Indholdsfortegnelse [skjul]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse [skjul]"

Transkript

1 WIKI Grafik er en fællesbetegnelse for alle reproduktionsmåder af skrift og tegning. Grafik betegner både trykketeknikken og selve produktet, det grafiske blad, samt trykt kunst generelt. Ordet grafik kommer fra det græske graphia, som betyder tegning eller skrivning. Indholdsfortegnelse [skjul] 1 Trykteknikker 2 Trykfarver 3 Originalgrafik 4 Reproduktion 5 Non toxic printing 6 Montering 7 Eksterne henvisninger Trykteknikker Dybtryk er en grafisk teknik. Ved dybtryk forstås at trykplade eller stok er bearbejdet så tryksværten opsamles nede i materialet, mens resten bliver aftørret. Til dybtryk hører koldnålsradering, ætsning, kobberstik, fotogravure m.m. mens linoleumssnit og træsnit hører til højtryk og litografi til plantryk. Koldnålsradering udføres med en koldnål, der er meget hård i spidsen. (Den må ikke forveksles med en radérnål, der bruges til at blotlægge metallet på den grundede plade (se ætsning)). Grafikeren ridser streger ind i en metalplade (ofte kobber eller zink), som giver grundlag for opsamling af indsmurt tryksværte eller kobbertykfarve. Nålen efterlader en såkaldt grat en slags fure som kan variere i grovhed og give forskelligt udtryk i det endelige tryk. At nålen kaldes kold henviser til at der ved andre teknikker som ætsninger og kobberstik anvendes en varm nål. Nu om dage er grunden ofte så blød, som følge af et højere indhold af voks, at det ikke længere er nødvendigt at benytte varme. Kobberstik er en grafisk dybtryk-teknik. Til kobberstik anvendes en stikkel til at gravere et motiv direkte i en kobberplade. Teknikken er mekanisk og giver et mere klart og køligt udtryk end en koldnålsradering. Det skyldes, at metallet skæres op, og at der ikke opstår grater. Mezzotinte ved brug af vuggestål "skraveres" eller "prikkes" en plade til en nopret overflade. Med glattestålet udglattes de partier der skal fremstå hvide, eller uden farve. Effekten er som et "negativ".

2 Punktstik Ætsning bruges i grafik til bearbejdning af metalplader. Afdækkes pladen med syrebestandigt materiale, kan et motiv fremstå, idet syre vil ætse det ikke afdækkede område, når pladen lægges i syrebad. Syrebestandigt materiale kan fx være hårdgrund som voks, som giver en stødfast flade at arbejde i, eller det kan være blødgrund, som vil være modtagelig for reliefaftryk. Det vil sige, at et andet materiale med en ønsket struktur presses mod blødgrunden på pladen og derved aftegner et relief af denne struktur, som kan ætses. Ved aquatinte-ætsning dækkes hele pladen af bittesmå harpikskorn, som smeltes fast til pladen og nu bruges som grundlag for områder, der skal ætses. Derved kan de ætsede områder aftørres for tryksværte uden at blive helt hvide aquatintekornene har sørget for en grund, som kan sammenlignes med raster, som vi kender fra billeder i aviser. På den måde kan motivet tilføres "gråtoner" på flader. Jo længere tids ætsning des mere farvemættet vil et område blive på det endelige tryk. Ved stregætsning afdækkes et større område på pladen med syrebestandigt materiale [ætsegrund kan være lak, asfalt eller voks], hvorefter den ønskede streg ridses ned i grunden, så metallet blotlægges, så syren kun ætser netop her. Fladbid er en betegnelse, der bruges om et område på kobberpladen, der er ætset dybt. Det ætsede område aftørres helt eller delvis under indfarvningen, mens kanterne kan holde på farven. Fladbid bruges enten bevidst eller opstår utilsigtet som resultat af en sammenbrudt fernis eller aquatinte. Sukkeraquatinte involverer sukkerløft. Sukkerløft er en teknik, hvor man maler sit motiv på en ren kobberplade med en særlig farve, der engang indeholdt sukker, dernæst tildækker hele pladen med fernis, overhælder pladen med varmt vand således at sukkerfarven løfter grunden af. Det gør, at kobberet er blotlagt netop dér, hvor der er malet i første omgang. Aquatinteteknikken giver sukkeraquatinte. Fotogravure er betegnelsen på en dybtrykteknik, der fotografisk kan overføre et motiv til en plade, der trykkes på samme måde som raderinger. Der er to typer. Ved den oprindelige bruges kobber, som påføres en lysfølsom gelatine, der belyses gennem den film, der bærer motivet. Dernæst ætses pladen. Ved den nyere teknik benyttes fotopolymer. Et særligt plastisk materiale, fotopolymer, er vandopløselig inden, det er blevet hærdet ved belysning med en bestemt bølgelængde. Denne del minder om serigrafi. Når filmen med motivet er blevet lyst over på pladen, hvor filmens korn har kastet skygger ned i pladen, vaskes det polymer af, som "lå i skygge". I pladen findes nu motivet som små kratere, der kan holde på farven ved indfarvning. Efter tykning ligger farven ligesom i små

3 bunker på papiret og variationen i tætheden giver variationen i gråtoner. Farvefotogravure er en videreførelse, hvor der trykkes med flere farver som i moderne offsettryk, nemlig én farve per trykgang med hver sin plade. Sprøjtegrund Lavendelolieteknik Højtryk er en grafisk teknik. Ved højtryk forstås at trykplade eller stok er bearbejdet således at der skæres områder væk, som skal fremstå hvide i det endelige tryk. Selve motivet står tilbage i pladen og kan nu valses over med sværte, som dernæst trykkes eller gnides mod papiret. Under højtryk regner man træsnit, linoleumssnit og xylografi, mens koldnålsradering og ætsning hører til under dybtryk. Træsnit Linoleumssnit Xylografi Kartoffeltryk og andre stempler Bogtryk Folietryk Letterset Flexografi Frotage Fladtryk/ plantryk er en grafisk teknik. Trykformens trykgivende partier og ikke-trykgivende partier har niveaumæssigt samme højde. Processen for hvorledes denne skabes varierer. Under trykningen benyttes der ofte vand til at dække og rense de områder der ikke skal bære farve. Da trykbilledet på formen er olie baseret vil vandet sky dette. Trykfarven vil til gengæld når den påføres lægge sig på trykbilledet, men sky de områder der er dækket af vand. De Industrielle maskinernes opbygning varierer alt efter trykemnet, men generelt fungerer selve trykværket efter samme princip med mulighed for at justere den vand og farve mængde der påføres under trykningen. Til at overføre trykbilledet fra formen til papiret benyttes ofte en cylinder overtrukket med en gummidug. Derved mindskes overførsel af vand til papiret og man får en bredere overførsel/indtrykning af farven på forskellige papirkvaliteter. Ofte er flere trykværker forbundet hvilket gør det muligt at trykke flere farver eller eventuel på begge sider af papiret. Litografi/Stentryk benytter en finkornet sten hvorpå trykbilledet tegnes med en olie baseret pen eller ligende. Arkoffset bruger en aluminiumsplade (offsetplade) som base for trykbilledet. Disse er lysfølsomme. Ved at belyse og efterfølgende fremkalde den skabes trykbilledet på offsetpladen. I de såkaldte DI-maskiner foregår belysning og fremkalder processen direkte i trykmaskinen.

4 Offsetrotation har en trykproces der er meget lig den i arkoffset med den forskel at der her trykkes på papir fra ruller. Efter tryk limes, hæftes og falses papiret ofte i maskinen. Rotationsmaskiner kan være meget store med plads til flere hundrede offset plader. Tøroffset trykker uden brug af vand ved bl.a. at benytte en offsetplade belagt med et silikonelag. Bliktryk Digitaltryk benytter ikke en fast trykform, derimod dannes trykbilledet på baggrund af et digitalt input som sendes direkte til printeren/maskinen, derfor kan trykbilledet ændres efter hvert tryk uden stop. Elektrofotografi metoden benyttes i fotokopimaskiner, laserprint og industrielle trykmaskiner og bygger på brugen af en OPC (Optical Photo Conductor) som base for trykbilledet. Hele OPCen oplades først med en elektrostatisk ladning, hvorefter bliver de ikke farve bærende områder belyst. De mister ved belysningen deres ladning og OPCen vil kun tiltrække toner de steder på OPCen stadig er opladet. I de digital maskiner kommer lyset typisk fra en laser, denne rammer et bevægeligt spejl som "fejer" lyset over OPCen imens laseren tændes og slukkes. Ved en anden meget brugt metode benyttes en LEDbar, som er en række dioder, der sidder i hele OPCens brede. Toneren findes både i flydene og pulverform og med mulighed for at trykke i flere farver. Ved brug at pulvertoner opvarmes de efter overførsel til papiret for at sikre vedhæftning. Inkjet Termotryk Plot Gennemtryk Stafagetryk/skabelontryk er den ældste form for gennemtryk. Farven duppes gennem en skabelon lavet af papir eller lignende materiale. Silketryk/serigrafi er en trykmetode, hvor en silke- eller polyesterdug spændes stramt om en ramme. På dugen afdækkes de områder som ikke skal have farve i det endelige tryk derfor kaldes det en negativ metode. Dugen kan afdækkes med en filler, som er en slags lak- eller limopløsning, der ikke kan opløses af trykfarven. Man kan også afdække med en skabelon af klæbende plast, hvilket dog giver et mere uensartet resultat, ligesom der ikke kan trykkes så mange gange med samme skabelon. Til silketryk bruges en rakel; et værktøj med plastikkant, som nærmest svabrer farven gennem dugens mange små huller. Andre fremgangsmåder Monotypi betyder enkelttryk, og der er aldrig tale om oplagstryk. Princippet kendes især fra kobbertrykkerier, med en blankpoleret plade til at tegne/male på. Denne plade køres på almindelig vis gennem dybtrykpressen med papir, så farven overføres til papiret. Det er reelt et plantryk. Det

5 interessante er, at der vil være farverester tilbage på pladen efter trykning, som kan udnyttes til det næste tryk, ved simpelthen at male videre ovenpå. De partier, der trykkes for anden gang, vil fremstå meget svagere, mens det nyfarvede vil fremstå med fuld styrke. Monotypi kan kombineres med andre teknikker som dybtryk, så hvert tryk bliver forskelligt (se fx kunstneren Edgar Degas). Eller det kan kombineres med afmaskning med papir eller papstykker. Frotage eller gnidetryk er vel den enkleste form for grafik overhovedet, i princippet er det en form for højtryk. Læg et papir over en ujævn overflade og gnid med en flad blød farvestift henover. Gnidetryk bruges tit til et hurtigt prøvetryk af højtryk. Fotokopiering Ved fotokopiering anvendes en fotokopimaskine. Fra origialmateriale til kopi er der som regel et vist tab af detaljer og gråtoner. Fax Faxen er principielt set også en grafisk kopieringsmetode. Faxen har enkelte gange også været anvendt som kunstnerisk udtryksform, hvor grovheden og tilfældigheden udnyttes bevidst. Hovedbestandelene i en trykfarve er farvestof, bindemiddel, mineralolie, opløsningsmiddel og additiver. Farvestof har naturligvis betydning for trykfarvens nuance, men kvaliteten er også væsentlig for den endelige farves lysægtehed, hvilket vil sige hvor længe trykfarven kan bibeholde sin tiltænkte nuance. Farvestoffet til en sort farve kan være feks. være sod. Til kulørte farve benyttes ofte kemisk fremstillede pigmenter. Bindemiddel har til formål at at holde farvens komponenter sammen. Bindemiddelet kan være mineralolie eller en af flere harpikstyper. Fortyndere bruges til regulering af farvens konsistens og forsvinder ved fordampning efter trykningen. Fordampning kan være en væsentlig del af trykfarvens tørrings proces ved trykning på materialer med lave eller ingen indsugningsevne. Additiver anvendes til at korrigere forskellige farveegenskaber som feks. gnidefasthed. Farver i praksis Stafage farver/spotcolor blandes før tryk og ofte ud fra en standardiseret farve palet med tilhørende opskrift. Pantone farver er et godt eksempel på dette. Process farver giver mulighed for at lave et tryk med langt flere nuancer end det ellers er praktisk muligt. Når de transparente farver trykkes oven i hinanden dannes nye farver. Man vil typisk benytte de transparente farver i produktioner der indeholder fotos eller andre grafiske elementer med mange nuancer. Farverne der benyttes er standardiserede. Det mest udbredte farvesæt

6 indeholder fire grundfarver som er: cyan, magenta, gul og sort ofte kaldet cmyk farver (4-farvet tryk). Sættet giver mulighed for at gengive et stort antal nuancer når der benyttes en trykform som indeholder raster. Andre farvesæt, fx hexacrome, indeholder flere "grundfarver" hvilket gør det muligt at gengive endnu flere nuancer. Originalgrafik er et grafisk værk i kunstens verden, der nummereres så det fremgår hvor mange eksemplarer der i alt er nummereret [oplagets størrelse] og hvilket nummer i rækken, man har med at gøre. Originaltryk skal bære en håndskreven signatur af kunstneren. Som oftest angives også trykker: "ET" for eget tryk, hvilket betyder at kunstneren selv har foretaget selve trykningen. I andre tilfælde har en trykker foretaget det mekaniske arbejde efter nøje samarbejde med kunstneren. Et tryk, som indeholder disse håndskrevne oplysninger kaldes et originaltryk og opfattes som værende mere værd end et tilsvarende tryk uden signatur og nummerering. For at undgå en yderligere produktion er det praksis at stokken/ pladen ødelægges. Udover originaltryk vil et oplag af et grafisk værk ofte omfatte et antal signerede prøvetryk, som dog ifølge danske grafikere ikke bør overstige 10 % af det samlede oplag. Visse teknikker kræver en del prøvetryk før det endelige motiv opnås; for eksempel er det let at se det endelige resultat ved Litografi, hvorimod ætsninger ofte kræver mange afprøvninger før resultatet er tilfredsstillende. Langt de fleste prøvetryk bliver således makuleret. Non toxic printing er en reaktion på opdagelsen af, hvor sundhedsskadeligt det grafiske arbejde er. Disse metoder bygger hovedsagelig på vandopløselige stoffer og acryl- og polymersubstanser. De traditionelle grafiske metoder indeholder alle stoffer som i dag betragtes som sundhedsskadelige; syrer, lakker, blandinger af tjære og voks, organiske opløsningsmidler m.m. Foregangsfolkene inden for non toxic printing har bestræbt sig på at genskabe de traditionelle metoder for således stadig at kunne komme frem til samme udtryk i grafikken. Desuden er nye metoder opstået og dette arbejde har derfor også ført til nye udtryk i den grafiske kunst. Når grafiske ark skal monteres er det vigtigt at anvende syrefrit karton og syrefri tape, da arket ellers vil gulne og skade værket.

KATALOG 2007 GENERELT: FIRMADATA: Aart de Vos Aps - Klosterport4-Dk8000 Aarhus C 1-1

KATALOG 2007 GENERELT: FIRMADATA: Aart de Vos Aps - Klosterport4-Dk8000 Aarhus C 1-1 GENERELT: FIRMADATA: Aart de Vos Aps Klosterport 4 DK - 8000 Aarhus - C Åbningstider: Ma-To: Fra 10.00 til 17.30 Fre: Fra 10.00 til 18.00 Lø: Fra 10.00 til 14.00 (ingen lang Lørdag) CVR.nr: DK13189900

Læs mere

AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION

AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION Eller hvordan man printer et hus Forskningsrapport af ved Jakob Knudsen 1 Kolofon: - hvordan man printer et hus Udarbejdet af ved: Jakob Knudsen Red. Anne Beim Grafisk

Læs mere

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse. Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver. 6.0 E-mail: info@cmshouse.dk CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver

Læs mere

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow.

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow. Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 27 December 2005 WORKFLOW GRAFISK TEMA Kend dit papir Karton Papir med følelse Elektronisk papir Behandling af papir Papirets fremtid Flyt

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Guide til køb af nye fælge

Guide til køb af nye fælge Guide til køb af nye fælge Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye fælge. Der vil også være svar på en række af de oftest stillede spørgsmål, som vi håber kan hjælpe

Læs mere

Lak og tørring. Lak kan være vandlak (dispersionslak) O lakering

Lak og tørring. Lak kan være vandlak (dispersionslak) O lakering O lakering tekst Henrik Christiansen cool-graphics@hotmail.com Lak og tørring Lak kan være vandlak (dispersionslak) eller uv-lak. Vandlak består af cirka 60 procent vand, og dét skal væk, før lakken er

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser.

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. -2- Krigens Aftryk Krigen sætter aftryk. Om man er fjende, allieret eller blot

Læs mere

Opgaven. Mit bidrag Jeg stod for al design - selvfølgelig med korrektur. Tekst og billeder blev leveret. Typografi

Opgaven. Mit bidrag Jeg stod for al design - selvfølgelig med korrektur. Tekst og billeder blev leveret. Typografi camillaba.ch RAFISK Opgaven 5 Opgaven gik ud på at designe et generelt layout til en række foldere med gør-det-selv tips og inspiration fra Mille Fly (Fly og Helsted) for SILVAN. Folderne er kommet på

Læs mere

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser.

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. -2- Krigens Aftryk Krigen sætter aftryk. Om man er fjende, allieret eller blot

Læs mere

Rettet og diffus belysning

Rettet og diffus belysning Om at se lyset Oplevelsen af f.eks. et maleri er betinget af at kunne se farverne. Farverne er betinget af det lys, der er at kaste tilbage, behørigt sorteret af kunstneren selv. God belysning, intense

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1 Under min uddannelse, som mediegrafiker, stødte jeg ofte på ord jeg ikke kendte. Jeg savnede et opslagsværk og bestemte mig derfor for at lave et.

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre Ældresagen Lektion 1: Introduktio... side 5 Villy S. Introduktion af forskellige billedbehandlings programmer.

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER Jens Rimestad, Jesper Mosegaard, Karsten Østergaard Noe og Peter Trier Mikkelsen I dette kapitel vil vi beskæftige os med teknologiske udfordringer i urbane miljøer

Læs mere

RULLENDE MATERIEL. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3

RULLENDE MATERIEL. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3 RULLENDE MATERIEL REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3 1954 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Denne bog er udarbejdet under

Læs mere