RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BILAG 4 SØNDERVIG FERIEPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BILAG 4 SØNDERVIG FERIEPARK"

Transkript

1 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BILAG 4 SØNDERVIG FERIEPARK

2 FORORD Søndervig Feriepark kommer til at bestå af op til 500 feriehuse af høj kvalitet og attraktive fællesfaciliteter bl.a. Nordeuropas største badeland med wellnessfaciliteter. Projektet ligger umiddelbart bag feriebyen Søndervig et af de udpegede særlige feriesteder i Danmark. Forsøget Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune er kendetegnet ved massiv feriehusturisme. 95 % af destinationens turismeforbrug stammer fra ferierejser og 83% af overnatningerne i forbindelse med ferierejser er i feriehuse. Udenlandsk ferieturisme står for 1,9 mia. kr. af turismeforbruget, eller 73%. Ringkøbing-Skjern Kommune er som destination således kendt for feriehusturisme. Det er det brand destinationen er kendetegnet ved, og den type turisme som fylder absolut mest. Turismens infrastruktur med detailhandel, naturens gratis glæder, samt oplevelsesprodukter hovedsageligt i naturen, er ligeledes opbygget til at tilfredsstille feriehusgæsterne. Men produktet er til tider umoderne. Det er meget sæsonbetonet, og dog har Ringkøbing-Skjern Kommune en meget lang sæson for en klassisk sommerhuskommune, fra påske til og med efterårsferien med høj belægning omkring jul og nytår. Den lange sæson begrundes i de mange udenlandske overnatninger. Ønsket med forsøget er således at gentænke det klassiske sommerhusområde, ved at tænke fællesfaciliteter, mere service og højkvalitets feriehuse sammen. Dermed skabes en øget udlejning og en sæsonforlængelse, som rækker ud over en hel minidestination, og skaber øget værditilvækst i kystferieturismen. Forsøget består i, at få realiseret en ny type sommerhusområde med centerfaciliteter, hvor sommerhusene opføres med pligtig udlejning gennem bureau. Der bliver offentlig adgang for alle til fællesfaciliteterne. Ferieparken kommer derved hele destinationen og øvrige til gode og cementerer Søndervig som et fyrtårn i den regionale turismeudvikling. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 2

3 Søndervig Feriepark er projekteret til en beliggenhed indenfor kystnærhedszonen i landzone og umiddelbart bag Søndervig by og øvrige sommerhusområder, samt tæt på Ringkøbing by. Søndervig Feriepark Set mod vest med Søndervig, klitterne og vesterhavet i baggrunden Potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, samt øget tiltrækning af udenlandske turister Søndervig Feriepark indebærer en investering i niveauet 750 mio. kr. 1 mia. kr. Den forventede omsætning når ferieparken er fuldt udbygget er omkring 175 mio. kr. og der forventes årligt besøgende i centret samt omkring overnatninger i selve ferieparken. Derudover forventes der op til afledte overnatninger i omkringliggende feriehuse, campingpladser, B & B mv. og en beskæftigelsesmæssig effekt på op til 1000 afledte arbejdspladser. Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske 1. Således forventes en årlig stigning på omtrent udenlandske overnatninger og knap danske overnatninger i destinationen som følge af Søndervig Feriepark. 1 Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012 SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 3

4 Det vurderes at Søndervig Feriepark vil blive et nyt reason-to-go for både udenlandske og danske turister, der søger en ferie ved Vesterhavet. Der foreligger aftaler med national investor og ligeledes med etableret og erfarent driftsselskab under forudsætning af, at projektet kan godkendes i den ønskede form. Projektet kan påbegyndes i løbet af , når tilladelser er givet. Oversigtskort med projektområde Søndervig Søndervig Feriepark Ringkøbing Hvide Sande SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 4

5 Synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme Søndervig Feriepark er et helt centralt og afgørende element i Ringkøbing-Skjern Kommunes målrettede, stærke og vækstfokuserede satsning på at udvikle kystturismen. Søndervig Feriepark indgår som en del af den kommunale planlægning, via de sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derudover er minidestination Søndervig udpeget som et særligt feriested af Videncenter for Kystturisme, og har siden 2007 været udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune som minidestination. I 2012 blev Destination Ringkøbing Fjord udpeget som Stærke Feriesteder Vest af Region Midtjylland. En destination med særligt vækstpotentiale for ferieturismen. I løbet af har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført et større udviklingsprojekt og turismeplanlægning for Søndervig, hvori ferieparken indgår. Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det, at turismen er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Kommunen er også Danmarks største kystferiekommune med 5,1 mio. estimerede overnatninger, og en turismeomsætning på 2,7 mia. kr. Arkitektonisk indpasning og hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab Området, hvor Søndervig Feriepark tænkes opført, er beliggende umiddelbart i forbindelse med Søndervig landværts bag byen. Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af ferieparken tager udgangspunkt i det nærtliggende klitlandskab. Den samlede bebyggelse er idémæssigt tænkt som et klitlandskab set fra tilkørselsvejene og Søndervig centrum. Centerbygningen vil være beklædt med grønne tage af bæredygtig karakter og både centerbygning og feriehuse vil blive opført med nyeste tilgængelige energibesparende teknologi. Bygningernes indbyrdes placering og udbygning vil forstærke oplevelsen af klitlandskabet, når gæsterne færdes rundt mellem bygningerne. I områdets disponering indgår en bred grøn kile op mod en kanal, der udgør områdets østlige afgræsning. Bygningshøjden aftrappes mod denne kile. Kilen bevarer en del af det SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 5

6 åbne landskabsbånd i forlængelse af Ringkøbing Fjord. Dele af området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Ved udarbejdelse af den kommende nye lokalplan for Søndervig Feriepark vil der bl.a. blive sat fokus på, at optimere ferieparkens sammenhænge med de omkringliggende landskaber og bebyggelser Ringkøbing Fjord, Vesterhavet, Søndervig mv. Januar 2015, Keld Hansen Projektejer Iver Enevoldsen Borgmester SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 6

7 FORHOLDET TIL OVERORDNET PLANLÆGNING Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det at turismen er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Siden 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en overordnet struktur for kommunens turismeudvikling baseret på kommunens stedbundne potentialer. I 2007 blev der således udpeget fem minidestinationer i kommunen, som havde og fortsat har særlig betydning for udviklingen af kommunens turismesatsning. Søndervig er udpeget som én af disse fem minidestinationer. I 2012 blev både Søndervig og Hvide Sande udpeget som 2 ud af 20 særlige feriesteder i Danmark af Videncenter for Kystturisme. Kriterierne for udpegningen som særligt feriested er bl.a. baseret på grundige analyser af feriestedets potentiale for vækst med udgangspunkt i eksisterende overnatningskapacitet, oplevelsesstruktur, infrastruktur, antal gæster, og sidst men ikke mindst turismeomsætning. Således er Søndervig og Hvide Sande de to minidestinationer som er bærende for hele kommunens turismeinfrastruktur. Hovedsagligt fordi der på Holmsland Klit, som strækker sig fra Houvig-området nord for Søndervig til Bjerregaard-området syd for Hvide Sande er placeret knap af kommunens knap feriehuse. 83% af kommunens turismeovernatninger findes i feriehuse og 95% af kommunens samlede turismeomsætning kommer fra ferieturismen, de øvrige 5% fra erhvervsturisme. I Ringkøbing-Skjern Kommune findes en exceptionel høj udlejningsprocent i de privatejede feriehuse. 25,3% af kommunens feriehuse er således til rådighed til udlejning gennem et feriehusudlejningsbureau og det estimeres, at ca. samme mængde udlejes gennem private kilder. Landsgennemsnittet er på 6,2%. Ringkøbing-Skjern Kommune har 5,1 mio. estimerede turismeovernatninger, heraf 3,2 mio. kommercielle overnatninger. Kommunen opnåede i 2011 et samlet turismeforbrug på 2,7 mia. kr. som skabte fuldtidsjob i kommunen. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 7

8 Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske. Kommunen er således særligt kendetegnet ved udenlandske turister, der står for 73% eller 1,9 mia. kr. af omsætningen. Tyskland er det største udenlandske marked med 1,7 mia. kr. svarende til 64% af omsætningen 2. Ringkøbing-Skjern Kommune er således Danmarks absolut største kystferiekommune, både målt i antal overnatninger, i antal fuldtidsbeskæftigede og i turismeomsætning. Faktisk er Ringkøbing-Skjern Kommune Danmarks 4. største turismekommune samlet set. Ferieturismen i Danmark står for knap 59,0 mia. kr. af turismens samlede omsætning, mens de forretningsrejsende står for et forbrug på 28,3 mia. kr. Således hersker der er ingen tvivl, om at turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune har stor betydning for både vækst og arbejdspladser lokalt i kommunen, men ligeledes på landsplan. Overnatninger Turismeforbrug 1. København 19,5 mio. 19,3 mia. kr. 2. Århus 3,5 mio. 3,3 mia. kr. 3. Aalborg 4,0 mio. 2,8 mia. kr. 4. Ringkøbing-Skjern 5,1 mio. 2,7 mia. kr. 5. Varde 4,7 mio. 2,0 mia. kr. 2 Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012 SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 8

9 SØNDERVIG Lokalt siger man Søndervig har altid åbent og her er gæster året rundt. På en god dag i højsæsonen besøger mellem mennesker Søndervig by og opland, i skoleferierne om vinteren omtrent det halve. Kun 200 personer har fast bopæl i Søndervig. Det er således ikke nogen hemmelighed, at Søndervig er en ferieby, og dermed også dybt afhængig af turismen, og dennes fortsatte udviklingsmuligheder. Søndervig Feriepark View over Holmsland Klit I sammenhæng med Søndervig Feriepark og som led i potentialeplanlægningen for Søndervig, ønskes feriebyen i højere grad åbnet op imod den unikke natur som feriebyen ligger midt i. Mod vest støder byen op imod Vesterhavets uendelige horisont, og mod syd-øst dominerer Ringkøbing Fjords spejlblanke overflade. Når Søndervig Feriepark realiseres vil endnu flere overnatninger i Søndervigområdet naturligvis betyde større erhvervspotentiale og værditilvækst til Søndervig. Derfor er flere erhvervsaktører interesserede i, at udvikle turismeerhvervet i og omkring Søndervig en by der ligger som en porten mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Ringkøbing-Skjern Kommune har med De sammenfattende turistpolitiske overvejelser for Kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune, taget afsæt i kommunens stedbundne potentialer for turismens fortsatte udvikling, og defineret en turismestruktur baseret på SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 9

10 eksisterende og planlagte overnatningsstrukturer, minidestinationer og attraktioner, samt turisternes færden og efterspørgsel, og erhvervsaktørernes behov og investeringsvilje. De sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune ses af Kystturismeredegørelsen i Bilag 5. (Ringkøbing-Skjern Kommune, Kystturismeredegørelse, 2014). Af nedenstående kort ses ligeledes at kommunens turisme er centreret omkring de to minidestinationer Hvide Sande og Søndervig. Høj koncentration af turister Vedersø Klit Meget høj Høj Minidestinationer Søndervig Feriepark Søndervig Søndervig Feriepark Ringkøbing Hvide Sande Bork Havn Revitaliseringen af Søndervig en moderne badeby, er ikke en ny idé eller en tanke opstået ud af den blå luft. Det er i stedet kulminationen af en lang og intensiv proces mellem region, kommune, turistforening, og i særdeleshed lokale erhvervsaktører, som gennem et tre årigt udviklingsprojekt, Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer i samarbejde med Videncenter for Kystturisme under EU s Regionalfond, har arbejdet med tanker og ideer til hvordan potentialet i Søndervig i højere grad kan forløses, således at det vil komme SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 10

11 kystturismen i et bredt opland til gode. Resultatet ses af Turismepotentialeplan for Hvide Sande og Søndervig, jf. Bilag 6. Projektet er opstået som et behov fra erhvervsaktører og turisterne, idet Søndervigs betydning for turismen i et stort opland er væsentligt og samtidig presset af faldet i udenlandske overnatninger. Ud af arbejdet med turismepotentialeplanlægning for Søndervig er fremkommet en klar vision for byens udvikling. Det er ønsket med denne ansøgning, at åbne Søndervig op til det omkringliggende landskab, at formidle og bruge de fantastiske naturressourcer som Søndervig ligger midt i, til at skabe et unikt fyrtårn i destinationen. Søndervig er en by med en stærk historie om ferielivets og badebyernes begyndelse, som med tiden har udviklet sig til at byde på et stort udbud af oplevelser, faciliteter og overnatningsmuligheder. Byens potentiale ligger i, at koble udviklingen af den moderne kystferieby med det uspolerede Vesterhav, de historiske sommerhuse, fortællingen om badeferiens begyndelse og bruge nærheden til fjorden og kysten aktivt. Denne ansøgning tager udgangspunkt i dette klare potentiale. Søndervig Feriepark områdeplan og afgrænsning fra gældende Lokalplan 200. Den nye lokalplan ventes at få en udvidet afgrænsning SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 11

12 ET NYT TYPE SOMMERHUSOMRÅDE Forsøget består i, at få realiseret en ny type sommerhusområde som både understøtter etablering og drift af centerfaciliteter og opføres med pligtig udlejning gennem bureau. Området ligger på nuværende tidspunkt i landzone, og ønskes derfor overført til sommerhusområde. Centerbygningen vil være åbent hele året med adgang for både boende gæster og udefrakommende besøgende. Der vil med det udbudte antal huse forventes en max. belægning pr. hus på 39 uger henover året og dermed opnås tilstrækkeligt grundlag for at drive centerbygningen som en helårsattraktion. Det ene er den andens forudsætning, forstået således, at en helårsåben centerbygning vil være grundlaget for at tiltrække boende gæster hele året og samtidig vil boende gæster være grundlaget for at drive attraktionerne i centerbygningen. Det er vigtigt at bemærke, at hele forudsætningen for etablering og drift af centerbygningen og dermed tilhørende helårsturisme, er et frasalg af boligdelen som private sommerhuse med pligtig udlejning gennem Søndervig Feriepark Formidling. Der vil ikke være økonomisk grundlag for gennemførsel af projektet, såfremt dette frasalg ikke sker i det forventede omfang Søndervig Feriepark, Projektleder Michael Neumann, 2014 Badelandet vil få en størrelse og en indretning som vil tiltrække besøgende fra omkringliggende områder og byer i en radius på op til 75 km hele året. Kombinationen med den aktive Søndervig by, der ligger som en port til Vesterhavet og en port til Ringkøbing Fjord, samt de centrale indendørs faciliteter i ferieparken såsom legeland, badeland og wellness garanterer, at der vil være aktivitetsmuligheder året rundt. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 12

13 SØNDERVIG FERIEPARK Private projektejere har i 6 år arbejdet på projektet Søndervig Feriepark 3. Et projekt der omhandler etablering af op til 500 kvalitets feriehuse og Nordeuropas største badeland med wellnessfaciliteter i tæt sammenhæng med den eksisterende bebyggelse ved Søndervig. Søndervig Feriepark indebærer en investering på 750 mio. kr. 1 mia. kr. Heraf koster centerfaciliteterne ca. 275 mio. kr. Det forventes at udefrakommende dagsgæster i badeland, wellness og øvrige centerfaciliteter vil være omkring besøgende om året. Der forventes antal overnatninger i selve ferieparken, heraf 100% belægning i sommersæsonen og 50% belægning i vintersæsonen, samlet set fuld belægning i 39 uger. Derudover forventes det at ferieparken og de dertil knyttede centerfaciliteter vil genererer op til afledte overnatninger i destinationen. Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske. Denne fordeling forventes, at kunne overføres til ferieparken og således forventes der opnået en øgning i destinationens overnatninger med ca udenlandske overnatninger og knap danske overnatninger. Ferieparken er projekteret til en beliggenhed inden for kystnærhedszonen bag Søndervig by og øvrige sommerhusområder, samt i cykelafstand til Hvide Sande mod syd og Ringkøbing mod øst. Ferieparken kan dermed etableres som en udvidelse af det eksisterende Søndervig centerområde langs Lodbergsvej. Særligt det planlagte badeland med wellness, men ligeledes de nye ferieboliger af høj kvalitet, vil komme hele destinationen og øvrige til gode og cementere Søndervig som et fyrtårn i den regionale turismeudvikling. Som udgangspunkt har Søndervig Feriepark set det helt naturligt at understøtte destinationens arbejde om at skabe et nyt oplevelsesunivers, som i attraktioner og kommunikation kan være dét fyrtårn for hele området, som kan samle destinationen og være reasonto-go, altså den attraktion, som kan være et besøg værd i sig selv, men som også understøtter andre ferieformer i området, og som kan forlænge turistens ophold og forhøje det gennemsnitlige døgnforbrug i området. Søndervig Feriepark kan blive den attraktion. Ved udviklingen af projektet Søndervig Feriepark er der lagt vægt på, at der er oplevelser for alle specielt børnefamilierne. Samtidig har man ønsket at tilgodese og tiltrække det 3 Se eventuelt SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 13

14 store antal ferieturister i egne og lejede sommerhuse i hele området langs Vestkysten og ved Ringkøbing Fjord. Konceptet Søndervig en moderne badeby bygger på historien om de første badegæster, som kom til Søndervig for at få glæde af de rensende og helbredende havbade. Trenden med sund livsstil, afkobling og det tyske udtryk Erholung har i den grad stadig sin relevans. Værdien, historien samt sammensætningen af Søndervigs eksisterende målgrupper; børnefamilier og voksne par uden børn gør, at her er et tydeligt erhvervsmæssigt perspektiv i at satse på forretningsudvikling af et kur- og feriekoncept for byen som helhed, som tager fat i byens visuelle identitet, forretningspotentiale og lokale styrker. Hovedformålet med udformningen af de forskellige attraktioner og centret som helhed, har været at skabe et center med identitet. Et center, som ikke bare er endnu et badeland. Derimod ønskes der skabt faciliteter, som forlænger oplevelserne fra området og udvider bevidstheden om den destination, man besøger, som skaber en nærværende oplevelse. Et center som fjerner sig fra at være et anonymt og generisk center med et reelt ønske om at afgive læring, viden og interesse for det område, man befinder sig i. Samtidig skal faciliteter og aktiviteter imødekomme de moderne familiers behov og ønske om underholdning og nyskabende oplevelser og ikke mindst imponere som badelandsmekka på m 2. Søndervig Feriepark set fra nord SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 14

15 Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af ferieparken tager udgangspunkt i det nærtliggende klitlandskab. Den samlede bebyggelse er idémæssigt tænkt som et klitlandskab set fra tilkørselsvejene og Søndervig centrum. Centerbygningen vil være beklædt med grønne tage af bæredygtig karakter. Bygningernes indbyrdes placering og udbygning vil forstærke oplevelsen af klitlandskabet, når gæsterne færdes rundt mellem bygningerne. Snit over projektområdet i nordlig retning Badelandets forskellige aktivitetsområder imødekommer hele familiens ønsker og behov og kan nydes efter temperament, aktivitetsniveau og alder. Der er udformet vilde og udfordrende rutsjebaner, stille og rolige baby bassiner, familieområder med plads til de mindre børn og heftigt bølgebassin til de mere vovede. Alt sammen dannet i naturtro kulisser og miljøer fra området i og omkring Søndervig. Der er lagt vægt på, at de mest hard core badelandsgæster her vil få en ny og anderledes oplevelse i moderne, innovative og fremtidssikrede aktivitetsområder. Miljøet, aktiviteterne og ikke mindst de tilknyttede kur og wellnessmuligheder som saunaer, spa er og wellnessbehandlinger matcher og understøtter minidestinationens DNA Søndervig en moderne badeby. De mange aktivitetsområder i badelandet vil tiltrække børnefamilierne med børn i alle aldre og ikke mindst tilgodese det individuelle familiemedlems behov for aktiviteter og afslapningsmuligheder. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 15

16 FERIECENTER SOM TESTCENTER FOR SOLCELLE- TIL BRINTANLÆG En centerbygning med et så stort badeland, der skal være helårsåbent, har et stort energibehov. Derfor er der inden for alle områder planlagt implementering af den senest tilgængelige energibesparende teknologi, så miljøbelastningen bliver så lille som mulig. Søndervig Feriepark har ansøgt EU om at blive 1 af 1000 testcentre i Europa for solcelle- til brintanlæg, hvorved solcelleenergi som generes om sommeren, kan lagres i brinten og således bruges i koldere årstider. Når teknologien bliver bedre udviklet, vil den også kunne bruges til at lagre strøm fra vindmøller, hvilket har stor betydning, idet Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarks største producent af strøm fra vindmøller. Søndervig Feriepark understøtter dermed Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi 2020 målsætning om, at blive selvforsynende med vedvarende energi inden udgangen af Feriehusene er ligeledes energimærkede, samt der vil blive installeret solcelleanlæg på nogle af husene, luft-til-vand pumper og luft-til-luft via strøm fra solceller på andre. Energimærkningen af feriehuse støtter op om kommunens indsats for øget energimærkning af feriehuse, således at der opnås bedre gennemsigtighed i feriehusets energiforbrug for gæsten. Det er en klar vurdering at energimærkede feriehuse vil være en stor konkurrencefordel fremover, særligt overfor de højtforbrugende miljøbevidste kundesegmenter. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 16

17 FERIECENTERETS ARKITEKTONISKE INDPASNING I OMRÅDET Området er landskabeligt velafgrænset og ligger i en markant, omtrent ubebygget, lavtliggende landskabskile, der strækker sig som en naturlig forlængelse af de to store fjordområder mod syd og mod nord. Mod vest hæver terrænet sig i det bebyggede klitlandskab mod Vesterhavet, og mod øst i det bevoksede og bebyggede morænelandskab omkring Klevehuse. Hele landskabskilen rummer blot enkelte bygninger ved golfbanen og samlet omkring en gård et par kilometer nord for projektområdet. Længere mod nord findes områder med pilekrat af en højde på max. 2-4 m. Langs afvandingskanalen findes også pilekrat. Landskabskilen krummer svagt mod nordøst og rækker ubrudt mod horisonten mod Stadil og Vest Stadil Fjord. Landskabskilen er som landskabselement således med til at understrege storheden og åbenheden i det vestjyske landskab. I områdets disponering indgår en bred grøn kile op mod kanalen, der udgør områdets østlige afgræsning. Bygningshøjden aftrappes mod denne kile. Kilen bevarer en del af det åbne landskabsbånd i forlængelse af Ringkøbing Fjord en markering af den tørlagte fjordarm som et nærtliggende naturområde. Området er i dag stort set ubebygget, og Houvig Klitvej udgør en tydelig markeret grænse til den bymæssige bebyggelse og sommerhusbebyggelsen vest for landevejen. Umiddelbart vest for morænelandskabet ved Klevehuse er der i dag vidt udsyn mod klitlandskabet og bymiljøet ved Søndervig, og det traditionelle sommerhusbyggeri i klitterne. Bebyggelsen i ferieparken vil fremrykke byfronten, og især centerbebyggelsen og dermed ændre oplevelsen af det bebyggede klitlandskab ved Søndervig set fra Søndervig Landevej. Den nye lokalplan for Søndervig Feriepark vil fokusere på at styrke sammenhængen til de omkringliggende områder i endnu højere grad end det er beskrevet i den eksisterende lokalplan for området. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 17

18 Projektområdet set fra krydset mellem Søndervig Landevej og Houvig Klitvej i dag og med visualisering af centret Projektområdet set fra Søndervig Landevej i dag og med visualisering af centret Udformningen af centerbygningerne - som holder sig under højden af kystklitten og de højeste eksisterende bygninger, og som kiler sig ind i landskabet med grønne tage - vil dog i nogen grad mindske byggeriets synlighed. Aftrapning af bebyggelseshøjden for ferieboligerne ud mod landskabskilen vil ligeledes bidrage hertil. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 18

19 TILGÆNGELIGHED OG HANDICAPVENLIGHED Der vil i indretning af både centerbygning, rekreative områder og feriehusene blive lagt vægt på tilgængelighed. Alle husene undtagen Golfhusene som er i 2 plan vil kunne benyttes af gangbesværede. I centerbygningen vil der være indrettet handicapvenlig adgang og ca. 10% af boligerne vil blive indrettet som deciderede handicapvenlige boliger. Ligeledes vil der i stort set hele området blive anlagt stier og veje, som er kørestolsvenlige. Der laves også aftaler med lokale cykeludlejere omkring handicapcykler, således at særligt familier med handicappede børn kan komme ud i landskabet, komme til fjorden via stisystemerne og broen over Baggers Dæmning, samt komme til Vesterhavet via terræntæppet, se billede herunder. Indvielse af Søndervig Terræntæppe ved Jason Watt, forår 2014 (hvidesande.dk) SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 19

20 FERIEPARKEN SOM REKREATIVT KNUDEPUNKT MELLEM HAV OG FJORD Udover at blive Nordens største badelandsmekka, vil Søndervig Feriepark også kunne blive et spændende og rekreativt område tæt ved fjord og hav. Projektet i sin fulde udformning vil blive bundet sammen af et net af stier i feriebyen langs golfbanen og langs fjorden. Der vil blive attraktive muligheder for at opleve miljøet ved fjord-digerne og være et fint udgangspunkt for oplevelser langs fjorden for gående, segway, cykel eller andet og på fjorden med enten kajak, kano, surf med mere. Der vil blive indrettet faciliteter til offentlig adgang såsom parkeringspladser og toiletter. Disse vil også blive indrettet, så der er adgang for handicappede. Det samlede projekt vil løfte området og destinationen både visuelt og erhvervsmæssigt, da det opnår en størrelse og en attraktionsværdi, som vil tiltrække gæster nationalt og internationalt og samtidig give en stor bevågenhed fra presse og aktører i ind og udland. Søndervig Feriepark View over Holmsland Klit SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 20

21 HELÅRSTURISME OG TURISMEPOTENTIALE Søndervig Ferieparks Udlejningsforretning, vil være et selvstændigt formidlingsselskab, som driver udlejningen, salg og markedsføring. Til drift af centerbygningen inkl. restauranter osv. dannes et separat selskab. ÅR / Effekt Omsætning: Center Omsætning: Udlejning af huse SUM Forventet antal jobs/ årsværk i ferieparken Forventet antal afledte jobs 2 Der foreligger aftaler med national investor og ligeledes med etableret og erfarent driftsselskab under forudsætning, at projektet kan godkendes i den ønskede form Vurdering baseret på TØBBE tal, der viser effekten af turismeforbruget således; når regionen opnår én million kroner i ekstra turismeforbrug er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1 job (årsværk), kr. i værditilvækst og skatteindtægter på kr. (Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012) 2 Estimering af akkumulerede jobs baseret på kendskab til markedet. SØNDERVIG FERIEPARK ANSØGNING 21

22 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Ved Fjorden Ringkøbing KONTAKTPERSON Niels Peter V. Lauridsen Planchef Tlf

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44... Page 1 of 1 From: Niels Peter V. Lauridsen Sent: 30-04-2015 13:26:14 To: Cc: Subject: nst@nst.dk Iver Enevoldsen; claus@kalhoj.com J.nr. NST-119-00321 Ansøgning til forsøgsordning for kyst og naturturisme

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Udkast til Projektbeskrivelse (27. maj 2015)

Udkast til Projektbeskrivelse (27. maj 2015) Udkast til Projektbeskrivelse (27. maj 2015) Mere tilgængelighed i dansk turisme med udgangspunkt i Ringkøbing Skjern Kommune Opsummering Selvom der har været arbejdet med at øge tilgængeligheden i dansk

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.dk 30. november 2015 Kære Lars Chr. Lilleholt, Vi ønsker at gøre

Læs mere

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne Agenda Forsøgsprojekterne og Regeringens udspil Bæredygtighed Hovedpunkter af analyse af de 10 forsøgsprojekter Betydning for lokalområdet Afslutning De 10 forsøgsprojekter

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VERSION 1 2014 KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune VANDSPORTSTURISME CYKELTURISME LYSTFISKERTURISME

Læs mere

Kort beskrivelse af fire store strategiske turismeprojekter

Kort beskrivelse af fire store strategiske turismeprojekter N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Klik her for at angive tekst. Emne Store strategiske turismeprojekter UDKAST Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 1 Indledning En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd har på sit møde den 15. april 2008 besluttet at udsende ovennævnte plangrundlag i supplerende høring i 14. dage.

Ringkøbing-Skjern Byråd har på sit møde den 15. april 2008 besluttet at udsende ovennævnte plangrundlag i supplerende høring i 14. dage. Returadresse Planlægning - Lokalplanteam Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Birthe Skou Mogensen Direkte telefon 99741375 E-post planlagning@rksk.dk Dato 17. april 2008 Sagsnummer 2007011084A

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Byggeriet i centerdelen vil omfatte maks. ca. 16.000 m 2. Boligdelen vil komme til at omfatte maks. 300 ferieboliger på samlet maks. ca. 24.000 m 2.

Byggeriet i centerdelen vil omfatte maks. ca. 16.000 m 2. Boligdelen vil komme til at omfatte maks. 300 ferieboliger på samlet maks. ca. 24.000 m 2. Returadresse Planlægning - Lokalplanteam Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Anette Gori Direkte telefon 99741336 E-post planlagning@rksk.dk Dato 22. juni 2007 Sagsnummer 2007011084A Godkendelse

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig

Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig INTRO Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer et nationalt demonstrationsprojekt August 2014 1 HVIDE SANDE & SØNDERVIG Turismepotentialeplan

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN. Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen

PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN. Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen 3.3. Større kommunal frihed til planlægning: Kystnærhedszonen og strandbeskyttelsesregler

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere