Betjenings vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings vejledning"

Transkript

1 Betjenings vejledning Multifunktionsprinter Typenr. KX-MB771NE USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station (CD-ROM) beder om det. 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #110, page 46). L Brug den telefonledning, der leveres sammen med dette apparat. L Denne enhed er kompatibel med Vis-nummer. Du skal abonnere på den relevante tjeneste, som udbydes af din tjenesteudbyder/dit telefonselskab. L Denne model er designet til brug i Danmark, Finland, Norge og Sverige i overensstemmelse med den lokale indstilling. Standardindstillingen er Danmark. For at skifte lokalitet, se side 46 (funktion #114).

2 Tak for dit køb af Panasonic Multifunktionsprinter. De kan vælge mellem sprogene engelsk, dansk, finsk, norsk eller svensk. Displayet og de udskrevne rapporter vises i det valgte sprog. Standardindstillingen er engelsk. Se funktion #110 på side 46, hvis du vil ændre indstillingen. Denne model er designet til brug i Danmark, Finland, Norge og Sverige i overensstemmelse med den lokale indstillingsfunktion. Standardindstillingen er Danmark. For at skifte lokalitet, se side 46 (funktion #114). Varemærker: L Microsoft, Windows, Windows Vista og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. L Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. L Skærmudskrifter med tilladelse fra Microsoft Corporation. L Adobe og Reader er registrerede varemærker eller varemærker under Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. L Avery er et registreret varemærke, der tilhører Avery Dennison Corporation. L XEROX er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation. L Ejendomsretten til alle andre varemærker nævnt i denne vejledning er de respektive ejeres. Copyright: L Dette materiale er beskyttet af copyright tilhørende Panasonic Communications Co., Ltd., og må kun reproduceres til intern brug. Enhver anden reproduktion, helt eller delvist, er forbudt uden forudgående skriftlig godkendelse fra Panasonic Communications Co., Ltd Panasonic Communications Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt. 2

3 Vigtig information Vigtig information Sådan yder maskinen det bedste Tonerpatron og tromleenhed L Ved udskiftning af tonerpatronen eller tromleenheden skal det iagttages, at der ikke kommer støv, vand eller andre væsker i kontakt med tromlen. Dette kan påvirke udskriftskvaliteten. L For at opnå en optimal ydeevne anbefaler vi, at der anvendes ægte tonerpatroner og tromleenheder fra Panasonic. Vi kan ikke drages til ansvar for problemer, der opstår som følge af, at der anvendes patroner eller tromleenheder af andre mærker end Panasonic: Beskadigelse af enheden Dårlig udskriftkvalitet Forkert betjening Tonerpatron L Lad ikke tonerpatronen være ubeskyttet af den beskyttende pose i lang tid. Dette vil forringe tonerens levetid. Tromle L Læs anvisningerne på side 9 før De begynder at installere tromleenheden. Efter at have læst dem, kan du åbne den beskyttende pose med tromleenheden. Tromleenheden indeholder en lysfølsom tromle. Den kan tage skade, hvis den udsættes for lys. Når De først har åbnet den beskyttende pose: Lad være med at udsætte tromleenheden for lys i mere end 5 minutter. Lad være med at berøre eller ridse tromlens sorte overflade. Lad være med at lægge tromleenheden i nærheden af støv eller snavs, eller hvor der er høj luftfugtighed. Lad være med udsætte tromleenheden for direkte sollys. L For at forlænge tromleenhedens levetid bør apparatet aldrig slukkes straks efter udskrivningen. Lad apparatet være tændt i minimum 30 minutter efter udskrivning. Placering L For at undgå fejlfunktion må enheden ikke anbringes i nærheden af apparater, såsom fjernsyn eller højttalere, der genererer et intenst magnetfelt. Statisk elektricitet L For at undgå at statisk elektricitet beskadiger interface-stik eller andre elektriske komponenter indeni enheden, skal man røre ved en jordforbundet metalflade, inden man rører ved komponenterne. Omgivelser L Hold apparatet på afstand af andre apparater der genererer elektrisk støj - såsom lysstofrør og motorer. L Hold apparatet væk fra støv, høje temperaturer og kraftige vibrationer. L Apparatet bør ikke udsættes for direkte sollys. L Placér ikke tunge genstande ovenpå apparatet. Hvis man efterlader apparatet ubrugt i længere tid, skal man sørge for at frakoble apparatet fra strømstikket. L Hold maskinen væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne etc. Undgå også fugtige kældre. L Ved udskrivningsprocessen bruges der varme til at brænde toneren fast på arket. Dette medfører, at maskinen helt normalt udsendelser en lugt under og kort efter udskrivningen. Derfor skal du sørge for at bruge dette apparat, hvor der er god ventilation. L Undgå at anbringe genstande inden for en afstand på 10 cm til højre og venstre for samt bagved enheden. L Tildæk ikke spalter eller åbninger på apparatet. Kontrollér jævnligt luftcirkulationsåbningerne og fjern eventuelt ophobet støv med en støvsuger (1). 1 Regelmæssig vedligeholdelse L Tør ydersiden af apparatet af med en blød klud. Brug ikke benzin, fortynder eller nogen form for slibende pulver. 1 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og installation Tilbehør 1.1 Medfølgende tilbehør Information om tilbehør...6 Find funktionerne 1.3 Knap-beskrivelser Oversigt...8 Installation 1.5 Tonerpatron og tromleenhed Udgangsbakke Printerpapir Forberedelse Tilslutninger og installation 2.1 Tilslutning Vælg betjeningstilstand (Scanning/Kopiering/Fax)...16 Krav til dokumenter 2.3 Ilægning af originalen...16 Hjælp 2.4 Hjælpefunktion...18 Lydstyrke 2.5 Justering af lydstyrker...18 Første programmering 2.6 Dato og tid Dit logo Dit faxnummer Installering af Multifunktions station Start Multifunktions station Printer Printer 3.1 Udskrivning fra Windows applikationer Scanner Scanner 4.1 Scanning fra enheden (Push Scan) Scan fra en computer (Pull Scan) Kopimaskine Kopiering 5.1 Tage en kopi Flere kopieringsfunktioner Fax Afsende en fax 6.1 Afsende en fax manuelt Lagring af oplysninger i enknap-opkaldsfunktionen og navigator biblioteket Afsendelse af en fax ved hjælp af enknap-opkald og navigator bibliotek Rundsende transmission Afsendelse af et computerdokument i form af en faxmeddelelse fra computeren...38 Modtage faxer 6.6 Vælg hvordan fax-maskinen skal bruges Modtage en fax automatisk Autosvar TIL Modtage en fax manuelt Autosvar FRA Anvendelse af apparatet sammen med en telefonsvarer Modtag polling (modtag en fax, der findes på en anden fax-maskine) Junkfax-spærren (forhindrer modtagelse af fax fra uønskede opkaldere) Modtagelse af fax på computeren Nummerviser Vis-nummer 7.1 Nummervisertjeneste Visning og tilbagekald ved brug af vis-nummer listen information Redigering af en opkalders telefonnummer før tilbagekald/lagring Sletning af vis-nummer information Gem vis-nummer information Programmerbare funktioner Opsummering 8.1 Programmering Grundlæggende funktioner Fax-funktioner Kopieringsfunktioner PC-udskrivningsfunktioner Scannerfunktioner Nyttig information Nyttig information 9.1 Indtastning af bogstaver Enhedens status Annullere handlinger Hjælp Fejlmeddelelser 10.1 Fejlmeddelelser Rapporter Fejlmeddelelser Display...58 Fejlfinding 10.3 Når en funktion ikke virker Papirstop Papirstop 11.1 Printer-papirstop Dokumentstop (Automatisk dokumentindføring) Rengøring Rengøring 12.1 Rengøring af hvide plader og glas Rengøring af dokumentindføringsruller Generel information Print-rapporter 13.1 Referencelister og rapporter

5 Indholdsfortegnelse Specifikationer 13.2 Specifikationer Indeks 14.1 Indeks

6 1. Introduktion og installation 1Tilbehør Introduktion og installation 1.1 Medfølgende tilbehør 1 Netledning 2 CD-ROM 1.2 Information om tilbehør For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, anbefaler vi, at De bruger Panasonic tonerpatron og tromleenhed. Se side 77 for specifikationer. 3 Tromle 4 Startertonerpatron * Tilgængeligt tilbehør Erstatningstonerpatron *1 L Modelnr. (Delnr.): KX-FAT92X Erstatningstromleenhed L Modelnr. (Delnr.): KX-FAD93X *1 Der kan udskrives ca ark papir i A4-format med KX-FAT92X. 5 Hurtig referencevejledning 6 Quick installation guide 7 Telefonledning Til Danmark Til Finland Til Norge Til Sverige *1 Udskriver omkring 500 sider i A4-størrelse med et 5 % billedområde (side 77). L Gem den originale indpakning til brug for eventuel fremtidig forsendelse eller transport af apparatet. 6

7 1. Introduktion og installation Find funktionerne 1.3 Knap-beskrivelser A B CDEFG HIJK M N A {COPY} L Skifte til kopieringstilstand (side 16, 29). B {SCAN} L Skifte til scanningstilstand (side 16, 26). C {COLLATE} L Udskrive en sorteret kopi (side 33). {DIRECTORY} L Starte navigator biblioteket (side 36, 37). D {CONTRAST} L Vælge en kontrast (side 29, 34). E {RESOLUTION} L Valg af opløsning (side 29, 34). F {ZOOM} L Forstørre eller formindske et dokument under kopiering (side 30). {QUICK SCAN} L Gem et scannet dokument i hukommelsen, og send det til (side 35). G {PAGE LAYOUT} L Lave en plakat med hurtig-id eller N i 1-kopiering (side 31). H {SET} L Lagre en indstilling under programmering. I {MENU} L Start eller afslutning af programmering. J {CALLER ID} L Brug af Vis-nummer funktioner (side 43). L Ændring af visningen opkaldsinformation (side 43). K {REDIAL}{PAUSE} L Genopkald til det sidst kaldte nummer. Hvis linjen er optaget, når du forsøger at sende en fax, vil apparatet automatisk foretage genopkald 2 eller flere gange. L Indsæt en pause i indtastningen. L {STOP} L Stoppe en funktion eller programmering. L Sletning af et tegn/tal. M {FAX AUTO ANSWER} L Tænd/sluk for autosvar-indstilling (side 39). N {FAX} L Skifte til faxtilstand (side 16, 34). O {BROADCAST} L Afsendelse af dokument til flere stationer (side 37). L O P Q RSTU V P {MANUAL BROAD} L Manuel afsendelse af dokument til flere parter (side 37). Q Enknap-taster L Brug af enknap-opkald (side 35, 36). R Navigeringstast L Valg af ønskede indstillinger under scanning eller kopiering (side 26, 29). L Justering af lydstyrken (side 18). L Søge efter et lagret emne (side 36). S {LOWER} L Valg af stationer 4 6 til enknap-opkald (side 35, 36). T {MONITOR} L Start af opkald. Når du trykker på {MONITOR}, mens du modtager et opkald, vil du være i stand til at høre den anden part, men den anden part vil ikke kunne høre dig. U {RECALL} L Adgang til specielle telefontjenester eller viderestilling fra en anden telefon. L Genopkaldstiden kan ændres (funktion #121 på side 46). V {START} L Kopiering af et dokument (side 29). L Scanning af et dokument (side 26). L Afsendelse eller modtagelse af en fax (side 34). 7

8 1. Introduktion og installation 1.4 Oversigt Set forfra Set bagfra A B C D E F j 1 Topdæksel 2 ADF (Auto Document Feeder) dæksel 3 Dokumentstyr 4 Dokumentdæksel 5 Udgangsbakke 6 Udløserarm til topdæksel 7 Dokument indgang 8 Papirindbakke 9 Papirudgang j Dokument udgang A B C D E F Printerpapirstyr Højttaler Strømtilslutning Manuel papirbakke (bagdæksel) Telefonforbindelse USB interface stikforbindelse Fjernelse af transporttapen Fjernelse af transporttapen (1). 1 L Transporttapens placering kan ændres uden varsel. 8

9 1. Introduktion og installation Installation 1.5 Tonerpatron og tromleenhed Den medleverede tonerpatron er en start-tonerpatron. Forsigtig: L Læs følgende instruktioner, inden du påbegynder installationen. Efter at have læst dem, kan du åbne den beskyttende pose med tromleenheden. Tromleenheden indeholder en lysfølsom tromle. Den kan tage skade, hvis den udsættes for lys. Når De først har åbnet den beskyttende pose: Lad være med at udsætte tromleenheden for lys i mere end 5 minutter. Lad være med at berøre eller ridse tromlens sorte overflade. Lad være med at lægge tromleenheden i nærheden af støv eller snavs, eller hvor der er høj luftfugtighed. Lad være med udsætte tromleenheden for direkte sollys. L Vi er ikke ansvarlige for nogen form for beskadigelse af apparatet eller forringelse af udskrivningskvaliteten, der opstår som følge af anvendelse af ikke-panasonic tonerpatroner og tromleenheder. L Lad ikke tonerpatronen være ubeskyttet af den beskyttende pose i lang tid. Dette vil forringe tonerens levetid. L Tilføj ikke toner til tonerpatronen. 1 Inden tonerpatronens beskyttende pose åbnes, skal den rystes lodret mindst 5 gange. 3 Anbring tonerpatronen (3) lodret i tromlen (4). 4 Drej på de grønne håndtag (5) på hver side af tonerpatronen, idet den trykkes ned med et fast tryk Sørg for, at trekanterne (6) passer sammen, for korrekt installation af tonerpatronen. 6 2 Tag tonerpatronen og tromleenheden ud af de beskyttende poser. Fjern forseglingen (1) fra tonerpatronen. L Lad være med at berøre eller ridse tromlens sorte overflade (2)

10 1. Introduktion og installation 6 Løft topdækslets håndtag (7), og åbn topdækslet (8). 7 Monter tromle- og tonerenheden (k) ved at holde i tappene k L Rør ikke ved overføringsvalsen (9). L Hvis den nederste glasplade (j) er snavset, rengøres den med en blød og tør klud. L Sørg for, at trekanterne (l) passer sammen, for at sikre korrekt installation af tromle- og tonerenheden. j l 10

11 1. Introduktion og installation 8 Luk topdækslet, så det låses. Udskiftning af tonerpatron og tromleenhed Når displayet viser den følgende besked, skal toner-patronen udskiftes. TONER LAV TONER SLUT Forsigtig: L Pas på ikke at sætte hænderne under topdækslet, da dette kan medføre kvæstelser. L Tromlens levetid og kvalitet kan kontrolleres ved at udskrive printertestlisten (side 75) og se side 77 for at få oplysninger om tromlens levetid. Hvis udskrivningskvaliteten stadig er dårlig eller UDSKIFT TROMLE vises på displayet, skal man udskifte tonerpatronen og tromleenheden. L For at sikre at apparatet fungerer korrekt, anbefaler vi, at man bruger Panasonic tonerpatron (Typenr. KX-FAT92X) og tromleenhed (Typenr. KX-FAD93X). Se side 6 for information om tilbehør. L For at bevare udskriftskvaliteten og maskinens levetid anbefales det at rengøre spalter og åbninger (side 3) og det indvendige af maskinen (side 71, 74), når du udskifter tonerpatronen og/eller tromleenheden. Bortskaffelse af affald Affald bør kun bortskaffes i overensstemmelse med samtlige nationale eller lokale miljøforskrifter. Toner sparefunktion Hvis det ønskes at spare på tonerforbruget, skal man aktivere toner sparefunktionen (funktion #482 på side 48). Tonerpatronen vil holde ca. 40 % længere. Denne funktion kan forringe udskrivningskvaliteten. 11

12 1. Introduktion og installation 1.6 Udgangsbakke Træk forsigtigt udgangsbakkens forlænger (1) fremad, indtil den klikker på plads, og tryk derefter på midten af dokumentbakken (2) for at åbne forlængeren. Overdelen af forlængeren sidder løst 1. Idet forlængerens overdel holdes åben, skal man indsætte tappen (1) i det venstre hul (2) på forlængeren Lad den glide henover den anden tap (3) og ind i højre hul (4) på forlængeren nedefra, indtil den klikker på plads. L Anbring ikke maskinen på et sted, hvor man kan støde ind i udgangsbakken. L Udgangsbakken kan rumme ca. 150 ark udskrevet papir. Fjern det udskrevne papir, før udgangsbakken er fuld

13 1. Introduktion og installation Hvis forlængeren er blevet fjernet 1. Lad forlængeren flugte (1) med venstre side af udgangsbakken. Sørg for, at trekanterne (2) stemmer overens, så forlængeren bliver monteret korrekt Printerpapir Papirbakken har plads til: Op til 250 ark papir på 60 g/m 2 til 75 g/m 2. Op til 230 ark papir på 80 g/m 2. Op til 200 ark papir på 90 g/m 2. L Se side 76 for information om printerpapir. L Standardindstillingen for apparatet er A4 format-papir. Hvis du ønsker at anvende formatet letter eller legal, skal du ændre indstillingerne (funktion #380 på side 47). 1 Træk papirbakken ud (1), indtil den klikker på plads, og træk den derefter helt ud ved at løfte bakkens forreste parti Skub forlængeren på plads (3) i enheden ved at trykke forlængeren ned i højre side. 1 2 Før indsættelse af papirstakken, skal papiret samles for at forhindre papirblokering. 3 13

14 1. Introduktion og installation 3 Indsæt papiret med printsiden opad (2). Vigtigt: L Skub pladen på plads, så den låses (3) fast til papirbakken, hvis den skal løftes. 5 Indsæt papirbakken i enheden, idet bakkens forreste parti løftes. Skub den dernæst helt på plads i enheden. 2 4 Indstil printerpapir styrene. Tag fat om printerpapirstyret (4), og flyt det, så det flugter med mærket for papirformatet. Knib fat om printerpapirstyret (5) og flyt det, så det flugter i bredden med mærket for papirformatet. L Sørg for, at printerpapiret ligger under mærket for papirgrænsen (6), og at papiret ikke ligger henover dæmperne (7). 3 L Juster papiret, hvis det ikke er lagt korrekt i for at undgå papirstop. L Hvis papirbakken ikke kan lukkes, kan pladen i papirbakken løftes. Skub papiret på plads, og sørg for, at papiret ligger fladt i papirbakken. Advarsel vedrørende papirbakken L Tab ikke papirbakken på gulvet L Hold fast om papirbakken med begge hænder, når den skal fjernes og installeres. Papirbakken vejer omkring 2 kg med ilagt printerpapir. 4 Ca. 2 kg 14

15 2. Forberedelse 2Tilslutninger Forberedelse og installation 2.1 Tilslutning Forsigtig: L Det anbefales at du placerer dette apparat i nærheden af stikkontakten, hvor den er let tilgængelig. L Brug den telefonledning, der leveres sammen med dette apparat. L Sæt ikke en forlængerledning på telefonledningen. 1 Netledning L Tilslut til stikkontakten ( V, 50 Hz). 2 Telefonledning L Forbind til en almindelig telefonforbindelse. L Hvis man bruger denne maskine med en computer og internetudbyderen beder om at man installerer et filter (3), skal den tilsluttes som følgende. 3 L Der kan ikke tilsluttes et telefon-håndsæt direkte til denne enhed. For at kunne tale med den anden part skal der tilsluttes en ekstra telefon. 1 2 (Til Danmark) (Til Finland) Til en adapter (Til Norge) Til en almindelig telefonforbindelse (Til Sverige) Vigtig meddelelse ang. USB-forbindelsen L USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station beder om det (side 22). Denne model er designet til brug i Danmark, Finland, Norge og Sverige i overensstemmelse med den lokale indstillingsfunktion. Standardindstillingen er Danmark. For at skifte lokalitet, se side 46 (funktion #114). L Hvis der er tilsluttet andet udstyr til den samme telefonlinie, kan dette apparat forstyrre netværksbetingelserne for det andet udstyr. 15

16 2. Forberedelse 2.2 Vælg betjeningstilstand (Scanning/Kopiering/Fax) Du kan vælge den ønskede tilstand ved at trykke på en af følgende knapper. Krav til dokumenter 2.3 Ilægning af originalen Anvendelse af på glaspladen 1 {SCAN}: Vælg denne tilstand, når enheden skal bruges som scanner til computeren (side 26). {COPY}: Vælg denne tilstand, når enheden skal bruges som kopimaskine (side 29). {FAX}: Vælg denne tilstand, når enheden skal bruges som faxmaskine (side 34). L Standardtilstanden er kopiering. L Du kan ændre standardtilstand (funktion #463 på side 47) og klokkeslæt, inden du vender tilbage til betjeningstilstand (funktion #464 på side 47). 1 Åbn dokumentdækslet (1). 2 Anbring dokumentet med FORSIDEN NEDAD på scannerglasset (2), idet der sørges for, at dokumentet flugter med det hjørne, mærket m peger mod. 3 Luk dokumentdækslet. L Kontroller at der ikke ligger dokumenter i den automatiske dokumentindføring. L Anbring forsigtigt originalen på scannerglasset uden at trykke den så hårdt ned, at der opstår fejlfunktion. L Hvis originalen er en tyk bog, lukkes dokumentdækslet ikke. L Kontrollér at blæk eller korrektionslak er helt tørt. L Effektivt scanneområde: Effektivt scanningsområde L Afskygget område vil blive scannet. 2 4 mm 208 mm 4 mm 287 mm 5 mm 5 mm 16

17 2. Forberedelse Anvendelse af den automatiske dokumentindføring Maksimal dokumentstørrelse mm 216 mm Effektivt scanningsområde L Afskygget område vil blive scannet. 5 mm 1 Ilæg dokumentet (op til 20 sider) med FORSIDEN OP indtil, der lyder et enkelt bip. 2 Juster bredden af dokumentstyrene (1) efter størrelsen af dokumentet. L Kontroller at der ikke ligger dokumenter på glaspladen. L Kontrollér at blæk eller korrektionslak er helt tørt. L Fjern klips, hæfteklammer o.l. L Undlad at sende følgende dokumenttyper: (Tag en kopi af dokumentet vha. scannerglasset, og send kopien i stedet.) Kemisk behandlet papir såsom carbon eller selvkopierende papir Elektrostatisk behandlet papir Ødelagt, krøllet eller foldet papir Papir med behandlet overflade Papir der er udskrevet på begge sider, og hvor man se igennem på den anden side, såsom avispapir L Dokumentets samlede højde, når det ligger fladt, skal være mindre end 4 mm. Hvis dokumenters højde overstiger kapaciteten for den automatiske dokumentindføring, kan de falde ud eller sidde i klemme i indføringen. L For at afsende et dokument med en bredde på mindre end 210 mm, anbefaler vi at bruge scannerglasset til at kopiere det originale dokument på et papir i A4- eller letter-størrelse, og derefter sende det kopierede dokument. L Send ikke dokumenter, som ikke lever op til kravene om størrelse og vægt. Tag en kopi af dokumentet via scannerglasset, og send kopien. L Tilgængelige dokumentstørrelser, dokumentvægt og effektivt scannerområde: Minimal dokumentstørrelse 4 mm 4 mm Papirvægt L Enkeltark: 60 g/m 2 til 75 g/m 2 L Flere ark: 60 g/m 2 til 75 g/m mm 216 mm 5 mm 128 mm 128 mm 17

18 2. Forberedelse Hjælp 2.4 Hjælpefunktion Maskinen indeholder nyttig information, der kan udskrives til som reference. GENERELLE INDST. FUNKTIONSLISTE TELEFONBOG MODTAGER FAX KOPIERING RAPPORTER OPKALDS-ID Lydstyrke 2.5 Justering af lydstyrker Vigtigt: L Inden volumen justeres, skal man sætte betjeningstilstanden til faxtilstand. Hvis lyset {FAX} er SLUKKET, skal det TÆNDES ved at trykke på {FAX}. {MENU} {FAX} {SET}{V}{^} {SET} {<}{>} 1 Tryk på {MENU} gentagne gange for at vise HJÆLP. 2 Tryk på {<} eller {>} gentagne gange for at vise den ønskede funktion. i {SET} 3 Tryk på {MENU} for at afslutte. Ringestyrke Mens apparatet ikke er i brug, tryk på {V} eller {^}. L Hvis der er dokumenter i dokumentindgangen, kan man ikke justere ringestyrken. Kontroller, at der ikke ligger dokumenter på glaspladen. Slukning af ringelyden Tryk på {V} gentagne gange for at vise RINGER FRA= OK?. i {SET} L Apparatet ringer ikke. L For at aktivere ringelyden igen, tryk på {^}. Ringemønster L Man kan vælge et af de 3 ringemønstre (funktion #161, påside 47). Højttaler styrke Mens højttaleren er i brug, tryk på {V} eller {^}. 18

19 2. Forberedelse Første programmering 2.6 Dato og tid {MENU} 2.7 Dit logo Du kan programmere logo (navn, virksomhedsnavn etc.), så det vises øverst på hver sendt side. {MENU} {STOP} {FAX} {SET} {<}{>} 1 {MENU} i {#}{1}{0}{1} i {SET} D: 01/M:01/Å:08 TID: 00:00 2 Indtast aktuel dag/måned/år/time/minut ved at vælge 2 tal for hver. Tryk gentagne gange på {*} for at vælge AM, PM eller 24-timer ur. Eksempel: 10 august, :15 PM (12-timers format) 1. Tryk på {1}{0} {0}{8} {0}{8} {1}{0} {1}{5}. D: 10/M:08/Å:08 TID: 10:15 2. Tryk på {*} gentagne gange for at vælge PM. 3 {SET} 4 Tryk på {MENU} for at afslutte. L Modtagerens faxmaskine vil skrive dato og tid øverst på hver side, du sender, svarende til din enhedens indstillede dato og tid. L Når dato og klokkeslæt er blevet indstillet, og enheden er i kopieringstilstand, kan den stilles om til faxtilstand ved at trykke på {FAX}. Du kan ændre enhedens dato og klokkeslæt via displayet. {SET} {<}{>} 1 {MENU} i {#}{1}{0}{2} i {SET} LOGO= 2 Indtast dit log med op til 30 tegn (se side 54 vedrørende indtastning af tegn). i {SET} 3 Tryk på {MENU} for at afslutte. Rettelse af en fejl Tryk på {<} eller {>} for at flytte cursoren til det forkerte tegn, og foretag rettelsen. L For at slette alle tegn, skal du trykke og holde på {STOP}. Rettelse af en fejl Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til det forkerte tal, og foretag rettelsen. Hvis du abonnerer på en nummervisertjeneste Datoen og tiden vil automatisk indstilles i henhold til den modtagne opkaldsinformation. L Hvis tiden ikke tidligere er blevet indstillet, vil vis-nummer funktionen ikke justere uret. 19

20 2. Forberedelse 2.8 Dit faxnummer Du kan programmere dit faxnummer, så det vises øverst på hver sendt side. 1 {MENU} i {#}{1}{0}{3} i {SET} NR.= 2 Indtast dit fax-nummer, op til 20 tal. L Tryk på {*} for at indtaste et +. L Tryk på {#} for at indtaste et mellemrum. L Tryk på {RECALL} for at indtaste en bindestreg. L Tryk på {STOP} for at slette et tal. 3 {SET} 4 Tryk på {MENU} for at afslutte. Rettelse af en fejl {MENU} {STOP} {SET} {RECALL} {<}{>} Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til det forkerte tal, og foretag rettelsen. L For at slette alle tal, skal du trykke og holde på {STOP}. 2.9 Installering af Multifunktions station Krav til computeren Panasonic Multifunktions station softwaren gør det muligt at udføre følgende funktioner: Udskrivning på alm. papir og mærkater Scanning af dokumenter og konvertere den indscannede skrift til tekst med Readiris OCR software Scanning fra andre Microsoft Windows applikationer, der understøtter TWAIN scanning Lagring, redigering eller sletning af punkter i biblioteket via computeren Programmering af funktioner via computeren Sende og modtage faxdokumenter via computeren Følgende kræves for at kunne bruge Multifunktions station på computeren: Operativsystem: Operativsystemerne Windows 98/Windows Me/Windows 2000/ Windows XP/Windows Vista CPU: Windows 98: Pentium 90 MHz eller hurtigere Windows Me: Pentium 150 MHz eller hurtigere Windows 2000: Pentium 166 MHz eller hurtigere Windows XP: Pentium 300 MHz eller hurtigere Windows Vista: Ny processor (x86) 800 MHz eller kraftigere processor RAM: Windows 98: 24 MB (32 MB eller mere anbefales) Windows Me: 32 MB (64 MB eller mere anbefales) Windows 2000: 64 MB eller mere Windows XP: 128 MB eller mere Windows Vista: 512 MB eller mere Anden hardware: CD-ROM-drev Harddisk med mindst 150 MB ledig diskplads USB-interface Advarsel: L At sikre fortsat overholdelse af emissionsgrænsen; brug kun afskærmet USB-kabel (Eksempel: certificeret kabel af typen Hi-Speed USB 2.0). L For at beskytte enheden må der kun bruges et afskærmet USB-kabel i områder, hvor der forekommer tordenvejr. L Der medfølger ikke et USB-kabel. Du skal selv købe et afskærmet USB-kabel type-a han/type-b han. 20

21 2. Forberedelse Installation af Multifunktions station på en computer L Installer Multi-Functions station (CD-ROM), inden enheden tilsluttes til en computer via USB-kablet. Dialogboksen [Found New Hardware Wizard] vises, hvis enheden tilsluttes en computer via USB-kablet, inden Multifunktions station er blevet tilsluttet. Klik på [Cancel] for at lukke den. L De skærmbilleder, som vises i denne vejledning, gælder for Windows XP og bruges kun som henvisning. L Skærmbillederne kan variere en smule fra dem, der gælder for det aktuelle produkt. L Softwarens funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel. 1 Start Windows, og luk alle andre programmer. L Brugere af Windows 2000, Windows XP og Windows Vista skal være logget ind som administrator for at kunne installere Multifunktions stationen. 2 Indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM drevet. L Hvis dialogboksen [Select Language] vises, skal du vælge det ønskede sprog for denne software. Klik på [OK]. L Hvis installationen ikke starter automatisk: Klik på [Start]. Vælg [Run...]. Skriv D:\Install (hvor D: er betegnelsen for dit CD-ROM-drev). Klik på [OK]. (Hvis De ikke er sikker på bogstavsbetegnelsen for deres cd-rom-drev, så åbn Windows stifinder og se efter cd-rom-drevet.) 3 [Easy installation] L Installationen starter. 4 Når installationsprogrammet er startet, skal du følge instruktionerne på skærmen. L Readiris OCR software (side 27) og Device Monitor (side 55) vil også blive installeret. 5 Vælg [Connect directly with a USB cable.], når dialogboksen [Connect Type] vises. i [Next] L Dialogboksen [Connect Device] fremkommer. 6 Tilslut enheden med USB-kablet (1), og klik derefter på [Next]. 1 L Hvis enheden er tilsluttet din computer, vil modelnummeret automatisk blive fundet. L Du kan skifte navn på enheden, hvis det er nødvendigt. 7 Klik på [Install], og følg herefter instruktionerne på skærmen. L Filerne kopieres til computeren. Vigtig bemærkning Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista, vil du få vist en meddelelse, efter at enheden er blevet tilsluttet med USBkablet. Dette er normalt, og softwaren forårsager ingen problemer med dit operativsystem. Du kan nu fortsætte installationen uden problemer. Typen af meddelelse: L Til Windows XP-brugere The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. L Til Windows Vista-brugere Would you like to install this device software? For at få vist eller installere betjeningsvejledningen på CD-ROM en 1. Start Windows og indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. 2. Klik på [Operating Instructions], og følg derefter vejledningen på skærmen for at få vist eller installere betjeningsvejledningen i PDF-format. L Der kræves Adobe Reader for at kunne åbne dem. L Hvis skærmmeddelelsen beder dig om at indsætte CD-ROM en til operativsystemet, når du installerer Multifunktions station, skal du indsætte den i dit CD-ROMdrev. L Hvis du installerer betjeningsvejledningen, kan du få vist denne når som helst via [o] startprogrammet til Multifunktions station. Sådan bruges en anden enhed sammen med computeren Du skal tilføje printerdriveren for hver enhed, som følger. [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navn i [Add Printer Driver]. Følg derefter instrukserne på skærmen. L Du kan ikke have mere end en enhed tilsluttet samme computer. Sådan foretages ændringer i softwaren Du kan vælge, hvilke komponenter der skal installeres efter denne installation. Brugere af Windows 2000, Windows XP og Windows Vista skal være logget ind som administrator for at kunne foretage ændringer i Multifunktions stationen. 1. Start Windows, og indsæt den medfølgende CD-ROM i cd-rom-drevet. 2. [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navn i [Uninstall or Modify] i [Modify] i [Next]. Følg derefter instrukserne på skærmen. 21

22 2. Forberedelse Afinstallering af softwaren Brugere af Windows 2000, Windows XP og Windows Vista skal være logget ind som administrator for at kunne fjerne Multifunktions stationen. 1. [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navn i [Uninstall or Modify] 2. [Uninstall] i [Next]. Følg så instruktionerne på skærmen. L Hvis du ønsker at afinstallere den enkelte komponent, skal du vælge [Modify] og klikke på [Next] i trin 2. Følg derefter instrukserne på skærmen Start Multifunktions station [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navni [Multi-Function Station] L Multifunktions station vil blive vist. XXX [Scan] (side 27) L Scanne og fremvise scannede billeder. L Scanne og oprette billedfiler. L Scanne og sende via . L Scanne og konvertere et billede til redigerbare tekstdata. [PC FAX] L Sende et dokument, som blev oprettet på computeren (side 38). L Vise et dokument, der blev modtaget på computeren (side 42). [Remote Control] (side 55) L Programmere funktionerne. L Lagre, redigere eller slette poster i biblioteker. L Se poster i journal rapporten eller Vis-nummer listen. L Lagre informationerne om dem, der kalder op, i biblioteker. L Lagre eller slette poster til rundsendings transmission. [Utilities] L Starte Fremviseren til Multifunktions station (side 27). L Starte Device Monitor (side 55). L Starte OCR-programmet (side 27). [Settings] (side 23) L Ændre de generelle indstillinger. L Ændre scannerindstillinger. [o] L Detaljerede vejledninger om Multifunktions stationen. L Få vist betjeningsvejledningen. [p] L Få vist brugertips. [n] L Få vist oplysninger om Multifunktions station. 22

23 2. Forberedelse L Du kan kontrollere, at enheden er tilsluttet til din computer på Device Monitor (side 55). L Computerfunktioner (udskrivning, scanning etc.) virker muligvis ikke i følgende situationer: Hvis enheden forbindes til en computer, som brugeren selv har bygget. Hvis enheden forbindes til computeren via et PCI-kort eller et andet udvidelseskort. Hvis enheden forbindes til et andet stykke hardware (såsom en USB hub eller en anden interface-adapter) og ikke forbindes direkte til computeren. Ændring af indstillingerne Du kan ændre indstillingerne for Multifunktions stationen forinden. 1. Vælg [Settings] fra Multifunktions station. 2. Klik på den relevante fane for at ændre indstillingerne. i [OK] [General] Startdisplay: Til valg af typen af startprogram. OCR-sti: Til at vælge OCR-software. [Scan] Gem på destination: Til at vælge mappen, hvor det scannede billede vil blive gemt. Fremviser/Fil/ /OCR/Brugerdefineret: Til at ændre scanningsindstillingerne for scannerprogrammet Multifunktions station. Til at vælge standardsoftware til Standardsoftwaren til s vil blive brugt, når du bruger Scanne til , side 26. Standardsoftwaren til s vælges på følgende måde. For Windows XP: 1. [Start] i [Control Panel] i [Internet Options] i [Programs] i [ ] 2. Vælg den ønskede MAPI-kompatible software, såsom [Outlook Express] etc. i [OK] L Disse trin kan variere, afhængigt af dit operativsystem. 23

24 3. Printer 3Printer 3.1 Udskrivning fra Windows applikationer Man kan udskrive en fil, der er oprettet i en Windows applikation. For eksempel udskrives der fra WordPad på følgende måde: 1 Åbn det dokument der skal udskrives. 2 Vælg [Print...] fra [File] menuen. L Dialogboksen [Print] fremkommer. For yderligere information om [Print] dialogboksen, klik på [?] og derefter på den ønskede post. Indstilling af printeregenskaberne Du kan ændre printerindstillingerne i trin 3. Det anbefales at afprøve papiret (især specielle formater og typer) på enheden, inden der indkøbes større mængder. Du kan ændre eller få vist indstillingerne for følgende faner. [Basic] Papirformat, medietype, side pr. ark etc. [Output] Antal udskrifter, sortere etc. [Quality] Opløsning, kontrast, toner sparefunktion, etc. [Effects] Vandmærke, overlejring. [Profile] Gem de ønskede indstillinger, vælg de ønskede indstillinger etc. [Support] Versionsoplysninger. L Når der udskrives fra en computer, vil toner sparefunktionen på fanen [Quality] overskrive enhedens toner sparefunktion (funktion #482 på side 48). MBXXX L For Microsoft PowerPoint skal du vælge [Colour] eller fjerne mærket ved siden af [Greyscale] i printerdialogen, således at den farvede tekst vil blive udskrevet i gråtoner. 3 Vælg enhedens navn som den aktive printer. L Hvis du har ændret navnet på enheden under installationen, skal du vælge det nye navn fra listen. L For at skifte printerindstillinger skal du gøre følgende. I Windows 98/Windows Me: Klik på [Properties], og klik derefter på den ønskede fane. Skift printerindstillinger, og klik derefter på [OK]. I Windows 2000: Klik på den relevante fane, og skift printerindstillinger. I Windows XP/Windows Vista: Klik på [Preferences], og klik derefter på den ønskede fane. Skift printerindstillinger, og klik derefter på [OK]. 4 Klik på [Print] eller [OK]. L Enheden begynder at printe. L Se side 56 ang. standsning af udskrivningen fra enheden. L For ilægning af papir, se side 13, 25. L Når du bruger den manuelle indbakke, skal du ilægge printerpapiret efter trin 4. L For yderligere informationer om papirspecifikationerne, se side 76. L Hvis der opstår udskrivningsfejl, vil Device Monitor blive startet automatisk og vise følgende fejloplysninger. 24

25 3. Printer Brug den manuelle indbakke Du kan udskrive på almindeligt papir og mærkater. Den manuelle indbakke anvendes kun til udskrivning fra computeren og har plads til en side ad gangen. Når der skal udskrives flere sider, skal du indføre den næste side, efter at den første side er blevet ført ind i enheden. L Se side 76 for information om printerpapir. Etiketter, der ikke dækker bagsidearket fuldstændigt. Ilæg printerpapiret, efter at du har startet udskrivningen via computeren. 1 Juster bredden på papirstyrene (1), så de passer til printerpapiret. 2 Indsæt papiret med forsiden nedad (2), indtil enheden griber fat om papiret, og der lyder et enkelt bip. 2 1 L Juster papiret, hvis det ikke er ilagt korrekt for at undgå papirstop. L Sørg for, at enheden griber fat om printerpapiret, som anvist i trin 2. Displayet viser følgende. PAPIR I BAKKE #2 TIL PC-UDSKRIVN. L For at kunne bruge den manuelle indbakke, skal du ændre papirkilden i fanen [Basic], når du indstiller printeregenskaberne (side 24). Du kan også vælge den ønskede medietype. Udskrive mærkater Brug etiketter beregnet til laserprinter. Vi anbefaler følgende: Avery 5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168 XEROX LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140 L Brug den manuelle indbakke til at udskrive mærkaterne. L Indfør etiketteark med tryksiden nedad og én side ad gangen for at udskrive dem. L Fjern hver etiket efter udskrivning. L Anvend ikke følgende typer etiketter: Etiketter der er krøllede, beskadigede eller adskilt fra bagsidearket. Ethvert etiketteark med tomme felter, hvor nogle af etiketterne er blevet fjernet. 25

26 4. Scanner 4Scanner 4.1 Scanning fra enheden (Push Scan) Du kan nemt scanne dokumentet via enhedens betjeningspanel. Vælg følgende scanningstilstande, alt efter hvad det scannede billede skal bruges til. Visning med Multifunktionsfremviser (Fremviser) Gem som en fil på din computer (Fil) Afsendelse af en vedhæftet fil til -modtageren ( ) Sådan bruges OCR-softwaren (OCR) L Du kan sætte den ønskede scanningstilstand til tryk-scanning forinden (funktion #493 på side 53). L Det scannede billede vil automatisk blive gemt i mappen, som vælges via vinduet [Settings]. L Når du scanner et dokument, anbefaler vi, at du bruger scannerglasset i stedet for den automatiske dokumentindføring, da dette giver bedre resultater. L Lad være med at åbne dokumentdækslet, når der scannes ved hjælp af den automatiske dokumentindføring. {SCAN} L For at standse scanning, se side 56. L Du kan gemme billeder i formaterne TIFF, JPEG, BMP eller PDF-formater. L Se side 16 for at få vist dokumentkravene Scan for at gemme som fil 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge FIL. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L Det scannede billede vil automatisk blive gemt i mappen, som vælges via vinduet [Settings]. Se side 23 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer mappen. L For at standse scanning, se side 56. L Du kan gemme billeder i formaterne TIFF, JPEG, BMP eller PDF-formater. {SET}{V}{^}{>} {LOWER} {START} Starte Fremviseren til Multifunktionsfremviser 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge FREMVISER. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L Det scannede billede vises i [Multi-Function Viewer] vinduet efter scanningen. Hvis du vælger filformatet PDF, startes den software, som normalt bruges til at åbne PDF-filer Scanne til Du kan sende det scannede billede, som en vedhæftet fil i en e- mail vha. -softwaren på din computer. 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge . i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L -softwaren starter automatisk, og det scannede billede vedhæftes i en ny . L For at standse scanning, se side 56. L Du kan gemme billeder i formaterne JPEG eller PDF. 26

27 4. Scanner Scan til OCR Med OCR softwaren kan man konvertere et billede til tekstdata, som kan redigeres med en tekstbehandlings software. Readiris OCR softwaren kan installeres, når man installerer Multifunktions station. 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge OCR. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, skal du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L Det scannede billede vises i OCR-vinduet efter scanningen. L Du kan gemme billeder i formaterne TIFF, JPEG eller BMP. L For yderligere vejledning om OCR vælges [Help ]. 4.2 Scan fra en computer (Pull Scan) L Når du scanner et dokument, anbefaler vi, at du bruger scannerglasset i stedet for den automatisk dokumentindføring, da dette giver bedre resultater. L Lad være med at åbne dokumentdækslet, når der scannes ved hjælp af den automatiske dokumentindføring Brug Multifunktionsscanningsprogrammet Hvis der klikkes på et programikon, vil det valgte program blive startet automatisk efter scanningen. 1 Indstil originalen (side 16). 2 Start Multifunktions stationen. i [Scan] 3 Klik på det relevante programikon. L Det forudindstillede program starter, når du klikker på [Custom]. L For at annullere scanningen mens dokumentet scannes, skal du klikke på [Cancel]. L Du kan ændre scanningsindstillingerne, inden hver anvendelse (side 23). L Hvis man peger på programikonet, vil der blive vist værktøjstips for scanningsindstillingerne. L Se side 16 for at få vist dokumentkravene Anvendelse af Multifunktions-fremviseren 1 Indstil originalen (side 16). 2 Start Multifunktions stationen. 3 [Utilities] i [Viewer] L [Multi-Function Viewer] vil fremkomme. 4 Klik på [Scan] ikonet i vinduet [Multi-Function Viewer]. L Der vises en dialogboks med enhedens navn. 5 Hvis det er nødvendigt, skal du ændre scanningsindstillingerne på din computer. L Du kan få vist det scannede billede ved at klikke på [Preview]. Du kan trække i rammen, så den omringer det ønskede scanningsområde. Hvis du ændrer ved scanningstilstanden, lysstyrke, kontrastindstillinger etc., skal du klikke på [Preview] for at opdatere det scannede billede. Du vil kun få fremvist den første side, hvis du bruger den automatiske dokumentindføring. Hvis du vil opdatere det scannede billede, skal du sætte dokumentet til fremvisning igen. 6 [Scan] L Hvis får det scannede billede fremvist via den automatiske dokumentindføring i trin 5, skal du anbringe dokumentet igen og klikke på [Scan]. L Det scannede billede vises i [Multi-Function Viewer] vinduet efter scanningen. L For at gemme det scannede billede vælges [Save As...] fra [File] menuen. 27

28 4. Scanner L For at annullere scanningen, mens dokumentet scannes klikkes på [Cancel]. L Du kan få fremvist billeder i programmer, der understøtter formaterne TIFF, JPEG, PCX, DCX og BMP. L Du kan gemme billederne i formaterne TIFF, JPEG, PCX, DCX, BMP eller PDF. L Hvis knappen [Select...] vises i [Target Device], skal du klikke på [Select...] for at vælge enheden fra listen, klik dernæst på [OK]. Knappen [Select...] vil ikke blive vist, hvis der kun er en printerdriver installeret. L Man kan flytte, kopiere og slette en fil eller side Anvendelse af andre applikationer Multifunktions stationen indeholder en TWAIN overensstemmende scannerdriver. Man kan også scanne ved hjælp af andre applikationer, der understøtter TWAIN scanning. Følg anvisningen nedenfor. 1 Indstil originalen (side 16). 2 Start et program, som understøtter TWAIN scanning. 3 Vælg [Acquire Image...] fra [File] menuen. L Der vises en dialogboks med enhedens navn. 4 Hvis det er nødvendigt, skal du ændre scanningsindstillingerne på din computer. i [Scan] L Det scannede billede vises i programvinduet efter scanningen. L For at annullere scanningen, mens dokumentet scannes klikkes på [Cancel]. L Udseendet kan variere afhængigt af hvilket program, der anvendes. L Hvis knappen [Select...] vises i [Target Device], skal du klikke på [Select...] for at vælge enheden fra listen, klik dernæst på [OK]. Knappen [Select...] vil ikke blive vist, hvis der kun er en printerdriver installeret. 28

29 5. Kopimaskine 5Kopiering Kopimaskine 5.1 Tage en kopi Ulovlige kopier L Det er ulovligt at kopiere bestemte dokumenter. Det er muligvis ulovligt at kopiere bestemte dokumenter i dit land. Findes man skyldig i denne lovovertrædelse kan straffen være bøde eller fængsel. Følgende eksempler er muligvis ulovlige at kopiere i dit land. Valuta Pengesedler og checks Bank- og statsobligationer og værdipapirer Pas og identifikationskort Materiale beskyttet af ophavsret eller varemærker uden ejerens samtykke Postfrimærker og andre negotiable dokumenter Denne liste er ikke udtømmende, og der stilles ingen garanti for dens udførlighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde bedes man søge juridisk bistand. L Installer maskinen i nærheden af et overvåget område for at forhindre ulovlig kopiering Anvendelse af på glaspladen L For at standse kopiering, se side 56. L Du kan ændre standardtilstand (funktion #463 på side 47) og klokkeslættet, inden du vender tilbage til betjeningstilstand (funktion #464 på side 47). L Hvis lyset {FAX AUTO ANSWER} er TÆNDT, vil apparatet kunne modtage faxer automatisk, selv i kopieringstilstand. Vælg af opløsning 1. Tryk gentagne gange på {RESOLUTION}. TEKST/FOTO : Til originaler med tekst og fotografier. TEKST : Kun med tekst. FOTO : Til fotos, tegninger med skygge etc. 2. {SET} L Du kan ændre standardopløsningen (funktion #461 på side 53). Valg af kontrast Du kan justere denne indstilling afhængigt af om dokumentet er lyst eller mørkt. Der kan vælges mellem 5 niveauer (høj til lav). Tryk gentagne gange på {CONTRAST}. i {SET} L Du kan bevare den forrige kontrastindstilling (funktion #462 på side 47). {COPY} {STOP} {CONTRAST} {SET} {START} {RESOLUTION} 1 Hvis lyset {COPY} er SLUKKET, skal det TÆNDES ved at trykke på {COPY}. 2 Indstil originalen (side 16). 3 Hvis det er nødvendigt, kan man ændre opløsning og kontrast, så det passer til dokumenttypen. L For at vælge opløsning, se side 29. L For at vælge kontrast, se side Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). 5 {START} L Apparatet starter kopieringen. 6 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille de indstillinger, du foretog i trin 3 og 4. 29

30 5. Kopimaskine Anvendelse af den automatiske dokumentindføring {COPY} 1 Hvis lyset {COPY} er SLUKKET, skal det TÆNDES ved at trykke på {COPY}. 2 Indstil originalen (side 16). 3 Hvis det er nødvendigt, kan man ændre opløsning og kontrast, så de passer til dokumenttypen. L For at vælge opløsning, se side 29. L For at vælge kontrast, se side Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). 5 {START} L Apparatet starter kopieringen. 6 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille de indstillinger, du foretog i trin 3 og 4. L For at standse kopiering, se side 56. {STOP} {START} 5.2 Flere kopieringsfunktioner L Sørg for, at lyset {COPY} er TÆNDT Forstørrelse/formindskning af et dokument 1 Indstil originalen (side 16). 2 Tryk på {ZOOM} gentagne gange for at vælge den grad af forstørrelse/formindskning, der passer til formatet på dit dokument og printerpapir. ZOOM =100% 50% 200% 97%(LTR>A4) 94%(A4>LTR) 83%(LGL>A4) 78%(LGL>LTR) L Hvis du vælger ZOOM =100%, skal du trykke på {V} eller {^} for at ændre graden af forstørrelse/ formindskning med 1 % ad gangen fra 25% til 400%. Du kan også indtaste den ønskede procentdel specifikt ved at bruge opkaldsknapperne. 3 {SET} 4 Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). i {START} 5 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille funktionen. L Forstørrelse/formindskning af kopi gælder ikke for hurtig idkopieringsfunktion (side 31), plakatfunktion (side 32) eller en N i 1-funktion (side 32). L Du kan bevare den forrige indstilling for zoom (forstørrelse/reduktion) (funktion #468 på side 53). L Når du bruger scannerglasset, vil enheden kun forstørre øverste højre hjørne af dokumentet, begyndende fra m mærket på enheden. L Hvis De bruger den automatiske dokumentindføring, vil apparatet kun forstørre den midterste del af det øverste af dokumentet. For at lave en forstørret kopi af den nederste del af dokumentet, skal du vende dokumentet med toppen nedad, og derefter lave en kopi. 30

31 5. Kopimaskine Eksempel: 150 % forstørret kopi Bruge scannerglasset (1): Original dokument 1 Anvendelse af den automatiske dokumentindføring: Original dokument Eksempel: 70 % reduceret kopi Anvendelse af scannerglasset (1): Original dokument 1 Anvendelse af den automatiske dokumentindføring: Original dokument Forstørret kopi Forstørret kopi Reduceret kopi Reduceret kopi Kopiere et 2-sidet dokument over på 1 side (Hurtig id-kopieringsfunktion) (kun scannerglas) Du kan tage kopier af begge sider af 2-sidede dokumenter og udskrive dem på samme side af papiret. Dokumenterne vil ikke blive formindsket, så de passer til printerpapiret, så denne funktion er nyttig til kopiering små dokumenter, så som visitkort. 1 Indstil originalen (side 16). L For at kopiere i landskabsformat skal du anbringe originalen i vandret retning. For at kopiere i portrætformat skal du anbringe originalen i lodret retning. L Scanningsområde ændres sig jf. de valgte indstillinger i trin 3. Se følgende tabel for detaljer. Det afskyggede område vil blive scannet. 2 Tryk på {PAGE LAYOUT} gentagne gange for at vælge KVIK-ID-KOPI. i {SET} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge antallet af originaldokumenter fra 2 i 1, 4 i 1 eller 8 i 1. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge et sidelayout fra LIGGENDE eller STÅENDE. i {SET} 5 Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). i {START} L Enheden scanner 1 side. 6 For at fortsætte scanningen skal dokumentet anbringes på scannerglasset, hvorefter der trykkes på {SET}. Gentag dette, indtil alle dokumenter er blevet scannet. L Apparatet starter kopieringen. L Du kan trykke på {START}, når som helst for at starte kopieringen. 7 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille funktionen. Original dokument Sidelayout 2 i 1 LIGGENDE STÅENDE 4 i 1 LIGGENDE STÅENDE 31

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere