- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker"

Transkript

1 Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester kan optages gennem huden. At vi optager de ting, vi berører igennem huden, kan du selv teste: skær et hvidløg igennem og hold det mellem to fingre. Efter ca. 10 minutter vil du få hvidløgssmag i munden. Derfor er det vigtigt, at du anvender handsker, der er produceret under forsvarlige og kontrollerede forhold. Krom i læderhandsker For at konservere læder er det nødvendigt at garve det, og næsten alt garvning foregår med krom. Krom anses ikke for at være farligt, men krom kan under en kemisk proces ændre sig til krom6. Processen kan ske lang tid efter at handsken er produceret - og evt. testet for krom6. Derfor kan der ikke udstedes garantier for at krom6 aldrig optræder i et læderprodukt - herunder handsker. Men som alternativ til kromgarvning findes en anden garvningsmetode benævnt lanolingarvning, hvor der kun indgår vegetabilske produkter i garveprocessen. Kromallergikere frarådes at anvende handsker af læder, der er garvet med krom. I OX-ON ECO programmet indgår 3 typer læderhandsker som er lanolingarvede. Kemikalier i syntetisk handsker Producenterne i østen fokuserer som oftest mere på prisen, end på at undgå kemikalier der ikke er tilladte i Europa. Det er mere reglen en undtagelsen at der anvendes AZO eller Disperce kemikalier til indfarvningen af stoffer. Ligesom der i stor udstrækning anvendes PAK som fyldmateriale eller Phthalater, som står på den europæiske REACH liste I samarbejde med Hanse Control - et stort og anerkendt tysk kemi-laboratorium gennemfører Sækko Industri et omfattende testprogram. Et testprogram som også dokumenterer at pris og kvalitet og dermed også pris og produktsikkerhed hænger sammen. Vælger du et kendt mærkevare i handsker f.eks. Towa, Maxiflex eller OX-ON, så opnår du optimal produktsikkerhed. Har du problemer med allergi, eller vil du sikre dig mod at udvikle allergier, anbefaler vi at vælge handsker med følgende symboler: CHROME 6 FREE 8

2 Beskyt dig med handsker OX-ON handskeprogrammet består af mere end 1200 varenumre og dækker dermed et meget bredt spektrum indenfor håndbeskyttelse. HANDSKER Mange arbejdsopgaver kan løses uden brug af handsker. Men vær opmærksom på at handsker giver et meget bedre greb, og dermed kan anvendelsen af handsker minimere risikoen for sene- og muskelskader. Stil dig ikke tilfreds med handsker der ikke passer 100% MaxiFlex handsken er Saniticed behandlet! der ikke sidder korrekt eller ikke passer i størrelsen kan udgøre en risiko. OX-ON programmet omfatter ikke kun mange typer, men også mange størrelser indenfor de enkelte typer. Undgå håndsved Udvikling af håndsved afhænger dels af handskematerialet, og dels af den tid, det er nødvendigt at anvende handsker. Læderhandsker er optimale til absorbering af håndsved, hvorimod flertallet af syntetiske handsker ikke absorberer. I de nye typer Flex handsker er der stor forskel på, hvordan varmeudviklingen ledes ud igennem materialet. Nogle er helt tætte og andre er meget åndbare. Og åndbarheden har stor betydning for velværet og udvikling af sved. Dyppede handsker kasseres som oftest pga. af dårlig lugt forårsaget af sved og ikke fordi de er opslidte. Nogle handsker (F.eks. Maxiflex) er Saniticed behandlet, som betyder, at de er behandlede til at nedbryde de bakterier der forårsager svedlugten. Ved beskyttelse mod kemikalier er det helt nødvendigt at anvende tætte handsker af gummi, nitrile eller lignende. Til absorbering af sved kan der anvendes en tynd inderhandske af bomuld, som så kan skiftes ud efter behov. Vælg den rigtige handske! Handskevalg afhænger i høj grad af arbejdsopgaven og hvad der skal beskyttes mod: slitage kemikalier snit & skær varme eller kulde Tag os med på råd! Vores interne slagsafdeling hjælper dig gerne med at finde den handske, der dækker dit behov. Og er der alligevel tvivl, sender vi gerne prøver til test, eller stiller vores landsdækkende konsulentservice team til rådighed. 9

3 1Kategorier i handsker Kategori 1 og CE mærkning Til denne kategori hører handsker som anvendes ved lav risiko. Produkter til personlig beskyttelse inddeles i 3 kategorier afhængig af risikofaktoren.(eu direktiv 89/686) Producenten/importøren skal kunne stå inde for at produktet opfylder kravene Jo højere risiko jo større krav til certificering. til beskyttelseshandsker (EN 420) EN 420 er en standard som dækker de generelle krav til arbejdshandsker. Kategori 2 Omhandler handsker som anvendes ved mellemrisiko f.eks. svejse- eller industrihandsker. ne i denne kategori skal testes Kategori og typegodkendes af et EU godkendt testinstitut. ne skal være mærkede med det eller de piktogrammer, som viser beskyttelsesfunktionen. Er handsken f.eks. beregnet til beskyttelse mod mekanisk 3 risiko, skal den være forsynet med piktogrammet for Udover krav til test og typegodkendelse EN 388 suppleret med 4 og certificering er der krav om løbende cifre under piktogrammet. kvalitetskontrol. Disse cifre viser testresultatet for slitage, Denne kategori omfatter arbejdsopgaver gennemskæring, med høj risiko f.eks. ekstrem varme, rivfasthed og punktering. kulde eller beskyttelse mod farlige kemikalier. EN 420 generelle krav til arbejdshandsker - handskerne skal være produceret til at yde optimal beskyttelse, i forhold til handskens formål. - handskematerialet eller konstruktionen af handsken må ikke kunne skade brugeren. - læderhandsker må ikke indeholde over 3 mg/kilo krom. - ph værdien skal være mellem 3,5 og 9. - stoffet må ikke indeholde AZO farver. - handskerne skal overholde standardens fastsatte minimums mål, som dog kan fraviges såfremt handsken anvendes til specielle formål. Krav til mærkning - handskens navn eller nummer - størrelse - CE mærke - kategori (1-2 eller 3) - piktogram som skal vise hvad handsken beskytter mod - testværdier og reference (f.eks. EN 388) Krav til brugsvejledning Dette piktogram viser at brugsvejledningen er vedlagt i handskernes forpakninger. Brugsvejledningen skal være tilgængelig på arbejdspladsen, og som minimum indeholde flg. informationer: - producentens/importørens navn og adresse - handskens størrelse og navn - EN standarden - forklaring til piktogrammer - oplysninger om opbevarelse og rengøring - nødvendige oplysninger om evt. begrænsninger, eller om materialerne kan aflede allergi 10

4 til beskyttelse mod mekanisk risiko EN Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter testen får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1 til 5 eller fra 1 til 4, med 4 eller 5 som højeste værdi. EN 388 testværdier A. Slitage B. Skærefasthed 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C. Rivfasthed D. Punkering til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer EN374 ABK EN 374 består af 3 forskellige piktogrammer afhængig af hvad handsken beskytter mod. mærket med dette piktogram skal have tre bogstaver under pikto-grammet, som viser hvilke 3 af de nedenstående kemikalier den er testet mod, i mindst 30 minutter. Kemikalie CAS nummer A. Metanol B. Acetone C. Acetonenitrile D. Diklormetan E. Koldisulfid F. Tulene G. Dietylamin H. Tetrahydrofuran I. Etylacetat J. n-heptan K. Natriumhydroxid 40% L. Svavelsyre 96% EN374 med dette piktogram betyder, at den ikke kan opfylde kravet til niveau 2 for 3 af de kemikalier benævnt ovenfor. Af brugsanvisningen skal det fremgå hvad den beskytter mod. EN374 Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod biologiske risici f.eks. mikroorganismer, og at den opfylder kravet i niveau 2 for gennemtrængningstesten. som skal beskytte mod kemikalier gennemgår samme afprøvning. Dels prøves modstanden for gennemtrængning på selve handskematerialet og dels gennem defekter og småhuller. Gennemtrængningen måles i antal minutter før kemikaliet er trængt igennem handskematerialet. Beskyttelsesgrad Genemtrængningstid 1 10 min 2 30 min 3 60 min min min min Under produktionen af beskyttelseshandsker ikke mindst tynde engangshandsker - kan der opstå defekter i handskerne, der måles som AQL værdien (kvalitetsniveau). Dette testes ved at handsken fyldes med luft og sænkes ned i vand. Hvis luften trænger igennem inden 30 sekunder betragtes det, som en defekt handske. Testresultatet er baseret på antal defekte handsker ud af 100 styk. Genemtrængning AQL værdi Nivå 1 < 4,0 Nivå 2 <1,5 Nivå 3 < 0,64 11

5 til beskyttelse mod termisk risiko EN407 Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse ved kontakt med høj varme som antænding, beskyttelse mod strålevarme eller smeltet metal. Piktogrammet viser beskyttelsesniveauet (1-4) og hvad den beskytter mod (A-F) EN 407 Testmetode Beskyttelsesniveau A. Antænding *20 *10 *3 *2 (sekunder) (stopbrændetid) B. Kontaktvarme (sekunder) 100 C 250 C 350 C 500 C **15 **15 **15 **15 C. Konvektionsvarme **4 **7 **10 **18 (sekunder) (isoleringsevne) D. Strålevarme (sekunder) **5 **30 **90 **150 E. Smeltet metal (dråber/antal) **5 **15 **25 **35 F. Store stænk af smeltet metal * = mindre end ** = mere end til beskyttelse mod kulde EN 511 Testmetode EN511 Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod kulde. Beskyttelsesniveauet er angivet på piktogrammet. Handsken skal kunne modstå både gennemtrængende kulde (konvektionskulde) og kontaktkulde dvs. ved direkte berøring. Beskyttelsesniveau Konvektionskulde *0,10 0,1* 1 0,15*1 0,22*1 0,30*1 *0,25 *0,22 *0,30 Kontaktklude R*0,025 0,025*R 0,05*R 0,100*R 0,150*R *0,050 *0,100 *0,150 Gennemtrængning *30 **30 af vand 30 min * = mindre end ** = mere end I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4. Det er ikke et krav, at handsken også skal være testet mod gennemtrængning af vand. For gennemtrængning af vand findes der to værdier: 0 og 1 Sker gennemtrængningen af vand under 30 min. er værdien O - og over 30 min. er den 1. ne skal som minimum kunne opnå beskyttelsesniveau 1 i henhold til EN 388 gældende for slitage og rivfasthed. EU s levnedsmiddeldirektiv Hoveddirektivet EC/1935/2004 omhandler krav til alle materialer som kan komme i kontakt med levnedsmidler. Materialerne må ikke kunne påvirke levnedsmidlet og dermed påføre en helbredsrisiko. som er certificeret og godkendt til håndtering af levnedsmidler mærkes med piktogrammet glas og gaffel. 12

6 Beskyttelse mod kemikalier Kemikalierne kan optages gennem huden og i værste fald medføre alvorlige helbredsproblemer. Når du arbejder med kemikalier, er det derfor vigtigt at få klarlagt hvad det er, hvor skadeligt det er, og i hvor lang tid du kan anvende handskerne. (gennembrudstiden) At en handske er certificeret og godkendt som kemihandske er ikke ensbetydende med, at den i længere tid, kan modstå gennemtrængning af alle kemikalier. De eksisterende handsketest omfatter kun en begrænset del af de mange kemikalier der findes, og derfor skal man være særlig opmærksom ved kemikalieblandinger. Ved en blanding af flere kemikalier kan gennembrudstiden for en handske ændres væsentligt. Derfor skal kemiguiden tages med forbehold. Vigtigt! er der skader på handsken bør den udskiftes omgående en handske som er effektiv mod et kemikalie kan give dårlig beskyttelse mod andre kemikalier eller blandinger af kemikalier kemikaliet vil også påvirke handsken selvom den ikke er i brug Skift hyppigt og mindst hver dag højere temperaturer medfører større påvirkning af handskematerialet gennembrud af materialet sker før det kan registreres med øjet Er du i tvivl så kontakt os. 13

7 ATG s teknologiplatforme 1 Komfort platform 2 Ydeevne platform 3 Håndpleje platform 1 Komfort platformen AirTech platformen har sat standarden for åndbarhed. Den er designet og udviklet til at forøge komfort ved at eliminere den varme, der opbygges inde i en handske. AirTech opstår når den patenterede opskummede nitril belægning påføres. Disse små bobler skaber et netværk af meget små tunneller, så varme kan afgives naturligt, og hånden kan ånde. ErgoTech fokuserer på at få handsken til at fungere som en ekstra hud. ErgoTech koncentrerer sig om at maksimere handskens form, pasform og føling, så brugernes oplevelse af dem forbedres. 2 Ydeevne platformen AirTech CutTech kombinerer og blander garn og fibre med høj ydeevne for at skabe forskellige niveauer af snitbeskyttelse. CutTech serien er blevet forbedret med en extra nitril forstærkning mellem tommel- og pegefinger. Dette gør et ellers svagt område på de fleste handsker mere slidstærkt, så handskerne holder længere. GripTech micro-cup finish forbedrer handskens greb og gør det dermed mere sikkert at håndtere små komponenter. Desuden mindskes træthed i hånden, hvilket associeres med manglende korrekt greb. Denne teknologi er designet så den kan bruges i både tørre og/eller olierede miljøer, og den anvendes ofte sammen med CutTech CutTech LiquiTech teknologien sikrer igennem den unikke letvægtsbelægning en vis beskyttelse mod forskellige væsker som vand, olie og flere kemikalier. Kombinationen af belægning og sømløse strikketeknologier kan sammen levere en væskeafvisende handske & samtidig bibeholde sin komfort. ThermTech kombinerer belægning og sømløse strikketeknologier og sørger dermed for varmeisolerende egenskaber og en varme- eller kuldeafvisende handske uden at miste fleksibilitet, fingerfærdighed, vægt eller komfort. GripTech 14

8 3 Håndpleje platformen Hand Care teknologien findes i MaxiFlex Active serien: Millioner af meget små indkapslede specialiserede ingredienser gemmes i foret på handsken og åbner sig, efterhånden som handsken slides, og frigiver deres indhold. Denne proces afkøler, forfrisker og opliver hånden med E Vitamin og Aloe Vera. Hand Care teknologien eliminerer også alle spor af procesrester, for at garantere dette er alle vores handsker certificeret iht. Oeko-Tex 100. Herudover er handskerne også Sanitized som er med til at nedbryde bakterier og fjerner lugt. Alle komponenter og ingredienser, der anvendes i fremstilling og konstruktion af ATG produkter, er blevet vurderet og opfylder kravene i EU s R.E.A.C.H. Direktiv, EC # 1907/2006 (Registrering, Vurdering, Godkendelse samt Begrænsning af Kemikalier), hvilket afspejler en anden del af vores engagement mht. at sikre, at alle vores produkter er hudvenlige. Disse teknologier anvendes individuelt eller samlet for at udvikle den bedste handske, som sikrer dig den bedste pasform, gribe evne, komfort og er med til at beskytte dine hænder. For eksempel er MaxiFlex serien, som er førende i branchen, et bevis på evnen til at kombinere teknologiplatformene, MaxiFlex serien gør brug af 4 af vores 8 teknologiplatforme. AirTech platformen giver dig 360 åndbarhed. ErgoTech efterligner den hvilende hånd gennem form, pasform og føling for at mindske træthed i hånden, så komforten forøges. GripTech Oil & GripTech Dry sikrer optimal ydeevne. Hvis gribe evnen er for lille, bliver hånden nødt til at kompensere ved at anvende yderligere gribekraft. Det er ubehageligt, trættende og vigtigst af alt farligt. Hand Care indgår i alle ATG s produkter og har platformen indbygget som standard. Denne førende platform bygger på egenskaberne i og er certificeret iht. den globale Oeko-Tex 100 standard. Derfor er vores produkter hudvenlige fra det øjeblik, du kommer i kontakt med dem. ErgoTech 15

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

Handskevalg. Handskemateriale

Handskevalg. Handskemateriale rbejdshandsker Handskevalg Mange håndskader kan forebygges, hvis man bruger korrekte arbejdshandsker i den rigtige størrelse, med den rigtige pasform og af den rigtige type og samtidig overholder de nødvendige

Læs mere

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum Bliv klog på din krop med Napo Første Del. (7 9 år) Lærer vejledning Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Pakkeliste til sommerrejse i Grønland

Pakkeliste til sommerrejse i Grønland Pakkeliste til sommerrejse i Grønland Rigtig beklædning er forudsætningen for, at man får det bedste udbytte af en rejse, der foregår meget udendørs og i verdens smukkeste natur. Dette er vores forslag

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ÅNDEDRÆTSVÆRN. 3M Åndedrætsværn. Filtrerende ansigtsmasker, hel- og halvmasker. www. 3Msikkerhed.dk

ÅNDEDRÆTSVÆRN. 3M Åndedrætsværn. Filtrerende ansigtsmasker, hel- og halvmasker. www. 3Msikkerhed.dk ÅNDEDRÆTSVÆRN 3M Åndedrætsværn Filtrerende ansigtsmasker, hel- og halvmasker www. 3Msikkerhed.dk Indhold Indledning 3 Typer af åndedrætsværn og filtre 4 8000-seriens sikkerhedsmasker mod støv og andre

Læs mere