Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV"

Transkript

1 Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV Kære kunde Tillykke med dit nye massagebadekar. Af sikkerhedsmæssige grunde bedes du læse denne brugervejledning, før produktet installeres og tages i brug. i.tilbehør 1. Vandindtag/filter 2. Varmtvandshane 3. Omskifter 4. Koldtvandshane 5. Massagedyser 6. TV-apparat 7. Svingtud 8. Kontrolpanel 9. Håndbruser 10. Luftregulator for vandmassage 11. Luftdyser 12. Afløb 13. Overløb 14. Undervandslys 15. Ryg massagedyser

2 .Elektrisk installation: Se tegningen herover samt de følgende detaljer, AÃAfbryder: skal installers som afbryder kontakt, 32A, vandtæt, og placeres på et betjeningsvenligt sted. Sluk på afbryderen efter brug af karret for at beskytte computersystemet. BÃElforsyning til badekarö230vãbv=3h4mmãinstaller 16A, vandtæt stikdåse.(bv=3x4mm kabelstørrelse, der er 3 små ledninger i et stort kabel, størrelsen for hver ledning må ikke være mindre end 4mm) CÃVandtilførsel: tilslut slanger (G1/2 hanstik) markeret med henholdsvis kold eller varm mærkat til koldtvandstilslutningen. En lukkeventil skal installeres for enden af vandtilførselsrøret i væggen. DÃAfløbÖBadekarrets afløb skal være placeret tæt på afløbet i gulvet, afstanden må ikke være mere end 200mm, diameteren på gulvets afløb skal være større end 50mm. EÃJordingÖmodstanden må ikke være mindre end 4 ohm. FÃInstaller tv-antennestik nær strømstikket. 1. Elektriske parametre: Elektrisk navn Mærkespænding Mærkefrekvens Mærkeeffekt Vandpumpe AC230V 50Hz 1100W Luftpumpe AC230V 50Hz 450W Varmelement AC230V 50Hz 1500W 2.Der skal installeres en jordafbryder, der skal fastgøres med en jordledning. Ledningens tværsnitsareal må ikke være mindre end 4 mm², og strømforsyningen bør opfylde lokale bestemmelser, (krybebeskyttelseskontakten tilsluttes af brugeren), og jordledningen skal tilsluttes karret ved tilslutningen, der er angivet med en symbol for jordledningen.

3 k=produktinstallation 1. Installation af tilbehør 2. Installation af TV (1).Undgå at beskadige tv-skærmen, følg installationsanvisningen nedenfor. (2) Tilslut tv'et og elboksen vha. strømtilslutningen. Der er tre stik, hvor der kan tilsluttes dvd og kabel-tv.

4 3.RørtilslutningÄsom diagram Å 4. Installation af afløb Juster den nederste møtrik for at holde badekarret i niveau. Forbind derefter afløbsslangen med udløbet. Fastgør til sidst afløbsrøret til udløbet med kiselgel (som på figuren). 5. Vandtilførselsdiagram

5 . Betjeningsvejledning Omskifterfunktion Ö 1.Åbn for A for at få koldt vand. Åbn for C for at få varmt vand. Juster temperaturen, indtil den er behagelig. 2. Drej på omskifter B, skifter funktion mellem bruser og svingtud. 3. Luk for vandhanerne (A+C), når du er færdig med badet. Justeringsfunktion for vandmassage: Denne regulator blander lidt eller meget (falsk) luft ind i vand tilstrømningen til vandmassage. Dette betyder at man kan regulere med hvilken styrke vandmassagen skal komme. NB: Bemærk at denne funktion ikke har noget at gøre med luft dyserne i bunden af karret at gøre. Denne funktion gælder kun for vandmassagen. 1.Drej regulator D med uret for at gøre massagen blidere. 2. Drej regulator D mod uret for at gøre massagen hårdere. Kontrolpanel: 1ÃStrømkontakt Tryk på knappen Power for at starte computersystemet. LCD-skærmen vil blive tændt, og bunden vil begynde at lyse. Der findes andre funktioner i standby-tilstand. Tryk på knappen "Power" igen for at slukke for systemet. 2ÃKnap til bundlys Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte bundlyset. Tryk på knappen igen for at slukke for bundlyset. ÄNår bundlyset er aktiveret, vil LCD-skræmen indikere, at bundlyset er slået til) 3ÃKnap til luft pumpe (luft massage i bunden) Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte luft pumpen. Tryk på knappen igen for at slukke for luft pumpen. ÄNår luft pumpen er tændt, vil LCD-skærmen vise, at luft pumpen er aktiveret) 4ÃKnap til hydro-massagepumpe (vand massage i siderne) Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte hydro-massagepumpen. Tryk på knappen igen for at stoppe hydro-massagepumpen. (Når hydro-massagepumpen er tændt, vil LCD-skærmen vise, at hydro-massagepumpen er aktiveret)

6 5. Radio Tænd: Tryk på knappen FM for at tænde for radioen. Radioen er tændt, når frekvenstegnet vises. Samtidig vil P+ -, P- -, V+ - og V- -funktionen blive aktiveret. Indstilling af kanaler: Når radioen er tændt, skal man trykke på knappen P+ og P- for at indstille radioens frekvens, og displayet vil vise den aktuelle frekvens (85MHz-108MHz). Indstilling af lydstyrke: Efter radioen er tændt, skal man trykke på knappen V+ eller V- for at regulere radioens lydstyrke. Displayet vil vise den aktuelle lydstyrke ( 0-10). Find radiokanal: Når radioen er tændt, skal man trykke på knappen MEM. Tryk nu på knappen P+ eller P- for henholdsvis at gå op eller ned på kanalbåndet, og find den ønskede kanal. Gem radiokanal: Når den ønskede kanal er fundet, skal man trykke på knappen "MEM for at gemme kanalen under det aktuelle kanalnummer. Gem radiokanal automatisk: Når radioen er tændt, skal man trykke på MEM og holde den nede for at gennemføre en automatisk søgning og lagring af kanaler. Radioen vil søge på frekvenser fra 87,0MHz til 108,0MHz, og automatisk gemme de fundne kanaler i en 0-15 rækkefølge. 6. Betjening af tv Tænd: Tryk på knappen TV for at tænde for tv et. Tryk på knappen igen, hvis du ønsker at slukke for tv'et. Find kanaler: Når tv et er tændt, skal man trykke på knappen P+ eller P- for at finde den ønskede kanal. Indstilling af lydstyrke: Når tv et er tændt, skal man trykke på V+ eller V- for henholdsvis at skrue op eller ned for lydstyrken. Menu-knap: Når tv et er tændt, skal man trykke på knappen MENU for at kalde menuen frem på skærmen. (Se anvisningerne for fjernbetjeningen for yderligere detaljer). Omstifterknap til TV/AV: Nåt tv et er tændt, skal man trykke på knappen TV/AV for at skifte fra TV- til AVvisning(fx DVD). Tryk på knappen igen for at vende tilbage til tv-visning.. Fjernbetjeningen: Fjernbetjeningens knapper: 1. Mute-knap 2. Kanalvælgerknap 3. Knap til indstilling af lydstyrke 4. Mode-knap 5. Talknapper til valg af kanal 6. Knap til vandret billedjustering 7. Knap til lodret billedjustering 8. Knap til valg af billedformat 9. Kanalvælger til kanaler over 10 (1-, 2-, 3-) 10. Returknap 11. Menuknap 12. Tænd/slukknap 13. Knap til kanalinfo (CALL) 14. Timer-knap (TIMER) 15. Knap til valg af menusprog (LANG) 16. Knap til indstilling af dato (CALE) 17. Vælgerknap til TV/AV (VIDEO) 18. Knap til automatisk kanalsøgning (AUTO)

7 Bemærk: 1: Peg fjernbetjeningen mod tv ets infrarøde modtager. 2. Tryk ikke hårdt på fjernbetjeningen, tab den ikke, gør den ikke våd og skil den ikke ad. 3. Betjen ikke fjernbetjeningens knapper kontinuerligt og hurtigt; der skal være et interval på mindst 2 sek. mellem de forskellige funktioner vælges. 4. Når tv et er tændt med knappen Tænd/Sluk, kan du vha. CH+/- knappen vælge kanal. Beskrivelse af fjernbetjeningens knapper: (1) Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden fra tv'et. Tryk på knappen igen eller på knappen VOL+ for at slå lyden til igen. (2) Kanalvælgerknap: Se betjeningsvejledningen til tv et vedr. kanalvalg. (3) Knap til indstilling af lyd: Se betjeningsvejledningen til tv et vedr. lydindstilling. (5 +9) Knapper til kanalvalg: Dette apparat har 0-24 og tilsammen 255 kanalmuligheder; Fjernbetjeningen har knapperne 0-9 (5) samt -/-- (9), ialt 11 knapper. Hvis kanalnummeret kun har ét ciffer (eks. kanal 8), er det kun nødvendigt at trykke på den tilhørende nummerknap (eks. 8). Hvis kanalnummeret har to cifre (eks. 14), skal man først trykke på knappen -/-- og skærmen vil vise 1-. Derefter skal der trykkes på talknappen 4 (kanal 14 vil nu blive valgt). (6) Knap til vandret billedjustering: Tryk på denne knap for at justere billedet til højre/venstre. Tryk på knappen igen for at justere tilbage igen. (7) Knap til lodret billedjustering: Tryk på denne knap for at justere billedet op/ned. Tryk på knappen igen for at justere tilbage igen. (8) Knap til valg af billedformat: Dette tv er et widescreen-tv. Tryk på denne knap for at ændre billedformatet til alm. tv. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til widescreen-visning. (10) Returknap: Tryk på denne knap for at få vist den forrige viste kanal. Hvis du trykker på knappen igen, vil du vender tilbage til den aktuelle kanal. (12) Tænd/sluk-knap: Tryk på denne knap for at slukke for tv'et. Tryk på knappen igen for igen at tænde tv'et. (13) Kanalinfo-knap: Tryk på denne knap for at få vist oplysningerne for den aktuelt viste kanal. (14) Timer-knap: Tryk på denne knap for at aktivere tv'ets timer. Du kan her indstille, hvornår, du ønsker, at dit tv skal slukke (indstil tiden op til 120 min.). (15) Knap til valg af menusprog: Tryk på denne knap for at vælge menusproget (kinesisk, engelsk, russisk, tysk og arabisk). (16) Knap til indstilling af dato: Tryk på denne knap for at få vist dag, måned og år. Tryk på knappen CHeller CHfor indstille året, og tryk på VOL- eller VOL+ for at indstille måneden. (17) Vælgerknap til AV/TV: Tryk på denne knap for at skifte mellem AV og TV. (18) Knap til automatisk søgning: Tryk på denne knap i fem sekunder for at påbegynde automatisk kanalsøgning. Menuknappens menuer: Følgende menu vil blive vist, når du trykker på denne knap: image, function, time, system og presetting. 1. Image Contrast (Kontrast), Lightness (Lys), Chroma (Farve), Definition (Skarphed) (se følgende fig.)

8 Tryk på CH/CH for at vælge Contrast (Kontrast), og tryk på VOL+/VOL- for at indstille den ønskede kontrast. Vælg og indstil Lightness (Lysstyrke), Chroma (Farve) og Definition (Skarphed) på samme måde. Bemærk: Chroma i image-menu kan kun vises, når der vises et NTSC-billede. 2.Function Function-menuen vil vise Language (Sprog), Calender (Kalender) og Game (Spil) (se følgende fig.) (1) Tryk på CH/CHfor at vælge "Language" (Sprog), og tryk på VOL- /VOL+ for at vælge et af menusprogene. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Calendar" (Kalender), og tryk på VOL- /VOL+ for at få vist dag, måned og år. Tryk på CH/CH for at indstille årstallet, og tryk VOL- /VOL for at indstille måneden. (3) Tryk på CH/CH for at vælge "Game" (Spil). Tryk nu på tænd/sluk-knappen eller VOL- /VOL+ for at åbne spil-menuen. Tryk på VOL- eller VOL+ for at flytte til henholdsvis venstre eller højre. Med CHrykkes nedad og med CHrotreres spillet 360e. Tryk på tænd/sluk-knappen for at forlade spilmenuen og gå tilbage til TV- eller video-visning. 3. Time Skærmen vil vise menuen Time (Tid). Her vises Clock (Ur), Power on time (Tændetid), Power off time (Slukketid), Reminding time (Påmindelsestid) og Reservation time (Reservationstid) (se fig. herunder) Tryk på VOL- /VOL+ for at indstille uret, og tryk CH/CH for at vælge "Power on time"; tryk nu på VOL- /VOL+ for at indstille tiden, tryk på CH/CHfor at vælge "Reservation program", og tryk på VOL- /VOL+ for at indstille din favoritkanal og indstil dit yndlingsprogram. De andre indstillingsmetoder er de samme som for indstilling af uret, og alle emner kan kun indstilles inden for 24 timer. Bemærk: Andre emner vil kun kunne indstilles efter uret er indstillet.

9 4.System Skærmen vil vise Color mode (farveindstillilng), Sound mode (lydindstilling), Blue screen, Horizontal circumrotation (vandret rotering), Vertical circumrotation (lodret rotering) samt image mode (billedindstilling) (se fig. herunder) (1) Tryk på CH/CH for at vælge "Color mode" (farvekalibrering); tryk nu på VOL-/VOL+, og vælg mellem AUTO, PAL, N3.58, N4 eller N3. Vælg den korrekte indstilling, da en forkert indstilling kan medføre, at der ikke vises farver eller dårlige billedfarver på tv et. Det anbefales at vælge "AUTO". (1) Tryk på CH/CH for at vælge "sound mode" (lydindstilling), og tryk på VOL+ for at vælge mellem 5.5M., 6.0M. og 6.5M. Bemærk: oplysninger vedr. lydindstilling: 5.5M er B/G, 6.0M er I og 6.5M er D/K. Indstil lydindstillingen, så den passer til den lokale lydindstilling. Hvis der ikke høres nogen lyd med billedet, kontroller da, om lydindstillingen er korrekt. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Blue screen", og tryk på VOL- /VOL+ for at indstille Blue screen på on eller off uden signal. (3) Tryk på CH/CH for at vælge "Horizontal circumrotation"; tryk på VOL- /VOL+ for at at aktivere vandret rotation af skærmen, og tryk på knappen igen for at rotere tilbage. (4) Tryk på CH/CH for at vælge "Vertical circumrotation"; tryk på VOL- /VOL+ for at at aktivere lodret rotation af skærmen, og tryk på knappen igen for at rotere tilbage. (5) Tryk på CH/CH for at vælge "image mode"; tryk på VOL- /VOL+ for at ændre billedeformatet til alm. tv og tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning. 5.Presetting Skærmen vil vise Program (Program), Memory (Hukommelse), Wave band (Frekvensbånd), Channel switch (Kanalknap), Fine tuning (Finindstilling), Manual searching (Manuel søgning) og Auto searching (Automatisk søgning) (se fig. herunder)

10 (1) Tryk på CH/CH for at vælge "Memory", og tryk på VOL- /VOL+ for at sætte Memory på on ; kanalnummeret vil nu blive vist, når du trykker på CH/CH for at skifte kanal; tryk på CH/CH for at stille Memory på off og kanalnummeret vil ikke blive vist, når du skifter kanal. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Auto searching"; tryk på VOL- /VOL+ for at påbegynde den automatisk søgning. Søgningsresultaterne vil blive automatisk gemt. Søgningen vil gennemgå V-L-H-UHF-frekvenser og efter endt søgning vil den vende tilbage til kanal 0. Bemærk: Automatisk søgning begynder ved kanalnummer "0". Ved manuel søgning vil en indikationslinje for kanalsøgning blive vist. Denne ændres fra rød til grøn, hvilket indikerer, at kanalerne er gemt på den bedst mulige position. Når en kanal med dårlilgt signal modtages, vil systemet automatisk opfatte dette som intet signal..vedligeholdelse 1. Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til den daglige rengøring af massagebadekarret. Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak, må dog ikke anvendes. Ligeledes må der ikke bruges desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd, til desinficering af dampbaderummet. 2. En ridse på overfladen af dampbaderummet kan vådslibes. Brug kun 2000#-sandpapir. Efterfølgende smøres der tandpasta på ridsen, og der efterpoleres med en blød klud. 3. Afkalkning af badekarret kan foretages med en klud vædet med varm citronsaft eller eddike. 4. Massagedysen og vandreturanordningen kan skilles ad, i tilfælde af at de tilstoppes med hår eller andet. 5. Forgyldte eller forkromede dele behøver ikke at blive aftørret så ofte. 6. Der må ikke anvendes skarpe værktøjer eller rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller slibemidler, til rengøring af dampbaderummet. 7. Tøm karret helt for vand efter brug, og sluk for strømmen. 8. Undgå at ridse karret med skarpe genstande. Tændte cigaretter eller andet med en temperatur på over 70 C må ikke berøre karrets overflade. 9. Rengøring af massageenhed: fyld karret med vand med en temperatur på ca. 40 C, og med 2 g rengøringsmiddel pr. 1 liter vand. Start massagefunktionen og lad den køre i ca. 5 minutter. Stop så pumpen, og tøm karret for vand. Fyld karret igen, denne gang med koldt vand, og lad massagefunktionen køre i ca. 3 minutter. Stop så pumpen, og tøm karret for vand. Til slut rengøres karret.

11 o. Sikkerhedsinstruktioner 1 Elektrisk arbejde på massagebadekarret må kun udføres af en elektriker og i henhold til brugervejledningen. 2 De elektriske installationer skal følge gældende regler på området, og der skal installeres en passende jordafbryder, foruden at man skal sikre sig, at jordledningen fungerer korrekt. Kontakterne, stikkene og stikkontakterne skal holdes væk fra vand. 3 Vandet, der fyldes i badekarret, må ikke være for varmt. Dette kan undgås ved først at påfylde koldt vandt og derefter varmt vand. Massagefunktionen må desuden ikke startes, før vandstanden er på højde med massagedysen. 4 Sluk for strømmen efter endt brug. Karret må højst bruges 30 minutter ad gangen. p=afhjælpning af fejl Fejl Årsag Udbedring Strømforsyningen er ikke tilsluttet Tilslut til strømforsyning Jordafbryderen er i stykker Udskift jordafbryderen Defekt vand-/luftpumpe Vandpumpe kører uden massage Massage kan ikke justeres Vandrøret lækker Ingen radiolyd Intet tvbillede Unormal strømtilførsel Fejl ved kontrolboks Diverse elementer i pumpehjulet Pumpefejl Fejl ved kontrolpanel Pumpehjul defekt Tilbageløbssuger er blokeret af luftudsivning Unormal spænding Hydro-massagens luftregulering er defekt. Forkert pakning Møtrikken er ikke spændt Rørsamling er ikke spændt fast Radiokablet er frakoblet Kontrolpanel defekt Signalet er ikke godt Tilslutningsfejl ved displayets strømforsyning Tilslutningsfejl ved displayets signalkabel Ingen kanaler Kontrollér strømkablet Udskift Rengør diverse elementer. Reparer eller udskift Udskift Udskift pumpehjul Rengør eller reparer røret Kontrollér spændingen Reparer eller udskift Udskift pakningen Spænd møtrikken Fastgør samlingen Tilslut radiokablet Reparér eller udskift Justér radiokabelets position Tryk på kontrolpanelets TV -knap Tilslut signalkablet Genindstil kanalerne Bemærk: 1. Hvis massagebadekarret ikke virker, skal brugeren bruge skemaet ovenfor til fejlfinding og afhjælpning. Hvis brugeren ikke kan finde årsagen til fejlen, eller hvis det er umuligt at udbedre den, skal forhandleren kontaktes. 2. Når boblebadekarret er i brug, stiller dets fugtige miljø store krav til de elektriske installationer. Foruden at producentens sikkerhedsanvisninger skal følges, må elektrisk arbejde på badekarret kun udføres af en elektriker, og der skal installeres en jordafbryder og en jordledning. Skulle de have tekniske spørgsmål er de velkommen til at kontakte service afdelingen via på

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING

THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe THERMI O MAXIMUM boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning

Læs mere

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING Vigtigt før installation 1. Brug kun en autoriseret el/installatør til at tilslutte badekaret 2. Tak fordi De købte et Bath Deluxe produkt. Af sikkerhedsmæssige årsager

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837

Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837 Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Bemærkning: Informationen i denne

Læs mere

Brugsvejledning Spabad model YG 140A

Brugsvejledning Spabad model YG 140A Brugsvejledning Spabad model YG 140A Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. 1 Index: 1) Produkt beskrivelse...

Læs mere

Brugsvejledning - Spabad model: VENEDI

Brugsvejledning - Spabad model: VENEDI Brugsvejledning - Spabad model: VENEDI Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Nødvendig værktøj:.....2

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Læs instruktionerne omhyggeligt og kontrollér at alle delene er i kassen.

Læs instruktionerne omhyggeligt og kontrollér at alle delene er i kassen. Inden du går igang Ved modtagelse af bruse/dampkabinen undersøges emballagen for udvendige/ synlige skader. Såfremt emballagen har fået et tryk, noteres dette på fragtbrevet. Ved udpakning umiddelbart

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

BADKAR & MASSAGEBADKAR

BADKAR & MASSAGEBADKAR BADKAR & MASSAGEBADKAR & Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro Skandinavia. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips

Læs mere

Brugsvejledning. Model Model 6023 (Højredrejet)

Brugsvejledning. Model Model 6023 (Højredrejet) Brugsvejledning 610 1700 800 Model 6023 Model 6023 (Højredrejet) 1 Af sikkerhedsmæssige åsager bedes De venligst læse denne installations- og brugervejledning grundigt inden installation og brug. Index:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 31 32 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (12,7 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (12,7 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 1 2 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere