BRUGSANVISNING DK DT-1000CI DANSK QPSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK"

Transkript

1 DK DANSK QPSK

2 En fremtidssikker, digital modtager, der dækker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common Interface, der kan kompletteres med access-system. Dette kan f.eks. være Viaccess, Conax, Cryptoworks eller Irdeto. En anden værdsat funktion er VBI-tekst, hvor tekst-tv automatisk lægges ud på ejendomsnettet. En fordel for fremtiden er softwaren, der kan opgraderes. Nye funktioner i kommende udgaver kan nemt downloades via en pc. For at øge pålideligheden er alle komponenter blevet udvalgt med størst mulige omhu, og hver enhed har gennemgået en individuel funktionstest inden levering. Vigtigt! Digitale signaler stiller store krav til anlæggets LNB. Fasestøjskvaliteten på ældre mikrobølgehoveder er mange gange for dårlig. Dette kan ytre sig som frosset billede eller tekst. Opdater derfor altid til nye mikrobølgehoveder i forbindelse med komplettering af digitale modtagere. Indhold For/bagside Justeringer/tilslutninger CA-modul Programmeringsenhed Menuoversigt Programmering Information menu Indstilling af PID Modulatoren Sammenkobling Modulatorkontakt Error logg Tekniske specifikationer Kanalindstilling kode/frekvens Tilbehør

3 Forside Bagside 43

4 Justeringer og tilslutninger QPSK-modtager ON-indikering grøn LED QPSK-lock gul LED Alarm rød LED Common interface Tilslutning af programmeringsenhed Reset-knap IF ud (17V DC) LNB ind (17V DC 350mA) Audio/Video Ud (17V DC) mini-din Nettilslutning V AC Stelforbindelse Forstærker RF ind V DC VHF Niveaujustering Målepunkt ( 30 db) RF ud Modulator Ved anvendelse af T-05 modulator, følg brugsanvisningen for T-05 serien.brug kabel type k35. ON-indikering grøn LED RF ud frekvens-/kanalindstilling Audio/Video Niveaujustering tilslutning Udniveaujustering RF ud og + 17V DC 44

5 CA-modul PROGRAMKORT CA-MODUL DVB/CI-STIK På fronten er der et stik til et CA-modul, hvilket bruges til kanaler, der er kodet i forskellige kodningssystemer. Conax, Viaccess, Cryptoworks, Nagravision og Irdeto er almindeligt forekommende kodningssystemer, som kan håndtere. Før programkortet ind i CA-modulet, så den guldfarvede kontaktflade på kortet peger mod fronten på modulet. Før modulet ind med et dertilhørende programkort på fronten af i stikket mærket DVB/CI. Mange gange er modulets ene side markeret, og den skal vendes mod markeringen for DVB/CI-stikket på. Hvis programkortet ikke er opdateret, meddeles dette på tv-skærmen. Ingen abonnement BEMÆRK: Ved modtagning af gratis kanaler, Free To Air, skal CA-modulet ikke være tilsluttet. CA-modulet for forskellige kodningssystemer stilles til rådighed af de pågældende tv-selskaber. OSD-info angående programkortet kan variere afhængig af hvilket kodningssystem, der anvendes. Når CA-modules tages ud, skal knappen under DVB/CI-udtaget anvendes. 45

6 Programmeringsenhed HP-01 er en bærbar programmeringsenhed, som bruges til at programmere QPSK-modtagerens IF, Symbolrate, FEC, lyd- og undertekstsprog. Alle satellitmodtagere programmeres individuelt. Digitalmodtageren skal være aktiveret (grøn lysdiode tændt) og et korrekt satellitsignal være tilsluttet for at den kan programmeres. Tilslut ledningen til programmeringsenheden, se mærkning på ledning og håndenhed. Tilslut programmeringsenheden til det 15-polede D-sub-stik på. Tryk på Reset-knappen på fronten og er klar til at blive programmeret. Se menutræ på side 47. KNAPPER Op Venstre Højre Ned MENU - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - flytter sig trinvist mellem tallene. Til kanalskift. - flytter sig mellem tallene. Flyt trinvist mellem de forskellige alternativer i Info-menuen. - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - aktivering af menuen. Deaktivering af Info-menuen. - gem og fortsæt til næste menupunkt. BAGSIDEN Under dækslet på bagsiden findes en D-sub-kontakt som anvendes ved ilægning af ny software. 46

7 Menuoversigt För Information tryck Höger-knappen 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange A 4 5 PROGRAMMERING 1) Tryck Menu-knappen INFORMATION 1) Signalkvalitet 6 2) Vælg mellemfrekvens 2) Log-liste 3) Vælg symbolhastighed 3) Slette log-liste A 4) Vælg FEC 5) Vælg sprog (lyd) 6) Vælg sprok (undertekst) 4) Kortinformation 5) Undertekst baggrundsfarve 6) Undertekst position KNAPPER Op Venstre Højre Ned MENU - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - flytter sig trinvist mellem tallene. Til kanalskift. - flytter sig mellem tallene. Flyt trinvist mellem de forskellige alternativer i Info-menuen. - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - aktivering af menuen. Deaktivering af Info-menuen. - gem og fortsæt til næste menupunkt. PID VPID APID PCRPID TextPID - video PID - audio PID - program clock reference PID - text-tv PID 47

8 Programmering Al programmering sker fra håndenheden til. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Reset-knappen og kanalnavnet vises efter et øjeblik. TRANSPONDER FREKVENS IF-FREKVENS MENU Tryk på Menu-knappen. Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede tal. Flyt trinvist mellem tallene ved hjælp af Venstre/Højreknapperne. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. Hvilken indfrekvens (If-frekvens), der skal indstilles, er afhængig af lokaloscillatorfrekvensen (L.O.) på mikrobølgehovedet (LNB). Satellitkanalens frekvens L.O.-frekvens (LNB) = Mellembølge- frekvensen (MF), der skal indstilles. MAIN MENU ENTER TRANS FREQ 1259 Eksempel Satellitkanal med frekvensen og LNB med L.O MF = = 1559, der er den frekvens, der skal indstilles. SYMBOLHASTIGHED Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede tal. Flyt trinvist mellem tallene ved hjælp af Venstre/Højreknapperne. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. Tips! giver automatisk søgning af symbolhastighed. MAIN MENU ENTER TRANS SYMBOL FEC Anvend Op/Ned-knapperne til at vælge ønsket FEC. Vælg Auto for automatisk søgning af FEC. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. MAIN MENU ENTER TRANS FEC AUTO 48

9 Programmering SPROG lyd Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede sprog. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menualternativ. MAIN MENU ENTER SOUND LANGUAGE SWE SPROG undertekster Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede sprog. Tryk på Next-knappen for at gemme indstillingen. MAIN MENU ENTER SUBT LANGUAGE SWE SØGNING AF KANALER Eftersom indstillingerne er tilpasset til den ønskede transponder, skal søgning af kanaler foretages. QPSK-lås (gul lysdiode lyser konstant) skal være aktiveret, hvis der skal findes nogen kanaler. Hvis alarmen lyser (rød lysdiode), skal installationen samt indstillingerne kontrolleres. Vælg YES og tryk på Next-knappen for at starte søgning af kanaler. Displayet viser, at søgning er i gang, og når den er gennemført, vises menuen med de kanaler, som findes på transponderen. Vælg NO for indstilling af PID, se side 52. Anvend Op/Ned-knapperne for at vælge den ønskede kanal. Tryk på Next-knappen og efter et øjeblik vises kanalen på TV-skærmen. BEMÆRK: PID er anvendes kun, hvis der er problemer med at finde den ønskede kanal. SKIFTE KANAL Man kan nemt skifte kanal inden for transponderen ved hjælp af håndenheden. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Resetknappen, og kanalnavnet vises efter et øjeblik. MAIN MENU START TRANS SCAN YES SCANNING... PLEASE WAIT CHOOSE CHAN DISCOVERY (VIDEO) Tryk på Venstre-knappen. Vælg den ønskede kanal ved hjælp af Op/Ned-knapperne. Tryk på Next-knappen, og efter et øjeblik vises kanalen på TV-skærmen. DISCOVERY 49

10 Information Al information styres fra håndenheden til på nær CIinformationen, som vises på tv-skærmen. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Reset-knappen, og kanalnavnet vises efter et øjeblik. BER Bit Error Rate Tryk på Højre-knappen for at få information om BER. GOOD Viser, at signalkvaliteten er optimal. -03/-05 Viser, at signalkvaliteten ikke er optimal. -04 Grænsen for at billede og lyd skal kunne fungere. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. BER GOOD EB/NO 13,0DB BER XXX -03 EB/NO 8,0DB EB/NO Viser kvaliteten af signalet fra parabolen. Værdien vises sammen med BER, og WAIT vises under beregningen indtil værdien vises. <7 Fungerer ikke godt 7 9 Dårligt Godt Meget godt BER GOOD EB/NO 13,0DB BER XXX -03 EB/NO 8,0DB LOG-LISTE I forbindelse med eventuelle fejl gemmes fejlmeddelelser i en log-liste. Fire forskellige fejlsituationer kan logges i listen, se side 56. MENU Tryk på Højre-knappen to gange. Tryk på Next-knappen. Anvend Op/Ned-knapperne til at flytte trinvist gennem log-listen. Tryk på Menu-knappen for at gå tilbage til info-menuen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. VIEW LOG 1 ENTRIES 50

11 Information SLETTE LOG-LISTE Oplysninger, der er gemt i log-listen, kan slettes. Tryk på Højre-knappen tre gange. Tryk på Next-knappen. Vælg YES=Ja eller NO=Nej ved hjælp af Op/Ned-knapperne. Tryk på Next-knappen igen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. CLEAR LOG 1 ENTRIES MAIN MENU CLEAR ERROR LOG YES KORTINFORMATION CI Når kortinformation aktiveres, så vises en menu på tv-skærmen, hvor man kan vælge mellem forskellige funktioner. Udseendet på denne menu varierer afhængig af, hvilket kodningssystem (CA-modul), som anvendes. MENU Tryk på Højre-knappen fire gange. Tryk på Next-knappen og efter et øjeblik vises menuen på tv-skærmen. Vælg funktion ved hjælp af Op/Nedknapperne, og tryk på Next. Tryk på Menu-knappen for at komme tilbage til informationsmenuen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. CI CONTROL XXX:XX:XX:XX UNDERTEXT baggrundsfarve Undertekstens baggrundsfarve kan stilles i 5 step. 0% transperent til 100 % transperent. ( Fabriksindstilling er 50%). Tryk på Højre-knappen 5 gange. Anvend op/ned knapperne for at vælge det ønskede. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. SUBTITLE Transp. 50% 51

12 UNDERTEXT position Undertekstens placering kan stilles i 6 step (opad/nedad) fra 0 5 (Fabriksindstilling er 2) Tryk på Højre-knappen 6 gange. Anvend op/ned knapperne for at vælge placeringen. Tryk på Højre-knappen for at gå til kanalmenuen. SUBTITLE Position. 2 Indstilling af PID Indstilling af PID anvendes kun af avancerede brugere, når den automatiske søgefunktion ikke fungerer. For at indstille V-PID, A-PID, PCR-PID og Tekst-PID skal kanallisternes PID-tabeller kodes om til HEX. PCR-PID skal altid angives, (oftest samme som V-PID for tv-kanaler og A-PID for radiokanaler). Det er ikke nødvendigt at angive tekst-pid for at få lyd og billede, indtast i stedet SØGNING EFTER KANALER PID=PACKET ID MENU Tryk på Menu-knappen og derefter Next, indtil menuen Start Trans Scan vises. Vælg NO for indstilling af PID. Anvend Venstre/Højre og Op/Ned-knapperne for at indstille den ønskede PID. MAIN MENU START TRANS SCAN NO 52

13 Modulatoren afgiver et audio-/videosignal, som derefter skal sendes til en modulator for at indstille den korrekte udgangsfrekvens, audiovideoniveau og RF-udgangsniveau. En række forskellige tilslutningskabler fås til forskellige modulatormodeller. Derefter sendes signalet videre til en bredbåndsforstærker. REF. 7204/7205/7206 UDGANGSKANAL Indstil den ønskede udgangskanal, enten ved at indstille kanalnummeret eller dets kanalfrekvens. Kanalnummer: Indstil den første omkobler for udgangskanalen på 9. Indstil derefter kanalnummeret på de to sidste omkoblere i henhold til tabellen på side 57. Kanalfrekvens: Indstil kanalfrekvensen på de tre omkoblere i henhold til tabellen på side 58. AUDIO-/VIDEONIVEAU Audio- og videoniveau justeres, så samtlige kanaler bliver ens. RF UDGANGSNIVEAU Ved brug af bredbåndsforstærker 7213 indledes RFudgangsniveaujusteringen med, at samtlige modulatorers output level skrues op til det maksimale udgangsniveau (mål hele tiden efter bredbåndsforstærkeren). Kontrollér derefter hvilken modtager, der har det laveste udgangsniveau, og juster derefter de øvrige enheder ned til samme niveau. 53

14 Tilslutning/justering Sammenkobling af satellit og terrestriske signaler Terrestrisk HC A B db MFD-2 Niveauet ved A må aldrig være mindre end 100dB og aldrig være mindre end niveauet ved B. Modulatorkontakt 1. Lyd ud (venstre) 2. Video ud 3. Jord VDC ud 5. Lyd ud (højre) VDC ut Rack jord Kontakt vist på DT

15 Error logg Viser aktuelt nummer i loglisten. ERROR LOG 002:03 XXXXXXXX Viser fejlårsag, se nedenstående. Error 01 vises med dato og tid sammen med TV-kanalens information. ERROR LOG 002:03 XXXXXXXX Viser hvor mange sekunder efter start, eller Reset-knappen er anvendt, fejlen opstod. ERROR LOG 002: OBS: En fejl kan skabe et antal forskellige fejlmeddelelser, afhængig af hvad som forårsagede fejlkoden. Hvis CA-modulet tages ud, vil modtageren resettes for hver 60. sekund og log-listen fyldes indtil modulet isættes igen. Meddelelser 01 = Power up ved manuel eller automatisk reset samt opstart. 02 = QPSK loss hvis signalet til modtageren forsvinder. 03 = QPSK lock når modtageren låser sig fast på et signal. 04 = Video stop hvis kortet ikke er opdateret eller video ikke sendes ud. 05 = Audio stop hvis lyden forsvinder af en eller anden årsag. 55

16 Tekniske specifikationer Front End-DVB QPSK Demodulator Frequency range MHz Symbol rates 2 to 40MS/s LNB power and control 17V DC 350mA Input level 60 to 30dBm Video output Frequency 0 5,0MHz 1V p-p Group delay ±40ns 2T K factor <2% Diff. phase <2deg. Signal to noise ratio >56dB Video output 1V p-p, mini DIN 75Ω Teletext transcoder PAL Reinserted in PAL, VBI CCIR System B Audio output Unbalanced Frequency response THD General data Input voltage Temperature 600Ω audio pair (mini DIN) 20Hz 20kHz ±0,5dB > 65dB 180 to 260V AC 50/60Hz 10 to +45 Working 20 to +70 Storage VHF forstærker ref Frekvensband: Forstærkning: Udniveau: Strømforbrug: 47 68/ MHz 44 ±2dB dBµv 85mA typiskt Modulator ref. 7204/7205/7206* Frekvensband: / / MHz RF Udniveau: 25 ±6 dbm Strømforbrug: 215 ±15 ma typiskt * modulator Ref behøver en VHF/UHF forstærker, Ref

17 Kod tabell för kanalinställning Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode B III S-band I B1 K2 02 K3 03 K4 04 S1 80 S2 81 S3 82 S4 83 S5 84 S6 85 S7 86 S8 87 S9 88 S10 89 K5 05 K6 06 K7 07 K8 08 K9 09 K10 10 K11 11 K12 12 S-band II S-band III S11 90 S12 91 S13 92 S14 93 S15 94 S16 95 S17 96 S18 97 S19 98 S20 99 S21 * S22 * S23 * S24 * S25 * S26 * S27 * S28 * S29 * S30 * S31 * S32 * S33 * S34 * S35 * S-band III B IV-UHF S36 * S37 * S38 * S39 * S40 * S41 * K21 21 K22 22 K23 23 K24 24 K25 25 K26 26 K27 27 K28 28 K29 29 K30 30 K31 31 K32 32 K33 33 K34 34 K35 35 K36 36 K37 37 B V-UHF K38 38 K39 39 K40 40 K41 41 K42 42 K43 43 K44 44 K45 45 K46 46 K47 47 K48 48 K49 49 K50 50 K51 51 K52 52 K53 53 K54 54 K55 55 K56 56 K57 57 K58 58 K59 59 K60 60 K61 61 K62 62 K63 63 BV-UHF K64 64 K65 65 K66 66 K67 67 K68 68 K69 69 * På kanalerne S21 S41 kan kanalnummer ikke anvendes; man er derimod nødt til at indstille kanalfrekvensen, se næste side. 57

18 CCIR-kanaler Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens BI S-band I B III K K K S1* S2* S3* S4* S5* S6** S S S S K K K K K K K K S-band II S-band III S S12* S S S S S S S S S S S S24* S25* S S S S S S S S33* S34* S S-band III B IV-UHF S S37** S S S S K K K K K K K K K K K K K K K K K B V-UHF K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K BV-UHF K K K K K K * På grund af risikoen for at forstyrre radiotrafikken må disse tv-kanaler ikke anvendes i et kabel-tv-net. ** Disse kanaler bør ikke anvendes på grund af risikoen for at forstyrre eller blive forstyrret af amatørradio. 58

19 TILBEHØR FOR Ekstern programmeringsenhed Prod.nr: Monteringsrack til 5 Prod.nr: x2 19 frontpanel til 2 Prod.nr: Ventilator før Prod.nr: Vægbeslag Prod.nr: Æven før BI+LS BIII+HS Blinddæksel-01 Prod.nr: Blinddæksel-02 Prod.nr: Blinddæksel-03 Prod.nr: Forstærker Prod.nr: Modulator stereo BIII+HS Prod.nr: Mellemkabel K25 (Mini-DIN DIN) Prod.nr: Mellemkabel K29 (Arcodan vision 5000 Modulator) Prod.nr: Mellemkabel K27 (Mini-DIN-15pin DSUB) Prod.nr: Mellemkabel K26 (Mini-DIN RCA/BNC) Prod.nr: Forstærkerkabel (IEC male IEC male) Prod.nr: Ref. nr: Art. nr: Beskrivning: Koblingsbro. IEC IEC Slutmodstand 75Ω DC-spær IEC IEC 59

20 Prod.nr: macab ab (publ) vannhögsgatan 7, se trelleborg. tel: fax: e-post:

BRUGSANVISNING DK-1 DT-2000 DANSK QPSK

BRUGSANVISNING DK-1 DT-2000 DANSK QPSK DK-1 DANSK QPSK Indhold... 35 Forside... 36 Bagside... 37 CA-modul/kortlæser... 38 Programmering... 39 Menuoversigt... 40 Programmering... 41 43 Information menu... 44 45 Indstilling af PID... 45 Tekniske

Læs mere

BRUGSANVISNING DK DT-2200 DANSK QPSK

BRUGSANVISNING DK DT-2200 DANSK QPSK DK-1 011001 01042 DANSK 33 48 QPSK 01042-3 DK-1.p65 33 En fremtidssikker, digital modtager, der dæker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common

Læs mere

BRUGSANVISNING DK DT-2100 DANSK QPSK

BRUGSANVISNING DK DT-2100 DANSK QPSK DK-1 010326 00983 DANSK 33 48 QPSK 00983-3 DK-1.p65 33 En fremtidssikker, digital modtager, der dæker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Service Update. TDH SW modifications from version 2.01 to version 5.15. TRIAX - your ultimate connection

Service Update. TDH SW modifications from version 2.01 to version 5.15. TRIAX - your ultimate connection Service Update TDH SW modifications from version 2.01 to version 5.15 2.02 Skift af TV-system medfører nu ikke en restart. 2.03 Fix for kontrol af Aston CAM. 2.05 Macroblocking/pixelering/mosaik forekommer

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 UBC 278CLT Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 278CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere