TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning"

Transkript

1 TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Beskrivelse Egenskaber Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Tilbehør Funktioner Frontpanel Bagpanel Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Batterier Rækkevidde Tilslutning af modtageren Til et TV via SCART kabel Til et TV via SCART kabel og analog/digital Hi-Fi anlæg Til et TV og en videobåndoptager via SCART kabler Til et TV og Hi-Fi anlæg via TV SCART og/eller S-video signal Opsætning og betjening Før installation Indstillings/setup menu ( Indstillinger ) System menu Antenne/LNB opsætning Kanal søgning Indstil PIN kode Tidsindstillinger Fabriksindstilling Generelle oplysninger ved daglig brug af modtageren Programoplysninger: Programlister TV kanalliste Radio kanalliste Liste over foretrukne kanaler Programguide Sprog Forrige kanal Tekst TV Indstillinger for hovedmenu Programguide Sortere programmer Sprog Redigere favoritter Redigere kanaler Version Fejlfinding Specifikationer

3 1. Introduktion 1.1 Beskrivelse Denne satellit modtager er beregnet til modtagelse af ukodede (free-to-air) digitale signaler. Den giver dig mulighed for at stille ind på de digitale radio- og tv-kanaler, som transmitteres via satellit til dit område, og giver dig den bedste billed-, lyd- og datakvalitet, som kan opnås med den gængse teknologi. Den har utallige funktioner, der giver dig et stort udvalg af betjeningsmuligheder. 1.2 Egenskaber Overholder MPEG-2 og DVB Standards PIG (Picture In Graphics) MPEG-2 Video MPEG-1 Audio Layer1, Layer TV og 1000 Radio programmerbare kanaler PLL RF Modulator, UHF 21~69, PAL I/G/B/K LNB kontrol (13/18V) SCPC/MCPC modtagelse I både C & Ku band Digital Tuner med Loop-Through Output Bredt symbolrate område 2~45Mbps og frekvens 950~2150 MHz Input Understøtter DiSEqc 1.2 (Rotor), inklusive USALS Manuel PID indsætning Kanalvalg mulig fra EPG 4 cifret 7-segment LED på frontpanel Variabel skærmformat (4:3, 16:9) 5 Favoritkanaler og børnelås Digital Audio Coaxial og Analog audio L/R Digital Audio Optisk S-VHS udgang RS-232C Port for System Software opgradering 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før du tager modtageren i brug. Rør ikke ved el-ledningen med våde hænder, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg aldrig at åbne kabinettet. Det er meget farligt at røre ved modtagerens indvendige dele, da der er fare for elektrisk stød. Modtageren må ikke placeres i nærheden af vanddryp eller -stænk. Der må heller ikke placeres genstande, som indeholder vand, f.eks. en vase, på modtageren. Placer modtageren på et tilstrækkeligt ventileret sted. Hvis modtageren ikke bruges i længere tid, bør el-ledningen tages ud af stikkontakten. Tænd aldrig for modtageren, hvis el-ledningen er beskadiget. Risiko for elektrisk stød eller brand. Installation bør foretages af fagfolk. Kontakt en autoriseret forhandler, hvis der opstår forstyrrelser i modtagelsen. 3

4 2.2 Sikkerhedsforanstaltninger Korrekt placering af modtageren Placer modtageren på en jævn, vandret flade. Hvis modtageren placeres på en ujævn flade, kan den tage skade. Placer ikke tunge genstande, f.eks. et TV, oven på modtageren. Det kan beskadige modtageren. Placer ikke modtageren hvor: o den kan udsættes for vibrationer o den udsættes for direkte sollys o der er fugtigt o temperaturen kan være for høj eller for lav o der ikke er tilstrækkelig ventilation Hvis modtageren flyttes fra kolde til varme omgivelser, dannes der kondensvand. I så fald bør modtageren stilles til tørring i et par timer, før den tages i brug igen. 3. Tilbehør Modtageren leveres med følgende tilbehør: Brugervejledning: 1 stk. Fjernbetjening: 1 stk. Batterier (AAA Type): 2 stk. * Kontakt din forhandler, hvis dele af det ovenstående tilbehør mangler.. 4. Funktioner 4.1 Frontpanel / Power-knap Omskifter imellem modtagerens "standby"- og "tændt"-tilstand 2. Kanalskift / 3. Tryk på piletasterne for at flytte markøren op eller ned på skærmmenuen eller for at skifte mellem kanaler ved normal brug. 4. LED (4-cifret) Viser klokkeslæt i "Stand-By"-tilstand og kanalnummer, når modtageren er tændt. 5. IR Sensor Opfanger de infrarøde kommandosignaler, der udsendes fra fjernbetjeningen 4

5 4.2. Bagpanel Netledning 2. Netafbryder, tænd/sluk for strømmen til modtageren 3. ANT INPUT : IF input fra LNB/parabol til modtageren 4. S-VIDEO : S-VHS video udgang 5. DIGITAL AUDIO COAXIAL : Digital lyd udgang, coaxial S/PDIF 6. TV Scart : SCART udgang til TV 7. RF OUT : Modulator udgang til TV 8. TV ANT IN : Antenne eller kabel-tv indgang 9. VCR Scart : SCART udgang til VCR (videobåndoptager) 10. AUDIO L, R : Venstre / Højre analog lyd udgang (til Hi-Fi anlæg) 11. DIGITAL AUDIO OPTICAL : Digital lyd udgang, optisk S/PDIF 12. RS 232C : 9-pin seriel port til opgradering via PC 13. LOOP OUT : IF loop-through udgang fra digital tuner (f.eks. til analog tuner) 5

6 4.3 Fjernbetjening (Fjernbetjeningens udseende kan variere) Power Mute MENU SETUP EXIT (CH / ) (VOL / ) OK Taltaster (0~9) FAV EPG : TV/ RADIO INFO TXT RECALL LANG Skifter mellem modtagerens "Stand-By"- og "tændt"-tilstand Afbryder lyden Giver adgang til hovedmenuen Giver adgang til opsætningsmenuen Tryk, for at vende tilbage til foregående status eller menu Tryk på piletasterne for at skifte mellem kanalerne eller for at flytte markøren op eller ned på skærmmenuen Tryk på piletasterne, for at skrue op eller ned for lyden eller for at ændre valgte menupunkter på skærmmenuen Vælger et menupunkt eller bekræfter en indstilling Til direkte indtastning af kanalnumre eller alfanumeriske tegn Viser listen over foretrukne kanaler Viser oplysninger om programindhold. Tryk igen, for at vende tilbage til skærmbilledet Skifter mellem TV- og radiokanallisterne Viser tilgængelige oplysninger om det valgte program Viser tekst-tv-indhold på den valgte kanal, hvis tilgængeligt Skifter tilbage til tidligere valgte kanal Vælgr lyd og undertekstsprog 5. Brug af fjernbetjeningen 5.1 Batterier Sådan indsætter du batterier Åbn dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen Indsæt to AAA-batterier (1,5V). Placer batterierne korrekt i forhold til symbolerne +/- Luk dækslet Udskiftning af batterier Skift batterier når fjernbetjeningens rækkevidde bliver kortere, eller når modtageren ikke længere reagerer på alle kommandoer. Skift altid begge batterier på samme tid. 6

7 Sådan forhindrer du ulykker Batterierne må ikke genoplades, opvarmes eller skilles ad Sørg for at batterierne vender korrekt Batterierne bør tages ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid Hvis batterierne ikke tages ud, kan de lække og beskadige fjernbetjeningen 5.2 Rækkevidde Fjernbetjeningen kan anvendes inden for en vandret og lodret vinkel på +/- 30 grader i forhold til den infrarøde sensor. Rækkevidden er på højst 7 meter. Bemærkninger - Hvis fjernbetjeningen ikke virker o Udskift batterierne og kontroller, at modtageren er tilsluttet stikkontakten - Uregelmæssigheder o Der kan forekomme forstyrrelser fra periferiske apparater. Det er nødvendigt at fjerne apparatet, som skaber forstyrrelserne. - Problemløsning o Hvis modtageren udsættes for varme eller vand, kan det være farligt at betjene den. Få modtageren undersøgt hos en fagmand, inden du igen tager den i brug. Se i øvrigt kapitel 10. Fejlfinding. 6. Tilslutning af modtageren 6.1 Til et TV via SCART kabel SCART Tuner SCART 7

8 6.2 Til et TV via SCART kabel og analog/digital Hi-Fi anlæg. DIGITAL AUDIO (COAXIAL) SCART Tuner L R 6.3 Til et TV og en videobåndoptager via SCART kabler SCART Tuner SCART 8

9 6.4 Til et TV og Hi-Fi anlæg via TV SCART og/eller S-video signal DIGITAL AUDIO (COAX Or OPTOCAL ; Péritel Tuner S-VIDEO L R 7. Opsætning og betjening 7.1 Før installation INFORMATION Din modtager er udstyret med en såkaldt skærmmenu. En menu er et antal felter med tekst, som vises på fjernsynsskærmen. De menufelter/punkter, der kan vælges, er for det meste fremhævede. Punkter, som ikke er fremhævede, kan ikke vælges. Ved de fleste menuer vises der forklaringer nederst på skærmen. I resten af denne vejledning vil vi benytte tegnene <> omkring tekster, der står på fjernbetjeningen for at angive, at der er tale om en knap eller tekst på fjernbetjeningen. Tegnene <> benyttes KUN her i vejledningen, og ses IKKE på selve fjernbetjeningen. Man skifter imellem menuens punkter med fjernbetjeningens op/ned taster <CH >, <CH > og aktiverer et punkt ved at trykke på fjernbetjeningens <OK> knap. Modtageren har to forskellige menuer, som beskrives i de følgende kapitler. Menuerne aktiveres fra fjernbetjeningens <SETUP> og <MENU> knapper. 9

10 7.2 Indstillings/setup menu ( Indstillinger ) For at installere modtageren kan du foretage en "Setup procedure". Under den grundlæggende opsætning vises kortfattede oplysninger nederst på skærmmenuen. I det følgende beskrives de underliggende menuer, der kan vælges fra Setup/Indstillinger menuen. Om navigering i skærmmenuerne: - Tænd for fjernsynet og modtageren - Tryk på <SETUP>-knappen for at få adgang til opsætningsmenuen. - Indtast PIN koden (standardværdi=1234). - Brug piletasterne <CH >, <CH > og <Vol >, <Vol > til at navigere på en menuside. - Når du er nået til den ønskede undermenu, trykker du <OK> for at bekræfte dit valg. - Tryk <EXIT> for at forlade menuen System menu Marker linien System menu på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles TV standard, RF modulator kanal, TV type, SCART signaltype, tidsforskel til GMT rotor og sommertid. TV standard: MULTI / PAL I, B, G eller K, SECAM/ NTSC RF kanal: 21~69 TV Type: Standard (4:3) / Wide (16:9) Letterbox, Scart RGB: On / Off Rotor: Nej, DiSEqC 1.2, USALS Tekst TV: Modtager/ VBI (via TV) GMT Offset: +12:00 ~ -12:00 Sommertid: On / Off BEMÆRK: Ændring af RF kanal indstillingen for modulatoren træder først i kraft efter at modtageren har været sat i standby. Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. 10

11 7.2.2 Antenne/LNB opsætning Marker linien LNB/Ant. menu på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu. Her indstilles satellit positioner, LNB opsætning, 22 khz og DiSEqC samt spændingsforsyning til LNB og rotor. SAT: Marker de satellitpositioner du har adgang til via din parabol opsætning. LNB Frekvens: Universal, Wide Band, OSC C- Band, C-Band. Vælg LNB type. (Normalt Universal i Europa) Høj L.O.: Indtast lokaloscillator frekvensen for høj band (Uni.: MHz) Lav L.O.: Indtast lokaloscillator frekvensen for lav band (Uni.: 9750 MHz) 22kHz Tone: On / Off DiSEqC: Off, DiSEqC A, B. C eller D, Tone A eller B LNB forsyning: Hor., Vert., 14V, 18V, Off Rotor: None, DiSEqC1.2, USALS Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage Kanal søgning Marker linien Kanal søgning på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles satellit, søgningsmetode, Transponder, frekvens, Symbol rate, polaritet og FEC. Satellit: Fra listen valgt ovenfor. Søgemetode: Sat (Frie), Sat (Frie+kodet), TP (Frie), TP (Frie+kodet), NIT (Frie), NIT (Frie+kodet) Transponder: Vælg fra listen over frekvenser Frekvens: Auto, Manuel Symbolrate: Auto, Manuel Polaritet: Horisontal, Vertikal, Højre,Vens. FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Funktion: Tilføj, slet, ret AGC Signal: Viser modtaget signalstyrke Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. 11

12 7.2.4 Indstil PIN kode Marker linien Indstil PIN-kode på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her aktiveres og deaktiveres børnelåsen og den tilhørende PIN kode kan ændres. Menulås: On/Off Ændre PIN-kode: Tryk på <OK> hvis du vil ændre. Ny PIN-kode: Indtast din nye 4 cifrede kode Bekræft PIN-kode: Indtast din nye 4 cifrede kode BEMÆRK: Standard PIN-koden er '1234' Tidsindstillinger Marker linien Tidsindstillinger på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles lokal tid, Sleep timer, Timer og timer status, og man kan programmere timerne. Lokal tid: Sleep Timer: Timer: Status: Kanaltype: Kanalnummer : Start tid: Varighed : Indtast lokaltid som: dd/mm/åååå - dag tt:mm 0~180 minutter Vælg imellem 7 timere Aktiv, inaktiv Hvis aktiv, TV eller VCR Hvis aktiv, valgt kanalnummer Hvis aktiv, timerens starttid Hvis aktiv, timerens varighed Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. L Fabriksindstilling Marker linien Fabriksindstilling på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Bekræft at du ønsker at nulstille modtagerens indstillinger til fabriksindstillingerne. Brug <Vol > og <Vol > til at skifte imellem Ja og Nej. Tryk på <OK> for at aktivere. (BEMÆRK: Knappen med den lyseste farve er den, der aktiveres når der trykkes på <OK>) 12

13 8. Generelle oplysninger ved daglig brug af modtageren. 8.1 Programoplysninger: Ved at trykke på <INFO>-knappen vises oplysningerne om det aktuelle program i et par sekunder.. Favorit Kodet kanal Låst med PIN kode Tekst TV tilgængelig Kanalnavn med satellitnavn Ur/tid Kanalnummer Nuværende udsendelse Næste udsendelse Tryk igen på <INFO>knappen for at se udvidet information hvis den er tilgængelig. 13

14 8.2 Programlister Medens du ser fjernsyn, kan du kalde kanallisterne frem ved at trykke på <TV/Radio>-knappen. I øverste højre hjørne, vises billedet, der repræsenterer den fremhævede kanal på listen. Listen kan ændres ved at trykke på <CH > og <CH >. Med <Vol > og <Vol > kan du rulle op og ned på kanallisten. Ved at trykke på <OK> vælges den fremhævede kanal og kanallisten forlades. Tryk på <EXIT> for at lukke kanallisten TV kanalliste Radio kanalliste 14

15 8.2.3 Liste over foretrukne kanaler Medens du ser fjernsyn eller hører radio, kan du kalde de respektive lister over foretrukne kanaler frem ved at trykke på <FAV>. Hvis listen er tom, vises den ikke. Foretrukne TV kanaler Foretrukne radio kanaler 8.3 Programguide Tryk på <EPG> for at få adgang til den elektroniske programguide (EPG), (kun tilgængelig hvis den valgte kanal understøtter EPG). 8.4 Sprog Tryk på <LANG> for at få adgang til menuen for valg af lydsprog og undertekstsprog. Spor: 1 of 1, 2... Vælg blandt tilgængelige audio sprog. Mode: Stereo, Mono Left, Mono Right Styrke: Normal / Høj / Lav (audio styrke) Sprog: Vælg undertekst sprog hvis tilgængelig 15

16 8.5 Forrige kanal Tryk på <RECALL> for at skifte til sidst sete kanal. 8.6 Tekst TV Tryk på <TXT> for at få adgang til Tekst-TV (Kun muligt hvis den valgte kanal understøtter Tekst-TV). 9. Indstillinger for hovedmenu Hovedmenuen fremkaldes på skærmen ved at trykke på <MENU> knappen. Herfra har du adgang til: programguiden, sortering af programmerne, vælge sprog brugt i menuerne, redigere favoritter og kanaler, samt se hvilken software version modtageren er udstyret med. Tryk på <MENU> Brug piletasterne <CH > og <CH > til at bevæge markeringen op eller ned på listen. Brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingerne. Når du er nået til den ønskede menulinie, trykker du <OK> for at vælge indstillingen. Tryk <EXIT> for at vende tilbage til den foregående tilstand. 9.1 Programguide I hovedmenuen: Marker linien Program Guide på skærmen og tryk på <OK> knappen for at få adgang til den elektroniske programguide (EPG), (kun tilgængelig hvis den valgte kanal understøtter EPG). Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til skifte hen over kanaloplysningen. Tryk <OK> for at skifte til den markerede kanal i baggrundsbilledet. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage til hovedmenuen. 16

17 9.2 Sortere programmer I hovedmenuen: Marker linien Sortere programmer på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan sortere programlisten efter forskellige kriterier. Brug piletasterne <CH > og <CH > til at bevæge dig op eller ned på listen. Brug piletasterne <Vol > og <Vol > til at vælge sortering. Ved valg af A vises f.eks. kun kanalnavne, der begynder med A. Ved at trykke <OK> på den aktuelle kanal, vises kanalen i baggrunden. Tryk <EXIT> for at vende tilbage til den foregående tilstand. 9.3 Sprog I hovedmenuen: Marker linien Sprog på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge sprog for alle menu tekster samt afgøre om der skal være logo på skærmen ved radio afspilning. Menu Language: Vælg dit foretrukne menu sprog på listen over tilgængelige sprog. Radio logo: On, Off Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage 9.4 Redigere favoritter I hovedmenuen: Marker linien Redigere favoritter på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge og ændre hvilke kanaler der skal være på favoritlisterne. Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage Skift imellem TV og radio Flyt program Marker som favorit 17 Slet program

18 9.5 Redigere kanaler I hovedmenuen: Marker linien Redigere kanaler på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge og ændre kanallisterne. Skift imellem TV og radio Flyt kanal Marker som favorit Lås kanal (åbnes via PIN) Slet kanal Tilføj kanal Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. Ændre kanalnavn 9.6 Version I hovedmenuen: Marker linien Version på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan se oplysninger om modtagerens interne software. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage 10. Fejlfinding Der kan være mange forskellige årsager hvis modtageren ikke virker korrekt. Læs og udfør derfor instruktionerne i nedenstående skema, hvis modtageren ikke virker korrekt: Problem Mulig årsag Løsning LED på frontpanelet lyser ikke Intet billede eller lyd Netkablet er ikke tilsluttet Forkert tilslutning af video/audio udgangene til TV ets indgangsstik. LNB kablet er forkert tilsluttet Parabolen peger i den forkerte retning Tilslut netkablet korrekt. Tilslut de to terminaler korrekt ved hjælp af SCART kabler, RCA/Chinch/phono kabler eller Modulator kabel. Tilslut til korrekt indgangsstik Juster parabolen til korrekt position og elevation. 18

19 Intet billede eller lyd Sort/hvid eller rullende billede. Fjernbetjeningen virker ikke Intet eller svagt signal Forkert kanal information på MENU skærmen TV et er beregnet til et andet TV system Batteriet er udbrændt Eksternt IR lys forstyrrer fjernbetjeningens udsendte lys. Fjernbetjeningen rettes ikke direkte imod modtageren Undersøg kabelforbindelserne eller juster parabolen Indtast den korrekte værdi Benyt same indstilling I TV og STB Indstil korrekt PAL/NTSC I STB Udskift batterierne Sluk det eksterne lys Ret fjernbetjeningen direkte imod modtageren 11. Specifikationer - System capabilities o Full DVB compliant - LNB/Tuner input o Connector: IEC 169~24, female o Frequency range: 95MHz ~ 2150MHz o Signal Level: -65dBm ~ -25dBm o LNB supply: 14/18V, max 400mA o LNB switch control: 22kHz o DiSEqC: Ver. 1.2 Compatible, USALS - Demodulator o Front end: QPSK o Symbol rate: 2MSps ~45MSps o SCPC and MCPC Capable o Spectral inversion: Auto conversion - System resource o Processor: 32bit processor (60MHz) o SDRAM: 8Mbyte o FLASH: 16Mbyte - Video Decoder o MPEG 2: Main Main Level o Data Rate: Up to 15Mbit/s o Resolution: 720x576, 720x480 o Video format: NTSC, PAL, SECAM o Aspect Ratio: 4:3, 16:9 - Teletext o DVB compliant: Decoder, VBI - MPEG Audio o MPEG 1 layer 1&2 o Type: Mono, Dual mono, Stereo o Sampling rates: 32, 44.1 and 48KHz - Serial data interface o Connector: 9pin D-sub male, Max 115Kbps - Remote control o Operating condition: Up to 7 Meter - Power supply o Power consumption: Max 30W o Supply voltage: 90 ~ 265V/AC o Supply frequency: 47Hz ~ 63Hz - Rear panel connectors o Digital Audio Coaxial : 1 x RCA cinch o Audio L/R: 2 x RCA cinch o Serial data: 9pin D-sub o Digital tuner input: IEC o Loop-thr. Digital tuner: IEC o TV SCART: RGB, CVBS, Y/C, Audio o VCR SCART: CVBS, Y/C, Audio o Digital Audio Optical: 1 x RCA cinch o S VIDEO: 1xS-VHS Output: - RF modulator (PAL or NTSC) PAL G/I/K o Connector: IEC 169~2,Female/Male o Frequency: 470~860MHz o Output channel: 21~69 - Physical Specification o Size (W x H x D): 270 x 55 x 195mm o Weight (Net): 1.9 Kg 19

20 Triax A/S P/N /A

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager MX 01 Dansk brugermanual Version: 20.04.2009 Forord Forord Kære kunde, Tak fordi De har valgte en SMART MX 01 Receiver. Læs venligst denne manual igennem, før ibrugtagning af receiveren.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning TSR200 Digital Satellit Modtager Betjeningsvejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indhold 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opstilling af udstyr 2 1.4

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager 305121 Brugervejledning Indhold 1 Sikkerhedsinstruktioner :... 3 2 Fjernbetjening:... 4 3 Tilslutninger:... 5 3.1 Tilslutning af strøm... 5 3.2 Tilslutning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager Digital M 40 Dansk brugermanual Indhold Indhold... - 2 - Sikkerhed... - 4 - Elektrisk tilslutning... - 4 - Korrekt håndtering af batterier... - 5 - Passende Brug... - 5 - Produktets

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TRIAX SR 110 Digital satellit modtager. Brugervejledning

TRIAX SR 110 Digital satellit modtager. Brugervejledning TRIAX SR 110 Digital satellit modtager 350008 Brugervejledning 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Værd at vide...5 Typografiske konventioner...6 Sikkerhedsoplysninger...7 Batterier...8 Bortskaffelse af

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Brugervejledning In power save mode: stand-by max. 0.6 Watt! Digital Satellit modtager med USB interface, PVR funktion og HDMI Version 1.0_02.08.2010

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere