Scenarier, forretningsplan og eksempler på markedet af lavenergihuse. Uddrag af relevante dele af rapporten på dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenarier, forretningsplan og eksempler på markedet af lavenergihuse. Uddrag af relevante dele af rapporten på dansk"

Transkript

1 NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market Scenarier, forretningsplan og eksempler på markedet af lavenergihuse. Uddrag af relevante dele af rapporten på dansk 26/04/2012 VTT Technical Research Centre of Finland Hannele Ahvenniemi, Pekka Tuominen

2 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 2 of 15 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Indhold 1 Introduktion Metoder SWOT-analyse Scenarier Business as Usual Hurtig ændring (EU 2020 målsætning opfyldt) Ændringer i markedsvilkår Landeafhængig scenario og SWOT analyser Danmark Introduktion Den nuværende situation for markedet for lavenergihuse SWOT-analyse for virksomheder Scenarier og forretningmodeller Konklusion og diskussion Referencer Appendices Denmark...15

3 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 3 of 15 1 INTRODUKTION Denne rapport præsenterer tre forskellige scenarier for at nå EU målsætningen for 2020 (EPBD, hvorefter alle nye bygninger forventes at være næsten 0-energi bygninger i år 2020). Disse tre scenarier er hurtig udskiftning (EU 2020 målsætningen opfyldt), ændrede markedsvilkår (målsætningen opnået allerede i 2016) og as usual-scenario (EU 2020-mål opnås ikke). I rapporten præsenteres de foranstaltninger, der skal gennemføres, for at opfylde målsætningerne for de tre scenarier. Også troværdigheden af de tre scenarier er omtalt. Det kan ikke fremhæves nok, at en øget tilgængelighed af informationer og indføring af energieffektivitet i uddannelserne er de vigtigste spørgsmål, når det drejer sig om, at øge interessen hos de forskellige aktører i byggebranchen både med hensyn til efterspørgsels og udbud. En større udbredelse af lavenergibyggeri eller markedsføring af lavenergihuse behøver nødvendigvis ikke at blive hjulpet af staten (det kan også ske markedsstyret), men hvis staten yder finansiel støtte (f.eks. skattelettelser) ville det helt sikkert være gavnligt. Formålet med denne rapport er at præsentere scenarier og forretningsmodeller for lavenergihuse. En forretningsmodel (BM) skal være enkel "en historie, der forklarer, hvordan en virksomhed fungerer". Det besvarer spørgsmål som: "Hvem er kunden? Hvordan kan vi tjene penge? Hvilken underliggende økonomiske logik forklarer, hvordan vi kan levere værdi til kunderne til en passende pris? "En succesfuld forretningsmodel repræsenterer en bedre måde end de eksisterende alternativer. Det kan give mere værdi til en diskret gruppe af kunder eller helt erstatte den gamle måde at gøre tingene på og blive standard. I denne rapport lægges der stor vægt på den gensidige afhængighed mellem forskellige aktører, når der skal udvikles en forretningsplan for lavenergihuse. En forretningsplan skal give mere værdi for kunden, og i forbindelse med lavenergihuse, vil værdien være i form af lavere levetidsomkostninger, en højere salgsværdien (Halme et al. 2005) og forbedret indeklima. Også andre aktører i byggebranchen bør drage fordel af at blive involveret i lavenergibyggeri. Sociale aktører, såsom Den Europæiske Union, ministerier, kommuner, universiteter og medier, kan alle have forskellige grunde til at støtte opførelsen af lavenergihuse eller teknologi inden området. Forskellige aktører i byggebranchen (såsom producenter, designere, byggefirmaer osv.) kan for det meste opnå økonomiske fordele ved at blive inddraget i processen, og denne værdi vil tjene som motivation for virksomhederne til at blive involveret i lavenergibyggeri. Teknologisk udvikling er et vigtigt spørgsmål i tilfælde af lavenergibygninger. Som Bower og Christensen (2010) påstår, er de fleste vel forvaltede og etablerede virksomheder konsekvent foran deres industrier i udvikling og kommercialisering af nye teknologier, så længe disse teknologier besvare de fremtidige behov hos deres kunder. Ikke desto mindre opstår en bemærkelsesværdig udfordring fra det argument, som Bower og Christensen (2010) påstår, at branchens ledere sjældent er i spidsen for at kommercialisere nye teknologier, som endnu ikke opfylder krav til mainstream kunder og tiltrækker kun begrænsede eller fremspirende markeder. Lavenergi eller lavenergihuse er langt fra at blive krævet af mainstream. Kunderne har ikke hidtil krævet lavenergihuse, da de ikke kan se nogen ekstra værdi, den ville give i forhold til en standard hus. På grund af den nuværende lave efterspørgsel, må en forretningsmodel for lavenergihuse ses ud fra et bredere perspektiv, ikke kun fra selskabets synspunkt, men byggefirmaer vil også være i fokus. Da kundernes efterspørgsel er indstillet, er problemet mere relateret til, hvordan du ændrer den samlede politiske, økonomiske, sociokulturelle eller teknologiske miljøer, med henblik på at forbedre mulighederne for at udbrede lavenergihuse fra producent til kunde.

4 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 4 of 15 Hvis du vil oprette en forretningsmodel, må du undersøge mulighederne for, at ændre en eller flere aspekter på markedet. Energibehov pr. etageareal er angivet pr. netto gulvareal.

5 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 5 of 15 2 METODER 2.1 SWOT-analyse En SWOT-analyse for virksomheder vil blive oprettet særskilt for hvert land med henblik på at skildre markedets potentiale, og de vigtigste drivkræfter og barrierer der er for lavenergibyggeri. Interne og eksterne spørgsmål vil blive adskilt i analysen. Interne spørgsmål er styrker og svagheder i virksomheden, mens eksterne spørgsmål vedrører muligheder og trusler, der findes i virksomhedens eksterne omgivelser. I denne rapport, er målgruppen for analysen, de virksomheder, der tilbyder lavenergibygninger, eller som er involveret i produktionskæden. Tabel 1. Princippet i en SWOT analyse. Interne styrker Interne svagheder Eksterne muligheder Eksterne trusler Når styrker og svagheder vurderes for lavenergiboliger opstår spørgsmålet: Hvad er den væsentligste fordel for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? Hvad er den væsentligste ulempe for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? Når det handler om muligheder og trusler opstår spørgsmålet: Hvad er den væsentligste eksterne fordel for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? Hvad er den væsentligste eksterne ulempe for en virksomhed ved at indgå i lavenergibyggeri? 2.2 Scenarier Tre forskellige scenarier for situationen på markedet for lavenergibygninger evalueres. Scenarierne er business as usual (fortsættelse af den nuværende praksis), hurtig udskiftning (hurtig vedtagelse af ny teknologi) og ændring i markedsvilkårene driftsformer (pludselige spring i markedsandele). Disse scenarier er blevet udvalgt til at vurdere effekten af EU 2020 målsætningen. EU 2020 målsætningen her betyder de mål vedrørende bygninger, som præsenteres i EPBD direktivet, hvorefter alle nye bygninger bør være nær nul energi (her antaget som meget lavenergi) bygninger i De to andre scenarier, er formuleret således, at den ene for at evaluere en hypotetisk afvigelse i EU-politikken og den anden en endnu hurtigere ændring i markedet. Business as usual scenario forudsætter, at EU 2020-målet ikke vil blive nået i tide, hurtig Ændringen betyder, at målet vil blive opfyldt, og ændringer i markedet står for en uventet hurtig markedsudbreddelse af lavenergibygninger.

6 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 6 of Business as Usual I scenario - Business as usual i byggebranchen vil blot fortsætte sine nuværende byggeri til evighed. Meget lavenergihuse vil ikke opleve hurtig vækst, og derfor vil er EU-målet for 2020 ikke blive opfyldt. Nye bygninger vil blot fortsætte med at blive bygget i henhold til den nuværende praksis, og andelen af lavenergibygninger vil hverken stige eller falde. Dette scenario giver mulighed for, på den ene side at evaluere virkningen af et politik svigt og på den anden side sammenligne virkningerne af de andre scenarier med et alternativ, hvor der ikke er nogen ændringer Hurtig ændring (EU 2020 målsætning opfyldt) Hurtig ændring betyder her, at EU-2020 målsætningen opfyldes, dvs. alle nye boliger i 2020 vil blive bygget som næsten nulenergibygninger. Her er næsten nulenergibygninger sidestillet med lavenergibygninger, hvor energibehovet er tæt på nul. Scenariet er bygget som en simpel lineær udvikling fra den nuværende situation til et nybyggeri i 2020 som når op på 100% lavenergibygninger Ændringer i markedsvilkår. Scenariet - ændring i markedsvilkårene forudsætter en hurtig ændring i markedet, der totalt reformer markedssituationen over en periode på fem år, måske drevet af en kraftig stigning i den offentlige bevidsthed (market pull) eller forstyrrende produkt innovation ved virksomheder, der konkurrerer voldsomt med hinanden (Technologies push). Således vil EU 2020 målsætningen blive nået i god tid. Dette ville være teknisk muligt da de nødvendige produkter og teknologier allerede er tilgængelige, men det vil kræve betydelige ændringer i menneskers adfærd såvel som i virksomheder, der deltager i produktionskæden. Generelt er de vækstrater, der er nødvendige for markedsandele lavenergibyggeri i dette scenario meget ambitiøse og i øjeblikket synes usandsynlig. Men tidligere har der været tilfælde, hvor tilsvarende pludselige uventede forandringer har hurtigt overhalet markeder (f.eks. downloadet musik voksede fra nær 0 % andel til markedsleder inden for mindre end fem år). Dette scenario giver mulighed for at vurdere virkningerne af ændringer hurtigere end dem, der i øjeblikket udstedt af EU-politikken.

7 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 7 of 15 3 LANDEAFHÆNGIG SCENARIO OG SWOT ANALYSER 3.1 Danmark Introduktion I Danmark, er planen for en forbedret energieffektivitet i bygninger, allerede klar, og spørgsmålet er nu, hvordan man fremskynder denne udvikling. Energieffektivitet er indført i det danske bygningsreglement, og revideres hvert femte år. Miljøbevidstheden blandt danskere er også meget høj. Ifølge to undersøgelser rettet mod boligejere og ejendomsmæglere viser, at husejere er bekendt med forskellige koncepter for lavenergihuse, og eksperter mener, at situationen er relativ god med tilstrækkelig ekspertise, tjenester og produkter til rådighed på markedet (Ahvenniemi et al. 2011). Staten spiller også en aktiv rolle for at fremme energieffektiviteten i bygninger Den nuværende situation for markedet for lavenergihuse. I 2011 var ca. 25 % af alle nybyggede boliger i Danmark lavenergihuse og 5 % var lavenergiboliger med et særlig lavt energibehov, hvilket viser at markedet er relativt godt i landet. Markedet for nye boliger i Danmark vil i gennemsnit stige med 1 % gennem de næste 10 år. Energiforbruget til boligopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) er i gennemsnit lidt lavere sammenlignet med de øvrige lande i norden (107,5 kwh/m 2 år i standardhuse, 77 kwh/m 2 år i lavenergihuse og 53,7 kwh/m 2 år i lavenergihuse med særlig lavt energiforbrug). Flere oplysninger er vist i figur 1. Figur 1: Gennemsnitligt energibehov (kwh/år/m²) i nye boliger i Danmark. De ekstra byggeomkostninger til lavenergiboliger og lavenergiboliger med særlig lavt energibehov er henholdsvis 2 % og 5 %, som det fremgår af tabel 2.

8 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 8 of 15 Tabel 2. Gennemsnitlige byggeomkostninger ( per m²)for forskellige boligtyper. Standard Lavenergi klasse 2 Lavenergi klasse 1 Parcelhuse Dobbelthuse Etageejendomme SWOT-analyse for virksomheder. Den efterfølgende tabel viser resultatet af en SWOT analyse for virksomheder som arbejder med lavenergi indenfor byggebranchen. Tabel 3. SWOT analyse for danske virksomheder i byggebranchen. Styrker: - Kræver ekspertise, service og produkter er tilgængelig i et tilfredsstillende omfang. - Lavenergibygninger kan blive en vigtig markedsparameter i Danmark. - Det antages at lavenergi vil øge værdien af en bygning. - Danskere er interesseredt i lavenergibygninger og er bekendt med lavenergikoncepter. - Boligejere er indstillet på at betale ekstra for en lavenergibolig. - Det tyske koncept - passivhus benyttes ind i mellem. Svagheder: - Mangel på koordination af viden mellem håndværkere og eksperter (og hele byggeindustrien). - I tæt befolkede områder med en kollektiv miljøvenlig varmeforsyning er der ikke behov for lavenergiboliger (Blomsterberg 2011). Muligheder: - Energieffektivitet bliver reguleret regelmæssigt hver 5. år og lavenergibyggeri vil blive almindeligt i fremtiden. - Myndighederne spiller en vigtig rolle i udbredelsen af energieffektivitet. - Det forudses at elektricitetsforbruget vil stige fremover, hvilket vil vende fokus mod el besparelser. - Flere gennemførte demonstrationsprojekter I Danmark er medvirkende årsag til en generel bred viden om lavenergibyggerier. - Private entreprenører/udviklere er hovedaktører på boligmarkedet.

9 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 9 of 15 Trusler: - Der er ingen klar definition af lavenergiboliger med særlig lavt energibehov ud over definitionerne i bygningsreglementet (Blomsterberg 2011). - Utilstrækkelig økonomisk gevinst ved lavenergiboliger Scenarier og forretningmodeller. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % business as usual fast change change in market modes of operation 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Figur 5 Markedsandele for forskellige energistandarder blandt nye bygninger for tre scenarier som er beskrevet i 3,3 for Danmark. Grøn repræsenterer lavenergi med særlig lavt energibehov, røde lavenergi og blå normale bygninger. Markedsandele for forskellige energistandarder blandt nye bygninger for tre scenarier som er beskrevet i 3,3 for Danmark. Grøn repræsenterer lavenergi med særlig lavt energibehov, røde lavenergi og blå normale bygninger. Ifølge den forventede udvikling i markedet, har Danmark, allerede i dag, en relativ høj andel af lavenergibygninger, så industrien er allerede klar til at levere lavenergiløsninger. Det betyder, at scenarie - hurtig udskiftning, er relativt realistisk i Danmark, i virkeligheden, svarer den til den hidtil tendens. Derfor bortfalder senariet - BAU i Danmark. Ændring i markedet driftsformer synes også at være mere sandsynligt for Danmark end for nogle af de andre undersøgte lande. Hurtig udskiftning (opnå EU 2020 målsætningen) Dette scenario EU 2020 vil blive opfyldt i tide. Dette kan ske, hvis markedet i forhold til miljøet gennemgår nogle ændringer mht. politiske, økonomiske, sociokulturelle eller teknologiske aspekter. Idet Danmark allerede er på vej mod forbedret energieffektivitet i bygninger (ca. 25% af boliger bygget i 2011 er lavenergibygninger), scenario hurtig ændring, er sandsynligt (se første graf i figur 5). Anlægsudgifterne til et lavenergihus er ca. kun 5 % dyrere end i forhold til standard, og derfor vil en investering i energieffektivitet blive støttes med lavere levetidsomkostninger. For at opfylde målsætningen kræver det dog stadig nogle omfattende ændringer indenfor de næste 10 år.

10 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 10 of 15 Bygningsreglementet vil blive ændret: målsætningen i Danmark er at blive CO2 neutral i år 2050, og det vil kræve en omfattende ændring i bygningers energiforbrug. Strammere energikrav til nye og eksisterende bygninger blev indført i det danske bygningsreglement i 2010, og de vil blive revideret i 2015 og 2020 (Blomsterberg 2011). Revisionen af energikravene i bygningsreglementet er afgørende for at nå EU 2020-målet, da dette vil tjene som en væsentlig motivation for boligejere til at forbedre energieffektiviteten i deres boliger. Tilgængelighed af produkter: Forskellige bygningsdele for energirigtigt byggeri findes på det danske marked, men med henblik på at øge andelen af lavenergibyggeri er der behov for mere pålidelige produkter. Samarbejde mellem forskellige aktører: For at nå EU-målet for 2020, er der behov for øget samarbejde på tværs af byggebranchen aktører. Især er det vigtigt med en øget koordinering af viden mellem håndværkere og tekniske rådgivere når man bygger lavenergiboliger. Det er klart, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner har en vigtig rolle i at øge niveauet af viden inden for byggeriets aktører. Ud over disse, er det yderst vigtigt, at sprede information om lavenergibyggeri for at øge kendskabet til fordelene ved energibesparelser. Også energimærkning af huse vil sandsynligvis hjælpe med at øge værdien af lavenergihuse og dermed føre til en stigende efterspørgsel. Figur1: Business Model for Fast Change scenario in Denmark. Ændring af markedsmekanismer I dette scenario EU 2020 vil blive opfyldt, men allerede 4 år tidligere end i Fast Changescenario. Dette kan ske, hvis markedet for miljøteknologier gennemgår bemærkelsesværdige

11 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 11 of 15 ændringer, dvs. forandring af alle eller nogle af de politiske, økonomiske, sociokulturelle eller teknologiske aspekter. Selv om lavt energiforbrug og lavenergiboliger allerede er implementeret i boligmarkedet i Danmark i en vis udstrækning, er det andet scenarie stadig ikke særlig troværdigt (se anden graf i figur 5). At nå EU 2020-målet allerede i år 2016 ville kræve bemærkelsesværdige ændringer i markedet for miljøteknologier. Energikravene i Bygningsreglementet (i henhold til den nuværende plan), vil blive strammet, og behovet for byggevarer, findes allerede på markedet i tilstrækkeligt omfang. De vigtigste nødvendige forandringer (forudsat, at de ændringer præsenteret i Fast Change-scenario vil forekomme) ville være en stigning i kundernes efterspørgsel. Højere vilje til at købe / investere: I Danmark ventes en stor gruppe af unge at købe en ny bolig i de kommende år, og de er også de mest interesserede i energieffektive huse. Interessen for at investere i energieffektivitet skal stige yderligere, men et voksende markedspotentiale synes allerede at eksistere. Selv om den unge generation både har behov for at købe bolig og også er interesseret i at købe en lavenergibolig, er det den ældre generation som har de største købsmuligheder. Derfor er det afgørende, at efterspørgslen fra de ældre generationer vil stige, og dette bør fremmes ved at informere om den ekstra økonomiske værdi og andre fordele, som lavenergihuse kan tilbyde. Økonomiske incitamenter: For at øge efterspørgslen hos unge boligkøbere, der allerede har vist interesse i lavenergibyggeri, er det påkrævet, at der er attraktive finansieringsmuligheder, såsom overkommelige lån eller skattelettelser. Figur2: Business Model for Change in Market Modes of Operation scenario in Denmark.

12 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 12 of 15 Business as Usual EU 2020 målsætningen kan ikke nås i tide (se tredje grafen i figur 5), hvor følgende svagheder og trusler fra SWOT-analysen udgør bemærkelsesværdige barriere: - Manglende koordinering af viden mellem håndværkere og tekniske rådgivere (og hele byggebranchen). - I tæt befolkede områder med miljøvenlig kollektiv varmeforsyning vil der ikke være behov for at bygge lavenergihuse. - Der er ingen klar definition af meget lavenergibyggeri, med undtagelse af den grundlæggende lavenergi-definition i den danske Bygningsreglement. Hvis dette ikke vil ændre sig, er det ikke sandsynligt, at lavenergibygningskonstruktion vil start. - Der er ikke tilstrækkelig økonomiske incitamenter for at benytte energieffektive løsninger. - Den øjeblikkelige stagnation i bygge-og anlægssektoren vil betyde at nye opfindelser og nyudvikling ikke vil blive støttet.

13 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 13 of 15 4 KONKLUSION OG DISKUSSION Rapporten beskriver hvilke metoder der skal implementeres for at opfylde målsætningen i tre scenarier. Troværdigheden af hvert scenarie er også diskuteret. Det kan ikke fremhæves nok, at en øget tilgængelighed af informationer og indføring af energieffektivitet i uddannelserne er de vigtigste spørgsmål, når det drejer sig om, at øge interessen hos de forskellige aktører i byggebranchen både med hensyn til efterspørgsels og udbud. En større udbredelse af lavenergibyggeri eller markedsføring af lavenergihuse behøver nødvendigvis ikke at blive støttet af staten (det kan også ske markedsstyret), men hvis staten yder finansiel støtte (f.eks. skattelettelser) ville det helt sikkert være gavnligt.

14 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 14 of 15 5 REFERENCER Ahvenniemi, Hannele; Ala-Kotila Paula; Tuominen, Pekka & Holopainen, Riikka (2011): Report on low-energy building market situation, trends, and influencing factors. VTT. NorthPass. Intelligent Energy Europe. Ahvenniemi, Hannele & Tuominen, Pekka (2011): Country-specific market analysis, success factors, marketing approach, and market situation. VTT. NorthPass. Intelligent Energy Europe. Blomsterberg, Åke (2011): Barriers to implementation of very low energy dwellings and how to overcome them. Lund University. NorthPass. Intelligent Energy Europe. Bower, Joseph L. & Christensen, Clayton M. (2010): Published in Harward Business Review on Business Model Innovation. Harvard Business Press Boston, Massachusetts. Halme, Minna; Nieminen, Jyri; Nykänen, Esa; Sarvaranta, Leena & Savonen, Antti (2005): Business from Sustainability. Drivers for Energy Efficient Housing. VTT. Espoo. Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD) (2010). Featuring country reports.

15 NorthPass Scenarios, business models and examples for very low-energy housing market. Page 15 of 15 6 APPENDICES 6.1 Denmark Title Current annual housing construction Average annual growth/decrease in the future m²/a % Detached houses ,151,1,15 Normal Low-energy Passive/very low-en Semi-detached/terraced houses ,64 Normal Low-energy Passive/very low-en Blocks of flats ,86 Normal Low-energy Passive/very low-en Title Average energy for heating consumption Average electricity consumption Average construction price Unit kwh/m²/a kwh/m²/a /m² Detached houses Normal 107, Low-energy 77,0 +2% Passive/very low-en. 53,7 +5% Semi-detached/terraced houses Normal 105, Low-energy 75,3 +2% Passive/very low-en. 52,6 +5% Blocks of flats Normal 90, Low-energy 64,6 +2% Passive/very low-en. 45,2 +5%

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

CEPH projektet. Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale

CEPH projektet. Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale CEPH projektet Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale (dansk version) With the support of: The sole responsibility for the content of this publication lies with the

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV

FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV MÅLGRUPPE Bygningsejere Hvad vil bygningskomponentudskiftningen, der forventes at blive gennemført frem mod 2020, betyde for energibehovet i eksisterende bygninger? Vil

Læs mere

Skærpede regler for energieffektivitet i EU

Skærpede regler for energieffektivitet i EU Skærpede regler for energieffektivitet i EU Claus Bugge Garn Agenda Hvorfor fokus på energieffektivitet i EU? Hvilken rolle spiller bygninger? Nye Bygninger Det nemme tiltag Eksisterende bygninger Dyb

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Sustainable Energy Communities in Historic Urban Areas

Sustainable Energy Communities in Historic Urban Areas DANSK UDGAVE SECHURBA projektets overordnede mål er at få sat bæredygtige energitiltag i historiske bygninger og områder på dagsorden i de kommende energipolitikker og lokale udviklingsprogrammer. Dette

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø

Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø 20 feb 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø 17 okt 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole

Læs mere

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date Henning Bo Madsen! Arbejdet med energi / energipolitik siden 1979 som græsrod og i forskellige projekter.! P,t, ansat i NOAH Friends of the Earth

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene

ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene ManagEnergy ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene Kaj Leonhart Petersen, EC Network ESCO Workshop, 2. april 2014, Aalborg ManagEnergy ManagEnergy Et initiativ fra EU-Kommissionens DG ENERGY

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Torsdag 22. marts 2007 Århus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i Bygningsreglementet

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Indhold To undersøgelser af potentialet for energibesparelser i eksisterende

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø 28 maj 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Bæredygtig energi i historiske områder

Bæredygtig energi i historiske områder DANSK UDGAVE SECHURBA projektet Vedvarende energiteknologier og energieffektive løsninger implementeres ofte ikke i eller bygninger. Dette skyldes en blanding af lovmæssige, sociale, kulturelle, tekniske

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

Energitjek i Solcentret, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Solcentret, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Solcentret, Tranebjerg, Samsø 17 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energitjek i Expert, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Expert, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Expert, Tranebjerg, Samsø 20 dec 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

P41. Energiegenskaber for eksisterende bygninger. [Information on European projects] 03-05-2007

P41. Energiegenskaber for eksisterende bygninger. [Information on European projects] 03-05-2007 [Information on European projects] P41 03-05-2007 ENPER-EXIST gruppen koordineret af Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Frankrig www.enper-exist.com www.buildingsplatform.eu

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Fortid Eksisterende bygningsmasse Samlet

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energitjek i Legekæden, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Legekæden, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Legekæden, Tranebjerg, Samsø 17 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Andrea Mortensen Cand.polyt.arch am@civil.aau.dk AAU + Isover www.zeb.aau.dk Conference, August 25, 2010 1/13 Parcelhuse opført indtil 2010: 1.036.568

Læs mere

Energieffektiviseringer i bygninger

Energieffektiviseringer i bygninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Energieffektiviseringer i bygninger Svendsen, Svend Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Svendsen, S. (2012). Energieffektiviseringer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [1]Introduktion til grønne offentlige udbud Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Hvorfor købe grønne produkter? At købe billigt

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Svendborg Komune Senest revideret: 13. marts 2009 Miljø og Teknik Klimakonsulenten EA den 11. marts 2009

Svendborg Komune Senest revideret: 13. marts 2009 Miljø og Teknik Klimakonsulenten EA den 11. marts 2009 Notat om krav til lavenergibebyggelse Udarbejdet med baggrund i Enhedslistens dagsordenforslag om generelt krav om lavenergi i nybyggeri i Svendborg Kommune Enhedslisten har til byrådets dagsorden til

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDENS BYGNINGER OG ENERGISYSTEM

FJERNVARME I FREMTIDENS BYGNINGER OG ENERGISYSTEM FJERNVARME I FREMTIDENS BYGNINGER OG ENERGISYSTEM JAKOB ZINCK THELLUFSEN PHD AALBORG UNIVERSITET Oversigt 1. Fjernvarme i fremtidens energisystem 2. Fjernvarme og boliger Energibesparelser set i systemperspektiv

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Udvikling og afprøvning af intelligente styringer i lavenergibyggeri

Udvikling og afprøvning af intelligente styringer i lavenergibyggeri Brugeradfærd og grønne løsninger Energy Flex House Family - et ELFORSK projekt Udvikling og afprøvning af intelligente styringer i lavenergibyggeri Samarbejdspartnere: Nilan Fischer Seluxit Asger bc LYS

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere