SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SpeedMarking-Laser Betjeningsvejledning

2

3 Forord Forord Revisionsforløb Version Dato Ændring /07 Første udgave Leverancen omfatter Kontroller venligst, at din SpeedMarking-laser er komplet. Din SpeedMarking-Laser bør indeholde følgende: Specialpakning med SpeedMarking-laser SpeedMarking-Laser Toner Parallelt printerkabel Netkabel Betjeningsvejledning Cd med software og driver Installationsvejledning I denne håndbog får du vigtige oplysninger om opstilling og ibrugtagning af SpeedMarking-laseren. Her finder du også information om installation, indretning og afhjælpning af eventuelle fejl, der kan opstå i SpeedMarking-laseren. Er der presserende problemer, kan du ringe til vores hotline på service-nummeret +49 (0) Kontaktadresse Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet /00/

4 Indhold Indhold Forord...3 Revisionsforløb...3 Leverancen omfatter...3 Installationsvejledning...3 Kontaktadresse...3 Indhold Sikkerhedsinformation Installation af printeren Printerens komponenter Opstilling af printeren Udpakning af printeren Isætning af tonerpatron Tilslutning af printerkablet Tilslutning af netkablet Installation af printerdriveren Printerens basiselementer Printerfunktioner Betjeningsfelt Betjeningstaster LED-displays Kontakt til trykning af SF mærker Printerdriver Information om tilbehør og bestilling Skriveopgaver Trykning af mærker med bagklæbning Forberedelse til trykning Skriveopgaver /00/05.07

5 Indhold 5. Tips om printer og vedligeholdelse Forbedring af trykket Forlængelse af specialtonerpatronens holdbarhed Vedligeholdelse af specialtonerpatronen Vedligeholdelse af printer Fejlfinding Sikringer Varmeafbrydelse Ophævelse af kø Problemer med skrivekvaliteten Tjekliste til afhjælpning af fejl Garantier Begrænset garanti Udelukket fra garantien Begrænsning af ansvar Kundeservice i og efter garantiperioden Pakningsanvisninger Garanti for toner Printerspecifikationer Omgivelsesbetingelser Forbrugsmaterialer /00/

6 Sikkerhedsinformation 1. Sikkerhedsinformation Læs følgende anvisninger omhyggeligt før ibrugtagningen af SpeedMarking-laseren. Følg desuden alle advarsler og oplysninger på SpeedMarking-laseren. Den anvendte netspænding skal svare til den netspænding, der er angivet på SpeedMarking-laserens typeskilt. Apparatet må kun tilsluttes en forsvarligt jordet og sikret stikkontakt. Der må ikke bruges en stikkontakt, hvor der allerede, med jævne mellemrum er tilsluttet tændte og slukkede apparater som fotokopimaskiner og ventilatorer. SpeedMarking-laseren må ikke tilsluttes omstillelige eller tidsstyrede stikkontakter. Computeranlægget må ikke bruges i nærheden af potentielle elektromagnetiske støjfelter som f.eks. højttalere eller basisstationer til trådløse telefoner. Vær opmærksom på at den samlede værdi for mærkestrøm for alle apparater, der er tilsluttet forlængerkablet, ikke overskrider forlængerkablets amperebelastning, når du tilslutter SpeedMarking-laseren ved hjælp af et forlængerkabel, Sørg desuden for at den samlede værdi for mærkestrømmen for alle de apparater, der er tilsluttet vægstikkontakt, ikke overskrider den amperebelastning, der er tilladt for denne stikkontakt. Undgå at bruge beskadigede eller slidte strømkabler. Apparatet må kun tilsluttes elnettet ved hjælp af det kabel, der er beskrevet i denne vejledning. Undgå at bruge flere kabler. Tilslut netkablet direkte (aldrig via et forlængerkabel) til en stikkontakt. Hold netkablet fri for skader og bevar det i den oprindelige tilstand. Sæt ingen tunge genstande på det. Træk ikke kraftigt i det og bøj det ikke mere end nødvendigt. Hvis disse anvisninger ignoreres, kan resultatet blive et elektrisk stød eller brand. Apparatet skal opstilles i nærheden af en frit tilgængelig netstikkontakt, så netstikket i nødstilfælde let kan trækkes ud. Netstikket må ikke sættes i eller trækkes ud af kontakten med fugtige hænder. Der er risiko for elektrisk stød. I følgende tilfælde skal SpeedMarkinglaseren afbrydes fra elnettet, og der skal tilkaldes en faguddannet servicetekniker: Netkablet eller stikket er slidt eller beskadiget. Der er trængt væske ind i SpeedMarkinglaseren. SpeedMarking-laseren er faldet ned, eller kassen er beskadiget. SpeedMarking-laseren fungerer ikke korrekt, eller der er påfaldende præstationsafvigelser. Forsøg aldrig selv at vedligeholde apparatet. Beskyt apparatet mod fugt og støv. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød /00/05.07

7 Sikkerhedsinformation Pas på, at der ikke kommer væske i SpeedMarking-laseren. Sæt apparatet på en fast, jævn overflade. Ellers kan det falde ned og forårsage personskader. Vær især ved installation på en snæver plads opmærksom på, at apparatet får tilstrækkelig ventilation. SpeedMarking-laserens åbninger må ikke tildækkes. Der må ikke føres genstande ind gennem åbningerne. Apparatet må ikke arbejde, uden at operatøren er til stede. Printeren er helt aflukket fra stråler, der emitteres i dets indre, ved hjælp af en beskyttelsesboks og en udvendig beklædning. Laserstrålen kan ikke komme ud af apparatet på noget tidspunkt under brugen. Printeren må ikke benyttes eller vedligeholdes, når beskyttelsesbeklædningen er taget af laser-/scannerenheden. Den stråle, der reflekteres, er usynlig og kan forårsage øjenskader. Advarselssignaler (BGV A 8 (VBG 125) & DIN 4844) Advarsel mod at beskadige hånden Stik ikke hånden ind i apparatet. Advarsel mod varm overflade Må ikke berøres /00/

8 Installation af printeren 2. Installation af printeren Dette kapitel er en hjælp til klargøring og installation af den nye SpeedMarking-laser. Gå frem efter trinene på tjeklisten og i den angivne rækkefølge, når du har pakket printeren ud. Hvert trin beskrives detaljeret og med angivelser, som er nemme at følge. 2.1 Printerens komponenter A B A Afbildning 3 Bagside A Indtrækning C Afbildning 1 Forside A Dæksel B Betjeningsfelt C Udkastning A B Afbildning 2 Bagside A Parallel brugerflade B Til-/fra-kontakt og nettilslutning /00/05.07

9 Installation af printeren 2.2 Opstilling af printeren Sæt printeren på en stabil, jævn overflade. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Omgivelsesbetingelserne skal være stabile, dvs. der må ikke være abrupte temperatur- og luftfugtighedssvingninger (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% 75%). Printeren må ikke udsættes for direkte sollys. Omgivelserne omkring printeren skal være frie for kemikalier. På de følgende afbildninger vises, hvor megen plads der bør være omkring printeren. Afbildning 4 Afstand for og bag printeren Afbildning 5 Afstand fra printerens sider Kontroller, at der er plads nok til: at åbne overdækningen fylde i indlægsskuffen tømme udføringsskuffen betjene til/fra-kontakten sætte net- og printertilslutningen i betjene betjeningsfeltet /00/

10 Installation af printeren 2.3 Udpakning af printeren 4 Fjern billedvalsefikserstangen. Opbevar hele emballagematerialet. I tilfælde af eventuelle reparationer anbefales det at sende printeren retur i den originale emballage for at undgå eventuelle transportskader. 2.4 Isætning af tonerpatron Afbildning 8 Fjern billedvalsefikserstang FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen kun udsættes for lys i få minutter. Afbildning 6 Åbne overdækning 1 Åbn overdækningen. 2 Fjern den transportsikring, der befinder sig under dækslet på SpeedMarking-laseren. 3 Tag tonerpatronen ud af pakningen. 5 Følg anvisningerne på billedvalsen ved trin 5-6. Afbildning 7 Tage tonerpatron ud af pakningen Afbildning 9 Billedvalse 6 Tonerpatronen må ikke vendes på hovedet og ikke rystes /00/05.07

11 Installation af printeren 7 Det gennemsigtige plasticlukkebånd befinder sig i højre side på tonerpatronen. Træk båndet (30-35 cm) helt ud af tonerpatronen og bortskaf det. Undgå at komme i berøring med sort toner på båndet. Kommer der toner på dit tøj, så tør det af med en tør klud. Vask tøjet i koldt vand. 2.5 Tilslutning af printerkablet SpeedMarking-laseren har en paralleltilslutning. Brug denne tilslutning, når der skal oprettes en forbindelse til computer/laptop. dit parallelkabel har standardlængde (op til 3 m). 8 Sæt tonerpatronen i printeren. Vær opmærksom på, at pilen på tonerpatronen skal følge pilen på printeren. Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. Luk overdækningen. Afbildning 10 Sætte tonerpatron i Print aldrig uden at låget er sat på Speed- Marking-laseren. Når der kommer lys ind i printeren bliver den kraftigt tilsmudset af toneren. MultiCard-måtterne bliver trykt helt sorte. A Afbildning 11 Tilslutning A Paralleltilslutning til printerkabel Printerkablet følger med i pakningen /00/

12 Installation af printeren 2.6 Tilslutning af netkablet 2.7 Installation af printerdriveren Før du kan printe, skal du installere printerdriveren. Før du bruger printeren i dine softwareapplikationer, skal du installere printerdriveren.. Windows-udskrivningssystem Afbildning 12 Tilslutning af netkabel ADVARSEL Kontroller, at der ikke er tændt for strømmen. 1 Sluk for printeren med til/fra-kontakten på bagsiden. 2 Stik netkablet i printeren. 3 Forbind den anden ende af netkablet med en jordet strømliste. Kontroller, at denne nettilslutning er tilstrækkeligt sikret. Installer en af disse printerdrivere, hvis du har Windows NT4, Windows 95/98, Windows ME, Win 2000/XP som operativsystem på din computer. SpeedMarking-laseren er kompatibel med disse typer printere: HP III HP Laserjet 6P HP Laserjet 6P/6MP (anbefales) Installer printerdriveren HP LaserJet 6P/6MP- Standard fra den medfølgende cd. 1 Læg cd-rommen i cd-romdrevet. Cd en starter automatisk. 2 I derpå den følgende menu vælger du printerdriver SMARK og det operativsystem du har installeret. 3 Hvis cd en ikke starter automatisk, vælger du filen setup.exe på cd en. eller følgende sti: (CD-ROM:\ D:\Driver\SMARK\Dansk\[vælg det operativsystem, der svarer til dit]). Yderligere information i kapitel 8 Printerspecifikationer. 4 Tænd for printeren /00/05.07

13 Installation af printeren Installere Windows-printerdriveren Til Windows 2000/XP 1 Gem printerdriveren lokalt på din harddisk. 2 Tilføj en ny printer. Windows 2000: 1 Start Indstillinger Printer Ny printer. 2 Følg installationsguiden til printeren. 3 Vælg lokal printer Anvend eksisterende tilslutning (LPT1:). 4 Aktiver knappen databærer og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 5 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Windows XP: 1 Start Indstillinger Printer & fax Tilføj en printer. 2 Følg installationsguiden til printeren. 3 Vælg lokal printer Anvend eksisterende tilslutning (LPT1:). 4 Aktiver knappen databærer og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 5 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Til Windows ME 1 Følg installationsguiden til printeren. 2 Vælg lokal printer (LPT1:). 3 Aktiver knappen Diskette og vælg med Gennemse filen OEM95.INF blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 4 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen. Til Windows 95/98 Installationsprogrammet for printerdriveren starter automatisk fra cd en. 1 Følg anvisningerne i programmet og installer printerdriveren lokalt på din harddisk. Til Windows NT 4 1 Følg installationsguiden til printeren. 2 Vælg lokal printer (LPT1:). 3 Aktiver knappen Gennemse og vælg med Gennemse filen hp6pmp.inf blandt de tidligere lokalt gemte driverfiler. 4 Vælg printeren HP LaserJet 6P/6MP-Standard og afslut installationen /00/

14 Printerens basiselementer 3. Printerens basiselementer 3.1 Printerfunktioner Tekniske data Formål med anvendelsen: Trykning af produktporteføljen MultiCard Hastighed: Maks. 3-4 kort pr. minut Varighed af drift: ca. 2-3 timer pr. dag Printkvalitet: 600 x 600 punkter pr. tomme (dpi) for tekst og grafik Tilførsel: Manuel påfyldning Konditionering: Varmestråler med ca watt Fiksering: Varmestråler med ca watt Brugerflade: Centronics parallel (andre kan vælges) Tilslutning: AC 230 V / 16A Anvendelsesforhold: Kontor Omgivelsestemperatur: 20 C 35 C Luftfugtighed: 55 % 75 % Mål (L x B x H): 1000 x 430 x 380 mm Tabel 1 Tekniske data Følgende kan SpeedMarking-laseren tilbyde brugeren: Tidsbesparelse: 3-4 MultiCards pr. minut Nem håndtering Høj påskriftskvalitet Markerer kan anvendes omgående Hurtigt arbejde uanset datamængden Høj fleksibilitet på grund af hurtig og behovsrettet færdiggørelse Trykning af produktporteføljen MultiCard Yderligere information i kapitel 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning. Reduceret behov for opbevaringsplads, da der kun skal bruges neutrale mærker Fuld grafikformåen /00/05.07

15 Printerens basiselementer 3.2 Betjeningsfelt 3.3 Betjeningstaster Der er to taster på printeren: Afbryd job (A) og Test (B). A B C D E F Afbryd job Tryk på tasten Afbryd job for at afbryde en igangværende trykning. LED s på betjeningsfeltet begynder ét for ét at lyse, mens printerhukommelsen slettes, og går så over i stand-by (det øverste LED lyser). Dette kan tage nogen tid, alt efter hvor stort printjobbet er. Hvis man ved en fejltagelse trykker på tasten Afbryd job, skal jobbet printes igen. Hvis der trykkes på tasten Afbryd job, mens printeren går i tomgang, begynder de øverste LED-signaler på betjeningsfeltet ét for ét at lyse. Afbildning 13 Betjeningsfelt A Tast Afbryd job B Tast Test C LED Fejl (rød) D LED Data (grøn) E LED Parat (grøn) F LED MultiCard (gul) Test Tryk på tasten Test for at genoptage trykningen, efter at printeren er blevet standset, eller hvis der stadig er data i printerhukommelsen (data-leds og Parat-LEDs lyser). Tryk på tasten Test for at slette fejlmeldinger fra printeren (Fejl-LED lyser). A B Afbildning 14 A Afbryd job B Test Betjeningstaster /00/

16 Printerens basiselementer 3.4 LED-displays LED-displays viser status- og fejlmeldinger. LEDs kan være i én af følgende tilstande. Fra Til Blinkende Meddelelser i det øverste statusfelt Følgende statusmeddelelser på betjeningsfeltet henviser til forskellige betingelser for printeren under forberedelsen af en printjob eller under trykningen. Hvis fejl-led lyser, er der en fejl i printeren. Fejlmeldinger findes i kapitel 6 Fejlfinding. Fejl Data Parat MultiCard Beskrivelse Printeren er parat til trykning Printeren modtager data og er ved at forarbejde dem. Der er utrykte data i printerhukommelsen. Tryk på tasten Test for at printe disse data eller på tasten Afbryd job for at slette ordren. Hvis alle LED s lyser kort op ét for ét gennemfører printeren en opvarmning, forarbejder en selvtest eller starter på et printjob. Tabel 2 LED-displays /00/05.07

17 Printerens basiselementer 3.5 Kontakt til trykning af SF mærker 3.6 Printerdriver SpeedMarking-laseren er kompatibel med disse typer printere: HP III HP Laserjet 6P HP Laserjet 6P/6MP (anbefales) Yderligere information om installation af printerdriveren findes i kapitel 2.7 Installation af printerdriveren. Afbildning 15 SF-kontakt 1 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. Her befinder kontakten til trykning af SF mærker sig. Når der skal trykkes SF mærker, skal kontakten stilles på SF 1-6. Når der bruges lange/høje mærker (f.eks. SF 5/21), og printet ikke er blevet trykt rent på den sidste række, skal kontakten ligeledes stilles på SF /00/

18 Printerens basiselementer 3.7 Information om tilbehør og bestilling Udstyr Beskrivelse eller brug Del nummer Specialtonerpatron Udskiftningspatron Kabel- og brugerfladetilbehør Tilslutning af printeren Software-cd Cd med drivere og printsoftware Magasin Automatisk tilførsel af MultiCard Tabel 3 Information om tilbehør og bestilling /00/05.07

19 Skriveopgaver 4. Skriveopgaver I dette kapitel forklares printfunktionerne og de skriveopgaver, der skal udføres ofte. 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning Weidmüller redskabsmarkerere ESG, SM og CC med tape bag på, der kan genkendes på den brune papirbase, er kun egnede til trykning i SpeedMarking-laseren på visse betingelser. Sørg for, at hver markerertype er kontrolleret og frigivet af brugeren: Markererens klæbeside skal kontrolleres for alle mulige fejl. Hvis der løber klæbemateriale ud af markereren, må den ikke bruges mere. FORSIGTIG Vær venligst opmærksom på følgende ved automatiseret skrivning på en markerer med bagklæbning: Indsnævringen af spændingsfeltet samt tilsmudsningen af billedvalsen kan resultere i en plettet trykning af markereren og til beskadigelse af apparatet. 4.2 Forberedelse til trykning Valg af medier Med SpeedMarking-laseren kan der kun skrives på mærker fra Weidmüller MultiCard-programmet op til en højde på 9 mm. Yderligere information i kapitel 4.1 Trykning af mærker med bagklæbning. Anvendelse af SF-MultiCard-måtter: Se kapitel 3.5 Kontakt til trykning af SF mærker. FORSIGTIG Man skal sørge for, at der kun tilføres printeren hele MultiCard-måtter. Beskadigede eller ufuldstændige Multi- Card-måtter kan beskadige apparatet. Der må ikke anvendes snavsede eller tilsmurte MultiCard-måtter. Hver MultiCard-måtte må kun anvendes til ét tryk. Fra en trykkemængde på 5 MultiCards eller derover er det nødvendigt at gøre Koronaenheden ren. Markererens klæbestriber efterlader rester af klæbemiddel på printerens Korona-enhed. En billedvalse i specialtonerpatronen med klæbemiddelrester kan ikke renses og må derfor udskiftes. Rengøringen af Korona-enheden er beskrevet i Rengøring af SpeedMarkinglaseren i kapitel 5.4 Vedligeholdelse af printer /00/

20 Skriveopgaver 4.3 Skriveopgaver Standse et trykkejob En trykkeopgave kan standses med softwareapplikationen, printerjobkøen eller med tasten Afbryd job. Når printeren ikke har påbegyndt trykkejobbet, så forsøg først at standse det fra den softwareapplikation, gennem hvilken du har sendt jobbet. Hvis trykkejobbet befinder sig i printerjobkøen eller printer-spooleren, kan du slette trykkejobbet der. Hvis jobbet allerede er ved at blive trykt, så tryk på tasten Afbryd job. Printeren gør de MultiCardmåtter, der allerede befinder sig i printerhukommelsen, færdige og sletter resten af jobbet. Hvis Status-LED s begynder at lyse ét for ét, efter at et job er blevet afbrudt, sender computeren alligevel jobbet til printeren. Slet enten jobbet fra printerjobkøen eller vent, til printeren er færdig med at sende data. Printeren går i stand-by modus (Parat-LED lyser) Skrive med manuel tilførsel Din SpeedMarking-laser er udstyret med en manuel tilførsel. Denne fyldes op som følger. 1 MultiCard-markereren bliver skubbet ind i modtagelsen med projektbetegnerfladen forrest (se Afbildning 17 Manuel indføring ). 2 Markereren føres ind til anslaget. A Afbildning 17 Manuel indføring Når en markerer er trukket ind, kan det næste MultiCard lægges i. Afbildning 16 A Afbryd job Tasten Afbryd job Tip om at afbryde et job Når du trykker på tasten Afbryd job, er det kun det aktuelle trykkejob, der bliver afbrudt. Hvis der er flere trykkejobs i printerhukommelsen, skal der trykkes på tasten Afbryd job for hvert enkelt job /00/05.07

21 Tips om printer og vedligeholdelse 5. Tips om printer og vedligeholdelse Dette kapitel indeholder forslag til, hvordan man kan opnå tryk af høj kvalitet og med et sparsomt forbrug. Desuden beskrives her særlige vedligeholdelsesopgaver med hensyn til tonerpatron og printer. 5.1 Forbedring af trykket De indstillinger af skrivekvaliteten, der beskrives i dette kapitel, kan ændres via softwareprogrammerne i Windows-printerdriveren. Der bør altid trykkes i den bedste kvalitet og med den højeste opløsning. Nærmere oplysninger generelt om disse indstillinger og om at justere dem findes på hjælpeskærmene til softwaren. 5.2 Forlængelse af specialtonerpatronens holdbarhed Hvis der kommer lyse steder på trykket, mangler der toner. Du kan dog forbigående forbedre skrivekvaliteten, ved at fordele toneren igen. 1 Gør det aktuelle trykkejob færdigt, før du udskifter tonerpatronen. 2 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. 3 Tag tonerpatronen ud af SpeedMarking-laseren. 4 Sving (ryst ikke) tonerpatronen flere gange frem og tilbage for at fordele toneren igen. Stil ikke tonerpatronen på hovedet. 5 Sæt Tonerpatronen i SpeedMarking-laseren igen. 6 Luk dækslet. 5.3 Vedligeholdelse af specialtonerpatronen Specialtonerpatroners holdbarhed En specialtonerpatrons holdbarhed afhænger af, hvor meget toner der kræves til de trykkejobs, der udføres. Hvis du hovedsagelig trykker tekst, rækker specialtonerpatronen til ca MultiCard-måtter med en dækningsgrad på 5 %. Dette forudsætter, at indstillingerne er Højeste kvalitet og tryktykkelsen er 3 (standardindstilling) Opbevaring af specialtonerpatronen Tag først specialtonerpatronen du af pakningen umiddelbart før brugen. En uåbnet specialtonerpatron kan opbevares ca. 2,5 år, hvorimod en åbnet specialtonerpatron kun kan opbevares ca. 6 måneder. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. Hvis trykbilledet bliver ved med at være lyst, skal tonerpatronen udskiftes. Kommer der toner på dit tøj, så tør det af med en tør klud. Vask tøjet i koldt vand /00/

22 Tips om printer og vedligeholdelse 5.4 Vedligeholdelse af printer Rengøring af SpeedMarking-laseren For at sikre en god trykkvalitet skal SpeedMarkinglaseren gøres ren, hver gang specialtonerpatronen udskiftes, eller hvis der opstår problemer med skrivekvaliteten. Følg her nedenstående anvisninger: SpeedMarking-Laser skal holdes mest muligt fri for støv og smudspartikler. Gør kassen ren udvendig med en fugtig, ikke våd klud. FORSIGTIG Undgå at bruge ammoniakholdige rengøringsmidler på eller i nærheden af Speed- Marking-laseren. Med tiden aflejres der små smudspartikler og tonerrester i SpeedMarking-laseren. Dette kan medføre hvide striber på trykket. Efter rengøringen bliver resultatet af trykningen normalt. 3 Fjern alt støv, skidt, toner, eventuelle klæbemiddelrester eller lignende fra trykkeområdet. Afbildning 18 Trykkeområde 4 Sæt Tonerpatronen i SpeedMarking-laseren igen. 5 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 6 Luk dækslet, sæt netkablet i og tænd for printeren igen. ADVARSEL Sluk for SpeedMarking-laseren og træk netkablet ud, før du påbegynder rengøringen af SpeedMarking-laseren. 1 Åbn dækslet på SpeedMarking-laseren. 2 Tag tonerpatronen ud af SpeedMarking-laseren. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter /00/05.07

23 Fejlfinding 6. Fejlfinding Dette kapitel er en hjælp til fejlsøgning i forbindelse med følgende problemer med trykningen: 6.1 Sikringer Afbildning 19 Sikringer A Øverste sikring: 5 x 20 mm 10 A / træg Styring af printer B Nederste sikring: 5 x 20 mm 10 A / træg effektkreds til forvarmningen og fikseringsenheden Den nederste sikring er til effektkredsen til forvarmningen og fikseringsenheden. Hvis denne sikring er defekt, fungerer ingen af de to opvarmninger. Den øverste sikring er til styringen af printeren. Hvis denne er defekt, kan printeren ikke tændes. For dette apparat gælder særlige tilslutningsbestemmelser (EU-medlemslande). Netimpedansen på tilslutningsstedet til det offentlige elforsyningsnet må ikke overskride (0,14 + i 0,09) ohm. I øvrigt må en tilslutning til det offentlige net kun foretages efter aftale med den pågældende elektricitetsforsyningsvirksomhed. A B 6.2 Varmeafbrydelse Ved langtidsdrift kan der forekomme en varmeafbrydelse for at beskytte apparatet mod overophedning. Fejl-LED lyser. Hvis der ikke sker nogen indtrækning af MultiCard efter at der er trykket på tasten Test, skal apparatet afkøles i tændt tilstand i minutter. Aktiver derefter igen tasten Test. De resterende trykkejobs bliver så bearbejdet. 6.3 Ophævelse af kø Det kan af og til forekomme, at der opstår en kø af MultiCards under trykningen. Kø kan forekomme i følgende tre områder: Indtrækningsområde Tonerpatronens område Udføringsområde Kø optræder i reglen i følgende tilfælde: En MultiCard-måtte er ikke lagt rigtigt i eller bliver ikke transporteret videre. Afdækningen er blevet åbnet under transporten. I indtrækningen var der en ufuldstændig eller defekt MultiCard-måtte. Fjern det MultiCard, der sidder fast, og følg anvisningerne på de følgende sider. Er det ikke entydigt, hvor proppen opstod, så se først efter i området omkring tonerpatronen /00/

24 Fejlfinding Kø i indtrækningsområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen kun udsættes for lys i få minutter Kø i tonerområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. 3 Fjern materialeproppen fra indtrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarkinglaserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. 4 Kontroller at indtrækningsområdet er helt rent. 5 Sæt tonerpatronen i igen. 6 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 7 Luk dækslet. 8 Tænd for SpeedMarking-laseren igen.. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren. 3 Fjern materialet i flæskehalsen fra intrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarking-laserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. 4 Kontroller, at tonerområdet er helt rent. 5 Kontroller, at Korona-enheden går let. 6 Sæt tonerpatronen i igen. 7 Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. 8 Luk dækslet. 9 Tænd for SpeedMarking-laseren igen. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren /00/05.07

25 Fejlfinding Kø i udføringsområdet 1 Sluk for SpeedMarking-laseren. 2 Åbn dækslet og tag tonerpatronen ud. FORSIGTIG For at undgå skader må tonerpatronen må kun udsættes for lys i få minutter. Fjern materialet i flæskehalsen fra indtrækningsområdet. Her kan det være nødvendigt forsigtigt at bevæge den grønne transportrem i SpeedMarking-laserens bevægelsesretning, så den ikke springer ud af føringen. Kontroller at udføringsområdet er helt rent. Kontroller, at Korona-enheden går let. Sæt tonerpatronen i igen. Sæt billedvalsefikserstangen ind i den dertil beregnede holder. Luk dækslet. Tænd for SpeedMarking-laseren igen. SpeedMarking-laseren er nu igen klar til brug. Hvis Fejl-LED ikke slukkes, er der eventuelt stadig materiale i SpeedMarking-laseren. 6.4 Problemer med skrivekvaliteten Tjekliste til trykkvalitet Almindelige problemer med skrivekvaliteten kan afhjælpes ved at følge nedenstående tjekliste. 1 Fordel toneren i tonerpatronen igen. Sving (ryst ikke) tonerpatronen flere gange frem og tilbage. Stil ikke tonerpatronen på hovedet. 2 Gør den indvendige del af SpeedMarking-laseren ren. Fjern alt støv, skidt, toner, eventuelle klæbemiddelrester eller lignende fra trykkeområdet. 3 Kontroller markererens tilstand. FORSIGTIG Beskadigede eller ufuldstændige Multi- Card-måtter kan beskadige apparatet. Der bør ikke anvendes snavsede eller tilsmurte MultiCard-måtter. Hvert MultiCard må kun anvendes til ét tryk. 4 Udskift specialtoneren og kontroller skrivekvaliteten igen. 5 Kontroller opbevaringsbetingelserne for trykkemedierne (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% - 75%). En utilstrækkelig mætning af materialet kan resultere i et dårligt trykbillede, svagt tryk, manglende konturskarphed. Opbevaringsbetingelserne for trykmedierne er beskrevet i Opbevaring af trykmedier i kapitel Specifikation for trykmedier /00/

26 Fejlfinding 6.5 Tjekliste til afhjælpning af fejl Gennemgå følgende tjekliste i den angivne rækkefølge, hvis SpeedMarking-laseren ikke trykker. Kontroller at Parat-LED lyser. Hvis intet LED lyser: Kontroller netkabelforbindelsen. Kontroller til/fra-kontakten. Kontroller strømkilden. Kontroller sikringerne. Yderligere information i kapitel 6.1 Sikringer Fejlfinding ved fejlmeldinger Når Fejl-LED lyser er der en fejl i SpeedMarkinglaseren. Find de tilsvarende LED-displays og følg løsningsforslagene for at afhjælpe fejlen. Afhjælpelige fejl Overdækningen er åben. Luk overdækningen Tonerpatronen mangler eller er ikke rigtigt installeret. Kontroller tonerpatronen og anbring den forsigtigt i den rigtige position. Der er materialeprop i SpeedMarking-laseren. Datafejl Når fejl-led og data-led lyser samtidig, foreligger der en datafejl i SpeedMarking-laseren. Tryk på tasterne Test og Afbryd job og hold dem trykket ind for at fastslå, hvad der er årsagen til datafejlen. Et nyt LED-display angiver den bestemte fejl. EA-fejl Forbindelseskablet mellem printer og computer er måske løst eller af ringe kvalitet. Kontroller, at kablet sidder fast, og at du bruger et kabel af god kvalitet. Fejl, hvor trykningen kan fortsætte Der opstod en forbigående fejl under trådten. Tryk på tasten Test. Siden bliver automatisk trykt forfra. Forbigående fejl Printeren har en forbigående fejl. Sluk kortvarigt for SpeedMarking-laseren og tænd den igen. Henvend dig til en repræsentant for kundeserviceafdelingen, hvis denne fejl fortsat optræder. Telefon: +49 (0) Slå op i afsnit 6.3 Ophævelse af kø /00/05.07

27 Fejlfinding Fejlfinding generelt Tomme, fejlbehæftede eller ufuldstændige sider hhv. afbrydelse af trykningen Siderne bliver trykt, men de er tomme. Lukkebåndet til specialtonerpatronen er muligvis ikke blevet trukket ud. Siderne bliver trykt, men de er fejlbehæftede eller kun delvist trykt hhv. trykningen overlapper sig selv. Kontroller, at softwareapplikationen bruger den rigtige printerdriver. Den datafil, der blev sendt til printeren, er beskadiget. Forsøg at printe en anden fil for at se, om den bliver trykt rigtigt. Udskift printerkablet med et kabel, hvorom du ved at det fungerer rigtigt, for at finde ud af, om kablet er defekt. Skriftproblemer Trykkejobbet indeholder forkerte skrifttyper, eller trykkejobbet er forkert formateret. Kontroller, at softwareapplikationen bruger den rigtige printerdriver. Printeren har ikke disse skrifttyper, skrifttyperne skal downloades via softwareapplikationen. Muligvis erstatter din softwareapplikation en skrift, der ikke findes på printeren, med en anden skrift. Information om udvalget af skrifttyper findes i brugerhåndbogen /00/

28 Garantier 7. Garantier Dette kapitel giver information om de garantier, der gælder for SpeedMarking-laseren og specialtonerpatronen. 7.1 Begrænset garanti Weidmüller yder i en periode på et halvt år fra den dag hvorpå den endelige bruger har købt produktet, en funktionsgaranti for SpeedMarking-laserwn. I garantiperioden forpligter Weidmüller sig til at reparere eller erstatte en SpeedMarking-laser, der viser sig at være defekt. Når Weidmüller skal sætte din SpeedMarking-laser i stand, skal du sørge for at transportpakningen og transporten ikke medfører, at SpeedMarking-laseren bliver yderligere beskadiget. Brug så vidt muligt den originale emballage. Brug af en tonerpatron, der føres af Weidmüller, har ingen virkninger for garantien. Hvis det dog viser sig, at afbrydelsen, skrivekvaliteten, markererpåskriftens resistens eller beskadigelsen af din SpeedMarkinglaser direkte kan tilskrives en tonerpatron, der ikke føres af Weidmüller, er reparationen ikke dækket af garantibeskyttelsen. Hvis brugen af SpeedMarking-laseren overskrider dens udnyttelsesgrad (dvs. hvis der trykkes mere end 600 MultiCards om dagen eller Multi- Cards om måneden), betragtes dette som misbrug af SpeedMarking-laseren, og der beregnes løn- og materialeomkostninger for alle derpå følgende reparationer. FORSIGTIG Hvis du bruger en mekanisk omskifter, så sørg for, at den er udstyret med en overspændingssikring. Brug af en ikke sikret mekanisk omskifter kan medføre skader på SpeedMarking-laseren. 7.2 Udelukket fra garantien Garantien omfatter ikke fejl eller skader på din SpeedMarking-laser, der skyldes følgende: Kunden har vedligeholdt produktet uforsvarligt eller utilstrækkeligt. Software eller brugerflader anbragt af kunden. Ikke-tilladt ændring eller misbrug Brug uden for de omgivelsesbetingelser, der er angivet for dette produkt. Brug af trykmedier, der ikke understøttes. Overskridelse af udnyttelsesgraden. Brug af SpeedMarking-laseren over en mekanisk omskifter uden tilsvarende overspændingssikring. Uforsvarlig indretning og vedligeholdelse af opstillingsstedet. Anvendelse af specialtonerpatroner, der ikke føres af Weidmüller. Garantiperioden begynder på datoen for leveringen eller på den dato, hvor Weidmüller foretager installationen. Ud over ovennævnte garanti yder Weidmüller ingen andre garantier, det være sig skriftlige eller mundtlige, i henhold til kontrakt eller bestemmelser i loven. 7.3 Begrænsning af ansvar Weidmüller hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader eller skadeserstatning for omkostninger ved opfyldelse af aftale, herunder skadeserstatningskrav vedrørende mistet fortjeneste eller mistede besparelser /00/05.07

29 Garantier 7.4 Kundeservice i og efter garantiperioden Henvend dig til din kundeserviceafdeling, hvis SpeedMarking-laseren sætter ud i garantiperioden. Hvis du skal sende apparatet ind til kundeserviceafdelingen, skal det pakkes i overensstemmelse med anvisningerne om pakning i dette kapitel. Vi anbefaler, at pakken forsikres under transporten. Transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning, debiteres kunden. Brug så vidt muligt den originale emballage. Følg venligst pakningsanvisningerne. 7.5 Pakningsanvisninger 1 Tag specialtonerpatronen ud og vedlæg den i originalkartonen SpeedMarking-laseren. Brug så vidt muligt originalkartonen og den originale emballage. 2 Vedlæg om muligt trykmønster og MultiCardmåtter til det anvendte materiale. 3 Vedlæg en kopi af den udfyldte info-formular (næste side) til kundeserviceafdelingen. Hvis du allerede har bortskaffet originalpakningen til SpeedMarking-laseren, bedes du henvende dig til en emballerings- og posttjeneste for at få pakket SpeedMarking-laseren. 7.6 Garanti for toner 1 Pak den defekte specialtonerpatron ned i den originale karton. 2 Kontroller at tonerpakningen er forseglet. Brug de ekstra emballagedele, så tonerpatronen sidder fast. Vedlæg følgende oplysninger ved pakken: Dit navn og din adresse; Om muligt trykmønster fra den defekte specialtonerpatron; Vedlæg en kopi af den udfyldte info-formular (næste side) til kundeserviceafdelingen. Formular til kundeserviceafdelingen er anbragt sidst i denne betjeningsvejledning Transportskader, der skyldes utilstrækkelig indpakning, debiteres kunden. Brug så vidt muligt den originale emballage. Følg venligst pakningsanvisningerne /00/

30 Printerspecifikationer 8. Printerspecifikationer 8.1 Omgivelsesbetingelser Mål Højde Bredde Længde Vægt (med tonerpatron) 380 mm 430 mm 1000 mm 35 kg Elektriske betingelser Netspænding 110 V/AC 230 V/AC Effektforbrug 1300 W 1300 W Anbefalet min. strømkapacitet 16 A 16 A Frekvens Hz Hz Omgivelsesbetingelser Omgivelsesbetingelser under driften Temperatur 20 C til 35 C Relativ luftfugtighed 55 % til 75 % /00/05.07

31 Printerspecifikationer 8.2 Forbrugsmaterialer Toner Artikel-nr.: Holdbarhed: Kapacitet: 2,5 år (i original pakning ved 10 C 40 C) 1500 kort ved 5 % dækning Specifikation for trykmedier Med SpeedMarking-laseren kan du skrive komplette kort fra Weidmüller MultiCard-programmet, hvis du overholder specifikationerne og anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Trykmedier, der ikke opfylder disse krav, kan resultere i beskadigelse af printeren og bortfald af garantien. Opbevaring af trykmedier For at printerens resultater kan være optimale, anbefaler vi en længerevarende opbevaring (mindst 24 timer før brugen) under kontorbetingelser (temperatur: 20 C 35 C; luftfugtighed: 55% 75%) /00/

32 Printerspecifikationer /00/05.07

33 Info formular til kundeserviceafdelingen Person, der sender apparatet tilbage: Kontaktperson: Yderligere kontaktpersoner: Afsenders adresse: Særlige regler for forsendelsen: Dato: Telefonnummer: ( ) Telefonnummer: ( ) Hvilket produkt sendes? Modelnummer: Serienummer: Vedlæg venligst relevante tryk samtidig med tilbagesendelsen af produktet. Send venligst ikke tilbehør, der ikke er nødvendigt for at udføre reparationen, f.eks. håndbøger, med. Hvad skal der gøres? 1. Beskriv fejlen. (Hvori består fejlen? Hvad var du ved at arbejde med, da fejlen indtraf? Kan fejlen gentages? osv.) 2. Yderligere bemærkninger: Hvordan vil reparationen blive betalt? Under garantien Købs- /modtagelsesdato: Pr. bestillingsnummer: Bortset fra ved garantiservice skal der vedlægges et bestillingsnummer og/eller en autoriseret underskrift til anmodningen om reparation. Hvis standardreparationspriserne ikke kan anvendes, opkræves der for en minimumsbestilling. Standardreparationspriserne oplyses på reparationsstedet. Autoriseret underskrift: Telefonnummer: Adresse, hvortil regningen skal sendes: Speciel regningsanvisning:

34

35

36 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Phone +49 (0) Fax +49 (0) Order number: Internet /00/05.07

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere