Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger"

Transkript

1 Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt 1

2 Markedets højeste servicegrad 4 Leder 2 Ny standard for logistik 3 Udvalgsvarerne er blevet en succes 4 Fokus på at undgå forfalskninger 6 Opdater din ipad og notér udløbene manuelt 8 Extrakt sparer tid og penge 9 Kort nyt 10 Pink Quiz om brystkræft Gode intentioner kan få fatale konsekvenser Peter Lørup - direktør for ApoteksDivisionen Det er Nomecos opfattelse, at de af Ministeriet foreslåede ændringer til Apotekerloven kan få ganske betydelige - og måske utilsigtede konsekvenser for lægemiddeldistributionen i Danmark. Sådan skriver Nomeco advarende i høringssvaret til forslaget om at ændre apotekerloven. Vi er bekymrede på branchens vegne. Der er ingen tvivl om, at det er de bedste intentioner, ministeren har med sit forslag. Men vi synes, at han lukker øjnene for en række alvorlige konsekvenser, som kan blive en følge af de mange uafklarede spørgsmål, man sidder tilbage med. For det første er vi bekymrede for den manglende præcision i beskrivelsen af detailhandlens involvering i apotekerne. For hvor tæt må købmanden egentlig være integreret med apoteket? Hvor går den juridiske og økonomiske grænse mellem detailbutik og apotek og er der overhovedet nogen? Vi frygter, at tilladelsen til shop-i-shop koncepter er en glidebane, der vil ende med, at de store supermarkeder selv etablerer apotekskæder med en apoteker som stråmand. Det er der ikke meget lægemiddelsikkerhed i. Hvis en stor del af lægemiddelsalget flyttes over i sådanne konstruktioner, så må man formode, at detailhandelsdelen overtager apotekets mærkevaresalg. Potentielt kan bruttoavancesystemet miste 600 mio. kr. om året, og det kommer forbrugerne til at mærke via stigende lægemiddelpriser. For det andet er det meget usikkert, hvad der sker med tilgængeligheden. Vil der komme færre eller flere apoteker, og hvor vil eventuelle nye enheder blive placeret? Med bortfald af filialapotekstilskuddet er det sandsynligt, at en række filialer lukkes. Og åbnes der nye enheder, må disse formodes at åbne i tætbefolkede områder eller butikscentre, hvor der måske allerede findes et apotek. For det tredje kan vi være usikre på, om man med forslaget reelt øger tilgængeligheden til lægemidler. For kommer der væsentligt flere receptekspederende enheder, kan det blive vanskeligt at sikre alle det billigste præparat på hylderne, da hele leverancen jo skal smøres tyndere ud. Det kan ende med svenske tilstande, hvor der godt nok er kommet flere apoteksenheder, men hvor man som patient reelt ikke oplever, at det ønskede lægemiddel er tilgængeligt her og nu. Lovforslaget giver godt nok muligheder for de apotekere, der er risikovillige og har kapital. Men samtidig øges den økonomiske risiko for alle, der driver apotek. Det kommer i høj grad forholdet mellem grossist og apoteker ved og kan medføre ændrede samhandelsvilkår. På den måde er der masser af steder i lovforslaget, hvor man ganske enkelt ikke har tænkt sig godt nok om. Vi håber, at de mange bekymringer, nævnt i høringssvarene, gør indtryk på ministeren, så han retter ind og bliver mere præcis. Ellers har vi en helt ny situation. Vi foreslår en ommer! A Af Henrik Kaastrup, adm. direktør potekssektoren skal moderniseres, og det skal vi som grossist selvfølgelig også. Vi står midt i forsyningskæden og er bindeleddet mellem industri og apotek. Og samtidig er vi en vigtig faktor, når det gælder om at få myndighedernes sundhedspolitiske ideer til at fungere effektivt i dagligdagen eksempelvis i forhold til 14-dages taksten, medicinsikkerhed, returneringsregler, GDP og meget andet. Der stilles store krav til apotekerne, og der stilles store krav til os. Ikke mindst i denne tid, hvor der er meget fokus på sektoren og fremtidens lægemiddelforsyning heldigvis! Et af apotekets mest basale behov i forhold til kunder og patienter er selvfølgelig, at der altid er de rigtige varer på hylderne eller i robotten. Det kræver, at grossistens grundydelse er i orden. Derfor har vi i Nomeco sat os selv det mål, at vi altid skal have de rigtige varer i de rette mængder på alle vores lagre. Med andre ord har vi sat en ny standard for tilgængelighed til varer i Nomeco. Derfor er jeg glad for og stolt over, at vi i Nomeco har markedets bedste servicegrad. Det sidste trekvarte år har vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne logistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at fastholde dette høje niveau koste hvad det vil. Et af de områder, hvor vi har sat os nye og højere mål, er at få bedre gennemløbstider på vores lager det vil sige tiden, fra vi modtager varerne, til de er lagt på plads og er tilgængelige for apotekerne. Vi har også hævet vores ambitioner for, hvor hurtigt vi krediterer, samt hvordan vi balancerer vores lagre og dermed sikrer, at varen Ny standard for logistik Det sidste trekvarte år har vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne logistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at fastholde dette høje niveau koste hvad det vil. ligger på det Nomeco-lager, hvor der er brug for det. Og når det så indimellem alligevel sker, at en af vores lokale filialer løber tør for et bestemt varenummer, har vi indsat en ekstra bil, der kan køre varer rundt i landet mellem lagrene. På den måde kan vi sikre, at alle landets apoteker hurtigt kan få de varer, de har brug for uanset på hvilket Nomeco-lager det findes. Apotekets opfattelse af, om grossisten leverer en god servicegrad og god service i det hele taget, er sammensat af mange forskellige komponenter. Og ofte er ovenstående logistiske tiltag ikke noget, apoteket lægger meget mærke til i en travl dagligdag. Der skal det hele bare spille, og man bliver ofte først bevidst om logistikken, når den ikke er i orden. Netop derfor har vi i Nomeco nu stillet os selv den udfordring at hæve standarden på de mest kritiske logistiske parametre en mission, som også vil fortsætte langt ind i Eksempelvis arbejder vi i VMI og VBO med flere forbedringer, der forfiner og tilpasser vores logistiske service til markedet og de skiftende regler. Vores serviceløsninger og tilbud til apoteket om at tilgå dem via ipad opgraderes løbende. Batch- og udløbsstyring på alle vores lagre forbedrer lægemiddelsikkerheden, og snart kører vi kun varer ud til apotekerne i temperaturregulerede biler, så vi sikrer alle lægemidler mod temperaturpåvirkninger under transporten. Vi har konstant fokus på udvikling og forbedring, og vi er fast besluttede på, at vores logistik skal være i verdensklasse. Vi håber, at det også er den oplevelse, I som vores partnere har. Vi deler således målsætningen om at cementere apotekernes rolle som en vigtig del af sundhedssektoren, og vi agter at gøre vores ved at understøtte apotekerne med markedets mest effektive og sikre forsyningskæde. 2 NomecoNyt nr. 5 - september

3 Lav pris og god kvalitet UDVALGSVARERNE ER BLEVET EN SUCCES Mange apoteker og ikke mindst apotekskunder har taget udvalgsvarerne til sig. Nomecos udvalgsvarer har været på markedet i to år, og omsætningen er stigende. Manden bag de mange gode tilbud er produktchef Kim Zornig. Med en uddannelse som cand.merc. og en stor erfaring i at importere varer fra hele verden kom han til Nomeco for et par år siden. Sortimentet skiftes løbende ud, og der kommer typisk nye varer om året. Nomeco har droppet at have et decideret basissortiment af udvalgsvarer, men nogle af varerne sælger fortsat så godt, at de ifølge Kim altid er på lager. Fokus på sektorkrav Det er dog ikke alle forslag, der bliver realiseret. For Kim og hans kolleger er meget opmærksomme på, at alle varer skal leve op til Apotekerforeningens sektorkrav og siger derfor nej til forslag om varer, som ikke lever op til kriterierne. Vi overvejer i dag meget, om vores udvalgsvarer naturligt hører hjemme på apoteket, og om de bidrager til kundernes egenomsorg. Og vi kan stå inde for, at alle udvalgsvarerne kan henføres til egenomsorg. Det gælder eksempelvis et skohorn, som er et uundværligt hjælpemiddel for dem, der har svært ved at bukke sig. Der blev således solgt skohorn på et halvt år. Kim er også meget opmærksom på, at udvalgsvarerne skal leve op til samtlige krav om sikkerhed, og der gøres en aktiv indsats for at sikre, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Før vi afgiver den endelige bestilling, får vi altid vareprøver hjem, som vi selv tester. Efterfølgende sendes de til SGS, der med hovedkontor i Schweiz er blandt verdens førende testlaboratorier. Her testes alle varer for indholdsstoffer såsom tungmetaller og ftalater, som skal holde sig under de tilladte grænseværdier. Endelig har vi meget fokus på, at varerne er produceret under ordentlige forhold. En del produceres i Fjernøsten, men vi henter også varer hjem fra eksempelvis Tyskland og de tidligere Østlande. Vores agent rejser rundt og tjekker, at der ikke er børnearbejde, og at forholdene er sikre for medarbejderne, fortæller Kim. Apotekerne finder alle testresultater på serviceløsningerne, og der er også certifikater for de varer, hvor det er påkrævet. Eksempelvis er der dokumentation for, at de reflekser, der er i det nye sortiment af udvalgsvarer, overholder den europæiske standard og kan ses på en vis afstand. Lav pris og god kvalitet Kim understreger, at udvalgsvarerne er et godt eksempel på, at pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen. Varerne er på ingen måde underlødige eller af dårlig kvalitet. Eksempelvis har to af vores varer, nemlig en pincet og en fodfil, vundet en forbrugertest. Det er et kvalitetsstempel, som vi selvfølgelig er stolte af. Hvordan udvalgsvarerne bliver eksponeret på apoteket er meget individuelt. Nogle apoteker har valgt at placere dem i dumpere uden for apoteket, så det trækker kunder ind. Andre har dem på særlige hylder eller som en opstilling på eksempelvis paller midt på gulvet. Lige meget, hvilken løsning apoteket vælger, så er det vigtigt, at varerne og prisen bliver eksponeret. Her i efteråret tager vi derfor fat på at drøfte, om vi kan udvikle nogle nye udstillingsløsninger, som vi kan tilbyde apotekerne og forslag modtages selvfølgelig gerne, lyder opfordringen fra Kim. Efterårets Foto: Christa sortiment Job af refleksbrikker er CE-mærkede og efterlever europæisk standard. Under mærket står et nummer, og ved at søge på dette nummer på Internettet kan man se, hvilke krav produktet lever op til. Et mere roligt og ensartet design Flere apoteker har efterlyst et mere ensartet design af udvalgsvarernes indpakning. Derfor vil alle nye udvalgsvarer fremover være i et ens design i en neutral sort farve med navnet care. Produktchef Kim Zornig, der er manden bag udvalgsvarerne, understreger, at det fælles navn og look alene er skabt for at højne det æstetiske udtryk, når varerne udstilles på apoteket. Kim er dermed ekspert i at finde gode varer til en god pris noget, der bl.a. kan gøres, fordi Nomeco køber direkte fra fabrikken. Jeg står for al arbejdet med at finde og importere varerne, men ideerne til nye udvalgsvarer er vi flere om at få. Mange af ideerne kommer fra apoteket, der godt kunne tænke sig en bestemt vare. Vi har i Nomeco et udvalg bestående af salgschefer og repræsentanter fra Kundeservice, som mødes en gang om måneden og drøfter alle forslag, fortæller Kim. Produktchef Kim Zornig er manden bag Nomecos populære udvalgsvarer. Han peger på, at varerne lever op til alle krav om sikkerhed både for dem, der køber varerne, og for dem, der producerer dem. På Nomecos serviceløsninger finder apoteket al relevant dokumentation om udvalgsvarerne: Testresultater fra laboratoriet, certifikater og rapporter fra inspektion af fabrikker. 4 NomecoNyt nr. 5 - september

4 Stregkode sættes ind i kampen mod forfalskninger Fokus på at undgå forfalskninger Grossisten er et vigtigt værn imod forfalskede lægemidler, og Nomeco tager sin rolle meget alvorligt. Snart skal en ny 2D-stregkode på alle lægemidler sikre Europa mod forfalsket medicin. Den nye stregkode skal indeholde oplysninger om produktkode, serienummer, batch-nummer og udløbsdato. Hvis der findes en national kode for sygesikringstilskud, så skal den også indeholdes i mærkningen. Mærkningen giver en unik identifikation af den enkelte pakning, som dermed er sikret mod forfalskning. Kvalitetschef Vibeke Halskov peger på, at rutinerede og trænede medarbejdere hos Nomeco og på apoteket er det sidste værn mod forfalskede lægemidler, hvis kriminelle skulle få held til at smugle forfalskninger ind i den officielle forsyningskæde. M eget tyder på, at kriminelle i stigende grad har fået øje på dyre lægemidler som et lukrativt mål for fup og svindel. Senest er det i sommer blevet afsløret, hvordan den italienske mafia har haft held til at få forfalsket kræftmedicin ind på apoteker og sygehuse rundt om i Europa. Eksempelvis Norge har oplevet at få et forfalsket lægemiddel ind i den legale forsyningskæde. Danmark er heller ikke gået ram forbi. Myndighederne måtte i sidste måned trække en batch af medicinen Abilify tilbage, da der var mistanke om, at den var stjålen. Og stjålen medicin bliver af tekniske grunde regnet for forfalskninger, selvom det er den originale medicin i den originale pakning. Det er skræmmende, at man kan være så skruppelløs at forfalske livsvigtig medicin. I bedste fald er forfalskningen uskadelig, hvilket kan være slemt nok for en alvorligt syg patient. I værste fald kan medicinen være giftig, siger kvalitetschef i Nomeco, Vibeke Halskov. Derfor har Nomeco de senere år for alvor skærpet opmærksomheden på at undgå forfalskninger: Hjulpet af nye EU-tiltag Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at stoppe eventuelle forfalskninger. Og vi er heldigvis godt hjulpet af både EU-regler og de nationale regler. Et direktiv fra EU er ved at sætte en række værn op, hvoraf det mest effektive nok bliver en ny fælleseuropæisk mærkning af humane lægemidler, så hver pakke får en unik identifikation. Derved kan den følges hele vejen fra producent til forbruger. De nye regler for GDP (Good Distribution Practice), som Nomeco har arbejdet intenst med de sidste år, har også medtaget EU-direktivets intentioner om at holde forfalskninger ude af markedet. Faktisk var en af årsagerne til, at man på europæisk plan indførte de nye GDP-regler, at man ville implementere direktivet i den nationale lovgivning. Desuden køber vi kun lægemidler fra godkendte og sikre leverandører, og siden 2011 har vi sikret os, at alle lægemiddelleverancer kommer fra godkendte sites. Det vil sige, at vi skal tjekke, at den adresse, som leverancen kommer fra, har en tilladelse. Det er Men forfalskerne er blevet dygtigere, og teknologien har gjort det nemmere at forfalske såvel selve lægemidlet som pakning og dokumenter. en ekstra garanti for, at der ikke lige pludselig dukker en lastbil op med en tvivlsom leverance, siger Vibeke. Den menneskelige faktor Hun erkender samtidig, at lægemiddelforsyningen bliver mere og mere kompleks: Vi skal altid sikre os garantier for, at alt er, hvad det giver sig ud for. Men forfalskerne er blevet dygtigere, og teknologien har gjort det nemmere at forfalske såvel selve lægemidlet som pakning og dokumenter. Derfor ser vi jo desværre også eksempler på, at forfalskninger slipper igennem nåleøjet. Og man skal ikke underkende den manuelle håndtering af lægemidlerne, hvor en trænet og rutineret medarbejder kan opdage selv de mindste forskelle mellem en ægte og en falsk pakning. Det trænede øje er altså ofte det sidste værn mod forfalskninger, og en medarbejder i Nomecos varemodtagelse og returafdeling vil ofte kunne mærke, at der er noget galt med en pakning, som ikke er helt som de andre. Alle vores medarbejdere fra varemodtagelsen og returafdelingen har lært om forfalskninger som et led i GDP3-kurset på Pharmakon. Målet var bl.a. at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på mulige forfalskninger. For man kan sætte nok så mange barrierer og forhindringer op for at holde forfalskninger ude men i sidste ende kan det være den menneskelige faktor, som fanger en falsk pakning. Men også andre medarbejdergrupper i Nomeco er ifølge Vibeke trænede i at råbe vagt i gevær, hvis de hører om noget, der ikke er helt, som det skal være. Det gælder bl.a. kundeservice, der i mindst ét tilfælde har reageret på en henvendelse fra et apotek om en mystisk pakning. Den viste sig heldigvis bare at være en fejl i produktionen, hvor den tyske pakning ikke var blevet fjernet fra pakkelinjen. Og endelig er apotekets rutinerede personale det sidste værn, når det gælder om at opfange forfalskede pakninger. Også her er det trænede øje rigtigt vigtigt. For det er som sagt ofte de helt små detaljer, der skiller den falske fra den ægte vare, siger Vibeke og indrømmer, at den menneskelige faktor ikke kunne stille noget op mod den ægte vare, der så bare viste sig at være stjålet. NY STREGKODE PÅ VEJ Hvis man kan identificere og følge hver enkelt lægemiddelpakning i hele Europa, så får man et af de mest sikre værn mod forfalskede lægemidler. EU har derfor besluttet at indføre et sådant system, hvor hver lægemiddelpakning forsynes med en unik kode, når det forlader fabrikken. Samtidig registreres pakningen i en stor fælleseuropæisk database, og når den bliver solgt på apoteket, tjekkes den ud af databasen igen. På den måde kan man forhindre falske pakninger i at komme ind i den lovlige forsyningskæde, da man hele tiden kan spore alle lovligt anmeldte og mærkede pakninger. Hvordan systemet rent praktisk skal strikkes sammen, arbejder man i øjeblikket med i en række europæiske workshops, som Europa-Kommissionen står bag den sidste af tre holdes her i september. Planen er at have en Delegated Act klar i 2015, som så skal implementeres. Men en præcis dato er ikke kendt endnu. Den unikke mærkning er allerede påbudt i flere europæiske lande herunder Tyrkiet, som en delegation fra Nomeco besøgte for et par år siden. I Tyrkiet blev det i 2010 påbudt alle lægemiddelleverandører at påføre en 2D-stregkode på alle lægemiddelpakninger. Stregkoden skal indeholde en unik EAN-kode, serienummer, batchnummer og udløbsdato. Det tyrkiske marked er på over 10 mia. US-dollar og har mere end apoteker men trods størrelsen er det rent faktisk lykkedes at få 2D-stregkode med de ønskede oplysninger på samtlige pakninger. Stregkoderne bliver dog ikke kun brugt til at forhindre forfalskninger. De bliver også brugt af Staten til at sikre, at apotekerne ikke snyder med sygesikringstilskud. For nu kan man registrere, hvilke patienter der får udleveret hvilke pakninger, så der kun ydes tilskud én gang på den enkelte pakning. 6 NomecoNyt nr. 5 - september

5 OPDATER DIN IPAD OG NOTÉR UDLØBENE MANUELT Hidtil har vi haft mange steder, vi skulle huske at kigge, når vi skulle samle op på vores manuelle registrering af udløb. Noget havde vi skrevet i en lommebog. Noget havde vi liggende på pc ens skrivebord. Og så var der de små huskesedler, vi havde sat på produkterne, og sedlerne vi havde lagt i kollegaens skuffe, så hun huskede at skrive nogle udløb på listen. Men nu kan vi nøjes med at kigge ét sted og det er dejligt! Sådan fortæller Charlotte Jacobsen, Aalborghus Apotek. Hun har hjulpet Nomeco med at teste den nye funktionalitet i Nomecos app på ipad en, Manuelt udløb. Den finder man ved at opdatere app en og åbne den nye fane, som hedder manuel. Her kan apoteket selv lægge varer ind, der ikke lever op til kriterierne for at være med på Nomecos tilsendte udløbsliste. Det kan være højfrekvente varer, IRS, ipad-tip fra Tårnby! magistrelle varer og andre skæve varer. Apoteket kan selv taste varer ind i denne liste eller overføre fra den eksisterende udløbskontrolliste de varer bliver markeret med blå. Og man kan slette det indtastede igen, hvis det ikke længere er relevant. Den manuelle liste kan sorteres på enten varenavn, lokation eller udløb. Charlotte Jacobsen fremhæver, at det er meget mere effektivt kun at skulle orientere sig ét sted. Og det er nemt, at alle ved, hvor de skal notere alt om udløb eksempelvis når der kommer nye produkter hjem, der er født med kort udløb. Så kan man med det samme lægge dem ind i systemet. Desuden er det meget lettere for en ny kollega at overtage funktionen, påpeger hun. Ideen til den manuelle udløbsliste kom egentlig fra Hanne Nielsen, Skive Løve Sådan henter du den nye version af Nomecos app Du åbner serviceløsningerne via ipad en og går ind i menupunktet ipad i venstre side. Aktivér Installer Nomecos App og tryk på linket, der kommer frem (det kan være nødvendigt først at slette den gamle version). Sørg for, at ipad en er opdateret til IOS7 eller IOS8. Apotek. Hanne havde talt med sin kollega Heidi Persson om, at det ville være rigtigt smart, hvis man kunne samle det hele ét sted. Hun tog forslaget med til sidste års VMI-netværksmøde, og i Nomeco kunne man se den tidsbesparende fordel i forbedringen. Baggrunden er, at vi får udløbslisten fra Nomeco, hvor der kan være varer med udløb i eksempelvis december Dem får vi flere gange. Vi synes, det var nemmere at skrive dem ind på ipad en, hvor den selv korrigerer for gentagelser. Vi er selv nødt til at vedligeholde udløbslisten manuelt. Men hvis vi taster varen ind, og den findes på listen i forvejen, så sker der ikke noget ved det. Så vi glæder os til at tage den i brug, og vi glæder os til at blive fri for papiret. Det gør det nemmere for os alle sammen, fortæller Hanne Nielsen. Et magnetisk ophæng på væggen til en af apotekets ipads har gjort arbejdsgangene meget lettere på Tårnby Apotek, f.eks. når der kommer Nomecokasser ind på en takstmandag. Den gode ide fik apoteker Peer Nørkjær en dag, han var på besøg hos en anden virksomhed. Her så han, hvordan en ipad kunne hænges direkte op på et køkkenskab ved hjælp af Launchport-teknologien. Det fungerer ved, at du klikker ipad en i en simpel holder, som har en magnet på bagsiden. Denne magnet matcher så med et tilhørende vægophæng, som kan integreres i en reol, et skab eller blot hænges på væggen i nærheden af, hvor du ofte bruger ipad en. Udover, at du slipper for besværet med at skulle lede efter din ipad (den hænger jo på sin plads) og har begge hænder fri, når du betjener den, så fungerer ophænget også via induktion som en oplader til ipad en. Så på den måde ved du altid, hvor din ipad er, og den er altid ladt op og klar til brug. Ja, vi må jo hjælpe hinanden, hvor vi kan med de her små tips og gode råd, siger Peer Nørkjær. Han er rigtig glad for apotekets ipads, som bliver brugt flittigt i det daglige arbejde. Løsningen på Tårnby Apotek er installeret af CSN Teknik, som også forhandler Launchport-vægophænget. Extrakt sparer tid og penge På Apoteket Svalen er både apotekeren og den logistikansvarlige godt tilfreds med konceptet, som de fremover vil bruge til de mest sælgende mærkevarer. Der er flere fordele ved at købe ind via Extrakt. Vi tjener nogle penge i form af højere rabatter, men vigtigst af alt sparer vi en masse håndtering, da vi ikke skal håndtere de tunge og besværlige pakninger så ofte. Nu kan vi få det hele på én gang og kan i samme arbejdsgang lægge alt på vores fjernlager bagerst i kælderen. Der henter vi det, når vi skal have fyldt op på hylderne. Sådan fortæller apoteker Vibeke Abrahamsen fra Apoteket Svalen på Nørrebro i København. Apoteket satser rigtigt meget på mærkevaresalg, og i de to år, Vibeke har haft apoteket, er salget steget nærmest eksplosivt. Sidste år steg det med 20 %, hvilket er markant over landsgennemsnittet. Derfor giver det god mening at købe stort ind, for vi kan jo lige så godt købe UniKalk og en række andre varer på den måde, forklarer Vibeke. Hun var ikke med på Extraktkonceptet lige fra starten, og der skulle lidt overtalelse til fra Nomecos salgschef Sune Weilert. Da også en kollega fra et andet apotek anbefalede det, så måtte det prøves. Sorterer efter mest solgte Apotekets logistikansvarlige, Allan Bay, gik derfor ind på Extrakt-hjemmesiden og satte en sortering op i forhold til de varer, som apoteket har omsat flest af de sidste 5-6 måneder. Samtidig udpegede han dem, hvor der er meget håndtering, og hvor der er fornuft i at aftage minimumsmængden i forhold til udløbet. Apoteker Vibeke Abrahamsen satser meget på mærkevaresalget, som er steget nærmest eksplosivt, siden hun overtog Apoteket Svalen for lidt over 2 år siden. Hun synes, det giver rigtig god mening at købe ind via Extrakt, så apoteket kan få lagt alle varer på fjernlager i én og samme arbejdsgang. Derved sparer man ikke alene penge, men også en masse håndtering. Storkøb af mærkevarer Nomeco tilbyder nu gratis levering af Extrakt året ud. Apoteket kan handle op til fire gange uden at betale de 250 kr., som transporten normalt ville koste. Samtidig justeres der lidt i konceptet, så apoteket ikke længere som minimum skal aftage grossistkolli. Minimumsmængde ændres til mindre kolli - helt ned til 6, 10 eller 12 stk. Endelig bliver sortimentet løbende optimeret og tilpasset efter sæsonen. Leverancen er gratiis tiilbuddet gælder året ud Desuden er vi opmærksomme på, at varen ikke lige har været med i en kampagne, så markedet er mættet i en periode, forklarer Allan, som også skævede til, at rabatten var i orden. I alt købte apoteket for kr., og det gav en besparelse på kr. Så gør det jo ikke så meget, at vi fra næste år skal betale 250 kr. for transporten, tilføjer han. Vil købe ind hvert kvartal De seks paller, som apoteket fik med Extrakt-varer, blev ifølge Vibeke Abrahamsen hurtigt tømt af et par medarbejdere og lagt direkte på lager i kælderen. Og det er nu en gang nemmere for os at have et større lager frem for løbende at få varerne. Kalktabletter og luseshampoo skal vi jo bruge hele tiden. Når vi får det drypvist, så passer antallet af leverede varer alligevel ikke til den mængde, der skal bruges for at fylde op på hylden i selvvalget. Så skal vi alligevel i kælderen med noget af det. Og når vi har brug for at fylde op på hylderne igen, er der ikke nok. De problemer slipper vi for nu. Apotekeren og den logistikansvarlige har aftalt at sende en ny Extrakt-ordre, når det nuværende lager er ved at være tømt. De regner med at købe ind én gang i kvartalet. Vi ved allerede nu, hvilke varer der kommer kampagne på, og så kan vi lige så godt købe dem i Extrakt. Vi får stadig leverandørrabatten, og for leverandørerne kan det være lige meget, hvor og hvordan vi har købt deres produkt. Bare vi får det solgt. 8 NomecoNyt nr. 5 - september

6 Kort nyt VMI netværksmøder 2014 LEAN på plakaten Årets netværksmøder går snart i gang, så husk at sætte kryds i kalenderen og melde dig til! Det hotte emne er i år LEAN. Bliv inspireret til hvordan man kan få bedre overblik over processerne på apoteket. Der bliver selvfølgelig også tid til at tale om andre nyheder, der berører logistikken på apoteket, ipad og måske vigtigst af alt netværk og sparring med dygtige kolleger fra andre apoteker. Nomeco København mandag den 3. nov 2014 tirsdag den 25. nov Bemærk: Holdes i AL-Huset, Sluseholmen KBH SV Nomeco Aarhus Tirsdag den 11. nov Fredag den 21. nov Nomeco Aalborg Torsdag den 30. okt Fredag den 14. nov Nomeco Odense Onsdag den 5. nov Mandag den 17. nov Alle møderne holdes kl , inkl. frokost. BRYSTKRÆFT RAMMER HELE FAMILIEN NYT I SORTIMENT Nomeco har fået de farverige madkasser og drikkedunke fra Sistema ind i sortimentet. De populære og funktionelle madkasser er produceret af rene BPA- og blyfrie råmaterialer. Få energi før, under og efter træningen Igen i år opfordres apoteket til at deltage i Lyserød Lørdag den 4. oktober. Deltag i quizzen og vind en Lyserød Lørdagspakke sponsoreret af Kræftens Bekæmpelse og Nomeco. Se bagsiden! Årets brystkræftkampagne bliver nu skudt i gang, og støt brysterne-armbåndet er en smukt snoet rem med smykke på. Det ligger i kasser a 40 stk. og koster 40 kr. Alle pengene, fraregnet moms, går ubeskåret til brystkræftsagen. Nomeco håndterer, ligesom apoteket, armbåndene gratis, og de må sælges fra 15. september. Festlig madpakke! Nomeco har taget PURE POWER ind i sortimentet. Det er ren energi til hverdagens sportshelte, der kan få ekstra fart på ved at indtage produkterne før, under og efter træningen. Serien har både brusetabletter, gel, snackbar og pulver. Følger man programmet, så er man sikret det rette indtag af næringsstoffer. KNALDTILBUD! Besøg Nomecos personaleshop For at få plads til dette års julevarer, sælger vi ud af nogle af de tidligere julevarer til virkelige gode priser! Spar helt op til 70% Skynd dig - der er et begrænset antal. RECEPTION Filialchef Susanne Søndergaard fylder 50 år. Derfor vil det glæde Nomeco at se forretningsforbindelser, kolleger, familie og venner til reception fredag den 26. september kl i Nomecos lokaler, Strømmen 4 i Nørresundby Se hele Nomecos julesortiment, som er vedlagt dette NomecoNyt. 50 JUL PÅ APOTEKET Selvom der er længe til jul, er det ikke spor for tidligt at bestille julevarer. Nomeco har sammensat et lækkert sortiment, hvor der er noget for enhver smag. En drone, tak! Glem alt om at bringe medicin ud med et apoteksbud. I USA har man fundet en meget smartere løsning: en lille førerløs drone, der hurtigt og i fugleflugtslinje kan tage turen fra apoteket til forbrugerens dør. Når dronen er fremme ved adressen, får man som forbruger besked via sin smartphone. Dronen hænger over hoveddøren, og med et enkelt swipe på telefonen bliver bestillingen frigivet og lander på dørtrinet. Det er nemt og hurtigt, og det er oven i købet billigt. Forbrugeren skal kun betale en dollar for leverancen, hvilket svarer til ca. 6 kroner. Den amerikanske iværksætter, der har fået ideen til medicindronen, kalder den for QuiQui (udtales quicky). Den kommer til at flyve i en højde på mindst 6 meter, så lasten ikke bliver stjålet, og af sikkerhedsgrunde vil den ikke flyve med receptpligtige lægemidler. Nu mangler der bare lige de sidste tilladelser fra myndighederne så skulle de første droneleverancer med medicin være i gang! Kilde: Børsen 17. juli 2014 Tak for din besvarelse I foråret udsendte Nomeco på vegne af moderselskabet PHOENIX et spørgeskema, som handlede om de forskellige satsningsområder inden for CSR virksomhedens sociale ansvarlighed. Også Nomecos kunder blev bedt om at svare, og det valgte mange at gøre. Det har givet masser af værdifuld feedback til koncernens årlige CSRrapport, som også Nomeco er en del af. Vi skal hilse og sige tusind tak for hjælpen til alle jer, der deltog! Undersøgelsen blev gennemført i alle PHOENIXlande, og i alt er der modtaget svar. Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort i næste CSR-rapport, som er lige på trapperne og kan ses på Nomecos hjemmeside. 10 NomecoNyt nr. 5 - september

7 Udgiver: Ansv. redaktør: Redaktør og skribent: Skribent: Layout: Oplag: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, Christa Job, 1800 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang november 2014 Pink quiz om brystkræft Lørdag den 4. oktober er udnævnt til Lyserød Lørdag over hele landet. Støt brystkræftsagen og vær med! Apoteket kan vinde en eksklusiv kampagnepakke fra Kræftens Bekæmpelse samt T-shirts til hele apotekets personale ved at svare rigtigt på disse 9 spørgsmål. Og hvorfor lige 9? Fordi hver 9. kvinde på et tidspunkt i livet rammes af brystkræft. 1 Kan man blive vaccineret mod brystkræft? Vind T-shirts til hele apoteket og en Lyserød Lørdags-pakke! JA NEJ 2 Er chancen for at overleve brystkræft steget de sidste 30 år? 3 Blev tilbuddet om mammografi for kvinder mellem 50 og 69 år indført i 1960? 4 Kan brystkræft være arvelig? 5 Kan et stort indtag af chokolade mindske risikoen for brystkræft? 6 Nedsætter fysisk aktivitet og sund livsstil risikoen for brystkræft? 7 Øges chancen for at blive helbredt, hvis brystkræft opdages tidligt i forløbet? 8 Holdes Lyserød Lørdag den sidste lørdag i december? 9 Rammer brystkræft især kvinder over 50 år? Apotek Kontaktperson Send, fax eller mail svaret til Nomeco, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V Fax: Deadline for at deltage er 26. september. Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser kl ! 12 NomecoNyt nr. 5 - september 2014

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert.

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert. 1 JANUAR 2009 Nomeco Nr. 1 Nyt Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert NY FILIALCHEF I AALBORG NY Serviceløsning Nu kan du selv frigive varer med kort udløb HOT OR NOT i julekataloget 2008 Elektroniske

Læs mere

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation En fælles indsats mod forfalsket medicin Dansk Medicin Organisation Et fælles europæisk system til sikring af lægemiddelpakningernes ægthed For at beskytte patienterne mod forfalsket medicin, skal alle

Læs mere

Nyt NY FILIAL? Nomeco TOP QUIZ. Brug Nomecos mange kompetencer, når du skal vælge startsortiment! MÆRKEVARELEVERANCEN ER HELT I.

Nyt NY FILIAL? Nomeco TOP QUIZ. Brug Nomecos mange kompetencer, når du skal vælge startsortiment! MÆRKEVARELEVERANCEN ER HELT I. Nomeco Nyt SE BAGSIDEN QUIZ Støt Brysterne Vind T-shirts til hele apoteket og en Lyserød Lørdags-pakke! Nr. 5 - september 2015 MÆRKEVARELEVERANCEN TOP ER HELT I NY FILIAL? Brug Nomecos mange kompetencer,

Læs mere

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN 1 NOVEMBER 2008 Nomeco Nr. 6 Nyt EN DUFT AF JUL PÅ APOTEKET 37 SERVICELØSNINGER Få overblikket i det nye hæfte Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NomecoNyt

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat.

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat. Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre standardleverings- og rabatbetingelser.

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Se prisforskellen: Spar en formue på din medcin 16 sider Oversigt og fakta Dyr medicin INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar en formue på

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2015 stærke forårstilbud Tjek bagsiden Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt 1 Forsidefoto: JAKOB LERCHE FOTOGRAFI Ny lovgivning 4 Leder 2 SÅ KOM DEN! Peter

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

RABATSKILT - Gældende fra og med

RABATSKILT - Gældende fra og med RABATSKILT - Gældende fra og med 01.01.2015 Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 NomecoNyt TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 Tiden er knap, når grossisten skal bestille varer hjem i forbindelse med ny takst. Problemet med A-varer i restordre er stigende, og systemet levner

Læs mere

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR! Nomeco Nyt 10 med Støt Brysterne Vind en Lyserød Lørdags-pakke og t-shirts til alle ÅR Nr. 5 - september 2013 Øgede krav til kvaliteten: NOMECO ER KLAR! NY HOVEDPINE: Over halvdelen af pakningerne bliver

Læs mere

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr.

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr. Nomeco Nyt Nr. 2 - Marts 2010 På tur med en dosispakke Reception Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år Pris-dumping på medicin med kort udløb 1 3 Leder 2 Den rigtige vej Lige på grænsen til udløb 3 Dosispakning:

Læs mere

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2015 Læs om serviceinformation og ny udløbsliste NYHED: Få kassefyldning, der matcher Farmakonom Vibeke Ulrick fra Bellinge: Succes med ny vareopsætning efter slutcifre Hvorfor

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer 1 SEPTEMBER 2009 Nomeco Nr. 5 Nyt APOTEKERE 4- forskellige erfaringer med den ene daglige leverance. Glæd jer! 2 nye vine i sortimentet: Andeluna FOKUS på nettet Brug de mange nyttige informationer og

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

NomecoNyt SEPTEMBER 2007

NomecoNyt SEPTEMBER 2007 NomecoNyt Apotekerne benytter i stigende grad serviceløsningerne på Nomecos hjemmeside - men samtidig stiger antallet af opringninger til kundeservice. SEPTEMBER 2007 1 Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2015 Læs om serviceinformation og ny udløbsliste NYHED: Få kassefyldning, der matcher Farmakonom Vibeke Ulrick fra Bellinge: Succes med ny vareopsætning efter slutcifre Hvorfor

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 22.02.2005 Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen J.nr.LBA 1.2/LFU so Tak for muligheden for

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010

Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010 Indledning Lægemiddelstyrelsen overvåger og kontrollerer produktfejl ved lægemidler på det danske marked med henblik

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN MARTS 2015 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Nyt. Specific Pharma: Nomeco. Henter IRS kloden rundt SALGET STEG, da Rødding Apotek vendte (kunde)strømmen

Nyt. Specific Pharma: Nomeco. Henter IRS kloden rundt SALGET STEG, da Rødding Apotek vendte (kunde)strømmen Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2014 Specific Pharma: Henter IRS kloden rundt SALGET STEG, da Rødding Apotek vendte (kunde)strømmen ET KIG IND I EN LIBERALISERET APOTEKSVERDEN 1 Henter medicin fra det meste

Læs mere

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT:

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT: Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2014 3STÆRKE FORÅRSTILBUD TIL APOTEKSPERSONALET Se flyer NYT KONCEPT: Extrakt - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav ipads til ALLE! 1 Mærkevarer med ekstra rabat

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA iphone TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA iphone MARTIN WOLSING TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA 100 iphone-tips

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Nyt. Nomeco BONUS STØT BRYSTERNE. - vind en kampagne. NATURLÆGEMIDLER - en døende kategori. på servicevarer. køleløsning inden frosten sætter ind

Nyt. Nomeco BONUS STØT BRYSTERNE. - vind en kampagne. NATURLÆGEMIDLER - en døende kategori. på servicevarer. køleløsning inden frosten sætter ind Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2012 BONUS på servicevarer NATURLÆGEMIDLER - en døende kategori NY køleløsning inden frosten sætter ind STØT BRYSTERNE - vind en kampagne 1 Salgstal fra Nomeco 4 Leder 2 Kosttilskud

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Enkelt at bruge for lærere, pædagoger og forældre Gør brugeren selvhjulpen Giver ro og tryghed og dermed øget overskud til læring og social samvær

Læs mere

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med?

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Nomeco Nyt Nr. 5 - november 2017 Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Sådan lyder et typisk spørgsmål i skranken. Nomecos MærkevareUnivers giver

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Sponsornøgle for Dalum IF. Støt vores sponsorer de støtter os

Sponsornøgle for Dalum IF. Støt vores sponsorer de støtter os Sponsornøgle for Dalum IF Støt vores sponsorer de støtter os Vi hedder Birte & Boy Levin og startede Holte Vinlager i Odense for 13 år siden og har et stort udvalg i spiritus samt Vine fra egen import.

Læs mere

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og detailhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og detailhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere