Statens Konferencehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Konferencehåndbog"

Transkript

1 Statens Konferencehåndbog Gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2015 Opdateret 13. januar 2015 OBS Bemærk, at alle priser er eksklusiv moms. Konferencehåndbogen må ikke gøres offentligt tilgængelig 1

2 Indledning Moderniseringsstyrelsen har indgået en indkøbsaftale om konferencefaciliteter i Danmark. Aftalen løber oprindeligt fra den 1. januar 2014 til 31. december 2015, hvorefter Moderniseringsstyrelsen har mulighed for at forlænge aftalen to gange af et år, såfremt Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt. Der er indgået aftale med i alt 78 konferencesteder fordelt i hele landet. Blandt leverandørerne er der både større og mindre kæder samt enkeltstående virksomheder. Konferenceaftalen skal bruges i alle tilfælde, hvor kunden skal købe konferencefaciliteter såsom kontorseminarer, og eksterne arrangementer som møder, kurser og konferencer. Forpligtelsen på Konferenceaftalen gælder fra 2 deltagere. Statslige myndigheder vil fortsat have mulighed for at anvende konferencefaciliteter, der ejes af statslige myndigheder (statslig egenproduktion) i det omfang en sådan benyttelse ikke forudsætter indgåelse af aftale med en eventuel forpagter (3. mand) om indkøb af konferencefaciliteter. Indkøb af konferencefaciliteter fra forpagtere af statslige faciliteter forudsætter, at forpagteren er leverandør på rammekontrakten eller, at forpagtningsaftalen giver de statslige institutioner adgang hertil. Det kan fx dreje sig om: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, herunder Kronborg ( Det kongelige bibliotek ( Bernstorff Slot ( Stærekassen () og Trekroner Søfort (), Nationalmuseet ( Kulturministeriet, herunder Ordrupgaard Samlingen () Udenrigsministeriet, herunder Eigtveds Pakhus Forsvaret Undervisningsministeriet andre konferencefaciliteter Med egenproduktion forstås produktion i statslige institutioner og selvejende institutioner. Konferencefaciliteter i institutioner, der ikke er omfattet af aftalen, som eksempelvis selvstændige offentlige virksomheder, herunder DSB, er ikke omfattet af statens egenproduktion og kan ikke benyttes. Det understreges, at Rammekontrakten ikke gælder Kundens køb af hotelophold, hvor der udelukkende er et behov for overnatning. Ved køb af hotelophold alene henvises til statens Hotelaftale. Sortiment Sortimentet på rammekontrakten omfatter fem typer ydelser: 1. Konferencelokaler (plenumlokaler og grupperum) 2. Udstyr og teknik 3. Service 4. Forplejning 5. Overnatning. Rammekontrakten omfatter overordnet følgende fire konferencepakker: Konferencepakker 2

3 Standardydelser Kort tids møde Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 12 til kl. 12-pakke Plenumlokaler eller Plenumlokaler eller Plenumlokaler eller Plenumlokaler eller Konference-lokaler grupperum grupperum grupperum grupperum Udstyr og teknik Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Morgenmad Frokost Frokost Frokost Forplejning Eftermiddagsforfriskninforfriskning Eftermiddags- Middag (2 retter) Frokost Rammekontrakten omfatter tillige en række andre tilkøbsydelser og produkter, som fremgår af nedenstående tabel og i Kontraktbilag 4A. Konferencepakker Kort tids møde Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 12 til kl. 12-pakke sprodukter - yderligere måltider og drikkevarer Morgenmad Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskning Eftermiddagsforfriskning Middag (2 el. 3 Middag (2 el. 3 Middag (3 retter) retter) retter) Forplejning Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer sydelse - overnatning Overnatning Overnatning inkl. Overnatning morgenmad morgenmad sydelse Forlængelse af konferencepakkernes varighed Forlængelse af Forlængelse af Forlængelse af Forlængelse af Forlængelse konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed konferencepakkernes varighed sydelse - Grupperum Grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum sydelser Tekniske faciliteter Udstyr og teknik Fladskærm eller Fladskærm eller Fladskærm eller Fladskærm eller infoskærm infoskærm infoskærm infoskærm DVD- og CDafspilleafspilleafspiller DVD- og CD- DVD- og CD- DVD- og CD-afspiller Bærbar computer Bærbar computer Bærbar computer Bærbar computer Lydanlæg med Lydanlæg med Lydanlæg med Lydanlæg med forstærker forstærker og forstærker og forstærker og og højttalere højttalere højttalere højttalere Panel- og trådløse Panel- og trådløse Panel- og trådløse Panel- og trådløse mikrofoner mikrofoner mikrofoner mikrofoner Dokumentkamera Dokumentkamera Dokumentkamera Dokumentkamera eller eller overheadprojektor mv. eller overheadprojektor mv. eller overheadprojektor mv. overheadprojektor mv. Konferencepakkernes varighed Kort tids møde er en konference af op til to timers varighed, fx et morgenmøde eller gåhjemmøde. Halvdagskonference er en konference, der er af en halv arbejdsdags varighed, svarende til fire timers varighed. En halvdagskonference kan enten påbegyndes fra morgenstunden eller fra middag. Et inkl. af 3

4 halvdagsmøde vil typisk finde sted fra kl kl Heldagskonference er en konference, der er af en hel arbejdsdags varighed, svarende til otte timers varighed. Kunden skal have mulighed for at vælge at afslutte heldagskonferencen med en middag og eventuel overnatning inkl. morgenmad, såfremt Leverandøren har tilbudt overnatning i Kontraktbilag 2. Et heldagsmøde vil typisk finde sted indenfor tidsrummet kl kl konference er en konference, der er af en hel arbejdsdags varighed med begyndelse kl. 12, eventuel overnatning inkl. morgenmad, såfremt Leverandøren har tilbudt overnatning i Kontraktbilag 2. Konferencen er således af en varighed på ca. 24 timer. En konference vil typisk finde afvendelse indenfor tidsrummet kl Udover ovenstående konferencepakkers fastlagte varighed skal Leverandøren acceptere følgende fleksibilitet i konferencepakkernes varighed: Halvdagsmøder kan have en ekstra varighed på op til ½ times varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Heldagsmøder kan have en ekstra varighed på op til 1 times varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Kl. 12 til kl. 12 konferencer kan have en ekstra varighed på op til 2 timers varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Såfremt Kunden ønsker at forlænge ovenstående konferencepakker (udover det ovenfor anførte) med én times varighed, skal Leverandøren tilbyde Kunden at forlænge varigheden af konferencen, som en tilkøbsydelse. Hurtigt og nemt overblik Moderniseringsstyrelsen har udformet denne konferencehåndbog med relevante oplysninger til brug ved booking af konferencer i Danmark. Klik på det ønskede konferencested i oversigten, og læs om, hvad det tilbyder. Konferencehåndbogen kan gemmes elektronisk, og den er desuden nem at printe. Det bemærkes, at beskrivelserne af konferencehoteller i konferencehåndbogen er forfattet af hver enkelt leverandør. Kunder Statslige institutioner er forpligtet til at benytte den statslige konferenceaftale ved bestilling af konferencer i Danmark. Selvejende institutioner, Danmarks Nationalbank og Folketinget kan frivilligt tilslutte sig aftalen. Tilmelding til aftalen er mulig fra primo januar 2014 til 1. marts Tilslutningen foregår elektronisk via hjemmesiden hvor en vejledning om tilslutningsprocessen ligeledes er tilgængelig. Kommuner og regioner kan blandt andet af konkurrencemæssige hensyn - ikke tilslutte sig konferenceaftalen. Køb af konferencefaciliteter Kunden kan bestille konferencefaciliteter efter én af følgende to modeller: - Henvendelse direkte til én Leverandør, jf. nærmere pkt. 3 i Kontraktbilag 13. Denne model anvendes i de tilfælde, hvor der kun er ét konferencested, som kan opfylde Kundens behov i forhold til en planlagt konference. 4

5 - Henvendelse til to eller flere Leverandører for indhentelse af tilbud, jf. nærmere pkt. 4 i Kontraktbilag 13. Denne model anvendes i de tilfælde, hvor flere konferencesteder kan opfylde Kundens behov. De nærmere vilkår for, hvilken anskaffelsesmetode der skal anvendes, fremgår af kontraktbilag 13 til rammekontrakten. Kontaktinformation Du finder kontaktinformationer i denne konferencehåndbog under de enkelte konferencesteder. Priser Alle priser på mødepakker er angivet i DKK, eksklusiv moms, men inklusiv evt. miljøskat og andre eventuelle tillæg, skatter og afgifter. Priserne reguleres en gang årligt i henhold til det offentliggjorte nettoprisindeks. Reguleringen foregår hvert år i Rammekontraktens løbetid i januar måned, første gang i januar 2015, med udgangspunkt i de på reguleringstidspunktet gældende priser. De regulerede priser er gældende fra bestillingstidspunktet og ikke for tidspunktet for afholdelse af konferencen. Leverandørens laveste dagspris Når kunder kontakter leverandøren for at booke en konference, er leverandøren forpligtet til at tilbyde kunden den laveste dagspris på bestillingstidspunktet, hvis denne er lavere end aftaleprisen (eksempelvis hvis leverandøren kører særlige kampagner uafhængigt af konferenceaftalen). Leverandørens laveste dagspris inkluderer særlige kampagnepriser, markedspriser eller lignende for identiske serviceydelser. Afbestillingsbetingelser Kunden kan efter bestilling af en konference, jf. Kontraktbilag 6, afbestille konferencen eller reducere deltagerantallet vederlagsfrit, når ændringen er Leverandøren i hænde senest kl på dagen for sidste rettidige afbestilling, jf. nedenstående afbestillingsfrister. Leverandøren er berettiget til vederlag for de dele af konferencen, som ikke afbestilles rettidigt. Enhver afbestilling eller reduktion i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de nedenstående afbestillingsfrister for den pågældende konference. 1. med mellem 2 og 11 deltagere a. Til og med 15 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement. b. Efter 15 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af hele den endelige konference c. Efter 10 kalenderdage og til og med 7 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige konference. d. Efter 7 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 10 pct. af den endelige konference. 2. med mellem 11 og 30 deltagere a. Til og med 35 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement. b. Efter 35 kalenderdage og til og med 20 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af hele den endelige konference 5

6 c. Efter 20 kalenderdage og til og med 7 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige konference. d. Efter 7 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 10 pct. af den endelige konference. 3. med mellem 30 og 100 deltagere a. Til og med 42 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement. b. Efter 42 kalenderdage og til og med 30 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af hele den endelige konference c. Efter 30 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige konference. d. Efter 10 kalenderdage og til og med 3 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 10 pct. af den endelige konference. e. Efter 3 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrist afbestille 5 pct. af den endelige bestilte konference 4. med mere end 100 deltagere: a. Til og med 80 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille den endelige konference. No Show Ved manglende fremmøde ( no show ) kan leverandøren tage fuld pris for konferencen. Fire delaftaler Konferenceaftalen omfatter i alt fire geografiske delaftaler. Hvis der skal afholdes konferencer i de aftaledækkede områder, jf. nedenstående, skal leverandørerne på konferenceaftalen benyttes. Såfremt der afholdes konferencer på ikke brofaste øer (inkl. Bornholm), som ikke er omfattet af delaftalernes geografiske dækningsområde, eller andre områder, hvor der ikke er indgået en delaftale, må Kunden vælge en konferencefacilitet, som ikke er omfattet af Rammekontrakten. Der gælder enkelte undtagelsesbestemmelser, jf. rammekontraktens punkt 3.3. Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 3 - Sjælland, Lolland og Falster (minus København og Frederiksberg) Delaftale 4 - København og Frederiksberg. På kan du læse mere om indkøbsaftalen, herunder priser og aftalevilkår mv. og finde den senest opdaterede udgave af Konferencehåndbogen. Kontakt Moderniseringsstyrelsen Den relevante kontraktstyrer vil fremgå af hjemmesiden for kontrakten, Fysiske faciliteter (konferencelokaler) Borde med hård skriveegnet overflade (gælder ikke for lokaler med amfiteatralsk opbygning) 6

7 Stole som er egnede til heldagsmøder Møbler skal være velholdte, komfortable, funktionelle og af god kvalitet Leverandøren skal være fleksibel med hensyn til indretning og møblering i henhold til Kundens ønsker og rummets muligheder. Leverandøren skal kunne levere præsentabel udsmykning af de(t) tilbudte konferencelokale(r), fx blomster i henhold til Kundens ønsker. Udsmykning kan ske mod separat betaling. Leverandøren skal på Kundens forlangende seneste to dage før konferencens afholdelse levere følgende ydelser: Talerstol eller pult med lys og mikrofon til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r), såfremt de(t) tilbudte konferencelokale(r) rummer mere end 50 personer. Transportable tavler/vægskinner mulighed for ophængning af papirark med fx klæbemateriale til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Flipover (tavler) med penne og papir står efter aftale med leverandøren til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Mødeopdækning, der som minimum består af blok samt blyant eller kuglepen, står efter aftale med leverandøren til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Bordopsætning i de(t) tilbudte konferencelokale(r) i henhold til kundens ønsker og rummets muligheder. Whiteboard med penne og visker står efter aftale med leverandøren til rådighed i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Mulighed ofr tilslutning til transportable PC er via el-stik eller alternativt forlængerledninger med fordeler-bokse maksimalt svarende til antallet af konferencedeltagere, dog max op til 35 konferencedeltagerer. Fysiske faciliteter (grupperum) De(t) tilbudte konferencelokale(r) skal være udstyret med en værktøjskasse bestående af hullemaskine, tape, saks, hæftemaskine, hæfteklammefjerner, pegepind og forlængerledning. Tekniske faciliteter Enten en fastmonteret eller en bærbar projektor med pc-tilslutning Lærred eller tilsvarende til brug ved fx Power Point-fremvisning. Pegepind eller laserpegepind Enten en fastmonteret eller en bærbar dataprojektor med pc-tilslutning til brug ved fx Power Point-fremvisning. Minimum én adgang til internet med en hastighed på minimum 4 Mbit i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Trådløst internet med en tidssvarende hastighed Leverandøren skal på Kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse kunne stille følgende tilkøbsydelse til rådighed: o Tidssvarende fladskærm eller infoskærm, o Tidssvarende DVD- og CD-afspiller, o Tidssvarende bærbar computer med USB tilslutning og med mulighed for tilslutning til projektor og/eller andet AV udstyr i de(t) tilbudte konferencelokale(r). Computeren skal have en moderne webbrowser installeret og være kompatibel med og kunne åbne og fremvise følgende dokumentformater i seneste version: Microsoft PowerPoint, PDF, Microsoft Word og gængse videoformater, 7

8 o Tidssvarende lydanlæg med forstærker og højttalere, o Tidssvarende Panel- og trådløse mikrofoner, o Et dokumentkamera eller en overheadprojektor med fralægningsmulighed, OH-penne og plancher med tilstrækkelig lydstyrke til lokalets størrelse. Kunden kan vælge selv at medbringe ovenstående udstyr til konferencen, såfremt det er teknisk muligt i de(t) bestilte konferencelokale(r). Såfremt Kunden medbringer eget udstyr, skal Leverandøren bistå med hjælp til opsætning. Leverandøren kan tage separat betaling herfor. Leverandøren skal dog tilbyde Kunden en pris, der er mindst lige så favorabel som den pris, Leverandøren tilbyder sine andre storkunder. 8

9 Leverandører på konferenceaftalen Delaftale 1 Nordlig del af Jylland Aarhussalen Best Western Golf Hotel Viborg Color Hotel Skagen First Hotel Aalborg Fyrklit Ferie og Kursuscenter Himmerland Golf og Spa Resort Hotel Blicher Hotel Opus Horsens Hotel Pejsegården Pindstrup Centret Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus Scandic Aalborg Scandic Aarhus City Scandic Aarhus Vest Delaftale 2 Sydlig del af Jylland og Fyn Best Western Hotel Svendborg Boltinggaard Gods Brogårdens Kursus og konferencecenter Byggecentrum Kursuscenter DSB Kursuscenter Knudshoved First Hotel Grand Fuglsangcentret Hotel Ansgar Hotel Australia Hotel Christiansminde Hotel Park Hotel Plaza Hotel Propellen Munkebjerg Hotel Scandic cob Gade

10 Scandic Kolding Scandic Odense Severin Kursuscenter Thaisen Hus Trinity Hotel & Konference Center Vejle Center Hotel Vingsted Hotel & Konference Center Delaftale 3 Sjælland, Lolland og Falster (minus København og Frederiksberg) Bandholm Hotel Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter Danhostel Ishøj Strand Kursuscenter EMMAUS galleri & kursuscenter Glostrup Park Hotel Havreholm Slot Hotel Vinhuset Højstrupgård kurser og konferencer Klinten Konventum Konferencecenter Kobæk Strand Konferencecenter Kysthusene Gilleleje - Danland Kursus og konferencecenter Smålandshavet Hotel Menstrup Kro Nordsjællands KonferenceCenter Pharmakon Konferencecenter Sankt Helene Schæffergården Sørup Herregaard Tisvildeleje Strandhotel Toruplund Delaftale 4 København og Frederiksberg Bella Center Best Western Hotel Hebron Cabinn Metro

11 Cabinn Scandinavia Charlottehaven Crowne Plaza Copenhagen Towers Danhostel Copenhagen Amager Docken Dragør Fort First Hotel Copenhagen First Hotel G and Suites Hotel SP MBK Palace Hotel Copenhagen Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Quality Airport Hotel Dan Scandic Copenhagen Scandic Front Scandic Sydhavnen Scandic Webers

12 Delaftale 1 Nordlig del af Jylland Aarhussalen Leverandørens beskrivelse Aarhussalen er en oplagt mulighed, hvis I har brug for at holde møde, kursus eller konference i det centrale Aarhus. Vi tilbyder velindrettede lokaler, hvor komfort og kvalitet er i højsædet. Vi sørger for de perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for få personer eller en stor konference. Lokalerne fremstår lyse og venlige. Forplejningen serveres i særskilte hyggelige lokaler. Både projektorer, tavler, højtaler/musikanlæg osv. er til rådighed samt ikke mindst trådløst internet. Adgangsforholdene er perfekte også for gangbesværet og handicappet. Aarhussalen ligger på 1. sal men det er muligt at komme til Aarhussalen med elevator. Aarhussalen ligger tæt på offentlig transport såsom Aarhus Banegård (100 meter), lufthavnsbusser og rutebilstationen(300 meter). Der også offentlige p- muligheder i nærheden. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser - Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 88,00 219,00 342,00 Kl. 12 til 12 pakke 656,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 64,00 131,00 59,00 159,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 14,00 14,00 26,00 129,00 Ekstra ved 3 retter 39,00 12

13 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 100 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 2,100 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Virksomheden: Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger 30 Konferencestedets navn: Aarhussalen Konferencestedets adresse: Skt. Knuds Torv 3, 1 sal, 8000 Aarhus C Tilbudsgivers CVR nr.: Telefonnummer:

14 Kontaktperson: Katrine Jensen Telefonnummer:

15 Best Western Golf Hotel Viborg Leverandørens beskrivelse BEST WESTERN Golf Hotel Viborg & Golf Salonen er det naturlige mødested, når du skal afholde en konference eller et møde i landet. Hotellet er et førsteklasses konferencehotel, beliggende i meget smukke omgivelser lige ud til Viborg søerne og parken Borgvold. Hotellet tilbyder mødelokaler, konferencelokaler og grupperum i alle størrelser. Alle lokalerne er moderne og lyse, med den nyeste teknik, samt adgang til Pc er, farve, scanne og kopimaskine og naturligvis konferenceservice. Hotellet arrangerer alt i teambuilding, efter ønske. I flere af lokalerne kan der desuden køres store emner ind som eksempelvis, maskiner og lignende. Hotellet tilbyder desuden gratis parkering, gratis telefoni og gratis trådløst internet over hele hotellet, til alle vor gæster. Hotellet har 134 værelser / 250 senge, to restauranter samt swimmingpool, sauna, jacuzzi og internetcafe til fri afbenyttelse. Hotellet er med sin beliggenhed midt i Jylland et centralt og naturligt mødested, når deltagerne skal samles fra hele landet. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 134 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 88,00 242,00 316,00 Kl. 12 til 12 pakke 642,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 75,00 145,00 64,00 145,00 Ekstra ved 3 retter 47,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 23,00 19,00 34,00 152,00 15

16 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej 15 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: (Best Western Golf Hotel Viborg) Konferencestedets adresse: (Randersvej 2, 8800 Viborg) Telefonnummer: ( ) 16

17 Kontaktperson: (Lars Behrmann) Telefonnummer: ( ) Evt. alternativ kontaktperson: (Karl Marchl) Telefonnummer: ( ) 17

18 Color Hotel Skagen Leverandørens beskrivelse Konferencelokalerne er lyse og løbende renoveret og udstyret med pæne og behagelige konferencemøbler, klimaanlæg og moderne AV- faciliteter. Fra flere af lokalerne har man udsigt til den smukke natur i Skagen. Hotellets høje og kvalitetsbevidste serviceniveau, naturskønne omgivelser og faciliteter i topklasse, danner grundlaget for en ikke helt almindelig konferenceoplevelse. Hotellet råder over store udendørsfaciliteter, der er velegnede til bl.a. Teambuilding. I det hele taget tilbyder vi et meget bredt udvalg af aktiviteter udenfor konferencelokalet, herunder malerkurser, Teambuilding, guidede ture og Champagne på Grenen. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 152 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 81,00 201,00 332,00 Kl. 12 til 12 pakke 524,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 77,00 121,00 40,00 161,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 24,00 20,00 40,00 205,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. 18

19 Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 500 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej 12, 200 kr. pr. time Nej dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Color Hotel Skagen Konferencestedets adresse: Gl. Landevej Skagen Telefonnummer: Kontaktperson: Rikke Gandrup Telefonnummer:

20 Evt. alternativ kontaktperson: Finn Overgaard Telefonnummer:

21 First Hotel Aalborg Leverandørens beskrivelse First Hotel Aalborgs mødelokaler ligger direkte ud til Limfjorden og Aalborg nye havnefront. Et dejligt lys kommer ind fra Fjordsiden. Hotellet ligger i City og i Aalborgs nye kulturelle minefelt omgivet af Utzoncenter, Musikkens Hus og Nordkraft. Hotellet er let fremkommeligt fra motorvejen og ift. offentlig transport. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 154 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 101,00 319,00 399,00 Kl. 12 til 12 pakke 664,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 52,00 169,00 40,00 226,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 26,00 24,00 28,00 153,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Generelle oplysninger om konferencestedet Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte Nej 21

22 Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Nej konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 900 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. 705 panel og trådløs mikrofon Nej 3, 80 kr. pr. time Nej 151/302 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. 302 Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager 201 bærbar computer 503 Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: First Hotel Aalborg Konferencestedets adresse: Rendbursgade Aalborg Telefonnummer: Kontaktperson: Morten Christiansen Telefonnummer:

23 Evt. alternativ kontaktperson: Louise Horsager Nielsen Telefonnummer:

24 Fyrklit Ferie og Kursuscenter Leverandørens beskrivelse - Kursuscentret ligger i første klitrække med udsigt over Vesterhavet. Fra såvel alle mødelokalerne som fra restauranten vil man kunne nyde den fantastiske udsigt. - Kursuscentret er bygget midt i den fantastiske natur i første klitrække både ovenpå og ved siden af de tyske bunkers fra 2 verdenskrig. Vi giver gerne en rundtur, samt at vi kan arrangere en byvandring/strandvandring med en historiker/biolog. - Så vel indendørs som udendørs er der rig mulighed for at lave teambuilding og sportslige aktiviteter. Indendørs kan det store badeland frit benyttes lige så kan det storeaktivitetshus benyttes frit. -Udendørs byder naturen velkommen til en løbetur eller gåtur. Der kan spilles minigolf, tennis, beachvolley, eller man kan teste den nye fodboldgolfbane. - Alle lokalerne indbyder til fordybelse med naturen/vesterhavet som baggrund. Ønsker man at afholde mødet udendørs kan dette lade sig gøre på toppen af en af de gamle bunkers og med klitterne som læhegn Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 176 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 40,00 191,00 277,00 Kl. 12 til 12 pakke 534,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 58,00 113,00 23,00 141,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 23,00 16,00 34,00 127,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 24

25 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Ikke oplyst Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 900 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej Nej 4 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Fyrklit Ferie og Kursuscenter Konferencestedets adresse: Kystvej 10, 9850 Hirtshals Telefonnummer:

26 Kontaktperson: Per Søeby Jensen Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Jørgen Oldenburg Telefonnummer:

27 Himmerland Golf og Spa Resort Leverandørens beskrivelse På Himmerland Golf & Spa Resort kan vi tilbyde dig et stort udvalg af konference- og mødelokaler, som kan imødekomme alle former for events. Vores konferencelokaler, som blev opført i 2012, er alle med masser af dagslys og fantastisk udsigt og er selvfølgelig udstyret med det nyeste AVudstyr. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 60 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 15,00 131,00 256,00 Kl. 12 til 12 pakke 498,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 69,00 117,00 55,00 194,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 22,00 18,00 40,00 176,00 Ekstra ved 3 retter 30,00 Generelle oplysninger om konferencestedet Minimum 30 procent af Nej Der forefindes trådløst 27

28 det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej Nej 12, 170 kr. pr. time dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer 725 Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Himmerland Golf & Spa Resort Konferencestedets adresse: Centervej 1, Gatten 9640 Farsø Telefonnummer: Kontaktperson: 28

29 Anette Carstens Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: n Ingeberg Telefonnummer:

30 Hotel Blicher Leverandørens beskrivelse Hotel Blicher er beliggende i det smukke Ry s bymidte, kun 100 meter fra Ry station og blot 10 minutters kørsel fra både motorvej E45 og Herningmotorvejen. For nylig er der gennemført en omfattende renovering af værelser, restaurant, lounge og receptionsområdet, moderniseret og indrettet med inspiration fra hotellets omgivelser. Hotellets 4-stjernede kursusfaciliteter består af 6 store kursuslokaler og 7 grupperum, der tilsammen eller hver for sig kan rumme alt fra små møder til store konferencer. Områdets skønne natur, skaber både rum og inspiration til kreativitet og læring. Vi ligger vægt på at måltiderne dels skal være små højdepunkter i et konferenceophold, og dels at disse skal være en sund og nærende kilde til energi opholdet igennem. Vi ser frem til at byde velkommen på Hotel Blicher til nogle inspirerende og givtige kursusdage i dejlige omgivelser. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 70 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 56,00 217,00 294,00 Kl. 12 til 12 pakke 620,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 52,00 161,00 24,00 217,00 Ekstra ved 3 retter 60,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 28,00 23,00 40,00 181,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte 30

31 Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Ikke oplyst konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 100 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon Nej 7, 35 kr. pr. time 176/554 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: 564 Konferencestedets navn: Hotel Blicher Konferencestedets adresse: Kyhnsvej 2 Telefonnummer: Kontaktperson: Susanne Lykke Telefonnummer:

32 Evt. alternativ kontaktperson: Thomas Damgaard Telefonnummer:

33 Hotel Opus Horsens Leverandørens beskrivelse Hotel Opus Horsens er et eksklusivt designhotel med femstjernet konferencecenter tegnet af Utzon Arkitekter. Hotellet byder på 132 skønne værelser, en eksklusiv Relax & Fitness-afdeling og en suveræn beliggenhed tæt på byens rige kulturliv og vidunderlige natur. De moderne og fleksible konference- og mødelokaler har plads op til 390 personer. Maden nydes på 3. sal, hvor restauranten byder på et kig ind til de travle kokke i det åbne køkken og en fantastisk panoramaudsigt over fuglereservatet Nørrestrand. Hvad enten du skal stå for en stor konference eller blot et uformelt møde, så skaber vi de perfekte rammer i vores lyse, velindrettede lokaler med moderne AV-udstyr og sublim service. Kun fem minutter fra hotellet ligger Horsens tidligere statsfængsel. Her har du mulighed for at afholde arrangementer i helt unikke og historiske rammer. Fængselsmuseet kan bidrage med lyd, billeder, genstande og autentiske omgivelser, der giver jer en ganske særlig oplevelse. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 132 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 123,00 301,00 362,00 Kl. 12 til 12 pakke 873,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 68,00 189,00 68,00 213,00 Ekstra ved 3 retter 56,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 30,00 26,00 44,00 205,00 33

34 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 19, 60 kr. pr. time dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad 483 Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Hotel Opus Horsens Konferencestedets adresse: Egebjergvej Horsens Telefonnummer:

35 Kontaktperson: Jens Ole Ambjerg Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Henriette Taul Telefonnummer:

36 Hotel Pejsegården Leverandørens beskrivelse Et fleksibelt 4-stjernet hotel centralt placeret i Jylland, kun 15 km. fra motorvej E45 (frakørsel 56) Enhver konference med få og op til 800 deltagere kan finde det eller de lokaler, der er behov for. Hotellets mødelokaler kan adskilles eller sammenlægges således, at der kan etableres mange forskellige lokalestørrelser på en og samme tid. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 119 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 76,00 186,00 312,00 Kl. 12 til 12 pakke 478,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 40,00 89,00 40,00 121,00 Ekstra ved 3 retter 40,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 24,00 20,00 36,00 159,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Generelle oplysninger om konferencestedet Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Nej 36

37 Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Lige udenfor hotellet Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 20 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Hotel Pejsegården Konferencestedets adresse: Søndergade Brædstrup Telefonnummer: Kontaktperson: Jytte Nygaard Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Erik Sørensen 37

38 Telefonnummer:

39 Pindstrup Centret Leverandørens beskrivelse Pindstrup Centret ligger på 20 tønder land som er omkranset af dejlig natur. På Pindstrup Centret og omkring shelterpladsen kan man få mange fantastiske naturoplevelser, især hvis du giver dig tid til at iagttage. I 1967 oprettedes Pindstrup Centret som en selvejende institution med Prinsesse Benedikte som protektor. I dag fungerer Pindstrup Centret som kursus- og konferencecenter med det formål at skabe det økonomiske fundament for at kunne afholde kurser og lejre for børn med handicap og stadigvæk med Prinsesse Benedikte som protektor. Her er der mange muligheder for at prøve kollegaerne af. *Hvem kan slagte en høne vores kokke laver gerne teambuilding. *Kan du finde din plads og tallerken hvis restauranten mørkelægges? Efter en dag med undervisning kan man tage en dukkert og svømme i vores varmvand bassin eller løbe en god tur, spille en fodboldkamp eller spille en god gammeldags turnering rundbold. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 42 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 71,00 212,00 280,00 Kl. 12 til 12 pakke 420,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 58,00 109,00 28,00 120,00 Ekstra ved 3 retter 45,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin Generelle oplysninger om konferencestedet Minimum 30 procent af Nej Der forefindes trådløst 19,00 14,00 19,00 89,00 39

40 det samlede råvareindkøb er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm Nej internet på min. 10 Mbit i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. panel og trådløs mikrofon 9 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Pindstrup Centret Konferencestedets adresse: Johs. F. La Cours Allé 1 Telefonnummer: Kontaktperson: Anita Frederiksen 40

41 Telefonnummer: Evt. alternativ kontaktperson: Lars Juul-Madsen Telefonnummer:

42 Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg Leverandørens beskrivelse Hotellet ligger i centrum med Limfjord og by, som nærmeste naboer. Kapacitet Kapacitet (antal personer) Antal konferencelokaler Mere end Antal værelser 188 Priser Mødepakke Pris i kr. Mødepakke Pris i kr. Kort tids møde (2 timer) Halvdagspakke Heldagspakke 157,00 334,00 375,00 Kl. 12 til 12 pakke 689,00 Forplejning Mad Pris i kr. Drikkevarer Pris i kr. Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninger Middag (2 retter el. Buffet) 117,00 145,00 45,00 213,00 Ekstra ved 3 retter 24,00 Øl Sodavand Ét glas af husets vin Flaske af husets vin 24,00 20,00 48,00 176,00 Minimum 30 procent af det samlede råvareindkøb Generelle oplysninger om konferencestedet Nej Der forefindes trådløst internet på min. 10 Mbit 42

43 er økologisk. Konferencestedet er mærket med GOD ADGANG. Der er offentlige eller private parkeringsfaciliteter eller anden parkeringsmulighed i forbindelse med konferencer til brug for kunden. Afstand til offentlig transport i form af tog eller metro. På kundens forlangende stilles konferencekoordinator til rådighed til afholdelse af konferencen. Evt. pris for leje at fladskærm eller infoskærm i de tilbudte konferencelokaler. Opfylder The Green Key for Hoteller, Vandrehjem, Feriecentre og Konferencesteder Tilbyder teleslynge med teknikker på kundens forlangende senest to dage før konferencens afholdelse. 700 meter Antal grupperum og evt. pris. På Kundens forlangende stilles et professionelt bemandet, separat konferencesekretariat til rådighed. Sekretariatet skal bestå af mindst 2 personer. 201 panel og trådløs mikrofon 5, 80 dokumentkamera eller overheadprojektor DVD- og CD-afspiller. lydanlæg med forstærker og højttalere. Evt. pris for forlængelse af konferencepakkernes varighed kr. pr. time pr. deltager bærbar computer Evt. pris for tilkøb af overnatning pr. nat inkl. morgenmad Kontaktoplysninger Virksomheden: Konferencestedets navn: Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg Konferencestedets adresse: Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg Telefonnummer: Kontaktperson: Christina J. Christiansen Telefonnummer:

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013 Faktaark December 2013 Konferenceaftalen Fordele ved konferenceaftalen Statens Indkøb har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Den nye rammekontrakt,

Læs mere

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

Vejledning til Konferenceaftalen

Vejledning til Konferenceaftalen Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014 Faktaark December 2014 aftalen Fordele ved hotelaftalen Moderniseringsstyrelsen har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af hotelophold i Danmark (hotelaftalen). Den nye rammekontrakt, som træder

Læs mere

København - LIVA Kursuscenter. find VEJ

København - LIVA Kursuscenter. find VEJ København - LIVA Kursuscenter LIVA Kursuscenter er placeret på Østerbro i København med udsigt over grønne Fælledparken. Kursuslokalerne fremstår topmoderne, nyindrettede og lyse. Lokalerne har white boards,

Læs mere

Aarhus - Helnan Marselis Hotel. find VEJ

Aarhus - Helnan Marselis Hotel. find VEJ Aarhus - Helnan Marselis Hotel Som gæst på Helnan Marselis Hotel får du adgang til en række faciliteter som f.eks. gratis internet, åben teresse og en beliggenhed tæt på havet. Strandvejen 25 Aarhus 8000

Læs mere

Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder

Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Version 2.0 December 2010 1 Niveau A Forudsætninger Beskrivelse Medlem af HORESTA og derved omfattet af gældende vedtægter

Læs mere

ophold i Danmark Statens Indkøb http://www.statensindkob.dk/statens-indkobs-aftaler/statens-indkobs-aftaler/fm-ophold-i-danmark Side 1 af 6 ophold i Danmark Moderniseringsstyrelsen har gennemført et genudbud

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

HISTORISKE RAMMER, KOMFORT, KVALITET OG MULIGHEDER. Møder & konferencer. på kanten af Øresund

HISTORISKE RAMMER, KOMFORT, KVALITET OG MULIGHEDER. Møder & konferencer. på kanten af Øresund HISTORISKE RAMMER, KOMFORT, KVALITET OG MULIGHEDER Møder & konferencer på kanten af Øresund Konference PÅ KANTEN AF ØRESUND Direkte ud til Øresund og kun en lille times kørsel fra København finder du

Læs mere

www.hotelfaaborgfjord.dk KONFERENCE

www.hotelfaaborgfjord.dk KONFERENCE KONFERENCE & KURSUS Overrask jeres deltagere med en konference, hvor det faglige fokus er sat i en ramme af lys, luft og liv Hotel Faaborg Fjord er et 5-stjernet kursus- og konferencehotel med plads til

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

FACILITETER. i Odense Sport & Event

FACILITETER. i Odense Sport & Event FACILITETER i Odense Sport & Event BEST WESTERN Hotel Odense Lokale 2 8 5,5 2,6 38 Lokale 3 16 7,0 5,5 2,6 38 Lokale 4 12 7,0 6,0 2,6 42 Lokale 5 12 7,0 3,6 2,6 25 Lokale 6 60 48 40 32 24 32 22 40 30 8,7

Læs mere

Hjertelig velkommen til en kort præsentation af NYBORG STRAND

Hjertelig velkommen til en kort præsentation af NYBORG STRAND Hjertelig velkommen til en kort præsentation af NYBORG STRAND Nyborg Strand er både centralt og smukt beliggende: Tyve skridt frem og du står med fødderne i Storebælt. Drejer du i stedet til venstre, er

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference

Læs mere

Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere!

Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere! Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere! Rum til oplevelser i Kattegat Siloen - fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget

Læs mere

Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder

Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder (3. udgave gældende fra 10. oktober 2004) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 26. september 2003 HOTEL, RESTAURANT &

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Vi mødes ved Stevns Klint

Vi mødes ved Stevns Klint Vi mødes ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten På Konference & Hotel Klinten bliver jeres møde, konference eller kursus udbytterigt. Hos os oplever I et imødekommende personale af højeste

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus ing- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference - Møde - Kursus - Reception

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuild ing- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus Event - Seminar Interviews Generalforsamlig - Teambuilding

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR KONFERENCEFACILITETER PÅ HORESTAs MEDLEMSVIRKSOMHEDER PÅ GRØNLAND Vedtaget juli 0 og tilpasset september 0 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Juli 0 Gyldighed Nærværende

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

Konferencer og møder på Hotel Pejsegården...

Konferencer og møder på Hotel Pejsegården... Fornøjelse Service Nydelse Oplevelser Afslapning Kvalitet Konferencer og møder på Hotel Pejsegården... Hotel Pejsegården Hotel Pejsegården er det ideelle sted at afholde kurser og konferencer. Med sin

Læs mere

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON Moderne og stilrene omgivelser med udsigt til golf og natur Golfhotel Vilcon er placeret midt på Trelleborg Golfbane i Slagelse - og det er således en smuk 27 hullers golfbane,

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Møder og konferencer på Bautahøj...

Møder og konferencer på Bautahøj... Møder & Konferencer Møder og konferencer på Bautahøj... Bautahøj konferencecenter råder over 6 plenumlokaler og 23 grupperum samt kan huse op til 160 personer i samme konferencelokale i skønne omgivelser

Læs mere

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuild ing- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus Event - Seminar Interviews Generalforsamlig eralforsamlig

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRU BLU KØBENHAVN RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Amager Boulevard 70, DK-2300 København S, Danmark T: +45 33 96 50 00 F: +45 33 96 55 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn

Læs mere

Mødepakker. Citymøde på Casablanca: Central beliggenhed, moderne udstyr og forplejning af høj kvalitet.

Mødepakker. Citymøde på Casablanca: Central beliggenhed, moderne udstyr og forplejning af høj kvalitet. Mødepakker Citymøde på Casablanca: Central beliggenhed, moderne udstyr og forplejning af høj kvalitet. Café Casablanca har lyse, nyrenoverede mødelokaler til dig, der ønsker at afholde et citymøde i hjertet

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

Egelund Slots formiddagsmøde fra kl. 9.00 14.00. Egelund Slots eftermiddagsmøde fra kl. 14.00 21.00. Alle priser i denne prisliste er inkl. moms.

Egelund Slots formiddagsmøde fra kl. 9.00 14.00. Egelund Slots eftermiddagsmøde fra kl. 14.00 21.00. Alle priser i denne prisliste er inkl. moms. Prisliste 2008 1 Alle priser i denne prisliste er inkl. moms. Egelund Slots formiddagsmøde fra kl. 9.00 14.00 Kaffe/te og rundstykker ved ankomst Formiddagskaffe/te med brød Frokostbuffet inkl. øl/vand

Læs mere

KONFERENCER & MØDER DANSK ARKITEKTUR CENTER / DANISH ARCHITECTURE CENTRE. T E W dac.dk/meeting

KONFERENCER & MØDER DANSK ARKITEKTUR CENTER / DANISH ARCHITECTURE CENTRE. T E W dac.dk/meeting KONFERENCER & MØDER 26 INFORMATION ARIKITEKTUR I BLOX Dansk Arkitektur Center ligger i hjertet af København i første parket til Københavns Havn og i gåafstand til byens mange seværdigheder. Dansk Arkitektur

Læs mere

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Priserne dækker såvel faglige arrangementer, som arrangementer for og af KU s personale. Denne prisliste omfatter: Dagsmøder... alt inklusive...2

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

HOTEL DANMARK KONFERENCE

HOTEL DANMARK KONFERENCE HOTEL DANMARK KONFERENCE ALL INCLUSIVE 1 MØDER VED RÅDHUSPLADSEN Hotel Danmark er vores hyggelige 3* hotel, placeret kun 127 skridt fra Tivoli, tæt på Christiansborg, Nationalmuseet og endnu tættere på

Læs mere

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Bella Center & Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen 1. BELLA SKY COMWELL HOTEL RECEPTION 2. BELLA SKY COMWELL KONFERENCEINDGANG 3. KONGRESINDGANG 4. INDGANG

Læs mere

First Hotel Marina MØDER & KONFERENCER

First Hotel Marina MØDER & KONFERENCER First Hotel Marina MØDER & KONFERENCER Kontakt T - +45 4589 1711 Vedbæk Strandvej 391, 2950, Vedbæk Sales.Marina@firsthotels.dk First Hotel Marina er smukt beliggende i natur skønne omgivelser ved Vedbæk

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD

VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD Landlige idylliske omgivelser med atmosfære og ro Vilcon Hotel og Konferencegaard er placeret i smukke landlige omgivelser med udsigt til mark og skov. Konferencegården

Læs mere

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes I kan frit vælge mellem følgende 5 muligheder: 1) Skole/hal indkvatering 2) Vandrehjem 3) Comwell Hotel 4) Konventum (LO Skolen) 5) Strand & Badehotel Marienlyst Læs om alle 5 muligheder herunder samt

Læs mere

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Hotelaftale Oktober 2011

Hotelaftale Oktober 2011 Hotelaftale Oktober 2011 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Absalon City Hotel Copenhagen A/S Helgolandsgade 19 1653 København V Tlf: 33 31 43 44 Best Western

Læs mere

Schæffergården. Møder & konferencer

Schæffergården. Møder & konferencer 2010 Schæffergården Møder & konferencer Velkommen til Schæffergården nordisk hus i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det Gamle Jægersborg

Læs mere

Hold dit næste kursus hos os i Skærbæk

Hold dit næste kursus hos os i Skærbæk DAGSMØDE FRA KR. 315,PR. PERSON Hold dit næste kursus hos os i Skærbæk Skærbæk Kursus- og Eventcenter ligger midt i Danmarks flotteste natur med Nationalparken, Vadehavet og Rømø som nærmeste nabo. Vi

Læs mere

SMUKT BELIGGENDE SKANDERBORGHUS HOTEL. Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg Sag 124379

SMUKT BELIGGENDE SKANDERBORGHUS HOTEL. Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg Sag 124379 SMUKT BELIGGENDE SKANDERBORGHUS HOTEL Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg Sag 124379 INDLEDNING: Hotel Skanderborghus, der blev indviet i 1961 og moderniseret i 1970`erne af Verner Panton, er beliggende Dyrehaven

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Generelt om priserne Ovenstående priser gælder for otte timer i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.00-18.00 for alle konferencer.

Generelt om priserne Ovenstående priser gælder for otte timer i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.00-18.00 for alle konferencer. LOKALEOVERSIGT OG LEJE Konferencesalen Fra 100 til 199 personer: Fra 200 til 299 personer: Fra 300 til 399 personer: Fra 400 til 499 personer: Fra 500 til 600 personer: 120,00 kr./pers. 90,00 kr./pers.

Læs mere

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense er et af de største og mest

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Årstidens frokost bestående af kød - fisk - ost og sødt, inkl. 1 vand pr. person.

Årstidens frokost bestående af kød - fisk - ost og sødt, inkl. 1 vand pr. person. Dagsarrangement Formiddagskaffe/te, frugt, friskbagte boller, juice og pålæg. Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies Isvand, kaffe/te og frugt under hele arrangementet. Lokaleleje samt standard AV-udstyr

Læs mere

Konferencer & Mødedage på

Konferencer & Mødedage på Konferencer & Mødedage på Konferencer & Mødedage på SalonSalon Hos SalonSalon handler det om, at vores konferencegæster skal føle sig hjemme, fra de sætter deres fødder indenfor døren til de går igen.

Læs mere

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark 5 hoteller 1200 senge, 70 konferencelokaler og 1400 gratis parkeringspladser Velkommen Nyborg har plads til alle og lidt til Når du vil mødes Fælles

Læs mere

Pharmakon Konferencecenter. et godt læringsmiljø med plads til samvær

Pharmakon Konferencecenter. et godt læringsmiljø med plads til samvær Pharmakon Konferencecenter et godt læringsmiljø med plads til samvær Skabt til læring Et komplet konferencecenter: Stor foredragssal med plads til 200 gæster Ni konferencelokaler og 17 grupperum Professionelt

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Vi skræddersyer jeres arrangement. Godt samarbejde skaber gode resultater KONFERENCER & TEAMBUILDING

Vi skræddersyer jeres arrangement. Godt samarbejde skaber gode resultater KONFERENCER & TEAMBUILDING KONFERENCER & TEAMBUILDING Vi skræddersyer jeres arrangement Godt samarbejde skaber gode resultater Vi skræddersyer jeres arrangement 1 Dayz er den perfekte ramme om jeres firmaarrangement eller teambuilding

Læs mere

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER når du vil være herre i eget gods Billeskov er et gods fra år 1577 der i dag er i adelslægten wedells eje og som efter nyopførelse af værelser og konferencefaciliteter

Læs mere

N OTAT. Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018

N OTAT. Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018 N OTAT Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018 Den 10. oktober 2014 Sags ID: SAG-2014-03810 Dok.ID: 1878275 1. Tidspunkt for afholdelse Kommunalpolitisk Topmøde

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2012 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P BELLA SKY HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. BELLA SKY RECEPTION 2. BELLA SKY KONFERENCEINDGANG

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

DIT KONFERENCEHUS I CENTRUM AF ODENSE MØDE. KONFERENCE. FOREDRAG. KULTUR. KONCERTER

DIT KONFERENCEHUS I CENTRUM AF ODENSE MØDE. KONFERENCE. FOREDRAG. KULTUR. KONCERTER DIT KONFERENCEHUS I CENTRUM AF ODENSE MØDE. KONFERENCE. FOREDRAG. KULTUR. KONCERTER INDHOLD ODEON SIDE 1 PARKERING & BELIGGENHED SIDE 2 LOKALER SIDE 3 MØDEPAKKER SIDE 6-7 ODEON ANBEFALER SIDE 8-9 BILAG

Læs mere

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark www.destinationnyborg.dk 7 hoteller 1350 senge, 95 konferencelokaler og 1540 gratis parkeringspladser Velkommen Nyborg har plads til alle og lidt

Læs mere

First Hotel Marina MØDER & KONFERENCER

First Hotel Marina MØDER & KONFERENCER First Hotel Marina MØDER & KONFERENCER Kontakt T - +45 4589 1711 Vedbæk Strandvej 391, 2950, Vedbæk Sales.Marina@firsthotels.dk First Hotel Marina er smukt beliggende i natur skønne omgivelser ved Vedbæk

Læs mere

Smarte. lavprishoteller DKK 400,- * DKK 500,- * i København og Aarhus. Enkeltværelse fra. Dobbeltværelse fra

Smarte. lavprishoteller DKK 400,- * DKK 500,- * i København og Aarhus. Enkeltværelse fra. Dobbeltværelse fra Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking Smarte lavprishoteller i København og Aarhus Billige priser, cool design og central beliggenhed

Læs mere

BENNS arrangerer busrejser til Berlin fra både Jylland og Sjælland, og vi skræddersyer rejserne, så de passer til jeres ønskede behov.

BENNS arrangerer busrejser til Berlin fra både Jylland og Sjælland, og vi skræddersyer rejserne, så de passer til jeres ønskede behov. Busrejser til Berlin 3 dage fra kr. 1.098,- pr. person Inkl. bus samt hotel med morgenmad Berlin er en af de mest interessante storbyer i Europa, når det kommer til busrejser. Busrejser til Berlin byder

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Tilbudsindhentning på hotel, konference- og mødefaciliteter

Tilbudsindhentning på hotel, konference- og mødefaciliteter Tilbudsindhentning på hotel, konference- og mødefaciliteter Indkøbsfællesskabet HHO Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Kontakt- og egnethedsoplysninger samt tro- og loveerklæring... 2 Bilag 2 Tilbudsliste...

Læs mere

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013.

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013. Møde & Eventmessen i Forum 7. + 8. marts 2013 Marts 2013 v02 5 15 Pakkepriser i Lokomotivværkstedet og Kedelsmedjen Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

KONFERENCEPAKKE - HALV DAG

KONFERENCEPAKKE - HALV DAG MØDE & KONFERENCE I 260 år har d Angleterre været vært for utallige historiske selskaber: Formelle gallafester, bryllupper, diplomatiske samlinger og royale banketter. Hotellets ny renoverede møde-, selskabs-

Læs mere

Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Denne prisliste omfatter: Konference-, møde- og festlokaler.... 2-3 Overnatning. Værelser....4 Forplejning. Måltider....5 Dagsmøder... alt inklusive....6

Læs mere

Lokalerne, som er udstyret med moderne IT- og AV-udstyr, kan indrettes efter dine ønsker:

Lokalerne, som er udstyret med moderne IT- og AV-udstyr, kan indrettes efter dine ønsker: Lej lokaale hos h os o Danmaarks Bibllioteksskole Funktionelle, repræsentative lokaler til ethvert formål Vi udlejer velindrettede lokaler til kurser, møder, konferencer og andre lignende arrangementer

Læs mere

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen Program Udrejse fredag den 07. maj 2010 Afgang København kl. 14.30 Ankomst

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen Bekræftelse vedr. arrangement i.københavn, den 21. december 2014 Kontur Konferens AB Att: Ulrika Dahl Strandvägen 46-196 30 Bekræftelse vedr. arrangement i - Referencenr. : 558305 Kære Ulrika Dahl Tak

Læs mere

MØDER & KONFERENCER. www.torvehallerne.dk

MØDER & KONFERENCER. www.torvehallerne.dk ØDER & KNERENCER www.torvehallerne.dk VEKEN Velkommen til Best Western orvehallernes unikke arkitektoniske bygningsværk. I forbindelse med dagsmøder, seminarer, konferencer, internater, workshops, produktpræsentationer,

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Scandic Bygholm Park (Horsens)

Scandic Bygholm Park (Horsens) Scandic Friends arrangementer i 2015 Vi vil gerne give dig en god oplevelse, når du bor på vores hoteller. Derfor inviterer vi dig som Scandic Friends medlem til forskellige arrangementet. Nedenfor kan

Læs mere