Eksportudsigten august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten august 2012"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn Basisvareeksporten i alt 10,4% 3,6% 5,1% -0,5% -0,2% -3,4-4,6 Vesteuropa 10,0% 0,4% 2,6% -1,7% 0,4% -6,6-5,4 EU27 10,3% 0,0% 2,6% -1,7% 0,4% -6,4-5,2 Rusland og SNG 15,8% 10,5% 6,3% -4,1% -1,6% -0,6-0,9 Nordafrika/Mellemøst/Golfen. 4,6% 13,3% 8,2% -1,8% -0,3% -0,4-0,4 Nordamerika 6,0% 16,4% 2,9% 3,2% -1,4% 1,4 0,8 Latinamerika 14,5% 8,9% 9,0% -7,4% 0,2% -0,8-0,8 Nordøstasien 5,3% 15,8% 8,2% -1,1% -0,1% 0,8 0,8 ASEAN 23,0% 9,9% 7,6% -0,6% -1,6% 0,1-0,0 Sydasien 11,7% 5,5% 13,5% -5,2% -0,1% -0,2-0,2 Australasien 7,5% 26,3% -1,7% 11,9% -3,3% 0,6 0,4 Afrika 16,3% 6,1% 5,3% -0,3% -0,3% -0,0-0,0 * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. Ændring pct.point Ændring mia.kr. Væksten i basisvareeksporten forventes at blive 3,6 pct. i 2012 og 5,1 pct. i Der er hermed tale om en nedjustering i forhold til skønnet i maj på 0,5 procentpoint (pp) i 2012 og på 0,2 pp i Disse nedjusteringer kommer oven i nedjusteringen i maj i forhold til februar på henholdsvis 0,3 pp i 2012 og 1,0 pp i Væksten er opgjort i løbende priser og er og eksklusiv energi, skibe og fly. Baggrunden for nedjusteringen er især lavere forventninger til afsætningen i en række EU-lande. I de første seks måneder af 2012, som der nu er tal for, er basisvareeksporten til EU27 faldet 1,2 mia.kr., svarende til 0,7 pct. i forhold til første halvår I andet halvår 2012 forventes eksporten til EU at øges svagt med ca. 1 mia.kr. (0,6 pct.) i forhold til andet halvår 2011, således at væksten i 2012 som helhed til EU-landene bliver 0 pct. I forhold til prognosen i maj er der tale om en nedjustering på 6,4 mia.kr. eller 1,7 pp. For 2013 indebærer det nye skøn for eksporten til EU en vækst på 2,6 pct. Dette er en 0,4 pp højere end i maj-skønnet, mens niveauet for 2013-eksporten er nedjusteret med 5,2 mia.kr. Eksporten til lande udenfor EU er i første halvår 2012 steget 10,3 mia.kr., svarende til 10,6 pct., i forhold til første halvår I andet halvår 2012 forventes væksten at fortsætte med yderligere 9 mia.kr. i forhold til andet halvår 2011, således at årsvæksten i eksporten til ikke-eu lande bliver 9,7 pct., svarende til en årsvækst på 9,7 pct. i forhold til Samlet forventes basisvareeksporten at øges i 2012 med 19,2 mia.kr., hvoraf EU27 bidrager med et fald på 0,1 mia.kr. og lande udenfor EU med en vækst på 19,3 mia.kr. I 2013 forventes væksten at blive 28 mia.kr., fordelt med knap 9 mia.kr. til EU27 og ca. 20 mia.kr. til lande udenfor EU. Kontakt: Redaktion afsluttet:

2 1. Eksportudsigten for 2012 og 2013 Den relativt kraftige vækst i dansk eksport ophørte fra omkring medio I andet halvår 2011 svækkedes væksten og er stort set ophørt i første halvår Svækkelsen afspejler primært den negative økonomiske udvikling på Danmarks store eksportmarkeder i Europa. I første halvår har EU været i recession med en negativ vækst omkring ½ pct., og væksten forventes kun gradvist og svagt at vende tilbage. Samtidig er væksten nedjusteret på en række eksportmarkeder udenfor EU, hvilket dog i stor udstrækning er blevet kompenseret af valutaforhold. Således er den amerikanske dollars værdi øget i forhold til danske kroner med næsten 16 pct. i løbet af det seneste år, og betydelige stigninger har også fundet sted for britiske pund, svenske og norske kroner, japanske yen og kinesiske Yuan, alle markeder, som har stor betydning for dansk eksport. Dansk vareeksport, sæsonkorrigeret, eksklusiv skibe, fly og energi. Realiseret (R) og fremskrevet (F) [R] 2010 [R] 2011 [R] 2012 (F) Dansk vareeksport, mia.kr. og pct Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 496,9 542,5 604,2 - - Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 447,0 484,2 534,8 554,0 582,1 Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. -63,0 37,3 50,6 19,2 28,1 Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. -12,4% 8,3% 10,4% 3,6% 5,1% Centrale baggrundsvariable Global BNP realvækst 553,6-2,3% 4,2% 2,7% 2,3% 2,8% Dollarkurs 5,3 5,6 5,4 5,8 5,8 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Eksportudsigten for 2012 og 2013 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned Nominel BNP-vækst i DKK -5,8% 10,9% 5,9% 5,3% 4,8% Nominel indenlandsk efterspørgsel i DKK -5,5% 10,8% 5,7% 5,5% 5,0% Importvækst i DKK -20,7% 24,0% 12,3% 6,7% 7,7% Seneste faktiske eksporttal dækker juni 2012 Makrodata: EIU 12_08_02 Udenfor Europa er den økonomiske situation generelt bedre, men dog flere steder forværret i forhold til udsigten i maj. I USA forventes fortsat en økonomisk vækst på lige omkring 2 pct. i både 2012 og 2013, men situationen omkring præsidentvalget og mulige automatiske stramninger af finanspolitikken kan ændre billedet markant. Bl.a. trukket af valutaudviklingen er skønnet for eksportvæksten dog øget. I Latinamerika er forventningen til den økonomiske vækst reduceret med omkring ½ pp til 3,2 pct. i 2012 og 3,9 pct. i Samtidig har dansk eksport til Brasilien skuffet i første halvår 2012, hvilket samlet fører til en markant nedjustering af den forventede eksport til denne region. Der er også svaghedstegn i den kinesiske økonomi, men stadig forsætter den økonomiske vækst på relativt højt niveau. Eksportvæksten er dog aftaget i første halvår 2012 og skønnet for hele 2012 er reduceret til 18 pct. og i 2013 fastholdt på 15 pct. Ligeledes er foretaget nedjusteringer på eksporten til Sydasien, Rusland og Nordafrika/Mellemøsten, mens forventningen til Australien er øget markant i 2012 på baggrund af en stor ordre i første halvår Realiseret Skøn aug. Årssnit pr.. Den gunstige valutakursudvikling har holdt hånden under dansk eksport, men alligevel forventes kun en svag vækst i resten af 2012 og ind i I og med at usikkerhederne omkring både den europæiske og den amerikanske økonomiske udvikling er relativt store, og har slagside mod et mere negativt forløb, kan det ikke udelukkes, at vækstudsigterne yderligere nedjusteres i de kommende måneder (F) 2

3 2009M M M M M M M M M M M M M07 jan-2010 apr-2010 jul-2010 okt-2010 jan-2011 apr-2011 jul-2011 okt-2011 jan-2012 apr-2012 jul M M M M M M M M M M M M M M M M07 Den betydelige svækkelse af euro og danske kroner overfor de fleste andre valutaer har haft stor betydning dansk eksport. Alene i det seneste år er USD steget 15,8 pct. i forhold til danske kroner, GBP er steget 12 pct., svenske og norske kroner hhv. 6,7 og 4,1 pct., japanske yen 16,4 pct. og kinesiske Yuan 17,4 pct. Disse valutakursændringer kompenserer til en vis grad for den svækkede efterspørgsel og styrker dansk konkurrenceevne på disse markeder. Normalt ville en sådan svækkelse af den danske krone have følgeskab af en højere dansk rente, inflation og lønstigningstakt, som gradvist ville udhule konkurrencefordelen. Som følge af eurokrisen og de moderate overenskomster, er dette dog ikke sket i det aktuelle tilfælde. I forhold til ikke-euro-lande er dansk konkurrenceevne derfor forbedret markant i de seneste par år. Tilsvarende vil en efterfølgende appreciering af euroen kunne føre til en markant svækkelse af dansk konkurrenceevne og i givet fald yderligere reducere de aktuelle trykkede eksportmuligheder. De fleste nøgletal for den økonomiske udvikling på de store markeder har i det seneste halve år eller længere udviklet sig i negativ retning. Blandt andet denne udvikling førte til et fald i oliepriserne i foråret 2012 fra et niveau på 120 USD pr. tønde til omkring 95 USD. På det seneste er faldet ophørt og afløst af stigninger. Udviklingen tyder på, at olieprisen midlertidigt har fundet et leje omkring de 100 USD pr. tønde. I givet fald vil dette prisleje ikke give særskilt stimuli til den økonomiske vækst, og fortsat være så højt, at det medfører betydelige betalingsbalanceunderskud for lande, som ikke har adgang til egne energireserver. På længere sigt er prisniveauet dog højst usikkert: Udbuddet kan påvirkes både af øget anvendelse af skiffergas og skifferolie, nye forekomster af oliereserver og ny udvindingsteknologi, eller afbrud i forsyningerne i forbindelse med politiske forhold. Samtidig er efterspørgslen knyttet til den økonomiske vækst i Kina og andre emerging markets, som kan udvise store svingninger. For euro-området er en høj oliepris en særlig udfordring, da olieprisen stiger relativt mere i euro, og da de gældsplagede lande er store netto-importører af olie. Hermed forværres deres i forvejen nødlidende betalingsbalancer og stiller krav om yderligere finanspolitiske stramninger. De seneste tal for eksportordrebeholdningen for danske virksomheder ser relativt positiv ud, især trukket af medicalindustrien. Samtidig er ordreindgangen på et nogenlunde tilfredsstillende niveau, i det dog se seneste måneder tyder på en faldende tendens. Hertil kommer, at salgspriserne for industrien nu i en længere periode har været nedadgående og forventningen i industrien er, at prispresset fortsætter. Dette afspejler formentligt den pressede situation på eksportmarkederne, og nok særligt i EU, og udfordrer generelt dansk konkurrenceevne. 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Ændring i valutakurser i forhold til DKK (September 2008 = 100) Kilde: Danmarks Nationalbank) USD GBP SKR NKR Oliepris, månedsgennemsnit. Europe Brent Spot. USD og bl. Kilde: IEA USD DKK Eksportordresituationen Kilde: Danmarks Statistik Beholdning Priser Ordreindgang

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland Tysk BNP steg 3,1 pct. i 2011 på trods af et fald i fjerde kvartal 2011 på 0,1 pct. Bl.a. på baggrund af den lave eurokurs voksede BNP ½ pct. i første kvartal 2012 og 0,3 pct. i andet kvartal Dette er bedre end EIU tidligere har forventet. EIU's skøn for væksten i hele 2012 løftes dermed til 0,7 pct. og i 2013 til 0,8 pct. EIU's skøn ligger dog stadig en del lavere end andre mange andres, og afspejler forventningen om, at recessionen i euro-området vil slå hårdere igennem også i Tyskland. Nøgletal for Tyskland Tyskland Tysk BNP-vækst 3,1% 0,7% 0,8% Dansk basisvareeksport 10,3% 1,5% 2,6% Vareeksport til Tyskland Sverige Svensk økonomi voksede med 4 pct. i 2011, men viste svaghedstegn i fjerde kvartal 2011 med et fald i BNP på 0,9 pct. Økonomien har dog rettet sig hurtigere end forventet og førte til en vækst i første kvartal 2012 på 0,9 pct. og i andet kvartal 2012 på 1,4 pct. For 2012 som helhed forventer EIU nu en vækst på 0,6 pct. og i 2013 på 1,3 pct., hvilket er 0,3 pct. højere i begge år end forventet i maj. Dansk eksport til Sverige har imidlertid skuffet i første halvår 2012, hvor basisvareeksporten er faldet omkring 2 pct. i de første 5 måneder i forhold til samme periode i Der forventes derfor kun begrænset vækst i eksporten til Sverige i 2012 og Nøgletal for Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 4,0% 0,6% 1,3% Dansk basisvareeksport 6,9% 2,4% 3,8% Storbritannien Dansk basisvareeksport til UK steg kraftigt i 2011 med 19 pct., især trukket af en øget eksport af kraftmaskiner (vindmøller) og metalvarer. Ses der bort fra disse to områder var væksten dog stadig 5 pct. i Det britiske pund blev styrket igennem 2011 og styrkelsen er fortsat i UK har imidlertid været i recession i såvel 4. kvartal 2011, som 1. og 2. kvartal 2012 med negativ vækst omkring ½ pct. Det forventes, at dette vil trykke dansk eksport, som nedjusteres til 1,8 pct. i 2012 og 4 pct. i Nøgletal for Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 0,8% -0,5% 0,5% Dansk basisvareeksport 19,0% 1,8% 4,0% Vareeksport til Sverige Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA Eksporten til USA har været i kraftig vækst i de seneste par år og er i første halvår 2012 vokset med næsten 25 pct. i forhold til første halvår Der er i høj grad medicin og vindmøller, som trækker væksten, men også mange andre varegrupper viser fremgang. På den baggrund, og på baggrund af en forventning til en højere dollarkurs, opjusteres eksportudsigten fra skønnet i maj på 13 pct. til 16 pct. i Dette høje eksportniveau forventes at kunne fastholdes i 2013 og yderligere øges med en vækst på 2,5 pct. Nøgletal for USA USA Real BNP-vækst i USA 1,7% 2,2% 2,1% Dansk basisvareeksport 8,4% 16,2% 2,5% Norge Norsk økonomi voksede med 1,5 pct. i første kvartal 2012 og 1,2 pct. i andet kvartal Væksten forventes at fortsætte på baggrund af et stabilt højt privat forbrug, høje oliepriser og lave renter. Den kraftige danske eksportvækst i 2011 på næsten 12 pct. er fortsat i første halvår 2012 på næsten 10 pct., men forventes at stagnere på det høje niveau i den resterende del af 2012, så væksten for året som helhed bliver ca. 5 pct. I 2013 forventes en eksportvækst på ca. 2,5 pct. Nøgletal for Norge Norge Norsk BNP-vækst 1,5% 2,0% 2,0% Dansk basisvareeksport 11,8% 4,9% 2,5% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Kina Dansk eksport til Kina faldt relativt kraftigt i april 2012, hvilket har påvirket udsigten for eksportvæksten for 2012 som helhed. Der er dog fortsat tale om en solid vækst, fordelt på mange varegrupper, som i første halvår 2012 indebar en vækst på 11,5 pct. i forhold til første halvår På baggrund af den kraftige efterspørgsel i Kina og en høj RMB-kurs forventes væksten i andet halvår at tiltage, så fremgangen for dansk eksport i 2012 samlet bliver ca. 18 pct. i 2012 og omkring 15 pct. i Nøgletal for Kina Kina Real BNP-vækst i Kina 9,2% 8,2% 8,5% Dansk basisvareeksport 13,1% 18,0% 15,0% Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,3% 2,8% 534,8 554,0 582,1 10,4% 3,6% 5,1% Vesteuropa -0,2% 0,7% 352,2 353,5 362,5 10,0% 0,4% 2,6% Belgien -0,2% 1,1% 8,2 8,5 8,5 8,9% 0,9% 2,1% Estland 2,1% 2,9% 1,4 1,5 1,5 17,2% 6,4% 5,3% Finland 0,8% 1,2% 14,1 14,5 15,0 12,6% 2,8% 3,3% Frankrig 0,2% 0,6% 21,5 21,5 22,0 4,0% 0,6% 2,6% Grækenland -7,1% -1,9% 3,2 3,0 2,5 0,8% -12,4% -4,5% Irland -1,0% 0,3% 5,1 4,5 4,5 0,1% -11,8% 5,7% Island 2,7% 2,7% 2,1 2,5 2,5 12,6% 10,6% 5,3% Italien -2,0% -0,5% 17,0 16,0 16,0 10,9% -4,8% -0,6% Letland 2,2% 2,7% 1,5 1,5 1,5 25,5% 8,5% 1,5% Litauen 2,4% 2,8% 2,5 2,5 2,5 35,2% -1,6% 3,6% Nederlandene -0,8% 0,8% 21,4 21,0 22,0 6,7% -1,2% 3,4% Norge 2,0% 2,0% 34,4 36,0 37,0 11,8% 4,9% 2,5% Portugal -3,0% -2,1% 1,9 1,5 1,5-8,1% -13,6% -1,9% Schweiz 1,3% 1,2% 5,7 5,5 6,0 11,3% 1,2% 1,0% Slovenien -1,2% 0,5% 0, ,2% - - Spanien -2,2% -0,7% 13,4 13,0 13,0 4,6% -3,1% 1,3% Storbritannien -0,5% 0,5% 42,9 43,5 45,5 19,0% 1,8% 4,0% Sverige 0,6% 1,3% 57,3 58,5 61,0 6,9% 2,4% 3,8% Tyrkiet 3,2% 4,1% 3,9 4,0 4,5 4,9% 7,1% 10,7% Tyskland 0,7% 0,8% 88,5 90,0 92,5 10,3% 1,5% 2,6% Østrig 0,1% 0,9% 4,1 4,0 4,5 3,0% 2,2% 3,1% EU27-0,4% 0,6% 334,8 334,5 343,5 10,3% 0,0% 2,6% Udvalgte østeuropæiske lande 1,3% 2,1% 28,8 29,0 31,0 15,8% 1,3% 6,0% Bulgarien 0,2% 1,5% 0, ,5% - - Den Tjekkiske Republik -0,3% 1,0% 5,9 6,0 6,0 15,5% -0,9% 4,4% Polen 2,6% 3,0% 15,0 15,0 16,0 18,0% -0,3% 6,5% Rumænien 1,0% 2,0% 2,0 2,0 2,0 23,9% 0,1% 7,0% Slovakiet 1,7% 1,9% 2,0 2,0 2,0 18,9% 2,5% 6,9% Ungarn -0,8% 0,6% 3,2 3,5 3,5 5,3% 0,8% 9,6% Kroatien -1,1% 0,8% 0, ,2% - - Serbien 0,7% 2,0% 0, ,8% - - Nordamerika 2,1% 2,1% 41,7 48,5 50,0 6,0% 16,4% 2,9% Canada 2,0% 1,9% 5,0 5,0 5,5 14,3% -2,5% 8,5% USA 2,2% 2,1% 36,3 42,0 43,0 8,4% 16,2% 2,5% Latinamerika 3,2% 3,9% 10,7 11,5 12,5 14,5% 8,9% 9,0% Argentina 2,1% 2,7% 0,9 1,0 1,0 10,7% 13,2% 8,9% Brasilien 2,0% 4,2% 4,4 4,0 4,5 49,6% -6,8% 8,3% Chile 4,5% 4,5% 0,9-1,0 29,6% - 4,6% Colombia 4,6% 4,8% 0, ,1% - - Cuba 3,3% 4,4% 0, ,7% - - Den Dominikanske Republik 3,9% 4,2% 0, ,6% - - Mexico 3,7% 3,8% 2,1 2,5 2,5-2,8% 17,4% 11,9% Panama 8,9% 7,4% 0, ,0% - - Peru 5,6% 6,0% 0, ,7% - - Uruguay 3,8% 4,0% 0, ,4% - - Venezuela 4,7% 1,8% 0, ,7% - - 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG 3,8% 4,0% 13,7 15,0 16,0 15,8% 10,5% 6,3% Rusland 3,8% 3,9% 11,3 12,5 13,0 16,4% 8,9% 6,8% Ukraine 2,5% 3,0% 1,6 2,0 2,0 15,6% 16,4% 1,8% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. 3,3% 3,9% 14,7 16,5 18,0 4,6% 13,3% 8,2% Algeriet 2,6% 5,0% 1,1 1,0 1,0 61,3% 5,7% 9,7% Bahrain 3,1% 3,4% 0, ,1% - - Egypten 1,6% 3,7% 1,4 1,5 1,5 2,2% 12,8% 5,9% Iran -1,4% -1,1% 1,1 1,0 1,0 20,1% -5,9% 8,8% Israel 2,2% 3,3% 1,1 1,0 1,0 5,7% 6,8% 5,0% Jordan 2,8% 3,8% 0, ,0% - - Kuwait 5,0% 4,6% 0, ,7% - - Libanon 2,5% 3,6% Libyen 34,4% 12,2% 0, ,4% - - Marokko 2,2% 4,0% 0, ,7% - - Oman 4,9% 5,3% 0,8-1,0-4,7% - 14,4% Qatar 6,5% 6,2% 0, ,7% - - Saudi Arabien 5,3% 4,5% 3,0 4,0 4,0 2,8% 25,5% 6,3% Syrien -8,1% 0,2% 0, ,6% - - Tunesien 2,8% 3,5% 0, ,1% - - De Forenede Arabiske Emirater 3,0% 4,3% 2,4 2,5 3,0 18,6% 9,6% 9,3% Asien & Australasien 4,6% 5,0% 60,8 70,0 74,5 13,4% 14,9% 6,4% Nordøstasien 0,0% 0,0% 38,6 44,5 48,5 5,3% 15,8% 8,2% Kina 8,2% 8,5% 15,1 18,0 20,5 13,1% 18,0% 15,0% Hongkong 2,6% 4,6% 7,5 9,0 9,5 3,6% 17,8% 7,9% Taiwan 2,8% 4,8% 1,7 1,5 2,0 10,1% 3,1% 10,5% Japan 1,7% 1,2% 10,4 12,0 11,5-2,0% 14,8% -2,1% Sydkorea 2,9% 4,2% 3,9 4,5 4,5 0,3% 11,0% 8,4% ASEAN 5,2% 5,6% 8,3 9,0 10,0 23,0% 9,9% 7,6% Indonesien 5,9% 6,5% 0, ,7% - - Malaysia 4,4% 5,4% 1,1 1,5 1,5 11,7% 18,8% 6,9% Philippinerne 5,4% 6,0% 0, ,5% - - Singapore 3,1% 4,2% 3,3 3,5 3,5 52,8% -0,9% 8,8% Thailand 6,0% 4,7% 1,4 1,5 2,0 8,2% 20,2% 5,3% Vietnam 5,4% 6,5% 0,9 1,0 1,0 26,0% 15,4% 10,8% Australasien 3,1% 3,0% 6,1 7,5 7,5 7,5% 26,3% -1,7% Australien 3,2% 3,0% 5,5 6,5 6,5 20,5% 22,4% -2,3% New Zealand 2,0% 2,8% 0, ,9% - - Sydasien 6,3% 7,0% 3,9 4,0 4,5 11,7% 5,5% 13,5% Bangladesh 6,3% 6,1% 0, ,9% - - Indien 6,6% 7,4% 3,1 3,0 3,5 15,3% 1,8% 14,9% Pakistan 4,2% 3,3% 0, ,6% - - Sri Lanka 6,2% 7,2% 0, ,3% - - Afrika 2,5 2,5 3,0 16,3% 6,1% 5,3% Sydafrika 2,8% 3,5% 1,6 1,5 1,5 12,1% 4,2% 4,2% Namibia 4,4% 4,6% 0, ,0% - - Nigeria 6,4% 6,7% 0, ,6% - - Kenya 4,7% 4,8% 0, ,3% - - * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly). Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Eksportudsigten forventes fremover udarbejdet med følgende kadence: Offentliggørelse Skøn for Seneste tal for dansk vareeksport December og 2013 Oktober 2012 Februar og 2014 December 2012 Maj og 2014 Marts 2012 August og 2014 Juni abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten august 2016

Eksportudsigten august 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten august 2017

Eksportudsigten august 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i 2018. I forhold

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere