BRUGSANVISNING DK DT-1000CI DANSK QPSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK"

Transkript

1 DK DANSK QPSK

2 En fremtidssikker, digital modtager, der dækker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common Interface, der kan kompletteres med access-system. Dette kan f.eks. være Viaccess, Conax, Cryptoworks eller Irdeto. En anden værdsat funktion er VBI-tekst, hvor tekst-tv automatisk lægges ud på ejendomsnettet. En fordel for fremtiden er softwaren, der kan opgraderes. Nye funktioner i kommende udgaver kan nemt downloades via en pc. For at øge pålideligheden er alle komponenter blevet udvalgt med størst mulige omhu, og hver enhed har gennemgået en individuel funktionstest inden levering. Vigtigt! Digitale signaler stiller store krav til anlæggets LNB. Fasestøjskvaliteten på ældre mikrobølgehoveder er mange gange for dårlig. Dette kan ytre sig som frosset billede eller tekst. Opdater derfor altid til nye mikrobølgehoveder i forbindelse med komplettering af digitale modtagere. Indhold For/bagside Justeringer/tilslutninger CA-modul Programmeringsenhed Menuoversigt Programmering Information menu Indstilling af PID Modulatoren Sammenkobling Modulatorkontakt Error logg Tekniske specifikationer Kanalindstilling kode/frekvens Tilbehør

3 Forside Bagside 43

4 Justeringer og tilslutninger QPSK-modtager ON-indikering grøn LED QPSK-lock gul LED Alarm rød LED Common interface Tilslutning af programmeringsenhed Reset-knap IF ud (17V DC) LNB ind (17V DC 350mA) Audio/Video Ud (17V DC) mini-din Nettilslutning V AC Stelforbindelse Forstærker RF ind V DC VHF Niveaujustering Målepunkt ( 30 db) RF ud Modulator Ved anvendelse af T-05 modulator, følg brugsanvisningen for T-05 serien.brug kabel type k35. ON-indikering grøn LED RF ud frekvens-/kanalindstilling Audio/Video Niveaujustering tilslutning Udniveaujustering RF ud og + 17V DC 44

5 CA-modul PROGRAMKORT CA-MODUL DVB/CI-STIK På fronten er der et stik til et CA-modul, hvilket bruges til kanaler, der er kodet i forskellige kodningssystemer. Conax, Viaccess, Cryptoworks, Nagravision og Irdeto er almindeligt forekommende kodningssystemer, som kan håndtere. Før programkortet ind i CA-modulet, så den guldfarvede kontaktflade på kortet peger mod fronten på modulet. Før modulet ind med et dertilhørende programkort på fronten af i stikket mærket DVB/CI. Mange gange er modulets ene side markeret, og den skal vendes mod markeringen for DVB/CI-stikket på. Hvis programkortet ikke er opdateret, meddeles dette på tv-skærmen. Ingen abonnement BEMÆRK: Ved modtagning af gratis kanaler, Free To Air, skal CA-modulet ikke være tilsluttet. CA-modulet for forskellige kodningssystemer stilles til rådighed af de pågældende tv-selskaber. OSD-info angående programkortet kan variere afhængig af hvilket kodningssystem, der anvendes. Når CA-modules tages ud, skal knappen under DVB/CI-udtaget anvendes. 45

6 Programmeringsenhed HP-01 er en bærbar programmeringsenhed, som bruges til at programmere QPSK-modtagerens IF, Symbolrate, FEC, lyd- og undertekstsprog. Alle satellitmodtagere programmeres individuelt. Digitalmodtageren skal være aktiveret (grøn lysdiode tændt) og et korrekt satellitsignal være tilsluttet for at den kan programmeres. Tilslut ledningen til programmeringsenheden, se mærkning på ledning og håndenhed. Tilslut programmeringsenheden til det 15-polede D-sub-stik på. Tryk på Reset-knappen på fronten og er klar til at blive programmeret. Se menutræ på side 47. KNAPPER Op Venstre Højre Ned MENU - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - flytter sig trinvist mellem tallene. Til kanalskift. - flytter sig mellem tallene. Flyt trinvist mellem de forskellige alternativer i Info-menuen. - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - aktivering af menuen. Deaktivering af Info-menuen. - gem og fortsæt til næste menupunkt. BAGSIDEN Under dækslet på bagsiden findes en D-sub-kontakt som anvendes ved ilægning af ny software. 46

7 Menuoversigt För Information tryck Höger-knappen 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange A 4 5 PROGRAMMERING 1) Tryck Menu-knappen INFORMATION 1) Signalkvalitet 6 2) Vælg mellemfrekvens 2) Log-liste 3) Vælg symbolhastighed 3) Slette log-liste A 4) Vælg FEC 5) Vælg sprog (lyd) 6) Vælg sprok (undertekst) 4) Kortinformation 5) Undertekst baggrundsfarve 6) Undertekst position KNAPPER Op Venstre Højre Ned MENU - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - flytter sig trinvist mellem tallene. Til kanalskift. - flytter sig mellem tallene. Flyt trinvist mellem de forskellige alternativer i Info-menuen. - til valg af ønsket indstilling i menuerne. - aktivering af menuen. Deaktivering af Info-menuen. - gem og fortsæt til næste menupunkt. PID VPID APID PCRPID TextPID - video PID - audio PID - program clock reference PID - text-tv PID 47

8 Programmering Al programmering sker fra håndenheden til. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Reset-knappen og kanalnavnet vises efter et øjeblik. TRANSPONDER FREKVENS IF-FREKVENS MENU Tryk på Menu-knappen. Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede tal. Flyt trinvist mellem tallene ved hjælp af Venstre/Højreknapperne. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. Hvilken indfrekvens (If-frekvens), der skal indstilles, er afhængig af lokaloscillatorfrekvensen (L.O.) på mikrobølgehovedet (LNB). Satellitkanalens frekvens L.O.-frekvens (LNB) = Mellembølge- frekvensen (MF), der skal indstilles. MAIN MENU ENTER TRANS FREQ 1259 Eksempel Satellitkanal med frekvensen og LNB med L.O MF = = 1559, der er den frekvens, der skal indstilles. SYMBOLHASTIGHED Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede tal. Flyt trinvist mellem tallene ved hjælp af Venstre/Højreknapperne. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. Tips! giver automatisk søgning af symbolhastighed. MAIN MENU ENTER TRANS SYMBOL FEC Anvend Op/Ned-knapperne til at vælge ønsket FEC. Vælg Auto for automatisk søgning af FEC. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menupunkt. MAIN MENU ENTER TRANS FEC AUTO 48

9 Programmering SPROG lyd Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede sprog. Tryk på Next-knappen for at gemme og gå videre til næste menualternativ. MAIN MENU ENTER SOUND LANGUAGE SWE SPROG undertekster Anvend Op/Ned-knapperne til at indstille det ønskede sprog. Tryk på Next-knappen for at gemme indstillingen. MAIN MENU ENTER SUBT LANGUAGE SWE SØGNING AF KANALER Eftersom indstillingerne er tilpasset til den ønskede transponder, skal søgning af kanaler foretages. QPSK-lås (gul lysdiode lyser konstant) skal være aktiveret, hvis der skal findes nogen kanaler. Hvis alarmen lyser (rød lysdiode), skal installationen samt indstillingerne kontrolleres. Vælg YES og tryk på Next-knappen for at starte søgning af kanaler. Displayet viser, at søgning er i gang, og når den er gennemført, vises menuen med de kanaler, som findes på transponderen. Vælg NO for indstilling af PID, se side 52. Anvend Op/Ned-knapperne for at vælge den ønskede kanal. Tryk på Next-knappen og efter et øjeblik vises kanalen på TV-skærmen. BEMÆRK: PID er anvendes kun, hvis der er problemer med at finde den ønskede kanal. SKIFTE KANAL Man kan nemt skifte kanal inden for transponderen ved hjælp af håndenheden. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Resetknappen, og kanalnavnet vises efter et øjeblik. MAIN MENU START TRANS SCAN YES SCANNING... PLEASE WAIT CHOOSE CHAN DISCOVERY (VIDEO) Tryk på Venstre-knappen. Vælg den ønskede kanal ved hjælp af Op/Ned-knapperne. Tryk på Next-knappen, og efter et øjeblik vises kanalen på TV-skærmen. DISCOVERY 49

10 Information Al information styres fra håndenheden til på nær CIinformationen, som vises på tv-skærmen. Tilslut programmeringsenheden. Tryk på Reset-knappen, og kanalnavnet vises efter et øjeblik. BER Bit Error Rate Tryk på Højre-knappen for at få information om BER. GOOD Viser, at signalkvaliteten er optimal. -03/-05 Viser, at signalkvaliteten ikke er optimal. -04 Grænsen for at billede og lyd skal kunne fungere. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. BER GOOD EB/NO 13,0DB BER XXX -03 EB/NO 8,0DB EB/NO Viser kvaliteten af signalet fra parabolen. Værdien vises sammen med BER, og WAIT vises under beregningen indtil værdien vises. <7 Fungerer ikke godt 7 9 Dårligt Godt Meget godt BER GOOD EB/NO 13,0DB BER XXX -03 EB/NO 8,0DB LOG-LISTE I forbindelse med eventuelle fejl gemmes fejlmeddelelser i en log-liste. Fire forskellige fejlsituationer kan logges i listen, se side 56. MENU Tryk på Højre-knappen to gange. Tryk på Next-knappen. Anvend Op/Ned-knapperne til at flytte trinvist gennem log-listen. Tryk på Menu-knappen for at gå tilbage til info-menuen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. VIEW LOG 1 ENTRIES 50

11 Information SLETTE LOG-LISTE Oplysninger, der er gemt i log-listen, kan slettes. Tryk på Højre-knappen tre gange. Tryk på Next-knappen. Vælg YES=Ja eller NO=Nej ved hjælp af Op/Ned-knapperne. Tryk på Next-knappen igen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. CLEAR LOG 1 ENTRIES MAIN MENU CLEAR ERROR LOG YES KORTINFORMATION CI Når kortinformation aktiveres, så vises en menu på tv-skærmen, hvor man kan vælge mellem forskellige funktioner. Udseendet på denne menu varierer afhængig af, hvilket kodningssystem (CA-modul), som anvendes. MENU Tryk på Højre-knappen fire gange. Tryk på Next-knappen og efter et øjeblik vises menuen på tv-skærmen. Vælg funktion ved hjælp af Op/Nedknapperne, og tryk på Next. Tryk på Menu-knappen for at komme tilbage til informationsmenuen. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. CI CONTROL XXX:XX:XX:XX UNDERTEXT baggrundsfarve Undertekstens baggrundsfarve kan stilles i 5 step. 0% transperent til 100 % transperent. ( Fabriksindstilling er 50%). Tryk på Højre-knappen 5 gange. Anvend op/ned knapperne for at vælge det ønskede. Tryk på Højre-knappen for at gå videre i menuen. SUBTITLE Transp. 50% 51

12 UNDERTEXT position Undertekstens placering kan stilles i 6 step (opad/nedad) fra 0 5 (Fabriksindstilling er 2) Tryk på Højre-knappen 6 gange. Anvend op/ned knapperne for at vælge placeringen. Tryk på Højre-knappen for at gå til kanalmenuen. SUBTITLE Position. 2 Indstilling af PID Indstilling af PID anvendes kun af avancerede brugere, når den automatiske søgefunktion ikke fungerer. For at indstille V-PID, A-PID, PCR-PID og Tekst-PID skal kanallisternes PID-tabeller kodes om til HEX. PCR-PID skal altid angives, (oftest samme som V-PID for tv-kanaler og A-PID for radiokanaler). Det er ikke nødvendigt at angive tekst-pid for at få lyd og billede, indtast i stedet SØGNING EFTER KANALER PID=PACKET ID MENU Tryk på Menu-knappen og derefter Next, indtil menuen Start Trans Scan vises. Vælg NO for indstilling af PID. Anvend Venstre/Højre og Op/Ned-knapperne for at indstille den ønskede PID. MAIN MENU START TRANS SCAN NO 52

13 Modulatoren afgiver et audio-/videosignal, som derefter skal sendes til en modulator for at indstille den korrekte udgangsfrekvens, audiovideoniveau og RF-udgangsniveau. En række forskellige tilslutningskabler fås til forskellige modulatormodeller. Derefter sendes signalet videre til en bredbåndsforstærker. REF. 7204/7205/7206 UDGANGSKANAL Indstil den ønskede udgangskanal, enten ved at indstille kanalnummeret eller dets kanalfrekvens. Kanalnummer: Indstil den første omkobler for udgangskanalen på 9. Indstil derefter kanalnummeret på de to sidste omkoblere i henhold til tabellen på side 57. Kanalfrekvens: Indstil kanalfrekvensen på de tre omkoblere i henhold til tabellen på side 58. AUDIO-/VIDEONIVEAU Audio- og videoniveau justeres, så samtlige kanaler bliver ens. RF UDGANGSNIVEAU Ved brug af bredbåndsforstærker 7213 indledes RFudgangsniveaujusteringen med, at samtlige modulatorers output level skrues op til det maksimale udgangsniveau (mål hele tiden efter bredbåndsforstærkeren). Kontrollér derefter hvilken modtager, der har det laveste udgangsniveau, og juster derefter de øvrige enheder ned til samme niveau. 53

14 Tilslutning/justering Sammenkobling af satellit og terrestriske signaler Terrestrisk HC A B db MFD-2 Niveauet ved A må aldrig være mindre end 100dB og aldrig være mindre end niveauet ved B. Modulatorkontakt 1. Lyd ud (venstre) 2. Video ud 3. Jord VDC ud 5. Lyd ud (højre) VDC ut Rack jord Kontakt vist på DT

15 Error logg Viser aktuelt nummer i loglisten. ERROR LOG 002:03 XXXXXXXX Viser fejlårsag, se nedenstående. Error 01 vises med dato og tid sammen med TV-kanalens information. ERROR LOG 002:03 XXXXXXXX Viser hvor mange sekunder efter start, eller Reset-knappen er anvendt, fejlen opstod. ERROR LOG 002: OBS: En fejl kan skabe et antal forskellige fejlmeddelelser, afhængig af hvad som forårsagede fejlkoden. Hvis CA-modulet tages ud, vil modtageren resettes for hver 60. sekund og log-listen fyldes indtil modulet isættes igen. Meddelelser 01 = Power up ved manuel eller automatisk reset samt opstart. 02 = QPSK loss hvis signalet til modtageren forsvinder. 03 = QPSK lock når modtageren låser sig fast på et signal. 04 = Video stop hvis kortet ikke er opdateret eller video ikke sendes ud. 05 = Audio stop hvis lyden forsvinder af en eller anden årsag. 55

16 Tekniske specifikationer Front End-DVB QPSK Demodulator Frequency range MHz Symbol rates 2 to 40MS/s LNB power and control 17V DC 350mA Input level 60 to 30dBm Video output Frequency 0 5,0MHz 1V p-p Group delay ±40ns 2T K factor <2% Diff. phase <2deg. Signal to noise ratio >56dB Video output 1V p-p, mini DIN 75Ω Teletext transcoder PAL Reinserted in PAL, VBI CCIR System B Audio output Unbalanced Frequency response THD General data Input voltage Temperature 600Ω audio pair (mini DIN) 20Hz 20kHz ±0,5dB > 65dB 180 to 260V AC 50/60Hz 10 to +45 Working 20 to +70 Storage VHF forstærker ref Frekvensband: Forstærkning: Udniveau: Strømforbrug: 47 68/ MHz 44 ±2dB dBµv 85mA typiskt Modulator ref. 7204/7205/7206* Frekvensband: / / MHz RF Udniveau: 25 ±6 dbm Strømforbrug: 215 ±15 ma typiskt * modulator Ref behøver en VHF/UHF forstærker, Ref

17 Kod tabell för kanalinställning Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode Bånd Kanal Kode B III S-band I B1 K2 02 K3 03 K4 04 S1 80 S2 81 S3 82 S4 83 S5 84 S6 85 S7 86 S8 87 S9 88 S10 89 K5 05 K6 06 K7 07 K8 08 K9 09 K10 10 K11 11 K12 12 S-band II S-band III S11 90 S12 91 S13 92 S14 93 S15 94 S16 95 S17 96 S18 97 S19 98 S20 99 S21 * S22 * S23 * S24 * S25 * S26 * S27 * S28 * S29 * S30 * S31 * S32 * S33 * S34 * S35 * S-band III B IV-UHF S36 * S37 * S38 * S39 * S40 * S41 * K21 21 K22 22 K23 23 K24 24 K25 25 K26 26 K27 27 K28 28 K29 29 K30 30 K31 31 K32 32 K33 33 K34 34 K35 35 K36 36 K37 37 B V-UHF K38 38 K39 39 K40 40 K41 41 K42 42 K43 43 K44 44 K45 45 K46 46 K47 47 K48 48 K49 49 K50 50 K51 51 K52 52 K53 53 K54 54 K55 55 K56 56 K57 57 K58 58 K59 59 K60 60 K61 61 K62 62 K63 63 BV-UHF K64 64 K65 65 K66 66 K67 67 K68 68 K69 69 * På kanalerne S21 S41 kan kanalnummer ikke anvendes; man er derimod nødt til at indstille kanalfrekvensen, se næste side. 57

18 CCIR-kanaler Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens Bånd Kanal Frekvens BI S-band I B III K K K S1* S2* S3* S4* S5* S6** S S S S K K K K K K K K S-band II S-band III S S12* S S S S S S S S S S S S24* S25* S S S S S S S S33* S34* S S-band III B IV-UHF S S37** S S S S K K K K K K K K K K K K K K K K K B V-UHF K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K BV-UHF K K K K K K * På grund af risikoen for at forstyrre radiotrafikken må disse tv-kanaler ikke anvendes i et kabel-tv-net. ** Disse kanaler bør ikke anvendes på grund af risikoen for at forstyrre eller blive forstyrret af amatørradio. 58

19 TILBEHØR FOR Ekstern programmeringsenhed Prod.nr: Monteringsrack til 5 Prod.nr: x2 19 frontpanel til 2 Prod.nr: Ventilator før Prod.nr: Vægbeslag Prod.nr: Æven før BI+LS BIII+HS Blinddæksel-01 Prod.nr: Blinddæksel-02 Prod.nr: Blinddæksel-03 Prod.nr: Forstærker Prod.nr: Modulator stereo BIII+HS Prod.nr: Mellemkabel K25 (Mini-DIN DIN) Prod.nr: Mellemkabel K29 (Arcodan vision 5000 Modulator) Prod.nr: Mellemkabel K27 (Mini-DIN-15pin DSUB) Prod.nr: Mellemkabel K26 (Mini-DIN RCA/BNC) Prod.nr: Forstærkerkabel (IEC male IEC male) Prod.nr: Ref. nr: Art. nr: Beskrivning: Koblingsbro. IEC IEC Slutmodstand 75Ω DC-spær IEC IEC 59

20 Prod.nr: macab ab (publ) vannhögsgatan 7, se trelleborg. tel: fax: e-post:

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere