SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SpeedMarking-Laser Betjeningsvejledning

2

3 Forord Forord Revisionsforløb Version Dato Ændring /07 Første udgave Leverancen omfatter Kontroller venligst, at din SpeedMarking-laser er komplet. Din SpeedMarking-Laser bør indeholde følgende: Specialpakning med SpeedMarking-laser SpeedMarking-Laser Toner Parallelt printerkabel Netkabel Betjeningsvejledning Cd med software og driver Installationsvejledning I denne håndbog får du vigtige oplysninger om opstilling og ibrugtagning af SpeedMarking-laseren. Her finder du også information om installation, indretning og afhjælpning af eventuelle fejl, der kan opstå i SpeedMarking-laseren. Er der presserende problemer, kan du ringe til vores hotline på service-nummeret +49 (0) Kontaktadresse Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet /00/

4 Indhold Indhold Forord...3 Revisionsforløb...3 Leverancen omfatter...3 Installationsvejledning...3 Kontaktadresse...3 Indhold Sikkerhedsinformation Installation af printeren Printerens komponenter Opstilling af printeren Udpakning af printeren Isætning af tonerpatron Tilslutning af printerkablet Tilslutning af netkablet Installation af printerdriveren Printerens basiselementer Printerfunktioner Betjeningsfelt Betjeningstaster LED-displays Kontakt til trykning af SF mærker Printerdriver Information om tilbehør og bestilling Skriveopgaver Trykning af mærker med bagklæbning Forberedelse til trykning Skriveopgaver /00/05.07

5 Indhold 5. Tips om printer og vedligeholdelse Forbedring af trykket Forlængelse af specialtonerpatronens holdbarhed Vedligeholdelse af specialtonerpatronen Vedligeholdelse af printer Fejlfinding Sikringer Varmeafbrydelse Ophævelse af kø Problemer med skrivekvaliteten Tjekliste til afhjælpning af fejl Garantier Begrænset garanti Udelukket fra garantien Begrænsning af ansvar Kundeservice i og efter garantiperioden Pakningsanvisninger Garanti for toner Printerspecifikationer Omgivelsesbetingelser Forbrugsmaterialer /00/

6 Sikkerhedsinformation 1. Sikkerhedsinformation Læs følgende anvisninger omhyggeligt før ibrugtagningen af SpeedMarking-laseren. Følg desuden alle advarsler og oplysninger på SpeedMarking-laseren. Den anvendte netspænding skal svare til den netspænding, der er angivet på SpeedMarking-laserens typeskilt. Apparatet må kun tilsluttes en forsvarligt jordet og sikret stikkontakt. Der må ikke bruges en stikkontakt, hvor der allerede, med jævne mellemrum er tilsluttet tændte og slukkede apparater som fotokopimaskiner og ventilatorer. SpeedMarking-laseren må ikke tilsluttes omstillelige eller tidsstyrede stikkontakter. Computeranlægget må ikke bruges i nærheden af potentielle elektromagnetiske støjfelter som f.eks. højttalere eller basisstationer til trådløse telefoner. Vær opmærksom på at den samlede værdi for mærkestrøm for alle apparater, der er tilsluttet forlængerkablet, ikke overskrider forlængerkablets amperebelastning, når du tilslutter SpeedMarking-laseren ved hjælp af et forlængerkabel, Sørg desuden for at den samlede værdi for mærkestrømmen for alle de apparater, der er tilsluttet vægstikkontakt, ikke overskrider den amperebelastning, der er tilladt for denne stikkontakt. Undgå at bruge beskadigede eller slidte strømkabler. Apparatet må kun tilsluttes elnettet ved hjælp af det kabel, der er beskrevet i denne vejledning. Undgå at bruge flere kabler. Tilslut netkablet direkte (aldrig via et forlængerkabel) til en stikkontakt. Hold netkablet fri for skader og bevar det i den oprindelige tilstand. Sæt ingen tunge genstande på det. Træk ikke kraftigt i det og bøj det ikke mere end nødvendigt. Hvis disse anvisninger ignoreres, kan resultatet blive et elektrisk stød eller brand. Apparatet skal opstilles i nærheden af en frit tilgængelig netstikkontakt, så netstikket i nødstilfælde let kan trækkes ud. Netstikket må ikke sættes i eller trækkes ud af kontakten med fugtige hænder. Der er risiko for elektrisk stød. I følgende tilfælde skal SpeedMarkinglaseren afbrydes fra elnettet, og der skal tilkaldes en faguddannet servicetekniker: Netkablet eller stikket er slidt eller beskadiget. Der er trængt væske ind i SpeedMarkinglaseren. SpeedMarking-laseren er faldet ned, eller kassen er beskadiget. SpeedMarking-laseren fungerer ikke korrekt, eller der er påfaldende præstationsafvigelser. Forsøg aldrig selv at vedligeholde apparatet. Beskyt apparatet mod fugt og støv. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød /00/05.07

7 Sikkerhedsinformation Pas på, at der ikke kommer væske i SpeedMarking-laseren. Sæt apparatet på en fast, jævn overflade. Ellers kan det falde ned og forårsage personskader. Vær især ved installation på en snæver plads opmærksom på, at apparatet får tilstrækkelig ventilation. SpeedMarking-laserens åbninger må ikke tildækkes. Der må ikke føres genstande ind gennem åbningerne. Apparatet må ikke arbejde, uden at operatøren er til stede. Printeren er helt aflukket fra stråler, der emitteres i dets indre, ved hjælp af en beskyttelsesboks og en udvendig beklædning. Laserstrålen kan ikke komme ud af apparatet på noget tidspunkt under brugen. Printeren må ikke benyttes eller vedligeholdes, når beskyttelsesbeklædningen er taget af laser-/scannerenheden. Den stråle, der reflekteres, er usynlig og kan forårsage øjenskader. Advarselssignaler (BGV A 8 (VBG 125) & DIN 4844) Advarsel mod at beskadige hånden Stik ikke hånden ind i apparatet. Advarsel mod varm overflade Må ikke berøres /00/

8 Installation af printeren 2. Installation af printeren Dette kapitel er en hjælp til klargøring og installation af den nye SpeedMarking-laser. Gå frem efter trinene på tjeklisten og i den angivne rækkefølge, når du har pakket printeren ud. Hvert trin beskrives detaljeret og med angivelser, som er nemme at følge. 2.1 Printerens komponenter A B A Afbildning 3 Bagside A Indtrækning C Afbildning 1 Forside A Dæksel B Betjeningsfelt C Udkastning A B Afbildning 2 Bagside A Parallel brugerflade B Til-/fra-kontakt og nettilslutning /00/05.07

9 Installation af printeren 2.2 Opstilling af printeren Sæt printeren på en stabil, jævn overflade. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Omgivelsesbetingelserne skal være stabile, dvs. der må ikke være abrupte temperatur- og luftfugtighedssvingninger (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% 75%). Printeren må ikke udsættes for direkte sollys. Omgivelserne omkring printeren skal være frie for kemikalier. På de følgende afbildninger vises, hvor megen plads der bør være omkring printeren. Afbildning 4 Afstand for og bag printeren Afbildning 5 Afstand fra printerens sider Kontroller, at der er plads nok til: at åbne overdækningen fylde i indlægsskuffen tømme udføringsskuffen betjene til/fra-kontakten sætte net- og printertilslutningen i betjene betjeningsfeltet /00/

10 Installation af printeren 2.3 Udpakning af printeren 4 Fjern billedvalsefikserstangen. Opbevar hele emballagematerialet. I tilfælde af eventuelle reparationer anbefales det at sende printeren retur i den originale emballage for at undgå eventuelle transportskader. 2.4 Isætning af tonerpatron Afbildning 8 Fjern billedvalsefikserstang FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen kun udsættes for lys i få minutter. Afbildning 6 Åbne overdækning 1 Åbn overdækningen. 2 Fjern den transportsikring, der befinder sig under dækslet på SpeedMarking-laseren. 3 Tag tonerpatronen ud af pakningen. 5 Følg anvisningerne på billedvalsen ved trin 5-6. Afbildning 7 Tage tonerpatron ud af pakningen Afbildning 9 Billedvalse 6 Tonerpatronen må ikke vendes på hovedet og ikke rystes /00/05.07

11 Installation af printeren 7 Det gennemsigtige plasticlukkebånd befinder sig i højre side på tonerpatronen. Træk båndet (30-35 cm) helt ud af tonerpatronen og bortskaf det. Undgå at komme i berøring med sort toner på båndet. Kommer der toner på dit tøj, så tør det af med en tør klud. Vask tøjet i koldt vand. 2.5 Tilslutning af printerkablet SpeedMarking-laseren har en paralleltilslutning. Brug denne tilslutning, når der skal oprettes en forbindelse til computer/laptop. dit parallelkabel har standardlængde (op til 3 m). 8 Sæt tonerpatronen i printeren. Vær opmærksom på, at pilen på tonerpatronen skal følge pilen på printeren. Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. Luk overdækningen. Afbildning 10 Sætte tonerpatron i Print aldrig uden at låget er sat på Speed- Marking-laseren. Når der kommer lys ind i printeren bliver den kraftigt tilsmudset af toneren. MultiCard-måtterne bliver trykt helt sorte. A Afbildning 11 Tilslutning A Paralleltilslutning til printerkabel Printerkablet følger med i pakningen /00/

12 Installation af printeren 2.6 Tilslutning af netkablet 2.7 Installation af printerdriveren Før du kan printe, skal du installere printerdriveren. Før du bruger printeren i dine softwareapplikationer, skal du installere printerdriveren.. Windows-udskrivningssystem Afbildning 12 Tilslutning af netkabel ADVARSEL Kontroller, at der ikke er tændt for strømmen. 1 Sluk for printeren med til/fra-kontakten på bagsiden. 2 Stik netkablet i printeren. 3 Forbind den anden ende af netkablet med en jordet strømliste. Kontroller, at denne nettilslutning er tilstrækkeligt sikret. Installer en af disse printerdrivere, hvis du har Windows NT4, Windows 95/98, Windows ME, Win 2000/XP som operativsystem på din computer. SpeedMarking-laseren er kompatibel med disse typer printere: HP III HP Laserjet 6P HP Laserjet 6P/6MP (anbefales) Installer printerdriveren HP LaserJet 6P/6MP- Standard fra den medfølgende cd. 1 Læg cd-rommen i cd-romdrevet. Cd en starter automatisk. 2 I derpå den følgende menu vælger du printerdriver SMARK og det operativsystem du har installeret. 3 Hvis cd en ikke starter automatisk, vælger du filen setup.exe på cd en. eller følgende sti: (CD-ROM:\ D:\Driver\SMARK\Dansk\[vælg det operativsystem, der svarer til dit]). Yderligere information i kapitel 8 Printerspecifikationer. 4 Tænd for printeren /00/05.07

13 Installation af printeren Installere Windows-printerdriveren Til Windows 2000/XP 1 Gem printerdriveren lokalt på din harddisk. 2 Tilføj en ny printer. Windows 2000: 1 Start Indstillinger Printer Ny printer. 2 Følg installationsguiden til printeren. 3 Vælg lokal printer Anvend eksisterende tilslutning (LPT1:). 4 Aktiver knappen databærer og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 5 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Windows XP: 1 Start Indstillinger Printer & fax Tilføj en printer. 2 Følg installationsguiden til printeren. 3 Vælg lokal printer Anvend eksisterende tilslutning (LPT1:). 4 Aktiver knappen databærer og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 5 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Til Windows ME 1 Følg installationsguiden til printeren. 2 Vælg lokal printer (LPT1:). 3 Aktiver knappen Diskette og vælg med Gennemse filen OEM95.INF blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 4 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Til Windows 95/98 Installationsprogrammet for printerdriveren starter automatisk fra cd en. 1 Følg anvisningerne i programmet og installer printerdriveren lokalt på din harddisk. Til Windows NT 4 1 Følg installationsguiden til printeren. 2 Vælg lokal printer (LPT1:). 3 Aktiver knappen Gennemse og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 4 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen /00/

14 Printerens basiselementer 3. Printerens basiselementer 3.1 Printerfunktioner Tekniske data Formål med anvendelsen: Trykning af produktporteføljen MultiCard Hastighed: Maks. 3-4 kort pr. minut Varighed af drift: ca. 2-3 timer pr. dag Printkvalitet: 600 x 600 punkter pr. tomme (dpi) for tekst og grafik Tilførsel: Manuel påfyldning Konditionering: Varmestråler med ca watt Fiksering: Varmestråler med ca watt Brugerflade: Centronics parallel (andre kan vælges) Tilslutning: AC 230 V / 16A Anvendelsesforhold: Kontor Omgivelsestemperatur: 20 C 35 C Luftfugtighed: 55 % 75 % Mål (L x B x H): 1000 x 430 x 380 mm Tabel 1 Tekniske data Følgende kan SpeedMarking-laseren tilbyde brugeren: Tidsbesparelse: 3-4 MultiCards pr. minut Nem håndtering Høj påskriftskvalitet Markerer kan anvendes omgående Hurtigt arbejde uanset datamængden Høj fleksibilitet på grund af hurtig og behovsrettet færdiggørelse Trykning af produktporteføljen MultiCard Yderligere information i kapitel 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning. Reduceret behov for opbevaringsplads, da der kun skal bruges neutrale mærker Fuld grafikformåen /00/05.07

15 Printerens basiselementer 3.2 Betjeningsfelt 3.3 Betjeningstaster Der er to taster på printeren: Afbryd job (A) og Test (B). A B C D E F Afbryd job Tryk på tasten Afbryd job for at afbryde en igangværende trykning. LED s på betjeningsfeltet begynder ét for ét at lyse, mens printerhukommelsen slettes, og går så over i stand-by (det øverste LED lyser). Dette kan tage nogen tid, alt efter hvor stort printjobbet er. Hvis man ved en fejltagelse trykker på tasten Afbryd job, skal jobbet printes igen. Hvis der trykkes på tasten Afbryd job, mens printeren går i tomgang, begynder de øverste LED-signaler på betjeningsfeltet ét for ét at lyse. Afbildning 13 Betjeningsfelt A Tast Afbryd job B Tast Test C LED Fejl (rød) D LED Data (grøn) E LED Parat (grøn) F LED MultiCard (gul) Test Tryk på tasten Test for at genoptage trykningen, efter at printeren er blevet standset, eller hvis der stadig er data i printerhukommelsen (data-leds og Parat-LEDs lyser). Tryk på tasten Test for at slette fejlmeldinger fra printeren (Fejl-LED lyser). A B Afbildning 14 A Afbryd job B Test Betjeningstaster /00/

16 Printerens basiselementer 3.4 LED-displays LED-displays viser status- og fejlmeldinger. LEDs kan være i én af følgende tilstande. Fra Til Blinkende Meddelelser i det øverste statusfelt Følgende statusmeddelelser på betjeningsfeltet henviser til forskellige betingelser for printeren under forberedelsen af en printjob eller under trykningen. Hvis fejl-led lyser, er der en fejl i printeren. Fejlmeldinger findes i kapitel 6 Fejlfinding. Fejl Data Parat MultiCard Beskrivelse Printeren er parat til trykning Printeren modtager data og er ved at forarbejde dem. Der er utrykte data i printerhukommelsen. Tryk på tasten Test for at printe disse data eller på tasten Afbryd job for at slette ordren. Hvis alle LED s lyser kort op ét for ét gennemfører printeren en opvarmning, forarbejder en selvtest eller starter på et printjob. Tabel 2 LED-displays /00/05.07

17 Printerens basiselementer 3.5 Kontakt til trykning af SF mærker 3.6 Printerdriver SpeedMarking-laseren er kompatibel med disse typer printere: HP III HP Laserjet 6P HP Laserjet 6P/6MP (anbefales) Yderligere information om installation af printerdriveren findes i kapitel 2.7 Installation af printerdriveren. Afbildning 15 SF-kontakt 1 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. Her befinder kontakten til trykning af SF mærker sig. Når der skal trykkes SF mærker, skal kontakten stilles på SF 1-6. Når der bruges lange/høje mærker (f.eks. SF 5/21), og printet ikke er blevet trykt rent på den sidste række, skal kontakten ligeledes stilles på SF /00/

18 Printerens basiselementer 3.7 Information om tilbehør og bestilling Udstyr Beskrivelse eller brug Del nummer Specialtonerpatron Udskiftningspatron Kabel- og brugerfladetilbehør Tilslutning af printeren Software-cd Cd med drivere og printsoftware Magasin Automatisk tilførsel af MultiCard Tabel 3 Information om tilbehør og bestilling /00/05.07

19 Skriveopgaver 4. Skriveopgaver I dette kapitel forklares printfunktionerne og de skriveopgaver, der skal udføres ofte. 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning Weidmüller redskabsmarkerere ESG, SM og CC med tape bag på, der kan genkendes på den brune papirbase, er kun egnede til trykning i SpeedMarking-laseren på visse betingelser. Sørg for, at hver markerertype er kontrolleret og frigivet af brugeren: Markererens klæbeside skal kontrolleres for alle mulige fejl. Hvis der løber klæbemateriale ud af markereren, må den ikke bruges mere. FORSIGTIG Vær venligst opmærksom på følgende ved automatiseret skrivning på en markerer med bagklæbning: Indsnævringen af spændingsfeltet samt tilsmudsningen af billedvalsen kan resultere i en plettet trykning af markereren og til beskadigelse af apparatet. 4.2 Forberedelse til trykning Valg af medier Med SpeedMarking-laseren kan der kun skrives på mærker fra Weidmüller MultiCard-programmet op til en højde på 9 mm. Yderligere information i kapitel 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning. Anvendelse af SF-MultiCard-måtter: Se kapitel 3.5 Kontakt til trykning af SF mærker. FORSIGTIG Man skal sørge for, at der kun tilføres printeren hele MultiCard-måtter. Beskadigede eller ufuldstændige Multi- Card-måtter kan beskadige apparatet. Der må ikke anvendes snavsede eller tilsmurte MultiCard-måtter. Hver MultiCard-måtte må kun anvendes til ét tryk. Fra en trykkemængde på 5 MultiCards eller derover er det nødvendigt at gøre Koronaenheden ren. Markererens klæbestriber efterlader rester af klæbemiddel på printerens Korona-enhed. En billedvalse i specialtonerpatronen med klæbemiddelrester kan ikke renses og må derfor udskiftes. Rengøringen af Korona-enheden er beskrevet i Rengøring af SpeedMarkinglaseren i kapitel 5.4 Vedligeholdelse af printer /00/

20 Skriveopgaver 4.3 Skriveopgaver Standse et trykkejob En trykkeopgave kan standses med softwareapplikationen, printerjobkøen eller med tasten Afbryd job. Når printeren ikke har påbegyndt trykkejobbet, så forsøg først at standse det fra den softwareapplikation, gennem hvilken du har sendt jobbet. Hvis trykkejobbet befinder sig i printerjobkøen eller printer-spooleren, kan du slette trykkejobbet der. Hvis jobbet allerede er ved at blive trykt, så tryk på tasten Afbryd job. Printeren gør de MultiCardmåtter, der allerede befinder sig i printerhukommelsen, færdige og sletter resten af jobbet. Hvis Status-LED s begynder at lyse ét for ét, efter at et job er blevet afbrudt, sender computeren alligevel jobbet til printeren. Slet enten jobbet fra printerjobkøen eller vent, til printeren er færdig med at sende data. Printeren går i stand-by modus (Parat-LED lyser) Skrive med manuel tilførsel Din SpeedMarking-laser er udstyret med en manuel tilførsel. Denne fyldes op som følger. 1 MultiCard-markereren bliver skubbet ind i modtagelsen med projektbetegnerfladen forrest (se Afbildning 17 Manuel indføring ). 2 Markereren føres ind til anslaget. A Afbildning 17 Manuel indføring Når en markerer er trukket ind, kan det næste MultiCard lægges i. Afbildning 16 A Afbryd job Tasten Afbryd job Tip om at afbryde et job Når du trykker på tasten Afbryd job, er det kun det aktuelle trykkejob, der bliver afbrudt. Hvis der er flere trykkejobs i printerhukommelsen, skal der trykkes på tasten Afbryd job for hvert enkelt job /00/05.07

21 Tips om printer og vedligeholdelse 5. Tips om printer og vedligeholdelse Dette kapitel indeholder forslag til, hvordan man kan opnå tryk af høj kvalitet og med et sparsomt forbrug. Desuden beskrives her særlige vedligeholdelsesopgaver med hensyn til tonerpatron og printer. 5.1 Forbedring af trykket De indstillinger af skrivekvaliteten, der beskrives i dette kapitel, kan ændres via softwareprogrammerne i Windows-printerdriveren. Der bør altid trykkes i den bedste kvalitet og med den højeste opløsning. Nærmere oplysninger generelt om disse indstillinger og om at justere dem findes på hjælpeskærmene til softwaren. 5.2 Forlængelse af specialtonerpatronens holdbarhed Hvis der kommer lyse steder på trykket, mangler der toner. Du kan dog forbigående forbedre skrivekvaliteten, ved at fordele toneren igen. 1 Gør det aktuelle trykkejob færdigt, før du udskifter tonerpatronen. 2 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. 3 Tag tonerpatronen ud af SpeedMarking-laseren. 4 Sving (ryst ikke) tonerpatronen flere gange frem og tilbage for at fordele toneren igen. Stil ikke tonerpatronen på hovedet. 5 Sæt Tonerpatronen i SpeedMarking-laseren igen. 6 Luk dækslet. 5.3 Vedligeholdelse af specialtonerpatronen Specialtonerpatroners holdbarhed En specialtonerpatrons holdbarhed afhænger af, hvor meget toner der kræves til de trykkejobs, der udføres. Hvis du hovedsagelig trykker tekst, rækker specialtonerpatronen til ca MultiCard-måtter med en dækningsgrad på 5 %. Dette forudsætter, at indstillingerne er Højeste kvalitet og tryktykkelsen er 3 (standardindstilling) Opbevaring af specialtonerpatronen Tag først specialtonerpatronen du af pakningen umiddelbart før brugen. En uåbnet specialtonerpatron kan opbevares ca. 2,5 år, hvorimod en åbnet specialtonerpatron kun kan opbevares ca. 6 måneder. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. Hvis trykbilledet bliver ved med at være lyst, skal tonerpatronen udskiftes. Kommer der toner på dit tøj, så tør det af med en tør klud. Vask tøjet i koldt vand /00/

22 Tips om printer og vedligeholdelse 5.4 Vedligeholdelse af printer Rengøring af SpeedMarking-laseren For at sikre en god trykkvalitet skal SpeedMarkinglaseren gøres ren, hver gang specialtonerpatronen udskiftes, eller hvis der opstår problemer med skrivekvaliteten. Følg her nedenstående anvisninger: SpeedMarking-Laser skal holdes mest muligt fri for støv og smudspartikler. Gør kassen ren udvendig med en fugtig, ikke våd klud. FORSIGTIG Undgå at bruge ammoniakholdige rengøringsmidler på eller i nærheden af Speed- Marking-laseren. Med tiden aflejres der små smudspartikler og tonerrester i SpeedMarking-laseren. Dette kan medføre hvide striber på trykket. Efter rengøringen bliver resultatet af trykningen normalt. 3 Fjern alt støv, skidt, toner, eventuelle klæbemiddelrester eller lignende fra trykkeområdet. Afbildning 18 Trykkeområde 4 Sæt Tonerpatronen i SpeedMarking-laseren igen. 5 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 6 Luk dækslet, sæt netkablet i og tænd for printeren igen. ADVARSEL Sluk for SpeedMarking-laseren og træk netkablet ud, før du påbegynder rengøringen af SpeedMarking-laseren. 1 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. 2 Tag tonerpatronen ud af SpeedMarking-laseren. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter /00/05.07

23 Fejlfinding 6. Fejlfinding Dette kapitel er en hjælp til fejlsøgning i forbindelse med følgende problemer med trykningen: 6.1 Sikringer Afbildning 19 Sikringer A Øverste sikring: 5 x 20 mm 10 A / træg Styring af printer B Nederste sikring: 5 x 20 mm 10 A / træg effektkreds til forvarmningen og fikseringsenheden Den nederste sikring er til effektkredsen til forvarmningen og fikseringsenheden. Hvis denne sikring er defekt, fungerer ingen af de to opvarmninger. Den øverste sikring er til styringen af printeren. Hvis denne er defekt, kan printeren ikke tændes. For dette apparat gælder særlige tilslutningsbestemmelser (EU-medlemslande). Netimpedansen på tilslutningsstedet til det offentlige elforsyningsnet må ikke overskride (0,14 + i 0,09) ohm. I øvrigt må en tilslutning til det offentlige net kun foretages efter aftale med den pågældende elektricitetsforsyningsvirksomhed. A B 6.2 Varmeafbrydelse Ved langtidsdrift kan der forekomme en varmeafbrydelse for at beskytte apparatet mod overophedning. Fejl-LED lyser. Hvis der ikke sker nogen indtrækning af MultiCard efter at der er trykket på tasten Test, skal apparatet afkøles i tændt tilstand i minutter. Aktiver derefter igen tasten Test. De resterende trykkejobs bliver så bearbejdet. 6.3 Ophævelse af kø Det kan af og til forekomme, at der opstår en kø af MultiCards under trykningen. Kø kan forekomme i følgende tre områder: Indtrækningsområde Tonerpatronens område Udføringsområde Kø optræder i reglen i følgende tilfælde: En MultiCard-måtte er ikke lagt rigtigt i eller bliver ikke transporteret videre. Afdækningen er blevet åbnet under transporten. I indtrækningen var der en ufuldstændig eller defekt MultiCard-måtte. Fjern det MultiCard, der sidder fast, og følg anvisningerne på de følgende sider. Er det ikke entydigt, hvor proppen opstod, så se først efter i området omkring tonerpatronen /00/

24 Fejlfinding Kø i indtrækningsområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen kun udsættes for lys i få minutter Kø i tonerområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. 3 Fjern materialeproppen fra indtrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarkinglaserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. 4 Kontroller at indtrækningsområdet er helt rent. 5 Sæt tonerpatronen i igen. 6 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 7 Luk dækslet. 8 Tænd for SpeedMarking-laseren igen.. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren. 3 Fjern materialet i flæskehalsen fra intrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarking-laserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. 4 Kontroller, at tonerområdet er helt rent. 5 Kontroller, at Korona-enheden går let. 6 Sæt tonerpatronen i igen. 7 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 8 Luk dækslet. 9 Tænd for SpeedMarking-laseren igen. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren /00/05.07

25 Fejlfinding Kø i udføringsområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. Fjern materialet i flæskehalsen fra indtrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarking-laserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. Kontroller at udføringsområdet er helt rent. Kontroller, at Korona-enheden går let. Sæt tonerpatronen i igen. Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. Luk dækslet. Tænd for SpeedMarking-laseren igen. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren. 6.4 Problemer med skrivekvaliteten Tjekliste til trykkvalitet Almindelige problemer med skrivekvaliteten kan afhjælpes ved at følge nedenstående tjekliste. 1 Fordel toneren i tonerpatronen igen. Sving (ryst ikke) tonerpatronen flere gange frem og tilbage. Stil ikke tonerpatronen på hovedet. 2 Gør den indvendige del af SpeedMarking-laseren ren. Fjern alt støv, skidt, toner, eventuelle klæbemiddelrester eller lignende fra trykkeområdet. 3 Kontroller markererens tilstand. FORSIGTIG Beskadigede eller ufuldstændige Multi- Card-måtter kan beskadige apparatet. Der bør ikke anvendes snavsede eller tilsmurte MultiCard-måtter. Hvert MultiCard må kun anvendes til ét tryk. 4 Udskift specialtoneren og kontroller skrivekvaliteten igen. 5 Kontroller opbevaringsbetingelserne for trykkemedierne (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% - 75%). En utilstrækkelig mætning af materialet kan resultere i et dårligt trykbillede, svagt tryk, manglende konturskarphed. Opbevaringsbetingelserne for trykmedierne er beskrevet i Opbevaring af trykmedier i kapitel Specifikation for trykmedier /00/

26 Fejlfinding 6.5 Tjekliste til afhjælpning af fejl Gennemgå følgende tjekliste i den angivne rækkefølge, hvis SpeedMarking-laseren ikke trykker. Kontroller at Parat-LED lyser. Hvis intet LED lyser: Kontroller netkabelforbindelsen. Kontroller til/fra-kontakten. Kontroller strømkilden. Kontroller sikringerne. Yderligere information i kapitel 6.1 Sikringer Fejlfinding ved fejlmeldinger Når Fejl-LED lyser er der en fejl i SpeedMarkinglaseren. Find de tilsvarende LED-displays og følg løsningsforslagene for at afhjælpe fejlen. Afhjælpelige fejl Overdækningen er åben. Luk overdækningen Tonerpatronen mangler eller er ikke rigtigt installeret. Kontroller tonerpatronen og anbring den forsigtigt i den rigtige position. Der er materialeprop i SpeedMarking-laseren. Datafejl Når fejl-led og data-led lyser samtidig, foreligger der en datafejl i SpeedMarking-laseren. Tryk på tasterne Test og Afbryd job og hold dem trykket ind for at fastslå, hvad der er årsagen til datafejlen. Et nyt LED-display angiver den bestemte fejl. EA-fejl Forbindelseskablet mellem printer og computer er måske løst eller af ringe kvalitet. Kontroller, at kablet sidder fast, og at du bruger et kabel af god kvalitet. Fejl, hvor trykningen kan fortsætte Der opstod en forbigående fejl under trådten. Tryk på tasten Test. Siden bliver automatisk trykt forfra. Forbigående fejl Printeren har en forbigående fejl. Sluk kortvarigt for SpeedMarking-laseren og tænd den igen. Henvend dig til en repræsentant for kundeserviceafdelingen, hvis denne fejl fortsat optræder. Telefon: +49 (0) Slå op i afsnit 6.3 Ophævelse af kø /00/05.07

27 Fejlfinding Fejlfinding generelt Tomme, fejlbehæftede eller ufuldstændige sider hhv. afbrydelse af trykningen Siderne bliver trykt, men de er tomme. Lukkebåndet til specialtonerpatronen er muligvis ikke blevet trukket ud. Siderne bliver trykt, men de er fejlbehæftede eller kun delvist trykt hhv. trykningen overlapper sig selv. Kontroller, at softwareapplikationen bruger den rigtige printerdriver. Den datafil, der blev sendt til printeren, er beskadiget. Forsøg at printe en anden fil for at se, om den bliver trykt rigtigt. Udskift printerkablet med et kabel, hvorom du ved at det fungerer rigtigt, for at finde ud af, om kablet er defekt. Skriftproblemer Trykkejobbet indeholder forkerte skrifttyper, eller trykkejobbet er forkert formateret. Kontroller, at softwareapplikationen bruger den rigtige printerdriver. Printeren har ikke disse skrifttyper, skrifttyperne skal downloades via softwareapplikationen. Muligvis erstatter din softwareapplikation en skrift, der ikke findes på printeren, med en anden skrift. Information om udvalget af skrifttyper findes i brugerhåndbogen /00/

28 Garantier 7. Garantier Dette kapitel giver information om de garantier, der gælder for SpeedMarking-laseren og specialtonerpatronen. 7.1 Begrænset garanti Weidmüller yder i en periode på et halvt år fra den dag hvorpå den endelige bruger har købt produktet, en funktionsgaranti for SpeedMarking-laserwn. I garantiperioden forpligter Weidmüller sig til at reparere eller erstatte en SpeedMarking-laser, der viser sig at være defekt. Når Weidmüller skal sætte din SpeedMarking-laser i stand, skal du sørge for at transportpakningen og transporten ikke medfører, at SpeedMarking-laseren bliver yderligere beskadiget. Brug så vidt muligt den originale emballage. Brug af en tonerpatron, der føres af Weidmüller, har ingen virkninger for garantien. Hvis det dog viser sig, at afbrydelsen, skrivekvaliteten, markererpåskriftens resistens eller beskadigelsen af din SpeedMarkinglaser direkte kan tilskrives en tonerpatron, der ikke føres af Weidmüller, er reparationen ikke dækket af garantibeskyttelsen. Hvis brugen af SpeedMarking-laseren overskrider dens udnyttelsesgrad (dvs. hvis der trykkes mere end 600 MultiCards om dagen eller Multi- Cards om måneden), betragtes dette som misbrug af SpeedMarking-laseren, og der beregnes løn- og materialeomkostninger for alle derpå følgende reparationer. FORSIGTIG Hvis du bruger en mekanisk omskifter, så sørg for, at den er udstyret med en overspændingssikring. Brug af en ikke sikret mekanisk omskifter kan medføre skader på SpeedMarking-laseren. 7.2 Udelukket fra garantien Garantien omfatter ikke fejl eller skader på din SpeedMarking-laser, der skyldes følgende: Kunden har vedligeholdt produktet uforsvarligt eller utilstrækkeligt. Software eller brugerflader anbragt af kunden. Ikke-tilladt ændring eller misbrug Brug uden for de omgivelsesbetingelser, der er angivet for dette produkt. Brug af trykmedier, der ikke understøttes. Overskridelse af udnyttelsesgraden. Brug af SpeedMarking-laseren over en mekanisk omskifter uden tilsvarende overspændingssikring. Uforsvarlig indretning og vedligeholdelse af opstillingsstedet. Anvendelse af specialtonerpatroner, der ikke føres af Weidmüller. Garantiperioden begynder på datoen for leveringen eller på den dato, hvor Weidmüller foretager installationen. Ud over ovennævnte garanti yder Weidmüller ingen andre garantier, det være sig skriftlige eller mundtlige, i henhold til kontrakt eller bestemmelser i loven. 7.3 Begrænsning af ansvar Weidmüller hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader eller skadeserstatning for omkostninger ved opfyldelse af aftale, herunder skadeserstatningskrav vedrørende mistet fortjeneste eller mistede besparelser /00/05.07

29 Garantier 7.4 Kundeservice i og efter garantiperioden Henvend dig til din kundeserviceafdeling, hvis SpeedMarking-laseren sætter ud i garantiperioden. Hvis du skal sende apparatet ind til kundeserviceafdelingen, skal det pakkes i overensstemmelse med anvisningerne om pakning i dette kapitel. Vi anbefaler, at pakken forsikres under transporten. Transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning, debiteres kunden. Brug så vidt muligt den originale emballage. Følg venligst pakningsanvisningerne. 7.5 Pakningsanvisninger 1 Tag specialtonerpatronen ud og vedlæg den i originalkartonen SpeedMarking-laseren. Brug så vidt muligt originalkartonen og den originale emballage. 2 Vedlæg om muligt trykmønster og MultiCardmåtter til det anvendte materiale. 3 Vedlæg en kopi af den udfyldte info-formular (næste side) til kundeserviceafdelingen. Hvis du allerede har bortskaffet originalpakningen til SpeedMarking-laseren, bedes du henvende dig til en emballerings- og posttjeneste for at få pakket SpeedMarking-laseren. 7.6 Garanti for toner 1 Pak den defekte specialtonerpatron ned i den originale karton. 2 Kontroller at tonerpakningen er forseglet. Brug de ekstra emballagedele, så tonerpatronen sidder fast. Vedlæg følgende oplysninger ved pakken: Dit navn og din adresse; Om muligt trykmønster fra den defekte specialtonerpatron; Vedlæg en kopi af den udfyldte info-formular (næste side) til kundeserviceafdelingen. Formular til kundeserviceafdelingen er anbragt sidst i denne betjeningsvejledning Transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning, debiteres kunden. Brug så vidt muligt den originale emballage. Følg venligst pakningsanvisningerne /00/

30 Printerspecifikationer 8. Printerspecifikationer 8.1 Omgivelsesbetingelser Mål Højde Bredde Længde Vægt (med tonerpatron) 380 mm 430 mm 1000 mm 35 kg Elektriske betingelser Netspænding 110 V/AC 230 V/AC Effektforbrug 1300 W 1300 W Anbefalet min. strømkapacitet 16 A 16 A Frekvens Hz Hz Omgivelsesbetingelser Omgivelsesbetingelser under driften Temperatur 20 C til 35 C Relativ luftfugtighed 55 % til 75 % /00/05.07

31 Printerspecifikationer 8.2 Forbrugsmaterialer Toner Artikel-nr.: Holdbarhed: Kapacitet: 2,5 år (i original pakning ved 10 C 40 C) 1500 kort ved 5 % dækning Specifikation for trykmedier Med SpeedMarking-laseren kan du skrive komplette kort fra Weidmüller MultiCard-programmet, hvis du overholder specifikationerne og anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Trykmedier, der ikke opfylder disse krav, kan resultere i beskadigelse af printeren og bortfald af garantien. Opbevaring af trykmedier For at printerens resultater kan være optimale, anbefaler vi en længerevarende opbevaring (mindst 24 timer før brugen) under kontorbetingelser (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% 75%) /00/

32 Printerspecifikationer /00/05.07

33 Info formular til kundeserviceafdelingen Person, der sender apparatet tilbage: Kontaktperson: Yderligere kontaktpersoner: Afsenders adresse: Særlige regler for forsendelsen: Dato: Telefonnummer: ( ) Telefonnummer: ( ) Hvilket produkt sendes? Modelnummer: Serienummer: Vedlæg venligst relevante tryk samtidig med tilbagesendelsen af produktet. Send venligst ikke tilbehør, der ikke er nødvendigt for at udføre reparationen, f.eks. håndbøger, med. Hvad skal der gøres? 1. Beskriv fejlen. (Hvori består fejlen? Hvad var du ved at arbejde med, da fejlen indtraf? Kan fejlen gentages? osv.) 2. Yderligere bemærkninger: Hvordan vil reparationen blive betalt? Under garantien Købs- /modtagelsesdato: Pr. bestillingsnummer: Bortset fra ved garantiservice skal der vedlægges et bestillingsnummer og/eller en autoriseret underskrift til anmodningen om reparation. Hvis standardreparationspriserne ikke kan anvendes, opkræves der for en minimumsbestilling. Standardreparationspriserne oplyses på reparationsstedet. Autoriseret underskrift: Telefonnummer: Adresse, hvortil regningen skal sendes: Speciel regningsanvisning:

34

35

36 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Phone +49 (0) Fax +49 (0) Order number: Internet /00/05.07

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere