SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER"

Transkript

1 SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

2 SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt følgende anbefalede sikkerhedsforskrifter. STRØMFORSYNING: AC 230 V- 50 Hz OVERBELASTNING: VÆSKER: RENGØRING: VENTILATION: Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød. Hold væsker væk fra Tv-box. Udstyret må ikke komme i kontakt med vand, og eventuelle genstande, der er fyldt med vand, som f.eks. vaser, må ikke placeres oven på udstyret. Inden rengøring skal du frakoble Tv-boxen fra strømforsyningen. Brug en klud, der er let fugtet med vand (ingen opløsningsmidler) for at rengøre receiveren udvendigt. Undgå at blokere Tv-boxen ventilationshuller. Sørg for, at der er en fri luftgennemstrømning omkring Tv-boxen. Opbevar aldrig Tv-boxen, hvor den bliver udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr, f.eks. en radiator. Læg aldrig andet elektronisk udstyr oven på Tv-boxen. Anbring Tv-boxen mindst 30 mm fra væggen. BRUGSTEMPERATUR: Tv-boxen må aldrig anvendes under temperaturer, der overstiger 35 C. For at sikre at Tv-boxen fungerer korrekt i mange år, anbefales det, at Tv-boxen ikke anvendes under en omgivelsestemperatur, der overstiger 25 C. TILBEHØR: Undgå at anvende tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, da det kan forårsage skade eller beskadige udstyret. TILSLUTNING TIL KABEL-TV-SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter, inden du sætter eventuelle ledninger i stikkontakten. Sluk altid for Tv-boxen, tv'et og andre komponenter, inden du tilslutter eller frakobler eventuelle kabler. HVIS IKKE DU GØR DET, KAN DU BESKADIGE LNB HOVEDET. EFTERSYN: LYN: Forsøg ikke selv at foretage eftersyn på produktet. Eventuelle forsøg på eget eftersyn vil gøre garantien ugyldig. Alle former for eftersyn skal foretages af en kvalificeret serviceagent. Hvis Tv-boxen installeres i et område, hvor der er en kraftig lynaktivitet, er det vigtigt, at der er beskyttelsesenheder til Tv-boxens strømforbindelse. De enkelte producenters instruktioner for beskyttelse af andet udstyr, som f.eks. tv, stereo osv., der er tilsluttet Tv-boxen, skal også følges i tilfælde af tordenvejr. JORDFORBINDELSE: Jordforbindelsen til LNB-kablet skal tilsluttes direkte til systemets jord for parabolantennen. Systemets jordforbindelse skal overholde de lokale bestemmelser. DAN-2 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

3 ADVARSEL! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1. Følg disse retningslinjer for at sikre, at du ikke beskadiger strømkablet eller stikket. Undgå at ændre eller behandle kablet uden omtanke. Undgå at bøje eller sno kablet for meget. Sørg for at frakoble strømkablet ved at holde i stikket. Hold varmeapparater væk fra strømkablet så meget som muligt for at undgå at smelte beskyttelsen. 2. Hvis ikke ovenstående punkter overholdes, kan det resultere i elektrisk stød. Undgå at åbne ind til selve enheden. Anbring ikke metaller eller brændbare genstande inde i produktet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Tag strømkablet ud i tordenvejr. Tildæk ikke tv-boxens ventilationsåbninger med genstande, som f.eks. aviser, tøj osv. Anbring ikke tv-boxen oven på husholdningsapparater, der afgiver varme. 3. Anvend ikke produktet, hvis ikke det fungerer korrekt. Hvis du fortsætter med at anvende produktet med en fejl, kan det forårsage alvorlig skade på produktet. Sørg for at kontakte din lokale produktdistributør, når produktet er i stykker. SMT-S7140 DAN 4. Strømkablet bruges som afbryder og skal til enhver tid ligge klar til brug. For at frakoble apparatet fra strømforsyningen, skal stikket trækkes ud af kontakten, hvilket betyder, at stikket skal ligge klar til brug. 5. Lad ikke stikket sidde i stikkontakten, når tv-boxen ikke bruges i længere tid. Forholdsregler vedr. datatab (harddiskadministration) 1. Ved håndtering: Pas på ikke at beskadige dataene på harddisken. Harddiske er sårbare over for problemer, der skyldes det eksterne miljø eller stød under brug, så pas på ikke at beskadige enheden. Pas på ikke at flytte tv-boxen, når den er tændt. Pas også på ikke at udsætte den for stød, da dette kan beskadige dataene. 2. Situationer hvor harddisken og dataene kan blive beskadiget Harddisken og dataene kan blive beskadiget, hvis harddisken udsættes for stød, når tv-boxen flyttes, eller når den installeres. Harddisken og dataene kan blive beskadiget, når set-top-boksen nulstilles (genkonfigureres), eller hvis der sker en strømafbrydelse, mens harddisken kører. Data kan muligvis ikke gendannes af forskellige årsager (f.eks. en virusinfektion). Harddisken og dataene kan blive beskadiget, hvis strømmen afbrydes under optagelse eller afspilning. Filer kan blive beskadiget, eller der kan opstå dårlige sektorer, hvis tv-boxen udsættes for stød eller flyttes, mens harddisken kører. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-3

4 SMT-S7140 INDHOLD SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GENERELLE FUNKTIONER INDEN BRUG Velkommen Opdateringer til Tv-boxen Placering af Tv-boxen Automatisk/passiv standbytilstand Medfølgende udstyr BESKRIVELSE Frontpanel Bagpanel Fjernbetjening Indsætning af batterier i fjernbetjeningen TILSLUTNING AF TV-BOXEN Tilslutning af Tv-boxen til antennen Tilslutning via Standard-Definition (SCART) Tilslutning via High-Definition (HDMI ) Tilslutning til det eksterne lydsystem Tilslutning til Ethernet Tilslutning til strømforsyningen Indsætning af Smartcard FØRSTEGANGS INSTALLATION Vælg land LNB-indstilling Standardtransponder Signaltest HD TV-opsætning IKONER PÅ SKÆRMEN GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Sådan tænder og slukker du Valg af kanaler Lydstyrkekontrol (kun tv) Kanaloplysninger Kanalbanner EPG (Electronic Program Guide) Funktioner efter behov Ticket-kanalliste Planner-liste Radioliste DAN-4 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

5 INDHOLD BETJENING AF TV-BOXEN Tv-guide Videobutik Ekstra Planner Indstillinger Viasat Film Play-kanaler Viaplay MEDDELELSE PÅ SKÆRMEN INDSTILLING AF FJERNBETJENINGEN TIL DIT TV Kodesøgning Kodeblink Brug af tabellen over tv-koder Nulstilling af fjernbetjeningen FEJLFINDING Bortskaffelse TEKNISKE SPECIFIKATIONER Garantikort SMT-S7140 DAN L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-5

6 SMT-S7140 GENERELLE FUNKTIONER BRUGERAFSNIT TUNERAFSNIT VIDEOAFSNIT MODTAGELSE AF DIGITAL HD/SD TV-UDSENDELSE AVANCERET ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE FORSKELLIGE UNDERSTØTTEDE SPROG UNDERSTØTTET TELETEXT VBI FULD FUNKTIONSDYGTIG INFRARØD FJERNBETJENING SCART-UDGANG SCART BYPASS LAVT STRØMFORBRUG AUTOMATISK OPDATERET EPG MHz WIDE BAND TUNER 1-45 MS/s SYMBOLRATE DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13 V, 18 V 22 KHz KONTINUERLIG TONEKONTROL SATCR-KOMPATIBEL OVERENSSTEMMELSE MED DVB-S, DVB-S2 MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) UNDERSTØTTER FORMATFORHOLD 4:3 (NORMAL) OG 16:9 (WIDE SCREEN) LYDAFSNIT PVR MPEG-1 AUDIO LAYER I & II TILSTANDENE MONO, DUAL, STEREO OG JOINT STEREO AUDIO LYDSTYRKEKONTROL OG MUTE-FUNKTION PÅ DIT TV SPDIF DIGITAL LYDUDGANG DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM 320 GB 2.5 HDD DAN-6 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

7 INDEN BRUG SMT-S7140 Velkommen Tak, fordi du har valgt Viasat HD PVR-Tv-boxen til visning af dine Viasat-kanalpakker. Følg nøje instruktionerne i denne brugervejledning for at få fornøjelse af alle fordelene ved digitalt satellit-tv. Din Tv-box overholder fuldt ud de internationale DVB-standarder (Digital Video Broadcasting). Når strømforsyningen er tilsluttet, skal du vente i ca. to minutter, inden du kan begynde at bruge Tv-boxen. Hvis du vil have flere oplysninger eller vil aktivere dit abonnement, skal du ringe til Viasats interaktive telefontjeneste på det relevante nummer for dit land. Telefonnummeret bliver vist på tv-skærmen, når du indsætter Tv-kortet. Opdateringer til Tv-boxen Fra tid til anden vil Tv-boxen muligvis blive opdateret. Disse opdateringer indeholder forbedrede funktioner: nye skærmbilleder og menuer kan være tilgængelige. Selvom nye skærmbilleder og menuer kan være lidt anderledes, end dem der er beskrevet i denne brugervejledning, vil du kunne bruge de samme teknikker (f.eks. at fremhæve og vælge) med dem. Opdateringerne foregår normalt i løbet af natten. Din Tv-boxen skal stå på standby for at modtage opdateringer. DAN Placering af Tv-boxen Sørg for, at dit tv, din dvd-afspiller og Tv-boxen bliver placeret på en praktisk placering. I nærheden af en stikkontakt, der er nem at komme til. Inden for rækkevidde af ledningerne til parabolantennen. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-7

8 SMT-S7140 INDEN BRUG Automatisk/passiv standbytilstand Denne Tv-box er udviklet til at reducere dens påvirkning på miljøet og overholder EU-direktivet 2005/32/EC. Den har en ekstra betjeningstilstand, der er kendt som Passiv standby, som kun kræver meget lidt strøm. Tv-boxen går automatisk i passiv standby, hvis den ikke har været brugt i længere tid. Automatisk standby Menuen giver brugeren mulighed for at konfigurere Automatisk standby i [Menu] [Indstillinger] [Systemopsætning] [Standbyindstillinger]. Værdierne vil være: 4/6/8 timer og OFF. Standardværdien er 4 timer. Tv-boxen går automatisk i aktiv standby efterfulgt af passiv standby efter et angivet tidsinterval, der er valgt af brugeren i menuen, hvis der ikke modtages nogen kommandoer fra fjernbetjeningen i denne periode. Inden den går i automatisk standby, viser Tv-boxen en meddelelse, der informerer brugeren om, at den går i standby om 1 minut, og at der kan trykkes på en vilkårlig knap for at annullere dette. Passiv standby Menuen giver brugeren mulighed for at konfigurere Passiv standby i [Menu] [Indstillinger] [Systemopsætning] [Standbyindstillinger]. Værdierne vil være: 1/2/3 timer. Standardværdien er 2 timer. Når tiden er gået i aktiv standby (af brugerens standbyknap), går EPG i passiv standby (lav strømtilstand). Hvis du vil tage Tv-boxen ud af aktiv standby eller ud af passiv standby, skal du trykke på fjernbetjeningens tænd/sluk-knap eller på Tv-boxen frontpanel. Der vil angives en opvågningstid baseret på en planlagt optagelse og skifte til passiv standby. Der vil ikke angive en opvågningstid baseret på planlagte påmindelser, kun planlagte optagelser. I tilfælde af ingen brugerdefinerede begivenheder vil Tv-boxen vågne efter en periode på 72 timer, og tv-boxen vil gå tilbage til passiv standby efter 2 timer. DAN-8 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

9 SMT-S7140 INDEN BRUG Medfølgende udstyr Følgende udstyr er inkluderet: ALSATELLITRECEIVER SCART-kabel 8 Fjernbetjening AAA-batterier Brugervejledning Standard HDMI -kabel Ethernet-kabel Strømforsyningsenhed på 12 V DAN-9 DAN Viasat HD PVR-receiver Viasat HD PVR-Tv-box (se billede nedenfor og side 10-11) Fjernbetjening og AAA-batterier (se billede nedenfor og side 12-14) Brugervejledning og Lynvejledning (se billede nedenfor). SCART-kabel (se billede nedenfor) Standard HDMI -kabel (se billede nedenfor) Ethernet-kabel (se billede nedenfor) Strømforsyningsenhed på 12 V Strømledning 2014 Lynvejledning Strømledning

10 SMT-S7140 BESKRIVELSE Frontpanel STRØM ( ) Skifter Tv-boxen ind og ud af standbytilstand. 2. EPG Viser Viasat EPG. 3. BACK Fjerner en menu og går tilbage til forrige skærmbillede. 4. Direction/OK Fremhæver det forrige eller næste punkt på en liste eller på en menu på skærmen. 5. Indikatorer for Optag og Afspil Lyser rødt, når Tv-boxen optager til harddisken. Lyser grønt, når Tv-boxen afspiller fra harddisken. 6. INFO Viser information om et program. 7. Kortstik Hvor Tv-kortet indsættes. 8. Beskedindikator Lyser gult, når der er en ny besked. Blinker gult, når der er en vigtig besked. (Understøttes ikke i øjeblikket) 9. Onlineindikator Lyser grønt, når Tv-boxen er tilsluttet netværket via bredbånd. (Understøttes ikke i øjeblikket) 10. Indikator for IR-receiver Lyser rødt, når Tv-boxen modtager et signal fra fjernbetjeningen. 11. Standbyindikator Lyser orange, når Tv-boxen er i aktiv standbytilstand. Lyser rødt, når Tv-boxen er i passiv standbytilstand. Lyser grønt, når Tv-boxen er aktiv. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande. HD TV -logoet er et varemærke tilhørende EICTA. DAN-10 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

11 Bagpanel BESKRIVELSE 1. SAT IN 1 og 2 For at tilslutte satellitsignalinput fra SatCR eller Quad LNB. 2. AUDIO RCA analog audio L/R. 3. AUDIO DIGITAL (OPTICAL) Udgang til tilslutning til et lydsystem (SPDIF). 4. VCR SCART For at tilslutte Tv-boxen til din dvd. 5. TV SCART For at tilslutte Tv-boxen til dit tv HDMI OUT Brug standard HDMI-kablet for at tilslutte til fjernsynet med den bedste billedkvalitet. 7. ETHERNET For at tilslutte Tv-boxen til internettet (valgfrit) ved hjælp af det medfølgende Ethernet-kabel. 8. USB 1/2 USB 2.0 til fremtidige tjenester. Den eksterne harddisk understøttes ikke. 9. POWER-IN Tilslut ikke 12 V strømforsyningsenheden, før du har tilsluttet alt andet. SMT-S7140 DAN Samsung Electronics Co.Ltd erklærer hermed, at denne Tv-box er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser for følgende direktiver: /95/EC (LVD-direktiv); /32/EC (EuP-direktiv); /108/EC (EMC-direktiv); /5/EC (R & TTE-direktiv). Overensstemmelseserklæring nr Varemærke for DVB-Digital Video Broadcasting Project. Produktmeddelelse fra Rovi: Dette produkt indeholder teknologi med ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-11

12 SMT-S7140 BESKRIVELSE Fjernbetjening Bemærk: Når du indsætter batterier, skal du sørge for, at polerne (+/-) vender korrekt. Brug ikke gamle batterier sammen med nye. Udskift batterier med to nye, der svarer til standardbatterierne. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, når den ikke bruges i en længere periode. DAN-12 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

13 BESKRIVELSE 1. VIASAT Tager dig til den kanal, du sidst har set. 2. TV Tv-udsendelse. 3. MENU Viser hovedmenuen. 4. Pil (,,, ) Bevæger fremhævningslinjen for at vælge elementer på menuen. 5. OK Bruges til at indtaste og bekræfte data til Tv-boxen i menusystemet. Knappen OK viser også kanalbanneret. 6. BACK Stiller ind på den forrige kanal, mens den er i video med fuld skærm, og går tilbage til det forrige skærmbillede, mens den er i EPG. 7. VOL+/VOL- Øger eller sænker lydstyrken på tv et. 8.,,, II, Spol tilbage, Spol frem. Afspil, Pause, Stop. 9. Farveknapper (RØD, GRØN, GUL, BLÅ) Bruges til at vælge specielle funktioner i EPG. 10. TAL-knapper Bruges til at indtaste numeriske værdier. 11. MUTE ( ) Bruges til at skifte mellem normal & muted lyd på tv et. 12. OPTIONS Starter banneret med sprog og undertekster. SMT-S7140 DAN 13. Starter optagelse. 14. Viser Infobanneret. 15. CH+/CH- Skifter kanal. 16. VOD Åbner menuen Viasat on Demand (VOD). 17. PLANNER Starter Planner. 18. STRØM ( ) Sætter Tv-boxen ind eller ud af standbytilstand. Bemærk: Hvis du vil have oplysninger om opsætning af fjernbetjening til tv et, skal du se side L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-13

14 SMT-S7140 BESKRIVELSE Indsætning af batterier i fjernbetjeningen Inden du kan bruge fjernbetjeningen, skal du indsætte de to AAA-batterier, der medfølger, som følger: 1. Skub spærrehagen nederst i fjernbetjeningens batteridæksel, løft derefter og fjern dækslet. 2. Indsæt de to batterier som vist nedenfor. Sørg for, at de to symboler + og - på batterierne passer til de respektive symboler inden i batterirummet. 3. Sæt batteridækslet på plads igen, ved at først at indsætte tappen nederst på dækslet og derefter skubbe dækslet på plads. Undgå, at der sidder døde batterier i fjernbetjeningen. Udskift begge batterier samtidig. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffald. Brugte batterier skal genbruges ved slutningen af deres levetid. DAN-14 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

15 TILSLUTNING AF TV-BOXEN SMT-S7140 Tilslutning af Tv-boxen til antennen Efter du har installeret antennen, skal du tilslutte koaksialkablet fra LNB hovedet til SAT IN 1 og 2 bag på Tv-boxen. Alle kabelforbindelser skal kun fastspændes med fingrene. Brug ikke en skruenøgle til at fastspænde forbindelserne med. Du skal bruge en korrekt installeret parabolantenne, der peger mod den eller de korrekte satellitter. Hvis du har en parabolantenne, men den ikke peger mod den eller de korrekte satellitter, skal du foretage justeringer. Se den information, der fulgte med parabolen/lnb for at få oplysninger om, hvordan du gør dette, eller få hjælp hos en fagmand. Hvis ikke du har en parabolantenne installeret, skal du bede en forhandler om at anbefale en lokal parabolantennetekniker LNB-indstilling Eftersom Tv-boxen har to tunerindgange, skal du duplikere det indgående signal. Det kan du gøre ved at: bruge SatCR LNB, Splitter og et koaksialkabel, som leveres af Viasat, eller erstatte din eksisterende Universal Single LNB med en Universal Quad LNB og installere et ekstra kabel til receiveren (hvis du er ny kunde, skal du installere to kabler). DAN Den opsætning, du vælger, afhænger af antallet af LNB er på din parabolantenne: SatCR LNB: Din parabolantenne er kun udstyret med én LNB. Parabolantennen skal justeres med Astra 4A 5E. Tilslut et koaksialkabel fra parabolantennen til parabolens indgangsport på unicable splitter. Tilslut 2 koaksialkabler fra STB/IF udgangsstikkene på unicable splitter til indgangsstikkene på parabolen (markeret som SAT IN 1 og 2) på Tv-boxen. To LNB er: Hvis du bruger en DiSEqC -enhed med to LNB er/parabolantenner, skal du sørge for en mere enkel installation, og for at få den bedste Viasat-kanalopstilling, skal du tilslutte LNB erne til DiSEqC -enheden og tilslutte dette til parabolantennens porte på Tv-boxen. Quad LNB: Denne opsætning kræver to kabler fra LNB en til Tv-boxen. Hvis du bruger DiSEqC, skal du duplikere opsætningen, så den er identisk på begge tunere. Universal Quad LNB er er tilgængelige fra din lokale installatør. Med en Universal Quad LNB er der to ekstra signaludgange, så det er muligt at tilslutte en ekstra receiver i f.eks. soveværelset. Brug 2 koaksialkabler mellem parabolantenne og Tv-boxen. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-15

16 SMT-S7140 TILSLUTNING AF TV-BOXEN Tilslutning via Standard-Definition (SCART) 1. Tilslut det medfølgende SCART-kabel mellem TV SCART-porten på Tv-boxen og SCART-porten på tv et. 2. Hvis du vil tilslutte Tv-boxen til et tv og en dvd-afspiller samtidig, skal du bruge et ekstra SCART-kabel. Tilslut et SCARTkabel mellem dvd-afspilleren og SCARTporten, der er mærket VCR SCART (på receiveren). Bemærk: Hvis billedet er af en lavere kvalitet, mens du ser kopibeskyttede OnDemand-programmer, skal du tilslutte Tv-boxen direkte til fjernsynet. Tilslut ikke via dvd-afspilleren. Tilslutning via High-Definition (HDMI ) Tilslut et standard HDMI -kabel mellem HDMI OUT på Tv-boxen og HDMI IN på HDMIenheden (tv, skærm). Bemærk: Dette fungerer muligvis ikke, hvis du bruger et ikke-standardkabel og kan muligvis ikke betjenes afhængig af kabellængden. Skærmen kan muligvis ikke vises, hvis du tilslutter HDMI til et tv eller en skærm, der ikke understøtter HDCP. Skærmen vises muligvis ikke, hvis du tilslutter HDMI til et tv eller en skærm, der ikke understøtter HDCP. DAN-16 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

17 TILSLUTNING AF TV-BOXEN Tilslutning til det eksterne lydsystem Der er mange typer lydsystemer på markedet i dag. En forenklet illustration af et lydsystem er vist til højre. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se brugermanualen til dit lydsystem. For en optisk digital lydindgang skal du tilslutte lydsystemet til porten AUDIO DIGITAL (OPTICAL) på Tv-boxen. Tilslutning til Ethernet Hvis du vil tilslutte Tv-boxen til internettet, skal du bruge det medfølgende Ethernet-kabel. Det giver dig mulighed for at downloade og se Viasat On Demand-programmer (VOD). Tilslut kablet mellem Tv-boxen og en Ethernet-port på din lokale netværksrouter. Audio Rear Panel SMT-S7140 DAN Bemærk: Hvis du har bestilt trådløse enheder, skal du starte med at gennemføre trinnene i vejledningen til trådløs installation, som leveres af Viasat. Tilslutning til strømforsyningen Når du på forsvarlig vis har foretaget alle de andre forbindelser, kan du tilslutte den overordnede Tv-boxen til strømforsyningen. Bemærk: Du må IKKE tilslutte til stikkontakten, før du har foretaget ALLE de andre forbindelser L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-17

18 SMT-S7140 TILSLUTNING AF TV-BOXEN Indsætning af Smartcard Indsæt Tv-kortet med Viasat-logoet opad og den gyldne chip nedad. Sådan passer du på dit Tv-kort Undgå at fjerne og indsætte Tv-kortet igen uden nogen grund. Undgå at bøje Tv-kortet. Sørg for at holde det væk fra børn og kæledyr. Anbring ikke Tv-kortet i væsker, og undgå at bruge rengøringsmidler på det. Bemærk: Hvis du er en eksisterende Viasat-kunde, skal du fjerne Tv-kortet fra din gamle Tv-box og indsætte det i din nye Tv-box. Hvis du er ny kunde, og hvis Tv-kortet ikke er inkluderet i pakken, ankommer det ved en separat levering inden for en uge. DAN-18 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

19 FØRSTEGANGS INSTALLATION SMT-S7140 Inden du kan se fjernsyn, skal du installere Tv-boxen. Sørg for, at dit tv er tændt. 1. Vælg land Tryk på / på fjernbetjeningen for at vælge dit foretrukne land. Tryk på knappen OK for at bekræfte og gå videre til næste skærmbillede. Bemærk: Dette valg afgør menuens standardsprog. De næste skærmbilleder vil have standardindstillinger. Generelt set behøver du ikke at ændre nogen standardindstillinger. Tryk på OK for at bruge Tv-boxens standardindstillinger, eller tryk på BACK for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Hvis du vil ændre specifikke indstillinger på et opsætningsskærmbillede, kan det gøres under den indledende installation eller senere, se side 31. Hvis den indledende installation lykkedes, vises tv-kanalen på kanalposition 3 på dit tv. Hvis ikke der er noget signal, skal du kontrollere installationen. Kontroller, at alle forbindelserne sidder korrekt. Eller se Fejlfinding på side 51. DAN 2. LNB-indstilling Tryk på / for at vælge mellem indstillingsemner. Tryk på / for at vælge LNB-type og Antal LNB er. Tryk på knappen OK for at bekræfte og gå videre til næste skærmbillede. Tryk på BACK for at gå til forrige skærmbillede. Bemærk: Hvis du tilslutter mere end én Tv-box til samme SatCR LNB, skal de Tv-boxe, der allerede er blevet installeret, frakobles strømforsyningen. Når den nye Tv-box er installeret, kan tidligere frakoblede Tv-boxe så tilsluttes strømmen igen. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-19

20 SMT-S7140 FØRSTEGANGS INSTALLATION 3. Standardtransponder Indtast frekvens: Tryk på TAL-knapperne på fjernbetjeningen for at indtaste frekvensen. Vælg polarisation: Tryk på / for at vælge vertikal eller horisontal. Indtast symbolrate: Tryk på TAL-knapperne på fjernbetjeningen for at indtaste symbolraten. Vælg FEC: Tryk på / for at vælge FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8). Tryk på OK for at bekræfte og gå videre til næste skærmbillede. Tryk på BACK for at gå til forrige skærmbillede. 4. Signaltest Efter signalopsætningen vil der være et skærmbillede til signaltesten, der viser Lås status på Home transponder. Hvis Forside låst siger Ja, betyder det, at receiveren er låst til signalet fra parabolen. Hvis den siger Nej, og søjlerne for STRØM og Signalkvalitet er 0 %, skal du kontrollere antennejusteringen. Tryk på OK for at bekræfte og gå videre til næste skærmbillede. Den låste kanal bliver vist. Tryk på BACK for at gå til forrige skærmbillede. 5. HD TV-opsætning Hvis Tv-boxen er tilsluttet HD TV med standard HDMI -kablet, vises skærmbilledet til indstilling af opløsning. Den optimale opløsning til din kombination af tv-opsætning og Tv-box vil som standard være fremhævet. Hvis du vil vælge en anden opløsning, skal du flytte markøren ved hjælp af / og trykke på OK for at vælge. Bemærk: Hvis du har et HD-Ready tv, skal du vælge 720p, hvis du har et FULL-HD tv, skal du vælge 1080i. HDMI* Hvis dit TV-apparat understøtter en opløsning på 576p, brug en særlig kombination af taster til at vælge en tilstand. DAN-20 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

21 IKONER PÅ SKÆRMEN SMT-S7140 Symboler på kanalbanneret og skærmbillede med ekstra information: Ikoner Beskrivelse Programmet udsendes med Dolby Digital-lyd. Programmet har ingen anbefalinger af alderskategori. Programmet har en anbefaling af alderskategori på over 7. Programmet har en anbefaling af alderskategori på over 11. Programmet har en anbefaling af alderskategori på over 15. Programmet har en anbefaling af alderskategori på over 18. Programmet udsendes i High Definition. Du kan angive et serielink til dette program. Programmet er valgt til optagelse. DAN Symboler i din Planner: Ikoner [Symbol for serielink] Beskrivelse Viser, at programmet er et af en serie, der skal optages. [Symbol for låst] Viser, at et optaget program eller et program, der er valgt til fremtidig optagelse, er blevet låst og kun kan slettes, efter at du har indtastet din PIN-kode. Det betyder også, at programmet ikke bliver slettet automatisk, f.eks. når Tv-box disk næsten er fuld. [Symbol for påmindelse] Viser, at der er angivet en påmindelse for programmet. [Symbol for optagelse] Viser, at programmet er blevet valgt til optagelse. [Symbol for delvis optaget] Viser, at kun en del er blevet optaget. [Symbol for optagelse mislykkedes] Oplysninger om årsagen til denne fejl kan også vises på skærmbilledet for Planner. [Symbol for vist] Viser, at optagelsen (eller on demand-programmet) er blevet vist. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-21

22 SMT-S7140 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 1. Sådan tænder og slukker du Hvis du vil sætte Tv-boxen på standby, skal du trykke på. Hvis du vil sætte Tv-boxen ud af standby, skal du trykke på. Bemærk: Hvis du vil spare strøm og penge og reducere udledningen af drivhusgasser, skal du sætte Tv-boxen på standbytilstand, når den ikke er i brug. 2. Valg af kanaler Vælg kanal ved at trykke på CH+/CH- for at bevæge dig op eller ned på siderne på listen. 3. Lydstyrkekontrol (kun tv) Sådan justerer du lydstyrkeniveauet: Tryk på knappen VOL+ /VOL- for at justere lydstyrkeniveauet. Tryk på Tryk på knappen (MUTE) for at slå lyden fra. (MUTE) eller VOL+ /VOL- igen for at annullere mute-funktionen. Se side 49 for at få flere oplysninger om, hvordan du indstiller fjernbetjeningen til tv et. 4. Kanaloplysninger Brug knappen til at få vist detaljerede oplysninger om den kanal, du ser. De viste oplysninger omfatter: - Navn og nummer på kanal - Programnavn og kort/lang beskrivelse - Start-/sluttidspunkt - Aktuelt klokkeslæt Du kan se oplysningerne for den aktuelle kanal ved at trykke på knappen under et direkte program. DAN-22 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

23 5. Kanalbanner GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Kanalbanneret er en vejledning på skærmen, der hjælper dig med at få mest muligt ud af dit tv. Du kan bruge det til at ændre kanal, finde ud af, hvad der vises på de andre kanaler, både nu og senere, og indstille påmindelser og optagelser. Tryk på OK for at få vist lister for den aktuelle kanal. Tryk på knapperne / for at få vist oplysninger om de aktuelle programmer på andre kanaler. Tryk på OK for at justere det valgte aktuelle program. Tryk på / for at få vist oplysninger om kommende programmer. Hvis du vil fjerne banneret, skal du trykke på BACK. Hvis du trykker på OK på et kommende program, kan du indstille en påmindelse eller en optagelse. 6. EPG (Electronic Program Guide) EPG-guiden er en liste over kanaler. Hvis du vil have flere oplysninger om funktionerne i EPG, skal du se side 25. Sådan vises EPG-guiden: Tryk på knappen MENU for at få vist hovedmenuen. Brug / til at vælge 'Tv-guide', og tryk på knappen OK. Brug / til at vælge 'Alle kanaler', og tryk på knappen OK. SMT-S7140 DAN 7. Funktioner efter behov Hvis Tv-boxen er tilsluttet internettet, kan du downloade og se on demand-programmer, hvornår du vil. Se side 45. Hvis du vil bruge funktioner efter behov, skal du trykke på MENU og derefter på / for at vælge en af 'funktionerne efter behov', 'Viaplay' 'Viasat Film', 'Videobutik' eller 'Play-kanaler', og tryk derefter på OK. Bemærk, at nogle programmer kan koste penge. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-23

24 SMT-S7140 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 8. Ticket-kanalliste Vælg Ticket (pay per view) i menuen 'Ekstra' for at få vist PPV kanalliste. Se på side 26, hvordan du bestiller programmer. 9. Planner-liste Tryk på knappen PLANNER for at få vist bestilte programmer. Se side 27 for at få oplysninger om, hvordan du bestiller programmer. Du kan finde flere oplysninger om planneren på side Radioliste Vælg 'Radio' (Radio) i menuen 'Ekstra' for at få vist listen over radiokanaler. Se radiokanalvejledningen på side 27. DAN-24 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

25 BETJENING AF TV-BOXEN SMT-S7140 Efter den indledende installation. Tryk på knappen MENU for at få vist hovedmenuen. Emnerne i undermenuerne vises: 'Tv-guide', 'Videobutik', 'Ekstra', 'Planlægger', 'Indstillinger', 'Viasat Film', 'Play-kanaler', 'Viaplay'. Brug / til at vælge den ønskede funktion, og tryk på knappen OK. 1. Tv-guide Denne funktion har 4 menuer: 'Alle kanaler', 'Foretrukne', 'Programliste', 'FTA-kanalliste. Når du ser listerne over tv-programmer, vises starttidspunktet og dagen øverst. Den aktuelle kanal vises nederst til venstre i vinduet. Hvis du vil se, hvilke programmer der er på forskellige tidspunkter, skal du trykke på /. Hvis du vil flytte dig igennem listen over kanaler, skal du trykke på /. Du kan bruge knapperne CH+/CH- på fjernbetjeningen til at flytte hele sider i EPGrammen. Brug knappen Spol frem ( ) eller knappen Spol tilbage ( ) på fjernbetjeningen for at gå 24 timer ad gangen frem og tilbage på listerne. Hvis du vil fjerne EPG, skal du trykke på knappen MENU igen. Hvis du vil indstille en påmindelse eller en optagelse, skal du fremhæve et kommende program og trykke på knappen OK. Du kan også indstille en optagelse ved at fremhæve et program og trykke på knappen. Hvis du trykker på OK på et aktuelt program, vil Tv-boxen tune ind på dette program i visningsvinduet. Hvis du trykker på OK igen, vil EPG afslutte og gå til tv-visning på denne kanal. DAN 1.1 Guide over alle kanaler Denne funktion viser kanallisten uden at gruppere kanalerne. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-25

26 SMT-S7140 BETJENING AF TV-BOXEN 1.2 Guide over foretrukne kanaler Denne funktion viser listen over kanaler, der er registreret som en foretrukken kanal. 1.3 Programliste Denne funktion vil vise en forenklet EPG, som kun viser, hvad der er vises på tv lige nu. Den viser desuden downloadet og optaget indhold. 1.4 FTA-kanalliste Denne funktion viser en liste over alle installerede kanaler, som kan vises gratis. 2. Videobutik Denne tjeneste er tilgængelig for alle brugere og er en pay-per-view filmudlejningsfunktion. Den har følgende undermenuer: 'Videobutik' (åbner videobutikken) og 'Mine downloads' (åbner skærmbilledet Downloads Planlægger ). Bemærk: Videobutik er muligvis ikke tilgængelig på din tv-box. 3. Ekstra 3.1 Ticket Denne funktion viser Ticket-kanallisten. Du kan bestille programmer via Ticket. Når du bestiller, skal du angive, det Ticketprogram, du vil se. Kort efter at du har bestilt programmet, kan du til enhver tid få adgang til Ticket-kanalen fra kl. 10 den dag, programmet udsendes, til kl. 10 den efterfølgende dag. Tryk på / for at vælge kanal. Tryk på / for at vælge en film Tryk på knappen OK for at bestille. DAN-26 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

27 Køb af et Ticket-program Du kan bestille et Ticket-program, du vil se eller optage, som følger: 1. Brug pilene til at fremhæve et program. BETJENING AF TV-BOXEN 2. Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om programmet, skal du trykke på knappen. Oplysningerne om det Ticket-program, du har valgt, bliver derefter vist, inklusive starttidspunkt og købspris. Hvis du vil fjerne oplysningerne og have vist Ticket-skærmbilledet igen, skal du trykke på BACK eller fortsætte til trin Hvis programmet i øjeblikket er i gang, skal du fremhæve Se eller Optag og trykke på OK. (Hvis programmet vises senere, kan du indstille en påmindelse). Hvis du har anvendt Forældrekontrol til indstilling af visning eller købsbegrænsninger, skal du indtaste din PINkode. 4. Hvis du skal indtaste din PIN-kode, skal du bruge TAL-knapperne på fjernbetjeningen for at indtaste den. Bemærk: Hvis du ser Ticket-kanalen på et hvilket som helst tidspunkt på dagen af optagelsen (i tiden mellem kl. 10 og kl. 10 den efterfølgende dag), vil den bestilte optagelse blive markeret som Vist i din Planner, selv om det ikke er blevet optaget endnu. Det sker også, selvom du kort passerer kanalen, mens du surfer på kanalerne Sådan ser du optagelser af Ticket-programmer SMT-S7140 DAN Hvis du har optaget et Ticket-program, men ikke set det endnu, bliver det ved med at være i din Planner i syv dage, efter at det første gang blev sendt, hvorefter det så slettes. Du bliver opkrævet gebyr for programmet, når du starter afspilningen af optagelsen. Efter du starter afspilningen af en Ticket-optagelse, vil du have et vist tidsrum, hvori du kan se programmet, så mange gange du vil, uden ekstra omkostninger. Når dette tidsrum er gået, sletter Tv-boxen automatisk optagelsen Sletning af optagne Ticket-programmer Hvis du sletter et Ticket-program, inden det er blevet set, bliver du ikke opkrævet gebyr for programmet. Du kan slette optagelsen af et Ticket-program i din Planner. 3.2 Radio Denne funktion viser listen over radiokanaler. Vælg den radiokanal, du vil lytte til, og tryk derefter på knappen OK. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-27

28 SMT-S Planner Din Planner hjælper dig med at planlægge, hvad du skal se. Den viser: Optaget-alle de programmer, du har optaget, og fortæller dig, om du har set dem eller ej. Påmindelser & bestilte programmer-alle de påmindelser, du har indstillet, og de programmer, du har indstillet Tv-boxen til at optage i fremtiden. Serielink-alle de programmer, hvor du har indstillet et serielink. Tidsbaseret optagelse-et skærmbillede, hvorpå du manuelt kan indstille optagelser efter kanalnummer, dag og klokkeslæt samt frekvens. Downloader alle de Viasat Viaplay-programmer, som i øjeblikket er gemt på modtagerens harddisk. Download-alle de programmer, der i øjeblikket bliver downloadet fra internettet til Tv-boxens harddisk. Under programfortegnelserne i din Planner er der en indikator for diskplads (en rød linje). Længden på den fuldt optrukne linje viser den samlede mængde plads, der allerede er brugt. Hvis der er en dobbeltskraveret rød linje til højre for den fuldt optrukne linje, angiver det den påkrævede diskplads til fremtidige optagelser, der er blevet bestilt. 4.1 Optagelser Denne funktion viser en liste over programmer, der er blevet optaget, eller som bliver optaget i øjeblikket. Tryk på / for at vælge et program. Hvis du vil se skærmbilledet med oplysninger om et program, skal du fremhæve programmet og derefter trykke på knappen eller OK. Du kan trykke på knappen OK igen for at fjerne en påmindelse, ellers skal du trykke på knappen BACK. Hvis du vil slette et fremhævet program, skal du trykke på den RØDE knap. Hvis du vil sortere listen, skal du trykke på den GULE knap, fremhæve sorteringstypen og derefter trykke på knappen OK. DAN-28 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

29 BETJENING AF TV-BOXEN 4.2 Påmindelser og bestilte programmer Denne funktion viser en liste over programmer, programmer, der i øjeblikket optages, og programmer, der skal optages i fremtiden, samt Ticket-programmer og programmer med en påmindelse. Tryk på / for at vælge et program. Hvis du vil se skærmbilledet med oplysninger om et program, skal du fremhæve programmet og derefter trykke på knappen eller OK. Du kan trykke på knappen OK igen for at fjerne en påmindelse, ellers skal du trykke på knappen BACK. Hvis du vil blokere et bestilt program, skal du trykke på den BLÅ knap. Hvis du vil sortere listen, skal du trykke på den GULE knap, fremhæve sorteringstypen og derefter trykke på knappen OK. Hvis du vil slette et fremhævet program, skal du trykke på den RØDE knap. Kort inden et program, som du har indstillet en påmindelse for, skal til at starte, viser din Planner en påmindelsesmeddelelse på tv-skærmen. Hvis du vil acceptere påmindelsen, skal du trykke på den BLÅ knap. Din Tv-box skifter automatisk kanal på det tidspunkt, hvor programmet starter. Hvis du vil annullere påmindelsen og fortsætte med at se det program, du allerede ser, uden at ændre kanal, skal du trykke på den RØDE knap. SMT-S7140 DAN Bemærk: Hvis du ikke foretager dig noget, vil påmindelsen automatisk tune ind på det bestilte program. Du kan ændre indstillingen for, hvornår påmindelsen vises (se Info og meddelelser på side 35). L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-29

30 SMT-S7140 BETJENING AF TV-BOXEN 4.3 Overførsler Denne funktion viser en liste over programmer, du har downloadet, eller som bliver downloadet i øjeblikket. Du kan se varighed, udløbsdato og aktuel status. Symboler på VOD-skærmbilleder: [Symbol for i kø] Programmet venter på at blive downloadet. [Symbol for sat på pause] Programmets download er i øjeblikket sat på pause. [Symbol for downloader] Programmet bliver i øjeblikket downloadet. [Symbol for mislykkedes] Programmet blev ikke downloadet korrekt. [Symbol for downloadet] Programmet er blevet helt downloadet. 4.4 Download Denne funktion viser en liste over programmer, der bliver downloadet til Tv-boxens harddisk. Hvis du vil afspille det fremhævede program, skal du trykke på OK. Hvis du vil holde en pause i download af det fremhævede program eller genoptage download, skal du trykke på den GULE knap. Hvis du vil blokere eller fjerne blokering af et program, skal du trykke på den BLÅ knap. 4.5 Serielink Denne funktion viser en liste over tv-serier, som du har valgt at optage. Sådan kan du se listen over serier: - Tryk på knappen MENU for at få vist hovedmenuen. - Brug / til at vælge 'Planlægger', og tryk på knappen OK. - Brug / til at vælge 'Serier', og tryk på knappen OK. Hvis du vil blokere eller fjerne blokering af en serie, skal du trykke på den BLÅ knap. Hvis du vil ændre et antal episoder af den serie, du vil gemme på tv-boxens harddisk, skal du først trykke på den GULE knap og derefter vælge et antal episoder (Alle, 5, 10 eller 15). Hvis du vil slette en serie, skal du trykke på den RØDE knap. DAN-30 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

31 4.6 Manuelle optagelser BETJENING AF TV-BOXEN Denne funktion bruges til indstilling af optagelser, baseret på en bestemt kanal og et bestemt tidspunkt på dagen. Sådan indstilles optagelse manuelt: - Tryk på knappen MENU for at få vist hovedmenuen. - Brug / til at vælge 'Planlægger', og tryk på knappen OK. - Brug / til at vælge 'Indstil manuel optagelse' (), og tryk på knappen OK. Hvis du vil ændre kanalnummer, kanalnavn, dag og frekvens, skal du trykke på /. Hvis du vil indtaste starttidspunkt og varighed i minutter, skal du bruge TAL-knapperne på fjernbetjeningen. Hvis du vil slette et eller flere cifre, skal du trykke på. Hvis du vil anvende ændringerne, skal du trykke på den BLÅ knap. Hvis du vil annullere, skal du trykke på den RØDE knap. SMT-S7140 DAN 5. Indstillinger Sådan åbnes menuen Settings (Indstillinger): Tryk på knappen MENU for at få vist hovedmenuen. Brug / til at vælge 'Indstillinger', og tryk på knappen OK. Denne funktion består af 5 menuer: Forældrekontrol, Brugerindstillinger, Indstillinger, Diagnostik og Signaltest. 5.1 Forældrekontrol Denne funktion indstiller visningsbegrænsninger og forhindrer uautoriseret adgang til Tv-boxen ved hjælp af din PIN-kode (Personal Identification Number), som er et firecifret tal. (Den fabriksindstillede PIN-kode er 0000) Der er 4 undermenuer: Kanalblokering, Kontroller indstillinger og 'PIN-kode 1 til ændring af alder' og 'PIN-kode 2 til ændring af alder'. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-31

32 SMT-S Kanalspær Denne tast bruges til at spærre uønskede kanaler. Tryk på / eller / for at vælge den kanal, du vil spærre. Tryk på knappen OK for at spærre kanalen. GUL knap: sorterer kanal. RØD knap: vender tilbage til indstillingsmenuen. BLÅ knap: anvender ændringerne Kontrolindstillinger I dette skærmbillede kan du angive forskellige begrænsninger. Med skærmbilledet Kontrolindstillinger kan du angive en aldersgrænse, så personer, der ikke kender PIN-koden (f.eks. små børn), ikke kan se programmer (inklusive optagne programmer), der har en anbefaling af alderskategori, der er ældre, end det niveau du har angivet. Hvis du f.eks. vælger 11+, vil de programmer, der ikke anbefales til seere, der er 11 år eller yngre, blive blokeret, og du skal indtaste din PIN-kode for at se dem. Anbefalingsniveauerne fungerer kun, hvis der er angivet oplysninger om anbefalingskategorien for det pågældende program. Viasat er ikke ansvarlig for, hvis der er angivet forkerte oplysninger om aldersanbefalinger ud for et program. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se Symboler på kanalbanneret og skærmbilleder med ekstra oplysninger på side 21. Bemærk: Standardindstillingen (A) betyder, at alle programmer kan ses, inklusive dem med aldersbegrænsninger. Du skal muligvis ændre dette til en anden indstilling. DAN-32 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

33 Forældrelås BETJENING AF TV-BOXEN Du kan spærre et bestemt program ved at angive en aldersanbefaling. Hvis den aktuelle anbefaling af et program er lig med eller højere end din indstilling, vil kanalen blive spærret, og der kræves en PIN-kode for at kunne se kanalen. De tilgængelige indstillinger er A (ingen anbefaling), 7, 11, 15 eller 18. Hvis du f.eks. indstiller 15, vil alle programmer, der anbefales til 15 eller højere, blive blokeret. Forældrelås fungerer kun, hvis der er angivet oplysninger om anbefalingskategorien for det pågældende program. Tryk på / for at få vist den aldersanbefalingskategori, du vil begrænse (A, 7, 11, 15 eller 18). Hvis du forsøger at se en kanal, der er blokeret, enten via kanalspærring eller aldersanbefaling, vises følgende meddelelse. Denne kanal er spærret (kanalnummer). Indtast din PIN. 1. Brug TAL-knapperne på fjernbetjeningen til at indtaste den korrekte PIN-kode, og tryk derefter på OK. 2. Hvis du laver en fejl, skal du trykke på for at slette tallet. Hvis PIN-koden er korrekt, bliver det program, du vil se, vist. Hvis ikke PIN-koden er korrekt, bliver du bedt om at prøve igen eller at skifte til en kanal, der ikke er spærret. Bemærk: Når du fjerner spærringen af en kanal ved hjælp af denne metode, fjernes spærringen for alle spærrede kanaler, så længe Tv-boxen er indstillet til nogen af disse kanaler. Kanalerne bliver automatisk spærret igen efter to minutter, hvis du begynder at se en ikke-spærret kanal, når du sætter Tv-boxen i standby eller slukker Tv-boxen. SMT-S7140 DAN PPV PIN Du kan vælge, om du vil indtaste din PIN-kode eller ej for at købe OnDemand-programmer. Brug / til at få vist On eller Off på skærmen. RØD knap: vender tilbage til indstillingsmenuen. BLÅ knap: anvender ændringerne. Købsgrænse Ved at indstille Købsgrænse vælger du det maksimumbeløb, du er villig til at bruge på et enkelt OnDemand-program. Brug TAL-knapperne på fjernbetjeningen til at indtaste en ny grænse. Hvis du laver en fejl, skal du bruge / til at fremhæve det tal, du vil ændre, og derefter indtaste et nyt tal. L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-33

34 SMT-S7140 BETJENING AF TV-BOXEN PIN-kode til ændring af alder Denne menu er til blokering af indhold med en bestemt aldersgrænse. Du kan ændre dit firecifrede PIN-nummer. Tryk på TAL-knapperne på fjernbetjeningen for at indtaste en ny PIN. Bekræft din nye PIN. RØD knap: vender tilbage til indstillingsmenuen. BLÅ knap: anvender ændringerne. Bemærk: Hvis du glemmer din PIN, kan den kun nulstilles ved at ringe til Viasats kundeservice Change Purchase PIN (PIN-kode til ændring af køb) Denne menu er til blokering af købet af pay-per-view-indhold. 5.2 Brugerindstillinger Denne menu indeholder undermenuerne Sprogindstillinger, Info og meddelelser, PVR, Pauseskærm og Opret favoritliste. DAN-34 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

35 5.2.1 Sprogindstillinger Med indstillingen Sprogindstillinger kan brugeren vælge det ønskede sprog til EPG, lyd og undertekster. Menuer er tilgængelige på ni sprog: engelsk, dansk, finsk, norsk, svensk, litauisk, estisk, lettisk og russisk. Tryk på / for at vælge mellem opsætningsemner. Vælg sprogindstillingerne ved hjælp af /. RØD knap: vender tilbage til indstillingsmenuen. BLÅ knap: anvender ændringerne Info og meddelelser Vælg denne menu for at få indstillinger til info og meddelelser. Tryk på / for at vælge mellem opsætningsemner. Vælg infoindstillingerne ved hjælp af /. Infovarighed: hvor længe kanalinfo bliver på skærmen. Kanalskift ved påmindelse: Om din Tv-box automatisk tuner ind på kanalen efter en påmindelse eller ej. Info ved påmindelse: Når beskeden for et program, hvorpå du har indstillet en påmindelse, vises. RØD knap: vender tilbage til indstillingsmenuen. BLÅ knap: anvender ændringerne. BETJENING AF TV-BOXEN SMT-S7140 DAN L S A T E L L I T R E C E I V E R DAN-35

36 SMT-S7140 BETJENING AF TV-BOXEN PVR Med PVR-skærmbilledet kan du ændre: Diskpladstilstand: Hvordan Tv-boxen håndterer dine optagelser, når der ikke er meget diskplads tilbage. Du kan vælge en af tre indstillinger: - Automatisk: Optagne programmer slettes automatisk, når der ikke er nok plads til at optage nye programmer. Tv-boxen sletter først optagne programmer, du har set tidligere, og derefter optagne programmer, du ikke har set. Tv-boxen sletter ikke optagne programmer, der er låst, eller eventuelle Ticket-programmer. - Advarsel: Optagne programmer bliver aldrig slettet automatisk. Kort inden tv-boxen løber tør for diskplads, vises en meddelelse, så du ved besked. Hvis du vil fortsætte den nye optagelse og slette gamle optagelser, skal du trykke på OK. Eller hvis du vil beholde de gamle optagelser, skal du trykke på BACK-den nye optagelse stopper, når der ikke er mere diskplads. Hvis ikke du trykker på nogen knap, bliver de gamle optagelser ikke slettet, og den nye optagelse stopper, når der ikke er mere diskplads. - Manuel: Optagne programmer bliver aldrig slettet automatisk. Der vises heller ikke nogen advarselsmeddelelse, når disken er fuld. Du skal slette optagelser for at øge den tilgængelige diskplads. Bemærk: Hvis der stadig ikke er nok diskplads til en ny optagelse, selv efter at du har slettet en tidligere optagelse, vil Tv-boxen kun optage en del af det valgte program. Buffer antal minutter: længden på den optagelse, Tv-boxen automatisk benytter for den kanal, du i øjeblikket ser (mellem 0 minutter og 90 minutter). Bemærk: Hvis du indstiller Buffer antal minutter til 0 minutter, bliver funktionen til tilbagespoling deaktiveret. Læg til start af afspilning/optagelse i slut: ekstra tid føjet til start/slutningen af optagelser (mellem 1 og 15 minutter) Bemærk: Hvis én optagelse følger en anden umiddelbart efter, kan eventuel ekstra tid, der er føjet til slutningen af optagelsen, blive standset til fordel for den næste optagelse. DAN-36 D I G I T A L S A T E L L I T R E C

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digital HD PVR-tv-box

Digital HD PVR-tv-box Brugervejledning HD PVR 5720-SX 3D Ready Digital HD PVR-tv-box MPEG2/MPEG4 1 Indhold 1. Kom godt i gang 3 1 Tilslutninger 5 2 Installation 6 3 Brug af tv-boxen 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere