Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014

2 Indhold Indledning...2 Indgang til kommunen...2 Åbningstider og bemanding...2 Borgerservices opgaver og serviceniveau...3 Borgerserviceteam...3 Registerteam...6 Oversigt Lovgrundlag Klagemuligheder Borgerrådgiver

3 Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau for Borgerservice. Administrativt fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. Målet for alle henvendelser til Borgerservice er, at borgeren føler sig velkommen og velbetjent. Kommunikationen med borgerne skal være ligeværdig og præget af gensidig respekt. Det er medarbejdernes opgave, at sikre at dialogen med borgerne foregår i et forståeligt sprog, og at eventuelle fagudtryk og lovstof forklares for borgeren. Borgerservice vil være kendt for, at alle borgere oplever en imødekommende, venlig, åben og ligeværdig dialog i mødet med Borgerservices medarbejdere. Medarbejderne i Borgerservice medvirker til, at borgerne får besvaret deres henvendelse korrekt gennem en spørgende og lyttende tilgang til borgerne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er borgere, der retter henvendelse til Norddjurs Kommune digitalt, skriftligt, telefonisk og personligt. Ydelser i Borgerservice tager altid udgangspunkt i den gældende lovgivning. Indgang til kommunen De fysiske rammer er indrettet for at gøre det nemt for borgeren at finde borgerreceptionen ved ankomst til Rådhuset i Grenaa. Borgerguiden er den første medarbejder, som borgeren møder ved personlig henvendelse til Norddjurs Kommune i Grenaa. Borgerreceptionen er indgangen til Norddjurs Kommune og har til opgave at hjælpe borgerne med at få løst deres henvendelse med det samme så vidt muligt. Borgerguiden er altid til stede i borgerreceptionen, og vil møde borgeren umiddelbart efter, at borgeren er ankommet. Borgerguiden skal sikre, at borgeren bliver sendt videre til den relevante medarbejder i forhold til deres henvendelse. En række opgaver i Borgerservice er digitaliseret, og borgeren kan derfor få vejledning og hjælp til brug af digitale selvbetjeningsmuligheder både ved personligt fremmøde og pr. telefon. Åbningstider og bemanding Borgerservice har base i Grenaa, men betjener også borgere mandag og tirsdag på biblioteket i Ørsted, og onsdag og torsdag på biblioteket i Auning. 2

4 Åbningstiderne er følgende: Grenaa Auning Ørsted Mandag kl kl Tirsdag kl kl Onsdag kl kl Torsdag kl kl Fredag kl Borgerservices opgaver og serviceniveau Kvalitetsstandarden omfatter de opgaver, som løses i Borgerservice. Borgerne betjenes af to teams, som varetager nedenstående borgerrettede opgaver. Borgerserviceteam Borgerguidefunktion Digitalt Pas Kørekort Vielser Udlevering af kopier fra sager i byggearkiv Postfordeling Skanning af modtaget papirpost Telefonomstilling Registerteam Folkeregister Helhedsorienteret Kontrol Valg Sundhedskort EU-sygesikringskort Sundhedsydelse Tilkendelse af førtidspension Borgerserviceteam Borgerserviceteamet løser en række opgaver, hvoraf mange opstår efter en direkte henvendelse fra en borger. Ved personlig henvendelse om sagsbehandling er målet, at borgeren maksimalt skal opleve en ventetid på 15 min. efter betjening af borgerguiden. 3

5 Borgerguidefunktion Borgerguidefunktionen findes udelukkende på rådhuset i Grenaa. Borgeren bliver betjent af borgerguiden med det samme ved første henvendelse i borgerreceptionen. Både indretningen af borgerbetjeningsområdet og borgerguidefunktionen er unik og udviklet i Norddjurs Kommune. Borgerguiden henvender sig til borgeren for at få afdækket, hvilket service borgeren efterspørger, og hjælper dernæst borgeren til at blive betjent det rette sted. Oftest består hjælpen i at anvende nummersystemet, der styrer de fleste henvendelser, så borgerne får den rigtige betjening af den rigtige medarbejder. Borgerguiden tager også i mod post og skemaer, som borgeren ønsker at aflevere. Borgerguiden udleverer og modtager nøgler fra feriefondens ferieboliger, ligesom de udleverer batterier til høreapparater. Digitalisering Arbejdet med digitalisering tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes digitaliseringsstrategi. Norddjurs Kommune ønsker at vejlede borgere med brugen af de digitale løsninger. Derfor yder borgerserviceteamet rådgivning og hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger både ved personlig og telefonisk henvendelse. Grundlaget for at kunne benytte de digitale løsninger er NemID, som borgerserviceteamet hjælper med at oprette og anvende. Borgerserviceteamet assisterer med at oprette digital postkasse og til at blive fritaget for digital post. Borgere, der ønsker at blive fritaget, skal efter loven møde personligt op på kommunen og søge skriftligt. Borgeren modtager efterfølgende et skriftligt svar på fritagelse indenfor 10 arbejdsdage. Borgerservice bistår til udbetaling af feriepenge via FerieKontos hjemmeside. Norddjurs Kommune er endvidere forpligtet til at yde hjælp til Skats digitale løsninger. Borgere i Norddjurs Kommune kan benytte sig af Den Digitale Hotline, hvor borgerne fra hele regionen kan ringe ind og få hjælp til problemer med den digitale selvbetjening på tværs af kommunerne. Dette kan foregå uden for kommunens åbningstider. Telefonnummeret til Den Digitale Hotline er: Telefonnummeret kan benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag fra kl og Fredag fra kl til Søndag fra kl

6 På Norddjurs Kommunes biblioteker findes uddannet personale, som kan vejlede borgerne med brug af digitale løsninger indenfor Borger.dk. Pas I Grenaa og Auning findes en paskiosk, hvor der kan bestilles pas. Passet sendes til borgerens hjemadresse i løbet af 2 uger. Der kan udstedes midlertidige pas på alle tre betjeningsadresser med det samme. På Norddjurs Kommunes hjemmeside kan der reserveres tid til bestilling af pas, så man undgår ventetid i Borgerservice. Der er mulighed for at få taget et pasfoto i Borgerservice mod betaling. Kørekort Der kan bestilles kørekort på alle niveauer, ligesom der laves erhvervskørekort og internationale kørekort. Bestilling af kørekort kan også foretages via Borger.dk. Internationalt kørekort udstedes med det samme, mens andre kørekort sendes direkte til borgeren inden 3 uger. Vielser Borgerserviceteamet tager sig af hele processen i forbindelse med vielser. Ud fra de modtagne oplysninger undersøges, om vielsen kan godkendes. Vielser kan som udgangspunkt arrangeres i løbet af 2 uger. Ansøgning om vielse kan også foretages via Borger.dk. Ved borgerlige vielser arrangeres selve ceremonien og stedet for vielsen efterfølgende. Bygningsarkiv Borgerserviceteamet udlåner og kopierer tegninger fra bygningsarkivet til ejendomsmæglere, entreprenører, borgere mv. for bygninger i Grenaa området. For bygninger i den øvrige del af kommunen skal henvendelsen ske til byg og miljøafdelingen i Allingåbro. Postfordeling Borgerserviceteamet tager sig af al fordeling af indgående post, både på papir og digitalt. Papirpost bliver skannet ind i det elektroniske dokumenthåndteringssystem og videresendt til rette modtager samme dag, det modtages. Digitalt kommer der både almindelige mails og sikre mails, der også fordeles til rette modtager samme dag i arbejdstiden og ellers dagen efter modtagelsen. Omstilling Omstilling af alle telefonhenvendelser til hovednummeret varetages også af borgerserviceteamet. Ved telefonisk henvendelse vil borgeren blive betjent hurtigst muligt. Servicemålet er, at en telefon vil blive besvaret indenfor maksimalt 10 min. Såfremt henvendelsen ikke kan løses af telefonomstillingen, vil der blive viderestillet til enten en afdeling eller en konkret medarbej- 5

7 der. I de tilfælde hvor en medarbejder ikke træffes, vil borgeren få det direkte telefonnummer til brug for efterfølgende henvendelse. Registerteam Registerteamets opgaver er dels følger af direkte henvendelse fra borgerne, men har også opgave af en mere indirekte karakter f.eks. i form af behandling af oplysninger fra digitale og andre henvendelser fra borgerne til centrale registre. Folkeregister Registerteamet vedligeholder Det Centrale Personregister (CPR) med oplysninger fra borgere og offentlige myndigheder. Alle borgere i Danmark er registreret i CPR med oplysninger om: Personnummer Navn Adresse Civilstand Fødselsregistreringssted Statsborgerskab Slægtskab Umyndiggørelse Stilling Folkekirkeforhold Valgret Kommunale forhold Dødsfald Folkeregisternotater I henhold til Lov om Det Centrale Personregister har alle borgere pligt til at melde til CPR, hvis der sker ændringer af de oplysninger, der er registreret i CPR. I den forbindelse har registerteamet en række opgaver: Flytning Borgeren skal anmelde flytning senest fem dage efter flytningen til borger.dk. Registerteamet skal inden godkendelse af flytning undersøge, om tilflytningsadressen er korrekt. Har man ingen bopæl, skal man registreres på det sted, som man opholder sig. Hvis den anmeldte bopæl ikke er godkendt til bolig, skal sagen undersøges nærmere, og kopi af flytning sendes til teknisk forvaltning. 6

8 Borgeren skal tilmeldes, hvis borgeren bor eller opholder sig på adressen og ikke har anden bolig, uanset om boligen er lovlig eller ej. Hvis borgeren bor c/o hos nogen, kan der udsendes 'Logiværtserklæring', inden flytningen godkendes. Borgeren modtager besked indenfor 10 arbejdsdage, hvis flytningen ikke kan godkendes. Udrejse Borgere, der skal opholde sig i udlandet over seks måneder, skal altid melde fraflytning til udlandet på borger.dk. Korte besøg her i landet skal ikke betragtes som en afbrydelse af opholdet i udlandet, så længe personen i det anførte tidsrum sover flest gange i udlandet. Ved ophold i udlandet på seks måneder eller derunder, og hvor den hidtidige bopæl opretholdes til fuld rådighed, er der ret til at forblive registreret med bopæl der. Opretholdes den hidtidige bolig ikke til fuld rådighed, skal der foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en fraflytning til udlandet eller ej. Registerteamet modtager besked om udrejse via borger.dk og undersøger om oplysningerne er korrekte, hvorefter der registreres, at borgeren er flyttet til udlandet i CPR-systemet mv. Indrejse Ved indrejse fra andre nordiske lande skal borgeren møde personligt op i borgerservice, hvis opholdet varer mere end seks måneder og medbringe legitimation, herunder dokumentation for statsborgerskab (pas) og dokumentation for personnummer fra det nordiske fraflytningsland. Ikke-nordiske EU-borgere, der vil opholde sig midlertidigt i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal ansøge om et registreringsbevis hos statsforvaltningen. Ved indrejse fra EU- og EØS-lande skal borgeren møde personligt op på folkeregisteret, hvis opholdet varer mere end seks måneder. Ved indrejse fra de øvrige udlande skal borgeren møde personligt op på folkeregisteret senest fem dage efter flytning og medbringe opholdstilladelse, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Korte besøg i udlandet indebærer ikke en afbrydelse af ophold her i landet, så længe vedkommende i det anførte tidsrum sover flest gange her i landet. Udenlandske arbejdstagere, der flytter til Norddjurs Kommune, kan vælge at foretage registreringen af indrejsen hos Citizen Service, ICS i Aarhus på adressen Nordhavnsgade 4-6, 8000 Aarhus C. 7

9 Personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde i perioden overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men som i perioden tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lign. på bopælen her i landet, opfylder betingelserne for at blive registreret som indrejst. Registerteamet modtager besked om indrejse via borger.dk og undersøger om oplysningerne er korrekte, hvorefter de nye borgere registreres i CPR-systemet mv. Flygtninge En særlig opgave for registerteamet er flygtninge. For flygtninge, der ankommer direkte fra hjemlandet, skal der ske oprettelse i cpr-register, skat, NemID, mv. samme dag. Flygtningen, der kommer fra et asylcenter, er allerede registreret, men registerteamet skal undersøge om oplysningerne er korrekte og registrere de nødvendige oplysninger i Norddjurs Kommune. Klager i forbindelse med CPR Klager over afgørelser efter Lov om Det Centrale Personregister skal efter genvurdering afgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Helhedsorienteret Kontrol Helhedsorienteret Kontrol er organiseret sammen med folkeregisteropgaven, da sager om kontrol med udbetaling af offentlige ydelser ofte har udgangspunkt i registreringen af adresse. Kommunen har ansvaret for at administrere de fleste af de sociale ydelser, samt at ydelserne altid udbetales på et korrekt grundlag ifølge lovgivningen. I den forbindelse anvender gruppen for Helhedsorienteret Kontrol muligheden for at samkøre alle de registeroplysninger, som kommunen har adgang til og dermed kontrollere, om borgernes oplysninger er korrekte. Hvis det viser sig, at forudsætningerne for at udbetale de sociale ydelser ikke længere er til stede, skal kommunen stoppe ydelserne og eventuelt kræve tilbagebetaling. I praksis opereres typisk med to former for misbrug af sociale ydelser, nemlig de sager, der knytter sig til fiktiv adresse (enligsager mv.) og de sager, der knytter sig til dobbeltforsørgelse (sort arbejde mv.). Sager om fiktiv adresse dækker over det forhold, at en af parterne i et forhold opgiver en forkert (fiktiv) adresse alene med det formål, at den pågældende selv eller den anden part opnår status som enlig, og derved opnår en højere social ydelse. Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer reelt er samboende) forekommer typisk inden for børnetilskuds -, pensions -, boligstøtte og daginstitutionsområdet. Altså alle de områder, hvor den sociale ydelse er højere til enlige end samlevende, eller hvor begge parters indtægter har betydning for ydelsens størrelse. Dobbeltforsørgelse dækker over det forhold, at en borger modtager to ydelser for samme periode til dækning af samme behov. 8

10 Dobbeltforsørgelsessituationen forekommer typisk i forbindelse med kontanthjælp, hvor en borger undlader at oplyse, at vedkommende har et arbejde, selv om vedkommende modtager kontanthjælp for samme periode til forsørgelse. På sygedagpengeområdet opstår en lignende situation, hvor borgeren genoptager arbejdet og samtidig modtager sygedagpenge, fordi han undlader at foretage den fornødne underretning til socialforvaltningen. Derudover foretager Helhedsorienteret Kontrol i samarbejde med SKAT kontrolbesøg i forskellige virksomheder. Valg I forbindelse med valg varetager registerteamet hele den registreringsmæssige del af opgaven. De står også for at betjene de borgere, der ønsker at brevstemme, og søger for at beboerne på Norddjurs Kommunes institutioner får mulighed for at afgive stemmer. Sundhedskort For at anvende ydelser under sundhedsloven skal borgeren have et sundhedskort. For at få udstedt et sundhedskort skal man være registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i Danmark. Nyfødte får tilsendt deres efter navngivning eller barnedåb. Når en borger fylder 15 år, har man mulighed for at vælge egen læge. Ved valg af ny læge udstedes et nyt sundhedskort. Borgerne bestiller sundhedskort på borger.dk, hvorefter registreringsteamet modtager bestillingen og registrerer oplysningerne for efterfølgende at bestille sundhedskortet (tidligere sygesikringsbevis). Der er en leveringstid på ca. 2-3 uger. Der skal udstedes nyt sundhedskort, når borgerne skifter læge, ved ændring af sygesikringsgruppe, når kortet er bortkommet, gået i stykker, mv. Registerteamet hjælper de borgere, der ikke selv kan bestille digitalt. EU-sygesikringskort Borgerne er fra den 1. august 2014 dækket af et EU-sygesikringskort, også kaldet det blå sygesikringsbevis eller det blå kort. Med EU-sygesikringskortet har man ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor man søger hjælp. Borgeren kan bestille kortet på borger.dk. Registreringsteamet modtager bestillingen og registrerer oplysningerne for efterfølgende at bestille EU-sygesikringskortet. Der er en leveringstid på ca. 2-3 uger. Kortet er normalt gyldigt i 5 år. Sundhedsydelser Ansøgning om tilskud til ydelser sker ved personlig henvendelse i borgerservice medbringende faktura for ydelsen. Når der foreligger de nødvendige oplysninger træffes afgørelse indenfor 10 arbejdsdage. 9

11 Sundhedskortet Sundhedskortet giver adgang til ydelser under sundhedsloven. Der er to grupper af sygesikrede. Som udgangspunkt tilhører alle borgere gruppe 1, men det er muligt at vælge en anden sikringsgruppe. Gruppe 1-sikrede: Gruppe 1-sikrede har som udgangspunkt adgang til vederlagsfri lægehjælp og speciallægehjælp. Derudover kan gruppe 1-sikrede være berettigede til tilskud til andre ydelser. Der kan i forbindelse med lægeoverenskomster være forskellige aftaler, som registerteamet vil skulle undersøges nærmere, inden det besluttes, om der kan gives tilskud til ydelser. Ved behandling hos speciallæge kræves henvisning fra egen læge eller fra en alment praktiserende læge i et andet EU/EØS land. Undtaget er øjenlæge, øre-, næse- og halslæge. Gruppe 2-sikrede: Gruppe 2-sikrede kan frit vælge læge eller speciallæge, men har ikke ret til vederlagsfri lægehjælp. Der vil altid være en egenbetaling. For overenskomstomfattende læger foretages nettoafregning. Dvs. den gruppe 2-sikrede betaler kun egenandelen til lægen, og lægen afregner selv det offentliges andel med regionen. Hos læger, der ikke har overenskomst med det offentlige, betaler den gruppe 2-sikrede hele regningsbeløbet til lægen, og får det offentliges andel refunderet af kommunen. Der vil dog kunne ydes et tilskud svarende til taksten for tilsvarende lægehjælp til en gruppe 1- sikret. Dog undtaget er kørselsgodtgørelse. EU-sygesikringskort Kortet dokumenterer, at borgeren har ret til læge- og hospitalsbehandling, nødvendige kontrolundersøgelser samt behovsbestemte ydelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under ophold i alle EU-landene, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz. Det tilrådes, at borgeren tegner en privat forsikring til dækning af lægeordineret hjemtransport, da sygetransport hjem til Danmark ikke er dækket af EUsygesikringskortet. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, hvor man søger behandling, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling. Egenbetalingen kan man ikke efterfølgende få refunderet ifølge sundhedslovens bestemmelser. 10

12 Transport til besøg hos læger Anmodning om transport eller befordringsgodtgørelse skal ske til registerteamet ved personlig eller telefonisk henvendelse. Registerteamet vurderer, træffer afgørelser, bestiller, koordinerer og udbetaler transport til besøg hos læger. Normalt skal borgerne selv sørge for transport til alment praktiserende læge, vagtlæge og speciallæge, herunder speciallægepraksis på sygehus. Gruppe 1-sikrede borgere kan dog anmode om befordringsgodtgørelse, når der er tale om transport til og fra speciallæge. Behandling eller undersøgelse hos en speciallæge skal være lægehenvist. Ved behandling eller undersøgelse hos en øjenlæge, øre-, næse- og halslæge eller hos en gynækolog, hvor behandlingen er svangerskabsafbrydelse inden 12. uge, behøves ingen henvisning. Afstanden mellem borgerens bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted skal overstige 50 km, før borgeren kan anmode om befordringsgodtgørelse. Ønsker den borgerne at benytte en speciallæge, der har konsultation længere væk, ydes godtgørelsen med det beløb, den sikrede havde ret til, hvis den nærmeste speciallæge var blevet anvendt. Det forudsættes, at borgerne anvender offentligt transportmiddel. Anden befordringsform kan benyttes, såfremt borgerne er ude af stand til at bruge offentlige transportmidler. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel kan borgerne kun få befordringsgodtgørelse, hvis det ikke har været muligt at benytte offentlige transportmidler, således at den pågældende ellers ville have været henvist til at benytte taxa eller lignende. Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel beregnes efter taksten for billigste offentlige transportmiddel. Har borgerne behov for ledsager på grund af alder eller helbredstilstand, ydes der ligeledes befordringsgodtgørelse til ledsageren. Medfører ledsagelsen et fravær fra hjemmet i mere end 12 timer, ydes der befordringsgodtgørelse til en ud- og hjemrejse uden, at patienten er med. Folke- eller førtidspensionister, der er gruppe 1-sikrede kan ved sygdomstilfælde få godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Kræver borgernes behandling en overnatning, ydes der også overnatningsgodtgørelse til ledsageren efter samme regler som til borgeren. Pensionister kan også få tilskud til befordring til behandling eller undersøgelse hos en speciallæge, når der er henvist fra en alment praktiserende læge, og pensionisten benytter den speciallæge, der har konsultation nærmest pensionistens bopæl. Er denne speciallæge forhindret, ydes godtgørelsen til den nærmeste speciallæge, der ikke er forhindret. Ønsker en pensionist at benytte en speciallæge, der har konsultation længere væk, ydes godtgørelsen med det beløb, pensionisten havde ret til, hvis den nærmeste speciallæge var blevet anvendt. 11

13 Klager efter Sundhedsloven Klager efter Sundhedsloven afgøres af Patientombuddet. Tilkendelse af førtidspension Registerteamet er sekretariat for Pensionsnævnet, der behandler og træffer afgørelser i sager om ansøgning og forhøjelse af førtidspension. Registerteamet modtager sager om førtidspension fra sagsbehandlere i Jobcentret. Herefter bliver de bearbejdet og udsendt til Pensionsnævnets medlemmer. Registerteamet er selv en del af Pensionsnævnet og koordinerer møderne. Efter pensionsnævnsmøderne udsender registerteamet afgørelser i form af tilkendelse eller afslag. Registerteamet sikrer, at afgørelserne tager udgangspunkt i lovgivningen og at begrundelserne beskriver, hvad der er lagt vægt på og henvisninger til det lovmæssige grundlag. Klager efter lov om førtidspension Såfremt en borger klager over en afgørelse, skal registerteamet med baggrund i klagen revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, skal klagen sendes til Ankestyrelsen inden 4 uger. Ankestyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen. 12

14 Oversigt Følgende hovedopgaver løses på de tre betjeningssteder: Hovedopgaver, herunder sagsbehandlingsopgaver Grenaa Auning Ørsted X Telefonbetjening(hovednummer) Postmodtagelse X X X Folkeregister, lægevalg/sundhedskort X X X Vielser (ansøgning) X X X Pas, kørekort, m.v. X (Paskiosk) X (Paskiosk) Begravelseshjælp, efterlevelseshjælp, offentlige begravelser, fri befordring, EU-sygesikring Fleksydelse, særlig ydelse, revalideringsydelse, løntilskud servicejob, mentor, refusion a- dagpenge m.v. Sygedagpenge, dagpengeregres Barselsdagpenge X X X X X Kontanthjælp, Enkeltydelser X m.v. Helbredstillæg, personlige tillæg X X X m.v., Folkepension og tilkendelse af X førtidspension Helhedsorienteret sagsbehandling X Boligydelse, boligsikring og indskudslån X X X Børneydelser, bidrag og underholdsbidrag X X X Skat X X X 13

15 Lovgrundlag Lov om social pension Lov om førtidspension Lov om delpension Lov om boligstøtte Lov om sygedagpenge Sundhedsloven Lov om Social service Lov om Det Centrale Personregister Lov om offentlig digital post Lov om obligatorisk digital selvbetjening Ferieloven Lov om begravelse og ligbrænding Lov om Udbetaling Danmark Udlændingelov Lov om offentlighed i forvaltningen Lov om retssikkerhed og administration Forvaltningsloven Lov om pas til danske statsborgere Færdselsloven Lov om valg til Folketinget Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lov om kommunale og regionale valg Klagemuligheder En borger kan klage over næsten alle afgørelser, der træffes af Borgerservice. Har borgeren behov for hjælp til at klage, ydes hjælpen at Borgerservice. Når en borger har klaget over en afgørelse, genvurderes sagen med de begrundelser, der fremgår af klagen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen til rette klageinstans, der træffer en endelig afgørelse i sagen. 14

16 Borgerrådgiver Borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren med klager over kommunens sagsbehandling. Som borger i Norddjurs Kommune kan man klage til borgerrådgiveren blandt andet over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.. Borgerrådgiveren kan hjælpe til at forstå en afgørelse fra kommunen samt rådgivning og vejledning i forbindelse med klage samt indgå i dialog med kommunens sagsbehandler og borgeren om sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder og hjælpe med at forberede og samle op på en samtale. Borgerrådgiveren behandler ikke klager om det faglige indhold i kommunale afgørelser, de politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m., ansættelsesforhold i kommunen og forhold som andre klageinstanser tager sig af. Derudover behandler borgerrådgiveren normalt ikke klager, der er mere end 1 år efter hændelsen/forløbet. Derudover medvirker borgerrådgiveren til, at der ydes en god Borgerservice med borgeren i centrum. 15

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikshavn Kommune Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder (Bilag 2+3) WWW.BDO.DK www.bdo.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BILAG 2: KVALITETSSTANDARDER... 3 1.1 Kørsel til

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere