RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BILAG 4 SØNDERVIG FERIEPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BILAG 4 SØNDERVIG FERIEPARK"

Transkript

1 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BILAG 4 SØNDERVIG FERIEPARK

2 FORORD Søndervig Feriepark kommer til at bestå af op til 500 feriehuse af høj kvalitet og attraktive fællesfaciliteter bl.a. Nordeuropas største badeland med wellnessfaciliteter. Projektet ligger umiddelbart bag feriebyen Søndervig et af de udpegede særlige feriesteder i Danmark. Forsøget Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune er kendetegnet ved massiv feriehusturisme. 95 % af destinationens turismeforbrug stammer fra ferierejser og 83% af overnatningerne i forbindelse med ferierejser er i feriehuse. Udenlandsk ferieturisme står for 1,9 mia. kr. af turismeforbruget, eller 73%. Ringkøbing-Skjern Kommune er som destination således kendt for feriehusturisme. Det er det brand destinationen er kendetegnet ved, og den type turisme som fylder absolut mest. Turismens infrastruktur med detailhandel, naturens gratis glæder, samt oplevelsesprodukter hovedsageligt i naturen, er ligeledes opbygget til at tilfredsstille feriehusgæsterne. Men produktet er til tider umoderne. Det er meget sæsonbetonet, og dog har Ringkøbing-Skjern Kommune en meget lang sæson for en klassisk sommerhuskommune, fra påske til og med efterårsferien med høj belægning omkring jul og nytår. Den lange sæson begrundes i de mange udenlandske overnatninger. Ønsket med forsøget er således at gentænke det klassiske sommerhusområde, ved at tænke fællesfaciliteter, mere service og højkvalitets feriehuse sammen. Dermed skabes en øget udlejning og en sæsonforlængelse, som rækker ud over en hel minidestination, og skaber øget værditilvækst i kystferieturismen. Forsøget består i, at få realiseret en ny type sommerhusområde med centerfaciliteter, hvor sommerhusene opføres med pligtig udlejning gennem bureau. Der bliver offentlig adgang for alle til fællesfaciliteterne. Ferieparken kommer derved hele destinationen og øvrige til gode og cementerer Søndervig som et fyrtårn i den regionale turismeudvikling. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 2

3 Søndervig Feriepark er projekteret til en beliggenhed indenfor kystnærhedszonen i landzone og umiddelbart bag Søndervig by og øvrige sommerhusområder, samt tæt på Ringkøbing by. Søndervig Feriepark Set mod vest med Søndervig, klitterne og vesterhavet i baggrunden Potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, samt øget tiltrækning af udenlandske turister Søndervig Feriepark indebærer en investering i niveauet 750 mio. kr. 1 mia. kr. Den forventede omsætning når ferieparken er fuldt udbygget er omkring 175 mio. kr. og der forventes årligt besøgende i centret samt omkring overnatninger i selve ferieparken. Derudover forventes der op til afledte overnatninger i omkringliggende feriehuse, campingpladser, B & B mv. og en beskæftigelsesmæssig effekt på op til 1000 afledte arbejdspladser. Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske 1. Således forventes en årlig stigning på omtrent udenlandske overnatninger og knap danske overnatninger i destinationen som følge af Søndervig Feriepark. 1 Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012 SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 3

4 Det vurderes at Søndervig Feriepark vil blive et nyt reason-to-go for både udenlandske og danske turister, der søger en ferie ved Vesterhavet. Der foreligger aftaler med national investor og ligeledes med etableret og erfarent driftsselskab under forudsætning af, at projektet kan godkendes i den ønskede form. Projektet kan påbegyndes i løbet af , når tilladelser er givet. Oversigtskort med projektområde Søndervig Søndervig Feriepark Ringkøbing Hvide Sande SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 4

5 Synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme Søndervig Feriepark er et helt centralt og afgørende element i Ringkøbing-Skjern Kommunes målrettede, stærke og vækstfokuserede satsning på at udvikle kystturismen. Søndervig Feriepark indgår som en del af den kommunale planlægning, via de sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derudover er minidestination Søndervig udpeget som et særligt feriested af Videncenter for Kystturisme, og har siden 2007 været udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune som minidestination. I 2012 blev Destination Ringkøbing Fjord udpeget som Stærke Feriesteder Vest af Region Midtjylland. En destination med særligt vækstpotentiale for ferieturismen. I løbet af har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført et større udviklingsprojekt og turismeplanlægning for Søndervig, hvori ferieparken indgår. Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det, at turismen er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Kommunen er også Danmarks største kystferiekommune med 5,1 mio. estimerede overnatninger, og en turismeomsætning på 2,7 mia. kr. Arkitektonisk indpasning og hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab Området, hvor Søndervig Feriepark tænkes opført, er beliggende umiddelbart i forbindelse med Søndervig landværts bag byen. Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af ferieparken tager udgangspunkt i det nærtliggende klitlandskab. Den samlede bebyggelse er idémæssigt tænkt som et klitlandskab set fra tilkørselsvejene og Søndervig centrum. Centerbygningen vil være beklædt med grønne tage af bæredygtig karakter og både centerbygning og feriehuse vil blive opført med nyeste tilgængelige energibesparende teknologi. Bygningernes indbyrdes placering og udbygning vil forstærke oplevelsen af klitlandskabet, når gæsterne færdes rundt mellem bygningerne. I områdets disponering indgår en bred grøn kile op mod en kanal, der udgør områdets østlige afgræsning. Bygningshøjden aftrappes mod denne kile. Kilen bevarer en del af det SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 5

6 åbne landskabsbånd i forlængelse af Ringkøbing Fjord. Dele af området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Ved udarbejdelse af den kommende nye lokalplan for Søndervig Feriepark vil der bl.a. blive sat fokus på, at optimere ferieparkens sammenhænge med de omkringliggende landskaber og bebyggelser Ringkøbing Fjord, Vesterhavet, Søndervig mv. Januar 2015, Keld Hansen Projektejer Iver Enevoldsen Borgmester SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 6

7 FORHOLDET TIL OVERORDNET PLANLÆGNING Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det at turismen er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Siden 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en overordnet struktur for kommunens turismeudvikling baseret på kommunens stedbundne potentialer. I 2007 blev der således udpeget fem minidestinationer i kommunen, som havde og fortsat har særlig betydning for udviklingen af kommunens turismesatsning. Søndervig er udpeget som én af disse fem minidestinationer. I 2012 blev både Søndervig og Hvide Sande udpeget som 2 ud af 20 særlige feriesteder i Danmark af Videncenter for Kystturisme. Kriterierne for udpegningen som særligt feriested er bl.a. baseret på grundige analyser af feriestedets potentiale for vækst med udgangspunkt i eksisterende overnatningskapacitet, oplevelsesstruktur, infrastruktur, antal gæster, og sidst men ikke mindst turismeomsætning. Således er Søndervig og Hvide Sande de to minidestinationer som er bærende for hele kommunens turismeinfrastruktur. Hovedsagligt fordi der på Holmsland Klit, som strækker sig fra Houvig-området nord for Søndervig til Bjerregaard-området syd for Hvide Sande er placeret knap af kommunens knap feriehuse. 83% af kommunens turismeovernatninger findes i feriehuse og 95% af kommunens samlede turismeomsætning kommer fra ferieturismen, de øvrige 5% fra erhvervsturisme. I Ringkøbing-Skjern Kommune findes en exceptionel høj udlejningsprocent i de privatejede feriehuse. 25,3% af kommunens feriehuse er således til rådighed til udlejning gennem et feriehusudlejningsbureau og det estimeres, at ca. samme mængde udlejes gennem private kilder. Landsgennemsnittet er på 6,2%. Ringkøbing-Skjern Kommune har 5,1 mio. estimerede turismeovernatninger, heraf 3,2 mio. kommercielle overnatninger. Kommunen opnåede i 2011 et samlet turismeforbrug på 2,7 mia. kr. som skabte fuldtidsjob i kommunen. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 7

8 Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske. Kommunen er således særligt kendetegnet ved udenlandske turister, der står for 73% eller 1,9 mia. kr. af omsætningen. Tyskland er det største udenlandske marked med 1,7 mia. kr. svarende til 64% af omsætningen 2. Ringkøbing-Skjern Kommune er således Danmarks absolut største kystferiekommune, både målt i antal overnatninger, i antal fuldtidsbeskæftigede og i turismeomsætning. Faktisk er Ringkøbing-Skjern Kommune Danmarks 4. største turismekommune samlet set. Ferieturismen i Danmark står for knap 59,0 mia. kr. af turismens samlede omsætning, mens de forretningsrejsende står for et forbrug på 28,3 mia. kr. Således hersker der er ingen tvivl, om at turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune har stor betydning for både vækst og arbejdspladser lokalt i kommunen, men ligeledes på landsplan. Overnatninger Turismeforbrug 1. København 19,5 mio. 19,3 mia. kr. 2. Århus 3,5 mio. 3,3 mia. kr. 3. Aalborg 4,0 mio. 2,8 mia. kr. 4. Ringkøbing-Skjern 5,1 mio. 2,7 mia. kr. 5. Varde 4,7 mio. 2,0 mia. kr. 2 Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012 SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 8

9 SØNDERVIG Lokalt siger man Søndervig har altid åbent og her er gæster året rundt. På en god dag i højsæsonen besøger mellem mennesker Søndervig by og opland, i skoleferierne om vinteren omtrent det halve. Kun 200 personer har fast bopæl i Søndervig. Det er således ikke nogen hemmelighed, at Søndervig er en ferieby, og dermed også dybt afhængig af turismen, og dennes fortsatte udviklingsmuligheder. Søndervig Feriepark View over Holmsland Klit I sammenhæng med Søndervig Feriepark og som led i potentialeplanlægningen for Søndervig, ønskes feriebyen i højere grad åbnet op imod den unikke natur som feriebyen ligger midt i. Mod vest støder byen op imod Vesterhavets uendelige horisont, og mod syd-øst dominerer Ringkøbing Fjords spejlblanke overflade. Når Søndervig Feriepark realiseres vil endnu flere overnatninger i Søndervigområdet naturligvis betyde større erhvervspotentiale og værditilvækst til Søndervig. Derfor er flere erhvervsaktører interesserede i, at udvikle turismeerhvervet i og omkring Søndervig en by der ligger som en porten mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Ringkøbing-Skjern Kommune har med De sammenfattende turistpolitiske overvejelser for Kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune, taget afsæt i kommunens stedbundne potentialer for turismens fortsatte udvikling, og defineret en turismestruktur baseret på SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 9

10 eksisterende og planlagte overnatningsstrukturer, minidestinationer og attraktioner, samt turisternes færden og efterspørgsel, og erhvervsaktørernes behov og investeringsvilje. De sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune ses af Kystturismeredegørelsen i Bilag 5. (Ringkøbing-Skjern Kommune, Kystturismeredegørelse, 2014). Af nedenstående kort ses ligeledes at kommunens turisme er centreret omkring de to minidestinationer Hvide Sande og Søndervig. Høj koncentration af turister Vedersø Klit Meget høj Høj Minidestinationer Søndervig Feriepark Søndervig Søndervig Feriepark Ringkøbing Hvide Sande Bork Havn Revitaliseringen af Søndervig en moderne badeby, er ikke en ny idé eller en tanke opstået ud af den blå luft. Det er i stedet kulminationen af en lang og intensiv proces mellem region, kommune, turistforening, og i særdeleshed lokale erhvervsaktører, som gennem et tre årigt udviklingsprojekt, Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer i samarbejde med Videncenter for Kystturisme under EU s Regionalfond, har arbejdet med tanker og ideer til hvordan potentialet i Søndervig i højere grad kan forløses, således at det vil komme SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 10

11 kystturismen i et bredt opland til gode. Resultatet ses af Turismepotentialeplan for Hvide Sande og Søndervig, jf. Bilag 6. Projektet er opstået som et behov fra erhvervsaktører og turisterne, idet Søndervigs betydning for turismen i et stort opland er væsentligt og samtidig presset af faldet i udenlandske overnatninger. Ud af arbejdet med turismepotentialeplanlægning for Søndervig er fremkommet en klar vision for byens udvikling. Det er ønsket med denne ansøgning, at åbne Søndervig op til det omkringliggende landskab, at formidle og bruge de fantastiske naturressourcer som Søndervig ligger midt i, til at skabe et unikt fyrtårn i destinationen. Søndervig er en by med en stærk historie om ferielivets og badebyernes begyndelse, som med tiden har udviklet sig til at byde på et stort udbud af oplevelser, faciliteter og overnatningsmuligheder. Byens potentiale ligger i, at koble udviklingen af den moderne kystferieby med det uspolerede Vesterhav, de historiske sommerhuse, fortællingen om badeferiens begyndelse og bruge nærheden til fjorden og kysten aktivt. Denne ansøgning tager udgangspunkt i dette klare potentiale. Søndervig Feriepark områdeplan og afgrænsning fra gældende Lokalplan 200. Den nye lokalplan ventes at få en udvidet afgrænsning SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 11

12 ET NYT TYPE SOMMERHUSOMRÅDE Forsøget består i, at få realiseret en ny type sommerhusområde som både understøtter etablering og drift af centerfaciliteter og opføres med pligtig udlejning gennem bureau. Området ligger på nuværende tidspunkt i landzone, og ønskes derfor overført til sommerhusområde. Centerbygningen vil være åbent hele året med adgang for både boende gæster og udefrakommende besøgende. Der vil med det udbudte antal huse forventes en max. belægning pr. hus på 39 uger henover året og dermed opnås tilstrækkeligt grundlag for at drive centerbygningen som en helårsattraktion. Det ene er den andens forudsætning, forstået således, at en helårsåben centerbygning vil være grundlaget for at tiltrække boende gæster hele året og samtidig vil boende gæster være grundlaget for at drive attraktionerne i centerbygningen. Det er vigtigt at bemærke, at hele forudsætningen for etablering og drift af centerbygningen og dermed tilhørende helårsturisme, er et frasalg af boligdelen som private sommerhuse med pligtig udlejning gennem Søndervig Feriepark Formidling. Der vil ikke være økonomisk grundlag for gennemførsel af projektet, såfremt dette frasalg ikke sker i det forventede omfang Søndervig Feriepark, Projektleder Michael Neumann, 2014 Badelandet vil få en størrelse og en indretning som vil tiltrække besøgende fra omkringliggende områder og byer i en radius på op til 75 km hele året. Kombinationen med den aktive Søndervig by, der ligger som en port til Vesterhavet og en port til Ringkøbing Fjord, samt de centrale indendørs faciliteter i ferieparken såsom legeland, badeland og wellness garanterer, at der vil være aktivitetsmuligheder året rundt. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 12

13 SØNDERVIG FERIEPARK Private projektejere har i 6 år arbejdet på projektet Søndervig Feriepark 3. Et projekt der omhandler etablering af op til 500 kvalitets feriehuse og Nordeuropas største badeland med wellnessfaciliteter i tæt sammenhæng med den eksisterende bebyggelse ved Søndervig. Søndervig Feriepark indebærer en investering på 750 mio. kr. 1 mia. kr. Heraf koster centerfaciliteterne ca. 275 mio. kr. Det forventes at udefrakommende dagsgæster i badeland, wellness og øvrige centerfaciliteter vil være omkring besøgende om året. Der forventes antal overnatninger i selve ferieparken, heraf 100% belægning i sommersæsonen og 50% belægning i vintersæsonen, samlet set fuld belægning i 39 uger. Derudover forventes det at ferieparken og de dertil knyttede centerfaciliteter vil genererer op til afledte overnatninger i destinationen. Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske. Denne fordeling forventes, at kunne overføres til ferieparken og således forventes der opnået en øgning i destinationens overnatninger med ca udenlandske overnatninger og knap danske overnatninger. Ferieparken er projekteret til en beliggenhed inden for kystnærhedszonen bag Søndervig by og øvrige sommerhusområder, samt i cykelafstand til Hvide Sande mod syd og Ringkøbing mod øst. Ferieparken kan dermed etableres som en udvidelse af det eksisterende Søndervig centerområde langs Lodbergsvej. Særligt det planlagte badeland med wellness, men ligeledes de nye ferieboliger af høj kvalitet, vil komme hele destinationen og øvrige til gode og cementere Søndervig som et fyrtårn i den regionale turismeudvikling. Som udgangspunkt har Søndervig Feriepark set det helt naturligt at understøtte destinationens arbejde om at skabe et nyt oplevelsesunivers, som i attraktioner og kommunikation kan være dét fyrtårn for hele området, som kan samle destinationen og være reasonto-go, altså den attraktion, som kan være et besøg værd i sig selv, men som også understøtter andre ferieformer i området, og som kan forlænge turistens ophold og forhøje det gennemsnitlige døgnforbrug i området. Søndervig Feriepark kan blive den attraktion. Ved udviklingen af projektet Søndervig Feriepark er der lagt vægt på, at der er oplevelser for alle specielt børnefamilierne. Samtidig har man ønsket at tilgodese og tiltrække det 3 Se eventuelt SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 13

14 store antal ferieturister i egne og lejede sommerhuse i hele området langs Vestkysten og ved Ringkøbing Fjord. Konceptet Søndervig en moderne badeby bygger på historien om de første badegæster, som kom til Søndervig for at få glæde af de rensende og helbredende havbade. Trenden med sund livsstil, afkobling og det tyske udtryk Erholung har i den grad stadig sin relevans. Værdien, historien samt sammensætningen af Søndervigs eksisterende målgrupper; børnefamilier og voksne par uden børn gør, at her er et tydeligt erhvervsmæssigt perspektiv i at satse på forretningsudvikling af et kur- og feriekoncept for byen som helhed, som tager fat i byens visuelle identitet, forretningspotentiale og lokale styrker. Hovedformålet med udformningen af de forskellige attraktioner og centret som helhed, har været at skabe et center med identitet. Et center, som ikke bare er endnu et badeland. Derimod ønskes der skabt faciliteter, som forlænger oplevelserne fra området og udvider bevidstheden om den destination, man besøger, som skaber en nærværende oplevelse. Et center som fjerner sig fra at være et anonymt og generisk center med et reelt ønske om at afgive læring, viden og interesse for det område, man befinder sig i. Samtidig skal faciliteter og aktiviteter imødekomme de moderne familiers behov og ønske om underholdning og nyskabende oplevelser og ikke mindst imponere som badelandsmekka på m 2. Søndervig Feriepark set fra nord SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 14

15 Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af ferieparken tager udgangspunkt i det nærtliggende klitlandskab. Den samlede bebyggelse er idémæssigt tænkt som et klitlandskab set fra tilkørselsvejene og Søndervig centrum. Centerbygningen vil være beklædt med grønne tage af bæredygtig karakter. Bygningernes indbyrdes placering og udbygning vil forstærke oplevelsen af klitlandskabet, når gæsterne færdes rundt mellem bygningerne. Snit over projektområdet i nordlig retning Badelandets forskellige aktivitetsområder imødekommer hele familiens ønsker og behov og kan nydes efter temperament, aktivitetsniveau og alder. Der er udformet vilde og udfordrende rutsjebaner, stille og rolige baby bassiner, familieområder med plads til de mindre børn og heftigt bølgebassin til de mere vovede. Alt sammen dannet i naturtro kulisser og miljøer fra området i og omkring Søndervig. Der er lagt vægt på, at de mest hard core badelandsgæster her vil få en ny og anderledes oplevelse i moderne, innovative og fremtidssikrede aktivitetsområder. Miljøet, aktiviteterne og ikke mindst de tilknyttede kur og wellnessmuligheder som saunaer, spa er og wellnessbehandlinger matcher og understøtter minidestinationens DNA Søndervig en moderne badeby. De mange aktivitetsområder i badelandet vil tiltrække børnefamilierne med børn i alle aldre og ikke mindst tilgodese det individuelle familiemedlems behov for aktiviteter og afslapningsmuligheder. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 15

16 FERIECENTER SOM TESTCENTER FOR SOLCELLE- TIL BRINTANLÆG En centerbygning med et så stort badeland, der skal være helårsåbent, har et stort energibehov. Derfor er der inden for alle områder planlagt implementering af den senest tilgængelige energibesparende teknologi, så miljøbelastningen bliver så lille som mulig. Søndervig Feriepark har ansøgt EU om at blive 1 af 1000 testcentre i Europa for solcelle- til brintanlæg, hvorved solcelleenergi som generes om sommeren, kan lagres i brinten og således bruges i koldere årstider. Når teknologien bliver bedre udviklet, vil den også kunne bruges til at lagre strøm fra vindmøller, hvilket har stor betydning, idet Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarks største producent af strøm fra vindmøller. Søndervig Feriepark understøtter dermed Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi 2020 målsætning om, at blive selvforsynende med vedvarende energi inden udgangen af Feriehusene er ligeledes energimærkede, samt der vil blive installeret solcelleanlæg på nogle af husene, luft-til-vand pumper og luft-til-luft via strøm fra solceller på andre. Energimærkningen af feriehuse støtter op om kommunens indsats for øget energimærkning af feriehuse, således at der opnås bedre gennemsigtighed i feriehusets energiforbrug for gæsten. Det er en klar vurdering at energimærkede feriehuse vil være en stor konkurrencefordel fremover, særligt overfor de højtforbrugende miljøbevidste kundesegmenter. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 16

17 FERIECENTERETS ARKITEKTONISKE INDPASNING I OMRÅDET Området er landskabeligt velafgrænset og ligger i en markant, omtrent ubebygget, lavtliggende landskabskile, der strækker sig som en naturlig forlængelse af de to store fjordområder mod syd og mod nord. Mod vest hæver terrænet sig i det bebyggede klitlandskab mod Vesterhavet, og mod øst i det bevoksede og bebyggede morænelandskab omkring Klevehuse. Hele landskabskilen rummer blot enkelte bygninger ved golfbanen og samlet omkring en gård et par kilometer nord for projektområdet. Længere mod nord findes områder med pilekrat af en højde på max. 2-4 m. Langs afvandingskanalen findes også pilekrat. Landskabskilen krummer svagt mod nordøst og rækker ubrudt mod horisonten mod Stadil og Vest Stadil Fjord. Landskabskilen er som landskabselement således med til at understrege storheden og åbenheden i det vestjyske landskab. I områdets disponering indgår en bred grøn kile op mod kanalen, der udgør områdets østlige afgræsning. Bygningshøjden aftrappes mod denne kile. Kilen bevarer en del af det åbne landskabsbånd i forlængelse af Ringkøbing Fjord en markering af den tørlagte fjordarm som et nærtliggende naturområde. Området er i dag stort set ubebygget, og Houvig Klitvej udgør en tydelig markeret grænse til den bymæssige bebyggelse og sommerhusbebyggelsen vest for landevejen. Umiddelbart vest for morænelandskabet ved Klevehuse er der i dag vidt udsyn mod klitlandskabet og bymiljøet ved Søndervig, og det traditionelle sommerhusbyggeri i klitterne. Bebyggelsen i ferieparken vil fremrykke byfronten, og især centerbebyggelsen og dermed ændre oplevelsen af det bebyggede klitlandskab ved Søndervig set fra Søndervig Landevej. Den nye lokalplan for Søndervig Feriepark vil fokusere på at styrke sammenhængen til de omkringliggende områder i endnu højere grad end det er beskrevet i den eksisterende lokalplan for området. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 17

18 Projektområdet set fra krydset mellem Søndervig Landevej og Houvig Klitvej i dag og med visualisering af centret Projektområdet set fra Søndervig Landevej i dag og med visualisering af centret Udformningen af centerbygningerne - som holder sig under højden af kystklitten og de højeste eksisterende bygninger, og som kiler sig ind i landskabet med grønne tage - vil dog i nogen grad mindske byggeriets synlighed. Aftrapning af bebyggelseshøjden for ferieboligerne ud mod landskabskilen vil ligeledes bidrage hertil. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 18

19 TILGÆNGELIGHED OG HANDICAPVENLIGHED Der vil i indretning af både centerbygning, rekreative områder og feriehusene blive lagt vægt på tilgængelighed. Alle husene undtagen Golfhusene som er i 2 plan vil kunne benyttes af gangbesværede. I centerbygningen vil der være indrettet handicapvenlig adgang og ca. 10% af boligerne vil blive indrettet som deciderede handicapvenlige boliger. Ligeledes vil der i stort set hele området blive anlagt stier og veje, som er kørestolsvenlige. Der laves også aftaler med lokale cykeludlejere omkring handicapcykler, således at særligt familier med handicappede børn kan komme ud i landskabet, komme til fjorden via stisystemerne og broen over Baggers Dæmning, samt komme til Vesterhavet via terræntæppet, se billede herunder. Indvielse af Søndervig Terræntæppe ved Jason Watt, forår 2014 (hvidesande.dk) SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 19

20 FERIEPARKEN SOM REKREATIVT KNUDEPUNKT MELLEM HAV OG FJORD Udover at blive Nordens største badelandsmekka, vil Søndervig Feriepark også kunne blive et spændende og rekreativt område tæt ved fjord og hav. Projektet i sin fulde udformning vil blive bundet sammen af et net af stier i feriebyen langs golfbanen og langs fjorden. Der vil blive attraktive muligheder for at opleve miljøet ved fjord-digerne og være et fint udgangspunkt for oplevelser langs fjorden for gående, segway, cykel eller andet og på fjorden med enten kajak, kano, surf med mere. Der vil blive indrettet faciliteter til offentlig adgang såsom parkeringspladser og toiletter. Disse vil også blive indrettet, så der er adgang for handicappede. Det samlede projekt vil løfte området og destinationen både visuelt og erhvervsmæssigt, da det opnår en størrelse og en attraktionsværdi, som vil tiltrække gæster nationalt og internationalt og samtidig give en stor bevågenhed fra presse og aktører i ind og udland. Søndervig Feriepark View over Holmsland Klit SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 20

21 HELÅRSTURISME OG TURISMEPOTENTIALE Søndervig Ferieparks Udlejningsforretning, vil være et selvstændigt formidlingsselskab, som driver udlejningen, salg og markedsføring. Til drift af centerbygningen inkl. restauranter osv. dannes et separat selskab. ÅR / Effekt Omsætning: Center Omsætning: Udlejning af huse SUM Forventet antal jobs/ årsværk i ferieparken Forventet antal afledte jobs 2 Der foreligger aftaler med national investor og ligeledes med etableret og erfarent driftsselskab under forudsætning, at projektet kan godkendes i den ønskede form Vurdering baseret på TØBBE tal, der viser effekten af turismeforbruget således; når regionen opnår én million kroner i ekstra turismeforbrug er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1 job (årsværk), kr. i værditilvækst og skatteindtægter på kr. (Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012) 2 Estimering af akkumulerede jobs baseret på kendskab til markedet. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 21

22 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Ved Fjorden Ringkøbing KONTAKTPERSON Niels Peter V. Lauridsen Planchef Tlf

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44... Page 1 of 1 From: Niels Peter V. Lauridsen Sent: 30-04-2015 13:26:14 To: Cc: Subject: nst@nst.dk Iver Enevoldsen; claus@kalhoj.com J.nr. NST-119-00321 Ansøgning til forsøgsordning for kyst og naturturisme

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VERSION 1 2014 KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune VANDSPORTSTURISME CYKELTURISME LYSTFISKERTURISME

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig

Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig INTRO Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer et nationalt demonstrationsprojekt August 2014 1 HVIDE SANDE & SØNDERVIG Turismepotentialeplan

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Dialogforum om turismeplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Dialogforum om turismeplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Dialogforum om turismeplanlægning Kolofon Titel: Afrapportering fra Dialogforum om turismeplanlægning. Emneord: Planlægning, koncentrerede turistområder, sammenhængende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Lønne Feriepark 107F, Seawest 6830 Nørre Nebel

Lønne Feriepark 107F, Seawest 6830 Nørre Nebel Lønne Feriepark 107F, Seawest 6830 Nørre Nebel Sag: 68301839 edc.dk Nr. Nebel Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE Bredgade 22-6830 Nørre Nebel Tlf. 75287733-683@edc.dk Boligen Opført: 2006 Rum/Værelser:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere