Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014

2 Indhold Indledning...2 Indgang til kommunen...2 Åbningstider og bemanding...2 Borgerservices opgaver og serviceniveau...3 Borgerserviceteam...3 Registerteam...6 Oversigt Lovgrundlag Klagemuligheder Borgerrådgiver

3 Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau for Borgerservice. Administrativt fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. Målet for alle henvendelser til Borgerservice er, at borgeren føler sig velkommen og velbetjent. Kommunikationen med borgerne skal være ligeværdig og præget af gensidig respekt. Det er medarbejdernes opgave, at sikre at dialogen med borgerne foregår i et forståeligt sprog, og at eventuelle fagudtryk og lovstof forklares for borgeren. Borgerservice vil være kendt for, at alle borgere oplever en imødekommende, venlig, åben og ligeværdig dialog i mødet med Borgerservices medarbejdere. Medarbejderne i Borgerservice medvirker til, at borgerne får besvaret deres henvendelse korrekt gennem en spørgende og lyttende tilgang til borgerne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er borgere, der retter henvendelse til Norddjurs Kommune digitalt, skriftligt, telefonisk og personligt. Ydelser i Borgerservice tager altid udgangspunkt i den gældende lovgivning. Indgang til kommunen De fysiske rammer er indrettet for at gøre det nemt for borgeren at finde borgerreceptionen ved ankomst til Rådhuset i Grenaa. Borgerguiden er den første medarbejder, som borgeren møder ved personlig henvendelse til Norddjurs Kommune i Grenaa. Borgerreceptionen er indgangen til Norddjurs Kommune og har til opgave at hjælpe borgerne med at få løst deres henvendelse med det samme så vidt muligt. Borgerguiden er altid til stede i borgerreceptionen, og vil møde borgeren umiddelbart efter, at borgeren er ankommet. Borgerguiden skal sikre, at borgeren bliver sendt videre til den relevante medarbejder i forhold til deres henvendelse. En række opgaver i Borgerservice er digitaliseret, og borgeren kan derfor få vejledning og hjælp til brug af digitale selvbetjeningsmuligheder både ved personligt fremmøde og pr. telefon. Åbningstider og bemanding Borgerservice har base i Grenaa, men betjener også borgere mandag og tirsdag på biblioteket i Ørsted, og onsdag og torsdag på biblioteket i Auning. 2

4 Åbningstiderne er følgende: Grenaa Auning Ørsted Mandag kl kl Tirsdag kl kl Onsdag kl kl Torsdag kl kl Fredag kl Borgerservices opgaver og serviceniveau Kvalitetsstandarden omfatter de opgaver, som løses i Borgerservice. Borgerne betjenes af to teams, som varetager nedenstående borgerrettede opgaver. Borgerserviceteam Borgerguidefunktion Digitalt Pas Kørekort Vielser Udlevering af kopier fra sager i byggearkiv Postfordeling Skanning af modtaget papirpost Telefonomstilling Registerteam Folkeregister Helhedsorienteret Kontrol Valg Sundhedskort EU-sygesikringskort Sundhedsydelse Tilkendelse af førtidspension Borgerserviceteam Borgerserviceteamet løser en række opgaver, hvoraf mange opstår efter en direkte henvendelse fra en borger. Ved personlig henvendelse om sagsbehandling er målet, at borgeren maksimalt skal opleve en ventetid på 15 min. efter betjening af borgerguiden. 3

5 Borgerguidefunktion Borgerguidefunktionen findes udelukkende på rådhuset i Grenaa. Borgeren bliver betjent af borgerguiden med det samme ved første henvendelse i borgerreceptionen. Både indretningen af borgerbetjeningsområdet og borgerguidefunktionen er unik og udviklet i Norddjurs Kommune. Borgerguiden henvender sig til borgeren for at få afdækket, hvilket service borgeren efterspørger, og hjælper dernæst borgeren til at blive betjent det rette sted. Oftest består hjælpen i at anvende nummersystemet, der styrer de fleste henvendelser, så borgerne får den rigtige betjening af den rigtige medarbejder. Borgerguiden tager også i mod post og skemaer, som borgeren ønsker at aflevere. Borgerguiden udleverer og modtager nøgler fra feriefondens ferieboliger, ligesom de udleverer batterier til høreapparater. Digitalisering Arbejdet med digitalisering tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes digitaliseringsstrategi. Norddjurs Kommune ønsker at vejlede borgere med brugen af de digitale løsninger. Derfor yder borgerserviceteamet rådgivning og hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger både ved personlig og telefonisk henvendelse. Grundlaget for at kunne benytte de digitale løsninger er NemID, som borgerserviceteamet hjælper med at oprette og anvende. Borgerserviceteamet assisterer med at oprette digital postkasse og til at blive fritaget for digital post. Borgere, der ønsker at blive fritaget, skal efter loven møde personligt op på kommunen og søge skriftligt. Borgeren modtager efterfølgende et skriftligt svar på fritagelse indenfor 10 arbejdsdage. Borgerservice bistår til udbetaling af feriepenge via FerieKontos hjemmeside. Norddjurs Kommune er endvidere forpligtet til at yde hjælp til Skats digitale løsninger. Borgere i Norddjurs Kommune kan benytte sig af Den Digitale Hotline, hvor borgerne fra hele regionen kan ringe ind og få hjælp til problemer med den digitale selvbetjening på tværs af kommunerne. Dette kan foregå uden for kommunens åbningstider. Telefonnummeret til Den Digitale Hotline er: Telefonnummeret kan benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag fra kl og Fredag fra kl til Søndag fra kl

6 På Norddjurs Kommunes biblioteker findes uddannet personale, som kan vejlede borgerne med brug af digitale løsninger indenfor Borger.dk. Pas I Grenaa og Auning findes en paskiosk, hvor der kan bestilles pas. Passet sendes til borgerens hjemadresse i løbet af 2 uger. Der kan udstedes midlertidige pas på alle tre betjeningsadresser med det samme. På Norddjurs Kommunes hjemmeside kan der reserveres tid til bestilling af pas, så man undgår ventetid i Borgerservice. Der er mulighed for at få taget et pasfoto i Borgerservice mod betaling. Kørekort Der kan bestilles kørekort på alle niveauer, ligesom der laves erhvervskørekort og internationale kørekort. Bestilling af kørekort kan også foretages via Borger.dk. Internationalt kørekort udstedes med det samme, mens andre kørekort sendes direkte til borgeren inden 3 uger. Vielser Borgerserviceteamet tager sig af hele processen i forbindelse med vielser. Ud fra de modtagne oplysninger undersøges, om vielsen kan godkendes. Vielser kan som udgangspunkt arrangeres i løbet af 2 uger. Ansøgning om vielse kan også foretages via Borger.dk. Ved borgerlige vielser arrangeres selve ceremonien og stedet for vielsen efterfølgende. Bygningsarkiv Borgerserviceteamet udlåner og kopierer tegninger fra bygningsarkivet til ejendomsmæglere, entreprenører, borgere mv. for bygninger i Grenaa området. For bygninger i den øvrige del af kommunen skal henvendelsen ske til byg og miljøafdelingen i Allingåbro. Postfordeling Borgerserviceteamet tager sig af al fordeling af indgående post, både på papir og digitalt. Papirpost bliver skannet ind i det elektroniske dokumenthåndteringssystem og videresendt til rette modtager samme dag, det modtages. Digitalt kommer der både almindelige mails og sikre mails, der også fordeles til rette modtager samme dag i arbejdstiden og ellers dagen efter modtagelsen. Omstilling Omstilling af alle telefonhenvendelser til hovednummeret varetages også af borgerserviceteamet. Ved telefonisk henvendelse vil borgeren blive betjent hurtigst muligt. Servicemålet er, at en telefon vil blive besvaret indenfor maksimalt 10 min. Såfremt henvendelsen ikke kan løses af telefonomstillingen, vil der blive viderestillet til enten en afdeling eller en konkret medarbej- 5

7 der. I de tilfælde hvor en medarbejder ikke træffes, vil borgeren få det direkte telefonnummer til brug for efterfølgende henvendelse. Registerteam Registerteamets opgaver er dels følger af direkte henvendelse fra borgerne, men har også opgave af en mere indirekte karakter f.eks. i form af behandling af oplysninger fra digitale og andre henvendelser fra borgerne til centrale registre. Folkeregister Registerteamet vedligeholder Det Centrale Personregister (CPR) med oplysninger fra borgere og offentlige myndigheder. Alle borgere i Danmark er registreret i CPR med oplysninger om: Personnummer Navn Adresse Civilstand Fødselsregistreringssted Statsborgerskab Slægtskab Umyndiggørelse Stilling Folkekirkeforhold Valgret Kommunale forhold Dødsfald Folkeregisternotater I henhold til Lov om Det Centrale Personregister har alle borgere pligt til at melde til CPR, hvis der sker ændringer af de oplysninger, der er registreret i CPR. I den forbindelse har registerteamet en række opgaver: Flytning Borgeren skal anmelde flytning senest fem dage efter flytningen til borger.dk. Registerteamet skal inden godkendelse af flytning undersøge, om tilflytningsadressen er korrekt. Har man ingen bopæl, skal man registreres på det sted, som man opholder sig. Hvis den anmeldte bopæl ikke er godkendt til bolig, skal sagen undersøges nærmere, og kopi af flytning sendes til teknisk forvaltning. 6

8 Borgeren skal tilmeldes, hvis borgeren bor eller opholder sig på adressen og ikke har anden bolig, uanset om boligen er lovlig eller ej. Hvis borgeren bor c/o hos nogen, kan der udsendes 'Logiværtserklæring', inden flytningen godkendes. Borgeren modtager besked indenfor 10 arbejdsdage, hvis flytningen ikke kan godkendes. Udrejse Borgere, der skal opholde sig i udlandet over seks måneder, skal altid melde fraflytning til udlandet på borger.dk. Korte besøg her i landet skal ikke betragtes som en afbrydelse af opholdet i udlandet, så længe personen i det anførte tidsrum sover flest gange i udlandet. Ved ophold i udlandet på seks måneder eller derunder, og hvor den hidtidige bopæl opretholdes til fuld rådighed, er der ret til at forblive registreret med bopæl der. Opretholdes den hidtidige bolig ikke til fuld rådighed, skal der foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en fraflytning til udlandet eller ej. Registerteamet modtager besked om udrejse via borger.dk og undersøger om oplysningerne er korrekte, hvorefter der registreres, at borgeren er flyttet til udlandet i CPR-systemet mv. Indrejse Ved indrejse fra andre nordiske lande skal borgeren møde personligt op i borgerservice, hvis opholdet varer mere end seks måneder og medbringe legitimation, herunder dokumentation for statsborgerskab (pas) og dokumentation for personnummer fra det nordiske fraflytningsland. Ikke-nordiske EU-borgere, der vil opholde sig midlertidigt i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal ansøge om et registreringsbevis hos statsforvaltningen. Ved indrejse fra EU- og EØS-lande skal borgeren møde personligt op på folkeregisteret, hvis opholdet varer mere end seks måneder. Ved indrejse fra de øvrige udlande skal borgeren møde personligt op på folkeregisteret senest fem dage efter flytning og medbringe opholdstilladelse, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Korte besøg i udlandet indebærer ikke en afbrydelse af ophold her i landet, så længe vedkommende i det anførte tidsrum sover flest gange her i landet. Udenlandske arbejdstagere, der flytter til Norddjurs Kommune, kan vælge at foretage registreringen af indrejsen hos Citizen Service, ICS i Aarhus på adressen Nordhavnsgade 4-6, 8000 Aarhus C. 7

9 Personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde i perioden overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men som i perioden tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lign. på bopælen her i landet, opfylder betingelserne for at blive registreret som indrejst. Registerteamet modtager besked om indrejse via borger.dk og undersøger om oplysningerne er korrekte, hvorefter de nye borgere registreres i CPR-systemet mv. Flygtninge En særlig opgave for registerteamet er flygtninge. For flygtninge, der ankommer direkte fra hjemlandet, skal der ske oprettelse i cpr-register, skat, NemID, mv. samme dag. Flygtningen, der kommer fra et asylcenter, er allerede registreret, men registerteamet skal undersøge om oplysningerne er korrekte og registrere de nødvendige oplysninger i Norddjurs Kommune. Klager i forbindelse med CPR Klager over afgørelser efter Lov om Det Centrale Personregister skal efter genvurdering afgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Helhedsorienteret Kontrol Helhedsorienteret Kontrol er organiseret sammen med folkeregisteropgaven, da sager om kontrol med udbetaling af offentlige ydelser ofte har udgangspunkt i registreringen af adresse. Kommunen har ansvaret for at administrere de fleste af de sociale ydelser, samt at ydelserne altid udbetales på et korrekt grundlag ifølge lovgivningen. I den forbindelse anvender gruppen for Helhedsorienteret Kontrol muligheden for at samkøre alle de registeroplysninger, som kommunen har adgang til og dermed kontrollere, om borgernes oplysninger er korrekte. Hvis det viser sig, at forudsætningerne for at udbetale de sociale ydelser ikke længere er til stede, skal kommunen stoppe ydelserne og eventuelt kræve tilbagebetaling. I praksis opereres typisk med to former for misbrug af sociale ydelser, nemlig de sager, der knytter sig til fiktiv adresse (enligsager mv.) og de sager, der knytter sig til dobbeltforsørgelse (sort arbejde mv.). Sager om fiktiv adresse dækker over det forhold, at en af parterne i et forhold opgiver en forkert (fiktiv) adresse alene med det formål, at den pågældende selv eller den anden part opnår status som enlig, og derved opnår en højere social ydelse. Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer reelt er samboende) forekommer typisk inden for børnetilskuds -, pensions -, boligstøtte og daginstitutionsområdet. Altså alle de områder, hvor den sociale ydelse er højere til enlige end samlevende, eller hvor begge parters indtægter har betydning for ydelsens størrelse. Dobbeltforsørgelse dækker over det forhold, at en borger modtager to ydelser for samme periode til dækning af samme behov. 8

10 Dobbeltforsørgelsessituationen forekommer typisk i forbindelse med kontanthjælp, hvor en borger undlader at oplyse, at vedkommende har et arbejde, selv om vedkommende modtager kontanthjælp for samme periode til forsørgelse. På sygedagpengeområdet opstår en lignende situation, hvor borgeren genoptager arbejdet og samtidig modtager sygedagpenge, fordi han undlader at foretage den fornødne underretning til socialforvaltningen. Derudover foretager Helhedsorienteret Kontrol i samarbejde med SKAT kontrolbesøg i forskellige virksomheder. Valg I forbindelse med valg varetager registerteamet hele den registreringsmæssige del af opgaven. De står også for at betjene de borgere, der ønsker at brevstemme, og søger for at beboerne på Norddjurs Kommunes institutioner får mulighed for at afgive stemmer. Sundhedskort For at anvende ydelser under sundhedsloven skal borgeren have et sundhedskort. For at få udstedt et sundhedskort skal man være registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i Danmark. Nyfødte får tilsendt deres efter navngivning eller barnedåb. Når en borger fylder 15 år, har man mulighed for at vælge egen læge. Ved valg af ny læge udstedes et nyt sundhedskort. Borgerne bestiller sundhedskort på borger.dk, hvorefter registreringsteamet modtager bestillingen og registrerer oplysningerne for efterfølgende at bestille sundhedskortet (tidligere sygesikringsbevis). Der er en leveringstid på ca. 2-3 uger. Der skal udstedes nyt sundhedskort, når borgerne skifter læge, ved ændring af sygesikringsgruppe, når kortet er bortkommet, gået i stykker, mv. Registerteamet hjælper de borgere, der ikke selv kan bestille digitalt. EU-sygesikringskort Borgerne er fra den 1. august 2014 dækket af et EU-sygesikringskort, også kaldet det blå sygesikringsbevis eller det blå kort. Med EU-sygesikringskortet har man ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor man søger hjælp. Borgeren kan bestille kortet på borger.dk. Registreringsteamet modtager bestillingen og registrerer oplysningerne for efterfølgende at bestille EU-sygesikringskortet. Der er en leveringstid på ca. 2-3 uger. Kortet er normalt gyldigt i 5 år. Sundhedsydelser Ansøgning om tilskud til ydelser sker ved personlig henvendelse i borgerservice medbringende faktura for ydelsen. Når der foreligger de nødvendige oplysninger træffes afgørelse indenfor 10 arbejdsdage. 9

11 Sundhedskortet Sundhedskortet giver adgang til ydelser under sundhedsloven. Der er to grupper af sygesikrede. Som udgangspunkt tilhører alle borgere gruppe 1, men det er muligt at vælge en anden sikringsgruppe. Gruppe 1-sikrede: Gruppe 1-sikrede har som udgangspunkt adgang til vederlagsfri lægehjælp og speciallægehjælp. Derudover kan gruppe 1-sikrede være berettigede til tilskud til andre ydelser. Der kan i forbindelse med lægeoverenskomster være forskellige aftaler, som registerteamet vil skulle undersøges nærmere, inden det besluttes, om der kan gives tilskud til ydelser. Ved behandling hos speciallæge kræves henvisning fra egen læge eller fra en alment praktiserende læge i et andet EU/EØS land. Undtaget er øjenlæge, øre-, næse- og halslæge. Gruppe 2-sikrede: Gruppe 2-sikrede kan frit vælge læge eller speciallæge, men har ikke ret til vederlagsfri lægehjælp. Der vil altid være en egenbetaling. For overenskomstomfattende læger foretages nettoafregning. Dvs. den gruppe 2-sikrede betaler kun egenandelen til lægen, og lægen afregner selv det offentliges andel med regionen. Hos læger, der ikke har overenskomst med det offentlige, betaler den gruppe 2-sikrede hele regningsbeløbet til lægen, og får det offentliges andel refunderet af kommunen. Der vil dog kunne ydes et tilskud svarende til taksten for tilsvarende lægehjælp til en gruppe 1- sikret. Dog undtaget er kørselsgodtgørelse. EU-sygesikringskort Kortet dokumenterer, at borgeren har ret til læge- og hospitalsbehandling, nødvendige kontrolundersøgelser samt behovsbestemte ydelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under ophold i alle EU-landene, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz. Det tilrådes, at borgeren tegner en privat forsikring til dækning af lægeordineret hjemtransport, da sygetransport hjem til Danmark ikke er dækket af EUsygesikringskortet. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, hvor man søger behandling, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling. Egenbetalingen kan man ikke efterfølgende få refunderet ifølge sundhedslovens bestemmelser. 10

12 Transport til besøg hos læger Anmodning om transport eller befordringsgodtgørelse skal ske til registerteamet ved personlig eller telefonisk henvendelse. Registerteamet vurderer, træffer afgørelser, bestiller, koordinerer og udbetaler transport til besøg hos læger. Normalt skal borgerne selv sørge for transport til alment praktiserende læge, vagtlæge og speciallæge, herunder speciallægepraksis på sygehus. Gruppe 1-sikrede borgere kan dog anmode om befordringsgodtgørelse, når der er tale om transport til og fra speciallæge. Behandling eller undersøgelse hos en speciallæge skal være lægehenvist. Ved behandling eller undersøgelse hos en øjenlæge, øre-, næse- og halslæge eller hos en gynækolog, hvor behandlingen er svangerskabsafbrydelse inden 12. uge, behøves ingen henvisning. Afstanden mellem borgerens bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted skal overstige 50 km, før borgeren kan anmode om befordringsgodtgørelse. Ønsker den borgerne at benytte en speciallæge, der har konsultation længere væk, ydes godtgørelsen med det beløb, den sikrede havde ret til, hvis den nærmeste speciallæge var blevet anvendt. Det forudsættes, at borgerne anvender offentligt transportmiddel. Anden befordringsform kan benyttes, såfremt borgerne er ude af stand til at bruge offentlige transportmidler. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel kan borgerne kun få befordringsgodtgørelse, hvis det ikke har været muligt at benytte offentlige transportmidler, således at den pågældende ellers ville have været henvist til at benytte taxa eller lignende. Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel beregnes efter taksten for billigste offentlige transportmiddel. Har borgerne behov for ledsager på grund af alder eller helbredstilstand, ydes der ligeledes befordringsgodtgørelse til ledsageren. Medfører ledsagelsen et fravær fra hjemmet i mere end 12 timer, ydes der befordringsgodtgørelse til en ud- og hjemrejse uden, at patienten er med. Folke- eller førtidspensionister, der er gruppe 1-sikrede kan ved sygdomstilfælde få godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Kræver borgernes behandling en overnatning, ydes der også overnatningsgodtgørelse til ledsageren efter samme regler som til borgeren. Pensionister kan også få tilskud til befordring til behandling eller undersøgelse hos en speciallæge, når der er henvist fra en alment praktiserende læge, og pensionisten benytter den speciallæge, der har konsultation nærmest pensionistens bopæl. Er denne speciallæge forhindret, ydes godtgørelsen til den nærmeste speciallæge, der ikke er forhindret. Ønsker en pensionist at benytte en speciallæge, der har konsultation længere væk, ydes godtgørelsen med det beløb, pensionisten havde ret til, hvis den nærmeste speciallæge var blevet anvendt. 11

13 Klager efter Sundhedsloven Klager efter Sundhedsloven afgøres af Patientombuddet. Tilkendelse af førtidspension Registerteamet er sekretariat for Pensionsnævnet, der behandler og træffer afgørelser i sager om ansøgning og forhøjelse af førtidspension. Registerteamet modtager sager om førtidspension fra sagsbehandlere i Jobcentret. Herefter bliver de bearbejdet og udsendt til Pensionsnævnets medlemmer. Registerteamet er selv en del af Pensionsnævnet og koordinerer møderne. Efter pensionsnævnsmøderne udsender registerteamet afgørelser i form af tilkendelse eller afslag. Registerteamet sikrer, at afgørelserne tager udgangspunkt i lovgivningen og at begrundelserne beskriver, hvad der er lagt vægt på og henvisninger til det lovmæssige grundlag. Klager efter lov om førtidspension Såfremt en borger klager over en afgørelse, skal registerteamet med baggrund i klagen revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, skal klagen sendes til Ankestyrelsen inden 4 uger. Ankestyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen. 12

14 Oversigt Følgende hovedopgaver løses på de tre betjeningssteder: Hovedopgaver, herunder sagsbehandlingsopgaver Grenaa Auning Ørsted X Telefonbetjening(hovednummer) Postmodtagelse X X X Folkeregister, lægevalg/sundhedskort X X X Vielser (ansøgning) X X X Pas, kørekort, m.v. X (Paskiosk) X (Paskiosk) Begravelseshjælp, efterlevelseshjælp, offentlige begravelser, fri befordring, EU-sygesikring Fleksydelse, særlig ydelse, revalideringsydelse, løntilskud servicejob, mentor, refusion a- dagpenge m.v. Sygedagpenge, dagpengeregres Barselsdagpenge X X X X X Kontanthjælp, Enkeltydelser X m.v. Helbredstillæg, personlige tillæg X X X m.v., Folkepension og tilkendelse af X førtidspension Helhedsorienteret sagsbehandling X Boligydelse, boligsikring og indskudslån X X X Børneydelser, bidrag og underholdsbidrag X X X Skat X X X 13

15 Lovgrundlag Lov om social pension Lov om førtidspension Lov om delpension Lov om boligstøtte Lov om sygedagpenge Sundhedsloven Lov om Social service Lov om Det Centrale Personregister Lov om offentlig digital post Lov om obligatorisk digital selvbetjening Ferieloven Lov om begravelse og ligbrænding Lov om Udbetaling Danmark Udlændingelov Lov om offentlighed i forvaltningen Lov om retssikkerhed og administration Forvaltningsloven Lov om pas til danske statsborgere Færdselsloven Lov om valg til Folketinget Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lov om kommunale og regionale valg Klagemuligheder En borger kan klage over næsten alle afgørelser, der træffes af Borgerservice. Har borgeren behov for hjælp til at klage, ydes hjælpen at Borgerservice. Når en borger har klaget over en afgørelse, genvurderes sagen med de begrundelser, der fremgår af klagen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen til rette klageinstans, der træffer en endelig afgørelse i sagen. 14

16 Borgerrådgiver Borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren med klager over kommunens sagsbehandling. Som borger i Norddjurs Kommune kan man klage til borgerrådgiveren blandt andet over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.. Borgerrådgiveren kan hjælpe til at forstå en afgørelse fra kommunen samt rådgivning og vejledning i forbindelse med klage samt indgå i dialog med kommunens sagsbehandler og borgeren om sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder og hjælpe med at forberede og samle op på en samtale. Borgerrådgiveren behandler ikke klager om det faglige indhold i kommunale afgørelser, de politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m., ansættelsesforhold i kommunen og forhold som andre klageinstanser tager sig af. Derudover behandler borgerrådgiveren normalt ikke klager, der er mere end 1 år efter hændelsen/forløbet. Derudover medvirker borgerrådgiveren til, at der ydes en god Borgerservice med borgeren i centrum. 15

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 8585 Glesborg Dato: Torsdag den 20. november 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:50 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 959 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303838 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Til stede: Lisa Balch, Diana og Maja fra Borgerservice, Folkeregister/Sygesikring;

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 Forord Borgerservice i ord og tal er en kort beskrivelse og en statistisk opgørelse over de opgaver, som Borgerservice og Ydelsesenheden blandt andet beskæftiger

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Formålet med hjælpen

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Ansøgning om pas. Ansøgning om pas. Velkommen til den digitale pasansøgning.

Ansøgning om pas. Ansøgning om pas. Velkommen til den digitale pasansøgning. Ansøgning om pas Ansøgning om pas Velkommen til den digitale pasansøgning. Her kan du forberede din bestilling af pas og dermed blive betjent hurtigere i Borgerservice. Du skal blot følge vejledningen

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet)

Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet)... 2 Fiktiv adresse... 2 Status... 3 Dobbeltforsørgelse... 4 Status... 4 Kontanthjælp... 4 Sygedagpenge...

Læs mere

hørehæmmede i Kolding Kommune

hørehæmmede i Kolding Kommune Vejledning til Vejledning til hørehæmmede i Kolding Kommune i Kolding Kommune Marts 2012 Februar 2009 Dagligdagen med høreapparat Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere