BeoVision 3. Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 3. Håndbog"

Transkript

1 BeoVision 3 Håndbog

2 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortroligt ikke-publiceret materiale. Copyright Eftertryk forbudt. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC og dobbelt D et er registrerede varemærker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

3 BeoVision 3 dit bredformat-tv 3 Tryk kun på én knap på Beo4 fjernbetjeningen. Gardinet går til side for billedet på skærmen. Højttalerne tilkobles, når programmet starter. Lyden, der er et musiksystem værdigt, er kombineret med et Real Flat-billede i en enestående kvalitet. Tilslut en videobåndoptager, DVDafspiller, set-top boks eller et Bang & Olufsen musiksystem. Uanset om BeoVision 3 er udgangspunktet for musik- og videosystemet i dit hjem eller er sat op separat kan du styre det hele med Beo4 fjernbetjeningen. Med BeoVision 3 får du oplevelser i bredformat på en Real Flat-skærm. Tilføj fire Bang & Olufsen BeoLab højttalere og en BeoLab 2 subwoofer, så får du ægte Dolby Surround Sound.

4 BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book 4 Håndbogens indhold For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen Sådan sætter du dit BeoVision 3 op 6 Håndtering af BeoVision 3 6 Placering af BeoVision 3 i hjemmet 6 Oversigt over stik- og tilslutningspaneler 7 Antenne og lysnettilslutninger Registrer ekstraudstyr 20 Permanent tilsluttet udstyr Indstil tv- eller satellit*-kanaler Til højre finder du indholdet af Håndbogen. Hovedkapitlerne i Vejledningen er angivet i det følgende: Introduktion af BeoVision 3 og Beo4, 4 Se fjernsyn, 6 Slå op på informationer fra tekst-tv, 8 Få adgang til dine favorit tekst-tv-sider, 9 Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3, 10 Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound 8 Placer eksterne højttalere 9 Tilslut højttalere 10 Indstil højttalerafstand 11 Juster lydniveauet Tilslut en set-top boks 12 AV-tilslutning 12 IR-sender Tilslut en dekoder 13 Tilslut en AV- eller RF-dekoder 13 Tilslut to dekodere Tilslut andet udstyr 14 Ekstra musik- eller videoudstyr Tilslut musik- og videosystem 16 Slut dit musiksystem til BeoVision 3 16 Vælg indstillinger Fordel lyd og billeder med BeoLink 17 Linksystemer i hele dit hjem 17 System modulator Sæt BeoVision 3 op i et linkrum 18 Før du starter Tilslutninger 19 Link frekvens 22 Find tilgængelige kanaler Tilføj nye tv- eller satellitkanaler 23 Tilføj nye kanaler Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler 24 Juster indstillede tv-kanaler 26 Juster indstillede satellitkanaler 28 Flyt indstillede kanaler 28 Navngiv indstillede kanaler 29 Slet indstillede kanaler Indstil tidspunkt og dato 30 Indtast indstillinger for det indbyggede ur Indstil positioner for tv og Stand-by 31 Programmer positioner, som BeoVision 3 skal dreje til Juster billed- og lydindstillinger 32 Ændr lysstyrke, farve eller kontrast 33 Ændr lydstyrke, bas, diskant eller balance Få adgang til ekstra funktioner via Beo4 34 Føj til Beo4 s liste over funktioner Indstil dine foretrukne grundindstillinger for BeoCord V 8000 båndoptageren 35 Hent hovedmenuen for BeoCord V 8000 frem

5 5 Daglig brug 36 Vælg en tv- eller satellitkanal 36 Se en kanalliste 37 Juster eller fjern lyden fra højttalerne 37 Ændr lydtype eller sprog 37 Juster tv-position Slå op på informationer fra tekst-tv Stikpanelet på produktet 52 Oversigt over stik 52 Kopier fra et videokamera til BeoVision 3 53 Tilslut en set-top boks Vedligeholdelse af dit BeoVision 3 54 Daglig vedligeholdelse Nøgle til anvendelse af denne vejledning Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en knap eller et display ser ud i en vejledningssekvens. RADIO Knapper på Beo4 fjernbetjeningen 38 Hovedfunktioner i tekst-tv 39 Gem de sider, du bruger ofte 39 Daglig brug af hukommelsessider 39 Aktiver undertekster fra tekst-tv PIN-kodesystem 55 Aktiver PIN-kodesystemet ss GO tt 40 Programmer en optagelse via tekst-tv s programoversigter 40 Se opdaterede tekst-tv-sider 55 Ændr eller slet din PIN-kode 56 Brug din PIN-kode 56 Har du glemt din PIN-kode? TV 12 Display på fjernsynsskærmen 41 Gå direkte til en side via Fastext SPEAKER Displayvisninger på Beo4 Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3 Til din orientering Kontakt Bang & Olufsen FORMAT fjernbetjeningen 42 Vælg højttalere til filmlyd 43 Få billedet til at fylde skærmen ud 43 Se navnet på det aktive lydsystem Se to kilder samtidig 44 Indsæt et billede i billedet Tænd/sluk automatisk for BeoVision 3 46 Timer-afspilning og Timer Stand-by Brug et integreret musik-/ videosystem 48 Brug musik- eller videosystemhøjttalere Brug BeoVision 3 i et linkrum 49 Brug kilder i hovedrum og linkrum Stikpanelet på bagsiden 50 Oversigt over stik *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

6 6 Opsætning af BeoVision 3 Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter dit BeoVision 3 op: Pak BeoVision 3 ud og anbring det som illustreret og beskrevet til højre under Håndtering af BeoVision 3; Overvej, hvilke omgivelser der er bedst for BeoVision 3. Retningslinier er angivet til højre under Placering af BeoVision 3 i hjemmet; Tilslut kabler, ekstraudstyr og højttalere som beskrevet på side Se modstående side for oplysninger om, hvordan kabler fastgøres og trækkes bag på BeoVision 3; Fastgør højttalerens frontplade som illustreret til højre. Se side 50 53, som indeholder en oversigt over tilslutningspaneler. Håndtering af BeoVision 3 På grund af BeoVision 3 s vægt bør to personer altid hjælpes ad med at løfte/flytte systemet. BeoVision 3 har to indhak til løftning af systemet. Illustrationen til højre viser, hvor hver enkelt indhak sidder. Placering af BeoVision 3 i hjemmet Anbring ikke BeoVision 3 i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en projektør), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Sørg for, at BeoVision 3 sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med denne vejledning. BeoVision 3 er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på mellem 10 og 40 C. Anbring ikke genstande oven på BeoVision 3. Anbring altid BeoVision 3 på en solid og jævn overflade. Hvis det anbringes på et tungt, blødt tæppe, skal det sikres godt, så det ikke vælter. Hvis BeoVision 3 anbringes på en Bang & Olufsen sokkel med hjul, skal man altid være meget forsigtig, når man flytter det. Man skal især være forsigtig, når soklen med BeoVision 3 på flyttes hen over ujævne overflader, f.eks. et tæppe eller et kabel på gulvet. Forsøg aldrig at åbne BeoVision 3. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale. A A Når du løfter og flytter BeoVision 3, skal du tage fat i indhakket (A) med den ene hånd, mens du stabiliserer fjernsynet med den anden ved at holde fast øverst i højttalerhjørnet. Når du løfter BeoVision 3 op på sin sokkel (ekstraudstyr), så pas på apparatet ikke tipper, når du sætter det ned på soklens styretap. Sådan fastgør du højttalerens frontplade: Tag fat om skærmrammens hjørner med fingrene og skub højttalerfrontpladen indad med håndfladerne, indtil den klikker på plads. Kontroller alle kontaktpunkter for at sikre, at pladen sidder godt fast. *BEMÆRK! Disse stik er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede Dolby Surround enhed.

7 7 Oversigt over stik- og tilslutningspaneler Illustrationen til højre viser, hvor de forskellige stik- og tilslutningspaneler er placeret på BeoVision Lysnettilslutning 2 Tilslutning til motordrejesokkel 3 AV- og antennestikpanel 4 Højttaler- og digitalt indgangsstikpanel* 5 Til fremtidig brug 6 Stikpanel på produktet Antennetilslutning Brug et antennekabel til at slutte den eksterne antenne (eller dit kabel-tv-net) til stikket mærket VHF/UHF på stikpanelet bag på BeoVision 3. Lysnettilslutning Sæt den ene ende af den medfølgende netledning i stikket mærket ~ bag på BeoVision 3 og den anden ende i en stikkontakt. Fastgør netledningen til BeoVision 3 ved hjælp af de tre kabelbeslag, der sidder under netstikket BeoVision 3 6 Den leverede netledning og stikket er specielt beregnet til BeoVision 3. Hvis du ændrer stikket eller på nogen måde beskadiger netledningen, vil det påvirke billedet negativt! Når tilslutningerne er udført......kan du slutte BeoVision 3 til lysnettet. Tænd for hovedkontakten foran på BeoVision 3. En lille rød lampe tændes under skærmen. Systemet er i Stand-by og klar til at blive brugt. Hvis dit BeoVision 3 er sat op som en selvstændig enhed, kan du nu begynde at indstille kanaler automatisk som beskrevet på side 22. VIGTIGT! Af sikkerhedsmæssige grunde, skal du som vist fastgøre netledningen til BeoVision 3 ved hjælp af kabelbeslagene. Hvis du ikke gør det, kan ledningen blive rykket ud af stikket. Dit BeoVision 3 er beregnet til at stå i Stand-by, når det ikke er i brug. Så for at gøre det lettere at bruge fjernbetjeningen, osv. er det vigtigt, at du lader hovedkontakten være tændt, når du først har aktiveret den. Men hvis højttalere, et musiksystem eller andet udstyr skal sluttes til BeoVision 3, skal du ikke tænde for stikkontakten endnu! Se kapitlerne Tilslutninger på side Hovedkontakt Stand-by lampe

8 8 Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound Med BeoVision 3 er det let at etablere en Dolby Surround Sound* opsætning i stuen. Bestem den ideelle lytte- og tv-position på grundlag af billedet i stedet for lyden. Dine højttaleres ydelse forbliver uændret. Mål og programmer afstanden til hver enkelt højttaler fra din favorit lytte- og tv-position. Dolby Surround oplevelsen vil være tydelig, så længe du befinder dig inden for det lydområde, højttalerne har skabt. Når det gælder en Dolby Surround opsætning, skal du foretage en justering af balancen mellem højttalerne. Det betyder, at du skal programmere lydbalancen mellem højttalerne i din særlige opsætning. Se efterfølgende sider for yderligere vejledning. Placer eksterne højttalere Det er vigtigt, at du finder ud af, hvor du ønsker at placere dine højttalere, før du begynder at tilslutte dem. Når de først er tilsluttet, kan du foretage de programmeringer, der er nødvendige for at give dig den ultimative lydoplevelse. De tre diagrammer til højre indeholder eksempler på placering af BeoVision 3 og højttalere i forskellige typer og størrelser af rum. Følgende retningslinier gælder for alle højttaleropsætninger: Den bedste placering for baghøjttalerne er på hver sin side bag din favorit lytteposition. Front- og baghøjttalerne behøver ikke nødvendigvis at være placeret i rummets hjørner. Det anbefales at bruge de kraftigste højttalere som fronthøjttalere. Hvis du tilslutter en BeoLab 2 subwoofer, så se subwoofer-vejledningen for oplysninger om placeringsmuligheder. *BEMÆRK! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med Dolby Surround enheden.

9 9 Tilslut højttalere L R Du kan slutte Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer til BeoVision 3 via tilslutningspanelet bag på fjernsynet. Højttalerne skal være fra Bang & Olufsens sortiment af højttalere. SUBWOOFER Foretag følgende tilslutninger ved hjælp af de kabler, der følger med højttalerne: > Tilslut de to fronthøjttalere til stikkene mærket FRONT. > Tilslut de to baghøjttalere til stikkene mærket REAR. > Tilslut subwooferen til stikket mærket SUBWOOFER. L FRONT REAR R Du kan vælge at sløjfe signalerne igennem fra højttaler til højttaler (som beskrevet i den vejledning, der følger med dine højttalere), eller du kan slutte en højttaler til hvert stik. Du kan om nødvendigt få længere kabler og adaptere hos din Bang & Olufsen-forhandler. Uanset hvad du vælger, skal du huske at sætte både front- og baghøjttalernes L R LINE kontakt på L eller R (venstre og højre kanal) for at angive deres position i hvert sæt. Sæt venstre fronthøjttaler på L, den højre baghøjttaler på R osv. Sound 1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system Front Rear Subwoofer Beolab 1 Beolab 6000 Yes Valgmuligheder i menuen Speaker Type FRONT Vælg de højttalere, du har tilsluttet: BEOLAB 1, BEOLAB PENTA, BEOLAB 8000, BEOLAB 6000, BEOLAB 4000 eller NONE. REAR Vælg de højttalere, du har tilsluttet: BEOLAB 1, BEOLAB PENTA, BEOLAB 8000, BEOLAB 6000, BEOLAB 4000 eller NONE. SUBWOOFER Angiv, om du har tilsluttet en BeoLab 2 subwoofer. Valgmulighederne er YES eller NO. > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem. > Tryk på 2 igen for at hente menuen Speaker Type frem. > Tryk på eller for at få vist din højttalertype og på tt for at gå til næste højttalersæt. Vælg NONE, hvis der ikke er tilsluttet højttalere. > Hvis du har en BeoLab 2 subwoofer, skal du trykke på tt for at flytte markøren til Subwoofer. Tryk derefter på for at ændre feltet til Yes. > Tryk på GO for at gemme dine valg eller på EXIT for at forlade menuen.

10 10 >> Højttalertilslutninger indstil højttalerafstand Indstil højttalerafstand Placer dig i din favorit tv-position og tænd for systemet. Indtast den lige afstand i meter mellem din position og de enkelte højttalere. Sound 1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system Front TV Front 4 meters 3 meters 4 meters Rear Rear 1 meter 1 meter Distance to viewing position > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Speaker distance frem. De tilsluttede højttalere vises. > Tryk på ss eller tt for at flytte markøren fra højttaler til højttaler og tryk på eller for at vælge den omtrentlige lige afstand i meter mellem din tv-position og hver af højttalerne. > Når du har indtastet den relevante højttalerafstand, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at forlade menuen. FRONT TV FRONT REAR REAR Du behøver ikke at indtaste en afstand for en BeoLab 2 subwoofer, da denne højttalers placering kun har mindre indflydelse på lyden.

11 11 Juster lydniveauet Når du har sluttet de nødvendige højttalere til BeoVision 3 i en Dolby Surround opsætning, skal du foretage en højttalerkalibrering. Der produceres en kalibreringslyd skiftevis i hver af de højttalere, du har tilsluttet din Dolby Surround opsætning. Din opgave består i at justere lydniveauet fra alle de tilsluttede højttalere, så det passer til lydniveauet fra BeoVision 3 s egne højttalere. Du kan selv vælge, om lydsekvensen skal ske automatisk eller manuelt. Dit BeoVision 3 er indstillet til manuel lydgengivelse, men du kan starte den automatiske lydsekvens ved at trykke på MENU på Beo4. Det er ikke nødvendigt at kalibrere subwoofer-lyden i en Dolby Surround opsætning. Hvis du alligevel ønsker at justere subwooferens lyd, når kalibreringen er gennemført, så se kapitlet Juster billede- og lydindstillinger. Sound 1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system Front TV Front 0 (0) 0 Rear Rear 0 0 Press MENU for automatic sequence De to lydsekvensvalg AUTOMATIC Hvis du vælger den automatiske sekvens, skifter lyden automatisk mellem de eksterne højttalere hvert sekund. For at justere højttalerniveauerne skal du flytte markøren til den højttaler, der først skal justeres. MANUAL Hvis du vælger den manuelle sekvens, følger lyden den højttaler, du fremhæver på menuen. Du kan derefter justere lyden i overensstemmelse hermed. > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Speaker level frem. TV er fremhævet, og lyden tilkobles på BeoVision 3 s højttalere. > Tryk på eller for at justere højttalerlyden og på ss eller tt for at skifte til en anden højttaler. > Når du har justeret lyden for alle højttalerne i din Dolby Surround opsætning, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at forlade menuen. Når du har gennemført højttalerkalibreringen, behøver du ikke at kalibrere højttalerlyden igen, medmindre du ændrer opsætningen, f.eks. hvis du flytter én eller flere af højttalerne. Lydniveauet fra BeoVision 3 s højttalere fungerer som udgangspunkt for en sammenligning med de eksterne højttalere og kan ikke justeres her.

12 12 Tilslut en set-top boks Hvis du ønsker at slutte en set-top boks til BeoVision 3, skal fjernsynet være udstyret med Set-top Box Controller-enheden. Set-top boks (SAT eller V.AUX) Sekundær set-top boks STB(V.AUX) Du kan slutte en set-top boks til stikkene DECODER, AV eller V.TAPE på BeoVision 3. Du kan også tilslutte to set-top bokse, men kun hvis dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager. Du kan også slutte en ekstra set-top boks til BeoVision 3 via videokamerastikket. Ønsker du yderligere oplysninger, så se kapitlet Stikpanelet på produktet. BeoVision 3 AV tilslutning IR-sendertilslutninger IR-sendertilslutning Primær set-top boks STB(SAT) Du skal kontrollere, at alt tilsluttet udstyr registreres i menuen Connections. Se kapitlet Registrer ekstraudstyr for yderligere oplysninger. Set-top bokse skal sættes op i henhold til den medfølgende dokumentation. AV-tilslutning Afbryd strømmen til alle relevante systemer, før du begynder at tilslutte eksternt udstyr. Brug det 21-benede AV-kabel til at slutte set-top boksen til dit BeoVision 3: > Slut den ene ende til set-top boksen. > Før kablet til AV-, DECODER- eller V.TAPEstikket bag på BeoVision 3. IR-sender For at kunne fjernbetjene din set-top boks med Beo4 fjernbetjeningen skal du tilslutte den vedlagte lavstrøms-ir-sender: > Slut IR-senderen til IR OUTPUT-stikket på BeoVision 3. > Fastgør IR-senderen til set-top boksens IRmodtager. Følg den vejledning, som følger med IR-senderen. For at kunne bruge den fjernbetjening, som leveres sammen med din set-top boks, må du ikke dække IR-modtageren helt. Hvis du tilslutter to set-top bokse... Du skal bruge en IR Y-adapter (indeksnr ) for at slutte to set-top bokse til dit BeoVision 3. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler. Følg nedenstående fremgangsmåde for at slutte to set-top bokse til BeoVision 3: > Slut, som vist, din primære og sekundære set-top boks til AV- og DECODER-stikket på BeoVision 3 (eller til DECODER- og V.TAPEstikket, hvis udstyr er sluttet til AV-stikket) via 21-benede AV-kabler. > Slut IR Y-adapteren til IR OUTPUT-stikket på BeoVision 3. > Slut IR-senderen for din primære set-top boks til kromstikket på IR-Y-adapteren og fastgør den anden ende til IR-modtageren på din primære set-top boks. > Slut IR-senderen for din sekundære set-top boks til guldstikket på IR-Y-adapteren og fastgør den anden ende til IR-modtageren på din sekundære set-top boks. > Registrer din primære set-top boks i menuen Connections som STB(SAT) og din sekundære set-top boks som STB(V.AUX). Se kapitlet Registrer ekstraudstyr for yderligere vejledning.

13 Tilslut en dekoder 13 De tilslutninger, som er beskrevet på denne side, tager udgangspunkt i en opsætning med en AV-dekoder (en baseband-dekoder, f.eks. Canal+ eller en MAC-dekoder) og BeoVision 3. Det er muligt både at slutte en dekoder til DECODER- og AV-stikket på BeoVision 3. BeoVision 3 Dekoder 1 Dekoder 2 Uanset hvilken opsætning du vælger, skal den registreres i menuen Connections. Se kapitlet Stikpanel på bagsiden eller Registrer ekstraudstyr for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og registrerer eksternt udstyr. Tilslut en AV- eller RF-dekoder For at tilslutte en AV-dekoder (en basebanddekoder, f.eks. Canal+ eller en MAC-dekoder) skal du slutte kablet fra antennen til BeoVision 3. Slut AV-dekoderen til det 21-benede stik mærket DECODER på BeoVision 3. Hvis du ønsker at tilslutte en RF-dekoder, så husk at slutte det eksterne antennekabel til dekoderens indgangsstik og derefter føre signalet eller kablet videre til antennestikket (mærket VHF/UHF) på BeoVision 3. Slut RF-dekoderen til det 21-benede stik mærket DECODER på BeoVision 3. Tilslut to dekodere Hvis du slutter to dekodere til BeoVision 3, skal du slutte den primære dekoder til DECODER-stikket og den sekundære dekoder til AV-stikket på BeoVision 3. Den dekoder, du i dette tilfælde slutter til AVstikket, må ikke være en MAC- eller en basebanddekoder! Hvis din dekoder har to 21-benede stik, er det vigtigt, at du bruger det stik, der er beregnet til en videobåndoptager, og ikke det stik, som kan være mærket TV!

14 14 Tilslut andet udstyr Du kan slutte forskellige typer musikeller videoudstyr til BeoVision 3, f.eks. en DVD-afspiller, en parabolantenne eller et videokamera. Når du slutter andet udstyr til dit BeoVision 3, så husk at bruge AVstikket på BeoVision 3 først, hvis det er ledigt. Se den vejledning, som er vedlagt dit udstyr, for at sikre korrekt tilslutning. Husk at registrere alt tilsluttet udstyr. Se Registrer ekstraudstyr for yderligere oplysninger. Parabolantenne Det kræver en indbygget satellitmodtager for at kunne slutte en parabolantenne til BeoVision 3. Hvis du på samme måde ønsker at tilslutte en polarotor osv., skal dit BeoVision 3 have en ekstern positioner box. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler. For nærmere oplysninger om, hvordan du sætter dit satellitsystem op, se den vejledning, som er vedlagt satellitmodtageren (BeoSatopsætning af parabolantenne og dekoder), og Vejledningen til BeoVision 3. AV 2 Expander Ekstraudstyret AV 2 Expander giver dig mulighed for at slutte mere end et styk ekstraudstyr til et stik på BeoVision 3. Du kan slutte en dekoder, en video-cd-afspiller og andet ekstraudstyr til BeoVision 3 via AV 2 Expanderen. Sæt det ene hanstik fra et 21-benet kabel i stikket mærket TV på Expander boksen og sæt det andet hanstik i stikket mærket DECODER på BeoVision 3. Videobåndoptager Slut en BeoCord V 8000 videobåndoptager til V.TAPE-stikket på BeoVision 3 ved hjælp af et 21-benet kabel. Slut kablet fra antennen til indgangsstikket på videobåndoptageren. Send antennesignalet til antennestikket på BeoVision 3. DVD-afspiller Slut en DVD-afspiller, f.eks. en DVD 1 fra Bang & Olufsen, til BeoVision 3 ved hjælp af et 21-benet kabel. Sæt den ene ende i stikket mærket AV på din DVD-afspiller og den anden ende i stikket mærket AV på BeoVision 3. Videospil, videokamera osv. Det anbefales at bruge stikkene foran på produktet til udstyr, som tilsluttes midlertidigt, f.eks. videospil eller et videokamera. Disse stik er placeret direkte under nærbetjeningspanelet. Brugen af stikkene foran på produktet er beskrevet i kapitlet Stikpanelet på produktet.

15 15

16 16 Tilslut musik- og videosystemer Hvis du slutter et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen til BeoVision 3 ved hjælp af et Master Link-kabel, opnår du fordelene ved et integreret musik-/ videosystem. Spil en CD på dit musiksystem ved hjælp af højttalerne i BeoVision 3 eller tænd for et tv-program og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Dit musik-/videosystem kan placeres sammen i ét rum eller i to rum med BeoVision 3 (med eller uden eksterne højttalere) placeret i det ene rum og musiksystemet med et sæt højttalere placeret i det andet. Slut dit musiksystem til BeoVision 3 Sæt det ene multistik på et Master Link-kabel i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3 og det andet multistik i stikket mærket MASTER LINK på musiksystemet. Se kapitlet Stikpanelet på bagsiden for yderligere oplysninger. Vælg indstillinger Hvis dit BeoVision 3 er sat op i et AV-system, er det muligt, at det skal indstilles til den korrekte option. Options indstilles ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen og med hele systemet sat i Stand-by. Indstilling af options for BeoVision 3... > Hold knappen nede, mens du trykker på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST, indtil Beo4 s display viser OPTION?. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST for at få vist V.OPT. Indtast derefter det relevante tal (0, 1 eller 2). Musiksystem BeoVision 3 MASTER LINK Option 2 Option 0 BeoVision 3 og et musiksystem sat op i samme rum alle højttalerne er tilsluttet BeoVision 3. Indstilling af options for musiksystemet... > Hold knappen nede, mens du trykker på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST, indtil Beo4 s display viser OPTION?. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST for at få vist A.OPT. Tryk derefter på det relevante tal (0, 1 eller 2). Option 1 Option 1 Du kan vælge at sætte dit BeoVision 3 (med eller uden tilsluttede højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) op i samme rum. Option 2 Option 2 Du kan vælge at sætte dit musiksystem op i ét rum og BeoVision 3 (med eller uden tilsluttede højttalere) i et andet.

17 Fordel lyd og billeder med BeoLink 17 BeoLink-systemet giver mulighed for at fordele lyd og/eller billeder til andre rum i huset. Du kan slutte dit BeoVision 3 i f.eks. stuen til et andet videosystem eller til et sæt højttalere i et andet rum, så du får mulighed for at flytte billeder eller lyd til andre rum. Link-systemer i hele dit hjem Linkrumsystemet skal sluttes til systemet i hovedrummet via et Master Link-kabel. > Sæt Master Link-kablet i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3. > Hvis du ønsker at fordele videosignaler, skal du slutte et almindeligt antennekabel til stikket mærket LINK på BeoVision 3. Før derefter begge kabler til linkrummet og følg den vejledning, som er vedlagt udstyret til linkrummet. > Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til Master Link-stikket på BeoVision 3, skal du dele Master Link-kablet i to og forbinde dem med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsenforhandler for hjælp. System modulator LINK MASTER LINK Tuning 1 TV 2 Sat 3 Modulator BeoVision 3 System modulatoren sikrer, at systemerne i hoved- og linkrum kan kommunikere frem og tilbage. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indtaste modulatorindstillinger*: Hvis der er tale om en musikopsætning i dit linkrum, f.eks. BeoLink Active/Passive, og du også vælger at sætte et ikke-linkbart tv op, skal du sætte system modulatoren på On, som beskrevet til højre (fabriksindstillingen er Off, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart TV fra Bang & Olufsen). Hvis f.eks. en tv-station i dit område sender på samme signalfrekvens, som BeoLink-systemet bruger, 599 MHz, skal du indstille system modulatoren på en ledig frekvens, som beskrevet på side 19. Modulator On Sådan tænder du for BeoVision 3 s system modulator... > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4, hvis Sat er tilgængelig). Tuning er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på for at flytte markøren ned til menuen Link frequency. > Tryk på MENU for at få vist punktet Modulator. > Tryk på GO for at hente menuen Modulator frem. > Tryk på eller for at skifte fra Off til On eller omvendt. > Tryk på GO for at gemme indstillingen eller på EXIT for at forlade alle menuer. *BEMÆRK! Indstillinger kan kun indtastes, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede system modulator.

18 18 Sæt BeoVision 3 op i et linkrum Hvis du har installeret et BeoLinkfordelingssystem, kan du enten bruge BeoVision 3 i hovedrummet, f.eks. en stue, eller i et linkrum, f.eks. et kontor eller et soveværelse. Hvis du vælger at bruge BeoVision 3 i et linkrum, kan du sidde i linkrummet og ikke blot nyde alle BeoVision 3 s funktioner, men også få musik eller billeder fra hovedrummet. På et BeoVision 3 i linkrummet kan du f.eks. lytte til radioprogrammer fra et musiksystem i hovedrummet, se en DVD-film fra en DVD-afspiller tilsluttet i hovedrummet eller se et videobånd, der afspilles på en videobåndoptager i hovedrummet. Dette kapitel beskriver, hvordan du sætter dit BeoVision 3 op til brug i et linkrum. Før du starter... Hvis du vælger at bruge dit BeoVision 3 i et linkrum, skal du følge en anden procedure end for et separat BeoVision 3. Forskellen er beskrevet i det følgende. Du skal følge denne procedure, når du tilslutter dit BeoVision 3 til brug i et linkrum: 1 Slut systemet til lysnettet som beskrevet på side 7; 2 Brug Beo4 fjernbetjeningen til at indstille BeoVision 3 i linkrummet på Option 6* som beskrevet nedenfor; 3 Afbryd strømmen til BeoVision 3; 4 Foretag de tilslutninger, som er beskrevet på side 19; 5 Sæt igen strøm til BeoVision 3. Hovedrum linkrum Option 6 For at hele dit system kan fungere korrekt, er det vigtigt at sikre, at BeoVision 3 i linkrummet er indstillet på den korrekte option, før du slutter det til systemet i hovedrummet! Indstil BeoVision 3 til brug i linkrum... > Hold knappen nede på Beo4, mens du trykker på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil V.OPT vises i Beo4 s display. Tryk derefter på 6*. *BEMÆRK! Hvis du tilslutter BeoVision 3 til brug i et linkrum, hvor der allerede er tilsluttet andre link-systemer, f.eks. højttalere, skal du i stedet indstille BeoVision 3 på Option 5.

19 19 Tilslutninger Dit BeoVision 3 i linkrummet skal sluttes til dit system i hovedrummet ved hjælp af to forskellige kabler: BeoLink-tilslutning (via et Master Link-kabel og en samledåse). Antennetilslutning (via et almindeligt antennekabel). Link frekvens Hvis en tv-station sender på samme frekvens, som systemet i hovedrummet bruger til at sende video til linkrummet (fabriksindstillet til 599 MHz), kan det være nødvendigt at justere videotransmissionsfrekvensen for systemet i hovedrummet. Når tilslutningerne er udført, kan du begynde at indstille tv-stationerne i dit område, programmere lyd- og billedniveauer osv., som beskrevet på de følgende sider. BeoLink-tilslutning I hovedrummet: Sæt Master Link-kablet i stikket mærket MASTER LINK på hovedsystemet. Før kablet til samledåsen og klip det over, så det får en passende længde. I linkrummet: Sæt Master Link-kablet i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3. Før kablet til samledåsen og klip det over, så det får en passende længde. Inde i samledåsen: Forbind kablerne som beskrevet i den folder, der er vedlagt dåsen/kablet. Folderen beskriver alle dåsens muligheder samt, hvordan du forbinder kablerne. Tuning 1 TV 2 Sat 3 Link frequency Frequency 599 > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Link frequency frem (3 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på eller for at finde en ledig frekvens. Som alternativ kan du indtaste frekvensen, f.eks. 599, via taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen. > Tryk på GO for at gemme din indstilling eller på EXIT for at forlade alle menuer. Antennetilslutning Sæt den ene ende af et almindeligt tvantennekabel (koaksialkabel) i stikket mærket LINK på hovedsystemet og den anden ende i antenneindgangsstikket på fjernsynet i linkrummet.

20 20 Registrer ekstraudstyr Hvis du slutter ekstra videokilder eller udstyr til dit BeoVision 3, skal udstyret registreres i menuen Connections. Menuen Connections fortæller BeoVision 3, hvad der er sluttet til stikkene bag på BeoVision 3. For oplysninger om, hvor og hvordan du tilslutter ekstraudstyr, se kapitlerne Tilslutninger samt Stikpanel på bagsiden. Hvis du registrerer det udstyr, som er sluttet til BeoVision 3, kan du betjene det via Beo4 fjernbetjeningen. Setup 1 Tuning 2 Sound 3 Picture 4 Connections 5 Menu 6 Clock V. Tape AV Decoder V.Tape DVD Decoder > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på 4 for at hente menuen Connections frem (5, hvis en motordrejesokkel er installeret). > De tre hovedstik til ekstraudstyr, V.Tape, AV og Decoder, vises sammen med standardindstillingerne for disse stik, V.Tape, DVD og Decoder. > Tryk på tt for at vælge et stik. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem listen over tilgængelige udstyrstyper, indtil du finder det, du har tilsluttet. Vælg NONE, hvis der ikke er tilsluttet ekstraudstyr. > Når du har valgt udstyr, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at forlade alle menuer. En enkelt kildetype, f.eks. en videobåndoptager, kan ikke registreres to gange i menuen Connections. Det gælder dog ikke for to dekodere eller to set-top bokse. Se side for yderligere oplysninger.

21 21 Udstyr, der kan tilsluttes stikkene V.TAPE V.Tape... til en videobåndoptager fra Bang & Olufsen DVD... til en DVD-afspiller STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr AV DVD... til en DVD-afspiller STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks. Vælg STB(SAT), hvis der er sluttet en ekstra set-top boks til DECODER-stikket V.AUX... til andet udstyr Non B&O V.Tape2 til en videobåndoptager, der ikke er fra Bang & Olufsen V.Tape2... til en videobåndoptager, der er fra Bang & Olufsen S-VHS V.TP2... til en Super-VHS videobåndoptager Decoder(2)... til en ekstra dekoder. Slut din primære dekoder til DECODER-stikket None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr DECODER Decoder(1)... til en primær dekoder eller expander boks STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks. Vælg STB(V.AUX), hvis der er sluttet en primær set-top boks til AV-stikket V.AUX... til andet udstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen Non B&O V.Tape2 til en videobåndoptager, der ikke er fra Bang & Olufsen None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr STB (V.AUX) 1 SELECTOR 2 NOKIA 9800S/02S 3 NOKIA 9602S 4 NOKIA 9820T 5 NOKIA NOKIA D-BOX II 7 NOKIA D-BOX 8 NOKIA 9850T 9 PACE DTR730-IM 10 PHILIPS DTX637x 11 PACE DSR SKY DIGITAL 13 CANALdig DK/S/N 14 CANAL+ SAT r2 15 CANALdigital I 16 CANALdigital E 17 CANALdigital NL 18 CANALdigital B+ 19 MACAB DCB-101 Hvis du vælger STB i menuen Connections, bliver du bedt om at vælge din STB-type fra en liste på skærmen. Hvis der er tilsluttet en set-top boks... Valgmulighederne for en set-top boks vises kun, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede Set-top Box Controller-enhed. Der kan kun sluttes to set-top bokse til BeoVision 3, hvis fjernsynet ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager. Hvis AV-stikket er i brug, kan du slutte en ekstra set-top boks til videokamerastikket. Se kapitlet Stikpanelet på produktet for yderligere oplysninger. > Tryk på for at gå ned gennem listen. > Tryk på GO for at vælge din STB-type. Få adgang til ekstraudstyr... > For at tænde for en tilsluttet videobåndoptager skal du trykke på V TAPE på Beo4. > For at tænde for en ekstra tilsluttet videobåndoptager skal du trykke på LIST på Beo4 fjernbetjeningen, indtil V.TAPE2 vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > For at tænde for en tilsluttet DVD- eller CDVafspiller skal du trykke på DVD-knappen på Beo4. > Hvis du ønsker at få adgang til dine set-top boks funktioner, og dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager, skal du trykke på SAT-knappen på Beo4. Ellers skal du trykke på LIST på Beo4, indtil V.AUX vises i displayet. Tryk derefter på GO. > For alt andet eksternt udstyr skal du trykke på LIST på Beo4, indtil V.AUX vises i displayet. Tryk derefter på GO. Dette udstyr kan ikke bruges, hvis din set-top boks er registreret som STB(V.AUX). For at kunne få vist V.AUX eller V.TAPE2 på Beo4 skal disse valgmuligheder føjes til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Få adgang til ekstra funktioner via Beo4 for yderligere oplysninger.

22 22 Indstil tv- eller satellitkanaler Du kan få BeoVision 3 til at finde dine tv- og satellitkanaler for dig, eller du kan selv indtaste kanalens nøjagtige frekvens. Du kan programmere 99 forskellige tv-kanaler og 119 forskellige satellitkanaler på deres egne kanalnumre. Desuden kan du give hver enkelt kanal sit eget navn. Find tilgængelige kanaler Når du sætter BeoVision 3 op første gang, kan du indstille de tv- og satellitkanaler, der er tilgængelige i dit område via menuerne TV tuning og Sat tuning. BeoVision 3 finder programsignalerne og gemmer dem ved navn og nummer. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. Hvis dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den indbyggede satellitmodtager eller system modulatoren, vises menuen TV tuning automatisk. Ellers... >...skal du trykke på GO igen for at hente menuen TV tuning frem eller trykke på 2 for at hente menuen Sat tuning frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Auto tuning frem. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) vises. > Tryk på for at starte den automatiske kanalindstilling. Indholdet af frekvens- og programfelterne viser dig forløbet. Når kanalindstillingen er gennemført, kan du flytte, slette eller omdøbe kanaler på grundlag af en kanalliste. Listen vises også, hvis du trykker på STOP under den automatiske kanalindstilling. Se kapitlet Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler for oplysninger om redigering af kanallisten. *BEMÆRK! Du kan kun indstille satellitkanaler, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

23 Tilføj nye tv- eller satellitkanaler 23 Du kan indstille nye kanaler eller indstille tidligere slettede kanaler. Under dette indstillingsforløb holder systemet sig fra tidligere indstillede kanaler. Det betyder, at du kan beholde kanalnavne, deres rækkefølge på kanallisten og eventuelle særlige indstillinger, som du har gemt for disse kanaler, f.eks. dekoder- eller sendesystemindstillinger. Tilføj nye kanaler Du kan til enhver tid føje nye eller tidligere slettede tv- og satellitkanaler til din kanalliste via menuen Add program. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning frem. For at tilføje satellitkanaler skal du trykke på 2 for at hente menuen Sat frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Add program frem. > Tryk på for at begynde at tilføje nye kanaler. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) viser forløbet af kanalindstillingen. > Tryk på STOP for at stoppe med at tilføje kanaler. Du kan derefter flytte, omdøbe eller slette kanaler fra en liste som beskrevet på side > Tryk på EXIT, når dine kanaler er indstillet, navngivet og anbragt i den valgte rækkefølge.

24 24 Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler Du kan til enhver tid justere indstillede tv- og satellit*-kanaler. Du kan indstille kanaler, som ikke blev gemt under den automatiske indstilling, ved at indtaste kanalfrekvens og kanalnummer. Du kan også indtaste indstillinger, før du indstiller kanaler. Disse kan omfatte valg af sendesystem for visse typer kanaler eller opsætning af en tilsluttet dekoder, som automatisk skal aktiveres, når der tændes for en kodet kanal. Desuden kan du redigere din kanalliste ved at omdøbe kanaler, flytte dem rundt på listen eller slette dem. Endelig kan du justere de individuelle kanaler ved at vælge et passende billedformat eller en passende lydtype. Juster indstillede tv-kanaler Hvis du ønsker at se programmer i et bestemt billedformat eller at indstille en kanal til en særlig lydtype, skal du hente menuen Manual tuning frem. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr Name More Fine Decoder Sound Format 0 Off Stereo-2 15:9 > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning frem. > Tryk på ss eller tt for at skifte mellem punkterne på menuen og på eller for at se dine valg for hvert enkelt punkt. Talværdier kan indtastes ved hjælp af taltasterne på Beo4. Hvis punktet System vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanalerne. > For at se flere valgmuligheder skal du trykke på tt for at flytte markøren til More. Tryk derefter på GO. > Tryk på GO, når du har indtastet dine indstillinger, eller tryk på EXIT for at forlade alle menuer. *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

25 25 Det finder du på den første TV manual tuning menu Freq (frekvens) Søgningen stopper ved den første kanal med et acceptabelt signal. Hvis du kender en kanals nøjagtige frekvens, kan du indtaste tallet direkte ved hjælpe af taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen. (System) Hvis System vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanaler: B/G... for PAL/SECAM B/G I... for PAL I L... for SECAM L M... for NTSC D/K... for PAL/SECAM D/K Det er ikke sikkert, at alle valgmuligheder er tilgængelige det afhænger af fjernsynstypen. Pr (programnummer) Indtast det programnummer (1 99), som du ønsker at gemme kanalen på. Name Det navn, du giver en kanal, vises på tvkanallisten. Et navn kan indeholde op til 8 tegn, herunder bogstaverne A Z, numre og punktum. Tryk på eller for at få vist det ønskede tegn. Tryk derefter på tt for at gå til næste tegns position. Se Navngiv indstillede kanaler for yderligere oplysninger. More Hvis det er nødvendigt at indtaste yderligere oplysninger, så gå til More og tryk på GO. Der vises en anden manuel indstillingsmenu. Den anden TV manual tuning menu Fine (finindstilling) BeoVision 3 indstilles automatisk på det bedste billede. Nabokanaler kan dog gøre billedet lidt sløret, så det er nødvendigt at foretage en finindstilling. Finindstilling kan ske inden for intervallet +8. Decoder Hvis du kun har tilsluttet én dekoder, er dine valgmuligheder ON eller OFF. Hvis to dekodere er sluttet til BeoVision 3, kan du vælge mellem Dec1, Dec2, eller OFF. Sound (mono/stereo/sprog) Forskellige lydtyper kan være tilgængelige for en tv-kanal, f.eks. stereolyd, monolyd eller andre sprog. Tryk på eller for at skifte mellem de lydtyper, der sendes her og nu. Når den lyd, du ønsker at gemme, høres/vises, så tryk på GO. Selvom du gemmer en lydtype/et sprog på den måde, kan du skifte mellem de forskellige typer, mens du ser en bestemt tv-kanal. Se Ændr lydtype eller sprog for yderligere oplysninger om de forskellige lydtyper, der er tilgængelige. Format Der findes to formatindstillinger. Du kan gemme et format for hver enkelt tv-kanal. Standardindstillingen er 15:9, men i tilfælde af støj i højre og venstre side af billedet, kan du i stedet vælge formatet 14:9, hvilket gør det muligt for gardinerne på tv-skærmen at skjule støjen. Selvom du gemmer en type billedformat på denne måde, kan du skifte mellem de forskellige typer, mens du ser en bestemt tvkanal. Se Få billedet til at fylde skærmen ud for yderligere oplysninger.

26 26 >> Rediger indstillede kanaler juster indstillede satellitkanaler Juster indstillede satellitkanaler Du kan gemme satellitkanaler på deres eget kanalnummer, finindstille kanalmodtagelsen, angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og vælge passende lydtyper til de enkelte kanaler. SAT tuning 1 Edit SAT list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pol LNB Pr Name Vert Astra More Fine Decoder System Format Sound 0 Off PAL 15:9 7.02/7.20 > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Setup frem. > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Sat tuning frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning frem. > Tryk på ss eller tt for at skifte mellem punkterne på menuen og på eller for at se dine valg for hvert enkelt punkt. Talværdier kan indtastes ved hjælp af taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen. > For at se flere valgmuligheder skal du trykke på tt for at flytte markøren til More. Tryk derefter på GO. > Tryk på GO, når du har indtastet dine indstillinger, eller tryk på EXIT for at forlade alle menuer. Det finder du på den første Sat manual tuning menu Freq (frekvens) Søgningen stopper ved det første acceptable signal. Hvis du ikke ønsker denne kanal, skal du trykke på eller på igen for at fortsætte søgningen eller indtaste det nøjagtige frekvenstal. Pol (polaritet) Pol kan indstilles på Vert (vertikal polarisation), Hor (horisontal polarisation) eller på (numerisk angivelse af polarisation). Sidstnævnte er kun relevant, hvis polariteten er indstillet på Skew i opsætningsmenuen ODU (Out Door Unit). Se ODUopsætningsvejledningen for yderligere oplysninger om ODU-opsætningsmenuen. (Pos (parabolantenneposition)) Kun tilgængelig, hvis din ODU-opsætning også omfatter en motorstyret parabolantenne. (LNB (Low Noise Block Converter)) Kun tilgængelig, hvis du har registreret mere end én LNB i ODU-opsætningsmenuen. Valgmulighederne er: Astra, 1 West, 5 East, Hot Bird, Uni-LNB, Telecom, SMATV, Custom og None. De LNB-muligheder du vælger, vises i den første Sat manual tuning menu. Pr (programnummer) Numrene er tilgængelige. Name (navngivning af kanal) Du kan give en kanal et navn på op til 8 tegn, herunder A Z, numre og punktum. Tryk på eller for at få vist et tegn. Tryk på tt for at gå til det næste tegns position. Hvis du har indstillet en satellitradiostation, kan du angive dette i navnet (f.eks. R for radio) for at skelne mellem satellitradiostationer og tv-kanaler. More Tryk på GO for at hente den anden Sat manual tuning menu frem.

27 27 Den anden Sat manual tuning menu Fine (finindstilling) Finindstil inden for intervallet ±7 for at finde den bedst mulige billedkvalitet. Decoder Hvis du kun har tilsluttet én dekoder, er dine valgmuligheder ON eller OFF. Hvis to dekodere er sluttet til BeoVision 3, kan du vælge Dec1, Dec2 eller OFF. System (satellitsendesystem) Du kan skifte mellem følgende systemer: PAL, MAC eller BB (BaseBand). Hvis du sætter System op til MAC- eller BB-valgmulighederne, kan du ikke vælge eller indstille valgmuligheder for Lyd. Format To indstillinger er tilgængelige. Du kan gemme et format for hver enkelt satellitkanal. Standardindstillingen er 15:9, men i tilfælde af støj i højre og venstre side af billedet, kan du i stedet vælge formatet 14:9. Gardinerne på tv-skærmen vil skjule støjen. Du kan stadig ændre billedformatet for hvert enkelt program, selvom du har gemt en indstilling. Se Få billedet til at fylde skærmen ud for yderligere oplysninger. Sound (mono/stereo/sprog) Der kan være forskellige lydtyper tilgængelige for en bestemt satellitstation, f.eks. både stereoog monolyd, eller flere forskellige sprog. Tryk på eller for at skifte mellem de valgmuligheder, der vises i øjeblikket, og stop, når du hører og/eller får vist den lyd, du ønsker at gemme. Alternativt kan det være nødvendigt at hente en lydindstillingsmenu frem for at indstille den relevante lydfrekvens. Hent menuen Sound tuning frem ved at trykke på MENU, når Sound er fremhævet. Du kan stadig skifte mellem forskellige lydtyper/sprog, mens du ser eller lytter til et satellitprogram, selvom du har gemt en indstilling. Se kapitlet Ændr lydtype eller sprog for yderligere oplysninger om de forskellige lydtyper, der er tilgængelige. Det finder du på menuen Sound Sound Stereo og mono er tilgængelige. (Freq (Frekvens)) Kun mulig, hvis monolyd vælges. Indstil monolydfrekvensen. (Left Right) Kun mulig, hvis stereolyd vælges. Tryk på eller for at vælge en frekvens til den venstre kanal, hvorefter den højre kanal indstilles automatisk. (Bandwidth) Kun mulig, hvis monolyd vælges. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: 130 KHz, 280 KHz og 450 KHz. Brug eller for at få vist valgmulighederne. Hvis Sound er indstillet på Stereo, indstilles bandwidth automatisk til 130 KHz. Deemphasis Deemphasise lydsignalet, så det svarer til den emphasis-grad, det sendes med. Mulighederne er 50, 75 eller J17. Expand Udvid lydsignalet. Muligt, hvis den sendte lyd er et stereosignal. Expand kompenserer for de afvigelser, bas og diskant udsættes for under transmissionen. Valgmulighederne er On og Off. Sound level Vælg et lydniveau for en station. Da nogle stationer sender programmer med forskellige lydniveauer, kan du f.eks. vælge at skrue ned for det programmerede lydniveau. Mulighederne er: Normal og Low. Picture Angiver, om din kanal er en satellitradio- eller satellit-tv-kanal. On angiver, at billedskærmen vil blive tændt for satellit-tv-stationer, og Off angiver, at billedskærmen ikke vil blive tændt, da kun radiolyd er tilgængelig.

28 28 >> Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler flyt indstillede kanaler Flyt indstillede kanaler Du kan ændre den rækkefølge, hvori dine kanaler vises både på skærmkanallisten, og når du skifter kanal. Navngiv indstillede kanaler BeoVision 3 navngiver automatisk de kanaler, der indstilles under den automatiske kanalindstilling, men du kan til enhver tid omdøbe dine kanaler. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 Sky 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN EUROSPRT MTV Press >> to move > Tænd for systemet og tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4 hvis Sat er tilgængelig). > Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem. > Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning frem. For at flytte satellitkanaler skal du trykke på 2 for at hente menuen Sat tuning frem. > Tryk på GO for at hente kanallisten frem. > Tryk på eller for at gå gennem listen over kanaler. > Når du finder en kanal, du ønsker at flytte, så tryk på tt for at fjerne den fra listen. Du kan vælge en kanal, mens en anden er fjernet fra listen. Sørg dog for at flytte kanalen tilbage på listen, før du forlader menuen. > Tryk på eller for at flytte kanalen til sin nye position eller tryk på nummeret for den nye position. > Tryk på ss for at flytte kanalen tilbage på listen. Hvis den bytter plads med en anden kanal, fjernes denne kanal fra listen og kan placeres et andet sted. > Når du har flyttet dine kanaler, så tryk på EXIT for at forlade alle menuer. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 SKY 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN EUROSPRT MTV Press >> to move Freq Pr Name 48 1 BBC 1 More

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Audio/video-modtager Brugsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Medfølgende tilbehør 3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Placering af AVR-enheden 3 Knapper på frontpanelet 4 Stik på bagpanelet 5 Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Audio/video-receiver Brugervejledning AVR Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 MEDFØLGENDE TILBEHØR 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 3 PLACERING

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere