Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering"

Transkript

1 Insulate for life Bygningsisolering Energiklogt hus Tagisolering Teknisk isolering Januar 009

2 Indhold Energiklogt hus 4 Tryghed i stribede pakker 6 Klimaforandringer 7 Nye bygningsregler for at mindske energiforbruget 8 Hvad indebærer de nye regler? 9 Hvorfor vælge Paroc stenuld? 10 Begynd med loftet, hvis du vil spare energi 11 Få flere m inddrag det tomme loft 1 Isolér indvendigt, hvis du vil bevare facaden 14 Grundig isolering over krybekælder oppefra 15 Grundig isolering over krybekælder nedefra 16 To måder til at give dit hus nyt varmt tøj på 18 Gør kælderen til arbejdsrum eller gildestue 19 Tænk energi-klogt

3 ENERGIKLOGT hus Paroc er en af Europas førende producenter af isoleringsmaterialer. I en årrække har en af vores hovedopgaver at udbrede kendskabet til isolering blandt husejere og professionelle husbyggere. At isolere er en af de enkleste, billigste og hurtigste måder til en gang for alle at reducere energiforbruget i et hus. Da et reduceret energiforbrug også har en positiv effekt på miljøet, ser vi det stadig som en vigtig opgave at sprede dette enkle budskab. Nu gør vi det under begrebet Energiklogt hus. Anskaf gerne en varmepumpe, men foretag først en reel isolering. Energiklogt hus konceptet viser, i hvilken rækkefølge du skal forbedre dit hus. Det vigtigste er at begynde med at isolere og tætne huset. Derefter skal der vælges energikilde. Energiklogt hus konceptet giver dig praktiske anvisninger og byggeråd, når du skal isolere. Energiklogt hus konceptet giver dig gode råd og konkrete forslag til andre energibesparende løsninger. Kyoto-pyramiden Vælg energikilde Vis og reguler Udnyt solenergien Minimer elbehovet Minimer varmebehovet Anvend den såkaldte Kyotopyramide, når du skal planlægge og gennemføre forskellige energibesparende foranstaltninger i dit hus. Det vigtigste er rækkefølgen. Begynd nedefra og arbejd dig opad, så bliver det rigtigt. For at sige det ligeud: Isoler først. Anskaf derefter en varmepumpe.

4 4 Hvorfor vælge Paroc stenuld?

5 TRYGHED I STRIBEDE PAKKER Reducerer energiudgifterne Beskytter ved brand Forbedrer indeklimaet Øger husets værdi Miljørigtigt 5

6 Klimaforandringer er en stor trussel mod vores fremtid. Du kan hjælpe med til at bremse virkningerne. Det energikloge hus hjælper med at bremse klimaforandringerne I den seneste tid har de aktuelle klimaforandringer i verden fået stor opmærksomhed. De fleste af os har sikkert kendt til dem, selv om der har været tale om en noget diffus trussel. Men nu er der blevet sat fokus på fakta, som at den globale gennemsnitstemperatur i lang tid har været stigende, gletschere flere steder er blevet mindre, vandstanden er steget, og nedbørsmønsteret ændret. Hvis vi ikke standser udslipsniveauerne, får vi betydelige temperaturstigninger allerede i løbet af de næste 50 år. Disse stigninger medfører både oversvømmelser og tørke i forskellige dele af verden. En af de væsentligste årsager til klimaforandringerne er, at mennesket påvirker atmosfærens sammensætning via udslippet af drivhusgasser og svovl. Det er disse udslip, der skal bremses så meget som muligt, så vi kan undgå store naturkatastrofer. 6 Nedsæt afhængigheden af fossile brændsler Fyring med fossile brændsler som olie og kul resulterer i kuldioxidudslip noget, der i allerhøjeste grad er skadeligt for atmosfæren. Fossile brændsler anvendes blandt andet i biler, fyr til opvarmning af huse og ved visse former for fremstilling af el. Ved at vælge alternative energikilder og tænke på at spare energi kan vi mindske de skadelige udslip. Huset er et godt sted at begynde Omkring 40 % af Europas energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Et tal, som kunne være meget lavere, hvis flere overvejede at gøre deres huse energikloge. Som det vil fremgå af magasinet, kræver det ikke en stor indsats at begynde at gøre sit hus lidt mere energiklogt og selv at tænke lidt mere energiklogt. Hvorfor ikke begynde med at skifte til energisparepærer og måske sænke temperaturen i soveværelset med nogle grader? Derefter kan du gøre huset rigtig klogt ved at gennemgå isolering og varmekilder. Det sparer du mange penge på, samtidig med at du gør miljøet en stor tjeneste i lang tid fremover.

7 Nye bygningsregler for at mindske energiforbruget Næsten 40 % af al energi vi anvender, går til vores bygninger. Energiproduktion genererer desværre udslip, blandt andet drivhusgasser, som er skadelige for miljøet. Af hensyn til miljøet har EU vedtaget et nyt Energidirektiv, som stiler efter at reducere energiforbruget i bygninger. Lavere energiforbrug betyder lavere energiudgifter. Energimærkning En nyhed i Europa, som er et direkte resultat af det nye Energidirektiv er, at de fleste bygninger skal energimærkes. Dette medfører, at nye huse samt huse som skal sælges eller lejes ud, skal have en energimærkning. Desuden skal alle offentlige samt eksisterende bygninger på over 1000 m² regelmæssigt energimærkes. Energimærkningen består af et energimærke, som er en standardiseret opgørelse over energiforbruget samt en energiplan med forslag til energibesparelser. Regelmæssig energimærkning i Danmark betyder mærkning hvert 5. år. Hvad sker der? Loven om energimærkning trådte i kraft i Danmark i 1997, men blev revideret den 1. januar 006 pga. direktivet. Den ansvarlige myndighed for energimærkningen er Energistyrelsen, som bestemmer, hvad energimærkningen skal indholde, og hvordan det beregnes. Desuden bestemmer Energistyrelsen hvilke krav, der skal stilles til de personer og firmaer, der skal udføre enegimærkningen samt prisen for energimærkningen for huse op til 99 m². Hvordan påvirker det værdien på mit hus? I og med at husets energieffektivitet får en kalkuleret værdi, bliver det lettere at medtage energiforbrug og omkostninger i forbindelse med salg eller udlejning. Et højt energiforbrug giver højere driftsomkostninger, og energipriserne har jo i lang tid været konstant stigende. I og med at EU tilstræber mere energieffektive huse, kan man også formode, at huse med lavt energiforbrug vil blive begunstiget, når det drejer sig om tilskud og lavere energiskatter. Men man skal heller ikke glemme, at selv om energimærkning angiver energiforbruget sort på hvidt, så giver den også klar besked om, hvad der kan gøres for at forbedre energieffektiviteten. Energimærkningen spiller givet en rolle for huspriserne. Hvis alt er i orden, og huset har et godt energimærke og dermed et lavt energiforbrug, er det lettere at forklare en højere pris, end hvis huset har et dårligt energimærke. Bygningers energimærke i Danmark i 008. Dette er en del af energimærkningen. Energimærke Lavt forbrug A B C D E F G D Højt forbrug A er det bedste opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Bygningen skal opnå energimærket B for at leve op til bygningsreglementets krav. Bygningen skal opnå energimærket A1 for at leve op til et klasse 1 lavenergibyggeri og A, hvis det er et klasse lavenergibyggeri. Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energiforbruget er bygningens totale varmeforbrug samt elforbruget til bygningsdriften. I energimærkningen indgår også energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. 7

8 Hvad indebærer de nye regler? For dig, som UDLEJER ELLER SÆLGER For dig, som BYGGER NYT For dig, som RENOVERER OG BYGGER TIL Inden der kan gennemføres salg eller udleje, skal husets energiforbrug registeres via en energibesigtigelse. Vinduer, døre, isolering og installationer gennemgås med henblik på at danne et beregningsgrundlag, der kan bruges til at fastlægge det årlige energiforbrug. Hertil kræves en godkendt energikonsulent. I energimærkningen kan det faktisk registrerede energiforbrug nævnes. Energikonsulenten angiver det årlige, beregnede energiforbrug pr. m², så det er muligt at sammenligne med andre huse. Den, der udfører energimærkning, skal også give forslag til foranstaltninger, som kan træffes til nedsættelse af husets energiforbrug. 8 Du, som bygger nyt, skal først have lavet en energiberegning for at få en byggetilladelse. Derefter, når huset er bygget, skal man have lavet en energimærkning for at få en tilladelse til ibrugtagning. Der stilles krav om, at husets energiforbrug ikke overstiger et bestemt maksimumsniveau. Der er to såkaldte energirammer, én for boliger og én for andre bygninger. Det maksimale energibehov for f.eks. et 100 m² hus til varme samt elforbrug til bygningsdrift, er 9 kwh/m² pr. år. Derudover gælder der bestemte minimumskrav til husets installationer samt klimaskærmen. Energimærkningen skal dokumentere, at kravene til bygningens energimæssige ydeevne er opfyldt. Energimærkningen udarbejdes af en uvildig energikonsulent, der er registeret og godkendt til at udarbejde energimærkning. Energimærkningen skal foreligge før ibrugtagning af byggeriet. For større renoveringer samt for tilbygninger gælder der særlige regler i bygningsreglementet både med hensyn til klimaskærmen og til installationerne. Det vil altid kunne betale sig at gribe muligheden for ved en renovering også at reducere energiforbruget. Benyt dig derfor af vore energikloge råd, før du begynder din renovering og/eller ombygning.

9 Hvorfor vælge Paroc stenuld? Stenuld er en alsidig, ikke brændbar varmeisolering Paroc stenuld er det mest alsidige og mest anvendte varmeisoleringsmateriale i flere europæiske lande. Paroc stenuld har en enestående evne til at kombinere varmeog lydisoleringsegenskaber med en høj brandmodstand. Høj brandmodstand giver gode egenskaber i konstruktioner Paroc stenuld fremstilles af sten og kan derfor anvendes som varmeisolering med meget krævende brandspecifikationer. Næsten alle typer mineraluld klassificeres som ikke brændbart materiale, men Paroc stenuld har en endnu højere smeltetemperatur, over 1000 C, hvilket giver længere beskyttelse. I konstruktioner, der er isoleret med Paroc mineraluld, bremses eller forhindres spredning af ilden. Beholder sin form Paroc mineraluld ændrer sig ikke på trods af drastiske forandringer i temperatur eller fugtighed. Således opstår der ikke spalter i pladernes samlinger, og der er altså ingen risiko for varmeudslip eller fugtkondensation. Absorberer og lagrer ikke fugt Paroc stenuld kan ikke absorbere eller lagre fugt, men kun transportere denne mod den koldeste side. Derved sikres en hurtig fordampning i alle korrekt udførte konstruktioner. En bygning, der er isoleret med Paroc mineraluld holder sig tør, hvilket garanterer en sund kvalitet i luften inden døre og en lang levetid for bygningen. Standardbrandkurve Glas smelter (ca. 7 min) Træbaserede materialer antændes (ca. 5 min) Plastmaterialer smelter (ca. min) Paroc stenuld beskytter stadig mod brand Påvirkningen af visse bygningsmaterialer i en normal brand. En normal brand simulerer temperaturudviklingen ved en brand i et normalt rum. Effektiv lydisolering Takket være den porøse fiberstruktur og høje densitet bidrager Paroc stenuld til god lydisolering. Miljøvenlig Paroc stenuld er miljøvenlig i hele sin levetid og er uskadelig for naturen under og efter anvendelse. En konstruktion med Paroc stenuld kan modstå brand meget længe, hvilket forbedrer redningschancerne og begrænser skaderne betydeligt. Takket være en fiberstruktur, der slipper luften igennem, fordamper fugt hurtigt i korrekt udførte konstruktioner. 9

10 Begynd med loftet, hvis du vil spare energi Isolering med A-Byg Isolering lægges på eventuel eksisterende isolering i flere lag med forskudte samlinger. 1 Monter ventilationsplader og gangbro, inden du begynder at isolere. Læg det næste lag isolering med samlingerne forskudt. Skær ud til spærfag og gangbro. Skær de yderste plader i smig, som skal ligge op til ventilationspladerne. Fortsæt, til du har nået den ønskede isoleringstykkelse. 1 TIPS! Begynd isoleringen ved tagfod og fortsæt indad. Sørg for at isoleringen slutter tæt til spærfag og gangbro. 1 PAROC XVA00 eller XVA00 Ventilationsplade PAROC UNS 7z A-Byg 10

11 Få flere m - inddrag det tomme loft PAROC UNS 7z A-Byg PAROC XMV 001 Plastfolie Hvis du vil gøre et loftsrum varmt og hyggeligt, er ventilationen vigtig. Når rummet bliver varmere, er der risiko for, at der dannes kondens mod ydertaget. Luftspalte, isolering og plastfolie er den model, som giver et godt resultat. 1 Søm eller skru 5-mm-lister fast på taget. De giver den luftspalte, der er nødvendig mellem isolering og ydertag. Bestem isoleringens tykkelse. Hvis spærene er for små, skal de tilpasses de ønskede dimensioner. 4 Hvis der ikke er dampspærre i den eksisterende væg, skal plastfolie fastgøres på træskelettet inden beklædning monteres. Hvis du skal forlænge, så gør det helst med mindst 50 mm. overlap. Tape alle sammenføjningen. 5 Spredt forskalling, x 70 mm eller x 95 mm afhængig af valget af beklædning. Forskallingen monteres normalt c/c 00 mm. 6 Til sidst monteres den invendige beklædning. Montér Paroc A-Byg. Fastgør isoleringen med montagebånd eller plasttape. 11

12 Isoler indvendigt, hvis du vil bevare facaden 4 Indvendig isolering kan udføres helt i din egen rytme. Du tager et rum ad gangen og behøver ikke at bekymre dig om vejr og vind. En anden fordel er, at isoleringstykkelsen kan varieres afhængig af rumtype og det ønskede resultat. På vinduesløse vægge og f.eks. gavle mod nord kan det være hensigtsmæssigt at lægge en ekstra tyk isolering. 1 Begynd med at fjerne gulv-, loftlister og inddækninger om døre og vinduer. Lad elektriker og VVS-mand hjælpe dig med eludtag og radiatorer. Fug eventuelt omkring vinduer og dørkarme. Montér træskelet op omkring døre og vinduer. 4 Montér træskelet langs med gulv og loft. Et passende mål kan være 45 x 95 mm, så får du plads til 95 mm isolering. 9 5 Hvis vægbeklædningen skal være gipsplader, spånplader eller ligende træpaneler, skal du bruge stående planker som skråsømmes i gulv- og loftplankerne. 6 Nu er træskelettet monteret og isolering kan foretages. 6 7 Hvis der ikke er dampspærre i den eksisterende væg, skal plastfolie fastgøres på træskelettet inden beklædning monteres. Hvis du skal forlænge, så gør det helst med mindst 50 mm overlap. Tape alle sammenføjningen. Monter plastfolien over vinduer og døre, og fastgør til karmene. Det forhindrer luftlækager, som kan bringe fugt med sig ind mellem væg og karm. Plastfolien skal også slutte tæt omkring eldåser, tv-stik og evt. ventiler. Lav så små huller som muligt i folien, når du skal trække rør og ledninger igennem. Tætn med tape. 8 Beklædning monteres Montér dør- og vinduesinddækninger PAROC XSI 00, Fugefilt PAROC UNS 7z A-Byg PAROC XMV 001plastfolie/dampspærre 1

13 7 8 1 Husk at kontakte fagfolk for at flytte radiatorer el-udtag og kontakter kontrollere, om plastfolien slutter tæt mod loft og gulv Indvendig isolering kan betyde, at den forlænger vinteren for husets udvendige side, da den ikke længere bliver opvarmet indefra. Så hvis du har en frostfølsom facade, f.eks. af gammelt puds, bør du spørge en ekspert til råds. 1

14 Grundig isolering over krybekælder - oppefra At isolere gulvet ovenfra indebærer, at du skal bryde det gamle gulv op. Måske er gulvbjælkerne ikke tilstrækkeligt høje til den isoleringstykkelse, du vil have. Begynd i det tilfælde med at bygge bjælkernes højde op. I gamle gulve kan bjælkerne desuden sidde for spredt. I det tilfælde skal du komplettere det, så afstanden højst er på 600 mm. 1 Søm lister fast langs med gulvbjælkernes underkant. På disse lægger du træfiberplader som indskudsbrædder. Montér dem tæt. Montér isoleringen. Der må ikke være sprækker isoleringen skal slutte tæt mod bjælkerne og nå op til gulvbjælkernes overkant. Tværs over gulvbjælkerne limer og skruer du derefter mm gulvspånplade, hvis du skal have et tyndere parket-/ laminatgulv. Hvis du overvejer at lægge klinker eller lignende, skal du komplettere med gulvgips oven på spånpladen. Husk at kontrollere, om det bedste alternativ er at isolere oppefra; nogle gange kan det være lettere at isolere nedefra der skal være godt isoleret og lufttæt ved ydervæggen, ellers kan varmeisoleringseffekten forringes hvis du har et tæt gulvmateriale, er der ikke brug for plastfolie i gulvet. Derefter kan du lime spånpladen på gulvbjælkerne for at undgå risikoen for, at gulvet knirker kontrollere at krybekælderen er ordentligt ventileret rydde op i alt organisk materiale og byggerester - ellers er der risiko for svampeangreb dække jorden som beskyttelse mod opstigende jordfugt 1 PAROC UNS 7z A-Byg 14

15 Grundig isolering over krybekælder - nedefra At efterisolere gulvet nedenfra er økonomisk fordelagtigt, hvis der er plads. Hvis krybekælderen er tilstrækkeligt høj, er det ofte den enkleste løsning. Sørg for at efterisoleringen ikke dækker eller reducerer ventiler. 4 PAROC UNS 7z A-Byg PAROC ROB 80 Tagbord 1 Fjern indskudsbrædder og eksisterende isolering. Der skal være plads til den færdige isolering. Byg gulvbjælkerne på nedad, hvis det er nødvendigt. Montér isoleringen, og sørg for, at isoleringen slutter tæt til planker, indergulv og mod ydervæg. 4 Efterhånden som du monterer isoleringen, fastsømmer du den nye beklædning af hård stenuld. 5 Afslut med at rydde op i kryberummet. Der må ikke være organiske materialer tilbage. Dæk jorden med plastfolie, som hindrer jordfugten i at stige op. 15

16 To måder til at give dit hus nyt "varmt tøj" PAROC UNS 7z, A-Byg PAROC XMV 060 Vindbeskyttelse PAROC XSI 00, Fugefilt Når facaden skal renoveres, er det altid en god ide at efterisolere samtidig. Husk at søge om byggetilladelse, hvis du skal ændre facadens udseende. Alt. 1. Isolering med planker 1 Fjern evt. dæklister, lister og foringer omkring vinduer og døre. Afmontér nedløbsrør og sålbænke. Reparér og tætn sprækker og fejl i den gamle facade. Brug planker med en bredde på 45 mm og højde, som svarer til isoleringen. Fastgør plankerne med c-afstand 600 mm. Søm planker op omkring vinduer og døre. 16

17 Monter isoleringen mellem plankerne. Brug hele plader, og vær omhyggelig med samlingerne. 4 Fastgør vindbeskyttelsen uden på isoleringspladerne. 5 Hvis du vælger en træfacade, skal du fastsømme lister som underlag for panelerne, så evt. fugt ventileres væk. 6 6 Vær specielt omhyggelig med at tætne omkring vinduer og døre, tætne med Paroc XSI 00 fugefilt. 7 Montér nye sålbænke. Søm foring omkring døre og vinduer, inden du sømmer dækbrædderne fast. Alt.. Dobbelt/tredobbelt isolering med korslagte planker om vinduer og døre. Det indvendige bånd er beklædt med polyethylenfolie som fugtsikring. I eksemplet til højre viser vi en nybygget væg med korslagte planker. Princippet er det samme, hvis du vil efterisolere eksisterende vægge. 8 Montér isoleringen mellem plankerne. Brug hele plader, og vær omhyggelig med samlingerne. 8 9 Fastgør planker 45x45 mm med søm med c-afstand 600 mm. En skabelon på 555 mm letter arbejdet Montér yderligere 45 mm isolering. 11 Fastgør vindbeskyttelsen For at få ventilation mellem væg og panel fastgør du en sømliste på ca. x70 mm, som udgør luftspalte og fæste for vægpanelerne. 1 9 HUSK AT indhente tilladelse hos planlægningsmyndigheden, inden du udskifter facaden tætne alle luftspalter eller sprækker for at forhindre, at luft udefra trænger ind i isoleringen da vægge bliver tykkere efter efterisoleringen, skal du udskifte sålbænke m.m. bruge hele isoleringsplader, ikke småstykker. En god vindbeskyttelse er nødvendig, da blæst formindsker isoleringseffekten. Husk at tætne omhyggeligt rundt PAROC UNS 7z, A-byg Paroc XMW

18 Gør kælderen til arbejdsrum eller gildestue PAROC GWY Fugefilt PAROC XSI 00 fugefilt PAROC ROB 80 Tagboard Træskelet omkring døre og vinduer PAROC UNS 7z A-Byg Beklædning Efterisolering af betonvægge i kælderen giver nye varme rum, der kan anvendes som rigtige rum. I første omgang skal du altid isolere kældervæggen udvendigt, hvis det er muligt. Det er naturligvis lettere at isolere indefra, men du skal sikre dig, at væggene er tørre året rundt. 18

19 Tænk energiklogt Så meget kan du spare ved at efterisolere med 95 mm Paroc A-byg på 00 mm eksisterende isolering Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de indberettede produkter og er gældende, indtil den erstattes af den næste trykte eller digitale version. Seneste udgave af denne brochure vil du dog altid finde på Vi tager ikke ansvar for vores produkter, som anvendes uden for de i vores informationsmateriale beskrevne anvendelsesområder. Beskrevne byggekonstruktioner repræsenterer områder, hvor vores produkters, funktion og tekniske egenskaber er vel dokumenteret. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti, da vi ikke har kontrol over komponenter fra andre leverandører samt udfører trinene i byggeprocessen. Vi forbeholder os desuden til, at vores anbefalede konstruktioner eventuelt ikke genere de forventede værdier i en beregning eller måling af bygningens energi. Dette skyldes at energiforbrug afhænger blandt andet af den valgte energikilde og dens funktion. På grund af den fortsatte udvikling af vores produkter, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer og justeringer i vores oplysninger FJERNVARME Olie 9 kr. pr. l Sparet forbrug = 90 L Sparet i kr. = 900 kr. Udgift = 600 kr. Tilbagebetaling = 7,54 år NATUR GAS Natur Gas 7,91 kr. pr m Sparet forbrug = 98,7 m Sparet i kr. = 800 kr Udgift = 600 kr. Tilbagebetaling = 7,87 år FJERNVARME Fjernvarme 0,8 kr kwh Sparet forbrug = 6 kwh Sparet i kr. = 500 kr Udgift = 600 kr. Tilbagebetaling = 1,6 år El 1,8 kr. kwh Sparet forbrug = 6 kwh Sparet i kr. = 100 kr Udgift = 60 kr. Tilbagebetaling = 5,49 år Prisen er beregnet pr. 0. juli

20

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 74 Postnr./by: 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-005170 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018534-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Løkkevej 70 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-249116-001 Energikonsulent: Carl P. Adolph Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Langstrupvej 45 Postnr./by: 3480 Fredensborg BBR-nr.: 210-002133-001 Energikonsulent: Tue Hansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ndr. Vej Postnr./by: BBR-nr.: Energikonsulent: XX Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: XX Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nygade 12 8500 Grenaa Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. oktober 2014 Til den 23. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere