Auditbeskrivelser for TPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auditbeskrivelser for TPM"

Transkript

1 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er tavler, skemaer, lister, etiketter eller standarder, som viser, at vedligeholdelse enten er udført eller planlagt V02 Udføres vedligeholdelse: Så sliddele udskiftes forebyggende? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der forebyggende udskiftes sliddele ved vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at det fremgår af dokumentationen, at sliddele skal udskiftes, eller ved at der kan fremvises en beholdning af sliddele til udskiftning ved vedligeholdelse V03 Udføres vedligeholdelse: Af flere medarbejdere på samme tid? Punktet er opfyldt, hvis det af dokumentationen for standardarbejdet fremgår, at mindst to personer på samme tid arbejder på at udføre opgaverne med vedligeholdelse af et udstyr V04 For vedligeholdelse er: Der arbejdsopgaver, hvor cyklustiderne er lige store? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der ved vedligeholdelse er arbejdsopgaver med samme cyklustid. Hvis dette er tilfældet, kan medarbejderne synkronisere deres arbejde ved disse opgaver V05 For vedligeholdelse er: Dele identificeret og kan findes? Punktet er opfyldt, hvis der kan fremvises en beholdning af dele til udskiftning ved vedligeholdelse V06 For vedligeholdelse er: Der en beholdning af reservedele? Punktet er opfyldt, hvis der kan fremvises en beholdning af reservedele til udstyr V07 For vedligeholdelse er: Værktøj samlet i et kit? Punktet er opfyldt, hvis det nødvendige værktøj til at udføre vedligeholdelse af et udstyr enten er samlet ved udstyret eller er samlet i en egnet beholder på en fast TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 1 / 14

2 2-5-3 V08 Er der måling for: OEE (Overall Equipment Efficiency) for nøgleudstyr? Punktet er opfyldt, hvis det aktuelle niveau for OEE er synligt for medarbejderne. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er et nøgletal for dagen før for OEE, som er synligt for medarbejderne V09 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Hvem der er teknisk ansvarlig for det enkelte udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, hvem medarbejderne skal kontakte, hvis der opstår problemer med et udstyr V10 Er der en standard for: Rengøring af udstyr, inden der udføres vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der er en procedure for rengøring af udstyret, inden det afleveres til vedligeholdelse. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en synlig henvisning til en procedure for rengøring af udstyret, inden det afleveres til vedligeholdelse V11 For vedligeholdelse er: Årsagen til afvigelser knyttet til rammerne for opgavens udførelse? Punktet er opfyldt, hvis det ved afvigelser fra målet er anført, hvilke rammebetingelser (procesafvigelser) der ikke er opfyldt for opgavens udførelse. Årsagen kan være anført på enten en procestavle, i et skema, i en logbog eller på en tavle for nøgletal V12 For vedligeholdelse er: Status synlig ved processen? Punktet er opfyldt, hvis det ved udstyret fremgår, om vedligeholdelse er udført, og hvor længe det gælder. Punktet kan også være opfyldt, hvis det ved udstyret fremgår, hvornår næste vedligeholdelse skal udføres I01 Er der en standard for: Arbejdsens indretning for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsen er indrettet, så den understøtter standarden for vedligeholdelse I02 Er arbejdsen indrettet: Med et signal for at en delproces eller vedligeholdelsen er bagud i forhold til planen? Punktet er opfyldt, hvis arbejdserne er indrettet, så medarbejderne nemt kan vise et synligt signal for, at deres proces er bagud i forhold til planen. Med- arb. Lokalet TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 2 / 14

3 2-5-3 T01 Er der etableret en tavle, der viser: Nøgletal for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der er en tavle, som viser nøgletal for det udførte arbejde med vedligeholdelse af udstyr T02 Er der etableret en tavle, der viser: Et belastningsdiagram for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig graf, som viser belastningen for de medarbejdere, som arbejder på de samme opgaver med vedligeholdelse T03 Er der etableret en tavle, der viser: Belastningen af medarbejderne til vedligeholdelse? (prognose) Punktet er opfyldt, hvis der er ophængt synlige grafer med medarbejdernes belastning ved vedligeholdelse. Punktet kan udgå, hvis tiden til vedligeholdelse er mindre end 10 minutter, og den udføres af én medarbejder T04 Er der måling for: Overholdelse af planen for udførte vedligeholdelser (pr. time)? Punktet er opfyldt, hvis man på tavlerne kan finde en måling for, hvorvidt cyklustiden eller afsluttede opgaver med vedligeholdelse (pr time) er overholdt, samt notatfelt til årsager for afvigelser. Det kan f.eks. være i forbindelse med opfølgning på antal afsluttede opgaver med vedligeholdelse T05 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): Om vedligeholdelse er udført til tiden? (kvalitet) Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig præsentation af, om opgaverne med vedligeholdelse udføres til tiden. Den rette tid for opgavens udførelse er bestemt af de besluttede intervaller, hvormed den skal udføres for udstyret T06 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): For vedligeholdelse, hvad der er årsager til afvigelser for udførelse til tiden? Punktet er opfyldt, hvis der findes synlig information om årsager til afvigelser for planlagt vedligeholdelse T07 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): At standtiderne til vedligeholdelse overholdes? (leveringssikkerhed) Punktet er opfyldt, hvis der på en synlig tavle vises en måling af overholdelsen af standtiderne for hver enkelt vedligeholdelse af udstyr i området. Forklaring byttet Forklaring byttet TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 3 / 14

4 2-5-3 T08 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): Hvad der er årsager til afvigelser i planlagte afleveringer fra vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der findes synlig information om årsager til afvigelser i planlagte afleveringer fra vedligeholdelse af udstyr T09 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): Overholdelse af standardtiderne (produktivitet) for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der på en synlig tavle vises en måling af overholdelse af standardtiden (produktiviteten) for vedligeholdelse i området. Det betyder at, det realiserede ressourceforbrug svarer til det forventede T10 Kan det på tre sekunder afgøres (f.eks. ud fra tavlen): Hvad der er årsager til afvigelser i standardtiderne (produktivitet) for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis man let og tydeligt kan se årsager til afvigelser fra de aftalte standardtider for vedligeholdelse. Afvigelser fra standardtider er udtryk for afvigelser i produktiviteten T11 Fremgår det af handlingsplanerne: For vedligeholdelsen, hvem der har ansvaret for implementering? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne på en synlig tavle med status for arbejdet med handlingsplaner for problemer i forbindelse med en vedligeholdelse kan se, hvem der er ansvarlig for problemets løsning T12 Fremgår det af handlingsplanerne: For vedligeholdelsen, hvornår den korrigerende handling skal være implementeret (deadline)? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne på en synlig tavle med status for arbejdet med handlingsplaner for problemer i forbindelse med vedligeholdelse kan se, hvornår den korrigerende handling skal være implementeret T13 Er der etableret en tavle, der viser: Udviklingen i belastningsprofilen (alle dage gøres ens)? Punktet er opfyldt, hvis det af historiske data på tavlen kan ses, at belastningen udvikler sig mod et ensartet niveau for alle dage i ugen og måneden T14 Er der etableret en tavle, der viser: Reduktion af tiden til vedligeholdelse og dermed gennemløbstiden? Punktet er opfyldt, hvis det af historiske data på tavlen kan ses, at gennemløbstiden reduceres ved at standtiden til vedligeholdelse er reduceret. Punktet er også opfyldt hvis tiden til udførelse af opgaverne med vedligeholdelse er reduceret TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 4 / 14

5 2-5-3 T15 Er der etableret en tavle, der viser: Det aktuelle niveau for OEE (Overall Equipment Efficiency) målinger? Punktet er opfyldt, hvis det aktuelle niveau for OEE er synligt for medarbejderne. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er et nøgletal for dagen før for OEE, som er synlig for medarbejderne T16 Er der etableret en tavle, der viser: En synlig plan for, hvornår vedligeholdelse udføres? Punktet er opfyldt, hvis planen for vedligeholdelse er synlig på et tilgængeligt sted. Planen kan være synlig i den afdeling eller på det værksted, som udfører vedligeholdelsen, eller på et andet centralt sted for brugere af informationen. Punktet kan også være opfyldt, hvis planen er en synlig tavle med opgavekort for vedligeholdelse, som er placeret i felter, der er opdelt efter tiden til opgavernes udførelse T17 Er der måling for: Et udstyr, når kvalitetsproblemer henføres til det? Punktet er opfyldt, hvis der vises specielle data for et udstyr for at belyse problemer med kvalitet. Punktet kan også være opfyldt, hvis der opsamles specielle data for et udstyr. Det er uden betydning, hvordan disse data opsamles D01 Er der en standard for: Renholdelse af udstyr? Punktet er opfyldt, hvis der er en standard for, hvordan udstyret skal renholdes. Punktet kan også være opfyldt, hvis det som en del af betjening, opstart, omstilling eller nedlukning af udstyret er anført, hvordan udstyret skal rengøres D02 For vedligeholdelse er: Der en synlig standardrute for hver medarbejder? Punktet er opfyldt, hvis der er en tegning over den rute, medarbejderen følger under arbejdet med vedligeholdelse af udstyret D03 For vedligeholdelse er: Hver sekvens beskrevet/dokumenteret? Punktet er opfyldt, hvis der er en standard for udførelse af vedligeholdelse af udstyret, hvoraf det fremgår, hvilke aktiviteter der skal udføres, og hvor lang tiden for hver af dem forventes at være TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 5 / 14

6 2-5-3 D04 Er standarderne for vedligeholdelse: Dokumenteret for hver opgave? Punktet er opfyldt, hvis der er dokumentation for, hvordan vedligeholdelse af udstyret skal udføres. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en synlig, kort instruktion for, hvordan vedligeholdelsen skal udføres af en trænet medarbejder D05 Er standarderne for vedligeholdelse: Synlige ved maskinerne? Punktet er opfyldt, hvis der ved udstyret er dokumentation for standardarbejdet for vedligeholdelse. Denne dokumentation kan være ved en standardrute og standardaktivitet eller en synlig tjekliste. Begge er suppleret med en vejledning med billeder og en kort tekst eller med en arbejdsbeskrivelse. Den supplerende dokumentation er tilgængelig, men behøver ikke at være synlig. Punktet er også opfyldt, hvis arbejdet styres af et program, hvor de enkelte trin i vedligeholdelsen skal bekræftes, inden det næste trin vises D06 Er standarderne for vedligeholdelse: Udført som en side og hænger synligt, hvor de er relevante for vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis der ved udstyret er dokumentation for standardarbejdet for vedligeholdelsens enkelte dele. Denne dokumentation kan være ved en kort vejledning med billeder og en kort tekst samlet på en side. Punktet er også opfyldt, hvis arbejdet styres af et program med billeder og tekst, som vejleder medarbejderen gennem vedligeholdelsen D07 Er standarderne for vedligeholdelse: Opdateret efter de gældende standarder? Punktet er opfyldt, hvis arbejdsinstruktionerne svarer til den måde vedligeholdelsen udføres på, og der ikke findes relevant dokumentation vedrørende vedligeholdelsen, som har en nyere dato end den, der arbejdes efter D08 For vedligeholdelse er: Opgaverne sammenkoblet så deltiden verificeres? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig dokumentation for, at opgaven med vedligeholdelse udføres af flere personer på samme tid, og at deres opgaver er koblet sammen. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en synlig opfølgning på overholdelse af tiden for delopgaver ved udførelse af vedligeholdelse TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 6 / 14

7 2-5-3 D09 Er der en standard for: Standtiden for udstyret? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling med mål for standtiden for udstyr. Standtiden er den tid, hvor udstyret ikke var disponibelt for brugerne på grund af vedligeholdelsen. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en standard for udførelse af vedligeholdelse af udstyret, hvoraf det fremgår, i hvilket tidsinterval udstyret skal standses D10 Er der en standard for: Hvordan udstyr efterlades, når det ikke er i brug? Punktet er opfyldt, hvis der er en standard for, hvorledes udstyret skal efterlades efter brug. Standarden kan være et foto D11 Er der en standard for: Behandling af afvigelser i udstyrets performance? Punktet er opfyldt, hvis der er registreringer af udstyrets performance og grænser for, hvornår der skal handles. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en eskalering af problemer for udstyret, hvis performance afviger fra målet D12 Er der en standard for: De hjælpemidler, der anvendes til vedligeholdelse af udstyr? Punktet er opfyldt, hvis de anvendte hjælpemidler har en intern identitet og anskaffes fra udvalgte leverandører. Punktet kan også være opfyldt, hvis dokumentationen for vedligeholdelse specificerer, hvilke hjælpemidler, der må anvendes. Punktet kan også være opfyldt, hvis hjælpemidler fremtages i henhold til en tjekliste fra et depot S01 Er der en standard for: Opdatering af standard for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der kan fremvises en standard for, under hvilke betingelser standarden for vedligeholdelse skal opdateres S02 Er der en standard for: Opdatering af belastningsdiagram for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der kan fremvises en standard for, under hvilke betingelser standarden for et belastningsdiagram skal opdateres TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 7 / 14

8 2-5-3 S03 Er der en standard for: Opdatering af standardrute for vedligeholdelse? En standardrute er det samme som et dansediagram. Punktet er opfyldt, hvis der kan fremvises en standard for, under hvilke betingelser standarden for standardrute skal opdateres S04 For vedligeholdelse er: Planen for udstyret afstemt med planlægningen? Punktet er opfyldt, hvis planlæggeren regelmæssigt forholder sig til planen for vedligeholdelse. Punktet kan også være opfyldt, hvis vedligeholdelse behandles på tavlemødet for enheden, inden opgaven medfører et tab af kapacitet S05 For vedligeholdelse er: Relevante reservedele til stede for vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis der er et system, som sikrer, at relevante reservedele er til stede til vedligeholdelse af udstyr. Punktet kan også være opfyldt, hvis beholdningen af reservedele til vedligeholdelse af udstyr skønnes at omfatte både kritiske dele og sliddele S06 Udføres vedligeholdelse: Så årsagen til uplanlagte stop fjernes? Punktet er opfyldt, hvis standarderne for vedligeholdelse af et udstyr bliver opdateret. Opdateringen fremgår ofte af dokumentets identifikation (se efter revisionsnummer eller datoer for opdatering og udgivelse). Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en måling af uplanlagte stop, som viser, at uplanlagte stop reduceres (antal eller varighed). Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en måling af stopårsager ved udvalgte udstyr S07 Er der en systematisk opfølgning på: At kvalitetsproblemer ikke skyldes manglende vedligeholdelse for udstyr? Punktet er opfyldt, hvis der er en systematisk analyse af årsagen til kvalitetsproblemer med en opdeling af årsagerne, og hvor kun nogle af årsagerne er knyttet til udstyret. Punktet kan også være opfyldt, hvis det kan bekræftes, at nogle af standarderne for vedligeholdelse er opdateret på grund af kvalitetsproblemer. Leder Leder TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 8 / 14

9 2-5-3 M01 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Ved vedligeholdelse - hvad TPM betyder? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan forklare, hvad TPM betyder (Systematisk vedligeholdelse af udstyr, maskiner og værktøj) M02 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Ved vedligeholdelse - hvad en standard er? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan forklare, hvad en standard er. Af en standard fremgår det, hvilke aktiviteter der skal udføres, hvor lang tiden for hver af dem forventes at være og hvor de skal udføres. Det kan dokumenteres ved en standardrute og en standardaktivitet M03 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Hvorfor vi anvender en standard ved vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan forklare hvorfor vi anvender en standard (alle udfører opgaven på samme måde, så variationer kan henføres til andre årsager end den valgte måde) M04 Medarbejderne registrerer afvigelser: Og angiver årsager til afvigelser i tidsforbruget for vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne på et synligt skema angiver årsagen til afvigelsen i tidsforbruget for vedligeholdelsen M05 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Hvorledes de skal reagere, hvis de ikke kan holde standardtiden for vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan forklare, hvorledes de skal reagere, når der er en overskridelse af tiden for vedligeholdelsen M06 Har medarbejderne: Ved vedligeholdelse været involveret i opdeling af arbejdsopgaverne i sekvenser? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne svarer positivt på, at de har været involveret i opdeling af arbejdsopgaverne i sekvenser M07 Udføres: Vedligeholdelse som en del af opgaven for medarbejderne ved processen? Punktet er opfyldt, hvis det for medarbejderne ved processen er anført, hvordan hvilke dele af udstyret skal vedligeholdes. Opgaven udføres som en del af opstart, anvendelse, omstilling eller nedlukning af udstyret M08 Udføres: Daglig vedligeholdelse i arbejdsprocessen for anvendelse af udstyret? Punktet er opfyldt, hvis opgaver med vedligeholdelse er en del af arbejdsopgaverne for anvendelse af udstyret TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 9 / 14

10 2-5-3 M09 Medarbejderne registrerer afvigelser: For udstyrets normale tilstand (lyde, vibrationer, lugt)? Punktet er opfyldt, hvis der er et skema eller en tavle for registrering af særlige forhold for udstyret. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en tavle eller en liste med opsamlede registreringer eller anmærkninger for udstyr M10 Er der en systematisk opfølgning på: Behandlingen af medarbejdernes anmærkninger til udstyret? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt behandler medarbejdernes registreringer vedrørende udstyret M11 Udføres: Fejlfinding af udpegede personer som højeste prioritet ved driftsstop? Punktet er opfyldt, hvis der er anvist medarbejdere, der tilkaldes ved driftsstop. Punktet kan også være opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at lederen får udbedret driftsstop straks efter, at det opstår M12 Udføres: Vedligeholdelse af udpegede personer som højeste prioritet ved driftsstop? Punktet er opfyldt, hvis det kan bekræftes, at vedligeholdelse udføres, når udstyret står stille på grund af omstilling eller et uplanlagt stop M13 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Planen for systematisk vedligehold af udstyr? Punktet er opfyldt, hvis planen for vedligehold af udstyr er synlig. Punktet kan også være opfyldt, hvis vedligeholdelse udføres på faste tidspunkter. Punktet kan også være opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de kender planen for vedligeholdelse af det udstyr, de anvender M14 Har flere medarbejdere deltaget i: TPM-kaizenevent? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at flere medarbejdere (ansatte i virksomheden) har deltaget i en TPMkaizenevent L01 Følger: Lederen op på, at standarden for udførelse af vedligeholdelse følges? Punktet er opfyldt, hvis de medarbejdere, som udfører vedligeholdelse, kan bekræfte, at lederen kontrollerer, om medarbejderen følger standarden for vedligeholdelse TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 10 / 14

11 2-5-3 L02 Følger lederen dagligt op på: Overholdelse af aftalte antal vedligeholdelser af udstyr? Punktet er opfyldt, hvis lederen for den afdeling, som anvender udstyr under vedligeholdelse, på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde følger op på status for vedligeholdelse af udstyr. Punktet kan også være opfyldt, hvis lederen for den afdeling, som udfører vedligeholdelse på udstyr, på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde følger op på status for vedligeholdelse af udstyr L03 Følger lederen dagligt op på: Overholdelse af cyklustiden for delopgaver ved vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis lederen dagligt følger op på enten produktivitet for standardaktivitet for vedligeholdelse eller for rettidig aflevering af udstyr fra vedligeholdelse L04 Følger lederen dagligt op på: Tiden hvor udstyret var ude af drift ved vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis lederen på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde behandler nøgletallet for udstyrets standtid som følge af vedligeholdelse. Standtiden er den tid, hvor udstyret ikke var disponibelt for brugerne på grund af vedligeholdelsen. Lederen kan være lederen for opgaverne med vedligeholdelse eller lederen for det område, der anvender udstyret L05 Følger lederen dagligt op på: Årsagen til afvigelser i standtiden ved vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis lederen på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde behandler afvigelser fra målet for nøgletallet for standtiderne for det udstyr, der er blevet vedligeholdt. Standtiden er den tid, hvor udstyret ikke var disponibelt for brugerne på grund af vedligeholdelsen. Lederen kan være lederen for opgaverne med vedligeholdelse eller lederen for det område, der anvender udstyret TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 11 / 14

12 2-5-3 L06 Følger lederen dagligt op på: Tiden for den samlede opgave med at udføre vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis lederen på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde behandler nøgletallet for den samlede tid for at udføre vedligeholdelse på udstyret. Lederen kan være lederen for opgaverne med vedligeholdelse eller lederen for det område, der anvender udstyret L07 Følger lederen dagligt op på: Måling af OEE (Overall Equipment Efficiency)? Punktet er opfyldt, hvis lederen på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde behandler nøgletallet for OEE for udstyr. Lederen kan være lederen for opgaverne med vedligeholdelse eller lederen for det område, der anvender udstyret L08 Følger lederen dagligt op på: At årsagen til dårlig driftstilstand identificeres? Punktet er opfyldt, hvis lederen på et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde behandler årsager til dårlig driftstilstand for udstyr L09 Følger lederen dagligt op på: At årsagen til dårlig driftstilstand fjernes? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt ved et dagligt tavlemøde eller et dagligt afdelingsmøde følger op på, at årsager til dårlig driftstilstand for udstyr fjernes L10 Foretager lederen: Revurdering af vedligeholdelse, når årsagen til dårlig driftstilstand er fjernet? Punktet er opfyldt, hvis lederen for vedligeholdelse har en standard for revurdering af vedligeholdelse, som i vurderingen medtager løsning af problemer med eller omkring udstyret L11 Foretager lederen: Korrektioner i forhold til afvigelser i standtiden ved vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis lederen korrigerer dagens mulige maskintimer med den afvigelse, der har været i de foregående dages standtider. Justeringen ophører, når årsagen til afvigelsen er fjernet, eller målet er opdateret TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 12 / 14

13 2-5-3 L12 Foretager lederen: Korrektioner i forhold til afvigelser i produktiviteten for vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis lederen korrigerer dagens belastning for vedligeholdelsen med den aktuelle produktivitet for vedligeholdelse. Det betyder, at den forventede tid til vedligeholdelse justeres for de erkendte problemer og gevinster, der har været i de foregående dage. Justeringen ophører, når problemet er løst, eller målet er opdateret L13 Foretager lederen: Dagligt en vurdering af belastningen for vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis lederen i forbindelse med et dagligt tavlemøde forholder sig til belastningen fra vedligeholdelse. Eksempel: Det kan være, hvis der er et mål for, hvor stor afvigelsen må være, før der skal reageres L14 Er bemandingen tilpasset belastningen: For vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis lederen i forbindelse med tavlemødet tager stilling til dagens belastning for vedligeholdelse og tildeler den nødvendige bemanding hertil L15 Har lederen en dialog med medarbejderne: Om, hvor der er behov for systematisk vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de er i dialog med lederen om, for hvilke maskiner der er behov for at arbejde med systematisk vedligeholdelse L16 Har lederen en dialog med medarbejderne: Om, hvornår der er behov for systematisk vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de er i dialog med lederen om, hvornår der er behov for at arbejde med systematisk vedligeholdelse L17 Iværksætter lederen handlingsplaner til håndtering af årsager til afvigelser: Ved systematisk vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis der på tavlen for området er aktiviteter til løsning af problemer, som er opdaget i forbindelse med vedligeholdelse af udstyret. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er analyser af effekten af afvigelser, herunder afvigelser der er opdaget i forbindelse med vedligeholdelse af udstyret L18 Kommunikeres på tavler status for arbejdet med handlingsplaner: Til medarbejderne ved vedligeholdelsen? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne på en synlig tavle kan følge status for arbejdet med handlingsplaner for problemer i forbindelse med vedligeholdelsen TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 13 / 14

14 2-5-3 L19 Opholder lederen sig mindst tre timer pr. dag: I området, hvor vedligeholdelsen udføres? Punktet er opfyldt, hvis lederen bekræfter, at vedkommende opholder sig mere end 3 timer om dagen i området, hvor der udføres vedligeholdelse. Bemærk at dette kan være opfyldt sammen med et tilsvarende krav fra andre værktøjer, hvis de anvendes i samme område L20 Udføres: Vedligeholdelse, når udstyret er frigjort? Punktet er opfyldt, hvis det kan bekræftes af ledere eller medarbejdere, at vedligeholdelse udføres i de tidsintervaller, hvor udstyret er frigjort hertil. Punktet kan også være opfyldt, hvis der er en synlig opfølgning på, at udstyret afleveres fra vedligeholdelse til den aftalte tid L21 Følger: Lederen op på, at vedligeholdelse er planlagt? Punktet er opfyldt, hvis lederens standardarbejde indeholder opfølgning på planlagt vedligeholdelse. Punktet kan også være opfyldt, hvis lederen på tavlemødet eller ved mødet for afdelingen formidler information om planlagt vedligeholdelse af udstyr. Leder TPM - Audit Beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 14 / 14

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

Auditbeskrivelser for FAS

Auditbeskrivelser for FAS 2-3-2 V02 2-3-2 V03 2-3-2 V04 2-3-2 V05 2-3-2 V06 2-3-2 V07 2-3-2 V08 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

PK Proceskvalificering

PK Proceskvalificering DI-version 2014-06-23 PK Proceskvalificering for Produkt på Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - PK - Proceskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

KK Kapabilitetskvalificering

KK Kapabilitetskvalificering DI-version 2014-06-23 KK Kapabilitetskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - KK - Kapabilitetskvalificering - 2014-06-23 (Ant)4-06-23 side 1 af 11 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11 Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne erfaringer og oplevelser

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Interviewmetode anvendt i alle tilfælde. Respondenter var bekendt med emne på forhånd. TABEL 1: Generelt vedrørende arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på:

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på: ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds og sundhedsforhold på: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: 1) 2) 3) Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: 4) ArbejdsPladsVurderingen udarbejdes med deltagelse

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere