Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri"

Transkript

1 Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri

2 De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På midtersiderne får du hjælp til at finde frem til de krav, der gælder for din aktuelle byggeopgave. De nye energibestemmelser i form af Tillæg 12 til Bygningsreglement, 1995 og Tillæg 9 til Bygningsreglementet for småhuse, 1998 udkom i juni Bestemmelserne får virkning fra 1. januar 2006 med en overgangsperiode frem til 31. marts Fokus på eksisterende huse Efter oliekriserne i 70 erne er Bygningsreglementets krav til isolering af bygninger flere gange blevet strammet. Alligevel er vores energiforbrug til bygninger ikke faldet. Det skyldes blandt andet, at vi bygger større boliger til mindre familier, altså flere kvadratmeter pr. person og dermed har større behov for opvarmning. En anden årsag er, at en stor del af den eksisterende bygningsmasse allerede var bygget inden stramningerne og derfor ikke er omfattet af skærpelserne. Disse to forhold tages der højde for i de nye krav. Boligstørrelsen har indflydelse på isoleringskravet, idet større bygninger har en strammere energiramme end små, og alle nye bygninger skal dimensioneres i henhold til energirammen. For eksisterende bygninger indføres der præcise bestemmelser for U-værdi og linietab ved ombygning. Desuden stilles der krav om, at eksisterende bygninger skal energimærkes i forbindelse med salg og udlejning. Dermed bliver besparelsespotentialet synlig for bygningsejerne. De vigtigste ændringer Krav til nogle af konstruktionernes U-værdier og linietab er skærpet. Grænsen for, hvornår en bygning regnes for opvarmet, er ved 15 C. Nye bygninger skal projekteres efter energirammen. Energirammen udvides, så den omfatter opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel fast belysning. Ved ombygninger skal konstruktionerne føres op til nutidskrav, hvis foranstaltningen er rentabel. Alle nye bygninger og bygninger, der handles, skal energimærkes. Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde energiberegning. Inden ibrugtagning skal det dokumenteres, at bygningen er energimærket. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at lufttætheden testes i den færdige bygning.

3 Ombygning Ved ombygning skal man isolere op til nutidens krav hvis ombygningen omfatter udskiftning af klimaskærm omfatter udskiftning af tagdækning berører mere end 25 % af klimaskærmen koster mere end 25 % af bygningens værdi, (BBR-værdi grundpris) Dog kun hvis foranstaltningen er rentabel. Rentabel En ekstra foranstaltning i forbindelse med ombygning regnes for rentabel når: Besparelse x levetid > 1,33 investering Revisionen af energibestemmelserne er en direkte konsekvens af at EU-direktiv 2002/91 skal udmøntes i national lovgivning senest 1. januar Byggetilladelse Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde oplysninger om bygningens beregnede energibehov dokumentation for, at energirammen er opfyldt kvittering for, at oplysningerne er indberettet til energimærkeordningen. Færdigmelding / ibrugtagning Inden ibrugtagning skal der foretages en energimærkning. Dokumentation skal fremsendes sammen med færdigmelding. Energimærkning Alle nye bygninger skal energimærkes. Eksisterende bygninger skal energimærkes, når de handles eller når der kommer ny lejer. Sælger og køber kan ikke aftale at undlade energimærkning. Energimærkningen skal udarbejdes af en uafhængig energikonsulent. Energimærkningen beskriver, hvilken energiklasse bygningen befinder sig i og hvilke yderligere tiltag, der er rentable. Energirammen Energirammen er en ramme for, hvor stort energiforbrug en bygning må have. Den omfatter forbrug til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel fast belysning. I beregningen tages hensyn til bygningens orientering: Solindfald, lysindfald, varmeanlæggets effektivitet, bygningens varmeakkumulerende egenskaber samt evt. el-forbrug til ventilationsanlæg, varmepumpe med mere.

4 Oversigt over reglerne Bygninger opvarmet til min. 15 C Nybygning Energirammen skal opfyldes iht / Skal overholde krav til lufttæthed iht stk. 4 Skal mindst isoleres iht. afsnit 8.5 Skal overholde maks. transmissionstab iht stk. 6 Tilbygning Overholder konstruktionerne krav til U-værdier og linietab iht ? Udgør vinduer og døre mere end 22% af etagearealet? Skal overholde krav iht stk. 1 og 2 Ombygning Ændring af varme installationen Omfatter ombygningen udskiftning af regnskærm og/eller tagdækning? Vedrører ombygningen mere end 25% af klimaskærmen? Koster ombygningen mere end 25% af ejendommens værdi (-grundværdien)? Omfatter ændringen udskiftning af kedelen? Omfatter ændringen skift af varmeforsyningsform? Hver foranstaltning vurderes for sig. Vil isolering iht være rentabel? Hver foranstaltning vurderes for sig. Vil isolering iht. kap. 10 og kap. 12 være rentabel? Skal overholde krav iht. 8.5 Skal opfylde varmetabsrammen iht Foranstaltningen iværksættes. Krav iht overholdes Ingen krav til varmeisolering Foranstaltningen iværksættes. Krav iht. kap 10 og 12 overholdes - den samlede regelsamling kan ses på Koster ændringen mere end 25% af ejendommens værdi (-grundværdien)? Ingen krav til varmeisolering Udskiftning af vinduer Bestemmelser i 8.4 stk 6-10 følges Sommerhus Nybygning Tilbygning Overholder konstruktionerne krav til U-værdier og linietab iht. BR-S, 10.10? Udgør vinduer og døre mere end 30% af etagearealet? Skal overholde krav iht. BR-S, Skal overholde krav iht. BR-S, Ombygning Ingen krav til varmeisolering Bygninger opvarmet til 5-15 C Krav iht. 8.5 skal overholdes

5 Krav til varmeisolering Nybygning Energirammen og / Max. transmissionstab og stk. 6 Lufttæthed og stk. 4 Mindstekrav til isolering 8.5 Tilbygning* U-værdier og linietab eller Varmetabsramme og Mindstekrav til isolering eller 8.5 Ombygning U-værdier og linietab Skal være rentabelt Sommerhus U-værdier og linietab eller BR-S Varmetabsrammen BR-S * kan også projekteres efter bestemmelserne for nybygninger. Energiramme Maks. energibehov for: Boliger og lignende Kontorer, skoler mv. Lavenergibygning kl 1 Lavenergibygning kl 2 Maks. transmissionstab 6 W pr. m 2 klimaskærm ved bygninger i 1 eller 2 etager 8 W pr. m 2 for bygninger med 3 eller flere etager. = ( /A) kwh/m 2 år = ( /A) kwh/m 2 år. = ( /A) kwh/m 2 år = ( /A) kwh/m 2 år Lufttæthed Skal overholde maks.1,5 l/s ved ΔP = 50 Pa. U-værdier og linietab Krav til U-værdier og linietab Gamle krav Nye krav Bygningsdel Lette ydervægge 0,20 0,30 0,20 0,40 0,30 Tunge ydervægge, ydervægge mod jord 0,30 0,40 0,20 0,40 0,30 Skillevægge mod kolde rum 0,40 0,60 0,40 0,50 0,40 Etagedæk mod kolde rum 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 Etagedæk med gulvvarme mod varme rum 0,70, kældergulve, dæk over det fri, krybekældre uden gulvvarme, kældergulve, dæk over det fri, krybekælder med gulvvarme 0,20 0,30 0,15 0,30 0,20 0,15 0,30 0,12 0,30 0,15 ved industrigulve 0,60 og tagkonstruktioner, skunkvægge 0,15 0,25 0,15 0,25 0,20 Flade tage og skråvægge 0,20 0,25 0,15 0,25 0,20 Vinduer og yderdøre 1,80 2,90 1,50 2,30 2,30 Ovenlys 1,80 2,90 1,80 2,30 2,30 Fundamenter uden gulvvarme 0,25 0,60 0,15 0,40 0,20 Fundamenter med gulvvarme 0,20 0,60 0,12 0,20 0,15 Omkring 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 Omkring ovenlys 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15

6 Beregningsværktøj Hvordan kommer man så videre fra bygningsreglementet til praksis Da der stilles krav om energiberegning allerede ved ansøgning om byggetilladelse, får alle, der projekterer nye bygninger, brug for at beregne energirammer. Anvisningen og beregningsværktøjet forventes at udkomme i slutningen af sommeren. Men vi har smugkigget lidt. Statens Byggeforsknings Institut (SBI) vil udgive en anvisning med retningslinier for beregningerne. SBI er også i gang med at udvikle et beregningsværktøj, der vil blive certificeret, sådan at beregninger udført med dette program har gyldighed som bilag i myndighedsbehandlingen. Fremtidens parcelhus Som nævnt bliver der ikke konkrete krav til U-værdier og dermed isoleringstykkelser. I stedet skal bygningen samlet set overholde energirammen. For at få plads i energirammen til de ting, man ønsker sig, men som giver et større energiforbrug, kan man projektere huset med et eller flere af de initiativer, der tæller på plussiden set fra et energisynspunkt. Vi viser her 6 eksempler på, hvordan et etplans parcelhus kan isoleres for at overholde de nye krav. Beregningen er lavet ud fra vores foreløbige kendskab til de beregningsmetoder, der kommer til at gælde. Så det er kun et gæt - men et kvalificeret gæt. Højt til loftet Gulvvarme Store vinduespartier Masser af plads Bedre væg/loft isolering Bedre U-værdi på vinduer Mindre kuldebro ved sokkel Varmegenvinding

7 Eksempel 1 Etageareal 120 m 2 Vandret loft isolering Uden gulvvarme Vinduer/yderdøre 22 % af etagearealet Helt firkantet 10 x 12 m Naturlig U-værdi = 0,20 U-værdi = 0,15 U-værdi = 0,15 U-værdi = 1,50 ψ-værdi = 0,15 Eksempel 2 Etageareal 180 m 2 Vandret loft isolering Vinduer/yderdøre 22 % af etagearealet En enkelt knast eller to Naturlig U-værdi = 0,17 U-værdi = 0,12 U-værdi = 1,60 Eksempel 3 Etageareal 180 m 2 til kip Vinduer/yderdøre 22 % af etagearealet Helt firkantet 10 x 18 m Naturlig U-værdi = 1,40 Eksempel 4 Etageareal 180 m 2 til kip Vinduer/yderdøre 30 % af etagearealet En enkelt knast eller to Mekanisk, med varmegenvinding U-værdi = 0,17 U-værdi = 0,12 U-værdi = 1,60 Eksempel 5 Etageareal 180 m 2 Vandret loft isolering Vinduer/yderdøre 30 % af etagearealet, og med mange sprosser Mange knaster Mekanisk, med varmegenvinding U-værdi = 0,17 U-værdi = 0,12 U-værdi = 1,60 Eksempel 6 Etageareal 240 m 2 til kip Vinduer/yderdøre 40 % af etagearealet Mange knaster Mekanisk, med varmegenvinding U-værdi = 1,40

8 Vidste du at En bygning, der opfylder BR82 krav bruger ca. 10 ltr. olie/m 2 En bygning, der opfylder BR95 krav til isolering bruger 7,5 ltr. olie/m 2. En ny bygning, der opfylder de nye krav bruger 5,5 ltr. olie/m 2 Den eksisterende bygningsmasse bruger i snit 14 ltr. olie/m 2 isover in-house udgave Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere