Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV"

Transkript

1 Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV Kære kunde Tillykke med dit nye massagebadekar. Af sikkerhedsmæssige grunde bedes du læse denne brugervejledning, før produktet installeres og tages i brug. i.tilbehør 1. Vandindtag/filter 2. Varmtvandshane 3. Omskifter 4. Koldtvandshane 5. Massagedyser 6. TV-apparat 7. Svingtud 8. Kontrolpanel 9. Håndbruser 10. Luftregulator for vandmassage 11. Luftdyser 12. Afløb 13. Overløb 14. Undervandslys 15. Ryg massagedyser

2 .Elektrisk installation: Se tegningen herover samt de følgende detaljer, AÃAfbryder: skal installers som afbryder kontakt, 32A, vandtæt, og placeres på et betjeningsvenligt sted. Sluk på afbryderen efter brug af karret for at beskytte computersystemet. BÃElforsyning til badekarö230vãbv=3h4mmãinstaller 16A, vandtæt stikdåse.(bv=3x4mm kabelstørrelse, der er 3 små ledninger i et stort kabel, størrelsen for hver ledning må ikke være mindre end 4mm) CÃVandtilførsel: tilslut slanger (G1/2 hanstik) markeret med henholdsvis kold eller varm mærkat til koldtvandstilslutningen. En lukkeventil skal installeres for enden af vandtilførselsrøret i væggen. DÃAfløbÖBadekarrets afløb skal være placeret tæt på afløbet i gulvet, afstanden må ikke være mere end 200mm, diameteren på gulvets afløb skal være større end 50mm. EÃJordingÖmodstanden må ikke være mindre end 4 ohm. FÃInstaller tv-antennestik nær strømstikket. 1. Elektriske parametre: Elektrisk navn Mærkespænding Mærkefrekvens Mærkeeffekt Vandpumpe AC230V 50Hz 1100W Luftpumpe AC230V 50Hz 450W Varmelement AC230V 50Hz 1500W 2.Der skal installeres en jordafbryder, der skal fastgøres med en jordledning. Ledningens tværsnitsareal må ikke være mindre end 4 mm², og strømforsyningen bør opfylde lokale bestemmelser, (krybebeskyttelseskontakten tilsluttes af brugeren), og jordledningen skal tilsluttes karret ved tilslutningen, der er angivet med en symbol for jordledningen.

3 k=produktinstallation 1. Installation af tilbehør 2. Installation af TV (1).Undgå at beskadige tv-skærmen, følg installationsanvisningen nedenfor. (2) Tilslut tv'et og elboksen vha. strømtilslutningen. Der er tre stik, hvor der kan tilsluttes dvd og kabel-tv.

4 3.RørtilslutningÄsom diagram Å 4. Installation af afløb Juster den nederste møtrik for at holde badekarret i niveau. Forbind derefter afløbsslangen med udløbet. Fastgør til sidst afløbsrøret til udløbet med kiselgel (som på figuren). 5. Vandtilførselsdiagram

5 . Betjeningsvejledning Omskifterfunktion Ö 1.Åbn for A for at få koldt vand. Åbn for C for at få varmt vand. Juster temperaturen, indtil den er behagelig. 2. Drej på omskifter B, skifter funktion mellem bruser og svingtud. 3. Luk for vandhanerne (A+C), når du er færdig med badet. Justeringsfunktion for vandmassage: Denne regulator blander lidt eller meget (falsk) luft ind i vand tilstrømningen til vandmassage. Dette betyder at man kan regulere med hvilken styrke vandmassagen skal komme. NB: Bemærk at denne funktion ikke har noget at gøre med luft dyserne i bunden af karret at gøre. Denne funktion gælder kun for vandmassagen. 1.Drej regulator D med uret for at gøre massagen blidere. 2. Drej regulator D mod uret for at gøre massagen hårdere. Kontrolpanel: 1ÃStrømkontakt Tryk på knappen Power for at starte computersystemet. LCD-skærmen vil blive tændt, og bunden vil begynde at lyse. Der findes andre funktioner i standby-tilstand. Tryk på knappen "Power" igen for at slukke for systemet. 2ÃKnap til bundlys Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte bundlyset. Tryk på knappen igen for at slukke for bundlyset. ÄNår bundlyset er aktiveret, vil LCD-skræmen indikere, at bundlyset er slået til) 3ÃKnap til luft pumpe (luft massage i bunden) Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte luft pumpen. Tryk på knappen igen for at slukke for luft pumpen. ÄNår luft pumpen er tændt, vil LCD-skærmen vise, at luft pumpen er aktiveret) 4ÃKnap til hydro-massagepumpe (vand massage i siderne) Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte hydro-massagepumpen. Tryk på knappen igen for at stoppe hydro-massagepumpen. (Når hydro-massagepumpen er tændt, vil LCD-skærmen vise, at hydro-massagepumpen er aktiveret)

6 5. Radio Tænd: Tryk på knappen FM for at tænde for radioen. Radioen er tændt, når frekvenstegnet vises. Samtidig vil P+ -, P- -, V+ - og V- -funktionen blive aktiveret. Indstilling af kanaler: Når radioen er tændt, skal man trykke på knappen P+ og P- for at indstille radioens frekvens, og displayet vil vise den aktuelle frekvens (85MHz-108MHz). Indstilling af lydstyrke: Efter radioen er tændt, skal man trykke på knappen V+ eller V- for at regulere radioens lydstyrke. Displayet vil vise den aktuelle lydstyrke ( 0-10). Find radiokanal: Når radioen er tændt, skal man trykke på knappen MEM. Tryk nu på knappen P+ eller P- for henholdsvis at gå op eller ned på kanalbåndet, og find den ønskede kanal. Gem radiokanal: Når den ønskede kanal er fundet, skal man trykke på knappen "MEM for at gemme kanalen under det aktuelle kanalnummer. Gem radiokanal automatisk: Når radioen er tændt, skal man trykke på MEM og holde den nede for at gennemføre en automatisk søgning og lagring af kanaler. Radioen vil søge på frekvenser fra 87,0MHz til 108,0MHz, og automatisk gemme de fundne kanaler i en 0-15 rækkefølge. 6. Betjening af tv Tænd: Tryk på knappen TV for at tænde for tv et. Tryk på knappen igen, hvis du ønsker at slukke for tv'et. Find kanaler: Når tv et er tændt, skal man trykke på knappen P+ eller P- for at finde den ønskede kanal. Indstilling af lydstyrke: Når tv et er tændt, skal man trykke på V+ eller V- for henholdsvis at skrue op eller ned for lydstyrken. Menu-knap: Når tv et er tændt, skal man trykke på knappen MENU for at kalde menuen frem på skærmen. (Se anvisningerne for fjernbetjeningen for yderligere detaljer). Omstifterknap til TV/AV: Nåt tv et er tændt, skal man trykke på knappen TV/AV for at skifte fra TV- til AVvisning(fx DVD). Tryk på knappen igen for at vende tilbage til tv-visning.. Fjernbetjeningen: Fjernbetjeningens knapper: 1. Mute-knap 2. Kanalvælgerknap 3. Knap til indstilling af lydstyrke 4. Mode-knap 5. Talknapper til valg af kanal 6. Knap til vandret billedjustering 7. Knap til lodret billedjustering 8. Knap til valg af billedformat 9. Kanalvælger til kanaler over 10 (1-, 2-, 3-) 10. Returknap 11. Menuknap 12. Tænd/slukknap 13. Knap til kanalinfo (CALL) 14. Timer-knap (TIMER) 15. Knap til valg af menusprog (LANG) 16. Knap til indstilling af dato (CALE) 17. Vælgerknap til TV/AV (VIDEO) 18. Knap til automatisk kanalsøgning (AUTO)

7 Bemærk: 1: Peg fjernbetjeningen mod tv ets infrarøde modtager. 2. Tryk ikke hårdt på fjernbetjeningen, tab den ikke, gør den ikke våd og skil den ikke ad. 3. Betjen ikke fjernbetjeningens knapper kontinuerligt og hurtigt; der skal være et interval på mindst 2 sek. mellem de forskellige funktioner vælges. 4. Når tv et er tændt med knappen Tænd/Sluk, kan du vha. CH+/- knappen vælge kanal. Beskrivelse af fjernbetjeningens knapper: (1) Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden fra tv'et. Tryk på knappen igen eller på knappen VOL+ for at slå lyden til igen. (2) Kanalvælgerknap: Se betjeningsvejledningen til tv et vedr. kanalvalg. (3) Knap til indstilling af lyd: Se betjeningsvejledningen til tv et vedr. lydindstilling. (5 +9) Knapper til kanalvalg: Dette apparat har 0-24 og tilsammen 255 kanalmuligheder; Fjernbetjeningen har knapperne 0-9 (5) samt -/-- (9), ialt 11 knapper. Hvis kanalnummeret kun har ét ciffer (eks. kanal 8), er det kun nødvendigt at trykke på den tilhørende nummerknap (eks. 8). Hvis kanalnummeret har to cifre (eks. 14), skal man først trykke på knappen -/-- og skærmen vil vise 1-. Derefter skal der trykkes på talknappen 4 (kanal 14 vil nu blive valgt). (6) Knap til vandret billedjustering: Tryk på denne knap for at justere billedet til højre/venstre. Tryk på knappen igen for at justere tilbage igen. (7) Knap til lodret billedjustering: Tryk på denne knap for at justere billedet op/ned. Tryk på knappen igen for at justere tilbage igen. (8) Knap til valg af billedformat: Dette tv er et widescreen-tv. Tryk på denne knap for at ændre billedformatet til alm. tv. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til widescreen-visning. (10) Returknap: Tryk på denne knap for at få vist den forrige viste kanal. Hvis du trykker på knappen igen, vil du vender tilbage til den aktuelle kanal. (12) Tænd/sluk-knap: Tryk på denne knap for at slukke for tv'et. Tryk på knappen igen for igen at tænde tv'et. (13) Kanalinfo-knap: Tryk på denne knap for at få vist oplysningerne for den aktuelt viste kanal. (14) Timer-knap: Tryk på denne knap for at aktivere tv'ets timer. Du kan her indstille, hvornår, du ønsker, at dit tv skal slukke (indstil tiden op til 120 min.). (15) Knap til valg af menusprog: Tryk på denne knap for at vælge menusproget (kinesisk, engelsk, russisk, tysk og arabisk). (16) Knap til indstilling af dato: Tryk på denne knap for at få vist dag, måned og år. Tryk på knappen CHeller CHfor indstille året, og tryk på VOL- eller VOL+ for at indstille måneden. (17) Vælgerknap til AV/TV: Tryk på denne knap for at skifte mellem AV og TV. (18) Knap til automatisk søgning: Tryk på denne knap i fem sekunder for at påbegynde automatisk kanalsøgning. Menuknappens menuer: Følgende menu vil blive vist, når du trykker på denne knap: image, function, time, system og presetting. 1. Image Contrast (Kontrast), Lightness (Lys), Chroma (Farve), Definition (Skarphed) (se følgende fig.)

8 Tryk på CH/CH for at vælge Contrast (Kontrast), og tryk på VOL+/VOL- for at indstille den ønskede kontrast. Vælg og indstil Lightness (Lysstyrke), Chroma (Farve) og Definition (Skarphed) på samme måde. Bemærk: Chroma i image-menu kan kun vises, når der vises et NTSC-billede. 2.Function Function-menuen vil vise Language (Sprog), Calender (Kalender) og Game (Spil) (se følgende fig.) (1) Tryk på CH/CHfor at vælge "Language" (Sprog), og tryk på VOL- /VOL+ for at vælge et af menusprogene. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Calendar" (Kalender), og tryk på VOL- /VOL+ for at få vist dag, måned og år. Tryk på CH/CH for at indstille årstallet, og tryk VOL- /VOL for at indstille måneden. (3) Tryk på CH/CH for at vælge "Game" (Spil). Tryk nu på tænd/sluk-knappen eller VOL- /VOL+ for at åbne spil-menuen. Tryk på VOL- eller VOL+ for at flytte til henholdsvis venstre eller højre. Med CHrykkes nedad og med CHrotreres spillet 360e. Tryk på tænd/sluk-knappen for at forlade spilmenuen og gå tilbage til TV- eller video-visning. 3. Time Skærmen vil vise menuen Time (Tid). Her vises Clock (Ur), Power on time (Tændetid), Power off time (Slukketid), Reminding time (Påmindelsestid) og Reservation time (Reservationstid) (se fig. herunder) Tryk på VOL- /VOL+ for at indstille uret, og tryk CH/CH for at vælge "Power on time"; tryk nu på VOL- /VOL+ for at indstille tiden, tryk på CH/CHfor at vælge "Reservation program", og tryk på VOL- /VOL+ for at indstille din favoritkanal og indstil dit yndlingsprogram. De andre indstillingsmetoder er de samme som for indstilling af uret, og alle emner kan kun indstilles inden for 24 timer. Bemærk: Andre emner vil kun kunne indstilles efter uret er indstillet.

9 4.System Skærmen vil vise Color mode (farveindstillilng), Sound mode (lydindstilling), Blue screen, Horizontal circumrotation (vandret rotering), Vertical circumrotation (lodret rotering) samt image mode (billedindstilling) (se fig. herunder) (1) Tryk på CH/CH for at vælge "Color mode" (farvekalibrering); tryk nu på VOL-/VOL+, og vælg mellem AUTO, PAL, N3.58, N4 eller N3. Vælg den korrekte indstilling, da en forkert indstilling kan medføre, at der ikke vises farver eller dårlige billedfarver på tv et. Det anbefales at vælge "AUTO". (1) Tryk på CH/CH for at vælge "sound mode" (lydindstilling), og tryk på VOL+ for at vælge mellem 5.5M., 6.0M. og 6.5M. Bemærk: oplysninger vedr. lydindstilling: 5.5M er B/G, 6.0M er I og 6.5M er D/K. Indstil lydindstillingen, så den passer til den lokale lydindstilling. Hvis der ikke høres nogen lyd med billedet, kontroller da, om lydindstillingen er korrekt. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Blue screen", og tryk på VOL- /VOL+ for at indstille Blue screen på on eller off uden signal. (3) Tryk på CH/CH for at vælge "Horizontal circumrotation"; tryk på VOL- /VOL+ for at at aktivere vandret rotation af skærmen, og tryk på knappen igen for at rotere tilbage. (4) Tryk på CH/CH for at vælge "Vertical circumrotation"; tryk på VOL- /VOL+ for at at aktivere lodret rotation af skærmen, og tryk på knappen igen for at rotere tilbage. (5) Tryk på CH/CH for at vælge "image mode"; tryk på VOL- /VOL+ for at ændre billedeformatet til alm. tv og tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning. 5.Presetting Skærmen vil vise Program (Program), Memory (Hukommelse), Wave band (Frekvensbånd), Channel switch (Kanalknap), Fine tuning (Finindstilling), Manual searching (Manuel søgning) og Auto searching (Automatisk søgning) (se fig. herunder)

10 (1) Tryk på CH/CH for at vælge "Memory", og tryk på VOL- /VOL+ for at sætte Memory på on ; kanalnummeret vil nu blive vist, når du trykker på CH/CH for at skifte kanal; tryk på CH/CH for at stille Memory på off og kanalnummeret vil ikke blive vist, når du skifter kanal. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Auto searching"; tryk på VOL- /VOL+ for at påbegynde den automatisk søgning. Søgningsresultaterne vil blive automatisk gemt. Søgningen vil gennemgå V-L-H-UHF-frekvenser og efter endt søgning vil den vende tilbage til kanal 0. Bemærk: Automatisk søgning begynder ved kanalnummer "0". Ved manuel søgning vil en indikationslinje for kanalsøgning blive vist. Denne ændres fra rød til grøn, hvilket indikerer, at kanalerne er gemt på den bedst mulige position. Når en kanal med dårlilgt signal modtages, vil systemet automatisk opfatte dette som intet signal..vedligeholdelse 1. Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til den daglige rengøring af massagebadekarret. Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak, må dog ikke anvendes. Ligeledes må der ikke bruges desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd, til desinficering af dampbaderummet. 2. En ridse på overfladen af dampbaderummet kan vådslibes. Brug kun 2000#-sandpapir. Efterfølgende smøres der tandpasta på ridsen, og der efterpoleres med en blød klud. 3. Afkalkning af badekarret kan foretages med en klud vædet med varm citronsaft eller eddike. 4. Massagedysen og vandreturanordningen kan skilles ad, i tilfælde af at de tilstoppes med hår eller andet. 5. Forgyldte eller forkromede dele behøver ikke at blive aftørret så ofte. 6. Der må ikke anvendes skarpe værktøjer eller rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller slibemidler, til rengøring af dampbaderummet. 7. Tøm karret helt for vand efter brug, og sluk for strømmen. 8. Undgå at ridse karret med skarpe genstande. Tændte cigaretter eller andet med en temperatur på over 70 C må ikke berøre karrets overflade. 9. Rengøring af massageenhed: fyld karret med vand med en temperatur på ca. 40 C, og med 2 g rengøringsmiddel pr. 1 liter vand. Start massagefunktionen og lad den køre i ca. 5 minutter. Stop så pumpen, og tøm karret for vand. Fyld karret igen, denne gang med koldt vand, og lad massagefunktionen køre i ca. 3 minutter. Stop så pumpen, og tøm karret for vand. Til slut rengøres karret.

11 o. Sikkerhedsinstruktioner 1 Elektrisk arbejde på massagebadekarret må kun udføres af en elektriker og i henhold til brugervejledningen. 2 De elektriske installationer skal følge gældende regler på området, og der skal installeres en passende jordafbryder, foruden at man skal sikre sig, at jordledningen fungerer korrekt. Kontakterne, stikkene og stikkontakterne skal holdes væk fra vand. 3 Vandet, der fyldes i badekarret, må ikke være for varmt. Dette kan undgås ved først at påfylde koldt vandt og derefter varmt vand. Massagefunktionen må desuden ikke startes, før vandstanden er på højde med massagedysen. 4 Sluk for strømmen efter endt brug. Karret må højst bruges 30 minutter ad gangen. p=afhjælpning af fejl Fejl Årsag Udbedring Strømforsyningen er ikke tilsluttet Tilslut til strømforsyning Jordafbryderen er i stykker Udskift jordafbryderen Defekt vand-/luftpumpe Vandpumpe kører uden massage Massage kan ikke justeres Vandrøret lækker Ingen radiolyd Intet tvbillede Unormal strømtilførsel Fejl ved kontrolboks Diverse elementer i pumpehjulet Pumpefejl Fejl ved kontrolpanel Pumpehjul defekt Tilbageløbssuger er blokeret af luftudsivning Unormal spænding Hydro-massagens luftregulering er defekt. Forkert pakning Møtrikken er ikke spændt Rørsamling er ikke spændt fast Radiokablet er frakoblet Kontrolpanel defekt Signalet er ikke godt Tilslutningsfejl ved displayets strømforsyning Tilslutningsfejl ved displayets signalkabel Ingen kanaler Kontrollér strømkablet Udskift Rengør diverse elementer. Reparer eller udskift Udskift Udskift pumpehjul Rengør eller reparer røret Kontrollér spændingen Reparer eller udskift Udskift pakningen Spænd møtrikken Fastgør samlingen Tilslut radiokablet Reparér eller udskift Justér radiokabelets position Tryk på kontrolpanelets TV -knap Tilslut signalkablet Genindstil kanalerne Bemærk: 1. Hvis massagebadekarret ikke virker, skal brugeren bruge skemaet ovenfor til fejlfinding og afhjælpning. Hvis brugeren ikke kan finde årsagen til fejlen, eller hvis det er umuligt at udbedre den, skal forhandleren kontaktes. 2. Når boblebadekarret er i brug, stiller dets fugtige miljø store krav til de elektriske installationer. Foruden at producentens sikkerhedsanvisninger skal følges, må elektrisk arbejde på badekarret kun udføres af en elektriker, og der skal installeres en jordafbryder og en jordledning. Skulle de have tekniske spørgsmål er de velkommen til at kontakte service afdelingen via på

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere