Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem KeyCard... 8 Start af bilradio... 8 Udtagning af KeyCard... 8 Tilpasning af andet KeyCard/ Udskiftning af KeyCard... 8 Visning af bilradio-passets data... 8 Optisk visning af tyverisikring... 9 Radiodrift med RDS... 9 AF - Alternativ Frekvens... 9 REG-regionalradio... 9 Valg af bølgelængdeområde Stationssøgning Manuel indstilling af station Gennemblade af stationskæden (kun for FM) Skifte mellem hukommelsesniveauerne (FM) Lagring af stationer Automatisk lagring af stærkeste station med Travelstore Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte radiostationer og Preset Scan Radio-Scan Indstilling af stationssøgerens følsomhed Skift fra stereo til mono (FM) Trafikradio med RDS-EON Trafikradio-førsteret, tænd/sluk Advarselssignal Sluk for advarselssignal Automatisk start af Search-funktion Indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger og advarselssignal Kassettedrift Isætning af kassette Udtagning af kassette Spoling af bånd Valg af side (Autoreverse) Dolby B-NR* og skift til anden båndtype med B/MTL Gentagelse eller ignorering af musiknumre med CPS Skift til anden lydkilde med SRC Pleje og vedligeholdelse Løbeværk/kassetter Programmering med DSC Oversigt over fabrikkens grundindstilling med DSC Styring af CD-changer A Aktivering af changer-drift med SRC (bilradio) Valg af CD / musiknumre med vippetasten SCAN MIX Appendix Tekniske data Visning af bilradio-passets data

3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

4 Kort instruktion 1 Tænd Sluk Lydstyrke 2 LD Loudness - bassen forstærkes i forbindelse med svag lydstyrke. Loudness tænd/sluk: Der trykkes på LD. Yderligere informationer: Se under Programmering med DSC. GEO Til indstilling af balance (venstre/højre) og fader (for/bag) med vippetasten. Der kan tændes eller slukkes for apparatet med KeyCard C. Hvis tilslutningen sker i henhold til de relevante forskrifter, er der også mulighed for at tænde / slukke apparatet via tændingen. Hvis du ønsker at lytte til radioen i forbindelse med slukket tænding, har du følgende muligheder: a) Knap 1 tændes / slukkes b) KeyCard udtages / isættes c) Der trykkes på AUD 3 Hvis radioen tændes med KeyCard eller AUD, vil gengivelsen foregå i den senest valgte lydstyrke. Såfremt radioen er i drift uden at der er tændt for motoren, slukkes der automatisk for den efter en times tid for at skåne bilens batteri. 3 AUD/GEO AUD Til indstilling af diskant og bas med vippetasten. Diskant + Diskant Bas Bas + Fader for Fader bag Balance venstre Balance højre Til ændring af den aktuelle indstilling, trykkes der på AUD eller GEO, hvorefter ændring foretages med vippetasten. Herefter vil den pågældende driftstilstand komme til syne i displayet. Der vil ske automatisk lagring af den seneste benyttede indstilling. Proceduren afsluttes ved at trykke på AUD eller GEO. Såfremt ændring ikke er sket inden for 8 sek., skiftes der automatisk til den forrige tilstand. 4

5 4 DSC (Direct Software Control) DSC er beregnet til justering af programmerbare grundindstillinger. Yderligere informationer: Se under Programmering med DSC. 5 AF - Alternativ Frekvens i forbindelse med RDS-drift Hvis displayet viser AF er det ensbetydende med, at radioen automatisk søger en bedre frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDS-funktionen. AF tænd/sluk: Der trykkes på tasten. Tillægsfunktion: REG ON / REG OFF - er der stillet ind på REG ON, vil der kun blive skiftet til en bedre frekvens i det øjeblik, der er tale om en station med samme regionalprogram (se REG-regionalprogrammer ). REG tænd/sluk: Tryk på AF, indtil REG ON eller REG OFF kommer til syne i displayet (bip-lyd høres). 6 lo Angiver graden af følsomhed på den automatiske stationssøger. Hvis Io lyser i displayet, er det ensbetydende med normal følsomhed (søgeenheden standser ud for de stationer, hvor modtagelsen er god). Hvis Io ikke lyser betyder det, at søgeenheden også standser ud for stationer med mindre god modtagelse. Skift: Tip ganske let på Io med fingerspidserne. Yderligere informationer: Se under Programmering med DSC. 7 B/MTL Dolby B-NR* Gengivelsen af kassetter, der er blevet optaget med Dolby B-NR, vil være helt i top i det øjeblik, der står B i displayet. * Støjdæmpningssystemet er fremstillet på licens af Dolby Laboratories, der benytter betegnelsen Dolby og symbolet med de to D er som sit varemærke. MTL Optimal gengivelse af chromdioxid- og metalkassetter opnås, hvis der står MTL i displayet. Funktioner tænd/sluk: I kassettemodus trykkes der på B/MTL, indtil den ønskede driftstilstand kommer til syne i displayet. 8 CPS Til gentagelse eller ignorering af kassettenumre. Funktion tænd/sluk: I kassettemodus trykkes der på CPS. Driftstilstanden vil komme til at fremgå af displayet ( CPS ON / OFF ). Gentagelse af titel: Tryk på FR. Ignorering af titel: Tryk på FF. 9 Udtagning af kassetten Tryk på. : Kassetterum Kassetten lægges i med side A eller 1 vendende opad (åbning mod højre). ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL 5 PORTUGUÊS

6 ; Display Radio: NDR1 NDS - Stationssignal / frekvens FM - Bølgelængdeområde T - Hukommelsesniveau (I, II, T) 5 - Stationsknapper (1-6) - Stereo lo - Søgeenhedens følsomhed AF - Alternativ Frekvens TP - Trafikradio TA - Trafikradio har førsteprioritet LD - Loudness Kassette: TR1--PLAY - Side 1 (eller 2) MTL - Metal B - Dolby B-NR CD-changer: CD 05 T 02 - CD-nr. - Titel-nr. < Valg af side / Spoling af bånd Valg af side trykkes samtidigt: TR1-PLAY eller TR2-PLAY i displayet Spoling af bånd FR : Hurtig tilbagespoling; stop med FF FF : Hurtig fremspoling; stop med FR = SC/MIX Radiodrift Scan (skanner alle de stationer, der kan modtages); tryk kort på SC/MIX. Preset Scan (skifter automatisk mellem alle stationer der er gemt i hukommelsen); tryk på SC/MIX i ca. 2 sek. Changer-drift Se under afsnittet om styring af changer A05. > SRC (Source = kilde) Til ændring af lydkilde, f.eks. kassette, radio, CD-changer.? 1,2,3,4,5,6 - stationstaster For hvert hukommelsesniveau (I, II og T ) kan der gemmes 6 stationer i FMområdet. Lagring af stationer: Tryk på tasten (i radiodrift), indtil programmet kan høres igen. Valg af stationer: Vælg bølgelængdeområde og dernæst hukommelsesniveau for FM med FMT (berøres let med fingerspidserne et vilkårligt antal gange), og tryk herefter på den stationsknap, der svarer TA (Traffic Announcement = trafikmeldinger har førsteprioritet) Når der står TA i displayet, vil trafikmeldinger få førsteret fremfor andre udsendelser. TA tænd/sluk: Der trykkes på tasten. A M L Omstilling til mellem- og langbølge. Tasten aktiveres efter behov. 6

7 B FMT - FM, Travelstore Omstilling til FM-hukommelsesniveauerne I, II og T (Travelstore). Skift mellem de enkelte hukommelsesniveauer: Tasten berøres let med fingerspidserne, indtil det ønskede niveau kommer til syne i displayet. Hvis du ønsker at gemme de seks stærkeste stationer med Travelstore, skal du gøre følgende: Lagring: Tryk på FMT, indtil displayet angiver, at søgefunktionen er aktiveret. Valg: Tryk på FMT, indtil T kommer til syne i displayet. Derefter aktiveres en af stationsknapperne 1, 2, 3, 4, 5, 6. C Tyverisikringssystem KeyCard KeyCard skal være indført for at kunne tænde bilradioen. KeyCard Før KeyCard (kontaktfladen skal vende opad) ind i slidsen, efter at tungen er blevet kørt ud. Læs ubetinget informationerne under afsnittet Tyverisikringssystem KeyCard. Blinkende KeyCard-tunge Som yderlig optisk tyverisikring blinker KeyCard-tungen, når der er slukket for radioen, hvis indstillingen svarer til DSC - CODE-LED. D Vippetasten Stationssøgning op ned / gradvist op / ned (hvis der er slukket for AF ) / gennemsyn af stationskæden med AF tændt (P1... P3). Tillægsfunktioner: I DSC-modus: Valg og programmering af funktioner Vigtige oplysninger Hvad du absolut bør vide Inden du tager din bilradio i brug, bedes du læse oplysningerne om Trafiksikkerhed og Tyverisikring meget omhyggeligt. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen benyttes. Tænk f.eks. på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. I kritiske situationer frarådes det derfor at betjene bilradioen. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandvæsen skal kunne opfattes i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at skrue ned for lyden under kørslen. Montage/tilslutning Hvis du har i sinde selv at montere eller udbygge anlægget i bilen, bør du læse vedlagte oplysninger herom, inden du går i gang. Højttalerudgangene må ikke forbindes med stel! Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der forinden er blevet godkendt af Blaupunkt. 7 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

8 Tyverisikringssystem KeyCard Leveringen af bilradioen omfatter et Key- Card. Til bilradioen kan man imidlertid også benytte et andet KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du hos fagforhandleren købe et reservekort. Indstilling af bas, diskant, balance og fader, indlæsning på stationstaster, loudness, TA (lydstyrken af meldinger), bip-lydstyrke huskes separat for hvert kort. Desuden bliver den sidst indstillede værdi for bølgelængdeområde, stationsindstilling, TAførsteret, loudness, AF, REG ON/OFF samt stationssøgerens følsomhed gemt i hukommelsen. Du vender altså tilbage til din valgte grundindstilling i det øjeblik, du sætter KeyCard i. Start af bilradio Tænd for radioen og før KeyCard (kontaktfladen skal vende opad) ind i slidsen, efter at tungen er blevet kørt ud. Bilradioen er nu i gang. Hvis bilradioen ikke kan identificere kortet, der sættes i, står der CARD ERR i displayet. Betjen ikke bilradioen nu. Efter ca. 10 sek. står der TURN OFF i displayet. Sluk for bilradioen. Hvis du indfører et fremmed kort (f.eks. telefon- eller kreditkort), står der i ca. 2 sek. WRONG KC i displayet. Tag det forkerte kort ud og sluk for bilradioen. Betjen bilradioen først igen, når du har et KeyCard til rådighed, som den kan identificere. Udtagning af KeyCard KeyCard må aldrig hives ud af slidsen med magt. Tryk først på KeyCard. KeyCard køres herefter ud i udtagningsposition. Tag KeyCard ud. Tilpasning af andet KeyCard/ Udskiftning af KeyCard Et KeyCard kan tilpasses som supplerende kort, når bilradioen er i gang med det første KeyCard. Hvis du vil tilpasse et andet KeyCard, skal du gøre følgende: Indfør det første KeyCard og tænd for bilradioen. Tryk på DSC og vælg LEARN KC med /. Displayet skifter nu til CHANGE. Tryk på KeyCard. Det køres ud i udtagningsposition. Tag det første KeyCard ud og indfør det andet kort, inden CHANGE toner ud igen. Bilradioen kan nu også benyttes med det andet KeyCard. Der kan maksimalt kun tilpasses to Key- Cards til bilradioen. Hvis der tilpasses et tredje KeyCard, vil brugsberettigelsen for det kort, der ikke blev anvendt i tilpasningsfasen, automatisk blive slettet. Visning af bilradio-passets data Du kan lade dig vise bilradio-passets data som f.eks. apparatbetegnelse, typenummer (7 6...) og apparatnummer i displayet. Om nødvendigt trykker du samtidigt på stationstasterne 1 og 6 og tænder for bilradioen. Tryk inden for 2 sek. på M L. Bilradio-passets data bliver efter hinanden vist i flere gennemløb som lysavis. Sluk for funktionen: Tryk på en vilkårlig taste. 8

9 Optisk visning af tyverisikring Når bilen er parkeret, kan den tyverisikres ved hjælp af KeyCard-tungen, der blinker som et advarselssignal. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldte: Permanent plus og plus over tændingen skal være være rigtigt tilsluttet (som i monteringsvejledningen). I DSC-modus skal der være stillet ind på LED 1. Læs hertil Programmering med DSC-LED. Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer er begyndt at sende RDSinformationer ud sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer er blevet identificeret, vil stationernes betegnelse komme til syne i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved hele tiden, hvilket program du modtager og har mulighed for at foretage målrettet udvælgelse af udsendelser. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: AF - Alternativ Frekvens AF-funktionen (Alternativ Frekvens) stiller automatisk ind på den bedste frekvens til den aktuelle udsendelse. Funktionen er klar, når der står AF i displayet. AF - tænd/sluk: tryk kort på AF. Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan der dæmpes ned for lyden på de aktuelle radioudsendelser. Hvis der kommer til at stå SEARCH i displayet i det øjeblik der tændes for apparatet, eller en af frekvenserne i hukommelsen kaldes frem, vil apparatet automatisk begynde at søge efter en alternativ frekvens. SEARCH toner bort, så snart apparatet har fundet en alternativ frekvens eller efter gennemløb af frekvensbåndet. Hvis modtagelsen af programmet bliver stadig ringere, vælges andet program. REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og gerne vil blive i frekvensområdet, skal du trykke på AF i ca. 2 sek. Herefter kommer der til at stå REG ON i displayet. Hvis du derimod forlader regionalprogrammernes frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til REG OFF. Tryk på AF i ca. 2 sek., indtil REG OFF kommer til syne i displayet. Hvis REG ON er blevet aktiveret, vil REG ON kort komme til syne i displayet hver gang du tænder for radioen. 9 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

10 Valg af bølgelængdeområde Der kan vælges mellem følgende områder: FM 87,5-108 MHz, MB (MW) khz og LB (LW) khz. Skift til det ønskede område med FMT eller M L. Hvis du ønsker at skifte mellem MB og LB trykker du på M L. Stationssøgning / Tryk på /. Bilradioen starter automatisk sin søgning efter næste station. Vedvarende tryk på vippens eller er ensbetydende med hurtig søgning frem eller tilbage. Stationssøgning 10 op ned / gradvist op / ned (hvis der er slukket for AF ). / gennemsyn af stationskæden, hvis AF er aktiveret (P1... P3). Manuel indstilling af station << >> For at kunne indstille stationen manuelt, skal der være slukket for AF-funktionen! tryk på << >> til gradvis ændring af frekvensen (op/ned). Vedvarende tryk på vippens << eller >>(venstre/højre side) er ensbetydende med hurtigt frekvensgennemløb. Gennemblade af stationskæden (kun for FM) Med << >> kan du kalde stationer frem fra frekvensområdet. Du har mulighed for at blade i stationskæden med >> (frem) eller << (tilbage) til udvælgelse af det ønskede program. En forudsætning er dog, at stationerne tidligere er blevet modtaget mindst en gang og at AF er blevet aktiveret (toner frem i displayet). Start f.eks. Travelstore, ved at holde FMT trykket i 2 sek. Herefter vil der ske et frekvensgennemløb. Hvis AF ikke lyser, trykkes der på AF. Forudsætningerne for stationsvalg med << >> er nu opfyldt. Skifte mellem hukommelsesniveauerne (FM) Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, hvis du ønsker at gemme eller kalde radiostationerne frem. Det aktuelle hukommelsesniveau vil tone frem i displayet. Tryk på FMT, indtil det pågældende hukommelsesniveau vises i displayet. Lagring af stationer I FM-området har du mulighed for at gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T). Hertil benyttes stationsknapperne 1, 2, 3, 4, 5, 6. For hhv. mellem- og langbølgeområdet kan der ligeledes gemmes seks stationer. Begynd med at vælge bølgelængdeområde med FMT eller M L og dernæst hukommelsesniveau for FM med FMT. Stil ind på den ønskede station med vippetasten (automatisk eller manuelt). Tryk på den ønskede stationsknap, indtil du igen kan høre programmet, efter at der har været dæmpet ned for lyden (ca. 2 sek.) eller indtil du kan høre bip-lyden. Den pågældende radiostation er nu blevet gemt i hukommelsen. Displayet angiver, hvilken knap du har trykket på.

11 Oplysning: Hvis du stiller ind på en radiostation, der allerede er blevet gemt i hukommelsen, vil både stationsknappen og hukommelsesniveauet blive angivet (blinker), hvis du skulle befinde dig på et andet hukommelsesniveau. Automatisk lagring af stærkeste station med Travelstore De seks stærkeste FM-stationer vil automatisk blive gemt i radioens hukommelse (sorteres efter feltstyrke), hvis du ønsker dette. Denne mulighed vil du få stor glæde af, hvis du hører til dem, der rejser meget. Tryk på FMT i mindst 2 sek. Radioen søger nu de stærkeste FM-stationer og gemmer dem på hukommelsesniveau T (Travelstore). Når det er sket, vil radioen tune ind på den stærkeste station i rækken. En anden mulighed er at gemme radiostationerne manuelt på Travelstore-niveau (se Lagring af stationer ). Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan kaldes frem efter behov ved at der trykkes på de pågældende taster. Vælg bølgelængdeområde med FMT eller M L og hukommelsesniveau for FM. Tryk på FMT, indtil det pågældende niveau kommer til syne i displayet. Tryk kort på stationsknappen, der svarer til. Gemte radiostationer og Preset Scan Preset Scan skanner de stationer, der er blevet gemt i hukommelsen. Dette gælder for samtlige bølgelængdeområder. Hvis du befinder dig i FM-området, har du mulighed for at skanne stationerne på Travelstore-niveau eller på de to andre hukommelsesniveauer. Vælg bølgelængdeområde I FM-området vælges Travelstore eller et af de andre hukommelsesniveauer med FMT. Du aktiverer Preset Scan, ved at trykke på SC/MIX i ca. 2 sek. Herefter vil der blive tunet ind på den valgte station i ca. 8 sek. De blinkende positioner i displayet angiver hukommelsesniveau og lagerplads for den pågældende station. Hvis du gerne vil lytte videre til den valgte station eller ønsker at afslutte Preset Scan, skal du trykke på SC/MIX. Radio-Scan Radio-Scan betyder, at der tunes ind på alle stationer i ca. 8 sek. Scan aktiveres, ved at der trykkes på SC/MIX. Den aktuelle frekvens eller stationens betegnelse (P1... P3) begynder at blinke i displayet. Mens der søges, vil ordet SCAN være synligt i displayet. Valg af station/deaktivering af Scan: Tryk kort på SC/MIX. Hvis ikke der vælges radiostation, sørger automatikken for, at Scan-funktionen afbrydes efter frekvensgennemløbet, hvorefter der tunes ind på den station, du sidst har lyttet til. 11 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

12 Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre på den automatiske stationssøgers følsomhed. Når der i displayet står Io betyder det, at automatikken nøjes med at søge stationer med god modtagelse (ringe følsomhed). Slukkes der derimod for Io betyder det, at automatikken også søger efter stationer med mindre god modtagelse (højere følsomhed). Omskiftning tryk på Io. Graden af følsomhed kan indstilles separat på hvert enkelt trin (læs også afsnittet om Programmering med DSC ). Skift fra stereo til mono (FM) Hvis modtagelsen af bestemte radiostationer er for ringe, kan der skiftes til mono: Tryk på Io i ca. 2 sek. Ved monogengivelse slettes tegnet for stereo i displayet ( ). Hver gang du tænder for radioen, vil denne stille ind på stereo. Er modtagelsen her for dårlig, skifter radioen automatisk til mono igen. Trafikradio med RDS-EON Mange FM-programmer udsender aktuelle trafikmeldinger med jævne mellemrum i deres eget sendeområde. Programmer med trafikmeldinger udsender et ID-signal, der opfanges af din bilradio. Så snart signalet er blevet identificeret, kommer TP (Trafik Program) til syne i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDS- EON byder på den mulighed at modtage en bestemt udsendelses trafikmeldinger fra samme stationskæde. Når en sådan station modtages vil der stå TP i displayet. I det øjeblik, de aktuelle trafikmeldinger prioriteres højere end noget andet program, vil der stå TA sammesteds. Når der skal til at gives meldinger om trafiksituationen, skifter radioen automatisk til det pågældende program. Er meldingen givet, vender du tilbage til det normale program igen. Trafikradio-førsteret, tænd/sluk Når trafikradioen har førsteprioritet fremfor andre programmer, vil der stå TA i displayet. Der tændes og slukkes for denne funktion, ved at trykke på TA. Hvis du trykker på TA, medens du lytter til trafikradioen, vil førsteret-funktionen blive afbrudt, dog kun for den pågældende trafikmelding. Radioen vender herefter tilbage til det foregående program. Alle påfølgende trafikmeldinger vil fortsat have førsteprioritet. Advarselssignal Hvis du forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, vil du komme til at høre et advarselssignal efter ca. 30 sekunder. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis du trykker på en stationsknap, på hvilken du har indlæst en station uden TP-signal. Sluk for advarselssignal a) Hvis du ønsker at skifte til en anden station med trafikradio, skal du: trykke på vippetasten eller trykke på en af stationsknapperne med trafikradio. eller b) Hvis du ønsker at deaktivere den funktion, der giver trafikradioen førsteprioritet: trykke på TA. Herefter vil TA blive slettet i displayet. 12

13 Automatisk start af Searchfunktion (kassettedrift) Hvis du lytter til kassetter og forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, begynder radioen automatisk at pejle sig ind på en anden station med trafikradio. Hvis en sådan station endnu ikke er fundet efter ca. 30 sekunder, vil kassetten ophøre med at spille og du vil høre et advarselssignal. Afbrydelse af signalet: Se beskrivelse ovenfor. Kassettedrift Isætning af kassette Tænd for apparatet. Læg kassetten i. Side A eller 1 skal vende opad med den åbne side mod højre. = kassette køres ud Tilbagespoling Tryk på FR (fast rewind). Afspilning begynder ved starten af båndet. Stands tilbagespoling Tryk på FF. Valg af side Tryk på følgende samtidigt: TR1-PLAY eller TR2-PLAY i displayet FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger og advarselssignal Lydstyrken for advarselssignalet og de aktuelle meldinger er blevet forhåndsindstillet på fabrikken. Du kan imidlertid foretage ændring af denne ved hjælp af DSC (se afsnittet om Programmering med DSC, TA ). Kassetten afspilles i den senest benyttede retning. TR1-PLAY i displayet betyder: Gengivelse af spor 1 eller A. Udtagning af kassette Tryk på. Herefter vil kassetten blive kørt ud. Spoling af bånd Fremspoling Tryk på FF (fast forward). Ved båndslut skifter apparatet til næste side og påbegynder gengivelsen af denne. Stands fremspoling Tryk på FR. Spoling af bånd FR : Hurtigt tilbagespoling; stop med FF FF : Hurtigt fremspoling: stop med FR Valg af side (Autoreverse) (Skift af båndets afspilningsretning under gengivelsen) Tryk på FR og FF samtidigt. For enden af båndet skifter apparatet automatisk til andet spor. Displayet viser TR1- PLAY for spor 1 eller A og TR2-PLAY for spor 2 eller B. ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 13

14 Oplysning: Hvis kassetten skulle gå lidt trægt, kan der skiftes til andet spor. Under alle omstændigheder bør båndviklingen kontrolleres. I mange tilfælde kan det hjælpe at spole kassetten igennem et par gange. Dolby B-NR* og skift til anden båndtype med B/MTL Dolby B-NR* Dette apparat kan benyttes til afspilning af kassetter, der er blevet optaget med Dolby B- NR eller uden nogen form for støjdæmpning. Kassetter optaget med Dolby NR* er kendetegnet ved større dynamik og væsentlig mindre baggrundsstøj. Hvis Dolby B-NR er blevet aktiveret, vil der komme til at stå B i displayet. * Støjdæmpningssystemet er fremstillet på licens af Dolby Laboratories, der anvender betegnelsen Dolby og symbolet med de to D er som sit varemærke. MTL Gengivelsen af metal- eller CrO 2 -kassetter vil være helt i top, når der står MTL i displayet. Dolby B-NR og MTL - tænd/sluk: Tryk på B/MTL, indtil den ønskede indstillingsværdi kommer til syne i displayet. Der kan vælges mellem følgende indstillingsmuligheder: MTL-kassette Displayet viser med Dolby B-NR MTL B uden Dolby B-NR MTL Normal kassette med Dolby B-NR B uden Dolby B-NR Gentagelse eller ignorering af musiknumre med CPS Forkortelsen CPS står for Cassette Program Search. Denne funktion gør det muligt, enten at springe et musiknummer over eller høre det forfra. Funktion tænd/sluk: Tryk på CPS. Herefter vil CPS ON (tændt) eller CPS OFF (slukket) komme til syne i displayet i ca. 2 sek. CPS ON Hvis der trykkes på FF-tasten - spoles der frem til næste musiknummer Hvis der trykkes på FR-tasten - spoles der tilbage til starten af musiknummeret, hvis det er blevet spillet i over 8 sek. I modsat fald spoles der tilbage til begyndelsen af foregående nummer. Skift til anden lydkilde med SRC (Source = kilde) Med denne tast kan der vælges mellem radiodrift, kassette- og CD-gengivelse, eller der kan skiftes til et andet apparat, der måtte være tilsluttet. Der kan skiftes mellem de enkelte lydkilder, ved at trykke på SRC-tasten. 14

15 Pleje og vedligeholdelse Løbeværk/kassetter Til bilen bør du kun benytte kassetter af typen C60/C90. Sørg for at beskytte dem mod snavs, støv og temperaturer over 50 C. Kassetter, der har været udsat for kulde, skal vænnes til temperaturen i bilen inden brug, for at undgå et uregelmæssigt båndløb. Lydforstyrrelser o.lign. kan skyldes støv, der har sat sig på gummirullen eller tonehovedet. Forstyrrelser af den art vil dog som regel først optræde efter ca. 100 driftstimer. Normal snavs på kassettebåndoptageren kan fjernes ved hjælp af en rensekassette. Mere hårdnakket snavs fjernes med en vatpind dyppet i lidt rensesprit. Undgå brug af metalværktøj. Programmering med DSC Med DSC (Direct Software Control) har du mulighed for at tilpasse bestemte værdier og funktioner i bilradioen til dine aktuelle behov samt gemme ændringerne i apparatets hukommelse. Bilradioen forsynes med en grundindstilling, inden den forlader fabrikken. Læs mere om denne i tillægget til denne betjeningsvejledning. Hvis du ønsker at ændre en bestemt programmering, skal du trykke på DSC. Herefter vil den aktuelle driftstilstand blive vist i displayet. Ved hjælp af vippetasten kan du udvælge og indstille de funktioner, der vil blive beskrevet i det følgende: / Valg af funktion Indstilling af værdi Indstilling af værdi + LOCAL DIS (lo) Indstilling af søgefunktionens følsomhed i forbindelse med at der lyttes til lokalradio. LOCAL 1 - stor følsomhed LOCAL 3 - lav følsomhed (dx) Indstilling af søgefunktionens følsomhed i forbindelse med at der lyttes til regionalradio. DIS. 1- stor følsomhed DIS. 3- lav følsomhed TIME ON/OFF Kan benyttes til valg af display-visning i forbindelse med changer-drift. TIME ON - titel og titlens længde TIME OFF - CD- og titelnummer Hvis SCAN eller MIX er blevet aktiveret, vil CDvisningen altid komme til syne. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 15

16 TA VOL Indstilling af lydstyrken (1-9) i forbindelse med trafikmeldinger (1 = svag lyd). BEEP Bekræftende lyd i forbindelse med funktioner, der kræver, at der trykkes på tasten i over 2 sek. Lydstyrken kan indstilles fra 0-9 (0 = slukket). Hver gang ændring foretages, vil bip-lyden kunne høres i den valgte lydstyrke. LOUD Loudness-justering af de lave, dybe toner. LOUD 1 - ubetydelig hævning af lyden LOUD 6 - maksimal hævning af lyden RM RM-ON (Radio Monitor) - betyder, at der kan lyttes til radioen samtidig med spoling af bånd (i forbindelse med kassettedrift). RM-OFF betyder, at der er slukket for funktionen. Oversigt over fabrikkens grundindstilling med DSC LOCAL : 1 DIS : 1 TIME : OFF TA VOL : 4 BEEP : 3 LED (kode) : 1 LOUD : 4 RM : OFF LED (kode) Lysdiode C, der har en indbygget funktion som optisk advarselssignal. LED 1 - blinker, når bilradioen er blevet deaktiveret via tændingen. LED 0 - betyder, at der er slukket for blinkefunktionen. Til afslutning af DSC-programmeringen og lagring af den aktuelle værdi trykkes der på DSC. Hvis ændringen ikke sker indenfor 8 sek., vil den senest benyttede indstillingsværdi automatisk blive gemt i hukommelsen. Herefter skifter displayet til foregående driftstilstand. 16

17 Styring af CD-changer A05 Aktivering af changer-drift med SRC (bilradio) Husk, at der skal benyttes magasin. Med SRC skiftes der mellem de forskellige lydkilder (radio - changer - kassette). Der trykkes på SRC, indtil changer-funktionerne kommer til syne i displayet. CD = disk, T = TRACK (titel). 0:24 = aktuel spilletid Valg af CD / musiknumre med vippetasten Valg af titel (op); trykkes kort CUE - hurtigt fremløb (kan høres): hold tasten trykket Nystart af titel; trykkes kort Valg af musiknummer (nedad): tryk to eller flere på hinanden følgende gange REVIEW - hurtigt tilbageløb (kan høres): hold tasten trykket CD er vælges (nedad) CD er vælges (opad) Den valgte driftstilstand vil komme til syne i displayet. SCAN Spiller de første par takter af CD-nummeret SCAN startes, ved at der trykkes på SC/MIX. De første par takter af de forskellige numre afspilles i stigende rækkefølge. Det aktuelle musiknummer vil komme til at fremgå af displayet. SCAN-funktionen afbrydes, ved at der trykkes på SC/MIX. Herefter vil du kunne lytte videre til det nummer, du senest har lyttet til. MIX MIX-funktionen gengiver numrene på de enkelte CD er i vilkårlig rækkefølge. CD erne udvælges dog numerisk. MIX aktiveres, ved at der trykkes på SC/MIX i ca. 4 sek. CD-nr. og MIX vil komme til syne i displayet. MIX-funktionen afbrydes, ved at der trykkes på SC/MIX. Oplysning: Det kan enkeltvis forekomme, at changeren angiver fejlfunktioner, f.eks. i forbindelse med, at motoren startes. I sådanne tilfælde slukkes der kort for radioen, hvorefter der straks tændes for den igen. Herefter vil changeren fungere helt normalt. 17 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

18 Appendix Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: FM: Følsomhed: Frekvensområde: 4 x 19 W i.h.t. DIN 45324/3.1 eller 4 x 20 W musiki.h.t. DIN 45324/3.2 1,0 µv ved 26 db Signal / støjforhold Hz Visning af bilradio-passets data Du kan lade dig vise bilradio-passets data som f.eks. apparatbetegnelse, typenummer (7 6...) og apparatnummer i displayet. Om nødvendigt trykker du samtidigt på stationstasterne 1 og 6 og tænder for bilradioen. Tryk inden for 2 sek. på TS. Bilradio-passets data bliver efter hinanden vist i flere gennemløb som lysavis. Sluk for funktionen: Tryk på en vilkårlig taste. Kassette: Frekvensområde: Hz Med forbehold af ændringer! 18

19 Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 9/95 Pf K7/VKD (DK) PM 19 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere