Notat om tilbagetrækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om tilbagetrækning"

Transkript

1 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen. Samlet set blev erhvervsaktive medlemmer inviteret til undersøgelsen og svarede, hvilket giver en svarprocent på 45. Resultater: Over halvdelen af medlemmerne under 60 år betaler i dag til efterlønsordningen. Af de medlemmer, der ikke betaler til ordningen, svarer halvdelen, at de ikke tror ordningen findes, når de skal bruge den. Næsten hvert fjerde medlem, som betaler til efterlønsordningen, ved ikke i hvilken alder, de kan gå på efterløn. En tredjedel af de medlemmer, der ikke er med i efterlønsordningen ved ikke, hvilken alder de kan gå på folkepension. 7 ud af 10 af de medlemmer, der betaler til efterlønsordningen, forventer helt sikkert eller sandsynligvis at kunne blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn. Blandt medlemmer mellem 20 og 39 er det kun 1 ud af 10, som helt sikkert forventer at kunne arbejde til de skal på efterløn. 4 ud af 10 af de medlemmer, der ikke er med i efterlønsordningen, regner helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på folkepension. Blandt medlemmer mellem 20 og 39 år er det 62 procent, som helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke regner med at kunne blive på arbejdsmarkedet til pensionsalderen. Blandt medlemmer, som ikke forventer at kunne arbejde til efterløns- eller folkspensionsalderen, er 6 ud af 10, at de er helt enige i udsagnet om, at arbejdet vil være for anstrengende for dem. 6 ud af 10 er desuden også helt enige i, at de vil være nedslidte og have dårligt helbred. Forventning om tidlig tilbagetrækning hænger sammen med medlemmernes helbred. 2 ud af 3 medlemmer, som vurderer deres helbred som virkelig godt regner helt sikkert eller sandynligvis med at kunne arbejde til pensionsalderen. Det gælder kun for 11 procent af medlemmer, som ser deres helbred som dårligt. 53 procent af medlemmer under 60 år svarer, at nedsat tid kunne gøre, at de kunne blive længere på arbejdsmarkedet. 42 procent svarer mindre belastende arbejdsopgaver og flere fridage. 94 procent af medlemmer med ret til seniordage forventer at holde alle de seniordage i 2014, som de har krav på.

2 Notat om tilbagetrækning 2 Spørgsmålene om tilbagetrækning og seniordage blev ikke stillet til alle medlemmer. Det vil fremgå ved præsentationen af hvert spørgsmål, hvilke medlemmer der har fået hvert spørgsmål. Der har været mulighed for at skrive kommentarer til spørgsmålene, og medlemmerne har i alt skrevet 374 uddybende kommentarer. Et udvalg af kommentarer vil blive præsenteret løbende gennem notatet. I undersøgelsen er det desuden undersøgt, om medlemmernes sektortilhørsforhold og uddannelse har betydning for, hvorvidt de renger med at kunne blive til henholdsvis efterløn eller folkepension. Der er dog ingen sikre sammenhænge. Over halvdelen af medlemmerne betaler til efterlønsordningen 55 procent af medlemmerne betaler i dag til efterlønsordningen, mens 40 procent ikke gør. Derudover er der 1 procent, der svarer, at de har sat betalingen i bero, og 2 procent er i fleksjob. Figur 1 Betaler du i dag til efterlønsordningen (efterlønsbidrag)? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ja 55% Ja, men jeg har sat betalingen i bero 1% Nej 40% Nej, jeg er allerede berettiget til efterløn Nej, jeg er i fleksjob Ved ikke 0% 2% 2% Antal svar: 1616 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer under 60 år.

3 Notat om tilbagetrækning 3 Årsager til fravalg af efterlønsordningen De 40 procent af medlemmerne under 60 år, som ikke indbetaler til efterlønsordningen, er blevet spurgt til årsagen herfor. Halvdelen (52 %) svarer, at en del af årsagen er, at de ikke tror, at ordningen findes, når de skal bruge den. Lidt under halvdelen (46 %) svarer, at de blev udmeldt og hævede deres indbetaling, mens det var muligt. Derudover svarer knap en fjerdedel (23 %), at de forventer at kunne arbejde, til de kan gå på folkepension. 11 procent blev ikke indmeldt, da de havde muligheden, 8 procent har ikke råd til at indbetale, 2 procent har ikke råd til at gå på efterløn, når tiden kommer, 13 procent indbetaler på en anden ekstra pensionsordning, og 1 procent overvejer stadig, om de skal tilmelde sig. Desuden har 5 procent har svaret Andet. 39 medlemmer har her givet uddybende kommentarer. Flere medlemmer beskriver, at de har valgt at få deres efterløn udbetalt, da de ikke er sikre på, hvornår efterløn bliver en mulighed for dem. Figur 2 Du har svaret, at du ikke indbetaler til efterlønsordningen. Hvad skyldes det? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jeg forventer at kunne arbejde, til jeg kan gå på folkepension 23% Jeg blev ikke tilmeldt, da jeg havde muligheden Jeg har ikke råd til at betale efterlønsbidrag Jeg har ikke råd til at gå på efterløn, når tiden kommer Jeg betaler ekstra ind på en anden pensionsordning Jeg blev udmeldt og hævede min indbetaling, mens det var muligt Jeg overvejer stadig, om jeg skal tilmelde mig Jeg tror ikke, at ordningen findes, når jeg skal bruge den Andet, skriv gerne hvad: Ved ikke 11% 8% 2% 13% 1% 5% 0% 46% 52% Antal svar: 641 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de ikke indbetaler til efterlønsordningen (jf. figur 1). Medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. Medlemmerne har haft muligheden for at uddybe deres kommentarer om efterløn, og dette har 166 benyttet sig af.

4 Notat om tilbagetrækning 4 Omkring 30 af disse medlemmer kommenterer, at de er frustrerede over efterlønsreformen. De føler sig snydt over, at de skal blive længere på arbejdsmarkedet, selv om de har arbejdet i mange år og betalt ind til efterlønsordningen. To medlemmerne skriver: Havde regnet med at kunne gå på efterløn som 60 årig. Jeg er utilfreds med, at betingelser og regler bare kan ændres med tilbagevirkende kraft. De ændrede regler burde gælde for nytilmeldte. Vi er en generation, der har mange hårde arbejdsår. Når man startede som 18 årig med at arbejde, og skal arbejde til man er 65 år. Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter, 51 år Efter tilbagetrækningsreformen, hvor jeg først vil kunne gå på efterløn 3-4 år senere end forventet, samt usikkerheden om hvad politikerne vil kunne finde på i fremtiden mht. forringelser af efterlønsordningen, valgte jeg at få min indbetaling udbetalt, så jeg kunne realisere drømmen om at købe en båd, mens min fysik tillader mig at sejle. I den forbindelse er der en lille håndfuld medlemmer, der nævner, at dette punkt er meget centralt for overenskomsterne i fremtiden. Flere nævner, at netop det arbejde, som FOAs medlemmer udfører, er særligt nedslidende, hvorfor det er vigtigt at sikre gode arbejds- og tilbagetrækningsvilkår: Vigtigt overenskomststof i fremtiden: skabe ordninger der gør at man kan klare et længere arbejdsliv. Køkkenmedhjælper, 56 år

5 Medlemmer i efterlønsordningen 5 Medlemmer i efterlønsordningen Næsten én ud af fire ved ikke i hvilken alder, de kan gå på efterløn Figur 3 Som reglerne ser ud i dag, ved du så, i hvilken alder du kan gå på efterløn? 23% 77% Ja Nej Antal svar: 917 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de indbetaler til efterlønsordningen eller indbetaler, men har sat betalingen i bero (jf. figur 1). 23 procent af de medlemmer, der er med i efterlønsordningen, svarer, at de ikke ved, hvilken alder de kan gå på efterløn, mens 77 procent svarer, at de godt ved det. 7 ud af 10 forventer at kunne blive arbejdsmakedet, til de kan gå på efterløn Af de medlemmer, der er med i efterlønsordningen, svarer 27 procent, at de helt sikkert forventer at kunne blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn, mens 45 procent svarer, at de sandsynligvis kan blive. Modsat er det 14 procent af medlemmerne, der sandsynligvis ikke forventer at kunne blive, til de kan gå på efterløn. 2 procent svarer, at de helt sikkert ikke forventer at kunne blive, og 13 procent ved det ikke.

6 Medlemmer i efterlønsordningen 6 Figur 4 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på efterløn? 14% 13% Ja, helt sikkert 2% 27% Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke 45% Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Antal svar: 918 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de indbetaler til efterlønsordningen, indbetaler, men har sat betalingen i bero eller allerede er berettiget til efterløn (jf. figur 1). Svaret på dette spørgsmål hænger sammen med medlemmernes alder. Det viser figur 5 på næste side. 3 ud af 10 af medlemmerne over 50 år regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn. Til sammenligning svarer kun 1 ud af 10 (11 %) af medlemmerne mellem 20 og 39 år, at de helt sikkert regner med at kunne blive, til de kan gå på efterløn. Figur 5 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på efterløn? % 46% 10% 1% 12% Ja, helt sikkert % 43% 24% 5% 14% Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke % 35% 30% 6% 19% Nej, helt sikkert ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: 918 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de indbetaler til efterlønsordningen, indbetaler, men har sat betalingen i bero eller allerede er berettiget til efterløn (jf. figur 1).

7 Medlemmer i efterlønsordningen 7 7 ud af 10 regner med at benytte muligheden for at gå på efterløn 71 procent af medlemmerne svarer, at de regner med at benytte muligheden for at gå på efterløn. Kun 7 procent svarer Nej til spørgsmålet, mens 22 procent ikke ved det. En tredjedel ved ikke, i hvilken alder de kan gå på efterløn. Figur 6 Regner du med at benytte muligheden for at gå på efterløn? 22% 7% Ja Nej 71% Ved ikke Antal svar: 655 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt sikkert eller sandsynligvis regner med, at kunne blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn (jf. figur 5). Af de medlemmer, der ikke indbetaler til efterlønsordningen, svarer to tredjedele (66 %), at de kender deres folkepensionsalder. Derimod svarer en tredjedel (34 %) altså, at de ikke ved, hvornår de kan gå på folkepension.

8 Medlemmer uden for efterlønsordningen 8 Medlemmer uden for efterlønsordningen Af de medlemmer, der står uden for efterlønsordningen, svarer 2 ud af 3, at de ikke kender deres folkepensionsalder. En tredjedel (34 %) svarer derimod, at de kender deres pensionsalder. Figur 7 Som reglerne ser ud i dag, ved du så, i hvilken alder du kan gå på folkepension? 34% Ja 66% Nej Antal svar: 641 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de ikke indbetaler til efterlønsordningen (jf. figur 1). 4 ud af 10 regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på folkepension Én ud af 10 (11 %) af de medlemmer, der ikke indbetaler til efterlønsordningen, svarer, at de helt sikkert regner med, at kunne blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på folkepension, mens knap 4 ud af 10 (37 %) svarer Ja, sandsynligvis. Derudover svarer 3 ud af 10 (29 %), at de sandsynligvis ikke regner med at kunne blive, til de kan gå på folkepension, og godt 1 ud af 10 (12 %) regner helt sikkert ikke med at kunne blive. 12 procent har svaret Ved ikke.

9 Medlemmer uden for efterlønsordningen 9 Figur 8 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på folkepension? 12% 11% Ja, helt sikkert 12% 29% 37% Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Antal svar: 641 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de ikke indbetaler til efterlønsordningen (jf. figur 1). Knap 2 ud af 10 (17 %) af medlemmerne over 50 år svarer, at de helt sikkert regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på folkepension. Det samme gør kun 2 procent af medlemmerne mellem 20 og 39 år. 2 ud af 10 (20 %) af medlemmerne mellem 20 og 39 år svarer, at de helt sikkert ikke regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på folkepension. Figur 9 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på folkepension? % 44% 18% 10% 11% Ja, helt sikkert % 33% 34% 10% 15% Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke % 28% 42% 20% 8% Nej, helt sikkert ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: 641 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de ikke indbetaler til efterlønsordningen (jf. figur 1).

10 Medlemmer uden for efterlønsordningen 10 FOAs medlemmer er bekymrede for, om de kan holde til de skal på pension En stor del (omkring 30 medlemmer) nævner, at de føler sig nedslidte, eller er bange for, at de vil være nedslidte, hvis de skal være på arbejdsmarkedet, indtil de når den stigende pensions- og efterlønsalder. Det er surt, at jeg ikke kan gå på efterløn som 60 årig. Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 18 år, og det begynder at mærkes på min krop. Vi er blevet færre til at klare et øget antal patienter. Social- og sundhedsassistent, der arbejder på hospital/sygehus, 55 år Da jeg har et arbejde med løft og pleje af tunge handikappede borgere og har haft det siden jeg blev uddannet for 35 år siden, er min krop ved at sige fra. Jeg har fået konstateret slidgigt i fødderne samt i ryggen. Jeg er meget i tvivl, om jeg holder til jeg er 63 år. Flere nævner, at det er svært at vide, om man kan holde til det, og selv meget unge er usikre, da de allerede kan mærke, at deres fag kan være fysisk og psykisk krævende.

11 Årsager til tilbagetrækning 11 Jeg er født i 1990 og skal sandsynligvis arbejde til jeg er et godt sted i 70'erne. Jeg har været i faget siden 2008, altså 6 år nu, og kan allerede mærke det i min skulder, knæ og ryg. Jeg har været til fysioterapeut flere gange allerede, så jeg tvivler på, at jeg kan blive ved til jeg er ca. 75 år. I dag har vi alt for stressende arbejdsopgaver, og vi er alt for få til dem. Jeg arbejder på aftenhold, hvor vi er to ansatte til 20 beboer. Så der er drøn på hele tiden, og vi kan ikke bare sætte os og holde pause og ro, hvis vi trænger til det. Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter, 24 år Årsager til tilbagetrækning 6 ud af 10 mener, at arbejdet vil være for anstrengende for dem Af de medlemmer, der helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn/folkepension, svarer 61 procent, at de er helt enige i, at en årsag til dette er, at arbejdet vil være for anstrengende for dem. 31 procent er overvejende enige, 4 procent overvejende uenige, og 1 procent er helt uenige.

12 Årsager til tilbagetrækning 12 Figur 10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvorfor du ikke regner med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på folkepension/efterløn: Arbejdet vil være for anstrengende for mig 31% 4% 61% 1% 2% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 406 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet til de kan gå på efterløn/folkepension (jf. figur 5 og figur 7). En del af medlemmerne (omkring 10), der har uddybet deres svar, skriver, at de gerne vil blive ved indtil pensionsalderen, men er usikre på, om de kan holde til det fysisk og psykisk. Jeg kan på ingen måde vide hvor længe jeg holder, man kan knække både psykisk og fysisk. Min intention er at blive ved, så længe jeg kan være med til at gøre en forskel. Social- og Sundhedsassistent, der arbejder et plejehjem/plejecenter, 57 år Jeg kan godt lide mit arbejde og trives med det. Jeg synes stadig, jeg har en del at byde ind med, og jeg føler mig absolut ikke klar til pensionsliv. Men tæt på 60 år, kan jeg da godt mærke, at jeg nok ikke kan blive ved at holde samme tempo. Social- og sundhedsassistent, der arbejder i socialpsykiatrien, 58 år

13 Årsager til tilbagetrækning 13 Jeg regner bestemt med at arbejde til pensionsalderen, såfremt helbredet holder. Men hvis vi skal blive ved med at være så lidt personale til så mange arbejdsopgaver, tvivler jeg på, at helbredet holder så længe. Det handler ikke bare om det fysiske arbejdsmiljø, men bestemt også om det psykiske, i form af stress. Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem/plejecenter, 56 år 2 ud af 3 vil være nedslidt eller have dårligt helbred To tredjedele svarer, at de er helt enige i, at en årsag til, at de ikke kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn/folkepension, er, at de vil være nedslidt og have dårligt helbred. 29 procent er overvejende enige, mens 4 procent er overvejende eller helt uenige. Figur 11 Jeg vil være nedslidt eller have dårligt helbred Spørgsmålet lød: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvorfor du ikke regner med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på folkepension/efterløn: Jeg vil være nedslidt eller have dårligt helbred 29% 1% 3% 3% 64% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 406 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet til de kan gå på efterløn/folkepension (jf. figur 5 og figur 7). 10 medlemmer nævner, at nogle fag er mere nedslidende end andre, og der budre tages hensyn til dette i forhold til pensionsalderen. Medlemmerne mener, at man burde se på arbejdets karakter, og hvor nedslidende det er, når man afgør pensionsalderen.

14 Årsager til tilbagetrækning 14 Jeg synes pensionsalderen burde være meget mere individuel afhængig af, hvad man har beskæftiget sig med, og i hvor mange år. Når jeg blir 68 år, vil jeg have arbejdet inden for plejen i 50 år - det slider da hårdt, både fysisk og psykisk... Dårligt helbred baggrund for tidlig tilbagetrækning Også andre resultater fra undersøgelsen viser, at den forventede tilbagetrækningsalder påvirkes kraftigt af medlemmernes helbred. Ser man overordnet med medlemmernes selvvurderede helbred, vurderer 15 procent af medlemmerne deres egen helbredtilstand som virkelig god, mens lidt over halvdelen (53 %) mener, at deres helbredstilstand er god. Godt en fjerdedel (27 %) har svaret, at deres helbred er nogenlunde, mens 5 procent vurderer det som dårligt og 1 procent virkelig dårligt. Figur 12 Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i al almindelighed? 27% 1% 5% 15% 53% Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Virkelig dårlig Antal svar: 1911 Figur 13 viser, at 86 procent af medlemmer med virkelig godt helbred helt sikkert eller sandsynligvis forventer at kunne arbejde til efterlønsalderen, gælder det kun sammenlagt 34 procent blandt medlemmer med dårligt helbred.

15 Årsager til tilbagetrækning 15 Figur 13 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på efterløn? Krydset med: hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Virkelig god 44% 42% 8% 1% 5% God 27% 49% 10% 1% 13% Nogenlunde 21% 39% 19% 3% 18% Dårlig 7% 27% 53% 7% 7% Virkelig dårlig 0% 63% 25% 0% 13% I alt 27% 45% 14% 2% 13% Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Antal svar: 911 Det samme ses i forhold til medlemmernes pensionsalder (figur 14). 2 ud af 3 medlemmer med virkelig godt helbred regner helt sikkert eller sandsynligvis med at kunne arbejde til pensionsalderen. Det gælder kun for 11 procent af medlemmer med dårligt helbred.

16 Årsager til tilbagetrækning 16 Figur 14 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på folkepension? Krydset med: hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Virkelig god 23% 44% 14% 9% 10% God 11% 42% 25% 9% 12% Nogenlunde 7% 28% 39% 14% 11% Dårlig 0% 11% 57% 26% 6% I alt 11% 37% 29% 12% 11% Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Antal svar: 638 Arbejdspres også årsag til tilbagetrækning Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem arbejdspresset på medlemmernes arbejdsplads, og deres vurdering af, om de kan arbejde til pensionsalderen. Det viser figur 15. En tredjedel af medlemmerne (35 %) er helt enige i, at arbejdspresset ofte er meget stort på deres arbejdsplads. Blandt disse medlemmer svarer 55 procent, at de helt sikkert ikke eller sandynligvis ikke, vil kunne arbejde til deres pensionsalder. Blandt medlemmer, som ikke oplever et stort arbejdspres (svarer at de er meget eller overvejende uenige), er det kun henholdsvis 10 og 27 procent, som helt sikkert eller sandsynligvis ikke kan arbejde til pensionsalderen.

17 Tiltag, der kan udskyde tilbagetrækning 17 Figur 15 Som reglerne ser ud i dag, regner du så med, at du kan blive på arbejdsmarkedet, til du kan gå på folkepension? Krydset med: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejde? - Arbejdspresset er ofte meget stort 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig 7% 26% 41% 14% 11% Overvejende enig 11% 43% 23% 11% 12% Overvejende uenig 19% 44% 19% 8% 11% Meget uenig 26% 47% 5% 5% 16% Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Antal svar: 610 Tallene i figuren er forbundet med en vis ussikkerhed, derfor er forskellene muligvis ikke så store, som de fremstår i figuren. Tiltag, der kan udskyde tilbagetrækning Over halvdelen svarer, at nedsat tid kunne gøre, at de kunne blive længere på arbejdsmarkedet Over halvdelen af de adspurgte medlemmer under 60 år har svaret, at nedsat tid kunne gøre, at de kunne blive længere på arbejdsmarkedet. 4 ud af 10 (42 %) svarer, at mindre belastende opgaver eller flere fridage kunne gøre, at de kunne blive længere. 3 ud af 10 (30 %) mener, at flere kolleger til at løse opgaverne kunne gøre, at de kunne blive, og 2 ud af 10 (21 %) svarer mindre belastende arbejdstider og 17 procent svarer skift til et andet fag. 12 procent svarer, at der ikke er noget, der kan få dem til at blive længere.

18 Tiltag, der kan udskyde tilbagetrækning 18 Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der helt sikkert ikke regner med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn/folkepension. Figur 16 Tror du noget af følgende kunne gøre, at du kunne blive længere på arbejdsmarkedet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nedsat tid 53% Mindre belastende arbejdsopgaver 42% Mindre belastende arbejdstider 21% Flere fridage 42% Flere om at løse arbejdsopgaverne 30% Skift til et andet fag 17% Andet, skriv gerne hvad: 2% Der er ikke noget, der kan få mig til at blive længere Ved ikke 7% 12% Antal svar: 1271 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret: Ja, helt sikkert, Ja, sandsynlighed eller Nej, sandsynligvis ikke, til at de regner med at kunne blive på arbejdsmarkedet, til de kan gå på efterløn/folkepension, og som er under 60 år. Medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. Figur 16 viser svarene for medlemmer på 60 år eller ældre. Her svarer 3 ud af 10 (30 %), at nedsat tid eller flere fridage kunne få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet, end de planlægger i dag. 2 ud af 10 (20 %) svarer, at mindre belastende arbejdsopgaver eller flere kolleger til opgaverne kunne få dem til at blive længere. 12 procent mener, at mindre belastende arbejdstider kunne få dem til at blive. 2 procent svarer Skift til et andet fag. 21 procent, og altså flere end blandt medlemmer under 60 år, svarer, at der ikke er noget, der kunne få dem til at blive længere, end de planlægger i dag.

19 Tiltag, der kan udskyde tilbagetrækning 19 Figur 17 Kunne noget af følgende få dig til at blive længere på arbejdsmarkedet, end du planlægger i dag? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Nedsat tid 30% Mindre belastende arbejdsopgaver 20% Mindre belastende arbejdstider 12% Flere fridage 31% Flere om at løse arbejdsopgaverne 19% Skift til et andet fag 2% Andet, skriv gerne hvad: Der er ikke noget, der kan få mig til at blive længere Ved ikke 9% 11% 21% Antal svar: 307 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer over 59 år. Medlemmerne har kunnet sætte flere krydser Yderligere kommentarer Syv medlemmer skriver, at de undres over, at man tvinger de ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet, når flere unge har svært ved at få et job. Jeg har som sådan ikke noget imod, at man har ændret efterlønsreglerne, men de skulle først træde i kraft den dag, der er virkelig behov for, at de ældre blev på arbejdsmarkedet. I dag virker det i stedet modsat: vi ældre holder de

20 Tiltag, der kan udskyde tilbagetrækning 20 7 medlemmer indenfor den pædagogiske sektor, påpeger et særligt problem i forhold til børnepasning og øget pensionsalder. De mener, at det kan være problematisk at passe både helt små og større børn, hvis man er langt oppe i årene: Jeg anser det som uforsvarligt, at have ansvar for 4-5 børn som 69 årig. Man skal jo kunne sætte efter, hvis et af børnene løber i modsat retning! Jeg kan se hvor nedslidte mine nuværende kollegaer er, og de er omkring de 60 år! Jeg har svært ved at se dagplejere, som bliver ældre og ældre. Både for børnenes skyld, men det er heller ikke sandsynligt, at man som dagplejer kan holde til det fysisk. Kan bare ikke se mig selv i SFO/skole som 69 årig med rolator. Pædagogisk assistent, der arbejder på en skole/sfo, 45 år

21 Seniordage 21 Seniordage Næsten alle medlemmer forventer at holde de seniordage, de har krav på i 2014 Af de medlemmer, der har krav på seniordage, svarer 94 procent, at de forventer at holde alle deres seniordage i procent svarer, at de forventer at holde nogle af dagene, mens 3 procent svarer Nej til spørgsmålet. 2 procent ved det ikke. Disse 15 medlemmer er blevet stillet et åbent spørgsmål om, hvad baggrunden er for, at de ikke forventer at holde alle de seniordage, som de har krav på i har kommenteret yderligere. 5 af disse uddyber, at de får dem udbetalt, eksempelvis for at supplere pensionen. Figur 18 Forventer du at holde de seniordage, du har krav på i 2014? 3% 1% 2% Ja, alle dagene Ja, nogle af dagene Nej 94% Ved ikke Antal svar: 450 Kun medlemmer, der i et tidligere spørgsmål har svaret, at de har krav på seniordage, har fået spørgsmålet. To skriver, at de føler, der er for travlt til, at de kan holde fri. En hjemmehjælpsleder skriver følgende: Her er for travlt, og der er ingen, der passer mit job, når jeg har fri. Så ligger der bare mere, når jeg kommer retur. Hjemmehjælpsleder. 57 år Mange er glade for ordningen Alle de medlemmer, der har krav på seniordage, blev spurgt, om de havde yddeligere kommentarer til spørgsmålene om seniordage. 73 har benyttet sig af denne mulighed og kommet med uddybbende kommentarer. 30 medlemmer skriver, at de er meget glade for ordningen med seniordage. De værdsætter de ekstra fridage og føler, at det er tiltrængt, da de kan mærkede mange år på arbejdsmarkedet. Omkring 6 medlemmer skriver også, at de gerne ville have flere seniordage eller have, at de startede lidt tidligere. Medlemmerne skriver:

22 Seniordage 22 Det er en rigtig god ordning, og der måtte meget gerne være flere. Med slidgigt i hele kroppen er det dejligt at kunne holde ekstra fridage, uden at det går ud over økonomien! Social- og Sundhedshjælper, der arbejder i hjemmeplejen, 59 år Jeg syntes, det er en flot ordning, vi har fået flettet ind i vores overenskomst. Når man har været på arbejdsmarkedet i 40 år, kan man godt begynde at mærke skavankerne... Hjemmevejleder, der arbejder i socialpsykiatrien, 57 år Håber det er noget, der fortsætter, da det aflaster meget med ekstra fridage. Dagplejer, 60 år I den forbindelse er der også flere, der skriver, at seniordage bør være en prioritet i overenskomstforhandlingerne. Jeg mener, det er meget vigtigt, at Forbundet forsøger at forhandle seniodagene, således at de også er sikret i årene frem. Social- og Sundhedshjælper, 64 år Forlænger arbejdslivet Tre medlemmer skriver, at ordningen med seniordage bidrager til, at man kan blive længere på arbejdsmarkedet.

23 Seniordage 23 Det er super godt med seniordage. Jeg kunne godt bruge nogle flere, og at de ikke stopper ved de 6 dage pr.år. Jo ældre man bliver, jo større er behovet for flere. Tror måske det kan gøre, at nogle vil blive længere på arbejdsmarkedet og ikke går på efterløn. Det er skønt med de ekstra fridage. Min krop er slidt, og det betyder meget, at jeg har de dage til at restituere i. Det giver mig måske mulighed for at klare jobbet, til jeg kan gå på efterløn og måske endda et par år ekstra. Plejehjemsassistent, 59 år Planlægning af seniordagene Tre medlemmer skriver, at det kan være svært at holde sine senoirdage på de tidspunkter, man ønsker. Nogle skriver blandt andet, at man skal varsle afholdelsen i meget god tid i forvejen: Det ville være rart, hvis jeg kunne afholde dem efter behov og uden at skulle varsle 3 måneder før afholdelse. Social- og Sundhedshjælper, der arbejder i socialpsykiatrien, 60 år. Forskellige rettigheder i forhold til seniordage Fem medlemmer skriver, at det er problematisk, at en seniordag kun giver 6 timers fri og ikke 8. Andre skriver, at de er utilfredse med, at der er forskel på, hvornår hvilke faggrupper kan holde fri.

24 Seniordage 24 Mener seniordage skal udløse fuld dækning eks. tillæg til aftenvagter og 8 timer pr dag Sygehjælper, der arbejder i hjemmeplejen, 61 år

25 Sundhedsordninger 25 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden den 11. oktober til den 21. oktober Der blev sendt en enkelt påmindelse i perioden. Indsamlingsmetode Data er indsamlet ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud pr. . Målgruppen Undersøgelsen er sendt til forbundets medlemspanel Medlemspulsen. Undersøgelsen omhandlede flere forskellige emner. Emnet om velfærdsteknologi blev kun sendt til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, mens emnerne tilbagetrækning, forflytninger og sundhed på arbejdspladsen blev sendt til samtlige medlemmer af Medlemspulsen. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, og af disse viste 131 sig at have uvirksommme mailadresser. Derfor er det reelt inviterede antal 4.360, og med hele eller delvise besvarelser, er svarprocenten på medlemmer har svaret fuldt ud på undersøgelsen og 42 har afgivet nogen svar. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer FOA Kampagne og Analyse 2010 Samlet resume Velfærdsaftalen har allerede en effekt: Efterlønnerne går senere på efterløn i 2010 end i 2004

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere