REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM"

Transkript

1 REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 10. marts 2014 kl i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1-

2 Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Fonden for Business Center Bornholm: Destination Bornholm: LO Bornholm: Borgmester Winni Grosbøll Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Colberg Jensen Regionsrådsmedlem Leila Lindén Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Riis Bestyrelsesmedlem Morten Iversen Medlem Kim Sørensen LO formand Ernst Jensen 3F formand Jens Skovgaard Adm. dir. Morten Studsgaard Formand Bjørn Anchèr Carlsen Bureauleder Per Allan Hansen DI-Transport & DI Bornholm: Bornholms Passagerforening: Handelsstandsforeningerne på Bornholm: Det bornholmske landsbrugs Formandskollegium: Formand Lars-Ole Hjorth-Larsen Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening: Medlem Birger Rasmussen ATL-Arbejdsgiverfrg. Transport og Logistik: Direktør Erik Jørgensen Kollektiv transport på Bornholm: Trafikchef Lars Bjørn Høybye Danske Busvognmænd: Formand Kim Ole Kofod Bornholms Idrætsråd / DGI: Idrætsrådet formand Carsten Hæstrup Brancheklub for Bornholmske Lejrskoleindkvarteringssteder: Medlem Marian Lundh Ældrerådet: Medlem Erik A. Larsen Danske Handicaporganisationer Bornholm: Formand Ole Erling Lærke Fraværende: Leila Lindén, Morten Riis, Ernst Jensen, Marian Lundh, Carsten Hæstrup Endvidere deltog: Suppleanter: Jens Ove Knudsen for Ernst Jensen Kommunaldir. Laila Kildesgaard, BRK Chefkonsulent Henrik Eybye Nielsen, Kontaktrådets sekretariat -2-

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Trafikal ligestilling 4. Arbejdsgruppens rapport 5. Ophævelse af den offentlige sygesikring gennem rejse via Sverige 6. Eventuelt -3-

4 1. Godkendelse af dagsorden Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet Resumé Indstilling og beslutning Kontaktrådsekretariatet indstiller, at Kontaktrådet godkender dagsordenen som grundlag for mødet. Kontaktrådet 10. marts 2014, pkt. 1: Godkendt. Sagsfremstilling -4-

5 2. Godkendelse af forretningsorden Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet Resumé Trafikkontaktrådet skal godkende sin forretningsorden for den kommende valgperiode. Den eksisterende forretningsorden er fra juni 2004 og der er behov for mindre ændringer af forretningsorden som følge af ændret praksis og herudover sproglig korrektion af en række af bestemmelserne i forretningsorden. Indstilling og beslutning Kontaktrådsekretariatet indstiller, at Kontaktrådet godkender sin forretningsorden af 10. marts Kontaktrådet 10. marts 2014, pkt. 2: Godkendt. En række uoverensstemmelser mellem forretningsorden og vedtægter bliver ajourført og fremlægges på næste møde. Sagsfremstilling Kontaktrådet skal godkende sin forretningsorden i henhold til vedtægterne 4 og 5. Vedlagt forslag til forretningsorden, hvor forslag til ændringerne er markeret i seneste udgave af 9. juni Der er foretaget ændring af visse bestemmelser så de i højere grad følger eksisterende praksis på området bl.a. mødehyppighed, tidsfrister for udsendelse af dagsorden og referat. Herudover er der foretaget en række sproglige rettelser, der ligeledes fremgår af ændrings markeringer. Bilag: Forretningsorden af 10. marts 2014 Vedtægter for Trafikkontaktrådet -5-

6 3. Trafikal ligestilling Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet Resumé Ønsket om lavere færgepriser ses som en afgørende forudsætning for, at udvikle øens bærende erhverv, skabe nye arbejdspladser, vende den negative befolkningsudvikling og dermed sikre fremtiden for det bornholmske samfund. Fra Bornholms side er det altafgørende ønske en markant nedsættelse er prisen udtrykt som trafikal ligestilling, et offensivt tiltag, der vil indvirke positivt på den bornholmske samfundsøkonomi. Trafikal ligestilling indebærer, at det koster det samme at sejle 1 km, som det koster at køre 1 km på landevej. Ønsket er med andre ord en færgetakst, der svarer til prisen på at køre en afstand svarende til Rønne-København, inklusive udgiften til Øresundsbroen. Indstilling og beslutning Kontaktrådsekretariatet indstiller, at Kontaktrådet drøfter trafikal ligestilling. Kontaktrådet 10. marts 2014, pkt. 3: Formanden orienterede om besøgsrække. Seneste udgave om trafikal ligestilling fra BRK sendes ud til medlemmerne. Notatet må gerne distribueres videre lokalt og nationalt. Inzightz orientering tages til efterretning. Sagsfremstilling Trafikal ligestilling indebærer, at det koster det samme at sejle 1 km, som det koster at køre 1 km på landevej. Ønsket er med andre ord en færgetakst, der svarer til prisen på at køre en afstand svarende til Rønne-København, inklusive udgiften til Øresundsbroen. Som det fremgår af nedenstående fakta boks vil det på den ene side medføre øget statstilskud på ca. 60. mio. kr. ud fra de forudsætninger, som er angivet i regneeksemplet. På den anden side vil dette øgede statstilskud medføre markante forbedringer af den bornholmske samfundsøkonomi bl.a. via direkte og indirekte effekter af en øget omsætning for turisterhvervet. Opsummeret vil lavere priser på personbilstransporten til Bornholm på 60 mio. kr. pr. år fra statens side estimeres til at give følgende positive effekter: - Direkte værditilvækst (til provenu og aflønning af arbejdskraft): 686 mio. kr. - Afledte effekter (råvarekøb i andre virksomheder og lønforbrug): 386 mio. kr. - Beskæftigelse: årsværk - Skatteprovenu: 809 mio. kr. (Heraf skatteprovenu til Bornholms Regionskommune: 56 mio. kr. ) For staten er det altså også en god forretning. -6-

7 Samtidig er det svært at pege på en anden enkeltstående mekanisme der som trafikall ligestilling giver et så markant regional økonomisk løft til Bornholm. På mødet vil formanden kort orientere om, hvilke tiltag der iværksættes overfor regering, folketing og andre nøgleaktører med henblik på at fremme trafikal ligestilling som et af hovedkravene ved de kommende forhandlinger om 3. færgeudbud. På mødet vil Lars Kjær fra Inzightz gennemgå beregningerne og svare på spørgsmål relateret til trafikal ligestilling. FAKTABOKS: Trafikal ligestilling betyder færgepriser på: Priser nu Priser med trafikal ligestilling Rønne-Ystad Biler 1099,00 kr. enkelt * 248,50 kr. enkelt Rønne-Køge Biler 1.625,00 kr. enkelt * 603,50 kr. enkel *Listeprisen. Der findes rabatterede billetter på visse afgange Priser nu Priser med trafikal ligestilling Rønne-Køge Løstrailer kr. enkelt kr. enkelt Baseret på skønsmæssigt fastsatte omkostninger på 9 kr./km ved kørsel på landevej. Afstand Rønne Køge: 170 km = kr. Som det fremgår, er der tale om markant lavere priser for personbiler og mindre reduktion for løstrailere. Alle oplysninger er baseret på erhvervets oplysninger om de ekstraomkostninger, de har ved at være lokaliseret på Bornholm. Forudsætninger Nedenstående økonomiske modelberegninger omfatter kun danske og svenske turister, der ankommer med bil/færge over Ystad eller Køge til Bornholm, da det antages at prisnedsættelsen vil have størst effekt for denne gruppe. 65 % af nuværende biltrafik er fastboende samt personer med tilknytning til Bornholm (sommerhusejere, familie mv.) 35 % af nuværende biltrafik er turister, der besøger Bornholm. Fjernes prisbarrieren for at besøge Bornholm ved trafikal ligestilling, viser undersøgelser fra konsulentfirmaet Inzightz et vækstpotentiale i turismen til Bornholm, på en faktor 2,5 (eller det der svarer til 250 %). Derudover antages en trafikstigning for fastboende samt mennesker med tilknytning på 30 % som følge af, at der rejses mere, når prisen er lavere. Økonomiske konsekvenser og dynamiske effekter Omsætningstab for færgetrafikken: Ved hjælp af ovenstående forudsætninger om den øgede trafikmængde på den ene side samt faldet i omsætningen pga. lavere priser på den anden side, kan der beregnes en netto omsætningsnedgang på 60 mio. kr. for færgetrafikken. De direkte og afledte effekter af øget turisme på Bornholm kan beregnes, hvis der bygges videre på Center for regional og Turismeforskning`s estimater omkring turismens betydning for Bornholm (Turismesatellit regnskab for Bornholm 2011, CRT) Mao. kan investeringen i lavere priser på personbilstransporten til Bornholm på 60 mio. kr. pr år fra statens side estimeres til at give følgende positive effekter: - Direkte værditilvækst (til provenu og aflønning af arbejdskraft): 686 mio. kr. -7-

8 - Afledte effekter (råvarekøb i andre virksomheder og lønforbrug): 386 mio. kr. - Beskæftigelse: årsværk - Skatteprovenu: 809 mio. kr. (Heraf skatteprovenu til Bornholms Regionskommune: 56 mio. kr. ) Bilag: - Trafikal ligestilling udarbejdet af konsulentfirmaet Inzightz - Notat om færgebetjeningen udarbejdet af Bornholms Regionskommune -8-

9 4. Arbejdsgruppens rapport Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet Resumé Den nedsatte arbejdsgruppe om forberedelsen til næste udbud, hvor Trafikkontaktrådet deltager med fem medlemmer, har i alt afholdt 11 møder, siden efteråret Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde og rapporten er fremsendt til Transportministerens godkendelse. Indstilling og beslutning Kontaktrådsekretariatet indstiller, at Kontaktrådet drøfter Arbejdsgruppens rapport. Kontaktrådet 10. marts 2014, pkt. 4: Drøftedes. Drøftelserne videreføres på næste møde, den 3. april Sagsfremstilling Indholdet i arbejdsgruppens rapport som den foreligger, vedlagt som bilag, har været drøftet intensivt blandt de bornholmske repræsentanter og transportministeriets ditto. I kommissoriet for arbejdet er anført, at de forslag der måtte fremkomme fra arbejdsgruppen skal kunne afholdes økonomisk inden for den eksisterende ramme, dvs. 204 mio. kr. om året P/L fremskrevet. Men som det fremgår af afsnit 8.2 har de bornholmske medlemmer ikke kunnet acceptere denne ramme og dette udgangspunkt, men har tværtimod argumenteret for, at der skal indføres trafikall ligestilling på færgetransporten til og fra Bornholm, også selvom det medfører en udvidelse af statstilskuddet. Særligt om indholdet i kapitel 8 har der været ført en række drøftelser mellem parterne og for de bornholmske repræsentanter var det vigtigt at følgende kom med i rapporten: a) Bornholm er i forhold til størstedelen af det øvrige Danmark i en økonomisk og demografisk situation, som kræver særlig opmærksomhed fra regeringens og Folketingets side. Fra Kontaktrådets side er der klart givet udtryk for ønsket om en»trafikal ligestilling«, der vil indvirke positivt på den bornholmske samfundsøkonomi. Principielt peger Kontaktrådet på, at det skal koste det samme at sejle 1 km som det koster at køre 1 km i bil. b) Den samfundsbegrundede færgebetjening bør betragtes som en»samfundsbegrundet transportbetjening«, idet det bornholmske transportbehov bør ses under én hat og i relation til de stærkt forskellige behov over døgnets timer og årets måneder. Dermed sik- -9-

10 res en tilfredsstillende, fremadrettet, helhedsorienteret og helårstilpasset transportbetjening af Bornholm, som på visionær vis igen kan skabe vækst og udvikling på øen. c) Billigere biletter er afgørende for Bornholm, og vil have en positiv samfundsøkonomisk effekt i form af øget aktivitet og skatteindtægter. d) Kontaktrådets repræsentanter kan ikke støtte en reduktion af den nuværende trafikbetjening, herunder i forhold til dobbeltture i lavsæsonen til Ystad og i forhold til antallet af dobbeltture til Køge. e) Da de fleste passagerer rejser til Bornholm via Sverige, er der et klart ønske om, at IC Bornholm integreres mere i en samlet transportløsning end i dag. Ligeledes ønskes det, at der gives mulighed for at købe en kombineret og rabatteret færge- og brobillet til bil. f) Prisen for fragt af gods blev sat ned med 30 pct. i forhold til tidligere fra 1. maj 2005 (fra niveau pr. 30. april 2005), og prisen er fastholdt på det niveau, dog reguleret for prisudviklingen. Blandt godserhvervet er der tilfredshed med kapacitetsniveauet, men der er ikke tilfredshed med godsfærgens kapacitetsudnyttelse, rettidighed og ydeevne. Godserhvervet anser godsfærgepriserne som værende for høje, og der er behov for en reduktion af disse. Godserhvervet anser det for afgørende, at kunne benytte den sene af tre faste daglige Rønne-Ystad afgange. g) I forbindelse med færgedrift kan der være behov for at foretage investeringer i fx havneanlæg og veje, og det må afklares hvem der skal stå for finansieringen heraf. h) Hos turisterhvervet er der tilfredshed med kapaciteten, men ikke med billetprisen og frekvensen i skuldersæsonerne, hvor der er dage med op til 10 timer mellem første og anden afgang. Der ønskes en drøftelse af rapporten og forslag til, hvordan rapportens resultater videre kan indgå i arbejdet omkring det 3. udbud af færgebetjeningen til og fra Bornholm. Bilag: - Udkast til arbejdsgruppens rapport af 27. februar

11 5. Ophævelse af den offentlige sygesikring via rejse gennem Sverige Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet Resumé Folketinget har besluttet med virkning fra den 1. august 2014, at den offentlige rejsesygesikring, som vi kender den i dag, ophæves for rejser, der påbegyndes den 1. august 2014 eller senere. Fra den dato skal offentlig dækning for udgifter til sygehjælp i udlandet søges efter de øvrige regelsæt. Det vil særligt være EU-reglerne om det blå EU-sygesikringskort. I praksis vil det betyde, at rejsende til og fra Bornholm, der bliver syge i Sverige selv skal betale for visse ydelser hos lægen og på hospitalet, som også er gældende for svenske statsborgere, med mindre der tegnes en privat sygesikring. Indstilling og beslutning Kontaktrådsekretariatet indstiller, sagen til drøftelse. Kontaktrådet 10. marts 2014, pkt. 5: Udsættes til næste møde. Sagsfremstilling Kontaktrådets sekretariat har rettet henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, med henblik på en præcisering af regelsættet for bornholmere og rejsende til Bornholm ved ophævelsen af den offentlige sygesikring for rejser gennem Sverige. Ministeriet har nu svaret og henviser til lovforslaget L 102 om ophævelse af den offentlige rejsesygesikring, som Folketinget vedtog den 6. februar 2014 som led i finanslovsaftalen for Loven indebærer, at den offentlige rejsesygesikring, som vi kender den i dag, ophæves for rejser, der påbegyndes den 1. august 2014 eller senere. Fra den dato skal offentlig dækning for udgifter til sygehjælp i udlandet søges efter de øvrige regelsæt. Det vil særligt være EUreglerne om det blå EU-sygesikringskort. I praksis vil det betyde, at bornholmere og rejsende til Bornholm er underlagt samme regler for betaling til læge og indlæggelse på sygehuset som svenske statsborgere. Der henvises til Ministeriets svar hvor det anføres at et lægebesøg inden for normal åbningstid er SEK (2011 beløb) og indlæggelse på sygehus koster 80 SEK pr. dag (2011 beløb). Fremover er det dækningen med det blå sygesikringskort der er gældende og det medfører at man har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, man opholder sig i. Man kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land. Alternativt er, at forsikre sig via privat rejseforsikring, men denne mulighed er ikke mulig for alle, herunder har visse ældre og handicappede restriktioner knyttet til denne mulighed. -11-

12 Bilag: - Notat fra Folketingets lovsekretariat -12-

13 6. Evt. Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet Resumé Indstilling og beslutning Kontaktrådet 10. marts 2014, pkt. 6: Intet. Sagsfremstilling -13-

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere