Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning"

Transkript

1 Oversigt [S] App. I, App. H.1 Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Test komplekse tal Komplekse rødder Kompleks eksponentialfunktion Calculus Uge

2 Komplekse tal Definition Ved et kompleks tal forstås et udtryk z = a + bi hvor a = Re z og b = Im z er reelle tal kaldet realdel og imaginærdel. i er den imaginære enhed, formelt identificeret med i = 1, altså i 2 = 1. To komplekse tal a + bi og c + di er ens, hvis a = c og b = d. Calculus Uge

3 Komplekse tal Definition Ved et kompleks tal forstås et udtryk z = a + bi hvor a = Re z og b = Im z er reelle tal kaldet realdel og imaginærdel. i er den imaginære enhed, formelt identificeret med i = 1, altså i 2 = 1. To komplekse tal a + bi og c + di er ens, hvis a = c og b = d. Mængden af komplekse tal betegnes C. De reelle tal R identificeres med komplekse tal, hvis imaginærdel er 0. Calculus Uge

4 Komplekse tal Definition Ved et kompleks tal forstås et udtryk z = a + bi hvor a = Re z og b = Im z er reelle tal kaldet realdel og imaginærdel. i er den imaginære enhed, formelt identificeret med i = 1, altså i 2 = 1. To komplekse tal a + bi og c + di er ens, hvis a = c og b = d. Mængden af komplekse tal betegnes C. De reelle tal R identificeres med komplekse tal, hvis imaginærdel er 0. Det er et (overraskende) faktum, at de sædvanlige regneregler for reelle tal udvider meningsfuldt fra realdel til alle komplekse tal. Calculus Uge

5 Komplekse plan Definition Talplanen R 2 med rektangulære koordinater (x,y) identificeres med de komplekse tal (komplekse plan, Argand planen) C ved 1 = (1, 0) og i = (0, 1), så a + bi = (a,b) Calculus Uge

6 Komplekse plan Definition Talplanen R 2 med rektangulære koordinater (x,y) identificeres med de komplekse tal (komplekse plan, Argand planen) C ved 1 = (1, 0) og i = (0, 1), så Im a + bi = (a,b) bi a+bi i 0 1 a Re Calculus Uge

7 Komplekse plan Definition - fortsat x-aksen kaldes den reelle akse og y-aksen kaldes den imaginœre akse. Calculus Uge

8 Komplekse plan Definition - fortsat x-aksen kaldes den reelle akse og y-aksen kaldes den imaginœre akse. Normen a + bi = a 2 + b 2 = (a,b) kaldes modulus eller absolut værdi. Calculus Uge

9 Komplekse plan Definition - fortsat x-aksen kaldes den reelle akse og y-aksen kaldes den imaginœre akse. Normen a + bi = a 2 + b 2 = (a,b) kaldes modulus eller absolut værdi. Eksempel 3 4i = = 25 = 5 Calculus Uge

10 Addition og multiplikation Definition Addition: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i Calculus Uge

11 Addition og multiplikation Definition Addition: Multiplikation: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i (a + bi)(c + di) = a(c + di) + (bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi 2 = (ac bd) + (ad + bc)i Calculus Uge

12 Addition og multiplikation Definition Addition: Multiplikation: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i (a + bi)(c + di) = a(c + di) + (bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi 2 = (ac bd) + (ad + bc)i Morale Regn løs med sædvanlige regneregler og reducer til standardform ved at bruge i 2 = 1. Calculus Uge

13 Addition i planen Figur - parallellogramreglen Im z 1 + z 2 z 2 i z Re Calculus Uge

14 Addition og multiplikation Eksempel 1 Addition: (1 i) + (4 + 7i) = (1 + 4) + ( 1 + 7)i = 5 + 6i Calculus Uge

15 Addition og multiplikation Eksempel 1 Addition: (1 i) + (4 + 7i) = (1 + 4) + ( 1 + 7)i = 5 + 6i Multiplikation: ( 1 + 3i)(2 5i) = ( 1)(2 5i) + (3i)(2 5i) = 2 + 5i + 6i 15i 2 = ( ) + (5 + 6)i = i Calculus Uge

16 Kompleks konjugering Definition For et kompleks tal z = a + bi er det konjugerede tal z givet ved spejling i den reelle akse z = a bi Calculus Uge

17 Kompleks konjugering Definition For et kompleks tal z = a + bi er det konjugerede tal z givet ved spejling i den reelle akse z = a bi så Rez = z + z 2, Im z = z z 2i Calculus Uge

18 Kompleks konjugering Sætning Der gælder z + w = z + w Calculus Uge

19 Kompleks konjugering Sætning Der gælder z + w = z + w zw = z w Calculus Uge

20 Kompleks konjugering Sætning Der gælder z + w = z + w Hvis z = a + bi, så er zw = z w z z = a 2 + b 2 = z 2 Calculus Uge

21 Kompleks konjugering Sætning Der gælder z + w = z + w Hvis z = a + bi, så er zw = z w z z = a 2 + b 2 = z 2 Bevis z z = (a + bi)(a bi) = a 2 (bi) 2 = a 2 + b 2 = z 2 Calculus Uge

22 Kompleks absolutværdi Sætning Der gælder Trekantsuligheden z + w z + w Calculus Uge

23 Kompleks absolutværdi Sætning Der gælder Trekantsuligheden z + w z + w Multiplikativitet zw = z w Calculus Uge

24 Kompleks reciprok Sætning For et kompleks tal w = c + di 0 er det reciproke tal 1 w = w w w = w w 2 1 c + di = c c 2 + d 2 d c 2 + d 2i Calculus Uge

25 Kompleks reciprok Sætning For et kompleks tal w = c + di 0 er det reciproke tal 1 w = w w w = w w 2 1 c + di = c c 2 + d 2 For et kompleks tal z = a + bi er brøken z w = z w w w = z w w 2 d c 2 + d 2i a + bi c + di = (a + bi)(c di) c 2 + d 2 Calculus Uge

26 Kompleks brøk Eksempel i Angiv 2 + 5i på formen a + bi. Calculus Uge

27 Kompleks brøk Eksempel i Angiv 2 + 5i på formen a + bi i 2 + 5i = = ( 1 + 3i)(2 + 5i) (2 + 5i)(2 + 5i) ( 1 + 3i)(2 5i) (2 + 5i)(2 5i) ( ) + (5 + 6)i = = i Calculus Uge

28 Test komplekse tal Test Det komplekse tal z = 2 er: 1+i (a) z = 1 i. (b) z = 2 2i. (c) z = 2 + 2i. Afkryds den rigtige: (a) (b) (c) Calculus Uge

29 Test komplekse tal Test Det komplekse tal z = 2 er: 1+i (a) z = 1 i. (b) z = 2 2i. (c) z = 2 + 2i. Afkryds den rigtige: (a) (b) (c) Løsning i = 2(1 i) (1 + i)(1 i) 2(1 i) = = 1 i Calculus Uge

30 Test komplekse tal Test Det komplekse tal z = 2 er: 1+i (a) z = 1 i. (b) z = 2 2i. (c) z = 2 + 2i. Løsning Afkryds den rigtige: (a) (b) (c) i = 2(1 i) (1 + i)(1 i) 2(1 i) = = 1 i Calculus Uge

31 Kompleks kvadratrod Eksempel 3 For et positivt reelt tal c er hovedkvadratroden af c c = c i Calculus Uge

32 Kompleks kvadratrod Eksempel 3 For et positivt reelt tal c er hovedkvadratroden af c c = c i Løsningerne til ligningen x 2 + c = 0 er da ± c. Calculus Uge

33 Kompleks kvadratrod Eksempel 3 For et positivt reelt tal c er hovedkvadratroden af c c = c i Løsningerne til ligningen x 2 + c = 0 er da ± c. Løsningerne til andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0 er da x = b ± b 2 4ac 2a Calculus Uge

34 Kompleks kvadratrod Eksempel 3 For et positivt reelt tal c er hovedkvadratroden af c c = c i Løsningerne til ligningen x 2 + c = 0 er da ± c. Løsningerne til andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0 er da x = b ± b 2 4ac 2a Ligningen x 2 + x + 1 = 0 har løsninger x = 1 ± = 1 ± 3 2 = 1 ± 3i 2 Calculus Uge

35 Populære koordinater [S] Appendix H.1 Polar coordinates Definition Et polært koordinatsystem i planen består af et punkt polen O og en halvlinje polæraksen ud fra polen. Et vilkårligt punkt P er nu bestemt ved et talpar (r,θ). θ er vinklen mellem polæraksen og linjen OP målt med fortegn mod urets retning. r er afstanden fra O til P regnet med fortegn mht. den valgte polærakse. r P O 1 θ Calculus Uge

36 Pol og sigtelinje [S] Appendix H.1 Polar coordinates Definition Et polært koordinatsystem bestemmer et kartesisk koordinatsystem. Polen og punktet med polære koordinater (1, 0) bestemmer x-aksen og polen og punktet med polære koordinater (1, π ) bestemmer y-aksen. 2 y P(r cos(θ), r sin(θ)) 1 r O 1 θ x Calculus Uge

37 Polær-kartesisk ordbog [S] Appendix H.1 Polar coordinates Sætning Givet et polœrt og tilhørende kartesiske koordinatsystem. Et punkt med polœre koordinater (r,θ) har kartesiske koordinater 1 x = r cos(θ), y = r sin(θ) Et punkt med kartesiske koordinater (x,y), x > 0 har polœre koordinater 2 r = x 2 + y 2, θ = tan 1 ( y x ) Calculus Uge

38 Kompleks polarform Definition Et kompleks tal z = a + bi udtrykt i polære koordinater kaldes polarformen. z = a + bi = r(cosθ + i sin θ) Calculus Uge

39 Kompleks polarform Definition Et kompleks tal z = a + bi udtrykt i polære koordinater z = a + bi = r(cosθ + i sin θ) kaldes polarformen. Hvis a 0 r = z = a 2 + b 2, tan θ = b a Vinklen θ = arg z kaldes argumentet, bestemt pånær 2pπ. Calculus Uge

40 Kompleks polarform Definition Et kompleks tal z = a + bi udtrykt i polære koordinater z = a + bi = r(cosθ + i sin θ) kaldes polarformen. Hvis a 0 r = z = a 2 + b 2, tan θ = b a Vinklen θ = arg z kaldes argumentet, bestemt pånær 2pπ. Im bi a+bi r i θ 0 1 a Re Calculus Uge

41 Kompleks polarform Eksempel 4 Skriv det komplekse tal z = 1 + i på polarform. Calculus Uge

42 Kompleks polarform Eksempel 4 Skriv det komplekse tal z = 1 + i på polarform. Løsning r = z = = 2 tan θ = 1 1 = 1 Vinklen vælges θ = π/4 og polarformen er z = r(cosθ + i sin θ) = 2(cos π 4 + i sin π 4 ) Calculus Uge

43 Kompleks polarform Eksempel 4 Skriv det komplekse tal z = 1 + i på polarform. Løsning r = z = = 2 tan θ = 1 1 = 1 Vinklen vælges θ = π/4 og polarformen er z = r(cosθ + i sin θ) = 2(cos π 4 + i sin π 4 ) Im i 2 1+i π Re Calculus Uge

44 Multiplikation på polarform Sætning Multiplikation i C kan udtrykkes ved additionsformlerne. For z 1 = r 1 (cosθ 1 + i sin θ 1 ), z 2 = r 2 (cosθ 2 + i sin θ 2 ) gœlder 1 z 1 z 2 = r 1 r 2 [cos(θ 1 + θ 2 ) + i sin(θ 1 + θ 2 )] Calculus Uge

45 Multiplikation på polarform Sætning Multiplikation i C kan udtrykkes ved additionsformlerne. For z 1 = r 1 (cosθ 1 + i sin θ 1 ), z 2 = r 2 (cosθ 2 + i sin θ 2 ) gœlder 1 z 1 z 2 = r 1 r 2 [cos(θ 1 + θ 2 ) + i sin(θ 1 + θ 2 )] Så for komplekse tal z 1,z 2 er z 1 z 2 = z 1 z 2 arg(z 1 z 2 ) = arg z 1 + arg z 2 Calculus Uge

46 Multiplikation på polarform Figur - multiplikation z 1 z 2 Im z 1 z 2 θ 1 θ 2 θ 1 + θ 2 Re Calculus Uge

47 Division på polarform Sætning - udvidelse Division i C kan udtrykkes på polarform. For z 1 = r 1 (cosθ 1 + i sin θ 1 ), z 2 = r 2 (cosθ 2 + i sin θ 2 ) 0 gœlder z 1 z 2 = r 1 r 2 [cos(θ 1 θ 2 ) + i sin(θ 1 θ 2 )] Calculus Uge

48 Division på polarform Sætning - udvidelse Division i C kan udtrykkes på polarform. For z 1 = r 1 (cosθ 1 + i sin θ 1 ), z 2 = r 2 (cosθ 2 + i sin θ 2 ) 0 gœlder z 1 z 2 = r 1 r 2 [cos(θ 1 θ 2 ) + i sin(θ 1 θ 2 )] Så for komplekse tal z 1,z 2 0 er z 1 = z 1 z 2 z 2 arg( z 1 z 2 ) = arg z 1 arg z 2 Calculus Uge

49 Potens på polarform 2 Sætning - De Moivre Hvis z = r(cos θ + i sin θ) og n et positivt helt tal, så gœlder z n = [r(cosθ + i sin θ)] n = r n (cosnθ + i sin nθ) Calculus Uge

50 Potens på polarform 2 Sætning - De Moivre Hvis z = r(cos θ + i sin θ) og n et positivt helt tal, så gœlder z n = [r(cosθ + i sin θ)] n = r n (cosnθ + i sin nθ) n-te potens af et kompleks tal fremkommer ved at tage n-te potens af modulus og n gange argument. z n = z n arg(z n ) = n arg z Calculus Uge

51 Potens på polarform Eksempel 6 ( 1 Find ) 10 2 i. Calculus Uge

52 Potens på polarform Eksempel 6 ( 1 Find ) 10 2 i. Løsning så z = i = 1 2 2(cos π 4 + i sin π 4 ) z 10 = ( 2 2 ) 10 (cos 10 π 4 + i sin 10π 4 ) = (cos 5π 2 + i sin 5π 2 ) = 1 32 i Calculus Uge

53 Test komplekse tal Test Det komplekse tal z = (2 cos π + 2i sin π) 2 er: (a) z = 2. (b) z = 4. (c) z = 4. Afkryds den rigtige: (a) (b) (c) Calculus Uge

54 Test komplekse tal Test Det komplekse tal z = (2 cos π + 2i sin π) 2 er: (a) z = 2. (b) z = 4. (c) z = 4. Afkryds den rigtige: (a) (b) (c) Løsning (2 cosπ + 2i sin π) 2 = (2(cosπ + i sin π)) 2 = 2 2 (cos 2π + i sin 2π) = 4 Calculus Uge

55 Test komplekse tal Test Det komplekse tal z = (2 cos π + 2i sin π) 2 er: (a) z = 2. (b) z = 4. (c) z = 4. Løsning Afkryds den rigtige: (a) (b) (c) (2 cosπ + 2i sin π) 2 = (2(cosπ + i sin π)) 2 = 2 2 (cos 2π + i sin 2π) = 4 Calculus Uge

56 Rod på polarform 3 Sætning - Rod af kompleks tal Hvis z = r(cosθ + i sin θ) 0 og n et positivt helt tal, så har z de n forskellige n-te rødder (w n k = z) ( ) ( )] θ + 2kπ θ + 2kπ w k = r [cos 1/n + i sin n n hvor k = 0, 1,...,n 1. Calculus Uge

57 Rod på polarform 3 Sætning - Rod af kompleks tal Hvis z = r(cosθ + i sin θ) 0 og n et positivt helt tal, så har z de n forskellige n-te rødder (w n k = z) ( ) ( )] θ + 2kπ θ + 2kπ w k = r [cos 1/n + i sin n n hvor k = 0, 1,...,n 1. n-te rødder af et kompleks tal fremkommer ved at tage n-te rod af modulus og n-te del af alle argumenter. z 1/n = z 1/n arg(z 1/n ) = arg z + 2kπ n Calculus Uge

58 Kvadratrod på polarform Figur - kvadratrod Im z i θ 1 θ 2 z Re Calculus Uge

59 Rod på polarform Eksempel 7 Find 6-te rødder af 8. Calculus Uge

60 Rod på polarform Eksempel 7 Find 6-te rødder af 8. Løsning z = 8(cosπ + i sin π) så ( ) ( )] π + 2kπ π + 2kπ w k = 8 [cos 1/6 + i sin 6 6 hvor k = 0, 1,..., 5. Calculus Uge

61 Rod på polarform Eksempel 7 Find 6-te rødder af 8. Løsning z = 8(cosπ + i sin π) så ( ) ( )] π + 2kπ π + 2kπ w k = 8 [cos 1/6 + i sin 6 6 hvor k = 0, 1,..., 5. For eksempel w 0 = 2 [ ( π cos 6) ( π + i sin 6)] = 2 ( ) i Calculus Uge

62 Algebraens fundamentalsætning Eksempel Sætningen om rødder giver, at ligningen x n z = 0 har n rødder w 0,w 1,...,w n 1. Calculus Uge

63 Algebraens fundamentalsætning Eksempel Sætningen om rødder giver, at ligningen x n z = 0 har n rødder w 0,w 1,...,w n 1. Sætning - Algebraens fundamentalsætning Enhver polynomiumsligning a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 = 0 af grad mindst én har en rod i de komplekse tal. Calculus Uge

64 Algebraens fundamentalsætning Eksempel Sætningen om rødder giver, at ligningen x n z = 0 har n rødder w 0,w 1,...,w n 1. Sætning - Algebraens fundamentalsætning Enhver polynomiumsligning a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 = 0 af grad mindst én har en rod i de komplekse tal. Algebraens fundamentalsætning blev vist af Gauss. Calculus Uge

65 Kompleks eksponentialfunktion Definition Den komplekse eksponentialfunktion er givet ved, z = x + yi, 7 e z = e x+yi = e x (cosy + i sin y) Calculus Uge

66 Kompleks eksponentialfunktion Definition Den komplekse eksponentialfunktion er givet ved, z = x + yi, 7 e z = e x+yi = e x (cosy + i sin y) Et specialtilfælde kaldes Eulers formel 6 e iy = cosy + i sin y Calculus Uge

67 Kompleks eksponentialfunktion Definition Den komplekse eksponentialfunktion er givet ved, z = x + yi, 7 e z = e x+yi = e x (cosy + i sin y) Et specialtilfælde kaldes Eulers formel 6 e iy = cosy + i sin y Eksponentialfunktionen opfylder den sædvanlige regneregel 5 e z 1+z 2 = e z 1 e z 2 Calculus Uge

68 Kompleks eksponentialfunktion Figur - eksponentialfunktion Im e x+yi e x 0 y Re Calculus Uge

69 Kompleks eksponentialfunktion Eksempel 8 Beregn: (a) e iπ (b) e 1+iπ/2 Calculus Uge

70 Kompleks eksponentialfunktion Eksempel 8 Beregn: (a) e iπ (b) e 1+iπ/2 Løsning (a) e iπ = cos π + i sin π = 1 Calculus Uge

71 Kompleks eksponentialfunktion Eksempel 8 Beregn: (a) e iπ (b) e 1+iπ/2 Løsning (a) e iπ = cos π + i sin π = 1 (b) ( e 1+iπ/2 = e 1 cos π 2 + i sin π ) 2 = i e Calculus Uge

72 Kompleks logaritmefunktion Definition Den komplekse logatitmefunktion er bestemt pånær 2kπ og givet ved, z = r(cosθ + i sin θ) 0, log z = ln r + iθ Calculus Uge

73 Kompleks logaritmefunktion Definition Den komplekse logatitmefunktion er bestemt pånær 2kπ og givet ved, z = r(cosθ + i sin θ) 0, log z = ln r + iθ Kan skrives log z = ln z + i arg z Calculus Uge

74 Kompleks logaritmefunktion Definition Den komplekse logatitmefunktion er bestemt pånær 2kπ og givet ved, z = r(cosθ + i sin θ) 0, log z = ln r + iθ Kan skrives Der gælder log z = ln z + i arg z e log z = z, log e z = z + 2kπi og log z 1 z 2 = log z 1 + log z 2 + 2kπi Calculus Uge

75 Komplekse trigonometriske funktioner Eksempel Eulers formel 6 e iy = cosy + i sin y giver cos y = eiy + e iy 2, siny = eiy e iy 2i Calculus Uge

76 Komplekse trigonometriske funktioner Eksempel Eulers formel 6 e iy = cosy + i sin y giver cos y = eiy + e iy, siny = eiy e iy 2 2i Definition De komplekse trigonometriske funktioner defineres ved cosz = eiz + e iz 2, sinz = eiz e iz 2i Calculus Uge

77 Komplekse trigonometriske funktioner Definition - fortsat De trigonometriske additionsformler er opfyldte cos(z 1 + z 2 ) = cos z 1 cosz 2 sinz 1 sin z 2 sin(z 1 + z 2 ) = sin z 1 cosz 2 + cos z 1 sin z 2 Calculus Uge

78 Komplekse trigonometriske funktioner Definition - fortsat De trigonometriske additionsformler er opfyldte cos(z 1 + z 2 ) = cos z 1 cosz 2 sinz 1 sin z 2 sin(z 1 + z 2 ) = sin z 1 cosz 2 + cos z 1 sin z 2 Der er inverse funktioner. For w = cos z er z = arccosw = 1 i log(w ± w 2 1) Calculus Uge

79 Komplekse trigonometriske funktioner Definition - fortsat De trigonometriske additionsformler er opfyldte cos(z 1 + z 2 ) = cos z 1 cosz 2 sinz 1 sin z 2 sin(z 1 + z 2 ) = sin z 1 cosz 2 + cos z 1 sin z 2 Der er inverse funktioner. For w = cos z er z = arccosw = 1 i log(w ± w 2 1) Tilsvarende for w = sin z er z = arcsin w = 1 i log(wi ± 1 w 2 ) Calculus Uge

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitutionernes fest 53 Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitution en masse Vi vil i denne artikel vise, hvorledes man kan løse den generelle tredjegradsligning

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1 Institut for Matematik og Datalogi 2. august 200 Syddansk Universitet, Odense HJM/LL MM0 (Mat A) Ugeseddel Velkommen til kurset MM0 (Matematik A). Forelæsninger: afholdes i to ugentlige timer, onsdag kl.

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel Storcirkelsejlads Denne note er et udvidet tillæg til kapitlet om sfærisk geometri i TRIPs atematik højniveau 1, ved Erik Vestergaard. Nogle definitioner I dette afsnit skal vi se på forskellige aspekter

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer Lektion 13 Lineære differentialligningssystemer Homogene lineære differentialligningssystemer med konstante koefficienter Inhomogene systemer To-kammer modeller Lotka Volterra (ikke lineært) 1 To-kammer

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Venus relative størrelse og fase

Venus relative størrelse og fase Venus relative størrelse og fase Steffen Grøndahl Planeten Venus er værd at studere i teleskop. Med blot en forstørrelse på 20-30 gange, kan man se, at Venus ikke er punktformet og at den ligesom Månen

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere