Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalovergangen den 31. oktober 2009"

Transkript

1 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan du læse hvorfor, hvordan og hvad det betyder for seerne. De danske politikere har besluttet at slukke for det analoge tv-sendenet den 31. oktober 2009, og det kræver stor planlægning og koordination af mange både tekniske og kommunikationsmæssige detaljer. Mere end 1 mio. danske husstande berøres af beslutningen, og de skal derfor foretage en aktiv handling for at undgå sort skærm. Omvendt betyder det også, at langt størsteparten af de 2,5 mio. danske husstande ikke behøver at gøre noget, fordi de primært modtager tvsignalet fra kabel-, satellit- eller bredbåndudbydere. Alle udenlandske erfaringer viser, at der på trods af omfattende informationskampagner med bl.a. rulletekster og nedtælling på tvskærmen alligevel vil være seere og forbrugere, der ikke har forberedt sig i tide. I de lande, som allerede har slukket for deres analoge tvsendenet, viser opgørelserne, at op mod 10 % af de berørte husholdninger af den ene eller anden grund først anskaffer det nødvendige digitale modtageudstyr lige før eller efter slukningen af det analoge signal. Erfaringerne viser også, at mange glemmer de såkaldt sekundære tv-apparater f.eks. de tv-apparater, der findes i soveværelset, børneværelserne, køkken, sommerhuset og båden mv. De danske politikere har afsat et meget stort beløb 50 mio. kroner til en offentlig informationsindsats, der skal vejlede seerne i at undgå sort skærm. Denne opgave løses af reklamebureauerne Advice og Metaphor, der til lejligheden har etableret kampagnesekretariatet Det nye tv-signal. Denne artikel er en forklaring på, hvorfor det politisk er besluttet at slukke for det analoge tv-signal - og hvad det betyder for seerne og det danske mediebillede. Artiklen er skrevet af Carsten Corneliussen, som er talsmand for DIGI-TV. DIGI-TV har siden 1. april 2006 udsendt kanalerne DR1, DR2 og TV 2/DANMARK inkl. de regionale TV 2 virksomheders vinduer i digitalt DVB-T format. Der henvises desuden til en artikel fra 26. februar 2006 som i flere detaljer beskriver etableringen af DIGI-TV som public service broadcasternes digitale tv-platform. Det anbefales at læse denne artikel af hensyn til forståelsen af den historiske udvikling og den digitale tv-teknik. Den kan læses her: Figur 1: Hovedsendernes placering i det digitale sendenet (herudover er der 23 hjælpesendere, som giver en næsten fuld udendørsdækning og god indendørsdækning rigtig mange steder se bl.a. dækningskort på DIGI-TV s hjemmeside). Public service stationerne har længe været i gang med digitale tv-udsendelser til antenne-tv via det jordbaserede digitale sendenet på DIGI- TV platformen, der havde premiere den 1. april DIGI-TV er på samme måde som "Det nye tv -signal pålagt at informere om digitalovergangen, om de nye kanaler, der er en del af de nye digitale sendemuligheder og om hvilket udstyr, der skal anskaffes. Disse informationer har siden 2006 været tilgængelige på hjemmesiden sideløbende med information om sendenettet og om modtageforhold i form af dækningskort og en oversigt over tv-forhandlere og antenneinstallatører, der kan tilbyde lokal hjælp. Denne hjemmeside vil i løbet af foråret blive udvidet med en borgerservice med adressesøgning til nye dækningskort, hvor man præcist kan se, hvor god en dækning der er inden- eller udendørs på den enkeltes bopæl, ligesom det vil blive muligt at orientere sig om driftsstatus på den enkelte sender mv. DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2- virksomheder er også pålagt at informere om overgangen til digitalt tv, da det jo er deres analoge sendenet, der lukkes.

2 2 Hvorfor slukkes der overhovedet for det analoge tv-signal? Den helt simple forklaring er, at det er nødvendigt at udskifte den gammeldags og forældede teknologi. I Danmark blev fjernsynet introduceret i 1951 som antenne-tv baseret på høje sendemaster placeret rundt om i landet. Der kom farver på tv-apparaterne i 1968 og i 1988 fik danskerne sin anden tv-kanal i form af TV 2/DANMARK A/S. Bortset fra at alle seerne dengang skulle anskaffe sig en ny antenne til TV 2 sendenettet, har transmissionsteknologien og de analoge sendere til antenne-tv været de samme i over 50 år. Transmission af tv-signaler sker ved hjælp af radiobølger man kan lidt populært sige, at fjernsyn sådan set bare er radio med billeder på. Radiobølger er et naturfænomen, der af fagfolk omtales som spektrum, der er inddelt i bestemte frekvenser (der yderligere omtales og måles i hertz f.eks. KHz eller MHz). Blandt forbrugerne kaldes dette for kanaler. Hver tv-kanal fylder en fastlagt del af frekvensspektrummet. I praksis betyder det, at der er plads til et afgrænset antal tv-kanaler i luften indenfor bestemte frekvensbånd der kaldes hhv. VHF båndet og UHF båndet. Det er disse bånd, der er reserveret og reguleret til brug for tv og det er samtidig koordineret og afstemt med nabolandene med hensyn til hvilke kanaler, der sendes på hvilke frekvenser og med hvilken sendestyrke bl.a. med hensyn til støjsignal forholdene således, at der ikke opstår forstyrrelser i form af skygger og flimmer på tv-skærmene. Når stort set hele verden på samme tid overgår til digitalt tv, er der af gode grunde tale om et meget stort internationalt koordineringsarbejde Udtrykket den digitale dividende er udtryk for forventningen om, at der kommer værdi ud af at slukke for det gammeldags analoge tvsendenet. Ved at omlægge tv-transmissionen i VHF og UHF båndene og ved at anvende en digital kodning og komprimering, kan der skabes plads til rigtig mange flere nye kanaler. Omsætningsforholdet til antenne-tv er helt op mod 1:10 dvs. at for hver gammeldags analog tv-kanal kan der skabes op til 10 digitale tv-kanaler. Den sidste store internationale planlægningskonference for analogt tv var i 1961 og den har været gældende indtil 2006, hvor den nye såkaldte GE-06 aftale blev indgået. Her sikrede Danmark sig otte frekvenssæt til digitalt tv - de syv af dem i UHF båndet og et i VHF båndet (foruden frekvenser til bl.a. DAB radio). Danmark har naturligvis i forvejen et antal frekvenssæt til brug for den analoge udsendelse af DR og TV 2 samt de forskellige lokale tvstationer, men kun de store public service kanaler DR1 og TV 2 er landsdækkende frekvenser resten er ikke. Det var f.eks. dette, der var årsag til, at DR2 fra starten ikke kunne blive landsdækkende på analog basis - og først blev det, da den også blev placeret på det digitale sendenet i Alle de frekvenser, der hidtil er brugt til analogt tv, indgår i planene for DIGI-TV, og alle de nye frekvenssæt til digitalt tv er landsdækkende. De nye digitale multipleks (MUX) Beslutningen om hvem der skal tildeles de nye digitale sendemuligheder og hvad de skal anvendes til, er politisk bestemt i de seneste tillægsaftaler til medieaftalen De otte frekvenssæt, som Danmark fik tildelt under GE-06, består hver af et såkaldt multipleks en MUX i fagsproget - som ret beset blot er noget edb-udstyr, som fysisk ikke ser ud af meget, og som kun har den funktion at komprimere og kode de digitale tv-signalers så de kan udsendes som radiobølger. Som det fremgår af figur 2 er fordelingen af de otte MUX, at MUX1 er det bestående DIGI- TV som allerede sender DR, DR2 og TV 2 inkl. regionerne på digital basis men som fremover også skal udsende nye lokale tv-stationer og en ekstra time til de regionale virksomheder ligesom MUX1 fortsat har tegnsprogstolkningen af nyhedstimerne på DR og TV 2 (se figur 6 for en detaljeret oversigt). DR er tildelt et ekstra MUX2 til brug for nye kanaler, og her er det også politisk bestemt, at Figur 2: De otte digitale multipleks.

3 3 en børnekanal og en historiekanal samt en HDkanal skal starte på det digitale sendenet den 1. november 2009 sammen med en ny kanal fra Folketinget, der også placeres i MUX2. DR Update som lige nu sendes på MUX1 flyttes for at give plads til de nye lokale kanaler i MUX1. Det er endvidere politisk besluttet, at alle kanalerne i de nye MUX (2-5) skal sendes i det såkaldte MPEG 4-format, hvorimod kanalerne i MUX1 som hidtil vil blive sendt i MPEG 2 indtil 2012, hvorefter også denne MUX vil gå over til at benytte MPEG 4. Beslutningen om at fortsætte med MPEG 2 i MUX1 skyldes hensynet til de seere, der allerede har investeret i digital modtagelse eller de nye seere som kun ønsker at se de eksisterende public service hovedkanaler. Seere der har anskaffet en MPEG 2 modtagerboks eller et nyt digitalt tv med indbygget MPEG 2 tuner (et såkaldt integreret digitalt tv-apparat) skal, hvis de vil se kanalerne i MUX 2, anskaffe sig en ny digital MPEG 4 modtageboks (eller IDTV med MPEG 4 tuner). Kommende digitale seere der vil se alle kanalerne på DIGI-TV skal anskaffe sig en MPEG 4 modtager (der altså også kan modtage MPEG 2-signalerne jf. figur 6). Og alle MPEG 4-modtagerbokse, der sælges på det danske marked, kan modtage HDTV signaler iht. NorDig specifikationer, som både DIGI-TV og Boxer TV anvender. Tv-apparater til modtagelse af HDTV skal dog være digitale og være mærket HD-ready, og det betyder, at de gamle analoge tv-apparater med billedrør eller fladskærme, der ikke er mærket således, ikke kan anvendes til HDTV. Politikerne har valgt Boxer TV A/S som den kommercielle gatekeeper, der har fået tildelt en 12-årig sendetilladelse til at drive kommercielle betalingskanaler på MUX3-5. Det har været et politisk ønske, at den kommercielle gatekeeper på DTT-platformen skal skabe konkurrence til de bestående kabel- og satellit-tv platforme. Boxer TV skal også fra den 1. november 2010 drive mobilt tv på MUX6, og som det fremgår af figur 2 har public service (DR) på forhånd fået tildelt 15 % af kapaciteten i denne MUX. Udnyttelsen af MUX7-8 vil senere blive besluttet af medie- og tele-politikerne, og indtil det sker, kan dele af frekvenserne benyttes til forskningsformål. De fulde frekvenssæt kan først anvendes efter en endelig slukning i visse nabolande. Den tekniske koordinering og samarbejdet mellem DIGI-TV og Boxer TV Det er public service gatekeeperen (DIGI-TV) og den kommercielle gatekeeper (Boxer TV) der har sendetilladelserne til digitalt tv på antennetv platformen (DTT eller DVB-T). Parterne er pålagt at informere branchen og brugerne om de digitale modtageforhold og om det nødvendige udstyr. Det er endvidere pålagt DIGI-TV og Boxer TV at samarbejde om nettets tekniske opbygning (herunder frekvenser og kanalplaceringer) og om en fælles elektronisk programguide (EPG). Den elektroniske programguide (EPG) er oversigten med kanaler og programinformation som vises på tv-skærmen (se figur 3), når man trykker den markerede knap på fjernbetjeningen til den digitale modtagerboks eller til IDTVapparatet. Fordelen ved et IDTV er at man kun har én fjernbetjening, hvorimod man med et et gammeldags analogt tv-apparat og en ekstern digital modtagerboks har to fjernbetjeninger. Det har ingen betydning for programguidens funktion, at DIGI-TV s MUX1 sender i MPEG 2- formatet og MUX 2 i MPEG 4-formatet. Som nævnt kan MPEG 2-modtagere kun se kanalerne i MUX1 hvorimod MPEG 4-modtagere kan se både MUX1 og MUX2. Boxer s MPEG 4- modtagere kan naturligvis også se de frit tilgængelige kanaler på MUX1 og MUX2. DIGI-TVs seere kan imidlertid ikke umiddelbart se indholdet af de kommercielle kanaler på tv-skærmen. Det kræver et betalingsforhold til Boxer TV, som stiller krav om, at der skal anvendes en godkendt MPEG 4-boks eller et IDTV med indbygget betalingsmodul, der er en forudsætning for at anvende det smart card, som udleveres af Boxer TV. Men seere på DIGI-TV platformen kan i fremtiden se navne og kanalpositioner på alle Boxer TV s kommercielle tvkanaler og herunder også den programinformation, der er knyttet til de kommercielle kanaler. Figur 3: Sådan ser den nuværende EPG ud (her med nabolandskanaler fra Sverige) på et IDTV, men EPG udseende kan variere fra IDTV og forskellige modtagerboksmodeller. Sendenettets opbygning, dækning og antenner Det er DRs og TV 2 s fællesejede selskab Broadcast Service Danmark A/S (BSD), der byggede det digitale sendenet til DIGI-TV s MUX1. Det er også dette selskab, der bygger DRs MUX2 og som har entreret med Boxer TV om at bygge MUX3-5, og hele DTT projektet er således samlet hos den samme entreprenør.

4 4 Sendemasterne i Danmark ejes af TV 2 og DR, men er underlagt en såkaldt mastelov, som sikrer, at andre operatører kan leje sig ind på masterne. Boxer TV anvender de samme sendemaster, men har eget tekniske udstyr ved senderne, der er adskilt fra DIGI-TV således, at der er tale om to selvstændige virksomheder. Figur 4: Den samlede DTT platform består af public service gatekeeper og den kommercielle gatekeeper. Boxer TV har endvidere lejet sig adgang til det fibernet, som DR og TV 2 også ejer og som de benytter til at bringe signalerne ud til senderne. Det foregår på den måde, at når tvsignalerne er MPEG-kodet og multiplekseret (pakket) til det digitale format, sendes de som datastrømme via et optisk fibernet til hhv. hoved- og hjælpesendere ved sendemasterne. I praksis sendes én datastrøm for hver af DIGI- TV s MUX og tre for Boxer s MUX. DIGI-TV s datastrøm multiplekseres statistisk dvs. det er muligt at regulere båndbredden på hver tvkanal dynamisk således, at den samlede kapacitet udnyttes på den mest optimale måde til den bedste billedkvalitet. Teknisk set er sendemasterne udstyret med en sendeantenne, som udsender de digitale tvsignaler i UHF-båndet. Tv-signalerne, som nu er pakket digitalt i det relevante format som hhv. MPEG 2 og MPEG 4 (og for Boxer s vedkommende desuden krypteret af hensyn til betaling), transmitteres ud i luften på samme måde som tidligere via radiobølger. Som ved enhver anden radiomodtagelse skal der en lokal modtageantenne til at nedtage signalerne, og der skal være en tuner, som er indstillet til at modtage de frekvenser, der udsendes på. Det digitale signal betyder endvidere, at tuneren skal kunne afkode hhv. MPEG 2 og MPEG 4 (og for Boxer s betalings-tv kanaler desuden en dekodning til smart card, som indeholder oplysninger om den enkelte brugers identitet). Digitale signaler er i sig selv mere robuste end analoge, og i en række områder af landet opbygges det digitale sendenet som et såkaldt Single Frequency Network (SFN). Det bevirker populært sagt at senderne samarbejder med hinanden om at forstærke signalet (til forskel fra analoge sendere på samme frekvens, der forstyrrer hinanden og giver interferens og støj, og dermed en forringet billedkvalitet på skærmen). En anden forskel på digitale og analoge signaler ligger i den såkaldte cut off effekt. Hvor analoge sendenet er kendetegnet ved at billederne bliver gradvist dårligere jo længere væk man er fra senderen, vil det digitale signal være enten til stede eller ikke. Dvs. at det digitale tv-signal enten kan ses på skærmen eller også er skærmen sort. Når signalet bliver for svagt, pixelerer billedet, hvorefter det fryser og skærmen bliver sort. Modtagekvaliteten i digitale sendenet er generelt mere stabil end i analoge sendenet, men radiobølger er et naturfænomen og derfor er digitale signaler også følsomme overfor forstyrrelser fra andre radiosignaler ligesom de er påvirkelige af vejrliget i forbindelse med f.eks. højtryk. Ved beregningen af et sendenets dækning skal der tages højde for et par absolutte faktorer. Det danske sendenet er således opbygget ud fra et ønske om at sikre, at hele befolkningen kan modtage signalet med en korrekt monteret udendørs antenne, og det vil ikke blive ombygget til fuld indendørsdækning (som det f.eks. er tilfældet med mobiltelefonnettet). Men rigtig mange steder er der faktisk en god indendørsdækning, hvor det er tilstrækkeligt at anvende de nye små antenner (som bl.a. ses på figur 5). Udendørsdækningen er beregnet til modtagelse på en antenne, der er placeret i 10 meters højde, og hvor der er sandsynlighed for interferens i mindre end 1 % af tiden. De dækningskort, som findes på DIGI-TV s hjemmeside, er computerberegnede estimeringer med en stedsandsynlighed på 95 % og med hensyntagen til den danske natur bakker, dale, skove, højhuse mv. Kortene er inddelt i pixels på 100 x 100 meter, der sikrer en ret præcis afbildning, og dermed mulighed for at gennemføre den tidligere (på side 1) nævnte søgning på adresser. DIGI-TV og Boxer TV skal imidlertid ikke opfylde de samme krav til modtagelsen, og derfor anvender de da heller ikke de samme beregninger. Kravet til Boxer TV s dækning er ifølge deres sendetilladelse præciseret til 97,5 %, hvorimod DIGI-TV som public service udbyder skal kunne modtages praktisk taget overalt. Kravet om fuld dækning pga. public service er baseret på en teoretisk beregning og ikke den faktiske. Vi ved allerede fra MUX1, at der kan være lokale forhold som forhindrer en modtagelse f.eks. store træer i sigtelinjen til senderen, beboelse i dale eller i huller i storbyerne. Nye og gamle antenner Dårlig modtagelse kan i mange tilfælde forbedres ved at sikre, at antennen faktisk sidder i 10 meters højde, at den justeres med hensyn til retning til den rigtige sender og at den er korrekt polariseret i forhold til senderen.

5 5 Det kan også afhjælpes ved at afmontere filtre eller forstærkere, som pga. af den analoge sendesituation måske har været påmonteret igennem årene ligesom gamle antennekabler måske bør udskiftes. De fleste antenneinstallationer er formodentlig 20 år gamle, da det var i forbindelse med TV 2 s åbning i 1988 at de fleste husstande var tvunget til at investere i en ny UHF antenne. Og det er den samme antennetype, der kan anvendes til modtagelse af digitalt tv. Derfor kan en eksisterende TV 2-antenne som tommelfingerregel også anvendes til digital modtagelse. I mange nye antenneinstallationer forsøger man at optimere modtagelsen på tværs af alle kanalerne, og det giver ofte problemer med at modtage signalerne over kanal 60. Flere af de nye sendenet anvender kanaler i det høje område (altså over 60), men antenner er normalt dimensioneret med et såkaldt højdepunkt for bedste modtagelse (af kanalnumre) og det varierer fra antenne til antenne. Figur 5: Forskellige udendørs UHF antenner og et eksempel på en indendørs DVB-T antenne (øverst til højre). På DIGI-TV s hjemmeside findes der en vejledning om installation af de digitale modtagebokse og antennetilslutninger. Men da ikke alle ønsker eller selv kan foretage dette, er der mange, der søger råd og vejledning af professionelle antennespecialister, som hermed også har mulighed for at vise nye og mere moderne antenner. For god ordens skyld bør det dog understreges, at der ikke findes en normal standard for antenner, og hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har den rigtige antenne, vil det være en god idé at kontakte den lokale antenneinstallatør. DIGI-TV har løbende udarbejdet nye dækningskort, som allerede ligger på hjemmesiden og det gentages lige, at Boxer TV ikke har fået stillet samme krav til dækning som DIGI- TV, og det forklarer bl.a. forskellen på antallet af kanaler (i figur 2) i de respektive MPEG 4 MUX hos DIGI-TV og Boxer TV. En højere sikkerhed for modtagelse kræver mere robuste signaler og det kræver mere [digital] båndbredde til den enkelte kanal. Hvor mange berøres af den analoge slukning? Tv-modtagelsen i Danmark er fordelt på hhv. kabel, satellit, egen antenne samt begyndende bredbånd (og tv via internettet). De seneste Gallup opgørelser refererer, at ca. 2/3 (knap 66 %) af de 2,5 mio. danske husstande modtager tv-signaler fra kabel-tv operatørerne YouSee og Telia/Stofa og private fællesantenneanlæg. (Den faktiske fordeling mellem disse parter kendes ikke pga. konkurrencesituationen). Omkring % modtager tv-signalerne fra satellitoperatørerne Viasat og Canal Digital, som også forsyner mange fællesantenneanlæg. Og nogle få procent modtager tv-signaler fra bredbåndselskaberne. Disse husstande skal ikke foretage sig noget i forbindelse med den analoge slukning af antenne-tv sendenettet. Med undtagelse af få fællesantenneanlæg modtager alle disse husstande i forvejen de digitale signaler. Og alt andet lige vil det være operatøren på platformen, der sørger for den praktiske omstilling. Det betyder så, at de resterende ca. 18 % af de danske husstande anvender egen antenne. DR har dog bedt Megafon (i oktober 2008) om at undersøge, hvor mange tvapparater, der findes i Danmark, og her er svaret, at antallet er næsten 6 mio. tv-apparater, hvoraf flere er placeret i sekundære husstande som sommerhuse, campingvogne og både. Hertil kommer de mange tv-apparater i f.eks. soveværelser, børneværelser, køkken osv. Omregner man på denne baggrund antallet af berørte husstande med antenne-tv modtagelser, er der tale om 1,1 mio. husholdninger og mere end 40 % af det samlede antal tvapparater. Det betyder, at der altså er ca. 2,5 mio. tv-apparater, der kun modtager antennetv. Hertil kommer, at ca registrerede små fællesantenneanlæg benytter en kombination af antennemodtagelse og kabel- og satellit modtagelse. De senest tilgængelige Gallup-tal med oplysning om fordelingen af antenner er fra 2007, og de viser, at 9 % anvender en almindelig stueantenne, 33 % har en loftsantenne og 58 % har en udendørsantenne. Og de nyeste Gallup-tal (fra 2008) over hvor mange husholdninger, der allerede har købt en digital modtagerboks eller nyt integreret digitalt tv-apparat (IDTV) viser, at knap 11 % har en MPEG 2-modtagerboks og lidt over 13 % har et IDTV - men uden en indikering af om det er med MPEG 2 eller MPEG 4 (hvor sidstnævnte faktisk har været i handelen i 2008).

6 6 Det kunne svare til, at næsten en fjerdedel af de berørte antenne-tv husstande allerede har foretaget en investering i digitalt udstyr, men det er næppe direkte sammenligneligt (om end det sandsynligvis er gjort med ønsket om at se DR2 og DR Update - men måske også fordi det nye tv-apparat tilfældigvis var et IDTV med MPEG 2, der ikke benyttes). Disse tal gives kun som en statusoplysning, idet også disse forbrugere jo skal tage stilling til den digitale overgang. Og hvad får man så på DIGI-TV? Figur 6 viser de nuværende og kommende frit tilgængelige (såkaldte gratis -kanaler). De nuværende MPEG 2-modtagere kan p.t. kun modtage MUX1 og dermed de gamle public service tilbud fra 2006 nemlig DR1, DR2, TV 2/DANMARK og de regionale tv 2-virksomheder samt tegnsprogstolkning. Som en midlertidig bonus har DR Update været tilbudt på MUX 1 indtil den digitale overgang, hvor den flyttes til DRs nye MUX2. På MUX2 tilbydes yderligere 4 nye public service kanaler DRs børnekanal, en historie- og kulturkanal og et HDTV tilbud samt Folketingets nye tv-kanal. De nye MUX2 kanaler udsendes som nævnt i MPEG 4-formatet, hvilket således også kræver en MPEG 4-modtagerboks og det betyder, at de seere som har en MPEG 2-boks eller et IDTV skal udskifte udstyret, hvis de vil se dette tilbud. Omvendt betyder det også, at hvis man kun vil se MUX1 så kan man nøjes med en meget billig MPEG 2-boks i forbindelse med den analoge slukning (men kun til 2012, hvor MPEG 2-signalet ændres til MPEG 4). De nu kendte lokale tv-stationer forsvinder, men det ikke-kommercielle lokale tv opstår igen på det digitale sendenet om end på en lidt anden måde. De i figur 6 viste lokale tv-stationer er det forventede resultat af en høring om ikkekommercielt lokalt tv s fremtid (se senere). Herudover vil seere der bor i det østlige Sjælland og i det sydlige Danmark kunne modtage op mod frit tilgængelige nabolandskanaler fra Sverige og Tyskland. Der slukkes og åbnes i én arbejdsgang Alle seere, der i dag ser fjernsyn via egen antenne, skal enten købe en digital omsætterboks til det gamle analoge tv-apparat eller den nye fladskærm uden digital modtager eller udskifte tv-apparatet til et nyt moderne IDTV. Den samlede DTT platform, der pr. 1. november i år vil kunne byde på i alt 39 tvkanaler (jf. figur 2), kan dog først tages i brug, når der bogstaveligt talt er slukket for de analoge tv-signaler. Hele denne omvæltning kræver en massiv information om, hvad seere og borgere skal gøre hvis noget overhovedet og det er da også hvad de kommende måneder i 2009 kommer til at handle om. Det betyder bl.a., at det ikke på forhånd vil være muligt at starte prøvesendinger i hele Figur 6: De forventede kanaler og vinduer på DIGI-TV s platform på MUX2 (til venstre) og MUX1 (til højre) fra den 1. november DR Update skal formelt have en sendetilladelse til MUX2. HD-kanalen bruger to normale MPEG 4 kanaler. nettet, og at langt de fleste kanaler vil skulle skifte plads natten mellem den Reelt handler det om at forberede og mestre slukningen af det analoge net og åbningen af hele det nye digitale net i én og samme arbejdsgang. Og lad det med det samme blive slået fast, at der ikke er andre løsninger, fordi de nye kanaler på digitalt basis er afhængige af, at de analoge frekvenser er ledige og der findes ingen reservekanaler til at sende simultant. Selve omlægningen er baseret på et uhyre kompliceret kludetæppe, som dels er et resul-

7 7 tat af den internationale GE-06 aftale og dels ønsket om at finde den optimale dækning i de enkelte områder af landet (se figur 10). I praksis betyder det, at alle tv-apparater skal re-tunes til de nye kanalpositioner i forbindelse med slukningen den 31. oktober 2009 og visse områder skal endda gennemføre denne øvelse flere gange pga. en dynamisk ombytning. Konkurrencesituationen Det er ikke en del af den offentlige information at sælge bestemte løsninger til det nye digitale tv-signal. Det skal branchen og de enkelte tvudbydere selv stå for. Branchen er i denne sammenhæng Brancheforum Digitale Medier, hvor de fleste aktører på medieområdet er gået sammen for at supportere den offentlige information ved at rådgive borgere og forbrugere om de digitale muligheder. Det gør de med rådgivning i landets mange radio- og tv-forretninger, butikskæder og internetbutikker ligesom der koordineres information på deres respektive hjemmesider. Det er dog ikke nødvendigvis en uvildig rådgivning, der tilbydes, da de forskellige platformoperatører (kabel, satellit og nu også antennetv s kommercielle kanaler via Boxer TV) ret beset er i konkurrence. Figur 8: De kommercielle kabel- og satellitplatforme. Det er derfor værd lige at huske på den politiske beslutning om, at Boxer TV som den kommercielle gatekeeper på antenne-tv platformen skal konkurrere med de dominerende kabel- og satellitoperatører. DIGI-TV og Boxer TV er fælles om sendenettets teknologi og den elektroniske programguide men ikke om kanalindholdet, som er distinkt opdelt mellem frit tilgængeligt gratis tv og betalings-tv. Det er også væsentligt at gentage, at hvis man ud over de frit tilgængelige (ukrypterede) public service kanaler og de nye gratis kanaler, også gerne vil se betalings-tv kanalerne kræver det en særlig MPEG 4-boks og et abonnementsforhold til Boxer TV. Og blot for fuldstændighedens skyld skal det så også bemærkes, at kunder hos Boxer TV med en MPEG 4-boks naturligvis også kan se alle de ukrypterede og frit tilgængelige kanaler på både MUX1 og MUX2. Det særlige i antenne-tv konstellationen er altså et teknisk samarbejde og ikke et salgssamarbejde. Boxer TV har intet med DRs eller TV 2 s public service kanaler eller de nye DRtilbud at gøre. Boxer TV er en kommerciel aktør på linje med de øvrige platforme for tvleverancer, og vil derfor markedsføre sig med salg af en betalings-tv løsning til forbrugerne. Figur 7: Boxer TV er "tyvstartet" på nogle få ledige frekvenser i Jylland den 1. februar i år med denne pakke. Boxer TV vil tilbyde seerne flere kanaler mod betaling via antenne-tv, og det sker som nævnt i konkurrence med kabel-, satellit- og bredbåndsplatformene. Mediebilledet i Danmark ændrer sig således som politikerne har ønsket det, men det handler mest om betalings-tv. Det er sandsynligt, at en del antenne-tv seere, der indtil videre kun har haft analoge tv-kanaler, vil tage imod tilbud om betalings-tv kanaler i de mindre pakker sådan som Boxer TV har annonceret men det er lige så sandsynligt, at en række kunder hos kabel- og satellitoperatørerne vil skifte til antenne-tv platformen, hvis de opfatter det som et bedre og billigere tilbud. Det er en kendt sag at tv-seningen i dag reelt handler om det såkaldte share begreb dvs. hvor mange procent-point de enkelte kanaler har i forhold til hinanden. F.eks. har public service kanalerne på DR og TV 2 næsten 70 % af tv-seningen. Størsteparten af de resterende 30 % er primært fordelt på de mest populære dansksprogede kommercielle kanaler som f.eks. TV3, 3 Plus, Kanal 4, 5, 6 og de kommercielle kanaler fra TV 2, hvorimod de mest kendte internationale kanaler som f.eks. Discovery, Animal Planet, BBC osv. i realiteten kun står for nogle få procentpoint. Det er også en kendt sag, at de fleste multikanal-seere naturligvis ikke ser alle kanalerne altid, men har sine favoritter, som typisk fordeler sig på 5-10 kanaler. Heraf følger at pakke - begrebet er det fremtrædende konkurrenceparameter dvs. de rigtige kanaler i den rigtige pakkestørrelse og til den rigtige pris. Betalings-tv handler også om frit valg Det der hedder Video On Demand (VOD) dvs. køb af enkelte film kanaler eller enkelte sportsbegivenheder (som også går under navnet Pay Per View PPV) hænger også sammen med ny forbrugerelektronik og digitaliseringen. Som konkurrencebegreb er sådanne funktioner et tilbud om harddiskbaseret optagelse og en ny kontrol til brugeren. Det er udstyr, som kaldes for Personal Video Recorder (PVR og lign.), som integreres i de nye digitale modtagerbokse og de digitale tv-apparater (IDTV) mv. Funktionaliteter som digital optagelse og individuel download af film, serier osv. er reelt et nyt konkurrenceparameter, som især kabel-, satellit- og bredbåndsudbyderne allerede benytter sig af og som mange yngre og internetvante brugere allerede kender.

8 8 Ny lokal-tv ordning Lokalt tv har i Danmark eksisteret i rigtig mange år, og har gennemlevet forskellige faser fra regulært græsrods-tv til kommune-tv og til kommercielt tv med forskellige konstellationer af sendesamvirker. Der findes indtil udgangen af oktober 2009 rundt regnet 180 forskellige sendetilladelser til lokal tv-virksomhed. Det er forskellige ledige frekvenser og sendere rundt om i landet, der i sidste ende definerer lokalt. Det er indlysende, at en lokalsenders sendeeffekt er begrænset til den lokale geografi, men digitale sendenet byder ikke på den samme lokale definition. MUX1 er regionalt opdelt efter de regionale TV 2-virksomheders grænser (se figur 9) og nye lokale tv-stationer må derfor afgrænses af samme geografi. MUX2 er ikke regionalopdelt. det er derimod MUX3 på Boxer TV platformen (se figur 10), men Boxer TV har sine egne tilbud og forpligtelser på det regionale område. Politisk er det derfor besluttet, at nye lokale tv-udbud skal ske via den såkaldt fjerde kanal på MUX1 og DIGI-TV har med de lokale kanaler og Folketinget på MUX2 så fået nye kunder udover sine ejere. DIGI-TV er udelukkende mod betaling et distributionsselskab for nye lokale broadcastere. Den politiske beslutning indebærer også, at TV 2 regionernes ønske om mere sendekapacitet bliver imødekommet med en ekstra time - altså ud over de vinduer, de har i forvejen på TV 2 s hovedkanal, som de i øvrigt fortsætter uændret med. Den ekstra time lægges i forlængelse af tegnsprogstolkningen, som i forvejen har et vindue på den fjerde kanal mellem kl Med TV 2 regionstimen fra kl giver det så 20 ledige timer fra kl , som politikerne yderligere foreslår, bliver opdelt i to gange 10 timer, hvor den ene halvdel anvendes til regionalt lokalt tv og den anden som et landsdækkende idébaseret lokalt tv. Sendetilladelser til de nye lokale sendemuligheder udstedes formodentlig anderledes end tidligere, hvor private og foreninger kunne ansøge i længere eller kortet tidsrum og med eller uden økonomisk støtte. Den politiske høring der netop er gennemført, ligner en model, hvor det bliver forskellige konsortier, som får tilladelsen til tidsrummet på MUX1, og dermed også den økonomiske forpligtelse til at betale DIGI-TV for transport af tv-signal mv. Til gengæld åbnes der så op for, at lokale sendesamvirker og en underliggende fordeling af tiden kan ske på den traditionelle græsrods -facon. Det er fortsat Radio- og tv-nævnet som udsteder sendetilladelserne og p.t. forventes det, at nye sendetilladelser og nye konsortier vil blive præsenteret i løbet af sommeren. Den regionale og lokale deling sker vha. en teknisk løsning, hvor de lokale tv-stationer sender til de regionale TV 2 knudepunkter og derfra videre til de respektive sendere via det fibernet som DIGI-TV anvender til de regulære regionale TV 2 vinduer. Den eneste variant i de regionale opdelinger bliver i Københavns- og Nordsjællandsområdet og på Bornholm. TV 2/Bornhom er forbundet til det øvrige sendenet via et fiberkabel til København. Den lokale løsning for København og Bornholm bliver derfor fælles - dvs. det er det samme, der udsendes i begge regioner. Figur 9: TV 2-regionerne og de nye ikke-kommercielle lokal tvstationer der f.eks. organiseres i konsortier, der matcher regionalopdelingen. Den officielle danske frekvensplan for det digitale antenne-tv DTT Og så blot for fuldstændighedens skyld er der afslutningsvis og efterfølgende (i figur 10) til denne forholdsvis tekniske artikel gengivet den fulde officielle, formelle og internationalt aftalte og koordinerede frekvensdisponering for det danske digitale jordbaserede sendenet. Pointen er dels at give det samlede overblik over frekvens- og kanalpositionerne på alle MUX - og dels at påpege, at næsten alle kanalerne skifter pladser, hvilket så igen understreger, at der ikke kan forventes en landsdækkende prøvesending, og at stort set samtlige tvapparater (med antenne modtagelse) skal retunes på selve slukketidspunktet.

9 9 Figur 10: Den officielle frekvensfordelingsplan for DTT mellem DIGI-TV og Boxer. Efterfølgende har Boxer TV byttet om på kanal 32 og 39. Hvad sker der så den 31. oktober 2009? Slukning og åbning sker altså på samme tid. Det er dog ikke sådan at BSD har teknikere og bemanding på samtlige sendere på samme tid. Der vil være hjælpesendere og dermed visse områder som først skifter lidt senere - det handler om ½-1 timer. Det taler for at slukningen sker om natten. Omvendt er bekymringen for den sorte skærm og det - at man ikke kan se noget - og ikke gøre noget, fordi man har glemt eller undladt at gøre noget, måske tale for at gøre det om formiddagen så man evt. i sidste øjeblik kan nå den lokale radio- og tv-forhandler inden lukketid. Men hvad hvis det er antennen, der skal justeres, drejes eller udskiftes? Kan man ringe til den lokale antenneinstallatør - og vil han have tid og kapacitet? Opmærksomheden om den analoge slukning og det nye digitale antenne-tv sendenet vil ikke gå ubemærket henover de danske skærme. Både en planlagt nedtælling og en planlagt rulletekst samt spots på sendefladerne hos de respektive public service tv-stationer vil skaffe så megen opmærksomhed, at man faktisk skal være bortrejst eller bevidst ignorerende for ikke at registrere digitalovergangen. Man skal også være opmærksom på, at re- tuningen ikke er meget anderledes end hvis man f.eks. køber et tv-apparat og/eller ønsker at rykke rundt på kanalplaceringer (dvs. kanalnumre og evt. navne vist på selve skærmen), ja, så skal man jo også genindstille eller re-tune sit apparat. Sværere er det ikke. Og hvorfor vente? DR og TV 2 har alt andet lige allerede etableret en digital antenne-tv sendeplatform i form af DIGI-TV, hvor public service hovedkanalerne allerede sendes digitalt. Men DRs nye kanaler kan ikke sendes digitalt før der faktisk er slukket for det analoge sendenet og dermed skabt den nødvendige ledige kapacitet til DIGI-TV og hele det kommercielle digitale sendenet. Informationsindsatsen fra de forskellige interessenter er ganske velkoordineret. Kampagnesekretariatet for Det nye tv-signal og samarbejdet mellem DIGI-TV og Boxer TV om forbrugerudstyr mv. og public servicestationerne er alle i fuld gang. Information på skærmen via broadcasternes egne analoge kanaler, hvor der gøres opmærksom på den analoge slukning er dog den mest effektive og direkte metode. Dette vil ske gentagne gange i løbet af året og blive intensiveret op mod selve slukkedagen.

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde x

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Politik EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i 2012 I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Vil man se dansk TV efter 1. november 2009 skal man have en digital modtager,

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Tirsdag 30. august 2016 siger vi farvel til Tårn-net TV og goddag til YouSee, som bliver boligorganisationen Tårnbyhuses nye TV-udbyder. Vi forsøger at

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 UHF sendenettet Fordelingsnettet Princippet med hostbroadcaster Principmodel for opkobling til DIGI-TV Princippet for den økonomiske afregningsmodel for så vidt

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor?

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Det nuværende landsdækkende analoge sendenet vil i de kommende år blive erstattet af et digitalt sendenet. Udrulningen vil ske gradvist i 2010-2012. Hele landet

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

MUX CPH. en del af den globale landsby

MUX CPH. en del af den globale landsby Kulturudvalget 2008-09 L 149 Bilag 16 Offentligt MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Pr. e-mail til mob@itst.dk

Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Pr. e-mail til mob@itst.dk Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Pr. e-mail til mob@itst.dk DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted Introduktion Hvordan får tv stationerne programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 Peter Mølsted 21.10.2009 DIGI-TV 1 workshop er den Elektroniske Program Guide på digital tv - DTT, hvor man

Læs mere