Microphone DM20 Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microphone DM20 Dansk"

Transkript

1 Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk

2 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer du i gang 5 Første ibrugtagning 6 Menu 7 Flere funktioner 13 Radiorækkevidde og kanaler 14 Medfølgende tilbehør 15 Originaltilbehør 15 Fejlsøgning 16 Service og garanti 17 Tekniske data 17 Vigtige sikkerhedsforskrifter 18 2 Microphone DM20

3 Introduktion Comfort Digisystem Tak fordi du valgte Comfort Digisystem. Produkterne er enkle at bruge, uanset om du har høre apparat eller ej. Læs brugsanvisningen igennem, inden du tager dette produkt i brug. Med Microphone DM20-senderen overføres signalet digitalt, hvilket giver en perfekt lyd uden forstyrrelser. Comfort Digisystem er udstyret med SST SecureStream Technology en digital teknologi, som muliggør aflytningssikker radiooverførsel uden tidsforsinkelse. Præsentation af Microphone DM20 Microphone DM20 er en avanceret foredragsmikrofon med indbygget modtager, som er let at sætte på tøjet på den person, der taler. Lyden fra en anden mikrofon blandes med brugerens egen lyd og sendes videre til en eller flere modtagere. Mikrofonen har en indgang til en clipsmikrofon eller til en hovedbåren mikrofon. DM20 er udstyret med en tale-agc, som hele tiden holder lydniveauet inden for et behageligt område. Microphone DM20 3

4 Funktioner Microphone DM20 On/Off Funktionsindikator Clips Knap til parring Funktionsknap Menustyring Indgang til ekstern lydkilde Mikrofon Display Microphone DM20 Stik til opladning 4 Microphone DM20

5 Sådan kommer du i gang Opladning Microphone DM20 skal lades op. Oplad DM20 i mindst 2 timer, inden du anvender den første gang. Det tager ca. 2 timer at lade et tomt batteri helt op. Under opladningen lyser funktionsindikatoren rødt, og der vises et lyn på batterisymbolet i displayet. Når batterisymbolet er fyldt med grønne streger, og funktionsindikatoren lyser grønt, er enheden ladet helt op og går over til vedligeholdelsesopladning. Et fuldt opladet batteri giver en driftstid på op til 6 timer. Ved normal brug er batteriets levetid på op til 5 år. Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt forhandleren. Tilslutning af opladeren til Microphone DM20 OBS! Brug kun den medfølgende oplader fra Comfort Audio AB. Microphone DM20 5

6 Første ibrugtagning Microphone DM20 er en nærmikrofon. Mikrofonen fungerer allerbedst inden for en afstand på ca. 30 cm. Start senderen ved at trykke på On/Off-knappen i ca. 2 sekunder. Funktionsindikatoren tændes. Tilslut eventuelt clipsmikrofonen (eller en anden originalmikrofon). Clipsmikrofonen sættes fast med clipsen på f.eks. tøjet. DM20 kan sættes fast med clipsen eller hænges om halsen ved hjælp af de medfølgende halssnor (to længder). Der gives en beskrivelse af de øvrige funktioner senere i manualen. DM20 ADVARSEL! Halssnoren må aldrig anvendes, når der er risiko for at den kan hænge fast i noget, f.eks. i en maskine eller lignende. 6 Microphone DM20

7 Menu Menustyring Man kan foretage tre forskellige valg med menustyringen. Bladre op Tryk/vælg Bladre ned For at komme ind i menuen skal du trykke på menu styringen, hvor følgende funktioner findes: Tilbage Kommunikation Kanal Parring Modtager tændt Funktion Mute knap Indstillinger Pin-kode Opladning Sprog Navn Indgang Funk. indikator Fabriksindst. Tastaturlås Om Microphone DM20 7

8 Tilbage (gælder både hovedmenu og undermenuer) Her kan du vælge at gå tilbage i menuen og tilbage til standardvinduet. Kommunikation Kanal For at kunne anvende en modtager og en sender skal de være installeret på samme kanal. Ved levering er sender og modtager indstillet på samme kanal. Dette gælder ikke enheder med sender og modtager. I dette tilfælde kan modtager/sender indstilles i henhold til afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. Microphone DM20-senderen indeholder også en modtager, som giver mulighed for at videresende lyd, som opfanges af en anden Digisystemmikrofon. For at dette er muligt, må radiofrekvenserne for det modtagne og sendte signal ikke ligge for tæt på hinanden. Man kan vælge at sende på en højere frekvens og modtage på en lavere frekvens eller omvendt. Grupperingen er som følger: Høje frekvenser ( MHz) Kanal 1-3 Kanal E1-E5 Kanal B1-B23 Kanal F1-F15 Lave frekvenser ( MHz) A13-A55 Senderen har prioritet, så hvis en upassende frekvens er indstillet i modtageren, vil modtageren blive deaktiveret. Valget Modtager tændt under Kommunikation i enhedens menu markeres. De frekvenser (kanaler) som man ikke kan vælge til senderen sammen med den indbyggede modtager, markeres med orange. Modtageren vil blive deaktiveret, hvis man vælger de frekvenser, der markeret med orange. De frekvenser (kanaler) som man ikke kan vælge til den indbyggede modtager, markeres med rødt. Det er ikke muligt at vælge disse frekvenser. 8 Microphone DM20

9 Den letteste måde at indstille DM20 på, er derfor at vælge den udsendte frekvens (kanal) først). Skift kanal på følgende måde: 1. Vælg Kanal i menuen. 2. Vælg sender eller modtager (gælder kun for enheder med både sender og modtager). 3. Vælg ny kanal ved hjælp af menustyringen. Kanalinformation følger også med, når enheder parres. Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europæiske lande frie kanaler, som ikke kræver tilladelse. Under Udvidet område kan flere kanaler vælges, men de kræver ofte tilladelse (se afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. FFC (Free Frequency Check) viser med grønt ved den respektive kanal, hvilke frekvenser, der egner sig til det sted, hvor enheden er placeret. OBS! Sluk dine andre Digisystemsendere for at opnå et bedre resultat. Ved valg af kanaler til enheder med indbygget sender og modtager, se afsnittet Indbygget modtager. Kanalplanlægning for at opnå maksimal radioydelse Hvis der skal anvendes flere sendefrekvenser i samme rum, bør frekvensafstanden mellem enhederne være på mindst 1 MHz for at sikre optimal funktion. DM20 Microphone DM20 9

10 Parring For at benytte modtager og sender sammen skal de være parrede. Ved levering er alle sendere og modtagere fabriksparrede og fungerer med hinanden. OBS! For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres og sendes mellem enhederne (parres). Den valgfrie Comfort Digisystemenhed kan generere en ny kodenøgle og sende parringsoplysninger. Ved meddelelsen Ikke mulig kanalkombination se afsnittet Indbygget modtager. For at parre enheder uden display, se afsnittet Parring (via hurtigknap). Flere aktiverede enheder kan modtage parringsoplysninger eller nye koder. Parring (via menu) 1. Vælg Kommunikation Parring 2. Vælg Tag imod info i den ene enhed. Klar til at modtage parringsoplysninger vises på displayet. 3. Vælg Ny kodenøgle på den anden enhed, vælg Ja. 4. Generer ny kodenøgle og send info? vises på displayet. Vælg Ja. (Nu er kanal- og kodningsoplysningerne blevet sendt, og lydoverførslen er aflytningssikker). 5. For at koble tidligere ikke parrede enheder til dit system, vælg i stedet Send info fra nogle af dine parrede enheder. Parring (via parringsknap) (Eneste mulighed for at parre enheder uden display med parringsknap) Du kan også gå til funktionen Parring direkte via hurtigknappen. 1. Et hurtigt tryk åbner menuen Parring - valg af enhed (sender/modtager) foretages. 2. To hurtige tryk aktiverer funktionen Send info. 3. Et langt tryk aktiverer funktionen Tag imod info. Modtager tændt Aktiverer den indbyggede modtager. Enheder med både sender og modtager De Comfort Digisystemenheder, der både har sender og modtager indbygget i samme enhed, kan parres separat. Valg af enhed (sender/modtager) foretages, når parringsmenuen åbnes. 10 Microphone DM20

11 I enheder med både sender og modtager styrer hurtigknappen parringsfunktionen for senderen. Sender og modtager parres også separat i disse enheder. Kodenøglen er altid den samme for sender og modtager, når disse er indbygget i samme enhed. Den enkleste måde hvorpå man kan opnå den samme kodenøgle til hele systemet, i de tilfælde hvor der anvendes enheder med sender og modtager, er at generere en ny kodenøgle fra den kombinerede enhed og distribuere den til de sendende og modtagende enheder. Funktion Her kan du indstille egenskab for funktionsknappen m.m. Hvis der ikke er foretaget noget valg i menuen, så fungerer Microphone DM20 ved kontinuerligt at sende den lyd, den fanger. Mute knap Indstillingen Mute knap giver mulighed for at slukke for mikrofonen ved hjælp af funktionsknappen, så der ikke sendes lyd ud. Indstillinger Pin-kode Her kan du slå funktionen Pin-kode til og fra (låser valgte funktioner). Under menuvalget Ændre Pin kan du selv oprette en Pin-kode. Under menuvalget Lås er det muligt at vælge tre forskellige typer menulåse: - funktionsknap: Låser alle funktioner i menuen Funktionsknap (kan kombineres med menuvalget parring ) - parring: Låser alle parringsfunktioner i enheden, selv hurtigknap til parring - alle menuer: Låser alle menuer - skjul Pin-kode: Hvis Pin-kode aktiveres kan man kun låse menuen op inden for 3 sekunder efter at have startet enheden ved at trykke på menustyringen. Der kræves Pin-kode for at kunne låse de valgte funktioner op, når Pin-kode er aktiveret. Hvis du har glemt din Pin-kode, skal du henvende dig til forhandleren for at låse enheden op. Microphone DM20 11

12 Opladning Her kan du aktivere funktionen Sluk v/ opladning som betyder, at enheden automatisk slukkes, når opladeren tilsluttes. Hvis Auto opstart er aktiveret, starter enheden automatisk, når opladeren kobles ud eller bliver spændingsløs. Sprog Her vælges menusprog. Navn Her vælges, hvilken tekst som skal vises på displayet. Vælg symbol med menustyringen. Vælg for at gemme og x for at afslutte uden at gemme. For at flytte markøren under redigering, anvend symbolerne > og <. Indgang Her vælger man, hvad indgangen skal anvendes til. - Ekstern mik (til ekstern mikrofon f.eks. clipsmikrofon) - Linje ind (til f.eks. TV- eller computerkabler) Niveauet for henholdsvis Ekstern mik og Linje ind kan også justeres i denne menu. Funk. indikator Her kan du vælge, om funktionsindikatoren skal være aktiv eller ej. Denne funktion påvirker alle visninger undtaget opladestatus og parringsoplysninger. Fabriksindst. Genopretter enhedens fabriksindstilling. Sletter også alle parringsoplysninger (SST og Bluetooth). For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres. Tastaturlås Låser menustyringens funktion. For at låse op, tryk på menustyringen og vælg Ja. Om Her finder du oplysninger om, hvilke software enheden indeholder. 12 Microphone DM20

13 Flere funktioner Funktionsindikator (lysdiode) Funktionsindikatoren viser enhedens status afhængigt af, hvordan denne er indstillet. Ved normal brug blinker indikatoren en gang hvert 3. sekund. Ved opladning lyser indikatoren rødt. Når enheden er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Indikatoren vil fortsætte med at lyse rødt, selvom batteriet er fuldt opladet, hvis enheden er tændt under opladningen. Ved lavt batteri blinker indikatoren langsomt rødt (kontroller batteristatus på displayet). Når enheden er indstillet til at modtage parrings oplysninger, blinker indikatoren hurtigt grønt. Ved modtagelse af parringsoplysninger lyser indikatoren grønt i 3 sekunder. Ved afsendelse af parringsoplysninger blinker indika toren rødt 5 gange. Når funktionen Mute knap bruges, lyser indikatoren rødt. Indbygget modtager OBS! Modtageren i Microphone DM20 er slukket ved levering. Modtager tændt under Kommunikation i menuen er ikke valgt. For at kunne høre, hvad der opfanges af modtageren, skal denne funktion aktiveres. Modtageren parres på samme måde som andre Digi systemenheder, se afsnittet Parring. Når den indbyggede modtager ikke anvendes, skal den slukkes i menuen Kommunikation. Dette er for at forhindre uønskede forstyrrelser, som kan skyldes andet elektronisk udstyr. Microphone DM20 13

14 Radiorækkevidde og kanaler Antennerne i sender og modtager er indbyggede. Rækkevidden mellem enhederne er ca. 30 meter. Dette kan dog variere afhængigt af, hvilket miljø du opholder dig i. Som alle radiosystemer kommunikerer Comfort Contego på specielle kanaler. Hvis du benytter to sendere på samme eller nærliggende kanal, kan der opstå forstyrrelser. Desuden kan andet elektronisk udstyr forstyrre radiosend ingerne. I de fleste europæiske lande er det tilladt at anvende kanal 1-3 (863, ,750 MHz) til høreapparater. Kontroller dog altid dette med frekvensmyndigheden i dit land, for at være sikker på hvilke kanaler er frie og hvilke kanaler, der kræver tilladelse. Udover kanal 1-3 findes der under Udvidet område kanal båndet A-F, som kræver tilladelse i de fleste europæiske lande: A B E F MHz MHz MHz MHz Når den indbyggede modtager anvendes, begrænses valget af frekvens for modtager og sender i overens stemmelse med vejledningen i afsnittet Kommunikation Kanal. 14 Microphone DM20

15 Medfølgende tilbehør Sikkerhedsbånd To forskellige længder. Clipsmikrofon Oplader Forgreningskabel til opladning Audiokabler Farvekoder Andet originaltilbehør Biloplader Bilopladeren er beregnet til biler med et 12 V (-) system med jord. Opladeren er kortslutningssikker og automatisk overbelastningsbeskyttet. Tag opladeren ud af stikket efter brug. Bommikrofon Hovedbåren mikrofon Øremikrofon Mikrofon som sættes fast rundt om øret. Ladestation Ladestationen skal tilsluttes den medfølgende oplader. Det er muligt at seriekoble flere opladerstationer, som styres af en fælles oplader. Det kræver større opladere, hvis der er flere end to opladerstationer. For andet tilbehør henvises til vores hjemmeside på Microphone DM20 15

16 Fejlsøgning Sender og modtager starter ikke Lad sender og modtager op. Husk at holde On/Off tasten inde i 2 sekunder for at starte enheden. Kontroller, at opladeren er sat i stikkontakten, og at denne er tændt. Det er vanskeligt at opfatte tale Afstanden mellem sender og modtager kan være for stor. Rækkevidden er ca. 30 meter. Afstanden mellem mikrofonen og personen, som taler, kan også være for lang. Placer mikrofonen tættere på den, som taler. Prøv at skifte kanal/omgivelser. Dårlig rækkevidde og forstyrrelser I visse miljøer, der består af fx beton, jern og plademetal, kan rækkevidden være kortere. Der befinder sig måske forstyrrende udstyr i nærheden. Skift kanal. Ingen lyd Kontroller, at sender og modtager er indstillet på samme kanal. Stærk baggrundsstøj (ingen lydtransmission) Kontroller, at alle enhederne er parrede med den samme kodenøgle. Enheden starter ikke ved opladning Frakobl opladeren. Kontroller valget Sluk v/ opladning under Opladning i menuen. 16 Microphone DM20

17 Service og garanti Comfort Audio AB tilbyder en omfattende garanti i to år fra leveringsdato. Den dækker alle fabrikations- og materialefejl. Fejl forsaget af ublid behandling eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke dækket af garantien. Ved normal brug er batteriets levetid på op til 5 år. Kontakt indkøbsstedet, når batteriet skal udskiftes. Du er altid velkommen til at kontakte os på Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. Tekniske data Sender-/ modtagertype: Rækkevidde: Størrelse: Vægt: Frekvensområde: Antenner: Driftstid: Batteri: Opladningstid: Mikrofon: Indgang: SST SecureStream Technology Ca. 30 m 84 x 39 x 14 mm 45 g Sender og modtager MHz Indbyggede Op til 6 timer Opladeligt Li-Polymer Ca. 2 timer Indbygget Linje ind / TV mikrofon! Microphone DM20 17

18 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs dette, inden du benytter produktet 1) Læs denne vejledning. 2) Gem denne vejledning. 3) Overhold alle advarsler. 4) Følg alle instruktioner. 5) Brug ikke produktet i nærheden af vand. 6) Rengør kun med en tør klud. 7) Anvend ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom elementer, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), som producerer varme. 8) Foretag ikke ændring af sikkerhedsfunktionen i det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to flade stikben og en tredje gren til jordforbindelse. Det flade stikben eller grenen til jordforbindelsen er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til dit udtag, skal du kontakte en elektriker for at skifte den gamle kontakt ud. (gælder kun for ledningsnet med polariseret stik) 9) Sørg for at, man ikke kan træde på eller klemme elledningen specielt ved stikproppen, i opbevaringsrum samt der, hvor ledningen kobles til produktet. 10) Brug kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB. 11) Tag stikket ud af vægudtaget under tordenvejr, eller hvis produktet ikke anvendes i en længere periode. 12) Service må kun foretages af et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. Der er behov for at foretage service, hvis produktet er blevet beskadiget, f.eks. hvis elstikket eller -kablet er gået i stykker, hvis der er blevet spildt væske på produktet eller hvis en genstand er stødt ind i produktet, hvis produktet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis produktet ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt på gulvet. 18 Microphone DM20

19 13) Start med at lytte på lavt volumen. 14) For høj volumen kan medføre alvorlige skader på din hørelse. 15) Produktet må ikke skilles ad. 16) Hvis produktet åbnes på grund af beskadigelse, skal der foretages service af et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. 17) Benyt aldrig en sender eller modtager, der er indstillet på en uautoriseret frekvens. Kontakt frekvensmyndighederne i det land, hvor udstyret skal bruges. 18) Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres med forsigtighed. 19) Lad aldrig produktet op i indelukkede, uventilerede rum såsom i tasker, etuier og andre lukkede opbevaringsrum. 20) Brug kun batteri og opladningsenhed fra Comfort Audio AB. 21) Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt forhandleren. 22) ADVARSEL! Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. 23) Produktet eller batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme såsom solskin, ild osv. Microphone DM20 19

20 Fremstillet af: Comfort Audio AB Box 154, SE Halmstad, Sweden Tlf. +46 (0) Fax +46 (0) Comfort Audio Aps Benediktevej 5, 3480 Fredensborg, Denmark Tlf: Fax: MA0262 Ver 1.11 Rev A

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere