Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske Haandværkerskole. Indholdsfortegnelse 1. Emne og anvendelsesområde Referencer Definitioner Lokalt uddannelsesudvalg Udstedelse af certifikat Certifikattyper og gyldighedsområde Uddannelseskrav... 4 A-certifikat... 4 B-certifikat... 4 C-certifikat... 5 D-certifikat Personale (undervisere, eksaminatorer og censorer) Certifikatprøver AB Køleteknik, Montering og drift af mindre anlæg - praktisk prøve AB Køleteknik, Lovgivning praktik - skriftlig prøve... 8 Køleafdelingen

2 1. Emne og anvendelsesområde Denne vejledning indeholder regler for certificering af Kølemontører der udfører Arbejde på Køleanlæg og Varmepumper (herefter benævnt køleanlæg) med en fyldning større end 2,5 kg kølemiddel. Certificeringen sker på grundlag af helhedsvurderinger, prøver og eksaminationer og har til formål at dokumentere den enkelte montørs faglige kvalifikationer. Hvis der i forbindelse med arbejdet stilles krav om anden certificering (f.eks. ved visse sammenføjninger) skal disse krav opfyldes særskilt. 2. Referencer Gældende lovgivning Bekendtgørelse om køleteknikeruddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Køleteknikuddannelsen Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg delområde Køleteknisk område, Kursuskatalog Køleteknisk installationsarbejde (se uddannelsesbeskrivelser på 3. Definitioner Arbejde på Køleanlæg: Opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn, reparation, vedligehold, nedlukning og tømning. Kølemiddel gruppe 1: Omfatter farlige fluida der er defineret som eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige, meget giftige, giftige eller brandnærende. Kølemiddel gruppe 2: Omfatter fluida, som ikke tilhører gruppe 1 Anlæg type A: Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af gruppe 2 (grundcertifikat) Anlæg type B: Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af gruppe 2 (mellemcertifikat) Anlæg type C: Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af enhver art (udvidet grundcertifikat) Anlæg type D: Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af enhver art (udvidet certifikat). Anlæg type E: De i virksomheden installerede køleanlæg (specielt certifikat). 4. Lokalt uddannelsesudvalg Skolen nedsætter et lokalt uddannelsesudvalg, Det Lokale Uddannelsesudvalg for Køleteknik som rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser og prøver, der er omfattet af kravene til dokumentation af kølemontørernes opfyldelse af kvalifikationskrav. Skolen fastlægger i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg undervisningens nærmere indhold inden for de regler og kvalifikationsbehov, der er for de enkelte certifikater, samt følger behovet for fornyelse og fremkommer med forslag hertil. Udvalgets medlemmer repræsenterer kølebranchen. De medlemmer af udvalget, der repræsenterer organisationer med sæde i vedkommende faglige udvalg, skal udgøre et flertal i uddannelsesudvalget, og de udpeges af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Øvrige medlemmer udpeges af skolen. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere tilforordnes udvalget. Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand. 2

3 Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget. Udvalget mødes 4 gange årligt. Udvalgets sammensætning og øvrige opgaver kan ses på eller kan oplyses ved henvendelse til Den jydske Haandværkerskole på tlf.: Udstedelse af certifikat Kølemontørcertifikatet udstedes af Den jydske Haandværkerskoles Direktør. Kølemontørcertifikatet underskrives af skolens direktør. Før udstedelse af Kølemontørcertifikatet skal montøren have: - gennemført den i afsnit 7 anførte faglige uddannelse eller efteruddannelser med tilfredsstillende resultat, eller - have mere end 10 års relevant, sammenhængende erfaring inden for kølebranchen Kølemontørcertifikatet gælder for en periode af fem år. Herefter udløber det automatisk. 6. Certifikattyper og gyldighedsområde A-certifikat (grundcertifikat) køleanlæg med indtil 50 kg Kølemiddel gruppe 2. B-certifikat (mellemcertifikat) køleanlæg med ubegrænset fyldning af Kølemiddel gruppe 2. C-certifikat (udvidet grundcertifikat) køleanlæg med indtil 50 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel. D-certifikat (udvidet certifikat) køleanlæg med ubegrænset fyldning af kølemiddel uanset arten af kølemiddel. hedsområder Anlæg type A Anlæg type B Anlæg type C Anlæg type D A-certifikat Grundcertifikat B-certifikat Mellemcertifikat C-certifikat Udvidet grundcertifikat D-certifikat Udvidet certifikat 3

4 7. Uddannelseskrav A-certifikat Uddannelse som Kølemontør eller Køletekniker (Kølemontører uddannet før 29. maj 2002 skal have bestået uddannelsen Køleteknik, lovgivning, praktik med tilhørende certifikatprøve), eller har en anerkendt håndværksmæssig uddannelse inden for maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag og bestået (kompetence svarende til slutmålene i) følgende uddannelser med tilhørende certifikatprøver Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Opbygning og funktion af køleanlæg Opbygning af enkle el-relæstyringer Dokumentation, styring og automatik Udførelse af termiske beregninger Montering og drift af mindre anlæg 10 dage 10 dage * Elektriker eller sammenlignelig Køleteknik Montage af kobberrør * Uddannelse hvor der skal aflægges certifikatprøve i forbindelse med opnåelse af kølemontørcertifikat Køleteknik Lovgivning, Praktik * B-certifikat Uddannelse som Kølemontør eller Køletekniker som kan dokumentere i mindst 6 mdr. at have udført arbejde på køleanlæg med mere end 50 kg kølemiddel af gruppe 2 (Kølemontører uddannet før 29. maj 2002 skal have bestået uddannelsen Køleteknik, lovgivning, praktik med tilhørende certifikatprøve), eller har en anerkendt håndværksmæssig uddannelse inden for maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag og bestået (kompetence svarende til slutmålene i) følgende uddannelser med tilhørende certifikatprøver og i mindst 6 mdr. have udført arbejde på køleanlæg med mere end 50 kg kølemiddel af gruppe Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Opbygning og funktion af køleanlæg Opbygning af enkle el-relæstyringer Dokumentation, styring og automatik Udførelse af termiske beregninger Montering og drift af mindre anlæg 10 dage 10 dage * Elektriker eller sammenlignelig Køleteknik Montage af kobberrør * Uddannelse hvor der skal aflægges certifikatprøve i forbindelse med opnåelse af kølemontørcertifikat Køleteknik Lovgivning, Praktik * 4

5 C-certifikat Uddannelse som Kølemontør eller Køletekniker som kan dokumentere i mindst 6 mdr. at have udført arbejde på køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel af gruppe 1 (Kølemontører uddannet før 29. maj 2002 skal have bestået uddannelsen Køleteknik, lovgivning, praktik med tilhørende certifikatprøve), eller har en anerkendt håndværksmæssig uddannelse inden for maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag og bestået (kompetence svarende til slutmålene i) følgende uddannelser med tilhørende certifikatprøver og i mindst 6 mdr. have udført arbejde på køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel af gruppe Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Opbygning og funktion af køleanlæg Opbygning af enkle el-relæstyringer Dokumentation, styring og automatik Udførelse af termiske beregninger Montering og drift af mindre anlæg 10 dage 10 dage * Elektriker eller sammenlignelig Køleteknik Køleteknik Valg af kølemidler Montage af kobberrør Køleteknik Lovgivning, Praktik * * Uddannelse hvor der skal aflægges certifikatprøve i forbindelse med opnåelse af kølemontørcertifikat Køleteknik Drift af ammoniakkøleanlæg 5

6 D-certifikat Uddannelse som Kølemontør eller Køletekniker som kan dokumentere i mindst 6 mdr. at have udført arbejde på køleanlæg med mere end 50 kg kølemiddel af gruppe 1 (Kølemontører uddannet før 29. maj 2002 skal have bestået uddannelsen Køleteknik, lovgivning, praktik med tilhørende certifikatprøve), eller har en anerkendt håndværksmæssig uddannelse inden for maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag og bestået (kompetence svarende til slutmålene i) følgende uddannelser med tilhørende certifikatprøver og i mindst 6 mdr. have udført arbejde på køleanlæg med mere end 50 kg kølemiddel af gruppe Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Køleteknik Opbygning og funktion af køleanlæg 10 dage Opbygning af enkle el-relæstyringer Dokumentation, styring og automatik Udførelse af termiske beregninger Montering og drift af mindre anlæg 10 dage * Elektriker eller sammenlignelig Køleteknik Montage af kobberrør Køleteknik Valg af kølemidler 5dage Køleteknik Lovgivning, Praktik * * Uddannelse hvor der skal aflægges certifikatprøve i forbindelse med opnåelse af kølemontørcertifikat Køleteknik Drift af ammoniakkøleanlæg Køleteknik Drift og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg 8. Personale (undervisere, eksaminatorer og censorer) Skolens daglige ledelse har ansvaret for, at alle aktiviteter som vedrører prøveaflæggelsen og øvrige aktiviteter i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser, varetages af kvalificerede undervisere og eksaminatorer. Underviserne og eksaminatorerne skal have indgående teoretisk og praktisk viden inden for det køletekniske område. Underviserne og eksaminatorerne skal kunne kombinere de forskellige fagområder med almen viden, såsom kølefysik, komponentviden og praktisk anlægsopbygning, så undervisningen gennemføres på en helhedsorienteret måde. Underviseren skal have en pædagogisk grunduddannelse mindst svarende til Danmarks Erhvervspædagogiske Lærereksamen. Censorerne udpeges af Arbejdstilsynet Censorerne skal have indgående teoretisk og praktisk viden inden for det køletekniske område. 6

7 9. Certifikatprøver Opgaverne stilles af skolen. Certifikatprøverne finder sted på skolen i forbindelse med afslutningen af følgende uddannelser: AB Køleteknik, Montering og drift af mindre anlæg (praktisk prøve). AB Køleteknik, Lovgivning, praktik (teoretisk skriftlig prøve). Bedømmelsen foretages af 1 censor udpeget af Arbejdstilsynet samt en eller flere lærere (eksaminatorer) udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes bedømmelse: Bestået. Ikke bestået. 10. AB Køleteknik, Montering og drift af mindre anlæg - praktisk prøve Deltageren har praktisk kendskab til anlægsbygning og overdragelse af anlæg i driftsklar tilstand og med nødvendig dokumentation. Deltageren kan fremstille nødvendig dokumentation for mindre, kommercielle anlæg og udvælge passende komponenter hertil. Deltageren kan medvirke ved montering, idriftsætning, fejlsøgning/retning og demontage af mindre, kommercielle køleanlæg. Deltageren medvirker ved vurdering af eget arbejde. Deltageren kan arbejde efter gældende miljø- og sikkerhedsregler for området. Deltageren er orienteret om gældende EU-lovgivning og dansk national lovgivning for køleanlæg. Deltageren kan planlægge og udføre rørmontage på køleanlæg med tilhørende styring ud fra en korrekt dokumentation. Deltageren kan selvstændigt udføre tæthedsprøvning af køleanlæg med efterfølgende evakuering. Deltageren kan påfylde kølemiddel og olie i korrekt mængde. Inden påfyldning demonstrer deltageren kendskab til miljø- og sikkerhedsregler ved at redegøre for proceduren ved påfyldning og ved at anvende korrekt personlig beskyttelse. Deltageren kan sætte anlægget i drift og indregulere køleanlæg til opgivne driftsdata. Deltageren kan i samarbejde med andre planlægge og udføre en demontage af køleanlæg på en sådan måde, at bortskaffelse af kølemiddel og eventuelt olie sker efter gældende bestemmelser. Deltageren kan anvende nødvendige procedurer ved for kontrol og installation af køleanlægget. Montøren skal gennemgå en praktisk prøve som omfatter emner vedrørende: - Håndtering af kølemidler - Korrekt montage af rør og styring ud fra dokumentation - Tæthedsprøvning efter procedure - Evakuering efter procedure - Indregulering af anlæg - Kontrol af sikkerhedsanordninger 7

8 11. AB Køleteknik, Lovgivning praktik - skriftlig prøve Deltageren kender hovedtrækkene i gældende EU-lovgivning i forbindelse med konstruktion, fremstilling og afsluttende verifikation af kommercielle køleanlæg. Deltageren kender hovedtrækkene i dansk national lovgivning, der gælder for drift og vedligehold af køleanlæg i Danmark. Deltageren kan indplacere et kommercielt køleanlæg i den lovgivning, der gælder i EU og som gælder i Danmark som national lovgivning. Deltageren kender hovedtrækkene i miljølovgivning og miljøregler gældende for køleanlæg i Danmark. Deltageren kan opstille en liste over nødvendig dokumentation i forbindelse med konstruktion, fremstilling og afsluttende verifikation af forskellige størrelser og typer af kommercielle køleanlæg. Montøren skal gennemgå en skriftlig eksamen som omfatter følgende emner: - Gældende lovgivning i forbindelse med konstruktion, fremstilling og overensstemmelses vurdering af køleanlæg - Lovgivning, gældende for drift og vedligehold af køleanlæg - Indplacering af køleanlæg i gældende lovgivning - Gældende miljølovgivning og miljøregler - Dokumentation i forbindelse med konstruktion, fremstilling og overensstemmelses vurdering af køleanlæg 8

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN.

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere