Betjenings vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings vejledning"

Transkript

1 Betjenings vejledning Multifunktionsprinter Typenr. KX-MB771NE USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station (CD-ROM) beder om det. 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #110, page 46). L Brug den telefonledning, der leveres sammen med dette apparat. L Denne enhed er kompatibel med Vis-nummer. Du skal abonnere på den relevante tjeneste, som udbydes af din tjenesteudbyder/dit telefonselskab. L Denne model er designet til brug i Danmark, Finland, Norge og Sverige i overensstemmelse med den lokale indstilling. Standardindstillingen er Danmark. For at skifte lokalitet, se side 46 (funktion #114).

2 Tak for dit køb af Panasonic Multifunktionsprinter. De kan vælge mellem sprogene engelsk, dansk, finsk, norsk eller svensk. Displayet og de udskrevne rapporter vises i det valgte sprog. Standardindstillingen er engelsk. Se funktion #110 på side 46, hvis du vil ændre indstillingen. Denne model er designet til brug i Danmark, Finland, Norge og Sverige i overensstemmelse med den lokale indstillingsfunktion. Standardindstillingen er Danmark. For at skifte lokalitet, se side 46 (funktion #114). Varemærker: L Microsoft, Windows, Windows Vista og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. L Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. L Skærmudskrifter med tilladelse fra Microsoft Corporation. L Adobe og Reader er registrerede varemærker eller varemærker under Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. L Avery er et registreret varemærke, der tilhører Avery Dennison Corporation. L XEROX er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation. L Ejendomsretten til alle andre varemærker nævnt i denne vejledning er de respektive ejeres. Copyright: L Dette materiale er beskyttet af copyright tilhørende Panasonic Communications Co., Ltd., og må kun reproduceres til intern brug. Enhver anden reproduktion, helt eller delvist, er forbudt uden forudgående skriftlig godkendelse fra Panasonic Communications Co., Ltd Panasonic Communications Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt. 2

3 Vigtig information Vigtig information Sådan yder maskinen det bedste Tonerpatron og tromleenhed L Ved udskiftning af tonerpatronen eller tromleenheden skal det iagttages, at der ikke kommer støv, vand eller andre væsker i kontakt med tromlen. Dette kan påvirke udskriftskvaliteten. L For at opnå en optimal ydeevne anbefaler vi, at der anvendes ægte tonerpatroner og tromleenheder fra Panasonic. Vi kan ikke drages til ansvar for problemer, der opstår som følge af, at der anvendes patroner eller tromleenheder af andre mærker end Panasonic: Beskadigelse af enheden Dårlig udskriftkvalitet Forkert betjening Tonerpatron L Lad ikke tonerpatronen være ubeskyttet af den beskyttende pose i lang tid. Dette vil forringe tonerens levetid. Tromle L Læs anvisningerne på side 9 før De begynder at installere tromleenheden. Efter at have læst dem, kan du åbne den beskyttende pose med tromleenheden. Tromleenheden indeholder en lysfølsom tromle. Den kan tage skade, hvis den udsættes for lys. Når De først har åbnet den beskyttende pose: Lad være med at udsætte tromleenheden for lys i mere end 5 minutter. Lad være med at berøre eller ridse tromlens sorte overflade. Lad være med at lægge tromleenheden i nærheden af støv eller snavs, eller hvor der er høj luftfugtighed. Lad være med udsætte tromleenheden for direkte sollys. L For at forlænge tromleenhedens levetid bør apparatet aldrig slukkes straks efter udskrivningen. Lad apparatet være tændt i minimum 30 minutter efter udskrivning. Placering L For at undgå fejlfunktion må enheden ikke anbringes i nærheden af apparater, såsom fjernsyn eller højttalere, der genererer et intenst magnetfelt. Statisk elektricitet L For at undgå at statisk elektricitet beskadiger interface-stik eller andre elektriske komponenter indeni enheden, skal man røre ved en jordforbundet metalflade, inden man rører ved komponenterne. Omgivelser L Hold apparatet på afstand af andre apparater der genererer elektrisk støj - såsom lysstofrør og motorer. L Hold apparatet væk fra støv, høje temperaturer og kraftige vibrationer. L Apparatet bør ikke udsættes for direkte sollys. L Placér ikke tunge genstande ovenpå apparatet. Hvis man efterlader apparatet ubrugt i længere tid, skal man sørge for at frakoble apparatet fra strømstikket. L Hold maskinen væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, ovne etc. Undgå også fugtige kældre. L Ved udskrivningsprocessen bruges der varme til at brænde toneren fast på arket. Dette medfører, at maskinen helt normalt udsendelser en lugt under og kort efter udskrivningen. Derfor skal du sørge for at bruge dette apparat, hvor der er god ventilation. L Undgå at anbringe genstande inden for en afstand på 10 cm til højre og venstre for samt bagved enheden. L Tildæk ikke spalter eller åbninger på apparatet. Kontrollér jævnligt luftcirkulationsåbningerne og fjern eventuelt ophobet støv med en støvsuger (1). 1 Regelmæssig vedligeholdelse L Tør ydersiden af apparatet af med en blød klud. Brug ikke benzin, fortynder eller nogen form for slibende pulver. 1 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og installation Tilbehør 1.1 Medfølgende tilbehør Information om tilbehør...6 Find funktionerne 1.3 Knap-beskrivelser Oversigt...8 Installation 1.5 Tonerpatron og tromleenhed Udgangsbakke Printerpapir Forberedelse Tilslutninger og installation 2.1 Tilslutning Vælg betjeningstilstand (Scanning/Kopiering/Fax)...16 Krav til dokumenter 2.3 Ilægning af originalen...16 Hjælp 2.4 Hjælpefunktion...18 Lydstyrke 2.5 Justering af lydstyrker...18 Første programmering 2.6 Dato og tid Dit logo Dit faxnummer Installering af Multifunktions station Start Multifunktions station Printer Printer 3.1 Udskrivning fra Windows applikationer Scanner Scanner 4.1 Scanning fra enheden (Push Scan) Scan fra en computer (Pull Scan) Kopimaskine Kopiering 5.1 Tage en kopi Flere kopieringsfunktioner Fax Afsende en fax 6.1 Afsende en fax manuelt Lagring af oplysninger i enknap-opkaldsfunktionen og navigator biblioteket Afsendelse af en fax ved hjælp af enknap-opkald og navigator bibliotek Rundsende transmission Afsendelse af et computerdokument i form af en faxmeddelelse fra computeren...38 Modtage faxer 6.6 Vælg hvordan fax-maskinen skal bruges Modtage en fax automatisk Autosvar TIL Modtage en fax manuelt Autosvar FRA Anvendelse af apparatet sammen med en telefonsvarer Modtag polling (modtag en fax, der findes på en anden fax-maskine) Junkfax-spærren (forhindrer modtagelse af fax fra uønskede opkaldere) Modtagelse af fax på computeren Nummerviser Vis-nummer 7.1 Nummervisertjeneste Visning og tilbagekald ved brug af vis-nummer listen information Redigering af en opkalders telefonnummer før tilbagekald/lagring Sletning af vis-nummer information Gem vis-nummer information Programmerbare funktioner Opsummering 8.1 Programmering Grundlæggende funktioner Fax-funktioner Kopieringsfunktioner PC-udskrivningsfunktioner Scannerfunktioner Nyttig information Nyttig information 9.1 Indtastning af bogstaver Enhedens status Annullere handlinger Hjælp Fejlmeddelelser 10.1 Fejlmeddelelser Rapporter Fejlmeddelelser Display...58 Fejlfinding 10.3 Når en funktion ikke virker Papirstop Papirstop 11.1 Printer-papirstop Dokumentstop (Automatisk dokumentindføring) Rengøring Rengøring 12.1 Rengøring af hvide plader og glas Rengøring af dokumentindføringsruller Generel information Print-rapporter 13.1 Referencelister og rapporter

5 Indholdsfortegnelse Specifikationer 13.2 Specifikationer Indeks 14.1 Indeks

6 1. Introduktion og installation 1Tilbehør Introduktion og installation 1.1 Medfølgende tilbehør 1 Netledning 2 CD-ROM 1.2 Information om tilbehør For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, anbefaler vi, at De bruger Panasonic tonerpatron og tromleenhed. Se side 77 for specifikationer. 3 Tromle 4 Startertonerpatron * Tilgængeligt tilbehør Erstatningstonerpatron *1 L Modelnr. (Delnr.): KX-FAT92X Erstatningstromleenhed L Modelnr. (Delnr.): KX-FAD93X *1 Der kan udskrives ca ark papir i A4-format med KX-FAT92X. 5 Hurtig referencevejledning 6 Quick installation guide 7 Telefonledning Til Danmark Til Finland Til Norge Til Sverige *1 Udskriver omkring 500 sider i A4-størrelse med et 5 % billedområde (side 77). L Gem den originale indpakning til brug for eventuel fremtidig forsendelse eller transport af apparatet. 6

7 1. Introduktion og installation Find funktionerne 1.3 Knap-beskrivelser A B CDEFG HIJK M N A {COPY} L Skifte til kopieringstilstand (side 16, 29). B {SCAN} L Skifte til scanningstilstand (side 16, 26). C {COLLATE} L Udskrive en sorteret kopi (side 33). {DIRECTORY} L Starte navigator biblioteket (side 36, 37). D {CONTRAST} L Vælge en kontrast (side 29, 34). E {RESOLUTION} L Valg af opløsning (side 29, 34). F {ZOOM} L Forstørre eller formindske et dokument under kopiering (side 30). {QUICK SCAN} L Gem et scannet dokument i hukommelsen, og send det til (side 35). G {PAGE LAYOUT} L Lave en plakat med hurtig-id eller N i 1-kopiering (side 31). H {SET} L Lagre en indstilling under programmering. I {MENU} L Start eller afslutning af programmering. J {CALLER ID} L Brug af Vis-nummer funktioner (side 43). L Ændring af visningen opkaldsinformation (side 43). K {REDIAL}{PAUSE} L Genopkald til det sidst kaldte nummer. Hvis linjen er optaget, når du forsøger at sende en fax, vil apparatet automatisk foretage genopkald 2 eller flere gange. L Indsæt en pause i indtastningen. L {STOP} L Stoppe en funktion eller programmering. L Sletning af et tegn/tal. M {FAX AUTO ANSWER} L Tænd/sluk for autosvar-indstilling (side 39). N {FAX} L Skifte til faxtilstand (side 16, 34). O {BROADCAST} L Afsendelse af dokument til flere stationer (side 37). L O P Q RSTU V P {MANUAL BROAD} L Manuel afsendelse af dokument til flere parter (side 37). Q Enknap-taster L Brug af enknap-opkald (side 35, 36). R Navigeringstast L Valg af ønskede indstillinger under scanning eller kopiering (side 26, 29). L Justering af lydstyrken (side 18). L Søge efter et lagret emne (side 36). S {LOWER} L Valg af stationer 4 6 til enknap-opkald (side 35, 36). T {MONITOR} L Start af opkald. Når du trykker på {MONITOR}, mens du modtager et opkald, vil du være i stand til at høre den anden part, men den anden part vil ikke kunne høre dig. U {RECALL} L Adgang til specielle telefontjenester eller viderestilling fra en anden telefon. L Genopkaldstiden kan ændres (funktion #121 på side 46). V {START} L Kopiering af et dokument (side 29). L Scanning af et dokument (side 26). L Afsendelse eller modtagelse af en fax (side 34). 7

8 1. Introduktion og installation 1.4 Oversigt Set forfra Set bagfra A B C D E F j 1 Topdæksel 2 ADF (Auto Document Feeder) dæksel 3 Dokumentstyr 4 Dokumentdæksel 5 Udgangsbakke 6 Udløserarm til topdæksel 7 Dokument indgang 8 Papirindbakke 9 Papirudgang j Dokument udgang A B C D E F Printerpapirstyr Højttaler Strømtilslutning Manuel papirbakke (bagdæksel) Telefonforbindelse USB interface stikforbindelse Fjernelse af transporttapen Fjernelse af transporttapen (1). 1 L Transporttapens placering kan ændres uden varsel. 8

9 1. Introduktion og installation Installation 1.5 Tonerpatron og tromleenhed Den medleverede tonerpatron er en start-tonerpatron. Forsigtig: L Læs følgende instruktioner, inden du påbegynder installationen. Efter at have læst dem, kan du åbne den beskyttende pose med tromleenheden. Tromleenheden indeholder en lysfølsom tromle. Den kan tage skade, hvis den udsættes for lys. Når De først har åbnet den beskyttende pose: Lad være med at udsætte tromleenheden for lys i mere end 5 minutter. Lad være med at berøre eller ridse tromlens sorte overflade. Lad være med at lægge tromleenheden i nærheden af støv eller snavs, eller hvor der er høj luftfugtighed. Lad være med udsætte tromleenheden for direkte sollys. L Vi er ikke ansvarlige for nogen form for beskadigelse af apparatet eller forringelse af udskrivningskvaliteten, der opstår som følge af anvendelse af ikke-panasonic tonerpatroner og tromleenheder. L Lad ikke tonerpatronen være ubeskyttet af den beskyttende pose i lang tid. Dette vil forringe tonerens levetid. L Tilføj ikke toner til tonerpatronen. 1 Inden tonerpatronens beskyttende pose åbnes, skal den rystes lodret mindst 5 gange. 3 Anbring tonerpatronen (3) lodret i tromlen (4). 4 Drej på de grønne håndtag (5) på hver side af tonerpatronen, idet den trykkes ned med et fast tryk Sørg for, at trekanterne (6) passer sammen, for korrekt installation af tonerpatronen. 6 2 Tag tonerpatronen og tromleenheden ud af de beskyttende poser. Fjern forseglingen (1) fra tonerpatronen. L Lad være med at berøre eller ridse tromlens sorte overflade (2)

10 1. Introduktion og installation 6 Løft topdækslets håndtag (7), og åbn topdækslet (8). 7 Monter tromle- og tonerenheden (k) ved at holde i tappene k L Rør ikke ved overføringsvalsen (9). L Hvis den nederste glasplade (j) er snavset, rengøres den med en blød og tør klud. L Sørg for, at trekanterne (l) passer sammen, for at sikre korrekt installation af tromle- og tonerenheden. j l 10

11 1. Introduktion og installation 8 Luk topdækslet, så det låses. Udskiftning af tonerpatron og tromleenhed Når displayet viser den følgende besked, skal toner-patronen udskiftes. TONER LAV TONER SLUT Forsigtig: L Pas på ikke at sætte hænderne under topdækslet, da dette kan medføre kvæstelser. L Tromlens levetid og kvalitet kan kontrolleres ved at udskrive printertestlisten (side 75) og se side 77 for at få oplysninger om tromlens levetid. Hvis udskrivningskvaliteten stadig er dårlig eller UDSKIFT TROMLE vises på displayet, skal man udskifte tonerpatronen og tromleenheden. L For at sikre at apparatet fungerer korrekt, anbefaler vi, at man bruger Panasonic tonerpatron (Typenr. KX-FAT92X) og tromleenhed (Typenr. KX-FAD93X). Se side 6 for information om tilbehør. L For at bevare udskriftskvaliteten og maskinens levetid anbefales det at rengøre spalter og åbninger (side 3) og det indvendige af maskinen (side 71, 74), når du udskifter tonerpatronen og/eller tromleenheden. Bortskaffelse af affald Affald bør kun bortskaffes i overensstemmelse med samtlige nationale eller lokale miljøforskrifter. Toner sparefunktion Hvis det ønskes at spare på tonerforbruget, skal man aktivere toner sparefunktionen (funktion #482 på side 48). Tonerpatronen vil holde ca. 40 % længere. Denne funktion kan forringe udskrivningskvaliteten. 11

12 1. Introduktion og installation 1.6 Udgangsbakke Træk forsigtigt udgangsbakkens forlænger (1) fremad, indtil den klikker på plads, og tryk derefter på midten af dokumentbakken (2) for at åbne forlængeren. Overdelen af forlængeren sidder løst 1. Idet forlængerens overdel holdes åben, skal man indsætte tappen (1) i det venstre hul (2) på forlængeren Lad den glide henover den anden tap (3) og ind i højre hul (4) på forlængeren nedefra, indtil den klikker på plads. L Anbring ikke maskinen på et sted, hvor man kan støde ind i udgangsbakken. L Udgangsbakken kan rumme ca. 150 ark udskrevet papir. Fjern det udskrevne papir, før udgangsbakken er fuld

13 1. Introduktion og installation Hvis forlængeren er blevet fjernet 1. Lad forlængeren flugte (1) med venstre side af udgangsbakken. Sørg for, at trekanterne (2) stemmer overens, så forlængeren bliver monteret korrekt Printerpapir Papirbakken har plads til: Op til 250 ark papir på 60 g/m 2 til 75 g/m 2. Op til 230 ark papir på 80 g/m 2. Op til 200 ark papir på 90 g/m 2. L Se side 76 for information om printerpapir. L Standardindstillingen for apparatet er A4 format-papir. Hvis du ønsker at anvende formatet letter eller legal, skal du ændre indstillingerne (funktion #380 på side 47). 1 Træk papirbakken ud (1), indtil den klikker på plads, og træk den derefter helt ud ved at løfte bakkens forreste parti Skub forlængeren på plads (3) i enheden ved at trykke forlængeren ned i højre side. 1 2 Før indsættelse af papirstakken, skal papiret samles for at forhindre papirblokering. 3 13

14 1. Introduktion og installation 3 Indsæt papiret med printsiden opad (2). Vigtigt: L Skub pladen på plads, så den låses (3) fast til papirbakken, hvis den skal løftes. 5 Indsæt papirbakken i enheden, idet bakkens forreste parti løftes. Skub den dernæst helt på plads i enheden. 2 4 Indstil printerpapir styrene. Tag fat om printerpapirstyret (4), og flyt det, så det flugter med mærket for papirformatet. Knib fat om printerpapirstyret (5) og flyt det, så det flugter i bredden med mærket for papirformatet. L Sørg for, at printerpapiret ligger under mærket for papirgrænsen (6), og at papiret ikke ligger henover dæmperne (7). 3 L Juster papiret, hvis det ikke er lagt korrekt i for at undgå papirstop. L Hvis papirbakken ikke kan lukkes, kan pladen i papirbakken løftes. Skub papiret på plads, og sørg for, at papiret ligger fladt i papirbakken. Advarsel vedrørende papirbakken L Tab ikke papirbakken på gulvet L Hold fast om papirbakken med begge hænder, når den skal fjernes og installeres. Papirbakken vejer omkring 2 kg med ilagt printerpapir. 4 Ca. 2 kg 14

15 2. Forberedelse 2Tilslutninger Forberedelse og installation 2.1 Tilslutning Forsigtig: L Det anbefales at du placerer dette apparat i nærheden af stikkontakten, hvor den er let tilgængelig. L Brug den telefonledning, der leveres sammen med dette apparat. L Sæt ikke en forlængerledning på telefonledningen. 1 Netledning L Tilslut til stikkontakten ( V, 50 Hz). 2 Telefonledning L Forbind til en almindelig telefonforbindelse. L Hvis man bruger denne maskine med en computer og internetudbyderen beder om at man installerer et filter (3), skal den tilsluttes som følgende. 3 L Der kan ikke tilsluttes et telefon-håndsæt direkte til denne enhed. For at kunne tale med den anden part skal der tilsluttes en ekstra telefon. 1 2 (Til Danmark) (Til Finland) Til en adapter (Til Norge) Til en almindelig telefonforbindelse (Til Sverige) Vigtig meddelelse ang. USB-forbindelsen L USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station beder om det (side 22). Denne model er designet til brug i Danmark, Finland, Norge og Sverige i overensstemmelse med den lokale indstillingsfunktion. Standardindstillingen er Danmark. For at skifte lokalitet, se side 46 (funktion #114). L Hvis der er tilsluttet andet udstyr til den samme telefonlinie, kan dette apparat forstyrre netværksbetingelserne for det andet udstyr. 15

16 2. Forberedelse 2.2 Vælg betjeningstilstand (Scanning/Kopiering/Fax) Du kan vælge den ønskede tilstand ved at trykke på en af følgende knapper. Krav til dokumenter 2.3 Ilægning af originalen Anvendelse af på glaspladen 1 {SCAN}: Vælg denne tilstand, når enheden skal bruges som scanner til computeren (side 26). {COPY}: Vælg denne tilstand, når enheden skal bruges som kopimaskine (side 29). {FAX}: Vælg denne tilstand, når enheden skal bruges som faxmaskine (side 34). L Standardtilstanden er kopiering. L Du kan ændre standardtilstand (funktion #463 på side 47) og klokkeslæt, inden du vender tilbage til betjeningstilstand (funktion #464 på side 47). 1 Åbn dokumentdækslet (1). 2 Anbring dokumentet med FORSIDEN NEDAD på scannerglasset (2), idet der sørges for, at dokumentet flugter med det hjørne, mærket m peger mod. 3 Luk dokumentdækslet. L Kontroller at der ikke ligger dokumenter i den automatiske dokumentindføring. L Anbring forsigtigt originalen på scannerglasset uden at trykke den så hårdt ned, at der opstår fejlfunktion. L Hvis originalen er en tyk bog, lukkes dokumentdækslet ikke. L Kontrollér at blæk eller korrektionslak er helt tørt. L Effektivt scanneområde: Effektivt scanningsområde L Afskygget område vil blive scannet. 2 4 mm 208 mm 4 mm 287 mm 5 mm 5 mm 16

17 2. Forberedelse Anvendelse af den automatiske dokumentindføring Maksimal dokumentstørrelse mm 216 mm Effektivt scanningsområde L Afskygget område vil blive scannet. 5 mm 1 Ilæg dokumentet (op til 20 sider) med FORSIDEN OP indtil, der lyder et enkelt bip. 2 Juster bredden af dokumentstyrene (1) efter størrelsen af dokumentet. L Kontroller at der ikke ligger dokumenter på glaspladen. L Kontrollér at blæk eller korrektionslak er helt tørt. L Fjern klips, hæfteklammer o.l. L Undlad at sende følgende dokumenttyper: (Tag en kopi af dokumentet vha. scannerglasset, og send kopien i stedet.) Kemisk behandlet papir såsom carbon eller selvkopierende papir Elektrostatisk behandlet papir Ødelagt, krøllet eller foldet papir Papir med behandlet overflade Papir der er udskrevet på begge sider, og hvor man se igennem på den anden side, såsom avispapir L Dokumentets samlede højde, når det ligger fladt, skal være mindre end 4 mm. Hvis dokumenters højde overstiger kapaciteten for den automatiske dokumentindføring, kan de falde ud eller sidde i klemme i indføringen. L For at afsende et dokument med en bredde på mindre end 210 mm, anbefaler vi at bruge scannerglasset til at kopiere det originale dokument på et papir i A4- eller letter-størrelse, og derefter sende det kopierede dokument. L Send ikke dokumenter, som ikke lever op til kravene om størrelse og vægt. Tag en kopi af dokumentet via scannerglasset, og send kopien. L Tilgængelige dokumentstørrelser, dokumentvægt og effektivt scannerområde: Minimal dokumentstørrelse 4 mm 4 mm Papirvægt L Enkeltark: 60 g/m 2 til 75 g/m 2 L Flere ark: 60 g/m 2 til 75 g/m mm 216 mm 5 mm 128 mm 128 mm 17

18 2. Forberedelse Hjælp 2.4 Hjælpefunktion Maskinen indeholder nyttig information, der kan udskrives til som reference. GENERELLE INDST. FUNKTIONSLISTE TELEFONBOG MODTAGER FAX KOPIERING RAPPORTER OPKALDS-ID Lydstyrke 2.5 Justering af lydstyrker Vigtigt: L Inden volumen justeres, skal man sætte betjeningstilstanden til faxtilstand. Hvis lyset {FAX} er SLUKKET, skal det TÆNDES ved at trykke på {FAX}. {MENU} {FAX} {SET}{V}{^} {SET} {<}{>} 1 Tryk på {MENU} gentagne gange for at vise HJÆLP. 2 Tryk på {<} eller {>} gentagne gange for at vise den ønskede funktion. i {SET} 3 Tryk på {MENU} for at afslutte. Ringestyrke Mens apparatet ikke er i brug, tryk på {V} eller {^}. L Hvis der er dokumenter i dokumentindgangen, kan man ikke justere ringestyrken. Kontroller, at der ikke ligger dokumenter på glaspladen. Slukning af ringelyden Tryk på {V} gentagne gange for at vise RINGER FRA= OK?. i {SET} L Apparatet ringer ikke. L For at aktivere ringelyden igen, tryk på {^}. Ringemønster L Man kan vælge et af de 3 ringemønstre (funktion #161, påside 47). Højttaler styrke Mens højttaleren er i brug, tryk på {V} eller {^}. 18

19 2. Forberedelse Første programmering 2.6 Dato og tid {MENU} 2.7 Dit logo Du kan programmere logo (navn, virksomhedsnavn etc.), så det vises øverst på hver sendt side. {MENU} {STOP} {FAX} {SET} {<}{>} 1 {MENU} i {#}{1}{0}{1} i {SET} D: 01/M:01/Å:08 TID: 00:00 2 Indtast aktuel dag/måned/år/time/minut ved at vælge 2 tal for hver. Tryk gentagne gange på {*} for at vælge AM, PM eller 24-timer ur. Eksempel: 10 august, :15 PM (12-timers format) 1. Tryk på {1}{0} {0}{8} {0}{8} {1}{0} {1}{5}. D: 10/M:08/Å:08 TID: 10:15 2. Tryk på {*} gentagne gange for at vælge PM. 3 {SET} 4 Tryk på {MENU} for at afslutte. L Modtagerens faxmaskine vil skrive dato og tid øverst på hver side, du sender, svarende til din enhedens indstillede dato og tid. L Når dato og klokkeslæt er blevet indstillet, og enheden er i kopieringstilstand, kan den stilles om til faxtilstand ved at trykke på {FAX}. Du kan ændre enhedens dato og klokkeslæt via displayet. {SET} {<}{>} 1 {MENU} i {#}{1}{0}{2} i {SET} LOGO= 2 Indtast dit log med op til 30 tegn (se side 54 vedrørende indtastning af tegn). i {SET} 3 Tryk på {MENU} for at afslutte. Rettelse af en fejl Tryk på {<} eller {>} for at flytte cursoren til det forkerte tegn, og foretag rettelsen. L For at slette alle tegn, skal du trykke og holde på {STOP}. Rettelse af en fejl Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til det forkerte tal, og foretag rettelsen. Hvis du abonnerer på en nummervisertjeneste Datoen og tiden vil automatisk indstilles i henhold til den modtagne opkaldsinformation. L Hvis tiden ikke tidligere er blevet indstillet, vil vis-nummer funktionen ikke justere uret. 19

20 2. Forberedelse 2.8 Dit faxnummer Du kan programmere dit faxnummer, så det vises øverst på hver sendt side. 1 {MENU} i {#}{1}{0}{3} i {SET} NR.= 2 Indtast dit fax-nummer, op til 20 tal. L Tryk på {*} for at indtaste et +. L Tryk på {#} for at indtaste et mellemrum. L Tryk på {RECALL} for at indtaste en bindestreg. L Tryk på {STOP} for at slette et tal. 3 {SET} 4 Tryk på {MENU} for at afslutte. Rettelse af en fejl {MENU} {STOP} {SET} {RECALL} {<}{>} Tryk på {<} eller {>} for at flytte markøren til det forkerte tal, og foretag rettelsen. L For at slette alle tal, skal du trykke og holde på {STOP}. 2.9 Installering af Multifunktions station Krav til computeren Panasonic Multifunktions station softwaren gør det muligt at udføre følgende funktioner: Udskrivning på alm. papir og mærkater Scanning af dokumenter og konvertere den indscannede skrift til tekst med Readiris OCR software Scanning fra andre Microsoft Windows applikationer, der understøtter TWAIN scanning Lagring, redigering eller sletning af punkter i biblioteket via computeren Programmering af funktioner via computeren Sende og modtage faxdokumenter via computeren Følgende kræves for at kunne bruge Multifunktions station på computeren: Operativsystem: Operativsystemerne Windows 98/Windows Me/Windows 2000/ Windows XP/Windows Vista CPU: Windows 98: Pentium 90 MHz eller hurtigere Windows Me: Pentium 150 MHz eller hurtigere Windows 2000: Pentium 166 MHz eller hurtigere Windows XP: Pentium 300 MHz eller hurtigere Windows Vista: Ny processor (x86) 800 MHz eller kraftigere processor RAM: Windows 98: 24 MB (32 MB eller mere anbefales) Windows Me: 32 MB (64 MB eller mere anbefales) Windows 2000: 64 MB eller mere Windows XP: 128 MB eller mere Windows Vista: 512 MB eller mere Anden hardware: CD-ROM-drev Harddisk med mindst 150 MB ledig diskplads USB-interface Advarsel: L At sikre fortsat overholdelse af emissionsgrænsen; brug kun afskærmet USB-kabel (Eksempel: certificeret kabel af typen Hi-Speed USB 2.0). L For at beskytte enheden må der kun bruges et afskærmet USB-kabel i områder, hvor der forekommer tordenvejr. L Der medfølger ikke et USB-kabel. Du skal selv købe et afskærmet USB-kabel type-a han/type-b han. 20

21 2. Forberedelse Installation af Multifunktions station på en computer L Installer Multi-Functions station (CD-ROM), inden enheden tilsluttes til en computer via USB-kablet. Dialogboksen [Found New Hardware Wizard] vises, hvis enheden tilsluttes en computer via USB-kablet, inden Multifunktions station er blevet tilsluttet. Klik på [Cancel] for at lukke den. L De skærmbilleder, som vises i denne vejledning, gælder for Windows XP og bruges kun som henvisning. L Skærmbillederne kan variere en smule fra dem, der gælder for det aktuelle produkt. L Softwarens funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel. 1 Start Windows, og luk alle andre programmer. L Brugere af Windows 2000, Windows XP og Windows Vista skal være logget ind som administrator for at kunne installere Multifunktions stationen. 2 Indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM drevet. L Hvis dialogboksen [Select Language] vises, skal du vælge det ønskede sprog for denne software. Klik på [OK]. L Hvis installationen ikke starter automatisk: Klik på [Start]. Vælg [Run...]. Skriv D:\Install (hvor D: er betegnelsen for dit CD-ROM-drev). Klik på [OK]. (Hvis De ikke er sikker på bogstavsbetegnelsen for deres cd-rom-drev, så åbn Windows stifinder og se efter cd-rom-drevet.) 3 [Easy installation] L Installationen starter. 4 Når installationsprogrammet er startet, skal du følge instruktionerne på skærmen. L Readiris OCR software (side 27) og Device Monitor (side 55) vil også blive installeret. 5 Vælg [Connect directly with a USB cable.], når dialogboksen [Connect Type] vises. i [Next] L Dialogboksen [Connect Device] fremkommer. 6 Tilslut enheden med USB-kablet (1), og klik derefter på [Next]. 1 L Hvis enheden er tilsluttet din computer, vil modelnummeret automatisk blive fundet. L Du kan skifte navn på enheden, hvis det er nødvendigt. 7 Klik på [Install], og følg herefter instruktionerne på skærmen. L Filerne kopieres til computeren. Vigtig bemærkning Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista, vil du få vist en meddelelse, efter at enheden er blevet tilsluttet med USBkablet. Dette er normalt, og softwaren forårsager ingen problemer med dit operativsystem. Du kan nu fortsætte installationen uden problemer. Typen af meddelelse: L Til Windows XP-brugere The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. L Til Windows Vista-brugere Would you like to install this device software? For at få vist eller installere betjeningsvejledningen på CD-ROM en 1. Start Windows og indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. 2. Klik på [Operating Instructions], og følg derefter vejledningen på skærmen for at få vist eller installere betjeningsvejledningen i PDF-format. L Der kræves Adobe Reader for at kunne åbne dem. L Hvis skærmmeddelelsen beder dig om at indsætte CD-ROM en til operativsystemet, når du installerer Multifunktions station, skal du indsætte den i dit CD-ROMdrev. L Hvis du installerer betjeningsvejledningen, kan du få vist denne når som helst via [o] startprogrammet til Multifunktions station. Sådan bruges en anden enhed sammen med computeren Du skal tilføje printerdriveren for hver enhed, som følger. [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navn i [Add Printer Driver]. Følg derefter instrukserne på skærmen. L Du kan ikke have mere end en enhed tilsluttet samme computer. Sådan foretages ændringer i softwaren Du kan vælge, hvilke komponenter der skal installeres efter denne installation. Brugere af Windows 2000, Windows XP og Windows Vista skal være logget ind som administrator for at kunne foretage ændringer i Multifunktions stationen. 1. Start Windows, og indsæt den medfølgende CD-ROM i cd-rom-drevet. 2. [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navn i [Uninstall or Modify] i [Modify] i [Next]. Følg derefter instrukserne på skærmen. 21

22 2. Forberedelse Afinstallering af softwaren Brugere af Windows 2000, Windows XP og Windows Vista skal være logget ind som administrator for at kunne fjerne Multifunktions stationen. 1. [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navn i [Uninstall or Modify] 2. [Uninstall] i [Next]. Følg så instruktionerne på skærmen. L Hvis du ønsker at afinstallere den enkelte komponent, skal du vælge [Modify] og klikke på [Next] i trin 2. Følg derefter instrukserne på skærmen Start Multifunktions station [Start] i [All Programs] eller [Programs] i [Panasonic] i enhedens navni [Multi-Function Station] L Multifunktions station vil blive vist. XXX [Scan] (side 27) L Scanne og fremvise scannede billeder. L Scanne og oprette billedfiler. L Scanne og sende via . L Scanne og konvertere et billede til redigerbare tekstdata. [PC FAX] L Sende et dokument, som blev oprettet på computeren (side 38). L Vise et dokument, der blev modtaget på computeren (side 42). [Remote Control] (side 55) L Programmere funktionerne. L Lagre, redigere eller slette poster i biblioteker. L Se poster i journal rapporten eller Vis-nummer listen. L Lagre informationerne om dem, der kalder op, i biblioteker. L Lagre eller slette poster til rundsendings transmission. [Utilities] L Starte Fremviseren til Multifunktions station (side 27). L Starte Device Monitor (side 55). L Starte OCR-programmet (side 27). [Settings] (side 23) L Ændre de generelle indstillinger. L Ændre scannerindstillinger. [o] L Detaljerede vejledninger om Multifunktions stationen. L Få vist betjeningsvejledningen. [p] L Få vist brugertips. [n] L Få vist oplysninger om Multifunktions station. 22

23 2. Forberedelse L Du kan kontrollere, at enheden er tilsluttet til din computer på Device Monitor (side 55). L Computerfunktioner (udskrivning, scanning etc.) virker muligvis ikke i følgende situationer: Hvis enheden forbindes til en computer, som brugeren selv har bygget. Hvis enheden forbindes til computeren via et PCI-kort eller et andet udvidelseskort. Hvis enheden forbindes til et andet stykke hardware (såsom en USB hub eller en anden interface-adapter) og ikke forbindes direkte til computeren. Ændring af indstillingerne Du kan ændre indstillingerne for Multifunktions stationen forinden. 1. Vælg [Settings] fra Multifunktions station. 2. Klik på den relevante fane for at ændre indstillingerne. i [OK] [General] Startdisplay: Til valg af typen af startprogram. OCR-sti: Til at vælge OCR-software. [Scan] Gem på destination: Til at vælge mappen, hvor det scannede billede vil blive gemt. Fremviser/Fil/ /OCR/Brugerdefineret: Til at ændre scanningsindstillingerne for scannerprogrammet Multifunktions station. Til at vælge standardsoftware til Standardsoftwaren til s vil blive brugt, når du bruger Scanne til , side 26. Standardsoftwaren til s vælges på følgende måde. For Windows XP: 1. [Start] i [Control Panel] i [Internet Options] i [Programs] i [ ] 2. Vælg den ønskede MAPI-kompatible software, såsom [Outlook Express] etc. i [OK] L Disse trin kan variere, afhængigt af dit operativsystem. 23

24 3. Printer 3Printer 3.1 Udskrivning fra Windows applikationer Man kan udskrive en fil, der er oprettet i en Windows applikation. For eksempel udskrives der fra WordPad på følgende måde: 1 Åbn det dokument der skal udskrives. 2 Vælg [Print...] fra [File] menuen. L Dialogboksen [Print] fremkommer. For yderligere information om [Print] dialogboksen, klik på [?] og derefter på den ønskede post. Indstilling af printeregenskaberne Du kan ændre printerindstillingerne i trin 3. Det anbefales at afprøve papiret (især specielle formater og typer) på enheden, inden der indkøbes større mængder. Du kan ændre eller få vist indstillingerne for følgende faner. [Basic] Papirformat, medietype, side pr. ark etc. [Output] Antal udskrifter, sortere etc. [Quality] Opløsning, kontrast, toner sparefunktion, etc. [Effects] Vandmærke, overlejring. [Profile] Gem de ønskede indstillinger, vælg de ønskede indstillinger etc. [Support] Versionsoplysninger. L Når der udskrives fra en computer, vil toner sparefunktionen på fanen [Quality] overskrive enhedens toner sparefunktion (funktion #482 på side 48). MBXXX L For Microsoft PowerPoint skal du vælge [Colour] eller fjerne mærket ved siden af [Greyscale] i printerdialogen, således at den farvede tekst vil blive udskrevet i gråtoner. 3 Vælg enhedens navn som den aktive printer. L Hvis du har ændret navnet på enheden under installationen, skal du vælge det nye navn fra listen. L For at skifte printerindstillinger skal du gøre følgende. I Windows 98/Windows Me: Klik på [Properties], og klik derefter på den ønskede fane. Skift printerindstillinger, og klik derefter på [OK]. I Windows 2000: Klik på den relevante fane, og skift printerindstillinger. I Windows XP/Windows Vista: Klik på [Preferences], og klik derefter på den ønskede fane. Skift printerindstillinger, og klik derefter på [OK]. 4 Klik på [Print] eller [OK]. L Enheden begynder at printe. L Se side 56 ang. standsning af udskrivningen fra enheden. L For ilægning af papir, se side 13, 25. L Når du bruger den manuelle indbakke, skal du ilægge printerpapiret efter trin 4. L For yderligere informationer om papirspecifikationerne, se side 76. L Hvis der opstår udskrivningsfejl, vil Device Monitor blive startet automatisk og vise følgende fejloplysninger. 24

25 3. Printer Brug den manuelle indbakke Du kan udskrive på almindeligt papir og mærkater. Den manuelle indbakke anvendes kun til udskrivning fra computeren og har plads til en side ad gangen. Når der skal udskrives flere sider, skal du indføre den næste side, efter at den første side er blevet ført ind i enheden. L Se side 76 for information om printerpapir. Etiketter, der ikke dækker bagsidearket fuldstændigt. Ilæg printerpapiret, efter at du har startet udskrivningen via computeren. 1 Juster bredden på papirstyrene (1), så de passer til printerpapiret. 2 Indsæt papiret med forsiden nedad (2), indtil enheden griber fat om papiret, og der lyder et enkelt bip. 2 1 L Juster papiret, hvis det ikke er ilagt korrekt for at undgå papirstop. L Sørg for, at enheden griber fat om printerpapiret, som anvist i trin 2. Displayet viser følgende. PAPIR I BAKKE #2 TIL PC-UDSKRIVN. L For at kunne bruge den manuelle indbakke, skal du ændre papirkilden i fanen [Basic], når du indstiller printeregenskaberne (side 24). Du kan også vælge den ønskede medietype. Udskrive mærkater Brug etiketter beregnet til laserprinter. Vi anbefaler følgende: Avery 5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168 XEROX LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140 L Brug den manuelle indbakke til at udskrive mærkaterne. L Indfør etiketteark med tryksiden nedad og én side ad gangen for at udskrive dem. L Fjern hver etiket efter udskrivning. L Anvend ikke følgende typer etiketter: Etiketter der er krøllede, beskadigede eller adskilt fra bagsidearket. Ethvert etiketteark med tomme felter, hvor nogle af etiketterne er blevet fjernet. 25

26 4. Scanner 4Scanner 4.1 Scanning fra enheden (Push Scan) Du kan nemt scanne dokumentet via enhedens betjeningspanel. Vælg følgende scanningstilstande, alt efter hvad det scannede billede skal bruges til. Visning med Multifunktionsfremviser (Fremviser) Gem som en fil på din computer (Fil) Afsendelse af en vedhæftet fil til -modtageren ( ) Sådan bruges OCR-softwaren (OCR) L Du kan sætte den ønskede scanningstilstand til tryk-scanning forinden (funktion #493 på side 53). L Det scannede billede vil automatisk blive gemt i mappen, som vælges via vinduet [Settings]. L Når du scanner et dokument, anbefaler vi, at du bruger scannerglasset i stedet for den automatiske dokumentindføring, da dette giver bedre resultater. L Lad være med at åbne dokumentdækslet, når der scannes ved hjælp af den automatiske dokumentindføring. {SCAN} L For at standse scanning, se side 56. L Du kan gemme billeder i formaterne TIFF, JPEG, BMP eller PDF-formater. L Se side 16 for at få vist dokumentkravene Scan for at gemme som fil 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge FIL. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L Det scannede billede vil automatisk blive gemt i mappen, som vælges via vinduet [Settings]. Se side 23 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer mappen. L For at standse scanning, se side 56. L Du kan gemme billeder i formaterne TIFF, JPEG, BMP eller PDF-formater. {SET}{V}{^}{>} {LOWER} {START} Starte Fremviseren til Multifunktionsfremviser 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge FREMVISER. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L Det scannede billede vises i [Multi-Function Viewer] vinduet efter scanningen. Hvis du vælger filformatet PDF, startes den software, som normalt bruges til at åbne PDF-filer Scanne til Du kan sende det scannede billede, som en vedhæftet fil i en e- mail vha. -softwaren på din computer. 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge . i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L -softwaren starter automatisk, og det scannede billede vedhæftes i en ny . L For at standse scanning, se side 56. L Du kan gemme billeder i formaterne JPEG eller PDF. 26

27 4. Scanner Scan til OCR Med OCR softwaren kan man konvertere et billede til tekstdata, som kan redigeres med en tekstbehandlings software. Readiris OCR softwaren kan installeres, når man installerer Multifunktions station. 1 Indstil originalen (side 16). 2 {SCAN} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge OCR. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge USB- VÆRT. i {SET} 5 Hvis det er nødvendigt, skal du ændre scanningsindstillingerne (scanningstype/opløsning/ filformat/lysstyrke/kontrast/scanningsformat). Tryk på {>}, tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. i {SET} i {START} L Det scannede billede vises i OCR-vinduet efter scanningen. L Du kan gemme billeder i formaterne TIFF, JPEG eller BMP. L For yderligere vejledning om OCR vælges [Help ]. 4.2 Scan fra en computer (Pull Scan) L Når du scanner et dokument, anbefaler vi, at du bruger scannerglasset i stedet for den automatisk dokumentindføring, da dette giver bedre resultater. L Lad være med at åbne dokumentdækslet, når der scannes ved hjælp af den automatiske dokumentindføring Brug Multifunktionsscanningsprogrammet Hvis der klikkes på et programikon, vil det valgte program blive startet automatisk efter scanningen. 1 Indstil originalen (side 16). 2 Start Multifunktions stationen. i [Scan] 3 Klik på det relevante programikon. L Det forudindstillede program starter, når du klikker på [Custom]. L For at annullere scanningen mens dokumentet scannes, skal du klikke på [Cancel]. L Du kan ændre scanningsindstillingerne, inden hver anvendelse (side 23). L Hvis man peger på programikonet, vil der blive vist værktøjstips for scanningsindstillingerne. L Se side 16 for at få vist dokumentkravene Anvendelse af Multifunktions-fremviseren 1 Indstil originalen (side 16). 2 Start Multifunktions stationen. 3 [Utilities] i [Viewer] L [Multi-Function Viewer] vil fremkomme. 4 Klik på [Scan] ikonet i vinduet [Multi-Function Viewer]. L Der vises en dialogboks med enhedens navn. 5 Hvis det er nødvendigt, skal du ændre scanningsindstillingerne på din computer. L Du kan få vist det scannede billede ved at klikke på [Preview]. Du kan trække i rammen, så den omringer det ønskede scanningsområde. Hvis du ændrer ved scanningstilstanden, lysstyrke, kontrastindstillinger etc., skal du klikke på [Preview] for at opdatere det scannede billede. Du vil kun få fremvist den første side, hvis du bruger den automatiske dokumentindføring. Hvis du vil opdatere det scannede billede, skal du sætte dokumentet til fremvisning igen. 6 [Scan] L Hvis får det scannede billede fremvist via den automatiske dokumentindføring i trin 5, skal du anbringe dokumentet igen og klikke på [Scan]. L Det scannede billede vises i [Multi-Function Viewer] vinduet efter scanningen. L For at gemme det scannede billede vælges [Save As...] fra [File] menuen. 27

28 4. Scanner L For at annullere scanningen, mens dokumentet scannes klikkes på [Cancel]. L Du kan få fremvist billeder i programmer, der understøtter formaterne TIFF, JPEG, PCX, DCX og BMP. L Du kan gemme billederne i formaterne TIFF, JPEG, PCX, DCX, BMP eller PDF. L Hvis knappen [Select...] vises i [Target Device], skal du klikke på [Select...] for at vælge enheden fra listen, klik dernæst på [OK]. Knappen [Select...] vil ikke blive vist, hvis der kun er en printerdriver installeret. L Man kan flytte, kopiere og slette en fil eller side Anvendelse af andre applikationer Multifunktions stationen indeholder en TWAIN overensstemmende scannerdriver. Man kan også scanne ved hjælp af andre applikationer, der understøtter TWAIN scanning. Følg anvisningen nedenfor. 1 Indstil originalen (side 16). 2 Start et program, som understøtter TWAIN scanning. 3 Vælg [Acquire Image...] fra [File] menuen. L Der vises en dialogboks med enhedens navn. 4 Hvis det er nødvendigt, skal du ændre scanningsindstillingerne på din computer. i [Scan] L Det scannede billede vises i programvinduet efter scanningen. L For at annullere scanningen, mens dokumentet scannes klikkes på [Cancel]. L Udseendet kan variere afhængigt af hvilket program, der anvendes. L Hvis knappen [Select...] vises i [Target Device], skal du klikke på [Select...] for at vælge enheden fra listen, klik dernæst på [OK]. Knappen [Select...] vil ikke blive vist, hvis der kun er en printerdriver installeret. 28

29 5. Kopimaskine 5Kopiering Kopimaskine 5.1 Tage en kopi Ulovlige kopier L Det er ulovligt at kopiere bestemte dokumenter. Det er muligvis ulovligt at kopiere bestemte dokumenter i dit land. Findes man skyldig i denne lovovertrædelse kan straffen være bøde eller fængsel. Følgende eksempler er muligvis ulovlige at kopiere i dit land. Valuta Pengesedler og checks Bank- og statsobligationer og værdipapirer Pas og identifikationskort Materiale beskyttet af ophavsret eller varemærker uden ejerens samtykke Postfrimærker og andre negotiable dokumenter Denne liste er ikke udtømmende, og der stilles ingen garanti for dens udførlighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde bedes man søge juridisk bistand. L Installer maskinen i nærheden af et overvåget område for at forhindre ulovlig kopiering Anvendelse af på glaspladen L For at standse kopiering, se side 56. L Du kan ændre standardtilstand (funktion #463 på side 47) og klokkeslættet, inden du vender tilbage til betjeningstilstand (funktion #464 på side 47). L Hvis lyset {FAX AUTO ANSWER} er TÆNDT, vil apparatet kunne modtage faxer automatisk, selv i kopieringstilstand. Vælg af opløsning 1. Tryk gentagne gange på {RESOLUTION}. TEKST/FOTO : Til originaler med tekst og fotografier. TEKST : Kun med tekst. FOTO : Til fotos, tegninger med skygge etc. 2. {SET} L Du kan ændre standardopløsningen (funktion #461 på side 53). Valg af kontrast Du kan justere denne indstilling afhængigt af om dokumentet er lyst eller mørkt. Der kan vælges mellem 5 niveauer (høj til lav). Tryk gentagne gange på {CONTRAST}. i {SET} L Du kan bevare den forrige kontrastindstilling (funktion #462 på side 47). {COPY} {STOP} {CONTRAST} {SET} {START} {RESOLUTION} 1 Hvis lyset {COPY} er SLUKKET, skal det TÆNDES ved at trykke på {COPY}. 2 Indstil originalen (side 16). 3 Hvis det er nødvendigt, kan man ændre opløsning og kontrast, så det passer til dokumenttypen. L For at vælge opløsning, se side 29. L For at vælge kontrast, se side Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). 5 {START} L Apparatet starter kopieringen. 6 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille de indstillinger, du foretog i trin 3 og 4. 29

30 5. Kopimaskine Anvendelse af den automatiske dokumentindføring {COPY} 1 Hvis lyset {COPY} er SLUKKET, skal det TÆNDES ved at trykke på {COPY}. 2 Indstil originalen (side 16). 3 Hvis det er nødvendigt, kan man ændre opløsning og kontrast, så de passer til dokumenttypen. L For at vælge opløsning, se side 29. L For at vælge kontrast, se side Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). 5 {START} L Apparatet starter kopieringen. 6 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille de indstillinger, du foretog i trin 3 og 4. L For at standse kopiering, se side 56. {STOP} {START} 5.2 Flere kopieringsfunktioner L Sørg for, at lyset {COPY} er TÆNDT Forstørrelse/formindskning af et dokument 1 Indstil originalen (side 16). 2 Tryk på {ZOOM} gentagne gange for at vælge den grad af forstørrelse/formindskning, der passer til formatet på dit dokument og printerpapir. ZOOM =100% 50% 200% 97%(LTR>A4) 94%(A4>LTR) 83%(LGL>A4) 78%(LGL>LTR) L Hvis du vælger ZOOM =100%, skal du trykke på {V} eller {^} for at ændre graden af forstørrelse/ formindskning med 1 % ad gangen fra 25% til 400%. Du kan også indtaste den ønskede procentdel specifikt ved at bruge opkaldsknapperne. 3 {SET} 4 Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). i {START} 5 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille funktionen. L Forstørrelse/formindskning af kopi gælder ikke for hurtig idkopieringsfunktion (side 31), plakatfunktion (side 32) eller en N i 1-funktion (side 32). L Du kan bevare den forrige indstilling for zoom (forstørrelse/reduktion) (funktion #468 på side 53). L Når du bruger scannerglasset, vil enheden kun forstørre øverste højre hjørne af dokumentet, begyndende fra m mærket på enheden. L Hvis De bruger den automatiske dokumentindføring, vil apparatet kun forstørre den midterste del af det øverste af dokumentet. For at lave en forstørret kopi af den nederste del af dokumentet, skal du vende dokumentet med toppen nedad, og derefter lave en kopi. 30

31 5. Kopimaskine Eksempel: 150 % forstørret kopi Bruge scannerglasset (1): Original dokument 1 Anvendelse af den automatiske dokumentindføring: Original dokument Eksempel: 70 % reduceret kopi Anvendelse af scannerglasset (1): Original dokument 1 Anvendelse af den automatiske dokumentindføring: Original dokument Forstørret kopi Forstørret kopi Reduceret kopi Reduceret kopi Kopiere et 2-sidet dokument over på 1 side (Hurtig id-kopieringsfunktion) (kun scannerglas) Du kan tage kopier af begge sider af 2-sidede dokumenter og udskrive dem på samme side af papiret. Dokumenterne vil ikke blive formindsket, så de passer til printerpapiret, så denne funktion er nyttig til kopiering små dokumenter, så som visitkort. 1 Indstil originalen (side 16). L For at kopiere i landskabsformat skal du anbringe originalen i vandret retning. For at kopiere i portrætformat skal du anbringe originalen i lodret retning. L Scanningsområde ændres sig jf. de valgte indstillinger i trin 3. Se følgende tabel for detaljer. Det afskyggede område vil blive scannet. 2 Tryk på {PAGE LAYOUT} gentagne gange for at vælge KVIK-ID-KOPI. i {SET} 3 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge antallet af originaldokumenter fra 2 i 1, 4 i 1 eller 8 i 1. i {SET} 4 Tryk på {V} eller {^} gentagne gange for at vælge et sidelayout fra LIGGENDE eller STÅENDE. i {SET} 5 Indtast om nødvendigt antallet af kopier (op til 99). i {START} L Enheden scanner 1 side. 6 For at fortsætte scanningen skal dokumentet anbringes på scannerglasset, hvorefter der trykkes på {SET}. Gentag dette, indtil alle dokumenter er blevet scannet. L Apparatet starter kopieringen. L Du kan trykke på {START}, når som helst for at starte kopieringen. 7 Når du er færdig med at kopiere, skal du trykke på {STOP} for at nulstille funktionen. Original dokument Sidelayout 2 i 1 LIGGENDE STÅENDE 4 i 1 LIGGENDE STÅENDE 31

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hermed introducerer vi

Hermed introducerer vi Hermed introducerer vi Mustek Systems, Inc. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Firmaer, navne og data i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet Ingen del af dette dokument

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO BRUGERVEJLEDNING COBR HD PRO 1. Dette har du modtaget...3 2. Samling og tilslutning... 4 3. Kombinationsmuligheder... 6 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 7 5. Betjening... 10 6. Råd

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere