Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk"

Transkript

1 Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008

2 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2008, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler Juridisk information Garanti Varemærke Spørgsmål til produktet Inden du starter Leveringsomfang Beskrivelse af NAVIGON 21xx max Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer for navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen NAVIGON 21xx max inden første brug Montering af navigationssystemet i bilen TMC-antenne Memory card Navigation med GPS Aktivering af NAVIGON 21xx max Optioner i vinduet Start Adgangskode-funktion Aktiverng af adgangskode Ændring af adgangskode Fravalg af adgangskode Glemt adgangskoden? Betjening af NAVIGON 21xx max Information Software-tastatur Særlige taster Indtastning af data Optioner Menuer Navigation Start af navigationsapplikationen...22 Brugermanual Indholdsfortegnelse III

4 6.2 Indtastning af destination Angivelse af destinationsland Indtastning af destinationsadresse Særlig adresse (POI) Informationer om destinationen Seneste destinationer Foretrukne Kontakter Navigation hjem Definition af destination på kortet Start af navigationen Administration af destinationsadresser Lagring af destination Definition af destination som hjemmeadresse Rute med delstrækninger Angivelse af startpunkt Angivelse af rutepunkter Bearbejdning af rutepunkter Administration af ruten Beregning og visning af rute Simulering af rute Start af navigationen Optionerne i navigationsapplikationen Arbejdet med kortet Kortmateriale Kort i funktion Preview Kort i funktion Navigation Reality View PRO Kort i funktion Søg destination Nyttige funktioner Nødopkald GPS status, lagring af aktuel position Vejbeskrivelse TMC (Trafikmeldinger) Logbog Håndfri-modul (kun NAVIGON 2150 max) Forbindelse med en telefon Modtagelse af opkald Ring op Valg af telefonnummer Valg af kortvalgnummer, kald hjem Opkald af en kontakt fra telefonbogen Ring til en af de sidste samtalepartnere Overførelse af samtalen fra mobiltelefon...52 IV Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 7.4 Mens opkaldet kører Hent navigationsapplikationen i forgrunden Indtastning af tal Overførsel af samtale til mobiltelefonen Afslutning af samtale Konfigurering af håndfri-modulet Kort valg Håndfri-indstillinger Bluetooth-indstillinger Forbindelse med mobiltelefonen Forbindelse fra navigationsanlægget Forbindelse fra mobiltelefon Afslutning af forbindelse og sletning af forbindelsesdata Billeder Egnede filer Åbning af billedfremviser Valg af billedfil Betjening af billedfemviseren Gengivelsesfunktion Konfigurering af NAVIGON 21xx max Appendiks Tekniske data Mærkning og serienummer Overensstemmelseserklæring Troubleshooting Stikordsfortegnelse...63 Brugermanual Indholdsfortegnelse V

6 1 Indledning 1.1 Om denne manual Konventioner For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skriftarter. Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Understreget og kursiv: Navne, firma- og produktbetegnelser. Vindue-og dialognavne. Fremhæver vigtige dele af teksten. Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen. Betegnelser for navigationsanlæggets betjeningselementer Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren: Yderligere informationer og forklaringer Advarsler 1.2 Juridisk information Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden Indledning

7 1.2.2 Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. Microsoft, Outlook, Excel og Windows er beskyttede varemærker, der tilhører Mocrosoft Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemærke af.navigon AG. 1.3 Spørgsmål til produktet Har du spørgsmål til produktet? Besøg vores website og klik på "Support". Her finder du et område med ofte stillede spørgsmål (FAQcenter) og erfarer, hvordan du kan kontakte os via telefon eller . 2 Inden du starter 2.1 Leveringsomfang Kontroller om leveringen er komplet. Kontakt omgående den forhandler, hvor du har købt produktet, hvis leveringen ikke er komplet. Sammen med produktet har du modtaget: Navigationsanlæg NAVIGON 21xx max Holder Billadekabel (12V-netadapter for cigartænder) med integreret TMCantenne. USB-kabel SD-kort med software og navigationskort (SD-kortet er allerede placeret i navigationsanlægget. folder med illustreret installationsvejledning Inden du starter - 7 -

8 2.2 Beskrivelse af NAVIGON 21xx max 1 Touchscreen 2 Mikrofon 1 3 Slids for at fjerne bagvæggen 4 Reset 5 LED 6 Mini-USB-bøsning til USB-kabel / billadekabel 7 Slot til SD / SDHC-memory kort 8 On/Off 9 Tilslutning ekstern GPS-antenne 2.3 Vigtige sikkerhedsinformationer I din egen interesse bør du læse nedenstående sikkerhedsinformationer og advarsler omhyggeligt, inden du tager dit navigationssystem i brug. 1 Kun NAVIGON 2150 max Inden du starter

9 2.3.1 Sikkerhedsinformationer for navigationen Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! For at beskytte dig selv og andre mod uheld må navigationssystemet ikke bruges under kørslen. Brugermanual NAVIGON 21xx max OBS! Se kun på displayet, når du befinder dig i en sikker trafiksituation! OBS! Vejføring og trafikskilte er afgørende over for navigationssystemets instrukser. OBS! Følg kun navigationssystemets instruktioner, hvis forholdene og trafikreglerne tillader dette! Navigationssystemet bringer dig også til målet, hvis du skal afvige fra den beregnede rute. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Info: Hvis du en gang ikke har forstået de indtalte kommandoer eller ikke er sikker på hvad der skal gøres ved det næste kryds, kan du hurtigt orientere dig ved hjælp af kort- eller pilvisningen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget OBS! Anlægget skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Navigationsanlæggets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationsanlægget for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte. (Se "Tekniske data", side 60) Info: Kablet må ikke knækkes. Sørg for at det ikke beskadiges af skarpkantede genstande. Info: Navigationsanlægget må kun rengøres med en fugtig klud. Info: Træk ikke stikket ud af tilslutningen ved at hive i kablet. Kablet kan tage skade. Inden du starter - 9 -

10 Info: Opret en sikkerhedskopi af data på det medfølgende memory card. Dette kan gøres meget komfortabelt ved hjælp af softwaren NAVIGON Fresh, der kan downloades gratis fra website 1www.navigon.com/max. Info: Memory card skal ved brug af navigationssystemet sidde i anlægget. Info: Anvend kun SD- eller SDHC- memory card! Sørg for at kontakterne på memory card hverken beskadiges eller tilsnavses Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen således at navigationsanlægget er godt synligt og nemt at betjene for bilens fører. Føreren skal dog have uhindret udsyn på trafikken! OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! Holderen må ikke fastgøres for tæt på rattet eller andre betjeningselementer for at undgå at bilens betjening vanskeliggøres. OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Holderens sikre fiksering kontrolleres jævnligt. Sugekoppens sugeevne kan blive svagere med tiden. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartænderne, der arbejder med en spænding på 10-24V. OBS! Træk stikket til billadekablet af cigartænderen, når du parkerer bilen. Den integrerede netadapter forbruger altid en ringe mængde strøm og kan aflade bilens batteri Inden du starter

11 2.4 NAVIGON 21xx max inden første brug Montering af navigationssystemet i bilen Brugermanual NAVIGON 21xx max OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 8. Samling af holderen Fastgørelse af holder Saml holderen, som det er vist på billedet. Værktøj er ikke nødvendigt. 1. Rengør bilens forrude, der hvor du vil montere holderen. Den skal være tør og fri for snavs og fedt. 2. Åbn håndtaget på holderens sugekop så vidt som muligt. Den skal gå mærkbart i indgreb i position 'Åben'. 3. Sæt holderen med sugekoppen på forruden. 4. Tryk håndtaget på sugekoppen mod forruden. Inden du starter

12 Placering af navigationsanlægget i holderen 1. Sæt navigationsanlægget ind i holderens nederste tapper. (se billedet) 2. Tryk anlægget derefter mod holderen, så det går hørbart i indgreb. Navigationsanlæggets strømforsyning Sammen med NAVIGON 21xx max leveres et billadekabel, der forsyner navigationsanlægget med strøm via din bils cigartænder. Tilslut billadekablet ved bilens cigartænder og ved navigationsanlæggets mini-usb-bøsning. Info: Forbind USB-stikket uden ophold og helt ind i navigationsanlægget! (Se "Troubleshooting", side 62) OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartænderne, der arbejder med en spænding på 10-24V. Under opladningen lyser LED på undersiden af navigationsanlægget orange. Når batteriet er helt opladet, slukker LEDen. Info: Opladningstiden ved tomt batteri er ca. 4-5 timer. Driftstiden ved helt opladet batteri er ca. 3 timer. Fjernelse af navigationsanlægget fra holderen. 1. Tryk den øverste bøjle på apparateholderen mod forruden. 2. Drej navigationsanlægget let hen til dig selv. 3. Tag det ud af holderen Inden du starter

13 2.4.2 TMC-antenne NAVIGON 21xx max er udstyret med en intern TMC-modtager. TMCantennen er integreret i billadekablet. Så snart billadekablet er tilsluttet, kan anlæggetmodtage aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk, f.eks. for at undgå en kø Memory card Et memory card med software og kortdata er allerede placeret i navigationsanlægget. Du kan kopiere disse data på et andet memory kort eller gemme på din PC. Brug dertil softwaren NAVIGON Fresh, der kan downloades gratis fra 1www.navigon.com/max. Følgende hukommelsesmedier kan anvendes i NAVIGON 21xx max: SD-kort med maks. 2GB SDHC-kort Fjernelse af memory card 1. Sluk for navigationsanlægget. Tryk tast (On/Off). 2. Tryk memory card let ind i anlægget, indtil det frigives. 3. Slip memory card. Den stikker lidt frem af anlægget. 4. Træk memory card ud af slidsen. Isætning af memory card 1. Sæt memory card ind i anlægget (se billedet). 2. Tryk det let ind i anlægget, til det går i indgreb. Info: Navigationsanlægget er kun funktionsklar, når memory card indeholder navigationssoftware og kortdata. Du kan også se billeder, når der er ilagt et andet memory card. Inden du starter

14 2.5 Navigation med GPS GPS baserer på mindst 24 satellitter, der kredser om jorden og derved konstant udsender signaler vedr. deres egen position og klokkeslæt. GPS-modtageren modtager disse data og beregner sin egen geografiske position ud fra de forskellige positions- og tidssignaler fra de forskellige satellitter. For en tilstrækkelig præcis positionsbestemmelse kræves data fra mindst tre satellitter. Med data fra mindst fire satellitter kan også højden over havet findes. Positionsbestemmelsen foregår med en nøjagtighed på ned til tre meter. Når navigationssystemet har bestemt din position, kan denne position danne udgangspunktet til en ruteberegning. Kortmaterialet til dit navigationsanlæg indeholder de geografiske koordinater på alle digitalt registrerede særlige adresser, veje og byer. Navigationsnlægget kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt til et målpunkt. Den aktuelle position og dens visning på kortet beregnes en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dig. 3 Aktivering af NAVIGON 21xx max 1. Tryk tasten (On/Off). Hvis adgangskodebeskyttelse har været aktiveret, åbnes vinduet INDTAST ADGANGSKODE. 2. Indtast adgangskoden. 3. Klik på OK. Vinduet START åbnes. Info: Når NAVIGON 21xx max tages i brug for første gang, opfordres du at definere følgende indstillinger: sproget, softwarens skal benytte længedeenheden for afstandsangivelser formatet for klokkeslæt Fra vinduet START har du adgang til alle applikationer i NAVIGON 21xx max. Navigation, se side 21 Billeder, se side 57 Telefon (Håndfri-modul), se side Kun NAVIGON 2150 max Aktivering af NAVIGON 21xx max

15 Info: Hvis du ikke har brugt NAVIGON 21xx max i meget lang tid, er batteriet muligvis tomt. I så fald skal anlægget oplades i ca. 3 minutter, inden det kan tændes. Glemt adgangskoden? Hvis du har glemt adgangskoden, gør som beskrevet under "Glemt adgangskoden?" på side Optioner i vinduet Start Kontaktfladen Optioner fører dig til yderligere funktioner. 1. Klik på Optioner for at åbne listen over optioner. 2. Klik på den option, du vil udføre. Når du vil lukke listen over optionerne uden at udføre en option, klik igen på Optioner. Indstillinger: Her foretages indstillingerne, der gælder for alle applikationer i NAVIGON 21xx max, som f. eks. sprog, lysstyrke eller klokkeslætformat. Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af NAVIGON 21xx max" på side 58. Adgangskode-funktion: Ved at oprette en adgangskode kan navigationsanlægget beskyttes mod uautoriseret brug. (se side 15) Produktinformationer: Viser versionsnumre og Copyright-information til hardware og software. Touchscreen-kalibrering: Hvis touchscreen reagerere unøjagtigt på berøring, kan det genkalibreres. Følg vejledningen på skærmen. Fabriksindstillinger: Nulstiller alle indstillinger til udleveringstilstand. Ruter og gemte destinationer slettes ikke. Softwaren genstartes og opfører sig som ved første start efter købet. (se "Aktivering af NAVIGON 21xx max", side 14) 4 Adgangskode-funktion Ved at oprette en adgangskode kan navigationsanlægget beskyttes mod uautoriseret brug. 4.1 Aktiverng af adgangskode 1. Klik i vinduet STARTpå Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet NY ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode. Adgangskode-funktion

16 3. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 4. Klik på Aktivér. Info: Adgangskoden skal præcist have 4 cifre. 4.2 Ændring af adgangskode 1. Klik i vinduet START på Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet INDTAST ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode. 3. Klik på Ændr adgangskoden. Vinduet NY ADGANGSKODE åbnes. 4. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode. 5. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 6. Klik på Aktivér. Info: Den nye adgangskode skal præcist have 4 cifre. 4.3 Fravalg af adgangskode 1. Klik i vinduet STARTpå Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet INDTAST ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode. 3. Klik på Deaktivér. 4.4 Glemt adgangskoden? Hvis du har glemt adgangskoden, gør følgende: 1. Klik på Info. 2. Følg vejledningen på skærmen Adgangskode-funktion

17 5 Betjening af NAVIGON 21xx max 5.1 Information Ved mange vinduers øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. GPS Ikonet GPS er kun synligt i navigationsapplikationen. Det kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS (Intet symbol): Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt kundeservice hvis dette problem fortsætter. Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst tre satellitter. Positionen kan beregnes. Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 46. Kompass Ikonet Kompass er kun synligt i navigationsapplikationen. Det viser i hvilken retning du lige bevæger dig. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. TMC (Trafikmeldinger) Der er en TMC-modtager integreret i NAVIGON 21xx max, der leverer de aktuelle trafikmeldinger til navigationssystemet. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmledinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC er kun synligt i navigationsapplikationen. Det kan vise følgende tilstande for TMC-modtagelsen: Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger ingen trafikmeldinger. Betjening af NAVIGON 21xx max

18 Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger dog stadig trafikmeldninger. Dette kan f. eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. TMC på standby: Trafikmeldinger kann modtages. Info: TMC-antennen er integreret i billadekablet. Ikonet Stationssøgning kan derfor også vises, når billadekablet ikke er tilsluttet NAVIGON 21xx max. En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 47. Energi Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri. Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet er helt opladet. Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Bluetooth / Telefon (kun NAVIGON 2150 max) NAVIGON 2150 max har et integreret Bluetooth-håndfri-modul. På denne måde kan det også anvendes som håndfri-udstyr til en Bluetooth-egnet mobiltelefon. LED på undersiden af NAVIGON 2150 max lyser blåt, når Bluetoothfunktionen er aktiveret. Nærmere informationer findes i kapitel "Håndfrimodul" på side 50. Ikonet Telefon kan vise følgende tilstande for håndfri-modulet: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth-funktionen er ikke aktiv.. Ikke Forbundet (rød mobiltelefon): NAVIGON 2150 max har ingen Bluetooth-forbindelse til en anden enhed. Forbundet (hvid mobiltelefon): NAVIGON 2150 max er forbundet med en mobiltelefon og kan anvendes som håndfri telefon. Aktiv opkald (grøn mobiltelefon): Håndfri-modul NAVIGON 2150 max Betjening af NAVIGON 21xx max

19 Muting Ikonet Muting er kun synligt i navigationsapplikationen. Det kan vise følgende tilstande: Intet symbol: Navigationsapplikationen er ikke undertrykt. Muting: Navigationsapplikationen er undertrykt. Hvis du befinder dig i en navigation, udlæses ingen køresbeskeder. Info: Ikonet viser kun undertrykkelse af navigationsbeskeder. Den siger intet om lydstyrken af håndfri-modulet Software-tastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen "Würzburg", indtast bare "WURZBURG". Specialtegn kan dog være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter Særlige taster indføjer et blanktegn. sletter tegnet foran markøren åbner taltastaturet. Latinske, kyrilliske, græske bogstaver åbner det latinske bogstavtastatur. åbner det kyrilliske bogstavtastatur. åbner det græske bogstavtastatur. Indtastning af adresser eller navne på særlige adresser åbner som standard tastaturet med skriften i det pågældende land. 1 Kun NAVIGON 2150 max Betjening af NAVIGON 21xx max

20 Hvis du vil gemme en destination i Foretrukne, eller hvis du vil angive en kategori særlige adresser eller et land, åbnes som standard tastaturet for brugergrænsefladens sprog. Fra det kyrilliske og græske tastatur kan du også skifte til det latinske tastatur. Mange adresser kan derefter translitereres eller indtastes på brugergrænsefladens sprog. Eksempel: Brugergrænsefladen er tysk. Du vil navigere til Moskva. Du har følgende muligheder: "Москва" (kyrillisk) "Moskva" (translitereret) "Moskau" (tysk). Info: Vej- og bynavne kan kun indtastes på brugergrænsefladens sprog, hvis de også på denne stavemåde findes i kortets database. Info: Der står altid maks. to tastaturer til rådighed. Umlaut, accenter, yderligere bogstaver Til hver skrift findes en yderligere tastatur med specialtegn. åbner tastaturet med latinske specialtegn. åbner tastaturet med kyrilliske specialtegn. åbner tastaturet med græske specialtegn. Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen Indtastning af data Ofte findes lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f. eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du indtaster yderligere bostaver, vises efter hvert bogstav den første by, der begynder med de indtastede bogstaver. Når den rigtige by vises, klik på (OK) for at afslutte indtastning af byen. Du kan altid åbne en liste, der indeholder alle byer, der begynder med de allerede indtastede bogstaver eller indeholder den indtastede tekst i navnet. Jo flere bogstaver du har indtastet, jo kortere bliver listen Betjening af NAVIGON 21xx max

21 Klik på (Åbn listen) for at få vist denne liste. Ved hjælp af kontaktfladerne (Op) og (Ned) kan du bevæge dig på listen. Klik på et punkt på listen for at overføre dette punkt til,indtastningsfeltet. Så snart du har overtaget dette punkt, lukker listen. Indtastning af byen er dermed afsluttet. Klik på (Luk listen) for at lukke listen uden at overtage punktet. 5.3 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Enbeksrivelse af alle objekter, der står til rådighed, findes i følgende kapitler: "Optioner i vinduet Start", side 15 "Optionerne i navigationsapplikationen", side Menuer Nogle aktiveringsflader indeholder en menu, der åbnes ved aktivering Klik på et menupunkt for at udføre dettes funktion. Når du lukker menuen uden at udføre en funktion, klik på kontaktfladen du brugte for at åbne menuen. 6 Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 8. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, stoppes navigationen. Navigationsapplikationen forbliver i forgrunden. Så snart der igen modtages GPS-signaler, genkender navigationssystemet, om din position i mellemtiden har ændret sig. Du kan nu fortsætte navigationen. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, udgives en tilsvarende besked. Navigation

22 På kortet vises kun den aktuelle position (orange pil). 6.1 Start af navigationsapplikationen Du har tændt for navigationsanlægget og evt. indtastet adgangskoden. Vinduet START er åbnet. 1. Klik på Navigation. Navigationsapplikationen startes. Første gang vises følgende meddelelse: "Bemærk at trafikloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." 2. Når du har læst og forstået hele teksten, klik på OK. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Afbryd, for at afslutte navigationsapplikationen. Vinduet NAVIGATION åbnes. Derfra har du adgang til alle funktioner i navigationsapplikationen. NAVIGON 2150 max: Klik på (Telefon) for at vise håndfrimodulet i forgrunden. Klik på (Tilbage) for igen at vise vinduet START i forgrunden. Initialisering af GPS-modtageren Så snart navigationsanlægget er tændt, starter initialisering af GPSmodtageren. Den første initialisering af den integrerede GPS-modtager sker efter første start af navigationsapplikationen. Dette kan tage i op til 20 minutter. Info: Hvis ikonet GPS viser tilstanden GPS klar efter meget kortere tid end 20 minutter, lad navigationsanlæggett for sikkerheds skyld være tændt i yderligere mindst 15 minutter, så en pålidelig drift af modtageren er garanteret. Hver gang navigationsanlægget tændes derefter, starter GPSmodtagelsen efter kort tid. Hvis navigationsanlæggetikke har været tændt i længere end en uge, kan den efterfølgende initialisering igen tage op til 10minutter. I øverste højre hjørnet på skærmen vises ikonet GPS. Så snart der modtages data fra mindst tre satellitter, skifter ikonet til (GPS klar). Info: Initialiseringen udføres hurtigst, hvis du ikke starter med at køre inden initialiseringen er afsluttet Navigation

23 Nærmere informationer til ikonet GPS findes i kapitel "GPS" på side 17. Tilbage til vinduet Navigation Vinduet NAVIGATION åbnes, når navigationsapplikationen startes. Hvis der er et andet vindue åbent i navigationsapplikationen, klik på fra. (Tilbage). Så vender du tilbage til det vindue, du er kommet Klik så ofte på (Tilbage), indtil vinduet NAVIGATION åbnes. 6.2 Indtastning af destination Under Ny destination angives destinationer, der ikke er navigeret til før eller som ikke er gemt. Du kan her angive en adresse, vælge en særlig adresse eller vælge en destination fra de direkte adresser. Info: Hvis du indtaster en ny destination for første gang, opfordres du at vælge det land, hvor din destination ligger. Under Mine destinationer stiller NAVIGON 21xx max følgende lister over destinationer eller adresser til rådighed : SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen. FORETRUKNE: Alle destinationer, der er gemt i NAVIGON 21xx max. KONTAKTER:alle destinationer, der er importeret fra Microsoft Outlook Angivelse af destinationsland Øverst til venstre i vinduerne ADRESSE, SÆRLIG ADRESSE I EN BY, og SÆRLIG ADRESSE OVERREGIONALT findes kontaktfladen Land. Den viser flaget på det land, hvor der aktuelt kan angives destinationer. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på kontaktfladen Land. 2. Indtast den føste bogstav på det land, hvor din destination ligger. Listen LANDE PÅ KORTET åbnes. Den viser alle lande, hvor der findes et kort og som begynder med det indtastede bogstav. 2. Klik på det land, hvor destinationen ligger. Navigation

24 Listen LANDE PÅ KORTET lukkes igen. På kontaktfladen vises destinationslandets flag. Info: Der kan kun vælges lande, hvor kortet ligger på SD-kortet Indtastning af destinationsadresse 1. Klik i vinduet NAVIGATIONpå Ny destination > Indtast adresse. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Indtast navnet på destinationsvejen. 4. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på feltet Tværvej og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Når du kun angiver byen, beregner navigationsnlægget en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationsanlægget den bedste rute til denne vej. 5. Klik på Start navigation. Somme tider kan en destination ikke entydigt fastlægges, f. eks. fordi den viste kombination af by- og vejnavne findes flere gange. I så fald åbnes et vindue, hvor alle adresser, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Er det angivne husnummer ikke registreret på kortet, indeholder vinduet kun en adresse med det husnummer, der ligger nærmest på den angivne. Klik på den adresse du vil navigere til. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der Navigation

25 6.2.3 Særlig adresse (POI) Særlige adresser, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. De særlige adresser omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre. Særlige adresser kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Særlige adresser, for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Særlig adresse i nærheden Særlige adresser i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side 22. Info: I de direkte adresser står 3 kategorier af særlige adresser fra de umiddelbare omgivelser til rådighed, efter hvilke der kan søges hurtigt og uden videre indtastning. Nærmere informationer findes i kapitel "Særlige adresser som direkte adresser" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelseåbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 4. Klik på navnet på en særlig adresse. 5. Klik på Start navigation. Destinationen kan ikke altid fastlægges entydigt, f. eks. da der findes flere restauranter med samme navn. Navigation

26 I så fald åbnes et vindue, hvor alle destinationer, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den destination, du vil navigere til. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der. Særlig adresse med overregional betydning Særlige adresser med overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet SÆRLIG ADRESSE OVERREGIONALT åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelseåbnes. Den indeholder særlige adresser i den angivne kategori i alfabetisk rækkefølge. 3. Når listen er meget omfangsrig: Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver på destinationen. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de indtastede bogstav eller indeholder dette bogstav. 4. Klik på navnet på en destination. 5. Klik på Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der. Særlig adresse fra en bestemt by Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en bestemt by Navigation

27 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelseåbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, særlige adresser i den angivne kategori. 5. Når listen er meget omfangsrig: Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver på destinationen. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de indtastede bogstaver eller indeholder dette bogstav. 6. Klik på navnet på en særlig adresse. 7. Klik på Start navigation. Destinationen kan ikke altid fastlægges entydigt, f. eks. hvis der i den pågældende by findes flere restauranter med samme navn. I så fald åbnes et vindue, hvor alle destinationer, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den destination, du vil navigere til. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der. Særlige adresser som direkte adresser I de direkte adresser står 3 kategorier af særlige adresser til rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger. Navigation

28 Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger >Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der står til rådighed under de direkte adresser. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side Klik på NAVIGATION i vinduet Ny destination. Menuen NY DESTINATION åbnes. På området Direkte adresse vises ikoner for de kategorier, hvor der står særlige adresser til rådighed som direkte adresser. 2. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelseåbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, der angivest, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f. eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. At af de ovennævnte vinduer til indtastning af destinationen er åbent. Tryk på Optioner > Info. Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Es Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination. Klik på Afbryd for at lukke vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN igen. Klik på (Vis på kortet) for at få vist destinationen på kortet. NAVIGON 2150 max: Klik på (Kald) for at ringe til det oplyste nummer Navigation

29 Info: Funktionen Kald står kun til rådighed, når NAVIGON 2150 max er forbundet med mobiltelefonen via Bluetooth. Nærmere informationer vedrørende forbindelsen med en mobiltelefon findes i kapitel "Forbindelse med en telefon" på side Seneste destinationer NAVIGON 21xx max gemmer de seneste 12 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i vinduet NAVIGATIONpå Mine destinationer > Seneste destinationer. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. 3. Klik på Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der Foretrukne Destinationersom du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen FORETRUKNE. I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 500 destinationer. Informationer til lagring og bearbejdning af en til-adresse findes i kapitel "Lagring af destination" på side Klik i vinduet NAVIGATIONpå Mine destinationer > Foretrukne. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. 3. Klik på Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der Kontakter Med programmet NAVIGON Sync kan du eksportere kontaktadresser, der er gemt i Microsoft Outlook på din computer, til dit navigationssystem. Navigation

30 Info: Softwaren NAVIGON Sync kan downloades gratis fra Kontakter, hvor der er gemt flere adresser, vises en gang på listen KONTAKTER med hver adresse. 1. Klik i vinduet NAVIGATIONpå Mine destinationer > Kontakter. 2. Klik på den adresse du vil navigere til. 3. Klik på Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der Navigation hjem I NAVIGON 21xx max kan en adresse gemmes om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel aktiveringsflade. Yderligere informationer om indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel "Definition af destination som hjemmeadresse" på side 32. Klik på NAVIGATION i vinduet Hjem. Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Navigationen starter. Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan også særlige adresser vælges på denne måde. 1. Klik på NAVIGATION i vinduet Vis kort. 2. Klik på (Søg destination) Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til.klik på det punkt, du vil navigere til Navigation

31 Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 43. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 4. Klik på (OK). Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination. 5. Klik på Kør derhen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start af navigationen" på side 31. Læs videre der Start af navigationen Kortet er åbnet i funktion Preview. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises. Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil. Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på Ruteprofil. Info: Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende kontaktflade (Hjælp). Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 46. Start navigation Tryk på Start navigation eller bare start kørselen. Navigation

32 Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signale, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Afbryd. Der åbnes igen det vindue, hvor di har angivet destinationen. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. Klik på Demo. Ruten beregnes med bymidten i destinationsbyen som udgangspunkt. Derefter simuleres navigationen på denne rute. Klik på (Tilbage), for at afslutte demonstrationen. Info: Hvis du har valgt destinationen på kortet, står Demo ikke til rådighed. 6.3 Administration af destinationsadresser Hver destination du angiver samt destinationer fra listerne SENESTE DESTINATIONER og KONTAKTER kan gemmes i listen FORETRUKNE. Det er især en god idé, hvis du tit kører hen til denne adresse Lagring af destination 1. Angiv en destination. (se "Indtastning af destinationsadresse", side 24 eller "Særlig adresse (POI)", side 25). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Tryk på Optioner > Gem destination. - ELLER - 1. Vælg en destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller listen KONTAKTER. (se "Seneste destinationer", side 29 eller "Kontakter", side 29). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Tryk på Optioner > Gem under foretrukne. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Klik på Gem Definition af destination som hjemmeadresse Du kan indstille præcist en destination fra listen FORETRUKNE som din hjemmeadresse Navigation

33 Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på NAVIGATION i vinduet Hjem. 1. Vælg i listen FORETRUKNE den destination, du vil definere som hjemmeadresse. (se "Foretrukne", side 29) 2. Tryk på Optioner > Fra-adresse. Den valgte destination er nu valgt som din hjemmeadresse. I listen FORETRUKNE er hjemmeadressen fremhævet med et lille hus. 6.4 Rute med delstrækninger Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f. eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f. eks. til ferien. 1. Klik på NAVIGATION i vinduet Optioner. Listen over optioner åbnes. 2. Klik på optionen Ruteplanlægning. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Angivelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f. eks. angive din hoteladresse som startpunkt. Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt du angiver har derfor løbenummer "0". Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt. Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1". 1. Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Hvis du vil angive din aktuelle position som startpunkt: 2. Klik på menupunktet Aktuel position. Hvis du vil angive en anden startpunkt: 2. Klik på den pågældende kontaktflade. 3. Angiv startpunktet. (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 23 ff.) 4. Klik på Sæt startpunkt. Navigation

34 Den valgte position vises nu ved siden af kontaktflade 0 (Startpunkt). Ændring af startpunkt Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angive et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor Angivelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til. Ved siden af hvert rutepunkt vises dets løbende nummer på en kontaktflade. 1. Klik på feltet Tilføj rutepunkt. Menuen RUTEPUNKT åbnes. 2. Klik på kontaktfladen for den ønskede type destinationsangivelse. 3. Angiv rutepunkt. (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 23 ff.) 4. Klik på Tilføj. Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af dets løbende nummer. Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten Bearbejdning af rutepunkter Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske. Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes eller slettes. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde Kontekstmenuen indeholder følgende kontaktflader: Rutepunkt frem Forskyder rutepunktet fremad. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 1) Rutepunkt tilbage Forskyder rutepunktet bagud. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 3) Slet sletter det valgte rutepunkt. Et dialogvindue opforderer til at bekræfte sletningen Navigation

35 6.4.4 Administration af ruten Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes. Lagring af ruten Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Tryk på Optioner > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på Gem. Ruten er nu optaget i listen GEMTE RUTER. Dialogvinduet lukkes. Hentning af ruten 1. Tryk på Optioner > Gemte ruter. 2. Klik på den rute der skal hentes 3. Klik på Hent rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet. Derudover er de samme data også angivet for hele ruten Simulering af rute Navigationen på en planlagt rute kan også kun simuleres. Navigation

36 Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig. Hvis du har planlagt en rute med flere afsnit, simuleres kun det først e afsnit. Du har fået vist og beregnet en rute. Tryk på Optioner > Simulering. Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes simuleringen Afslutning af simulering Simuleringen kan altid stoppes. Klik på (Tilbage). Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Start af navigationen Du har fået vist og beregnet en rute. Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en ruteprofil. Hvis du nu vil se eller ændre denne profil, klik på Ruteprofil. Info: Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende kontaktflade (Hjælp). Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 46. Start navigation Tryk på Start navigation eller bare start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signale, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Navigation

37 Du har følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Afbryd. Vinduet NAVIGATION åbnes. 6.5 Optionerne i navigationsapplikationen I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Klik på Optioner for at åbne listen over optioner. Klik på den option, du vil udføre. Når du vil lukke listen over optionerne uden at udføre en option, klik igen på Optioner. Fra-adresse: Gemmer den valgte adresse som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på NAVIGATION i vinduet Hjem. Gem destination: Gemmer den angivne adresse i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destination" på side 32. Gem rute: Åbner et vindue hvor du kan gemme den planlagte rute under et bestemt navn. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af ruten" på side 35. Gem under foretrukne: Gemmer den angivne destination i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destination" på side 32. Gemte ruter: Åbner vinduet, hvor du kan hente en gemt rute. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPSmodtgagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position. Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 46. Indstillinger: Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet. Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af NAVIGON 21xx max" på side 49. Ny rute. Sletter startpunkt og alle rutepunkter fra vinduet RUTEPLANLÆGNING, så du kan planlægge en ny rute. Gem eventuelt den før planlagte rute. Navigation

38 Nødopkald: Åbner et vindue, hvor din aktuelle position angives. NAVIGON max: Desuden fremkommer det alarmnummer, der gælder for det land, duopholder dig i. Dette nummer kan kaldes via mobiltelefonen. NAVIGON 2150 max: Hvis NAVIGON 2150 max er forbundet med en mobiltelefon, kan du altid få forbindelse til en alarmcentral. Informationer vedrørende forbindelse af en mobiltelefon findes i kapitel "Håndfri-modul" på side 50. Omdøb: Åbner et vindue hvor du kan ændre betegnelsen for den valgte destination eller den valgte rute. Ruteplanlægning: Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING. Der kan du planlægge ruter, administrere planlagte ruter og starte navigationen på en planlagt rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 33. Ruteprofil: Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Simulering: Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse- Der kan dog kun vises ruter med en længde på maks. Ved ruter med flere etapper viss kun den første etappe. Slet alt: Sletter alle destinationer i listen (SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE, alt efter hvor optionen er åbnet). Listen er derefter tom. Et dialogvindue opforderer til at bekræfte sletningen. Slet: Sletter den valgte destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE eller den valgte rute fra listen GEMTE RUTER. Et dialogvindue opforderer til at bekræfte sletningen. Tilføj som rute: Åbner ruteplanlægningen. Den angivne adresse indføjes som startpunkt i en ny rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 33. Trafik: Åbner vinduet TRAFIKMELDINGER, hvor de eksisterende meldinger oplistes. Nærmere informationer findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" fra side 47. Vejbeskrivelse: Viser en detaljeret beskrivelse af ruten med alle punkter, hvor du skal dreje af. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side Navigation

39 Vis på kortet: Viser den angivne adresse på kortet. 6.6 Arbejdet med kortet Kortmateriale For hvert land findes et eget navigationskort. En navigation kan dog ske uden afbrydelse over flere kort på et kontinent, hvis der kan beregnes en gennemgående rute på den gemte kort. Også hvis du har kort fra lande på flere kontinenter på memory card i dit navigationsanlæg kan NAVIGON 21xx max altid kun arbejde med kortet for et kontinent. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Aktuelt kort for at se hvilke kort der benyttes aktuelt. Der kan du også vælge et andet kontinent, hvis der befinder sig kort over lande på andre kontinenter på navigationsanlæggets memory card Kort i funktion Preview Du har angivet en destination og klikket på Start navigation. - ELLER - Du har planlagt eller hentet en rute og klikket på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Du ser hele ruten. 1 Ruten er fremhævet i orange. 2 Den aktuelle position vises (orange pil). Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview. 3 Kortet er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. Navigation

40 4 I et lille infofelt ser du hele kørselsstrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. Disse informationer kan vises eller skjules via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Hvis du vil have vist en rute med flere delstrækninger, ser du disse informationer også for hver delstrækning. Klik på Ruteprofil for at se og evt. ændre indstillinger, de danne basis for ruteberegningen. Klik på Start navigation for at starte kørslen. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. (se "Vejbeskrivelse", side 46) Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se "Kort i funktion Søg destination", side 43) Kort i funktion Navigation Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation. 1 Her vises hvilke skilte du bør følge. 2 Her vises de evt. gældende hastighedsbegrænsninger 3 Ruten er markeret i orange. 4 I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. 5 Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder vises afstanden til dette vejkryds Navigation

41 Når du nærmer dig vejkrydset, vises der udover afstandsangivelsen også en punktfremstilling. Jo flere gule punkter du ser, jo nærmere kommer du krydset. Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. 6 Foran mange vejkryds skjules informationerne fra punkt 7 og 8. I stedet for vises, hvilke kørebaner der fører til din destination. 7 Her vises højden over NN og den aktuelle hastighed. 8 I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. 9 DIn aktuelle position vises på kortet (orange pil). Her sørger et kontinuerligt ændret kortudsnit for at den aktuelle position altid vises på kortet. 10 Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. 11 I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du skal køre på næst. 12 I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på. Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Info: Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. (se "Vejbeskrivelse", side 46) Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se "Kort i funktion Søg destination", side 43) Lydstyrke Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan også indstilles under kørselen. Navigation

42 1. Klik på (Lydstyrke). Lydstyrkebjælken åbnes. Den indeholder tre kontaktflader til regulering af lydstyrken. (Øg), (Reducer), (Lyd til/fra). 2. Klik igen på (Lydstyrke) eller vent nogle sekunder. Lydstyrkebjælken lukkes. Afslutning af navigationen Klik på (Tilbage), for at afslutte navigationen. I et dialogvindue opfordres du at bekræft afslutningen. Kortfunktioner i funktion Navigation Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Navigation. Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet viser den aktuelt indstillede funktion. Dag/Nat: Skifter mellem visningsfunktioneren "Dag" og "Nat". Ikonet viser den aktuelt indstillede funktion. Via-adresse:Åbner en menu til indtastning af et rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til dette rutepunkt. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Udelad rutepunkt: Klik på denne kontaktflade for at undlade det næste rutepunkt. Kontaktfladen er kun aktiv, hvis der ikke ligger mindst 2 rutepunkter foran dig. (Se "Rute med delstrækninger", side 33) Spærring: Klik på denne kontaktflade for at spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s en rute omkring dette vejafsnit, f.eks. hvis du i radioen har hørt om trafikale problemer på dette vejafsnit. Tryk på kontaktfladen en gang til for at ophæve funktionen Spærring. Særlige adresser på ruten: Klik på denne kontaktflade for at få vist særlige adresser på din rute. På denne måde kan du hurtigt erfare hvor lang vej der er til nærmeste rasteplads. En her vist destination kan også tilfåjes som rutepunkt, ved at klikke på kontaktfladen højre for punktet på listen. (Via-adresse) til Navigation

43 6.6.4 Reality View PRO Kortet skifter til funktion Reality View, hvis du under kørsel på motorvejen nærmer dig et af de følgende punkter: et motorvejskryds en sammenfletning af to motorveje frakørselen hvor du vil forlade motorvejen Funktionen Reality View viser meget tydeligt, hvilke skilte og hvilke spor du skal følge. Denne fremstilling forbliver uændret til du er kørt forbi det viste sted. Derefter skifter kortet tilbage til funktion Navigation. Klik på et tilfældigt punkt på kortet for før at skifte tilbage til funktion Navigation. Info: FunktionenReality View findes ikke for alle motorvejskryds eller sammenfletninger. Funktionen er afhængig af det benyttede kortmateriale Kort i funktion Søg destination Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer et trådkryds. I adressefeltet findes koordinaterne og evt. navnet på vejen under trådkrydset. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den ar altid udrettet så nord er øverst. Navigation

44 Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer. Zoom: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du tegne et kortudsnit med pennen eller fingeren. Tegnes kortudsnittet fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, zoomes der bagefter til displaystørrelse. Tegnes kortudsnittet fra nederste højre til øverste venstre hjørne, zoomes ud af kortet. Forskyd: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du forandre det viste kortudsnit med stiften eller fingeren. Forskyd kortet i den ønskede retning. Hele ruten: Zoomer kortet så hele ruten er synlig. Aktuel position: Vælger det viste kortudsnit så den aktuelle position er centreret. Arbejdet i funktion Søg destination 1. Klik på det punkt, du vil navigere til.klik på det punkt, du vil navigere til. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse Navigation

45 2. Klik på (OK). Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. Kør derhen: Starter navigationen til det valgte punkt. Hvis du lige befinder dig i en navigation, afbrydes denne. Via-adresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til dette rutepunkt. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Denne funktion er kun aktiveret, når du lige befinder dig i en navigation. Definer som destination: Tilføjer det valgte punkt som sidste punkt i ruteplanlægningen, således at navigationen dertil sker efter den oprindelige destination eller efter de andre ruteoptioner. Denne funktion står kun til rådighed under en navigation. Gem: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder det angivne punkt gemmes i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destination" på side 32. Søgning i området: Åbner vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN. Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. (se "Særlig adresse i nærheden", side 25) Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at afslutte funktion Søg destination. Du vender tilbage til det vindue, hvor denne funktion blev startet. Klik på (Tilbage), for at gemme ændringer og vende tilbage til vinduet NAVIGATION. Hvis du lige befinder dig i en navigation, opfordres du til at bekræfte at navigationen bliver afbrudt. 6.7 Nyttige funktioner Nødopkald Hvis du ser en ulykke, eller selv er ude for en, kan det være nødvendigt at kalde alarmcentralen og meddele din aktuelle position. Tryk på Optioner > Nødopkald. Vinduet NØDOPKALD åbnes. NAVIGON max: Det alarmnummer, der gælder i det land, du aktuelt opholder dig i, vises. Hvis GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for en positionssøgning, vises adressen og de geografiske koordinater på din aktuelle position. Navigation

46 NAVIGON 2150 max: Hvis NAVIGON 2150 max er forbundet med en mobiltelefon, kan du altid få forbindelse til en alarmcentral. Klik på kontaktfladen Nødopkald (i rødt). Nu forbindes du med alarmcentralen. Hvis denne forbindelse mislykkes, informerer et dialogvindue om, hvilket nummer der skal vælges på mobiltelefonen for at nå alarmcentralen. Info: I nogle lande kan du kun kalde alarmcentrealen under det angivne nummer, når du ringer fra en mobiltelefon. For opkald fra stationær telefon gælder der muligvis andre telefonnumre GPS status, lagring af aktuel position I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler. GPS-status er tilgængelig fra mange vinduer. Tryk på Optioner > GPS status. Den aktuelle position kan gemmes i listen FORETRUKNE. 1. Klik på Gem position. Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN SOM... åbnes. 2. Indtast en betegnelse for destinationen. 3. Klik på Gem Vejbeskrivelse Inden start eller altid under navigationen kan du hente en detaljeret vejbeskrivelse af den beregnede rute. I denne liste er alle kørselsinstruktioner vist i tabelform. Kortet er åbent i funktion Preview, i funktion Navigation eller i funktion Reality View. Tryk på Optioner > Vejbeskrivelse. Vinduet VEJBESKRIVELSE åbnes Navigation

47 1 Skematisk visning af næste vejkryds, hvor du skal dreje af. 2 Afstand til dette kryds. 3 Kørebesked og evt. navnet på den vej du skal dreje af til. 4 Viser om du vil køre på det pågældende vejafsnit eller ej. (Tillad): Vejafsnittet må være en del af ruten. (Forbyd): Ruten må ikke føre via det pågældende vejafnsit. Spærring af ruteafsnit 1. Klik på de ruteafsnit du ikke vil køre på, således at der vises ikonet (Forbyd) ved siden af dem. 2. Klik på (Ændr rute). Navigationssystemet beregner en alternativ rute, således at ruteafsnittene undgås. I vinduet VEJBESKRIVELSE vises de nye kørselesinstruktioner. 3. Klik på (Tilbage) for at lukke vinduet VEJBESKRIVELSE igen. Ophævning af spærringer og genoptagelse af den oprindelige rute Spærring af afsnit kan altid ophæves igen. Klik i vinduet VEJBESKRIVELSEpå Optioner > Beregn oprindelig rute TMC (Trafikmeldinger) Ved hjælp af sin integrerede TMC-modtager har navigationssystemet tilgang til aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø. Navigation

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 13xx 23xx Dansk April 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere