpladsen kan man få mange fantastiske naturoplevelser, især hvis du giver dig tid til at iagttage. I 1967 oprettedes Pindstrup Centret som en selvejende institution med Prinsesse Benedikte som protektor. I dag fungerer Pindstrup Centret som kursus- og konferencecenter med det formål at skabe det økonomiske fundament for at kunne afholde kurser og lejre for børn med handicap og stadigvæk med Prinsesse Benedikte som protektor. Her er der mange muligheder for at prøve kollegaerne af. *Hvem kan slagte en høne vores kokke laver gerne teambuilding. *Kan du finde din plads og tallerken hvis restauranten mørkelægges? Efter en dag med undervisning kan man tage en dukkert og svømme i vores varmvand bassin eller løbe en god tur, spille en fodboldkamp eller spille en god gammeldags turnering rundbold. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 42 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 71,00 212,00 280,00 Kl. 12 til 12 pakke 420,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 58,00 109,00 28,00 120,00 Ekstra ved 3 retter 45,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin Generelle oplysninger om konferencestedet Minimum 30 procent af Nej Der forefindes trådløst 19,00 14,00 19,00 89,00 39

40 det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Nej internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 9 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Pindstrup Centret Konferencestedets adresse: Johs. F. La Cours Allé 1 Telefonnummer: Kontaktperson: Anita Frederiksen 40

41 Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Lars Juul-Madsen Telefonnummer:

42 Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg Leverandørens beskrivelse Hotellet ligger i centrum med Limfjord og by, som nærmeste naboer. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 188 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 157,00 334,00 375,00 Kl. 12 til 12 pakke 689,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 117,00 145,00 45,00 213,00 Ekstra ved 3 retter 24,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 24,00 20,00 48,00 176,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit 42

43 er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 700 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. 201 panel og trådløs mikrofon 5, 80 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg Konferencestedets adresse: Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg Telefonnummer: Kontaktperson: Christina J. Christiansen Telefonnummer:

Hotelhåndbogen 2012/2013

Hotelhåndbogen 2012/2013 Hotelhåndbogen 212/213 Opdateret d. 7. september 212 Bemærk, at alle priser (for værelser, morgenmad samt internet) er inklusiv moms. Hotelhåndbogen må ikke gøres offentligt tilgængeligt Side 1 af 141

Læs mere

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014 Faktaark December 2014 aftalen Fordele ved hotelaftalen Moderniseringsstyrelsen har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af hotelophold i Danmark (hotelaftalen). Den nye rammekontrakt, som træder

Læs mere

Charmerende weekend. 1 overnatning med morgenmad for 2 personer Vælg blandt mere end 60 hoteller

Charmerende weekend. 1 overnatning med morgenmad for 2 personer Vælg blandt mere end 60 hoteller Charmerende weekend 1 overnatning med morgenmad for 2 personer Vælg blandt mere end 60 hoteller 2 1 Sund livsstil En oplevelse for krop og sjæl for 1 person Vælg blandt mere end 40 oplevelser 1 EN HELT

Læs mere

To nye medlemscentre i Trekantsområdet. Vi byder velkommen til to nye medlemmer, der virkelig befæster vores position i det driftige Trekantsområde

To nye medlemscentre i Trekantsområdet. Vi byder velkommen til to nye medlemmer, der virkelig befæster vores position i det driftige Trekantsområde Besøg os på www.dkbs.dk mødestedet mødestedet September 2010 To nye medlemscentre i Trekantsområdet Læs om: Hornstrup Kursuscenter: Pétanque, proces og hygge Vi byder velkommen til to nye medlemmer, der

Læs mere

COMWELL MØDER & KONFERENCER. Harmoni, nærvær & præcision

COMWELL MØDER & KONFERENCER. Harmoni, nærvær & præcision COMWELL MØDER & KONFERENCER Harmoni, nærvær & præcision INDHOLD hoteller og facts 4-5 Møder og Konferencer 6-7 Motiverende Møder 8-9 Comwell Care 10-11 Sjælland 12-13 Comwell Conference Center Copenhagen

Læs mere

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE HOTELANALYSE GILLELEJE, 2015 - side 1 - Jour. > 528 Date > 14.04.2015 Ref. > JA/SSL ANALYSE AF HOTELMARKEDET GILLELEJE REKVIRENT Virksomhed > Gribskov Kommune Kontakt Person

Læs mere

Wellnessophold. 1 overnatning, morgenmad og adgang til spa for 2 personer Vælg blandt mere end 15 hoteller

Wellnessophold. 1 overnatning, morgenmad og adgang til spa for 2 personer Vælg blandt mere end 15 hoteller Wellnessophold 1 overnatning, morgenmad og adgang til spa for 2 personer Vælg blandt mere end 15 hoteller 2 1 Sund livsstil En oplevelse for krop og sjæl for 1 person Vælg blandt mere end 40 oplevelser

Læs mere

Kurser Firmafester Konferencer Ferie Grupperejser Teambuilding Selskaber Træningslejre. En oase i Nordsjælland

Kurser Firmafester Konferencer Ferie Grupperejser Teambuilding Selskaber Træningslejre. En oase i Nordsjælland Kurser Firmafester Konferencer Ferie Grupperejser Teambuilding Selskaber Træningslejre En oase i Nordsjælland Om Sankt Helene Den Grønne Nøgle Danhostel Tilgængelighed Sankt Helene er et ferie- og kursuscenter

Læs mere

Romantisk weekend. 1-2 overnatninger, middag og morgenmad for 2 personer Vælg blandt mere end 50 hoteller

Romantisk weekend. 1-2 overnatninger, middag og morgenmad for 2 personer Vælg blandt mere end 50 hoteller Romantisk weekend 1-2 overnatninger, middag og morgenmad for 2 personer Vælg blandt mere end 50 hoteller 1 2 2 Sund livsstil En oplevelse for krop og sjæl for 1 person Vælg blandt mere end 40 oplevelser

Læs mere

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre 1 Prøv noget anderledes næste gang, I skal holde kursus, afdelingsdag, møde eller konference. Lad den friske havluft rense ud i vanetænkning og

Læs mere

FORRETNINGS- REJSER 5TIPS TIL

FORRETNINGS- REJSER 5TIPS TIL DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.13/Marts 10 FORRETNINGS- REJSER 5TIPS TIL TIL BEDRE OG MERE EFFEKTIV REJSE- VIRKSOMHED Hoteller Brug hotellet aktivt på din forretningsrejse FOTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

DEDAGEN 1. MARTS I FORUM SKANDINAVIENS STØRSTE MESSE. 328 udstillere OM MØDER, KONGRESSER OG EVENTS VELKOMMEN DET SKER STANDE & UDSTILLERE

DEDAGEN 1. MARTS I FORUM SKANDINAVIENS STØRSTE MESSE. 328 udstillere OM MØDER, KONGRESSER OG EVENTS VELKOMMEN DET SKER STANDE & UDSTILLERE UDSTILLINGSKATALOG VELKOMMEN M DEDAGEN ET KURSUSLEX ARRANGEMENT 1. MARTS I FORUM 2012 DET SKER STANDE & UDSTILLERE 328 udstillere FOREDRAG & NETVÆRK SKANDINAVIENS STØRSTE MESSE OM MØDER, KONGRESSER OG

Læs mere

DGI2Business sæt bevægelse i dit møde!

DGI2Business sæt bevægelse i dit møde! DGI2Business sæt bevægelse i dit møde! www.dgi2business.dgi.dk DGI2Business Sæt bevægelse i dit møde! DGI2Business består af otte unikke hotel-, konference- og idrætscentre. Hvad enten du skal holde et

Læs mere

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre 1 Prøv noget anderledes næste gang, I skal holde kursus, afdelingsdag, møde eller konference. Lad den friske havluft rense ud i vanetænkning og

Læs mere

DGI2Business. sæt bevægelse i dit møde! www.dgi2business.dgi.dk

DGI2Business. sæt bevægelse i dit møde! www.dgi2business.dgi.dk DGI2Business sæt bevægelse i dit møde! www.dgi2business.dgi.dk DGI2Business SÆT BEVÆGELSE I DIT MØDE! DGI2Business består af otte unikke hotel-, konference- og idrætscentre. Hvad enten du skal holde et

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

Distance: Fra den tyske grænse: 400 km. Fra Tirstrup Lufthavn: 220 km. Fra Billund lufthavn: 300 km. Fra Aalborg Lufthavn: 110 km.

Distance: Fra den tyske grænse: 400 km. Fra Tirstrup Lufthavn: 220 km. Fra Billund lufthavn: 300 km. Fra Aalborg Lufthavn: 110 km. M e e t i n g s 2 3 Det er nemt at komme til Skagen! Distance: Fra den tyske grænse: 400 km. Fra København: 500 km. Fra Århus: 220 km. Fra Aalborg: 100 km. Fra Tirstrup Lufthavn: 220 km. Fra Billund lufthavn:

Læs mere

HOTEL GUIDE MINIFERIE WEEKENDOPHOLD SELSKABER OG FESTER KURSUS/KONFERENCER GOLFOPHOLD AKTIV CYKELFERIE REVY

HOTEL GUIDE MINIFERIE WEEKENDOPHOLD SELSKABER OG FESTER KURSUS/KONFERENCER GOLFOPHOLD AKTIV CYKELFERIE REVY HOTEL GUIDE MINIFERIE WEEKENDOPHOLD SELSKABER OG FESTER KURSUS/KONFERENCER GOLFOPHOLD AKTIV CYKELFERIE REVY ÅRETS GAVEIDÉ Giv et gavekort til din kollega, familien eller bare én du holder af... Gavekortene

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

DET PERSONLIGE VÆRTSKAB

DET PERSONLIGE VÆRTSKAB DET PERSONLIGE VÆRTSKAB For mange er Sjællands Vestkyst et ikke-udforsket område. De mange store natur- og kulturoplevelser er for mange stadig en velbevaret hemmelighed. For gæster, der besøger destinationen,

Læs mere

Kursus & konferencer

Kursus & konferencer Kursus & konferencer Velkommen til Danske Hoteller Vi tilbyder med 13 moderne og velfung erende hoteller i hele landet kursusfaciliteter til særdeles attraktive priser. Alle arrangementer, uanset størrelse,

Læs mere

City House A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg C Tel. (+45) 98 77 17 00 Fax (+45) 98 77 17 07 mail@cityhouse.dk www.cityhouse.dk

City House A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg C Tel. (+45) 98 77 17 00 Fax (+45) 98 77 17 07 mail@cityhouse.dk www.cityhouse.dk City House A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg C Tel. (+45) 98 77 17 00 Fax (+45) 98 77 17 07 mail@cityhouse.dk www.cityhouse.dk 2 Indholdsfortegnelse: 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 Domicilet

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Hotel & Congress Center Integreret hotel og kongrescenter Til konference, udstilling og fest Op til 5.500 personer fordelt på 55 lokaler 2.500 m 2 samlet udstillingsareal

Læs mere

Kroer, Hoteller, Slotte & Herregårde HOTEL GUIDE. Danmark 2015

Kroer, Hoteller, Slotte & Herregårde HOTEL GUIDE. Danmark 2015 Kroer, Hoteller, Slotte & Herregårde HOTEL GUIDE Danmark 2015 Vi byder velkommen til Small Danish Hotels hotelguide 2015 Hotelguide 2015 er din guide til det dejligste Danmark og vejen til mangfoldige

Læs mere

DANMARK - TYSKLAND - ØSTRIG - ITALIEN - FRANKRIG - SPANIEN

DANMARK - TYSKLAND - ØSTRIG - ITALIEN - FRANKRIG - SPANIEN FERIEBOLIGER 2014 DANMARK - TYSKLAND - ØSTRIG - ITALIEN - FRANKRIG - SPANIEN VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2014 Du sidder nu med Lundbecks helt nye ferieboligkatalog for sæson 2014. Du vil her finde mange af vore

Læs mere

Drømmeweekend. 1 overnatning, morgenmad og gourmetmiddag for 2 personer Vælg blandt mere end 20 hoteller

Drømmeweekend. 1 overnatning, morgenmad og gourmetmiddag for 2 personer Vælg blandt mere end 20 hoteller Drømmeweekend 1 overnatning, morgenmad og gourmetmiddag for 2 personer Vælg blandt mere end 20 hoteller 2 1 Sund livsstil En oplevelse for krop og sjæl for 1 person Vælg blandt mere end 40 oplevelser 1

Læs mere

Vejledning til Trykkeriaftalen

Vejledning til Trykkeriaftalen Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

HOTEL GUIDE. Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy. Hotel Phønix Hotel Hjallerup Kro. Hotel.

HOTEL GUIDE. Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy. Hotel Phønix Hotel Hjallerup Kro. Hotel. Hotel Vildbjerg Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy HOTEL GUIDE Hotel Phønix Hotel Hjallerup Kro Hotel Søparken Dronninglund hotel Hotel Limfjorden Hotel Marina

Læs mere

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark 5 hoteller 1200 senge, 70 konferencelokaler og 1400 gratis parkeringspladser Velkommen Nyborg har plads til alle og lidt til Når du vil mødes Fælles

Læs mere

Romantisk weekend. 1-2 overnatninger, middag og morgenmad for 2 personer Vælg frit mellem 20 hoteller

Romantisk weekend. 1-2 overnatninger, middag og morgenmad for 2 personer Vælg frit mellem 20 hoteller Romantisk weekend 1-2 overnatninger, middag og morgenmad for 2 personer Vælg frit mellem 20 hoteller En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: Personen, som forærede

Læs mere