Brugervejledning (for fax)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning (for fax)"

Transkript

1 Fax Brugervejledning (for fax) OFX 900 Rettelse Af Fejl Udskrivning Af Journaler Og Lister Netværksfunktioner Udnyttelse Af Maskinens Muligheder Installering Af Maskinen Programmering Af Maskinen Grundlæggende Betjening Lær Deres Fax OFX 900 At Kende Læs denne vejledning for maskinen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Danish Appendiks

2 VIGTIG INFORMATION Ved henvendelse om information, reservedele eller service, bør der altid henvises til model og serienummeret på din maskine. Datapladen findes på maskinen, som vist nedenfor. Til brug for dette er der plads nedenunder til dine optegnelser, som du kan få brug for i fremtiden. Modelnr. Serienr. Købsdato Forhandler Adresse Telefonnummer ( ) Bestilling af materialer - telefonnummer ( ) Service - telefonnummer ( ) Model- og serienummer Copyright 00 Matsushita Graphic Communication Systems, inc. All rights reserved. Uaftoriseret kopiering og distribution er strafbart. Printed in Japan. Indholdet i denne brugervejledning kan ændres uden varsel.

3 Indledning Lær Deres Fax OFX 900 At Kende Sikkerhedsregler... 6 Funktionstasterne... 9 Maskinens udvendige dele... 0 Kontrolpanel... Installering Af Maskinen Hovedapparat og tilbehør... Montering af tilbehør... 4 Isætning af the tromlesættet/tonerpatron... 5 Påfyldning af papir... 7 Papir-specifikationer... 7 Tilslutning af telefonledning og ledning til strøm... 8 Indstilling af opkalds metode (Tone eller Puls)... 0 Justering af lydstyrken... Brugerparametre... Generel beskrivelse... Indstilling af dato og tid... Indstilling af LOGO... Indstilling af ID-navn... 4 Indstilling af ID-nummer (faxtelefonnummer)... 5 Indtastning af tegn... 6 Programmering Af Maskinen Enknap- og kortnumre... 7 Indtastning af enknap- og kortnumre... 7 Ændring af et-knapstaster / Forkortet opkaldsnumre... 9 Udskrift af stationstavle... Parameter-indstilling... Generel beskrivelse... Indstilling af fax-parametre... Parameter-oversigt... Grundlæggende Betjening Ilægning af dokumenter... 7 Dokumenter, der kan sendes... 7 Dokumenter, der ikke kan sendes... 7 Ilægning af dokumenter... 8 Grundlæggende transmissionsindstillinger... 9 Generel beskrivelse... 9 Kontrast... 9 Opløsning... 9 Kommunikationsjournal (KOMM. JOURNAL)... 40

4 Indledning Grundlæggende Betjening Afsendelse af dokumenter... 4 Generel beskrivelse... 4 Lager-transmission... 4 Direkte transmission Transmission med telefon-funktion... 5 Reservation af transmission... 5 Genopkald Modtagelse af dokumenter Muligheder for modtagelse Telefon-funktion Automatisk fax/telefon omskiftning Fax-funktion Interface til telefonsvarer... 6 Nedfotografering... 6 Modtagelse af dokumenter i overstørrelse Back-up modtagelse Print-rækkefølge Kopiering Udnyttelse Af Maskinens Muligheder Timer-kontrolleret kommunikation Generel beskrivelse Forskudt transmission Polling Generel beskrivelse Indtastning af polling-password Polling af dokumenter fra en anden station Programtaster... 7 Generel beskrivelse... 7 Indstilling til gruppe-opkald... 7 Indstilling til forskudt transmission... 7 Indstilling til polling... 7 Indstilling til enknaptast Ændring eller sletning af programmerede indstillinger Adgangskode Generel beskrivelse Indtastning af adgangskoden Betjening af maskinen med adgangskode (begrænser al betjening) Betjening af din maskinen med adgangskode (Kun begrænset adgang til faxparametrene) Nummerbestemt ringning Generel beskrivelse Videresendelse Indstilling af videresendelse

5 Indledning Netværksfunktioner Sub-adressering Generel beskrivelse Lagring af sub-adresse i et enknap/kortnummer... 8 Afsendelse af et dokument med sub-adresse... 8 UDSKRIVNING AF JOURNALER OG LISTER Journaler og lister... 8 Generel beskrivelse... 8 Transaktionsjournal... 8 Individuel transmissions-kvittering (INDIVIDUEL KVITT.) Kommunikationsjournal (KOMM. JOURNAL) Liste over enknap- og kortnumre samt en søgeliste Programliste... 9 Liste over fax-parametre... 9 Formular til bestilling af tonerpatroner og tromlesæt Rapport efter strømsvigt Rettelse Af Fejl Fejlfinding Fejlkoder Fastklemt telefax-papir... 0 Afhjælpning af dokumentstop... 0 Rensning af den optiske læser Rensning af printerrulle Justering af den automatiske dokumentfremfører (ADF) Kontrol af telefonforbindelsen Appendiks Tekniske specifikationer Papir-specifikationer... 0 Tilbehør og materialer... Lovmæssig Information... Ordliste... 5 ITU-T Billede Nr Stikordsregister

6 Sikkerhedsregler! ADVARSEL indikerer en mulig fare, som kan indebære risiko for alvorlige skader eventuelt med døden til følge. FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD BØR DENNE MASKINE IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR FUGT. FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØD ELLER SKADER PÅ MASKINEN SKAL DEN JORDFORBINDES KORREKT. DETTE PRODUKT ANVENDER EN LASER. KUN KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE BØR SERVICERE DETTE UDSTYR PÅ GRUND AF MULIGHED FOR ØJENSKADE. FORSIGTIG-ANVENDELSE AF KONTROLELEMENTER, JUSTERINGER, ELLER UDFØRELSE AF PROCEDURER DER IKKE ER SPECIFICERET HER KAN RESULTERE I FARLIG STRÅLING. STRØMSTIKKET PÅ DETTE UDSTYR SKAL ANVENDES TIL AT AFBRYDE FOR STRØMMEN. KONTROLLER AT STIKKONTAKTEN ER I NÆRHEDEN AF UDSTYRET OG ER LET TILGÆNGELIG. KONTROLLER, AT MASKINEN ER INSTALLERET I ET RUMMELIGT, VELVENTILERET LOKALE, SÅLEDES AT DEN IKKE ØGER OZON-MÆNGDEN I LUFTEN. DA OZON ER TUNGERE END LUFT, ANBEFALES DET AT SØRGE FOR UDLUFTNING NÆR GULVET. 6

7 Sikkerhedsregler Lær Deres Fax OFX 900 At Kende! FORSIGTIG indikerer risiko for fare, som kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af maskinen. FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR STØD ELLER BRAND, BØR MAN KUN ANVENDE 6 AWG ELLER STØRRE TELEFONLEDNINGER. SLUK FOR STRØMMEN TIL APPARATET INDEN DÆKSLERNES AFMONTERES. SÆT DÆKSLERNE PÅ IGEN, INDEN DER SÆTTES STRØM TIL APPARATET IGEN.! VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af dit telefonudstyr, bør de grundliggende sikkerhedsforhold altid følges for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og skader på personer, inklusive følgende: ANVEND IKKE DETTE PRODUKT I NÆRHEDEN AF VAND, FOR EKSEMPEL I NÆRHEDEN AF BADEKAR, VASKEFADE, KØKKENVASKE, VASKEKAR I EN VÅD KÆLDER ELLER I NÆRHEDEN AF EN SWIMMINGPOOL. UNDGÅ BRUG AF TELEFONEN (UNDTAGEN DE LEDNINGSFRI) I TORDENVEJR. DER KAN VÆRE FARE FOR ELEKTRISK STØD FRA LYNENE. BRUG IKKE TELEFONEN TIL AT RAPPORTERE OM UTÆTTE GASLEDNINGER I NÆRHEDEN AF UTÆTHEDEN. ANVEND KUN EN STRØMLEDNING SOM ANFØRT I DENNE BRUGERVEJLEDNING. 7

8 Sikkerhedsregler! FORSIGTIG indikerer risiko for fare, som kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af maskinen. Installer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Undgå direkte sollys. Installer maskinen på et plant underlag med mindst 0 cm afstand mellem maskinen og andre genstande. Tildæk ikke ventilationsåbningerne. Anbring ikke tunge genstande og spild ikke nogen form for væske på maskinen. 8

9 Funktionstasterne Lær Deres Fax OFX 900 At Kende Alle funktioner kan startes, ved at man først trykker på FUNCTION og derefter på funktionens nummer, eller ved at man trykker på eller scroll-tasterne gentagne gange, indtil den ønskede funktion vises på displayet Forskudt kommunikation = Transmission Polling = Polling Udskrift = Journal (Print/Vis) = Liste for hurtigopkald = Programliste 4 = Fax-parameterliste 5 = Bruges ikke 6 = Individuel kvittering 7 = Stationstavle Programmering = Brugerparametre Dato og tid Firma / Navn ID-navn ID-nummer (faxtelefonnummer) = Hurtigopkaldsnumre = Programtaster 4 = Faxparametre 5-7 = Bruges ikke 8 = Vedligeholdelse Rens valse Nalseenhed Bestil. form Vælg = Kommunikations-journal = FRA/TIL/FEJL -8 = Bruges ikke 9 = Hukommelse XMT = fra/til 9

10 Maskinens udvendige dele Deksel til papirkassett Underbakke til kopipapir Papirkassette Kontrolpanel Dokumentbakker Papirbakke 0

11 Kontrolpanel Lær Deres Fax OFX 900 At Kende - Anvendes når maskinen skal overgå til energispare. (se side 5) - Benyttes til indstilling af Normal, Lys eller Mørk (se side 9) - Anvendes til indstilling af Standard, Fin, Super-Fin og Halvtone. (se side 9) - Anvend denne knap ved nulstilling af alle tidligere indstillede funktioner. Enknap-taster (0-6) - Benyttes til enknap-opkald (Se side 44 og 48). Program-taster (P-P) - Bruges til at indkode lange numre eller nummertaster til gruppeopkald (Se side 7 til 7). Tast for UPPER/LOWER - Anvendes til at skifte mellem øvre og nedre tast. - Benyttes til indsættelse af pause ved registrering af eller opkald til et telefonnummer, eller til genopkald af sidst indtastede nummer. - Anvendes til kortnummeropkald og til indsætning af mellemrum ved indtastning af LOGO, ID og afsendernavn. (se side 44 og 49) - Anvendes til at adskille lokalnumre fra telefonnummer - Anvendes til start uden at løfte røret (se side 5)

12 Kontrolpanel LCD Display Viser dato og tid. Aktuel status kan også bekræftes med en af de følgende farver. Grøn : Maskinen er klar til at kommunikere, udskrive data eller scanne et dokument. Orange: Dokumenter er indstillet til ADF. Maskinen er klar til at udføre opgaver. Rød : Der er opstået en fejl, eller maskinen bør efterses straks. - Tryk på denne knap, når du ønsker at stoppe telekommunikationen, registreringen, eller den hørbare tone. - Anvendes til at tage tage kopi og indstille funktionerne. (se side 66) - Anvendes til at tænde (ON) eller slukke (OFF) bekræftelses stemplet. Lyser når bekræftelses stemplet er tændt (ON). Tastatur - Benyttes til manuelt nummervalg samt registrering af telefonnumre og sorteringsfunktioner. Tonetast - Benyttes til at ændre til toneopringning, når der er indstilet på pulsopringning. Anvendes til indstilling af: - Start eller vælg funktion. - Søg et stationsnavn. (se side 45 og 50) - Justering af skærm- og ringestyrke (se side ). - Flytter curceren ved indtastning af tal og tegn. - Søger afsendernavn ved opkald fra hukommelse. - Godkender den indtastede station ved opkald til flere stationer. - Godkender den aktuelle funktion for kommunikation (fx sidetal, ID, opkaldt telefonnummer, filnummer), når maskinen er ON LINE.

13 Installering Af Maskinen Hovedapparat og tilbehør Pak kartonens indhold ud og kontrollér, at du har modtaget alt det viste tilbehør. Installering Af Maskinen Maskine Tromlesættet Tonerboks Papirkassette Dæksel til papirkassette Underbakke til kopipapir Dokumentbakker Telefonledning El-ledning Brugervejledning og Quick guide CD-ROM Bemærk. Starttonerpatronen rækker til cirka 000 sider. (Baseret på % Sort, ITU-T testside nr. ). Udseendet af telefonkablet og strømledningen kan være forskellige, afhængig af hvert enkelt lands regulativer og specifikationer.

14 Montering af tilbehør A4 8 / Den færdigsamlede maskine Paper Cassette Cover Underbakke til kopipapir Stik tappene ind i hullerne på maskinen. Papirkassette Stik tappene ind i hullerne på maskinen. Dokumentbakker Stik tappene ind i hullerne på maskinen. 4

15 Isætning af the tromlesættet/tonerpatron Pak tonerpatronen ud og vip den fra side til side som vist 5-6 gange for at fordele toneren i patronen. Installering Af Maskinen Fjern forseglingen. Note: Sæt pakningen langsomt og lige på. Før tonerpatronen helt ind i tromlen og drej det grønne håndtag opad for at låse tonerpatronen på plads. Fortsættes på næste side. 5

16 Isætning af the tromlesættet/tonerpatron 4 Åben ADF dækslet og printerdækslet. Hold pilen og fremspringet på begge sider 5 som vist og sæt tromlesættet/tonerpatronen ind maskinen. () Lås tromlesættet/tonerpatronen på plads 6 ved at presse håndtaget ned, og derefter skubbe bagud. () Luk ADF dækslet og printerdækslet. Bemærk. Hvis du udskifter tromlesættet/tonerpatronen, anbefales det at rengøre printerrullen for at bevare en høj printkvalitet. Rengøring af printerrullen er beskrevet på side 05.. Ved udskiftning af tromlesættet, tryk på FUNCTION 7 8 SET SET for at nulstille loggen. 6

17 Påfyldning af papir Papir-specifikationer I almindelighed vil de fleste typer brevpapir give gode resultater. De fleste typer kopipapir vil også være velegnede. Der findes mange mærker og typer papir i handelen. Vi anbefaler, at De prøver Dem frem med forskellige typer, indtil De opnår det resultat, De ønsker. Angående rekommendationer og specifikationer se side 0. Påfyldning af papir Installering Af Maskinen Fjern papirkassetteomslaget. () Fyld papir i papirkassetten, ved at trykke Papirstyr på ydersiden af clipsen. () Kontroller, at papiret er rettet ind og er anbragt mellem papirstyrene og mod højre side af skuffen. Hvis det ikke ligger fast, vil papiret måske blive indført forkert, hvilket kan resultere i papirstop. Clip Caution: Kontroller at papiret ikke overstiger mærket for maksimal kapacitet. Du kan anbringe ca. Max. papir 50 ark (80 g/m vægt) i skuffen. læs tegn Sæt papirkassetteomslaget tilbage. Indstillingen af formatet på registreringpapiret af faxparameter nr. skal passe til det papir der er fyldt i kassetten. Hvis du ændrer formatet på kopipapiret, skal indstillingen ændres tilsvarende (se side 4). 7

18 Tilslutning af telefonledning og ledning til strøm Strømledning Sæt stikket fra strømledningen ind i en almindelig AC stikkontakt og den anden ende ind i stikket på bagsiden af maskinen. Advarsel: Dette apparat skal være korrekt jordet. Der må ikke ændres på AC udtaget. Strømledning (medfølger) Kabel til telefonlinje Sæt den ene ende af telefonledningen ind i telefonstikket fra telefonselskabet og den anden ende ind i stikket LINE på bagsiden af maskinen. Telefonledning (medfølger) 8 Bemærk. Da maskinen kun bruger meget lidt strøm, bør den være TÆNDT hele tiden. Hvis enheden er slukket i længere tid, kan urets indstilling gå tabt.. Udseendet af telefonkablet og strømledningen kan være forskellige, afhængig af hvert enkelt lands regulativer og specifikationer.

19 Tilslutning af telefonledning og ledning til strøm Installering Af Maskinen 9

20 Indstilling af opkalds metode (Tone eller Puls) Maskinen kan foretage opkald enten med Tone eller Puls, afhængig af hvilken slags telefon linje der benyttes. Følg anvisningerne nedenfor hvis der er behov for at ændre opkalds metoden til enten Tone eller Puls. 7 PROGRAM. (-8) NR.= (0-99) OPRINGNINGSTYPE? DTMF<> 5 eller for PULS. eller PULS<> DTMF<> 6 for TONE. 0 Bemærk. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande, afhængig af landets regulativer. Displayet viser muligvis ikke denne funktion.

21 Justering af lydstyrken De kan regulere højttalerstyrken på Deres maskine. Den indbyggede højttaler gør det muligt at høre klartone, opkaldstoner og optaget-signal. Indstilling af lydstyrken INDTAST TLF.NR. Installering Af Maskinen De hører klartonen gennem højttaleren eller gentagne gange for at øge volumen. L [ ] H L [ ] H gentagne gange for at sænke volumen. Indstilling af ringesignalets lydstyrke Standby 0-DEC 5:00 00% (( )) FAX gentagne gange for at øge volumen. eller FAX gentagne gange for at sænke volumen. Bemærk. De kan også justere trykknaptonens og summerens volumen i faxparameter nr. 0 (TAST/ SUMMER LYD) (se side ).

22 Brugerparametre Generel beskrivelse Deres telefax-maskine har adskillige standard-indstillinger (brugerparametre), som gør det nemt at holde orden i afsendte og modtagne dokumenter. F.eks. viser det indbyggede ur aktuel dato og tid, og logo og IDnummer viser Deres identitet, når De sender eller modtager dokumenter. Indstilling af dato og tid I standby-position viser displayet dato og tid. Standby-displayet indstilles én gang for alle og opdateres derefter automatisk. 7 PROGRAM. (-8) 4 BRUGERPARAMETRE? DATO & TID? :00 5 Indtast 6 ny dato og tid. Ex: 0 Dag : 0 Måned : 0 0 År : Tid : 5:00 Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren over det forkerte tal og overskrive det med det rigtige :00

23 Brugerparametre Indstilling af LOGO Når De sender et dokument, står Deres LOGO øverst på kopien, som skrives ud på modtagerstationen. Deres LOGO hjælper modtageren til at identificere Dem. 7 PROGRAM. (-8) Installering Af Maskinen BRUGERPARAMETRE? 4 INDSTIL. NAVN? NAVN: 5 Indtast dit LOGO (maks. 5 tegn og cifre) ved hjælp af tegntasterne. NAVN:OLIVETTI Ex: O L I V E T T I 6 Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren en plads bag det forkerte tegn, tryk på CLEAR og indtast det nye tegn. Hvis der indtastes mere end tegn, vil tegnene i venstre side rulle uden for displayet.

24 Brugerparametre Indstilling af ID-navn Hvis modpartens maskine har et ID-navn, vises Deres ID-navn på den anden maskines display, når De sender eller modtager, og modpartens ID-navn vises på Deres maskines display. 7 PROGRAM. (-8) BRUGERPARAMETRE? 4 STATIONSNAVN? ID: 5 Indtast dit ID-navn (maks. 6 tegn og cifre) ved hjælp af tegntasterne. ID:HEAD OFFICE Ex: H E A D SPACE O F F I C E 6 Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren en plads bag det forkerte tegn, tryk på CLEAR og indtast det nye tegn. 4 Bemærk. Specialtegnene Å, Æ, Ø, Ü, Ä, è og é kan ikke bruges i forbindelse med ID-navn.

25 Indstilling af ID-nummer (faxtelefonnummer) Brugerparametre Hvis modpartens maskine ikke har et tegn-id, men et ID-nummer, vises Deres ID-nummer på modpartens display ved afsendelse eller modtagelse, og modpartens vises på Deres display. Vi anbefaler, at De bruger Deres telefaxnummer som ID-nummer, maks. 0 cifre. 7 PROGRAM. (-8) Installering Af Maskinen BRUGERPARAMETRE? 4 4 FAX TLF.NR.? TLF: 5 Indtast 6 din ID (maks. 0 tegn) med tastaturet og tasten SPACE til at lave et mellemrum mellem tegnene. Ex: 0 SPACE SPACE Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren til en plads bag det forkerte nummer, tryk på CLEAR og indtast det korrekte nummer. TLF:0 555 Bemærk. Du kan bruge til at indtaste et "+"-tegn i begyndelsen af dit ID-nummer til markering af, at de følgende cifre er din landekode. Eks : for USA's landkode for Japans landkode. 5

26 Indtastning af tegn Tastaturet kan også anvendes til indtastning af tegn og symboler ved indtastning af afsender ID og navn. Vælg de ønskede tegn og symboler i henhold til følgende skema: Taster Skema for tegnene Antal gange, der skal trykkes på tasten Å Ä Ö Ü È É Æ Ñ ABC A B C a b c DEF D E F d e f GHI G H I g h i 4 JKL J K L j k l 5 MNO M N O m n o 6 PQRS P Q R S p q r s 7 TUV T U V t u v 8 WXYZ W X Y Z w x y z 9 - / ( )., : ; & + = 0 * # Taster Speciel brug Indtast et MELLEMRUM. Flyt cursoren til højre og venstre. Slet tegn. 6

27 Programmering Af Maskinen Enknap- og kortnumre Indtastning af enknap- og kortnumre Enknap- og kortnummeropkald er to hurtige muligheder for at foretage opkald. For at man skal kunne benytte denne funktion, skal telefaxnumrene først lagres som følger. Indtastning af et enknap-nummer foretages således: 7 PROGRAM. (-8) :ENKNAP :K-NR. Programmering Af Maskinen TRYK ENKNAPTAST 4 Ex: 5 Indtast 6 (se Bemærk ) <0>INDTAST FAX# telefaxnummer (op til 6 cifre inkl. pauser og mellemrum). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 <0> <0>INDTAST NAVN 7 Indtast 8 modtagestationens navn med tegn-tasterne (op til 5 tegn). Ex: S A L E S SPACE D E P T <0>SALES DEPT TRYK ENKNAPTAST Gentag trin 4 til 8 for at registrere flere numre Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. Bemærk. Anvend UPPER/LOWER til at vælge øverste eller nederste Et-knapstaster. 7

28 Enknap- og kortnumre Indtastning af enknap- og kortnumre Indtastning af kortnumre foretages således: 7 PROGRAM. (-8) :ENKNAP :K-NR. K-NR.= 4 Ex: 5 Indtast 6 []INDTAST FAX# (0 til 8) telefonnummeret (op til 6 cifre inkl. pauser og mellemrum). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 5 [] []INDTAST NAVN 7 Indtast 8 stationsnavnet ved hjælp af tegntasterne (op til 5 tegn). Ex: A C C O U N T I N G []ACCOUNTING K-NR.= Gentag trin 4 til 8 for at registrere flere numre. Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. 8 Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykkes på PAUSE. En bindestreg "-" vises somsymbol for pause.. Hvis du anvender impulsopkald, og du ønsker at ændre til toneopkald midt i et opkald, så tryk på (Vist med "/"). Opkaldsmåden vil skifte fra Impuls til Tone efter opkald af tegnet "/". Eks: 9 PAUSE * De kan finde et ledigt enknap- eller kortnummer ved at trykke på eller på trin eller 4.

29 Enknap- og kortnumre Ændring af et-knapstaster / Forkortet opkaldsnumre Benyt nedenstående fremgangsmåde til at ændre eller slette et enknap- eller kortnummer: Ændring af et enknap- eller kortnummer: 7 PROGRAM. (-8) Vælg for enknap-nummer. Vælg for kortnummer. :ENKNAP :K-NR. TRYK ENKNAPTAST Programmering Af Maskinen 4 Indtast Ex: nummeret på den modtagestation, De ønsker atændre. Ex: <0> <0>INDTAST FAX# <0> Indtast derefter et nyt telefonnummer (se Bemærk ). 6 Ex: 9 PAUSE SPACE <0>SALES DEPT 7 <0>INDTAST NAVN <0>PLANNING Derefter indtastes det nye navn på modtagestationen (se Bemærk ). 8 Ex: P L A N N I N G TRYK ENKNAPTAST Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. Bemærk. Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren til en plads bag det forkerte nummer, tryk på CLEAR og indtast det korrekte nummer. 9

30 Enknap- og kortnumre Ændring af et-knapstaster / Forkortet opkaldsnumre Sletning af et enknap- eller kortnummer: 7 PROGRAM. (-8) :ENKNAP :K-NR. Vælg 4 Indtast for enknap-nummer. Vælg for kortnummer. Ex: nummeret på den station, De ønsker at slette. Ex: TRYK ENKNAPTAST <0> <0>INDTAST FAX# TRYK ENKNAPTAST Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. Bemærk. Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren til en plads bag det forkerte nummer, tryk på CLEAR og indtast det korrekte nummer. 0

31 Enknap- og kortnumre Udskrift af stationstavle Når De har programmeret et enknap-nummer, kan De skrive en stationstavle ud, som indeholder de første tegn i hver stations navn. Klip langs den stiplede linie og anbring tavlen over enknap-tasterne under låget til stationstavlen. Benyt følgende fremgangsmåde ved udskrift af stationstavlen: 7 6 UDSKRIV (-7) *JEG SKRIVER* Programmering Af Maskinen Maskinen udskriver vejledningen. ******************* -STATIONSTAVLE- ****************** DATO 0-DEC-00 ***** TID 5:00 ***** SALES DEPT ACCOUNTING Stiplet linie - OLIVETTI - ************************************-HEAD OFFICE -**** ********************** Folie over stationstavle

32 Parameter-indstilling Generel beskrivelse Din fax-maskine har adskillige muligheder for indstilling af fax-parametre. Disse parametre, som står i parameter-fortegnelsen, er forprogrammeret fra fabrikkens side og behøver normalt ikke ændres. Hvis du alligevel ønsker at foretage en ændring, bør du læse fortegnelsen omhyggeligt igennem. Nogle parametre - som f.eks. opløsning, original og kvitteringsstempel - kan ændres midlertidigt ved hjælp af enkle tasteoperationer, lige før en transmission foretages. Når transmissionen er afsluttet, vender disse parametre tilbage til deres oprindelige indstillinger. Andre parametre kan kun ændres ved at følge fremgangsmåden herunder. Indstilling af fax-parametre 7 PROGRAM. (-8) 4 NR.= (0-99) Indtast 4 et fax-parameternummer fra parameterfortegnelsen. Ex: 0 for KONTRAST NR.=0 (0-99) NORMAL<> 5 Indtast 6 den nye værdi eller tryk på. Ex: for LYS OPL.? LYSERE<> For indstilling af andre parametre tryk på returnere til punkt eller tryk på STOP til standby. CLEAR for at for at returnere Bemærk. Tryk på eller for at rulle fax-parametrene, når De befinder Dem på trin.. Angående udskrift af fax-parameterlisten se side 9.

33 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter Indstillings -nummer Indstilling Bemærkninger 0 KONTRAST Normal Standard-indstilling for KONTRAST tasten. Lysere Mørkere 0 OPLØSNING Standard Grundindstilling af OPLØSNING. Fin S-fin 4 Halvtone 04 STEMPEL Fra Grundindstilling af STEMPEL. For at vælge stempelfunktionen, Til når et dokument lagres (se fax-parameter nr. 8). 05 LAGER Fra Grundindstilling af LAGER. Til 06 OPRINGNINGSTYPE Puls Vælger opkalds metode. DTMF 07 OVERSKRIFT Indenfor Vælger overskriftens placering. Udenfor Indenfor : Inden for kopiarealet. Udenfor : Uden for kopiarealet. Ingen Ingen : Ingen overskrift. 08 OVERSKRIFT Logo ID-nr. Vælger mellem oplysningerne i overskriften. Fra til 09 SKRIV MODT. TIDSP. Nej Vælger om maskinen skal printe tid & dato for Ja modtagelsen, afsenderens ID, procent af reduktionen af dokumenter og sidenummer i bunden af hver modtagne side. 0 TAST/SUMMER LYD Fra Vælger lydstyrke for tast/summer-tonen. Svag Høj KOMM. JOURNAL Fra Vælger grundindstilling af udskrift for KOMM. journal Til Fra/ Altid/ Fejloverf. Fra : Ingen udskrift Fjl Til : Altid udskrift Fjl : Udskrift ved fejltransmission AUTO JOURNAL PRINT Nej Vælger om maskinen automatisk skal printe en journal Ja efter hver transaktioner. 7 MODTAGELSE TLF. Indstiller til at modtage. FAX FAX/TLF. 4 TLF.SVA.IF Programmering Af Maskinen Fortsættes på næste side.

34 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter 8 OPRINGNINGSTID 0 sek. Valg af den tidslængde som maskinen signalerer 0 sek. (ringer) i for et indgående opkald i fax/tlf. automatisk skift (se side 59). 40 sek. 9 OGM LÆNGDE (TLF.SV.IF) 0 STEMMESTYRET (TLF.SV.IF) 4 50 sek. sek. Indstilling af OGM længden på din TAM fra til sekunder. Enheden begynder ikke at opfange STILHED, efter et opkald er opfanget i TAM sek. grænseflade-funktionen, før tiden udløber. (Standard = 0 sek.) Nej Valg af stilhedsfoler-funktionen. Ja BACK-UP MODT. Nej Vælger om maskinen skal modtage til hukommelsen, Ja når den løber tør for faxpapir, toner eller ved papirstop. KOPIPAPIR- FORMAT A4 Indstilling af kopipapir-formatet i maskinen. Letter Legal 4 PRINTREDUKTION Faste Trin Indstilling af nedfotografering. Auto Faste Trin : Dokumentet nedfotograferes i henhold til parameter nr. 5. Auto : Dokumentet nedfotograferes i henhold til modtagne dokumenters længde. 5 REDUKTIONSGRAD 70 70% Vælger en fast nedfotografering mellem 70% og 00% Dette parameter er aktivt, når der er valgt fast nedfotografering i fax-parameter nr % 6 POLLING- PASSWORD (----) Indtastning af et 4-cifret password til sikret polling (se side 69). 8 STEMPEL VED Nej Vælger om maskinen skal stemple LAGER- originaldokumenterne ved lagring af dokumenterne i Ja TRANSMISSION hukommelsen. 0 DRD TJENESTE Nej Vælger om maskinen kan modtage "DRD tjenesten". Ja Hvis dette parameter er sat til "Valid", kan maskinen kun detekte det specielle ringemønster for automatisk at modtage et dokument. KOPI- NEDFOTOGRAF. Indstillings -nummer Indstilling Bemærkninger Manuel Vælger om maskinen skal foretage reduktion af Auto kopierne automatisk eller manuelt. Manuel : Maskinen vil spørge dig om zoomforholdet (00% til 70%), ved kopiering. Auto : Maskinen vil automatisk bestemme reduktionsforholdet i forhold til længden af originaldokumentet. 4 Fortsættes på næste side.

35 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter 4 ENERGISPARE- FUNKTION 8 ADGANGS- FUNKTION 47 REMOTE RECEPTION Fra Energispare Dvale For at formindske strømforbruger i standby, skal man vælges en af funktionerne Energispare eller Dvale og angive tiden ( til 0 minutter) for, hvornår maskinen skal overgå til Energispare- eller Dvalefunktionen. Forsinkelsestiden er kun gældende for funktionerne Energispare og Dvale. Fra Energisparefunktion Dvalefunktion : Maskinen forbliver i standby og forbruger mere energi end i funktionerne Energispare og Dvale. : Sparer energi og forbruger mindre strøm end i standby ved at afbryde for brænderenheden efter den valgte tid. : Denne giver det laveste energiforbrug, som maskinen kan overgå til uden at slukke helt. (----) Indtast den 4-cifrede adgangskode for at sikre maskinen mod uautoriseret brug (se side 76). Nej Vælger om maskinen accepterer fjernmodtagelse eller Ja ej (se side 58) 48 TELEFONLINIE PSTN Vælger telefonforbindelses-type. 49 PSTN- ADGANGSKODE PBX (----) Indstilling af personlig adgangskode. (Maksimum 4 cifre) 5 FJERNDIAGNOSTIK Nej Vælger om maskinen godkender opdatering af software Ja fra en fjernstation. Nærmere information fås hos autoriserede Olivetti-forhandlere. 5 DIAGN. PASSWORD (----) Indstiller password for fjerndiagnostik. Nærmere information fås hos autoriserede Olivettiforhandlere. 5 SUB- ADR.PASSWORD Indstillings -nummer Indstilling Bemærkninger (----) Indstilling af et 0-cifret password til fortrolig kommunikation med sub-adressering. 54 VIDERESENDELSE Nej Vælger om maskinen skal udføre fremsendelse af fax til Ja en valgt destination (se side 79). 57 LANDEKODE Valg af landekode ved installation af maskinen. 58 SPROG Valg af det sprog, som skal vises på displayet og journalerne. Programmering Af Maskinen Fortsættes på næste side. 5

36 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter 6 PC-FAX MODTAGESTA 65 PRINT- RÆKKEFØLGE 80 VEDLIGEHOLDELSE TID 99 STØRRELSE AF HUKOMMELSE Indstillings -nummer Udskriv Vælger om maskinen skal udskrive de modtagne faxdokumenter. Lagre & Udskriv : Udskriv de modtagne dokumenter. Udskriv Lagre & Udskriv : Udskriv de modtagne dokumenter Lagre og gem filen. Lagre : Gem den modtagne dokumentfil. Nej Vælger om maskinen skal udprinte dokumenterne i Til rækkefølge (se side 66). 00:00 - :00 (:00) Indstilling Bemærkninger Indstil tiden for aktivering af vedligeholdelse for scannerrullerne. Scannerrullerne vil gå i gang i et par sekunder på det indstillede tidspunkt. Dette er for at opretholde en god kontakt mellem scannerrullerne og glaspladen. - - Viser størrelsen af hukommelsen. 6 Bemærk. Standardindstillingerne kan udskrives på fax-parameterlisten. Angående udskrift af faxparameterlisten se side (se side 9).. Fax-parametrene kan være forskellige fra land til land afhængigt af det enkelte lands love og bestemmelser.

37 Grundlæggende Betjening Ilægning af dokumenter Dokumenter, der kan sendes Generelt vil din maskine sende ethvert dokument, der er udprintet i størrelserne A4. Dokumentstørrelse Dokumenttykkelse Max.-størrelse 57 mm [se Bemærk] 000 mm Min.-størrelse 48 mm 8 mm Enkelt ark; 0,06 mm (45 g/m ) til 0,5 mm ( g/m ) Flere ark; 0,06 mm (45 g/m ) til 0, mm (75 g/m ) Retning Retning Bemærk: Den maksimale dokumentbredde der kan sendes gennem maskinen er 57 mm. Den effektive skanningsbredde er dog 08 mm. Grundlæggende Betjening Dokumenter, der ikke kan sendes Forsøg aldrig at sende dokumenter, der er: Våde Endnu våde af blæk eller lim ABC For tynde (f.eks. gennemsigtigt papir, luftpostpapir, visse typer ugebladspapir etc.). Krøllede eller foldede Overfladebehandlede (f.eks. blankt papir etc.). abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcd ab abcdefg abcdefghi abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef Kemisk behandlede (f.eks. selvkopierende papir, karbon-papir etc.), eller som er lavet af stof eller metal. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg Tag først en fotokopi af disse dokumenttyper og send kopien i stedet for. 7

38 Ilægning af dokumenter Ilægning af dokumenter. Sørg for at dokumenterne er fri for hæfteklammer og klips og at de ikke er ødelagte eller fedtede.. Placer dokumenterne med tekstsiden nedaf på dokumentføreren. Hvis du sender flere sider på en gang, skal du sørge for at den nederste side sendes først. Du kan placere op til 0 sider ad gangen på dokumentføreren. Hvis du har mere end 0 sider, skal du vente indtil forsendelsen næten er afsluttet eller indtil dokumentet er næsten færdig med at blive lagret i hukommelsen, før du ligger de resterende dokumenter ovenpå den sidste af de 0 sider.. Placer dokumentholderne så dokumenterne ligger midt på dokumentføreren. Dokumentstyr RIGTIGT FORKERT Når du lægger et dokument på dokumentfremføreren, skifter displayet fra dato og tid (standby) til den følgende besked. Du kan nu ændre de grundlæggende transmissionsindstillinger eller begynde at foretage opkald. DOKUMENT SÆT Bemærk. Transmission af dokumenter, der er længere end 56 mm kræver brugerens assistance. 8

39 Grundlæggende transmissionsindstillinger Generel beskrivelse Du kan midlertidigt ændre transmissionsindstillingerne, enten før eller efter du lægger dokumentet på den automatiske dokumentfremfører. De følgende indstillinger kan ændres: Original Opløsning Kommunikationsjournal Når dokumentet er sendt, vender maskinen automatisk tilbage til standard-indstillingerne. Kontrast Maskinen er fabriksindstillet til Normal kontrast. Hvis du skal sende et dokument med svag kontrast, kan du få et bedre resultat ved at ændre indstillingen til Lys. Hvis du skal sende et dokument med stærk kontrast, kan du ændre indstillingen til Mørk. Tryk på CONTRAST : Grundlæggende Betjening NORMAL LYSERE MØRKERE KONTRAST = Normal KONTRAST = Lysere KONTRAST = Mørkere Opløsning Maskinen er forindstillet til STANDARD opløsning, hvilket passer til de fleste dokumenter. Skift til FIN, SUPERFIN eller GRÅSKALA til detaljerede dokumenter. Tryk på RESOLUTION : STANDARD FIN S-FIN GRÅSKALA OPLØSNING = Standard OPLØSNING = Fin OPLØSNING = S-fin OPLØSNING = Gråskala Bemærk. Maskinens grundindstilling af kontrast kan ændres ved at ændre indstillingen af fax-parameter nr. 0, se side.. Maskinens grundindstilling af opløsning kan ændres ved at ændre indstillingen af faxparameter nr. 0, se side. 9

40 Grundlæggende transmissionsindstillinger Kommunikationsjournal (KOMM. JOURNAL) På en kommunikationsjournal kan man se, om transmissionen er gået godt igennem. De kan vælge betingelser for udskrivning af kommunikationsjournal på følgende måde. Når KOMM. JOURNAl sættes = FRA : Der udskrives ikke nogen kommunikationsjournal. Når KOMM. JOURNAl sættes = TIL : Der udskrives automatisk kommunikationsjournal efter hver kommunikation. Når KOMM. JOURNAL sættes = FJL : Der udskrives kun kommunikationsjourmal, hvis kommunikationen er gået galt. 8 KOMM. JOURNAL? 4 eller eller for FRA. for TIL (Skriver altid ud). kun for FJL. FJL<> FRA<> TIL<> FJL<> Bemærk. For at ændre den forindstillede indstilling af Komm. Journal ændres indstillingen af faxparameter nr., se side. 40

41 Afsendelse af dokumenter Generel beskrivelse Du kan benytte enten lager-transmission eller direkte transmission. Brug lager-transmission, hvis: Du vil sende dokumentet til flere stationer. Du skal bruge dokumentet hurtigst muligt. Du ønsker at anvende designet for dobbeltbetjening. Brug direkte transmission, hvis: Hukommelsen er fyldt. Du vil sende dokumentet med det samme. Brug telefon-funktionen, hvis: Du vil sende dokumentet efter at have talt med modparten. Du ønsker at sende dokumentet omgående. Grundlæggende Betjening 4

42 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Maskinen lagrer hurtigt dokumentet i maskinens hukommelse. Derefter ringer den faxnummeret op. Hvis transmissionen mislykkes, vil maskinen automatisk forsøge at sende de fejltransmitterede sider en gang til. Lagring af dokumentet i hukommelsen A Transmission Destination A Modtagelse A Destination B A Bemærk. Hvis hukommelsen bliver fyldt op, medens du lagrer dokumenterne, vil de resterende dokumenter på ADF blive afvist. Maskinen vil så spørge dig om, du ønsker at sende de lagrede dokumenter eller annullere transmissionen. Tryk for annullere eller tryk for at transmittere. GENNEMF.=XXX S Se specifikationerne på side 08 for kapaciteten for billedhukommelsen. Hvis man ikke foretager sig noget inden for 0 sekunder, vil maskinen begynde transmissionen af de lagrede dokumenter.. Vil du afbryde transmissionen, så tryk STOP. Displayet viser da: AFBRYD KOMMUNIK? Tryk SET og for at afbryde transmissionen. Gemte dokumenter vil blive slettet automatisk.. Hvis du vil udskrive en kommunikations journal (KOMM. JOURNAL) efter at have afbrudt en sending, viser displayet følgende: UDSKRV KOM JRNL? Tryk SET og for at udskrive en kommunikations journal. 4. Hvis hukommelsen for filer når til 5 filer, og du prøver at lagre flere filer, vil følgende blive vist på displayet og maskinen vil ikke acceptere flere filer, før en fil er afsluttet og stilles til rådighed. DOK. FULD 4

43 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Manuelt nummeropkald Manuelt nummeropkald foretager De således: DOKUMENT SÆT Indtast Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. et nummer på tastaturet. (Op til 6 cifre) Du kan også vælge mere end en modtager Ex: Dokumentet(erne) vil blive lagret med et filnummer. Derefter stater opkaldet umiddelbart efter lagring af den første side. *LAGRING* 05% Grundlæggende Betjening Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykker De på PAUSE (symboliseret ved en "-") for at indføje en pause, inden selve nummeret indtastes. Eks: 9 PAUSE Hvis du anvender impulsopkald, og du ønsker at ændre til toneopkald midt i et opkald, så tryk på (Vist med "/"). Opkaldsmåden vil skifte fra Impuls til Tone efter opkald af tegnet "/". Eks: 9 PAUSE *

44 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Enknap-opkald Enknap-opkald giver Dem mulighed for at kalde et helt nummer med et tryk på én knap. Angående indstilling af enknap-taster se side 7. DOKUMENT SÆT Tryk Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. på enknap-tasten. Ex: <0>OLIVETTI *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Start derefter opkaldet. Kortnummer-opkald Forkortet opkald er en hurtig måde at kalde jævnligt anvendte telefonnumre op på ved at forprogrammere telefonnumre i den indbyggede-auto-opkald med et -tegn, for forvalgt kode. For programmering af et forkortet nummer, se side 8. DOKUMENT SÆT Tryk Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. på ABBR og indtast en -cifferkode. Ex: 0 [0]SALES DEPT *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Start derefter opkaldet. 44

45 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Opkald efter stationsnavn Opkald med søgning efter stationsnavn giver mulighed for at indtaste et helt telefonnummer ved at søge i de stationsnavne, der er lagt ind under enknapnummer eller kortnumre. DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. TAST BOGSTAV(ER) Indtast 4 hele stationsnavnet eller en del af det med tegntasterne. Ex: S A for at søge efter SALES DEPT SA [0]SALES DEPT Grundlæggende Betjening 5 Tryk på eller gentagne gange indtil displayet viser det stationsnavn du ønsker at sende til. *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Start derefter opkaldet. 45

46 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Transmission til flere stationer (broadcasting) Hvis De skal sende det samme dokument til mange stationer, kan De spare tid ved at bruge lagertransmission. D.v.s. De kan lagre dokumentet og derefter sende det til stationerne automatisk. DOKUMENT SÆT Foretag Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. opkald på én eller flere af de følgende måder: Enknap-opkald Kortnummer-opkald Manuel indtastning - tryk SET, efter at hver station er indtastet (Op til 7 stationer) Vejledende søge-opkald, tryk SET efter hver indtastede station (For yderligere detaljer se side 4 til 45.) Ex: 00 STATION(ER) 0 <0>OLIVETTI Hvis du ønsker at godkende det antal stationer du har indtastet, tryk på SET. [0]SALES DEPT *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Og starter så opkaldet til telefonnumrene i rækkefølge. Bemærk. Du kan se de modtagere du har indtastet i punkt inden lagring af dokumenterne i hukommelsen, ved at trykke på eller. Tryk på CLEAR for at slette en modtager eller gruppe, der vises på displayet, hvis nødvendigt. 46

47 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Hvis maskinens hukommelse er fyldt op eller du ønsker at sende et dokument omgående, så anvend direkte transmission. Manuelt nummeropkald (Direkte transmission) Manuelt nummeropkald foretager De således: DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT Grundlæggende Betjening 4 Indtast 5 et telefonnummer med tastaturet. Ex: Maskinen begynder at kalde nummeret. Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykker De på PAUSE (symboliseret ved en "-") for at indføje en pause, inden selve nummeret indtastes. Eks: 9 PAUSE Hvis du anvender impulsopkald, og du ønsker at ændre til toneopkald midt i et opkald, så tryk på (Vist med "/"). Opkaldsmåden vil skifte fra Impuls til Tone efter opkald af tegnet "/". Eks: 9 PAUSE * Vil du afbryde transmissionen, så tryk STOP. Displayet viser da: AFBRYD KOMMUNIK? Tryk SET og for at afbryde transmissionen. 47

48 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Enknap-opkald (Direkte transmission) Enknap-opkald giver Dem mulighed for at kalde et helt nummer med et tryk på én knap. Angående indstilling af enknap-taster se side 7. DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT 4 Tryk på enknap-tasten (0-6). Ex: <0>OLIVETTI Displayet viser enknap-nummeret og stationsnavnet. Hele nummeret bliver derefter kaldt. 48

49 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Kortnummer-opkald (Direkte transmission) Forkortet opkald er en hurtig måde at kalde jævnligt anvendte telefonnumre op på ved at forprogrammere telefonnumre i den indbyggede-auto-opkald med et -tegn, for forvalgt kode. For programmering af et forkortet nummer, se side 8. DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT Grundlæggende Betjening 4 Tryk på ABBR og indtast en -cifferkode. Ex: 0 [0]SALES DEPT Displayet viser K-nummeret og stationsnavnet. Hele nummeret kaldes derefter. 49

50 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Opkald efter stationsnavn (Direkte transmission) Opkald med søgning efter stationsnavn giver mulighed for at indtaste et helt telefonnummer ved at søge i de stationsnavne, der er lagt ind under enknapnummer eller kortnumre. DOKUMENT SÆT 4 Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT TAST BOGSTAV(ER) 5 Indtast 6 hele stationsnavnet eller en del af det med tegntasterne. Ex: S A for at søge efter SALES DEPT SA [0]SALES DEPT 7 Tryk på eller gentagne gange indtil displayet viser det stationsnavn du ønsker at sende til. Hele telefaxnummeret kaldes automatisk op. 50

51 Transmission med telefon-funktion Afsendelse af dokumenter Hvis du vil sende dokumentet efter at have talt med modparten, kan du benytte transmission med telefonfunktion. Dette kræver, at et telefon-håndsæt (ekstra tilbehør) eller en separat telefon på samme linie er tilsluttet fax-maskinen. Opkald med røret løftet Opkald med røret løftet foretager De således: DOKUMENT SÆT Løft Når Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. røret på den eksterne telefon og tast modtagerens nummer med tastaturet. Ex: du hører modparten, beder du vedkommende om at forberede modtagelsen af et dokument. INDTAST TLFNR. Grundlæggende Betjening Når du derefter hører et bip, og læg røret på eller røret på den ekstra telefon. Bemærk. Vil du afbryde transmissionen, så tryk STOP. Displayet viser da: AFBRYD KOMMUNIK? Tryk SET og for at afbryde transmissionen.. For nogle lande medfølger håndsættet måske ikke på grund af landets regulativer eller specifikationer. 5

52 Afsendelse af dokumenter Transmission med telefon-funktion Opkald med røret lagt på Opkald med røret lagt på foretager De således: DOKUMENT SÆT Tast 4 Når Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. De hører klartonen i højttaleren. telefonnummeret på tastaturet. Ex: du hører et bip. INDTAST TLFNR Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykker De på PAUSE (symboliseret ved en "-") for at indføje en pause, inden selve nummeret indtastes. Eks: 9 PAUSE 5554

53 Afsendelse af dokumenter Reservation af transmission Du kan gøre følgende samtidig med at du sender et dokument gemt i hukommelsen eller modtager et domument. Reserver den næste transmission klar i hukommelsen med op til 5 forskellige filer. Reserver en prioritets transmission. Transmission fra reservering i hukommelsen (multi-tasking) Hvis din maskinen transmitterer fra hukommelsen, online, modtager eller udprinter modtagne dokumenter, kan du reservere en transmission med følgende procedure. Maskinen er online. JEG SENDER JEG MODTAGER * PC I/F * *JEG SKRIVER* DOKUMENT SÆT Grundlæggende Betjening Foretag Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. opkald på én eller flere af de følgende måder: Enknap-opkald Kortnummer-opkald Manuel indtastning - tryk SET, efter at hver station er indtastet (Op til 7 stationer) Vejledende søge-opkald, tryk SET efter hver indtastede station (For yderligere detaljer se side 4 til 45.) Ex: 4 0 Hvis du ønsker at godkende det antal stationer du har indtastet, tryk på SET. <0>OLIVETTI [0]SALES DEPT 00 STATION(ER) *LAGRING* 05% Din maskine vil lagre dokumentet(erne) i hukommelsen. 5

54 Afsendelse af dokumenter Reservation af transmission Reservation af direkte transmission (Reservation af prioriteret transmission) Hvis De har travlt med at få sendt et vigtigt dokument,og der ligger mange filer i lageret, kan De bruge Reservation af direkte transmission til at sende haste-dokumentet. Hastedokumentet vil blive sendt umiddelbart efter, at den igangværende transmission er afsluttet. Bemærk, at De ikke kan sende dokumentet til flere modtagestationer. Reservering af maskinen til afsendelse af hastedokumenter Maskinen er online. JEG SENDER JEG MODTAGER * PC I/F * *JEG SKRIVER* DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. 4 DOKUMENT SÆT 5 Foretag opkald på én af de følgende måder: Enknap-opkald Kortnummer-opkald Manuel indtastning og tryk START Opkald efter søgning i stationslisten og tryk (For yderligere detaljer, se side 47 til 50.) Ex: START <0>OLIVETTI Du kan reservere transmission af et vigtigt dokument til en enkelt station. 54

55 Afsendelse af dokumenter Genopkald Automatisk genopkald Hvis der er optaget, vil maskinen genkalde nummeret op til gange med minutters interval. Under opkaldet vil displayet se ud for vist til højre. VENTER PÅ KALD Manuelt genopkald De kan også foretage genopkald til sidst kaldte nummer manuelt ved at trykke på Genopkald af sidst kaldte nummer via lager foretages som følger: Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. REDIAL DOKUMENT SÆT 5554 tasten. Grundlæggende Betjening *LAGRING* 05% Dokumentet lagres med et dokumentnummer. Maskinen kalder op til sidst kaldte nummer. 55

56 Afsendelse af dokumenter Genopkald Genopkald af sidst kaldte nummer med ADF DOKUMENT SÆT 4 Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT 5554 Maskinen begynder at kalde det sidst opkaldte nummer. 56 Bemærk. Mens displayet viser "VENTER PÅ KALD", kan du trykke REDIAL og starte genopkald med det samme.

57 Modtagelse af dokumenter Muligheder for modtagelse De kan indstille Deres telefax til at modtage på en af de fire nedenfor viste måder. Modtage-betingelser Modtage-muligheder Indstillinger De modtager normalt kun telefonopkald De modtager både telefonopkald og telefax De modtager normalt kun telefax De modtager både telefonopkald og telefax og har tilsluttet telefonsvarer (TAM) Telefonopkald De kan besvare opkald ved at løfte røret. De kan modtage telefax manuelt ved at trykke på START. (Se side 58) Automatisk omskiftning - fax/telefon omskifter Maskinen besvarer opkald og registrerer, om det drejer sig om et almindeligt telefonopkald eller en telefax. Hvis det drejer sig om en telefax, modtager maskinen dokumentet. Hvis det drejer sig om et almindeligt opkald, ringer maskinen for at påkalde Deres opmærksomhed. (Se side 59) Telefax Maskinen modtager telefax automatisk. Alle opkald (inkl. almindelige telefonopkald) besvares af faxen. (Se side 60) Indstil fax-parameter nr. 7 til : TLF Indstil fax-parameter nr. 7 til : FAX/TLF. OMS. Indstil fax-parameter nr. 7 til : FAX Automatisk omskiftning Indstil fax-parameter nr. 7 til 4: TLF. SVARER IF Telefonsvareren besvarer opkaldet. Maskinen registrerer samtidig, om det er et almindeligt opkald, og lader i så tilfælde telefonsvareren modtage besked. Er det en telefax, der skal modtages, skifter maskinen automatisk til faxmodtagelse og modtager dokumentet. (Se side 6) Grundlæggende Betjening Bemærk. Afhængigt af hvilken type telefonsvarer, der er tilsluttet, kan der være visse funktioner, som ikke er kompatible med Deres maskine, når den er indstillet til telefonsvarer.. Hvis De benytter "Nummerbestemt Ringning" fra Deres lokale telefonselskab, bemærk da venligst at ringelyden for Deres faxnummer skal være den samme som indstillingen af faxparameter nr. 0 (NUMMERBESTEMT RINGNING). (se side 4). Hvis indstillingen ikke er den samme som ringelyden, modtager maskinen ikke dokumentet automatisk, og telefonen bliver ved med at ringe. Desuden er det vigtigt at Deres TAM understøtter "Nummerbestemt Ringning, ellers kan der opstå problemer i TAM grænsefladen-funktionen. 57

58 Modtagelse af dokumenter Telefon-funktion Når maskinen er indstillet til modtagelse af telefonopkald, modtager den ikke telefax-dokumenter automatisk. Følg denne fremgangsmåde, hvis De skal modtage en telefax manuelt. Indstilling til telefon-funktion Skift faxparameter nr. 7 (MODTAGEFUNKTION) til : TLF. (se side ). Brug af telefon-funktionen Når Fjern Læg telefonen ringer, løfter De røret på maskinen eller et ekstraapparat. Høres bip-lyde, betyder det, at nogen ønsker at sende en telefax. Eller, hvis modparten svarer og siger, at der ønskes afsendt en telefax, så... eventuelle dokumenter fra den automatiske dokumentfremfører. røret på. 58 Bemærk. Denne fremgangsmåde kaldes fjernkontrolmodtagelse, og den fungerer på en trykknaptelefon. Hvis deres ekstraapparat ikke er en trykknaptelefon, skal De trykke på START på telefaxens kontrolpanel.

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

FAX L240/L290. Brugervejledning

FAX L240/L290. Brugervejledning FAX L240/L290 Brugervejledning VIGTIGT! Hvis du har købt FAX-L290-modellen, skal du læse tillæg B, før du læser resten af denne vejledning. Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EU-direktivet

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

DK Online A/S Havnegade 98. info@dkonline.nu www.dkonline.nu. 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40. Terminalguide

DK Online A/S Havnegade 98. info@dkonline.nu www.dkonline.nu. 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40. Terminalguide DK Online A/S Havnegade 98 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40 info@dkonline.nu www.dkonline.nu Terminalguide ICT250 IWL250 Indhold +1 - altid mere end du forventer...4 IWL250...6 Terminallayout...7 Bagsiden

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere