Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV"

Transkript

1 Monterings & brugsvejledning for: IMPERIAL PRESTIGE BOBLEBADEKAR MED TV Kære kunde Tillykke med dit nye massagebadekar. Af sikkerhedsmæssige grunde bedes du læse denne brugervejledning, før produktet installeres og tages i brug. i.tilbehør 1. Vandindtag/filter 2. Varmtvandshane 3. Omskifter 4. Koldtvandshane 5. Massagedyser 6. TV-apparat 7. Svingtud 8. Kontrolpanel 9. Håndbruser 10. Luftregulator for vandmassage 11. Luftdyser 12. Afløb 13. Overløb 14. Undervandslys 15. Ryg massagedyser

2 .Elektrisk installation: Se tegningen herover samt de følgende detaljer, AÃAfbryder: skal installers som afbryder kontakt, 32A, vandtæt, og placeres på et betjeningsvenligt sted. Sluk på afbryderen efter brug af karret for at beskytte computersystemet. BÃElforsyning til badekarö230vãbv=3h4mmãinstaller 16A, vandtæt stikdåse.(bv=3x4mm kabelstørrelse, der er 3 små ledninger i et stort kabel, størrelsen for hver ledning må ikke være mindre end 4mm) CÃVandtilførsel: tilslut slanger (G1/2 hanstik) markeret med henholdsvis kold eller varm mærkat til koldtvandstilslutningen. En lukkeventil skal installeres for enden af vandtilførselsrøret i væggen. DÃAfløbÖBadekarrets afløb skal være placeret tæt på afløbet i gulvet, afstanden må ikke være mere end 200mm, diameteren på gulvets afløb skal være større end 50mm. EÃJordingÖmodstanden må ikke være mindre end 4 ohm. FÃInstaller tv-antennestik nær strømstikket. 1. Elektriske parametre: Elektrisk navn Mærkespænding Mærkefrekvens Mærkeeffekt Vandpumpe AC230V 50Hz 1100W Luftpumpe AC230V 50Hz 450W Varmelement AC230V 50Hz 1500W 2.Der skal installeres en jordafbryder, der skal fastgøres med en jordledning. Ledningens tværsnitsareal må ikke være mindre end 4 mm², og strømforsyningen bør opfylde lokale bestemmelser, (krybebeskyttelseskontakten tilsluttes af brugeren), og jordledningen skal tilsluttes karret ved tilslutningen, der er angivet med en symbol for jordledningen.

3 k=produktinstallation 1. Installation af tilbehør 2. Installation af TV (1).Undgå at beskadige tv-skærmen, følg installationsanvisningen nedenfor. (2) Tilslut tv'et og elboksen vha. strømtilslutningen. Der er tre stik, hvor der kan tilsluttes dvd og kabel-tv.

4 3.RørtilslutningÄsom diagram Å 4. Installation af afløb Juster den nederste møtrik for at holde badekarret i niveau. Forbind derefter afløbsslangen med udløbet. Fastgør til sidst afløbsrøret til udløbet med kiselgel (som på figuren). 5. Vandtilførselsdiagram

5 . Betjeningsvejledning Omskifterfunktion Ö 1.Åbn for A for at få koldt vand. Åbn for C for at få varmt vand. Juster temperaturen, indtil den er behagelig. 2. Drej på omskifter B, skifter funktion mellem bruser og svingtud. 3. Luk for vandhanerne (A+C), når du er færdig med badet. Justeringsfunktion for vandmassage: Denne regulator blander lidt eller meget (falsk) luft ind i vand tilstrømningen til vandmassage. Dette betyder at man kan regulere med hvilken styrke vandmassagen skal komme. NB: Bemærk at denne funktion ikke har noget at gøre med luft dyserne i bunden af karret at gøre. Denne funktion gælder kun for vandmassagen. 1.Drej regulator D med uret for at gøre massagen blidere. 2. Drej regulator D mod uret for at gøre massagen hårdere. Kontrolpanel: 1ÃStrømkontakt Tryk på knappen Power for at starte computersystemet. LCD-skærmen vil blive tændt, og bunden vil begynde at lyse. Der findes andre funktioner i standby-tilstand. Tryk på knappen "Power" igen for at slukke for systemet. 2ÃKnap til bundlys Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte bundlyset. Tryk på knappen igen for at slukke for bundlyset. ÄNår bundlyset er aktiveret, vil LCD-skræmen indikere, at bundlyset er slået til) 3ÃKnap til luft pumpe (luft massage i bunden) Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte luft pumpen. Tryk på knappen igen for at slukke for luft pumpen. ÄNår luft pumpen er tændt, vil LCD-skærmen vise, at luft pumpen er aktiveret) 4ÃKnap til hydro-massagepumpe (vand massage i siderne) Når systemet er tændt, skal der trykkes på knappen for at starte hydro-massagepumpen. Tryk på knappen igen for at stoppe hydro-massagepumpen. (Når hydro-massagepumpen er tændt, vil LCD-skærmen vise, at hydro-massagepumpen er aktiveret)

6 5. Radio Tænd: Tryk på knappen FM for at tænde for radioen. Radioen er tændt, når frekvenstegnet vises. Samtidig vil P+ -, P- -, V+ - og V- -funktionen blive aktiveret. Indstilling af kanaler: Når radioen er tændt, skal man trykke på knappen P+ og P- for at indstille radioens frekvens, og displayet vil vise den aktuelle frekvens (85MHz-108MHz). Indstilling af lydstyrke: Efter radioen er tændt, skal man trykke på knappen V+ eller V- for at regulere radioens lydstyrke. Displayet vil vise den aktuelle lydstyrke ( 0-10). Find radiokanal: Når radioen er tændt, skal man trykke på knappen MEM. Tryk nu på knappen P+ eller P- for henholdsvis at gå op eller ned på kanalbåndet, og find den ønskede kanal. Gem radiokanal: Når den ønskede kanal er fundet, skal man trykke på knappen "MEM for at gemme kanalen under det aktuelle kanalnummer. Gem radiokanal automatisk: Når radioen er tændt, skal man trykke på MEM og holde den nede for at gennemføre en automatisk søgning og lagring af kanaler. Radioen vil søge på frekvenser fra 87,0MHz til 108,0MHz, og automatisk gemme de fundne kanaler i en 0-15 rækkefølge. 6. Betjening af tv Tænd: Tryk på knappen TV for at tænde for tv et. Tryk på knappen igen, hvis du ønsker at slukke for tv'et. Find kanaler: Når tv et er tændt, skal man trykke på knappen P+ eller P- for at finde den ønskede kanal. Indstilling af lydstyrke: Når tv et er tændt, skal man trykke på V+ eller V- for henholdsvis at skrue op eller ned for lydstyrken. Menu-knap: Når tv et er tændt, skal man trykke på knappen MENU for at kalde menuen frem på skærmen. (Se anvisningerne for fjernbetjeningen for yderligere detaljer). Omstifterknap til TV/AV: Nåt tv et er tændt, skal man trykke på knappen TV/AV for at skifte fra TV- til AVvisning(fx DVD). Tryk på knappen igen for at vende tilbage til tv-visning.. Fjernbetjeningen: Fjernbetjeningens knapper: 1. Mute-knap 2. Kanalvælgerknap 3. Knap til indstilling af lydstyrke 4. Mode-knap 5. Talknapper til valg af kanal 6. Knap til vandret billedjustering 7. Knap til lodret billedjustering 8. Knap til valg af billedformat 9. Kanalvælger til kanaler over 10 (1-, 2-, 3-) 10. Returknap 11. Menuknap 12. Tænd/slukknap 13. Knap til kanalinfo (CALL) 14. Timer-knap (TIMER) 15. Knap til valg af menusprog (LANG) 16. Knap til indstilling af dato (CALE) 17. Vælgerknap til TV/AV (VIDEO) 18. Knap til automatisk kanalsøgning (AUTO)

7 Bemærk: 1: Peg fjernbetjeningen mod tv ets infrarøde modtager. 2. Tryk ikke hårdt på fjernbetjeningen, tab den ikke, gør den ikke våd og skil den ikke ad. 3. Betjen ikke fjernbetjeningens knapper kontinuerligt og hurtigt; der skal være et interval på mindst 2 sek. mellem de forskellige funktioner vælges. 4. Når tv et er tændt med knappen Tænd/Sluk, kan du vha. CH+/- knappen vælge kanal. Beskrivelse af fjernbetjeningens knapper: (1) Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden fra tv'et. Tryk på knappen igen eller på knappen VOL+ for at slå lyden til igen. (2) Kanalvælgerknap: Se betjeningsvejledningen til tv et vedr. kanalvalg. (3) Knap til indstilling af lyd: Se betjeningsvejledningen til tv et vedr. lydindstilling. (5 +9) Knapper til kanalvalg: Dette apparat har 0-24 og tilsammen 255 kanalmuligheder; Fjernbetjeningen har knapperne 0-9 (5) samt -/-- (9), ialt 11 knapper. Hvis kanalnummeret kun har ét ciffer (eks. kanal 8), er det kun nødvendigt at trykke på den tilhørende nummerknap (eks. 8). Hvis kanalnummeret har to cifre (eks. 14), skal man først trykke på knappen -/-- og skærmen vil vise 1-. Derefter skal der trykkes på talknappen 4 (kanal 14 vil nu blive valgt). (6) Knap til vandret billedjustering: Tryk på denne knap for at justere billedet til højre/venstre. Tryk på knappen igen for at justere tilbage igen. (7) Knap til lodret billedjustering: Tryk på denne knap for at justere billedet op/ned. Tryk på knappen igen for at justere tilbage igen. (8) Knap til valg af billedformat: Dette tv er et widescreen-tv. Tryk på denne knap for at ændre billedformatet til alm. tv. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til widescreen-visning. (10) Returknap: Tryk på denne knap for at få vist den forrige viste kanal. Hvis du trykker på knappen igen, vil du vender tilbage til den aktuelle kanal. (12) Tænd/sluk-knap: Tryk på denne knap for at slukke for tv'et. Tryk på knappen igen for igen at tænde tv'et. (13) Kanalinfo-knap: Tryk på denne knap for at få vist oplysningerne for den aktuelt viste kanal. (14) Timer-knap: Tryk på denne knap for at aktivere tv'ets timer. Du kan her indstille, hvornår, du ønsker, at dit tv skal slukke (indstil tiden op til 120 min.). (15) Knap til valg af menusprog: Tryk på denne knap for at vælge menusproget (kinesisk, engelsk, russisk, tysk og arabisk). (16) Knap til indstilling af dato: Tryk på denne knap for at få vist dag, måned og år. Tryk på knappen CHeller CHfor indstille året, og tryk på VOL- eller VOL+ for at indstille måneden. (17) Vælgerknap til AV/TV: Tryk på denne knap for at skifte mellem AV og TV. (18) Knap til automatisk søgning: Tryk på denne knap i fem sekunder for at påbegynde automatisk kanalsøgning. Menuknappens menuer: Følgende menu vil blive vist, når du trykker på denne knap: image, function, time, system og presetting. 1. Image Contrast (Kontrast), Lightness (Lys), Chroma (Farve), Definition (Skarphed) (se følgende fig.)

8 Tryk på CH/CH for at vælge Contrast (Kontrast), og tryk på VOL+/VOL- for at indstille den ønskede kontrast. Vælg og indstil Lightness (Lysstyrke), Chroma (Farve) og Definition (Skarphed) på samme måde. Bemærk: Chroma i image-menu kan kun vises, når der vises et NTSC-billede. 2.Function Function-menuen vil vise Language (Sprog), Calender (Kalender) og Game (Spil) (se følgende fig.) (1) Tryk på CH/CHfor at vælge "Language" (Sprog), og tryk på VOL- /VOL+ for at vælge et af menusprogene. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Calendar" (Kalender), og tryk på VOL- /VOL+ for at få vist dag, måned og år. Tryk på CH/CH for at indstille årstallet, og tryk VOL- /VOL for at indstille måneden. (3) Tryk på CH/CH for at vælge "Game" (Spil). Tryk nu på tænd/sluk-knappen eller VOL- /VOL+ for at åbne spil-menuen. Tryk på VOL- eller VOL+ for at flytte til henholdsvis venstre eller højre. Med CHrykkes nedad og med CHrotreres spillet 360e. Tryk på tænd/sluk-knappen for at forlade spilmenuen og gå tilbage til TV- eller video-visning. 3. Time Skærmen vil vise menuen Time (Tid). Her vises Clock (Ur), Power on time (Tændetid), Power off time (Slukketid), Reminding time (Påmindelsestid) og Reservation time (Reservationstid) (se fig. herunder) Tryk på VOL- /VOL+ for at indstille uret, og tryk CH/CH for at vælge "Power on time"; tryk nu på VOL- /VOL+ for at indstille tiden, tryk på CH/CHfor at vælge "Reservation program", og tryk på VOL- /VOL+ for at indstille din favoritkanal og indstil dit yndlingsprogram. De andre indstillingsmetoder er de samme som for indstilling af uret, og alle emner kan kun indstilles inden for 24 timer. Bemærk: Andre emner vil kun kunne indstilles efter uret er indstillet.

9 4.System Skærmen vil vise Color mode (farveindstillilng), Sound mode (lydindstilling), Blue screen, Horizontal circumrotation (vandret rotering), Vertical circumrotation (lodret rotering) samt image mode (billedindstilling) (se fig. herunder) (1) Tryk på CH/CH for at vælge "Color mode" (farvekalibrering); tryk nu på VOL-/VOL+, og vælg mellem AUTO, PAL, N3.58, N4 eller N3. Vælg den korrekte indstilling, da en forkert indstilling kan medføre, at der ikke vises farver eller dårlige billedfarver på tv et. Det anbefales at vælge "AUTO". (1) Tryk på CH/CH for at vælge "sound mode" (lydindstilling), og tryk på VOL+ for at vælge mellem 5.5M., 6.0M. og 6.5M. Bemærk: oplysninger vedr. lydindstilling: 5.5M er B/G, 6.0M er I og 6.5M er D/K. Indstil lydindstillingen, så den passer til den lokale lydindstilling. Hvis der ikke høres nogen lyd med billedet, kontroller da, om lydindstillingen er korrekt. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Blue screen", og tryk på VOL- /VOL+ for at indstille Blue screen på on eller off uden signal. (3) Tryk på CH/CH for at vælge "Horizontal circumrotation"; tryk på VOL- /VOL+ for at at aktivere vandret rotation af skærmen, og tryk på knappen igen for at rotere tilbage. (4) Tryk på CH/CH for at vælge "Vertical circumrotation"; tryk på VOL- /VOL+ for at at aktivere lodret rotation af skærmen, og tryk på knappen igen for at rotere tilbage. (5) Tryk på CH/CH for at vælge "image mode"; tryk på VOL- /VOL+ for at ændre billedeformatet til alm. tv og tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning. 5.Presetting Skærmen vil vise Program (Program), Memory (Hukommelse), Wave band (Frekvensbånd), Channel switch (Kanalknap), Fine tuning (Finindstilling), Manual searching (Manuel søgning) og Auto searching (Automatisk søgning) (se fig. herunder)

10 (1) Tryk på CH/CH for at vælge "Memory", og tryk på VOL- /VOL+ for at sætte Memory på on ; kanalnummeret vil nu blive vist, når du trykker på CH/CH for at skifte kanal; tryk på CH/CH for at stille Memory på off og kanalnummeret vil ikke blive vist, når du skifter kanal. (2) Tryk på CH/CH for at vælge "Auto searching"; tryk på VOL- /VOL+ for at påbegynde den automatisk søgning. Søgningsresultaterne vil blive automatisk gemt. Søgningen vil gennemgå V-L-H-UHF-frekvenser og efter endt søgning vil den vende tilbage til kanal 0. Bemærk: Automatisk søgning begynder ved kanalnummer "0". Ved manuel søgning vil en indikationslinje for kanalsøgning blive vist. Denne ændres fra rød til grøn, hvilket indikerer, at kanalerne er gemt på den bedst mulige position. Når en kanal med dårlilgt signal modtages, vil systemet automatisk opfatte dette som intet signal..vedligeholdelse 1. Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til den daglige rengøring af massagebadekarret. Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak, må dog ikke anvendes. Ligeledes må der ikke bruges desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd, til desinficering af dampbaderummet. 2. En ridse på overfladen af dampbaderummet kan vådslibes. Brug kun 2000#-sandpapir. Efterfølgende smøres der tandpasta på ridsen, og der efterpoleres med en blød klud. 3. Afkalkning af badekarret kan foretages med en klud vædet med varm citronsaft eller eddike. 4. Massagedysen og vandreturanordningen kan skilles ad, i tilfælde af at de tilstoppes med hår eller andet. 5. Forgyldte eller forkromede dele behøver ikke at blive aftørret så ofte. 6. Der må ikke anvendes skarpe værktøjer eller rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller slibemidler, til rengøring af dampbaderummet. 7. Tøm karret helt for vand efter brug, og sluk for strømmen. 8. Undgå at ridse karret med skarpe genstande. Tændte cigaretter eller andet med en temperatur på over 70 C må ikke berøre karrets overflade. 9. Rengøring af massageenhed: fyld karret med vand med en temperatur på ca. 40 C, og med 2 g rengøringsmiddel pr. 1 liter vand. Start massagefunktionen og lad den køre i ca. 5 minutter. Stop så pumpen, og tøm karret for vand. Fyld karret igen, denne gang med koldt vand, og lad massagefunktionen køre i ca. 3 minutter. Stop så pumpen, og tøm karret for vand. Til slut rengøres karret.

11 o. Sikkerhedsinstruktioner 1 Elektrisk arbejde på massagebadekarret må kun udføres af en elektriker og i henhold til brugervejledningen. 2 De elektriske installationer skal følge gældende regler på området, og der skal installeres en passende jordafbryder, foruden at man skal sikre sig, at jordledningen fungerer korrekt. Kontakterne, stikkene og stikkontakterne skal holdes væk fra vand. 3 Vandet, der fyldes i badekarret, må ikke være for varmt. Dette kan undgås ved først at påfylde koldt vandt og derefter varmt vand. Massagefunktionen må desuden ikke startes, før vandstanden er på højde med massagedysen. 4 Sluk for strømmen efter endt brug. Karret må højst bruges 30 minutter ad gangen. p=afhjælpning af fejl Fejl Årsag Udbedring Strømforsyningen er ikke tilsluttet Tilslut til strømforsyning Jordafbryderen er i stykker Udskift jordafbryderen Defekt vand-/luftpumpe Vandpumpe kører uden massage Massage kan ikke justeres Vandrøret lækker Ingen radiolyd Intet tvbillede Unormal strømtilførsel Fejl ved kontrolboks Diverse elementer i pumpehjulet Pumpefejl Fejl ved kontrolpanel Pumpehjul defekt Tilbageløbssuger er blokeret af luftudsivning Unormal spænding Hydro-massagens luftregulering er defekt. Forkert pakning Møtrikken er ikke spændt Rørsamling er ikke spændt fast Radiokablet er frakoblet Kontrolpanel defekt Signalet er ikke godt Tilslutningsfejl ved displayets strømforsyning Tilslutningsfejl ved displayets signalkabel Ingen kanaler Kontrollér strømkablet Udskift Rengør diverse elementer. Reparer eller udskift Udskift Udskift pumpehjul Rengør eller reparer røret Kontrollér spændingen Reparer eller udskift Udskift pakningen Spænd møtrikken Fastgør samlingen Tilslut radiokablet Reparér eller udskift Justér radiokabelets position Tryk på kontrolpanelets TV -knap Tilslut signalkablet Genindstil kanalerne Bemærk: 1. Hvis massagebadekarret ikke virker, skal brugeren bruge skemaet ovenfor til fejlfinding og afhjælpning. Hvis brugeren ikke kan finde årsagen til fejlen, eller hvis det er umuligt at udbedre den, skal forhandleren kontaktes. 2. Når boblebadekarret er i brug, stiller dets fugtige miljø store krav til de elektriske installationer. Foruden at producentens sikkerhedsanvisninger skal følges, må elektrisk arbejde på badekarret kun udføres af en elektriker, og der skal installeres en jordafbryder og en jordledning. Skulle de have tekniske spørgsmål er de velkommen til at kontakte service afdelingen via på

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Brugervejledning til spabad (DK)

Brugervejledning til spabad (DK) Brugervejledning til spabad (DK) 1. Sikkerhedsinformation ad aldrig børn komme i nærheden af spabadet uden voksenopsyn for at undgå ulykker. Fysisk hæmmede mennesker skal udvise stor forsigtighed når spabadet

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere