Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret."

Transkript

1 Laserprinter 1 Samling af printeren Installation af forbrugskomponenter Klargøring af printeren Installation af printersoftwaren Installation af ekstraudstyr Sådan får du mere at vide om printeren Sikkerhedsforskrifter

2 Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets associerede selskaber kan gøres ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede ændringer eller reparationer af produktet eller (bortset fra USA) manglende præcis overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONs betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger. SEIKO EPSON CORPORATION og dets associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der er opstået ved brug af eventuelt ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer, ud over dem, der er angivet som Original EPSON Products eller EPSON Approved Products fra SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varemærker, og EPSON AcuLaser og EPSON ESC/P 2 er varemærker tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated, hvilke kan være registreret i visse retskredse. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig eventuelle og alle rettigheder til disse varemærker. Copyright 2003 af SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Advarsel! Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Bemærkninger: Indeholder vigtige oplysninger om og nyttige tip vedrørende betjening af printeren. II

3 Samling af printeren Fjernelse af beskyttelsesmaterialer 1 2 Samling af printeren 3

4 Placering af printeren Der skal være tilstrækkelig plads omkring printeren for nem betjening og vedligeholdelse. Illustrationen viser den anbefalede plads. Placer printeren et sted, hvor du nemt kan fjerne strømkablet. Hold hele computer- og printersystemet på afstand af potentielle interferenskilder som f.eks. højttalere eller trådløse telefoners baseenheder. Målene vist i illustrationen herunder er i centimeter. Forsigtig! Undgå at placere printeren et sted, der er udsat for direkte sollys, høje temperaturer, fugtighed eller støv. Placer ikke printeren på en overflade, der er mindre end printerens bundpanel. Dette kan forårsage problemer i forbindelse med udskrivning og indføring pga. den interne overbelastning af maskinen. Placer printeren på en flad, bred overflade, hvor gummifødderne kan stå stabilt. Der skal være tilstrækkelig luft rundt om printeren for at sikre god ventilation. 4 Samling af printeren

5 Installation af forbrugskomponenter Installation af tonerpatroner Forholdsregler i forbindelse med håndtering: Ved håndtering af tonerpatroner skal du altid placere dem på en ren, jævn overflade. Hvis du får toner på huden eller tøjet, skal du straks vaske området omhyggeligt med sæbe og vand. Vent mindst en time, inden du installerer tonerpatronen efter at have flyttet den fra et køligt til et varmt miljø for at forhindre skade forårsaget af kondensdannelse. 1. Fjern topdækslet. Installation af forbrugskomponenter 5

6 2. Fjern beskyttelsestapen ved at trække den opad fra hver tonerpatron i en lige bevægelse. 3. Sæt topdækslet på plads. 6 Installation af forbrugskomponenter

7 Installation af fotolederenheden Forholdsregler i forbindelse med håndtering: Fotolederenheden vejer ca. 4,5 kg. Hold godt fast i håndtaget, når du bærer den. Når du installerer fotolederenheden, må den ikke udsættes for belysningen i lokalet i mere end fem minutter. Enheden indeholder en lysfølsom tromle. Tromlen kan blive beskadiget, hvis den udsættes for lys, hvilket kan resultere i at der kan opstå mørke eller lyse områder på udskrifter. Endvidere kan tromlens levetid blive forkortet. Hvis det bliver nødvendigt at opbevare enheden uden for printeren i længere perioder, skal den tildækkes med et uigennemsigtigt stykke stofmateriale. For at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet skal du undgå at opbevare fotolederenheden et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller korrosive gasarter (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Opbevar fotolederenheden uden for børns rækkevidde. Vip ikke fotolederenheden over. Ellers kan toner blive spildt og reducere udskriftskvaliteten. Følg anvisningerne herunder ved installation af fotolederenheden. Installation af forbrugskomponenter 7

8 1. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dækslet. 2. Fjern beskyttelsestapen. 8 Installation af forbrugskomponenter

9 3. Hæv dæksel D. 4. Tag den nye fotolederenhed. Bemærk! Hold altid patronen som vist i illustrationen. Installation af forbrugskomponenter 9

10 5. Fjern beskyttelsesark og -materiale. Forsigtig! Sørg for ikke at røre ved eller ridse overfladen på tromlen. 6. Fjern beskyttelsestapen. 10 Installation af forbrugskomponenter

11 7. Isæt fotolederenheden helt. 8. Luk dækslerne D og A. Installation af forbrugskomponenter 11

12 Klargøring af printeren Tilslutning af printeren 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Tilslut strømkablet. Tilslut den anden ende af kablet til f kablet til en elektrisk stikkontakt. 12 Klargøring af printeren

13 Ilægning af papir 1. Åbn MP-bakken, og træk forlængerbakken ud. forlængerbakke 2. Læg A4- eller Letter-papir i bakken med udskriftssiden nedad som vist herunder. Bemærk! Hvis du vil ilægge de andre papirstørrelser, skal du se "Paper Handling (Papirhåndtering)" i brugervejledningen. Klargøring af printeren 13

14 Udskrivning af statusside Udskriv en statusside for at få bekræftet printerens aktuelle status. Statussiden indeholder oplysninger om printeren, forbrugskomponenterne og eventuelt installeret ekstraudstyr. 1. Tænd printeren. Vent, indtil Ready (Klar) vises på LCD-panelet. 2. Tryk på Enter-knappen tre gange. Enter-knap Bemærk! Hvis der ikke kan udskrives en statusside, skal du se under "Fejlfinding" i brugervejledningen. 14 Klargøring af printeren

15 Kontrol af farveregistrering Når du har samlet printeren, skal du kontrollere farveregistreringen for eventuel skævhed. Følg disse trin for at kontrollere farveregistreringen. 1. Tænd printeren. 2. Læg papir i MP-bakken. Klargøring af printeren 15

16 3. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Sleep (Dvale), og tryk derefter to gange på Enter-knappen på kontrolpanelet. Enter-knap 4. Tryk på nedknappen flere gange for at få vist Color Regist Sheet (Farveregistreringsside). Nedknap 16 Klargøring af printeren

17 5. Tryk på Enter-knappen. Printeren udskriver en farveregistreringsside. 6. Kontroller mønstrene, som er angivet af pilene (l). Bemærk! Hvis linjens farvesegment passer med de sorte segmenter på hver side og udgør en lige linje, skal du ikke justere registreringen af den pågældende farve. Hvis linjesegmenterne ikke er lige, skal du justere registreringen som forklaret herunder. Klargøring af printeren 17

18 Justering af farveregistrering 1. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Sleep (Dvale), og tryk derefter på Enter-knappen for at få adgang til kontrolpanelets menuer. Enter-knap 2. Tryk på nedknappen flere gange, indtil LCD-panelet viser Setup Menu (Opsætningsmenu). Tryk på Enter-knappen Klargøring af printeren

19 3. Tryk på opknappen flere gange, indtil LCD-panelet viser XXXX Regist (XXXX-registrering) for den farve (Cyan, Magenta, eller Gul), du skal justere. Tryk derefter på Enter-knappen På farveregisteringssiden skal du finde de linjesegmenter, som er registreret tættest, og derefter bruge op- eller nedknappen for at få vist det tal, som svarer til det pågældende mønster. Tryk på Enter-knappen for at afslutte justeringen. Klargøring af printeren 19

20 5. Tryk på op- eller nedknappen for at få vist det tal, som svarer til det pågældende mønster. Tryk på Enter-knappen for at afslutte justeringen. 1 2 Bemærk! Udskriv om nødvendigt farveregistreringssiden som bekræftelse. Tilslutning af printeren USB-interface/parallelinterface Brug et afskærmet USB Revision 1.1-kabel eller et parsnoet parallelinterfacekabel, der er kompatibelt med IEEE Klargøring af printeren

21 1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2. Tilslut USB- eller parallelinterfacekablet til printeren som vist. USB parallel 3. Tilslut den anden ende af kablet til computerens parallel- eller USB-interfacestik. Bemærk! Hvis du vil tilslutte printeren til computeren via et installeret interfacekort, der fås som tilbehør, har du brug for en anden type kabel. Se håndbogen til interfacekortet, der fås som tilbehør. Klargøring af printeren 21

22 Netværkskabel Denne printer understøtter en Ethernet-interfaceforbindelse. Hvis du vil bruge printeren på et netværk, skal du følge anvisningerne nedenfor for at tilslutte og konfigurere den. 1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2. Slut den ene ende af netværkskablet til RJ-45-porten, og slut den anden ende til netværket. 22 Klargøring af printeren

23 Angivelse af en IP-adresse vha. kontrolpanelet Bemærk! Se netværksvejledningen for at få oplysninger om andre konfigurationsmetoder. Se "Installation af netværksvejledningen" på side 39, hvis du vil installere netværksvejledningen. Når printeren er tilsluttet netværket, skal du angive IP-adressen på printserver. Følg nedenstående trin for at angive IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen fra kontrolpanelet. 1. Tænd printeren. 2. Hvis printerens Klar-indikator lyser, skal du trykke på en af de kontrolpanelknapper, der er vist nedenfor, for at få adgang til kontrolpanelmenuerne. Opknap Enter-knap Nedknap 3. Kontroller, at meddelelsen Information Menu (Informationsmenu) vises på LCD-panelet. 4. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen Network Menu (Netværksmenu) vises. Tryk på Enter-knappen. 5. Kontroller, at meddelelsen Network I/F = On (Netværk I/F = Til) vises. Hvis meddelelsen Network I/F = Off (Netværk I/F = Fra) vises i stedet for, skal du trykke på Enter-knappen og derefter på op eller ned for at ændre meddelelsen til Network I/F = On (Netværk I/F = Til). Tryk på Enter-knappen. Klargøring af printeren 23

24 6. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen Network Config = No (Netværkskonfiguration = Nej) vises. Tryk på Enter-knappen og derefter på op eller ned for at ændre meddelelsen til Network Config = Yes (Netværkskonfiguration = Ja). Tryk på Enter-knappen. 7. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen Get IP Address = Auto (Hent IP-adresse = Automatisk) vises. Tryk på Enter-knappen og derefter på op eller ned for at ændre meddelelsen til Get IP Address = Panel (Hent IP-adresse = Panel). Tryk på Enter-knappen. Du kan bruge følgende metoder til at hente en IP-adresse. Vælg Panel (Panel), når du angiver IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen ved hjælp af printerens kontrolpanel. Vælg Auto (Automatisk), når du henter IP-adressen fra en DHCP-server. IP-adressen hentes automatisk fra DHCP-serveren, hver gang printeren nulstilles eller tændes. Vælg PING (PING), hvis du angiver IP-adressen ved hjælp af arp/ping-kommandoen. printserver bruger den IP-adresse, der er angivet af arp/ping-kommandoen. Indstillingerne bliver tilgængelige, når printeren nulstilles eller slukkes og derefter tændes. Bemærk! Hvis du vil bruge Auto (Automatisk), skal der installeres en DHCP-server på computeren, og den skal konfigureres korrekt. Se onlinehjælpen til dit operativsystem for at få yderligere oplysninger. Vælg kun PING (PING), hvis du angiver IP-adressen ved hjælp af arp/ping-kommandoen. 8. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen IP = (IP = ) vises. Tryk på Enter-knappen. 24 Klargøring af printeren

25 9. Tryk på op eller ned, indtil den ønskede værdi vises. Tryk derefter på Enter-knappen for at angive værdien. Bemærk! Gentag trin 7 og 8 for at angive IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen. 10. Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Vent, indtil initialiseringen er fuldført. Udskriv en statusside ved at trykke på Enter-knappen tre gange for at bekræfte den nye IP-adresse. Klargøring af printeren 25

26 Installation af printersoftwaren Når du installerer printersoftwaren, installeres følgende komponenter. Printerdriver Printerdriveren giver dig fuld kontrol over printerindstillingerne, når du bruger Microsoft Windows XP, Me, 98, 95, 2000 og Windows NT 4.0 (undtagen Terminal Server Edition) samt Mac OS 8.6 til 9.x, Mac OS X, QuickTime 3.0 eller nyere. Ved hjælp af printerdriveren kan du angive indstillinger for bl.a. udskriftskvalitet og papirformat. EPSON Status Monitor 3 Med EPSON Status Monitor 3 kan du få vist oplysninger om printerstatus, f.eks. den resterende mængde toner, samt kontrollere, om der er printerfejl i forbindelse med Windows Me, 98, 95, XP, 2000 og NT 4.0. Brugervejledning/Papirstopsvejledning Vælg Install Network Utility (Installer netværksprogram) for at installere netværksprogrammer som administrator. Til brugere af Windows 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. Hvis skærmbilledet EPSON Installation Program (EPSON installationsprogram) ikke automatisk vises, skal du dobbeltklikke på ikonet My Computer (Denne computer), højreklikke på ikonet CD-ROM (cd-rom) og klikke på OPEN (Åbn) i den viste menu. Dobbeltklik derefter på Epsetup.exe. 26 Installation af printersoftwaren

27 3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 4. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks. 5. Klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen. Om en ekstra driver Når printeren deles med andre computere (klienter) på et netværk, og printerserveren har styresystemet Windows XP, 2000 eller NT 4.0, kan du installere printerdriveren til klientens styresystem på serveren som en ekstra driver. Derved kan klienterne om nødvendigt hente den relevante printerdriver fra printerserveren. Se "Setting Up Your Printer on a Network (Installation af printeren på et netværk)" Reference Guide (Brugervejledning) for at få yderligere oplysninger. Om udskriftsdeling Du kan bruge en printer, der er tilsluttet en lokal computer via et netværk. Se "Setting Up Your Printer on a Network (Installation af printeren på et netværk)" i Reference Guide (Brugervejledning) for at få yderligere oplysninger. Installation af printersoftwaren 27

28 Til brugere af Mac OS 8.6 til 9.X 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. 3. Dobbeltklik på EPSON-ikonet. 4. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 5. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks. 6. Klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen. Valg af printer i Chooser (Vælger) Når du har installeret printerdriveren, skal du åbne Chooser (Vælger) for at vælge printeren. Denne procedure er nødvendig første gang, du bruger en printer, og når du vil skifte til en anden printer. Din Macintosh udskriver altid ved hjælp af den sidst valgte printer. Om udskriftsdeling Du kan bruge en printer, der er tilsluttet en lokal computer via et netværk. Se "Setting Up Your Printer on a Network (Installation af printeren på et netværk)" i Reference Guide (Brugervejledning) for at få yderligere oplysninger. 28 Installation af printersoftwaren

29 Til brugere af Mac OS X 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. 3. Åbn mappen Mac OS X, og dobbeltklik derefter på EPSON-ikonet. 4. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 5. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks. 6. Klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen. Bemærk! Hvis dialogboksen Authorization (Godkendelse) vises, skal du indtaste adgangskoden eller sætningen og derefter klikke på OK (OK). 7. Når du har installeret softwaren og genstartet computeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren. 8. Åbn mappen Applications (Programmer) på harddisken, åbn derefter mappen Utilities (Hjælpefunktioner), og dobbeltklik på ikonet Print Center (Udskrivningscenter). Klik på Add Printer (Tilføj printer) i dialogboksen Printer List (Printerliste). 9. Vælg EPSON USB (EPSON USB) i pop-up-menuen. Vælg EPSON AcuLaser C4100 på listen over produkter, og vælg derefter All (Alle) i pop-up-menuen Page Setup (Sidelayout). Klik på Add (Tilføj). 10. Luk Print Center (Udskrivningscenter). Installation af printersoftwaren 29

30 Installation af ekstraudstyr Specifikationer og forholdsregler i forbindelse med håndtering finder du i Reference Guide (Brugervejledning). Hvis du vil installere papirkassetten og det andet ekstraudstyr, skal du se de instruktioner, der følger med produktet. Advarsel! Hvis de andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder. Vær forsigtig, hvis du ordner noget inden i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne. Forsigtig! Inden du installerer harddiskdrevet, interfacekortene eller hukommelsesmodulet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre ved et jordforbundet stykke metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Udskriv en statusside for at bekræfte, at harddiskdrevet, hukommelsesmodulet og interfacekortet er installeret korrekt. Se "3 Klargøring af printeren". 30 Installation af ekstraudstyr

31 Før installation af harddiskdrevet eller hukommelsesmodulerne 1. Sørg for, at printeren ikke er tændt, og at strømkablet og interfacekablet ikke er tilsluttet. 2. Fjern skruerne og dækslet. Installation af ekstraudstyr 31

32 3. Find installationsportene til harddiskdrevet, hukommelsesmodulerne og ROM-modulet. Hukommelsesport S0 Harddiskdrevets port Hukommelsesport S1 ROM-port A Harddiskdrev 1. Slut harddiskdrevets kabel til kredsløbskortet. 32 Installation af ekstraudstyr

33 2. Ret de tre skruehuller på harddiskdrevet ind efter skruehullerne på kredsløbskortet. 3. Fastgør drevet med de medfølgende skruer. Bemærk! Pas på ikke at beskadige kablet, når skruerne strammes. Forsigtig! Pas på ikke at beskadige kablet, når skruerne strammes. Undlad at fjerne nogen moduler fra kredsløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke. Installation af ekstraudstyr 33

34 Hukommelsesmodul Du kan øge printerhukommelsen op til 1024 MB (printerstandard 64 MB plus ekstra 32, 64, 128, 256, 512 MB). Hvis du vil øge printerhukommelsen til mere end 576 MB, skal du fjerne det oprindelige 64 MB DIMM først og derefter installere to ekstra DIMM'er. 1. Hold hukommelsesmodulet over hukommelsesporten, og sæt det ind i porten. 2. Skub DIMM'et lige ind i porten, indtil clipsene kommer op for at holde modulet. Forsigtig! Brug ikke tvang, når du indsætter DIMM'et i porten. Undlad at fjerne nogen moduler fra kredsløbskortet. sløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke. 34 Installation af ekstraudstyr

35 Udskiftning af kredsløbskortets ets bakke 1. Skub kredsløbskortets bakke ind i printeren. 2. Fastgør bakken med de to skruer. Installation af ekstraudstyr 35

36 Interfacekort 1. Sørg for, at printeren ikke er tændt, og at strømkablet og interfacekablet ikke er tilsluttet. 2. Fjern skruerne og dækslet til interfaceporten. 36 Installation af ekstraudstyr

37 3. Indsæt interfacekortet helt. 4. Fastgør interfacekortet med dets skruer. Installation af ekstraudstyr 37

38 Sådan får du mere e at vide om printeren ren Brugervejledning (PDF) Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om udskrivning fra en computer, vedligeholdelse af printeren, problemløsning og sikkerhed. Papirstopsvejledning (PDF) Denne vejledning indeholder løsninger på problemer i forbindelse med papirstop. EPSON anbefaler, at du udskriver denne vejledning og opbevarer den i nærheden af printeren. Netværksvejledning (PDF) Denne vejledning giver netværksadministratorer oplysninger om både printerdriver- og netværksindstillinger. Acrobat Reader 4.0 eller nyere skal være installeret på computeren, for at du kan åbne og læse Paper Jam Guide (Papirstopsvejledning), Reference Guide (Brugervejledning) og Network Guide (Netværksvejledning). Visning af brugervejledningen Der oprettes et ikon for brugervejledningen på skrivebordet, når printersoftwaren installeres. Hvis du vil have vist denne vejledning, skal du dobbeltklikke på ikonet for ALC4100 Reference Guide (ALC4100 Brugervejledning) på skrivebordet. I Windows kan du også få adgang til Reference Guide (Brugervejledning) via menuen Start (Start). Dette gør du ved at klikke på Start (Start), pege på All programs (Alle programmer) i Windows XP eller på Programs (Programmer) i Windows Me, 98, 95, 2000 eller NT 4.0, pege på EPSON og derefter vælge ALC4100 Reference Guide (Brugervejledning). 38 Installation af ekstraudstyrsådan får du mere at vide om printeren

39 Visning og udskrivning af papirstopsvejledningen 1. Der oprettes et ikon for papirstopsvejledningen på skrivebordet, når printersoftwaren installeres. Hvis du vil have vist vejledningen, skal du dobbeltklikke på ikonet for Paper Jam Guide (Papirstopsvejledning) på skrivebordet. Vejledningen åbner Acrobat Reader. 2. Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Filer), og klik derefter på OK (OK) (i Windows) eller på Print (Udskriv) (i Macintosh). 3. Papirstopsvejledningen udskrives. Installation af netværksvejledningen 1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. 2. Brugere af Mac OS 8.6 til 9.X skal dobbeltklikke på EPSON-ikonet. Brugere af Mac OS X skal åbne mappen Mac OS X og derefter dobbeltklikke på EPSON-ikonet. 3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 4. Klik på Install Network Utility (Installer netværksprogram) i den viste dialogboks. 5. Vælg Install Network Guide (Installer netværksvejledning). Følg derefter vejledningen på skærmen. Der oprettes et ikon for netværksvejledningen på skrivebordet. Hvis du vil have vist vejledningen, skal du dobbeltklikke på ikonet for ALC4100 Network Guide (ALC4100 Netværksvejledning). Installation af ekstraudstyrsådan får du mere at vide om printeren 39

40 Sikkerhedsforskrifter kerhedsforskrifter edsforskrifter skrifter Forholdsregler i forbindelse med laserprintere Denne printer bruger laserteknologi. Følg omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre en sikker og effektiv drift. Undgå omhyggeligt at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan disse områder være meget varme. Forsøg ikke at ændre eller skille tonerpatronen ad. Den kan ikke efterfyldes. Rør ikke ved toneren, og undgå at få toner i øjnene. CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) Stik ikke hånden dybt ind fikseringsenheden. Undlad at brænde brugte tonerpatroner, fotolederenheden, fikseringsenheden eller overførselsenheden, da disse kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf tonerpatronerne i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger. 40 Sikkerhedsforskrifter

41 Vigtige sikkerhedsforskrifter ifter Læs alle anvisningerne nedenfor, før du anvender printeren: Ved valg af en plads til printeren Sæt ikke printeren på en ustabil overflade. Placer ikke printeren et sted, hvor der vil blive trådt på ledningen. Diverse porte og åbninger i kabinettet og på bag- og undersiden er beregnet til ventilation. Undgå at blokere eller tildække dem. Placer aldrig printeren på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader eller i en indbygget installation, medmindre der er sørget for korrekt ventilation. Ved valg af en strømkilde Undgå stikkontakter, hvortil der allerede er tilsluttet andre apparater. Brug den strømkildetype, der er angivet på mærkaten. Kontakt forhandleren eller dit lokale el-selskab, hvis du er i tvivl om strømkildetypen. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte stikket i stikkontakten. Hvis du benytter en forlængerledning, skal du sikre dig, at de totale ampereangivelser på de produkter, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overskrider forlængerledningens ampereangivelse. Tag printerens strømkabel ud af stikkontakten på væggen, og overlad reparationen til en kvalificeret servicerepræsentant i følgende tilfælde: A. Hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget eller flosset. B. Hvis der er spildt væske ned i printeren. C. Hvis printeren har været udsat for regn eller vand. Sikkerhedsforskrifter 41

42 D. Hvis printeren ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker at få produktet til at fungere normalt igen. E. Hvis printeren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. F. Hvis printerens ydeevne tydeligt har ændret sig, hvilket indikerer, at der er behov for et eftersyn. Ved brug af printeren Printeren vejer ca. 36,0 kg uden forbrugskomponenter. En person alene bør ikke forsøge at løfte eller bære printeren. Der skal to personer til at bære den. * Løft ikke printeren ved disse områder. Følg alle de advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren. Afbryd printeren fra strømforsyningen, før den rengøres. Brug en opvredet klud til rengøringen, og brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. 42 Sikkerhedsforskrifter

43 Undgå at berøre komponenterne inden i printeren, medmindre dette er angivet i dokumentationen til printeren. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Opbevar alle forbrugskomponenter uden for børns rækkevidde. Brug ikke printeren i et fugtigt miljø. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inden i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Kom aldrig nogen form for genstande ind i kabinettets porte, da de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, der kunne medføre brand eller elektrisk stød. Spild aldrig nogen form for væske på printeren. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, undtagen som det specifikt er forklaret i dokumentationen til printeren. Ved åbning eller aftagning af de dæksler, der er mærket med Do Not Remove (Må ikke fjernes), kan du komme i berøring med farlige spændingspunkter eller blive udsat for andre risici. Overlad alle reparationer til en kvalificeret servicerepræsentant. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der kan nødvendiggøre reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant. Hvis du vil bruge printeren i Tyskland, skal du være opmærksom på følgende: For at beskytte printeren tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding skal byggeinstallationen beskyttes med et 10 eller 16 amperes relæ. Sikkerhedsforskrifter 43

44 Sikkerhedsoplysninger Strømkabel Forsigtig! Sørg for, at vekselstrømskablet overholder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Benyt kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet. Brug af et andet kabel kan forårsage brand eller elektrisk stød. Strømkablet til dette produkt må kun bruges sammen med dette produkt. Hvis det bruges sammen med andet udstyr, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Lasersikkerhedsmærkater Advarsel! Hvis der udføres andre procedurer og justeringer end de, der er angivet i dokumentationen til printeren, kan det medføre farlig bestråling. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER CLASE 1 Printeren er et laserprodukt i klasse 1, som defineret i IEC60825-specifikationerne. Mærkaten, der er vist nedenfor, påsættes i de lande, hvor dette gælder. Intern laserstråling Maks. strålingskraft Bølgelængde 10 mw (1 stråle) 775 til 799 nm Dette er en laserdiodeenhed i klasse IIIb med en usynlig laserstråle. Printerhovedenheden er IKKE EN REPARATIONSENHED. Derfor må printerhovedenheden ikke åbnes under nogen omstændigheder. Der sidder en ekstra laseradvarselsmærkat på indersiden af printeren. 44 Sikkerhedsforskrifter

45 Ozonsikkerhed Emission af ozon Laserprinterne genererer ozon som et biprodukt ved udskrivningsprocessen. Printeren producerer kun ozon, når den udskriver. Ozoneksponeringsgrænse Den anbefalede eksponeringsgrænse for ozon er 0,1 milliontedel (ppm) set som en gennemsnitlig tidsvægtet koncentration over en periode på otte (8) timer. EPSON-laserprinteren genererer under 0,1 ppm ved otte (8) timers konstant udskrivning. Minimering af risikoen Du bør undgå følgende forhold for at minimere risikoen for eksponering til ozon: Brug af flere laserprintere i et lukket område Drift ved ekstrem lav fugtighed Dårlig ventilation i rummet Længerevarende, konstant udskrivning kombineret med et af ovenstående forhold Printerens placering Printeren bør være placeret på en måde, så de udstødningsgasser og den varme, der genereres: Ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt Så vidt muligt føres ud ad bygningen Sikkerhedsforskrifter 45

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Farvescanner Installationsvejledning 1 Sikkerhedsanvisninger................ 4 2 Lær scanneren at kende.............. 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Konfiguration af scanneren...........

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere