LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug."

Transkript

1 LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

2 Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright. Ingen dele af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes i et system, hvor det kan hentes frem igen, eller oversættes til noget sprog, under nogen form eller ved hjælp af elektroniske, mekaniske, magnetiske, optiske, kemiske, manuelle eller andre metoder, uden en skriftlig forhåndsgodkendelse fra Canon. Bemærkning Canon udsteder ikke garantier af nogen slags i forbindelse med denne vejledning. Canon hæfter ikke for fejl heri, eller for direkte skader eller følgeskader, der opstår som en konsekvens af handlinger baseret på oplysninger i denne vejledning. Varemærker LBP, Canon og Canon-logoet er varemærker tilhørende Canon Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Øvrige vare- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. I denne vejledning omtales Microsoft, Microsoft Windows og Microsoft Windows NT henholdsvis som Microsoft, Windows og Windows NT. 2

3 Indhold Brug af dokumentationen til LBP Brug af onlinedokumentationen... 5 Kontrol af pakkens indhold... 6 Identifikation af delene... 7 Set forfra... 7 Set bagfra... 7 Valg af printerens placering... 8 Transport af printeren... 8 Installation af EP-22-patronen... 9 Anbringelse/fjernelse af papirstøtter Tilslutning af printeren til computeren Tilslutning til strømforsyningen Valg af papirlevering Levering med forsiden nedad Levering med forsiden opad Ilægning af papir i universalbakken Installation af CAPT Cd-rom-installation i Windows 95/ Gruppen Canon CAPT værktøjer Udskrivning Dansk Indhold 3

4 Brug af dokumentationen til LBP-800 Konventioner Tillykke med din nye Canon LBP-800 Laserprinter. Printeren leveres med følgende dokumentation: Kom godt i gang med LBP-800 (denne vejledning) Beskriver, hvordan du installerer printeren og printersoftwaren (CAPT). Læs denne vejledning, før du bruger printeren. Kom godt i gang er også tilgængelig online (PDF). Brugervejledning til LBP-800 (PDF) Beskriver printerens funktioner og den grundlæggende betjening. Brugervejledningen er tilgængelig online. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Hjælp Indeholder hjælp til CAPT (Canon Advanced Printing Technology). Brug Hjælp til at søge efter flere oplysninger, mens du bruger printeren. Hjælp til cd-rom-menu Indeholder hjælp til brug af cd-rom-menuen. Vigtigt-fil Indeholder de seneste oplysninger om Canon LBP-800-printeren. Denne vejledning bruger følgende konventioner: FORSIGTIG: Angiver forholdsregler, der skal overholdes, for at undgå personskade. Angiver, at printeren kan blive beskadiget, hvis du ikke følger den givne anvisning eller fremgangsmåde. Angiver noter og bemærkninger med nyttige tip og mere detaljerede oplysninger. 4 Brug af dokumentationen til LBP-800

5 Brug af onlinedokumentationen Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet, hvis du vil læse PDF-filerne. CD-ROM-menuen vises automatisk. Dansk Hvis du vil åbne Hjælp til CD-ROM-menu, skal du klikke på knappen Hjælp til cd-rom-menu. Hvis du vil åbne dokumentationen til LBP-800, skal du klikke på knappen Dokumentation til Canon LBP Du skal installere Adobe Acrobat Reader for at kunne læse dokumentationen. Hvis du vil installere Adobe Acrobat Reader, skal du klikke på knappen Installation af Acrobat Reader og vælge den ønskede sprogmappe. Dobbeltklik på EXE-filen i den pågældende mappe. Adobe Acrobat Reader bliver installeret med det ønskede sprog. Vælg Online Guide, i menuen Hjælp i Acrobat Reader, for hjælp til brug af Acrobat Reader. Systemkrav Kontroller, at computeren har følgende minimumkonfiguration, før du installerer printersoftwaren til LBP-800 Laserprinter. Pentium pc, der kører Windows 95/98 eller Windows NT 4.0/2000. Det anbefales, at du har en Pentium 200 MMX-processer eller hurtigere. 16 MB RAM (32 MB til Windows NT 4.0/2000) og 15 MB tilgængelig diskplads. 24 MB RAM (48 MB til Windows NT 4.0, 128 MB til Windows 2000) anbefales. Skærm med en opløsning på 640 x 480, der mindst kan vise 16 farver. En standardparallelport og et cd-rom-drev. Lydkort (hvis du vil høre talemeddelelser). Brug af dokumentationen til LBP-800 5

6 Kontrol af pakkens indhold Gem pap og indpakningsmateriale, når du pakker printeren ud, hvis du senere vil flytte eller transportere printeren. Støtte til papirinput LBP-800-printer Støtte til papiroutput EP-22-patron Netledning (Eksempel: 120V-model) Cd-rom Dokumentation (Kom godt i gang) 6 Kontrol af pakkens indhold

7 Identifikation af delene Set forfra Dansk Støtte til papirinput Papirstøtte til output med forsiden nedad Åbning til levering med forsiden nedad Frontdæksel Universalbakke Papirstyr Indgang til manuel indføring Åbning til levering med forsiden opad Vælger til papirlevering Set bagfra Afbryderkontakt Strømstik Parallelportinterfacetilslutning Identifikation af delene 7

8 Valg af printerens placering Når du vælger en placering til printeren, skal der være tilstrækkelig plads til ventilation og servicering. Brug tegningerne med dimensionerne, når du vurderer pladskravene. (Dimensioner er i milimeter.) Set ovenfra Set fra siden Transport af printeren FORSIGTIG: Du må ikke bære printeren ved at holde i frontpanelet, åbningen til levering med forsiden opad eller ved at holde ved for- og bagsiden. Dette kan beskadige printeren eller medføre personskade, hvis printeren tabes. 8 Valg af printerens placering

9 Installation af EP-22-patronen EP-22-patronen indeholder en lysfølsom del, der kaldes tromlen, der har egenskaber som fotografisk film. Den indeholder et sort kulstofpulver, der kaldes toner. Tromlen er yderst lysfølsom og kan ødelægges, hvis den udsættes for sollys. Dårlig udskriftskvalitet kan skyldes, at toneren klumper eller bliver ujævnt fordelt inde i patronen. Følg nedenstående vejledninger ved håndtering af patronen. Vent med at åbne beskyttelsesposen med patronen, til du er klar til at installere den i printeren. Gem beskyttelsesposen. Du bliver måske nødt til ompakke eller transportere patronen på et senere tidspunkt. Udsæt ikke patronen for direkte sollys. Udsæt ikke patronen for strækt lys eller indendørsbelysning i mere end fem minutter. Åbn ikke tromlens beskyttelsesdæksel på patronen. Hvis beskyttelsesdækslet er åbent, og tromlen beskadiges, kan udskriftskvaliteten forringes. Dansk Berør ikke tromlens beskyttelsesdæksel. Korrekt håndtering Forkert håndtering Installation af EP-22-patronen 9

10 Stil ikke patronen på højkant, eller vend den på hovedet. Toneren kan klumpe inde i patronen, hvilket medfører dårlig udskriftskvalitet. Hold patronen borte fra skærmens katoderør, diskdrev og disketter. Magneten inde i patronen kan forstyrre billedet fra katoderøret eller beskadige data på disketter og harddiske. FORSIGTIG: Afbrænd ikke brugte tonerpatroner. Tonerpulver er brandfarligt. 1. Fjern tonerpatronen fra beskyttelsesposen. Gem beskyttelsesposen. Du bliver måske nødt til ompakke eller transportere patronen på et senere tidspunkt. 2. Vip forsigtigt patronen fra side til side fem-seks gange. Dette fordeler toneren jævnt i patronen. Ujævnt fordelt toner kan medføre dårlig udskriftskvalitet. 10 Installation af EP-22-patronen

11 3. Placer patronen på et fast underlag. Vip tappen for enden af patronen bagud, og vip den frem og tilbage, indtil den bliver løs. Dansk 4. Træk forseglingstapen i den retning, som er vist på nedenstående tegning, mens du holder godt fast i patronen med en hånd. Træk i denne retning Træk indenfor denne vinkel Forseglingstapen kan knække, hvis den trækkes ud i en vinkel, der er bredere end den angivne. 5. Tag fat i begge sider øverst på frontdækslet, og træk forsigtigt til dækslet er helt åbent. Installation af EP-22-patronen 11

12 6. Indsæt patronen i printeren langs styret. Kontroller, at patronen er skubbet helt ind i printeren. Berør ikke tromlens beskyttelsesdæksel. 7. Luk altid frontdækslet, straks efter du har indsat en patron. Lad ikke frontdækslet stå åbent. Lys kan ødelægge patronens tromle. 12 Installation af EP-22-patronen

13 Anbringelse/fjernelse af papirstøtter Sæt papirstøtterne godt fast i åbningerne på for- og bagsiden af printeren. Åbningerne er forsynet med en skinne, der sikrer, at den korrekte papirstøtte placeres i den korrekte åbning. Dansk Åbning med skinne Papirstøtten skal bøje lidt bagud. Du må ikke indsætte en papirstøtte, så den bøjer fremad. Løft papirstøtterne ud af åbningerne for at fjerne dem. Anbringelse/fjernelse af papirstøtter 13

14 Tilslutning af printeren til computeren Kontroller, at der er slukket for strømmen til computeren, før du tilslutter printeren til computeren. 1. Tilslut den ene ende af interfacekablet til printeren. Fastgør kablet ved hjælp af de to clips på printeren. FORSIGTIG: Kontroller, at printeren er slukket, og stikket trukket ud af printeren, før du tilslutter eller fjerner interfacekablet. 2. Tilslut den anden ende af interfacekablet til computeren. Du skal bruge et tovejskabel for at sikre korrekt brug af printersoftwaren (CAPT). 14 Tilslutning af printeren til computeren

15 Tilslutning til strømforsyningen Kontroller, at spændingen i stikkontakten svarer til det, der skal bruges til printeren, før du sætter stikket i. 1. Tilslut netledningen i strømstikket. Dansk 2. Tilslut den anden ende af netledningen i stikkontakten. 3. Tænd for printeren ved at trykke på I-mærket. Sluk for printeren ved at trykke på O-mærket. Tændt Slukket Kontroller følgende, hvis printeren ikke tænder, selv om den er tilsluttet en stikkontakt. Luk frontdækslet, hvis det er åbent. Kontroller, at EP-22-patronen er installeret. Fjern EP-22-patronen, hvis den allerede er installeret, og installer den igen. Sluk for strømmen på afbryderkontakten for at nulstille printeren, og tag netledningen ud. Vent to sekunder eller mere, og tilslut så printeren i stikkontakten igen. Tilslutning til strømforsyningen 15

16 Valg af papirlevering Brug vælgeren til papirlevering til at vælge levering med forsiden opad eller nedad. Forside nedad Forside opad Levering med forsiden nedad Brug kun levering med forsiden nedad ved almindeligt papir. Levering med forsiden opad Brug levering med forsiden opad til kuverter og transparenter samt til andre specielle papirtyper, bl.a. almindeligt papir, der ikke har standardstørrelse. 16 Valg af papirlevering

17 Ilægning af papir i universalbakken Universalbakken kan indeholde ca. 125 ark à 75 g/m 2 til udskrivning af store mængder. Acceptable papirstørrelser er Legal, Letter A4, Executive og B5. Følg vejledningen nedenfor for at ilægge en stak papir. Dansk Kontroller, at støtten til papirinput er anbragt i den tilhørende åbning i printeren. 1. Klargør en stak papir, og bank den mod en plan flade for at gøre kanten lige. 2. Juster papirstakken, så den side, der skal udskrives på, vender mod printerens forside. Den øverste kant af papiret skal vende mod bunden af universalbakken. Skub stakken så langt ind som muligt. Du må ikke tvinge papiret ind i printeren. Der udskrives på denne side. Ilægning af papir i universalbakken 17

18 3. Juster papirstyret, så det passer til papirstakkens bredde. Juster papirstyret i forhold til ikonerne i universalbakken, hvis du bruger papirstørrelserne A4 eller Letter/Legal. Juster styret, så der ikke er noget mellemrum mellem papirstyret og papirstakkens kanter. Fjern overskydende papir fra universalbakken, når du lægger papir i påny. Læg det oven i bunken med de nye ark, før de ilægges. Universalbakken er nu klar til at levere papiret. 18 Ilægning af papir i universalbakken

19 Installation af CAPT Du skal installere CAPT-softwaren (Canon Advanced Printing Technology), før du kan udskrive med LBP-800-printeren. Dansk Cd-rom-installation i Windows 95/98 Gør følgende, før du installerer softwaren: Tilslut printeren til computeren. (Yderligere oplysninger findes på side 14). Tilslut printeren i stikkontakten. (Yderligere oplysninger findes på side 15). Tænd printeren. (Yderligere oplysninger findes på side 15). Start Windows 95 eller 98. Klik på Annuller, hvis dialogboksen Der er fundet ny hardware (Guiden Tilføj ny hardware) vises. Yderligere oplysninger om installation af printersoftwaren CAPT i Windows NT 4.0/2000 eller på et netværk (eller andre installationsmetoder i Windows 95/98) findes i online-brugervejledningen. 1. Indsæt cd en i cd-rom-drevet. Canon LBP-800 CD-ROM-menuen vises automatisk. Hvis Canon LBP-800 CD-ROM-menuen ikke vises automatisk, skal du starte den manuelt og markere Menuen Autorun CD-ROM. Installation af CAPT 19

20 2. Klik på knappen Installation af Canon LBP-800. Dialogboksen Installation af Canon LBP-800 vises. Klik på Ja for at installere CAPT i det viste sprog. Skærmbilledet Velkommen vises. 20 Installation af CAPT

21 3. Klik på Næste>. Skærmbilledet Vælg printertilslutningsport vises. Dansk 4. Vælg en lokal port, f.eks. LPT1:, og klik dernæst på Næste >. Installationsprogrammet fortsætter med at kopiere filer og opretter gruppen Canon CAPT Tools. Dialogboksen Installation udført vises, når installationen er færdig. 5. Klik på Afslut. Installation af CAPT 21

22 Gruppen Canon CAPT værktøjer Du er klar til at udskrive, når du har installeret CAPT. Gruppen Canon CAPT værktøjer indeholder alle nødvendige værktøjer til at kommunikere med printeren. Udskrivning Canon LBP-800 Hjælp indeholder online hjælp til CAPT. Vigtigt-fil til Canon LBP-800 indeholder vigtige informationer til brugere. Canon LBP-800 Statusvindue viser status for udskriftsjob. Fejlfinding i Canon LBP-800 kontrollerer, om der er fejlindstillinger i systemkonfigurationen og retter dem, hvis det er muligt. Afinstallation af Canon LBP-800 fjerner CAPT. Udskrivning af Vigtigt-filen med CAPT: 1. Dobbeltklik på ikonet Vigtigt-fil til Canon LBP-800 i gruppen Canon CAPT Tools. Vigtigt-filen åbnes i Notesblok. 2. Vælg Udskriv i menuen Filer. Statusvinduet åbnes og viser printerstatus og status for udskriftsjobbet. 3. Læs Vigtigt-filen, når den er udskrevet. 22 Installation af CAPT

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren!

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! H er har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage kontakt med din HP-forhandler eller ringe til Kundesupport (du kan finde telefonnummeret

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere