EN GOD START PÅ LIVET. stans31. Not your average CTG BRUGERMANUAL TIL STAN S31 FETAL HEART MONITOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN GOD START PÅ LIVET. stans31. Not your average CTG BRUGERMANUAL TIL STAN S31 FETAL HEART MONITOR"

Transkript

1 EN GOD START PÅ LIVET stans31 Not your average CTG BRUGERMANUAL TIL STAN S31 FETAL HEART MONITOR

2 PRD /45 R6A 2012 Neoventa Medical AB. Alle rettigheder forbeholdes. STAN, Goldtrace og STAN-babylogoet er varemærker tilhørende Neoventa Medical AB. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

3 Indholdsfortegnelse ANSVARSFRASKRIVELSE 6 Garanti 6 Oplysninger om produktrevision 6 Andre manualer 6 Information om anvendelse 7 Indikationer for anvendelse 7 Kontraindikationer 7 Apparatets komponenter 7 Miljø til tilsigtet anvendelse 8 1. GENEREL BESKRIVELSE 9 Systemets komponenter 9 Symboler på monitoren og udstyret 11 Vindue med direkte CTG-visning 12 Vindue med FEKG-signal 13 CTG-rullevindue 13 Hændelseslog 13 ANVENDELSE AF STAN S31 14 Klargøring af monitoren 14 Patienttransducere 15 Tilslutning af transducerne 16 Start af STAN S31 17 Skærmlayout og funktioner 17 Databehandling 21 DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG 22 Vurdering af hændelseslog 22 ALARMER 25 Introduktion 25 Alarmtilstande 25 Gennemgang af alarmindstillinger 27 UDSKRIVNING PÅ PAPIR 30 STAN P11 termoprinter 30 Laserprinter 33 SERVICEFUNKTIONER 34 Hovedvalgmuligheder 34 Systemparametre med klinisk betydning 36

4 VEDLIGEHOLDELSE 41 Intervaller 41 Rengøring 41 Bortskaffelse af monitoren og dens tilbehør samt forbrugsmaterialer 42 FORBRUGSMATERIALER OG TILBEHØR 43 STAN TR31 44 Generel beskrivelse 44 Sikkerhed 44 Anvendelse 44 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 45 FEJLSØGNING 47 Generelt 47 Registrering via FEKG 47 Registrering via TOCO eller IUP 48 Fejl på termoprinter 49 Fejl på laserprinter 49 Fejldetektion 50 Advarselsmeddelelser 51 Fejlkategorier 51 FUNKTIONSTEST 53 Højttaler på STAN S31-displayenheden 53 STAN T31 TOCO 53 STAN U31 US1 og STAN U32 US2 53 FEKG-lårplade med 3 afledninger FOSTERCAPUTELEKTRODER OG LÅRPLADER 54 GoldtracePlus 54 Goldtrace MONITORERING MED ST-ANALYSE 57 Indikationer for anvendelse 57 Kontraindikationer 57 Advarsler vedrørende ST-analyse 58 Forsigtighedsregler vedrørende ST-analyse 59 Virkemåde 60 Algoritmer og software 60 Start af ST-analyse 60 Signalkvalitet 62 Anbefalinger 64 Sædepræsentation 64 ST-hændelser 65 Signaltabshændelser 65 Systemhændelser 66

5 4. MONITORERING MED TRÅDLØSE TRANSDUCERE 67 Introduktion 67 Tilslutning af telemetrisystem T-800 til STAN S31 Fetal Heart Monitor 67 Monitorering med STAN S31 ved anvendelse af telemetrisystem T MONITORERING AF ANTENATAL KORTTIDSVARIABILITET (STV) 70 Indikationer for anvendelse 70 Anvendelse af STV-funktionen 70 STV-hændelser 71 Konfiguration 71 Kort metodebeskrivelse MONITORERING AF MATERNELLE VITALE TEGN 73 Introduktion 73 Komponenter, skærmlayout og ekstra funktioner 73 Monitorering af maternelt non-invasivt blodtryk (BT) 75 Introduktion 75 Begrænsninger, advarsler og forsigtighedsregler vedrørende monitorering af blodtryk 75 Forberedelse til blodtryksmåling 76 Start og afbrydelse af en blodtryksmåling 76 Visning af data 77 Monitorering af iltmætning (MSpO 2 ) og maternel puls/hjertefrekvens (MHF) 79 Introduktion 79 Begrænsninger, advarsler og forsigtighedsregler vedrørende monitorering af MSpO 2 og MHF 79 Forberedelse til og måling af MSpO 2 og MHF 80 Visning af data 80 Maternelle hændelser 81 Tekniske alarmer for maternelle målinger 82 Klassifikation af maternelt tilbehør 83 Forbrugsmateriale og tilbehør til maternel monitor 83 Fejlfinding ved maternelle målinger 83 Funktionstests af maternelle transducere 85

6 7. GENERELLE ADVARSLER OG OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER 86 Generelle advarsler 86 Generelle forsigtighedsregler 87 Elektrisk sikkerhed og EMC 87 EU-overensstemmelseserklæring 87 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 88 Lækstrøm til patienten 88 Strømkilde 88 Jordtilslutning af udstyret 88 Strømledningen skal frakobles i forbindelse med serviceeftersyn 88 Kondens 88 Klassifikationer 89

7

8 ANSVARSFRASKRIVELSE ANSVARSFRASKRIVELSE Ved brug af STAN S31 Fetal Heart Monitor forventer Neoventa Medical, at operatøren har modtaget dokumenteret oplæring i brugen af STAN S31 at udstyret anvendes som beskrevet i denne manual, og at udstyret anvendes i et hensigtsmæssigt miljø med elektriske installationer, der er godkendt til formålet, samt at alle reparationer, justeringer eller modifikationer udføres af personale, som er autoriseret af Neoventa Medical. Neoventa Medical påtager sig ikke noget ansvar, hvis produktet anvendes på en måde, som strider mod producentens intentioner med produktet. Denne brugermanual indebærer ingen garanti for en sådan anvendelse. Manualen er gennemgået med henblik på indholdets rigtighed. Vejledningen og specifikationerne i manualen gælder for STAN S31 fetal heart monitor på tidspunktet for trykning af manualen. Efterfølgende modeller og manualer kan ændres uden forudgående varsel. Neoventa Medical påtager sig ikke ansvar for skader eller ødelæggelser, som forårsages direkte eller indirekte på grund af operatørfejl, -udeladelser eller andre afvigelser fra den tiltænkte anvendelse af STAN S31. Denne brugermanual er beskyttet i henhold til loven om ophavsret, og indholdet må ikke, det være sig helt eller delvist, mangfoldiggøres i nogen form, uden at der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse fra Neoventa Medical. STAN S31 må kun sælges af eller på foranledning af en læge. Udstyret er fremstillet til brug i et hospitalsmiljø og er ikke beregnet til hjemmebrug. Læs hele vejledningen, herunder Indikationer for anvendelse, Kontraindikationer, Advarsler og forholdsregler inden brug. Følges vejledningen ikke, kan det forårsage alvorlig skade på patienten. Udstyret skal serviceres og vedligeholdes af uddannede teknikere. Undlades dette, kan det påvirke apparatets funktion og føre til skader på patient og personale. Garanti Se den særskilte garantiaftale. Oplysninger om produktrevision Andre manualer Indholdet i denne brugermanual gælder for STAN S31-systemer, der har programsoftware i version R6-serien eller nyere installeret, hvis intet andet er angivet. Servicemanual til STAN S31 PRD Hurtigvejledning til STAN S31 PRD STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

9 Information om anvendelse Information om anvendelse Indikationer for anvendelse STAN S31 fetal heart monitor er som standard CTG-monitor beregnet til registrering, visning, opbevaring og udskrivning af fosterhjertefrekvens, veaktivitet og patientdata under antepartum test samt under fødselsprocessen og selve fødslen som følger: fosterhjertefrekvensen kan monitoreres ved hjælp af en ultralydstransducer (eksternt) eller ved hjælp af en caputelektrode (internt). veaktiviteten kan monitoreres ved hjælp af en TOCO-transducer (eksternt) eller ved hjælp af et intrauterint trykkateter (internt). Kontraindikationer Monitoren er beregnet til: monitorering af enkeltfostre og tvillinger under standardmæssig CTG-monitorering. non-invasiv monitorering af maternelt blodtryk og iltmætning (SpO2) på monitorer, der har disse funktioner. anvendelse af uddannet sundhedspersonale. anvendelse på fødestuer, områder til antepartum test og under postpartum ophold på hospitalet. Den er ikke beregnet til brug på intensivafdelinger eller operationsstuer. Monitoren er IKKE beregnet til: anvendelse under defibrillering, elektrokirurgi eller magnetisk resonans-scanning (MR). måling af foster-ekg på patienter, der er tilsluttet eksterne elektriske stimulatorer eller med kardial pacemaker. invasiv anvendelse på patienter, hos hvem anvendelse af en føtal caputelektrode eller et intrauterint trykkateter (IUPC) er kontraindiceret. Apparatets komponenter BEMÆRK! Vedrørende tilsigtet anvendelse og kontraindikationer for ST-analyse henvises til kapitel 3 Monitorering med ST-analyse. STAN S31 består af en hovedenhed, der fysisk består af to moduler, en display-enhed (Display Unit DU) og en patientgrænsefladeboks (Patient Interface Box PIB), der er forbundet til hinanden mekanisk og med ledninger. I systemet er der ligeledes inkluderet patientsensorer og indlejret programsoftware. Foster-EKG og fosterhjertefrekvens (FHF) måles kontinuert via en caputelektrode, der er placeret på fosterets isse og tilsluttet via et lårplade -tilslutningskabel forbundet til PIB en. Ekstern monitorering af fosterets hjertefrekvens er en standardfunktion ved CTG-monitorering. STAN S31 kan desuden måle fosterets hjertefrekvens med en ultralydstransducer. Veaktiviteten måles enten med en ekstern transducer (tocodynamometer eller TOCO ), der er placeret på moderens mave, eller med et intrauterint trykkateter (IUPC), der er tilsluttet via et adapterkabel. STAN S31 styres af operatøren ved hjælp af en berøringsfølsom skærm, som ligeledes viser FHF-kurve og veaktivitet i realtid. Patientdata og bemærkninger kan indtastes ved hjælp af tastaturet. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 7

10 Information om anvendelse Miljø til tilsigtet anvendelse Fødestue Patientmiljø Patient i sengen Anordning med transducere Digital kommunikationsgrænseflade (valgfrit) Central monitorering (valgfrit) Operatøren kan være hvor som helst. 8 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

11 1. GENEREL BESKRIVELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE STAN S31 fetal heart monitor er et system til monitorering af fosteret, som kontinuerligt monitorerer fosterets hjertefrekvens og EKG (FEKG) under fødslen med en caputelektrode, samt moderens veaktivitet via en ekstern vetransducer (TOCO) eller en intrauterin tryktransducer (IUP). STAN S31 fetal heart monitor kan desuden måle fosterets hjertefrekvens via en ultralydstransducer (US). Intern monitorering af foster-ekg (FECG) sker ved hjælp af en caputelektrode, som fastgøres på fosterets hoved. Dette kan ske, efter at vandet er gået. Der anbringes en hudelektrode på indersiden af moderens lår tæt på lysken, som tilsluttes til hudelektrodens kabel på lårpladen. Caputelektrodens stik skal isættes korrekt, for at systemet kan fungere korrekt. Generelt giver intern registrering af fosterets EKG en mere nøjagtig værdi for fosterets hjertefrekvens med sande slag-til-slag-målinger opnået ud fra RR-intervallet mellem hvert enkelt EKG-kompleks. En ultralydstransducer (US) kan anvendes til ekstern monitorering. Denne metode viser kun hjertefrekvensen og giver som regel ikke den samme slag-til-slag-nøjagtighed som intern monitorering. Ultralydstransduceren udsender et højfrekvent lydsignal med meget lav styrke, som rammer fosterets hjerte og reflekteres tilbage. Monitoren beregner derefter hjertefrekvensen ud fra dette ekko, og viser den på skærmen. Transduceren fastgøres til moderens abdomen med et elastisk bånd. Den skal rettes ind mod fosterets hjerte på en sådan måde, at der opnås et optimalt signal. Placeringen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Moderens veaktivitet monitoreres eksternt med en vetransducer (TOCO), som fastgøres med et separat elastisk bånd. Denne eksterne vetransducer registrerer trykforandringer og giver et groft udtryk for veaktiviteten. En mere nøjagtig måling kan ofte opnås ved brug af en intrauterin tryktransducer (IUP). Denne kan fastgøres, efter at vandet er gået. Transduceren føres ind i cervix og placeres langs fosterets ryg, mellem fosteret og uterinvæggen. Derefter tilsluttes den til STAN-monitoren via et adapterkabel. Systemets komponenter Set fra forsiden og siderne 1. Display-enhed 15"-fladskærm til visning af data. 2. Hovedafbryder Til at tænde og slukke for STAN S31 (sidder på undersiden). 3. Lysstyrkeknap Til justering af skærmbilledet. 4. EKG (blå) Udtag til lårplader med forbindelsesstik til caput- og hudelektroder. Kan ligeledes anvendes til tilslutning til telemetrisystemer. 5. TOCO/IUP (rød) Udtag til ekstern vetransducer eller adapterkabel til intrauterin tryktransducer. 6. US1 (grøn) Udtag til ekstern ultralydstransducer til måling af hjertefrekvensen. Kan anvendes sammen med US2 ved monitorering af tvillinger. Kan ikke anvendes samtidigt med FEKG. Hvis FEKG og US1 tilsluttes samtidig, viser STAN S31 kun FEKG-information. 7. US2 (gul) Udtag til ekstern ultralydstransducer til måling af hjertefrekvensen. Dette kan anvendes sammen med US1 eller FEKG ved monitorering af tvillinger. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 9

12 1. GENEREL BESKRIVELSE 8. Aktivitetsindikator (grøn) Bør begynde at blinke inden for 2 sekunder efter, at der er tændt for apparatet. I modsat fald skal PIB-enheden sendes til reparation. 9. Strømindikator (grøn) Bør udsende et konstant grønt lys. I modsat fald skal autoriseret servicepersonale kontaktes. 10. Hændelsesmarkør Til input fra hændelsesmarkøren. 11. CF-kort ECG 5 5 TOCO/IUP US1 US Set fra undersiden USB LAN COM1 COM2 COM3 Audio Parallel 1. Strømindgang Til tilkobling af netkabel V, 50/60 Hz Hovedafbryder til at 2 tænde og slukke for 3 STAN S Seriel port med høj hastighed til patientgrænsefladeboksen (PIB) (tilsluttes til (5) med et kabel af typen CBL ). 4. USB-port til patientgrænsefladeboksen. Ikke i brug. 5. Seriel port med høj hastighed til patientgrænsefladeboksen (tilsluttes til (3) med et kabel af typen CBL ). 6. Jævnstrømsindgang (5V DC) og analog lydudgang til patientgrænsefladeboksen (tilsluttes til (11) med et kabel af typen CBL ). 7. Lysstyrkeknap Til justering af skærmbilledet. 8. USB-porte. 9. Netværksport Til tilslutning til netværket. Må kun anvendes sammen med det isolerede ethernet(sikkerheds)kabel CNK Stik til tilslutning af eksterne enheder: COM1 til tilslutning af termoprinter, COM2 til tilslutning til et centralt monitoreringssystem. Tilslut kun godkendte eksterne enheder. 11. Lydindgang/udgang og jævnstrømsudgang (5V, 1A DC) (tilsluttes til (6) med et kabel af typen CBL ). 12. Port ikke i brug STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

13 1. GENEREL BESKRIVELSE M/S K/B 13. Indgang til mus (M/S) Til tilslutning af musen. Bruges kun som alternativ i stedet for at trykke på den berøringsfølsomme skærm. 14. Indgang til tastatur (K/B) Der må kun anvendes godkendte tastaturer. Der må kun anvendes en godkendt stregkodescanner. Alle stik, som ikke er i brug, skal tildækkes. Symboler på monitoren og udstyret Generelt advarselsskilt I forbindelse med STAN S31-systemet vedrører dette risikoen for at tilslutte ikke-tilsigtet udstyr til multistikdåsen på rullebordet. Følg vejledningen i brugermanualen I forbindelse med STAN S31 vedrører dette tilslutning af eksternt udstyr til kommunikationsportene på displayenheden. Derudover skal sikkerhedsanvisningerne for rullebordet følges. Betjeningsvejledning Læs denne brugermanual, inden enheden tages i brug. Påsat del type CF Anvendes til ekstern og intern påsætning på patienten inklusive direkte anvendelse på hjertet. Påsat del type B Anvendes til ekstern påsætning på patienten. Udstyr type BF Anvendes til ekstern og intern påsætning på patienten, eksklusive direkte påsætning på hjertet. Aktivitetslysdiode-symbol Et blinkende grønt lys viser, at PIB (patientgrænsefladeboksen) er i funktion. Strøm-lysdiodesymbol Et konstant grønt lys viser, at strømmen er tilsluttet. Hændelsesmarkørsymbol Viser forbindelsesstikket til den maternelt fungerende hændelsesmarkør. USB-port til PIB (ikke i brug) Seriel port med høj hastighed til PIB Ekstern DC-effektindgang til og analog lydudgang til PIB Lysstyrkeknap-symbol Viser displayenhedens knap til justering af lysstyrke. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 11

14 1. GENEREL BESKRIVELSE USB USB-porte til USB-hukommelsesdiske LAN COM 1 COM 2 COM 3 Audio Port til LAN-netværk COM-porte til tilslutning af perifert udstyr Lydindgang/-udgang Parallel Parallel portforbindelse (ikke i brug) M/S Museindgang K/B Tastaturindgang WEEE-symbol Viser, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat. Hovedskærmbillede Under registrering med STAN S31 kan du i stedet vælge at få vist et af følgende vinduer: Vindue med direkte CTG Anvendes normalt ved monitorering af en patient. Den viser FHF-kurve og veaktivitet. Vindue med FEKG-signal Anvendes til at kontrollere kvaliteten af FEKG-signalet. Den viser foster-ekg-signalet. CTG-rullevindue Anvendes til at gennemse tidligere registrerede data under registreringen. Der findes en gennemsynstilstand til gennemsyn af optagelser, der er gemt på den interne harddisk i STAN S31 eller på en USB-enhed (se SERVICEFUNKTIONER ). Patienttransducere kan ikke tilsluttes, når gennemsynstilstanden anvendes. Vindue med direkte CTG-visning Dette vindue anvendes normalt til monitorering af fosteret. Med en registreringshastighed på 1 cm/min. vises 27 minutters CTG-data. 12 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

15 1. GENEREL BESKRIVELSE Vindue med FEKG-signal Vinduet med FEKG-signalet kan aktiveres ved intern registrering med caputelektrode (FEKG). Når registreringen starter, viser STAN S31 automatisk vinduet med FEKG-signal, indtil et stabilt signal er opnået. Derefter skiftes der til det direkte CTG-vindue. Der kan på et hvilket som helst tidspunkt vendes tilbage til vinduet med FEKG-signal for at inspicere fosterets EKG-signal. Tryk på knappen Signal for at vise eller skjule vinduet med FEKG-signal. I vinduet med FEKG-signal vises det løbende FEKG-signal med sort. De vandrette skaleringslinjer og gradinddelingen på den lodrette akse gør det lettere at vurdere signalstyrken. BEMÆRK! De sidste minutter af den løbende registrering vises i et separat vindue længst til højre på skærmen. CTG-rullevindue CTG-rullevinduet gør det muligt at gennemse den del af registreringen, der findes uden for skærmen i registreringstilstand. Tryk på knappen Vurdere for at vise eller skjule CTG-rullevinduet. Du kan rulle igennem registreringen ved at trykke ned på rullepanelet og trække det til højre eller venstre med en finger/touchpen. Man kan navigere mere præcist, hvis man holder den aktuelle CTG-kurve nede og trækker i den, eller hvis man bruger pilene i enderne af rullepanelet. BEMÆRK! De sidste minutter af den løbende registrering vises altid i et separat vindue længst til højre på skærmen. Hændelseslog Hændelsesloggen indeholder information om forskellige hændelser, se afsnittet DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG. Tryk på knappen Hændelseslog for at vise eller skjule vinduet Hændelseslog. Efter en vis registreringsperiode kan vinduet med hændelses loggen indeholde flere hændelser, end det er muligt at vise på skærmen samtidig. I denne situation vises der automatisk rullepile i højre side at vinduet med hændelsesloggen. Tryk på pilene for at rulle igennem Hændelsesloggen og gennemse tidligere hændelser. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 13

16 1. GENEREL BESKRIVELSE ANVENDELSE AF STAN S31 ANVENDELSE AF STAN S31 Klargøring af monitoren Installation Inden systemet tages i brug, skal det sikres, at det er installeret iht. servicemanualen til STAN S31, PRD , afsnit 5. Systemomgivelser Strømtilslutning Ækvipotential tilslutning Hovedafbryder Afbrydelse af strømmen STAN S31 må kun anvendes i følgende omgivelser: Omgivelsestemperatur: +10 C til +40 C. Relativ fugtighed: 30 % til 75 % ikke-kondenserende. Atmosfærisk tryk: 700 hpa til 1060 hpa. For yderligere oplysninger henvises til ADVARSLER og FORSIGTIGHEDSREGLER. STAN S31 kan anvendes i et almindeligt hospitalsmiljø og er godkendt i henhold til EN med hensyn til elektromagnetisk interferens (EMI) og radiosendere. I lighed med andet medicinsk udstyr er der for STAN S31 specielle forholdsregler vedrørende EMC, og udstyret skal installeres og tages i brug i henhold til EMC-informationen i de vedlagte dokumenter. Før ibrugtagning skal STAN S31 tilsluttes til et jordet netstik, som giver VAC, 50/60 Hz, via det medfølgende strømkabel, eller via et godkendt rullebord eller vægbeslag. BEMÆRK! STAN S31 er beregnet til brug i opretstående stilling. Der skal være mindst 5 cm fri plads bag hovedenhedens bagpanel for at skabe tilstrækkelig ventilation. STAN S31 er udstyret med et DIN stik til valgfri tilslutning til en jordforbindelseslinje med henblik på ækvipotential binding. Anvendelse af ækvipotential binding styres af nationale bestemmelser og/eller hospitalets politik vedrørende elektriske installationer, og disse regler skal ligeledes overholdes ved installation af STAN S31. BEMÆRK! Det ækvipotentiale stik er beregnet til potentialudligning og ikke til overføring af belastnings- eller kontrolsignaler. Det resulterende system skal være i overensstemmelse med IEC/EN For at starte STAN S31 skal hovedafbryderen, som sidder under displayenheden, sættes i position 1 (se Systemets komponenter ). Strømmen afbrydes ved at stille afbryderen i position 0. For at STAN S31 skal kunne fungere korrekt og for at forhindre, at der mistes data, må strømmen ikke afbrydes, før registreringen er gennemført, og STAN S31 udtrykkeligt angiver, at der kan slukkes for strømmen (se Afslut ). Hvis strømforsyningen afbrydes ved et uheld og genoprettes efter maksimalt to timer, bliver operatøren spurgt, om monitoreringen skal fortsætte på den forrige registrering, eller der skal startes en ny registrering. For at frakoble monitoren fra vekselstrømmen (AC) skal du slukke på tænd/sluk-knappen, som sidder nederst til venstre på skærmen, eller trække strømledningen ud af AC-netstikket. 14 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

17 ANVENDELSE AF STAN S31 1. GENEREL BESKRIVELSE ADVARSEL Ved tilslutning af andet elektrisk udstyr til multistikdåsen skabes der et samlet medicinsk system, som kan medføre et reduceret sikkerhedsniveau. Kalibrering af den berøringsfølsomme skærm Konfiguration Det kan være nødvendigt at kalibrere den berøringsfølsomme skærm, for at funktionsknapperne kan indstilles så præcist som muligt. Kalibreringen af den berøringsfølsomme skærm bør kontrolleres periodisk og hvis der opstår problemer med apparatets præcision (se servicemanualen til STAN S31, PRD ). Berør området Tryk for at kalibrere skærmen, der er synligt i det nederste venstre hjørne under opstart, for at få adgang til kalibrering af skærmen. Se servicemanualen til STAN S31 for yderligere oplysninger. Apparatets indstillinger kan justeres efter klinikkens behov. Justeringen foretages normalt af uddannede teknikere og er beskrevet i servicemanualen til STAN S31. Inden apparatet tages i brug, skal der angives sprog, tastaturopsætning og apparatnavn. Se servicemanualen til STAN S31 (PRD ) for at få yderligere oplysninger. Funktionen Systemindstillinger kan åbnes under opstart. Tryk på området Tryk for at få adgang til servicefunktionerne i det nederste højre hjørne, som er synligt ved opstart af STAN S31. Dialogboksen Servicefunktioner vises. Tryk på knappen Rediger indstil. for at få adgang til systemindstillingerne. Tilslutning af eksternt udstyr Regulering af lysstyrke Der kan tilsluttes eksternt udstyr, såsom tastatur, printer, netværksenheder og telemetrisystem (se TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR ). Lysstyrken styres ved hjælp af en knap, der sidder under displayenheden (se Systemets komponenter ). Lysstyrken på skærmen kan øges eller reduceres ved at dreje knappen mod højre eller venstre. Hvis skærmen er helt sort, skal knappens position kontrolleres. Patienttransducere Ultralydstransducere (US1 og US2) Ultralydstransducerne er mærket henholdsvis US1/STAN U 31 (grønt stik) og US2/STAN U 32 (gult stik). Sådan påsættes ultralydstransducerne: Stræk det elastiske bånd rundt om STAN U31 Ultrasound Transducer, Art.no. ACC moderens abdomen, find den bedste placering, justér om nødvendigt båndet, og fastgør derefter transduceren under båndet. For at opnå den bedste funktion skal monitoren være i gang, mens den bedste position lokaliseres ved hjælp af hjertelyden fra højttaleren og hjertefrekvensmålingerne. Placér STAN U32 Ultrasound Transducer, Art.no. ACC transduceren over fosterets hjerte. BEMÆRK! Ved monitorering af et enkelt foster kan en hvilken som helst af de to ultralydstransducere anvendes. US2-transduceren er tilpasset detektion af fosterets hjertefrekvens dybere i det maternelle væv sammenlignet med US1-transduceren. Ultralyds- PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 15

18 1. GENEREL BESKRIVELSE ANVENDELSE AF STAN S31 Vetransducer (TOCO) transducernes følsomhed afhænger derfor af fosterets position, og i visse tilfælde kan US2-transduceren virke bedre end US1-transduceren. BEMÆRK! Ved monitorering af tvillinger anvendes altid lårplade (FEKG-kabel, blåt stik) eller US1 på tvilling 1 (den nederste tvilling) og US2 på tvilling 2 (den øverste tvilling). Ellers er der risiko for at forveksle kurverne for de to hjertefrekvenser på det centrale monitoreringssystem. TOCO-transduceren er mærket TOCO / STAN T 31 (rødt stik). Fastgør transduceren med elastikbåndet og placér den på den øvre del af moderens abdomen over fundus med henblik på effektiv registrering af veaktiviteten. Følsomheden kan justeres ved at stramme eller løsne båndet. Adapterkabel til intern vemåling (IUP) Hændelsesmarkør STAN T31 TOCO Transducer, Art.no. ACC En IUP-transducer til måling af intrauterint tryk kan også tilsluttes ved hjælp af et IUPadapterkabel og de anbefalede forbrugsdele. Der fås to forskellige adapterkabler: STAN I 21 IUPT Adapter til tilslutning af Intran IUP-transducer til engangsbrug fra Utah Medical (mærket ACC ) STAN I 22 IUPT Adapter til tilslutning af Koala IUP-transducer til engangsbrug fra Clinical Innovations (mærket IPC-5060) Proceduren for påsætning af IUP-transduceren er beskrevet i de anvisninger, der følger med engangspakningen. Hændelsesmarkøren tilsluttes til udtaget på patientgrænsefladeboksen. Den anvendes normalt af moderen til markering af fosterbevægelser. Hvert tryk fra moderen indsætter en lodret linjemarkør i vekurven. Tilslutning af transducerne Placér transducerne på patienten, og tilslut dem til patientgrænsefladeboksen. Hver transducer tilsluttes ved at sætte forbindelsesstikket ind i det tilsvarende udtag på patientgrænsefladeboksen (se SYSTEMETS KOMPONENTER ). Sørg for, at forbindelsesstikket vender korrekt. Stikket anbringes med et moderat tryk. Forbindelsesstikkene er farvekodede. Kontrollér, at transduceren er tilsluttet til det korrekte udtag i overensstemmelse med farvekoden. Stikket fjernes ved at trække det lige udad. BEMÆRK! Tilslut kun de transducere, der er i brug (og derfor er fastgjort til patienten), til PIB en. I modsat fald kan transducerne påvirkes af interferens fra omgivelserne, hvilket kan medføre visning af en falsk hjertefrekvens. BEMÆRK! Lårpladen (FEKG-kabel) og ultralydstransduceren US1 kan muligvis ikke tilsluttes til PIB samtidigt. Hvis både lårplade og US1 tilsluttes samtidig, viser STAN S31 kun dataene fra lårpladen. 16 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

19 ANVENDELSE AF STAN S31 1. GENEREL BESKRIVELSE Start af STAN S31 Start STAN S31 ved at indstille strømafbryderen under displayenheden i position 1. Hvis den tidligere registrering blev korrekt afsluttet, starter en ny registrering automatisk. Hvis en registrering blev afbrudt midlertidigt eller ikke blev afsluttet korrekt, er der mulighed for at genoptage den tidligere registrering, hvis STAN S31 genstartes inden for to timer. Hvis den tidligere registrering skal fortsætte, indlæses den af STAN S31, således at hele registreringen kan analyseres på skærmen. Hvis brugeren vælger at starte en ny registrering, afsluttes den tidligere registrering, og en ny påbegyndes. ADVARSEL Under ekstern ultralydsregistrering med STAN S31 skal det som med alt andet fostermonitoreringsudstyr kontrolleres, at den viste hjertefrekvens for fosteret ikke er den dobbelte eller den halve af den sande værdi (da dette lejlighedsvis kan være tilfælde på grund af de indbyggede begrænsninger ved Monitorering med ultralydsteknikken). Det skal ligeledes sikres, at det ikke er moderens hjertefrekvens, som ved en fejltagelse registreres. Tvillingegraviditet Skærmlayout og funktioner Tvillinger kan monitoreres på to måder. Enten eksternt registrering af US1-transduceren (grønt stik) til tvilling 1 og US2-transduceren (gult stik) til tvilling 2, eller tvilling 1 kan, efter at vandet er gået, monitoreres ved påsætning af en caputelektrode. Tvilling 2 monitoreres altid ved anvendelse af US2 (gult stik). FEKG og US1 kan ikke anvendes samtidig. Det er ikke muligt at monitorere begge tvillinger ved hjælp af FEKG. Ved monitorering af tvillinger skal det sikres, at de to hjertefrekvenser stammer fra to forskellige fostre og ikke fra det samme foster. STAN S31 advarer brugeren, hvis hjertefrekvensen fra kanal 1 (tvilling 1) og kanal 2 (tvilling 2) er overlappende, idet der vises en meddelelse i statusvinduet og i funktionen Hændelseslog. Skærmlayout 1. Registreringsnummer Der genereres et registreringsnummer for hver registrering, som vises på skærmen. Det medtages også på udskrifter og gemmes på disken. 2. Dato og tid Viser den aktuelle dato og tid Patientdata Viser patientens navn og id-nummer. Patientdata kan indtastes ved hjælp af tastaturet. Patientdata kan indtastes ved brug af en kompatibel stregkodescanner. 4. Statusvindue Viser information om systemstatus, konfiguration og eventuelle advarsler og fejlmeddelelser, som berører systemet PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 17

20 1. GENEREL BESKRIVELSE ANVENDELSE AF STAN S31 Farveindikatorer 5. Maternelt vindue Viser kun maternelle tegn, når der anvendes en maternel monitor (ekstern eller indbygget kompatibel monitor af vitale tegn). Ellers er dette vindue tomt. 6. Info-FEKG-vindue Viser signalinformation og advarselsmeddelelser for FEKG. 7. Hjerteslagsindikator 1 (øverst) og 2 (nederst) Indikerer hvert registreret slag (ved FEKG-monitorering) eller blinker to gange i sekundet (ved US-monitorering) på hhv. kanal 1 og kanal 2 8. Signalkvalitet 1 (øverst) og 2 (nederst) Information om signalkvalitet baseret på de foregående ti sekunder af det signal, som måles på henholdsvis kanal 1 og 2. Hvis signalbjælken viser niveau 2 eller derunder, skal det forsøges at forbedre signalkvaliteten. Niveau 4 angiver, at kvaliteten er optimal. 9. Hjertefrekvens 1 (øverst) og 2 (nederst) Viser den aktuelle hjertefrekvens for det signal, der måles på henholdsvis kanal 1 og 2. Titlen indikerer ligeledes, hvilket signal der måles (henholdsvis FHF-FEKG, FHF-US1 og FHF-US2). 10. Veaktivitet Viser den aktuelle veaktivitet. Titlen indikerer, om den måles med ekstern TOCO-transducer eller intern IUP-transducer. 11. CTG-vindue: Kurve over hjertefrekvens Viser op til to fosterhjertefrekvensmønstre over tid. Hvis moderens hjertefrekvens måles, vises den også i CTG-vinduet. 12. CTG-vindue: Kurve over veaktivitet Viser veaktiviteten over tid. 13. Statusindikeringer Viser status for netværkstilslutning, intern lagerkapacitet, tilslutning af centralt monitoreringssystem og tilslutning af termoprinter. Fungerer: grøn indikator, normal tekst. ADVARSEL: gul indikator, normal tekst (gælder kun det interne lager) Fejl: orange indikator, gennemstreget tekst Ikke installeret: nedtonet diode, nedtonet tekst 14. Grundmenu (funktionsknapper) Viser de 10 menuknapper med følgende mulige tilstande og funktioner: Normalt udseende: Funktionen understøttes. Knappen er konstant trykket ned: Funktionen eller indstillingen er aktiv. Knappen er nedtonet: Funktionen understøttes ikke. Tryk på knappen for at aktivere den funktion, der er knyttet til knappen. 15. Genvejsmenu De fleste menuknapper har en genvejsmenu, der indeholder flere valgmuligheder. Tryk på knappen med fingeren/touchpennen, og hold den nede for at åbne genvejsmenuen. Tabellen nedenfor viser, hvorledes dataene fra forskellige transducere præsenteres på den berøringsfølsomme farveskærm på STAN S31. Transducer Lårplade (FEKG-kabel) US 1 (grønt stik) US 2 (gult stik) TOCO IUP Maternel HF Farve Sort Blå Magenta Sort Blå Grøn 18 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

21 ANVENDELSE AF STAN S31 1. GENEREL BESKRIVELSE Funktioner Funktionerne kan aktiveres på følgende måde: Funktion Grundfunktion på valgt menuknap. Yderligere egenskaber for valgte menuknapper (vist i genvejsmenuen). Navigation/Anvendelse Tryk en gang på funktionsknappen med en finger/touchpen. Tryk på funktionsknappen med en finger/touchpen, og hold knappen nede. Aktivér menupunkter (vælg dem som beskrevet ovenfor), og forlad genvejsmenuen. Tryk på menupunktet i genvejsmenuen med en finger/touchpen, og slip tasten. Funktionerne er vist nedenfor. Hvis teksten på knappen er nedtonet, er funktionen ikke tilgængelig. Knap Grundlæggende funktion Menupunkter 1 2 Nulstil TOCO/Nulstil IUP Tryk på Nulstil TOCO/Nulstil IUP for at nulstille TOCO-signalet til 5 eller IUP-signalet til 0. Vurdere Tryk på knappen Vurdere for at få vist eller skjule CTG-rullevinduet (se CTG-rullevindue ). Vælg følsomhedsniveau for TOCO. (Er kun tilgængelig for TOCO). Høj følsomhed (vælg denne indstilling, når TOCO-aktiviteten har lav amplitude). Normal følsomhed Lav følsomhed (vælg denne indstilling, når TOCO-værdierne er mættede). 3 Signal Tryk på knappen Signal for at vise eller skjule FEKG-signalvinduet (se Vindue med FEKG-signal ). Der kan foretages forskellige justeringer, som påvirker præsentationen af EKG-signalet som beskrevet nedenfor: Zoom ind Øger det viste EKG-signals amplitude. Zoom ud Mindsker det viste EKG-signals amplitude. Sædefødsel Denne funktion må kun aktiveres i tilfælde af sædefødsel. 4 Hændelseslog Tryk på knappen Hændelseslog for at se eller skjule vinduet Hændelseslog (se Vinduet Hændelseslog ). Forskellige indstillinger, der logges i hændelsesloggen, kan foretages som følger: MSpO2-hændelse [tid] Man kan vælge tidsinterval for logning af MSpO2-værdi til hændelsesloggen. Gem MSpO2-data Alarmindstillinger Vælges for at se indstillinger for/konfiguration af Alarmer og Alarmsignal. Nulstil T/QRS-basislinje Tryk, hvis du ønsker at anvende intern monitorering og ST-analyse af den anden tvilling efter fødsel af den første tvilling. ST af Vælges ved intern monitorering af præmaturt foster. Vælges for at se indstillinger for/konfiguration af Alarmer og Alarmsignal. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 19

22 1. GENEREL BESKRIVELSE ANVENDELSE AF STAN S31 Knap Grundlæggende funktion Menupunkter Notat Hvis aktiveret, vises en dialogboks. Tryk på knappen Notat for at indtaste en hændelse ved hjælp af tastaturet. Den indtastede tekst vil blive gemt i Hændelsesloggen. Lyd FEKG/Lyd US1 Når knappen trykkes ned, genereres der lyd fra den tilhørende ultralydstransducer (detekteres automatisk af STAN). Hvis der er tilsluttet både lårplade- og US1-transducere, genereres der kun lyd fra lårpladen. Lyd US2 Når knappen trykkes ned, genereres der lyd fra ultralydstransduceren (US2). Udskriv Tryk på knappen Udskriv for at aktivere dialogboksen Udskriv. Termoprinter Funktion med to tilstande. Når denne knap er trykket ned, er termoprinteren aktiveret til konstant udskrivning. Afslut Tryk på knappen Afslut for at afslutte eller midlertidigt afbryde registreringen. Foruddefineret hændelse Der er 10 foruddefinerede hændelser. Vælg den ønskede hændelse, der skal tilføjes til hændelsesloggen. Indtast patientdata Vælges for at indtaste patientdata. Lydstyrken kan justeres. Lydstyrke 5 Lydstyrke 4 Lydstyrke 3 Lydstyrke 2 Lydstyrke 1 Lydstyrken kan justeres. Lydstyrke 5 Lydstyrke 4 Lydstyrke 3 Lydstyrke 2 Lydstyrke 1 Der er mulighed for følgende indstillinger, der påvirker udskriften fra netværksprinteren: Udskriv signalrapport. Aktiver denne funktion for at udskrive en detaljeret rapport over hændelser, der er relateret til FEKG- og US-indgangssignaler. Skal bruges ved anmodning om signalrelateret teknisk support. US2 +20 bpm. Aktiveres for at udskrive hjertefrekvensen fra kanal 2 (US2-transducer) med en forskydning på +20 bpm. Der er mulighed for følgende indstillinger, der påvirker udskriften af registreringen: Udskriv signalrapport. Aktiver denne funktion for at udskrive en detaljeret rapport over hændelser, der er relateret til FEKG- og US-indgangssignaler. Indstillingen er kun mulig ved gennemsyn af gamle registreringer (ikke muligt for igangværende registreringer). Skal bruges ved anmodning om signalrelateret teknisk support. US2 +20 bpm. Aktiveres for at udskrive hjertefrekvensen fra kanal 2 (US2-transducer) med en forskydning på +20 bpm. Kalibreringslinjer. Vælges for at tegne vandrette linjer på udskriften fra termoprinteren. Anvendes til bekræftelse af korrekt ilægning af papir. EKG-gennemsnit. Når denne funktion vælges, udskrives EKGgennemsnittene hvert andet minut på termoprinteren. Udskriv Hændelseslog. Vælges for at udskrive hele hændelsesloggen på termoprinteren. Fremryk papir. Tillader fødning med et ark papir Systemstatus for STAN S31. Vælges for at få vist vinduet Systemstatus. 20 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

23 ANVENDELSE AF STAN S31 1. GENEREL BESKRIVELSE Afslut Databehandling Lagring af data Afslut registreringen ved at trykke på menuknappen Afslut. Der åbnes en dialogboks med tre valgmuligheder. Vælg Afslut i denne dialogboks for at afslutte registreringen og gemme den på den interne harddisk. Strømmen må ikke afbrydes under denne overførsel, der normalt kun tager nogle få sekunder. Der kan tabes op til 10 sekunders data, hvis ikke denne procedure anvendes ved nedlukning af STAN S31. Hvis det er nødvendigt at slukke for strømmen uden at afslutte registreringen (hvis STAN S31 f.eks. skal flyttes til et andet rum), kan registreringen afbrydes midlertidigt. Tryk på menuknappen Afslut og vælg Afslut midlert. i dialogboksen, der åbner. Hvis STAN S31 genstartes inden for to timer, vil det være muligt at fortsætte med den sidste registrering (se Start af STAN S31 ). Alle registreringer gemmes midlertidigt på en intern flashdisk og overføres til et permanent lagringsmedie, når dette er muligt. Disken har kapacitet til at opbevare timers data. Der findes forskellige muligheder for overførsel af gemte data. Lagring på et netværk STAN S31 kan tilsluttes et netværk via ethernet. Når systemet er blevet konfigureret, overføres registreringer automatisk til en hospitalsserver, hvis STAN S31 er tilsluttet til netværket, se servicemanualen til STAN S31 (PRD ). USB-lagerenheder For at overføre registreringer til en USB-lagerenhed, når STAN S31 er startet, skal en klargjort USB-lagerenhed sættes i et af de to tilgængelige USB-stik, se servicemanualen til STAN S31 (PRD ). BEMÆRK! Statusindikatoren Internt lager på STAN S31 bliver orange (med gennemstreget tekst), når systemets resterende ledige hukommelse har kapacitet til at lagre under 100 timers registrering. Neoventa Medical anbefaler, at arkivering i en sådan situation udføres så hurtigt som muligt. Når hukommelsen er fuld, er det ikke muligt at starte en ny registrering, før der er frigivet ledig hukommelse. BEMÆRK! Neoventa Medical påtager sig intet ansvar for elektronisk dataarkivering og anbefaler, at brugeren udvikler en sikker procedure til arkivering af data. Tab af data kan forekomme, hvis instruktionerne ikke følges korrekt. Neoventa Medical anbefaler, at datalagring udelukkende håndteres af autoriseret personale. Se servicemanualen til STAN S31 (PRD ) for at få yderligere oplysninger. Kopiering af enkelt registrering Registreringstid Registreringer, der lagres midlertidigt på den interne flashdisk i STAN S31, kan kopieres over på en USB-hukommelsesdisk. Én valgt registrering kan kopieres ad gangen. Se i Servicefunktioner for mere information om kopiering af en registrering. BEMÆRK! Den maksimale registreringstid for en enkelt registrering er 48 timer. Efter 47 timer advarer STAN S31 om, at der kun er 60 minutters registreringstid tilbage og at registreringen vil blive afbrudt efter 48 timer. Hvis der ønskes monitorering i længere tid, skal registreringen afsluttes og en ny registrering påbegyndes. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 21

24 1. GENEREL BESKRIVELSE DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG Følgende typer af hændelser detekteres automatisk af STAN S31 og registreres i hændelsesloggen: Hjertefrekvenshændelser, signaltabshændelser, systemhændelser og maternelle parametre. Ligeledes vil bemærkninger indtastet af operatøren blive gemt i hændelsesloggen. Hændelsesloggen kan enten vises eller skjules ved at trykke på menuknappen Hændelseslog. Når vinduet Hændelseslog er skjult, er der mere plads på skærmen til at vise registreringen. FORSIGTIG Hændelsesloggen indeholder hændelser, også selv om den er skjult (se nedenfor). Der er risiko for, at vigtige oplysninger ikke opdages, når hændelsesloggen er skjult, så det anbefales, at den vises kontinuerligt. Vinduet Hændelseslog bliver automatisk synlig efter en høj/lav FHF-hændelse. Vurdering af hændelseslog BEMÆRK! Hændelser, som sker i løbet af de sidste 10 sekunder før en utilsigtet strømafbrydelse, kan gå tabt. Resten af hændelsesloggen påvirkes ikke. Efter en vis registreringsperiode kan vinduet med hændelsesloggen indeholde flere hændelser, end det er muligt at vise på skærmen samtidig. Hvis denne situation opstår, vises der automatisk rullepile i højre side at vinduet med hændelsesloggen. Tryk på pilene for at rulle igennem Hændelsesloggen og gennemse tidligere hændelser. BEMÆRK! Detektionen af FHF-hændelser sker for at gøre opmærksom på, at fosterets hjertefrekvens falder uden for de grænser, der er fastlagt af klinikken. Det erstatter ikke klinisk observation og eksamination. Manglen på eller tilstedeværelsen af HF-hændelser er ikke i sig selv en indikator for fosterets eller moderens velbefindende. Høj FHF 14:50 Hvis Høj/lav FHF registr. er aktiveret, vil 200 en Høj FHF-hændelse blive detekteret og 180 registreret i Hændelsesloggen, når hele 160 FHF-kurven er over en tærskelværdi (Højt 5 min FHF-niveau) i et bestemt tidsinterval (Høj 140 FHF-tid). Højt FHF-niveau og høj FHF-tid 120 kan indstilles af brugeren i Systemindstillinger (se SERVICEFUNKTIONER for yderligere oplysninger). 60 Eksempel: Høj/lav FHF registr. er aktiveret Højt FHF-niveau er 150 bpm Høj FHF-tid er 5 minutter Efter 5 minutter vil der blive detekteret en Høj FHF-hændelse, som registreres i hændelsesloggen. BEMÆRK! Det høje FHF-niveau som defineret ovenfor må ikke forveksles med reel føtal takykardi. Da niveauet for tærskelværdien (Højt FHF-niveau) og tidsintervallet (Høj FHF-tid) kan konfigureres af brugeren, vil STAN S31 endvidere detektere en Høj FHFhændelse i henhold til de parameterværdier, der er konfigureret på monitoren. 22 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

25 DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG 1. GENEREL BESKRIVELSE Lav FHF Hvis Høj/lav FHF registr. er aktiveret, vil en Lav FHFhændelse blive detekteret og registreret i Hændelsesloggen, når hele FHF-kurven er under en tærskelværdi (Lavt FHF-niveau) i et bestemt tidsinterval (Lav FHF-tid). Lavt FHF-niveau og Lav FHF-tid kan indstilles af brugeren i Systemindstillinger (se SERVICEFUNKTIONER for 1 min yderligere oplysninger). Eksempel: Høj/lav FHF registr.er aktiveret Lavt FHF-niveau er 110 bpm Lav FHF-tid er 60 sekunder Efter 60 sekunder vil der blive detekteret en Lav FHF-hændelse, som registreres i hændelses loggen. BEMÆRK! Det lave FHF-niveau som defineret ovenfor må ikke forveksles med reel føtal bradykardi. Da tærskelværdien (Lavt FHF-niveau) og tidsintervallet (Lav FHF-tid) kan konfigureres af brugeren, vil STAN S31 endvidere detektere en Lav FHF-hændelse i henhold til de parameterværdier, der er konfigureret på monitoren. 14: Overlappende HF En Overlappende HF-hændelse registreres, hvis to transducere opsamler lignende hjertefrekvenser. Dette kan ske ved monitorering af tvillinger. Det kan også ske, når MHF monitoreres samtidig. En overlappende HF-hændelse viser, at de to FHF-kurver overlapper, henholdsvis at FHF- og MHF-kurverne overlapper. Hvis der detekteres en Overlappende HF-hændelse, skal transducerne flyttes, og det skal sikres, at de monitorerer de tilsigtede hjertefrekvenser. Detektering af Overlappende HF er altid aktiveret og har faste parametre. En overlappende HF-hændelse vil blive detekteret og registreret i hændelsesloggen og vises som en advarsel i Status-vinduet. Signaltab for fosterhjertefrekvens (FHF-signaltab) Advarsel om sædefødsel Hændelsen FHF-signaltab detekteres og registreres i hændelsesloggen, hvis et hjertefrekvenssignal, der aktuelt registreres af STAN S31, tabes for en bestemt del (FHFsignaltabsprocent) af et bestemt tidsinterval (FHF-signaltabstid). FHF-signaltabsprocent og FHF-signaltabstid er konfigurerbare parametre. Hændelsen afsluttes, når den respektive signaldækning af hjertefrekvensen er øget med 10 % i forhold til den værdi, der udløste hændelsen. Eksempel: FHF-signaltabsprocenten indstilles til 50 % FHF-signaltabstiden indstilles til 2 minutter Hændelsen FHF-signaltab registreres i hændelsesloggen, hvis et hjertefrekvenssignal, der aktuelt registreres af STAN S31, tabes i mindst 50 % af de sidste 2 minutters registrering. BEMÆRK! I perioder med FHF-signaltab kan STAN S31 ikke detektere hjertefrekvensmønstre, der elles ville udløse høje/lave FHF-hændelser. Hvis FEKG-komplekser med kontinuerligt negative P-takker registreres i tre minutter, vises en advarselsmeddelelse i vinduet Status: Sædefødsel?. Denne situation opstår, hvis EKG et registreres ud fra en sædepræsentation. PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 23

26 1. GENEREL BESKRIVELSE DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG Pause i registrering Brugernotater Denne hændelse logges, når registreringen afsluttes midlertidigt og genoptages inden for to timer. Der kan indtastes notater med tastaturet, eller de kan vælges fra menuen Notat. 24 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

27 ALARMER 1. GENEREL BESKRIVELSE ALARMER Introduktion Dette kapitel præsenterer de valgmuligheder, der er tilgængelige på STAN S31 til indstilling af alarmer, der passer til arbejdet i de lokale omgivelser. Det beskriver ligeledes hvorledes monitoren opfører sig, når alarmerne udløses, hvorledes alarmerne genkendes, og hvilken information og hvilke valgmuligheder, der er tilgængelige for operatøren. Se under SERVICEFUNKTIONER for yderligere oplysninger om, hvorledes alarmerne indstilles. BEMÆRK! Alle alarmindstillingerne foretages i systemindstillinger og nulstilles hertil, hver gang en registrering påbegyndes eller fortsættes. Indstillingerne kan ændres ved opstart af systemet ved at gå ind i menuen Systemindstillinger, men de kan ikke ændres under en igangværende registrering. ADVARSEL Monitorering af patienten må ikke udelukkende baseres på alarmsystemet. Fravær af alarmudløsende hændelser er ingen garanti for moderens eller fosterets velbefindende. Alarmsystemerne erstatter ikke personlig monitorering og klinisk undersøgelse af patienten. Alarmtilstande Du kan indstille alarmer på STAN S31 for følgende alarmtilstande: Kun kliniske (alarm)-tilstande Kun signaltabs-(alarm)-tilstande Både kliniske (alarm)-tilstande og signaltabs-(alarm)-tilstande De kan også vælge slet ikke at aktivere alarmer. Kliniske (alarm)-tilstande omfatter: ST-hændelser (Episodisk T/QRS-stigning, Basisline-T og Bifasisk ST) FHF-hændelser (Høj HF, Lav HF og overlappende HF) Maternelle hændelser (højt/lavt BT, høj/lav MHF, lav MSpO 2 ) Advarsler ved sædefødsel Signaltabs-(alarm)-tilstande inkluderer: ST-signaltab HF-signaltab Se DEFINITION PÅ HÆNDELSER OG HÆNDELSESLOG for beskrivelsen af disse hændelser. BEMÆRK! De grænser, du indstiller for tiden og niveauet af Høj FHF, Lav FHF og HF-signaltab, fastsætter de tilstande, hvor alarmerne udløses. Hvis grænserne sættes til ekstreme værdier, kan det udløse alarmer for ofte eller for sjældent, hvilket gør alarmsystemet uanvendeligt. BEMÆRK! Hvis der udløses en ny alarm, før den foregående er blevet bekræftet, vil de blive vist i kronologisk rækkefølge. FORSIGTIG Der er risiko for fare, hvis alarmerne er indstillet forskelligt på forskellige STAN S31-monitorer, der anvendes af det samme fødselspersonale. Ved påbegyndelse af en ny registrering, skal alarmindstillingerne på STAN S31-monitoren altid kontrolleres, og det skal sikres, at alarmindstillingerne passer til patienten (se endvidere Gennemgang af alarmindstillinger ). PRD /45 R6A Brugermanual STAN S31 fetal heart monitor 25

28 1. GENEREL BESKRIVELSE ALARMER Tekniske alarmer Tekniske alarmer kan ikke brugerkonfigureres. De opstår ved svigt i de sensorer, der er forbundet med STAN eller ved forvrænget/manglende signal, som ikke kan analyseres præcist. Følgende tekniske alarmforhold vil udløse en teknisk alarm, der ikke kan konfigureres. Et støjende eller svagt FEKG-signal. Telemetritransduceren er afladet eller uden for område. Gælder for integreret maternel monitor: Mislykket BT-måling. Beskadiget SpO2-sensor eller afbrydelse i monitoreringen af SpO2-/MHF-værdier. Det tekniske alarmsignal er visuelt og fremhævet i et cyanfarvet felt i det tilsvarende vindue (vinduerne Info - FEKG, Maternelle parametre eller Status) i det øverste informationspanel sammen med en fejlmeddelelse eller en tankestreg (se nedenstående eksempler). Alle alarmer på STAN er lav-prioritetsalarmer, som angiver, at operatørens opmærksomhed er påkrævet. Alarmsignal Hvis alarmer aktiveres, er der følgende valgmuligheder for alarmsignalerne: kun visuel visning alarm ved lyd og visuel visning BEMÆRK! Der er praktisk talt ingen forsinkelse mellem opdagelse af alarmtilstanden og generering af alarmsignalet på STAN. Visuelt alarmsignal Hvis alarmer er aktiveret, og der forekommer en udløsende hændelse, fremkommer der en Alarm-dialogboks på skærmen, der angiver tidspunktet for forekomsten og typen af hændelsen. Der vil blinke et alarmsymbol i Alarm-dialogboksen. Lydalarmsignal Hvis lydalarm er aktiveret, vil der genereres en lyd ud over den synlige alarmmeddelelse beskrevet ovenfor. På STAN S31 er dette to toner, der gengives i intervaller på 15 sekunder. Alle alarmtilstande vil generere samme type alarmsignal. BEMÆRK! Hvis der genereres en alarmlyd, vil alle andre lyde, der ellers genereres af STAN S31 (såsom FEKG-lyd eller US1-lyd), ophøre, indtil alarmen bekræftes ved at trykke på knappen Bekræft alarm. 26 STAN S31 fetal heart monitor Neoventa Medical PRD /45 R6A

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Sikkerhedsinstruktioner... 3 2. Generelt om Milou... 3 2.1.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere