Gæt et tal Søren Eilers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæt et tal Søren Eilers"

Transkript

1 22 Gæt et tal Søren Eilers Et gæt En aften midt i oktober faldt jeg på nettet over en konkurrence afholdt af radioprogrammet Detektor på P om at gætte det tal mellem 0 og 00, der var halvdelen af gennemsnittet af de indkomne svar. Jeg tænkte over det et stykke tid, og da det var gået op for mig at det ikke var en konkurrence jeg ville kunne vinde med matematik alene kom jeg i tanke om at jeg havde set noget lignende før på Politikens bagside. Efter lidt søgning lykkedes det mig at finde data for en tilsvarende konkurrence udført i 2005 i regi af Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Opgaven var der at ramme 2/3 af gennemsnittet af de indkomne svar, og præmien var 5000 kroner. Der indkom 996 svar og gennemsnittet blev 32,407, således at man ville vinde ved at svare 2,605, jf. [] samt figur (øverst). Jeg besluttede mig for at svare i Detektors konkurrence ud fra forudsætningen om at deltagerne der, ville opføre sig på samme måde som deltagerne i Politikens. Men jeg var selvfølgelig nødt til at korrigere for at mens man i den gamle undersøgelse skulle ramme to tredjedele af gennemsnittet, så var min opgave at ramme halvdelen. For begge konkurrencer, tænkte jeg, gælder at jo længere man tænker over sagen (eller tillægger sine konkurrenter at tænke over sagen), jo lavere et svar giver man. I Detektors konkurrence kunne man ræsonnere som følger: Enhver kan se at svaret ikke kan blive mere end 2 00 = 50, så derfor er det dumt at svare med et tal større end 50. Men hvis enhver kan se det, og følgelig svarer med et tal mindre end 50, så kan svaret ikke blive mere end ( 2 )2 00 = 25 Famøs december 20

2 Søren Eilers 23 og så er det jo dumt at svare mere end 25. Men hvis alle andre tænker sådan og derfor svarer med et tal mindre end 25, så kan svaret ikke blive mere end ( 2 )3 00 = 2 2 og så videre, i en proces man ikke meningsfuldt kan tage til grænsen. I konkurrencen fra 2005 bliver ræsonnementet det samme, men med potenser af 2 3 i stedet. For at vinde konkurrencen gælder i begge tilfælde at man skal gennemføre ræsonnementet én gang mere end gennemsnittet af deltagere. Jeg løste derfor ligningen ( 2 3 ) x 00 = 2, 605 ved at tage logaritmer på begge sider, og fik at x = log(0, 2605) log(2/3) 3, 779 Det betyder at i den gamle konkurrence gennemførtes ræsonnementet i snit 2,779 gange, og man ville vinde ved at gennemføre det 3,779 gange, og derfor beregnede jeg ( 2 ) 3, () som er cirka 7,2846. Jeg begik herefter en uvigtig men unødvendig afrundingsfejl og svarede 7,289, og jeg var endda så fræk at jeg gav motivationen fordi det er 00*(0,5)^(log(0,2605)/log(0,6666)) 2. årgang, nr. 2

3 24 Gæt et tal En sejr Og så vandt jeg sgu! De 595 der deltog svarede i snit 4,567 og derfor kom jeg nærmest måltallet 7,2836. Sølvmedaljerne gik til to andre der havde svaret 7,6, så marginalen var ret bred, men det ærgrer mig selvfølgelig lidt at hvis jeg ellers havde evnet at regne rigtigt med tre decimalers nøjagtighed så havde svaret () kun været lige godt en promille forkert. Thomas Buch-Andersen, der er vært for og idemand bag Detektor, ringede mig op og interviewede mig, og i programmet fik jeg spillet en fanfare til min ære, og fik en mulighed for fuldkommen skamløst at reklamere for at matematik er et fantastisk kraftfuldt værktøj. Men jeg fik ikke lov at smage sejrens sødme ret længe. Den første men absolut ikke den sidste der gav lyd var matematikstuderende Sune Jakobsen, der problematiserede den måde jeg havde arbejdet med gennemsnit på. Jeg har to ting at sige til det. Det første er, at det svarer til at fortælle en person der lige har vundet en million i Lotto at han er et fjols når han deltager i et spil med kun 60% tilbagebetaling. Det andet er at det har man jo ret i. Forudsætningen for mit svar var jo at de to konkurrencer var ækvivalente og at man kunne transformere sig frem og tilbage mellem dem med en given funktion φ DP : [0; 00] [0; 00]. Den letteste måde at bestemme φ DP på er nok gennem brug af logaritmer med forskellige grundtal. Sætter vi ( ) x f P (x) = log 3/2 00 ( ) x f D (x) = log 2 00 får vi jo netop at de svar i de to konkurrencer der svarer til samme antal iterationer af argumentet herover sendes til samme værdi i Famøs december 20

4 Søren Eilers 25 ] ; 0], så vi finder at hvor ( ) x α φ DP (x) = fd f P (x) = α = log 2, 7095 log 3 log 2 transformerer svar mellem de to konkurrencer på en måde der bevarer det jeg forestillede mig var det essentielle (udtrykket stemmer også i 0). Mit svar var således φ DP (2, 605). Men hvis vi oplister svarene x,..., x N med N = 996 fra Politikens konkurrence så siger Jensens ulighed, fordi funktionen φ DP er konkav, at N ( N φ DP (x i ) φ DP N ) N x i hvor der yderst sjældent gælder lighedstegn, og hvis vi tror på at folk svarer ens (via φ DP og dens inverse φ P D ) i de to undersøgelser, så var det jo halvdelen af værdien på venstre side jeg burde have svaret. Det var jeg sådan set klar over jeg er trods alt medlem af forskergruppen i ikke-kommutativ geometri men da jeg ikke havde adgang til de individuelle værdier x i, kun deres gennemsnit, var det ikke noget jeg tænkte så meget over. Og da jeg så kom så tæt på følte jeg mig helt sikker på at jeg havde løst opgaven med en blandning af empiri og overlegent ræsonnement, og glemte alle mine matematiske forbehold som jeg uden tvivl ville have fundet frem hvis ikke jeg havde vundet. Nu blev jeg i tvivl igen, og da Sune havde fremskaffet de indkomne data y,..., y M med M = 595 fra Detektors undersøgelse var en oplagt måde at undersøge sagen nærmere på at sammenligne fordelingen af x,..., x N der kunne ses på [] og 2. årgang, nr. 2

5 26 Gæt et tal φ P D (y ),..., φ P D (y N ). Resultatet var ikke ligefrem befordrende for min selvtillid. Som man ser i figur var fordelingen af de transformerede svar fra Detektor dramatisk anderledes end den for de oprindelige fra Politiken; toppene ligger forskellige steder, og der er for de transformerede værdier en stor koncentration af svar omkring φ P D () = 6, 76 der formentlig skyldes at Detektor havde formuleret konkurrencebetingelserne således at der var en del lyttere der, uvant med gængs matematisk terminologi, troede at de ikke måtte svare andet end positive heltal og derfor valgte at svare. Jo længere jeg ser på figur, jo mere forekommer det mig at de eneste de to fordelinger af svar har tilfælles er at ( ) M N y i = φ DP x i M N og at min indsigt således var videnskabsteoretisk ækvivalent med den som Percival Lowell havde da han forudsagde Plutos eksistens og position baseret på en fuldkommen forkert teori om diskrepanser i Uranus og Neptuns baner. Et efterspil Nogle af mine venner har fremført at det var usportsligt af mig at deltage i konkurrencen, og en enkelt har endda ment at jeg burde få konfiskeret præmien, som det skete for den mand der i en alder af 3 år vandt en børnetegnekonkurrence i TV2 Lorry. Det er jeg selvfølgelig uenig i; jeg må nok indrømme at jeg er god til at regne med logaritmer, men i forhold til Nash-ligevægte og spilteori er min væsentligste kvalifikation at jeg har læst [2] (jeg har også set filmen i flyet men jeg sov noget af tiden). Desuden er det ikke så let at konfiskere en fanfare. Famøs december 20

6 Søren Eilers 27!#!*"!#!)"!#!("!#!'"!#!&"!#!%"!#!$"!" +" $!" $%" $'" $)" $+" %!" %%" %'" %)" %+" &!" &%" &'" &)" &+" '!" '%" ''" ')" '+" (!" (%" ('" ()" (+" )!" )%" )'" ))" )+" *!" *%" *'" *)" *+" +!" +%" +'" +)" ++",!",%",'",)",+" $!!"!" %" '" )" -./023"4"56783"9%!!,:";"3<$,$,)"!#!*"!#!)"!#!("!#!'"!#!&"!#!%"!#!$"!" +" $$" $&" $(" $*" $+" %$" %&" %(" %*" %+" &$" &&" &(" &*" &+" '$" '&" '(" '*" '+" ($" (&" ((" (*" (+" )$" )&" )(" )*" )+" *$" *&" *(" **" *+",$",&",(",*",+" +$" +&" +(" +*" ++" $!$" $" &" (" *" -./.0/2"3%!$$4"5"67(+(" Figur Øverst: Svar fra Politikens konkurence. Nederst: Svar fra Detektors konkurrence transformeret med φ P D 2. årgang, nr. 2

7 28 Gæt et tal Men jeg burde måske have vidst at der lige i min nærhed var en klart overkvalificeret person, nemlig Frederik Øvlisen fra Økonomisk Institut, der underviser på ØkIntro og MikØk2. Det var Frederik der i sin tid forestod konkurrencen i Politiken og hans ph.d.-afhandling [3] og artiklen [4] er i høj grad baseret på observationer fra dette et af verdens største adfærdsøkonomiske eksperiment, hvor han fx kunne påvise at deltagere med længerevarende uddannelser svarede anderledes end dem uden. Forleden fik jeg, sammen med de studerende der er så heldige at følge MikØk2 i indeværende blok, en oversigt over denne konkurrences fascinerende historie og om Frederiks forskning i området. Jeg fik lokket ham til at beregne N N φ DP (x i ) = 8, 3488 der altså siger at jeg burde have svaret 9,74, og ladet sejren gå til de to deltagere på 7,6. Jeg trøster mig lidt med at hele øvelsen med konkurrencen var at vise at selv om der er et teoretisk korrekt svar, nemlig ligevægten 0, så kan man ikke vinde ved at være 00% rationel. Men at det skulle være nødvendigt at blæse Jensens ulighed og alt hvad jeg ellers plejer at prædike en hatfuld for at hive sejren hjem er alligevel noget af en kamel at sluge. Så måske vi bare skal blive enige om at jeg var lidt heldig. Det kan jo ske, også for en matematiker. En tak Jeg er taknemmelig for hjælp og bidrag fra Sune Jakobsen, Lotte Folke Kaarsholm, Danny Lund, Mogens Steffensen, Frederik Øvlisen og Detektor på P. Famøs december 20

8 Søren Eilers 29 Litteratur [] Fordeling af gæt i Gæt Et Tal s første runde i september 2005, [2] Sylvia Nasar: A beautiful mind. The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash. Simon & Schuster, 998. [3] Frederik Roose Øvlisen: Essays in Bounded Rationality and Strategic Interaction. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitets Økonomiske Institut, 2005, ph.d_serie_2007-/ph.d._37.pdf/ [4] Frederik Roose Øvlisen og Jean-Robert Tyran: Making an educated guess. Working paper, årgang, nr. 2

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere