Betjeningsvejledning KIA DDN-653. Dobbelt-din DVD-afspiller, AM/FM, TV med motoriseret 6.5 TFT LCD Display

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning KIA DDN-653. Dobbelt-din DVD-afspiller, AM/FM, TV med motoriseret 6.5 TFT LCD Display"

Transkript

1 Betjeningsvejledning KIA DDN-653 Dobbelt-din DVD-afspiller, AM/FM, TV med motoriseret 6.5 TFT LCD Display 1

2 Tak fordi, du valgte at købe denne VST multimedia-afspiller. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug. Du bør have betjeningsvejledningen lige ved hånden, så du, om nødvendigt, kan slå op i den ved ibrugtagning. 2

3 1. Forholdsregler... 5 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 5 Foranstaltninger ved ibrugtagning... 6 Oplysninger om diske... 8 Oplysninger om navigation(mulighed) Benævnelse på dele Display Fjernbetjening Basisfunktioner Tænd/sluk Valg af kilde Lydstyrkekontrol Slå lyden fra/til Justering af vinklen på LCD panelet Ilægning/udtagning af diske...20 Tænd/sluk for LCD Monitor...21 Brug af touch skærmen...21 Udskiftning af batteriet på fjernbetjening Detaljerede funktioner...21 Radio funktioner...21 TV funktioner...25 Playback funktioner for disk...29 Navigation system(mulighed)...39 Eksterne funktioner...40 Bluetooth funktioner(mulighed) Detaljeret Setup...45 Hoved Setup...45 Lyd Setup

4 DVD Setup ETC Setup Zone Setup Justering af touch Sensitivity på LCD Panel Appendix Fejlfinding Specifikationer Installationer og forbindelser Komponenter

5 1. Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger Brug ikke denne enhed, hvis den er i uorden. Tænd ikke, hvis enheden viser forvrænget billede og/eller, hvis der ikke er nogen lyd. Sluk øjeblikkeligt, hvis den er støvet, hvis der kommer røg ud af den, eller hvis den lugter underligt, hvilket kan forårsage en ulykke, brand eller elektrisk stød. Kontakt sælgeren eller autoriseret efter-salgs service center. Hvis denne enhed skilles ad eller ændres, kan der opstå ulykker, såsom brand, elektrisk stød, ligesom man kan beskadige sin bil. Dette forhold kan ikke dækkes af garantien og er en overtrædelse af FCC reglerne. Justér passende lydstyrke. For meget lydstyrke kan forårsage en bilulykke, idet lyden udenfor ikke kan høres inde i bilen. Derfor skal lydstyrken være på et niveau, så du kan høre lyden fra omgivelserne, når du sidder i din bil. Strømforsyning på 12V for biler skal anvendes. Denne enhed er beregnet til at blive tilsluttet 12V strømforsyning i din bil. Glem ikke at anvende den medfølgende adapter. Hvis der anvendes en anden adapter, vil denne enhed bryde sammen. Tag forholdsregler imod at beskadige bildele. Vær opmærksom på ikke at beskadige nogen komponenter i din bil (elektriske apparater, ledningsnet, rør, skruer etc.), når denne enhed installeres. Ellers kan komponenterne let blive beskadiget, hvilket kan forårsage, at din bil kommer ud af kontrol, eller det kan forårsage brand, elektrisk stød, trafikulykke etc. Adskil ikke noget og foretag ingen tilfældige ændringer af enheden. 5

6 Anvend kun godkendte komponenter. Anvend kun godkendte dele. Ikke godkendte komponenter kan medføre beskadigelse af enheden eller være til hinder for installering og funktion. Ethvert ansvar er underlagt brugeren, hvis der opstår et problem, som skyldes ikke godkendte komponenter. Hvis leverede dele er gået tabt eller beskadiget, køb disse hos din forhandler eller hos dit eftersalgs service center i dit område. Beskyt enheden mod fugtighed og væsker og bloker ikke ventilationsåbningen. Hvis enheden bliver våd på grund af fugtighed og væsker, kan den bryde sammen, eller der kan opstå brand. Vær opmærksom på ikke at blokere for ventilationen. Hvis afspilleren ikke har ventilation, akkumulerer varmen, hvilket kan medføre, at enheden bryder sammen, eller der kan opstå brand. Betjen kun denne funktion og se kun på skærmen, når du holder parkeret et sikkert sted. Foranstaltninger ved ibrugtagning. Installer enheden korrekt. Før du anvender denne enhed, skal du henholde dig til strømforsyningen og forbindelserne i systemet, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Sæt først funktionerne til, når installationen er udført efter forskrifterne. Anvend kun denne enhed, når bilen er startet. Vær opmærksom på kun at anvende denne enhed, når bilen er startet og kører. Hvis den bliver anvendt over lang tid uden din bil er startet og i gang, kan batteriet løbe tør for strøm. Tilskær ikke kablet og foretag ingen tilfældige ændringer af enheden. Adapteren har en sikring, der sikrer mod for meget strømtilførsel. Hvis denne sikring fjernes fra kablet ved at tilskære kablet tilfældigt, kan det medføre, at det beskyttede kredsløb ikke kan fungere korrekt, eller der kan opstå brand eller enheden kan bryde sammen. Betjen ikke funktioner og se ikke på skærmen under kørslen. Betjen aldrig denne enhed og/eller se på skærmen, mens du kører. Det er letsindig kørsel ikke at se ud ad forruden, og det kan medføre alvorlige uheld. 6

7 Opsæt funktionerne for navigation før der køres. Kør først efter, du har udført alle operationer for navigation såsom destination for rute, søgning etc. I det tilfælde du ønsker at ændre rute, træk bilen ind til siden et sikkert sted og korriger rute. Vær opmærksom på trafikreguleringer på vejen. På grund af ændring i trafikreguleringer er der mulighed for, at den information, der er oplyst fra navigationen kan være forskellig fra den aktuelle situation på vejen. Vær opmærksom på de reelle vejforhold. Anvend kun godkendt antenne. Anvend kun godkendt antenne til navigation. For optimal modtagelse, skal antennen anbringes mere end 30cm fra navigationssystemet. Sørg for at antennen ikke bliver beskadiget, når antennen anbringes udvendigt på bilen. Denne enhed er beregnet til at fungere i temperaturer fra 10 til 60. Denne enhed fungerer i temperaturer fra 10 til 60. Den kan beskadiges under funktion ved alt for høje eller alt for lave temperaturer. Hvad angår LCD panelet, så kan dets billede virke en smule mørkt under brug ved lav temperatur om vinteren. Der vil blive et normalt billede efter få minutters brug. Brug ikke denne enhed umiddelbart efter varmeapparatet er tændt på lav temperatur i bilen. Ved fugtighed på diskoverfladen eller på de optiske linser, kan der opstå funktionsfejl eller beskadigelse. Vær omhyggelig med LCD og touch panelet. Undgå pludselig påvirkning af LCD panelet og hold det væk fra tændte cigaretter, hvilket kan beskadige det. Tryk ikke kassen omkring touch panelet hårdt, hvilket kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse. 7

8 Oplysninger om diske 1) Afspilbare diske DVD Video Disk Enkelt-sidet eller dobbelt-sidet DVD Video optaget på DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW DVD+R DVD+ReWritable Audio CD og MP3 CD optaget på CD-R, CD-RW, VCD 2) Farve monitor system DVD afspiller kan kun afspille NTSC eller PAL diske, ikke SECAM diske. 8

9 3) DVD regionskode DVD Video System fastsætter regionskoden for DVD Video afspillere og DVD diske i overensstemmelse med de områder, hvortil de er solgt. For eksempel kan de DVD Video afspillere, som er solgt i U.S.A., kun afspille diske med det korrekte nr. ( 1 og ALL eller anden nummerkombination indeholdende 1 ). DVD regionsnummer er angivet på disken som vist nedenfor. Slå venligst op i den medfølgende manual for detaljeret oplysning om regionskoder for hvert land. - 9

10 4) Håndtering af diske -Anvend ikke diske med ujævne kanter, hvilket kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af produktet. -Fastklæb ikke noget på disken og skriv ikke på den, hvilket kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af produktet. -Anvend ikke diske, hvis de har klæbende materiale på sig. -Anvend ikke diske, hvis de er slemt ridset, deforme eller knækket. -Anvend ikke kommercielle tilgængelige CD beskyttere eller -Opbevar ikke diske, hvor de udsættes for direkte sol eller for tæt på varmeapparater, det kan gøre dem deforme. ANVENDER MAN DEFORME DISKE, KAN DET MEDFØRE FUNKTIONSFEJL ELLER BESKADIGELSE AF PRODUKTET. -Opbevar ikke diske på steder, hvor der er meget støvet eller fugtigt. ANVENDER MAN DISKE, DER ER OPBEVARET PÅ SÅDANNE STEDER, KAN DET MEDFØRE FUNKTIONSFEJL ELLER BESKADIGELSE AF PRODUKTET. diskstabilisatorer. OVENNÆVNTE KAN ELLERS MEDFØRE FUNKTIONSFEJL ELLER BESKADIGELSE AF PRODUKTET. -Berør ikke diskens overflade ved ilægning og udtagning af disken. 5) Rengøring af diske -Tør disken af med en blød klud fra midten og ud mod kanten. -Anvend ikke nogen form for rengøringsmidler til rengøring af disken, da det kan beskadige enheden. 6) Opbevaring af diske Navigation (OPTION) 1) Bil Navigation System GPS(Global Positioning System) er et system, hvori lokalisering og kørselsrute er angivet på monitorens elektroniske landkort ved hjælp af radiobølger i nærheden af satellitter. Det betyder, at man kan koncentrere sig om at køre bilen. Trianguleringsmetoden bruges til at positionere biler på farten. Metoden gør det muligt at fastsætte bredde- og længdegrad på en modtager på Jorden ved at beregne tidsforskellen på signaler fra forskellige satellitter der når modtageren. For nøjagtig lokalisering, skal radio bølgerne kunne modtages fra mere end 4 satellitter. -Opbevar ikke diske ved for høje eller for lave temperaturer, det kan gøre dem deforme. 10

11 2. Benævnelse på dele Display 3) [NAVI] - knap for navigation -Kort tryk for skift til brug af navigation. Tryk igen for retur til tidligere funktion. -Langt tryk for aktivering af navigator stemmen. Tryk igen for stop af stemmen. (Denne facilitet er kun tilgængelig for indbygget navigationssystem og udvendig navigationssystem tilsluttet RGB input) [OBS] Information om NAVI knappen. NAVI funktionen skal stilles på Navi on på SET UP-ETC-EXTERN-EXT3 MODE for at aktivere knappen. [OBS] Information om navigator stemme. Når navigator stemmen er aktiveret og arbejder, vil den aktuelle visning stoppe et øjeblik. Navigator stemmen starter automatisk, også hvis 1) 6.5" TFT LCD touch skærm Video signal er vist på 6.5" TFT LCD touch skærm Menu ikoner på LCD skærmen kan fungere direkte med touch skærm. Et touch på skærmen og den vil tændes. Indbygget navigationssystem og navigationssystemet tilsluttet denne enhed via RGB input kan fungere ved hjælp af touch skærm. enheden er indstillet på en anden funktion. 4) [VOL] knap for lydstyrke Tryk for at justere lydstyrke. Lydstyrken kan justeres over 32 trin, fra 0 til 31. Tryk [] knap for højere lydstyrke. Tryk [] knap for lavere lydstyrke. 2) [MUTE] - slå lyden fra knap Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk på knappen igen, og lyden er slået til. 11

12 5) [SETUP] knap for opsætning -Kort tryk for at vise opsætningsmenuen. -Langt tryk for at slukke for LCD skærmen. Lyden er stadig aktiveret. Et touch på skærmen eller et kort tryk for at tænde LCD skærmen igen. 6) [POWER/SOURCE] knap for tænd og sluk -Kort tryk for at tænde. -Langt tryk for at slukke. -Kort tryk for at skifte mode, når der er tændt for strømmen. Rækkefølge for kredsløb: Radio TV DVD (NAVI) EXTERN (BLUETOOTH) Radio TV kilde kun markeret på indbygget TV tuner model. NAVI mode er kun markeret, hvis NAVI mode er valgt på opsætningsside. (Denne funktion er kun for indbygget navigationsmodel eller for udvendig navigationssystem, der er i forbindelse med denne enhed). BLUETOOTH mode er kun markeret på indbygget Bluetooth model. 7) [RESET] hul for genindstilling Pres en spids genstand (f.eks. en nål) ind i hullet for genindstilling. [OBS] På nogle modeller benyttes hullet til Bluetooth mikrofon. 8) [EJECT] knap for ilægning/udtagning af diske Tryk for ilægning/udtagning af diske. 9) [PLAY/PAUSE] knap for afspil/pause Knappen kan benyttes på hver funktion som nedenstående. Radio/TV: -Kort tryk for at afsøge alle stationer/kanaler. Når en station/kanal med stærkt signal er fundet, stoppes i 5 sekunder og afsøgning vil fortsætte. Tryk for at stoppe afsøgning, når ønskede station/kanal er fundet. -Langt tryk for at afsøge alle radiostationer og lagre stationer/kanaler med stærkt signal automatisk i fastindstillede kanaler. Efter fastindstillet lagring er udført, vil de fastindstillede stationer/kanaler være på i 5 sekunder for hver station/kanal. Tryk igen for at stoppe afsøgning, når den ønskede station/kanal er fundet. DVD/VCD/MP3/CD: -Kort tryk for afspilning/pause. -Langt tryk for stop af disk. Tryk igen for genoptagelse af playback. -Langt tryk (MP3) for stop af MP3 playback. Tryk igen for MP3 playback fra start. 12

13 Bluetooth (OPTION): -Kort tryk for afspilning/pause af MP3 file fra Bluetooth mobil (solgt separat) -Langt tryk for stop af MP3 playback. [OBS] MP3 playback funktion på Bluetooth mobil er kun tilgængelig for indbygget Bluetooth model. 10) [SEEK] knap for søgefunktion Disse knapper kan benyttes på hver funktion som nedenstående. Radio/TV: Tryk for søgning af tidligere/næste stationer/kanaler. [OBS] Hvis [SEEK MODE] er sat til [MANUAL], tryk for at gå til tidligere/næste trin. 2X 4X 8X 32X NORMAL SPEED Bluetooth (OPTION): Tryk for at gå til tidligere/næste MP3 fil. 11) [TILT] - vippeknap Kort tryk for at vippe LCD panelet et trin op/ned. Langt tryk for at vippe LCD panelet kontinuerligt op/ned. Hvis denne enhed har indbygget navigationssystem, kan du ved hjælp af knappen flytte hukommelsen for landkort fra enheden efter at have vippet LCD panelet helt ned. 12) Remote Control Receiver modtager for fjernbetjening Signal modtages fra fjernbetjeningen. DVD/MP3/CD: -Kort tryk for at gå til tidligere/næste lydspor/afsnit på disk. -Langt tryk for at gå til frem/tilbage på høj hastighed. Forløb for playback hastighed er som følger: 13

14 Fjernbetjeningen [Forholdsregel] Brugen af fjernbetjening. Hvis du har andet udstyr i bilen med fjernbetjening, kan der opstå funktionsfejl, hvis du bruger denne fjernbetjening. Forkert brug af batterier kan forårsage eksplosion. Udsæt ikke batterier for ild eller flammer. Fjern batterierne i fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i en periode. Brugte batterier kasseres efter forskrifterne. 1) [PWR/SRC] knap for PWR/SRC Funktionerne er de samme som gældende for [POWER/SOURCE] knap på hovedenheden. 2) [BAND/DISC] knap for bånd/disk -Kort tryk for at skifte mode som nedenfor Radio: FM1 FM2 FM3 AM1(MW) AM2(MW) FM1 TV: TV1 TV2 TV1 EXTERN: EXT1 EXT2(CAM) EXT1 14

15 [OBS] EXT2 vil blive vist som CAM, hvis man har valgt REAR CAM ON på SETUP-ETC EXTERN-EXT2 MODE. -Langt tryk for at ændre [SEEK MODE] til AUTO/MANUAL på Radio/TV mode. 3) [Numeric] numeriske knapper RADIO/TV: -Kort tryk for at vælge fra fast indstillede, lagrede stationer/kanaler. Kun fastindstilling fra nr. 1 6 er tilgængelig. -Langt tryk for at lagre de løbende stationer/kanaler til de trykte nummer. Kun tasterne fra nr. 1 til 6 er tilgængelige. DVD/MP3/CD: Tryk de ønskede afsnit/lydspor numre og panelet for valg af afsnit/lydspor vil blive vist på skærmen. Vælg afsnit/lydspor nummer og tryk på enter for at afspille det valgte nummer på afsnit/lydspor. 4) [SETUP] knap for opsætning -Kort tryk for at vise opsætningsmenuen. Tryk igen for at fjerne [SETUP] fra skærmen. -Langt tryk for at slukke LCD skærm. Lyden er stadig på. 5) [DIRECT] knap for søgefunktion RADIO/TV: Tryk for visning af panelet for valg af frekvens/kanal for at gå direkte til den ønskede frekvens/kanal. DVD/MP3/CD: Tryk for visning af panelet for tidsvalg for at gå direkte til den ønskede playback tid. 6) [VOLUME] knap for lydstyrke Tryk for højere/lavere lydstyrke. 7) [ ] Piletaster RADIO/TV: Tryk tasterne for at gå direkte til fastindstillede, lagrede stationer/kanaler. DVD: Tryk tasterne for at flytte markøren op eller ned for valg af ønskede emne på DVD opsætningsmenu. MP3: Tryk tasterne for at flytte markøren op eller ned for valg af ønskede MP3 emne og tryk ENT knappen for afspilning. NAVI (OPTION): Tryk tasterne for at flytte landkortet op eller ned. 15

16 8) [ ] - symbolknap DVD: Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre for valg af ønskede emner på DVD opsætningsmenu. MP3: Tryk for at flytte markøren til tidligere/næste side for valg af ønskede MP3 emne og tryk ENT knappen for afspilning af ønskede emne. NAVI(OPTION): Tryk for flytning af landkort til venstre eller til højre. 9) [ENT] knap for accept Tryk knappen for OK af valgte emner for hver opsætning. 10) [RETURN] knap for retur Tryk for at vende tilbage til foregående menu. 11) [MUTE] knap for afbrydelse af lyden Tryk for at slukke for lyden. Tryk igen for at tænde for lyden. 12) [PLAY/PAUSE] knap for afspilning/pause Funktionerne er de samme som gældende for [PLAY/PAUSE] knappen på hovedenheden. 13) [SEEK] knap for søgefunktion Funktionerne er de samme som gældende for [SEEK] knappen på hovedenheden. 14) [STOP] knap for stop DVD/VCD/MP3/CD: Tryk for stop af CD/VCD/MP3/DVD diske. Tryk PLAY/PAUSE knappen igen for at genoptage playback. Tryk på knappen to gange og tryk herefter PLAY/PAUSE knappen, og kilden vil afspille fra start. Radio/TV: Tryk for stop af afsøgning eller for stop af AUTOSAVE. 15) [MODE] knap for mode Tryk for skift af DVD/CD/VCD playback funktion som nedenfor DVD: D.RPT(ALL) RDM(RANDOM) NORMAL->RPT(CHAPTER) RPT (TITLE) D.RPT CD/VCD: D.RPT(ALL) RDM(RANDOM) NOR(NORMAL) RPT(TRACK) D.RPT 16

17 MP3: F.RPT(REPEAT FOLDER) RDM(RANDOM) NORMAL -> RPT(REPEAT ONE) F.RPT 16) [SCAN] knap for afsøgning Radio/TV: Tryk for afsøgning af stationer/kanaler med stærkt signal, når søgefunktionen finder en station/kanal med stærkt signal, vil stationen/kanalen være på i 5 sekunder. CD: Tryk for at afspille de første 10 sekunder af hver lydspor. Denne funktion er ikke tilgængelig på DVD/MP3 mode. 18) [DISP] knap for disp Tryk for at ændre time display funktioner under playback. Når knappen er trykket ned, vil time display ændres som nedenfor: DVD: TITLE_ELAPSE(Total Elapsed)->TITLE_REMAIN(Title Remain) - >CHAP_ELAPSE(Chapter Elapsed)->CHAP_REMAIN(Chapter Remain) > Display Off VCD/CD: SINGLE_ELAPSE (Single Elapsed) -> SINGLE_REMAIN (Single Remain) -> TOTAL_ELAPSE (Total Elapsed) -> TOTAL_REMAIN (Total Remain)-> Display Off Denne funktion er ikke tilgængelig på MP3 mode. 17) [SLOW] knap for nedsat hastighed DVD: Tryk for at afspille DVD diske ved lav hastighed på de følgende sekvenser: 1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16 -> Normal -> Backward 1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16 VCD: Tryk for at afspille VCD disk på ved lav hastighed på de følgende sekvenser: 1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16 -> NORMAL SPEED 19) [TITLE] knap for titel Tryk for at gå til DVD titelmenu. Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen er understøttet fra DVD disk. Radio(RDS): Tryk for at aktivere eller inaktivere AF facilitet. 17

18 20) [SUB T] knap for undertitel Tryk for at ændre undertitel på DVD disk. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis DVD disk har undertitler. Radio(RDS): -Kort tryk: Tryk for aktivering eller inaktivering af TA facilitet. -Langt tryk: For enhver anden funktion, tryk mere end 1 sekund for aktivering eller inaktivering af TA facilitet. 21) [ANGLE] knap for vinkel Tryk for at ændre synsvinklen under DVD video playback. Denne funktion er kun tilgængelig når DVD har de forskellige vinkler. Radio(RDS): Tryk for aktivering eller inaktivering af REG facilitet. 22) [AUDIO] knap for audio Tryk for at ændre audio udgangseffekt for DVD disk under playback. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis DVD disk har denne facilitet. Radio(RDS): Tryk for at vise PTY listen på skærmen. [OBS] RDS funktion: AF, TA, REG og PTY faciliteter er kun tilgængelige for modeller 23) [MENU] Menuknap understøttet af RDS. -Kort tryk for at gå til oprindelig menu under DVD playback. -Langt tryk for at gå til titelmenu under DVD playback. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis DVD disk har denne facilitet. 24) [NAVI] knap for navigation (NAVIGATION-OPTION) -Kort tryk for skift til Navi funktion. Tryk igen for retur til tidligere funktion. -Langt tryk for at tænde for navigator stemme. Tryk igen for stop af navigator stemme. Denne funktion er kun tilgængelig ved indbygget navigationssystem. 25) [F1~F6] Funktionsknapper (NAVIGATION-OPTION) -Disse knapper er til brug for navigation. For detaljeret information henholdes til betjeningsvejledningen for navigation. 3. Basisfunktioner Power tænd/sluk funktion. [Forholdsregel] Anvendelse af power funktionen. Aktiver denne enhed mens motoren kører. Bruger man enheden, når motoren er standset, kan det medføre, at der ikke er strøm på bilens batteri og forhindre start. Når du starter motoren, vil enheden returnere til de sidste opsætninger før motoren stoppede. 18

19 Tænd: Tryk på [POWER/SOURCE] knappen eller berør LCD skærm for at tænde. Enheden vil blive tilført strøm med de sidste opsætninger. [OBS] Anvendelse af Last Memory playback på disk Hvis du slukker enheden med DVD playback og herefter tænder, vil enheden automatisk afspille DVD en fra det sted, hvor den blev slukket. [OBS] Valg af kilde ved hjælp af ikon på LCD skærm Hvis du berører ikonet for valg af kilde øverst til venstre på LCD skærm, vil panelet for valg af kilde blive vist. Berør den ønskede kilde for aktivering. Sluk: Tryk på [POWER/SOURCE] mere end 1 sekund for at slukke. [OBS] Belysning ved kørsel i mørke Knappen vil fortsat lyse efter man har slukket for strømmen, hvis illumineringsledning er tilsluttet korrekt. Volume Control lydstyrkekontrol. - Tryk () knappen eller berør ikonet for lydstyrke + på LCD skærm for at skrue op for lyden. - Tryk ( ) knappen eller berør ikonet for lydstyrke - på LCD skærm for at skrue ned for lyden. Valg af kilde. Tryk [POWER/SOURCE] for at ændre kilde. Kilde vil blive ændret efter følgende sekvens: RADIO TV DVD (NAVI) EXTERN (BLUETOOTH) TV kilde er kun indikeret på indbygget TV tuner model. NAVI funktion er kun indikeret på indbygget navigation model. BLUETOOTH funktion er kun indikeret på indbygget Bluetooth model. [OBS] For at undgå for stor udgangseffekt. Hvis du indstiller lydstyrken på opsætningsmenuen (er sat til 10 fra fabrikken) MAXIMUM VOLUME på SETUP-MAIN-BEEP/VOLUME, vil lydstyrken automatisk være justeret, når du tænder. [ADVARSEL] Lydstyrkekontrol for sikker kørsel. Justér lydstyrken således, at du kan høre lyden udefra, når bilens vinduer er lukkede. 19

20 Slå lyden fra/til Tryk [MUTE] for at slå lyden fra og højtaler ikonet på skærmen vil skifte til MUTE ikonet. Tryk igen eller justér lydstyrken for at slå lyden til. Justér vinklen på LCD panelet Kort tryk for at rulle LCD panelet med ét trin op/ned. Langt tryk for at rulle LCD panelet kontinuerligt op/ned. Ilægning/udtagning af disk Tryk på [EJECT] for ilægning af disken. LCD panelet vil åbne sig, og du kan ilægge disken i åbningen på bagsiden af LCD panelet. Skub diskene i pilens retning for ilægning. Tryk på [EJECT] for udtagning af disken (LCD panelet kører ned). Træk disken ud med hånden og tryk på [EJECT] igen for at flytte LCD panelet til den endelige justerede vinkel. For indbygget navigationsmodel, brug [TILT] knappen for at vippe LCD panelet ned og fjern eller ilæg herefter korthukommelsen i åbningen på bagsiden af LCD panelet. Når du slukker for tændingen, lukker LCD panelet automatisk. Når du starter bilen, flyttes vinklen automatisk til den endelige justerede vinkel. Hvis du slukker ved hjælp af [POWER/SOURCE] knappen, lukker LCD panelet ikke. [ADVARSEL] Håndtering af LCD panelet. Flyt ikke eller tryk ikke LCD panelet hårdt, da det kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl. [OBS] Beskyttelse af disken. Når disken er udtaget, kan LCD panelet ikke flytte sig, selv ikke hvis [EJECT] eller [TILT] knappen er trykket. 20

21 [OBS] Vinkel på LCD panelet. LCD panelet aktiveres ikke, selvom [EJECT] knappen er trykket, når LCD panel vinklen kommer mere nedad ved at trykke [TILT] knappen end ved at trykke [EJECT] knappen. Det er kun disken som kommer ud. LCD panel bevæger sig ikke mod eject vinklen, selv når [EJECT] knappen er aktiveret efter at man har fjernet disken. Udskiftning af batteri til fjernbetjeningen 1) Åbn dækslet til batterirummet ved at skyde det i pilens retning. 2) Installer 2 stk. AAA(AM4 1.5V) batterier. 3) Sæt dækslet til batterirummet på igen. Tænd/sluk for LCD Monitor Tryk på [SETUP] mere end 1 sekund for at slukke for LCD monitor. Tryk på [SETUP] ganske kort eller berør LCD monitoren, når monitoren er slukket, for at tænde igen. Brug af touch skærm Berør ikonet på skærmen for aktivering af funktionen. Hvis ikonerne ikke er vist, berør LCD skærmen for at vise ikonerne. Detaljerede funktioner Radio funktioner 1) Valg af radiokilde Tryk på [POWER/SOURCE] på hovedenheden eller ikonet for kilde på LCD skærm for at vælge radiokilde. Hvis du trykker på BAND/DISC knappen på fjernbetjeningen eller på BAND ikonet på LCD skærmen, vil frekvensen skifte i følgende rækkefølge: FM1 FM2 FM3 AM1(MW) AM2(MW) FM1 21

22 2) Bruger kontaktflade for radiokilder Nedenstående billede viser skærm for radiofunktion. 4 Viser den fastindstillede station, hvis stationer er lagret i de fastindstillede stationer. Hver gang to trykker ikonet, vil den flytte sig til den næste fastindstillede station. 5 Tryk for at vise skærmen for radioopsætning. 6 Tryk for at afsøge stationer med stærkt signal. Når station med stærkt 1 Viser den aktive kilde. Tryk ikonet for at skifte til anden kanal. 2 Viser den aktive frekvens. Tryk ikonet for at skifte frekvens: FM1-> FM2-> FM3-> AM1(MW)-> AM2(MW2). 3 Viser den aktive stationsfrekvens. Tryk ikonet for at vise panelet for valg af frekvens. signal er fundet, vil hver station være på i 5 sekunder. Tryk igen for stop af afsøgning, når den ønskede station er fundet. Tryk dette ikon over 1 sekund for at afsøge og lagre stationer med stærkt signal automatisk. Når lagring af stationer med stærkt signal er fuldført, afsøges de fastindstillede, lagrede stationer automatisk i 5 sekunder. Tryk dernæst ikonet for stop af afsøgning, når den ønskede station er fundet. 7 Tryk for stop af afsøgning eller fastindstil afsøgning. 8 Tryk for at søge til tidligere/næste stationer. 9 De gældende lydforhold er vist i grafikken EQ. 10 Tryk dette ikon for at slukke lyden. Tryk igen for at tænde for lyden. 11 Justér audio lydstyrke. Tryk ikonerne (+), (-) for højere/lavere lyd. 22

23 12 Audio forhold (STEREO) er vist for den aktuelle station. 13 Søgefunktion er vist (AUTO/MANUAL). *RDS støttet GUI 3) Opsætning af radiofrekvens Tryk på [SEEK] knappen for at skifte til ønskede frekvens. Tryk knapperne [1] - [6] på fjernbetjeningen, hvis de fastindstillede stationer er lagrede. Tryk [FREQ] ikonet på skærmen eller tryk [DIRECT] knappen på fjernbetjeningen for at vise panelet for valg af frekvens. 1 Tryk for valg af numre på skærmen eller numre på fjernbetjeningen for 6 AF (Alternativ Frekvens): Tryk for aktivering af AF funktion. 7 TA (Trafikmelding): Tryk for aktivering af TA funktion. 8 REG: Tryk for aktivering af REG funktion. ønskede frekvens. 2 Slet de valgte numre. 3 Tryk for flytte til den valgte frekvens. 14 PTY LIST: Tryk for visning af PTY liste. 23

24 4 Tryk for retur til tidligere skærm uden nogen ændring. [OBS] Hvis valgte frekvens overspiller udsendelsesbåndet for udsendelsen. 4) Opsætning I det tilfælde af flyttes radio frekvensen ikke til den valgte frekvens, den vil blive Tryk på [CTRL] den samme ikonet frekvens. på radiokilde for at vise følgende skærm. 5 Vindue, der viser de fastindstillede lagrede stationer, efter afsøgning af fastindstilling. Tryk ikonet for hver fastindstillet station for at skifte til fastindstillet station direkte. For at lagre en ønsket frekvens manuel, anbring den ønskede frekvens direkte på panelet for frekvensvalg, eller tryk på [SEEK] knappen for at skifte til ønskede frekvens, tryk på fastindstillingsnummeret for lagring indtil den bipper. 6 Tryk for at afsøge alle fastindstillede stationer, som er lagret i fastindstillede stationer. De fastindstillede stationer vil være på i 5 sekunder for hver station. Tryk igen for stop af afsøgning, når den ønskede station er fundet. 7 Tryk for at afsøge og lagre alle stationer med stærkt signal automatisk i 1 Tryk for at returnere til tidligere skærm. 2 Tryk for at skifte bånd: FM1->FM2->FM3->AM1->AM2->FM1 3 Tryk for at vise panelet for frekvensvalg. 4 Tryk for at skifte til næste/tidligere fastindstillede station. fastindstillede stationer. Efter fastindstillet lagring er fuldført, vil de fastindstillede stationer være på i 5 sekunder for hver station. Tryk igen for stop af afsøgning, når den ønskede station er fundet. [OBS] Lagring af forud indstillet udsendelse. Station med stærkeste signal vil blive lagret i fastindstillede stationer. Hvis der er mange stationer med svagt sensitivitet, vil de lagrede stationer i fastindstilling være mindre end 6. 8 Tryk for an ændre søgemetoden automatisk eller manuelt. 24

25 AUTO: Tryk for at ændre SEEK MODE til AUTO. Tryk SEEK knappen eller søgeikonet for at søge radiofrekvensen automatisk, og den vil gå til tidligere/næste station. MANUEL: Tryk for at ændre SEEK MODE til MANUEL. Tryk SEEK knappen eller søgeikonet for at søge radio frekvens manuelt og den vil fortsætte trinvis. 5) Opsætning for fastindstilling af radio Langt tryk: Tryk [PLAY/PAUSE] knappen på hovedenheden eller [PLAY/PAUSE] ikonet på LCD skærmen, stationer med stærkt signal vil blive søgt og lagret i fastindstillede stationer og afsøgning af fastindstilling vil begynde. Kort tryk: Tryk [PLAY/PAUSE] knappen på hovedenheden eller [PLAY/PAUSE] ikonet på LCD skærmen, afsøgningen vil begynde automatisk. TV funktioner 1) Valg af TV kilde Tryk [POWER/SOURCE] på hovedenheden eller på ikonet for valg af kilde på LCD skærmen for at vælge TV kilde. Hvis du trykker på BAND knappen på hovedenheden, eller på BAND/DISC knappen på fjernbetjeningen, eller på BAND ikonet på LCD panelet, vil båndet skifte: TV1->TV2->TV1 2) Bruger kontaktflade for TV kilde Berør LCD monitoren på TV kilden for at vise ikonerne, som kontrollerer TV funktion. Ikonerne vil forsvinde efter 5 sekunder. 25

26 1 Viser den aktive kilde. Tryk ikonet for at skifte til anden kilde. 2 Viser det aktive bånd. Tryk ikonet for at skifte bånd: TV1, TV2. 3 Viser den aktive kanal. Tryk for at vise panelet for kanalvalg. 10 Justér lydstyrken. Tryk ikonerne (+), (-) for højere/lavere lydstyrke. 11 Den nuværende Audio kanal tilstand vises 12 SEEK MODE vises (AUTO/MANUAL). 4 Viser den fastindstillede kanal, hvis kanaler er lagret i fastindstillede kanaler. Hver gang ikonet trykkes, flyttes til den næste fastindstillede kanal. 5 Tryk for at vise opsætningsskærm for TV. 6 Tryk for at afsøge kanaler med stærkt signal. Når en kanal med stærkt signal er fundet, vil kanalen være på i 5 sekunder for hver kanal. Tryk igen for at stoppe afsøgning, når ønsket kanal er fundet. Tryk ikonet over 1 sekund for at afsøge og lagre kanaler med stærkt signal automatisk. Efter lagring af kanaler med stærkt signal er udført, afsøges de lagrede, fastindstillede kanaler automatisk i 5 sekunder for hver kanal. Tryk ikonet igen for stop af afsøgning, når den ønskede kanal er fundet.. 3) Opsætning af TV kanal Tryk [SEEK] knappen for at vælge ønskede kanal. Tryk [1] - [6] knapperne på fjernbetjeningen, hvis fastindstillede kanaler er lagret. Tryk [CHANNEL] ikonet på skærmen eller tryk [DIRECT] knappen på fjernbetjeningen for at vise panelet for kanalvalg. 7 Tryk for at stoppe afsøgning eller for afsøgning af fastindstilling. 8 Tryk for at gå til tidligere/næste kanaler. 9 Tryk ikonet for at slukke for lyden. Tryk igen for at tænde for lyden. 26

27 4) Opsætning af TV kontrol Tryk [CTRL] ikonet på TV kilden for at vise følgende skærm. 1 Tryk for valg af numre på skærmen eller tryk numrene på fjernbetjeningen for ønskede kanal. 2 Slet de valgte numre. 3 Tryk for at gå til valgte kanal. 4 Tryk for retur til tidligere skærm uden at ændre. [OBS] Hvis valgte kanal overgår båndet for udsendelsen. I det tilfælde flyttes kanalen ikke til den valgte kanal, den vil blive på den samme kanal. 1 Tryk for retur til tidligere skærm. 2 Tryk for at skifte bånd: TV1->TV2->TV1 3 Tryk for at vise panelet for kanalvalg. 4 Tryk for at gå til næste fastindstillede kanal. 5 Vindue der viser lagrede, fastindstillede kanaler, efter afsøgning af fastindstillinger. Tryk ikonet for hver fastindstillet kanal for at gå til fastindstillet kanal direkte. For at lagre en ønsket frekvens manuel, anbring 27

28 den ønskede kanal i panelet for kanalvalg direkte, eller tryk [SEEK] knappen eller for at gå til den ønskede kanal, tryk fastindstillingsnummeret for lagring indtil den bipper. 6 Tryk for afsøgning af alle fastindstillede kanaler, som blev lagret i fastindstillede kanaler. Den fastindstillede kanal vil være på i 5 sekunder for hver kanal. Tryk igen for stop af afsøgning, når den ønskede kanal er fundet. 7 Tryk for afsøgning og lagring af kanaler med stærkt signal i fastindstillede kanaler automatisk. Efter fastindstilling af lagring er fuldført, vil de fastindstillede kanaler være på i 5 sekunder for hver kanal. Tryk igen for stop af afsøgning, når den ønskede kanal er fundet. 8 Tryk for at ændre søgemetoden automatisk eller manuel. AUTO: Tryk for at ændre SEEK MODE til AUTO. Tryk SEEK knappen eller søg ikonet for at gå til tidligere/næste kanal. MANUAL: Tryk for at ændre SEEK MODE til MANUAL. Tryk SEEK knappen eller søg ikonet for at gå til TV kanalen manuel og den vil flytte trin for trin. 5) Opsætning af TV fastindstilling Langt tryk: Tryk [PLAY/PAUSE] knappen på hovedenheden eller tryk [PLAY/PAUSE] ikonet på LCD skærmen, kanaler med stærkt signal vil blive søgt og lagret i fastindstillede kanaler og afsøgning af fastindstilling vil begynde. Kort tryk: Tryk [PLAY/PAUSE] knappen på hovedenheden eller tryk [PLAY/PAUSE] ikonet på LCD skærmen, afsøgning vil starte automatisk. afsøgning, [OBS] Lagret, når den fastindstillet ønskede udsendelse. kanal er fundet. s to change the Search method automatic or manual. De stærkeste kanaler vil blive lagret i fastindstillede kanaler. Hvis der er AUTO: mange Tryk kanaler to change med the svag SEEK sensitivitet, MODE to AUTO. kan de Tryk lagrede SEEK kanaler button or i seek fastindstillinger icon to move være to the mindre previous/next end 6. channel. 28

29 Playback funktioner for disk 1) Valg kilde for disk. Tryk [POWER/SOURCE] knappen på hovedenheden eller source ikonet på LCD skærmen for at vælge DVD. Når DVD er valgt, og hvis der allerede er isat en DVD, vil disk playback starte automatisk. Ikonet vil ændres til DVD VIDEO, CD, MP3,VCD ifølge disken, der spiller. Hvis du ilægger en disk, hvor kilden ikke er DVD, vil kilden ændres til DVD kilde automatisk, og skærmen vil blive vist i henhold til diske. 2) DVD video playback Bruger kontaktflade for playback På DVD playback, berør LCD skærmen for at vise bruger kontaktflade for kontrol af DVD playback. 1 Viser aktiv kilde: Tryk ikonet for at skifte til anden kilde. 2 Viser nummeret på titel, der spilles. Tryk ikonet for at vise panelet for titelvalg. TITLE ikonet vil blive ændret til et nummer, som vil vise, hvor mange titler disken har. Herefter kan du vælge ønskede titel nummer og tryk ENTER ikonet. 3 Viser nummeret på det afsnit, som spilles. Tryk ikonet for at vise panelet for valg af afsnit. CHAP ikonet vil blive ændret til et nummer, som vil vise, hvor mange afsnit denne titel har. Herefter kan du vælge nummeret for det ønskede afsnit og tryk ENTER ikonet. 4 Viser information om playback tid. Tryk ikonet for at vise panelet for valg af display tid. Playback tid funktionen vil blive ændret til et nummer, som vil vise total playback tid. Herefter kan du vælge ønskede tid, hvor du vil genoptage playback. 5 Viser playback funktionen. Tryk ikonet for at ændre playback funktion. D. RPT: gentager afspilning af alle titler på disken. RDM: afspiller vilkårligt alle afsnit på disken. NOR: afspiller normalt. RPT: gentager afspilning af afsnittet eller titlen, som spilles. 29

30 6 Tryk for at vise skærm for opsætning af DVD kontrol. Tryk [TITLE], [CHAP] eller [TIME] for at vise valgpanelet på DVD playback. 7 Tryk for afbrydelse af playback og tryk igen for at genoptage playback. 8 Tryk for stop af afspilning. Tryk [PLAY/PAUSE] ikonet for at genoptage playback fra hvor den er stoppet. Hvis du trykker [STOP] ikonet 2 gange og trykker [PLAY/PAUSE] ikonet, vil den starte forfra. 9 Tryk disse knapper under DVD playback for playback med høj hastighed. >> Button: FF2X FF4X FF8X FF32X NORMAL SPEED FF2X << Button: FR2X FR4X FR8X FR32X NORMAL SPEED FR2X 10 Tryk for at gå til tidligere afsnit. 11 Tryk for at gå til næste afsnit. 12 Tryk dette ikon for at slukke for lyden. Tryk igen for at tænde for lyden. 13 Justér audio lydstyrken. Tryk (+), (-) ikonerne for højere/lavere lyd. 14 Det nuværende audio forhold er vist. 1 Tryk det ønskede nummer for direkte funktion af TITLE, CHAPTER, eller Time. 2 Tryk for at slette det valgte nummer. 3 Tryk for at gå til valgte nummer. 4 Tryk for at annullere den direkte gå til funktion. Opsætning for titel, afsnit og tid (title, chapter, time) 30

31 [OBS] Hvis den valgte titel, afsnit eller tid ikke er fundet.. Hvis TITLE, CHAPTER, eller TIME ikke er fundet, når du trykker ikke eksisterende TITLE, CHAPTER, TIME, vil playback forblive uændret. Opsætning af kontrol Tryk [CTRL] ikonet for opsætning af kontrol ifølge skærmen på DVD. 1 Tryk for retur til tidligere skærm. 2 Tryk for at gå til søgemenu på DVD disken. 3 Tryk for flytning af markørpositionen. 4 Tryk for aktivering af udvalgt emne. 5 Tryk for ændring af udgangseffekt på DVD under playback. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis DVD disk har denne facilitet. 6 Tryk for ændring af synsvinklen på DVD disk under playback. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis DVD disk har denne facilitet. 7 Tryk for ændring af undertitlen på DVD disk. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis DVD disk har denne facilitet. [OBS] Søgemenu Søgemenuen er forskellig alt efter DVD disk og version. Brug anvisningsknapper og [ENTER] knappen for at se eller ændre emner. 31

32 3) Audio CD playback Bruger kontaktflade for Audio CD Playback På CD playback, vil den følgende bruger kontaktflade blive vist på LCD skærmen. 3 Viser information om playback tid. Tryk ikonet for at vise panelet for valg af display tid. Funktionen vil blive ændret til et nummer, som vil vise den totale playback tid. Herefter kan du vælge den ønskede tid, hvor du vil genoptage playback. 4 Viser playback funktionen. Tryk ikonet for at ændre playback funktion. D.RPT: gentager afspilning af alle sange på disken. RDM: afspiller alle sange på disken i vilkårlig rækkefølge. NOR: afspiller normalt. RPT: gentager afspilning af sangen, som spilles. 5 Tryk for stop af playback and tryk igen for at genoptage playback. 6 Tryk for stop af afspilning. Tryk [PLAY/PAUSE] ikonet for at genoptage 1 Viser den aktuelle kilde. Tryk ikonet for at skifte til anden kilde. 2 Viser nummeret på lydsporet, som spilles. Tryk ikonet for at vise panelet for valg af lydspor. TRACK ikonet vil ændres til et nummer, som vil vise hvor mange lydspor denne disk har. Herefter kan du vælge nummer for ønskede lydspor, tryk på ENTER ikonet. playback fra, hvor den stoppede. Hvis du trykker [STOP] ikonet 2 gange og trykker [PLAY/PAUSE], vil den starte forfra. 7 Tryk disse knapper under playback for høj hastighed. >> Button: FF2X FF4X FF8X FF32X NORMAL SPEED FF2X << Button: FR2X FR4X FR8X FR32X NORMAL SPEED FR2X 32

33 8 Tryk for at gå til tidligere lydspor. Hvis den forløbne tid er over 5 sekunder, vil den sang, der spilles begynde forfra. Hvis den forløbne tid ikke er over 5 sekunder, vil den tidligere sang starte. Opsætning for lydspor, tid Tryk [TRACK] eller [TIME] for at vise panelet for valg på CD playback. 9 Tryk for at gå til næste sang. 10 Tryk dette ikon for at slukke for lyden. Tryk igen for at tænde for lyden. 11 Justér audio lydstyrken. Tryk ikonerne (+), (-) for højere/lavere lyd. 12 Playback funktionen vises. 13 De aktuelle audio vilkår vises. 1 Tryk det ønskede nummer for at gå direkte til TRACK eller Time funktion. 2 Tryk for at slette det valgte nummer. 3 Tryk for at gå til valgte nummer. 4 Tryk for at annullere den direkte gå til funktion.. [OBS] Hvis valgte lydspor eller tid ikke er fundet. Hvis lydspor eller tid ikke er fundet, når du trykker ikke eksisterende TRACK eller TIME, vil playback forblive uændret. 33

34 4) MP3 playback Bruger kontaktflade for MP3 playback For MP3 playback, berør LCD skærmen for at vise bruger kontaktflade for kontrol af MP3 playback. 3 Viser information om playback tid. Tryk ikonet for at vise panelet for valg af tid. Funktionen vil blive ændret til et nummer, som vil vise den totale l playback tid. Herefter kan du vælge den ønskede tid, hvor du vil genoptage playback. 4 Viser diskens playback funktion. Tryk ikonet for at ændre playback funktion. F.RPT: gentager afspilning af alle lydspor i folderen. RDM: afspiller alle lydspor på disken i vilkårlig rækkefølge. NOR: afspiller normalt. RPT: gentager afspilning af lydsporet, som spilles. 5 Tryk for at vise skærmen for MP3 kontrol opsætning. 1 Viser den aktive kilde. Tryk ikonet for at skifte til en anden kilde. 2 Viser nummeret på det lydspor, som spilles. Tryk ikonet for at vise 6 Tryk for stop af playback og tryk igen for at genoptage playback. 7 Tryk for stop af afspilning. Tryk [PLAY/PAUSE] ikonet for at starte forfra. panelet for valg af lydspor. TRACK vil blive ændret til et nummer, som vil vise, hvor mange lydspor denne disk har. Herefter kan du vælge det ønskede lydspor, tryk ENTER ikonet. 34

35 8 Tryk disse knapper under MP3 playback for høj hastighed. >> Knap: FF2X FF4X FF8X FF32X NORMAL SPEED->FF2X << Knap: FR2X FR4X FR8X FR32X NORMAL SPEED->FR2X TRACK, Time Setup Tryk [TRACK] el. [TIME] for at få vist det valgte kontrolpanel på MP3 playback. 9 Tryk for at gå til det tidligere track(lydspor). Når den forbrugte tid er over 5 sekunder, vil den afspillende sang starte fra begyndelsen. Når den forbrugte tid ikke er over 5 sekunder, vil den foregående sang begynde. 10 Tryk for at gå til næste track. 11 Tryk på denne knap for at dæmpe lyden. Tryk atter på ikonen for at lytte til lyden igen. 12 Justér audio styrken. Forøg eller dæmp styrken ved at trykke på (+), (-) knapperne. 13 Den foreliggende audio tilstand vises. Tryk det ønskede nummer for TRACK el. Time, direkte gå-til funktion. Tryk for at slette det valgte nummer. Tryk for at gå til det valgte nummer. Tryk for at ophæve den direkte gå-til funktion. [OBS] Dersom det valgte TRACK eller TIME ikke er fundet. Hvis TRACK eller TIME ikke findes når du trykker den ikke-eksisterende TRACK, TIME, forbliver playback uforandret. Kontrol Setup 35

36 Tryk [CTRL] ikonen for Setup kontrol af den følgende skærm på MP3 playback. 4 Tryk for at standse playback. Tryk [PLAY/PAUSE] ikonen for at starte fra begyndelsen på MP3 eren. 5 Tryk på disse knapper under MP3 playback for high-speed playback. >>Knap: FF2X FF4X FF8X FF32X NORMAL SPEED FF2X <<Knap: FR2X FR4X FR8X FR32X NORMAL SPEED FR2X 6 Tryk for at gå til den forrige/næste side. 6 sange vil blive vist på hver side. Når du finder et ønsket nummer, tryk direkte på nummeret for at starte playback af det valgte nummer. Tryk for at vende tilbage til foregående skærm. 2 Den afspillende sang indikeres gennem den blå-farvede cursor. Den valgte sang indikeres gennem den gul-farvede cursor. Efter VALG AF DEN ØNSKEDE SANG, Trykkes på ENTER ikonen for afspilning af den valgte sang indenfor 10 sekunder. Hvis det ikke sker, vil den valgte sangs gulfarvede cursor forsvinde. [OBS] MP3 GUI For nogle Modellers vedkommende, kan den grafiske brugerkontaktflade = Graphics User Interface, for MP3 Mode, være forskellig fra billedet 5) Video ovenfor. CD playback 3 Tryk på play/pause playback på den valgte MP3. 36

37 Bruger kontakt fladen for VCD Playback På VCD playback, skal man berøre LCD skærmen for at vise brugerkontaktfladen med henblik på at kontrollere VCD playback. Viser den aktive source. Tryk på ikonen for at skifte til den anden source. Viser nummeret på den track som lige nu bliver spillet. Tryk på ikonen for at vise track vælgerpanelet. Så vil TRACK ikonen blive forandret til et nummer, som vil vise hvor mange tracks der er på denne disc. Således vælger du det ønskede track nummer og trykker på ENTER ikonen. Viser playback time information. Tryk ikonen for at vise time vælgerpanelet. Således vil playback time Mode blive forandret til et nummer, som vil vise hele playback time. Og derved vil du vælge den ønskede time, hvori du vil fortsætte playback. Viser disc playback Mode. Tryk på ikonen for at forandre playback Mode. D. RPT: gentager afspilning af alle tracks på discen RDM: spiller alle tracks på discen i vilkårlig rækkefølge. NOR: spiller normalt. RPT: gentager afspilning af den track, som spilles. Tryk på ikonen for at sætte playback på pause og tryk endnu en gang for at gentage playback. Tryk for at standse afspilning. Tryk [PLAY/PAUSE] ikonen for at gentage playback fra stoptidspunktet. Når du trykker på [STOP] ikonen 2 gange og trykker denne knap [PLAY/PAUSE], vil den starte fra begyndelsen. Tryk på disse knapper under MP3 playback for high-speed playback. >>Knap: FF2X FF4X FF8X FF32X NORMAL SPEED FF2X <<Knap: FR2X FR4X FR8X FR32X NORMAL SPEED FR2X Tryk for at gå til det tidligere track/lydspor. Når den forbrugte tid er over 5 sekunder, vil den afspillende sang starte fra begyndelsen. Når den forbrugte tid ikke er over 5 sekunder, vil den foregående sang begynde. Tryk for at gå til den næste track. 37

38 Tryk på denne knap for at gøre lyden stum. Tryk på den igen, for atter at lytte til lyden. Justér lydstyrken. Forhøj eller nedsæt styrken, ved at trykke på hhv. (+), (-) ikonerne. Den foreliggende audio tilstand vises. Track eller Time Setup Tryk [TRACK] el. [TIME] for at få vist det valgte kontrolbord på VCD playback. 4 Tryk for at annullere direkte-gå-til-funktionen. [OBS] Dersom det valgte TRACK eller TIME ikke er fundet. Hvis TRACK eller TIME ikke findes når du trykker den ikke-eksisterende TRACK, TIME, forbliver playback uforandret. 1 Tryk det ønskede nummer for at få for TRACK eller Time direkte-gå-tilfunktionen. 2 Tryk for at annullere det valgte nummer. 3 Tryk for at gå til det valgte nummer. 38

39 Navigation System (GPS) (MULIGHED) Denne funktion er begrænset til navigations built-in (indbygget) Modellen. Navigations-operationen kontrolleres ved hjælp af berøring af skærmen. 1) Navigation source/source valg Tryk [POWER/SOURCE] ikonen eller source-ikonen for at vælge NAVI. 2) Brugerflade for Navigation source Tryk på source skifteikonens område for at få vist GPS Navigations brugerfladen. Brugerfladen vil forsvinde i løbet af 2 sekunder. 1 Viser den aktive source. Tryk på ikonen for at skifte over til en anden source. 2 Viser den aktive Audio source. Du kan lytte til den ønskede source, medens du kigger på navigationskortet. Tryk på source-ikonen for at forandre audio source således: Radio->TV->DVD->NAVI->EXT->(BT)- >Radio. 3 Tryk på ikonen for at gøre lyden stum. Tryk en gang mere på den for atter at lytte til lyden. 4 Justér audio lydstyrken. Forhøj eller dæmp lydstyrken ved at trykke på knapperne (+), (-). 5 Den øjeblikkelige audio tilstand vises. 39

40 Eksterne funktioner 1) Eksternt source valg Tryk [POWER/SOURCE] ikonen eller source-ikonen for at vælge EKSTERN. 2) Brugerfladen for ekstern source Brugerfladen for EKSTERN source vil blive vist som på følgende billede. -EXT1: Viser AV Input source forbundet med AV Input kablet. -EXT2: Viser Video source forbundet med bagerste kamera/ REAR CAM IN(Video, IKKE audio). Når du forbinder det bagerste billedkamera med denne del, skal du indstille SETUP-ETC-EXTERN-EXT2 Mode til REAR CAM ON og så vil det vise CAM i stedet for EXT2. Og dersom det modtager det bagerste kamera video signal til denne del, vil det opfange video signal og vil vise bagerste kamera video source automatisk, uanset hvilken Mode/svingningstype. [OBS]: BAGERSTE KAMERA VIDEO SOURCE AUTO OPFANGNING Når du forbinder den bagerste kamera video source med denne del, vil den opfange video source automatisk. Denne del har ikke bagerste kamera ledning. Det eneste du skal gøre for at se den bagerste kamera video er at forbinde video source kablet til REAR CAMERA IN kablet på denne del. Viser den aktive source. Tryk på ikonen for at skifte over til en anden source. Viser den aktive EKSTERNE source. Tryk på source-ikonen for at skifte den aktive source således: EXT1->EXT2(CAM)->EXT1. Tryk på ikonen for at dæmpe lyden. Tryk en gang igen på ikonen for at lytte til lyden. Justér audio styrken. Forhøj eller dæmp lydstyrken ved at trykke på, hhv. (+), (-) knapperne. Den nuværende audio tilstand vises. 40

41 Bluetooth (trådløse) Funktioner (MULIGHED) Denne funktion er kun tilgængelig på Modeller, som har Bluetooth håndfri indbygget. Du kan kontrollere den håndfri Mode og MP3 afspiller funktionen på Bluetooth mobile telefon Modellen på Bluetooth source. Funktionen vil først være aktiv efter at transformeringen/sammenparringen med den mobile telefon er foretaget. [OBS]: Om kontrol af MP3 Funktionen på Bluetooth telefonen Funktionen er kun tilgængelig på mobiltelefoner som har Bluetooth Stereo Headset og MP3 afspilningsfunktion. 1) Bluetooth source valg Tryk [POWER/SOURCE] ikonen eller Source ikonen for at vælge Bluetooth på source vælger panelet. 2) Brugerfladen for Bluetooth Source 1 Viser den aktive source. Tryk på ikonen for at skifte til en anden source. 2 Tryk for at få vist telefonnummeret på vælgerpanelet for at foretage et opkald. 3 Tryk for at få vist hukommelses telefonbogslisten for at foretage et opkald direkte. Der kan gemmes 10(0~9) telefonnumre på listen. 4 Tryk for at parre denne enhed med Bluetooth mobiltelefonen. 41

42 5 Tryk for play/pause af MP3 sangen på Bluetooth mobiltelefonen efter transformeringen/sammenparringen. Denne funktion er kun tilgængelig for det begrænsede antal Bluetooth telefoner, som har indbygget MP3 afspiller. 6 Tryk for at standse MP3 playback. 7 Tryk for at gå til den forrige MP3 fil. Når den forbrugte tid er over 5 sekunder, vil den afspillende sang starte fra begyndelsen. Når den forbrugte tid ikke er over 5 sekunder, vil den foregående sang begynde. 8 Tryk for at gå til den næste MP3 fil. 9 Viser Bluetooth tilstanden. Dersom farven på Bluetooth er rød, er den ikke parret til mobiltelefonen. Dersom farven er hvid, er den parret. Viser den nuværende Mode. Håndfri Mode: Bluetooth håndfri Mode MP3 afspiller Mode: MP3 playback på Bluetooth Mobiltelefonen. Sammenparrings Mode: Sammenparrings Mode på Bluetooth Tryk denne knap for at dæmpe lyden. Tryk på den igen for at lytte til lyden. Justér audio styrken. Forhøj eller dæmp styrken ved at trykke på (+), (-) knapperne. Den nuværende audio tilstand vises 3) Bluetooth Sammenparrings Processen Tryk [PAIRING] (sammenparrings) ikonen for at parre/transformere. Begynd at lede efter Bluetooth med din mobiltelefon, idet du anvender "Andre Bluetooth forbindelses-stereo Headset". 3 Når din mobiltelefon finder Bluetooth på denne enhed, vil der blive vist "BT-0601" på din mobiltelefon. Vælg BT-0601 fra de fundne Bluetooth og tryk enter for at påbegynde sammenparringen. Dersom din mobiltelefon forlanger et password, tryk password 0000 og tryk enter. 4 Efter sammenparringen, vil farven på Bluetooth ikonen på LCD skærmen blive ændret til hvid. Når der ikke er en sammenparring til mobiltelefonen, vil farven på Bluetooth ikonen være rød. 5 Gennemlæs manualen til din mobiltelefon for at finde detaljerede oplysninger om sammenparringen. 42

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere