BeoVision 3. Håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 3. Håndbog"

Transkript

1 BeoVision 3 Håndbog

2 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortroligt ikke-publiceret materiale. Copyright Eftertryk forbudt. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC og dobbelt D et er registrerede varemærker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

3 BeoVision 3 dit bredformat-tv 3 Tryk kun på én knap på Beo4 fjernbetjeningen. Gardinet går til side for billedet på skærmen. Højttalerne tilkobles, når programmet starter. Lyden, der er et musiksystem værdigt, er kombineret med et Real Flat-billede i en enestående kvalitet. Tilslut en videobåndoptager, DVDafspiller, set-top boks eller et Bang & Olufsen musiksystem. Uanset om BeoVision 3 er udgangspunktet for musik- og videosystemet i dit hjem eller er sat op separat kan du styre det hele med Beo4 fjernbetjeningen. Med BeoVision 3 får du oplevelser i bredformat på en Real Flat-skærm. Tilføj fire Bang & Olufsen BeoLab højttalere og en BeoLab 2 subwoofer, så får du ægte Dolby Surround Sound.

4 BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book 4 Håndbogens indhold For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen Sådan sætter du dit BeoVision 3 op 6 Håndtering af BeoVision 3 6 Placering af BeoVision 3 i hjemmet 6 Oversigt over stik- og tilslutningspaneler 7 Antenne og lysnettilslutninger Registrer ekstraudstyr 20 Permanent tilsluttet udstyr Indstil tv- eller satellit*-kanaler Til højre finder du indholdet af Håndbogen. Hovedkapitlerne i Vejledningen er angivet i det følgende: Introduktion af BeoVision 3 og Beo4, 4 Se fjernsyn, 6 Slå op på informationer fra tekst-tv, 8 Få adgang til dine favorit tekst-tv-sider, 9 Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3, 10 Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound 8 Placer eksterne højttalere 9 Tilslut højttalere 10 Indstil højttalerafstand 11 Juster lydniveauet Tilslut en set-top boks 12 AV-tilslutning 12 IR-sender Tilslut en dekoder 13 Tilslut en AV- eller RF-dekoder 13 Tilslut to dekodere Tilslut andet udstyr 14 Ekstra musik- eller videoudstyr Tilslut musik- og videosystem 16 Slut dit musiksystem til BeoVision 3 16 Vælg indstillinger Fordel lyd og billeder med BeoLink 17 Linksystemer i hele dit hjem 17 System modulator Sæt BeoVision 3 op i et linkrum 18 Før du starter Tilslutninger 19 Link frekvens 22 Find tilgængelige kanaler Tilføj nye tv- eller satellitkanaler 23 Tilføj nye kanaler Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler 24 Juster indstillede tv-kanaler 26 Juster indstillede satellitkanaler 28 Flyt indstillede kanaler 28 Navngiv indstillede kanaler 29 Slet indstillede kanaler Indstil tidspunkt og dato 30 Indtast indstillinger for det indbyggede ur Indstil positioner for tv og Stand-by 31 Programmer positioner, som BeoVision 3 skal dreje til Juster billed- og lydindstillinger 32 Ændr lysstyrke, farve eller kontrast 33 Ændr lydstyrke, bas, diskant eller balance Få adgang til ekstra funktioner via Beo4 34 Føj til Beo4 s liste over funktioner Indstil dine foretrukne grundindstillinger for BeoCord V 8000 båndoptageren 35 Hent hovedmenuen for BeoCord V 8000 frem

5 5 Daglig brug 36 Vælg en tv- eller satellitkanal 36 Se en kanalliste 37 Juster eller fjern lyden fra højttalerne 37 Ændr lydtype eller sprog 37 Juster tv-position Slå op på informationer fra tekst-tv Stikpanelet på produktet 52 Oversigt over stik 52 Kopier fra et videokamera til BeoVision 3 53 Tilslut en set-top boks Vedligeholdelse af dit BeoVision 3 54 Daglig vedligeholdelse Nøgle til anvendelse af denne vejledning Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en knap eller et display ser ud i en vejledningssekvens. RADIO Knapper på Beo4 fjernbetjeningen 38 Hovedfunktioner i tekst-tv 39 Gem de sider, du bruger ofte 39 Daglig brug af hukommelsessider 39 Aktiver undertekster fra tekst-tv PIN-kodesystem 55 Aktiver PIN-kodesystemet ss GO tt 40 Programmer en optagelse via tekst-tv s programoversigter 40 Se opdaterede tekst-tv-sider 55 Ændr eller slet din PIN-kode 56 Brug din PIN-kode 56 Har du glemt din PIN-kode? TV 12 Display på fjernsynsskærmen 41 Gå direkte til en side via Fastext SPEAKER Displayvisninger på Beo4 Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3 Til din orientering Kontakt Bang & Olufsen FORMAT fjernbetjeningen 42 Vælg højttalere til filmlyd 43 Få billedet til at fylde skærmen ud 43 Se navnet på det aktive lydsystem Se to kilder samtidig 44 Indsæt et billede i billedet Tænd/sluk automatisk for BeoVision 3 46 Timer-afspilning og Timer Stand-by Brug et integreret musik-/ videosystem 48 Brug musik- eller videosystemhøjttalere Brug BeoVision 3 i et linkrum 49 Brug kilder i hovedrum og linkrum Stikpanelet på bagsiden 50 Oversigt over stik *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

6 6 Opsætning af BeoVision 3 Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter dit BeoVision 3 op: Pak BeoVision 3 ud og anbring det som illustreret og beskrevet til højre under Håndtering af BeoVision 3; Overvej, hvilke omgivelser der er bedst for BeoVision 3. Retningslinier er angivet til højre under Placering af BeoVision 3 i hjemmet; Tilslut kabler, ekstraudstyr og højttalere som beskrevet på side Se modstående side for oplysninger om, hvordan kabler fastgøres og trækkes bag på BeoVision 3; Fastgør højttalerens frontplade som illustreret til højre. Se side 50 53, som indeholder en oversigt over tilslutningspaneler. Håndtering af BeoVision 3 På grund af BeoVision 3 s vægt bør to personer altid hjælpes ad med at løfte/flytte systemet. BeoVision 3 har to indhak til løftning af systemet. Illustrationen til højre viser, hvor hver enkelt indhak sidder. Placering af BeoVision 3 i hjemmet Anbring ikke BeoVision 3 i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en projektør), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Sørg for, at BeoVision 3 sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med denne vejledning. BeoVision 3 er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på mellem 10 og 40 C. Anbring ikke genstande oven på BeoVision 3. Anbring altid BeoVision 3 på en solid og jævn overflade. Hvis det anbringes på et tungt, blødt tæppe, skal det sikres godt, så det ikke vælter. Hvis BeoVision 3 anbringes på en Bang & Olufsen sokkel med hjul, skal man altid være meget forsigtig, når man flytter det. Man skal især være forsigtig, når soklen med BeoVision 3 på flyttes hen over ujævne overflader, f.eks. et tæppe eller et kabel på gulvet. Forsøg aldrig at åbne BeoVision 3. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale. A A Når du løfter og flytter BeoVision 3, skal du tage fat i indhakket (A) med den ene hånd, mens du stabiliserer fjernsynet med den anden ved at holde fast øverst i højttalerhjørnet. Når du løfter BeoVision 3 op på sin sokkel (ekstraudstyr), så pas på apparatet ikke tipper, når du sætter det ned på soklens styretap. Sådan fastgør du højttalerens frontplade: Tag fat om skærmrammens hjørner med fingrene og skub højttalerfrontpladen indad med håndfladerne, indtil den klikker på plads. Kontroller alle kontaktpunkter for at sikre, at pladen sidder godt fast. *BEMÆRK! Disse stik er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede Dolby Surround enhed.

7 7 Oversigt over stik- og tilslutningspaneler Illustrationen til højre viser, hvor de forskellige stik- og tilslutningspaneler er placeret på BeoVision Lysnettilslutning 2 Tilslutning til motordrejesokkel 3 AV- og antennestikpanel 4 Højttaler- og digitalt indgangsstikpanel* 5 Til fremtidig brug 6 Stikpanel på produktet Antennetilslutning Brug et antennekabel til at slutte den eksterne antenne (eller dit kabel-tv-net) til stikket mærket VHF/UHF på stikpanelet bag på BeoVision 3. Lysnettilslutning Sæt den ene ende af den medfølgende netledning i stikket mærket ~ bag på BeoVision 3 og den anden ende i en stikkontakt. Fastgør netledningen til BeoVision 3 ved hjælp af de tre kabelbeslag, der sidder under netstikket BeoVision 3 6 Den leverede netledning og stikket er specielt beregnet til BeoVision 3. Hvis du ændrer stikket eller på nogen måde beskadiger netledningen, vil det påvirke billedet negativt! Når tilslutningerne er udført......kan du slutte BeoVision 3 til lysnettet. Tænd for hovedkontakten foran på BeoVision 3. En lille rød lampe tændes under skærmen. Systemet er i Stand-by og klar til at blive brugt. Hvis dit BeoVision 3 er sat op som en selvstændig enhed, kan du nu begynde at indstille kanaler automatisk som beskrevet på side 22. VIGTIGT! Af sikkerhedsmæssige grunde, skal du som vist fastgøre netledningen til BeoVision 3 ved hjælp af kabelbeslagene. Hvis du ikke gør det, kan ledningen blive rykket ud af stikket. Dit BeoVision 3 er beregnet til at stå i Stand-by, når det ikke er i brug. Så for at gøre det lettere at bruge fjernbetjeningen, osv. er det vigtigt, at du lader hovedkontakten være tændt, når du først har aktiveret den. Men hvis højttalere, et musiksystem eller andet udstyr skal sluttes til BeoVision 3, skal du ikke tænde for stikkontakten endnu! Se kapitlerne Tilslutninger på side Hovedkontakt Stand-by lampe

8 8 Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound Med BeoVision 3 er det let at etablere en Dolby Surround Sound* opsætning i stuen. Bestem den ideelle lytte- og tv-position på grundlag af billedet i stedet for lyden. Dine højttaleres ydelse forbliver uændret. Mål og programmer afstanden til hver enkelt højttaler fra din favorit lytte- og tv-position. Dolby Surround oplevelsen vil være tydelig, så længe du befinder dig inden for det lydområde, højttalerne har skabt. Når det gælder en Dolby Surround opsætning, skal du foretage en justering af balancen mellem højttalerne. Det betyder, at du skal programmere lydbalancen mellem højttalerne i din særlige opsætning. Se efterfølgende sider for yderligere vejledning. Placer eksterne højttalere Det er vigtigt, at du finder ud af, hvor du ønsker at placere dine højttalere, før du begynder at tilslutte dem. Når de først er tilsluttet, kan du foretage de programmeringer, der er nødvendige for at give dig den ultimative lydoplevelse. De tre diagrammer til højre indeholder eksempler på placering af BeoVision 3 og højttalere i forskellige typer og størrelser af rum. Følgende retningslinier gælder for alle højttaleropsætninger: Den bedste placering for baghøjttalerne er på hver sin side bag din favorit lytteposition. Front- og baghøjttalerne behøver ikke nødvendigvis at være placeret i rummets hjørner. Det anbefales at bruge de kraftigste højttalere som fronthøjttalere. Hvis du tilslutter en BeoLab 2 subwoofer, så se subwoofer-vejledningen for oplysninger om placeringsmuligheder. *BEMÆRK! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med Dolby Surround enheden.

9 9 Tilslut højttalere L R Du kan slutte Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer til BeoVision 3 via tilslutningspanelet bag på fjernsynet. Højttalerne skal være fra Bang & Olufsens sortiment af højttalere. SUBWOOFER Foretag følgende tilslutninger ved hjælp af de kabler, der følger med højttalerne: > Tilslut de to fronthøjttalere til stikkene mærket FRONT. > Tilslut de to baghøjttalere til stikkene mærket REAR. > Tilslut subwooferen til stikket mærket SUBWOOFER. L FRONT REAR R Du kan vælge at sløjfe signalerne igennem fra højttaler til højttaler (som beskrevet i den vejledning, der følger med dine højttalere), eller du kan slutte en højttaler til hvert stik. Du kan om nødvendigt få længere kabler og adaptere hos din Bang & Olufsen-forhandler. Uanset hvad du vælger, skal du huske at sætte både front- og baghøjttalernes L R LINE kontakt på L eller R (venstre og højre kanal) for at angive deres position i hvert sæt. Sæt venstre fronthøjttaler på L, den højre baghøjttaler på R osv. Sound 1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system Front Rear Subwoofer Beolab 1 Beolab 6000 Yes Valgmuligheder i menuen Speaker Type FRONT Vælg de højttalere, du har tilsluttet: BEOLAB 1, BEOLAB PENTA, BEOLAB 8000, BEOLAB 6000, BEOLAB 4000 eller NONE. REAR Vælg de højttalere, du har tilsluttet: BEOLAB 1, BEOLAB PENTA, BEOLAB 8000, BEOLAB 6000, BEOLAB 4000 eller NONE. SUBWOOFER Angiv, om du har tilsluttet en BeoLab 2 subwoofer. Valgmulighederne er YES eller NO. > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem. > Tryk på 2 igen for at hente menuen Speaker Type frem. > Tryk på eller for at få vist din højttalertype og på tt for at gå til næste højttalersæt. Vælg NONE, hvis der ikke er tilsluttet højttalere. > Hvis du har en BeoLab 2 subwoofer, skal du trykke på tt for at flytte markøren til Subwoofer. Tryk derefter på for at ændre feltet til Yes. > Tryk på GO for at gemme dine valg eller på EXIT for at forlade menuen.

10 10 >> Højttalertilslutninger indstil højttalerafstand Indstil højttalerafstand Placer dig i din favorit tv-position og tænd for systemet. Indtast den lige afstand i meter mellem din position og de enkelte højttalere. Sound 1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system Front TV Front 4 meters 3 meters 4 meters Rear Rear 1 meter 1 meter Distance to viewing position > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Speaker distance frem. De tilsluttede højttalere vises. > Tryk på ss eller tt for at flytte markøren fra højttaler til højttaler og tryk på eller for at vælge den omtrentlige lige afstand i meter mellem din tv-position og hver af højttalerne. > Når du har indtastet den relevante højttalerafstand, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at forlade menuen. FRONT TV FRONT REAR REAR Du behøver ikke at indtaste en afstand for en BeoLab 2 subwoofer, da denne højttalers placering kun har mindre indflydelse på lyden.

11 11 Juster lydniveauet Når du har sluttet de nødvendige højttalere til BeoVision 3 i en Dolby Surround opsætning, skal du foretage en højttalerkalibrering. Der produceres en kalibreringslyd skiftevis i hver af de højttalere, du har tilsluttet din Dolby Surround opsætning. Din opgave består i at justere lydniveauet fra alle de tilsluttede højttalere, så det passer til lydniveauet fra BeoVision 3 s egne højttalere. Du kan selv vælge, om lydsekvensen skal ske automatisk eller manuelt. Dit BeoVision 3 er indstillet til manuel lydgengivelse, men du kan starte den automatiske lydsekvens ved at trykke på MENU på Beo4. Det er ikke nødvendigt at kalibrere subwoofer-lyden i en Dolby Surround opsætning. Hvis du alligevel ønsker at justere subwooferens lyd, når kalibreringen er gennemført, så se kapitlet Juster billede- og lydindstillinger. Sound 1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system Front TV Front 0 (0) 0 Rear Rear 0 0 Press MENU for automatic sequence De to lydsekvensvalg AUTOMATIC Hvis du vælger den automatiske sekvens, skifter lyden automatisk mellem de eksterne højttalere hvert sekund. For at justere højttalerniveauerne skal du flytte markøren til den højttaler, der først skal justeres. MANUAL Hvis du vælger den manuelle sekvens, følger lyden den højttaler, du fremhæver på menuen. Du kan derefter justere lyden i overensstemmelse hermed. > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Speaker level frem. TV er fremhævet, og lyden tilkobles på BeoVision 3 s højttalere. > Tryk på eller for at justere højttalerlyden og på ss eller tt for at skifte til en anden højttaler. > Når du har justeret lyden for alle højttalerne i din Dolby Surround opsætning, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at forlade menuen. Når du har gennemført højttalerkalibreringen, behøver du ikke at kalibrere højttalerlyden igen, medmindre du ændrer opsætningen, f.eks. hvis du flytter én eller flere af højttalerne. Lydniveauet fra BeoVision 3 s højttalere fungerer som udgangspunkt for en sammenligning med de eksterne højttalere og kan ikke justeres her.

12 12 Tilslut en set-top boks Hvis du ønsker at slutte en set-top boks til BeoVision 3, skal fjernsynet være udstyret med Set-top Box Controller-enheden. Set-top boks (SAT eller V.AUX) Sekundær set-top boks STB(V.AUX) Du kan slutte en set-top boks til stikkene DECODER, AV eller V.TAPE på BeoVision 3. Du kan også tilslutte to set-top bokse, men kun hvis dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager. Du kan også slutte en ekstra set-top boks til BeoVision 3 via videokamerastikket. Ønsker du yderligere oplysninger, så se kapitlet Stikpanelet på produktet. BeoVision 3 AV tilslutning IR-sendertilslutninger IR-sendertilslutning Primær set-top boks STB(SAT) Du skal kontrollere, at alt tilsluttet udstyr registreres i menuen Connections. Se kapitlet Registrer ekstraudstyr for yderligere oplysninger. Set-top bokse skal sættes op i henhold til den medfølgende dokumentation. AV-tilslutning Afbryd strømmen til alle relevante systemer, før du begynder at tilslutte eksternt udstyr. Brug det 21-benede AV-kabel til at slutte set-top boksen til dit BeoVision 3: > Slut den ene ende til set-top boksen. > Før kablet til AV-, DECODER- eller V.TAPEstikket bag på BeoVision 3. IR-sender For at kunne fjernbetjene din set-top boks med Beo4 fjernbetjeningen skal du tilslutte den vedlagte lavstrøms-ir-sender: > Slut IR-senderen til IR OUTPUT-stikket på BeoVision 3. > Fastgør IR-senderen til set-top boksens IRmodtager. Følg den vejledning, som følger med IR-senderen. For at kunne bruge den fjernbetjening, som leveres sammen med din set-top boks, må du ikke dække IR-modtageren helt. Hvis du tilslutter to set-top bokse... Du skal bruge en IR Y-adapter (indeksnr ) for at slutte to set-top bokse til dit BeoVision 3. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler. Følg nedenstående fremgangsmåde for at slutte to set-top bokse til BeoVision 3: > Slut, som vist, din primære og sekundære set-top boks til AV- og DECODER-stikket på BeoVision 3 (eller til DECODER- og V.TAPEstikket, hvis udstyr er sluttet til AV-stikket) via 21-benede AV-kabler. > Slut IR Y-adapteren til IR OUTPUT-stikket på BeoVision 3. > Slut IR-senderen for din primære set-top boks til kromstikket på IR-Y-adapteren og fastgør den anden ende til IR-modtageren på din primære set-top boks. > Slut IR-senderen for din sekundære set-top boks til guldstikket på IR-Y-adapteren og fastgør den anden ende til IR-modtageren på din sekundære set-top boks. > Registrer din primære set-top boks i menuen Connections som STB(SAT) og din sekundære set-top boks som STB(V.AUX). Se kapitlet Registrer ekstraudstyr for yderligere vejledning.

13 Tilslut en dekoder 13 De tilslutninger, som er beskrevet på denne side, tager udgangspunkt i en opsætning med en AV-dekoder (en baseband-dekoder, f.eks. Canal+ eller en MAC-dekoder) og BeoVision 3. Det er muligt både at slutte en dekoder til DECODER- og AV-stikket på BeoVision 3. BeoVision 3 Dekoder 1 Dekoder 2 Uanset hvilken opsætning du vælger, skal den registreres i menuen Connections. Se kapitlet Stikpanel på bagsiden eller Registrer ekstraudstyr for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og registrerer eksternt udstyr. Tilslut en AV- eller RF-dekoder For at tilslutte en AV-dekoder (en basebanddekoder, f.eks. Canal+ eller en MAC-dekoder) skal du slutte kablet fra antennen til BeoVision 3. Slut AV-dekoderen til det 21-benede stik mærket DECODER på BeoVision 3. Hvis du ønsker at tilslutte en RF-dekoder, så husk at slutte det eksterne antennekabel til dekoderens indgangsstik og derefter føre signalet eller kablet videre til antennestikket (mærket VHF/UHF) på BeoVision 3. Slut RF-dekoderen til det 21-benede stik mærket DECODER på BeoVision 3. Tilslut to dekodere Hvis du slutter to dekodere til BeoVision 3, skal du slutte den primære dekoder til DECODER-stikket og den sekundære dekoder til AV-stikket på BeoVision 3. Den dekoder, du i dette tilfælde slutter til AVstikket, må ikke være en MAC- eller en basebanddekoder! Hvis din dekoder har to 21-benede stik, er det vigtigt, at du bruger det stik, der er beregnet til en videobåndoptager, og ikke det stik, som kan være mærket TV!

14 14 Tilslut andet udstyr Du kan slutte forskellige typer musikeller videoudstyr til BeoVision 3, f.eks. en DVD-afspiller, en parabolantenne eller et videokamera. Når du slutter andet udstyr til dit BeoVision 3, så husk at bruge AVstikket på BeoVision 3 først, hvis det er ledigt. Se den vejledning, som er vedlagt dit udstyr, for at sikre korrekt tilslutning. Husk at registrere alt tilsluttet udstyr. Se Registrer ekstraudstyr for yderligere oplysninger. Parabolantenne Det kræver en indbygget satellitmodtager for at kunne slutte en parabolantenne til BeoVision 3. Hvis du på samme måde ønsker at tilslutte en polarotor osv., skal dit BeoVision 3 have en ekstern positioner box. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler. For nærmere oplysninger om, hvordan du sætter dit satellitsystem op, se den vejledning, som er vedlagt satellitmodtageren (BeoSatopsætning af parabolantenne og dekoder), og Vejledningen til BeoVision 3. AV 2 Expander Ekstraudstyret AV 2 Expander giver dig mulighed for at slutte mere end et styk ekstraudstyr til et stik på BeoVision 3. Du kan slutte en dekoder, en video-cd-afspiller og andet ekstraudstyr til BeoVision 3 via AV 2 Expanderen. Sæt det ene hanstik fra et 21-benet kabel i stikket mærket TV på Expander boksen og sæt det andet hanstik i stikket mærket DECODER på BeoVision 3. Videobåndoptager Slut en BeoCord V 8000 videobåndoptager til V.TAPE-stikket på BeoVision 3 ved hjælp af et 21-benet kabel. Slut kablet fra antennen til indgangsstikket på videobåndoptageren. Send antennesignalet til antennestikket på BeoVision 3. DVD-afspiller Slut en DVD-afspiller, f.eks. en DVD 1 fra Bang & Olufsen, til BeoVision 3 ved hjælp af et 21-benet kabel. Sæt den ene ende i stikket mærket AV på din DVD-afspiller og den anden ende i stikket mærket AV på BeoVision 3. Videospil, videokamera osv. Det anbefales at bruge stikkene foran på produktet til udstyr, som tilsluttes midlertidigt, f.eks. videospil eller et videokamera. Disse stik er placeret direkte under nærbetjeningspanelet. Brugen af stikkene foran på produktet er beskrevet i kapitlet Stikpanelet på produktet.

15 15

16 16 Tilslut musik- og videosystemer Hvis du slutter et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen til BeoVision 3 ved hjælp af et Master Link-kabel, opnår du fordelene ved et integreret musik-/ videosystem. Spil en CD på dit musiksystem ved hjælp af højttalerne i BeoVision 3 eller tænd for et tv-program og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Dit musik-/videosystem kan placeres sammen i ét rum eller i to rum med BeoVision 3 (med eller uden eksterne højttalere) placeret i det ene rum og musiksystemet med et sæt højttalere placeret i det andet. Slut dit musiksystem til BeoVision 3 Sæt det ene multistik på et Master Link-kabel i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3 og det andet multistik i stikket mærket MASTER LINK på musiksystemet. Se kapitlet Stikpanelet på bagsiden for yderligere oplysninger. Vælg indstillinger Hvis dit BeoVision 3 er sat op i et AV-system, er det muligt, at det skal indstilles til den korrekte option. Options indstilles ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen og med hele systemet sat i Stand-by. Indstilling af options for BeoVision 3... > Hold knappen nede, mens du trykker på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST, indtil Beo4 s display viser OPTION?. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST for at få vist V.OPT. Indtast derefter det relevante tal (0, 1 eller 2). Musiksystem BeoVision 3 MASTER LINK Option 2 Option 0 BeoVision 3 og et musiksystem sat op i samme rum alle højttalerne er tilsluttet BeoVision 3. Indstilling af options for musiksystemet... > Hold knappen nede, mens du trykker på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST, indtil Beo4 s display viser OPTION?. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST for at få vist A.OPT. Tryk derefter på det relevante tal (0, 1 eller 2). Option 1 Option 1 Du kan vælge at sætte dit BeoVision 3 (med eller uden tilsluttede højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) op i samme rum. Option 2 Option 2 Du kan vælge at sætte dit musiksystem op i ét rum og BeoVision 3 (med eller uden tilsluttede højttalere) i et andet.

17 Fordel lyd og billeder med BeoLink 17 BeoLink-systemet giver mulighed for at fordele lyd og/eller billeder til andre rum i huset. Du kan slutte dit BeoVision 3 i f.eks. stuen til et andet videosystem eller til et sæt højttalere i et andet rum, så du får mulighed for at flytte billeder eller lyd til andre rum. Link-systemer i hele dit hjem Linkrumsystemet skal sluttes til systemet i hovedrummet via et Master Link-kabel. > Sæt Master Link-kablet i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3. > Hvis du ønsker at fordele videosignaler, skal du slutte et almindeligt antennekabel til stikket mærket LINK på BeoVision 3. Før derefter begge kabler til linkrummet og følg den vejledning, som er vedlagt udstyret til linkrummet. > Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til Master Link-stikket på BeoVision 3, skal du dele Master Link-kablet i to og forbinde dem med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsenforhandler for hjælp. System modulator LINK MASTER LINK Tuning 1 TV 2 Sat 3 Modulator BeoVision 3 System modulatoren sikrer, at systemerne i hoved- og linkrum kan kommunikere frem og tilbage. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indtaste modulatorindstillinger*: Hvis der er tale om en musikopsætning i dit linkrum, f.eks. BeoLink Active/Passive, og du også vælger at sætte et ikke-linkbart tv op, skal du sætte system modulatoren på On, som beskrevet til højre (fabriksindstillingen er Off, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart TV fra Bang & Olufsen). Hvis f.eks. en tv-station i dit område sender på samme signalfrekvens, som BeoLink-systemet bruger, 599 MHz, skal du indstille system modulatoren på en ledig frekvens, som beskrevet på side 19. Modulator On Sådan tænder du for BeoVision 3 s system modulator... > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4, hvis Sat er tilgængelig). Tuning er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på for at flytte markøren ned til menuen Link frequency. > Tryk på MENU for at få vist punktet Modulator. > Tryk på GO for at hente menuen Modulator frem. > Tryk på eller for at skifte fra Off til On eller omvendt. > Tryk på GO for at gemme indstillingen eller på EXIT for at forlade alle menuer. *BEMÆRK! Indstillinger kan kun indtastes, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede system modulator.

18 18 Sæt BeoVision 3 op i et linkrum Hvis du har installeret et BeoLinkfordelingssystem, kan du enten bruge BeoVision 3 i hovedrummet, f.eks. en stue, eller i et linkrum, f.eks. et kontor eller et soveværelse. Hvis du vælger at bruge BeoVision 3 i et linkrum, kan du sidde i linkrummet og ikke blot nyde alle BeoVision 3 s funktioner, men også få musik eller billeder fra hovedrummet. På et BeoVision 3 i linkrummet kan du f.eks. lytte til radioprogrammer fra et musiksystem i hovedrummet, se en DVD-film fra en DVD-afspiller tilsluttet i hovedrummet eller se et videobånd, der afspilles på en videobåndoptager i hovedrummet. Dette kapitel beskriver, hvordan du sætter dit BeoVision 3 op til brug i et linkrum. Før du starter... Hvis du vælger at bruge dit BeoVision 3 i et linkrum, skal du følge en anden procedure end for et separat BeoVision 3. Forskellen er beskrevet i det følgende. Du skal følge denne procedure, når du tilslutter dit BeoVision 3 til brug i et linkrum: 1 Slut systemet til lysnettet som beskrevet på side 7; 2 Brug Beo4 fjernbetjeningen til at indstille BeoVision 3 i linkrummet på Option 6* som beskrevet nedenfor; 3 Afbryd strømmen til BeoVision 3; 4 Foretag de tilslutninger, som er beskrevet på side 19; 5 Sæt igen strøm til BeoVision 3. Hovedrum linkrum Option 6 For at hele dit system kan fungere korrekt, er det vigtigt at sikre, at BeoVision 3 i linkrummet er indstillet på den korrekte option, før du slutter det til systemet i hovedrummet! Indstil BeoVision 3 til brug i linkrum... > Hold knappen nede på Beo4, mens du trykker på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil V.OPT vises i Beo4 s display. Tryk derefter på 6*. *BEMÆRK! Hvis du tilslutter BeoVision 3 til brug i et linkrum, hvor der allerede er tilsluttet andre link-systemer, f.eks. højttalere, skal du i stedet indstille BeoVision 3 på Option 5.

19 19 Tilslutninger Dit BeoVision 3 i linkrummet skal sluttes til dit system i hovedrummet ved hjælp af to forskellige kabler: BeoLink-tilslutning (via et Master Link-kabel og en samledåse). Antennetilslutning (via et almindeligt antennekabel). Link frekvens Hvis en tv-station sender på samme frekvens, som systemet i hovedrummet bruger til at sende video til linkrummet (fabriksindstillet til 599 MHz), kan det være nødvendigt at justere videotransmissionsfrekvensen for systemet i hovedrummet. Når tilslutningerne er udført, kan du begynde at indstille tv-stationerne i dit område, programmere lyd- og billedniveauer osv., som beskrevet på de følgende sider. BeoLink-tilslutning I hovedrummet: Sæt Master Link-kablet i stikket mærket MASTER LINK på hovedsystemet. Før kablet til samledåsen og klip det over, så det får en passende længde. I linkrummet: Sæt Master Link-kablet i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3. Før kablet til samledåsen og klip det over, så det får en passende længde. Inde i samledåsen: Forbind kablerne som beskrevet i den folder, der er vedlagt dåsen/kablet. Folderen beskriver alle dåsens muligheder samt, hvordan du forbinder kablerne. Tuning 1 TV 2 Sat 3 Link frequency Frequency 599 > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Link frequency frem (3 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på eller for at finde en ledig frekvens. Som alternativ kan du indtaste frekvensen, f.eks. 599, via taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen. > Tryk på GO for at gemme din indstilling eller på EXIT for at forlade alle menuer. Antennetilslutning Sæt den ene ende af et almindeligt tvantennekabel (koaksialkabel) i stikket mærket LINK på hovedsystemet og den anden ende i antenneindgangsstikket på fjernsynet i linkrummet.

20 20 Registrer ekstraudstyr Hvis du slutter ekstra videokilder eller udstyr til dit BeoVision 3, skal udstyret registreres i menuen Connections. Menuen Connections fortæller BeoVision 3, hvad der er sluttet til stikkene bag på BeoVision 3. For oplysninger om, hvor og hvordan du tilslutter ekstraudstyr, se kapitlerne Tilslutninger samt Stikpanel på bagsiden. Hvis du registrerer det udstyr, som er sluttet til BeoVision 3, kan du betjene det via Beo4 fjernbetjeningen. Setup 1 Tuning 2 Sound 3 Picture 4 Connections 5 Menu 6 Clock V. Tape AV Decoder V.Tape DVD Decoder > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 4 for at hente menuen Connections frem (5, hvis en motordrejesokkel er installeret). > De tre hovedstik til ekstraudstyr, V.Tape, AV og Decoder, vises sammen med standardindstillingerne for disse stik, V.Tape, DVD og Decoder. > Tryk på tt for at vælge et stik. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem listen over tilgængelige udstyrstyper, indtil du finder det, du har tilsluttet. Vælg NONE, hvis der ikke er tilsluttet ekstraudstyr. > Når du har valgt udstyr, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at forlade alle menuer. En enkelt kildetype, f.eks. en videobåndoptager, kan ikke registreres to gange i menuen Connections. Det gælder dog ikke for to dekodere eller to set-top bokse. Se side for yderligere oplysninger.

21 21 Udstyr, der kan tilsluttes stikkene V.TAPE V.Tape... til en videobåndoptager fra Bang & Olufsen DVD... til en DVD-afspiller STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr AV DVD... til en DVD-afspiller STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks. Vælg STB(SAT), hvis der er sluttet en ekstra set-top boks til DECODER-stikket V.AUX... til andet udstyr Non B&O V.Tape2 til en videobåndoptager, der ikke er fra Bang & Olufsen V.Tape2... til en videobåndoptager, der er fra Bang & Olufsen S-VHS V.TP2... til en Super-VHS videobåndoptager Decoder(2)... til en ekstra dekoder. Slut din primære dekoder til DECODER-stikket None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr DECODER Decoder(1)... til en primær dekoder eller expander boks STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks. Vælg STB(V.AUX), hvis der er sluttet en primær set-top boks til AV-stikket V.AUX... til andet udstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen Non B&O V.Tape2 til en videobåndoptager, der ikke er fra Bang & Olufsen None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr STB (V.AUX) 1 SELECTOR 2 NOKIA 9800S/02S 3 NOKIA 9602S 4 NOKIA 9820T 5 NOKIA NOKIA D-BOX II 7 NOKIA D-BOX 8 NOKIA 9850T 9 PACE DTR730-IM 10 PHILIPS DTX637x 11 PACE DSR SKY DIGITAL 13 CANALdig DK/S/N 14 CANAL+ SAT r2 15 CANALdigital I 16 CANALdigital E 17 CANALdigital NL 18 CANALdigital B+ 19 MACAB DCB-101 Hvis du vælger STB i menuen Connections, bliver du bedt om at vælge din STB-type fra en liste på skærmen. Hvis der er tilsluttet en set-top boks... Valgmulighederne for en set-top boks vises kun, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede Set-top Box Controller-enhed. Der kan kun sluttes to set-top bokse til BeoVision 3, hvis fjernsynet ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager. Hvis AV-stikket er i brug, kan du slutte en ekstra set-top boks til videokamerastikket. Se kapitlet Stikpanelet på produktet for yderligere oplysninger. > Tryk på for at gå ned gennem listen. > Tryk på GO for at vælge din STB-type. Få adgang til ekstraudstyr... > For at tænde for en tilsluttet videobåndoptager skal du trykke på V TAPE på Beo4. > For at tænde for en ekstra tilsluttet videobåndoptager skal du trykke på LIST på Beo4 fjernbetjeningen, indtil V.TAPE2 vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > For at tænde for en tilsluttet DVD- eller CDVafspiller skal du trykke på DVD-knappen på Beo4. > Hvis du ønsker at få adgang til dine set-top boks funktioner, og dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager, skal du trykke på SAT-knappen på Beo4. Ellers skal du trykke på LIST på Beo4, indtil V.AUX vises i displayet. Tryk derefter på GO. > For alt andet eksternt udstyr skal du trykke på LIST på Beo4, indtil V.AUX vises i displayet. Tryk derefter på GO. Dette udstyr kan ikke bruges, hvis din set-top boks er registreret som STB(V.AUX). For at kunne få vist V.AUX eller V.TAPE2 på Beo4 skal disse valgmuligheder føjes til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Få adgang til ekstra funktioner via Beo4 for yderligere oplysninger.

22 22 Indstil tv- eller satellitkanaler Du kan få BeoVision 3 til at finde dine tv- og satellitkanaler for dig, eller du kan selv indtaste kanalens nøjagtige frekvens. Du kan programmere 99 forskellige tv-kanaler og 119 forskellige satellitkanaler på deres egne kanalnumre. Desuden kan du give hver enkelt kanal sit eget navn. Find tilgængelige kanaler Når du sætter BeoVision 3 op første gang, kan du indstille de tv- og satellitkanaler, der er tilgængelige i dit område via menuerne TV tuning og Sat tuning. BeoVision 3 finder programsignalerne og gemmer dem ved navn og nummer. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. Hvis dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager eller system modulatoren, vises menuen TV tuning automatisk. Ellers... >...skal du trykke på GO igen for at hente menuen TV tuning frem eller trykke på 2 for at hente menuen Sat tuning frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Auto tuning frem. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) vises. > Tryk på for at starte den automatiske kanalindstilling. Indholdet af frekvens- og programfelterne viser dig forløbet. Når kanalindstillingen er gennemført, kan du flytte, slette eller omdøbe kanaler på grundlag af en kanalliste. Listen vises også, hvis du trykker på STOP under den automatiske kanalindstilling. Se kapitlet Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler for oplysninger om redigering af kanallisten. *BEMÆRK! Du kan kun indstille satellitkanaler, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

23 Tilføj nye tv- eller satellitkanaler 23 Du kan indstille nye kanaler eller indstille tidligere slettede kanaler. Under dette indstillingsforløb holder systemet sig fra tidligere indstillede kanaler. Det betyder, at du kan beholde kanalnavne, deres rækkefølge på kanallisten og eventuelle særlige indstillinger, som du har gemt for disse kanaler, f.eks. dekoder- eller sendesystemindstillinger. Tilføj nye kanaler Du kan til enhver tid føje nye eller tidligere slettede tv- og satellitkanaler til din kanalliste via menuen Add program. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning frem. For at tilføje satellitkanaler skal du trykke på 2 for at hente menuen Sat frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Add program frem. > Tryk på for at begynde at tilføje nye kanaler. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) viser forløbet af kanalindstillingen. > Tryk på STOP for at stoppe med at tilføje kanaler. Du kan derefter flytte, omdøbe eller slette kanaler fra en liste som beskrevet på side > Tryk på EXIT, når dine kanaler er indstillet, navngivet og anbragt i den valgte rækkefølge.

24 24 Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler Du kan til enhver tid justere indstillede tv- og satellit*-kanaler. Du kan indstille kanaler, som ikke blev gemt under den automatiske indstilling, ved at indtaste kanalfrekvens og kanalnummer. Du kan også indtaste indstillinger, før du indstiller kanaler. Disse kan omfatte valg af sendesystem for visse typer kanaler eller opsætning af en tilsluttet dekoder, som automatisk skal aktiveres, når der tændes for en kodet kanal. Desuden kan du redigere din kanalliste ved at omdøbe kanaler, flytte dem rundt på listen eller slette dem. Endelig kan du justere de individuelle kanaler ved at vælge et passende billedformat eller en passende lydtype. Juster indstillede tv-kanaler Hvis du ønsker at se programmer i et bestemt billedformat eller at indstille en kanal til en særlig lydtype, skal du hente menuen Manual tuning frem. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr Name More Fine Decoder Sound Format 0 Off Stereo-2 15:9 > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning frem. > Tryk på ss eller tt for at skifte mellem punkterne på menuen og på eller for at se dine valg for hvert enkelt punkt. Talværdier kan indtastes ved hjælp af taltasterne på Beo4. Hvis punktet System vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanalerne. > For at se flere valgmuligheder skal du trykke på tt for at flytte markøren til More. Tryk derefter på GO. > Tryk på GO, når du har indtastet dine indstillinger, eller tryk på EXIT for at forlade alle menuer. *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

25 25 Det finder du på den første TV manual tuning menu Freq (frekvens) Søgningen stopper ved den første kanal med et acceptabelt signal. Hvis du kender en kanals nøjagtige frekvens, kan du indtaste tallet direkte ved hjælpe af taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen. (System) Hvis System vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanaler: B/G... for PAL/SECAM B/G I... for PAL I L... for SECAM L M... for NTSC D/K... for PAL/SECAM D/K Det er ikke sikkert, at alle valgmuligheder er tilgængelige det afhænger af fjernsynstypen. Pr (programnummer) Indtast det programnummer (1 99), som du ønsker at gemme kanalen på. Name Det navn, du giver en kanal, vises på tvkanallisten. Et navn kan indeholde op til 8 tegn, herunder bogstaverne A Z, numre og punktum. Tryk på eller for at få vist det ønskede tegn. Tryk derefter på tt for at gå til næste tegns position. Se Navngiv indstillede kanaler for yderligere oplysninger. More Hvis det er nødvendigt at indtaste yderligere oplysninger, så gå til More og tryk på GO. Der vises en anden manuel indstillingsmenu. Den anden TV manual tuning menu Fine (finindstilling) BeoVision 3 indstilles automatisk på det bedste billede. Nabokanaler kan dog gøre billedet lidt sløret, så det er nødvendigt at foretage en finindstilling. Finindstilling kan ske inden for intervallet +8. Decoder Hvis du kun har tilsluttet én dekoder, er dine valgmuligheder ON eller OFF. Hvis to dekodere er sluttet til BeoVision 3, kan du vælge mellem Dec1, Dec2, eller OFF. Sound (mono/stereo/sprog) Forskellige lydtyper kan være tilgængelige for en tv-kanal, f.eks. stereolyd, monolyd eller andre sprog. Tryk på eller for at skifte mellem de lydtyper, der sendes her og nu. Når den lyd, du ønsker at gemme, høres/vises, så tryk på GO. Selvom du gemmer en lydtype/et sprog på den måde, kan du skifte mellem de forskellige typer, mens du ser en bestemt tv-kanal. Se Ændr lydtype eller sprog for yderligere oplysninger om de forskellige lydtyper, der er tilgængelige. Format Der findes to formatindstillinger. Du kan gemme et format for hver enkelt tv-kanal. Standardindstillingen er 15:9, men i tilfælde af støj i højre og venstre side af billedet, kan du i stedet vælge formatet 14:9, hvilket gør det muligt for gardinerne på tv-skærmen at skjule støjen. Selvom du gemmer en type billedformat på denne måde, kan du skifte mellem de forskellige typer, mens du ser en bestemt tvkanal. Se Få billedet til at fylde skærmen ud for yderligere oplysninger.

26 26 >> Rediger indstillede kanaler juster indstillede satellitkanaler Juster indstillede satellitkanaler Du kan gemme satellitkanaler på deres eget kanalnummer, finindstille kanalmodtagelsen, angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og vælge passende lydtyper til de enkelte kanaler. SAT tuning 1 Edit SAT list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pol LNB Pr Name Vert Astra More Fine Decoder System Format Sound 0 Off PAL 15:9 7.02/7.20 > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Setup frem. > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Sat tuning frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning frem. > Tryk på ss eller tt for at skifte mellem punkterne på menuen og på eller for at se dine valg for hvert enkelt punkt. Talværdier kan indtastes ved hjælp af taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen. > For at se flere valgmuligheder skal du trykke på tt for at flytte markøren til More. Tryk derefter på GO. > Tryk på GO, når du har indtastet dine indstillinger, eller tryk på EXIT for at forlade alle menuer. Det finder du på den første Sat manual tuning menu Freq (frekvens) Søgningen stopper ved det første acceptable signal. Hvis du ikke ønsker denne kanal, skal du trykke på eller på igen for at fortsætte søgningen eller indtaste det nøjagtige frekvenstal. Pol (polaritet) Pol kan indstilles på Vert (vertikal polarisation), Hor (horisontal polarisation) eller på (numerisk angivelse af polarisation). Sidstnævnte er kun relevant, hvis polariteten er indstillet på Skew i opsætningsmenuen ODU (Out Door Unit). Se ODUopsætningsvejledningen for yderligere oplysninger om ODU-opsætningsmenuen. (Pos (parabolantenneposition)) Kun tilgængelig, hvis din ODU-opsætning også omfatter en motorstyret parabolantenne. (LNB (Low Noise Block Converter)) Kun tilgængelig, hvis du har registreret mere end én LNB i ODU-opsætningsmenuen. Valgmulighederne er: Astra, 1 West, 5 East, Hot Bird, Uni-LNB, Telecom, SMATV, Custom og None. De LNB-muligheder du vælger, vises i den første Sat manual tuning menu. Pr (programnummer) Numrene er tilgængelige. Name (navngivning af kanal) Du kan give en kanal et navn på op til 8 tegn, herunder A Z, numre og punktum. Tryk på eller for at få vist et tegn. Tryk på tt for at gå til det næste tegns position. Hvis du har indstillet en satellitradiostation, kan du angive dette i navnet (f.eks. R for radio) for at skelne mellem satellitradiostationer og tv-kanaler. More Tryk på GO for at hente den anden Sat manual tuning menu frem.

27 27 Den anden Sat manual tuning menu Fine (finindstilling) Finindstil inden for intervallet ±7 for at finde den bedst mulige billedkvalitet. Decoder Hvis du kun har tilsluttet én dekoder, er dine valgmuligheder ON eller OFF. Hvis to dekodere er sluttet til BeoVision 3, kan du vælge Dec1, Dec2 eller OFF. System (satellitsendesystem) Du kan skifte mellem følgende systemer: PAL, MAC eller BB (BaseBand). Hvis du sætter System op til MAC- eller BB-valgmulighederne, kan du ikke vælge eller indstille valgmuligheder for Lyd. Format To indstillinger er tilgængelige. Du kan gemme et format for hver enkelt satellitkanal. Standardindstillingen er 15:9, men i tilfælde af støj i højre og venstre side af billedet, kan du i stedet vælge formatet 14:9. Gardinerne på tv-skærmen vil skjule støjen. Du kan stadig ændre billedformatet for hvert enkelt program, selvom du har gemt en indstilling. Se Få billedet til at fylde skærmen ud for yderligere oplysninger. Sound (mono/stereo/sprog) Der kan være forskellige lydtyper tilgængelige for en bestemt satellitstation, f.eks. både stereoog monolyd, eller flere forskellige sprog. Tryk på eller for at skifte mellem de valgmuligheder, der vises i øjeblikket, og stop, når du hører og/eller får vist den lyd, du ønsker at gemme. Alternativt kan det være nødvendigt at hente en lydindstillingsmenu frem for at indstille den relevante lydfrekvens. Hent menuen Sound tuning frem ved at trykke på MENU, når Sound er fremhævet. Du kan stadig skifte mellem forskellige lydtyper/sprog, mens du ser eller lytter til et satellitprogram, selvom du har gemt en indstilling. Se kapitlet Ændr lydtype eller sprog for yderligere oplysninger om de forskellige lydtyper, der er tilgængelige. Det finder du på menuen Sound Sound Stereo og mono er tilgængelige. (Freq (Frekvens)) Kun mulig, hvis monolyd vælges. Indstil monolydfrekvensen. (Left Right) Kun mulig, hvis stereolyd vælges. Tryk på eller for at vælge en frekvens til den venstre kanal, hvorefter den højre kanal indstilles automatisk. (Bandwidth) Kun mulig, hvis monolyd vælges. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: 130 KHz, 280 KHz og 450 KHz. Brug eller for at få vist valgmulighederne. Hvis Sound er indstillet på Stereo, indstilles bandwidth automatisk til 130 KHz. Deemphasis Deemphasise lydsignalet, så det svarer til den emphasis-grad, det sendes med. Mulighederne er 50, 75 eller J17. Expand Udvid lydsignalet. Muligt, hvis den sendte lyd er et stereosignal. Expand kompenserer for de afvigelser, bas og diskant udsættes for under transmissionen. Valgmulighederne er On og Off. Sound level Vælg et lydniveau for en station. Da nogle stationer sender programmer med forskellige lydniveauer, kan du f.eks. vælge at skrue ned for det programmerede lydniveau. Mulighederne er: Normal og Low. Picture Angiver, om din kanal er en satellitradio- eller satellit-tv-kanal. On angiver, at billedskærmen vil blive tændt for satellit-tv-stationer, og Off angiver, at billedskærmen ikke vil blive tændt, da kun radiolyd er tilgængelig.

28 28 >> Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler flyt indstillede kanaler Flyt indstillede kanaler Du kan ændre den rækkefølge, hvori dine kanaler vises både på skærmkanallisten, og når du skifter kanal. Navngiv indstillede kanaler BeoVision 3 navngiver automatisk de kanaler, der indstilles under den automatiske kanalindstilling, men du kan til enhver tid omdøbe dine kanaler. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 Sky 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN EUROSPRT MTV Press >> to move > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning frem. For at flytte satellitkanaler skal du trykke på 2 for at hente menuen Sat tuning frem. > Tryk på GO for at hente kanallisten frem. > Tryk på eller for at gå gennem listen over kanaler. > Når du finder en kanal, du ønsker at flytte, så tryk på tt for at fjerne den fra listen. Du kan vælge en kanal, mens en anden er fjernet fra listen. Sørg dog for at flytte kanalen tilbage på listen, før du forlader menuen. > Tryk på eller for at flytte kanalen til sin nye position eller tryk på nummeret for den nye position. > Tryk på ss for at flytte kanalen tilbage på listen. Hvis den bytter plads med en anden kanal, fjernes denne kanal fra listen og kan placeres et andet sted. > Når du har flyttet dine kanaler, så tryk på EXIT for at forlade alle menuer. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 SKY 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN EUROSPRT MTV Press >> to move Freq Pr Name 48 1 BBC 1 More

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere