Cybercrime Survey 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cybercrime Survey 2016"

Transkript

1 Danmark og cybersikkerhed: Virksomhederne er fortsat bekymrede, og ledelsen er begyndt at tage initiativ Cybercrime Survey 2016 Ca. 300 virksomhedsledere, it-chefer og -specialister fra danske virksomheder har delt deres syn på forskellige forhold i relation til cyberkriminalitet. De har fx taget stilling til udviklingen i trusselsbilledet og angivet, hvorledes og i hvilket omfang de arbejder med udfordringerne. Dette års survey indeholder desuden svar fra ca. 200 norske erhvervsfolk. 69 % af de danske respondenter har været udsat for cyberangreb inden for det seneste år. 67 % af de danske respondenter, mod 22 % i 2015, har været udsat for afpresning (fx ransomware) inden for de sidste 12 måneder. 77 % af de danske respondenter vurderer, at de i fremtiden vil være nødt til som minimum at ændre forretningsgange og procedurer for at tilpasse sig den kommende EU-persondataforordning.

2 Indhold Cybercrime Survey 2016 Introduktion 3 Truslen fra cyberkriminalitet bekymrer fortsat mange, 4 og flere rammes af cyberhændelser Organiserede kriminelle udgør den største bekymring 5 Flere cyberangreb øgede udgifter 6 Ledelsen inddrages i højere grad, og investeringerne i it-sikkerhed øges 8 Sikkerhedsinvesteringer målrettet medarbejdere topper listen 9 Ny EU-persondataforordning: 11 Nye regler medfører ændringer for danske virksomheder Norge et lignende billede 12 Om undersøgelsen 13 Inspiration 14 Få hjælp 15 Er din virksomhed forberedt? Ledelsen bør forholde sig til problematikken angående cybersikkerhed og stille følgende spørgsmål: Er vores sikkerhedsprogram tilpasset vores forretningsstrategi? Har vi de kompetencer, der skal til for at identificere de strategiske trusler og de potentielle angreb mod vores forretning? Kan vi forklare vores sikkerhedsstrategi til vores interessenter? Ved vi, hvilke informationer der er mest kritiske for forretningen? Har virksomheden etableret et kriseberedskab, der kan styre den sikkert igennem en kompleks it-relateret hændelse? 2 PwC s Cybercrime Survey 2016

3 Cybercrime Survey 2016 Introduktion Den digitale og teknologiske udvikling er i fuld gang, og flere virksomheder* vurderer i øjeblikket, hvorledes de kan udnytte nye muligheder til fordel for deres forretning. Nye digitale forretningsmodeller udvikles, nye teknologier bliver mere og mere aktuelle, og flere begynder at anvende data til at forstå deres kunder bedre. Det gør cybersikkerhed mere relevant end nogensinde før. Selvom PwC s Cybercrime Survey 2016, som gennemføres for andet år i træk, viser positive tendenser fx i form af at flere oftere briefer deres ledelse om cybertrusler viser den også, at mange er mere bekymrede for cybertrusler, end de var for 12 måneder siden. Derudover oplyser flere end sidste år, at de har været udsat for cyberangreb inden for de seneste 12 måneder. Det kan være dyrt for virksomhederne, hvis de udsættes for et angreb, og på trods af at undersøgelsen ikke indikerer store milliontab hos alle virksomheder, så viser den, at mange rammes økonomisk, og at der generelt er forbedringspotentiale, når det kommer til at forebygge, opdage og håndtere cyberhændelser. Årets survey viser en stor stigning i andelen af virksomheder, som har været udsat for afpresning, fx ransomware, hvor filer bliver krypteret, og kriminelle kræver penge for at frigive dem. Der er altså en udfordring i og et behov for at øge sikkerhedsbevidstheden hos eksempelvis ansatte, så man i højere grad kan forhindre disse former for angreb. At virksomhederne er blevet mere opmærksomme på denne udfordring ses af PwC s Cybercrime Survey 2016, ved at over halvdelen og hele 17 procentpoint flere end sidste år peger på awareness-træning som én af deres prioriterede investeringer i relation til cybersikkerhed. Ud over at den digitale og teknologiske udvikling har gjort cybertruslen mere aktuel end nogensinde før, har den også afstedkommet en ny EU-persondataforordning, som er vedtaget med virkning fra maj Blot halvdelen af undersøgelsens respondenter mener, at om 18 måneder vil deres virksomheds personfølsomme data i høj grad være tilstrækkeligt beskyttet i henhold til den på dette tidspunkt gældende lovgivning. Det kan betyde, at flere risikerer store bøder, hvis kravene til sikkerhed ikke overholdes. En stor tak til alle de erhvervsfolk, der har svaret på PwC s Cybercrime Survey 2016, og rigtig god læselyst. * I denne rapport rapporteres der primært på de danske svar. På side 12 finder du et særskilt afsnit, hvor de danske svar sammenlignes med de norske. PwC s Cybercrime Survey

4 Truslen fra cyberkriminalitet bekymrer fortsat mange, og flere rammes af cyberhændelser Cybertruslen ligger igen i år de danske virksomheder og organisationer tungt på sinde. 65 % af respondenterne, mod 68 % sidste år, svarer, at de er mere bekymrede for cybertruslen nu, end de var for 12 måneder siden. Selvom andelen er faldet en smule, er der fortsat en stor del af de adspurgte, som er bekymret, og undersøgelsen understreger, at bekymringen er berettiget. Hele 69 % af respondenterne har været udsat for angreb eller hændelser, relateret til cyberkriminalitet, i det seneste regnskabsår. Det er en stigning, når man sammenligner med sidste års resultat, hvor 59 % svarede det samme. Specielt de store virksomheder er hårdt ramt. Undersøgelsen viser, at de store virksomheder* har oplevet en stigning på 16 % i antallet af angreb og hændelser, hvor de mindre organisationer til sammenligning har oplevet et fald på 7 %. * Virksomheder med mere end ansatte. De store virksomheder har oplevet en stigning på 65 % 69 % 16 % er mere bekymrede for cybertruslen nu, end for 12 måneder siden. har været udsat for cyberkriminalitet i det seneste regnskabsår. i antallet af angreb og hændelser, som er relateret til cyberkriminalitet. 4 PwC s Cybercrime Survey 2016

5 Organiserede kriminelle udgør den største bekymring I år har respondenterne vurderet nedenstående seks trusler til at være dét, der vil udgøre den største cybertrussel for dem i fremtiden, og vi ser en stor stigning i andelen, der har peget på organiserede kriminelle. 55 % af respondenterne mod 40 % sidste år mener, at organiserede kriminelle vil udgøre den største trussel for deres virksomhed i fremtiden. Sidste år pegede flest på ansatte/ insidere som værende den største trussel valgt af 44 %. I år er svarmuligheden præciseret til ansattes/ indsideres bevidste handling, og andelen, som har peget på dette som en trussel, er 30 %. Forskellen kan skyldes, at det ofte er en utilsigtet handling, som kan udgøre truslen fra ansatte/insidere. PwC s Cybercrime Survey 2016 viser en kraftig stigning i andelen, der rammes af afpresning (fx ransomware, hvor filer krypteres, og virksomheden skal betale penge for at få dem frigivet), hvilket som regel sker, ved at en ansat kommer til at klikke på et forkert link eller lignende. Hvad vil i fremtiden udgøre den største cybertrussel for virksomheden? Organiserede kriminelle 55 % Ansatte/ insidere 44 % Hacktivister (politisk drevne) 36 % De mange nye teknologier 36 % Lovkrav/ regulativer 30 % Ansattes/insideres bevidste handling 30 % Topledelsens manglende forståelse 24 % (Ny svarmulighed) Organiserede kriminelle 40 % Hacktivister (politisk drevne) 38 % De mange nye teknologier 35 % Lovkrav/ regulativer 27 % Topledelsens manglende forståelse 22 % PwC s Cybercrime Survey

6 Flere cyberangreb øgede udgifter Hele 69 % af respondenterne har været udsat for hændelser eller angreb, relateret til cyberkriminalitet, de seneste 12 måneder, og dette har økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 64 % svarer, at der har været monetære omkostninger for virksomheden som følge af cyberangreb det seneste 6 PwC s Cybercrime Survey 2016 år. En tredjedel angiver sågar, at deres omkostninger overstiger 1 million kr., og halvdelen af respondenterne har øgede udgifter til udbedring og efterforskning af sikkerhedshændelser. Disse øgede udgifter og omkostninger kan muligvis forklares ved, at vi ser en kraftig stigning i antallet af cyberangreb, fx ransomware-angreb. 64 % har oplevet monetære omkostninger for virksomheden som følge af cyberangreb.

7 67 % af respondenterne har været ramt af ransomware i 2016 mod blot 22 % i Tredobling i ransomware-angreb Ved ransomware-angreb tages en virksomheds data som gidsel, ved at angriberne krypterer virksomhedens data og efterfølgende afpresser virksomheden ved at tilbyde krypteringsnøglen for et givent beløb. I årets undersøgelse svarer hele 67 % af respondenterne, at de har været udsat for ransomware-angreb, hvilket er en tredobling, sammenlignet med har også været året for en voksende bølge af phishingog afpresningsangreb via sms. Angriberne har forsøgt at få oplyst bankoplysninger, NemID og adgangskoder ved at udgive sig for at være fra en virksomhed, som er kendt af den brede befolkning. Ramt af ransomware? Vi anbefaler de kunder, som vi hjælper med ransomware-sager, at de sidestiller angreb med en sikkerhedshændelse og ikke en driftshændelse. Det vil sige, at man straks bør kontakte sin sikkerhedsafdeling, hvis man har mistanke om et angreb, så man kan eksekvere en foruddefineret og velafprøvet procedure for håndtering af den givne cyberhændelse. Cyber Incident Response-team En stigende andel af virksomhederne oplever cyberangreb. PwC hjælper dem med at forebygge og håndtere cyberhændelser og har bl.a. etableret en central cyberhotline for kunder, så muligheden for akut hjælp lokalt og globalt bliver øget. Teamet hjælper med at skabe overblik over en given trussel, og cyber forensics-specialister identificerer angrebets art og de udnyttede sårbarheder. Derefter kan der implementeres forbedringer af sikkerheden og udarbejdes en rapport til brug for bl.a. ledelsen, forsikringsselskabet og politiet. Se kontaktinfo på side 15. PwC s Cybercrime Survey

8 Ledelsen inddrages i højere grad, og investeringerne i it-sikkerhed øges De problemstillinger, virksomheder står over for i relation til cybertrusler, bør have ledelsens bevågenhed. PwC s Cybercrime Survey 2016 viser en positiv udvikling, hvad angår andelen af dem, som svarer, at den sikkerhedsansvarlige i deres virksomhed briefer ledelsen kvartalsvist eller oftere om risikoen ved cybertrusler. Andelen er øget fra 46 % i 2015 til 56 % i 2016; og blot 11 % mod 17 % i 2015 svarer, at dette aldrig sker. En anden udvikling, vi ser, er, at hele 40 % i år mod 27 % sidste år svarer, at bestyrelsen bruger tid på at drøfte spørgsmål om cyberog/eller informationssikkerhed. Dog svarer over halvdelen (53 %), at dette sker i mindre grad eller slet ikke. Med den store bekymring over truslen fra cyberkriminalitet og et stigende antal hændelser bliver det mere og mere nødvendigt for virksomhederne at afsætte de fornødne ressourcer til at forebygge og bekæmpe denne trussel. Og undersøgelsen viser, at virksomhederne gør netop dette; den viser fx, at virksomhederne i gennemsnit planlægger at øge deres budgetter til bekæmpelse og forebyggelse af cyberkriminalitet med 15 % over de kommende 18 måneder. Det er specielt de mindre organisationer, målt på antal ansatte, der planlægger den største gennemsnitlige budgetforøgelse. En af grundene til dette kan være, at de mindre virksomheder nu har erkendt behovet for at afsætte flere midler til bekæmpelse og forebyggelse af cyberkriminalitet. Gennemsnitlig forøgelse af budget over de næste 18 måneder Virksomheder med færre end medarbejdere Virksomheder med flere end medarbejdere 24 % 14 % 8 PwC s Cybercrime Survey 2016

9 Sikkerhedsinvesteringer målrettet medarbejdere topper listen Awareness-træning er igen i år det område, der prioriteres højest, når det kommer til virksomhedernes sikkerhedsinvesteringer, og fokus på dette er endnu større end sidste år. Derudover er malware detection nu rykket op fra en niendeplads til en andenplads med mere end dobbelt så mange respondenter, der angiver dette som en prioriteret investering for de næste 12 måneder. Et område, som i år er kommet på top-10-listen over de højest prioriterede investeringsområder for de næste 12 måneder, er data loss prevention. Det kan dels skyldes de persondatakrav, der følger med den nye EU-persondataforordning, dels det stigende antal cyberhændelser. Data loss prevention kan i denne forbindelse være et utroligt vigtigt tiltag i bestræbelserne på at forhindre, at data går tabt. Også patch management tools optræder nu i top-10, hvilket viser, at virksomhederne har fokus på én af grundstenene inden for sikkerhed nemlig at sørge for, at systemerne er og forbliver opdaterede, hvilket kan medvirke til at mindske risikoen for et succesfuldt cyberangreb. Generelt for mange af disse sikkerhedstiltag er, at de har fået et solidt nøk opad i forhold til antallet af respondenter, der planlægger at investere i dem. Og med et stigende antal virksomheder, der udsættes for cyberkriminalitet, er dette ikke uforståeligt. Det kan også være med til at forklare, hvorfor blot 5 % angiver, at de ikke investerer i cybersikkerhed. Højest prioriterede investeringer i de næste 12 måneder Difference i forhold til 2015 Awareness-træning 57,2 % +17,3 pp. Malware detection 37,9 % +21,6 pp. Central og intelligent logning 35,2 % +3,2 pp. Sikkerhed på mobile enheder 33,8 % +0,7 pp. Identity management 32,4 % +4,3 pp. Sårbarhedsscanninger 31,0 % +6,3 pp. Privilegeret adgangsstyring 29,7 % +10,0 pp. Metodeforankring som 25,5 % 1,5 pp. ISO 2700x eller NIST Patch management tools 22,1 % +9,7 pp. Data loss prevention 20,0 % +9,3 pp. PwC s Cybercrime Survey

10 PwC s Globale Privacy Practice Med PwC s Globale Privacy Pratice kan vi hjælpe din virksomhed med at omsætte juridiske krav i den nye EU-persondataforordning til operationelle og pragmatiske procedurer og processer, som understøttes af tekniske løsninger, der sikrer en effektiv efterlevelse af kravene, ligesom vi kan assistere med kontrol og opfølgningsarbejdet. 10 PwC s Cybercrime Survey 2016

11 Ny EU-persondataforordning Nye regler medfører ændringer for danske virksomheder Den nye EU-persondataforordning, som er blevet vedtaget, træder i kraft i maj Den indeholder en lang række nye og skærpede krav til virksomheder, der behandler data, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person. 77 % af respondenterne vurderer, at de i fremtiden vil være nødt til som minimum at ændre forretningsgange og procedurer for at tilpasse sig den kommende persondataforordning, mens det kun er 52 %, der mener, at de om 18 måneder i høj grad har sikret deres persondata tilstrækkeligt. Dermed står en stor del af virksomhederne med en risiko for at skulle imødekomme de bødekrav på op til 4 % af omsætningen eller 20 millioner euro, det vil kunne afstedkomme, hvis kravene i EU-persondataforordningen, herunder krav til sikkerheden, ikke overholdes. Dette aktualiseres endvidere, ved at hele 69 % af respondenterne har været udsat for hændelser eller angreb, relateret til cyberkriminalitet, i de seneste 12 måneder. Angreb, der i fremtiden meget vel kan tænkes at omfatte tyveri af persondata, og som har til formål at presse penge ud af virksomhederne, mod at deres data ikke lækkes på internettet og dermed medfører bøde fra EU. 77 % vil ændre forretningsgange og procedurer for at tilpasse sig den kommende EU-persondataforordning. De 77 % fordeler sig således: Små virksomheder 20,2 % Store virksomheder 39,4 % Beskyttelse af personfølsomme data I hvilken grad er din virksomheds personfølsomme data tilstrækkeligt beskyttet om 18 måneder i henhold til gældende lovgivning? I høj grad 52 % Mellemstore virksomheder 40,4 % Slet ikke 0 % Ved ikke 10 % I mindre grad 9 % I nogen grad 29 % PwC s Cybercrime Survey

12 password virus spyware protection Norge et lignende billede I år har næsten 200 norske erhvervsfolk deltaget i PwC s Cybercrime Survey, og der tegner sig et lignende billede, når vi sammenligner de norske svar med de danske. Også i Norge vurderes organiserede kriminelle at udgøre den største trussel i fremtiden (50 %) dog meget tæt efterfulgt af ansattes/insideres bevidste handling (48 %). De danske og norske svar afviger mest fra hinanden, når det kommer til de typer af cyberangreb, som virksomhederne har været udsat for. Næsten to tredjedele (64 %) af de norske respondenter har været ramt af orme og vira; til sammenligning angiver ca. halvdelen (48 %) af de danske respondenter det samme. 69 % 58 % 65 % 57 % 55 % 50 % 67 % 55 % 77 % 66 %... har været udsat for et cyberangreb i de seneste 12 måneder.... er mere bekymrede for cybertruslen nu end for 12 måneder siden.... vurderer, at organiserede kriminelle vil udgøre den største cybertrussel i fremtiden.... har været ramt af afpresning (fx ransomware) inden for de seneste 12 måneder.... vurderer, at de i fremtiden vil være nødt til som minimum at ændre forretningsgange og procedurer for at tilpasse sig den kommende EUpersondataforordning. 12 PwC s Cybercrime Survey 2016

13 cybercrime internet hacking malware firewall privacy Om undersøgelsen 297 danske og 191 norske virksomhedsledere, it-chefer og -specia lister har deltaget i PwC s Cybercrime Survey 2016, som i år er gennemført med opbakning fra DANVA, Finansrådet, Dansk Erhverv, Kita, IT-Branchen, Center for Cybersikkerhed og DI Digital. Undersøgelsen bygger på onlinebesvarelser, afgivet i perioden 1. juni til 2. september Respondenterne er blevet stillet en række spørgsmål, som relaterer sig til cyberområdet fx om de er blevet ramt af et cyber-angreb, hvor meget de investerer i it-sikkerhed, og om de er bekymrede over truslen fra cybercrime, ligesom de er blevet spurgt til, hvordan deres virksomhed forholder sig til den nye EUpersondataforordning mv. Ca. 55 % er SMV er, og ca. 20 % er store virksomheder; de resterende har valgt ikke at angive antal ansatte, som i denne undersøgelse anvendes til at definere virksomhedens størrelse. Virksomhederne kommer fra et bredt udsnit af brancher/industrier/sektorer, herunder handel og forbrug, den finansielle sektor, professionelle services og rådgivning, teknologi, industrielle virksomheder, offentlige institutioner, energi og forsyning, transport, farma mv. Undersøgelsens spørgsmål og svarmuligheder er udarbejdet af PwC og udsendt i samarbejde med tidligere nævnte organisationer. Branchefordeling Finansielle sektor 12,6 % Offentlige virksomheder 19,5 % Private virksomheder 67,9 % PwC s Cybercrime Survey

14 Inspiration Trænger din virksomheds cybersikkerhed til et snapshot? Få overblik over din virksomheds sikkerhedsniveau med PwC s CyberSnap. Med CyberSnap kommer vi på besøg i din virksomhed og undersøger udvalgte områder inden for it-sikkerhed. Du og din virksomhed får indblik i, om it-sikkerheden er som ønsket, og om den lever op til best practice inden for din industri. Læs mere på Game of Threats TM spil din ledelse stærk Med PwC s unikke Game of Threats får I mulighed for at få simuleret forskellige former for hackerangreb mod jeres virksomhed, træne forskellige cyberforsvar og opnå en bedre forståelse for de nødvendige tiltag, I bør implementere for at imødegå cyberangreb. Se video Se video af workshoppen og læs mere på 14 PwC s Cybercrime Survey 2016

15 Få hjælp Vi vil meget gerne i dialog med dig om resultaterne fra årets Cybercrime Survey. Kontakt en af PwC s eksperter for en uforpligtende snak om dine konkrete udfordringer og behov. Du kan også læse mere om vores ydelser inden for it-sikkerhed på Mads Nørgaard Madsen Partner Security & Technology M: E: Jørgen Sørensen Partner Security & Technology T: E: Christian Kjær Director IT Risk Assurance M: E: PwC s Incident Response team T: Vi har kontorer i 15 byer også en tæt på dig. PwC s Cybercrime Survey

16 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Danmark og cybersikkerhed: Cybertruslen bekymrer flere end tidligere, og vi ser et skærpet fokus på den kommende EU-persondataforordning

Danmark og cybersikkerhed: Cybertruslen bekymrer flere end tidligere, og vi ser et skærpet fokus på den kommende EU-persondataforordning Danmark og cybersikkerhed: Cybertruslen bekymrer flere end tidligere, og vi ser et skærpet fokus på den kommende EU-persondataforordning Cybercrime Survey 2017 Oktober 2017 250 danske og 100 norske virksomhedsledere,

Læs mere

Cybercrime Survey 2015

Cybercrime Survey 2015 Danmark og cybersikkerhed: Virksomhederne er bekymrede Cybercrime Survey 2015 Omkring 250 virksomhedsledere, it-chefer og specialister fra danske virksomheder har delt deres aktuelle indtryk af cyberkriminalitet

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Cyber risk 2016 Mads N. Madsen Partner Revision. Skat. Rådgivning.

Cyber risk 2016 Mads N. Madsen Partner Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Mads N. Madsen Partner Revision. Skat. Rådgivning. en global cyberpartner Vi hjælper virksomheder med at forstå dynamiske cyberudfordringer, imødegå og håndtere risici, som er uløseligt forbundet

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

ANALYSENOTAT It-kriminalitet mod danske virksomheder vokser

ANALYSENOTAT It-kriminalitet mod danske virksomheder vokser ANALYSENOTAT It-kriminalitet mod danske virksomheder vokser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD Cybersikkerhed er kommet højt op på dagsordenen i erhvervslivet og

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

IT Forum Hackerangreb: Sådan kan din virksomhed blive ramt 14 April 2016

IT Forum Hackerangreb: Sådan kan din virksomhed blive ramt 14 April 2016 IT Forum Hackerangreb: Sådan kan din virksomhed blive ramt 14 April 2016 Agenda 1. My, myself & I 2. Cyberpilot 3. Truslen lige nu 4. EU Persondataforordningen 5. Hvordan foregår det? 6. Tobias, demo og

Læs mere

Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer

Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer 5. februar 2014 Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer Formålet med denne trusselsvurdering er at informere om omfanget af særligt avancerede hackerangreb,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK CYBERROBUSTHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR

DANMARKS NATIONALBANK CYBERROBUSTHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR DANMARKS NATIONALBANK CYBERROBUSTHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR Sikkerhed og Revision i det digitale samfund 7. september 2017 Karsten Biltoft, Vicedirektør, Formand for FSOR FE: 1000 større angreb mod Danmark

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

CYBER CRIME ET LEDELSESANSVAR MORTEN BØDSKOV, MEDLEM AF FOLKETINGET

CYBER CRIME ET LEDELSESANSVAR MORTEN BØDSKOV, MEDLEM AF FOLKETINGET CYBER CRIME ET LEDELSESANSVAR MORTEN BØDSKOV, MEDLEM AF FOLKETINGET UDVIKLINGEN TRUSLEN FORSVARET SAMARBEJDET UDVIKLINGEN? ORGANISEREDE KRIMINELLE SER NYE MULIGHEDER FRA COMPUTERNØRD TIL KRIMINEL HACKTIVISME

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

It-sikkerhed i danske virksomheder

It-sikkerhed i danske virksomheder It-sikkerhed i danske virksomheder Rundspørge blandt it-chefer, it-sikkerhedsansvarlige og ledere DANSK IT har gennemført en rundspørge blandt danske it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere for at finde

Læs mere

Cybertruslen mod Danmark

Cybertruslen mod Danmark Cybertruslen mod Danmark Vurderingen redegør for det trusselsbillede, der møder danske myndigheder og private virksomheder på internettet. Vurderingen er skrevet af Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed,

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ELSELSKABER OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF IT-SIKKERHEDSHÆNDELSER

ANBEFALINGER TIL ELSELSKABER OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF IT-SIKKERHEDSHÆNDELSER ANBEFALINGER TIL ELSELSKABER OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF IT-SIKKERHEDSHÆNDELSER NOVEMBER 2014 Hvad er et hackerangreb? INTRODUKTION Denne folder er udarbejdet af It-sikkerhedssøjlen i Branchefællesskab

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

FSOR. Cybersikkerhed i den finansielle sektor VISION 2020 FINANSIELT SEKTORFORUM FOR OPERATIONEL ROBUSTHED

FSOR. Cybersikkerhed i den finansielle sektor VISION 2020 FINANSIELT SEKTORFORUM FOR OPERATIONEL ROBUSTHED FSOR FINANSIELT SEKTORFORUM FOR OPERATIONEL ROBUSTHED DECEMBER 2016 Cybersikkerhed i den finansielle sektor VISION 2020 Den danske finansielle sektor skal være best in class i Europa til at imødegå truslen

Læs mere

IT-sikkerhed som et byggeprojekt?

IT-sikkerhed som et byggeprojekt? IT-sikkerhed som et byggeprojekt? IT-sikkerhed hvem har ansvaret hvornår? Morten von Seelen, 2016-09-20 Baggrund Hvorfor er det overhovedet vigtigt for os? 2 Morten von Seelen mvonseelen@deloitte.dk Direkte:

Læs mere

INSPIRATION TIL SUCCES: - BRANCHEVENT FOR DETAILBRANCHEN SÅDAN SIKRE DU DIN NETBUTIK Oktober 2016

INSPIRATION TIL SUCCES: - BRANCHEVENT FOR DETAILBRANCHEN SÅDAN SIKRE DU DIN NETBUTIK Oktober 2016 www.pwc.dk INSPIRATION TIL SUCCES: - BRANCHEVENT FOR DETAILBRANCHEN SÅDAN SIKRE DU DIN NETBUTIK Jørgen Sørensen Partner, Denmark s Consulting group Security & Technology M: +45 24945254 E: jgs@pwc.dk Baggrund

Læs mere

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER F-Secure Radar 48% flere sikkerhedshændelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSLEN ER VIRKELIG Hackerne giver ikke op. Truslen mod jeres virksomheds it-sikkerhed

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHED I

INFORMATIONSSIKKERHED I INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR ANALYSE: OFFENTLIGT ANSATTE SLÅR FORTROLIGE OPLYSNINGER OP AF NYSGERRIGHED KMD Analyse Briefing Juni 2016 OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR. KMD Analyse

INFORMATIONS- SIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR. KMD Analyse INFORMATIONS- SIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR KMD Analyse OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER

INFORMATIONS- SIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER INFORMATIONS- SIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR Danske topvirksomheder tages som datagidsler Danske sikkerhedsafdelinger opruster men savner mere opbakning fra

Læs mere

Industrivirus og industrispionage. It-sikkerhed 2011

Industrivirus og industrispionage. It-sikkerhed 2011 CIOViewpoint 2011 Industrivirus og industrispionage It-sikkerhed 2011 Formålet med denne undersøgelse er at afdække i hvor stort omfang danske virksomheder oplever industrispionage samt angreb mod basis

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG VIRKSOMHEDERNE MOD CYBERKRIMINALITET

SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG VIRKSOMHEDERNE MOD CYBERKRIMINALITET SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG VIRKSOMHEDERNE MOD CYBERKRIMINALITET Indhold Om samarbejdet... 2 Baggrund... 2 Den sårbare målgruppe... 3 Gevinster ved samarbejdet... 3 Indsigt... 5 Organisation og praktik...

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

IT- SIKKERHED. De 20 CIS Kontroller til øget sikkerhed

IT- SIKKERHED. De 20 CIS Kontroller til øget sikkerhed 0 IT- SIKKERHED De 20 CIS Kontroller til øget sikkerhed IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-sikkerhed Det står klart fra den foregående gennemgang af trusselsbilledet, at truslen er enorm, og den rammer

Læs mere

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE Den 23 September 2015 Introduktion Kan en forsikring afdække det økonomiske tab, hvis den risiko organisationen er eksponeret for bliver en realitet? Agenda: Eksponering

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 1 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 3332 5580

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR

INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR KMD Analyse Juni 2016 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Cybersecurity COMMERCIAL IN CONFIDENCE

page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Cybersecurity COMMERCIAL IN CONFIDENCE page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Cybersecurity page 2 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Erik Meldgaard Director IT page 3 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Vores brugere Vores kontorer

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Highlights PwC s CEO Survey 2017

Highlights PwC s CEO Survey 2017 Highlights PwC s CEO Survey 2017 Få overblik over de danske og globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden indblik i, hvilke vækstmarkeder de globale

Læs mere

Informationssikkerhed på ledelsens agenda

Informationssikkerhed på ledelsens agenda Informationssikkerhed på ledelsens agenda - Ledelsesengagement omkring informationssikkerhed Allan Fabricius, It-sikkerhedschef, Dansk Supermarked A/S 1 Kan man sælge sand i Sahara? 2 Dansk Supermarked

Læs mere

Sikkerhed og Revision 2015

Sikkerhed og Revision 2015 Sikkerhed og Revision 2015 Erfaringer fra It-tilsynet med virksomhedernes brug af risikovurderinger REAL kontoret 3. sep. 2015 Velkommen til Århusgade! Fra Finanstilsynets hjemmeside Agenda Hjemmel It-tilsynets

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources?

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Krav og udfordringer Avanceret infrastruktur og

Læs mere

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker Cyberforsvar der virker NOVEMBER DECEMBER 2013 1 Forord Cybertruslen mod Danmark er reel. Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyr rende eller skadelige aktiviteter

Læs mere

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket?

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? 1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? En forudsætning i denne situation er, at der eksisterer kapacitet til at erkende og dokumentere, hvorvidt man er

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

CYBER RISIKOAFDÆKNING

CYBER RISIKOAFDÆKNING CYBER RISIKOAFDÆKNING Den 4 september 2015 Kort om Willis WILLIS ER DANMARKS STØRSTE FORSIKRINGSMÆGLER OG BLANDT VERDENS FØRENDE VIRKSOMHEDER MED SPECIALE I RISIKOSTYRING. VI ER PÅ VERDENSPLAN 17.000 ANSATTE

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

EN REVOLUTIONERENDE CYBER SECURITY LØSNING

EN REVOLUTIONERENDE CYBER SECURITY LØSNING EN REVOLUTIONERENDE CYBER SECURITY LØSNING HVEM ER VORES DIREKTØR Ebbe Petersen (49) var inden han blev direktør for BitRater Group, chef for GovCERT i Forsvaret efterretningstjenesten, som han besluttede

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

/2017. November Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

/2017. November Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata 4/2017 Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2017 114.6

Læs mere

Privatlivsfremmende teknologier (PETs)

Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Appendiks 7 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Privatlivsfremmende teknologier... 3 Midler til imødegåelse af privatlivskrænkende

Læs mere

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Digitale trusselsbillede under forandring. Udgangspunkt i DK-CERTs aktiviteter. Tendenser lige nu,- hvad har drevet

Læs mere

Er fremtiden nem for NemID?

Er fremtiden nem for NemID? Er fremtiden nem for NemID? John Christensen, 6. september 2013 Mail: jochr@nets.eu Tlf.: 2948 2062 1 l Agenda Kort om esecurity i Nets Status på NemID Sikkerheden i NemID NemID nyheder 2 Kort om esecurity

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

#RenewYourBusiness. Cybersecurity. Er du sikker på, du er sikker?

#RenewYourBusiness. Cybersecurity. Er du sikker på, du er sikker? #RenewYourBusiness Cybersecurity Er du sikker på, du er sikker? Sikker i en digital verden 55 % af vores kunder har cybersecurity som it-topprioritet i 2016. Digitaliseringen bringer et væld af muligheder

Læs mere

Sådan får du styr på de digitale risici

Sådan får du styr på de digitale risici Sådan får du styr på de digitale risici Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Bygholm Park, Horsens, den 12. maj 2016 Udfordringer Avanceret infrastruktur og øget kompleksitet Compliance - ISO27001 og lovgivning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

28 August 2015. Data privacy i SAP Lyngby 27/8 2015

28 August 2015. Data privacy i SAP Lyngby 27/8 2015 28 August 2015 Data privacy i SAP Lyngby 27/8 2015 Agenda Om 2BM - Compliance Sikker håndtering af person data i SAP 1. Revisorerklæring for håndtering af personfølsomme data 2. Personfølsomme data definition

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

It-sikkerhed. Udfordringer og perspektiver

It-sikkerhed. Udfordringer og perspektiver It-sikkerhed Udfordringer og perspektiver Vækstfonden sætter fokus på it-sikkerhed Kevin Mitnick demonstrerede på Vækstfondens årsmøde hvor sårbare Kevin Mitnick demonstrerede på Vækstfondens årsmøde,

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

Reducér risikoen for falske mails

Reducér risikoen for falske mails Reducér risikoen for falske mails Center for Cybersikkerhed 1 November 2017 Indledning Center for Cybersikkerhed oplever i stigende grad, at danske myndigheder og virksomheder udsættes for cyberangreb.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN Protection Service for Business VI LEVER I EN MOBIL VERDEN Wi-fi I dag bruger vi flere forskellige enheder via flere forbindelser end nogensinde før.

Læs mere

Et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv gennem styrket IT-sikkerhed

Et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv gennem styrket IT-sikkerhed Et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv gennem styrket IT-sikkerhed ANBEFALINGER FRA VIRKSOMHEDSRÅDET FOR IT-SIKKERHED Marts 2017 ANBEFALINGER FRA VIRKSOMHEDSRÅDET FOR IT-SIKKERHED 1 Forord fra formanden

Læs mere

HVORDAN KAN CONTROLMANAGER UNDERSTØTTE LEDELSESRAPPORTERING

HVORDAN KAN CONTROLMANAGER UNDERSTØTTE LEDELSESRAPPORTERING HVORDAN KAN CONTROLMANAGER UNDERSTØTTE LEDELSESRAPPORTERING - OPSAMLING PÅ SISCON S EFTERÅRSKONFERENCE ControlManager by Siscon 1 DAGEN I DAG Informationssikkerhed på agendaen i bestyrelsen EU-forordningen

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

Hackingens 5 faser. Kim Elgaard, Solution Engineer, Dubex A/S. 21. marts 2017

Hackingens 5 faser. Kim Elgaard, Solution Engineer, Dubex A/S. 21. marts 2017 Hackingens 5 faser Kim Elgaard, Solution Engineer, Dubex A/S 21. marts 2017 Agenda Angrebs vectorer Hackingens faser, samt beskyttelsen Hverdagseksempler Hvad kan vi gøre Praktiske anbefalinger Live demo

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed

YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed YouSee Udvidet Foreningsbredbånd - inkl. Sikkerhedspakke Garanteret hastighed 2/0,5 4/0,5 10/10* 25/25 50/50 80/10* 100/20 150/30* 300/60 129 kr.

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

ANALYSE Informationssikkerhed blandt DI s medlemmer

ANALYSE Informationssikkerhed blandt DI s medlemmer ANALYSE Informationssikkerhed blandt DI s medlemmer DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Forventninger til Cybercrime forsikringer med en risikobaseret tilgang TINE OLSEN, WILLIS JESPER B. HANSEN, SISCON

Forventninger til Cybercrime forsikringer med en risikobaseret tilgang TINE OLSEN, WILLIS JESPER B. HANSEN, SISCON Forventninger til Cybercrime forsikringer med en risikobaseret tilgang TINE OLSEN, WILLIS JESPER B. HANSEN, SISCON HVEM ER VI? JESPER HANSEN, SISCON ESL, CISM, CRISC, CISSP HAR 15+ ÅRS ERFARING, INDENFOR

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere