Brugervejledning (for fax)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning (for fax)"

Transkript

1 Fax Brugervejledning (for fax) OFX 900 Rettelse Af Fejl Udskrivning Af Journaler Og Lister Netværksfunktioner Udnyttelse Af Maskinens Muligheder Installering Af Maskinen Programmering Af Maskinen Grundlæggende Betjening Lær Deres Fax OFX 900 At Kende Læs denne vejledning for maskinen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Danish Appendiks

2 VIGTIG INFORMATION Ved henvendelse om information, reservedele eller service, bør der altid henvises til model og serienummeret på din maskine. Datapladen findes på maskinen, som vist nedenfor. Til brug for dette er der plads nedenunder til dine optegnelser, som du kan få brug for i fremtiden. Modelnr. Serienr. Købsdato Forhandler Adresse Telefonnummer ( ) Bestilling af materialer - telefonnummer ( ) Service - telefonnummer ( ) Model- og serienummer Copyright 00 Matsushita Graphic Communication Systems, inc. All rights reserved. Uaftoriseret kopiering og distribution er strafbart. Printed in Japan. Indholdet i denne brugervejledning kan ændres uden varsel.

3 Indledning Lær Deres Fax OFX 900 At Kende Sikkerhedsregler... 6 Funktionstasterne... 9 Maskinens udvendige dele... 0 Kontrolpanel... Installering Af Maskinen Hovedapparat og tilbehør... Montering af tilbehør... 4 Isætning af the tromlesættet/tonerpatron... 5 Påfyldning af papir... 7 Papir-specifikationer... 7 Tilslutning af telefonledning og ledning til strøm... 8 Indstilling af opkalds metode (Tone eller Puls)... 0 Justering af lydstyrken... Brugerparametre... Generel beskrivelse... Indstilling af dato og tid... Indstilling af LOGO... Indstilling af ID-navn... 4 Indstilling af ID-nummer (faxtelefonnummer)... 5 Indtastning af tegn... 6 Programmering Af Maskinen Enknap- og kortnumre... 7 Indtastning af enknap- og kortnumre... 7 Ændring af et-knapstaster / Forkortet opkaldsnumre... 9 Udskrift af stationstavle... Parameter-indstilling... Generel beskrivelse... Indstilling af fax-parametre... Parameter-oversigt... Grundlæggende Betjening Ilægning af dokumenter... 7 Dokumenter, der kan sendes... 7 Dokumenter, der ikke kan sendes... 7 Ilægning af dokumenter... 8 Grundlæggende transmissionsindstillinger... 9 Generel beskrivelse... 9 Kontrast... 9 Opløsning... 9 Kommunikationsjournal (KOMM. JOURNAL)... 40

4 Indledning Grundlæggende Betjening Afsendelse af dokumenter... 4 Generel beskrivelse... 4 Lager-transmission... 4 Direkte transmission Transmission med telefon-funktion... 5 Reservation af transmission... 5 Genopkald Modtagelse af dokumenter Muligheder for modtagelse Telefon-funktion Automatisk fax/telefon omskiftning Fax-funktion Interface til telefonsvarer... 6 Nedfotografering... 6 Modtagelse af dokumenter i overstørrelse Back-up modtagelse Print-rækkefølge Kopiering Udnyttelse Af Maskinens Muligheder Timer-kontrolleret kommunikation Generel beskrivelse Forskudt transmission Polling Generel beskrivelse Indtastning af polling-password Polling af dokumenter fra en anden station Programtaster... 7 Generel beskrivelse... 7 Indstilling til gruppe-opkald... 7 Indstilling til forskudt transmission... 7 Indstilling til polling... 7 Indstilling til enknaptast Ændring eller sletning af programmerede indstillinger Adgangskode Generel beskrivelse Indtastning af adgangskoden Betjening af maskinen med adgangskode (begrænser al betjening) Betjening af din maskinen med adgangskode (Kun begrænset adgang til faxparametrene) Nummerbestemt ringning Generel beskrivelse Videresendelse Indstilling af videresendelse

5 Indledning Netværksfunktioner Sub-adressering Generel beskrivelse Lagring af sub-adresse i et enknap/kortnummer... 8 Afsendelse af et dokument med sub-adresse... 8 UDSKRIVNING AF JOURNALER OG LISTER Journaler og lister... 8 Generel beskrivelse... 8 Transaktionsjournal... 8 Individuel transmissions-kvittering (INDIVIDUEL KVITT.) Kommunikationsjournal (KOMM. JOURNAL) Liste over enknap- og kortnumre samt en søgeliste Programliste... 9 Liste over fax-parametre... 9 Formular til bestilling af tonerpatroner og tromlesæt Rapport efter strømsvigt Rettelse Af Fejl Fejlfinding Fejlkoder Fastklemt telefax-papir... 0 Afhjælpning af dokumentstop... 0 Rensning af den optiske læser Rensning af printerrulle Justering af den automatiske dokumentfremfører (ADF) Kontrol af telefonforbindelsen Appendiks Tekniske specifikationer Papir-specifikationer... 0 Tilbehør og materialer... Lovmæssig Information... Ordliste... 5 ITU-T Billede Nr Stikordsregister

6 Sikkerhedsregler! ADVARSEL indikerer en mulig fare, som kan indebære risiko for alvorlige skader eventuelt med døden til følge. FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD BØR DENNE MASKINE IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR FUGT. FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØD ELLER SKADER PÅ MASKINEN SKAL DEN JORDFORBINDES KORREKT. DETTE PRODUKT ANVENDER EN LASER. KUN KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE BØR SERVICERE DETTE UDSTYR PÅ GRUND AF MULIGHED FOR ØJENSKADE. FORSIGTIG-ANVENDELSE AF KONTROLELEMENTER, JUSTERINGER, ELLER UDFØRELSE AF PROCEDURER DER IKKE ER SPECIFICERET HER KAN RESULTERE I FARLIG STRÅLING. STRØMSTIKKET PÅ DETTE UDSTYR SKAL ANVENDES TIL AT AFBRYDE FOR STRØMMEN. KONTROLLER AT STIKKONTAKTEN ER I NÆRHEDEN AF UDSTYRET OG ER LET TILGÆNGELIG. KONTROLLER, AT MASKINEN ER INSTALLERET I ET RUMMELIGT, VELVENTILERET LOKALE, SÅLEDES AT DEN IKKE ØGER OZON-MÆNGDEN I LUFTEN. DA OZON ER TUNGERE END LUFT, ANBEFALES DET AT SØRGE FOR UDLUFTNING NÆR GULVET. 6

7 Sikkerhedsregler Lær Deres Fax OFX 900 At Kende! FORSIGTIG indikerer risiko for fare, som kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af maskinen. FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR STØD ELLER BRAND, BØR MAN KUN ANVENDE 6 AWG ELLER STØRRE TELEFONLEDNINGER. SLUK FOR STRØMMEN TIL APPARATET INDEN DÆKSLERNES AFMONTERES. SÆT DÆKSLERNE PÅ IGEN, INDEN DER SÆTTES STRØM TIL APPARATET IGEN.! VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af dit telefonudstyr, bør de grundliggende sikkerhedsforhold altid følges for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og skader på personer, inklusive følgende: ANVEND IKKE DETTE PRODUKT I NÆRHEDEN AF VAND, FOR EKSEMPEL I NÆRHEDEN AF BADEKAR, VASKEFADE, KØKKENVASKE, VASKEKAR I EN VÅD KÆLDER ELLER I NÆRHEDEN AF EN SWIMMINGPOOL. UNDGÅ BRUG AF TELEFONEN (UNDTAGEN DE LEDNINGSFRI) I TORDENVEJR. DER KAN VÆRE FARE FOR ELEKTRISK STØD FRA LYNENE. BRUG IKKE TELEFONEN TIL AT RAPPORTERE OM UTÆTTE GASLEDNINGER I NÆRHEDEN AF UTÆTHEDEN. ANVEND KUN EN STRØMLEDNING SOM ANFØRT I DENNE BRUGERVEJLEDNING. 7

8 Sikkerhedsregler! FORSIGTIG indikerer risiko for fare, som kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af maskinen. Installer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Undgå direkte sollys. Installer maskinen på et plant underlag med mindst 0 cm afstand mellem maskinen og andre genstande. Tildæk ikke ventilationsåbningerne. Anbring ikke tunge genstande og spild ikke nogen form for væske på maskinen. 8

9 Funktionstasterne Lær Deres Fax OFX 900 At Kende Alle funktioner kan startes, ved at man først trykker på FUNCTION og derefter på funktionens nummer, eller ved at man trykker på eller scroll-tasterne gentagne gange, indtil den ønskede funktion vises på displayet Forskudt kommunikation = Transmission Polling = Polling Udskrift = Journal (Print/Vis) = Liste for hurtigopkald = Programliste 4 = Fax-parameterliste 5 = Bruges ikke 6 = Individuel kvittering 7 = Stationstavle Programmering = Brugerparametre Dato og tid Firma / Navn ID-navn ID-nummer (faxtelefonnummer) = Hurtigopkaldsnumre = Programtaster 4 = Faxparametre 5-7 = Bruges ikke 8 = Vedligeholdelse Rens valse Nalseenhed Bestil. form Vælg = Kommunikations-journal = FRA/TIL/FEJL -8 = Bruges ikke 9 = Hukommelse XMT = fra/til 9

10 Maskinens udvendige dele Deksel til papirkassett Underbakke til kopipapir Papirkassette Kontrolpanel Dokumentbakker Papirbakke 0

11 Kontrolpanel Lær Deres Fax OFX 900 At Kende - Anvendes når maskinen skal overgå til energispare. (se side 5) - Benyttes til indstilling af Normal, Lys eller Mørk (se side 9) - Anvendes til indstilling af Standard, Fin, Super-Fin og Halvtone. (se side 9) - Anvend denne knap ved nulstilling af alle tidligere indstillede funktioner. Enknap-taster (0-6) - Benyttes til enknap-opkald (Se side 44 og 48). Program-taster (P-P) - Bruges til at indkode lange numre eller nummertaster til gruppeopkald (Se side 7 til 7). Tast for UPPER/LOWER - Anvendes til at skifte mellem øvre og nedre tast. - Benyttes til indsættelse af pause ved registrering af eller opkald til et telefonnummer, eller til genopkald af sidst indtastede nummer. - Anvendes til kortnummeropkald og til indsætning af mellemrum ved indtastning af LOGO, ID og afsendernavn. (se side 44 og 49) - Anvendes til at adskille lokalnumre fra telefonnummer - Anvendes til start uden at løfte røret (se side 5)

12 Kontrolpanel LCD Display Viser dato og tid. Aktuel status kan også bekræftes med en af de følgende farver. Grøn : Maskinen er klar til at kommunikere, udskrive data eller scanne et dokument. Orange: Dokumenter er indstillet til ADF. Maskinen er klar til at udføre opgaver. Rød : Der er opstået en fejl, eller maskinen bør efterses straks. - Tryk på denne knap, når du ønsker at stoppe telekommunikationen, registreringen, eller den hørbare tone. - Anvendes til at tage tage kopi og indstille funktionerne. (se side 66) - Anvendes til at tænde (ON) eller slukke (OFF) bekræftelses stemplet. Lyser når bekræftelses stemplet er tændt (ON). Tastatur - Benyttes til manuelt nummervalg samt registrering af telefonnumre og sorteringsfunktioner. Tonetast - Benyttes til at ændre til toneopringning, når der er indstilet på pulsopringning. Anvendes til indstilling af: - Start eller vælg funktion. - Søg et stationsnavn. (se side 45 og 50) - Justering af skærm- og ringestyrke (se side ). - Flytter curceren ved indtastning af tal og tegn. - Søger afsendernavn ved opkald fra hukommelse. - Godkender den indtastede station ved opkald til flere stationer. - Godkender den aktuelle funktion for kommunikation (fx sidetal, ID, opkaldt telefonnummer, filnummer), når maskinen er ON LINE.

13 Installering Af Maskinen Hovedapparat og tilbehør Pak kartonens indhold ud og kontrollér, at du har modtaget alt det viste tilbehør. Installering Af Maskinen Maskine Tromlesættet Tonerboks Papirkassette Dæksel til papirkassette Underbakke til kopipapir Dokumentbakker Telefonledning El-ledning Brugervejledning og Quick guide CD-ROM Bemærk. Starttonerpatronen rækker til cirka 000 sider. (Baseret på % Sort, ITU-T testside nr. ). Udseendet af telefonkablet og strømledningen kan være forskellige, afhængig af hvert enkelt lands regulativer og specifikationer.

14 Montering af tilbehør A4 8 / Den færdigsamlede maskine Paper Cassette Cover Underbakke til kopipapir Stik tappene ind i hullerne på maskinen. Papirkassette Stik tappene ind i hullerne på maskinen. Dokumentbakker Stik tappene ind i hullerne på maskinen. 4

15 Isætning af the tromlesættet/tonerpatron Pak tonerpatronen ud og vip den fra side til side som vist 5-6 gange for at fordele toneren i patronen. Installering Af Maskinen Fjern forseglingen. Note: Sæt pakningen langsomt og lige på. Før tonerpatronen helt ind i tromlen og drej det grønne håndtag opad for at låse tonerpatronen på plads. Fortsættes på næste side. 5

16 Isætning af the tromlesættet/tonerpatron 4 Åben ADF dækslet og printerdækslet. Hold pilen og fremspringet på begge sider 5 som vist og sæt tromlesættet/tonerpatronen ind maskinen. () Lås tromlesættet/tonerpatronen på plads 6 ved at presse håndtaget ned, og derefter skubbe bagud. () Luk ADF dækslet og printerdækslet. Bemærk. Hvis du udskifter tromlesættet/tonerpatronen, anbefales det at rengøre printerrullen for at bevare en høj printkvalitet. Rengøring af printerrullen er beskrevet på side 05.. Ved udskiftning af tromlesættet, tryk på FUNCTION 7 8 SET SET for at nulstille loggen. 6

17 Påfyldning af papir Papir-specifikationer I almindelighed vil de fleste typer brevpapir give gode resultater. De fleste typer kopipapir vil også være velegnede. Der findes mange mærker og typer papir i handelen. Vi anbefaler, at De prøver Dem frem med forskellige typer, indtil De opnår det resultat, De ønsker. Angående rekommendationer og specifikationer se side 0. Påfyldning af papir Installering Af Maskinen Fjern papirkassetteomslaget. () Fyld papir i papirkassetten, ved at trykke Papirstyr på ydersiden af clipsen. () Kontroller, at papiret er rettet ind og er anbragt mellem papirstyrene og mod højre side af skuffen. Hvis det ikke ligger fast, vil papiret måske blive indført forkert, hvilket kan resultere i papirstop. Clip Caution: Kontroller at papiret ikke overstiger mærket for maksimal kapacitet. Du kan anbringe ca. Max. papir 50 ark (80 g/m vægt) i skuffen. læs tegn Sæt papirkassetteomslaget tilbage. Indstillingen af formatet på registreringpapiret af faxparameter nr. skal passe til det papir der er fyldt i kassetten. Hvis du ændrer formatet på kopipapiret, skal indstillingen ændres tilsvarende (se side 4). 7

18 Tilslutning af telefonledning og ledning til strøm Strømledning Sæt stikket fra strømledningen ind i en almindelig AC stikkontakt og den anden ende ind i stikket på bagsiden af maskinen. Advarsel: Dette apparat skal være korrekt jordet. Der må ikke ændres på AC udtaget. Strømledning (medfølger) Kabel til telefonlinje Sæt den ene ende af telefonledningen ind i telefonstikket fra telefonselskabet og den anden ende ind i stikket LINE på bagsiden af maskinen. Telefonledning (medfølger) 8 Bemærk. Da maskinen kun bruger meget lidt strøm, bør den være TÆNDT hele tiden. Hvis enheden er slukket i længere tid, kan urets indstilling gå tabt.. Udseendet af telefonkablet og strømledningen kan være forskellige, afhængig af hvert enkelt lands regulativer og specifikationer.

19 Tilslutning af telefonledning og ledning til strøm Installering Af Maskinen 9

20 Indstilling af opkalds metode (Tone eller Puls) Maskinen kan foretage opkald enten med Tone eller Puls, afhængig af hvilken slags telefon linje der benyttes. Følg anvisningerne nedenfor hvis der er behov for at ændre opkalds metoden til enten Tone eller Puls. 7 PROGRAM. (-8) NR.= (0-99) OPRINGNINGSTYPE? DTMF<> 5 eller for PULS. eller PULS<> DTMF<> 6 for TONE. 0 Bemærk. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande, afhængig af landets regulativer. Displayet viser muligvis ikke denne funktion.

21 Justering af lydstyrken De kan regulere højttalerstyrken på Deres maskine. Den indbyggede højttaler gør det muligt at høre klartone, opkaldstoner og optaget-signal. Indstilling af lydstyrken INDTAST TLF.NR. Installering Af Maskinen De hører klartonen gennem højttaleren eller gentagne gange for at øge volumen. L [ ] H L [ ] H gentagne gange for at sænke volumen. Indstilling af ringesignalets lydstyrke Standby 0-DEC 5:00 00% (( )) FAX gentagne gange for at øge volumen. eller FAX gentagne gange for at sænke volumen. Bemærk. De kan også justere trykknaptonens og summerens volumen i faxparameter nr. 0 (TAST/ SUMMER LYD) (se side ).

22 Brugerparametre Generel beskrivelse Deres telefax-maskine har adskillige standard-indstillinger (brugerparametre), som gør det nemt at holde orden i afsendte og modtagne dokumenter. F.eks. viser det indbyggede ur aktuel dato og tid, og logo og IDnummer viser Deres identitet, når De sender eller modtager dokumenter. Indstilling af dato og tid I standby-position viser displayet dato og tid. Standby-displayet indstilles én gang for alle og opdateres derefter automatisk. 7 PROGRAM. (-8) 4 BRUGERPARAMETRE? DATO & TID? :00 5 Indtast 6 ny dato og tid. Ex: 0 Dag : 0 Måned : 0 0 År : Tid : 5:00 Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren over det forkerte tal og overskrive det med det rigtige :00

23 Brugerparametre Indstilling af LOGO Når De sender et dokument, står Deres LOGO øverst på kopien, som skrives ud på modtagerstationen. Deres LOGO hjælper modtageren til at identificere Dem. 7 PROGRAM. (-8) Installering Af Maskinen BRUGERPARAMETRE? 4 INDSTIL. NAVN? NAVN: 5 Indtast dit LOGO (maks. 5 tegn og cifre) ved hjælp af tegntasterne. NAVN:OLIVETTI Ex: O L I V E T T I 6 Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren en plads bag det forkerte tegn, tryk på CLEAR og indtast det nye tegn. Hvis der indtastes mere end tegn, vil tegnene i venstre side rulle uden for displayet.

24 Brugerparametre Indstilling af ID-navn Hvis modpartens maskine har et ID-navn, vises Deres ID-navn på den anden maskines display, når De sender eller modtager, og modpartens ID-navn vises på Deres maskines display. 7 PROGRAM. (-8) BRUGERPARAMETRE? 4 STATIONSNAVN? ID: 5 Indtast dit ID-navn (maks. 6 tegn og cifre) ved hjælp af tegntasterne. ID:HEAD OFFICE Ex: H E A D SPACE O F F I C E 6 Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren en plads bag det forkerte tegn, tryk på CLEAR og indtast det nye tegn. 4 Bemærk. Specialtegnene Å, Æ, Ø, Ü, Ä, è og é kan ikke bruges i forbindelse med ID-navn.

25 Indstilling af ID-nummer (faxtelefonnummer) Brugerparametre Hvis modpartens maskine ikke har et tegn-id, men et ID-nummer, vises Deres ID-nummer på modpartens display ved afsendelse eller modtagelse, og modpartens vises på Deres display. Vi anbefaler, at De bruger Deres telefaxnummer som ID-nummer, maks. 0 cifre. 7 PROGRAM. (-8) Installering Af Maskinen BRUGERPARAMETRE? 4 4 FAX TLF.NR.? TLF: 5 Indtast 6 din ID (maks. 0 tegn) med tastaturet og tasten SPACE til at lave et mellemrum mellem tegnene. Ex: 0 SPACE SPACE Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren til en plads bag det forkerte nummer, tryk på CLEAR og indtast det korrekte nummer. TLF:0 555 Bemærk. Du kan bruge til at indtaste et "+"-tegn i begyndelsen af dit ID-nummer til markering af, at de følgende cifre er din landekode. Eks : for USA's landkode for Japans landkode. 5

26 Indtastning af tegn Tastaturet kan også anvendes til indtastning af tegn og symboler ved indtastning af afsender ID og navn. Vælg de ønskede tegn og symboler i henhold til følgende skema: Taster Skema for tegnene Antal gange, der skal trykkes på tasten Å Ä Ö Ü È É Æ Ñ ABC A B C a b c DEF D E F d e f GHI G H I g h i 4 JKL J K L j k l 5 MNO M N O m n o 6 PQRS P Q R S p q r s 7 TUV T U V t u v 8 WXYZ W X Y Z w x y z 9 - / ( )., : ; & + = 0 * # Taster Speciel brug Indtast et MELLEMRUM. Flyt cursoren til højre og venstre. Slet tegn. 6

27 Programmering Af Maskinen Enknap- og kortnumre Indtastning af enknap- og kortnumre Enknap- og kortnummeropkald er to hurtige muligheder for at foretage opkald. For at man skal kunne benytte denne funktion, skal telefaxnumrene først lagres som følger. Indtastning af et enknap-nummer foretages således: 7 PROGRAM. (-8) :ENKNAP :K-NR. Programmering Af Maskinen TRYK ENKNAPTAST 4 Ex: 5 Indtast 6 (se Bemærk ) <0>INDTAST FAX# telefaxnummer (op til 6 cifre inkl. pauser og mellemrum). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 <0> <0>INDTAST NAVN 7 Indtast 8 modtagestationens navn med tegn-tasterne (op til 5 tegn). Ex: S A L E S SPACE D E P T <0>SALES DEPT TRYK ENKNAPTAST Gentag trin 4 til 8 for at registrere flere numre Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. Bemærk. Anvend UPPER/LOWER til at vælge øverste eller nederste Et-knapstaster. 7

28 Enknap- og kortnumre Indtastning af enknap- og kortnumre Indtastning af kortnumre foretages således: 7 PROGRAM. (-8) :ENKNAP :K-NR. K-NR.= 4 Ex: 5 Indtast 6 []INDTAST FAX# (0 til 8) telefonnummeret (op til 6 cifre inkl. pauser og mellemrum). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 5 [] []INDTAST NAVN 7 Indtast 8 stationsnavnet ved hjælp af tegntasterne (op til 5 tegn). Ex: A C C O U N T I N G []ACCOUNTING K-NR.= Gentag trin 4 til 8 for at registrere flere numre. Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. 8 Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykkes på PAUSE. En bindestreg "-" vises somsymbol for pause.. Hvis du anvender impulsopkald, og du ønsker at ændre til toneopkald midt i et opkald, så tryk på (Vist med "/"). Opkaldsmåden vil skifte fra Impuls til Tone efter opkald af tegnet "/". Eks: 9 PAUSE * De kan finde et ledigt enknap- eller kortnummer ved at trykke på eller på trin eller 4.

29 Enknap- og kortnumre Ændring af et-knapstaster / Forkortet opkaldsnumre Benyt nedenstående fremgangsmåde til at ændre eller slette et enknap- eller kortnummer: Ændring af et enknap- eller kortnummer: 7 PROGRAM. (-8) Vælg for enknap-nummer. Vælg for kortnummer. :ENKNAP :K-NR. TRYK ENKNAPTAST Programmering Af Maskinen 4 Indtast Ex: nummeret på den modtagestation, De ønsker atændre. Ex: <0> <0>INDTAST FAX# <0> Indtast derefter et nyt telefonnummer (se Bemærk ). 6 Ex: 9 PAUSE SPACE <0>SALES DEPT 7 <0>INDTAST NAVN <0>PLANNING Derefter indtastes det nye navn på modtagestationen (se Bemærk ). 8 Ex: P L A N N I N G TRYK ENKNAPTAST Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. Bemærk. Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren til en plads bag det forkerte nummer, tryk på CLEAR og indtast det korrekte nummer. 9

30 Enknap- og kortnumre Ændring af et-knapstaster / Forkortet opkaldsnumre Sletning af et enknap- eller kortnummer: 7 PROGRAM. (-8) :ENKNAP :K-NR. Vælg 4 Indtast for enknap-nummer. Vælg for kortnummer. Ex: nummeret på den station, De ønsker at slette. Ex: TRYK ENKNAPTAST <0> <0>INDTAST FAX# TRYK ENKNAPTAST Vend tilbage til standby ved at trykke på STOP. Bemærk. Hvis du taster forkert, så anvend eller til at flytte cursoren til en plads bag det forkerte nummer, tryk på CLEAR og indtast det korrekte nummer. 0

31 Enknap- og kortnumre Udskrift af stationstavle Når De har programmeret et enknap-nummer, kan De skrive en stationstavle ud, som indeholder de første tegn i hver stations navn. Klip langs den stiplede linie og anbring tavlen over enknap-tasterne under låget til stationstavlen. Benyt følgende fremgangsmåde ved udskrift af stationstavlen: 7 6 UDSKRIV (-7) *JEG SKRIVER* Programmering Af Maskinen Maskinen udskriver vejledningen. ******************* -STATIONSTAVLE- ****************** DATO 0-DEC-00 ***** TID 5:00 ***** SALES DEPT ACCOUNTING Stiplet linie - OLIVETTI - ************************************-HEAD OFFICE -**** ********************** Folie over stationstavle

32 Parameter-indstilling Generel beskrivelse Din fax-maskine har adskillige muligheder for indstilling af fax-parametre. Disse parametre, som står i parameter-fortegnelsen, er forprogrammeret fra fabrikkens side og behøver normalt ikke ændres. Hvis du alligevel ønsker at foretage en ændring, bør du læse fortegnelsen omhyggeligt igennem. Nogle parametre - som f.eks. opløsning, original og kvitteringsstempel - kan ændres midlertidigt ved hjælp af enkle tasteoperationer, lige før en transmission foretages. Når transmissionen er afsluttet, vender disse parametre tilbage til deres oprindelige indstillinger. Andre parametre kan kun ændres ved at følge fremgangsmåden herunder. Indstilling af fax-parametre 7 PROGRAM. (-8) 4 NR.= (0-99) Indtast 4 et fax-parameternummer fra parameterfortegnelsen. Ex: 0 for KONTRAST NR.=0 (0-99) NORMAL<> 5 Indtast 6 den nye værdi eller tryk på. Ex: for LYS OPL.? LYSERE<> For indstilling af andre parametre tryk på returnere til punkt eller tryk på STOP til standby. CLEAR for at for at returnere Bemærk. Tryk på eller for at rulle fax-parametrene, når De befinder Dem på trin.. Angående udskrift af fax-parameterlisten se side 9.

33 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter Indstillings -nummer Indstilling Bemærkninger 0 KONTRAST Normal Standard-indstilling for KONTRAST tasten. Lysere Mørkere 0 OPLØSNING Standard Grundindstilling af OPLØSNING. Fin S-fin 4 Halvtone 04 STEMPEL Fra Grundindstilling af STEMPEL. For at vælge stempelfunktionen, Til når et dokument lagres (se fax-parameter nr. 8). 05 LAGER Fra Grundindstilling af LAGER. Til 06 OPRINGNINGSTYPE Puls Vælger opkalds metode. DTMF 07 OVERSKRIFT Indenfor Vælger overskriftens placering. Udenfor Indenfor : Inden for kopiarealet. Udenfor : Uden for kopiarealet. Ingen Ingen : Ingen overskrift. 08 OVERSKRIFT Logo ID-nr. Vælger mellem oplysningerne i overskriften. Fra til 09 SKRIV MODT. TIDSP. Nej Vælger om maskinen skal printe tid & dato for Ja modtagelsen, afsenderens ID, procent af reduktionen af dokumenter og sidenummer i bunden af hver modtagne side. 0 TAST/SUMMER LYD Fra Vælger lydstyrke for tast/summer-tonen. Svag Høj KOMM. JOURNAL Fra Vælger grundindstilling af udskrift for KOMM. journal Til Fra/ Altid/ Fejloverf. Fra : Ingen udskrift Fjl Til : Altid udskrift Fjl : Udskrift ved fejltransmission AUTO JOURNAL PRINT Nej Vælger om maskinen automatisk skal printe en journal Ja efter hver transaktioner. 7 MODTAGELSE TLF. Indstiller til at modtage. FAX FAX/TLF. 4 TLF.SVA.IF Programmering Af Maskinen Fortsættes på næste side.

34 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter 8 OPRINGNINGSTID 0 sek. Valg af den tidslængde som maskinen signalerer 0 sek. (ringer) i for et indgående opkald i fax/tlf. automatisk skift (se side 59). 40 sek. 9 OGM LÆNGDE (TLF.SV.IF) 0 STEMMESTYRET (TLF.SV.IF) 4 50 sek. sek. Indstilling af OGM længden på din TAM fra til sekunder. Enheden begynder ikke at opfange STILHED, efter et opkald er opfanget i TAM sek. grænseflade-funktionen, før tiden udløber. (Standard = 0 sek.) Nej Valg af stilhedsfoler-funktionen. Ja BACK-UP MODT. Nej Vælger om maskinen skal modtage til hukommelsen, Ja når den løber tør for faxpapir, toner eller ved papirstop. KOPIPAPIR- FORMAT A4 Indstilling af kopipapir-formatet i maskinen. Letter Legal 4 PRINTREDUKTION Faste Trin Indstilling af nedfotografering. Auto Faste Trin : Dokumentet nedfotograferes i henhold til parameter nr. 5. Auto : Dokumentet nedfotograferes i henhold til modtagne dokumenters længde. 5 REDUKTIONSGRAD 70 70% Vælger en fast nedfotografering mellem 70% og 00% Dette parameter er aktivt, når der er valgt fast nedfotografering i fax-parameter nr % 6 POLLING- PASSWORD (----) Indtastning af et 4-cifret password til sikret polling (se side 69). 8 STEMPEL VED Nej Vælger om maskinen skal stemple LAGER- originaldokumenterne ved lagring af dokumenterne i Ja TRANSMISSION hukommelsen. 0 DRD TJENESTE Nej Vælger om maskinen kan modtage "DRD tjenesten". Ja Hvis dette parameter er sat til "Valid", kan maskinen kun detekte det specielle ringemønster for automatisk at modtage et dokument. KOPI- NEDFOTOGRAF. Indstillings -nummer Indstilling Bemærkninger Manuel Vælger om maskinen skal foretage reduktion af Auto kopierne automatisk eller manuelt. Manuel : Maskinen vil spørge dig om zoomforholdet (00% til 70%), ved kopiering. Auto : Maskinen vil automatisk bestemme reduktionsforholdet i forhold til længden af originaldokumentet. 4 Fortsættes på næste side.

35 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter 4 ENERGISPARE- FUNKTION 8 ADGANGS- FUNKTION 47 REMOTE RECEPTION Fra Energispare Dvale For at formindske strømforbruger i standby, skal man vælges en af funktionerne Energispare eller Dvale og angive tiden ( til 0 minutter) for, hvornår maskinen skal overgå til Energispare- eller Dvalefunktionen. Forsinkelsestiden er kun gældende for funktionerne Energispare og Dvale. Fra Energisparefunktion Dvalefunktion : Maskinen forbliver i standby og forbruger mere energi end i funktionerne Energispare og Dvale. : Sparer energi og forbruger mindre strøm end i standby ved at afbryde for brænderenheden efter den valgte tid. : Denne giver det laveste energiforbrug, som maskinen kan overgå til uden at slukke helt. (----) Indtast den 4-cifrede adgangskode for at sikre maskinen mod uautoriseret brug (se side 76). Nej Vælger om maskinen accepterer fjernmodtagelse eller Ja ej (se side 58) 48 TELEFONLINIE PSTN Vælger telefonforbindelses-type. 49 PSTN- ADGANGSKODE PBX (----) Indstilling af personlig adgangskode. (Maksimum 4 cifre) 5 FJERNDIAGNOSTIK Nej Vælger om maskinen godkender opdatering af software Ja fra en fjernstation. Nærmere information fås hos autoriserede Olivetti-forhandlere. 5 DIAGN. PASSWORD (----) Indstiller password for fjerndiagnostik. Nærmere information fås hos autoriserede Olivettiforhandlere. 5 SUB- ADR.PASSWORD Indstillings -nummer Indstilling Bemærkninger (----) Indstilling af et 0-cifret password til fortrolig kommunikation med sub-adressering. 54 VIDERESENDELSE Nej Vælger om maskinen skal udføre fremsendelse af fax til Ja en valgt destination (se side 79). 57 LANDEKODE Valg af landekode ved installation af maskinen. 58 SPROG Valg af det sprog, som skal vises på displayet og journalerne. Programmering Af Maskinen Fortsættes på næste side. 5

36 Parameter-indstilling Parameter-oversigt Parameter -nummer Parameter 6 PC-FAX MODTAGESTA 65 PRINT- RÆKKEFØLGE 80 VEDLIGEHOLDELSE TID 99 STØRRELSE AF HUKOMMELSE Indstillings -nummer Udskriv Vælger om maskinen skal udskrive de modtagne faxdokumenter. Lagre & Udskriv : Udskriv de modtagne dokumenter. Udskriv Lagre & Udskriv : Udskriv de modtagne dokumenter Lagre og gem filen. Lagre : Gem den modtagne dokumentfil. Nej Vælger om maskinen skal udprinte dokumenterne i Til rækkefølge (se side 66). 00:00 - :00 (:00) Indstilling Bemærkninger Indstil tiden for aktivering af vedligeholdelse for scannerrullerne. Scannerrullerne vil gå i gang i et par sekunder på det indstillede tidspunkt. Dette er for at opretholde en god kontakt mellem scannerrullerne og glaspladen. - - Viser størrelsen af hukommelsen. 6 Bemærk. Standardindstillingerne kan udskrives på fax-parameterlisten. Angående udskrift af faxparameterlisten se side (se side 9).. Fax-parametrene kan være forskellige fra land til land afhængigt af det enkelte lands love og bestemmelser.

37 Grundlæggende Betjening Ilægning af dokumenter Dokumenter, der kan sendes Generelt vil din maskine sende ethvert dokument, der er udprintet i størrelserne A4. Dokumentstørrelse Dokumenttykkelse Max.-størrelse 57 mm [se Bemærk] 000 mm Min.-størrelse 48 mm 8 mm Enkelt ark; 0,06 mm (45 g/m ) til 0,5 mm ( g/m ) Flere ark; 0,06 mm (45 g/m ) til 0, mm (75 g/m ) Retning Retning Bemærk: Den maksimale dokumentbredde der kan sendes gennem maskinen er 57 mm. Den effektive skanningsbredde er dog 08 mm. Grundlæggende Betjening Dokumenter, der ikke kan sendes Forsøg aldrig at sende dokumenter, der er: Våde Endnu våde af blæk eller lim ABC For tynde (f.eks. gennemsigtigt papir, luftpostpapir, visse typer ugebladspapir etc.). Krøllede eller foldede Overfladebehandlede (f.eks. blankt papir etc.). abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcd ab abcdefg abcdefghi abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef Kemisk behandlede (f.eks. selvkopierende papir, karbon-papir etc.), eller som er lavet af stof eller metal. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg Tag først en fotokopi af disse dokumenttyper og send kopien i stedet for. 7

38 Ilægning af dokumenter Ilægning af dokumenter. Sørg for at dokumenterne er fri for hæfteklammer og klips og at de ikke er ødelagte eller fedtede.. Placer dokumenterne med tekstsiden nedaf på dokumentføreren. Hvis du sender flere sider på en gang, skal du sørge for at den nederste side sendes først. Du kan placere op til 0 sider ad gangen på dokumentføreren. Hvis du har mere end 0 sider, skal du vente indtil forsendelsen næten er afsluttet eller indtil dokumentet er næsten færdig med at blive lagret i hukommelsen, før du ligger de resterende dokumenter ovenpå den sidste af de 0 sider.. Placer dokumentholderne så dokumenterne ligger midt på dokumentføreren. Dokumentstyr RIGTIGT FORKERT Når du lægger et dokument på dokumentfremføreren, skifter displayet fra dato og tid (standby) til den følgende besked. Du kan nu ændre de grundlæggende transmissionsindstillinger eller begynde at foretage opkald. DOKUMENT SÆT Bemærk. Transmission af dokumenter, der er længere end 56 mm kræver brugerens assistance. 8

39 Grundlæggende transmissionsindstillinger Generel beskrivelse Du kan midlertidigt ændre transmissionsindstillingerne, enten før eller efter du lægger dokumentet på den automatiske dokumentfremfører. De følgende indstillinger kan ændres: Original Opløsning Kommunikationsjournal Når dokumentet er sendt, vender maskinen automatisk tilbage til standard-indstillingerne. Kontrast Maskinen er fabriksindstillet til Normal kontrast. Hvis du skal sende et dokument med svag kontrast, kan du få et bedre resultat ved at ændre indstillingen til Lys. Hvis du skal sende et dokument med stærk kontrast, kan du ændre indstillingen til Mørk. Tryk på CONTRAST : Grundlæggende Betjening NORMAL LYSERE MØRKERE KONTRAST = Normal KONTRAST = Lysere KONTRAST = Mørkere Opløsning Maskinen er forindstillet til STANDARD opløsning, hvilket passer til de fleste dokumenter. Skift til FIN, SUPERFIN eller GRÅSKALA til detaljerede dokumenter. Tryk på RESOLUTION : STANDARD FIN S-FIN GRÅSKALA OPLØSNING = Standard OPLØSNING = Fin OPLØSNING = S-fin OPLØSNING = Gråskala Bemærk. Maskinens grundindstilling af kontrast kan ændres ved at ændre indstillingen af fax-parameter nr. 0, se side.. Maskinens grundindstilling af opløsning kan ændres ved at ændre indstillingen af faxparameter nr. 0, se side. 9

40 Grundlæggende transmissionsindstillinger Kommunikationsjournal (KOMM. JOURNAL) På en kommunikationsjournal kan man se, om transmissionen er gået godt igennem. De kan vælge betingelser for udskrivning af kommunikationsjournal på følgende måde. Når KOMM. JOURNAl sættes = FRA : Der udskrives ikke nogen kommunikationsjournal. Når KOMM. JOURNAl sættes = TIL : Der udskrives automatisk kommunikationsjournal efter hver kommunikation. Når KOMM. JOURNAL sættes = FJL : Der udskrives kun kommunikationsjourmal, hvis kommunikationen er gået galt. 8 KOMM. JOURNAL? 4 eller eller for FRA. for TIL (Skriver altid ud). kun for FJL. FJL<> FRA<> TIL<> FJL<> Bemærk. For at ændre den forindstillede indstilling af Komm. Journal ændres indstillingen af faxparameter nr., se side. 40

41 Afsendelse af dokumenter Generel beskrivelse Du kan benytte enten lager-transmission eller direkte transmission. Brug lager-transmission, hvis: Du vil sende dokumentet til flere stationer. Du skal bruge dokumentet hurtigst muligt. Du ønsker at anvende designet for dobbeltbetjening. Brug direkte transmission, hvis: Hukommelsen er fyldt. Du vil sende dokumentet med det samme. Brug telefon-funktionen, hvis: Du vil sende dokumentet efter at have talt med modparten. Du ønsker at sende dokumentet omgående. Grundlæggende Betjening 4

42 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Maskinen lagrer hurtigt dokumentet i maskinens hukommelse. Derefter ringer den faxnummeret op. Hvis transmissionen mislykkes, vil maskinen automatisk forsøge at sende de fejltransmitterede sider en gang til. Lagring af dokumentet i hukommelsen A Transmission Destination A Modtagelse A Destination B A Bemærk. Hvis hukommelsen bliver fyldt op, medens du lagrer dokumenterne, vil de resterende dokumenter på ADF blive afvist. Maskinen vil så spørge dig om, du ønsker at sende de lagrede dokumenter eller annullere transmissionen. Tryk for annullere eller tryk for at transmittere. GENNEMF.=XXX S Se specifikationerne på side 08 for kapaciteten for billedhukommelsen. Hvis man ikke foretager sig noget inden for 0 sekunder, vil maskinen begynde transmissionen af de lagrede dokumenter.. Vil du afbryde transmissionen, så tryk STOP. Displayet viser da: AFBRYD KOMMUNIK? Tryk SET og for at afbryde transmissionen. Gemte dokumenter vil blive slettet automatisk.. Hvis du vil udskrive en kommunikations journal (KOMM. JOURNAL) efter at have afbrudt en sending, viser displayet følgende: UDSKRV KOM JRNL? Tryk SET og for at udskrive en kommunikations journal. 4. Hvis hukommelsen for filer når til 5 filer, og du prøver at lagre flere filer, vil følgende blive vist på displayet og maskinen vil ikke acceptere flere filer, før en fil er afsluttet og stilles til rådighed. DOK. FULD 4

43 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Manuelt nummeropkald Manuelt nummeropkald foretager De således: DOKUMENT SÆT Indtast Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. et nummer på tastaturet. (Op til 6 cifre) Du kan også vælge mere end en modtager Ex: Dokumentet(erne) vil blive lagret med et filnummer. Derefter stater opkaldet umiddelbart efter lagring af den første side. *LAGRING* 05% Grundlæggende Betjening Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykker De på PAUSE (symboliseret ved en "-") for at indføje en pause, inden selve nummeret indtastes. Eks: 9 PAUSE Hvis du anvender impulsopkald, og du ønsker at ændre til toneopkald midt i et opkald, så tryk på (Vist med "/"). Opkaldsmåden vil skifte fra Impuls til Tone efter opkald af tegnet "/". Eks: 9 PAUSE *

44 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Enknap-opkald Enknap-opkald giver Dem mulighed for at kalde et helt nummer med et tryk på én knap. Angående indstilling af enknap-taster se side 7. DOKUMENT SÆT Tryk Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. på enknap-tasten. Ex: <0>OLIVETTI *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Start derefter opkaldet. Kortnummer-opkald Forkortet opkald er en hurtig måde at kalde jævnligt anvendte telefonnumre op på ved at forprogrammere telefonnumre i den indbyggede-auto-opkald med et -tegn, for forvalgt kode. For programmering af et forkortet nummer, se side 8. DOKUMENT SÆT Tryk Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. på ABBR og indtast en -cifferkode. Ex: 0 [0]SALES DEPT *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Start derefter opkaldet. 44

45 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Opkald efter stationsnavn Opkald med søgning efter stationsnavn giver mulighed for at indtaste et helt telefonnummer ved at søge i de stationsnavne, der er lagt ind under enknapnummer eller kortnumre. DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. TAST BOGSTAV(ER) Indtast 4 hele stationsnavnet eller en del af det med tegntasterne. Ex: S A for at søge efter SALES DEPT SA [0]SALES DEPT Grundlæggende Betjening 5 Tryk på eller gentagne gange indtil displayet viser det stationsnavn du ønsker at sende til. *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Start derefter opkaldet. 45

46 Afsendelse af dokumenter Lager-transmission Transmission til flere stationer (broadcasting) Hvis De skal sende det samme dokument til mange stationer, kan De spare tid ved at bruge lagertransmission. D.v.s. De kan lagre dokumentet og derefter sende det til stationerne automatisk. DOKUMENT SÆT Foretag Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. opkald på én eller flere af de følgende måder: Enknap-opkald Kortnummer-opkald Manuel indtastning - tryk SET, efter at hver station er indtastet (Op til 7 stationer) Vejledende søge-opkald, tryk SET efter hver indtastede station (For yderligere detaljer se side 4 til 45.) Ex: 00 STATION(ER) 0 <0>OLIVETTI Hvis du ønsker at godkende det antal stationer du har indtastet, tryk på SET. [0]SALES DEPT *LAGRING* 05% Dokumentet er gemt i hukommelsen med et filnummer. Og starter så opkaldet til telefonnumrene i rækkefølge. Bemærk. Du kan se de modtagere du har indtastet i punkt inden lagring af dokumenterne i hukommelsen, ved at trykke på eller. Tryk på CLEAR for at slette en modtager eller gruppe, der vises på displayet, hvis nødvendigt. 46

47 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Hvis maskinens hukommelse er fyldt op eller du ønsker at sende et dokument omgående, så anvend direkte transmission. Manuelt nummeropkald (Direkte transmission) Manuelt nummeropkald foretager De således: DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT Grundlæggende Betjening 4 Indtast 5 et telefonnummer med tastaturet. Ex: Maskinen begynder at kalde nummeret. Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykker De på PAUSE (symboliseret ved en "-") for at indføje en pause, inden selve nummeret indtastes. Eks: 9 PAUSE Hvis du anvender impulsopkald, og du ønsker at ændre til toneopkald midt i et opkald, så tryk på (Vist med "/"). Opkaldsmåden vil skifte fra Impuls til Tone efter opkald af tegnet "/". Eks: 9 PAUSE * Vil du afbryde transmissionen, så tryk STOP. Displayet viser da: AFBRYD KOMMUNIK? Tryk SET og for at afbryde transmissionen. 47

48 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Enknap-opkald (Direkte transmission) Enknap-opkald giver Dem mulighed for at kalde et helt nummer med et tryk på én knap. Angående indstilling af enknap-taster se side 7. DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT 4 Tryk på enknap-tasten (0-6). Ex: <0>OLIVETTI Displayet viser enknap-nummeret og stationsnavnet. Hele nummeret bliver derefter kaldt. 48

49 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Kortnummer-opkald (Direkte transmission) Forkortet opkald er en hurtig måde at kalde jævnligt anvendte telefonnumre op på ved at forprogrammere telefonnumre i den indbyggede-auto-opkald med et -tegn, for forvalgt kode. For programmering af et forkortet nummer, se side 8. DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT Grundlæggende Betjening 4 Tryk på ABBR og indtast en -cifferkode. Ex: 0 [0]SALES DEPT Displayet viser K-nummeret og stationsnavnet. Hele nummeret kaldes derefter. 49

50 Afsendelse af dokumenter Direkte transmission Opkald efter stationsnavn (Direkte transmission) Opkald med søgning efter stationsnavn giver mulighed for at indtaste et helt telefonnummer ved at søge i de stationsnavne, der er lagt ind under enknapnummer eller kortnumre. DOKUMENT SÆT 4 Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT TAST BOGSTAV(ER) 5 Indtast 6 hele stationsnavnet eller en del af det med tegntasterne. Ex: S A for at søge efter SALES DEPT SA [0]SALES DEPT 7 Tryk på eller gentagne gange indtil displayet viser det stationsnavn du ønsker at sende til. Hele telefaxnummeret kaldes automatisk op. 50

51 Transmission med telefon-funktion Afsendelse af dokumenter Hvis du vil sende dokumentet efter at have talt med modparten, kan du benytte transmission med telefonfunktion. Dette kræver, at et telefon-håndsæt (ekstra tilbehør) eller en separat telefon på samme linie er tilsluttet fax-maskinen. Opkald med røret løftet Opkald med røret løftet foretager De således: DOKUMENT SÆT Løft Når Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. røret på den eksterne telefon og tast modtagerens nummer med tastaturet. Ex: du hører modparten, beder du vedkommende om at forberede modtagelsen af et dokument. INDTAST TLFNR. Grundlæggende Betjening Når du derefter hører et bip, og læg røret på eller røret på den ekstra telefon. Bemærk. Vil du afbryde transmissionen, så tryk STOP. Displayet viser da: AFBRYD KOMMUNIK? Tryk SET og for at afbryde transmissionen.. For nogle lande medfølger håndsættet måske ikke på grund af landets regulativer eller specifikationer. 5

52 Afsendelse af dokumenter Transmission med telefon-funktion Opkald med røret lagt på Opkald med røret lagt på foretager De således: DOKUMENT SÆT Tast 4 Når Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. De hører klartonen i højttaleren. telefonnummeret på tastaturet. Ex: du hører et bip. INDTAST TLFNR Bemærk. Skal De benytte et specielt nummer for at få en udgående linie, skal dette nummer indtastes først. Dernæst trykker De på PAUSE (symboliseret ved en "-") for at indføje en pause, inden selve nummeret indtastes. Eks: 9 PAUSE 5554

53 Afsendelse af dokumenter Reservation af transmission Du kan gøre følgende samtidig med at du sender et dokument gemt i hukommelsen eller modtager et domument. Reserver den næste transmission klar i hukommelsen med op til 5 forskellige filer. Reserver en prioritets transmission. Transmission fra reservering i hukommelsen (multi-tasking) Hvis din maskinen transmitterer fra hukommelsen, online, modtager eller udprinter modtagne dokumenter, kan du reservere en transmission med følgende procedure. Maskinen er online. JEG SENDER JEG MODTAGER * PC I/F * *JEG SKRIVER* DOKUMENT SÆT Grundlæggende Betjening Foretag Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. opkald på én eller flere af de følgende måder: Enknap-opkald Kortnummer-opkald Manuel indtastning - tryk SET, efter at hver station er indtastet (Op til 7 stationer) Vejledende søge-opkald, tryk SET efter hver indtastede station (For yderligere detaljer se side 4 til 45.) Ex: 4 0 Hvis du ønsker at godkende det antal stationer du har indtastet, tryk på SET. <0>OLIVETTI [0]SALES DEPT 00 STATION(ER) *LAGRING* 05% Din maskine vil lagre dokumentet(erne) i hukommelsen. 5

54 Afsendelse af dokumenter Reservation af transmission Reservation af direkte transmission (Reservation af prioriteret transmission) Hvis De har travlt med at få sendt et vigtigt dokument,og der ligger mange filer i lageret, kan De bruge Reservation af direkte transmission til at sende haste-dokumentet. Hastedokumentet vil blive sendt umiddelbart efter, at den igangværende transmission er afsluttet. Bemærk, at De ikke kan sende dokumentet til flere modtagestationer. Reservering af maskinen til afsendelse af hastedokumenter Maskinen er online. JEG SENDER JEG MODTAGER * PC I/F * *JEG SKRIVER* DOKUMENT SÆT Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. 4 DOKUMENT SÆT 5 Foretag opkald på én af de følgende måder: Enknap-opkald Kortnummer-opkald Manuel indtastning og tryk START Opkald efter søgning i stationslisten og tryk (For yderligere detaljer, se side 47 til 50.) Ex: START <0>OLIVETTI Du kan reservere transmission af et vigtigt dokument til en enkelt station. 54

55 Afsendelse af dokumenter Genopkald Automatisk genopkald Hvis der er optaget, vil maskinen genkalde nummeret op til gange med minutters interval. Under opkaldet vil displayet se ud for vist til højre. VENTER PÅ KALD Manuelt genopkald De kan også foretage genopkald til sidst kaldte nummer manuelt ved at trykke på Genopkald af sidst kaldte nummer via lager foretages som følger: Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. REDIAL DOKUMENT SÆT 5554 tasten. Grundlæggende Betjening *LAGRING* 05% Dokumentet lagres med et dokumentnummer. Maskinen kalder op til sidst kaldte nummer. 55

56 Afsendelse af dokumenter Genopkald Genopkald af sidst kaldte nummer med ADF DOKUMENT SÆT 4 Læg dokumentet/dokumenterne i med tekstsiden nedad. 8 9 HUK.OVERF. DOKUMENT SÆT 5554 Maskinen begynder at kalde det sidst opkaldte nummer. 56 Bemærk. Mens displayet viser "VENTER PÅ KALD", kan du trykke REDIAL og starte genopkald med det samme.

57 Modtagelse af dokumenter Muligheder for modtagelse De kan indstille Deres telefax til at modtage på en af de fire nedenfor viste måder. Modtage-betingelser Modtage-muligheder Indstillinger De modtager normalt kun telefonopkald De modtager både telefonopkald og telefax De modtager normalt kun telefax De modtager både telefonopkald og telefax og har tilsluttet telefonsvarer (TAM) Telefonopkald De kan besvare opkald ved at løfte røret. De kan modtage telefax manuelt ved at trykke på START. (Se side 58) Automatisk omskiftning - fax/telefon omskifter Maskinen besvarer opkald og registrerer, om det drejer sig om et almindeligt telefonopkald eller en telefax. Hvis det drejer sig om en telefax, modtager maskinen dokumentet. Hvis det drejer sig om et almindeligt opkald, ringer maskinen for at påkalde Deres opmærksomhed. (Se side 59) Telefax Maskinen modtager telefax automatisk. Alle opkald (inkl. almindelige telefonopkald) besvares af faxen. (Se side 60) Indstil fax-parameter nr. 7 til : TLF Indstil fax-parameter nr. 7 til : FAX/TLF. OMS. Indstil fax-parameter nr. 7 til : FAX Automatisk omskiftning Indstil fax-parameter nr. 7 til 4: TLF. SVARER IF Telefonsvareren besvarer opkaldet. Maskinen registrerer samtidig, om det er et almindeligt opkald, og lader i så tilfælde telefonsvareren modtage besked. Er det en telefax, der skal modtages, skifter maskinen automatisk til faxmodtagelse og modtager dokumentet. (Se side 6) Grundlæggende Betjening Bemærk. Afhængigt af hvilken type telefonsvarer, der er tilsluttet, kan der være visse funktioner, som ikke er kompatible med Deres maskine, når den er indstillet til telefonsvarer.. Hvis De benytter "Nummerbestemt Ringning" fra Deres lokale telefonselskab, bemærk da venligst at ringelyden for Deres faxnummer skal være den samme som indstillingen af faxparameter nr. 0 (NUMMERBESTEMT RINGNING). (se side 4). Hvis indstillingen ikke er den samme som ringelyden, modtager maskinen ikke dokumentet automatisk, og telefonen bliver ved med at ringe. Desuden er det vigtigt at Deres TAM understøtter "Nummerbestemt Ringning, ellers kan der opstå problemer i TAM grænsefladen-funktionen. 57

58 Modtagelse af dokumenter Telefon-funktion Når maskinen er indstillet til modtagelse af telefonopkald, modtager den ikke telefax-dokumenter automatisk. Følg denne fremgangsmåde, hvis De skal modtage en telefax manuelt. Indstilling til telefon-funktion Skift faxparameter nr. 7 (MODTAGEFUNKTION) til : TLF. (se side ). Brug af telefon-funktionen Når Fjern Læg telefonen ringer, løfter De røret på maskinen eller et ekstraapparat. Høres bip-lyde, betyder det, at nogen ønsker at sende en telefax. Eller, hvis modparten svarer og siger, at der ønskes afsendt en telefax, så... eventuelle dokumenter fra den automatiske dokumentfremfører. røret på. 58 Bemærk. Denne fremgangsmåde kaldes fjernkontrolmodtagelse, og den fungerer på en trykknaptelefon. Hvis deres ekstraapparat ikke er en trykknaptelefon, skal De trykke på START på telefaxens kontrolpanel.

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE P M 7 0 M O B I L F A X O G T E L E F O N KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte en Possio PM70. Vi håber, at du får glæde af den i mange år fremover. Du bør nøje læse sikkerhedsinstruktionerne, licens- og garantibestemmelserne

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Brugervejledning AP40 Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Indledning Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere