BRUGSANVISNING DK DT-1000CI DANSK QPSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK"

Transkript

1 DK DANSK QPSK

2 En fremtidssikker, digital modtager, der dækker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common Interface, der kan kompletteres med access-system. Dette kan f.eks. være Viaccess, Conax, Cryptoworks eller Irdeto. En anden værdsat funktion er VBI-tekst, hvor tekst-tv automatisk lægges ud på ejendomsnettet. En fordel for fremtiden er softwaren, der kan opgraderes. Nye funktioner i kommende udgaver kan nemt downloades via en pc. For at øge pålideligheden er alle komponenter blevet udvalgt med størst mulige omhu, og hver enhed har gennemgået en individuel funktionstest inden levering. Vigtigt! Digitale signaler stiller store krav til anlæggets LNB. Fasestøjskvaliteten på ældre mikrobølgehoveder er mange gange for dårlig. Dette kan ytre sig som frosset billede eller tekst. Opdater derfor altid til nye mikrobølgehoveder i forbindelse med komplettering af digitale modtagere. Indhold For/bagside Justeringer/tilslutninger CA-modul Programmeringsenhed Menuoversigt Programmering Information menu Indstilling af PID Modulatoren Sammenkobling Modulatorkontakt Error logg Tekniske specifikationer Kanalindstilling kode/frekvens Tilbehør

3 Forside Bagside 43

4 Justeringer og tilslutninger QPSK-modtager ON-indikering grøn LED QPSK-lock gul LED Alarm rød LED Common interface Tilslutning af programmeringsenhed Reset-knap IF ud (17V DC) LNB ind (17V DC 350mA) Audio/Video Ud (17V DC) mini-din Nettilslutning V AC Stelforbindelse Forstærker RF ind V DC VHF Niveaujustering Målepunkt ( 30 db) RF ud Modulator Ved anvendelse af T-05 modulator, følg brugsanvisningen for T-05 serien.brug kabel type k35. ON-indikering grøn LED RF ud frekvens-/kanalindstilling Audio/Video Niveaujustering tilslutning Udniveaujustering RF ud og + 17V DC 44

5 CA-modul PROGRAMKORT CA-MODUL DVB/CI-STIK På fronten er der et stik til et CA-modul, hvilket bruges til kanaler, der er kodet i forskellige kodningssystemer. Conax, Viaccess, Cryptoworks, Nagravision og Irdeto er almindeligt forekommende kodningssystemer, som kan håndtere. Før programkortet ind i CA-modulet, så den guldfarvede kontaktflade på kortet peger mod fronten på modulet. Før modulet ind med et dertilhørende programkort på fronten af i stikket mærket DVB/CI. Mange gange er modulets ene side markeret, og den skal vendes mod markeringen for DVB/CI-stikket på. Hvis programkortet ikke er opdateret, meddeles dette på tv-skærmen. Ingen abonnement BEMÆRK: Ved modtagning af gratis kanaler, Free To Air, skal CA-modulet ikke være tilsluttet. CA-modulet for forskellige kodningssystemer stilles til rådighed af de pågældende tv-selskaber. OSD-info angående programkortet kan variere afhængig af hvilket kodningssystem, der anvendes. Når CA-modules tages ud, skal knappen under DVB/CI-udtaget anvendes. 45

6 Programmeringsenhed HP-01 er en bærbar programmeringsenhed, som bruges til at programmere QPSK-modtagerens IF, Symbolrate, FEC, lyd- og undertekstsprog. Alle satellitmodtagere programmeres individuelt. Digitalmodtageren skal være aktiveret (grøn lysdiode tændt) og et korrekt satellitsignal være tilsluttet for at den kan programmeres. Tilslut ledningen til programmeringsenheden, se mærkning på ledning og håndenhed. Tilslut programmeringsenheden til det 15-polede D-sub-stik på. Tryk på Reset-knappen på fronten og er klar til at blive programmeret. Se menutræ på side 47. KNAPPER Op Venstre Højre Ned MENU - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - flytter sig trinvist mellem tallene. Til kanalskift. - flytter sig mellem tallene. Flyt trinvist mellem de forskellige alternativer i Info-menuen. - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - aktivering af menuen. Deaktivering af Info-menuen. - gem og fortsæt til næste menupunkt. BAGSIDEN Under dækslet på bagsiden findes en D-sub-kontakt som anvendes ved ilægning af ny software. 46

7 Menuoversigt För Information tryck Höger-knappen 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange A 4 5 PROGRAMMERING 1) Tryck Menu-knappen INFORMATION 1) Signalkvalitet 6 2) Vælg mellemfrekvens 2) Log-liste 3) Vælg symbolhastighed 3) Slette log-liste A 4) Vælg FEC 5) Vælg sprog (lyd) 6) Vælg sprok (undertekst) 4) Kortinformation 5) Undertekst baggrundsfarve 6) Undertekst position KNAPPER Op Venstre Højre Ned MENU - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - flytter sig trinvist mellem tallene. Til kanalskift. - flytter sig mellem tallene. Flyt trinvist mellem de forskellige alternativer i Info-menuen. - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - aktivering af menuen. Deaktivering af Info-menuen. - gem og fortsæt til næste menupunkt. PID VPID APID PCRPID TextPID - video PID - audio PID - program clock reference PID - text-tv PID 47

8 Programmering Al programmering sker fra håndenheden til. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Reset-knappen og kanalnavnet vises efter et øjeblik. TRANSPONDER FREKVENS IF-FREKVENS MENU Tryk på Menu-knappen. Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede tal. Flyt trinvist mellem tallene ved hjælp af Venstre/Højreknapperne. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. Hvilken indfrekvens (If-frekvens), der skal indstilles, er afhængig af lokaloscillatorfrekvensen (L.O.) på mikrobølgehovedet (LNB). Satellitkanalens frekvens L.O.-frekvens (LNB) = Mellembølge- frekvensen (MF), der skal indstilles. MAIN MENU ENTER TRANS FREQ 1259 Eksempel Satellitkanal med frekvensen og LNB med L.O MF = = 1559, der er den frekvens, der skal indstilles. SYMBOLHASTIGHED Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede tal. Flyt trinvist mellem tallene ved hjælp af Venstre/Højreknapperne. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. Tips! giver automatisk søgning af symbolhastighed. MAIN MENU ENTER TRANS SYMBOL FEC Anvend Op/Ned-knapperne til at vælge ønsket FEC. Vælg Auto for automatisk søgning af FEC. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. MAIN MENU ENTER TRANS FEC AUTO 48

9 Programmering SPROG lyd Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede sprog. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menualternativ. MAIN MENU ENTER SOUND LANGUAGE SWE SPROG undertekster Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede sprog. Tryk på Next-knappen for at gemme indstillingen. MAIN MENU ENTER SUBT LANGUAGE SWE SØGNING AF KANALER Eftersom indstillingerne er tilpasset til den ønskede transponder, skal søgning af kanaler foretages. QPSK-lås (gul lysdiode lyser konstant) skal være aktiveret, hvis der skal findes nogen kanaler. Hvis alarmen lyser (rød lysdiode), skal installationen samt indstillingerne kontrolleres. Vælg YES og tryk på Next-knappen for at starte søgning af kanaler. Displayet viser, at søgning er i gang, og når den er gennemført, vises menuen med de kanaler, som findes på transponderen. Vælg NO for indstilling af PID, se side 52. Anvend Op/Ned-knapperne for at vælge den ønskede kanal. Tryk på Next-knappen og efter et øjeblik vises kanalen på TV-skærmen. BEMÆRK: PID er anvendes kun, hvis der er problemer med at finde den ønskede kanal. SKIFTE KANAL Man kan nemt skifte kanal inden for transponderen ved hjælp af håndenheden. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Resetknappen, og kanalnavnet vises efter et øjeblik. MAIN MENU START TRANS SCAN YES SCANNING... PLEASE WAIT CHOOSE CHAN DISCOVERY (VIDEO) Tryk på Venstre-knappen. Vælg den ønskede kanal ved hjælp af Op/Ned-knapperne. Tryk på Next-knappen, og efter et øjeblik vises kanalen på TV-skærmen. DISCOVERY 49

10 Information Al information styres fra håndenheden til på nær CIinformationen, som vises på tv-skærmen. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Reset-knappen, og kanalnavnet vises efter et øjeblik. BER Bit Error Rate Tryk på Højre-knappen for at få information om BER. GOOD Viser, at signalkvaliteten er optimal. -03/-05 Viser, at signalkvaliteten ikke er optimal. -04 Grænsen for at billede og lyd skal kunne fungere. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. BER GOOD EB/NO 13,0DB BER XXX -03 EB/NO 8,0DB EB/NO Viser kvaliteten af signalet fra parabolen. Værdien vises sammen med BER, og WAIT vises under beregningen indtil værdien vises. <7 Fungerer ikke godt 7 9 Dårligt Godt Meget godt BER GOOD EB/NO 13,0DB BER XXX -03 EB/NO 8,0DB LOG-LISTE I forbindelse med eventuelle fejl gemmes fejlmeddelelser i en log-liste. Fire forskellige fejlsituationer kan logges i listen, se side 56. MENU Tryk på Højre-knappen to gange. Tryk på Next-knappen. Anvend Op/Ned-knapperne til at flytte trinvist gennem log-listen. Tryk på Menu-knappen for at gå tilbage til info-menuen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. VIEW LOG 1 ENTRIES 50

11 Information SLETTE LOG-LISTE Oplysninger, der er gemt i log-listen, kan slettes. Tryk på Højre-knappen tre gange. Tryk på Next-knappen. Vælg YES=Ja eller NO=Nej ved hjælp af Op/Ned-knapperne. Tryk på Next-knappen igen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. CLEAR LOG 1 ENTRIES MAIN MENU CLEAR ERROR LOG YES KORTINFORMATION CI Når kortinformation aktiveres, så vises en menu på tv-skærmen, hvor man kan vælge mellem forskellige funktioner. Udseendet på denne menu varierer afhængig af, hvilket kodningssystem (CA-modul), som anvendes. MENU Tryk på Højre-knappen fire gange. Tryk på Next-knappen og efter et øjeblik vises menuen på tv-skærmen. Vælg funktion ved hjælp af Op/Nedknapperne, og tryk på Next. Tryk på Menu-knappen for at komme tilbage til informationsmenuen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. CI CONTROL XXX:XX:XX:XX UNDERTEXT baggrundsfarve Undertekstens baggrundsfarve kan stilles i 5 step. 0% transperent til 100 % transperent. ( Fabriksindstilling er 50%). Tryk på Højre-knappen 5 gange. Anvend op/ned knapperne for at vælge det ønskede. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. SUBTITLE Transp. 50% 51

12 UNDERTEXT position Undertekstens placering kan stilles i 6 step (opad/nedad) fra 0 5 (Fabriksindstilling er 2) Tryk på Højre-knappen 6 gange. Anvend op/ned knapperne for at vælge placeringen. Tryk på Højre-knappen for at gå til kanalmenuen. SUBTITLE Position. 2 Indstilling af PID Indstilling af PID anvendes kun af avancerede brugere, når den automatiske søgefunktion ikke fungerer. For at indstille V-PID, A-PID, PCR-PID og Tekst-PID skal kanallisternes PID-tabeller kodes om til HEX. PCR-PID skal altid angives, (oftest samme som V-PID for tv-kanaler og A-PID for radiokanaler). Det er ikke nødvendigt at angive tekst-pid for at få lyd og billede, indtast i stedet SØGNING EFTER KANALER PID=PACKET ID MENU Tryk på Menu-knappen og derefter Next, indtil menuen Start Trans Scan vises. Vælg NO for indstilling af PID. Anvend Venstre/Højre og Op/Ned-knapperne for at indstille den ønskede PID. MAIN MENU START TRANS SCAN NO 52

13 Modulatoren afgiver et audio-/videosignal, som derefter skal sendes til en modulator for at indstille den korrekte udgangsfrekvens, audiovideoniveau og RF-udgangsniveau. En række forskellige tilslutningskabler fås til forskellige modulatormodeller. Derefter sendes signalet videre til en bredbåndsforstærker. REF. 7204/7205/7206 UDGANGSKANAL Indstil den ønskede udgangskanal, enten ved at indstille kanalnummeret eller dets kanalfrekvens. Kanalnummer: Indstil den første omkobler for udgangskanalen på 9. Indstil derefter kanalnummeret på de to sidste omkoblere i henhold til tabellen på side 57. Kanalfrekvens: Indstil kanalfrekvensen på de tre omkoblere i henhold til tabellen på side 58. AUDIO-/VIDEONIVEAU Audio- og videoniveau justeres, så samtlige kanaler bliver ens. RF UDGANGSNIVEAU Ved brug af bredbåndsforstærker 7213 indledes RFudgangsniveaujusteringen med, at samtlige modulatorers output level skrues op til det maksimale udgangsniveau (mål hele tiden efter bredbåndsforstærkeren). Kontrollér derefter hvilken modtager, der har det laveste udgangsniveau, og juster derefter de øvrige enheder ned til samme niveau. 53

14 Tilslutning/justering Sammenkobling af satellit og terrestriske signaler Terrestrisk HC A B db MFD-2 Niveauet ved A må aldrig være mindre end 100dB og aldrig være mindre end niveauet ved B. Modulatorkontakt 1. Lyd ud (venstre) 2. Video ud 3. Jord VDC ud 5. Lyd ud (højre) VDC ut Rack jord Kontakt vist på DT

15 Error logg Viser aktuelt nummer i loglisten. ERROR LOG 002:03 XXXXXXXX Viser fejlårsag, se nedenstående. Error 01 vises med dato og tid sammen med TV-kanalens information. ERROR LOG 002:03 XXXXXXXX Viser hvor mange sekunder efter start, eller Reset-knappen er anvendt, fejlen opstod. ERROR LOG 002: OBS: En fejl kan skabe et antal forskellige fejlmeddelelser, afhængig af hvad som forårsagede fejlkoden. Hvis CA-modulet tages ud, vil modtageren resettes for hver 60. sekund og log-listen fyldes indtil modulet isættes igen. Meddelelser 01 = Power up ved manuel eller automatisk reset samt opstart. 02 = QPSK loss hvis signalet til modtageren forsvinder. 03 = QPSK lock når modtageren låser sig fast på et signal. 04 = Video stop hvis kortet ikke er opdateret eller video ikke sendes ud. 05 = Audio stop hvis lyden forsvinder af en eller anden årsag. 55

16 Tekniske specifikationer Front End-DVB QPSK Demodulator Frequency range MHz Symbol rates 2 to 40MS/s LNB power and control 17V DC 350mA Input level 60 to 30dBm Video output Frequency 0 5,0MHz 1V p-p Group delay ±40ns 2T K factor <2% Diff. phase <2deg. Signal to noise ratio >56dB Video output 1V p-p, mini DIN 75Ω Teletext transcoder PAL Reinserted in PAL, VBI CCIR System B Audio output Unbalanced Frequency response THD General data Input voltage Temperature 600Ω audio pair (mini DIN) 20Hz 20kHz ±0,5dB > 65dB 180 to 260V AC 50/60Hz 10 to +45 Working 20 to +70 Storage VHF forstærker ref Frekvensband: Forstærkning: Udniveau: Strømforbrug: 47 68/ MHz 44 ±2dB dBµv 85mA typiskt Modulator ref. 7204/7205/7206* Frekvensband: / / MHz RF Udniveau: 25 ±6 dbm Strømforbrug: 215 ±15 ma typiskt * modulator Ref behøver en VHF/UHF forstærker, Ref

17 Kod tabell för kanalinställning Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode B III S-band I B1 K2 02 K3 03 K4 04 S1 80 S2 81 S3 82 S4 83 S5 84 S6 85 S7 86 S8 87 S9 88 S10 89 K5 05 K6 06 K7 07 K8 08 K9 09 K10 10 K11 11 K12 12 S-band II S-band III S11 90 S12 91 S13 92 S14 93 S15 94 S16 95 S17 96 S18 97 S19 98 S20 99 S21 * S22 * S23 * S24 * S25 * S26 * S27 * S28 * S29 * S30 * S31 * S32 * S33 * S34 * S35 * S-band III B IV-UHF S36 * S37 * S38 * S39 * S40 * S41 * K21 21 K22 22 K23 23 K24 24 K25 25 K26 26 K27 27 K28 28 K29 29 K30 30 K31 31 K32 32 K33 33 K34 34 K35 35 K36 36 K37 37 B V-UHF K38 38 K39 39 K40 40 K41 41 K42 42 K43 43 K44 44 K45 45 K46 46 K47 47 K48 48 K49 49 K50 50 K51 51 K52 52 K53 53 K54 54 K55 55 K56 56 K57 57 K58 58 K59 59 K60 60 K61 61 K62 62 K63 63 BV-UHF K64 64 K65 65 K66 66 K67 67 K68 68 K69 69 * På kanalerne S21 S41 kan kanalnummer ikke anvendes; man er derimod nødt til at indstille kanalfrekvensen, se næste side. 57

18 CCIR-kanaler Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens BI S-band I B III K K K S1* S2* S3* S4* S5* S6** S S S S K K K K K K K K S-band II S-band III S S12* S S S S S S S S S S S S24* S25* S S S S S S S S33* S34* S S-band III B IV-UHF S S37** S S S S K K K K K K K K K K K K K K K K K B V-UHF K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K BV-UHF K K K K K K * På grund af risikoen for at forstyrre radiotrafikken må disse tv-kanaler ikke anvendes i et kabel-tv-net. ** Disse kanaler bør ikke anvendes på grund af risikoen for at forstyrre eller blive forstyrret af amatørradio. 58

19 TILBEHØR FOR Ekstern programmeringsenhed Prod.nr: Monteringsrack til 5 Prod.nr: x2 19 frontpanel til 2 Prod.nr: Ventilator før Prod.nr: Vægbeslag Prod.nr: Æven før BI+LS BIII+HS Blinddæksel-01 Prod.nr: Blinddæksel-02 Prod.nr: Blinddæksel-03 Prod.nr: Forstærker Prod.nr: Modulator stereo BIII+HS Prod.nr: Mellemkabel K25 (Mini-DIN DIN) Prod.nr: Mellemkabel K29 (Arcodan vision 5000 Modulator) Prod.nr: Mellemkabel K27 (Mini-DIN-15pin DSUB) Prod.nr: Mellemkabel K26 (Mini-DIN RCA/BNC) Prod.nr: Forstærkerkabel (IEC male IEC male) Prod.nr: Ref. nr: Art. nr: Beskrivning: Koblingsbro. IEC IEC Slutmodstand 75Ω DC-spær IEC IEC 59

20 Prod.nr: macab ab (publ) vannhögsgatan 7, se trelleborg. tel: fax: e-post:

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere