Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering"

Transkript

1 Insulate for life Bygningsisolering Energiklogt hus Tagisolering Teknisk isolering Januar 009

2 Indhold Energiklogt hus 4 Tryghed i stribede pakker 6 Klimaforandringer 7 Nye bygningsregler for at mindske energiforbruget 8 Hvad indebærer de nye regler? 9 Hvorfor vælge Paroc stenuld? 10 Begynd med loftet, hvis du vil spare energi 11 Få flere m inddrag det tomme loft 1 Isolér indvendigt, hvis du vil bevare facaden 14 Grundig isolering over krybekælder oppefra 15 Grundig isolering over krybekælder nedefra 16 To måder til at give dit hus nyt varmt tøj på 18 Gør kælderen til arbejdsrum eller gildestue 19 Tænk energi-klogt

3 ENERGIKLOGT hus Paroc er en af Europas førende producenter af isoleringsmaterialer. I en årrække har en af vores hovedopgaver at udbrede kendskabet til isolering blandt husejere og professionelle husbyggere. At isolere er en af de enkleste, billigste og hurtigste måder til en gang for alle at reducere energiforbruget i et hus. Da et reduceret energiforbrug også har en positiv effekt på miljøet, ser vi det stadig som en vigtig opgave at sprede dette enkle budskab. Nu gør vi det under begrebet Energiklogt hus. Anskaf gerne en varmepumpe, men foretag først en reel isolering. Energiklogt hus konceptet viser, i hvilken rækkefølge du skal forbedre dit hus. Det vigtigste er at begynde med at isolere og tætne huset. Derefter skal der vælges energikilde. Energiklogt hus konceptet giver dig praktiske anvisninger og byggeråd, når du skal isolere. Energiklogt hus konceptet giver dig gode råd og konkrete forslag til andre energibesparende løsninger. Kyoto-pyramiden Vælg energikilde Vis og reguler Udnyt solenergien Minimer elbehovet Minimer varmebehovet Anvend den såkaldte Kyotopyramide, når du skal planlægge og gennemføre forskellige energibesparende foranstaltninger i dit hus. Det vigtigste er rækkefølgen. Begynd nedefra og arbejd dig opad, så bliver det rigtigt. For at sige det ligeud: Isoler først. Anskaf derefter en varmepumpe.

4 4 Hvorfor vælge Paroc stenuld?

5 TRYGHED I STRIBEDE PAKKER Reducerer energiudgifterne Beskytter ved brand Forbedrer indeklimaet Øger husets værdi Miljørigtigt 5

6 Klimaforandringer er en stor trussel mod vores fremtid. Du kan hjælpe med til at bremse virkningerne. Det energikloge hus hjælper med at bremse klimaforandringerne I den seneste tid har de aktuelle klimaforandringer i verden fået stor opmærksomhed. De fleste af os har sikkert kendt til dem, selv om der har været tale om en noget diffus trussel. Men nu er der blevet sat fokus på fakta, som at den globale gennemsnitstemperatur i lang tid har været stigende, gletschere flere steder er blevet mindre, vandstanden er steget, og nedbørsmønsteret ændret. Hvis vi ikke standser udslipsniveauerne, får vi betydelige temperaturstigninger allerede i løbet af de næste 50 år. Disse stigninger medfører både oversvømmelser og tørke i forskellige dele af verden. En af de væsentligste årsager til klimaforandringerne er, at mennesket påvirker atmosfærens sammensætning via udslippet af drivhusgasser og svovl. Det er disse udslip, der skal bremses så meget som muligt, så vi kan undgå store naturkatastrofer. 6 Nedsæt afhængigheden af fossile brændsler Fyring med fossile brændsler som olie og kul resulterer i kuldioxidudslip noget, der i allerhøjeste grad er skadeligt for atmosfæren. Fossile brændsler anvendes blandt andet i biler, fyr til opvarmning af huse og ved visse former for fremstilling af el. Ved at vælge alternative energikilder og tænke på at spare energi kan vi mindske de skadelige udslip. Huset er et godt sted at begynde Omkring 40 % af Europas energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Et tal, som kunne være meget lavere, hvis flere overvejede at gøre deres huse energikloge. Som det vil fremgå af magasinet, kræver det ikke en stor indsats at begynde at gøre sit hus lidt mere energiklogt og selv at tænke lidt mere energiklogt. Hvorfor ikke begynde med at skifte til energisparepærer og måske sænke temperaturen i soveværelset med nogle grader? Derefter kan du gøre huset rigtig klogt ved at gennemgå isolering og varmekilder. Det sparer du mange penge på, samtidig med at du gør miljøet en stor tjeneste i lang tid fremover.

7 Nye bygningsregler for at mindske energiforbruget Næsten 40 % af al energi vi anvender, går til vores bygninger. Energiproduktion genererer desværre udslip, blandt andet drivhusgasser, som er skadelige for miljøet. Af hensyn til miljøet har EU vedtaget et nyt Energidirektiv, som stiler efter at reducere energiforbruget i bygninger. Lavere energiforbrug betyder lavere energiudgifter. Energimærkning En nyhed i Europa, som er et direkte resultat af det nye Energidirektiv er, at de fleste bygninger skal energimærkes. Dette medfører, at nye huse samt huse som skal sælges eller lejes ud, skal have en energimærkning. Desuden skal alle offentlige samt eksisterende bygninger på over 1000 m² regelmæssigt energimærkes. Energimærkningen består af et energimærke, som er en standardiseret opgørelse over energiforbruget samt en energiplan med forslag til energibesparelser. Regelmæssig energimærkning i Danmark betyder mærkning hvert 5. år. Hvad sker der? Loven om energimærkning trådte i kraft i Danmark i 1997, men blev revideret den 1. januar 006 pga. direktivet. Den ansvarlige myndighed for energimærkningen er Energistyrelsen, som bestemmer, hvad energimærkningen skal indholde, og hvordan det beregnes. Desuden bestemmer Energistyrelsen hvilke krav, der skal stilles til de personer og firmaer, der skal udføre enegimærkningen samt prisen for energimærkningen for huse op til 99 m². Hvordan påvirker det værdien på mit hus? I og med at husets energieffektivitet får en kalkuleret værdi, bliver det lettere at medtage energiforbrug og omkostninger i forbindelse med salg eller udlejning. Et højt energiforbrug giver højere driftsomkostninger, og energipriserne har jo i lang tid været konstant stigende. I og med at EU tilstræber mere energieffektive huse, kan man også formode, at huse med lavt energiforbrug vil blive begunstiget, når det drejer sig om tilskud og lavere energiskatter. Men man skal heller ikke glemme, at selv om energimærkning angiver energiforbruget sort på hvidt, så giver den også klar besked om, hvad der kan gøres for at forbedre energieffektiviteten. Energimærkningen spiller givet en rolle for huspriserne. Hvis alt er i orden, og huset har et godt energimærke og dermed et lavt energiforbrug, er det lettere at forklare en højere pris, end hvis huset har et dårligt energimærke. Bygningers energimærke i Danmark i 008. Dette er en del af energimærkningen. Energimærke Lavt forbrug A B C D E F G D Højt forbrug A er det bedste opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Bygningen skal opnå energimærket B for at leve op til bygningsreglementets krav. Bygningen skal opnå energimærket A1 for at leve op til et klasse 1 lavenergibyggeri og A, hvis det er et klasse lavenergibyggeri. Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energiforbruget er bygningens totale varmeforbrug samt elforbruget til bygningsdriften. I energimærkningen indgår også energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. 7

8 Hvad indebærer de nye regler? For dig, som UDLEJER ELLER SÆLGER For dig, som BYGGER NYT For dig, som RENOVERER OG BYGGER TIL Inden der kan gennemføres salg eller udleje, skal husets energiforbrug registeres via en energibesigtigelse. Vinduer, døre, isolering og installationer gennemgås med henblik på at danne et beregningsgrundlag, der kan bruges til at fastlægge det årlige energiforbrug. Hertil kræves en godkendt energikonsulent. I energimærkningen kan det faktisk registrerede energiforbrug nævnes. Energikonsulenten angiver det årlige, beregnede energiforbrug pr. m², så det er muligt at sammenligne med andre huse. Den, der udfører energimærkning, skal også give forslag til foranstaltninger, som kan træffes til nedsættelse af husets energiforbrug. 8 Du, som bygger nyt, skal først have lavet en energiberegning for at få en byggetilladelse. Derefter, når huset er bygget, skal man have lavet en energimærkning for at få en tilladelse til ibrugtagning. Der stilles krav om, at husets energiforbrug ikke overstiger et bestemt maksimumsniveau. Der er to såkaldte energirammer, én for boliger og én for andre bygninger. Det maksimale energibehov for f.eks. et 100 m² hus til varme samt elforbrug til bygningsdrift, er 9 kwh/m² pr. år. Derudover gælder der bestemte minimumskrav til husets installationer samt klimaskærmen. Energimærkningen skal dokumentere, at kravene til bygningens energimæssige ydeevne er opfyldt. Energimærkningen udarbejdes af en uvildig energikonsulent, der er registeret og godkendt til at udarbejde energimærkning. Energimærkningen skal foreligge før ibrugtagning af byggeriet. For større renoveringer samt for tilbygninger gælder der særlige regler i bygningsreglementet både med hensyn til klimaskærmen og til installationerne. Det vil altid kunne betale sig at gribe muligheden for ved en renovering også at reducere energiforbruget. Benyt dig derfor af vore energikloge råd, før du begynder din renovering og/eller ombygning.

9 Hvorfor vælge Paroc stenuld? Stenuld er en alsidig, ikke brændbar varmeisolering Paroc stenuld er det mest alsidige og mest anvendte varmeisoleringsmateriale i flere europæiske lande. Paroc stenuld har en enestående evne til at kombinere varmeog lydisoleringsegenskaber med en høj brandmodstand. Høj brandmodstand giver gode egenskaber i konstruktioner Paroc stenuld fremstilles af sten og kan derfor anvendes som varmeisolering med meget krævende brandspecifikationer. Næsten alle typer mineraluld klassificeres som ikke brændbart materiale, men Paroc stenuld har en endnu højere smeltetemperatur, over 1000 C, hvilket giver længere beskyttelse. I konstruktioner, der er isoleret med Paroc mineraluld, bremses eller forhindres spredning af ilden. Beholder sin form Paroc mineraluld ændrer sig ikke på trods af drastiske forandringer i temperatur eller fugtighed. Således opstår der ikke spalter i pladernes samlinger, og der er altså ingen risiko for varmeudslip eller fugtkondensation. Absorberer og lagrer ikke fugt Paroc stenuld kan ikke absorbere eller lagre fugt, men kun transportere denne mod den koldeste side. Derved sikres en hurtig fordampning i alle korrekt udførte konstruktioner. En bygning, der er isoleret med Paroc mineraluld holder sig tør, hvilket garanterer en sund kvalitet i luften inden døre og en lang levetid for bygningen. Standardbrandkurve Glas smelter (ca. 7 min) Træbaserede materialer antændes (ca. 5 min) Plastmaterialer smelter (ca. min) Paroc stenuld beskytter stadig mod brand Påvirkningen af visse bygningsmaterialer i en normal brand. En normal brand simulerer temperaturudviklingen ved en brand i et normalt rum. Effektiv lydisolering Takket være den porøse fiberstruktur og høje densitet bidrager Paroc stenuld til god lydisolering. Miljøvenlig Paroc stenuld er miljøvenlig i hele sin levetid og er uskadelig for naturen under og efter anvendelse. En konstruktion med Paroc stenuld kan modstå brand meget længe, hvilket forbedrer redningschancerne og begrænser skaderne betydeligt. Takket være en fiberstruktur, der slipper luften igennem, fordamper fugt hurtigt i korrekt udførte konstruktioner. 9

10 Begynd med loftet, hvis du vil spare energi Isolering med A-Byg Isolering lægges på eventuel eksisterende isolering i flere lag med forskudte samlinger. 1 Monter ventilationsplader og gangbro, inden du begynder at isolere. Læg det næste lag isolering med samlingerne forskudt. Skær ud til spærfag og gangbro. Skær de yderste plader i smig, som skal ligge op til ventilationspladerne. Fortsæt, til du har nået den ønskede isoleringstykkelse. 1 TIPS! Begynd isoleringen ved tagfod og fortsæt indad. Sørg for at isoleringen slutter tæt til spærfag og gangbro. 1 PAROC XVA00 eller XVA00 Ventilationsplade PAROC UNS 7z A-Byg 10

11 Få flere m - inddrag det tomme loft PAROC UNS 7z A-Byg PAROC XMV 001 Plastfolie Hvis du vil gøre et loftsrum varmt og hyggeligt, er ventilationen vigtig. Når rummet bliver varmere, er der risiko for, at der dannes kondens mod ydertaget. Luftspalte, isolering og plastfolie er den model, som giver et godt resultat. 1 Søm eller skru 5-mm-lister fast på taget. De giver den luftspalte, der er nødvendig mellem isolering og ydertag. Bestem isoleringens tykkelse. Hvis spærene er for små, skal de tilpasses de ønskede dimensioner. 4 Hvis der ikke er dampspærre i den eksisterende væg, skal plastfolie fastgøres på træskelettet inden beklædning monteres. Hvis du skal forlænge, så gør det helst med mindst 50 mm. overlap. Tape alle sammenføjningen. 5 Spredt forskalling, x 70 mm eller x 95 mm afhængig af valget af beklædning. Forskallingen monteres normalt c/c 00 mm. 6 Til sidst monteres den invendige beklædning. Montér Paroc A-Byg. Fastgør isoleringen med montagebånd eller plasttape. 11

12 Isoler indvendigt, hvis du vil bevare facaden 4 Indvendig isolering kan udføres helt i din egen rytme. Du tager et rum ad gangen og behøver ikke at bekymre dig om vejr og vind. En anden fordel er, at isoleringstykkelsen kan varieres afhængig af rumtype og det ønskede resultat. På vinduesløse vægge og f.eks. gavle mod nord kan det være hensigtsmæssigt at lægge en ekstra tyk isolering. 1 Begynd med at fjerne gulv-, loftlister og inddækninger om døre og vinduer. Lad elektriker og VVS-mand hjælpe dig med eludtag og radiatorer. Fug eventuelt omkring vinduer og dørkarme. Montér træskelet op omkring døre og vinduer. 4 Montér træskelet langs med gulv og loft. Et passende mål kan være 45 x 95 mm, så får du plads til 95 mm isolering. 9 5 Hvis vægbeklædningen skal være gipsplader, spånplader eller ligende træpaneler, skal du bruge stående planker som skråsømmes i gulv- og loftplankerne. 6 Nu er træskelettet monteret og isolering kan foretages. 6 7 Hvis der ikke er dampspærre i den eksisterende væg, skal plastfolie fastgøres på træskelettet inden beklædning monteres. Hvis du skal forlænge, så gør det helst med mindst 50 mm overlap. Tape alle sammenføjningen. Monter plastfolien over vinduer og døre, og fastgør til karmene. Det forhindrer luftlækager, som kan bringe fugt med sig ind mellem væg og karm. Plastfolien skal også slutte tæt omkring eldåser, tv-stik og evt. ventiler. Lav så små huller som muligt i folien, når du skal trække rør og ledninger igennem. Tætn med tape. 8 Beklædning monteres Montér dør- og vinduesinddækninger PAROC XSI 00, Fugefilt PAROC UNS 7z A-Byg PAROC XMV 001plastfolie/dampspærre 1

13 7 8 1 Husk at kontakte fagfolk for at flytte radiatorer el-udtag og kontakter kontrollere, om plastfolien slutter tæt mod loft og gulv Indvendig isolering kan betyde, at den forlænger vinteren for husets udvendige side, da den ikke længere bliver opvarmet indefra. Så hvis du har en frostfølsom facade, f.eks. af gammelt puds, bør du spørge en ekspert til råds. 1

14 Grundig isolering over krybekælder - oppefra At isolere gulvet ovenfra indebærer, at du skal bryde det gamle gulv op. Måske er gulvbjælkerne ikke tilstrækkeligt høje til den isoleringstykkelse, du vil have. Begynd i det tilfælde med at bygge bjælkernes højde op. I gamle gulve kan bjælkerne desuden sidde for spredt. I det tilfælde skal du komplettere det, så afstanden højst er på 600 mm. 1 Søm lister fast langs med gulvbjælkernes underkant. På disse lægger du træfiberplader som indskudsbrædder. Montér dem tæt. Montér isoleringen. Der må ikke være sprækker isoleringen skal slutte tæt mod bjælkerne og nå op til gulvbjælkernes overkant. Tværs over gulvbjælkerne limer og skruer du derefter mm gulvspånplade, hvis du skal have et tyndere parket-/ laminatgulv. Hvis du overvejer at lægge klinker eller lignende, skal du komplettere med gulvgips oven på spånpladen. Husk at kontrollere, om det bedste alternativ er at isolere oppefra; nogle gange kan det være lettere at isolere nedefra der skal være godt isoleret og lufttæt ved ydervæggen, ellers kan varmeisoleringseffekten forringes hvis du har et tæt gulvmateriale, er der ikke brug for plastfolie i gulvet. Derefter kan du lime spånpladen på gulvbjælkerne for at undgå risikoen for, at gulvet knirker kontrollere at krybekælderen er ordentligt ventileret rydde op i alt organisk materiale og byggerester - ellers er der risiko for svampeangreb dække jorden som beskyttelse mod opstigende jordfugt 1 PAROC UNS 7z A-Byg 14

15 Grundig isolering over krybekælder - nedefra At efterisolere gulvet nedenfra er økonomisk fordelagtigt, hvis der er plads. Hvis krybekælderen er tilstrækkeligt høj, er det ofte den enkleste løsning. Sørg for at efterisoleringen ikke dækker eller reducerer ventiler. 4 PAROC UNS 7z A-Byg PAROC ROB 80 Tagbord 1 Fjern indskudsbrædder og eksisterende isolering. Der skal være plads til den færdige isolering. Byg gulvbjælkerne på nedad, hvis det er nødvendigt. Montér isoleringen, og sørg for, at isoleringen slutter tæt til planker, indergulv og mod ydervæg. 4 Efterhånden som du monterer isoleringen, fastsømmer du den nye beklædning af hård stenuld. 5 Afslut med at rydde op i kryberummet. Der må ikke være organiske materialer tilbage. Dæk jorden med plastfolie, som hindrer jordfugten i at stige op. 15

16 To måder til at give dit hus nyt "varmt tøj" PAROC UNS 7z, A-Byg PAROC XMV 060 Vindbeskyttelse PAROC XSI 00, Fugefilt Når facaden skal renoveres, er det altid en god ide at efterisolere samtidig. Husk at søge om byggetilladelse, hvis du skal ændre facadens udseende. Alt. 1. Isolering med planker 1 Fjern evt. dæklister, lister og foringer omkring vinduer og døre. Afmontér nedløbsrør og sålbænke. Reparér og tætn sprækker og fejl i den gamle facade. Brug planker med en bredde på 45 mm og højde, som svarer til isoleringen. Fastgør plankerne med c-afstand 600 mm. Søm planker op omkring vinduer og døre. 16

17 Monter isoleringen mellem plankerne. Brug hele plader, og vær omhyggelig med samlingerne. 4 Fastgør vindbeskyttelsen uden på isoleringspladerne. 5 Hvis du vælger en træfacade, skal du fastsømme lister som underlag for panelerne, så evt. fugt ventileres væk. 6 6 Vær specielt omhyggelig med at tætne omkring vinduer og døre, tætne med Paroc XSI 00 fugefilt. 7 Montér nye sålbænke. Søm foring omkring døre og vinduer, inden du sømmer dækbrædderne fast. Alt.. Dobbelt/tredobbelt isolering med korslagte planker om vinduer og døre. Det indvendige bånd er beklædt med polyethylenfolie som fugtsikring. I eksemplet til højre viser vi en nybygget væg med korslagte planker. Princippet er det samme, hvis du vil efterisolere eksisterende vægge. 8 Montér isoleringen mellem plankerne. Brug hele plader, og vær omhyggelig med samlingerne. 8 9 Fastgør planker 45x45 mm med søm med c-afstand 600 mm. En skabelon på 555 mm letter arbejdet Montér yderligere 45 mm isolering. 11 Fastgør vindbeskyttelsen For at få ventilation mellem væg og panel fastgør du en sømliste på ca. x70 mm, som udgør luftspalte og fæste for vægpanelerne. 1 9 HUSK AT indhente tilladelse hos planlægningsmyndigheden, inden du udskifter facaden tætne alle luftspalter eller sprækker for at forhindre, at luft udefra trænger ind i isoleringen da vægge bliver tykkere efter efterisoleringen, skal du udskifte sålbænke m.m. bruge hele isoleringsplader, ikke småstykker. En god vindbeskyttelse er nødvendig, da blæst formindsker isoleringseffekten. Husk at tætne omhyggeligt rundt PAROC UNS 7z, A-byg Paroc XMW

18 Gør kælderen til arbejdsrum eller gildestue PAROC GWY Fugefilt PAROC XSI 00 fugefilt PAROC ROB 80 Tagboard Træskelet omkring døre og vinduer PAROC UNS 7z A-Byg Beklædning Efterisolering af betonvægge i kælderen giver nye varme rum, der kan anvendes som rigtige rum. I første omgang skal du altid isolere kældervæggen udvendigt, hvis det er muligt. Det er naturligvis lettere at isolere indefra, men du skal sikre dig, at væggene er tørre året rundt. 18

19 Tænk energiklogt Så meget kan du spare ved at efterisolere med 95 mm Paroc A-byg på 00 mm eksisterende isolering Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de indberettede produkter og er gældende, indtil den erstattes af den næste trykte eller digitale version. Seneste udgave af denne brochure vil du dog altid finde på Vi tager ikke ansvar for vores produkter, som anvendes uden for de i vores informationsmateriale beskrevne anvendelsesområder. Beskrevne byggekonstruktioner repræsenterer områder, hvor vores produkters, funktion og tekniske egenskaber er vel dokumenteret. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti, da vi ikke har kontrol over komponenter fra andre leverandører samt udfører trinene i byggeprocessen. Vi forbeholder os desuden til, at vores anbefalede konstruktioner eventuelt ikke genere de forventede værdier i en beregning eller måling af bygningens energi. Dette skyldes at energiforbrug afhænger blandt andet af den valgte energikilde og dens funktion. På grund af den fortsatte udvikling af vores produkter, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer og justeringer i vores oplysninger FJERNVARME Olie 9 kr. pr. l Sparet forbrug = 90 L Sparet i kr. = 900 kr. Udgift = 600 kr. Tilbagebetaling = 7,54 år NATUR GAS Natur Gas 7,91 kr. pr m Sparet forbrug = 98,7 m Sparet i kr. = 800 kr Udgift = 600 kr. Tilbagebetaling = 7,87 år FJERNVARME Fjernvarme 0,8 kr kwh Sparet forbrug = 6 kwh Sparet i kr. = 500 kr Udgift = 600 kr. Tilbagebetaling = 1,6 år El 1,8 kr. kwh Sparet forbrug = 6 kwh Sparet i kr. = 100 kr Udgift = 60 kr. Tilbagebetaling = 5,49 år Prisen er beregnet pr. 0. juli

20

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 89 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lundsgård Bakke 5 Postnr./by: 4174 Jystrup Midtsj BBR-nr.: 329-125139 Willadsen Firma: Arkitekt Willadsen Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Hermans Vænge 48 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-023615-019 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere