Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Fra reflation til Trumpflation"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant både i Europa og USA siden sidste udgave af Renteprognosen, og den 2-10-årige og 5-10-årige rentekurve er stejlet mærkbart. Det skal imidlertid understreges, at tendensen til kurvestejling og højere renter begyndte inden valget i USA. Hen over efteråret har markedet i stigende grad fokuseret på, at deflationstendensen nu endelig efter to år har set ud til at klinge af. Vi har især i USA set tydelige tegn på, at der er kommet mere gang i lønvæksten. Det står i stigende grad klart, at en ledighed på omkring 5 % og fortsat månedlig jobvækst på næsten faktisk påvirker løndannelsen i amerikansk økonomi. Det stramme arbejdsmarked er hovedårsagen til, at vi venter en amerikansk renteforhøjelse i næste måned og endnu to renteforhøjelser næste år, hvilket er noget mere, end markedet generelt venter. Priserne på mange råvarer er samtidig på vej op, idet der nu er udsigt til et opsving i Kina, selv om olieprisen endnu ikke rigtigt er begyndt at røre på sig. Desuden har euroområdet hidtil ikke været synderligt påvirket af briternes nej til EU ved folkeafstemningen i juni. Det gælder i øvrigt også Storbritannien, hvor pundkursens svækkelse har givet økonomien et løft. Efter perioden med vedvarende lav inflation og vækst bevæger vi os nu over i et miljø, hvor der i hvert fald er udsigt til nogen inflation og lidt højere vækst i den globale økonomi et miljø, som økonomerne har døbt reflation. Nyt begreb: Trumpflation Valgresultatet i USA udløste i første omgang rentefald på obligationsmarkedet, men kun kortvarigt og renterne er siden steget igen. Markederne kan tilsyneladende godt lide meldingerne om, at Trump vil give økonomien en vitaminindsprøjtning via infrastrukturinvesteringer og skattenedsættelser, hvilket har trukket inflationsforventningerne og renterne op i USA og fået markederne til at opjustere forventningerne til amerikanske renteforhøjelser. Et scenarie, der har fået navnet Trumpflation. Markederne er nu ret overbeviste om, at Fed sætter renten op i december, og indregner desuden mere end to renteforhøjelser frem til slutningen af 2017, mens de før valget kun indregnede 1½ renteforhøjelse. Den 10- årige statsobligationsrente i USA ligger nu i 2,2 % det højeste niveau siden slutningen af 2015 og de 5-årige5-årige inflationsforventninger er steget til 2,4 %. Selv om den amerikanske rentekurve allerede er stejlet noget, tror vi, at den kan stejleyderligere, og at obligationsrenterne vil fortsætte op i de kommende måneder. Vi regner imidlertid med, at tendensen til kurvestejling ophører på 6-12 måneders sigt, i takt med at de korte renter kravler opad. Der er efter vores vurdering en grænse for, hvor højt de lange obligationsrenter kan komme op, da Federal Reserve løbende nedjusterer sin vurdering af den såkaldte neutrale rente (aktuelt under 3 %), og de globale investorer fortsat jagter afkast. Rentestigningerne i USA vil smitte af på de europæiske obligationsmarkeder og også her give en stejling af rentekurven. Vi tror imidlertid, at Den Europæiske Centralbank modsat Federal Reserve vil kunne holde de 2- og 5-årige renter tæt på det aktuelle niveau, da der ikke er udsigt til renteforhøjelser i Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige swap-renter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK Redaktører: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Assistentanalytiker Nina T. B. Andersen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Cheføkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46 (0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Jostein Tvedt USA... 7 Makro & Renter Senioranalytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt november

3 Prognose for euroområdet Til trods for briternes nej til EU ved folkeafstemningen i juni så europæisk økonomi robust ud i 3. kvartal, hvor kvartalsvæksten var på 0,3 %, og ledigheden faldt yderligere i september til 10,0 %. Allerede kort efter afstemningen pegede de ledende indikatorer i denne retning, og de seneste tillidsindikatorer for 4. kvartal ser endnu stærkere ud, hvilket peger på en stigning i den økonomiske vækst i årets sidste kvartal. En række politiske begivenheder lægger imidlertid en dæmper på vækstudsigterne for Det gælder Storbritanniens skilsmisse med EU, forfatningsafstemningen i Italien i december 2017, valgene i Frankrig og Tyskland i løbet af 2017, samt at Donald Trump nu kommer til at sidde ved roret i USA. Det ventes at skabe usikkerhed om den økonomiske udvikling og vil derfor være negativt for den økonomiske aktivitet næste år. Den samlede årlige inflation i euroområdet steg til 0,5 % i oktober fra 0,4 % i september, mens kerneinflationen var uændret 0,8 %. Vi venter, at den samlede inflation fortsætter op i de sidste par måneder af 2016 og i de første måneder af det nye år, mens kerneinflationen formentlig holder sig på et niveau omkring 1 %. Vi tror fortsat, at Den Europæiske Centralbank på mødet i december vil forlænge opkøbene af statsobligationer m.v. Det skyldes vores syn på kerneinflationen, samt at ECB er sig bevidst, at det kan udløse store rentestigninger, hvis opkøbsprogrammet ikke forlænges, især på obligationsmarkederne i euroens periferi. Det er stadig et åbent spørgsmål, om ECB ændrer betingelserne for opkøbene. Sker det, så ECB får mulighed for at købe flere obligationer i periferilandene eller at opkøbe obligationer med en rente under indskudsrenten på minus 0,40 %, kan det forstærke stejlingen af swapkurven i eurolandene, ikke mindst den tyske obligationsrentekurve. Men som vi skrev i Renteprognose: For tidligt at fokusere på tapering, 14. oktober, tror vi, at det store tema igennem 2017 bliver, om ECB begynder at udfase obligationsopkøbene næste år. Vi regner med, at markedet vil begynde at fokusere på dette i 2017, og at det vil forstærke tendensen til en stejling af eurorentekurven. Det gælder både den 2-10-årige og den 5-10-årige rentekurve. Her er det værd at lægge mærke til, at de 5-årige eurorenter allerede er steget omkring 30bp siden begyndelsen af oktober, og at markedet nu begynder at indregne en vis sandsynlighed for en renteforhøjelse i starten af Det er efter vores vurdering alt for tidligt, og vi tror ikke, at de korte renter skal så hurtigt op, som markedet venter. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Tyske statsobligationer 1.4 % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Oct Nov-16 Efter vores vurdering vil den vigtigste faktor især for de 10-årige eurorenter i 2017 være afsmitningen fra det amerikanske obligationsmarked. Vi venter betydelige rentestigninger, især på de 10-årige amerikanske obligationer, hvilket ventes at smitte af på renterne i euroområdet. 3-måneders Euribor-rente november

4 Prognose for Danmark Vækstudsigterne er samlet set blevet lidt lysere. Efter en større revision af nationalregnskabstallene viser det sig nu, at dansk økonomi voksede 1,6 % sidste år i stedet for 1,0 %, hvilket også betyder, at fremtidsudsigterne tegner bedre. Væksten var på 0,2 % i 3. kvartal set i forhold til kvartalet før, hvilket var bedre end ventet, men alligevel betød en opbremsning i økonomien. Indikatorerne peger på en forbrugsfremgang her i 4. kvartal, og eksportudviklingen er samtidig positiv. Vi har imidlertid set et bekymrende fald i forbruger- og erhvervstilliden. Inflationen er som ventet steget fra nul til 0,3 %, og vi regner med, at den vil nærme sig 1 % i løbet af de kommende måneder. Kronekursen har holdt sig relativt stabil i forhold til euroen i den seneste måned, selv om valget i USA har skabt en del volatilitet. Vi venter, at Nationalbanken holder indskudsbevisrenten uændret på -0,65 % på 12 måneders sigt. Hvis behovet for at sælge kroner imidlertid accelererer, eller Den Europæiske Centralbank nedsætter indlånsrenten igen (hvilket ikke er vores hovedscenario), vælger Nationalbanken måske at nedsætte renten til -0,75 %, som efter vores vurdering stadig er den nedre grænse for den ledende danske rente. USA tegner sig for mere end en tredjedel af det danske betalingsbalanceoverskud. Nationalbanken vil derfor holde nøje øje med, hvilken politik Donald Trump vil føre, når han tiltræder. CITA-pengemarkedsrenterne og CIBOR-fixingerne har ligget på et lavt niveau i de sidste fire måneder til trods for volatiliteten i kronekursen, og da vi fortsat venter høj overskudslikviditet i banksystemet, vil CITA og CIBOR sandsynligvis forblive lave i Vi venter derfor stadig, at 6-måneders CIBOR-fixingerne holder sig marginalt under nul, mens 3- måneders fixingerne fortsat vil ligge på et niveau omkring minus 20bp på 3, 6 og 12 måneders sigt. Det betydelige danske betalingsbalanceoverskud ventes fortsat at sikre, at Nationalbankens rente kan forblive under eurorenten i en overskuelig fremtid også på den anden side af Den 10-årige danske swaprente ventes at stige i tråd med eurorenterne på 12 måneders sigt. Der er ikke udsigt til væsentlige ændringer i rentespændet til euroen. Vi ser en vis sandsynlighed for, at de lange eurorenter stiger hurtigere og kraftigere end i vores prognose givet risikoen for, at markedet vil begynde at tro mere på en udfasning af ECB s obligationsopkøb, samt sandsynligheden for rentestigninger i USA. DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M DKK-swapkurve Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig % 1.4 bp Ændring, bp (h-akse) 17-Oct Nov M Cibor-rente november

5 Prognose for Sverige Bedømt ud fra de seneste nøgletal slæber svensk økonomi sig fortsat afsted i lavt tempo i starten af 4. kvartal. Tillidsindikatorerne tyder imidlertid på, at væksten har fået lidt mere momentum i begyndelsen af 4. kvartal, men om det er rigtigt, ved vi først, når vi har set de faktiske nøgletal. Riksbanken nedjusterede den kortsigtede inflationsprognose markant i den pengepolitiske rapport fra oktober. Inflationen viste sig dog at være marginalt lavere i oktober end i Riksbankens nedjusterede prognose. Priserne på serviceydelser falder igen, men vi holder øje med eventuelle tegn på stigende priser på importerede varer efter den seneste tids svækkelse af den svenske krone over for dollaren. Efter nedjusteringen af inflationsprognosen signalerede Riksbanken på rentemødet i oktober større vilje til at nedsætte renten yderligere. Centralbankens gennemsnitlige prognose for repo-renten fra 1. til 4. kvartal 2017 ligger på -0,56 %, svarende til en sandsynlighed på omkring 60 % for en rentenedsættelse på 10bp i december. Riksbanken udtalte for første gang officielt, at man er klar til at forlænge opkøbene af statsobligationer ind i det nye år. Vi forventer, at Riksbanken både vil annoncere en rentenedsættelse og en forlængelse af obligationsopkøbene i forbindelse med næste måneds rentemøde. srenterne faldt i første omgang som reaktion på nyheden, men de har rettet sig igen oven på de generelle rentestigninger i kølvandet på det amerikanske præsidentvalg. Markedet tror nu stort set ikke længere på rentenedsættelser, men indregner derimod renteforhøjelser fra november næste år. Efter Donald Trumps valgsejr er der større usikkerhed i forbindelse med vores forventning om lavere renter/fladere rentekurver. Vores forventning holder stadig, hvis man ser på den indenlandske svenske økonomi: Inflationen er fortsat (for) lav, obligationsopkøbene forlænges, og det svenske finanstilsyn kræver en stramning af solvenskravene til livsforsikrings- og pensionsselskaberne, som formentlig (hvis den gennemføres) vil øge efterspørgslen efter lang varighed (via obligationer eller swaps). Samtidig vil de svenske renter sandsynligvis ikke være immune over for en fortsat rentestigning/stejling af rentekurven i USA. Sandsynligheden for afsmitning til det svenske rentemarked er formentlig størst for løbetider på 5 år og derover. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/10/ /11/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets november

6 Prognose for Norge Vi venter, at Norges Bank holder renten uændret på 0,50 % på rentemødet den 15. december. Centralbankens seneste prognose indikerer, at den ledende rente når et bundniveau på 0,40 % i 3. kvartal Norges Bank signalerer dermed, at der kun er en forholdsvis lille sandsynlighed for en kommende renteændring. Interbankrenten er blevet afkoblet fra Norges Banks rentemålsætning, hvilket skaber udfordringer i pengepolitikken. Spændet mellem de to renter har i de seneste måneder været omkring dobbelt så stort som det normale spænd på ca. 30bp. Norges Bank har ikke hidtil gjort noget for at mindske det relativt store spænd via likviditeten i banksystemet. Situationen skyldes delvis afsmitning fra det amerikanske marked, hvor der i oktober blev indført nye regler for pengemarkedsfonde. 3-måneders Nibor-renten ligger aktuelt på 1,09 %, hvilket er på niveau med Nibor-renten hen over efteråret. Hvis spændet ikke indsnævres fremover, hvilket er en mulighed, da likviditetssituationen normalt er stram sidst på året, vil centralbanken måske være nødt til at gribe ind for igen at få kontrol med den pengepolitiske transmission. De norske nøgletal har været lidt blandede på det seneste, men peger på en meget træg vending efter den oliemarkedsdrevne nedtur. Væksten i fastlandsøkonomien var i 3. kvartal på sølle 0,2 % set i forhold til kvartalet før. På trods af den lave vækst i norsk økonomi vil Norges Bank formentlig holde renten uændret i 2017, hvilket markedet også forventer. Den seneste stigning i de internationale renter har medført en markant stejling af den norske rentekurve. Den lange ende af den norske kurve har stort set bevæget sig parallelt med renterne i USA. Norge har høj inflation i øjeblikket, og kerneinflationen var på 2,9 % i oktober, hvilket var uændret i forhold til september. Vi venter, at inflationen falder betydeligt i 2017 og kommer ned under inflationsmålet på 2,5 %, når helårseffekten af den norske krones svækkelse forsvinder. Norge risikerer derfor at stå med faldende og for lav inflation i 2017 i en situation, hvor inflationen og renterne stiger på globalt plan. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.1 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/10/ /11/ måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets november

7 Prognose for USA Der er løbet meget vand i åen, siden vi udsendte den sidste udgave af renteprognosen, Renteprognose: For tidligt at fokusere på tapering, 14. oktober. Federal Reserve har holdt rentemøde, arbejdsmarkedsrapporten for oktober er udsendt, og valget i USA er nu (endelig) overstået. Oven på en solid jobrapport, der blev udsendt blot et par dage før valget, ændrede vi renteprognosen, så vi nu uafhængigt af valgresultatet venter en amerikansk renteforhøjelse i december. Årsagen er, at lønvæksten er steget og ledigheden faldet, så Federal Reserve nu efter vores vurdering har fået det bevis på, at det går den rigtige vej i amerikansk økonomi, som de efterlyste i den pengepolitiske udmelding fra mødet i november. Som nævnt i Donald Trump as US President: The economic and financial implications, 9. november, venter vi nu en større stramning af den amerikanske pengepolitik næste år end tidligere som følge af Trumps sejr. Mere præcist venter vi to ekstra renteforhøjelser i 2017 (en i juni og en i december), dvs. i alt tre renteforhøjelser fra nu af og frem til slutningen af 2017, der delvis vil opveje effekten af Trumps finanspolitiske lempelser. Valgresultatet udløste i første omgang rentefald på obligationsmarkedet, men kun kortvarigt og renterne er siden steget igen. Markederne kan tilsyneladende godt lide meldingerne om, at Trump vil give økonomien en vitaminindsprøjtning via infrastrukturinvesteringer og skattenedsættelser, hvilket har trukket inflationsforventningerne og renterne op i USA og fået markederne til at opjustere forventningerne til amerikanske renteforhøjelser. Markederne er nu ret overbeviste om, at Fed sætter renten op i december, og indregner desuden mere end to renteforhøjelser frem til slutningen af 2017, mens de før valget kun indregnede 1½ renteforhøjelse. Den 10-årige statsobligationsrente i USA ligger nu i 2,2 % det højeste niveau siden slutningen af 2015 og de 5-årige5-årige inflationsforventninger er steget til 2,4 %. Selv om den amerikanske rentekurve allerede er stejlet noget, tror vi, at den kan stejle yderligere i de kommende måneder, og vi regner med, at både det 2-5-årige og det 2-10-årige rentespænd vil køre ud. Rentekurven vil formentlig flade igen på 6-12 måneders sigt, i takt med at de korte renter kravler opad. Der er efter vores vurdering en grænse for, hvor højt de lange obligationsrenter kan komme op, da Federal Reserve løbende nedjusterer sin vurdering af den såkaldte neutrale rente. Centralbanken signalerede på mødet i september, at de stopper med renteforhøjelserne, inden fed funds-renten når op på 3 %. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h.akse) 17-Oct Nov-16 3-måneders USD Libor-rente november

8 Prognose for Storbritannien Bank of England (BoE) valgte som ventet at holde renten uændret på rentemødet i november. Tonen i udmeldingen overraskede lidt, da centralbanken nu med udmeldingen om, at pengepolitikken kan blive lempet eller strammet efter behov, sender mere neutrale signaler, hvor den hidtil især har betonet behovet for en lempelig pengepolitik. Holdningsskiftet skyldes den overraskende lille påvirkning, som Brexit har haft på økonomien, og samtidig betyder pundets bratte fald, at inflationen vil stige voldsomt næste år. BoE er tilsyneladende tilfreds med, at de har understøttet britisk økonomi og løftet inflationen op mod inflationsmålet på 2 %. Holdningsskiftet hos BoE og de robuste økonomiske nøgletal betyder, at vi ikke venter flere pengepolitiske lempelser. Selvom det er usandsynligt, at BoE strammer pengepolitikken i en periode med øget politisk usikkerhed, tror vi samtidig, at der skal en vækstnedgang og/eller en stigning i ledigheden til, før pengepolitikken lempes igen. Vi forventer, at BoE holder renten uændret på 0,25% på 12 måneders sigt. Det britiske pengemarked venter også uændret rente i de kommende 12 måneder. Usikkerheden om Brexit tog en ny drejning, da den britiske landsret den 3. november afgjorde, at det er landets parlament ikke regeringen der har ret til at aktivere artikel 50. Den britiske regering har anket afgørelsen. Vi tror, at artikel 50 i sidste ende vil blive aktiveret, men hvis den britiske højesteret også konkluderer, at regeringen ikke kan gøre det, og at parlamentet skal spille en større rolle i forhandlingsprocessen, vil det øge sandsynligheden for et blødere Brexit, da et flertal af parlamentets medlemmer er pro-eu og stemte for, at Storbritannien skal forblive som medlem. Valget af Donald Trump som USA s præsident ses som positivt for Storbritannien, da Trump over for premierminister Theresa May har udtrykt, at han ønsker at genskabe et forhold svarende til det, der var mellem Margaret Thatcher og Ronald Reagan i 1980 erne. Vi ved stadig ikke meget om Trumps politiske planer, men et tættere økonomisk forhold mellem USA og Storbritannien vil i nogen grad kunne opveje de negative virkninger af Brexit på britisk økonomi, hvilket vil kunne få markederne til at nedjustere risikopræmien i forbindelse med Brexit. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 18-Oct Nov-16 Renten på britiske statsobligationer tog et dyk efter EU-afstemningen, men steg så kraftigt pga. højere inflationsforventninger. Efter præsidentvalget i USA er renten steget yderligere pga. amerikanske rentestigninger, og renten på de britiske 10-årige statsobligationer er nu 1,4 %, svarende til niveauet fra før folkeafstemningen. Den britiske rentekurve er stejlet i lighed med den europæiske og amerikanske. Vi venter, at renten på britiske statsobligationer vil stige yderligere i prognoseperioden, særligt i det 5-10-årige segment pga. de stigende renter i USA. Da de korte renter vil forblive lave, ventes rentekurven at stejle yderligere 3-måneders Libor-rente november

9 USD EUR * GBP DKK SEK NOK Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet november

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse november

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere