Scenarier, forretningsplan og eksempler på markedet af lavenergihuse. Uddrag af relevante dele af rapporten på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenarier, forretningsplan og eksempler på markedet af lavenergihuse. Uddrag af relevante dele af rapporten på dansk"

Transkript

1 NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market Scenarier, forretningsplan og eksempler på markedet af lavenergihuse. Uddrag af relevante dele af rapporten på dansk 26/04/2012 VTT Technical Research Centre of Finland Hannele Ahvenniemi, Pekka Tuominen

2 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 2 of 15 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Indhold 1 Introduktion Metoder SWOT-analyse Scenarier Business as Usual Hurtig ændring (EU 2020 målsætning opfyldt) Ændringer i markedsvilkår Landeafhængig scenario og SWOT analyser Danmark Introduktion Den nuværende situation for markedet for lavenergihuse SWOT-analyse for virksomheder Scenarier og forretningmodeller Konklusion og diskussion Referencer Appendices Denmark...15

3 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 3 of 15 1 INTRODUKTION Denne rapport præsenterer tre forskellige scenarier for at nå EU målsætningen for 2020 (EPBD, hvorefter alle nye bygninger forventes at være næsten 0-energi bygninger i år 2020). Disse tre scenarier er hurtig udskiftning (EU 2020 målsætningen opfyldt), ændrede markedsvilkår (målsætningen opnået allerede i 2016) og as usual-scenario (EU 2020-mål opnås ikke). I rapporten præsenteres de foranstaltninger, der skal gennemføres, for at opfylde målsætningerne for de tre scenarier. Også troværdigheden af de tre scenarier er omtalt. Det kan ikke fremhæves nok, at en øget tilgængelighed af informationer og indføring af energieffektivitet i uddannelserne er de vigtigste spørgsmål, når det drejer sig om, at øge interessen hos de forskellige aktører i byggebranchen både med hensyn til efterspørgsels og udbud. En større udbredelse af lavenergibyggeri eller markedsføring af lavenergihuse behøver nødvendigvis ikke at blive hjulpet af staten (det kan også ske markedsstyret), men hvis staten yder finansiel støtte (f.eks. skattelettelser) ville det helt sikkert være gavnligt. Formålet med denne rapport er at præsentere scenarier og forretningsmodeller for lavenergihuse. En forretningsmodel (BM) skal være enkel "en historie, der forklarer, hvordan en virksomhed fungerer". Det besvarer spørgsmål som: "Hvem er kunden? Hvordan kan vi tjene penge? Hvilken underliggende økonomiske logik forklarer, hvordan vi kan levere værdi til kunderne til en passende pris? "En succesfuld forretningsmodel repræsenterer en bedre måde end de eksisterende alternativer. Det kan give mere værdi til en diskret gruppe af kunder eller helt erstatte den gamle måde at gøre tingene på og blive standard. I denne rapport lægges der stor vægt på den gensidige afhængighed mellem forskellige aktører, når der skal udvikles en forretningsplan for lavenergihuse. En forretningsplan skal give mere værdi for kunden, og i forbindelse med lavenergihuse, vil værdien være i form af lavere levetidsomkostninger, en højere salgsværdien (Halme et al. 2005) og forbedret indeklima. Også andre aktører i byggebranchen bør drage fordel af at blive involveret i lavenergibyggeri. Sociale aktører, såsom Den Europæiske Union, ministerier, kommuner, universiteter og medier, kan alle have forskellige grunde til at støtte opførelsen af lavenergihuse eller teknologi inden området. Forskellige aktører i byggebranchen (såsom producenter, designere, byggefirmaer osv.) kan for det meste opnå økonomiske fordele ved at blive inddraget i processen, og denne værdi vil tjene som motivation for virksomhederne til at blive involveret i lavenergibyggeri. Teknologisk udvikling er et vigtigt spørgsmål i tilfælde af lavenergibygninger. Som Bower og Christensen (2010) påstår, er de fleste vel forvaltede og etablerede virksomheder konsekvent foran deres industrier i udvikling og kommercialisering af nye teknologier, så længe disse teknologier besvare de fremtidige behov hos deres kunder. Ikke desto mindre opstår en bemærkelsesværdig udfordring fra det argument, som Bower og Christensen (2010) påstår, at branchens ledere sjældent er i spidsen for at kommercialisere nye teknologier, som endnu ikke opfylder krav til mainstream kunder og tiltrækker kun begrænsede eller fremspirende markeder. Lavenergi eller lavenergihuse er langt fra at blive krævet af mainstream. Kunderne har ikke hidtil krævet lavenergihuse, da de ikke kan se nogen ekstra værdi, den ville give i forhold til en standard hus. På grund af den nuværende lave efterspørgsel, må en forretningsmodel for lavenergihuse ses ud fra et bredere perspektiv, ikke kun fra selskabets synspunkt, men byggefirmaer vil også være i fokus. Da kundernes efterspørgsel er indstillet, er problemet mere relateret til, hvordan du ændrer den samlede politiske, økonomiske, sociokulturelle eller teknologiske miljøer, med henblik på at forbedre mulighederne for at udbrede lavenergihuse fra producent til kunde.

4 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 4 of 15 Hvis du vil oprette en forretningsmodel, må du undersøge mulighederne for, at ændre en eller flere aspekter på markedet. Energibehov pr. etageareal er angivet pr. netto gulvareal.

5 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 5 of 15 2 METODER 2.1 SWOT-analyse En SWOT-analyse for virksomheder vil blive oprettet særskilt for hvert land med henblik på at skildre markedets potentiale, og de vigtigste drivkræfter og barrierer der er for lavenergibyggeri. Interne og eksterne spørgsmål vil blive adskilt i analysen. Interne spørgsmål er styrker og svagheder i virksomheden, mens eksterne spørgsmål vedrører muligheder og trusler, der findes i virksomhedens eksterne omgivelser. I denne rapport, er målgruppen for analysen, de virksomheder, der tilbyder lavenergibygninger, eller som er involveret i produktionskæden. Tabel 1. Princippet i en SWOT analyse. Interne styrker Interne svagheder Eksterne muligheder Eksterne trusler Når styrker og svagheder vurderes for lavenergiboliger opstår spørgsmålet: Hvad er den væsentligste fordel for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? Hvad er den væsentligste ulempe for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? Når det handler om muligheder og trusler opstår spørgsmålet: Hvad er den væsentligste eksterne fordel for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? Hvad er den væsentligste eksterne ulempe for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? 2.2 Scenarier Tre forskellige scenarier for situationen på markedet for lavenergibygninger evalueres. Scenarierne er business as usual (fortsættelse af den nuværende praksis), hurtig udskiftning (hurtig vedtagelse af ny teknologi) og ændring i markedsvilkårene driftsformer (pludselige spring i markedsandele). Disse scenarier er blevet udvalgt til at vurdere effekten af EU 2020 målsætningen. EU 2020 målsætningen her betyder de mål vedrørende bygninger, som præsenteres i EPBD direktivet, hvorefter alle nye bygninger bør være nær nul energi (her antaget som meget lavenergi) bygninger i De to andre scenarier, er formuleret således, at den ene for at evaluere en hypotetisk afvigelse i EU-politikken og den anden en endnu hurtigere ændring i markedet. Business as usual scenario forudsætter, at EU 2020-målet ikke vil blive nået i tide, hurtig Ændringen betyder, at målet vil blive opfyldt, og ændringer i markedet står for en uventet hurtig markedsudbreddelse af lavenergibygninger.

6 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 6 of Business as Usual I scenario - Business as usual i byggebranchen vil blot fortsætte sine nuværende byggeri til evighed. Meget lavenergihuse vil ikke opleve hurtig vækst, og derfor vil er EU-målet for 2020 ikke blive opfyldt. Nye bygninger vil blot fortsætte med at blive bygget i henhold til den nuværende praksis, og andelen af lavenergibygninger vil hverken stige eller falde. Dette scenario giver mulighed for, på den ene side at evaluere virkningen af et politik svigt og på den anden side sammenligne virkningerne af de andre scenarier med et alternativ, hvor der ikke er nogen ændringer Hurtig ændring (EU 2020 målsætning opfyldt) Hurtig ændring betyder her, at EU-2020 målsætningen opfyldes, dvs. alle nye boliger i 2020 vil blive bygget som næsten nulenergibygninger. Her er næsten nulenergibygninger sidestillet med lavenergibygninger, hvor energibehovet er tæt på nul. Scenariet er bygget som en simpel lineær udvikling fra den nuværende situation til et nybyggeri i 2020 som når op på 100% lavenergibygninger Ændringer i markedsvilkår. Scenariet - ændring i markedsvilkårene forudsætter en hurtig ændring i markedet, der totalt reformer markedssituationen over en periode på fem år, måske drevet af en kraftig stigning i den offentlige bevidsthed (market pull) eller forstyrrende produkt innovation ved virksomheder, der konkurrerer voldsomt med hinanden (Technologies push). Således vil EU 2020 målsætningen blive nået i god tid. Dette ville være teknisk muligt da de nødvendige produkter og teknologier allerede er tilgængelige, men det vil kræve betydelige ændringer i menneskers adfærd såvel som i virksomheder, der deltager i produktionskæden. Generelt er de vækstrater, der er nødvendige for markedsandele lavenergibyggeri i dette scenario meget ambitiøse og i øjeblikket synes usandsynlig. Men tidligere har der været tilfælde, hvor tilsvarende pludselige uventede forandringer har hurtigt overhalet markeder (f.eks. downloadet musik voksede fra nær 0 % andel til markedsleder inden for mindre end fem år). Dette scenario giver mulighed for at vurdere virkningerne af ændringer hurtigere end dem, der i øjeblikket udstedt af EU-politikken.

7 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 7 of 15 3 LANDEAFHÆNGIG SCENARIO OG SWOT ANALYSER 3.1 Danmark Introduktion I Danmark, er planen for en forbedret energieffektivitet i bygninger, allerede klar, og spørgsmålet er nu, hvordan man fremskynder denne udvikling. Energieffektivitet er indført i det danske bygningsreglement, og revideres hvert femte år. Miljøbevidstheden blandt danskere er også meget høj. Ifølge to undersøgelser rettet mod boligejere og ejendomsmæglere viser, at husejere er bekendt med forskellige koncepter for lavenergihuse, og eksperter mener, at situationen er relativ god med tilstrækkelig ekspertise, tjenester og produkter til rådighed på markedet (Ahvenniemi et al. 2011). Staten spiller også en aktiv rolle for at fremme energieffektiviteten i bygninger Den nuværende situation for markedet for lavenergihuse. I 2011 var ca. 25 % af alle nybyggede boliger i Danmark lavenergihuse og 5 % var lavenergiboliger med et særlig lavt energibehov, hvilket viser at markedet er relativt godt i landet. Markedet for nye boliger i Danmark vil i gennemsnit stige med 1 % gennem de næste 10 år. Energiforbruget til boligopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) er i gennemsnit lidt lavere sammenlignet med de øvrige lande i norden (107,5 kwh/m 2 år i standardhuse, 77 kwh/m 2 år i lavenergihuse og 53,7 kwh/m 2 år i lavenergihuse med særlig lavt energiforbrug). Flere oplysninger er vist i figur 1. Figur 1: Gennemsnitligt energibehov (kwh/år/m²) i nye boliger i Danmark. De ekstra byggeomkostninger til lavenergiboliger og lavenergiboliger med særlig lavt energibehov er henholdsvis 2 % og 5 %, som det fremgår af tabel 2.

8 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 8 of 15 Tabel 2. Gennemsnitlige byggeomkostninger ( per m²)for forskellige boligtyper. Standard Lavenergi klasse 2 Lavenergi klasse 1 Parcelhuse Dobbelthuse Etageejendomme SWOT-analyse for virksomheder. Den efterfølgende tabel viser resultatet af en SWOT analyse for virksomheder som arbejder med lavenergi indenfor byggebranchen. Tabel 3. SWOT analyse for danske virksomheder i byggebranchen. Styrker: - Kræver ekspertise, service og produkter er tilgængelig i et tilfredsstillende omfang. - Lavenergibygninger kan blive en vigtig markedsparameter i Danmark. - Det antages at lavenergi vil øge værdien af en bygning. - Danskere er interesseredt i lavenergibygninger og er bekendt med lavenergikoncepter. - Boligejere er indstillet på at betale ekstra for en lavenergibolig. - Det tyske koncept - passivhus benyttes ind i mellem. Svagheder: - Mangel på koordination af viden mellem håndværkere og eksperter (og hele byggeindustrien). - I tæt befolkede områder med en kollektiv miljøvenlig varmeforsyning er der ikke behov for lavenergiboliger (Blomsterberg 2011). Muligheder: - Energieffektivitet bliver reguleret regelmæssigt hver 5. år og lavenergibyggeri vil blive almindeligt i fremtiden. - Myndighederne spiller en vigtig rolle i udbredelsen af energieffektivitet. - Det forudses at elektricitetsforbruget vil stige fremover, hvilket vil vende fokus mod el besparelser. - Flere gennemførte demonstrationsprojekter I Danmark er medvirkende årsag til en generel bred viden om lavenergibyggerier. - Private entreprenører/udviklere er hovedaktører på boligmarkedet.

9 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 9 of 15 Trusler: - Der er ingen klar definition af lavenergiboliger med særlig lavt energibehov ud over definitionerne i bygningsreglementet (Blomsterberg 2011). - Utilstrækkelig økonomisk gevinst ved lavenergiboliger Scenarier og forretningmodeller. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % business as usual fast change change in market modes of operation 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Figur 5 Markedsandele for forskellige energistandarder blandt nye bygninger for tre scenarier som er beskrevet i 3,3 for Danmark. Grøn repræsenterer lavenergi med særlig lavt energibehov, røde lavenergi og blå normale bygninger. Markedsandele for forskellige energistandarder blandt nye bygninger for tre scenarier som er beskrevet i 3,3 for Danmark. Grøn repræsenterer lavenergi med særlig lavt energibehov, røde lavenergi og blå normale bygninger. Ifølge den forventede udvikling i markedet, har Danmark, allerede i dag, en relativ høj andel af lavenergibygninger, så industrien er allerede klar til at levere lavenergiløsninger. Det betyder, at scenarie - hurtig udskiftning, er relativt realistisk i Danmark, i virkeligheden, svarer den til den hidtil tendens. Derfor bortfalder senariet - BAU i Danmark. Ændring i markedet driftsformer synes også at være mere sandsynligt for Danmark end for nogle af de andre undersøgte lande. Hurtig udskiftning (opnå EU 2020 målsætningen) Dette scenario EU 2020 vil blive opfyldt i tide. Dette kan ske, hvis markedet i forhold til miljøet gennemgår nogle ændringer mht. politiske, økonomiske, sociokulturelle eller teknologiske aspekter. Idet Danmark allerede er på vej mod forbedret energieffektivitet i bygninger (ca. 25% af boliger bygget i 2011 er lavenergibygninger), scenario hurtig ændring, er sandsynligt (se første graf i figur 5). Anlægsudgifterne til et lavenergihus er ca. kun 5 % dyrere end i forhold til standard, og derfor vil en investering i energieffektivitet blive støttes med lavere levetidsomkostninger. For at opfylde målsætningen kræver det dog stadig nogle omfattende ændringer indenfor de næste 10 år.

10 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 10 of 15 Bygningsreglementet vil blive ændret: målsætningen i Danmark er at blive CO2 neutral i år 2050, og det vil kræve en omfattende ændring i bygningers energiforbrug. Strammere energikrav til nye og eksisterende bygninger blev indført i det danske bygningsreglement i 2010, og de vil blive revideret i 2015 og 2020 (Blomsterberg 2011). Revisionen af energikravene i bygningsreglementet er afgørende for at nå EU 2020-målet, da dette vil tjene som en væsentlig motivation for boligejere til at forbedre energieffektiviteten i deres boliger. Tilgængelighed af produkter: Forskellige bygningsdele for energirigtigt byggeri findes på det danske marked, men med henblik på at øge andelen af lavenergibyggeri er der behov for mere pålidelige produkter. Samarbejde mellem forskellige aktører: For at nå EU-målet for 2020, er der behov for øget samarbejde på tværs af byggebranchen aktører. Især er det vigtigt med en øget koordinering af viden mellem håndværkere og tekniske rådgivere når man bygger lavenergiboliger. Det er klart, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner har en vigtig rolle i at øge niveauet af viden inden for byggeriets aktører. Ud over disse, er det yderst vigtigt, at sprede information om lavenergibyggeri for at øge kendskabet til fordelene ved energibesparelser. Også energimærkning af huse vil sandsynligvis hjælpe med at øge værdien af lavenergihuse og dermed føre til en stigende efterspørgsel. Figur1: Business Model for Fast Change scenario in Denmark. Ændring af markedsmekanismer I dette scenario EU 2020 vil blive opfyldt, men allerede 4 år tidligere end i Fast Changescenario. Dette kan ske, hvis markedet for miljøteknologier gennemgår bemærkelsesværdige

11 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 11 of 15 ændringer, dvs. forandring af alle eller nogle af de politiske, økonomiske, sociokulturelle eller teknologiske aspekter. Selv om lavt energiforbrug og lavenergiboliger allerede er implementeret i boligmarkedet i Danmark i en vis udstrækning, er det andet scenarie stadig ikke særlig troværdigt (se anden graf i figur 5). At nå EU 2020-målet allerede i år 2016 ville kræve bemærkelsesværdige ændringer i markedet for miljøteknologier. Energikravene i Bygningsreglementet (i henhold til den nuværende plan), vil blive strammet, og behovet for byggevarer, findes allerede på markedet i tilstrækkeligt omfang. De vigtigste nødvendige forandringer (forudsat, at de ændringer præsenteret i Fast Change-scenario vil forekomme) ville være en stigning i kundernes efterspørgsel. Højere vilje til at købe / investere: I Danmark ventes en stor gruppe af unge at købe en ny bolig i de kommende år, og de er også de mest interesserede i energieffektive huse. Interessen for at investere i energieffektivitet skal stige yderligere, men et voksende markedspotentiale synes allerede at eksistere. Selv om den unge generation både har behov for at købe bolig og også er interesseret i at købe en lavenergibolig, er det den ældre generation som har de største købsmuligheder. Derfor er det afgørende, at efterspørgslen fra de ældre generationer vil stige, og dette bør fremmes ved at informere om den ekstra økonomiske værdi og andre fordele, som lavenergihuse kan tilbyde. Økonomiske incitamenter: For at øge efterspørgslen hos unge boligkøbere, der allerede har vist interesse i lavenergibyggeri, er det påkrævet, at der er attraktive finansieringsmuligheder, såsom overkommelige lån eller skattelettelser. Figur2: Business Model for Change in Market Modes of Operation scenario in Denmark.

12 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 12 of 15 Business as Usual EU 2020 målsætningen kan ikke nås i tide (se tredje grafen i figur 5), hvor følgende svagheder og trusler fra SWOT-analysen udgør bemærkelsesværdige barriere: - Manglende koordinering af viden mellem håndværkere og tekniske rådgivere (og hele byggebranchen). - I tæt befolkede områder med miljøvenlig kollektiv varmeforsyning vil der ikke være behov for at bygge lavenergihuse. - Der er ingen klar definition af meget lavenergibyggeri, med undtagelse af den grundlæggende lavenergi-definition i den danske Bygningsreglement. Hvis dette ikke vil ændre sig, er det ikke sandsynligt, at lavenergibygningskonstruktion vil start. - Der er ikke tilstrækkelig økonomiske incitamenter for at benytte energieffektive løsninger. - Den øjeblikkelige stagnation i bygge-og anlægssektoren vil betyde at nye opfindelser og nyudvikling ikke vil blive støttet.

13 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 13 of 15 4 KONKLUSION OG DISKUSSION Rapporten beskriver hvilke metoder der skal implementeres for at opfylde målsætningen i tre scenarier. Troværdigheden af hvert scenarie er også diskuteret. Det kan ikke fremhæves nok, at en øget tilgængelighed af informationer og indføring af energieffektivitet i uddannelserne er de vigtigste spørgsmål, når det drejer sig om, at øge interessen hos de forskellige aktører i byggebranchen både med hensyn til efterspørgsels og udbud. En større udbredelse af lavenergibyggeri eller markedsføring af lavenergihuse behøver nødvendigvis ikke at blive støttet af staten (det kan også ske markedsstyret), men hvis staten yder finansiel støtte (f.eks. skattelettelser) ville det helt sikkert være gavnligt.

14 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 14 of 15 5 REFERENCER Ahvenniemi, Hannele; Ala-Kotila Paula; Tuominen, Pekka & Holopainen, Riikka (2011): Report on low-energy building market situation, trends, and influencing factors. VTT. NorthPass. Intelligent Energy Europe. Ahvenniemi, Hannele & Tuominen, Pekka (2011): Country-specific market analysis, success factors, marketing approach, and market situation. VTT. NorthPass. Intelligent Energy Europe. Blomsterberg, Åke (2011): Barriers to implementation of very low energy dwellings and how to overcome them. Lund University. NorthPass. Intelligent Energy Europe. Bower, Joseph L. & Christensen, Clayton M. (2010): Published in Harward Business Review on Business Model Innovation. Harvard Business Press Boston, Massachusetts. Halme, Minna; Nieminen, Jyri; Nykänen, Esa; Sarvaranta, Leena & Savonen, Antti (2005): Business from Sustainability. Drivers for Energy Efficient Housing. VTT. Espoo. Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD) (2010). Featuring country reports.

15 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 15 of 15 6 APPENDICES 6.1 Denmark Title Current annual housing construction Average annual growth/decrease in the future m²/a % Detached houses ,151,1,15 Normal Low-energy Passive/very low-en Semi-detached/terraced houses ,64 Normal Low-energy Passive/very low-en Blocks of flats ,86 Normal Low-energy Passive/very low-en Title Average energy for heating consumption Average electricity consumption Average construction price Unit kwh/m²/a kwh/m²/a /m² Detached houses Normal 107, Low-energy 77,0 +2% Passive/very low-en. 53,7 +5% Semi-detached/terraced houses Normal 105, Low-energy 75,3 +2% Passive/very low-en. 52,6 +5% Blocks of flats Normal 90, Low-energy 64,6 +2% Passive/very low-en. 45,2 +5%

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø

Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø 22 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Energieffektivitet...

Energieffektivitet... Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Beboelses- og erhvervsbygninger tegner sig i Europa for mere end 40% af det totale primær energiforbrug. For på den ene side

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

CONCITO: Tænk vækstpakke og energibesparelser i bygninger

CONCITO: Tænk vækstpakke og energibesparelser i bygninger 4. marts 2009 CONCITO: Tænk vækstpakke og energibesparelser i bygninger sammen Det danske samfund står over for store udfordringer med at mindske udledningen af CO2. Både på kort sigt frem til 2020, hvor

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Energieffektivitet og bæredygtighed i fremtidens byggeri

Energieffektivitet og bæredygtighed i fremtidens byggeri Energieffektivitet og bæredygtighed i fremtidens byggeri DFM Konferencen 2012 København - 27. januar 2012 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Indlæggets indhold Energikrav

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere