Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger"

Transkript

1 Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt 1

2 Markedets højeste servicegrad 4 Leder 2 Ny standard for logistik 3 Udvalgsvarerne er blevet en succes 4 Fokus på at undgå forfalskninger 6 Opdater din ipad og notér udløbene manuelt 8 Extrakt sparer tid og penge 9 Kort nyt 10 Pink Quiz om brystkræft Gode intentioner kan få fatale konsekvenser Peter Lørup - direktør for ApoteksDivisionen Det er Nomecos opfattelse, at de af Ministeriet foreslåede ændringer til Apotekerloven kan få ganske betydelige - og måske utilsigtede konsekvenser for lægemiddeldistributionen i Danmark. Sådan skriver Nomeco advarende i høringssvaret til forslaget om at ændre apotekerloven. Vi er bekymrede på branchens vegne. Der er ingen tvivl om, at det er de bedste intentioner, ministeren har med sit forslag. Men vi synes, at han lukker øjnene for en række alvorlige konsekvenser, som kan blive en følge af de mange uafklarede spørgsmål, man sidder tilbage med. For det første er vi bekymrede for den manglende præcision i beskrivelsen af detailhandlens involvering i apotekerne. For hvor tæt må købmanden egentlig være integreret med apoteket? Hvor går den juridiske og økonomiske grænse mellem detailbutik og apotek og er der overhovedet nogen? Vi frygter, at tilladelsen til shop-i-shop koncepter er en glidebane, der vil ende med, at de store supermarkeder selv etablerer apotekskæder med en apoteker som stråmand. Det er der ikke meget lægemiddelsikkerhed i. Hvis en stor del af lægemiddelsalget flyttes over i sådanne konstruktioner, så må man formode, at detailhandelsdelen overtager apotekets mærkevaresalg. Potentielt kan bruttoavancesystemet miste 600 mio. kr. om året, og det kommer forbrugerne til at mærke via stigende lægemiddelpriser. For det andet er det meget usikkert, hvad der sker med tilgængeligheden. Vil der komme færre eller flere apoteker, og hvor vil eventuelle nye enheder blive placeret? Med bortfald af filialapotekstilskuddet er det sandsynligt, at en række filialer lukkes. Og åbnes der nye enheder, må disse formodes at åbne i tætbefolkede områder eller butikscentre, hvor der måske allerede findes et apotek. For det tredje kan vi være usikre på, om man med forslaget reelt øger tilgængeligheden til lægemidler. For kommer der væsentligt flere receptekspederende enheder, kan det blive vanskeligt at sikre alle det billigste præparat på hylderne, da hele leverancen jo skal smøres tyndere ud. Det kan ende med svenske tilstande, hvor der godt nok er kommet flere apoteksenheder, men hvor man som patient reelt ikke oplever, at det ønskede lægemiddel er tilgængeligt her og nu. Lovforslaget giver godt nok muligheder for de apotekere, der er risikovillige og har kapital. Men samtidig øges den økonomiske risiko for alle, der driver apotek. Det kommer i høj grad forholdet mellem grossist og apoteker ved og kan medføre ændrede samhandelsvilkår. På den måde er der masser af steder i lovforslaget, hvor man ganske enkelt ikke har tænkt sig godt nok om. Vi håber, at de mange bekymringer, nævnt i høringssvarene, gør indtryk på ministeren, så han retter ind og bliver mere præcis. Ellers har vi en helt ny situation. Vi foreslår en ommer! A Af Henrik Kaastrup, adm. direktør potekssektoren skal moderniseres, og det skal vi som grossist selvfølgelig også. Vi står midt i forsyningskæden og er bindeleddet mellem industri og apotek. Og samtidig er vi en vigtig faktor, når det gælder om at få myndighedernes sundhedspolitiske ideer til at fungere effektivt i dagligdagen eksempelvis i forhold til 14-dages taksten, medicinsikkerhed, returneringsregler, GDP og meget andet. Der stilles store krav til apotekerne, og der stilles store krav til os. Ikke mindst i denne tid, hvor der er meget fokus på sektoren og fremtidens lægemiddelforsyning heldigvis! Et af apotekets mest basale behov i forhold til kunder og patienter er selvfølgelig, at der altid er de rigtige varer på hylderne eller i robotten. Det kræver, at grossistens grundydelse er i orden. Derfor har vi i Nomeco sat os selv det mål, at vi altid skal have de rigtige varer i de rette mængder på alle vores lagre. Med andre ord har vi sat en ny standard for tilgængelighed til varer i Nomeco. Derfor er jeg glad for og stolt over, at vi i Nomeco har markedets bedste servicegrad. Det sidste trekvarte år har vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne logistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at fastholde dette høje niveau koste hvad det vil. Et af de områder, hvor vi har sat os nye og højere mål, er at få bedre gennemløbstider på vores lager det vil sige tiden, fra vi modtager varerne, til de er lagt på plads og er tilgængelige for apotekerne. Vi har også hævet vores ambitioner for, hvor hurtigt vi krediterer, samt hvordan vi balancerer vores lagre og dermed sikrer, at varen Ny standard for logistik Det sidste trekvarte år har vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne logistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at fastholde dette høje niveau koste hvad det vil. ligger på det Nomeco-lager, hvor der er brug for det. Og når det så indimellem alligevel sker, at en af vores lokale filialer løber tør for et bestemt varenummer, har vi indsat en ekstra bil, der kan køre varer rundt i landet mellem lagrene. På den måde kan vi sikre, at alle landets apoteker hurtigt kan få de varer, de har brug for uanset på hvilket Nomeco-lager det findes. Apotekets opfattelse af, om grossisten leverer en god servicegrad og god service i det hele taget, er sammensat af mange forskellige komponenter. Og ofte er ovenstående logistiske tiltag ikke noget, apoteket lægger meget mærke til i en travl dagligdag. Der skal det hele bare spille, og man bliver ofte først bevidst om logistikken, når den ikke er i orden. Netop derfor har vi i Nomeco nu stillet os selv den udfordring at hæve standarden på de mest kritiske logistiske parametre en mission, som også vil fortsætte langt ind i Eksempelvis arbejder vi i VMI og VBO med flere forbedringer, der forfiner og tilpasser vores logistiske service til markedet og de skiftende regler. Vores serviceløsninger og tilbud til apoteket om at tilgå dem via ipad opgraderes løbende. Batch- og udløbsstyring på alle vores lagre forbedrer lægemiddelsikkerheden, og snart kører vi kun varer ud til apotekerne i temperaturregulerede biler, så vi sikrer alle lægemidler mod temperaturpåvirkninger under transporten. Vi har konstant fokus på udvikling og forbedring, og vi er fast besluttede på, at vores logistik skal være i verdensklasse. Vi håber, at det også er den oplevelse, I som vores partnere har. Vi deler således målsætningen om at cementere apotekernes rolle som en vigtig del af sundhedssektoren, og vi agter at gøre vores ved at understøtte apotekerne med markedets mest effektive og sikre forsyningskæde. 2 NomecoNyt nr. 5 - september

3 Lav pris og god kvalitet UDVALGSVARERNE ER BLEVET EN SUCCES Mange apoteker og ikke mindst apotekskunder har taget udvalgsvarerne til sig. Nomecos udvalgsvarer har været på markedet i to år, og omsætningen er stigende. Manden bag de mange gode tilbud er produktchef Kim Zornig. Med en uddannelse som cand.merc. og en stor erfaring i at importere varer fra hele verden kom han til Nomeco for et par år siden. Sortimentet skiftes løbende ud, og der kommer typisk nye varer om året. Nomeco har droppet at have et decideret basissortiment af udvalgsvarer, men nogle af varerne sælger fortsat så godt, at de ifølge Kim altid er på lager. Fokus på sektorkrav Det er dog ikke alle forslag, der bliver realiseret. For Kim og hans kolleger er meget opmærksomme på, at alle varer skal leve op til Apotekerforeningens sektorkrav og siger derfor nej til forslag om varer, som ikke lever op til kriterierne. Vi overvejer i dag meget, om vores udvalgsvarer naturligt hører hjemme på apoteket, og om de bidrager til kundernes egenomsorg. Og vi kan stå inde for, at alle udvalgsvarerne kan henføres til egenomsorg. Det gælder eksempelvis et skohorn, som er et uundværligt hjælpemiddel for dem, der har svært ved at bukke sig. Der blev således solgt skohorn på et halvt år. Kim er også meget opmærksom på, at udvalgsvarerne skal leve op til samtlige krav om sikkerhed, og der gøres en aktiv indsats for at sikre, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Før vi afgiver den endelige bestilling, får vi altid vareprøver hjem, som vi selv tester. Efterfølgende sendes de til SGS, der med hovedkontor i Schweiz er blandt verdens førende testlaboratorier. Her testes alle varer for indholdsstoffer såsom tungmetaller og ftalater, som skal holde sig under de tilladte grænseværdier. Endelig har vi meget fokus på, at varerne er produceret under ordentlige forhold. En del produceres i Fjernøsten, men vi henter også varer hjem fra eksempelvis Tyskland og de tidligere Østlande. Vores agent rejser rundt og tjekker, at der ikke er børnearbejde, og at forholdene er sikre for medarbejderne, fortæller Kim. Apotekerne finder alle testresultater på serviceløsningerne, og der er også certifikater for de varer, hvor det er påkrævet. Eksempelvis er der dokumentation for, at de reflekser, der er i det nye sortiment af udvalgsvarer, overholder den europæiske standard og kan ses på en vis afstand. Lav pris og god kvalitet Kim understreger, at udvalgsvarerne er et godt eksempel på, at pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen. Varerne er på ingen måde underlødige eller af dårlig kvalitet. Eksempelvis har to af vores varer, nemlig en pincet og en fodfil, vundet en forbrugertest. Det er et kvalitetsstempel, som vi selvfølgelig er stolte af. Hvordan udvalgsvarerne bliver eksponeret på apoteket er meget individuelt. Nogle apoteker har valgt at placere dem i dumpere uden for apoteket, så det trækker kunder ind. Andre har dem på særlige hylder eller som en opstilling på eksempelvis paller midt på gulvet. Lige meget, hvilken løsning apoteket vælger, så er det vigtigt, at varerne og prisen bliver eksponeret. Her i efteråret tager vi derfor fat på at drøfte, om vi kan udvikle nogle nye udstillingsløsninger, som vi kan tilbyde apotekerne og forslag modtages selvfølgelig gerne, lyder opfordringen fra Kim. Efterårets Foto: Christa sortiment Job af refleksbrikker er CE-mærkede og efterlever europæisk standard. Under mærket står et nummer, og ved at søge på dette nummer på Internettet kan man se, hvilke krav produktet lever op til. Et mere roligt og ensartet design Flere apoteker har efterlyst et mere ensartet design af udvalgsvarernes indpakning. Derfor vil alle nye udvalgsvarer fremover være i et ens design i en neutral sort farve med navnet care. Produktchef Kim Zornig, der er manden bag udvalgsvarerne, understreger, at det fælles navn og look alene er skabt for at højne det æstetiske udtryk, når varerne udstilles på apoteket. Kim er dermed ekspert i at finde gode varer til en god pris noget, der bl.a. kan gøres, fordi Nomeco køber direkte fra fabrikken. Jeg står for al arbejdet med at finde og importere varerne, men ideerne til nye udvalgsvarer er vi flere om at få. Mange af ideerne kommer fra apoteket, der godt kunne tænke sig en bestemt vare. Vi har i Nomeco et udvalg bestående af salgschefer og repræsentanter fra Kundeservice, som mødes en gang om måneden og drøfter alle forslag, fortæller Kim. Produktchef Kim Zornig er manden bag Nomecos populære udvalgsvarer. Han peger på, at varerne lever op til alle krav om sikkerhed både for dem, der køber varerne, og for dem, der producerer dem. På Nomecos serviceløsninger finder apoteket al relevant dokumentation om udvalgsvarerne: Testresultater fra laboratoriet, certifikater og rapporter fra inspektion af fabrikker. 4 NomecoNyt nr. 5 - september

4 Stregkode sættes ind i kampen mod forfalskninger Fokus på at undgå forfalskninger Grossisten er et vigtigt værn imod forfalskede lægemidler, og Nomeco tager sin rolle meget alvorligt. Snart skal en ny 2D-stregkode på alle lægemidler sikre Europa mod forfalsket medicin. Den nye stregkode skal indeholde oplysninger om produktkode, serienummer, batch-nummer og udløbsdato. Hvis der findes en national kode for sygesikringstilskud, så skal den også indeholdes i mærkningen. Mærkningen giver en unik identifikation af den enkelte pakning, som dermed er sikret mod forfalskning. Kvalitetschef Vibeke Halskov peger på, at rutinerede og trænede medarbejdere hos Nomeco og på apoteket er det sidste værn mod forfalskede lægemidler, hvis kriminelle skulle få held til at smugle forfalskninger ind i den officielle forsyningskæde. M eget tyder på, at kriminelle i stigende grad har fået øje på dyre lægemidler som et lukrativt mål for fup og svindel. Senest er det i sommer blevet afsløret, hvordan den italienske mafia har haft held til at få forfalsket kræftmedicin ind på apoteker og sygehuse rundt om i Europa. Eksempelvis Norge har oplevet at få et forfalsket lægemiddel ind i den legale forsyningskæde. Danmark er heller ikke gået ram forbi. Myndighederne måtte i sidste måned trække en batch af medicinen Abilify tilbage, da der var mistanke om, at den var stjålen. Og stjålen medicin bliver af tekniske grunde regnet for forfalskninger, selvom det er den originale medicin i den originale pakning. Det er skræmmende, at man kan være så skruppelløs at forfalske livsvigtig medicin. I bedste fald er forfalskningen uskadelig, hvilket kan være slemt nok for en alvorligt syg patient. I værste fald kan medicinen være giftig, siger kvalitetschef i Nomeco, Vibeke Halskov. Derfor har Nomeco de senere år for alvor skærpet opmærksomheden på at undgå forfalskninger: Hjulpet af nye EU-tiltag Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at stoppe eventuelle forfalskninger. Og vi er heldigvis godt hjulpet af både EU-regler og de nationale regler. Et direktiv fra EU er ved at sætte en række værn op, hvoraf det mest effektive nok bliver en ny fælleseuropæisk mærkning af humane lægemidler, så hver pakke får en unik identifikation. Derved kan den følges hele vejen fra producent til forbruger. De nye regler for GDP (Good Distribution Practice), som Nomeco har arbejdet intenst med de sidste år, har også medtaget EU-direktivets intentioner om at holde forfalskninger ude af markedet. Faktisk var en af årsagerne til, at man på europæisk plan indførte de nye GDP-regler, at man ville implementere direktivet i den nationale lovgivning. Desuden køber vi kun lægemidler fra godkendte og sikre leverandører, og siden 2011 har vi sikret os, at alle lægemiddelleverancer kommer fra godkendte sites. Det vil sige, at vi skal tjekke, at den adresse, som leverancen kommer fra, har en tilladelse. Det er Men forfalskerne er blevet dygtigere, og teknologien har gjort det nemmere at forfalske såvel selve lægemidlet som pakning og dokumenter. en ekstra garanti for, at der ikke lige pludselig dukker en lastbil op med en tvivlsom leverance, siger Vibeke. Den menneskelige faktor Hun erkender samtidig, at lægemiddelforsyningen bliver mere og mere kompleks: Vi skal altid sikre os garantier for, at alt er, hvad det giver sig ud for. Men forfalskerne er blevet dygtigere, og teknologien har gjort det nemmere at forfalske såvel selve lægemidlet som pakning og dokumenter. Derfor ser vi jo desværre også eksempler på, at forfalskninger slipper igennem nåleøjet. Og man skal ikke underkende den manuelle håndtering af lægemidlerne, hvor en trænet og rutineret medarbejder kan opdage selv de mindste forskelle mellem en ægte og en falsk pakning. Det trænede øje er altså ofte det sidste værn mod forfalskninger, og en medarbejder i Nomecos varemodtagelse og returafdeling vil ofte kunne mærke, at der er noget galt med en pakning, som ikke er helt som de andre. Alle vores medarbejdere fra varemodtagelsen og returafdelingen har lært om forfalskninger som et led i GDP3-kurset på Pharmakon. Målet var bl.a. at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på mulige forfalskninger. For man kan sætte nok så mange barrierer og forhindringer op for at holde forfalskninger ude men i sidste ende kan det være den menneskelige faktor, som fanger en falsk pakning. Men også andre medarbejdergrupper i Nomeco er ifølge Vibeke trænede i at råbe vagt i gevær, hvis de hører om noget, der ikke er helt, som det skal være. Det gælder bl.a. kundeservice, der i mindst ét tilfælde har reageret på en henvendelse fra et apotek om en mystisk pakning. Den viste sig heldigvis bare at være en fejl i produktionen, hvor den tyske pakning ikke var blevet fjernet fra pakkelinjen. Og endelig er apotekets rutinerede personale det sidste værn, når det gælder om at opfange forfalskede pakninger. Også her er det trænede øje rigtigt vigtigt. For det er som sagt ofte de helt små detaljer, der skiller den falske fra den ægte vare, siger Vibeke og indrømmer, at den menneskelige faktor ikke kunne stille noget op mod den ægte vare, der så bare viste sig at være stjålet. NY STREGKODE PÅ VEJ Hvis man kan identificere og følge hver enkelt lægemiddelpakning i hele Europa, så får man et af de mest sikre værn mod forfalskede lægemidler. EU har derfor besluttet at indføre et sådant system, hvor hver lægemiddelpakning forsynes med en unik kode, når det forlader fabrikken. Samtidig registreres pakningen i en stor fælleseuropæisk database, og når den bliver solgt på apoteket, tjekkes den ud af databasen igen. På den måde kan man forhindre falske pakninger i at komme ind i den lovlige forsyningskæde, da man hele tiden kan spore alle lovligt anmeldte og mærkede pakninger. Hvordan systemet rent praktisk skal strikkes sammen, arbejder man i øjeblikket med i en række europæiske workshops, som Europa-Kommissionen står bag den sidste af tre holdes her i september. Planen er at have en Delegated Act klar i 2015, som så skal implementeres. Men en præcis dato er ikke kendt endnu. Den unikke mærkning er allerede påbudt i flere europæiske lande herunder Tyrkiet, som en delegation fra Nomeco besøgte for et par år siden. I Tyrkiet blev det i 2010 påbudt alle lægemiddelleverandører at påføre en 2D-stregkode på alle lægemiddelpakninger. Stregkoden skal indeholde en unik EAN-kode, serienummer, batchnummer og udløbsdato. Det tyrkiske marked er på over 10 mia. US-dollar og har mere end apoteker men trods størrelsen er det rent faktisk lykkedes at få 2D-stregkode med de ønskede oplysninger på samtlige pakninger. Stregkoderne bliver dog ikke kun brugt til at forhindre forfalskninger. De bliver også brugt af Staten til at sikre, at apotekerne ikke snyder med sygesikringstilskud. For nu kan man registrere, hvilke patienter der får udleveret hvilke pakninger, så der kun ydes tilskud én gang på den enkelte pakning. 6 NomecoNyt nr. 5 - september

5 OPDATER DIN IPAD OG NOTÉR UDLØBENE MANUELT Hidtil har vi haft mange steder, vi skulle huske at kigge, når vi skulle samle op på vores manuelle registrering af udløb. Noget havde vi skrevet i en lommebog. Noget havde vi liggende på pc ens skrivebord. Og så var der de små huskesedler, vi havde sat på produkterne, og sedlerne vi havde lagt i kollegaens skuffe, så hun huskede at skrive nogle udløb på listen. Men nu kan vi nøjes med at kigge ét sted og det er dejligt! Sådan fortæller Charlotte Jacobsen, Aalborghus Apotek. Hun har hjulpet Nomeco med at teste den nye funktionalitet i Nomecos app på ipad en, Manuelt udløb. Den finder man ved at opdatere app en og åbne den nye fane, som hedder manuel. Her kan apoteket selv lægge varer ind, der ikke lever op til kriterierne for at være med på Nomecos tilsendte udløbsliste. Det kan være højfrekvente varer, IRS, ipad-tip fra Tårnby! magistrelle varer og andre skæve varer. Apoteket kan selv taste varer ind i denne liste eller overføre fra den eksisterende udløbskontrolliste de varer bliver markeret med blå. Og man kan slette det indtastede igen, hvis det ikke længere er relevant. Den manuelle liste kan sorteres på enten varenavn, lokation eller udløb. Charlotte Jacobsen fremhæver, at det er meget mere effektivt kun at skulle orientere sig ét sted. Og det er nemt, at alle ved, hvor de skal notere alt om udløb eksempelvis når der kommer nye produkter hjem, der er født med kort udløb. Så kan man med det samme lægge dem ind i systemet. Desuden er det meget lettere for en ny kollega at overtage funktionen, påpeger hun. Ideen til den manuelle udløbsliste kom egentlig fra Hanne Nielsen, Skive Løve Sådan henter du den nye version af Nomecos app Du åbner serviceløsningerne via ipad en og går ind i menupunktet ipad i venstre side. Aktivér Installer Nomecos App og tryk på linket, der kommer frem (det kan være nødvendigt først at slette den gamle version). Sørg for, at ipad en er opdateret til IOS7 eller IOS8. Apotek. Hanne havde talt med sin kollega Heidi Persson om, at det ville være rigtigt smart, hvis man kunne samle det hele ét sted. Hun tog forslaget med til sidste års VMI-netværksmøde, og i Nomeco kunne man se den tidsbesparende fordel i forbedringen. Baggrunden er, at vi får udløbslisten fra Nomeco, hvor der kan være varer med udløb i eksempelvis december Dem får vi flere gange. Vi synes, det var nemmere at skrive dem ind på ipad en, hvor den selv korrigerer for gentagelser. Vi er selv nødt til at vedligeholde udløbslisten manuelt. Men hvis vi taster varen ind, og den findes på listen i forvejen, så sker der ikke noget ved det. Så vi glæder os til at tage den i brug, og vi glæder os til at blive fri for papiret. Det gør det nemmere for os alle sammen, fortæller Hanne Nielsen. Et magnetisk ophæng på væggen til en af apotekets ipads har gjort arbejdsgangene meget lettere på Tårnby Apotek, f.eks. når der kommer Nomecokasser ind på en takstmandag. Den gode ide fik apoteker Peer Nørkjær en dag, han var på besøg hos en anden virksomhed. Her så han, hvordan en ipad kunne hænges direkte op på et køkkenskab ved hjælp af Launchport-teknologien. Det fungerer ved, at du klikker ipad en i en simpel holder, som har en magnet på bagsiden. Denne magnet matcher så med et tilhørende vægophæng, som kan integreres i en reol, et skab eller blot hænges på væggen i nærheden af, hvor du ofte bruger ipad en. Udover, at du slipper for besværet med at skulle lede efter din ipad (den hænger jo på sin plads) og har begge hænder fri, når du betjener den, så fungerer ophænget også via induktion som en oplader til ipad en. Så på den måde ved du altid, hvor din ipad er, og den er altid ladt op og klar til brug. Ja, vi må jo hjælpe hinanden, hvor vi kan med de her små tips og gode råd, siger Peer Nørkjær. Han er rigtig glad for apotekets ipads, som bliver brugt flittigt i det daglige arbejde. Løsningen på Tårnby Apotek er installeret af CSN Teknik, som også forhandler Launchport-vægophænget. Extrakt sparer tid og penge På Apoteket Svalen er både apotekeren og den logistikansvarlige godt tilfreds med konceptet, som de fremover vil bruge til de mest sælgende mærkevarer. Der er flere fordele ved at købe ind via Extrakt. Vi tjener nogle penge i form af højere rabatter, men vigtigst af alt sparer vi en masse håndtering, da vi ikke skal håndtere de tunge og besværlige pakninger så ofte. Nu kan vi få det hele på én gang og kan i samme arbejdsgang lægge alt på vores fjernlager bagerst i kælderen. Der henter vi det, når vi skal have fyldt op på hylderne. Sådan fortæller apoteker Vibeke Abrahamsen fra Apoteket Svalen på Nørrebro i København. Apoteket satser rigtigt meget på mærkevaresalg, og i de to år, Vibeke har haft apoteket, er salget steget nærmest eksplosivt. Sidste år steg det med 20 %, hvilket er markant over landsgennemsnittet. Derfor giver det god mening at købe stort ind, for vi kan jo lige så godt købe UniKalk og en række andre varer på den måde, forklarer Vibeke. Hun var ikke med på Extraktkonceptet lige fra starten, og der skulle lidt overtalelse til fra Nomecos salgschef Sune Weilert. Da også en kollega fra et andet apotek anbefalede det, så måtte det prøves. Sorterer efter mest solgte Apotekets logistikansvarlige, Allan Bay, gik derfor ind på Extrakt-hjemmesiden og satte en sortering op i forhold til de varer, som apoteket har omsat flest af de sidste 5-6 måneder. Samtidig udpegede han dem, hvor der er meget håndtering, og hvor der er fornuft i at aftage minimumsmængden i forhold til udløbet. Apoteker Vibeke Abrahamsen satser meget på mærkevaresalget, som er steget nærmest eksplosivt, siden hun overtog Apoteket Svalen for lidt over 2 år siden. Hun synes, det giver rigtig god mening at købe ind via Extrakt, så apoteket kan få lagt alle varer på fjernlager i én og samme arbejdsgang. Derved sparer man ikke alene penge, men også en masse håndtering. Storkøb af mærkevarer Nomeco tilbyder nu gratis levering af Extrakt året ud. Apoteket kan handle op til fire gange uden at betale de 250 kr., som transporten normalt ville koste. Samtidig justeres der lidt i konceptet, så apoteket ikke længere som minimum skal aftage grossistkolli. Minimumsmængde ændres til mindre kolli - helt ned til 6, 10 eller 12 stk. Endelig bliver sortimentet løbende optimeret og tilpasset efter sæsonen. Leverancen er gratiis tiilbuddet gælder året ud Desuden er vi opmærksomme på, at varen ikke lige har været med i en kampagne, så markedet er mættet i en periode, forklarer Allan, som også skævede til, at rabatten var i orden. I alt købte apoteket for kr., og det gav en besparelse på kr. Så gør det jo ikke så meget, at vi fra næste år skal betale 250 kr. for transporten, tilføjer han. Vil købe ind hvert kvartal De seks paller, som apoteket fik med Extrakt-varer, blev ifølge Vibeke Abrahamsen hurtigt tømt af et par medarbejdere og lagt direkte på lager i kælderen. Og det er nu en gang nemmere for os at have et større lager frem for løbende at få varerne. Kalktabletter og luseshampoo skal vi jo bruge hele tiden. Når vi får det drypvist, så passer antallet af leverede varer alligevel ikke til den mængde, der skal bruges for at fylde op på hylden i selvvalget. Så skal vi alligevel i kælderen med noget af det. Og når vi har brug for at fylde op på hylderne igen, er der ikke nok. De problemer slipper vi for nu. Apotekeren og den logistikansvarlige har aftalt at sende en ny Extrakt-ordre, når det nuværende lager er ved at være tømt. De regner med at købe ind én gang i kvartalet. Vi ved allerede nu, hvilke varer der kommer kampagne på, og så kan vi lige så godt købe dem i Extrakt. Vi får stadig leverandørrabatten, og for leverandørerne kan det være lige meget, hvor og hvordan vi har købt deres produkt. Bare vi får det solgt. 8 NomecoNyt nr. 5 - september

6 Kort nyt VMI netværksmøder 2014 LEAN på plakaten Årets netværksmøder går snart i gang, så husk at sætte kryds i kalenderen og melde dig til! Det hotte emne er i år LEAN. Bliv inspireret til hvordan man kan få bedre overblik over processerne på apoteket. Der bliver selvfølgelig også tid til at tale om andre nyheder, der berører logistikken på apoteket, ipad og måske vigtigst af alt netværk og sparring med dygtige kolleger fra andre apoteker. Nomeco København mandag den 3. nov 2014 tirsdag den 25. nov Bemærk: Holdes i AL-Huset, Sluseholmen KBH SV Nomeco Aarhus Tirsdag den 11. nov Fredag den 21. nov Nomeco Aalborg Torsdag den 30. okt Fredag den 14. nov Nomeco Odense Onsdag den 5. nov Mandag den 17. nov Alle møderne holdes kl , inkl. frokost. BRYSTKRÆFT RAMMER HELE FAMILIEN NYT I SORTIMENT Nomeco har fået de farverige madkasser og drikkedunke fra Sistema ind i sortimentet. De populære og funktionelle madkasser er produceret af rene BPA- og blyfrie råmaterialer. Få energi før, under og efter træningen Igen i år opfordres apoteket til at deltage i Lyserød Lørdag den 4. oktober. Deltag i quizzen og vind en Lyserød Lørdagspakke sponsoreret af Kræftens Bekæmpelse og Nomeco. Se bagsiden! Årets brystkræftkampagne bliver nu skudt i gang, og støt brysterne-armbåndet er en smukt snoet rem med smykke på. Det ligger i kasser a 40 stk. og koster 40 kr. Alle pengene, fraregnet moms, går ubeskåret til brystkræftsagen. Nomeco håndterer, ligesom apoteket, armbåndene gratis, og de må sælges fra 15. september. Festlig madpakke! Nomeco har taget PURE POWER ind i sortimentet. Det er ren energi til hverdagens sportshelte, der kan få ekstra fart på ved at indtage produkterne før, under og efter træningen. Serien har både brusetabletter, gel, snackbar og pulver. Følger man programmet, så er man sikret det rette indtag af næringsstoffer. KNALDTILBUD! Besøg Nomecos personaleshop For at få plads til dette års julevarer, sælger vi ud af nogle af de tidligere julevarer til virkelige gode priser! Spar helt op til 70% Skynd dig - der er et begrænset antal. RECEPTION Filialchef Susanne Søndergaard fylder 50 år. Derfor vil det glæde Nomeco at se forretningsforbindelser, kolleger, familie og venner til reception fredag den 26. september kl i Nomecos lokaler, Strømmen 4 i Nørresundby Se hele Nomecos julesortiment, som er vedlagt dette NomecoNyt. 50 JUL PÅ APOTEKET Selvom der er længe til jul, er det ikke spor for tidligt at bestille julevarer. Nomeco har sammensat et lækkert sortiment, hvor der er noget for enhver smag. En drone, tak! Glem alt om at bringe medicin ud med et apoteksbud. I USA har man fundet en meget smartere løsning: en lille førerløs drone, der hurtigt og i fugleflugtslinje kan tage turen fra apoteket til forbrugerens dør. Når dronen er fremme ved adressen, får man som forbruger besked via sin smartphone. Dronen hænger over hoveddøren, og med et enkelt swipe på telefonen bliver bestillingen frigivet og lander på dørtrinet. Det er nemt og hurtigt, og det er oven i købet billigt. Forbrugeren skal kun betale en dollar for leverancen, hvilket svarer til ca. 6 kroner. Den amerikanske iværksætter, der har fået ideen til medicindronen, kalder den for QuiQui (udtales quicky). Den kommer til at flyve i en højde på mindst 6 meter, så lasten ikke bliver stjålet, og af sikkerhedsgrunde vil den ikke flyve med receptpligtige lægemidler. Nu mangler der bare lige de sidste tilladelser fra myndighederne så skulle de første droneleverancer med medicin være i gang! Kilde: Børsen 17. juli 2014 Tak for din besvarelse I foråret udsendte Nomeco på vegne af moderselskabet PHOENIX et spørgeskema, som handlede om de forskellige satsningsområder inden for CSR virksomhedens sociale ansvarlighed. Også Nomecos kunder blev bedt om at svare, og det valgte mange at gøre. Det har givet masser af værdifuld feedback til koncernens årlige CSRrapport, som også Nomeco er en del af. Vi skal hilse og sige tusind tak for hjælpen til alle jer, der deltog! Undersøgelsen blev gennemført i alle PHOENIXlande, og i alt er der modtaget svar. Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort i næste CSR-rapport, som er lige på trapperne og kan ses på Nomecos hjemmeside. 10 NomecoNyt nr. 5 - september

7 Udgiver: Ansv. redaktør: Redaktør og skribent: Skribent: Layout: Oplag: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, Christa Job, 1800 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang november 2014 Pink quiz om brystkræft Lørdag den 4. oktober er udnævnt til Lyserød Lørdag over hele landet. Støt brystkræftsagen og vær med! Apoteket kan vinde en eksklusiv kampagnepakke fra Kræftens Bekæmpelse samt T-shirts til hele apotekets personale ved at svare rigtigt på disse 9 spørgsmål. Og hvorfor lige 9? Fordi hver 9. kvinde på et tidspunkt i livet rammes af brystkræft. 1 Kan man blive vaccineret mod brystkræft? Vind T-shirts til hele apoteket og en Lyserød Lørdags-pakke! JA NEJ 2 Er chancen for at overleve brystkræft steget de sidste 30 år? 3 Blev tilbuddet om mammografi for kvinder mellem 50 og 69 år indført i 1960? 4 Kan brystkræft være arvelig? 5 Kan et stort indtag af chokolade mindske risikoen for brystkræft? 6 Nedsætter fysisk aktivitet og sund livsstil risikoen for brystkræft? 7 Øges chancen for at blive helbredt, hvis brystkræft opdages tidligt i forløbet? 8 Holdes Lyserød Lørdag den sidste lørdag i december? 9 Rammer brystkræft især kvinder over 50 år? Apotek Kontaktperson Send, fax eller mail svaret til Nomeco, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V Fax: Deadline for at deltage er 26. september. Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser kl ! 12 NomecoNyt nr. 5 - september 2014

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder Nomeco Nyt GLÆD DIG TIL 28 nye og spændende vine Nr. 4 - juli 2013 IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN Nye returneringsregler omsat til koder Sol, sommer og sjov: Giv en bøllehat til børnene 1 Nye regler

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere