TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning"

Transkript

1 TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Beskrivelse Egenskaber Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Tilbehør Funktioner Frontpanel Bagpanel Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Batterier Rækkevidde Tilslutning af modtageren Til et TV via SCART kabel Til et TV via SCART kabel og analog/digital Hi-Fi anlæg Til et TV og en videobåndoptager via SCART kabler Til et TV og Hi-Fi anlæg via TV SCART og/eller S-video signal Opsætning og betjening Før installation Indstillings/setup menu ( Indstillinger ) System menu Antenne/LNB opsætning Kanal søgning Indstil PIN kode Tidsindstillinger Fabriksindstilling Generelle oplysninger ved daglig brug af modtageren Programoplysninger: Programlister TV kanalliste Radio kanalliste Liste over foretrukne kanaler Programguide Sprog Forrige kanal Tekst TV Indstillinger for hovedmenu Programguide Sortere programmer Sprog Redigere favoritter Redigere kanaler Version Fejlfinding Specifikationer

3 1. Introduktion 1.1 Beskrivelse Denne satellit modtager er beregnet til modtagelse af ukodede (free-to-air) digitale signaler. Den giver dig mulighed for at stille ind på de digitale radio- og tv-kanaler, som transmitteres via satellit til dit område, og giver dig den bedste billed-, lyd- og datakvalitet, som kan opnås med den gængse teknologi. Den har utallige funktioner, der giver dig et stort udvalg af betjeningsmuligheder. 1.2 Egenskaber Overholder MPEG-2 og DVB Standards PIG (Picture In Graphics) MPEG-2 Video MPEG-1 Audio Layer1, Layer TV og 1000 Radio programmerbare kanaler PLL RF Modulator, UHF 21~69, PAL I/G/B/K LNB kontrol (13/18V) SCPC/MCPC modtagelse I både C & Ku band Digital Tuner med Loop-Through Output Bredt symbolrate område 2~45Mbps og frekvens 950~2150 MHz Input Understøtter DiSEqc 1.2 (Rotor), inklusive USALS Manuel PID indsætning Kanalvalg mulig fra EPG 4 cifret 7-segment LED på frontpanel Variabel skærmformat (4:3, 16:9) 5 Favoritkanaler og børnelås Digital Audio Coaxial og Analog audio L/R Digital Audio Optisk S-VHS udgang RS-232C Port for System Software opgradering 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før du tager modtageren i brug. Rør ikke ved el-ledningen med våde hænder, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg aldrig at åbne kabinettet. Det er meget farligt at røre ved modtagerens indvendige dele, da der er fare for elektrisk stød. Modtageren må ikke placeres i nærheden af vanddryp eller -stænk. Der må heller ikke placeres genstande, som indeholder vand, f.eks. en vase, på modtageren. Placer modtageren på et tilstrækkeligt ventileret sted. Hvis modtageren ikke bruges i længere tid, bør el-ledningen tages ud af stikkontakten. Tænd aldrig for modtageren, hvis el-ledningen er beskadiget. Risiko for elektrisk stød eller brand. Installation bør foretages af fagfolk. Kontakt en autoriseret forhandler, hvis der opstår forstyrrelser i modtagelsen. 3

4 2.2 Sikkerhedsforanstaltninger Korrekt placering af modtageren Placer modtageren på en jævn, vandret flade. Hvis modtageren placeres på en ujævn flade, kan den tage skade. Placer ikke tunge genstande, f.eks. et TV, oven på modtageren. Det kan beskadige modtageren. Placer ikke modtageren hvor: o den kan udsættes for vibrationer o den udsættes for direkte sollys o der er fugtigt o temperaturen kan være for høj eller for lav o der ikke er tilstrækkelig ventilation Hvis modtageren flyttes fra kolde til varme omgivelser, dannes der kondensvand. I så fald bør modtageren stilles til tørring i et par timer, før den tages i brug igen. 3. Tilbehør Modtageren leveres med følgende tilbehør: Brugervejledning: 1 stk. Fjernbetjening: 1 stk. Batterier (AAA Type): 2 stk. * Kontakt din forhandler, hvis dele af det ovenstående tilbehør mangler.. 4. Funktioner 4.1 Frontpanel / Power-knap Omskifter imellem modtagerens "standby"- og "tændt"-tilstand 2. Kanalskift / 3. Tryk på piletasterne for at flytte markøren op eller ned på skærmmenuen eller for at skifte mellem kanaler ved normal brug. 4. LED (4-cifret) Viser klokkeslæt i "Stand-By"-tilstand og kanalnummer, når modtageren er tændt. 5. IR Sensor Opfanger de infrarøde kommandosignaler, der udsendes fra fjernbetjeningen 4

5 4.2. Bagpanel Netledning 2. Netafbryder, tænd/sluk for strømmen til modtageren 3. ANT INPUT : IF input fra LNB/parabol til modtageren 4. S-VIDEO : S-VHS video udgang 5. DIGITAL AUDIO COAXIAL : Digital lyd udgang, coaxial S/PDIF 6. TV Scart : SCART udgang til TV 7. RF OUT : Modulator udgang til TV 8. TV ANT IN : Antenne eller kabel-tv indgang 9. VCR Scart : SCART udgang til VCR (videobåndoptager) 10. AUDIO L, R : Venstre / Højre analog lyd udgang (til Hi-Fi anlæg) 11. DIGITAL AUDIO OPTICAL : Digital lyd udgang, optisk S/PDIF 12. RS 232C : 9-pin seriel port til opgradering via PC 13. LOOP OUT : IF loop-through udgang fra digital tuner (f.eks. til analog tuner) 5

6 4.3 Fjernbetjening (Fjernbetjeningens udseende kan variere) Power Mute MENU SETUP EXIT (CH / ) (VOL / ) OK Taltaster (0~9) FAV EPG : TV/ RADIO INFO TXT RECALL LANG Skifter mellem modtagerens "Stand-By"- og "tændt"-tilstand Afbryder lyden Giver adgang til hovedmenuen Giver adgang til opsætningsmenuen Tryk, for at vende tilbage til foregående status eller menu Tryk på piletasterne for at skifte mellem kanalerne eller for at flytte markøren op eller ned på skærmmenuen Tryk på piletasterne, for at skrue op eller ned for lyden eller for at ændre valgte menupunkter på skærmmenuen Vælger et menupunkt eller bekræfter en indstilling Til direkte indtastning af kanalnumre eller alfanumeriske tegn Viser listen over foretrukne kanaler Viser oplysninger om programindhold. Tryk igen, for at vende tilbage til skærmbilledet Skifter mellem TV- og radiokanallisterne Viser tilgængelige oplysninger om det valgte program Viser tekst-tv-indhold på den valgte kanal, hvis tilgængeligt Skifter tilbage til tidligere valgte kanal Vælgr lyd og undertekstsprog 5. Brug af fjernbetjeningen 5.1 Batterier Sådan indsætter du batterier Åbn dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen Indsæt to AAA-batterier (1,5V). Placer batterierne korrekt i forhold til symbolerne +/- Luk dækslet Udskiftning af batterier Skift batterier når fjernbetjeningens rækkevidde bliver kortere, eller når modtageren ikke længere reagerer på alle kommandoer. Skift altid begge batterier på samme tid. 6

7 Sådan forhindrer du ulykker Batterierne må ikke genoplades, opvarmes eller skilles ad Sørg for at batterierne vender korrekt Batterierne bør tages ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid Hvis batterierne ikke tages ud, kan de lække og beskadige fjernbetjeningen 5.2 Rækkevidde Fjernbetjeningen kan anvendes inden for en vandret og lodret vinkel på +/- 30 grader i forhold til den infrarøde sensor. Rækkevidden er på højst 7 meter. Bemærkninger - Hvis fjernbetjeningen ikke virker o Udskift batterierne og kontroller, at modtageren er tilsluttet stikkontakten - Uregelmæssigheder o Der kan forekomme forstyrrelser fra periferiske apparater. Det er nødvendigt at fjerne apparatet, som skaber forstyrrelserne. - Problemløsning o Hvis modtageren udsættes for varme eller vand, kan det være farligt at betjene den. Få modtageren undersøgt hos en fagmand, inden du igen tager den i brug. Se i øvrigt kapitel 10. Fejlfinding. 6. Tilslutning af modtageren 6.1 Til et TV via SCART kabel SCART Tuner SCART 7

8 6.2 Til et TV via SCART kabel og analog/digital Hi-Fi anlæg. DIGITAL AUDIO (COAXIAL) SCART Tuner L R 6.3 Til et TV og en videobåndoptager via SCART kabler SCART Tuner SCART 8

9 6.4 Til et TV og Hi-Fi anlæg via TV SCART og/eller S-video signal DIGITAL AUDIO (COAX Or OPTOCAL ; Péritel Tuner S-VIDEO L R 7. Opsætning og betjening 7.1 Før installation INFORMATION Din modtager er udstyret med en såkaldt skærmmenu. En menu er et antal felter med tekst, som vises på fjernsynsskærmen. De menufelter/punkter, der kan vælges, er for det meste fremhævede. Punkter, som ikke er fremhævede, kan ikke vælges. Ved de fleste menuer vises der forklaringer nederst på skærmen. I resten af denne vejledning vil vi benytte tegnene <> omkring tekster, der står på fjernbetjeningen for at angive, at der er tale om en knap eller tekst på fjernbetjeningen. Tegnene <> benyttes KUN her i vejledningen, og ses IKKE på selve fjernbetjeningen. Man skifter imellem menuens punkter med fjernbetjeningens op/ned taster <CH >, <CH > og aktiverer et punkt ved at trykke på fjernbetjeningens <OK> knap. Modtageren har to forskellige menuer, som beskrives i de følgende kapitler. Menuerne aktiveres fra fjernbetjeningens <SETUP> og <MENU> knapper. 9

10 7.2 Indstillings/setup menu ( Indstillinger ) For at installere modtageren kan du foretage en "Setup procedure". Under den grundlæggende opsætning vises kortfattede oplysninger nederst på skærmmenuen. I det følgende beskrives de underliggende menuer, der kan vælges fra Setup/Indstillinger menuen. Om navigering i skærmmenuerne: - Tænd for fjernsynet og modtageren - Tryk på <SETUP>-knappen for at få adgang til opsætningsmenuen. - Indtast PIN koden (standardværdi=1234). - Brug piletasterne <CH >, <CH > og <Vol >, <Vol > til at navigere på en menuside. - Når du er nået til den ønskede undermenu, trykker du <OK> for at bekræfte dit valg. - Tryk <EXIT> for at forlade menuen System menu Marker linien System menu på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles TV standard, RF modulator kanal, TV type, SCART signaltype, tidsforskel til GMT rotor og sommertid. TV standard: MULTI / PAL I, B, G eller K, SECAM/ NTSC RF kanal: 21~69 TV Type: Standard (4:3) / Wide (16:9) Letterbox, Scart RGB: On / Off Rotor: Nej, DiSEqC 1.2, USALS Tekst TV: Modtager/ VBI (via TV) GMT Offset: +12:00 ~ -12:00 Sommertid: On / Off BEMÆRK: Ændring af RF kanal indstillingen for modulatoren træder først i kraft efter at modtageren har været sat i standby. Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. 10

11 7.2.2 Antenne/LNB opsætning Marker linien LNB/Ant. menu på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu. Her indstilles satellit positioner, LNB opsætning, 22 khz og DiSEqC samt spændingsforsyning til LNB og rotor. SAT: Marker de satellitpositioner du har adgang til via din parabol opsætning. LNB Frekvens: Universal, Wide Band, OSC C- Band, C-Band. Vælg LNB type. (Normalt Universal i Europa) Høj L.O.: Indtast lokaloscillator frekvensen for høj band (Uni.: MHz) Lav L.O.: Indtast lokaloscillator frekvensen for lav band (Uni.: 9750 MHz) 22kHz Tone: On / Off DiSEqC: Off, DiSEqC A, B. C eller D, Tone A eller B LNB forsyning: Hor., Vert., 14V, 18V, Off Rotor: None, DiSEqC1.2, USALS Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage Kanal søgning Marker linien Kanal søgning på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles satellit, søgningsmetode, Transponder, frekvens, Symbol rate, polaritet og FEC. Satellit: Fra listen valgt ovenfor. Søgemetode: Sat (Frie), Sat (Frie+kodet), TP (Frie), TP (Frie+kodet), NIT (Frie), NIT (Frie+kodet) Transponder: Vælg fra listen over frekvenser Frekvens: Auto, Manuel Symbolrate: Auto, Manuel Polaritet: Horisontal, Vertikal, Højre,Vens. FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Funktion: Tilføj, slet, ret AGC Signal: Viser modtaget signalstyrke Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. 11

12 7.2.4 Indstil PIN kode Marker linien Indstil PIN-kode på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her aktiveres og deaktiveres børnelåsen og den tilhørende PIN kode kan ændres. Menulås: On/Off Ændre PIN-kode: Tryk på <OK> hvis du vil ændre. Ny PIN-kode: Indtast din nye 4 cifrede kode Bekræft PIN-kode: Indtast din nye 4 cifrede kode BEMÆRK: Standard PIN-koden er '1234' Tidsindstillinger Marker linien Tidsindstillinger på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Her indstilles lokal tid, Sleep timer, Timer og timer status, og man kan programmere timerne. Lokal tid: Sleep Timer: Timer: Status: Kanaltype: Kanalnummer : Start tid: Varighed : Indtast lokaltid som: dd/mm/åååå - dag tt:mm 0~180 minutter Vælg imellem 7 timere Aktiv, inaktiv Hvis aktiv, TV eller VCR Hvis aktiv, valgt kanalnummer Hvis aktiv, timerens starttid Hvis aktiv, timerens varighed Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. L Fabriksindstilling Marker linien Fabriksindstilling på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer. Bekræft at du ønsker at nulstille modtagerens indstillinger til fabriksindstillingerne. Brug <Vol > og <Vol > til at skifte imellem Ja og Nej. Tryk på <OK> for at aktivere. (BEMÆRK: Knappen med den lyseste farve er den, der aktiveres når der trykkes på <OK>) 12

13 8. Generelle oplysninger ved daglig brug af modtageren. 8.1 Programoplysninger: Ved at trykke på <INFO>-knappen vises oplysningerne om det aktuelle program i et par sekunder.. Favorit Kodet kanal Låst med PIN kode Tekst TV tilgængelig Kanalnavn med satellitnavn Ur/tid Kanalnummer Nuværende udsendelse Næste udsendelse Tryk igen på <INFO>knappen for at se udvidet information hvis den er tilgængelig. 13

14 8.2 Programlister Medens du ser fjernsyn, kan du kalde kanallisterne frem ved at trykke på <TV/Radio>-knappen. I øverste højre hjørne, vises billedet, der repræsenterer den fremhævede kanal på listen. Listen kan ændres ved at trykke på <CH > og <CH >. Med <Vol > og <Vol > kan du rulle op og ned på kanallisten. Ved at trykke på <OK> vælges den fremhævede kanal og kanallisten forlades. Tryk på <EXIT> for at lukke kanallisten TV kanalliste Radio kanalliste 14

15 8.2.3 Liste over foretrukne kanaler Medens du ser fjernsyn eller hører radio, kan du kalde de respektive lister over foretrukne kanaler frem ved at trykke på <FAV>. Hvis listen er tom, vises den ikke. Foretrukne TV kanaler Foretrukne radio kanaler 8.3 Programguide Tryk på <EPG> for at få adgang til den elektroniske programguide (EPG), (kun tilgængelig hvis den valgte kanal understøtter EPG). 8.4 Sprog Tryk på <LANG> for at få adgang til menuen for valg af lydsprog og undertekstsprog. Spor: 1 of 1, 2... Vælg blandt tilgængelige audio sprog. Mode: Stereo, Mono Left, Mono Right Styrke: Normal / Høj / Lav (audio styrke) Sprog: Vælg undertekst sprog hvis tilgængelig 15

16 8.5 Forrige kanal Tryk på <RECALL> for at skifte til sidst sete kanal. 8.6 Tekst TV Tryk på <TXT> for at få adgang til Tekst-TV (Kun muligt hvis den valgte kanal understøtter Tekst-TV). 9. Indstillinger for hovedmenu Hovedmenuen fremkaldes på skærmen ved at trykke på <MENU> knappen. Herfra har du adgang til: programguiden, sortering af programmerne, vælge sprog brugt i menuerne, redigere favoritter og kanaler, samt se hvilken software version modtageren er udstyret med. Tryk på <MENU> Brug piletasterne <CH > og <CH > til at bevæge markeringen op eller ned på listen. Brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingerne. Når du er nået til den ønskede menulinie, trykker du <OK> for at vælge indstillingen. Tryk <EXIT> for at vende tilbage til den foregående tilstand. 9.1 Programguide I hovedmenuen: Marker linien Program Guide på skærmen og tryk på <OK> knappen for at få adgang til den elektroniske programguide (EPG), (kun tilgængelig hvis den valgte kanal understøtter EPG). Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til skifte hen over kanaloplysningen. Tryk <OK> for at skifte til den markerede kanal i baggrundsbilledet. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage til hovedmenuen. 16

17 9.2 Sortere programmer I hovedmenuen: Marker linien Sortere programmer på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan sortere programlisten efter forskellige kriterier. Brug piletasterne <CH > og <CH > til at bevæge dig op eller ned på listen. Brug piletasterne <Vol > og <Vol > til at vælge sortering. Ved valg af A vises f.eks. kun kanalnavne, der begynder med A. Ved at trykke <OK> på den aktuelle kanal, vises kanalen i baggrunden. Tryk <EXIT> for at vende tilbage til den foregående tilstand. 9.3 Sprog I hovedmenuen: Marker linien Sprog på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge sprog for alle menu tekster samt afgøre om der skal være logo på skærmen ved radio afspilning. Menu Language: Vælg dit foretrukne menu sprog på listen over tilgængelige sprog. Radio logo: On, Off Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage 9.4 Redigere favoritter I hovedmenuen: Marker linien Redigere favoritter på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge og ændre hvilke kanaler der skal være på favoritlisterne. Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage Skift imellem TV og radio Flyt program Marker som favorit 17 Slet program

18 9.5 Redigere kanaler I hovedmenuen: Marker linien Redigere kanaler på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan vælge og ændre kanallisterne. Skift imellem TV og radio Flyt kanal Marker som favorit Lås kanal (åbnes via PIN) Slet kanal Tilføj kanal Brug <CH > og <CH > til at flytte op og ned i listen, og brug <Vol > og <Vol > til at ændre indstillingen. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage. Ændre kanalnavn 9.6 Version I hovedmenuen: Marker linien Version på skærmen og tryk på <OK> knappen. Nedenstående menu fremkommer hvor du kan se oplysninger om modtagerens interne software. Tryk på <EXIT> for at gå tilbage 10. Fejlfinding Der kan være mange forskellige årsager hvis modtageren ikke virker korrekt. Læs og udfør derfor instruktionerne i nedenstående skema, hvis modtageren ikke virker korrekt: Problem Mulig årsag Løsning LED på frontpanelet lyser ikke Intet billede eller lyd Netkablet er ikke tilsluttet Forkert tilslutning af video/audio udgangene til TV ets indgangsstik. LNB kablet er forkert tilsluttet Parabolen peger i den forkerte retning Tilslut netkablet korrekt. Tilslut de to terminaler korrekt ved hjælp af SCART kabler, RCA/Chinch/phono kabler eller Modulator kabel. Tilslut til korrekt indgangsstik Juster parabolen til korrekt position og elevation. 18

19 Intet billede eller lyd Sort/hvid eller rullende billede. Fjernbetjeningen virker ikke Intet eller svagt signal Forkert kanal information på MENU skærmen TV et er beregnet til et andet TV system Batteriet er udbrændt Eksternt IR lys forstyrrer fjernbetjeningens udsendte lys. Fjernbetjeningen rettes ikke direkte imod modtageren Undersøg kabelforbindelserne eller juster parabolen Indtast den korrekte værdi Benyt same indstilling I TV og STB Indstil korrekt PAL/NTSC I STB Udskift batterierne Sluk det eksterne lys Ret fjernbetjeningen direkte imod modtageren 11. Specifikationer - System capabilities o Full DVB compliant - LNB/Tuner input o Connector: IEC 169~24, female o Frequency range: 95MHz ~ 2150MHz o Signal Level: -65dBm ~ -25dBm o LNB supply: 14/18V, max 400mA o LNB switch control: 22kHz o DiSEqC: Ver. 1.2 Compatible, USALS - Demodulator o Front end: QPSK o Symbol rate: 2MSps ~45MSps o SCPC and MCPC Capable o Spectral inversion: Auto conversion - System resource o Processor: 32bit processor (60MHz) o SDRAM: 8Mbyte o FLASH: 16Mbyte - Video Decoder o MPEG 2: Main Main Level o Data Rate: Up to 15Mbit/s o Resolution: 720x576, 720x480 o Video format: NTSC, PAL, SECAM o Aspect Ratio: 4:3, 16:9 - Teletext o DVB compliant: Decoder, VBI - MPEG Audio o MPEG 1 layer 1&2 o Type: Mono, Dual mono, Stereo o Sampling rates: 32, 44.1 and 48KHz - Serial data interface o Connector: 9pin D-sub male, Max 115Kbps - Remote control o Operating condition: Up to 7 Meter - Power supply o Power consumption: Max 30W o Supply voltage: 90 ~ 265V/AC o Supply frequency: 47Hz ~ 63Hz - Rear panel connectors o Digital Audio Coaxial : 1 x RCA cinch o Audio L/R: 2 x RCA cinch o Serial data: 9pin D-sub o Digital tuner input: IEC o Loop-thr. Digital tuner: IEC o TV SCART: RGB, CVBS, Y/C, Audio o VCR SCART: CVBS, Y/C, Audio o Digital Audio Optical: 1 x RCA cinch o S VIDEO: 1xS-VHS Output: - RF modulator (PAL or NTSC) PAL G/I/K o Connector: IEC 169~2,Female/Male o Frequency: 470~860MHz o Output channel: 21~69 - Physical Specification o Size (W x H x D): 270 x 55 x 195mm o Weight (Net): 1.9 Kg 19

20 Triax A/S P/N /A

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere