TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning"

Transkript

1 TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Beskrivelse Egenskaber Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Tilbehør Funktioner Frontpanel Bagpanel Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Batterier Rækkevidde Tilslutning af modtageren Til et TV via SCART kabel Til et TV via SCART kabel og analog/digital Hi-Fi anlæg Til et TV og en videobåndoptager via SCART kabler Til et TV og Hi-Fi anlæg via TV SCART og/eller S-video signal Opsætning og betjening Før installation Indstillings/setup menu ( Indstillinger ) System menu Antenne/LNB opsætning Kanal søgning Indstil PIN kode Tidsindstillinger Fabriksindstilling Generelle oplysninger ved daglig brug af modtageren Programoplysninger: Programlister TV kanalliste Radio kanalliste Liste over foretrukne kanaler Programguide Sprog Forrige kanal Tekst TV Indstillinger for hovedmenu Programguide Sortere programmer Sprog Redigere favoritter Redigere kanaler Version Fejlfinding Specifikationer

3 1. Introduktion 1.1 Beskrivelse Denne satellit modtager er beregnet til modtagelse af ukodede (free-to-air) digitale signaler. Den giver dig mulighed for at stille ind på de digitale radio- og tv-kanaler, som transmitteres via satellit til dit område, og giver dig den bedste billed-, lyd- og datakvalitet, som kan opnås med den gængse teknologi. Den har utallige funktioner, der giver dig et stort udvalg af betjeningsmuligheder. 1.2 Egenskaber Overholder MPEG-2 og DVB Standards PIG (Picture In Graphics) MPEG-2 Video MPEG-1 Audio Layer1, Layer TV og 1000 Radio programmerbare kanaler PLL RF Modulator, UHF 21~69, PAL I/G/B/K LNB kontrol (13/18V) SCPC/MCPC modtagelse I både C & Ku band Digital Tuner med Loop-Through Output Bredt symbolrate område 2~45Mbps og frekvens 950~2150 MHz Input Understøtter DiSEqc 1.2 (Rotor), inklusive USALS Manuel PID indsætning Kanalvalg mulig fra EPG 4 cifret 7-segment LED på frontpanel Variabel skærmformat (4:3, 16:9) 5 Favoritkanaler og børnelås Digital Audio Coaxial og Analog audio L/R Digital Audio Optisk S-VHS udgang RS-232C Port for System Software opgradering 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før du tager modtageren i brug. Rør ikke ved el-ledningen med våde hænder, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg aldrig at åbne kabinettet. Det er meget farligt at røre ved modtagerens indvendige dele, da der er fare for elektrisk stød. Modtageren må ikke placeres i nærheden af vanddryp eller -stænk. Der må heller ikke placeres genstande, som indeholder vand, f.eks. en vase, på modtageren. Placer modtageren på et tilstrækkeligt ventileret sted. Hvis modtageren ikke bruges i længere tid, bør el-ledningen tages ud af stikkontakten. Tænd aldrig for modtageren, hvis el-ledningen er beskadiget. Risiko for elektrisk stød eller brand. Installation bør foretages af fagfolk. Kontakt en autoriseret forhandler, hvis der opstår forstyrrelser i modtagelsen. 3

4 2.2 Sikkerhedsforanstaltninger Korrekt placering af modtageren Placer modtageren på en jævn, vandret flade. Hvis modtageren placeres på en ujævn flade, kan den tage skade. Placer ikke tunge genstande, f.eks. et TV, oven på modtageren. Det kan beskadige modtageren. Placer ikke modtageren hvor: o den kan udsættes for vibrationer o den udsættes for direkte sollys o der er fugtigt o temperaturen kan være for høj eller for lav o der ikke er tilstrækkelig ventilation Hvis modtageren flyttes fra kolde til varme omgivelser, dannes der kondensvand. I så fald bør modtageren stilles til tørring i et par timer, før den tages i brug igen. 3. Tilbehør Modtageren leveres med følgende tilbehør: Brugervejledning: 1 stk. Fjernbetjening: 1 stk. Batterier (AAA Type): 2 stk. * Kontakt din forhandler, hvis dele af det ovenstående tilbehør mangler.. 4. Funktioner 4.1 Frontpanel / Power-knap Omskifter imellem modtagerens "standby"- og "tændt"-tilstand 2. Kanalskift / 3. Tryk på piletasterne for at flytte markøren op eller ned på skærmmenuen eller for at skifte mellem kanaler ved normal brug. 4. LED (4-cifret) Viser klokkeslæt i "Stand-By"-tilstand og kanalnummer, når modtageren er tændt. 5. IR Sensor Opfanger de infrarøde kommandosignaler, der udsendes fra fjernbetjeningen 4

5 4.2. Bagpanel Netledning 2. Netafbryder, tænd/sluk for strømmen til modtageren 3. ANT INPUT : IF input fra LNB/parabol til modtageren 4. S-VIDEO : S-VHS video udgang 5. DIGITAL AUDIO COAXIAL : Digital lyd udgang, coaxial S/PDIF 6. TV Scart : SCART udgang til TV 7. RF OUT : Modulator udgang til TV 8. TV ANT IN : Antenne eller kabel-tv indgang 9. VCR Scart : SCART udgang til VCR (videobåndoptager) 10. AUDIO L, R : Venstre / Højre analog lyd udgang (til Hi-Fi anlæg) 11. DIGITAL AUDIO OPTICAL : Digital lyd udgang, optisk S/PDIF 12. RS 232C : 9-pin seriel port til opgradering via PC 13. LOOP OUT : IF loop-through udgang fra digital tuner (f.eks. til analog tuner) 5

6 4.3 Fjernbetjening (Fjernbetjeningens udseende kan variere) Power Mute MENU SETUP EXIT (CH / ) (VOL / ) OK Taltaster (0~9) FAV EPG : TV/ RADIO INFO TXT RECALL LANG Skifter mellem modtagerens "Stand-By"- og "tændt"-tilstand Afbryder lyden Giver adgang til hovedmenuen Giver adgang til opsætningsmenuen Tryk, for at vende tilbage til foregående status eller menu Tryk på piletasterne for at skifte mellem kanalerne eller for at flytte markøren op eller ned på skærmmenuen Tryk på piletasterne, for at skrue op eller ned for lyden eller for at ændre valgte menupunkter på skærmmenuen Vælger et menupunkt eller bekræfter en indstilling Til direkte indtastning af kanalnumre eller alfanumeriske tegn Viser listen over foretrukne kanaler Viser oplysninger om programindhold. Tryk igen, for at vende tilbage til skærmbilledet Skifter mellem TV- og radiokanallisterne Viser tilgængelige oplysninger om det valgte program Viser tekst-tv-indhold på den valgte kanal, hvis tilgængeligt Skifter tilbage til tidligere valgte kanal Vælgr lyd og undertekstsprog 5. Brug af fjernbetjeningen 5.1 Batterier Sådan indsætter du batterier Åbn dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen Indsæt to AAA-batterier (1,5V). Placer batterierne korrekt i forhold til symbolerne +/- Luk dækslet Udskiftning af batterier Skift batterier når fjernbetjeningens rækkevidde bliver kortere, eller når modtageren ikke længere reagerer på alle kommandoer. Skift altid begge batterier på samme tid. 6

7 Sådan forhindrer du ulykker Batterierne må ikke genoplades, opvarmes eller skilles ad Sørg for at batterierne vender korrekt Batterierne bør tages ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid Hvis batterierne ikke tages ud, kan de lække og beskadige fjernbetjeningen 5.2 Rækkevidde Fjernbetjeningen kan anvendes inden for en vandret og lodret vinkel på +/- 30 grader i forhold til den infrarøde sensor. Rækkevidden er på højst 7 meter. Bemærkninger - Hvis fjernbetjeningen ikke virker o Udskift batterierne og kontroller, at modtageren er tilsluttet stikkontakten - Uregelmæssigheder o Der kan forekomme forstyrrelser fra periferiske apparater. Det er nødvendigt at fjerne apparatet, som skaber forstyrrelserne. - Problemløsning o Hvis modtageren udsættes for varme eller vand, kan det være farligt at betjene den. Få modtageren undersøgt hos en fagmand, inden du igen tager den i brug. Se i øvrigt kapitel 10. Fejlfinding. 6. Tilslutning af modtageren 6.1 Til et TV via SCART kabel SCART Tuner SCART 7

8 6.2 Til et TV via SCART kabel og analog/digital Hi-Fi anlæg. DIGITAL AUDIO (COAXIAL) SCART Tuner L R 6.3 Til et TV og en videobåndoptager via SCART kabler SCART Tuner SCART 8

9 6.4 Til et TV og Hi-Fi anlæg via TV SCART og/eller S-video signal DIGITAL AUDIO (COAX Or OPTOCAL ; Péritel Tuner S-VIDEO L R 7. Opsætning og betjening 7.1 Før installation INFORMATION Din modtager er udstyret med en såkaldt skærmmenu. En menu er et antal felter med tekst, som vises på fjernsynsskærmen. De menufelter/punkter, der kan vælges, er for det meste fremhævede. Punkter, som ikke er fremhævede, kan ikke vælges. Ved de fleste menuer vises der forklaringer nederst på skærmen. I resten af denne vejledning vil vi benytte tegnene <> omkring tekster, der står på fjernbetjeningen for at angive, at der er tale om en knap eller tekst på fjernbetjeningen. Tegnene <> benyttes KUN her i vejledningen, og ses IKKE på selve fjernbetjeningen. Man skifter imellem menuens punkter med fjernbetjeningens op/ned taster <CH >, <CH > og aktiverer et punkt ved at trykke på fjernbetjeningens <OK> knap. Modtageren har to forskellige menuer, som beskrives i de følgende kapitler. Menuerne aktiveres fra fjernbetjeningens <SETUP> og <MENU> knapper. 9

10 7.2 Indstillings/setup menu ( Indstillinger ) For at installere modtageren kan du foretage en "Setup procedure". Under den grundlæggende opsætning vises kortfattede oplysninger nederst på skærmmenuen. I det følgende beskrives de underliggende menuer, der kan vælges fra Setup/Indstillinger menuen. Om navigering i skærmmenuerne: - Tænd for fjernsynet og modtageren - Tryk på <SETUP>-knappen for at få adgang til opsætningsmenuen. - Indtast PIN koden (standardværdi=1234). - Brug piletasterne <CH >, <CH > og <Vol >, <Vol > til at navigere på en menuside. - Når du er nået til den ønskede undermenu, trykker du <OK> for at bekræfte dit valg. - Tryk <EXIT> for at forlade menuen System menu Marker linien System menu på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles TV standard, RF modulator kanal, TV type, SCART signaltype, tidsforskel til GMT rotor og sommertid. TV standard: MULTI / PAL I, B, G eller K, SECAM/ NTSC RF kanal: 21~69 TV Type: Standard (4:3) / Wide (16:9) Letterbox, Scart RGB: On / Off Rotor: Nej, DiSEqC 1.2, USALS Tekst TV: Modtager/ VBI (via TV) GMT Offset: +12:00 ~ -12:00 Sommertid: On / Off BEMÆRK: Ændring af RF kanal indstillingen for modulatoren træder først i kraft efter at modtageren har været sat i standby. Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. 10

11 7.2.2 Antenne/LNB opsætning Marker linien LNB/Ant. menu på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu. Her indstilles satellit positioner, LNB opsætning, 22 khz og DiSEqC samt spændingsforsyning til LNB og rotor. SAT: Marker de satellitpositioner du har adgang til via din parabol opsætning. LNB Frekvens: Universal, Wide Band, OSC C- Band, C-Band. Vælg LNB type. (Normalt Universal i Europa) Høj L.O.: Indtast lokaloscillator frekvensen for høj band (Uni.: MHz) Lav L.O.: Indtast lokaloscillator frekvensen for lav band (Uni.: 9750 MHz) 22kHz Tone: On / Off DiSEqC: Off, DiSEqC A, B. C eller D, Tone A eller B LNB forsyning: Hor., Vert., 14V, 18V, Off Rotor: None, DiSEqC1.2, USALS Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage Kanal søgning Marker linien Kanal søgning på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles satellit, søgningsmetode, Transponder, frekvens, Symbol rate, polaritet og FEC. Satellit: Fra listen valgt ovenfor. Søgemetode: Sat (Frie), Sat (Frie+kodet), TP (Frie), TP (Frie+kodet), NIT (Frie), NIT (Frie+kodet) Transponder: Vælg fra listen over frekvenser Frekvens: Auto, Manuel Symbolrate: Auto, Manuel Polaritet: Horisontal, Vertikal, Højre,Vens. FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Funktion: Tilføj, slet, ret AGC Signal: Viser modtaget signalstyrke Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. 11

12 7.2.4 Indstil PIN kode Marker linien Indstil PIN-kode på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her aktiveres og deaktiveres børnelåsen og den tilhørende PIN kode kan ændres. Menulås: On/Off Ændre PIN-kode: Tryk på <OK> hvis du vil ændre. Ny PIN-kode: Indtast din nye 4 cifrede kode Bekræft PIN-kode: Indtast din nye 4 cifrede kode BEMÆRK: Standard PIN-koden er '1234' Tidsindstillinger Marker linien Tidsindstillinger på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles lokal tid, Sleep timer, Timer og timer status, og man kan programmere timerne. Lokal tid: Sleep Timer: Timer: Status: Kanaltype: Kanalnummer : Start tid: Varighed : Indtast lokaltid som: dd/mm/åååå - dag tt:mm 0~180 minutter Vælg imellem 7 timere Aktiv, inaktiv Hvis aktiv, TV eller VCR Hvis aktiv, valgt kanalnummer Hvis aktiv, timerens starttid Hvis aktiv, timerens varighed Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. L Fabriksindstilling Marker linien Fabriksindstilling på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Bekræft at du ønsker at nulstille modtagerens indstillinger til fabriksindstillingerne. Brug <Vol > og <Vol > til at skifte imellem Ja og Nej. Tryk på <OK> for at aktivere. (BEMÆRK: Knappen med den lyseste farve er den, der aktiveres når der trykkes på <OK>) 12

13 8. Generelle oplysninger ved daglig brug af modtageren. 8.1 Programoplysninger: Ved at trykke på <INFO>-knappen vises oplysningerne om det aktuelle program i et par sekunder.. Favorit Kodet kanal Låst med PIN kode Tekst TV tilgængelig Kanalnavn med satellitnavn Ur/tid Kanalnummer Nuværende udsendelse Næste udsendelse Tryk igen på <INFO>knappen for at se udvidet information hvis den er tilgængelig. 13

14 8.2 Programlister Medens du ser fjernsyn, kan du kalde kanallisterne frem ved at trykke på <TV/Radio>-knappen. I øverste højre hjørne, vises billedet, der repræsenterer den fremhævede kanal på listen. Listen kan ændres ved at trykke på <CH > og <CH >. Med <Vol > og <Vol > kan du rulle op og ned på kanallisten. Ved at trykke på <OK> vælges den fremhævede kanal og kanallisten forlades. Tryk på <EXIT> for at lukke kanallisten TV kanalliste Radio kanalliste 14

15 8.2.3 Liste over foretrukne kanaler Medens du ser fjernsyn eller hører radio, kan du kalde de respektive lister over foretrukne kanaler frem ved at trykke på <FAV>. Hvis listen er tom, vises den ikke. Foretrukne TV kanaler Foretrukne radio kanaler 8.3 Programguide Tryk på <EPG> for at få adgang til den elektroniske programguide (EPG), (kun tilgængelig hvis den valgte kanal understøtter EPG). 8.4 Sprog Tryk på <LANG> for at få adgang til menuen for valg af lydsprog og undertekstsprog. Spor: 1 of 1, 2... Vælg blandt tilgængelige audio sprog. Mode: Stereo, Mono Left, Mono Right Styrke: Normal / Høj / Lav (audio styrke) Sprog: Vælg undertekst sprog hvis tilgængelig 15

16 8.5 Forrige kanal Tryk på <RECALL> for at skifte til sidst sete kanal. 8.6 Tekst TV Tryk på <TXT> for at få adgang til Tekst-TV (Kun muligt hvis den valgte kanal understøtter Tekst-TV). 9. Indstillinger for hovedmenu Hovedmenuen fremkaldes på skærmen ved at trykke på <MENU> knappen. Herfra har du adgang til: programguiden, sortering af programmerne, vælge sprog brugt i menuerne, redigere favoritter og kanaler, samt se hvilken software version modtageren er udstyret med. Tryk på <MENU> Brug piletasterne <CH > og <CH > til at bevæge markeringen op eller ned på listen. Brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingerne. Når du er nået til den ønskede menulinie, trykker du <OK> for at vælge indstillingen. Tryk <EXIT> for at vende tilbage til den foregående tilstand. 9.1 Programguide I hovedmenuen: Marker linien Program Guide på skærmen og tryk på <OK> knappen for at få adgang til den elektroniske programguide (EPG), (kun tilgængelig hvis den valgte kanal understøtter EPG). Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til skifte hen over kanaloplysningen. Tryk <OK> for at skifte til den markerede kanal i baggrundsbilledet. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage til hovedmenuen. 16

17 9.2 Sortere programmer I hovedmenuen: Marker linien Sortere programmer på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan sortere programlisten efter forskellige kriterier. Brug piletasterne <CH > og <CH > til at bevæge dig op eller ned på listen. Brug piletasterne <Vol > og <Vol > til at vælge sortering. Ved valg af A vises f.eks. kun kanalnavne, der begynder med A. Ved at trykke <OK> på den aktuelle kanal, vises kanalen i baggrunden. Tryk <EXIT> for at vende tilbage til den foregående tilstand. 9.3 Sprog I hovedmenuen: Marker linien Sprog på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge sprog for alle menu tekster samt afgøre om der skal være logo på skærmen ved radio afspilning. Menu Language: Vælg dit foretrukne menu sprog på listen over tilgængelige sprog. Radio logo: On, Off Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage 9.4 Redigere favoritter I hovedmenuen: Marker linien Redigere favoritter på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge og ændre hvilke kanaler der skal være på favoritlisterne. Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage Skift imellem TV og radio Flyt program Marker som favorit 17 Slet program

18 9.5 Redigere kanaler I hovedmenuen: Marker linien Redigere kanaler på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge og ændre kanallisterne. Skift imellem TV og radio Flyt kanal Marker som favorit Lås kanal (åbnes via PIN) Slet kanal Tilføj kanal Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. Ændre kanalnavn 9.6 Version I hovedmenuen: Marker linien Version på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan se oplysninger om modtagerens interne software. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage 10. Fejlfinding Der kan være mange forskellige årsager hvis modtageren ikke virker korrekt. Læs og udfør derfor instruktionerne i nedenstående skema, hvis modtageren ikke virker korrekt: Problem Mulig årsag Løsning LED på frontpanelet lyser ikke Intet billede eller lyd Netkablet er ikke tilsluttet Forkert tilslutning af video/audio udgangene til TV ets indgangsstik. LNB kablet er forkert tilsluttet Parabolen peger i den forkerte retning Tilslut netkablet korrekt. Tilslut de to terminaler korrekt ved hjælp af SCART kabler, RCA/Chinch/phono kabler eller Modulator kabel. Tilslut til korrekt indgangsstik Juster parabolen til korrekt position og elevation. 18

19 Intet billede eller lyd Sort/hvid eller rullende billede. Fjernbetjeningen virker ikke Intet eller svagt signal Forkert kanal information på MENU skærmen TV et er beregnet til et andet TV system Batteriet er udbrændt Eksternt IR lys forstyrrer fjernbetjeningens udsendte lys. Fjernbetjeningen rettes ikke direkte imod modtageren Undersøg kabelforbindelserne eller juster parabolen Indtast den korrekte værdi Benyt same indstilling I TV og STB Indstil korrekt PAL/NTSC I STB Udskift batterierne Sluk det eksterne lys Ret fjernbetjeningen direkte imod modtageren 11. Specifikationer - System capabilities o Full DVB compliant - LNB/Tuner input o Connector: IEC 169~24, female o Frequency range: 95MHz ~ 2150MHz o Signal Level: -65dBm ~ -25dBm o LNB supply: 14/18V, max 400mA o LNB switch control: 22kHz o DiSEqC: Ver. 1.2 Compatible, USALS - Demodulator o Front end: QPSK o Symbol rate: 2MSps ~45MSps o SCPC and MCPC Capable o Spectral inversion: Auto conversion - System resource o Processor: 32bit processor (60MHz) o SDRAM: 8Mbyte o FLASH: 16Mbyte - Video Decoder o MPEG 2: Main Main Level o Data Rate: Up to 15Mbit/s o Resolution: 720x576, 720x480 o Video format: NTSC, PAL, SECAM o Aspect Ratio: 4:3, 16:9 - Teletext o DVB compliant: Decoder, VBI - MPEG Audio o MPEG 1 layer 1&2 o Type: Mono, Dual mono, Stereo o Sampling rates: 32, 44.1 and 48KHz - Serial data interface o Connector: 9pin D-sub male, Max 115Kbps - Remote control o Operating condition: Up to 7 Meter - Power supply o Power consumption: Max 30W o Supply voltage: 90 ~ 265V/AC o Supply frequency: 47Hz ~ 63Hz - Rear panel connectors o Digital Audio Coaxial : 1 x RCA cinch o Audio L/R: 2 x RCA cinch o Serial data: 9pin D-sub o Digital tuner input: IEC o Loop-thr. Digital tuner: IEC o TV SCART: RGB, CVBS, Y/C, Audio o VCR SCART: CVBS, Y/C, Audio o Digital Audio Optical: 1 x RCA cinch o S VIDEO: 1xS-VHS Output: - RF modulator (PAL or NTSC) PAL G/I/K o Connector: IEC 169~2,Female/Male o Frequency: 470~860MHz o Output channel: 21~69 - Physical Specification o Size (W x H x D): 270 x 55 x 195mm o Weight (Net): 1.9 Kg 19

20 Triax A/S P/N /A

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK

BRUGSANVISNING DK-3 010914 01034 DT-1000CI DANSK QPSK DK-3 010914 01034 DANSK QPSK En fremtidssikker, digital modtager, der dækker mange behov En af fordelene med ligger i den fleksible konstruktion. Modtageren er udstyret med Common Interface, der kan kompletteres

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL Figure 1 1 2 3 4 5 3 4 8 9 10 11 COAXIAL S/PDIF RS-232 ANT IN

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere