Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014

2 Indhold Indledning...2 Indgang til kommunen...2 Åbningstider og bemanding...2 Borgerservices opgaver og serviceniveau...3 Borgerserviceteam...3 Registerteam...6 Oversigt Lovgrundlag Klagemuligheder Borgerrådgiver

3 Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau for Borgerservice. Administrativt fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. Målet for alle henvendelser til Borgerservice er, at borgeren føler sig velkommen og velbetjent. Kommunikationen med borgerne skal være ligeværdig og præget af gensidig respekt. Det er medarbejdernes opgave, at sikre at dialogen med borgerne foregår i et forståeligt sprog, og at eventuelle fagudtryk og lovstof forklares for borgeren. Borgerservice vil være kendt for, at alle borgere oplever en imødekommende, venlig, åben og ligeværdig dialog i mødet med Borgerservices medarbejdere. Medarbejderne i Borgerservice medvirker til, at borgerne får besvaret deres henvendelse korrekt gennem en spørgende og lyttende tilgang til borgerne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er borgere, der retter henvendelse til Norddjurs Kommune digitalt, skriftligt, telefonisk og personligt. Ydelser i Borgerservice tager altid udgangspunkt i den gældende lovgivning. Indgang til kommunen De fysiske rammer er indrettet for at gøre det nemt for borgeren at finde borgerreceptionen ved ankomst til Rådhuset i Grenaa. Borgerguiden er den første medarbejder, som borgeren møder ved personlig henvendelse til Norddjurs Kommune i Grenaa. Borgerreceptionen er indgangen til Norddjurs Kommune og har til opgave at hjælpe borgerne med at få løst deres henvendelse med det samme så vidt muligt. Borgerguiden er altid til stede i borgerreceptionen, og vil møde borgeren umiddelbart efter, at borgeren er ankommet. Borgerguiden skal sikre, at borgeren bliver sendt videre til den relevante medarbejder i forhold til deres henvendelse. En række opgaver i Borgerservice er digitaliseret, og borgeren kan derfor få vejledning og hjælp til brug af digitale selvbetjeningsmuligheder både ved personligt fremmøde og pr. telefon. Åbningstider og bemanding Borgerservice har base i Grenaa, men betjener også borgere mandag og tirsdag på biblioteket i Ørsted, og onsdag og torsdag på biblioteket i Auning. 2

4 Åbningstiderne er følgende: Grenaa Auning Ørsted Mandag kl kl Tirsdag kl kl Onsdag kl kl Torsdag kl kl Fredag kl Borgerservices opgaver og serviceniveau Kvalitetsstandarden omfatter de opgaver, som løses i Borgerservice. Borgerne betjenes af to teams, som varetager nedenstående borgerrettede opgaver. Borgerserviceteam Borgerguidefunktion Digitalt Pas Kørekort Vielser Udlevering af kopier fra sager i byggearkiv Postfordeling Skanning af modtaget papirpost Telefonomstilling Registerteam Folkeregister Helhedsorienteret Kontrol Valg Sundhedskort EU-sygesikringskort Sundhedsydelse Tilkendelse af førtidspension Borgerserviceteam Borgerserviceteamet løser en række opgaver, hvoraf mange opstår efter en direkte henvendelse fra en borger. Ved personlig henvendelse om sagsbehandling er målet, at borgeren maksimalt skal opleve en ventetid på 15 min. efter betjening af borgerguiden. 3

5 Borgerguidefunktion Borgerguidefunktionen findes udelukkende på rådhuset i Grenaa. Borgeren bliver betjent af borgerguiden med det samme ved første henvendelse i borgerreceptionen. Både indretningen af borgerbetjeningsområdet og borgerguidefunktionen er unik og udviklet i Norddjurs Kommune. Borgerguiden henvender sig til borgeren for at få afdækket, hvilket service borgeren efterspørger, og hjælper dernæst borgeren til at blive betjent det rette sted. Oftest består hjælpen i at anvende nummersystemet, der styrer de fleste henvendelser, så borgerne får den rigtige betjening af den rigtige medarbejder. Borgerguiden tager også i mod post og skemaer, som borgeren ønsker at aflevere. Borgerguiden udleverer og modtager nøgler fra feriefondens ferieboliger, ligesom de udleverer batterier til høreapparater. Digitalisering Arbejdet med digitalisering tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes digitaliseringsstrategi. Norddjurs Kommune ønsker at vejlede borgere med brugen af de digitale løsninger. Derfor yder borgerserviceteamet rådgivning og hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger både ved personlig og telefonisk henvendelse. Grundlaget for at kunne benytte de digitale løsninger er NemID, som borgerserviceteamet hjælper med at oprette og anvende. Borgerserviceteamet assisterer med at oprette digital postkasse og til at blive fritaget for digital post. Borgere, der ønsker at blive fritaget, skal efter loven møde personligt op på kommunen og søge skriftligt. Borgeren modtager efterfølgende et skriftligt svar på fritagelse indenfor 10 arbejdsdage. Borgerservice bistår til udbetaling af feriepenge via FerieKontos hjemmeside. Norddjurs Kommune er endvidere forpligtet til at yde hjælp til Skats digitale løsninger. Borgere i Norddjurs Kommune kan benytte sig af Den Digitale Hotline, hvor borgerne fra hele regionen kan ringe ind og få hjælp til problemer med den digitale selvbetjening på tværs af kommunerne. Dette kan foregå uden for kommunens åbningstider. Telefonnummeret til Den Digitale Hotline er: Telefonnummeret kan benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag fra kl og Fredag fra kl til Søndag fra kl

6 På Norddjurs Kommunes biblioteker findes uddannet personale, som kan vejlede borgerne med brug af digitale løsninger indenfor Borger.dk. Pas I Grenaa og Auning findes en paskiosk, hvor der kan bestilles pas. Passet sendes til borgerens hjemadresse i løbet af 2 uger. Der kan udstedes midlertidige pas på alle tre betjeningsadresser med det samme. På Norddjurs Kommunes hjemmeside kan der reserveres tid til bestilling af pas, så man undgår ventetid i Borgerservice. Der er mulighed for at få taget et pasfoto i Borgerservice mod betaling. Kørekort Der kan bestilles kørekort på alle niveauer, ligesom der laves erhvervskørekort og internationale kørekort. Bestilling af kørekort kan også foretages via Borger.dk. Internationalt kørekort udstedes med det samme, mens andre kørekort sendes direkte til borgeren inden 3 uger. Vielser Borgerserviceteamet tager sig af hele processen i forbindelse med vielser. Ud fra de modtagne oplysninger undersøges, om vielsen kan godkendes. Vielser kan som udgangspunkt arrangeres i løbet af 2 uger. Ansøgning om vielse kan også foretages via Borger.dk. Ved borgerlige vielser arrangeres selve ceremonien og stedet for vielsen efterfølgende. Bygningsarkiv Borgerserviceteamet udlåner og kopierer tegninger fra bygningsarkivet til ejendomsmæglere, entreprenører, borgere mv. for bygninger i Grenaa området. For bygninger i den øvrige del af kommunen skal henvendelsen ske til byg og miljøafdelingen i Allingåbro. Postfordeling Borgerserviceteamet tager sig af al fordeling af indgående post, både på papir og digitalt. Papirpost bliver skannet ind i det elektroniske dokumenthåndteringssystem og videresendt til rette modtager samme dag, det modtages. Digitalt kommer der både almindelige mails og sikre mails, der også fordeles til rette modtager samme dag i arbejdstiden og ellers dagen efter modtagelsen. Omstilling Omstilling af alle telefonhenvendelser til hovednummeret varetages også af borgerserviceteamet. Ved telefonisk henvendelse vil borgeren blive betjent hurtigst muligt. Servicemålet er, at en telefon vil blive besvaret indenfor maksimalt 10 min. Såfremt henvendelsen ikke kan løses af telefonomstillingen, vil der blive viderestillet til enten en afdeling eller en konkret medarbej- 5

7 der. I de tilfælde hvor en medarbejder ikke træffes, vil borgeren få det direkte telefonnummer til brug for efterfølgende henvendelse. Registerteam Registerteamets opgaver er dels følger af direkte henvendelse fra borgerne, men har også opgave af en mere indirekte karakter f.eks. i form af behandling af oplysninger fra digitale og andre henvendelser fra borgerne til centrale registre. Folkeregister Registerteamet vedligeholder Det Centrale Personregister (CPR) med oplysninger fra borgere og offentlige myndigheder. Alle borgere i Danmark er registreret i CPR med oplysninger om: Personnummer Navn Adresse Civilstand Fødselsregistreringssted Statsborgerskab Slægtskab Umyndiggørelse Stilling Folkekirkeforhold Valgret Kommunale forhold Dødsfald Folkeregisternotater I henhold til Lov om Det Centrale Personregister har alle borgere pligt til at melde til CPR, hvis der sker ændringer af de oplysninger, der er registreret i CPR. I den forbindelse har registerteamet en række opgaver: Flytning Borgeren skal anmelde flytning senest fem dage efter flytningen til borger.dk. Registerteamet skal inden godkendelse af flytning undersøge, om tilflytningsadressen er korrekt. Har man ingen bopæl, skal man registreres på det sted, som man opholder sig. Hvis den anmeldte bopæl ikke er godkendt til bolig, skal sagen undersøges nærmere, og kopi af flytning sendes til teknisk forvaltning. 6

8 Borgeren skal tilmeldes, hvis borgeren bor eller opholder sig på adressen og ikke har anden bolig, uanset om boligen er lovlig eller ej. Hvis borgeren bor c/o hos nogen, kan der udsendes 'Logiværtserklæring', inden flytningen godkendes. Borgeren modtager besked indenfor 10 arbejdsdage, hvis flytningen ikke kan godkendes. Udrejse Borgere, der skal opholde sig i udlandet over seks måneder, skal altid melde fraflytning til udlandet på borger.dk. Korte besøg her i landet skal ikke betragtes som en afbrydelse af opholdet i udlandet, så længe personen i det anførte tidsrum sover flest gange i udlandet. Ved ophold i udlandet på seks måneder eller derunder, og hvor den hidtidige bopæl opretholdes til fuld rådighed, er der ret til at forblive registreret med bopæl der. Opretholdes den hidtidige bolig ikke til fuld rådighed, skal der foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en fraflytning til udlandet eller ej. Registerteamet modtager besked om udrejse via borger.dk og undersøger om oplysningerne er korrekte, hvorefter der registreres, at borgeren er flyttet til udlandet i CPR-systemet mv. Indrejse Ved indrejse fra andre nordiske lande skal borgeren møde personligt op i borgerservice, hvis opholdet varer mere end seks måneder og medbringe legitimation, herunder dokumentation for statsborgerskab (pas) og dokumentation for personnummer fra det nordiske fraflytningsland. Ikke-nordiske EU-borgere, der vil opholde sig midlertidigt i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal ansøge om et registreringsbevis hos statsforvaltningen. Ved indrejse fra EU- og EØS-lande skal borgeren møde personligt op på folkeregisteret, hvis opholdet varer mere end seks måneder. Ved indrejse fra de øvrige udlande skal borgeren møde personligt op på folkeregisteret senest fem dage efter flytning og medbringe opholdstilladelse, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Korte besøg i udlandet indebærer ikke en afbrydelse af ophold her i landet, så længe vedkommende i det anførte tidsrum sover flest gange her i landet. Udenlandske arbejdstagere, der flytter til Norddjurs Kommune, kan vælge at foretage registreringen af indrejsen hos Citizen Service, ICS i Aarhus på adressen Nordhavnsgade 4-6, 8000 Aarhus C. 7

9 Personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde i perioden overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men som i perioden tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lign. på bopælen her i landet, opfylder betingelserne for at blive registreret som indrejst. Registerteamet modtager besked om indrejse via borger.dk og undersøger om oplysningerne er korrekte, hvorefter de nye borgere registreres i CPR-systemet mv. Flygtninge En særlig opgave for registerteamet er flygtninge. For flygtninge, der ankommer direkte fra hjemlandet, skal der ske oprettelse i cpr-register, skat, NemID, mv. samme dag. Flygtningen, der kommer fra et asylcenter, er allerede registreret, men registerteamet skal undersøge om oplysningerne er korrekte og registrere de nødvendige oplysninger i Norddjurs Kommune. Klager i forbindelse med CPR Klager over afgørelser efter Lov om Det Centrale Personregister skal efter genvurdering afgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Helhedsorienteret Kontrol Helhedsorienteret Kontrol er organiseret sammen med folkeregisteropgaven, da sager om kontrol med udbetaling af offentlige ydelser ofte har udgangspunkt i registreringen af adresse. Kommunen har ansvaret for at administrere de fleste af de sociale ydelser, samt at ydelserne altid udbetales på et korrekt grundlag ifølge lovgivningen. I den forbindelse anvender gruppen for Helhedsorienteret Kontrol muligheden for at samkøre alle de registeroplysninger, som kommunen har adgang til og dermed kontrollere, om borgernes oplysninger er korrekte. Hvis det viser sig, at forudsætningerne for at udbetale de sociale ydelser ikke længere er til stede, skal kommunen stoppe ydelserne og eventuelt kræve tilbagebetaling. I praksis opereres typisk med to former for misbrug af sociale ydelser, nemlig de sager, der knytter sig til fiktiv adresse (enligsager mv.) og de sager, der knytter sig til dobbeltforsørgelse (sort arbejde mv.). Sager om fiktiv adresse dækker over det forhold, at en af parterne i et forhold opgiver en forkert (fiktiv) adresse alene med det formål, at den pågældende selv eller den anden part opnår status som enlig, og derved opnår en højere social ydelse. Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer reelt er samboende) forekommer typisk inden for børnetilskuds -, pensions -, boligstøtte og daginstitutionsområdet. Altså alle de områder, hvor den sociale ydelse er højere til enlige end samlevende, eller hvor begge parters indtægter har betydning for ydelsens størrelse. Dobbeltforsørgelse dækker over det forhold, at en borger modtager to ydelser for samme periode til dækning af samme behov. 8

10 Dobbeltforsørgelsessituationen forekommer typisk i forbindelse med kontanthjælp, hvor en borger undlader at oplyse, at vedkommende har et arbejde, selv om vedkommende modtager kontanthjælp for samme periode til forsørgelse. På sygedagpengeområdet opstår en lignende situation, hvor borgeren genoptager arbejdet og samtidig modtager sygedagpenge, fordi han undlader at foretage den fornødne underretning til socialforvaltningen. Derudover foretager Helhedsorienteret Kontrol i samarbejde med SKAT kontrolbesøg i forskellige virksomheder. Valg I forbindelse med valg varetager registerteamet hele den registreringsmæssige del af opgaven. De står også for at betjene de borgere, der ønsker at brevstemme, og søger for at beboerne på Norddjurs Kommunes institutioner får mulighed for at afgive stemmer. Sundhedskort For at anvende ydelser under sundhedsloven skal borgeren have et sundhedskort. For at få udstedt et sundhedskort skal man være registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i Danmark. Nyfødte får tilsendt deres efter navngivning eller barnedåb. Når en borger fylder 15 år, har man mulighed for at vælge egen læge. Ved valg af ny læge udstedes et nyt sundhedskort. Borgerne bestiller sundhedskort på borger.dk, hvorefter registreringsteamet modtager bestillingen og registrerer oplysningerne for efterfølgende at bestille sundhedskortet (tidligere sygesikringsbevis). Der er en leveringstid på ca. 2-3 uger. Der skal udstedes nyt sundhedskort, når borgerne skifter læge, ved ændring af sygesikringsgruppe, når kortet er bortkommet, gået i stykker, mv. Registerteamet hjælper de borgere, der ikke selv kan bestille digitalt. EU-sygesikringskort Borgerne er fra den 1. august 2014 dækket af et EU-sygesikringskort, også kaldet det blå sygesikringsbevis eller det blå kort. Med EU-sygesikringskortet har man ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor man søger hjælp. Borgeren kan bestille kortet på borger.dk. Registreringsteamet modtager bestillingen og registrerer oplysningerne for efterfølgende at bestille EU-sygesikringskortet. Der er en leveringstid på ca. 2-3 uger. Kortet er normalt gyldigt i 5 år. Sundhedsydelser Ansøgning om tilskud til ydelser sker ved personlig henvendelse i borgerservice medbringende faktura for ydelsen. Når der foreligger de nødvendige oplysninger træffes afgørelse indenfor 10 arbejdsdage. 9

11 Sundhedskortet Sundhedskortet giver adgang til ydelser under sundhedsloven. Der er to grupper af sygesikrede. Som udgangspunkt tilhører alle borgere gruppe 1, men det er muligt at vælge en anden sikringsgruppe. Gruppe 1-sikrede: Gruppe 1-sikrede har som udgangspunkt adgang til vederlagsfri lægehjælp og speciallægehjælp. Derudover kan gruppe 1-sikrede være berettigede til tilskud til andre ydelser. Der kan i forbindelse med lægeoverenskomster være forskellige aftaler, som registerteamet vil skulle undersøges nærmere, inden det besluttes, om der kan gives tilskud til ydelser. Ved behandling hos speciallæge kræves henvisning fra egen læge eller fra en alment praktiserende læge i et andet EU/EØS land. Undtaget er øjenlæge, øre-, næse- og halslæge. Gruppe 2-sikrede: Gruppe 2-sikrede kan frit vælge læge eller speciallæge, men har ikke ret til vederlagsfri lægehjælp. Der vil altid være en egenbetaling. For overenskomstomfattende læger foretages nettoafregning. Dvs. den gruppe 2-sikrede betaler kun egenandelen til lægen, og lægen afregner selv det offentliges andel med regionen. Hos læger, der ikke har overenskomst med det offentlige, betaler den gruppe 2-sikrede hele regningsbeløbet til lægen, og får det offentliges andel refunderet af kommunen. Der vil dog kunne ydes et tilskud svarende til taksten for tilsvarende lægehjælp til en gruppe 1- sikret. Dog undtaget er kørselsgodtgørelse. EU-sygesikringskort Kortet dokumenterer, at borgeren har ret til læge- og hospitalsbehandling, nødvendige kontrolundersøgelser samt behovsbestemte ydelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under ophold i alle EU-landene, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz. Det tilrådes, at borgeren tegner en privat forsikring til dækning af lægeordineret hjemtransport, da sygetransport hjem til Danmark ikke er dækket af EUsygesikringskortet. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, hvor man søger behandling, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling. Egenbetalingen kan man ikke efterfølgende få refunderet ifølge sundhedslovens bestemmelser. 10

12 Transport til besøg hos læger Anmodning om transport eller befordringsgodtgørelse skal ske til registerteamet ved personlig eller telefonisk henvendelse. Registerteamet vurderer, træffer afgørelser, bestiller, koordinerer og udbetaler transport til besøg hos læger. Normalt skal borgerne selv sørge for transport til alment praktiserende læge, vagtlæge og speciallæge, herunder speciallægepraksis på sygehus. Gruppe 1-sikrede borgere kan dog anmode om befordringsgodtgørelse, når der er tale om transport til og fra speciallæge. Behandling eller undersøgelse hos en speciallæge skal være lægehenvist. Ved behandling eller undersøgelse hos en øjenlæge, øre-, næse- og halslæge eller hos en gynækolog, hvor behandlingen er svangerskabsafbrydelse inden 12. uge, behøves ingen henvisning. Afstanden mellem borgerens bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted skal overstige 50 km, før borgeren kan anmode om befordringsgodtgørelse. Ønsker den borgerne at benytte en speciallæge, der har konsultation længere væk, ydes godtgørelsen med det beløb, den sikrede havde ret til, hvis den nærmeste speciallæge var blevet anvendt. Det forudsættes, at borgerne anvender offentligt transportmiddel. Anden befordringsform kan benyttes, såfremt borgerne er ude af stand til at bruge offentlige transportmidler. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel kan borgerne kun få befordringsgodtgørelse, hvis det ikke har været muligt at benytte offentlige transportmidler, således at den pågældende ellers ville have været henvist til at benytte taxa eller lignende. Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel beregnes efter taksten for billigste offentlige transportmiddel. Har borgerne behov for ledsager på grund af alder eller helbredstilstand, ydes der ligeledes befordringsgodtgørelse til ledsageren. Medfører ledsagelsen et fravær fra hjemmet i mere end 12 timer, ydes der befordringsgodtgørelse til en ud- og hjemrejse uden, at patienten er med. Folke- eller førtidspensionister, der er gruppe 1-sikrede kan ved sygdomstilfælde få godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Kræver borgernes behandling en overnatning, ydes der også overnatningsgodtgørelse til ledsageren efter samme regler som til borgeren. Pensionister kan også få tilskud til befordring til behandling eller undersøgelse hos en speciallæge, når der er henvist fra en alment praktiserende læge, og pensionisten benytter den speciallæge, der har konsultation nærmest pensionistens bopæl. Er denne speciallæge forhindret, ydes godtgørelsen til den nærmeste speciallæge, der ikke er forhindret. Ønsker en pensionist at benytte en speciallæge, der har konsultation længere væk, ydes godtgørelsen med det beløb, pensionisten havde ret til, hvis den nærmeste speciallæge var blevet anvendt. 11

13 Klager efter Sundhedsloven Klager efter Sundhedsloven afgøres af Patientombuddet. Tilkendelse af førtidspension Registerteamet er sekretariat for Pensionsnævnet, der behandler og træffer afgørelser i sager om ansøgning og forhøjelse af førtidspension. Registerteamet modtager sager om førtidspension fra sagsbehandlere i Jobcentret. Herefter bliver de bearbejdet og udsendt til Pensionsnævnets medlemmer. Registerteamet er selv en del af Pensionsnævnet og koordinerer møderne. Efter pensionsnævnsmøderne udsender registerteamet afgørelser i form af tilkendelse eller afslag. Registerteamet sikrer, at afgørelserne tager udgangspunkt i lovgivningen og at begrundelserne beskriver, hvad der er lagt vægt på og henvisninger til det lovmæssige grundlag. Klager efter lov om førtidspension Såfremt en borger klager over en afgørelse, skal registerteamet med baggrund i klagen revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, skal klagen sendes til Ankestyrelsen inden 4 uger. Ankestyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen. 12

14 Oversigt Følgende hovedopgaver løses på de tre betjeningssteder: Hovedopgaver, herunder sagsbehandlingsopgaver Grenaa Auning Ørsted X Telefonbetjening(hovednummer) Postmodtagelse X X X Folkeregister, lægevalg/sundhedskort X X X Vielser (ansøgning) X X X Pas, kørekort, m.v. X (Paskiosk) X (Paskiosk) Begravelseshjælp, efterlevelseshjælp, offentlige begravelser, fri befordring, EU-sygesikring Fleksydelse, særlig ydelse, revalideringsydelse, løntilskud servicejob, mentor, refusion a- dagpenge m.v. Sygedagpenge, dagpengeregres Barselsdagpenge X X X X X Kontanthjælp, Enkeltydelser X m.v. Helbredstillæg, personlige tillæg X X X m.v., Folkepension og tilkendelse af X førtidspension Helhedsorienteret sagsbehandling X Boligydelse, boligsikring og indskudslån X X X Børneydelser, bidrag og underholdsbidrag X X X Skat X X X 13

15 Lovgrundlag Lov om social pension Lov om førtidspension Lov om delpension Lov om boligstøtte Lov om sygedagpenge Sundhedsloven Lov om Social service Lov om Det Centrale Personregister Lov om offentlig digital post Lov om obligatorisk digital selvbetjening Ferieloven Lov om begravelse og ligbrænding Lov om Udbetaling Danmark Udlændingelov Lov om offentlighed i forvaltningen Lov om retssikkerhed og administration Forvaltningsloven Lov om pas til danske statsborgere Færdselsloven Lov om valg til Folketinget Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lov om kommunale og regionale valg Klagemuligheder En borger kan klage over næsten alle afgørelser, der træffes af Borgerservice. Har borgeren behov for hjælp til at klage, ydes hjælpen at Borgerservice. Når en borger har klaget over en afgørelse, genvurderes sagen med de begrundelser, der fremgår af klagen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen til rette klageinstans, der træffer en endelig afgørelse i sagen. 14

16 Borgerrådgiver Borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren med klager over kommunens sagsbehandling. Som borger i Norddjurs Kommune kan man klage til borgerrådgiveren blandt andet over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.. Borgerrådgiveren kan hjælpe til at forstå en afgørelse fra kommunen samt rådgivning og vejledning i forbindelse med klage samt indgå i dialog med kommunens sagsbehandler og borgeren om sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder og hjælpe med at forberede og samle op på en samtale. Borgerrådgiveren behandler ikke klager om det faglige indhold i kommunale afgørelser, de politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m., ansættelsesforhold i kommunen og forhold som andre klageinstanser tager sig af. Derudover behandler borgerrådgiveren normalt ikke klager, der er mere end 1 år efter hændelsen/forløbet. Derudover medvirker borgerrådgiveren til, at der ydes en god Borgerservice med borgeren i centrum. 15

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere