SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SpeedMarking-Laser Betjeningsvejledning

2

3 Forord Forord Revisionsforløb Version Dato Ændring /07 Første udgave Leverancen omfatter Kontroller venligst, at din SpeedMarking-laser er komplet. Din SpeedMarking-Laser bør indeholde følgende: Specialpakning med SpeedMarking-laser SpeedMarking-Laser Toner Parallelt printerkabel Netkabel Betjeningsvejledning Cd med software og driver Installationsvejledning I denne håndbog får du vigtige oplysninger om opstilling og ibrugtagning af SpeedMarking-laseren. Her finder du også information om installation, indretning og afhjælpning af eventuelle fejl, der kan opstå i SpeedMarking-laseren. Er der presserende problemer, kan du ringe til vores hotline på service-nummeret +49 (0) Kontaktadresse Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet /00/

4 Indhold Indhold Forord...3 Revisionsforløb...3 Leverancen omfatter...3 Installationsvejledning...3 Kontaktadresse...3 Indhold Sikkerhedsinformation Installation af printeren Printerens komponenter Opstilling af printeren Udpakning af printeren Isætning af tonerpatron Tilslutning af printerkablet Tilslutning af netkablet Installation af printerdriveren Printerens basiselementer Printerfunktioner Betjeningsfelt Betjeningstaster LED-displays Kontakt til trykning af SF mærker Printerdriver Information om tilbehør og bestilling Skriveopgaver Trykning af mærker med bagklæbning Forberedelse til trykning Skriveopgaver /00/05.07

5 Indhold 5. Tips om printer og vedligeholdelse Forbedring af trykket Forlængelse af specialtonerpatronens holdbarhed Vedligeholdelse af specialtonerpatronen Vedligeholdelse af printer Fejlfinding Sikringer Varmeafbrydelse Ophævelse af kø Problemer med skrivekvaliteten Tjekliste til afhjælpning af fejl Garantier Begrænset garanti Udelukket fra garantien Begrænsning af ansvar Kundeservice i og efter garantiperioden Pakningsanvisninger Garanti for toner Printerspecifikationer Omgivelsesbetingelser Forbrugsmaterialer /00/

6 Sikkerhedsinformation 1. Sikkerhedsinformation Læs følgende anvisninger omhyggeligt før ibrugtagningen af SpeedMarking-laseren. Følg desuden alle advarsler og oplysninger på SpeedMarking-laseren. Den anvendte netspænding skal svare til den netspænding, der er angivet på SpeedMarking-laserens typeskilt. Apparatet må kun tilsluttes en forsvarligt jordet og sikret stikkontakt. Der må ikke bruges en stikkontakt, hvor der allerede, med jævne mellemrum er tilsluttet tændte og slukkede apparater som fotokopimaskiner og ventilatorer. SpeedMarking-laseren må ikke tilsluttes omstillelige eller tidsstyrede stikkontakter. Computeranlægget må ikke bruges i nærheden af potentielle elektromagnetiske støjfelter som f.eks. højttalere eller basisstationer til trådløse telefoner. Vær opmærksom på at den samlede værdi for mærkestrøm for alle apparater, der er tilsluttet forlængerkablet, ikke overskrider forlængerkablets amperebelastning, når du tilslutter SpeedMarking-laseren ved hjælp af et forlængerkabel, Sørg desuden for at den samlede værdi for mærkestrømmen for alle de apparater, der er tilsluttet vægstikkontakt, ikke overskrider den amperebelastning, der er tilladt for denne stikkontakt. Undgå at bruge beskadigede eller slidte strømkabler. Apparatet må kun tilsluttes elnettet ved hjælp af det kabel, der er beskrevet i denne vejledning. Undgå at bruge flere kabler. Tilslut netkablet direkte (aldrig via et forlængerkabel) til en stikkontakt. Hold netkablet fri for skader og bevar det i den oprindelige tilstand. Sæt ingen tunge genstande på det. Træk ikke kraftigt i det og bøj det ikke mere end nødvendigt. Hvis disse anvisninger ignoreres, kan resultatet blive et elektrisk stød eller brand. Apparatet skal opstilles i nærheden af en frit tilgængelig netstikkontakt, så netstikket i nødstilfælde let kan trækkes ud. Netstikket må ikke sættes i eller trækkes ud af kontakten med fugtige hænder. Der er risiko for elektrisk stød. I følgende tilfælde skal SpeedMarkinglaseren afbrydes fra elnettet, og der skal tilkaldes en faguddannet servicetekniker: Netkablet eller stikket er slidt eller beskadiget. Der er trængt væske ind i SpeedMarkinglaseren. SpeedMarking-laseren er faldet ned, eller kassen er beskadiget. SpeedMarking-laseren fungerer ikke korrekt, eller der er påfaldende præstationsafvigelser. Forsøg aldrig selv at vedligeholde apparatet. Beskyt apparatet mod fugt og støv. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød /00/05.07

7 Sikkerhedsinformation Pas på, at der ikke kommer væske i SpeedMarking-laseren. Sæt apparatet på en fast, jævn overflade. Ellers kan det falde ned og forårsage personskader. Vær især ved installation på en snæver plads opmærksom på, at apparatet får tilstrækkelig ventilation. SpeedMarking-laserens åbninger må ikke tildækkes. Der må ikke føres genstande ind gennem åbningerne. Apparatet må ikke arbejde, uden at operatøren er til stede. Printeren er helt aflukket fra stråler, der emitteres i dets indre, ved hjælp af en beskyttelsesboks og en udvendig beklædning. Laserstrålen kan ikke komme ud af apparatet på noget tidspunkt under brugen. Printeren må ikke benyttes eller vedligeholdes, når beskyttelsesbeklædningen er taget af laser-/scannerenheden. Den stråle, der reflekteres, er usynlig og kan forårsage øjenskader. Advarselssignaler (BGV A 8 (VBG 125) & DIN 4844) Advarsel mod at beskadige hånden Stik ikke hånden ind i apparatet. Advarsel mod varm overflade Må ikke berøres /00/

8 Installation af printeren 2. Installation af printeren Dette kapitel er en hjælp til klargøring og installation af den nye SpeedMarking-laser. Gå frem efter trinene på tjeklisten og i den angivne rækkefølge, når du har pakket printeren ud. Hvert trin beskrives detaljeret og med angivelser, som er nemme at følge. 2.1 Printerens komponenter A B A Afbildning 3 Bagside A Indtrækning C Afbildning 1 Forside A Dæksel B Betjeningsfelt C Udkastning A B Afbildning 2 Bagside A Parallel brugerflade B Til-/fra-kontakt og nettilslutning /00/05.07

9 Installation af printeren 2.2 Opstilling af printeren Sæt printeren på en stabil, jævn overflade. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Omgivelsesbetingelserne skal være stabile, dvs. der må ikke være abrupte temperatur- og luftfugtighedssvingninger (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% 75%). Printeren må ikke udsættes for direkte sollys. Omgivelserne omkring printeren skal være frie for kemikalier. På de følgende afbildninger vises, hvor megen plads der bør være omkring printeren. Afbildning 4 Afstand for og bag printeren Afbildning 5 Afstand fra printerens sider Kontroller, at der er plads nok til: at åbne overdækningen fylde i indlægsskuffen tømme udføringsskuffen betjene til/fra-kontakten sætte net- og printertilslutningen i betjene betjeningsfeltet /00/

10 Installation af printeren 2.3 Udpakning af printeren 4 Fjern billedvalsefikserstangen. Opbevar hele emballagematerialet. I tilfælde af eventuelle reparationer anbefales det at sende printeren retur i den originale emballage for at undgå eventuelle transportskader. 2.4 Isætning af tonerpatron Afbildning 8 Fjern billedvalsefikserstang FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen kun udsættes for lys i få minutter. Afbildning 6 Åbne overdækning 1 Åbn overdækningen. 2 Fjern den transportsikring, der befinder sig under dækslet på SpeedMarking-laseren. 3 Tag tonerpatronen ud af pakningen. 5 Følg anvisningerne på billedvalsen ved trin 5-6. Afbildning 7 Tage tonerpatron ud af pakningen Afbildning 9 Billedvalse 6 Tonerpatronen må ikke vendes på hovedet og ikke rystes /00/05.07

11 Installation af printeren 7 Det gennemsigtige plasticlukkebånd befinder sig i højre side på tonerpatronen. Træk båndet (30-35 cm) helt ud af tonerpatronen og bortskaf det. Undgå at komme i berøring med sort toner på båndet. Kommer der toner på dit tøj, så tør det af med en tør klud. Vask tøjet i koldt vand. 2.5 Tilslutning af printerkablet SpeedMarking-laseren har en paralleltilslutning. Brug denne tilslutning, når der skal oprettes en forbindelse til computer/laptop. dit parallelkabel har standardlængde (op til 3 m). 8 Sæt tonerpatronen i printeren. Vær opmærksom på, at pilen på tonerpatronen skal følge pilen på printeren. Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. Luk overdækningen. Afbildning 10 Sætte tonerpatron i Print aldrig uden at låget er sat på Speed- Marking-laseren. Når der kommer lys ind i printeren bliver den kraftigt tilsmudset af toneren. MultiCard-måtterne bliver trykt helt sorte. A Afbildning 11 Tilslutning A Paralleltilslutning til printerkabel Printerkablet følger med i pakningen /00/

12 Installation af printeren 2.6 Tilslutning af netkablet 2.7 Installation af printerdriveren Før du kan printe, skal du installere printerdriveren. Før du bruger printeren i dine softwareapplikationer, skal du installere printerdriveren.. Windows-udskrivningssystem Afbildning 12 Tilslutning af netkabel ADVARSEL Kontroller, at der ikke er tændt for strømmen. 1 Sluk for printeren med til/fra-kontakten på bagsiden. 2 Stik netkablet i printeren. 3 Forbind den anden ende af netkablet med en jordet strømliste. Kontroller, at denne nettilslutning er tilstrækkeligt sikret. Installer en af disse printerdrivere, hvis du har Windows NT4, Windows 95/98, Windows ME, Win 2000/XP som operativsystem på din computer. SpeedMarking-laseren er kompatibel med disse typer printere: HP III HP Laserjet 6P HP Laserjet 6P/6MP (anbefales) Installer printerdriveren HP LaserJet 6P/6MP- Standard fra den medfølgende cd. 1 Læg cd-rommen i cd-romdrevet. Cd en starter automatisk. 2 I derpå den følgende menu vælger du printerdriver SMARK og det operativsystem du har installeret. 3 Hvis cd en ikke starter automatisk, vælger du filen setup.exe på cd en. eller følgende sti: (CD-ROM:\ D:\Driver\SMARK\Dansk\[vælg det operativsystem, der svarer til dit]). Yderligere information i kapitel 8 Printerspecifikationer. 4 Tænd for printeren /00/05.07

13 Installation af printeren Installere Windows-printerdriveren Til Windows 2000/XP 1 Gem printerdriveren lokalt på din harddisk. 2 Tilføj en ny printer. Windows 2000: 1 Start Indstillinger Printer Ny printer. 2 Følg installationsguiden til printeren. 3 Vælg lokal printer Anvend eksisterende tilslutning (LPT1:). 4 Aktiver knappen databærer og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 5 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Windows XP: 1 Start Indstillinger Printer & fax Tilføj en printer. 2 Følg installationsguiden til printeren. 3 Vælg lokal printer Anvend eksisterende tilslutning (LPT1:). 4 Aktiver knappen databærer og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 5 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Til Windows ME 1 Følg installationsguiden til printeren. 2 Vælg lokal printer (LPT1:). 3 Aktiver knappen Diskette og vælg med Gennemse filen OEM95.INF blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 4 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Til Windows 95/98 Installationsprogrammet for printerdriveren starter automatisk fra cd en. 1 Følg anvisningerne i programmet og installer printerdriveren lokalt på din harddisk. Til Windows NT 4 1 Følg installationsguiden til printeren. 2 Vælg lokal printer (LPT1:). 3 Aktiver knappen Gennemse og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 4 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen /00/

14 Printerens basiselementer 3. Printerens basiselementer 3.1 Printerfunktioner Tekniske data Formål med anvendelsen: Trykning af produktporteføljen MultiCard Hastighed: Maks. 3-4 kort pr. minut Varighed af drift: ca. 2-3 timer pr. dag Printkvalitet: 600 x 600 punkter pr. tomme (dpi) for tekst og grafik Tilførsel: Manuel påfyldning Konditionering: Varmestråler med ca watt Fiksering: Varmestråler med ca watt Brugerflade: Centronics parallel (andre kan vælges) Tilslutning: AC 230 V / 16A Anvendelsesforhold: Kontor Omgivelsestemperatur: 20 C 35 C Luftfugtighed: 55 % 75 % Mål (L x B x H): 1000 x 430 x 380 mm Tabel 1 Tekniske data Følgende kan SpeedMarking-laseren tilbyde brugeren: Tidsbesparelse: 3-4 MultiCards pr. minut Nem håndtering Høj påskriftskvalitet Markerer kan anvendes omgående Hurtigt arbejde uanset datamængden Høj fleksibilitet på grund af hurtig og behovsrettet færdiggørelse Trykning af produktporteføljen MultiCard Yderligere information i kapitel 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning. Reduceret behov for opbevaringsplads, da der kun skal bruges neutrale mærker Fuld grafikformåen /00/05.07

15 Printerens basiselementer 3.2 Betjeningsfelt 3.3 Betjeningstaster Der er to taster på printeren: Afbryd job (A) og Test (B). A B C D E F Afbryd job Tryk på tasten Afbryd job for at afbryde en igangværende trykning. LED s på betjeningsfeltet begynder ét for ét at lyse, mens printerhukommelsen slettes, og går så over i stand-by (det øverste LED lyser). Dette kan tage nogen tid, alt efter hvor stort printjobbet er. Hvis man ved en fejltagelse trykker på tasten Afbryd job, skal jobbet printes igen. Hvis der trykkes på tasten Afbryd job, mens printeren går i tomgang, begynder de øverste LED-signaler på betjeningsfeltet ét for ét at lyse. Afbildning 13 Betjeningsfelt A Tast Afbryd job B Tast Test C LED Fejl (rød) D LED Data (grøn) E LED Parat (grøn) F LED MultiCard (gul) Test Tryk på tasten Test for at genoptage trykningen, efter at printeren er blevet standset, eller hvis der stadig er data i printerhukommelsen (data-leds og Parat-LEDs lyser). Tryk på tasten Test for at slette fejlmeldinger fra printeren (Fejl-LED lyser). A B Afbildning 14 A Afbryd job B Test Betjeningstaster /00/

16 Printerens basiselementer 3.4 LED-displays LED-displays viser status- og fejlmeldinger. LEDs kan være i én af følgende tilstande. Fra Til Blinkende Meddelelser i det øverste statusfelt Følgende statusmeddelelser på betjeningsfeltet henviser til forskellige betingelser for printeren under forberedelsen af en printjob eller under trykningen. Hvis fejl-led lyser, er der en fejl i printeren. Fejlmeldinger findes i kapitel 6 Fejlfinding. Fejl Data Parat MultiCard Beskrivelse Printeren er parat til trykning Printeren modtager data og er ved at forarbejde dem. Der er utrykte data i printerhukommelsen. Tryk på tasten Test for at printe disse data eller på tasten Afbryd job for at slette ordren. Hvis alle LED s lyser kort op ét for ét gennemfører printeren en opvarmning, forarbejder en selvtest eller starter på et printjob. Tabel 2 LED-displays /00/05.07

17 Printerens basiselementer 3.5 Kontakt til trykning af SF mærker 3.6 Printerdriver SpeedMarking-laseren er kompatibel med disse typer printere: HP III HP Laserjet 6P HP Laserjet 6P/6MP (anbefales) Yderligere information om installation af printerdriveren findes i kapitel 2.7 Installation af printerdriveren. Afbildning 15 SF-kontakt 1 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. Her befinder kontakten til trykning af SF mærker sig. Når der skal trykkes SF mærker, skal kontakten stilles på SF 1-6. Når der bruges lange/høje mærker (f.eks. SF 5/21), og printet ikke er blevet trykt rent på den sidste række, skal kontakten ligeledes stilles på SF /00/

18 Printerens basiselementer 3.7 Information om tilbehør og bestilling Udstyr Beskrivelse eller brug Del nummer Specialtonerpatron Udskiftningspatron Kabel- og brugerfladetilbehør Tilslutning af printeren Software-cd Cd med drivere og printsoftware Magasin Automatisk tilførsel af MultiCard Tabel 3 Information om tilbehør og bestilling /00/05.07

19 Skriveopgaver 4. Skriveopgaver I dette kapitel forklares printfunktionerne og de skriveopgaver, der skal udføres ofte. 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning Weidmüller redskabsmarkerere ESG, SM og CC med tape bag på, der kan genkendes på den brune papirbase, er kun egnede til trykning i SpeedMarking-laseren på visse betingelser. Sørg for, at hver markerertype er kontrolleret og frigivet af brugeren: Markererens klæbeside skal kontrolleres for alle mulige fejl. Hvis der løber klæbemateriale ud af markereren, må den ikke bruges mere. FORSIGTIG Vær venligst opmærksom på følgende ved automatiseret skrivning på en markerer med bagklæbning: Indsnævringen af spændingsfeltet samt tilsmudsningen af billedvalsen kan resultere i en plettet trykning af markereren og til beskadigelse af apparatet. 4.2 Forberedelse til trykning Valg af medier Med SpeedMarking-laseren kan der kun skrives på mærker fra Weidmüller MultiCard-programmet op til en højde på 9 mm. Yderligere information i kapitel 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning. Anvendelse af SF-MultiCard-måtter: Se kapitel 3.5 Kontakt til trykning af SF mærker. FORSIGTIG Man skal sørge for, at der kun tilføres printeren hele MultiCard-måtter. Beskadigede eller ufuldstændige Multi- Card-måtter kan beskadige apparatet. Der må ikke anvendes snavsede eller tilsmurte MultiCard-måtter. Hver MultiCard-måtte må kun anvendes til ét tryk. Fra en trykkemængde på 5 MultiCards eller derover er det nødvendigt at gøre Koronaenheden ren. Markererens klæbestriber efterlader rester af klæbemiddel på printerens Korona-enhed. En billedvalse i specialtonerpatronen med klæbemiddelrester kan ikke renses og må derfor udskiftes. Rengøringen af Korona-enheden er beskrevet i Rengøring af SpeedMarkinglaseren i kapitel 5.4 Vedligeholdelse af printer /00/

20 Skriveopgaver 4.3 Skriveopgaver Standse et trykkejob En trykkeopgave kan standses med softwareapplikationen, printerjobkøen eller med tasten Afbryd job. Når printeren ikke har påbegyndt trykkejobbet, så forsøg først at standse det fra den softwareapplikation, gennem hvilken du har sendt jobbet. Hvis trykkejobbet befinder sig i printerjobkøen eller printer-spooleren, kan du slette trykkejobbet der. Hvis jobbet allerede er ved at blive trykt, så tryk på tasten Afbryd job. Printeren gør de MultiCardmåtter, der allerede befinder sig i printerhukommelsen, færdige og sletter resten af jobbet. Hvis Status-LED s begynder at lyse ét for ét, efter at et job er blevet afbrudt, sender computeren alligevel jobbet til printeren. Slet enten jobbet fra printerjobkøen eller vent, til printeren er færdig med at sende data. Printeren går i stand-by modus (Parat-LED lyser) Skrive med manuel tilførsel Din SpeedMarking-laser er udstyret med en manuel tilførsel. Denne fyldes op som følger. 1 MultiCard-markereren bliver skubbet ind i modtagelsen med projektbetegnerfladen forrest (se Afbildning 17 Manuel indføring ). 2 Markereren føres ind til anslaget. A Afbildning 17 Manuel indføring Når en markerer er trukket ind, kan det næste MultiCard lægges i. Afbildning 16 A Afbryd job Tasten Afbryd job Tip om at afbryde et job Når du trykker på tasten Afbryd job, er det kun det aktuelle trykkejob, der bliver afbrudt. Hvis der er flere trykkejobs i printerhukommelsen, skal der trykkes på tasten Afbryd job for hvert enkelt job /00/05.07

21 Tips om printer og vedligeholdelse 5. Tips om printer og vedligeholdelse Dette kapitel indeholder forslag til, hvordan man kan opnå tryk af høj kvalitet og med et sparsomt forbrug. Desuden beskrives her særlige vedligeholdelsesopgaver med hensyn til tonerpatron og printer. 5.1 Forbedring af trykket De indstillinger af skrivekvaliteten, der beskrives i dette kapitel, kan ændres via softwareprogrammerne i Windows-printerdriveren. Der bør altid trykkes i den bedste kvalitet og med den højeste opløsning. Nærmere oplysninger generelt om disse indstillinger og om at justere dem findes på hjælpeskærmene til softwaren. 5.2 Forlængelse af specialtonerpatronens holdbarhed Hvis der kommer lyse steder på trykket, mangler der toner. Du kan dog forbigående forbedre skrivekvaliteten, ved at fordele toneren igen. 1 Gør det aktuelle trykkejob færdigt, før du udskifter tonerpatronen. 2 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. 3 Tag tonerpatronen ud af SpeedMarking-laseren. 4 Sving (ryst ikke) tonerpatronen flere gange frem og tilbage for at fordele toneren igen. Stil ikke tonerpatronen på hovedet. 5 Sæt Tonerpatronen i SpeedMarking-laseren igen. 6 Luk dækslet. 5.3 Vedligeholdelse af specialtonerpatronen Specialtonerpatroners holdbarhed En specialtonerpatrons holdbarhed afhænger af, hvor meget toner der kræves til de trykkejobs, der udføres. Hvis du hovedsagelig trykker tekst, rækker specialtonerpatronen til ca MultiCard-måtter med en dækningsgrad på 5 %. Dette forudsætter, at indstillingerne er Højeste kvalitet og tryktykkelsen er 3 (standardindstilling) Opbevaring af specialtonerpatronen Tag først specialtonerpatronen du af pakningen umiddelbart før brugen. En uåbnet specialtonerpatron kan opbevares ca. 2,5 år, hvorimod en åbnet specialtonerpatron kun kan opbevares ca. 6 måneder. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. Hvis trykbilledet bliver ved med at være lyst, skal tonerpatronen udskiftes. Kommer der toner på dit tøj, så tør det af med en tør klud. Vask tøjet i koldt vand /00/

22 Tips om printer og vedligeholdelse 5.4 Vedligeholdelse af printer Rengøring af SpeedMarking-laseren For at sikre en god trykkvalitet skal SpeedMarkinglaseren gøres ren, hver gang specialtonerpatronen udskiftes, eller hvis der opstår problemer med skrivekvaliteten. Følg her nedenstående anvisninger: SpeedMarking-Laser skal holdes mest muligt fri for støv og smudspartikler. Gør kassen ren udvendig med en fugtig, ikke våd klud. FORSIGTIG Undgå at bruge ammoniakholdige rengøringsmidler på eller i nærheden af Speed- Marking-laseren. Med tiden aflejres der små smudspartikler og tonerrester i SpeedMarking-laseren. Dette kan medføre hvide striber på trykket. Efter rengøringen bliver resultatet af trykningen normalt. 3 Fjern alt støv, skidt, toner, eventuelle klæbemiddelrester eller lignende fra trykkeområdet. Afbildning 18 Trykkeområde 4 Sæt Tonerpatronen i SpeedMarking-laseren igen. 5 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 6 Luk dækslet, sæt netkablet i og tænd for printeren igen. ADVARSEL Sluk for SpeedMarking-laseren og træk netkablet ud, før du påbegynder rengøringen af SpeedMarking-laseren. 1 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. 2 Tag tonerpatronen ud af SpeedMarking-laseren. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter /00/05.07

23 Fejlfinding 6. Fejlfinding Dette kapitel er en hjælp til fejlsøgning i forbindelse med følgende problemer med trykningen: 6.1 Sikringer Afbildning 19 Sikringer A Øverste sikring: 5 x 20 mm 10 A / træg Styring af printer B Nederste sikring: 5 x 20 mm 10 A / træg effektkreds til forvarmningen og fikseringsenheden Den nederste sikring er til effektkredsen til forvarmningen og fikseringsenheden. Hvis denne sikring er defekt, fungerer ingen af de to opvarmninger. Den øverste sikring er til styringen af printeren. Hvis denne er defekt, kan printeren ikke tændes. For dette apparat gælder særlige tilslutningsbestemmelser (EU-medlemslande). Netimpedansen på tilslutningsstedet til det offentlige elforsyningsnet må ikke overskride (0,14 + i 0,09) ohm. I øvrigt må en tilslutning til det offentlige net kun foretages efter aftale med den pågældende elektricitetsforsyningsvirksomhed. A B 6.2 Varmeafbrydelse Ved langtidsdrift kan der forekomme en varmeafbrydelse for at beskytte apparatet mod overophedning. Fejl-LED lyser. Hvis der ikke sker nogen indtrækning af MultiCard efter at der er trykket på tasten Test, skal apparatet afkøles i tændt tilstand i minutter. Aktiver derefter igen tasten Test. De resterende trykkejobs bliver så bearbejdet. 6.3 Ophævelse af kø Det kan af og til forekomme, at der opstår en kø af MultiCards under trykningen. Kø kan forekomme i følgende tre områder: Indtrækningsområde Tonerpatronens område Udføringsområde Kø optræder i reglen i følgende tilfælde: En MultiCard-måtte er ikke lagt rigtigt i eller bliver ikke transporteret videre. Afdækningen er blevet åbnet under transporten. I indtrækningen var der en ufuldstændig eller defekt MultiCard-måtte. Fjern det MultiCard, der sidder fast, og følg anvisningerne på de følgende sider. Er det ikke entydigt, hvor proppen opstod, så se først efter i området omkring tonerpatronen /00/

24 Fejlfinding Kø i indtrækningsområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen kun udsættes for lys i få minutter Kø i tonerområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. 3 Fjern materialeproppen fra indtrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarkinglaserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. 4 Kontroller at indtrækningsområdet er helt rent. 5 Sæt tonerpatronen i igen. 6 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 7 Luk dækslet. 8 Tænd for SpeedMarking-laseren igen.. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren. 3 Fjern materialet i flæskehalsen fra intrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarking-laserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. 4 Kontroller, at tonerområdet er helt rent. 5 Kontroller, at Korona-enheden går let. 6 Sæt tonerpatronen i igen. 7 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 8 Luk dækslet. 9 Tænd for SpeedMarking-laseren igen. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren /00/05.07

25 Fejlfinding Kø i udføringsområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. Fjern materialet i flæskehalsen fra indtrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarking-laserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. Kontroller at udføringsområdet er helt rent. Kontroller, at Korona-enheden går let. Sæt tonerpatronen i igen. Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. Luk dækslet. Tænd for SpeedMarking-laseren igen. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren. 6.4 Problemer med skrivekvaliteten Tjekliste til trykkvalitet Almindelige problemer med skrivekvaliteten kan afhjælpes ved at følge nedenstående tjekliste. 1 Fordel toneren i tonerpatronen igen. Sving (ryst ikke) tonerpatronen flere gange frem og tilbage. Stil ikke tonerpatronen på hovedet. 2 Gør den indvendige del af SpeedMarking-laseren ren. Fjern alt støv, skidt, toner, eventuelle klæbemiddelrester eller lignende fra trykkeområdet. 3 Kontroller markererens tilstand. FORSIGTIG Beskadigede eller ufuldstændige Multi- Card-måtter kan beskadige apparatet. Der bør ikke anvendes snavsede eller tilsmurte MultiCard-måtter. Hvert MultiCard må kun anvendes til ét tryk. 4 Udskift specialtoneren og kontroller skrivekvaliteten igen. 5 Kontroller opbevaringsbetingelserne for trykkemedierne (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% - 75%). En utilstrækkelig mætning af materialet kan resultere i et dårligt trykbillede, svagt tryk, manglende konturskarphed. Opbevaringsbetingelserne for trykmedierne er beskrevet i Opbevaring af trykmedier i kapitel Specifikation for trykmedier /00/

26 Fejlfinding 6.5 Tjekliste til afhjælpning af fejl Gennemgå følgende tjekliste i den angivne rækkefølge, hvis SpeedMarking-laseren ikke trykker. Kontroller at Parat-LED lyser. Hvis intet LED lyser: Kontroller netkabelforbindelsen. Kontroller til/fra-kontakten. Kontroller strømkilden. Kontroller sikringerne. Yderligere information i kapitel 6.1 Sikringer Fejlfinding ved fejlmeldinger Når Fejl-LED lyser er der en fejl i SpeedMarkinglaseren. Find de tilsvarende LED-displays og følg løsningsforslagene for at afhjælpe fejlen. Afhjælpelige fejl Overdækningen er åben. Luk overdækningen Tonerpatronen mangler eller er ikke rigtigt installeret. Kontroller tonerpatronen og anbring den forsigtigt i den rigtige position. Der er materialeprop i SpeedMarking-laseren. Datafejl Når fejl-led og data-led lyser samtidig, foreligger der en datafejl i SpeedMarking-laseren. Tryk på tasterne Test og Afbryd job og hold dem trykket ind for at fastslå, hvad der er årsagen til datafejlen. Et nyt LED-display angiver den bestemte fejl. EA-fejl Forbindelseskablet mellem printer og computer er måske løst eller af ringe kvalitet. Kontroller, at kablet sidder fast, og at du bruger et kabel af god kvalitet. Fejl, hvor trykningen kan fortsætte Der opstod en forbigående fejl under trådten. Tryk på tasten Test. Siden bliver automatisk trykt forfra. Forbigående fejl Printeren har en forbigående fejl. Sluk kortvarigt for SpeedMarking-laseren og tænd den igen. Henvend dig til en repræsentant for kundeserviceafdelingen, hvis denne fejl fortsat optræder. Telefon: +49 (0) Slå op i afsnit 6.3 Ophævelse af kø /00/05.07

27 Fejlfinding Fejlfinding generelt Tomme, fejlbehæftede eller ufuldstændige sider hhv. afbrydelse af trykningen Siderne bliver trykt, men de er tomme. Lukkebåndet til specialtonerpatronen er muligvis ikke blevet trukket ud. Siderne bliver trykt, men de er fejlbehæftede eller kun delvist trykt hhv. trykningen overlapper sig selv. Kontroller, at softwareapplikationen bruger den rigtige printerdriver. Den datafil, der blev sendt til printeren, er beskadiget. Forsøg at printe en anden fil for at se, om den bliver trykt rigtigt. Udskift printerkablet med et kabel, hvorom du ved at det fungerer rigtigt, for at finde ud af, om kablet er defekt. Skriftproblemer Trykkejobbet indeholder forkerte skrifttyper, eller trykkejobbet er forkert formateret. Kontroller, at softwareapplikationen bruger den rigtige printerdriver. Printeren har ikke disse skrifttyper, skrifttyperne skal downloades via softwareapplikationen. Muligvis erstatter din softwareapplikation en skrift, der ikke findes på printeren, med en anden skrift. Information om udvalget af skrifttyper findes i brugerhåndbogen /00/

28 Garantier 7. Garantier Dette kapitel giver information om de garantier, der gælder for SpeedMarking-laseren og specialtonerpatronen. 7.1 Begrænset garanti Weidmüller yder i en periode på et halvt år fra den dag hvorpå den endelige bruger har købt produktet, en funktionsgaranti for SpeedMarking-laserwn. I garantiperioden forpligter Weidmüller sig til at reparere eller erstatte en SpeedMarking-laser, der viser sig at være defekt. Når Weidmüller skal sætte din SpeedMarking-laser i stand, skal du sørge for at transportpakningen og transporten ikke medfører, at SpeedMarking-laseren bliver yderligere beskadiget. Brug så vidt muligt den originale emballage. Brug af en tonerpatron, der føres af Weidmüller, har ingen virkninger for garantien. Hvis det dog viser sig, at afbrydelsen, skrivekvaliteten, markererpåskriftens resistens eller beskadigelsen af din SpeedMarkinglaser direkte kan tilskrives en tonerpatron, der ikke føres af Weidmüller, er reparationen ikke dækket af garantibeskyttelsen. Hvis brugen af SpeedMarking-laseren overskrider dens udnyttelsesgrad (dvs. hvis der trykkes mere end 600 MultiCards om dagen eller Multi- Cards om måneden), betragtes dette som misbrug af SpeedMarking-laseren, og der beregnes løn- og materialeomkostninger for alle derpå følgende reparationer. FORSIGTIG Hvis du bruger en mekanisk omskifter, så sørg for, at den er udstyret med en overspændingssikring. Brug af en ikke sikret mekanisk omskifter kan medføre skader på SpeedMarking-laseren. 7.2 Udelukket fra garantien Garantien omfatter ikke fejl eller skader på din SpeedMarking-laser, der skyldes følgende: Kunden har vedligeholdt produktet uforsvarligt eller utilstrækkeligt. Software eller brugerflader anbragt af kunden. Ikke-tilladt ændring eller misbrug Brug uden for de omgivelsesbetingelser, der er angivet for dette produkt. Brug af trykmedier, der ikke understøttes. Overskridelse af udnyttelsesgraden. Brug af SpeedMarking-laseren over en mekanisk omskifter uden tilsvarende overspændingssikring. Uforsvarlig indretning og vedligeholdelse af opstillingsstedet. Anvendelse af specialtonerpatroner, der ikke føres af Weidmüller. Garantiperioden begynder på datoen for leveringen eller på den dato, hvor Weidmüller foretager installationen. Ud over ovennævnte garanti yder Weidmüller ingen andre garantier, det være sig skriftlige eller mundtlige, i henhold til kontrakt eller bestemmelser i loven. 7.3 Begrænsning af ansvar Weidmüller hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader eller skadeserstatning for omkostninger ved opfyldelse af aftale, herunder skadeserstatningskrav vedrørende mistet fortjeneste eller mistede besparelser /00/05.07

29 Garantier 7.4 Kundeservice i og efter garantiperioden Henvend dig til din kundeserviceafdeling, hvis SpeedMarking-laseren sætter ud i garantiperioden. Hvis du skal sende apparatet ind til kundeserviceafdelingen, skal det pakkes i overensstemmelse med anvisningerne om pakning i dette kapitel. Vi anbefaler, at pakken forsikres under transporten. Transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning, debiteres kunden. Brug så vidt muligt den originale emballage. Følg venligst pakningsanvisningerne. 7.5 Pakningsanvisninger 1 Tag specialtonerpatronen ud og vedlæg den i originalkartonen SpeedMarking-laseren. Brug så vidt muligt originalkartonen og den originale emballage. 2 Vedlæg om muligt trykmønster og MultiCardmåtter til det anvendte materiale. 3 Vedlæg en kopi af den udfyldte info-formular (næste side) til kundeserviceafdelingen. Hvis du allerede har bortskaffet originalpakningen til SpeedMarking-laseren, bedes du henvende dig til en emballerings- og posttjeneste for at få pakket SpeedMarking-laseren. 7.6 Garanti for toner 1 Pak den defekte specialtonerpatron ned i den originale karton. 2 Kontroller at tonerpakningen er forseglet. Brug de ekstra emballagedele, så tonerpatronen sidder fast. Vedlæg følgende oplysninger ved pakken: Dit navn og din adresse; Om muligt trykmønster fra den defekte specialtonerpatron; Vedlæg en kopi af den udfyldte info-formular (næste side) til kundeserviceafdelingen. Formular til kundeserviceafdelingen er anbragt sidst i denne betjeningsvejledning Transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning, debiteres kunden. Brug så vidt muligt den originale emballage. Følg venligst pakningsanvisningerne /00/

30 Printerspecifikationer 8. Printerspecifikationer 8.1 Omgivelsesbetingelser Mål Højde Bredde Længde Vægt (med tonerpatron) 380 mm 430 mm 1000 mm 35 kg Elektriske betingelser Netspænding 110 V/AC 230 V/AC Effektforbrug 1300 W 1300 W Anbefalet min. strømkapacitet 16 A 16 A Frekvens Hz Hz Omgivelsesbetingelser Omgivelsesbetingelser under driften Temperatur 20 C til 35 C Relativ luftfugtighed 55 % til 75 % /00/05.07

31 Printerspecifikationer 8.2 Forbrugsmaterialer Toner Artikel-nr.: Holdbarhed: Kapacitet: 2,5 år (i original pakning ved 10 C 40 C) 1500 kort ved 5 % dækning Specifikation for trykmedier Med SpeedMarking-laseren kan du skrive komplette kort fra Weidmüller MultiCard-programmet, hvis du overholder specifikationerne og anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Trykmedier, der ikke opfylder disse krav, kan resultere i beskadigelse af printeren og bortfald af garantien. Opbevaring af trykmedier For at printerens resultater kan være optimale, anbefaler vi en længerevarende opbevaring (mindst 24 timer før brugen) under kontorbetingelser (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% 75%) /00/

32 Printerspecifikationer /00/05.07

33 Info formular til kundeserviceafdelingen Person, der sender apparatet tilbage: Kontaktperson: Yderligere kontaktpersoner: Afsenders adresse: Særlige regler for forsendelsen: Dato: Telefonnummer: ( ) Telefonnummer: ( ) Hvilket produkt sendes? Modelnummer: Serienummer: Vedlæg venligst relevante tryk samtidig med tilbagesendelsen af produktet. Send venligst ikke tilbehør, der ikke er nødvendigt for at udføre reparationen, f.eks. håndbøger, med. Hvad skal der gøres? 1. Beskriv fejlen. (Hvori består fejlen? Hvad var du ved at arbejde med, da fejlen indtraf? Kan fejlen gentages? osv.) 2. Yderligere bemærkninger: Hvordan vil reparationen blive betalt? Under garantien Købs- /modtagelsesdato: Pr. bestillingsnummer: Bortset fra ved garantiservice skal der vedlægges et bestillingsnummer og/eller en autoriseret underskrift til anmodningen om reparation. Hvis standardreparationspriserne ikke kan anvendes, opkræves der for en minimumsbestilling. Standardreparationspriserne oplyses på reparationsstedet. Autoriseret underskrift: Telefonnummer: Adresse, hvortil regningen skal sendes: Speciel regningsanvisning:

34

35

36 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Phone +49 (0) Fax +49 (0) Order number: Internet /00/05.07

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere Brugervejledning DYMO LabelWriter -printere Ophavsret 2009 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret 7/09. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX PHASER 3200MFP i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere