Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger"

Transkript

1 Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt 1

2 Markedets højeste servicegrad 4 Leder 2 Ny standard for logistik 3 Udvalgsvarerne er blevet en succes 4 Fokus på at undgå forfalskninger 6 Opdater din ipad og notér udløbene manuelt 8 Extrakt sparer tid og penge 9 Kort nyt 10 Pink Quiz om brystkræft Gode intentioner kan få fatale konsekvenser Peter Lørup - direktør for ApoteksDivisionen Det er Nomecos opfattelse, at de af Ministeriet foreslåede ændringer til Apotekerloven kan få ganske betydelige - og måske utilsigtede konsekvenser for lægemiddeldistributionen i Danmark. Sådan skriver Nomeco advarende i høringssvaret til forslaget om at ændre apotekerloven. Vi er bekymrede på branchens vegne. Der er ingen tvivl om, at det er de bedste intentioner, ministeren har med sit forslag. Men vi synes, at han lukker øjnene for en række alvorlige konsekvenser, som kan blive en følge af de mange uafklarede spørgsmål, man sidder tilbage med. For det første er vi bekymrede for den manglende præcision i beskrivelsen af detailhandlens involvering i apotekerne. For hvor tæt må købmanden egentlig være integreret med apoteket? Hvor går den juridiske og økonomiske grænse mellem detailbutik og apotek og er der overhovedet nogen? Vi frygter, at tilladelsen til shop-i-shop koncepter er en glidebane, der vil ende med, at de store supermarkeder selv etablerer apotekskæder med en apoteker som stråmand. Det er der ikke meget lægemiddelsikkerhed i. Hvis en stor del af lægemiddelsalget flyttes over i sådanne konstruktioner, så må man formode, at detailhandelsdelen overtager apotekets mærkevaresalg. Potentielt kan bruttoavancesystemet miste 600 mio. kr. om året, og det kommer forbrugerne til at mærke via stigende lægemiddelpriser. For det andet er det meget usikkert, hvad der sker med tilgængeligheden. Vil der komme færre eller flere apoteker, og hvor vil eventuelle nye enheder blive placeret? Med bortfald af filialapotekstilskuddet er det sandsynligt, at en række filialer lukkes. Og åbnes der nye enheder, må disse formodes at åbne i tætbefolkede områder eller butikscentre, hvor der måske allerede findes et apotek. For det tredje kan vi være usikre på, om man med forslaget reelt øger tilgængeligheden til lægemidler. For kommer der væsentligt flere receptekspederende enheder, kan det blive vanskeligt at sikre alle det billigste præparat på hylderne, da hele leverancen jo skal smøres tyndere ud. Det kan ende med svenske tilstande, hvor der godt nok er kommet flere apoteksenheder, men hvor man som patient reelt ikke oplever, at det ønskede lægemiddel er tilgængeligt her og nu. Lovforslaget giver godt nok muligheder for de apotekere, der er risikovillige og har kapital. Men samtidig øges den økonomiske risiko for alle, der driver apotek. Det kommer i høj grad forholdet mellem grossist og apoteker ved og kan medføre ændrede samhandelsvilkår. På den måde er der masser af steder i lovforslaget, hvor man ganske enkelt ikke har tænkt sig godt nok om. Vi håber, at de mange bekymringer, nævnt i høringssvarene, gør indtryk på ministeren, så han retter ind og bliver mere præcis. Ellers har vi en helt ny situation. Vi foreslår en ommer! A Af Henrik Kaastrup, adm. direktør potekssektoren skal moderniseres, og det skal vi som grossist selvfølgelig også. Vi står midt i forsyningskæden og er bindeleddet mellem industri og apotek. Og samtidig er vi en vigtig faktor, når det gælder om at få myndighedernes sundhedspolitiske ideer til at fungere effektivt i dagligdagen eksempelvis i forhold til 14-dages taksten, medicinsikkerhed, returneringsregler, GDP og meget andet. Der stilles store krav til apotekerne, og der stilles store krav til os. Ikke mindst i denne tid, hvor der er meget fokus på sektoren og fremtidens lægemiddelforsyning heldigvis! Et af apotekets mest basale behov i forhold til kunder og patienter er selvfølgelig, at der altid er de rigtige varer på hylderne eller i robotten. Det kræver, at grossistens grundydelse er i orden. Derfor har vi i Nomeco sat os selv det mål, at vi altid skal have de rigtige varer i de rette mængder på alle vores lagre. Med andre ord har vi sat en ny standard for tilgængelighed til varer i Nomeco. Derfor er jeg glad for og stolt over, at vi i Nomeco har markedets bedste servicegrad. Det sidste trekvarte år har vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne logistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at fastholde dette høje niveau koste hvad det vil. Et af de områder, hvor vi har sat os nye og højere mål, er at få bedre gennemløbstider på vores lager det vil sige tiden, fra vi modtager varerne, til de er lagt på plads og er tilgængelige for apotekerne. Vi har også hævet vores ambitioner for, hvor hurtigt vi krediterer, samt hvordan vi balancerer vores lagre og dermed sikrer, at varen Ny standard for logistik Det sidste trekvarte år har vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne logistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at fastholde dette høje niveau koste hvad det vil. ligger på det Nomeco-lager, hvor der er brug for det. Og når det så indimellem alligevel sker, at en af vores lokale filialer løber tør for et bestemt varenummer, har vi indsat en ekstra bil, der kan køre varer rundt i landet mellem lagrene. På den måde kan vi sikre, at alle landets apoteker hurtigt kan få de varer, de har brug for uanset på hvilket Nomeco-lager det findes. Apotekets opfattelse af, om grossisten leverer en god servicegrad og god service i det hele taget, er sammensat af mange forskellige komponenter. Og ofte er ovenstående logistiske tiltag ikke noget, apoteket lægger meget mærke til i en travl dagligdag. Der skal det hele bare spille, og man bliver ofte først bevidst om logistikken, når den ikke er i orden. Netop derfor har vi i Nomeco nu stillet os selv den udfordring at hæve standarden på de mest kritiske logistiske parametre en mission, som også vil fortsætte langt ind i Eksempelvis arbejder vi i VMI og VBO med flere forbedringer, der forfiner og tilpasser vores logistiske service til markedet og de skiftende regler. Vores serviceløsninger og tilbud til apoteket om at tilgå dem via ipad opgraderes løbende. Batch- og udløbsstyring på alle vores lagre forbedrer lægemiddelsikkerheden, og snart kører vi kun varer ud til apotekerne i temperaturregulerede biler, så vi sikrer alle lægemidler mod temperaturpåvirkninger under transporten. Vi har konstant fokus på udvikling og forbedring, og vi er fast besluttede på, at vores logistik skal være i verdensklasse. Vi håber, at det også er den oplevelse, I som vores partnere har. Vi deler således målsætningen om at cementere apotekernes rolle som en vigtig del af sundhedssektoren, og vi agter at gøre vores ved at understøtte apotekerne med markedets mest effektive og sikre forsyningskæde. 2 NomecoNyt nr. 5 - september

3 Lav pris og god kvalitet UDVALGSVARERNE ER BLEVET EN SUCCES Mange apoteker og ikke mindst apotekskunder har taget udvalgsvarerne til sig. Nomecos udvalgsvarer har været på markedet i to år, og omsætningen er stigende. Manden bag de mange gode tilbud er produktchef Kim Zornig. Med en uddannelse som cand.merc. og en stor erfaring i at importere varer fra hele verden kom han til Nomeco for et par år siden. Sortimentet skiftes løbende ud, og der kommer typisk nye varer om året. Nomeco har droppet at have et decideret basissortiment af udvalgsvarer, men nogle af varerne sælger fortsat så godt, at de ifølge Kim altid er på lager. Fokus på sektorkrav Det er dog ikke alle forslag, der bliver realiseret. For Kim og hans kolleger er meget opmærksomme på, at alle varer skal leve op til Apotekerforeningens sektorkrav og siger derfor nej til forslag om varer, som ikke lever op til kriterierne. Vi overvejer i dag meget, om vores udvalgsvarer naturligt hører hjemme på apoteket, og om de bidrager til kundernes egenomsorg. Og vi kan stå inde for, at alle udvalgsvarerne kan henføres til egenomsorg. Det gælder eksempelvis et skohorn, som er et uundværligt hjælpemiddel for dem, der har svært ved at bukke sig. Der blev således solgt skohorn på et halvt år. Kim er også meget opmærksom på, at udvalgsvarerne skal leve op til samtlige krav om sikkerhed, og der gøres en aktiv indsats for at sikre, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Før vi afgiver den endelige bestilling, får vi altid vareprøver hjem, som vi selv tester. Efterfølgende sendes de til SGS, der med hovedkontor i Schweiz er blandt verdens førende testlaboratorier. Her testes alle varer for indholdsstoffer såsom tungmetaller og ftalater, som skal holde sig under de tilladte grænseværdier. Endelig har vi meget fokus på, at varerne er produceret under ordentlige forhold. En del produceres i Fjernøsten, men vi henter også varer hjem fra eksempelvis Tyskland og de tidligere Østlande. Vores agent rejser rundt og tjekker, at der ikke er børnearbejde, og at forholdene er sikre for medarbejderne, fortæller Kim. Apotekerne finder alle testresultater på serviceløsningerne, og der er også certifikater for de varer, hvor det er påkrævet. Eksempelvis er der dokumentation for, at de reflekser, der er i det nye sortiment af udvalgsvarer, overholder den europæiske standard og kan ses på en vis afstand. Lav pris og god kvalitet Kim understreger, at udvalgsvarerne er et godt eksempel på, at pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen. Varerne er på ingen måde underlødige eller af dårlig kvalitet. Eksempelvis har to af vores varer, nemlig en pincet og en fodfil, vundet en forbrugertest. Det er et kvalitetsstempel, som vi selvfølgelig er stolte af. Hvordan udvalgsvarerne bliver eksponeret på apoteket er meget individuelt. Nogle apoteker har valgt at placere dem i dumpere uden for apoteket, så det trækker kunder ind. Andre har dem på særlige hylder eller som en opstilling på eksempelvis paller midt på gulvet. Lige meget, hvilken løsning apoteket vælger, så er det vigtigt, at varerne og prisen bliver eksponeret. Her i efteråret tager vi derfor fat på at drøfte, om vi kan udvikle nogle nye udstillingsløsninger, som vi kan tilbyde apotekerne og forslag modtages selvfølgelig gerne, lyder opfordringen fra Kim. Efterårets Foto: Christa sortiment Job af refleksbrikker er CE-mærkede og efterlever europæisk standard. Under mærket står et nummer, og ved at søge på dette nummer på Internettet kan man se, hvilke krav produktet lever op til. Et mere roligt og ensartet design Flere apoteker har efterlyst et mere ensartet design af udvalgsvarernes indpakning. Derfor vil alle nye udvalgsvarer fremover være i et ens design i en neutral sort farve med navnet care. Produktchef Kim Zornig, der er manden bag udvalgsvarerne, understreger, at det fælles navn og look alene er skabt for at højne det æstetiske udtryk, når varerne udstilles på apoteket. Kim er dermed ekspert i at finde gode varer til en god pris noget, der bl.a. kan gøres, fordi Nomeco køber direkte fra fabrikken. Jeg står for al arbejdet med at finde og importere varerne, men ideerne til nye udvalgsvarer er vi flere om at få. Mange af ideerne kommer fra apoteket, der godt kunne tænke sig en bestemt vare. Vi har i Nomeco et udvalg bestående af salgschefer og repræsentanter fra Kundeservice, som mødes en gang om måneden og drøfter alle forslag, fortæller Kim. Produktchef Kim Zornig er manden bag Nomecos populære udvalgsvarer. Han peger på, at varerne lever op til alle krav om sikkerhed både for dem, der køber varerne, og for dem, der producerer dem. På Nomecos serviceløsninger finder apoteket al relevant dokumentation om udvalgsvarerne: Testresultater fra laboratoriet, certifikater og rapporter fra inspektion af fabrikker. 4 NomecoNyt nr. 5 - september

4 Stregkode sættes ind i kampen mod forfalskninger Fokus på at undgå forfalskninger Grossisten er et vigtigt værn imod forfalskede lægemidler, og Nomeco tager sin rolle meget alvorligt. Snart skal en ny 2D-stregkode på alle lægemidler sikre Europa mod forfalsket medicin. Den nye stregkode skal indeholde oplysninger om produktkode, serienummer, batch-nummer og udløbsdato. Hvis der findes en national kode for sygesikringstilskud, så skal den også indeholdes i mærkningen. Mærkningen giver en unik identifikation af den enkelte pakning, som dermed er sikret mod forfalskning. Kvalitetschef Vibeke Halskov peger på, at rutinerede og trænede medarbejdere hos Nomeco og på apoteket er det sidste værn mod forfalskede lægemidler, hvis kriminelle skulle få held til at smugle forfalskninger ind i den officielle forsyningskæde. M eget tyder på, at kriminelle i stigende grad har fået øje på dyre lægemidler som et lukrativt mål for fup og svindel. Senest er det i sommer blevet afsløret, hvordan den italienske mafia har haft held til at få forfalsket kræftmedicin ind på apoteker og sygehuse rundt om i Europa. Eksempelvis Norge har oplevet at få et forfalsket lægemiddel ind i den legale forsyningskæde. Danmark er heller ikke gået ram forbi. Myndighederne måtte i sidste måned trække en batch af medicinen Abilify tilbage, da der var mistanke om, at den var stjålen. Og stjålen medicin bliver af tekniske grunde regnet for forfalskninger, selvom det er den originale medicin i den originale pakning. Det er skræmmende, at man kan være så skruppelløs at forfalske livsvigtig medicin. I bedste fald er forfalskningen uskadelig, hvilket kan være slemt nok for en alvorligt syg patient. I værste fald kan medicinen være giftig, siger kvalitetschef i Nomeco, Vibeke Halskov. Derfor har Nomeco de senere år for alvor skærpet opmærksomheden på at undgå forfalskninger: Hjulpet af nye EU-tiltag Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at stoppe eventuelle forfalskninger. Og vi er heldigvis godt hjulpet af både EU-regler og de nationale regler. Et direktiv fra EU er ved at sætte en række værn op, hvoraf det mest effektive nok bliver en ny fælleseuropæisk mærkning af humane lægemidler, så hver pakke får en unik identifikation. Derved kan den følges hele vejen fra producent til forbruger. De nye regler for GDP (Good Distribution Practice), som Nomeco har arbejdet intenst med de sidste år, har også medtaget EU-direktivets intentioner om at holde forfalskninger ude af markedet. Faktisk var en af årsagerne til, at man på europæisk plan indførte de nye GDP-regler, at man ville implementere direktivet i den nationale lovgivning. Desuden køber vi kun lægemidler fra godkendte og sikre leverandører, og siden 2011 har vi sikret os, at alle lægemiddelleverancer kommer fra godkendte sites. Det vil sige, at vi skal tjekke, at den adresse, som leverancen kommer fra, har en tilladelse. Det er Men forfalskerne er blevet dygtigere, og teknologien har gjort det nemmere at forfalske såvel selve lægemidlet som pakning og dokumenter. en ekstra garanti for, at der ikke lige pludselig dukker en lastbil op med en tvivlsom leverance, siger Vibeke. Den menneskelige faktor Hun erkender samtidig, at lægemiddelforsyningen bliver mere og mere kompleks: Vi skal altid sikre os garantier for, at alt er, hvad det giver sig ud for. Men forfalskerne er blevet dygtigere, og teknologien har gjort det nemmere at forfalske såvel selve lægemidlet som pakning og dokumenter. Derfor ser vi jo desværre også eksempler på, at forfalskninger slipper igennem nåleøjet. Og man skal ikke underkende den manuelle håndtering af lægemidlerne, hvor en trænet og rutineret medarbejder kan opdage selv de mindste forskelle mellem en ægte og en falsk pakning. Det trænede øje er altså ofte det sidste værn mod forfalskninger, og en medarbejder i Nomecos varemodtagelse og returafdeling vil ofte kunne mærke, at der er noget galt med en pakning, som ikke er helt som de andre. Alle vores medarbejdere fra varemodtagelsen og returafdelingen har lært om forfalskninger som et led i GDP3-kurset på Pharmakon. Målet var bl.a. at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på mulige forfalskninger. For man kan sætte nok så mange barrierer og forhindringer op for at holde forfalskninger ude men i sidste ende kan det være den menneskelige faktor, som fanger en falsk pakning. Men også andre medarbejdergrupper i Nomeco er ifølge Vibeke trænede i at råbe vagt i gevær, hvis de hører om noget, der ikke er helt, som det skal være. Det gælder bl.a. kundeservice, der i mindst ét tilfælde har reageret på en henvendelse fra et apotek om en mystisk pakning. Den viste sig heldigvis bare at være en fejl i produktionen, hvor den tyske pakning ikke var blevet fjernet fra pakkelinjen. Og endelig er apotekets rutinerede personale det sidste værn, når det gælder om at opfange forfalskede pakninger. Også her er det trænede øje rigtigt vigtigt. For det er som sagt ofte de helt små detaljer, der skiller den falske fra den ægte vare, siger Vibeke og indrømmer, at den menneskelige faktor ikke kunne stille noget op mod den ægte vare, der så bare viste sig at være stjålet. NY STREGKODE PÅ VEJ Hvis man kan identificere og følge hver enkelt lægemiddelpakning i hele Europa, så får man et af de mest sikre værn mod forfalskede lægemidler. EU har derfor besluttet at indføre et sådant system, hvor hver lægemiddelpakning forsynes med en unik kode, når det forlader fabrikken. Samtidig registreres pakningen i en stor fælleseuropæisk database, og når den bliver solgt på apoteket, tjekkes den ud af databasen igen. På den måde kan man forhindre falske pakninger i at komme ind i den lovlige forsyningskæde, da man hele tiden kan spore alle lovligt anmeldte og mærkede pakninger. Hvordan systemet rent praktisk skal strikkes sammen, arbejder man i øjeblikket med i en række europæiske workshops, som Europa-Kommissionen står bag den sidste af tre holdes her i september. Planen er at have en Delegated Act klar i 2015, som så skal implementeres. Men en præcis dato er ikke kendt endnu. Den unikke mærkning er allerede påbudt i flere europæiske lande herunder Tyrkiet, som en delegation fra Nomeco besøgte for et par år siden. I Tyrkiet blev det i 2010 påbudt alle lægemiddelleverandører at påføre en 2D-stregkode på alle lægemiddelpakninger. Stregkoden skal indeholde en unik EAN-kode, serienummer, batchnummer og udløbsdato. Det tyrkiske marked er på over 10 mia. US-dollar og har mere end apoteker men trods størrelsen er det rent faktisk lykkedes at få 2D-stregkode med de ønskede oplysninger på samtlige pakninger. Stregkoderne bliver dog ikke kun brugt til at forhindre forfalskninger. De bliver også brugt af Staten til at sikre, at apotekerne ikke snyder med sygesikringstilskud. For nu kan man registrere, hvilke patienter der får udleveret hvilke pakninger, så der kun ydes tilskud én gang på den enkelte pakning. 6 NomecoNyt nr. 5 - september

5 OPDATER DIN IPAD OG NOTÉR UDLØBENE MANUELT Hidtil har vi haft mange steder, vi skulle huske at kigge, når vi skulle samle op på vores manuelle registrering af udløb. Noget havde vi skrevet i en lommebog. Noget havde vi liggende på pc ens skrivebord. Og så var der de små huskesedler, vi havde sat på produkterne, og sedlerne vi havde lagt i kollegaens skuffe, så hun huskede at skrive nogle udløb på listen. Men nu kan vi nøjes med at kigge ét sted og det er dejligt! Sådan fortæller Charlotte Jacobsen, Aalborghus Apotek. Hun har hjulpet Nomeco med at teste den nye funktionalitet i Nomecos app på ipad en, Manuelt udløb. Den finder man ved at opdatere app en og åbne den nye fane, som hedder manuel. Her kan apoteket selv lægge varer ind, der ikke lever op til kriterierne for at være med på Nomecos tilsendte udløbsliste. Det kan være højfrekvente varer, IRS, ipad-tip fra Tårnby! magistrelle varer og andre skæve varer. Apoteket kan selv taste varer ind i denne liste eller overføre fra den eksisterende udløbskontrolliste de varer bliver markeret med blå. Og man kan slette det indtastede igen, hvis det ikke længere er relevant. Den manuelle liste kan sorteres på enten varenavn, lokation eller udløb. Charlotte Jacobsen fremhæver, at det er meget mere effektivt kun at skulle orientere sig ét sted. Og det er nemt, at alle ved, hvor de skal notere alt om udløb eksempelvis når der kommer nye produkter hjem, der er født med kort udløb. Så kan man med det samme lægge dem ind i systemet. Desuden er det meget lettere for en ny kollega at overtage funktionen, påpeger hun. Ideen til den manuelle udløbsliste kom egentlig fra Hanne Nielsen, Skive Løve Sådan henter du den nye version af Nomecos app Du åbner serviceløsningerne via ipad en og går ind i menupunktet ipad i venstre side. Aktivér Installer Nomecos App og tryk på linket, der kommer frem (det kan være nødvendigt først at slette den gamle version). Sørg for, at ipad en er opdateret til IOS7 eller IOS8. Apotek. Hanne havde talt med sin kollega Heidi Persson om, at det ville være rigtigt smart, hvis man kunne samle det hele ét sted. Hun tog forslaget med til sidste års VMI-netværksmøde, og i Nomeco kunne man se den tidsbesparende fordel i forbedringen. Baggrunden er, at vi får udløbslisten fra Nomeco, hvor der kan være varer med udløb i eksempelvis december Dem får vi flere gange. Vi synes, det var nemmere at skrive dem ind på ipad en, hvor den selv korrigerer for gentagelser. Vi er selv nødt til at vedligeholde udløbslisten manuelt. Men hvis vi taster varen ind, og den findes på listen i forvejen, så sker der ikke noget ved det. Så vi glæder os til at tage den i brug, og vi glæder os til at blive fri for papiret. Det gør det nemmere for os alle sammen, fortæller Hanne Nielsen. Et magnetisk ophæng på væggen til en af apotekets ipads har gjort arbejdsgangene meget lettere på Tårnby Apotek, f.eks. når der kommer Nomecokasser ind på en takstmandag. Den gode ide fik apoteker Peer Nørkjær en dag, han var på besøg hos en anden virksomhed. Her så han, hvordan en ipad kunne hænges direkte op på et køkkenskab ved hjælp af Launchport-teknologien. Det fungerer ved, at du klikker ipad en i en simpel holder, som har en magnet på bagsiden. Denne magnet matcher så med et tilhørende vægophæng, som kan integreres i en reol, et skab eller blot hænges på væggen i nærheden af, hvor du ofte bruger ipad en. Udover, at du slipper for besværet med at skulle lede efter din ipad (den hænger jo på sin plads) og har begge hænder fri, når du betjener den, så fungerer ophænget også via induktion som en oplader til ipad en. Så på den måde ved du altid, hvor din ipad er, og den er altid ladt op og klar til brug. Ja, vi må jo hjælpe hinanden, hvor vi kan med de her små tips og gode råd, siger Peer Nørkjær. Han er rigtig glad for apotekets ipads, som bliver brugt flittigt i det daglige arbejde. Løsningen på Tårnby Apotek er installeret af CSN Teknik, som også forhandler Launchport-vægophænget. Extrakt sparer tid og penge På Apoteket Svalen er både apotekeren og den logistikansvarlige godt tilfreds med konceptet, som de fremover vil bruge til de mest sælgende mærkevarer. Der er flere fordele ved at købe ind via Extrakt. Vi tjener nogle penge i form af højere rabatter, men vigtigst af alt sparer vi en masse håndtering, da vi ikke skal håndtere de tunge og besværlige pakninger så ofte. Nu kan vi få det hele på én gang og kan i samme arbejdsgang lægge alt på vores fjernlager bagerst i kælderen. Der henter vi det, når vi skal have fyldt op på hylderne. Sådan fortæller apoteker Vibeke Abrahamsen fra Apoteket Svalen på Nørrebro i København. Apoteket satser rigtigt meget på mærkevaresalg, og i de to år, Vibeke har haft apoteket, er salget steget nærmest eksplosivt. Sidste år steg det med 20 %, hvilket er markant over landsgennemsnittet. Derfor giver det god mening at købe stort ind, for vi kan jo lige så godt købe UniKalk og en række andre varer på den måde, forklarer Vibeke. Hun var ikke med på Extraktkonceptet lige fra starten, og der skulle lidt overtalelse til fra Nomecos salgschef Sune Weilert. Da også en kollega fra et andet apotek anbefalede det, så måtte det prøves. Sorterer efter mest solgte Apotekets logistikansvarlige, Allan Bay, gik derfor ind på Extrakt-hjemmesiden og satte en sortering op i forhold til de varer, som apoteket har omsat flest af de sidste 5-6 måneder. Samtidig udpegede han dem, hvor der er meget håndtering, og hvor der er fornuft i at aftage minimumsmængden i forhold til udløbet. Apoteker Vibeke Abrahamsen satser meget på mærkevaresalget, som er steget nærmest eksplosivt, siden hun overtog Apoteket Svalen for lidt over 2 år siden. Hun synes, det giver rigtig god mening at købe ind via Extrakt, så apoteket kan få lagt alle varer på fjernlager i én og samme arbejdsgang. Derved sparer man ikke alene penge, men også en masse håndtering. Storkøb af mærkevarer Nomeco tilbyder nu gratis levering af Extrakt året ud. Apoteket kan handle op til fire gange uden at betale de 250 kr., som transporten normalt ville koste. Samtidig justeres der lidt i konceptet, så apoteket ikke længere som minimum skal aftage grossistkolli. Minimumsmængde ændres til mindre kolli - helt ned til 6, 10 eller 12 stk. Endelig bliver sortimentet løbende optimeret og tilpasset efter sæsonen. Leverancen er gratiis tiilbuddet gælder året ud Desuden er vi opmærksomme på, at varen ikke lige har været med i en kampagne, så markedet er mættet i en periode, forklarer Allan, som også skævede til, at rabatten var i orden. I alt købte apoteket for kr., og det gav en besparelse på kr. Så gør det jo ikke så meget, at vi fra næste år skal betale 250 kr. for transporten, tilføjer han. Vil købe ind hvert kvartal De seks paller, som apoteket fik med Extrakt-varer, blev ifølge Vibeke Abrahamsen hurtigt tømt af et par medarbejdere og lagt direkte på lager i kælderen. Og det er nu en gang nemmere for os at have et større lager frem for løbende at få varerne. Kalktabletter og luseshampoo skal vi jo bruge hele tiden. Når vi får det drypvist, så passer antallet af leverede varer alligevel ikke til den mængde, der skal bruges for at fylde op på hylden i selvvalget. Så skal vi alligevel i kælderen med noget af det. Og når vi har brug for at fylde op på hylderne igen, er der ikke nok. De problemer slipper vi for nu. Apotekeren og den logistikansvarlige har aftalt at sende en ny Extrakt-ordre, når det nuværende lager er ved at være tømt. De regner med at købe ind én gang i kvartalet. Vi ved allerede nu, hvilke varer der kommer kampagne på, og så kan vi lige så godt købe dem i Extrakt. Vi får stadig leverandørrabatten, og for leverandørerne kan det være lige meget, hvor og hvordan vi har købt deres produkt. Bare vi får det solgt. 8 NomecoNyt nr. 5 - september

6 Kort nyt VMI netværksmøder 2014 LEAN på plakaten Årets netværksmøder går snart i gang, så husk at sætte kryds i kalenderen og melde dig til! Det hotte emne er i år LEAN. Bliv inspireret til hvordan man kan få bedre overblik over processerne på apoteket. Der bliver selvfølgelig også tid til at tale om andre nyheder, der berører logistikken på apoteket, ipad og måske vigtigst af alt netværk og sparring med dygtige kolleger fra andre apoteker. Nomeco København mandag den 3. nov 2014 tirsdag den 25. nov Bemærk: Holdes i AL-Huset, Sluseholmen KBH SV Nomeco Aarhus Tirsdag den 11. nov Fredag den 21. nov Nomeco Aalborg Torsdag den 30. okt Fredag den 14. nov Nomeco Odense Onsdag den 5. nov Mandag den 17. nov Alle møderne holdes kl , inkl. frokost. BRYSTKRÆFT RAMMER HELE FAMILIEN NYT I SORTIMENT Nomeco har fået de farverige madkasser og drikkedunke fra Sistema ind i sortimentet. De populære og funktionelle madkasser er produceret af rene BPA- og blyfrie råmaterialer. Få energi før, under og efter træningen Igen i år opfordres apoteket til at deltage i Lyserød Lørdag den 4. oktober. Deltag i quizzen og vind en Lyserød Lørdagspakke sponsoreret af Kræftens Bekæmpelse og Nomeco. Se bagsiden! Årets brystkræftkampagne bliver nu skudt i gang, og støt brysterne-armbåndet er en smukt snoet rem med smykke på. Det ligger i kasser a 40 stk. og koster 40 kr. Alle pengene, fraregnet moms, går ubeskåret til brystkræftsagen. Nomeco håndterer, ligesom apoteket, armbåndene gratis, og de må sælges fra 15. september. Festlig madpakke! Nomeco har taget PURE POWER ind i sortimentet. Det er ren energi til hverdagens sportshelte, der kan få ekstra fart på ved at indtage produkterne før, under og efter træningen. Serien har både brusetabletter, gel, snackbar og pulver. Følger man programmet, så er man sikret det rette indtag af næringsstoffer. KNALDTILBUD! Besøg Nomecos personaleshop For at få plads til dette års julevarer, sælger vi ud af nogle af de tidligere julevarer til virkelige gode priser! Spar helt op til 70% Skynd dig - der er et begrænset antal. RECEPTION Filialchef Susanne Søndergaard fylder 50 år. Derfor vil det glæde Nomeco at se forretningsforbindelser, kolleger, familie og venner til reception fredag den 26. september kl i Nomecos lokaler, Strømmen 4 i Nørresundby Se hele Nomecos julesortiment, som er vedlagt dette NomecoNyt. 50 JUL PÅ APOTEKET Selvom der er længe til jul, er det ikke spor for tidligt at bestille julevarer. Nomeco har sammensat et lækkert sortiment, hvor der er noget for enhver smag. En drone, tak! Glem alt om at bringe medicin ud med et apoteksbud. I USA har man fundet en meget smartere løsning: en lille førerløs drone, der hurtigt og i fugleflugtslinje kan tage turen fra apoteket til forbrugerens dør. Når dronen er fremme ved adressen, får man som forbruger besked via sin smartphone. Dronen hænger over hoveddøren, og med et enkelt swipe på telefonen bliver bestillingen frigivet og lander på dørtrinet. Det er nemt og hurtigt, og det er oven i købet billigt. Forbrugeren skal kun betale en dollar for leverancen, hvilket svarer til ca. 6 kroner. Den amerikanske iværksætter, der har fået ideen til medicindronen, kalder den for QuiQui (udtales quicky). Den kommer til at flyve i en højde på mindst 6 meter, så lasten ikke bliver stjålet, og af sikkerhedsgrunde vil den ikke flyve med receptpligtige lægemidler. Nu mangler der bare lige de sidste tilladelser fra myndighederne så skulle de første droneleverancer med medicin være i gang! Kilde: Børsen 17. juli 2014 Tak for din besvarelse I foråret udsendte Nomeco på vegne af moderselskabet PHOENIX et spørgeskema, som handlede om de forskellige satsningsområder inden for CSR virksomhedens sociale ansvarlighed. Også Nomecos kunder blev bedt om at svare, og det valgte mange at gøre. Det har givet masser af værdifuld feedback til koncernens årlige CSRrapport, som også Nomeco er en del af. Vi skal hilse og sige tusind tak for hjælpen til alle jer, der deltog! Undersøgelsen blev gennemført i alle PHOENIXlande, og i alt er der modtaget svar. Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort i næste CSR-rapport, som er lige på trapperne og kan ses på Nomecos hjemmeside. 10 NomecoNyt nr. 5 - september

7 Udgiver: Ansv. redaktør: Redaktør og skribent: Skribent: Layout: Oplag: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, Christa Job, 1800 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang november 2014 Pink quiz om brystkræft Lørdag den 4. oktober er udnævnt til Lyserød Lørdag over hele landet. Støt brystkræftsagen og vær med! Apoteket kan vinde en eksklusiv kampagnepakke fra Kræftens Bekæmpelse samt T-shirts til hele apotekets personale ved at svare rigtigt på disse 9 spørgsmål. Og hvorfor lige 9? Fordi hver 9. kvinde på et tidspunkt i livet rammes af brystkræft. 1 Kan man blive vaccineret mod brystkræft? Vind T-shirts til hele apoteket og en Lyserød Lørdags-pakke! JA NEJ 2 Er chancen for at overleve brystkræft steget de sidste 30 år? 3 Blev tilbuddet om mammografi for kvinder mellem 50 og 69 år indført i 1960? 4 Kan brystkræft være arvelig? 5 Kan et stort indtag af chokolade mindske risikoen for brystkræft? 6 Nedsætter fysisk aktivitet og sund livsstil risikoen for brystkræft? 7 Øges chancen for at blive helbredt, hvis brystkræft opdages tidligt i forløbet? 8 Holdes Lyserød Lørdag den sidste lørdag i december? 9 Rammer brystkræft især kvinder over 50 år? Apotek Kontaktperson Send, fax eller mail svaret til Nomeco, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V Fax: Deadline for at deltage er 26. september. Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser kl ! 12 NomecoNyt nr. 5 - september 2014

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2015 stærke forårstilbud Tjek bagsiden Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt 1 Forsidefoto: JAKOB LERCHE FOTOGRAFI Ny lovgivning 4 Leder 2 SÅ KOM DEN! Peter

Læs mere

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR! Nomeco Nyt 10 med Støt Brysterne Vind en Lyserød Lørdags-pakke og t-shirts til alle ÅR Nr. 5 - september 2013 Øgede krav til kvaliteten: NOMECO ER KLAR! NY HOVEDPINE: Over halvdelen af pakningerne bliver

Læs mere

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2013 KØB ÅRETS STUDENTERGAVE HOS NOMECO Indstik inde i bladet lige til at hive ud og hænge op på apotekets opslagstavle TIPS Joan Ørting: til salg af udvalgsvarer Pharma Info-Basen

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2015 Parallelimportører gør det svært for forfalskere Kundeundersøgelse gav gode input TEMA: Mobilbetaling via ipad 1 TEMA: Mobilbetaling Leder 2 TEMA: Mobilbetaling 3 Brug din

Læs mere

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2013 SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2 Lettere at scanne med ipad Steen Holm, Frederikshavn Svane dosispakkeapotek, har takstvarerne klar mandag morgen 1 Et tilbageblik

Læs mere

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT:

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT: Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2014 3STÆRKE FORÅRSTILBUD TIL APOTEKSPERSONALET Se flyer NYT KONCEPT: Extrakt - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav ipads til ALLE! 1 Mærkevarer med ekstra rabat

Læs mere

Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren

Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2012 POLITIKERE: Ingen revolution på vej i apotekssektoren JAGT PÅ ÆNDRET UDLØBSSTYRING Apoteker Poul Due Valby Apotek: Kunderne holder øje med udløbsdatoen 1 Patentudløb gør substitutionsgrupper

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2015 FOREX PÅ BANEN MED NYT LÆKKERT KONCEPT FRIHANDELSVARER: HOT NOT?

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2015 FOREX PÅ BANEN MED NYT LÆKKERT KONCEPT FRIHANDELSVARER: HOT NOT? Nomeco Nyt FOREX PÅ BANEN MED NYT LÆKKERT KONCEPT Nr. 4 - juli 05 FRIHANDELSVARER: HVAD HOT ER OG NOT? Apoteksindretning Forex - nu i nyt design 4 Leder Forex nu i nyt design 3 Forex Concept Store 4 Kreativ

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Nyt 30% Nomeco. Forex. forventer. travlhed. Restordrer. faldet med

Nyt 30% Nomeco. Forex. forventer. travlhed. Restordrer. faldet med Nomeco Nyt NY APOTEKERLOV: Nr. 6 - november 2014 Restordrer Forex faldet med forventer 30% travlhed Apoteker Tine Klingsten, Middelfart Apotek: Salget gik fra 2 til 88 solgte cremer på en måned 1 Færre

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen 1 JULI 2009 Nomeco Nr. 4 Nyt 10% af CO2 udledningen skal reduceres på 3 år. Sådan lyder Nomecos ambitiøse klimaplan. EMA:Tips, og trends tendenser Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog Hastekasser til robotten Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil 1 Ren og lydløs transport 6 NOMECO KØRER GRØNT I ELBIL Leder

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group Falske produkter en ægte trussel. BMW Group En dyr fornøjelse. BMW Groups mærker nyder stadig større popularitet. Det er vi selvfølgelig glade for, men intet er bekendt så godt, at det ikke er skidt for

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2010 SMS jeres kunder det er nemt og gratis Dine p-piller er klar til afhentning Hej Gitte din salve er kom Veterinærmedicinen bliver leveret på ad Vi har fået en flaskesut

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg:

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg: Nomeco Nyt INDSTIK Påsketid og påskeæg: Lad dig friste af det lækre sortiment af guf og chokolade Nr. 2 - marts 2014 TEMA Svage smertestillende lægemidler - Grænsehandel daler - Færre piller, flere pakninger

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ipad Nyt Nomecos Jan Bonde SÆNK PRISEN kunder gør livet lettere på apoteket går på pension Nomecos adm. direktør på mærkevarer og øg salget

ipad Nyt Nomecos Jan Bonde SÆNK PRISEN kunder gør livet lettere på apoteket går på pension Nomecos adm. direktør på mærkevarer og øg salget Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2012 Nomecos adm. direktør Jan Bonde går på pension SÆNK PRISEN på mærkevarer og øg salget ipad til Nomecos kunder gør livet lettere på apoteket 1 Forbrugerundersøgelse på apoteket

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Udvidet ansvar på byggematerialer

Udvidet ansvar på byggematerialer Udvidet ansvar på byggematerialer Trælasthandlerunionen TUN opdaterer salgs- og leveringsbetingelser til TUN12. Disse åbner op for en videregivelse at et udvidet ansvar på byggematerialer fra 1. november

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 UDKAST Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 I medfør af 29, stk. 3, 39 a, stk. 1, 39 b, 41 d, 41 e, 43 a, 92, stk. 3, og 104, stk. 3, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, senest

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2010 Fås hos Nomeco: Rejsestrømper, støttestrømper, kompressionsstrømper, flystrømper Køb personalevarer hjemme fra sofaen Anne-Marie Kissmeyer: Ikke vild med at sælge åbnede pakninger

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Nu åbner Mezina A/S. en landsdækkende kæde af helsekostbutikker! WWW.MEZINA.COM SIDE 1

Nu åbner Mezina A/S. en landsdækkende kæde af helsekostbutikker! WWW.MEZINA.COM SIDE 1 Nu åbner Mezina A/S en landsdækkende kæde af helsekostbutikker! Informationbehandlere 1 SIDE 1 Den 1. september 2002 gik Mezina A/S på nettet på adressen www.mezina.com. Her kan du søge informationer om

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere